Örneğimizde; İlk uygulamanın dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir."

Transkript

1 Muhasebe Sisteminde Yeni Trendler III Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Örnek Çalışma Adem Utku ÇAKIL SMMM I. Genel Kurallar ve Yapılacak işlemler 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen Ek-1'inci maddesi kapsamında hukuki dayanağa kavuşturulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun yayınlamış olduğu standartların yürürlük maddesinin tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Hükmü gereğince; Örneğimizde; İlk uygulamanın dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş dönemine ilişkin Mali Tablolarını TMS/TFRS ye uyumlu hale getirmeye karar vermiştir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali Tabloların 1 Karşılaştırılması gerekliliği nedeniyle düzenlemeyi bir önceki yıla ilişkin rakamlar ile karşılaştırarak yayımlamak zorundadır. Bu nedenle öncelikle Tarihli Mali Tablolar ve dipnotlarının TMS/TFRS uyumlu hale getirilmesi gereklidir Yılı Mali dönemine ait düzenlemenin yapılabilmesi için; 2005 Yılı Açılış Bilançosunun TMS/TFRS uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Burada ifade edilen Açılış Bilançosu; tarihli önceki esaslara göre düzenlenmiş bilançodan TMS/TFRS lere uyum ve dönüşüm çalışması yapılmış Tarihli Açılış Bilançosudur. Yapılacak İşlemler ve Sırası; Tarihli Açılış Bilançosu için; önceki dönem ( ) bilanço rakamları TMS/TFRS ile uyumlu hale getirilecektir. Bu amaçla İşletme; İlk Uygulama döneminde yapılacak düzenlemelerden doğan gelir ve gider kayıtları için; Bilançoda yer alan; 590 Dönem Net Karı veya 591 Dönem Net Zararı Hesaplarında olan bakiyeyi 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Karları hesabına devredecektir. (Bu hususta akademik çevre görüşü bu yönlüdür. Ancak TDHS nin endirekt kayıt ilkesi gereğince görüşüm; TMS/TFRS düzeltmeleri gereğince yapılacak gelir ve giderlere ilişkin kayıtların 599 Nolu Boş bir hesapta öncelikle izlenmesi daha sonra dönem karı veya geçmiş yıl karları veya zararları hesapları ile ilişkilendirilmesi doğrultusundadır. Böylelikle; ilk olarak Muhasebenin temel kavramlarından tam açıklama kavramı yerine getirilmiş olacaktır. Daha sonra ise; açılış bilançosu hazırlamada yapılan düzenlemelere ilişkin salt temiz hesap kebir 1 Mali Tablolar; Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu ve Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ndan oluşur. Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur. 1

2 muavini elde edilmiş olacaktır Bu ise klasik anlamda Tutarlılık kavramının da korunduğunu belgeleyecektir.) 2 2. Açılış bilançosunun elde edilmesi için yapılacak tüm değişiklikler 2005 Yılı Açılışına dahil edilecektir. Bu yapısal olarak 2004 yılı kayıtlarına alınmayıp yapılan düzenleme işlemleri için gerekli kayıtların tarihinde yapılması anlamına gelmektedir. Daha sonra bilançoda dönemsellik ilkesi gereğince yer alan ancak izleyen yılda gelir ve gider olarak kayıtlanan kalemler ters kayıtla kapatılacaktır Yılına ait Gelir Tablosu nu oluşturan hesaplar ile ilgili inceleme ve düzeltmeler yapılacak olup, böylelikle bilanço kalemlerine bağlı düzenlemelerinde kendiliğinden yapılması sağlanacaktır. Böylelikle 2005 Yılına ait Gelir Tablosu ve Bilanço hesapları düzenlenmiş olacaktır. Özetle; tarihinde TMS/TFRS lere uygun raporlama yapabilmek için; ilk önce tarihli bilanço düzenlenerek geçmiş yıl karı veya zararı bulunmalıdır. Daha sonra tarihli bilanço düzeltilecektir. Böylelikle iki bilanço karşılaştırılabilecek hale gelecektir. Bu işlemlere müteakip olarak da, tarihli bilanço ve gelir tablosu tarihli bilanço ile karşılaştırılarak düzeltilecektir. Böylece en az iki yıla ait karşılaştırmalı bilgi, 3 dönem düzeltilerek sağlanmış olacaktır. II. Örnek Soru EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli bilançosu, Tablo 1 de sunulmuştur. TMS/ TFRS ye uygun Mali Tablo düzenlemesi amacıyla yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki bilgiler edinilmiştir; 1. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kasasında; YTL dışında, 5.200,00 USD$ ve Euro bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle; TCMB Efektif Alış Kuru USD$ için; 1,3354 YTL ; Euro için 1,8220 YTL dir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından dönem sonu değerleme işlemi yapılmıştır. 2. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması amacıyla yapılan incelemeler sonucunda; Halka açık olan ABCA Enerji A.Ş. nin %15 oranında hisse payına sahip olduğu (alım satım amaçlı elde tutulduğu), Halka açık olan CDIG Dijital A.Ş. ne ait %8 oranındaki hisselerin var olduğu ancak satılmasına ilişkin karar, yönetim kurulu tarafından alınmış olduğu Bilanço tarihi itibariyle ABCA Enerji A.Ş. ne ait hisse senedi Hisse Senetleri hesabına nominal beher değeri üzerinden 1.500,00 YTL olarak kaydedilmiş olduğu, dönem sonu kapanış borsa değerinin 1, YTL olduğu, CDIG Dijital A.Ş. ne ait hisse senedi Bağlı Menkul Kıymetler Hesabına nominal değeri üzerinden 500,00 YTL olarak kaydedildiği, dönem sonu kapanış borsa değerinden değerinin YTL olduğu tespit edilmiştir. 3. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Ticari Alacaklarına ilişkin reeskont işlemi yapılmamıştır. Kredili Müşteri Hesaplarının izlendiği 120 Alıcılar Hesabı ile Müşteri Senetlerinin izlendiği 121 Alacak Senetleri Hesabının detayları aşağıdaki gibidir: 2 Yazarın görüşüdür. 2

3 120 Alıcılar Hesabı Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Ortalama Vade Can Gür Metal Sanayi A.Ş , ,00 60 Ali Ak Ticari İşletmesi , ,00 27 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , ,00 82 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , ,50 78 Şener Sümer Çakı İşletmesi , ,50 55 Ezel Işınsu Çakıl Ticari İşletmesi ,00 707,60 67 Toplam 7.480, , Alacak Senetleri Senedin Vade Tarihi Senedin Değeri Can Gür Metal Sanayi A.Ş ,00 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti ,00 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş ,00 Hatice Özlem Aksu ,00 Raşit Kaan Erdem ,00 Ergin Şahin ,00 Ayşegül Büyük ,00 Toplam ,00 4. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait Tarihli Bilançosunda; Şirket Ortaklarımız olan Ekrem Küçükhasan ın şirketimize 3.250,00 YTL Borcu olduğu ve şirketimizin bu alacağını 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabında muhasebeleştirdiği; yine Şirket Ortaklarından Fikret Emel e şirketimizin 5.400,00 YTL borçlu olduğu ve şirketimizin bu borcunu 331 Ortaklara Borçlar Hesabında muhasebeleştirdiği tespit edilmiştir. 5. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin stoklarına ilişkin incelemelere ait tespitler şu şekildedir; ,00 YTL tutarındaki Ticari Mallar Hesabı içinde 1.760,00 YTL vade farkı olduğu anlaşılmıştır. Ticari Malların piyasa fiyatlarının araştırılmasında; piyasadaki alımsatım bedeli ,80 YTL olduğu tespit edilmiştir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından malların satılmasına ilişkin katlanılacağı tahmin edilen Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerinin 3.974,40 YTL olacağı belirlenmiştir. 6. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. TMS/TFRS ye ilk geçiş nedeniyle varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesi amacıyla ekspertiz yaptırmış olup, ekspertiz raporunun sonuçları aşağıdaki gibidir. Maddi Duran Varlıklar Aktife Giriş Tarih Faydalı Ömür Defter Değeri Amortisman Oranı Birikmiş Amortisman Piyasa Değeri 250 Arsa ve Araziler ,00 0,00 0, , Binalar , , ,00 Güneşli Merkez Binası ,00 0, , ,00 Hadımköy Fabrika Binası ,00 0, , , Tesis, Makine ve Cihazlar ,00 0, , ,00 Toplam , , ,00 3

4 Yapılan ekspertiz incelemeleri sonucunda binaların arsadan aldığı pay, %45 olarak tespit edilmiştir. Böylece binaların maliyet bedelinin %45 inin arsa maliyetinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yine yapılan inceleme sonucunda; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Hadımköy Fabrika Binasını FGER Granit A.Ş. ye 5 Yıllığına kiraladığı anlaşılmıştır. 7. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Maddi Olmayan Duran Varlıkları incelendiğinde, 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri analizinde; 3.650,00 YTL sinin Araştırma Faaliyeti ile ilgili olduğu; geriye kalan 3.950,00 YTL sinin ise Geliştirme Faaliyetinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Maddi olmayan duran varlıklara ait ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur; Maddi Olmayan Duran Varlıklar Aktife Giriş Tarihleri Faydalı Ömürler Amortisman Oranı Defter Değerleri Birikmiş İtfa Payları 260 Haklar , , , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri , , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri , , ,00 Toplam , ,00 8. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 320 Satıcılar Hesabına ilişkin Ticari Borçlanma bilgileri aşağıdaki gibidir; Satıcılar Kayıt Taihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Ortalama Vade (Gün) V.Selçuk Yalçın Finansal Yatırım A.Ş , ,00 30 Akın Doğan Ticari İşletmesi , ,50 30 Mine Ticari İşletmesi , ,50 38 Emre Makine A.Ş ,00 874,00 42 Hikmet Kıvanç Makine Sanayi Ltd.Şti , ,50 35 Toplam 9.670, ,50 9. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına ,31 YTL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. 10. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan gelecek yıllarda yararlanılacak geçmiş yıl zararları YTL dir tarihi itibariyle EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin aleyhine açılan dava ve/veya icra takipleri aşağıdaki gibidir: Türü Konusu Takip Âdeti Takip Tutarı İcra Takipleri Alacak ,00 Diğer Takipler İptal ,00 Toplam ,00 EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Avukatı Mustafa Babayiğit ile yapılan görüşme sonrası işletme aleyhine açılan alacak davaların kaybedilmesine ve iptal davasının ise kazanılmasına ilişkin kanaatin yüksek olduğu öğrenilmiştir. 4

5 Tablo 1 EBUT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHLİ ARA DÖNEM AYRINTILI BİLANÇOSU I DÖNEN DEĞERLER A Hazır Değerler ,47 1 Kasa ,28 2 Bankalar 8.862,19 B Menkul Kıymetler 2.000,00 1 Hisse Senetleri 2.000,00 C Ticari Alacaklar ,60 1 Alıcılar 9.125,60 2 Alacak Senetleri ,00 D Diğer Alacaklar 3.250,00 1 Ortaklardan Alacaklar 3.250,00 E Stoklar ,00 1 Ticari Mallar ,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,07 II DURAN VARLIKLAR D Maddi Duran Varlıklar ,00 1 Arazi ve Arsalar ,00 2 Binalar ,00 3 Tesis, Makina ve Cihazlar 5.400,00 4 Birikmiş Amortismanlar ,00 E Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,00 1 Haklar ,00 3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 8.600,00 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.600,00 7 Birikmiş Amortismanlar ,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,00 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,07 NAZIM HESAPLAR 0,00 AKTİF (VARLIKLAR) GENEL TOPLAMI ,07 I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR B Ticari Borçlar ,50 1 Satıcılar ,50 C Diğer Borçlar 5.400,00 1 Ortaklara Borçlar 5.400,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,50 II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E Borç ve Gider Karşılıkları ,31 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı ,31 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,31 III ÖZKAYNAKLAR A Ödenmiş Sermaye ,00 1 Sermaye ,00 F Dönem Net Kârı (Zararı) ,26 ÖZKAYNAKLAR KAYNAKLAR TOPLAMI ,26 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,07 NAZIM HESAPLAR 0,00 PASİF (KAYNAKLAR) GENEL TOPLAMI ,07 5

6 III. Örneğimize İlişkin Çözümler ve Çalışma Yapısı Bilanço Üzerinden Alınan Kayıtlar ve Yapılacak Düzeltmeler; a. Hazır Değerler 1. Kasa TMS/TFRS açısından kasa işlemlerinin değerlemesi ve düzenlemesi TMS 21 Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı nda açıklanmıştır. TMS 21, Par.21 göre; Bir yabancı para işlemi ilk muhasebeleştirme sırasında; yabancı para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki yabancı para birimi arasındaki geçerli kur uygulanarak, geçerli para biriminden kaydedilir. Buradaki Kur bilanço tarihindeki T.C.M.B. nın yayınlamış olduğu Efektif Alış Kuru dur. 213 Sayılı VUK nun 280 inci maddesi Yabancı Paraların değerlemesini öngörmüştür. Buna göre de bilanço tarihindeki kapanış Efektif Alış Kuru esas alınacaktır. Özetle; TMS/TFRS ile VUK açısından farklı bir uygulama söz konusu değildir. Burada Meslek Mensubu; bir denetleme işlemi yapabilir bu sayısal bir denetlemedir. Hesapların tekrar kontrolü esastır. Meslek Mensubu tarafından yapılan yeniden hesaplama kontrolüne ait hesaplama aşağıdaki gibidir; Yabancı Para Cinsi Tutarı YTL Kuru Tutarı Euro 1.800,00 1, ,60 USD $ 5.200,00 1, ,08 YTL 8.756,60 1, ,60 Toplam ,28 b. Menkul Kıymetler 2. Hisse Senetleri TMS/TFRS de Menkul Kıymetlere ilişkin Standart TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı içinde düzenlenmiştir. TMS 39, Par.9 da; bir finansal varlık dört farklı grupta tanımlanmıştır. Buna göre; (a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; Alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmıştır. (b) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu (Bkz.TMS 39 Ek A Paragraflar UR 16 UR 25), sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, türev olmayan finansal varlıklardır. (c) Kredi ve alacaklar; Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal varlıklardır. (d) Satılmaya hazır finansal varlıklar ; Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal varlıklardır. TMS/TFRS ye uyumlaştırmak amacıyla EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finansal Varlıklarını yukarıdaki ayrıma paralel olarak yeniden düzenlemelidir. 6

7 213 sayılı VUK Madde 279 a göre Menkul Kıymetler; her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir. TMS 39, Par.45.a (Alım satım amaçlı elde tutulan) a göre Finansal Varlıklar gerçeğe uygun değerle değerlenecektir. Burada gerçeğe uygun değer; değerleme günündeki borsa kapanış değeri olarak oluşmuş en iyi alış değeri, eğer en iyi alış değeri yok ise en iyi satış değeridir. TMS 39, Par.49 Borsada işlem görmeyen Finansal Varlıkların gerçeğe uygun değeri ise, etkin faiz yöntemi (iç verim oranı) kullanılarak tespit edilecektir. Uygulamada iç verim oranı olarak TCMB nın Kısa Vadeli Avanslar için yayınlamış olduğu ıskonto haddi (emsal faiz oranı olarak) kullanılması öngörülmektedir. Eğer hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri güvenilir bir biçimde ölçülemiyorsa, elde etme maliyeti üzerinden değerlenmesi esas alınabilir. Örneğimizde; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka açık ve borsada kota olan ABCA Enerji A.Ş. nin %15 oranında hisse payına sahip olduğu ve bu payı alım satım amaçlı elde tutulduğun dan, gerçeğe uygun değeri ile kayıtlı değeri arasında ortaya çıkacak olan fark, TMS 39, Par.45.a maddesi gereğince; Geçmiş Yıl Kar/Zararı ile ilişkilendirilecektir. ABCA Enerji A.Ş. Hisse Adeti Hisse Değeri Toplam Değeri Hisse Maliyet Değeri , ,00 YTL Borsa En İyi Satış Fiyatı , ,16 YTL Kar 1.409,16 YTL Muhasebeleştirilmesi; 110 Hisse Senetleri 1.409, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 1.409,16 Satılmaya hazır menkul kıymetler de gerçeğe uygun değer üzerinden kaydedilmelidir. Finansal Varlıklar; aktif bir piyasada işlem görüyorsa, bu piyasadaki işlem değeri gerçeğe uygun değeridir. Eğer menkul kıymet aktif bir piyasada işlem görmüyorsa, bu durumda amorti edilmiş maliyet bedeli üzerinden (etkin faiz yöntemine göre) muhasebeleştirilmelidir. Satılmaya hazır Finansal Varlıkların, borsa değeri ile tespit edilmiş gerçeğe uygun değeri ile VUK a göre kaydedilen alış bedeli arasındaki değer artış ve azalışları ile kur farkları, öz kaynaklar içerisinde muhasebeleştirilecektir. Bu varlığın elden çıkarılması durumunda ise, gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi gerekir. TMS 39, Par. 55/b de Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, değer düşüklüğü zararları (Bkz. TMS 39, inci Paragraflar) ve kur farkı kazanç ve kayıpları (Bkz. TMS 39, Ek A Paragraf UR 83) hariç olmak üzere, söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar özkaynaklar değişim tablosu (Bkz. TMS 39, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu) aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. şeklinde ifade edilmiştir. Örneğimizde; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Halka açık ve borsaya kota olan CDIG Dijital A.Ş. nin %8 hissesine sahip olduğu; Bu hisselerin satışına ilişkin EBUT 7

8 Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı tespit edilmiştir.110 Hisse Senetleri Hesabında kayıt edilen değerin öncelikle 113 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar hesabına aktarılması daha sonra ise gerçeğe uygun değeri ile kayıtlı değeri arasında ortaya çıkacak olan farkın, TMS 39, par.45.a maddesi gereğince; Geçmiş Yıl Kar/Zararı ile ilişkilendirilmesi gerekecektir. CDIG Dijital A.Ş. Hisse Adeti Hisse Değeri Toplam Değeri Hisse Maliyet Değeri 500 1, ,00 YTL Borsa En İyi Satış Fiyatı 500 1, ,41 YTL Kar 381,41 YTL Muhasebeleştirilmesi; 113 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 500, Hisse Senetleri 500, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 381, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 381,41 c. Ticari Alacaklar 3. Alıcılar Ticari alacaklar içerisinde yer alan 120 Alıcılar Hesabı ile 121 Alacak Senetleri hesaplarına reeskont yapılmadığı belirlenmiştir. TMS 18 Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı na göre; TMS 18, Par.11; Çoğu durumda bedel, nakit veya nakit benzerleri biçimindedir ve hasılat tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarıdır. Ancak, nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda; satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, alınacak olan nakdin nominal tutarından daha düşük olabilir. Örneğin, işletme alıcıya vade farksız bir satış yapabilir veya satış bedeli olarak alıcıdan piyasa faiz oranı altında olan bir alacak senedi alabilir. Anlaşma bir finansman işlemi niteliği taşıyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile ıskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Emsal faiz oranı aşağıdakilerden biri olarak tespit edilebilir: faiz oranı; veya (a) Benzer kredi derecelendirmesine sahip bir işletmenin benzer finansal araçları için geçerli olan (b) Finansal aracın nominal değerini ilgili mal veya hizmetin nakit satış fiyatına indirgeyen faiz oranı. Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, bu Standardın 29 ve 30 uncu Paragrafları ile "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardına göre faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. İfade edilmiştir. Özetle; vadeli satışlara ilişkin vade farklarının satışlar içerisinde değil, ertelenen faiz geliri hesabında raporlanması anlamına gelen bu açıklama; satış işlemi sonucunda ortaya çıkan ve henüz tahsil edilmemiş olunan faiz gelirlerinin alacaklardan indirilmiş olması ve karşı ayağının da pasif karakterli bir hesapla ilişkilendirilmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. Böylece satışlara ilişkin gerçeğe uygun değer vade farkları çıkarılarak bulunmuş olmaktadır. 213 Sayılı VUK 281 inci maddesi Alacakların değerlemesini hükmetmiştir. Anılan maddeye göre; Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddi 8

9 uygulanır. Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler. Vergi Kanunu gereğince senetsiz alacaklara reeskont ayrılması kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmektedir. Ancak TFRS ve SPK açısından vadeli satışlar, reeskonta tabi tutularak gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilmek zorundadır. Alacakların ayrıca, tahsil edilme imkânı bakımından incelenmek suretiyle şüpheli durumda olup olmadığı tespit edilmelidir. TMS/TFRS açısından bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilebilmesi için işletmeler değişik göstergelerden yararlanabilmektedir. Bu göstergeler; (1) İşletmenin önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin verileri, (2) Borçlunun ödeme yeteneği, (3) İşletmenin içinde bulunduğu sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koşullarıdır. İşletmeler bu verilerden yararlanmak suretiyle ve makul bir gerekçeye dayandırarak şüpheli alacak tahmini yapabilirler ve bununla birlikte bu alacaklara karşılık ayırabilirler. Ayrılan bu karşılıklar ilk uygulama döneminde Geçmiş Yıl Zararı/Karı ile ilişkilendirilecektir. Dolayısıyla vadesi geçmiş olup tahsil edilemeyen alacaklar da şüpheli konumda yer alacaktır. Örneğimizde; 120 Alıcılar Hesabı detayları incelendiğinde tahsil vadeleri geçmiş senetsiz (kredili) alacak dökümü aşağıdaki gibi olduğu; TMS/TFRS açısından bu alacaklara tarihi itibariyle karşılık ayrılması gerektiği (VUK açısından karşılık ayrılması için şartlar oluşmamıştır.) şüpheli alacaklara ilişkin ayrıntılar muhasebeleştirildikten sonra reeskont çalışması yapılacaktır. Buna göre; Tahsil Alıcılar Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Vade Vadeleri Ali Ak Ticari İşletmesi , , Şener Sümer Çakı İşletmesi , , Toplam 2.525, ,50 Şüpheli Alacakların Muhasebeleştirilmesi; 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 3.080, Alacaklar 3.080, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 3.080, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 3.080,50 Senetsiz (Kredili) Alacaklara Reeskont Çalışması; TMS/TFRS açısından Senetsiz (Kredili) Alacaklara Reeskont uygulaması TMS 18,Par.11 e göre Brüt Yöntemle Bugünkü Değer formülüyle hesaplanır. Bugünkü değer hesaplaması ile Alacaklara ait Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri hesap edilmiş olur. Kural olarak Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 120 Alacaklar Hesabının altında gösterilerek raporlanır. Bugünkü Değer (BD) Formülü işletilirken öncelikle faizin ( i ) hesaplanması gerekir 9

10 Öncelikle Senetsiz (Kredili) Alacaklara ait tablo hazırlanmalıdır. Burada kazanılmamış faiz gelirleri için vade tarihi ile tahsil vadesi arasındaki gün sayısıdır. Ortalama 120 Alıcılar Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Vade Tahsil Vadeleri Can Gür Metal Sanayi A.Ş , , Ali Ak Ticari İşletmesi , , Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , , Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , , Şener Sümer Çakı İşletmesi , , Ezel Işınsu Çakıl Ticari İşletmesi ,00 707, Toplam 7.480, ,60 Hesaplama sonrası; Senetsiz (Kredili) Alacaklara ait tablo aşağıdaki gibi olacaktır; Alıcılar Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Vade Reeskont Gün Sayısı Tahsil Vadeleri Faiz Oranı Bugünkü Değer (BD) Can Gür Metal Sanayi A.Ş , , , ,37 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , , , ,51 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , , , ,63 Ezel Işınsu Çakıl Ticari İşletmesi ,00 707, , ,70 Toplam 4.955, , ,22 Alıcılar Hesabı Kaydi Değeri 6.045,10 Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 89,88 Alıcılar Hesabı (Net Değeri) 5.955,22 Senetsiz (Kredili) Alacaklar Reeskontunun Muhasebeleştirilmesi; 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 89, Alıcılar Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 89,88 Alacak Senetleri Reeskont Çalışması; 213 Sayılı VUK nu Madde 285 e göre Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutması mecburidir. TMS/TFRS açısından Alacak Senetleri Reeskonta tabi tutulacaktır. Değerleme gününde geçerli T.C. Merkez Bankası nın Kısa vadeli avanslara uygulanan Iskonto haddidir. Reeskont İç Iskonto Formülü ile hesap edilir. İç Iskonto Formülü; A : Senedin nominal değeri, t : Senedin vadesine kalan gün sayısı, m : Faiz (ıskonto) oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 10

11 Yürürlük Tarihi Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) Alacak Senetleri Senedin Vade Tarihi Senedin Değeri Senedin Vadesine Kalan Gün Sayısı Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı İç Iskonto Tutarı Can Gür Metal Sanayi A.Ş , ,00% 21,40 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , ,00% 12,78 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , ,00% 23,03 Hatice Özlem Aksu , ,00% 26,92 Raşit Kaan Erdem , ,00% 8,71 Ergin Şahin , ,00% 235,44 Ayşegül Büyük , ,00% 12,09 Toplam ,00 340,38 Alacak Senetleri Hesabı Kaydi Değeri ,00 Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 340,38 Alacak Senetleri Hesabı (Net Değeri) ,62 Alacak Senetleri Reeskontunun Muhasebeleştirilmesi; 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 340, Alacak Senetleri Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 340,38 11

12 4. Diğer Alacaklar / Borçlar EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait Tarihli Bilançonun 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı ile 331 Ortaklara Borçlar Hesabının tahlilinde; Şirket Ortaklarımız olan Ekrem Küçükhasan ın şirketimize 3.250,00 YTL Borcu olduğu ve şirketimizin bu alacağını 131 Ortaklarda Alacaklar Hesabında muhasebeleştirdiği; yine Şirket Ortaklarından Fikret Emel e şirketimizin 5.400,00 YTL borçlu olduğu ve şirketimizin bu borcunu 331 Ortaklara Borçlar Hesabında muhasebeleştirdiği tespit edilmiştir. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 24, Par.19 ; 18 inci Paragrafta açıklanması öngörülen ilişkili taraflara borçların ve ilişkili taraflardan alacakların farklı kategorilerde sınıflandırılması, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında yer alan bilançoda ya da dipnotlarda sunulacak bilgilere ilişkin hükümlerin bir uzantısı niteliğindedir. Kategoriler, ilişkili taraf bakiyeleri ile ilgili daha kapsamlı analiz yapılmasını sağlamak üzere genişletilir ve ilişkili taraflarla olan işlemlere uygulanır. şeklinde özetlenmiştir. Bu hususta İlişkili taraf açıklamaları gereğince İlişkili taraftan sağlanan borçların ve alacakların bilançoda ayrı hesaplarda gösterilmesi gereklidir. Örneğimizde yeniden sınıflama gereği aşağıdaki kayıtlar yapılmıştır. 130 İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.250, Ortaklardan Alacaklar 3.250, Ortaklara Borçlar 5.400, İlişkili Taraflara Borçlar 5.400,00 d. Stoklar 5. Ticari Mallar EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait Tarihli Bilanço verileri üzerinde yapılan incelemede 153 Ticari Mallar Hesabı incelendiğinde; ,00 YTL olarak bilançoya yansıtılan Dönem Sonu Ticari Mal Stokunun içinde; Vadeli satışlardan doğan ve vade farkı olan 1.760,00 YTL nin olduğu tespit edilmiştir. TMS 2 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 2, Par.18 Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. Özetle; stokların maliyet bedeli içinde yer alan faiz giderleri, TMS 2, Par.18 gereğince ertelenmiş faiz giderleri olarak kaydedilecektir. Bundan dolayı stokların maliyet bedelinden 1.760,00 YTL düşürülerek, 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı na kaydedilecektir. 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 1.760, Ticari Mallar 1.760, Ticari Mallar Hesabının muavin envanter detayları üzerinde Meslek Mensubunca yapılması gerekli olan stokların net gerçekleşebilir değerinin hesaplanması amacıyla piyasa fiyatları ve tahmini satış giderleri tespit edilecektir. Böylece Stoklar üzerindeki değer Artışı veya Azalışı bulunarak stoklama maliyetinin üzerine eklenecek ve/veya düşülecektir. 12

13 NGD<DD olması halinde Değer Azalışı, NGD>DD olması halinde ise Değer Artışı vardır. Ticari Mallar Bilanço Değeri ,00 Vade Farkı ( ) 1.760,00 Ticari Mallar Kaydi Değeri (DD) ,00 Piyasa Fiyatı ,80 Tahmini Satış Giderleri ( ) 3.974,40 Net Gerçekleşebilir Değer (NGD) ,40 Değer Azalışı / Artışı 3.974, Ticari Mallar 3.974, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 3.974,40 e. Duran Varlıklar 6. Maddi Duran Varlıklar EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne ait Maddi Duran Varlık listeleri incelendiğinde; Şirketin aktifine kayıtlı makine tesis ve cihazlarla iki adet binanın var olduğu görülmüştür. Bina maliyetlerinin incelenmesin de maliyet bedelinin arsa payını da kapsadığı tespit edilmiştir. 213 Sayılı VUK nun 269. ve 270 inci Maddelerine göre Arsa Payına ilişkin giderler binanın maliyeti içerisinde değerlendirilirken TMS 16 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 16, Par.10 da; Bir işletme bu ilke çerçevesinde, maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetleri oluştuğu tarihteki değerleriyle muhasebeleştirir. Bu maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde etme veya inşa edilmesi aşamasında oluşan ve sonradan; ekleme, kısmi yenileme ve bakım için katlanılan maliyetleri içerir. şeklinde hükmedilmiştir. Özetle; TMS/TFRS açısından arsa payları; binaların maliyetleri içerisinden çıkarılmalıdır. Nihayetinde arsaların faydalı ömrü belirsiz olduğundan amortismana tabi tutulmamaktadır. Maddi Duran Varlıklar Defter Değeri Arsa Payı Oranı Arsa Payı Tutarı Arsa Payı Hariç Bina Maliyeti Güneşli Merkez Binası ,00 0, , ,00 Hadımköy Fabrika Binası ,00 0, , , Binalar , , ,00 Arsa Paylarının Bina Maliyetlerinden Çıkarılmasının Muhasebeleştirilmesi; 250 Arsa ve Araziler , Binalar ,00 EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yaptırılan Ekspertiz değerlemesi sonucunda varlıklardaki değer artışı ve azalışınında kayıtlara alınarak TMS/TFRS açısından raporlanması gerekmektedir. Bu amaçla EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. e ait Maddi Duran Varlık Listesi yeniden değerlenerek aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Burada işlem TMS 16 ya göre Net Değer Yöntemi esas alınmıştır. 13

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER İnceleme

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇO... 1/2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı