Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500."

Transkript

1 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli TL ve birikmiş amortismanı TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın T.C.M.. ye sermaye olarak verilmesiyle ilgili olarak Hazine Müsteşarlığının yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluş. Yat. Sermaye. Hs. 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 252-inalar Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 240-Malî Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 252-inalar Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluş. Yat. Sermaye. Hs. 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 252-inalar Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 240-Malî Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 252-inalar Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı Aşağıdaki hesaplardan hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca sadece genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılır? 946 Özel tahakkuklardan alacaklar hesabı 948 aşka birimler adına izlenen alacaklar hesabı 232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabına 834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı 3. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi Kısa Vadeli İç Mali orçlar Hesap Grubunda yer almaz? 302 Para Piyasası Nakit İşlemleri orçları Hs. 329 Diğer Çeşitli orçlar Hs. 309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali orçlar Hs. 305 onolar Hs. 1

2 4. () Üniversitesi yeni faaliyete geçirdiği döner sermaye işletmesine TL nakdi sermaye vermiştir. una ilişkin üniversite muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 242-Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Sermaye Taahhütleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs Sermaye Taahhütleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2013 Ağustos ayı sonu itibariyle 191-İndirilecek KDV Hesabının orç bakiyesi 150 TL, 391-Hesaplanan KDV Hesabının Alacak bakiyesi ise 350 TL dir. Ağustos ayı sonunda yapılacak KDV kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Hesaplanan KDV 191-İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Hesaplanan KDV

3 6. Çanakkale Üniversitesince, harcama yetkilisi mutemedine verilmiş olan TL lik iş avansı ve buna ilişkin ödenek mahsup dönemine aktarılmıştır. Avans ve ödeneği mahsup dönemine aktarılmasına ilişkin olarak dönem sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 165-Mahsup Dönemine.Akt. Avans ve Krediler Hs. 160-İş Avans ve Krediler Hs. 906-Mah. Dön. Akt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 904-Ödenekler Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 165-Mahsup Dönemine.Akt. Avans ve Krediler Hs. 160-İş Avans ve Krediler Hs. 906 Mah. Dön. Akt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 834-Geçen Yıl ütçe Mahsupları Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 165-Mahsup Dönemine.Akt. Avans ve Krediler Hs. 160-İş Avans ve Krediler Hs. 906-Mah. Dön. Akt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 165-Mahsup Dönemine.Akt. Avans ve Krediler Hs. 160-İş Avans ve Krediler Hs. 906-Mah. Dön. Akt. Kullanılacak Ödenekler Hs. 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904-Ödenekler Hesabı 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı Giderler Hesabı 101-Alınan Çekler Hesabı 810-ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı XXX XXX XXX XXX Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki şıklardan hangisine aittir? ütçe geliri dışında yapılan diğer tahsilat karşılığında alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı ütçe geliri karşılığı alınan çeklerden karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı ütçe geliri karşılığı alınan çeklerden yılı geçtikten sonra karşılıksız çıkması nedeniyle bankaca iade edilenler için yapılan muhasebe kaydı Herhangi bir nedenle ilgilisine iadesi gereken çekler için yapılan muhasebe kaydı 3

4 8. Hazine Müsteşarlığı, Dünya ankasından sağladığı $ lık dış proje kredisini 3 yıl vadeli ikraz anlaşması çerçevesinde kullanılmak üzere Gazi Üniversitesinin hesabına aktarmıştır. Anapara ve faiz vade sonunda tahsil edilecektir. u işleme ilişkin olarak Devlet orçları Muhasebe irimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Aktarma tarihindeki TCM döviz alış kuru 1 $=1,95 TL, TCM döviz satış kuru 1 $=2,10 TL) 230-Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Teknokent A.Ş nin ortaklarından biri olan (F) Üniversitesi, Şirketin kuruluş aşamasında taahhüt etmiş olduğu TL sermaye tutarının ödenmesi için bankaya talimat verilmiştir. Taahhüdün yerine getirilmesi işlemine ilişkin olarak Üniversite muhasebe birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

5 10. Kurumlar Vergisi mükellefi X A.Ş 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL vergi borcunu ilgili vergi dairesine çek düzenleyerek ödemiştir. anka, tahsil için gönderilen çekin karşılıksız olduğunu yılı geçmeden vergi dairesine bildirmiştir. Yılı içinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Muhasebe irimindeki Çekler 800-ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Muhasebe irimindeki Çekler 810-ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 800-ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 810-ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Ankara Muhasebe Müdürlüğünde yapılan vezne sayımında ihale teminatı olarak alınan TL bedelli Hazine bonosunun noksan olduğu anlaşılması üzerine yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 197-Sayım Noksanları Hesabı 112-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve onoları Hesabı 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 5

6 12. Yılı bütçesine gelir, ilgili idare bütçesine özel ödenek kaydedilen TL den yıl sonuna kadar harcanamayan TL için yıl sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 600-Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı (C) Vergi Dairesi mükellefi (V), 2012 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan TL vergi borcunun 500 TL lik birinci taksitini süresi içinde (D) ankasına yatırmıştır. İlgili anka tarafından doğrudan hazine hesaplarına aktarılan tutara ilişkin belgenin vergi dairesine ulaşması üzerine (C) Vergi Dairesince birinci taksitin ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı anka Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı 500 6

7 14. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından ödenememiş ve ödeme emri ve eki belgeler (X) Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiştir. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı 322-ütçeleştirilecek orçlar Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 630-Giderler Hesabı 320-ütçe Emanetleri Hesabı 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 630-Giderler Hesabı 323-ütçeleştirilmiş orçlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 323-ütçeleştirilmiş orçlar Hesabı 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 15. (Y) Malmüdürlüğü kayıtlarına göre 31/12/2014 itibariyle ambarda 500, yetkili memurun zimmette ise 150 adet nüfus cüzdanı bulunmaktadır. 01/01/2015 tarihi itibariyle nüfus cüzdanının birim fiyatı 2 TL artmıştır. una göre Malmüdürlüğünce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 940-Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

8 16. (Y) İthalat ve İhracat A.Ş yaptığı ihracattan dolayı mükellefiyet kaydının bulunduğu Çankaya Vergi Dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunmuştur. Vergi Dairesince yapılan inceleme sonunda şirkete TL KDV iadesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İade tutarının tahakkuk ettirilmesi aşamasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Emanetler Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Avrupa irliği akanlığının kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden TL düşülerek Personel Giderleri tertibine aktarılmıştır. Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarma ile düşülen ödeneğin muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 900-Gönderilecek ütçe Ödenekleri Hesabı ütçe Ödenekleri Hesabı ütçe Ödenekleri Hesabı Gönderilecek ütçe Ödenekleri Hesabı Gönderilecek ütçe Ödenekleri Hesabı ütçe Ödenek Hareketleri Hesabı ütçe Ödenek Hareketleri Hesabı Gönderilecek ütçe Ödenekleri Hesabı

9 18. (K) Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın 2 TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalan 7 TL si ise nakden veznece tahsil edilmiştir. u işlemle ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı ütçe Emanetleri Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki mali işlemlerden hangisinde Muhasebe İşlem Fişi kullanılmaz? ütçeleştirilecek orçlar Hesabına alacak kaydedilmesi ütçeleştirilmiş orçlar Hesabına alacak kaydedilmesi Personel Avansı Verilmesi Amortisman Ayrılması 20. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi Menkul Kıymet ve Varlıklar hesap grubundaki hesaplardan değildir? Hisse Senetleri Hesabı Özel Kesim Tahvil, Senet ve onoları Hesabı Menkul Varlıklar Hesabı Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 9

10 21. ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından 2015 yılı Mart ayında TL ye Led TV satın alınmış ancak yılı içinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine, üst yönetici tarafından tahakkukun iptali nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Talimat gelmeden önce söz konusu tutar 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmıştır. Tahakkukun iptali ve ödeneğine iade işlemi ile ilgili olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Vergi ve benzeri kesintiler ihmal edilmiştir.) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 600-Gelirler Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı 22. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Okul Pansiyonları ile ilgili aşağıdaki işlemlerin hangisinde %88 - %12 ayırımı yapılmayarak tamamı okul pansiyonları hesabına kaydedilir? Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilerek paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücretler Pansiyon gelirlerinin yetişmemesi nedeniyle Milli Eğitim akanlığından verilecek emir üzerine merkezden veya başka muhasebe birimlerinden aktarılan paralar Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları, hizmetlileri ve gündüzlü öğrenciler, başka okullardan gelen öğretmen ve öğrenci gruplarından alınan yemek ücretleri Parasız yatılı öğrencilerin, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen tutar üzerinden devletçe karşılanan ücretleri 10

11 23. Mersin Muhasebe Müdürlüğünden Silifke Malmüdürlüğüne TL lik değerli kağıt gönderilmiş olup, söz konusu değerli kağıtların teslim alındığına ilişkin Teslim Alma Fişinin, Mersin Muhasebe Müdürlüğüne ulaşması durumunda Mersin Muhasebe Müdürlüğü tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 944-Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 940-Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 944-Yoldaki Değerli Kâğıtlar Hesabı 940-Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı 24. Artvin Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalanı ise nakden veznece tahsil edilmiştir. u işleme ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı 333-Emanetler Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 320-ütçe Emanetleri Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 333-Emanetler Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 100-Kasa Hesabı 320-ütçe Emanetleri Hesabı 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

12 25. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne kayıtlı bedeli TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtını bedelsiz olarak devretmiştir. edelsiz devirle ilgili olarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hs. 254-Taşıtlar Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hs. 630-Giderler Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hs. 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hs. 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı I- DPT Müsteşarlığı (Kalkınma akanlığı) II- Sayıştay III-Maliye akanlığı IV-Hazine Müsteşarlığı 5018 sayılı Kanuna göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde yukarıdakilerden hangilerine gönderilir? Yalnız I Yalnız IV I,II,III I,III,IV sayılı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz? Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. ütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye akanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır. 12

13 28. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre belirlenmiş bütçe ilkelerinden biri değildir? ütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır. Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir. ütçe, gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır. Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, akanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak hangi belgeyi kabul etmesiyle başlar? Orta vadeli mali plan Orta vadeli program Yıllık program ütçe hazırlama rehberi sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına, TMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere eklenmez? Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi Kamu borç yönetimi raporu Yıllık yatırım programları Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli 31. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 saylı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye akanlığı bütçesine konulan ödenek aşağıdakilerden hangisidir? Ek ödenek Örtülü ödenek Tamamlayıcı ödenek Yedek ödenek sayılı Kanunun 68 inci maddesinde; Sayıştay tarafından yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar, idareler itibariyle konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine gönderilir denilmektedir. Sayıştay tarafından düzenlenen ve ilgili idareye gönderilen raporlar kim tarafından cevaplandırılır? Üst yönetici Her bir harcama yetkilisi Gerçekleştirme görevlileri Raporda belirtilen sorumlular 13

14 sayılı Kanununa göre, ön ödeme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuz beşini geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. 34. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde kim tarafından hazırlanır ve ne zamana kadar kamuoyuna açıklanır? Üst Yöneticiler tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Maliye akanlığı tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Kamu idaresi tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Mart ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Maliye akanlığı tarafından hazırlanır ve izleyen mali yılın Haziran ayının 15 inde kamuoyuna açıklanır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? Kanun Yönetmelik akanlar Kurulu Kararı Maliye akanlığının izni üzerine kamu idareleri tarafından Sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye akanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu kamuoyuna hangi sürede açıklar? Eylül ayının 15 inde açıklar. Eylül ayında açıklar. Haziran ayı sonunda açıklar. Temmuz ayı içinde açıklar. 14

15 Sayılı Kanuna göre, Genel Uygunluk ildiriminin hazırlanmasında dikkate alınmayan rapor aşağıdakilerden hangisidir? İdare faaliyet raporları Genel faaliyet raporu İç denetim raporları Dış denetim raporları 38. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Maliye akanlığınca mali istatistiklerin uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak derlenmesi amacıyla oluşturulacak genel yönetim sektörünün kapsamı belirlenirken görüşü alınacak kurumlar arasında sayılmamıştır? Türkiye Cumhuriyet Merkez ankası Türkiye İstatistik Kurumu Hazine Müsteşarlığı aşbakanlık Sayılı Kanuna göre, Genel yönetim kapsamına dahil idarelerden mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye akanlığınca ( ) ek süre verilir ifadesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerin hangisi getirilirse ifade doğru olur? 15 gün ir ay 45 Gün Üç ay sayılı Kanuna ekli cetvellere göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 41. Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre, stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir? 1 yıl 2 yıl 3 yıl 4 yıl sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıda sayılan iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir? Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. Gelir bağlanmamış kız çocuklarına bir defaya mahsus evlenme ödeneği verilmesi. 15

16 43. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ( bendi kapsamında sigortalı olan Devlet Memurlarının prime esas kazançlarının hesabında dikkate alınacak unsurlardandır? Özel hizmet tazminatı tutarı Aile yardımı tutarı Yabancı dil tazminatı tutarı Doğum yardımı tutarı 44. ir mükellef, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile ikisi 18 yaşından küçük, biri 26 yaşında yükseköğrenim gören üç çocuğu ve bir yetim torunu ile birlikte yaşamaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, bu mükellefin asgari geçim indirimi oranı toplam ne kadardır? % 70 % 75 % 80 % sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından ticari kazancın Türkiye de elde edilmesi için kazanç sahibinin Türkiye de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi daimi temsilci sayılmaz? Ticari mümessiller Tüccar vekilleri ve memurları Ticaret Kanunu hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar Temsil edilene ait reklam giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsus beyanname aşağıdakilerden hangisidir? Özel beyanname Münferit beyanname Muhtasar beyanname Geçici vergi beyannamesi sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar vergisi ne zaman ödenir? eyannamenin verildiği ayın sonuna kadar eyannamenin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Hesap döneminin kapandığı ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kağıtta birden fazla imza bulunması halinde damga vergisinin alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir. ir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza söz konusu ise Damga Vergisi imza adedine göre alınır. 16

17 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, makbuz karşılığı ödemelerde Maliye akanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin beyan ve ödeme zamanı nedir? Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayın son günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayın son günü akşamına kadar ödenir. Ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı gün akşamına kadar ödenir Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca, teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse alacaklı amme idaresi hangi yola başvurabilir? İhtiyati tahakkuk İhtiyati haciz Haciz Teminat isteme sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mükellef yanlış tanımlanmıştır? İthalatta mal ve hizmet ithal edenler Her türlü şans ve talih oyunlarını oynayanlar Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler Hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın en son kaçıncı günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler? Onbeşinci Yirminci Yirmidördüncü Yirmibeşinci sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar İl özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler Kanun kapsamındaki vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? Özel Kalem Müdürlüğü ilgi İşlem Dairesi aşkanlığı Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi aşkanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi aşkanlığı 17

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĐN ĐLGĐLĐ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĐ ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5917 Kabul

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı