Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM MUĞLA / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Tüm gıda ve gıda katkı maddeleri, tüm yem ve yem katkı maddeleri gıda ve yem işletmelerinden alınan çevresel örnekler. Aerobik Koloni Sayımı ISO 4833 Escherichia coli Sayımı ISO Koloni Sayım Tekniği Escherichia coli Sayımı ISO EMS Tekniği Koliform Bakteri Sayımı ISO 4832 Koloni Sayım Tekniği Koliform Bakteri Sayımı ISO 4831 EMS Tekniği Bacillus cereus Sayımı ISO 7932 Enterobacteriaceae Sayımı ISO Listeria spp. ve Listeria monocytogenes Aranması Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı - (Staphylococcus aureus ve diğer türler) ISO ISO Stafilakokal Enterotoksinler AOAC Clostridium perfringens ve Anaerobik Ortamda Sülfit İndirgeyen Bakteri Sayımı Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae Aranması (Virulans faktörlerinin belirlenmesi hariç) ISO 7937 ISO/TS /Amd-1

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/12) (Tüm gıda ve gıda katkı maddeleri, tüm yem ve yem katkı maddeleri gıda ve yem işletmelerinden alınan çevresel örnekler. Devam) Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması ISO Escherichia coli O157: H7 Aranması ISO Maya ve Küf Sayımı ISO ISO Salmonella spp. Aranması ISO 6579 Pseudomonas spp. Sayımı ISO Rope Sporu - EMS Yöntemi TS 3522 Cronobacter sakazakii Aranması ISO/TS (IDF/RM 210) Konserve ürünleri Konserve Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler (sterilite kontrolü) TS Personel ve farklı çevresel bileşenler Su (T.C. Sağlık İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç), Deniz suyu, Kültür balıkçılık suyu ve Buz, Yeraltı suları, Göl ve Göletler, Yüzeysel Sular, Havuz suları. Yüzeylerden Örnek Alma ve Hijyen ISO Koliform Bakterilerin Sayımı SM 9222 B

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/12) (Su (T.C. Sağlık İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç), Deniz suyu, Kültür balıkçılık suyu ve Buz, Yeraltı suları, Göl ve Göletler, Yüzeysel Sular, Havuz suları. Devam) Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı Escherichia coli Sayımı SM 9222 D SM 9222.G Toplam Bakteri / Koloni Sayımı ISO 6222 Pseudomonas aeruginosa Sayımı Fekal Enterekokların Sayımı ISO TS EN ISO Salmonella spp. Tespiti ISO Clostridium perfringens / Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Sayımı Fekal Koliform Bakteri Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Koliform Bakteri Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği TS 8020 EN ISO ISO Legionella spp. Tespiti ve Sayımı ISO Numune Alma Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291 Akarsudan Numune Alma TS ISO Deniz Sularından Numune Alma TS ISO

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/12) (Numune Alma Devam) Atıksulardan Numune Alma TS ISO Su Numunesi Alma Teknikleri Klavuzu TS EN ISO Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma TS EN ISO Tüm Gıdalardan Numune Alma ISO ISO TS 2530 EN ISO 707 Yüzeylerden Örnek Alma ISO SU (T.C. Sağlık Sular Hakkındaki Yönetmelik Kapsamı Hariç) - ATIK SU Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Yüzme Havuzu Suyundan Numune Alma Yağ ve Gres Tayini Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Alüminyum Tayini Kolorimetrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot TS 9545 EN ISO tarih ve RG:27866 sayılı Yönetmelik (Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik) SM 5520 B SM 5520 D SM 3500-AI B SM 2540 D SM 5210 B SM 5210 D

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/12) (SU (T.C. Sağlık Sular Hakkındaki Yönetmelik Kapsamı Hariç) - ATIK SU Devam) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- Klorür (Cl ) Tayini Argentometrik Metot Çökebilen Katı Madde Tayini Hacimsel Metot ph Tayini Elektrometrik Metot Sülfat Tayini Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Analiz: Oksijen Yüzdesi (% O₂) Azid Modifikasyonu Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Sertlik Tayini EDTA Titirmetrik Metot Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldah Metodu SM 5220 B SM 5220 D SM 4500 Cl B SM 2540 F SM 4500 H+ B SM 4500 SO₄ ² D SM 5540 C SM 2550 B SM 4500 P B SM 4500 P D SM 4500 O C SM 4500 O G SM 2340 C SM 4500-Norg B

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/12) (SU (T.C. Sağlık Sular Hakkındaki Yönetmelik Kapsamı Hariç) - ATIK SU Devam) Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Amonyak/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: Toplam Azot Tayini Hesaplama Metodu Bulanıklık Tayini Nephelometrik Metot Balık Biyodeneyi Tayini Su Kirliliği Kontrolü Zehirlilik Deneyleri Kısım-1 İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Aktif Klor/Serbest Klor/Bakiye Klor (Cl) Tayini DPD Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot Demir Tayini Fenantrolin Metodu Renk Tayini SM 4500 NO₂ B SM 4500 NH₃B SM 4500 NH₃F SM 4500 Norg B, SM 4500 NO₂ B, SM 4500NO₃ E, SM 2130 B TS 5676 SM 2510 B SM 4500CI G SM 2520 B SM 2320 B SM 3500-Fe B SM 2120 C TS EN ISO 7887

7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/12) (SU (T.C. Sağlık Sular Hakkındaki Yönetmelik Kapsamı Hariç) - ATIK SU Devam) Amonyak/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: Titrimetrik Metot Bakır (Cu) Tayini Toplam Çözünmüş Madde Tayini Mangan (Mn) Tayini Aktif Klor /Serbest Klor/Bakiye Klor (Cl) Tayini DPD Titrimetrik Metot Florür (F ) Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz:Spadns Metodu Klorür (Cl ) Tayini Titrimetrik Metot Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu Serbest Siyanür (CN) Tayini Sülfür Tayini İyodometrik Metot Toplam Siyanür (CN) Tayini Ön İşlem:Distilasyon Metodu Analiz: Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500 NH₃ B SM 4500 NH₃ C SM 3500Cu C SM 2540 C SM 3500 Mn B SM 4500Cl F SM 4500F B SM 4500F D SM 4500Cl C SM 4500NO₃ E SM 4500 CN E SM 4500 S₂ F SM 4500CN C SM 4500CN E SM 4500 P D

8 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/12) ATIK SU Koliform Bakterilerin Sayımı Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı SM 9222 B SM 9222 D Fekal Streptekok - Enterokok Sayımı TS EN ISO Salmonella spp. Aranması ISO SU (T.C. Sağlık Sular Hakkındaki Yönetmelik Kapsamı Hariç) Deniz Suyu Koliform Bakteri Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Fekal Koliform Bakteri Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu Tayini Membran Elektrot Metodu Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Analiz: Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Renk Tayini Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot ISO ISO SM 4500 NO₃ B SM 2540 D SM 2520 B SM 4500 O G SM 4500 P B SM 4500 P D SM 4500 Norg B SM 2120 C SM 2320 B

9 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/12) (Deniz Suyu Devam) Deniz Suyu Göl Suyu Havuz Suyu ph Tayini Elektrometrik Metot Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Amonyak / Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Bulanıklık Tayini Nephelometrik Metot Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini 5-Günlük BOİ Test Metodu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu YüzeyAktif Madde (MBAS) Tayini Klorofil-a Tayini TRİX İndeksi Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Seki Diski Derinliği Tayini Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot SM 4500 H+ B SM 2550 B SM 4500 NH₃ B SM 4500 NH₃ F SM 2510 B SM 2130 B SM 5210 B SM 4500 NO₂ B SM 4500-NO₃ E SM 5540 C SM H SM 4500 NH₃ B ve F SM 4500 NO₃ E SM 4500 NO₂ B SM 4500 P B ve D SM H SM 4500 O G SM 4500 P D EPA 841-B SM 2320 B

10 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/12) (Havuz Suyu Devam) ph Tayini Elektrometrik Metot Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Amonyak / Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Bulanıklık Tayini Nephelometrik Metot Aktif Klor /Serbest Klor (Cl), Bağlı ve Toplam Klor Tayini DPD Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Alüminyum Tayini Kolorimetrik Metot Renk Tayini Bakır (Cu) Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu Siyanürik Asit Tayini Aktif Klor /Serbest Klor (Cl), Bağlı ve Toplam Klor Tayini DPD Titrimetrik Metot Serbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Fotometrik Kit Metodu Biguanid Tayini Kolorimetrik Metot SM 4500 H+ B SM 2550 B SM 4500 NH₃ B SM 4500 NH₃ F SM 2510 B SM 2130 B SM 4500 CI G SM 4500 NO₂ B SM 3500 Al B SM 2120 C SM 3500 Cu C SM 4500 NO₃ E İşletme İçi Metot DT.64 SM 4500 Cl F Işletme İçi Metot(DT.85) İşletme İçi Metot (DT.78)

11 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/12) (Havuz Suyu Devam) Atık Çamur, Sediment Biguanid Tayini Fotometrik Kit Metodu Hidrojen Peroksit Tayini Hidrojen Peroksit Tayini Fotometrik Kit Metodu ph Tayini Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: Elektrometrik Metot İşletme İçi Metot (DT.87) DIN İşletme İçi Metot (DT.86) TS EN SM 4500 H+ B Rutubet Tayini TS Toplam Çözünmüş Madde Tayini Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: TS EN SM 2540 C Amonyak/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: Titrimetrik Metot SM 4500 NH₃ B SM 4500 NH₃ C

12 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/12) (Atık Çamur, Sediment Devam) Florür (F) Tayini Ön İşlemler: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Distilasyon Metodu Analiz:Spadns Metodu TS EN SM 4500F B SM 4500F D Klorür (Cl ) Tayini Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Titrimetrik Metot TS EN SM 4500Cl C Kuru Madde (%) Tayini TS 9546 EN Sülfat Tayini Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu KAPSAM SONU TS EN SM 4500 SO₄² D Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter Vekili

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E 2 D.25 Beylikdüzü 34528

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :İçerenköy Mh. Prf.Dr. A.Nihat Tarlan Cad. Değirmenyolu Sk. Kutay İşh.C Blok K:4 D:9-10 Ataşehir Tel : +90 (216) 469

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

Ek-1. Kimyasal özellikler. Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8. Parametre Analiz Aralığı Birim. Amonyum 0,5. Nitrit 0,5. Nitrat 50

Ek-1. Kimyasal özellikler. Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8. Parametre Analiz Aralığı Birim. Amonyum 0,5. Nitrit 0,5. Nitrat 50 Kimyasal özellikler Parametre Analiz Aralığı Birim ph Amonyum Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 0,5 Ek-1 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA 2015 Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştur ve kısa sürede eğitimöğretim ve araştırma geliştirme altyapısı açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bölgemizdeki kişi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Deney Laboratuvarı Adresi : 6166 Sok. No:27/A Karacaoğlan Mh. Işıkkent/Bornova 35070 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 472 13 23 Faks : 0 232 472 13 22 E-Posta : nur.altug@ekosmyrna.com

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ABONE TÜRLERİ SU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 ATIKSU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 A MESKEN ABONESİ 2,50 1,00

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :12 29/11/2013 Öz: 2014 yılı Ücret Tarifesi. GENEL KURUL KARARI 29.11.2013 tarihinde saat 14:00 da yapılan Meski Genel Kurulunda Komisyonumuza

Detaylı

Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri

Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri Raika Durusoy, Seminer, 1 Kasım 2006 Sunum çerçevesi İçme ve kullanma suları İçerik Mevzuat Analiz için su örneği alma yöntemleri Ölçütler: Neyi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı