Örneğimizde; İlk uygulamanın dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir."

Transkript

1 Muhasebe Sisteminde Yeni Trendler III Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Örnek Çalışma Adem Utku ÇAKIL SMMM I. Genel Kurallar ve Yapılacak işlemler 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen Ek-1'inci maddesi kapsamında hukuki dayanağa kavuşturulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun yayınlamış olduğu standartların yürürlük maddesinin tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Hükmü gereğince; Örneğimizde; İlk uygulamanın dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş dönemine ilişkin Mali Tablolarını TMS/TFRS ye uyumlu hale getirmeye karar vermiştir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali Tabloların 1 Karşılaştırılması gerekliliği nedeniyle düzenlemeyi bir önceki yıla ilişkin rakamlar ile karşılaştırarak yayımlamak zorundadır. Bu nedenle öncelikle Tarihli Mali Tablolar ve dipnotlarının TMS/TFRS uyumlu hale getirilmesi gereklidir Yılı Mali dönemine ait düzenlemenin yapılabilmesi için; 2005 Yılı Açılış Bilançosunun TMS/TFRS uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Burada ifade edilen Açılış Bilançosu; tarihli önceki esaslara göre düzenlenmiş bilançodan TMS/TFRS lere uyum ve dönüşüm çalışması yapılmış Tarihli Açılış Bilançosudur. Yapılacak İşlemler ve Sırası; Tarihli Açılış Bilançosu için; önceki dönem ( ) bilanço rakamları TMS/TFRS ile uyumlu hale getirilecektir. Bu amaçla İşletme; İlk Uygulama döneminde yapılacak düzenlemelerden doğan gelir ve gider kayıtları için; Bilançoda yer alan; 590 Dönem Net Karı veya 591 Dönem Net Zararı Hesaplarında olan bakiyeyi 570 Geçmiş Yıl Karları veya 580 Geçmiş Yıl Karları hesabına devredecektir. (Bu hususta akademik çevre görüşü bu yönlüdür. Ancak TDHS nin endirekt kayıt ilkesi gereğince görüşüm; TMS/TFRS düzeltmeleri gereğince yapılacak gelir ve giderlere ilişkin kayıtların 599 Nolu Boş bir hesapta öncelikle izlenmesi daha sonra dönem karı veya geçmiş yıl karları veya zararları hesapları ile ilişkilendirilmesi doğrultusundadır. Böylelikle; ilk olarak Muhasebenin temel kavramlarından tam açıklama kavramı yerine getirilmiş olacaktır. Daha sonra ise; açılış bilançosu hazırlamada yapılan düzenlemelere ilişkin salt temiz hesap kebir 1 Mali Tablolar; Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu ve Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ndan oluşur. Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur. 1

2 muavini elde edilmiş olacaktır Bu ise klasik anlamda Tutarlılık kavramının da korunduğunu belgeleyecektir.) 2 2. Açılış bilançosunun elde edilmesi için yapılacak tüm değişiklikler 2005 Yılı Açılışına dahil edilecektir. Bu yapısal olarak 2004 yılı kayıtlarına alınmayıp yapılan düzenleme işlemleri için gerekli kayıtların tarihinde yapılması anlamına gelmektedir. Daha sonra bilançoda dönemsellik ilkesi gereğince yer alan ancak izleyen yılda gelir ve gider olarak kayıtlanan kalemler ters kayıtla kapatılacaktır Yılına ait Gelir Tablosu nu oluşturan hesaplar ile ilgili inceleme ve düzeltmeler yapılacak olup, böylelikle bilanço kalemlerine bağlı düzenlemelerinde kendiliğinden yapılması sağlanacaktır. Böylelikle 2005 Yılına ait Gelir Tablosu ve Bilanço hesapları düzenlenmiş olacaktır. Özetle; tarihinde TMS/TFRS lere uygun raporlama yapabilmek için; ilk önce tarihli bilanço düzenlenerek geçmiş yıl karı veya zararı bulunmalıdır. Daha sonra tarihli bilanço düzeltilecektir. Böylelikle iki bilanço karşılaştırılabilecek hale gelecektir. Bu işlemlere müteakip olarak da, tarihli bilanço ve gelir tablosu tarihli bilanço ile karşılaştırılarak düzeltilecektir. Böylece en az iki yıla ait karşılaştırmalı bilgi, 3 dönem düzeltilerek sağlanmış olacaktır. II. Örnek Soru EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli bilançosu, Tablo 1 de sunulmuştur. TMS/ TFRS ye uygun Mali Tablo düzenlemesi amacıyla yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki bilgiler edinilmiştir; 1. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kasasında; YTL dışında, 5.200,00 USD$ ve Euro bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle; TCMB Efektif Alış Kuru USD$ için; 1,3354 YTL ; Euro için 1,8220 YTL dir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından dönem sonu değerleme işlemi yapılmıştır. 2. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması amacıyla yapılan incelemeler sonucunda; Halka açık olan ABCA Enerji A.Ş. nin %15 oranında hisse payına sahip olduğu (alım satım amaçlı elde tutulduğu), Halka açık olan CDIG Dijital A.Ş. ne ait %8 oranındaki hisselerin var olduğu ancak satılmasına ilişkin karar, yönetim kurulu tarafından alınmış olduğu Bilanço tarihi itibariyle ABCA Enerji A.Ş. ne ait hisse senedi Hisse Senetleri hesabına nominal beher değeri üzerinden 1.500,00 YTL olarak kaydedilmiş olduğu, dönem sonu kapanış borsa değerinin 1, YTL olduğu, CDIG Dijital A.Ş. ne ait hisse senedi Bağlı Menkul Kıymetler Hesabına nominal değeri üzerinden 500,00 YTL olarak kaydedildiği, dönem sonu kapanış borsa değerinden değerinin YTL olduğu tespit edilmiştir. 3. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Ticari Alacaklarına ilişkin reeskont işlemi yapılmamıştır. Kredili Müşteri Hesaplarının izlendiği 120 Alıcılar Hesabı ile Müşteri Senetlerinin izlendiği 121 Alacak Senetleri Hesabının detayları aşağıdaki gibidir: 2 Yazarın görüşüdür. 2

3 120 Alıcılar Hesabı Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Ortalama Vade Can Gür Metal Sanayi A.Ş , ,00 60 Ali Ak Ticari İşletmesi , ,00 27 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , ,00 82 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , ,50 78 Şener Sümer Çakı İşletmesi , ,50 55 Ezel Işınsu Çakıl Ticari İşletmesi ,00 707,60 67 Toplam 7.480, , Alacak Senetleri Senedin Vade Tarihi Senedin Değeri Can Gür Metal Sanayi A.Ş ,00 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti ,00 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş ,00 Hatice Özlem Aksu ,00 Raşit Kaan Erdem ,00 Ergin Şahin ,00 Ayşegül Büyük ,00 Toplam ,00 4. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait Tarihli Bilançosunda; Şirket Ortaklarımız olan Ekrem Küçükhasan ın şirketimize 3.250,00 YTL Borcu olduğu ve şirketimizin bu alacağını 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabında muhasebeleştirdiği; yine Şirket Ortaklarından Fikret Emel e şirketimizin 5.400,00 YTL borçlu olduğu ve şirketimizin bu borcunu 331 Ortaklara Borçlar Hesabında muhasebeleştirdiği tespit edilmiştir. 5. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin stoklarına ilişkin incelemelere ait tespitler şu şekildedir; ,00 YTL tutarındaki Ticari Mallar Hesabı içinde 1.760,00 YTL vade farkı olduğu anlaşılmıştır. Ticari Malların piyasa fiyatlarının araştırılmasında; piyasadaki alımsatım bedeli ,80 YTL olduğu tespit edilmiştir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından malların satılmasına ilişkin katlanılacağı tahmin edilen Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerinin 3.974,40 YTL olacağı belirlenmiştir. 6. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. TMS/TFRS ye ilk geçiş nedeniyle varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesi amacıyla ekspertiz yaptırmış olup, ekspertiz raporunun sonuçları aşağıdaki gibidir. Maddi Duran Varlıklar Aktife Giriş Tarih Faydalı Ömür Defter Değeri Amortisman Oranı Birikmiş Amortisman Piyasa Değeri 250 Arsa ve Araziler ,00 0,00 0, , Binalar , , ,00 Güneşli Merkez Binası ,00 0, , ,00 Hadımköy Fabrika Binası ,00 0, , , Tesis, Makine ve Cihazlar ,00 0, , ,00 Toplam , , ,00 3

4 Yapılan ekspertiz incelemeleri sonucunda binaların arsadan aldığı pay, %45 olarak tespit edilmiştir. Böylece binaların maliyet bedelinin %45 inin arsa maliyetinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yine yapılan inceleme sonucunda; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Hadımköy Fabrika Binasını FGER Granit A.Ş. ye 5 Yıllığına kiraladığı anlaşılmıştır. 7. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Maddi Olmayan Duran Varlıkları incelendiğinde, 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri analizinde; 3.650,00 YTL sinin Araştırma Faaliyeti ile ilgili olduğu; geriye kalan 3.950,00 YTL sinin ise Geliştirme Faaliyetinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Maddi olmayan duran varlıklara ait ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur; Maddi Olmayan Duran Varlıklar Aktife Giriş Tarihleri Faydalı Ömürler Amortisman Oranı Defter Değerleri Birikmiş İtfa Payları 260 Haklar , , , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri , , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri , , ,00 Toplam , ,00 8. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 320 Satıcılar Hesabına ilişkin Ticari Borçlanma bilgileri aşağıdaki gibidir; Satıcılar Kayıt Taihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Ortalama Vade (Gün) V.Selçuk Yalçın Finansal Yatırım A.Ş , ,00 30 Akın Doğan Ticari İşletmesi , ,50 30 Mine Ticari İşletmesi , ,50 38 Emre Makine A.Ş ,00 874,00 42 Hikmet Kıvanç Makine Sanayi Ltd.Şti , ,50 35 Toplam 9.670, ,50 9. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına ,31 YTL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. 10. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan gelecek yıllarda yararlanılacak geçmiş yıl zararları YTL dir tarihi itibariyle EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin aleyhine açılan dava ve/veya icra takipleri aşağıdaki gibidir: Türü Konusu Takip Âdeti Takip Tutarı İcra Takipleri Alacak ,00 Diğer Takipler İptal ,00 Toplam ,00 EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Avukatı Mustafa Babayiğit ile yapılan görüşme sonrası işletme aleyhine açılan alacak davaların kaybedilmesine ve iptal davasının ise kazanılmasına ilişkin kanaatin yüksek olduğu öğrenilmiştir. 4

5 Tablo 1 EBUT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHLİ ARA DÖNEM AYRINTILI BİLANÇOSU I DÖNEN DEĞERLER A Hazır Değerler ,47 1 Kasa ,28 2 Bankalar 8.862,19 B Menkul Kıymetler 2.000,00 1 Hisse Senetleri 2.000,00 C Ticari Alacaklar ,60 1 Alıcılar 9.125,60 2 Alacak Senetleri ,00 D Diğer Alacaklar 3.250,00 1 Ortaklardan Alacaklar 3.250,00 E Stoklar ,00 1 Ticari Mallar ,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,07 II DURAN VARLIKLAR D Maddi Duran Varlıklar ,00 1 Arazi ve Arsalar ,00 2 Binalar ,00 3 Tesis, Makina ve Cihazlar 5.400,00 4 Birikmiş Amortismanlar ,00 E Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,00 1 Haklar ,00 3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 8.600,00 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.600,00 7 Birikmiş Amortismanlar ,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,00 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,07 NAZIM HESAPLAR 0,00 AKTİF (VARLIKLAR) GENEL TOPLAMI ,07 I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR B Ticari Borçlar ,50 1 Satıcılar ,50 C Diğer Borçlar 5.400,00 1 Ortaklara Borçlar 5.400,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,50 II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E Borç ve Gider Karşılıkları ,31 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı ,31 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,31 III ÖZKAYNAKLAR A Ödenmiş Sermaye ,00 1 Sermaye ,00 F Dönem Net Kârı (Zararı) ,26 ÖZKAYNAKLAR KAYNAKLAR TOPLAMI ,26 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,07 NAZIM HESAPLAR 0,00 PASİF (KAYNAKLAR) GENEL TOPLAMI ,07 5

6 III. Örneğimize İlişkin Çözümler ve Çalışma Yapısı Bilanço Üzerinden Alınan Kayıtlar ve Yapılacak Düzeltmeler; a. Hazır Değerler 1. Kasa TMS/TFRS açısından kasa işlemlerinin değerlemesi ve düzenlemesi TMS 21 Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı nda açıklanmıştır. TMS 21, Par.21 göre; Bir yabancı para işlemi ilk muhasebeleştirme sırasında; yabancı para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile işlem tarihindeki yabancı para birimi arasındaki geçerli kur uygulanarak, geçerli para biriminden kaydedilir. Buradaki Kur bilanço tarihindeki T.C.M.B. nın yayınlamış olduğu Efektif Alış Kuru dur. 213 Sayılı VUK nun 280 inci maddesi Yabancı Paraların değerlemesini öngörmüştür. Buna göre de bilanço tarihindeki kapanış Efektif Alış Kuru esas alınacaktır. Özetle; TMS/TFRS ile VUK açısından farklı bir uygulama söz konusu değildir. Burada Meslek Mensubu; bir denetleme işlemi yapabilir bu sayısal bir denetlemedir. Hesapların tekrar kontrolü esastır. Meslek Mensubu tarafından yapılan yeniden hesaplama kontrolüne ait hesaplama aşağıdaki gibidir; Yabancı Para Cinsi Tutarı YTL Kuru Tutarı Euro 1.800,00 1, ,60 USD $ 5.200,00 1, ,08 YTL 8.756,60 1, ,60 Toplam ,28 b. Menkul Kıymetler 2. Hisse Senetleri TMS/TFRS de Menkul Kıymetlere ilişkin Standart TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı içinde düzenlenmiştir. TMS 39, Par.9 da; bir finansal varlık dört farklı grupta tanımlanmıştır. Buna göre; (a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; Alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmıştır. (b) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu (Bkz.TMS 39 Ek A Paragraflar UR 16 UR 25), sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, türev olmayan finansal varlıklardır. (c) Kredi ve alacaklar; Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal varlıklardır. (d) Satılmaya hazır finansal varlıklar ; Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal varlıklardır. TMS/TFRS ye uyumlaştırmak amacıyla EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finansal Varlıklarını yukarıdaki ayrıma paralel olarak yeniden düzenlemelidir. 6

7 213 sayılı VUK Madde 279 a göre Menkul Kıymetler; her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir. TMS 39, Par.45.a (Alım satım amaçlı elde tutulan) a göre Finansal Varlıklar gerçeğe uygun değerle değerlenecektir. Burada gerçeğe uygun değer; değerleme günündeki borsa kapanış değeri olarak oluşmuş en iyi alış değeri, eğer en iyi alış değeri yok ise en iyi satış değeridir. TMS 39, Par.49 Borsada işlem görmeyen Finansal Varlıkların gerçeğe uygun değeri ise, etkin faiz yöntemi (iç verim oranı) kullanılarak tespit edilecektir. Uygulamada iç verim oranı olarak TCMB nın Kısa Vadeli Avanslar için yayınlamış olduğu ıskonto haddi (emsal faiz oranı olarak) kullanılması öngörülmektedir. Eğer hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri güvenilir bir biçimde ölçülemiyorsa, elde etme maliyeti üzerinden değerlenmesi esas alınabilir. Örneğimizde; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka açık ve borsada kota olan ABCA Enerji A.Ş. nin %15 oranında hisse payına sahip olduğu ve bu payı alım satım amaçlı elde tutulduğun dan, gerçeğe uygun değeri ile kayıtlı değeri arasında ortaya çıkacak olan fark, TMS 39, Par.45.a maddesi gereğince; Geçmiş Yıl Kar/Zararı ile ilişkilendirilecektir. ABCA Enerji A.Ş. Hisse Adeti Hisse Değeri Toplam Değeri Hisse Maliyet Değeri , ,00 YTL Borsa En İyi Satış Fiyatı , ,16 YTL Kar 1.409,16 YTL Muhasebeleştirilmesi; 110 Hisse Senetleri 1.409, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 1.409,16 Satılmaya hazır menkul kıymetler de gerçeğe uygun değer üzerinden kaydedilmelidir. Finansal Varlıklar; aktif bir piyasada işlem görüyorsa, bu piyasadaki işlem değeri gerçeğe uygun değeridir. Eğer menkul kıymet aktif bir piyasada işlem görmüyorsa, bu durumda amorti edilmiş maliyet bedeli üzerinden (etkin faiz yöntemine göre) muhasebeleştirilmelidir. Satılmaya hazır Finansal Varlıkların, borsa değeri ile tespit edilmiş gerçeğe uygun değeri ile VUK a göre kaydedilen alış bedeli arasındaki değer artış ve azalışları ile kur farkları, öz kaynaklar içerisinde muhasebeleştirilecektir. Bu varlığın elden çıkarılması durumunda ise, gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi gerekir. TMS 39, Par. 55/b de Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, değer düşüklüğü zararları (Bkz. TMS 39, inci Paragraflar) ve kur farkı kazanç ve kayıpları (Bkz. TMS 39, Ek A Paragraf UR 83) hariç olmak üzere, söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar özkaynaklar değişim tablosu (Bkz. TMS 39, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu) aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. şeklinde ifade edilmiştir. Örneğimizde; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Halka açık ve borsaya kota olan CDIG Dijital A.Ş. nin %8 hissesine sahip olduğu; Bu hisselerin satışına ilişkin EBUT 7

8 Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı tespit edilmiştir.110 Hisse Senetleri Hesabında kayıt edilen değerin öncelikle 113 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar hesabına aktarılması daha sonra ise gerçeğe uygun değeri ile kayıtlı değeri arasında ortaya çıkacak olan farkın, TMS 39, par.45.a maddesi gereğince; Geçmiş Yıl Kar/Zararı ile ilişkilendirilmesi gerekecektir. CDIG Dijital A.Ş. Hisse Adeti Hisse Değeri Toplam Değeri Hisse Maliyet Değeri 500 1, ,00 YTL Borsa En İyi Satış Fiyatı 500 1, ,41 YTL Kar 381,41 YTL Muhasebeleştirilmesi; 113 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 500, Hisse Senetleri 500, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 381, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 381,41 c. Ticari Alacaklar 3. Alıcılar Ticari alacaklar içerisinde yer alan 120 Alıcılar Hesabı ile 121 Alacak Senetleri hesaplarına reeskont yapılmadığı belirlenmiştir. TMS 18 Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı na göre; TMS 18, Par.11; Çoğu durumda bedel, nakit veya nakit benzerleri biçimindedir ve hasılat tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarıdır. Ancak, nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda; satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, alınacak olan nakdin nominal tutarından daha düşük olabilir. Örneğin, işletme alıcıya vade farksız bir satış yapabilir veya satış bedeli olarak alıcıdan piyasa faiz oranı altında olan bir alacak senedi alabilir. Anlaşma bir finansman işlemi niteliği taşıyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile ıskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Emsal faiz oranı aşağıdakilerden biri olarak tespit edilebilir: faiz oranı; veya (a) Benzer kredi derecelendirmesine sahip bir işletmenin benzer finansal araçları için geçerli olan (b) Finansal aracın nominal değerini ilgili mal veya hizmetin nakit satış fiyatına indirgeyen faiz oranı. Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, bu Standardın 29 ve 30 uncu Paragrafları ile "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardına göre faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. İfade edilmiştir. Özetle; vadeli satışlara ilişkin vade farklarının satışlar içerisinde değil, ertelenen faiz geliri hesabında raporlanması anlamına gelen bu açıklama; satış işlemi sonucunda ortaya çıkan ve henüz tahsil edilmemiş olunan faiz gelirlerinin alacaklardan indirilmiş olması ve karşı ayağının da pasif karakterli bir hesapla ilişkilendirilmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. Böylece satışlara ilişkin gerçeğe uygun değer vade farkları çıkarılarak bulunmuş olmaktadır. 213 Sayılı VUK 281 inci maddesi Alacakların değerlemesini hükmetmiştir. Anılan maddeye göre; Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddi 8

9 uygulanır. Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler. Vergi Kanunu gereğince senetsiz alacaklara reeskont ayrılması kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmektedir. Ancak TFRS ve SPK açısından vadeli satışlar, reeskonta tabi tutularak gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilmek zorundadır. Alacakların ayrıca, tahsil edilme imkânı bakımından incelenmek suretiyle şüpheli durumda olup olmadığı tespit edilmelidir. TMS/TFRS açısından bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilebilmesi için işletmeler değişik göstergelerden yararlanabilmektedir. Bu göstergeler; (1) İşletmenin önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin verileri, (2) Borçlunun ödeme yeteneği, (3) İşletmenin içinde bulunduğu sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koşullarıdır. İşletmeler bu verilerden yararlanmak suretiyle ve makul bir gerekçeye dayandırarak şüpheli alacak tahmini yapabilirler ve bununla birlikte bu alacaklara karşılık ayırabilirler. Ayrılan bu karşılıklar ilk uygulama döneminde Geçmiş Yıl Zararı/Karı ile ilişkilendirilecektir. Dolayısıyla vadesi geçmiş olup tahsil edilemeyen alacaklar da şüpheli konumda yer alacaktır. Örneğimizde; 120 Alıcılar Hesabı detayları incelendiğinde tahsil vadeleri geçmiş senetsiz (kredili) alacak dökümü aşağıdaki gibi olduğu; TMS/TFRS açısından bu alacaklara tarihi itibariyle karşılık ayrılması gerektiği (VUK açısından karşılık ayrılması için şartlar oluşmamıştır.) şüpheli alacaklara ilişkin ayrıntılar muhasebeleştirildikten sonra reeskont çalışması yapılacaktır. Buna göre; Tahsil Alıcılar Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Vade Vadeleri Ali Ak Ticari İşletmesi , , Şener Sümer Çakı İşletmesi , , Toplam 2.525, ,50 Şüpheli Alacakların Muhasebeleştirilmesi; 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 3.080, Alacaklar 3.080, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 3.080, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 3.080,50 Senetsiz (Kredili) Alacaklara Reeskont Çalışması; TMS/TFRS açısından Senetsiz (Kredili) Alacaklara Reeskont uygulaması TMS 18,Par.11 e göre Brüt Yöntemle Bugünkü Değer formülüyle hesaplanır. Bugünkü değer hesaplaması ile Alacaklara ait Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri hesap edilmiş olur. Kural olarak Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 120 Alacaklar Hesabının altında gösterilerek raporlanır. Bugünkü Değer (BD) Formülü işletilirken öncelikle faizin ( i ) hesaplanması gerekir 9

10 Öncelikle Senetsiz (Kredili) Alacaklara ait tablo hazırlanmalıdır. Burada kazanılmamış faiz gelirleri için vade tarihi ile tahsil vadesi arasındaki gün sayısıdır. Ortalama 120 Alıcılar Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Vade Tahsil Vadeleri Can Gür Metal Sanayi A.Ş , , Ali Ak Ticari İşletmesi , , Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , , Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , , Şener Sümer Çakı İşletmesi , , Ezel Işınsu Çakıl Ticari İşletmesi ,00 707, Toplam 7.480, ,60 Hesaplama sonrası; Senetsiz (Kredili) Alacaklara ait tablo aşağıdaki gibi olacaktır; Alıcılar Kayıt Tarihi Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Vade Reeskont Gün Sayısı Tahsil Vadeleri Faiz Oranı Bugünkü Değer (BD) Can Gür Metal Sanayi A.Ş , , , ,37 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , , , ,51 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , , , ,63 Ezel Işınsu Çakıl Ticari İşletmesi ,00 707, , ,70 Toplam 4.955, , ,22 Alıcılar Hesabı Kaydi Değeri 6.045,10 Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 89,88 Alıcılar Hesabı (Net Değeri) 5.955,22 Senetsiz (Kredili) Alacaklar Reeskontunun Muhasebeleştirilmesi; 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 89, Alıcılar Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 89,88 Alacak Senetleri Reeskont Çalışması; 213 Sayılı VUK nu Madde 285 e göre Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutması mecburidir. TMS/TFRS açısından Alacak Senetleri Reeskonta tabi tutulacaktır. Değerleme gününde geçerli T.C. Merkez Bankası nın Kısa vadeli avanslara uygulanan Iskonto haddidir. Reeskont İç Iskonto Formülü ile hesap edilir. İç Iskonto Formülü; A : Senedin nominal değeri, t : Senedin vadesine kalan gün sayısı, m : Faiz (ıskonto) oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 10

11 Yürürlük Tarihi Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) Alacak Senetleri Senedin Vade Tarihi Senedin Değeri Senedin Vadesine Kalan Gün Sayısı Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı İç Iskonto Tutarı Can Gür Metal Sanayi A.Ş , ,00% 21,40 Feyza Yatırım Sanayi Ltd.Şti , ,00% 12,78 Kuzey Marmara Otomotiv A.Ş , ,00% 23,03 Hatice Özlem Aksu , ,00% 26,92 Raşit Kaan Erdem , ,00% 8,71 Ergin Şahin , ,00% 235,44 Ayşegül Büyük , ,00% 12,09 Toplam ,00 340,38 Alacak Senetleri Hesabı Kaydi Değeri ,00 Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 340,38 Alacak Senetleri Hesabı (Net Değeri) ,62 Alacak Senetleri Reeskontunun Muhasebeleştirilmesi; 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 340, Alacak Senetleri Kazanılmamış (Gerçekleşmemiş) Faiz Gelirleri 340,38 11

12 4. Diğer Alacaklar / Borçlar EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait Tarihli Bilançonun 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı ile 331 Ortaklara Borçlar Hesabının tahlilinde; Şirket Ortaklarımız olan Ekrem Küçükhasan ın şirketimize 3.250,00 YTL Borcu olduğu ve şirketimizin bu alacağını 131 Ortaklarda Alacaklar Hesabında muhasebeleştirdiği; yine Şirket Ortaklarından Fikret Emel e şirketimizin 5.400,00 YTL borçlu olduğu ve şirketimizin bu borcunu 331 Ortaklara Borçlar Hesabında muhasebeleştirdiği tespit edilmiştir. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 24, Par.19 ; 18 inci Paragrafta açıklanması öngörülen ilişkili taraflara borçların ve ilişkili taraflardan alacakların farklı kategorilerde sınıflandırılması, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında yer alan bilançoda ya da dipnotlarda sunulacak bilgilere ilişkin hükümlerin bir uzantısı niteliğindedir. Kategoriler, ilişkili taraf bakiyeleri ile ilgili daha kapsamlı analiz yapılmasını sağlamak üzere genişletilir ve ilişkili taraflarla olan işlemlere uygulanır. şeklinde özetlenmiştir. Bu hususta İlişkili taraf açıklamaları gereğince İlişkili taraftan sağlanan borçların ve alacakların bilançoda ayrı hesaplarda gösterilmesi gereklidir. Örneğimizde yeniden sınıflama gereği aşağıdaki kayıtlar yapılmıştır. 130 İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.250, Ortaklardan Alacaklar 3.250, Ortaklara Borçlar 5.400, İlişkili Taraflara Borçlar 5.400,00 d. Stoklar 5. Ticari Mallar EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait Tarihli Bilanço verileri üzerinde yapılan incelemede 153 Ticari Mallar Hesabı incelendiğinde; ,00 YTL olarak bilançoya yansıtılan Dönem Sonu Ticari Mal Stokunun içinde; Vadeli satışlardan doğan ve vade farkı olan 1.760,00 YTL nin olduğu tespit edilmiştir. TMS 2 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 2, Par.18 Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. Özetle; stokların maliyet bedeli içinde yer alan faiz giderleri, TMS 2, Par.18 gereğince ertelenmiş faiz giderleri olarak kaydedilecektir. Bundan dolayı stokların maliyet bedelinden 1.760,00 YTL düşürülerek, 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı na kaydedilecektir. 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 1.760, Ticari Mallar 1.760, Ticari Mallar Hesabının muavin envanter detayları üzerinde Meslek Mensubunca yapılması gerekli olan stokların net gerçekleşebilir değerinin hesaplanması amacıyla piyasa fiyatları ve tahmini satış giderleri tespit edilecektir. Böylece Stoklar üzerindeki değer Artışı veya Azalışı bulunarak stoklama maliyetinin üzerine eklenecek ve/veya düşülecektir. 12

13 NGD<DD olması halinde Değer Azalışı, NGD>DD olması halinde ise Değer Artışı vardır. Ticari Mallar Bilanço Değeri ,00 Vade Farkı ( ) 1.760,00 Ticari Mallar Kaydi Değeri (DD) ,00 Piyasa Fiyatı ,80 Tahmini Satış Giderleri ( ) 3.974,40 Net Gerçekleşebilir Değer (NGD) ,40 Değer Azalışı / Artışı 3.974, Ticari Mallar 3.974, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 3.974,40 e. Duran Varlıklar 6. Maddi Duran Varlıklar EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne ait Maddi Duran Varlık listeleri incelendiğinde; Şirketin aktifine kayıtlı makine tesis ve cihazlarla iki adet binanın var olduğu görülmüştür. Bina maliyetlerinin incelenmesin de maliyet bedelinin arsa payını da kapsadığı tespit edilmiştir. 213 Sayılı VUK nun 269. ve 270 inci Maddelerine göre Arsa Payına ilişkin giderler binanın maliyeti içerisinde değerlendirilirken TMS 16 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 16, Par.10 da; Bir işletme bu ilke çerçevesinde, maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetleri oluştuğu tarihteki değerleriyle muhasebeleştirir. Bu maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde etme veya inşa edilmesi aşamasında oluşan ve sonradan; ekleme, kısmi yenileme ve bakım için katlanılan maliyetleri içerir. şeklinde hükmedilmiştir. Özetle; TMS/TFRS açısından arsa payları; binaların maliyetleri içerisinden çıkarılmalıdır. Nihayetinde arsaların faydalı ömrü belirsiz olduğundan amortismana tabi tutulmamaktadır. Maddi Duran Varlıklar Defter Değeri Arsa Payı Oranı Arsa Payı Tutarı Arsa Payı Hariç Bina Maliyeti Güneşli Merkez Binası ,00 0, , ,00 Hadımköy Fabrika Binası ,00 0, , , Binalar , , ,00 Arsa Paylarının Bina Maliyetlerinden Çıkarılmasının Muhasebeleştirilmesi; 250 Arsa ve Araziler , Binalar ,00 EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yaptırılan Ekspertiz değerlemesi sonucunda varlıklardaki değer artışı ve azalışınında kayıtlara alınarak TMS/TFRS açısından raporlanması gerekmektedir. Bu amaçla EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. e ait Maddi Duran Varlık Listesi yeniden değerlenerek aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Burada işlem TMS 16 ya göre Net Değer Yöntemi esas alınmıştır. 13

14 Maddi Duran Varlıklar Defter Değeri Birikmiş Amortisman Kısıt Amortisman Düzeltilmiş Net Değer Piyasa Değeri Değer Azalışı/Artışı (1) (2) (3) (4)=(1) (3) (5) (6)=(4) (5) 250 Arsa ve Araziler ,00 0, , , ,00 Değer Artışı 252 Binalar , , , , , ,50 Değer Artışı Güneşli Merkez Binası , , , , , ,00 Değer Artışı Hadımköy Fabrika Binası , , , , , ,50 Değer Artışı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 5.400, ,00 900, , , ,00 Değer Azalışı Toplam , , , , , ,50 Piyasa Değerine göre Maddi Duran Varlıkların Revize Edilmesine İlişkin Muhasebe Kaydı; 250 Arsa ve Araziler , MDV Yeniden Değerleme Artışları , Binalar , MDV Yeniden Değerleme Artışları , MDV Yeniden Değerleme Artışları 2.700, Tesis, Makine ve Cihazlar 2.700, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 900, Tesis, Makine ve Cihazlar 900, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 5.120, Binalar 5.120, Birikmiş Amortismanlar 4.590, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 4.590,00 Birikmiş Amortismanların Düzenlenmesi; Birikmiş Amortismanlar Birikmiş Amortisman (DD) Kısıt Amortisman Değer Azalışı/Artışı (1) (2) (3)=(1) (2) 250 Arsa ve Araziler 0,00 0,00 0, Binalar 5.610, ,50 489,50 Değer Azalışı Güneşli Merkez Binası 2.310, ,00 77,00 Değer Azalışı Hadımköy Fabrika Binası 3.300, ,50 412,50 Değer Azalışı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 1.080,00 900,00 180,00 Değer Azalışı Toplam 6.690, ,50 669,50 Değer Azalışı Birikmiş Amortisman Değer Azalışlarının Muhasebeleştirilmesi; 257 Birikmiş Amortismanlar 257, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 257,00 14

15 Hadımköy Fabrika Binası; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kira geliri elde edilmek amacıyla kiralanmış ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak elde tutulmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Hadımköy Fabrika Binası; TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında değerlendirilecek ve muhasebeleştirilecektir. TMS 40, Par.6 göre Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkule ilişkin bir hakkın yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi ancak ve ancak, söz konusu gayrimenkulün; yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına girmesi ve kiracının Paragraf te belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemini kullanması durumunda mümkündür. Bu sınıflandırma alternatifinin her bir gayrimenkul için ayrı ayrı uygulanması mümkündür. Ancak faaliyet kiralaması yoluyla elde edilen bir gayrimenkul hakkı için bu alternatifin seçilmiş olması durumunda, yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan tüm gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer yöntemine göre muhasebeleştirilmesi gerekir. Söz konusu alternatifin seçilmesi durumunda, daha önce sınıflandırılmış bulunan haklar Paragraf uyarınca yapılacak açıklamalara dahil edilir. Şeklinde hükmolunmuştur. Ancak TMS 40, Par.3.b ye göre Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kiralama gelirlerinin muhasebeleştirilmesi (ayrıca "TMS 18 Hasılat Standardına bakınız) için bakmak gerekecektir. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Defter Değerinin ve Değer Artışlarının Binalar Hesabından Ayrıştırılmasına ilişkin Muhasebe Kaydı; 202 Yatırım Amaçlı Binalar , Binalar , MDV Yeniden Değerleme Artışları ,50 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Birikmiş Amortisman Defter Değerinin ve Değer Azalışlarının Birikmiş Amortismanlar Hesabından Ayrıştırılmasına İlişkin Muhasebe Kaydı; 257 Birikmiş Amortismanlar 3.300, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı 2.887, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 412,50 7. Maddi Olmayan Duran Varlıklar EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne ait Maddi Olmayan Duran Varlıklar listesi incelenmiştir. TMS/TFRS açısından Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında değerlendirilmektedir. TMS 38, Par.21 de; Bir maddi olmayan duran varlık sadece ve sadece: (a) Varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve (b) Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda, Muhasebeleştirilir. şeklinde belirtilmiştir. EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri olarak muhasebeleştirdiği tutar bu kapsamda aktifleştirilmeyip, doğrudan dönemin gideri olarak dikkate alınacaktır. 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 3.440, Birikmiş Amortismanlar 5.160, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 8.600,00 15

16 TMS/TFRS de genel olarak; araştırma giderleri dönem gideri olarak dikkate alınırken, geliştirme giderleri; TMS 38, Par.57 ye göre; Sadece ve sadece, aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, geliştirmeden (veya işletme bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme safhasından) kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar muhasebeleştirilir: (a) Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması. (b) İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma niyetinin bulunması. (c) (d) (e) Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkânının bulunması. Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl sağlayacağının belirli olması. Ayrıca, maddi olmayan duran varlığın ürününün veya kendisinin bir piyasasının olması ya da işletme bünyesinde kullanılacak olması durumunda buna elverişli olması. Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması. (f) Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması. gibi şartları sağlaması durumunda aktifleştirilmektedir. Örneğimizde EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 213 Sayılı VUK çerçevesinde; 263 Araştırma ve Geliştirme Giderlerini aktifleştirmiştir. TMS/TFRS açısından uygun raporlamanın sağlanması için ayrıştırma ve düzenleme yapılması gerekecektir. Buna göre Meslek Mensubu Maddi Olmayan Duran Varlıklar için aşağıdaki tabloyu hazırlayacak ve gereği muhasebe kaydını yapacaktır; Maddi Olmayan Duran Varlıklar Defter Değerleri Birikmiş İtfa Payları Kısıt Birikmiş İtfa Payları Değer Azalışı/Artışı (1) (2) (3)=(1) (2) 260 Haklar , , ,11 798,89 Değer Azalışı 263 Geliştirme Giderleri 3.950, , ,67 658,33 Değer Azalışı Giderleşecek Araştırma Giderleri 3.650, ,00 Toplam , , , ,22 Araştırma Giderlerinin ayrıştırılmasına İlişkin muhasebe kaydı; 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 1.460, Birikmiş Amortismanlar 2.190, Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.650,00 Birikmiş İtfa Giderlerinin revize edilmesine ilişkin muhasebe kaydı; 268 Birikmiş Amortismanlar 1.457, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 1.457,22 f. Ticari Borçlar 8. Satıcılar 320 Satıcılar Hesabı da 120 Alıcılar Hesabında olduğu gibi TMS/TFRS açısından ıskonto edilmiş değer üzerinden gösterilmelidir. 320 Satıcılar Hesabının muavin kaydının ıskonto edilmiş değerinin hesaplanması 120 Alıcılar Hesabında verilmiş olan Bugünkü Değer Formülü ile ıskonto edilecek ve aşağıda verilmiş olan tablo elde edilecektir. 16

17 320 Satıcılar Peşin Fiyat Vadeli Fiyat Ortalama Vade (Gün) Reeskont Gün Sayısı Ödeme Vadesi Faiz Oranı (i) Bugünkü Değer (BD) Reeskont Tutarı V. Selçuk Yalçın Finansal Yatırım A.Ş , , , ,16 121,84 Akın Doğan Ticari İşletmesi 2.890, , , ,15 290,35 Mine Ticari İşletmesi 1.950, , , ,60 105,90 Emre Makine A.Ş. 760,00 874, , ,69 32,31 Hikmet Kıvanç Makine Sanayi Ltd.Şti , , , ,55 82,95 Toplam 9.670, , ,16 633,34 Burada Reeskont işlemine ilişkin yapılacak kayıt hesaplanıp muhasebeleştirilirken Ertelenen Faiz Giderleri ni de dikkate almak zorundayız. 153 Ticari Mallar Hesabı analiz edilirken hatırlanacağı üzere 1.760,00 YTL tutarındaki Vade Farkı stoklar üzerinden indirgenmişti. Borçlanma gerekleri bakımından da ödenen vade farkının fiili kısmının zararla mahsup edilmesi gerekliliğinden önceden bahsetmiştik, şimdi aşağıda verilen tablo ile 320 Satıcılar Hesabından mahsup edilmesi gereken vade faklarına ilişkin hesaplama verilmiştir. Buna göre muhasebeleştirme şu şekilde olacaktır. 320 Satıcılar Hesabının Defter Değeri (DD) ,50 Bugünkü Değeri (BD) ( ) ,16 Reeskont Tutarı 633,34 Stoklara İlişkin Vade Farkı ( ) 1.760,00 Satılan Mala Ait Vade Farkı Tutarı 1.126, TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 1.126, Satıcılar 1.126,66 g. Borç ve Gider Karşılıkları 9. Kıdem Tazminatı Karşılıkları TMS/TFRS açısından Çalışanlara sağlanan hak ve menfaatler TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardın da açıklanmıştır. Çalışanlar açısından bir çok detayı öngörmüş olan standart; Detay anlamda Tazminatlara ilişkin olarak TMS 19, Par.104 de açıklamış bulunmaktadır. Bu detaya girmeksizin TMS 19, Par.120 de özetle; Bir işletme, finansal tablo kullanıcılarının tanımlanmış fayda planlarının özelliklerini ve dönem boyunca anılan planlarda olacak değişikliklerin finansal etkilerini değerlendirmelerini sağlayacak bilgiyi kamuoyuna açıklar. maddesine dayanarak sadece kıdem tazminatının hesaplamasına örnek vermiş bulunmaktayız buradaki yasal dayanak TMS 19, Par.121 de getirilmiş olan; Paragraf 120A(b) planın türünün genel bir tanımlamasını gerektirir. Böyle bir tanımlama, örneğin, sabit maaşa dayalı tazminat planlarını, son maaşa dayalı tazminat planları ile işten ayrılma sonrası sağlanan tıbbi fayda planlarından ayırır. Planın tanımlaması, 52 nci Paragraf doğrultusunda tanımlanmış fayda yükümlülüğünün ölçülmesinde kullanılan zımni kabulden doğan yükümlülük doğuran gayri resmi uygulamaları da içerir. Daha fazla detaya gerek yoktur. madde hükmüdür. Literatürde; öngörülen yükümlülüğe ilişkin Kıdem tazminatı hesaplaması; öncelikle ıskonto oranın tespit edilmesi ile mümkündür. Kıdem Tazminatı için Iskonto Formülü; 17

18 Kıdem Tazminatı Karşılığı içinse formül; AKTÜERYAL YÖNTEMLE KIDEM TAZMİNATI HESABI Çalışanın Adı Soyadı İlk İşe Giriş Tarihi İşe Giriş Tarihi Brüt Ücret Kıdeme Esas Ücret Şirket kayıtlarında Toplam Yükümlülük Prim Ödenen Gün Sayısı Cins Emek. Kalan Gün Emekli Olunacak Yıl İndirgenmiş Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Iskonto Oranı % 1 Iskonto Oranı% Ali Koç , , , E ,43 0,73 0,26943 Ümit Püsküllü , , , E ,67 0,72 0,27736 Saim Kurt , , , E ,84 0,69 0,30537 Onur Neptun , , , E ,08 0,72 0,27531 Toplam , , , ,02 TMS / TFRS kapsamında TMS 19 standardı çerçevesinde hazırlanan Kıdem Tazminatı Hesabı yapılırken aşağıdaki verilerden faydalanılmıştır; Kıdem Tavanı 1.574,74 Bilanço Tarihi Faiz Oranı 16,00% Enflasyon Oranı 9,32% Kıdem Tazminatı Farkının muhasebeleştirilmesi; Şirket kayıtlarında Toplam Yükümlülük ,31 İndirgenmiş Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü ( ) 8.415,02 Kayıtlardan İndirilecek Kıdem Tazminatı Tutarı , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , TMS/TFRS Düzeltme Hesabı , Dava Karşılıkları Türü Konusu Takip Âdeti Takip Tutarı İcra Takipleri Alacak ,00 Diğer Takipler İptal ,00 Toplam ,00 EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Avukatı Mustafa Babayiğit ile yapılan görüşme sonrası şirket aleyhine açılan icra davalarının kaybedilmesine ilişkin kanaatin yüksek olması nedeniyle, dava tutarlarının tamamı için karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 7.680, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 7.680,00 Diğer Takipler üzerinde yapılan görüşmeler neticesinden iptal davasının şirket lehine olma ihtimalinin yüksek olması nedeni ile TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ile TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında dipnotlarda gösterilmesine karar verilmiştir. 18

19 11. Ertelenen Vergi Karşılıkları TMS/TFRS de vergiler hususundaki açıklamalar TMS 12 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardında ele alınmıştır. Geniş ve detaylandırılmış bilgiler ve örnekler içeren TMS 12 standardın temel niteliğini TMS 12, Par.10 da açıklamıştır; Bir varlığın veya borcun vergiye esas değerinin olup olmadığının açık olmadığı durumlarda bu Standardın dayandığı temel ilkenin dikkate alınması yardımcı olacaktır; bu ilke şudur: Bazı belirli sınırlamaların dışında, bir varlığın defter değeri geri kazanıldığı veya bir borcun defter değeri ödendiğinde, bu varlığın defter değerinin kazanılması veya borcun defter değerinin ödenmesinin hiç bir vergi etkisi doğurmayacağı duruma nazaran, işletmenin gelecekte ödeyeceği vergiler daha fazla olacaksa ertelenmiş vergi borcu, daha az olacaksa ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Aşağıdaki 52 nci Paragrafı izleyen Örnek C bu temel ilkenin kullanımının dikkate alınabileceği durumları açıklamaktadır, örneğin, bir varlığın veya borcun vergiye esas değerinin geri kazanımın veya borç ödemenin şekline bağlı olduğu durumlarda olduğu gibi. Özetle; TMS/TFRS kapsamında düzeltilmiş tutarlar ile Vergi Kanunlarına göre kaydedilmiş tutarlar arasındaki farkların yanında işletmeye sağlanan teşvikler, geçmiş yıl mali zararları gibi gelecekte indirim konusu yapılabilecek farklar da hesaplamaya dahil edilecektir. Daha açıkçası; Vergi kanunları ile belirlenen kar ve vergi karşılıklarına karşın; TMS/TFRS kapsamında yapılan düzeltmeler gereği doğacak vergilerin karşılaştırılarak raporlanmasından ibarettir. İlke olarak Gelir tablosunda cari dönem vergi karşılığı ile ertelenmiş vergiler ayrı ayrı gösterilmelidir. Böylece, işletmelerin ilgili dönemde elde ettiği karlar üzerinden hesaplanan vergi karşılıkları, vergilendirilebilir kar üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile işletmenin gelecek dönemlere devredeceği vergi tutarı ayrı ayrı raporlanması sağlanacaktır. Bu yönlü Ertelenmiş Vergi Farkları TMS 12, Par.60.Fık.2 kapsamında özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili değişiklikler hariç olmak üzere, gelir tablosuna yansıtılır. TMS 12, Par.37 İşletme her bilanço gününde önceki dönemlerde, muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlıklarını tekrar gözden geçirmelidir. Bir işletme ileriki dönemde vergiye tabi kâr elde etmesinin olası olması halinde bu tutarlarla sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlığını muhasebeleştirebilir. Örneğin, piyasa koşullarındaki olumlu gelişmeler nedeniyle, gelecekte işletmenin önceden muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlığını kullanmasına yetecek tutarlarda vergiye tabi kâr elde edebileceği öngörülüyorsa Paragraf 24 veya 34 te belirlenen muhasebeleştirme koşulları sağlanmış olur. Diğer bir örnek, işletmenin ertelenmiş vergi varlığını bir işletme birleşmesinin olduğu tarihte veya daha sonra gözden geçirmesidir (bakınız: Paragraf 67 ve 68). Bulunan farklar eğer aynı vergi erkine karşı doğuyor ise TMS 12, Par.74 ve 75 kapsamında değerlendirilerek mahsup edilerek bilançoda tek rakam olarak gösterilebilir. Örneğimizde; EBUT Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş Bilanço tarihi itibariyle TMS / TFRS kapsamında yapılan düzenleme çerçevesinde oluşan ve hesaplancak ertelenen vergiye ilişkin detaylar şöyledir; Aşağıda verilen tabloya göre Ertelenmiş Vergi Karşılıkları için muhasebe kayıt şu şekilde olmalıdır; 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 2.838, Ertelenmiş Vergi Varlıkları 8.249, Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar ,66 19

20 Ertelenen Vergi Karşılıkları Tablosu Borç Alacak Ertelenen Vergi Varlıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Hisse Senedi Değer Artışı 1.409,16 0,00 465,02 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Değer Artışları 381,41 0,00 125,87 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 3.080, ,57 0,00 Alıcılar Reeskont Giderleri 89,88 29,66 0,00 Alacak Senetleri Reeskont Gideri 340,38 112,33 0,00 Ticari Mallar Vade Farkları 1.760,00 580,80 0,00 Ticari Mallar Değer Artışları 3.974,40 0, ,55 Yatırım Amaçlı Binalar Birikmiş Amortismanı Değer Azalışı 412,50 0,00 136,13 Birikmiş Amortismanlar Değer Azalışı 257,00 0,00 84,81 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Gidere Devri 3.440, ,20 0,00 Araştırma Giderlerinin Giderleştirilmesi 1.460,00 481,80 0,00 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Birikmiş Amortismanlarında Değer Azalışı 1.457,22 0,00 480,88 Satıcılar Hesabının Vade ve Reeskont Farkı 1.126,66 371,80 0,00 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 7.680, ,40 0,00 Kıdem Tazminatı Karşılığı ,29 0, ,71 Bina Değer Azalış Farkları 5.120, ,77 0,00 Tesis Makine ve Cihazlar Değer Azalışları 900,00 297,00 0,00 Birikmiş Amortismanlar Değer Artışları 4.590,00 0, ,70 0,00 0,00 Toplam , , , ,66 Sonuç Hesabı olarak; Tarihli Bilanço; TMS/TFRS açısından Tarihli Açılış Bilançosu olarak düzenlenirken; geçici hesap olarak tanımladığımız 599 TMS/TFRS Düzeltme Hesabı, 590 Dönem Net Karı ve/veya 591 Dönem Net Zararı Hesabı ile mahsup edilerek 580 Geçmiş Yıllar Zararları ve/veya 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabına devredilerek bilanço denkliği sağlanmalıdır. TMS/TFRS Uyumlu Tarihli Açılış Bilançosu Dönem Karının Düzenleme Farkları ile Geçmiş Yıl Karları Hesabına Devri ne ilişkin Muhasebe Kaydı; 590 Dönem Net Karı , TMS/TFRS Düzeltme Hesabı 5.762, Geçmiş Yıllar Karı ,97 Bilindiği üzere örnek işletmemiz de TMS/TFRS Raporlama tarihi olarak tarihli Mali Tabloların düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Öncelikle, 2005 Yılı Mali Tablolarını düzenlenmesi gerekliliğini daha sonra ise Tarihli Açılış Bilançosunun düzenlemesi öngörülmüş ve örneğimizde Tarihli Mali Tablolar TMS/TFRS açısından düzenlenmiştir. Bundan sonra aynı mantıkla önce tarihli bilanço daha sonra ise Tarihli Mali Tablolar düzenlenecektir. 20

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI Gökhan Alpman 1 1. GİRİŞ Ülkemizde yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin

Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin ERTELENEN VERGİ A. GİRİŞ Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin Uluslararası Muhasebe Standartları yla (IAS, IFRS; International Accounting Standart,

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Kurul Toplantı Sayısı:71 Görüş Tarihi:05/10/2006 İlgide kayıtlı

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı