Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014"

Transkript

1 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden tanımlandı TS standardı çıkartıldı. G işaretlerinde beyan edilen karakteristiklerden TS Çizelge 1 'deki özellikler TS Alkali ve asitlere dayanıklılık TS Esneklik, Tuzlu suya dayanıklılık eklendi.ts 7847 Eklendi. 1/30

2 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamda boya ürününün piyasaya arz etmek amacıyla G işareti taşıması kurallarını boya ürünü temel karakteristiği ile ilgili G Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi sürecini amaçlar. 2.UYGULAMA Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Müdürü ve Belgelendirme Müdürü sorumludur. 2.1.TANIMLAR Başvuru Sahibi Bakanlık Dağıtıcı İmalatçı İthalatçı Tetkikçi Otokontrol Laboratuarı CPC ye G Uygunluk Belgesi almak üzere başvuruda bulunan müşteri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran imalâtçı veya ithalâtçı dışında tedarik zincirinde yer alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi. Boya ürününü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi. Boya ürününü yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişi. CPC adına fabrika üretim kontrolü tetkikinden sorumlu CPC temsilcisi Otokontrol kapsamında deney yapan dahili ya da harici laboratuar Deney Laboratuarı Otokontrolü geçerli kılmak üzere tasarlanan tetkik deneylerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen harici laboratuar Harici Laboratuar Dahili Laboratuar Uygunluk İşareti G Uygunluk Belgesi Yeni Fabrika Uygunsuzluk Yaptırım Teknik Şartname İmalatçıdan bağımsız laboratuar İmalatçıya bağlı laboratuar G işaretini gösteren monogram Boyanın ilgili ürün standardına uygunluğuna dair yeterli güvenin sağlandığını gösteren belge Ürettiği boya henüz belgelendirilmemiş fabrika Boyanın ilgili ürün standardı hükümlerine ya da fabrika üretim kontrol hükümlerine uymayan herhangi bir unsur İmalatçının ürününün uygunluğunun sürekliliğini garanti edememesi ya da ürünün markasına güvenilirliğinin sağlanamaması halinde CPC tarafından imalatçıya getirilen tedbirlerdir Bir ürünün karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan standart 2/30

3 Fabrika Kurulu fabrika İmal edilen her boyanın özellikle uygun olarak öğütülmesi, homojen hale getirilmesi,depolanması ve sevkiyatı ile boyanın sürekli üretimine uygun olan ekipmanın imalatçı tarafından kullanıldığı üretim tesisi Ürettiği boya belgelendirilmiş fabrika Not: Referans başlıklarının herhangi bir tarih içermemesi durumunda, en son versiyona atıfta bulunulacaktır. 2.2 REFERANSLAR TS EN ISO/IEC TS EN ISO/IEC TS EN ISO/IEC TS EN ISO/IEC TS EN TS EN ISO 9001 TS EN ISO/IEC Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel şartlar Uygunluk Değerlendirmesi Sözlük ve Prensipler Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardlaştırma ve ilgili faaliyetler hakkında genel terimler ve tarifler Kalite yönetim sistemleri şartlar Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliği için genel şartlar T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan kural koyucu dokümanlar alınacaktır. dikkate 3/30

4 2.3. BOYA G UYGUNLUK BELGELENDİRMESİ Aşağıdaki boya standardına göre Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında G Uygunluk Belge sistemi, sistem 1/1+ nın uygulanması ile Uygunluk Belgesi düzenlenir ve imalatçıya G işareti kullanma yetkisi verilir. CPC, aşağıda tanımlanmış standardın ürün ve ürün grupları YAMTEK kararına göre uygunluk değerlendirilmesi ve doğrulanmasi sistemi, kılavuz belgeler referans alınarak uygunluk değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. G KARARI STANDARD ÜRÜN TEYİT SİSTEMİ YAMTEK YEMTEK G TEBLİĞ TS 39 Boyalar Organik Çözücü Esaslı 1 TS 5808 Su Bazlı Yapı Son Kat Boyaları 1 TS Boyalar-Astar Anakardiyum Reçine 1+ Esaslı G TEBLİĞ TS Boyalar-Aminoalkid Reçine Esaslı 1+ G TEBLİĞ TS11376 Boyalar-Astar Vinil Klorür Reçine Esaslı 1+ G TEBLİĞ TS Boyalar- Vinil Klorür Reçine Esaslı TS Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı 1 YAMTEK G TEBLİĞ TS Boyalar-Ftalik Reçine Esaslı YAMTEK TS Astar Boya ve Macun-Yağ Reçinesi Esaslı 1 G TEBLİĞ TS 7847 Boyalar ve Sıvalar Kagir ve Beton dış cephe için kaplama malzemeleri 1+ ve kaplama sistemleri 4/30

5 CPC, Boya ürün grubu uygunluk değerlendirmesini 5 Aşamada gerçekleştirmektedir. İmalatçıların bu aşamalara uyması zorunludur BOYA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 1.Aşama: Başvuru / Kabul Başvurunun alınması Alınan belgelerin ve Teknik Dosyanın incelenmesi Başvurunun kabulü 2.Aşama: Fabrika Üretim Kontrolünün ve Üretim Tesisinin Başlangıç Denetimi Kalite belgelerinin değerlendirilmesi Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi Laboratuvarın başlangıç muayenesi Başlangıç muayenesinin sonuç raporu 3.Aşama: Başlangıç Tetkiki Numune Alma İşlemi / Tip Deneyi ve G uygunluk belgesinin Düzenlenmesi Tetkik numunesi alma işlemi Başlangıç tetkik numunesinin deneye tabi tutulması Başlangıç tetkik numunesi sonuçlarının değerlendirilmesi G uygunluk belgesinin düzenlenmesi ve imalatçının bilgilendirilmesi Boyaya ilişkin ek tanımlama G Uygunluk Beyanının alınması 4.Aşama: Rutin Dönem Sistem 1+ için yılda en az 3 numune alınır, Her alınan numune için otokontrol çalışması yapılır, rapor düzenlenir, 5.Aşama: Gözetim Her yıl gözetim denetimi yapılır ve denetim raporu düzenlenir. G uygunluk belgesinin devamına karar verme. 5/30

6 2.5. UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNDE SORUMLULUKLAR A-İmalatçı; Boya temel karakteristik uygunluk beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır; Fabrika üretim kontrolü; Önceden hazırlanmış deney planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri B- Uygunluk Değerlendirme Kuruluş CPC; Aşağıda ifade edilenleri temel alarak boya ürünü için G Uygunluk Belgesini verir: Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi ve değerlendirilmesi Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi (sistem 1+için ) 6/30

7 2.6.UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB Komisyonu tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilen ve belgelendirme kuruluşu olan CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye ve AB Resmi Gazetesinde adı ve kapsamının yayınlanması ile NB 2404 kimlik numarasını almıştır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak 008 kimlik numarasını almıştır. CPC, 16 Ocak 2012 tarihli ve 7984 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini ile yasal statüsünü sağlamıştır. CPC, Mustafa Kemal Mahallesi 2127 Sok. 24/1 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir. Bu adres dışında bir temsilciliği yoktur. 2.7.ÇALIŞMA ŞEKLİ VE YAPI CPC ile imalatçı arasında imzalanan sözleşmede tanımlanan ve web adresinde yayınlanan dokümanlarda anlatılan kurallar geçerlidir. CPC nın çalışma şekli ve yapısı, 2011/305/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında sistem2+,sistem1, sistem 1+ ve TS EN ISO/IEC Akreditasyon Standardına uygundur. CPC, TS EN ISO/IEC Ürün Belgelendirme ve TS EN ISO/IEC Sistem Belgelendirme Akreditasyon standartlarına göre TÜRKAK dan Akreditedir. CPC nin taşeron olarak hizmet aldığı deney laboratuvarının çalışma şekli ve yapısı TS EN ISO/IEC standardına göre TÜRKAK dan Akreditedir. CPC nin taşeron olarak hizmet aldığı muayene kuruluşunun çalışma şekli ve yapısı TS EN ISO standardına göre TÜRKAK dan Akreditedir. 2.8.UUYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ CPC, diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlar ile işbirliği, yeni yaklaşım direktiflerinin tek tip uygulanmasının temini için oluşturulan ulusal ve AB Komisyonu tarafından organize edilen koordinasyon faaliyetlerine katılır veya üyelik aracılığı ile bilgileri yakinen takip eder.(circa) CPC, yetkili kamu merci tarafından organize edilen Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR), Yapı Malzemesi Teknik Komiteleri (YAMTEK) ve TSE Ayna Komitelerin toplantılarına katılım sağlar veya katılım sağlayan yetkili temsilciden bilgileri yakinen alır. 7/30

8 CPC olarak CEN TC 51 ve SG02 üyeliği ile gelişmeler yakından takip edilmektedir. 2.9.DENEY LABORATUVARI İLE İŞBİRLİĞİ CPC, taşeron sözleşmesi imzalamak suretiyle deney laboratuarlarında deneylerini yaptırır. Fakat sözleşme imzalayamadığı ve deneyin spesifik o firma tarafından yapılması münasebetiyle başvuru formu ile deney hizmeti alımını gerçekleştirir. Bu durum, CPC nın sorumluluğunu azaltmaz. CPC nın deney laboratuarları ile işbirliği CPC nın Kalite El Kitabına göre hizmet satın alımı ile gerçekleştirilir. TS EN ISO/IEC standardına göre akredite olmuş laboratuvarlar tercih nedeni olup, akredite olmayan laboratuvarlar ise aynı standarda göre CPC tarafından yeterliliği TS EN ISO/IEC standardına göre tetkik edilir MUAYENE KURULUŞU İLE İŞBİRLİĞİ CPC, taşeron sözleşmesi imzalamak suretiyle muayene kuruluşunun numune alımını yaptırır. Bu durum, CPC nın sorumluluğunu azaltmaz. CPC nın muayene kuruluşu ile işbirliği CPC nın Kalite El Kitabına göre hizmet satın alımı ile gerçekleştirilir. TS EN ISO standardına göre akredite olmuş muayene kuruluşu tercih nedeni olup, akredite olmayan muayene kuruluşu ise aynı standarda göre CPC tarafından yeterliliği TS EN ISO standardına göre tetkik edilir G UYGUNLUK BELGESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMASI CPC tarafından çalışmalarda kabul edilen diller Türkçe ve İngilizce dir. G uygunluk belgesi almak isteyen başvuru sahibi CPC ye başvuru formu ile başvuruda bulunur. (www.cpcert.org) Her tip boya için ayrı ayrı başvuru yapılır BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ 8/30

9 Başvuru sahibi tarafından mali yükümlülükler yerine getirildiğinde CPC, başvurunun kabul edilebilir olduğu ile ilgili olarak başvuru sahibini yazılı/ ile bilgilendirecektir. Sonrasında imalatçı ile bir sözleşme imzalanır BELGELİ İMALATÇININ BAŞVUDA BULUNMASI Başvuru sahibi aşağıdaki dokümanları CPC ye göndermek zorundadır. Ürüne verilen belge fotokopisi En son yapılan tetkik raporu ve varsa uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlere ait dokümanlar Belgenin iptal edileceğine dair yazı BELGELİ ÜRETİCİNİN YENİ BİR BOYA İÇİN BAŞVURUDA BULUNMASI Yeni ürünü ile ilgili teknik dosyada yapılan değişikliğin bir nüshası ile birlikte CPC ye başvuru formu ile yazılı başvuruda bulunması gerekir. Üretim ekipmanında ve kalite sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda gerekli olması durumunda, CPC, fabrikanın ek tetkike tabi tutulmasını talep etme yetkisine sahiptir. CPC, başvuruya konu olan yeni boya için bir başlangıç deneyi (ITT) uygular. Başlangıç deneyi sonuçlarının ilgili ulusal boya standardına uygun olması durumunda CPC, G uygunluk belgesini düzenler ve imalatçıdan G Uygunluk Beyanı alır DEĞERLENDİRME RAPORLARI Fabrika Üretim Kontrolü Denetimi ve Deney Raporları GİZLİ olarak CPC tarafından hazırlanır ve imalatçıya gönderilir. Raporlar iki nüsha hazırlanır bir tanesi CPC tarafından kayıt altına alınır DENETİM Numune alımı, fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin denetimi olarak gerçekleştirilir. Numune almak üzere yapılan denetim ilgi boya standardına göre yapılır. Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin değerlendirmek üzere yapılan denetim ilgili boya standardına göre hazırlanan soru listesine göre yapılır. 9/30

10 2.17.NUMUNE ALIMI Numune alımı CPC sorumluluğunda anlık olarak imalatçının haberi olmadan fabrika üretim kontrolünü temsil edecek boyanın fabrika çıkış noktasından alım gerçekleştirilir. Aynı tip boya ürünü fabrika içerisinde farklı depolanıyor ise numune alımında her çıkış noktası dikkate alınır ve karışım sağlanır. Başlangıç ilk tip testi (ITT) Rutin tetkik numuneleri İstisnai tetkik numuneleri; Numune alma işlemleri TS 1750 EN e göre yapılır. Numuneler üç adet alınır. Bu numunelerin bir tanesi imalatçı tarafından bir tanesi ise CPC tarafından deneye tabi tutulur. Raporlar CPC tarafından düzenlenir ve müşteriye gönderilir İLK TİP TESTİ (ITT) İlk tip testi CPC sorumluluğunda yaptırılır. Aşağıdaki ilgili ürün standardına göre kimyasal, fiziksel ve ek şartlarla yaptırılan test sonucu herhangi bir uygunsuzluk çıkması durumunda G Uygunluk Belgesi düzenlenmez. Standart TS 39 Madde ve İlave Şartlar Çizelge-1 Depolama Kararlılığı TS 5808 Madde 4.2 TS TS TS TS TS Çizelge-1 Çizelge-1 Çizelge-1 Çizelge-1 Çizelge-1 10/30

11 TS TS Çizelge-1 Çizelge-1 TS 7847 Çizelge RUTİN (GÖZETİM) TETKİK NUMUNELERİ CPC tarafından yıl içerisinde habersiz spot alınan numuneler. CPC yıl içerisinde aşağıdaki tabloda tanımlandığı üzere sistem 1 uygunluk teyit sistemi sistemi için numune almamaktadır. Sistem 1+ için ise ilk tip testi analizlerindeki tüm parametreler deneye tabi tutulur ve iki deney sonucu karşılaştırılır. Standart TS 39 TS 5808 TS TS TS TS TS TS TS TS 7847 Madde ve İlave Şartlar Gerek yok Gerek yok Madde 2.1'e göre numune alınır. Madde 2.1'e göre numune alınır. Madde 2.1'e göre numune alınır. Madde 2.1'e göre numune alınır. Gerek yok Madde 2.1'e göre numune alınır. Gerek yok Madde 2.1'e göre numune alınır. 11/30

12 İSTİSNAİ TETKİ NUMUNELERİ Müşteri ürünü hakkında herhangi bir şikayetin gelmesi durumunda, analiz sonuçlarında faklılık değerlerin çıkması durumunda, müşterinin şikayet etmesi durumunda alınan numuneler FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ Fabrika üretim kontrolü, imalatçı tarafından boya üretiminin sürekli iç kontrolüdür. Fabrika ürün çıkış noktalarından alınan boya numunelerinin otokontrol deneylerinin de yapıldığı iç kalite kontrolünü ifade eder. Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında üretici tarafından yapılacak deneyler; Standart TS 39 Madde ve İlave Şartlar Çizelge-2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS 5808 Çizelge- 5 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS Çizelge- 2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS Çizelge-2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS Çizelge-2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton 12/30

13 TS Çizelge-2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS Çizelge-2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS Çizelge-2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS Çizelge-2 Sürekli gözetim deney sıklığı, her parti üretim içim; her 10 parti, her 2 hafta veya 500 ton TS 7847 Çizelge-2 Üretici fabrika üretim kontrolü kapsamında, aşağıda madde TEKNİK DOSYA haricinde ilgi boya standardını kapsayan teknik dokümanları, prosedürleri oluşturmalı ve uygulamalıdır. Üretici, asgari olarak fabrika kalite el kitabında ürün kalitesi ve ürün kalitesi ile ilgili yetki ve sorumlulukları, kullandığı kalite kontrol tekniklerini, prosesleri ve sistematik faaliyetleri, imalat öncesi imalat esnasında ve sonrasında yapacağı muayene ve deneylerin sıklıklarını belirtmelidir. Fabrika Üretim Kontrolü Gözetiminde; Fabrika üretim kontrolü gözetiminde madde 2.3 de tanımlanan ilgili boya standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Sonuçlar üreticiye rapor edilir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise düzeltici faaliyet başlatılır. Fabrika üretim kontrolü gözetiminde, üreticinin otokontrol laboratuvarı da tetkike dahil edilir. Üretici otokontrol laboratuvarı deney sonuçları değerlendirilir. İlk tip testi analiz sonuçları ile karşılaştırma yapılır. Herhangi uygun olmama durumunda ise düzeltici faaliyet istenir. 13/30

14 2.19.OTOKONTROL LABORATUARI Fabrika üretim kontrolü ve üretim tesisinin denetiminde imalatçı otokontrol laboratuvarı da CPC tarafından denetime dahil edilir. İmalatçı, ilgili ürün standardına göre otokontrol deneylerinin tamamını gerçekleştirebilecek kapasitede cihazları olan bir laboratuvarı olacaktır. Yada sözleşme ile taşeron anlaşması çerçevesinde deney hizmetlerini yeterli laboratuvarlarda yaptıracaktır CPC bu konuda bilgilendirilmelidir UYGUNSUZLUKLAR Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümlerine, ilgili ürün ulusal standard ve CPC kurallarına uyulmaması sonucu uygunsuzluk olarak değerlendirilir. Uygunsuzluklar İmalatçıya gönderilecek olan denetim raporunda belirtilir. CPC tarafından alınan rutin tetkik numunesi sonuçlarında ilgili ürün standardında belirtilen karakteristik değer dışında veya standartta belirtilen tek sonuç limit değeri ile karakteristik değer arasında bir sonuç görülmesi durumunda, imalatçıdan düzeltici faaliyet istenir ve maksimum 30 iş günü faaliyetin bildirimi istenir. İmalatçının, uygunsuzluğun nedenlerini araştırmak amacıyla kök neden analizi yaparak ve söz konusu uygunsuzluğun devam etmesini ya da tekrarlanmasını önlemek için düzeltici faaliyet önerisinde bulunması gerekir. Uygunsuzluğa ilişkin olarak yetersiz bir neden gösterilmesi ve bu uygunsuzluğun devam etmesi ya da tekrarlanması durumunda, CPC tarafından yaptırım uygulanır KALİBRASYON VE DOĞRULAMA Kalibrasyon ve doğrulama aşağıda belirtilen kişilerin biri tarafından gerçekleştirilecektir: Kalibrasyon; TURKAK tarafından akredite edilmiş ya da akreditasyon kapsamının olmaması durumunda, izlenebilirliği sağlanmış kalibrasyon laboratuar tarafından yaptırılmalıdır. 14/30

15 Doğrulama; Uygun, izlenebilirliği sağlanmış kalibrasyon sertifikalı, eğitimli ve TÜRKAK dan akredite kalibrasyon sertifikalı doğrulama ekipmanına sahip olduğunu ispatlayabildiği takdirde, İmalatçının tedarikçisi tarafından; İmalatçının eğitimli personeli tarafından ŞİKAYET KAYITLARI G uygunluk belgesi olan boya ile ilgili olarak yapılan şikayetler, şikayet kayıtlarında tutulacaktır. İstendiğinde ya da gerektiğinde CPC ye bilgi verilecektir BOYALARIN TANIMLANMASI VE BELGELENDİRME İŞARETİNİN KULLANIMI Boyanın piyasaya sürüldüğü kap, torba, bidon vb ve sevk evraklarında gerekli tanımlama tanımlanır. CPC Boya Uygunluk Belgelendirme Prosedüründen yararlanılır. İmalatçının bilinçli olarak, aynı standart isimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek şekilde boya üretmesi durumunda, imalatçının isme özel tanımlamalar ekleyerek söz konusu ürünleri birbirinden ayırt etmesi gerekmektedir TEKNİK DOSYA İmalatçı CPC tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde Teknik dosya oluşturur bir kopyasını CPC ye teslim eder. Ürüne ait genel tanımlama, Ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin bilgiler, Ürüne ait standartların listesi Ürünün test, belge ve raporları, muayeneler, Başlangıç Tip Deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen), Sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu (kalite kontrol planı, laboratuar ekipman listesi, üretim yeri akış şeması, paketleme ve depolama durumu, ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, üretim ve ürün kontrolünün sağlandığı doküman listesi, deney metod listesi) G uygunluk belgesi G uygunluk beyanı 15/30

16 Teknik dosya CPC ve Bakanlık yetkililerine hazır bulundurulmalıdır G UYGUNLUK BELGESİ CPC, uygunluk sağlandıktan ve tüm teknik, idari ve mali gerekliliklerin yerine getirildiği tespit edildikten sonra ilk tip testi sonucunun ilgili ürün standardına uygun ve fabrika üretim kontrol sisteminin ise uygun olması ile G Uygunluk Belgesi düzenler. İmalatçı, G Uygunluk Belgesini kısmen dağıtamaz. G uygunluk belgesi, her bir boya tipi ve her bir fabrika için düzenlenir G UYGUNLUK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bir yıl sonunda yapılan gözetim denetimi ile belgeler yenilenir. Ürün üretildiği sürece belgenin geçerliliği devam eder. Ancak, imalatçının talebi halinde CPC, düzenlenmiş G işaretlenmesine sahip her tip boya için belgenin geçerliliğini yazı/ ile teyit edecektir G UYGUNLUK BELGESİNİ ASKIYA ALMA İmalatçının isteği üzerine, Yaptırım sonucunda CPC tarafından gerekli görüldüğünde, İmalatçının, gerekli askıya alma süresini ve belgelendirilen boyalardan oluşan stokun bitmesi için gerekli olan zaman dilimini CPC ye bildirmesi gerekmektedir. CPC, askıya alma süresini en fazla 12 ay olmak üzere boya stokunun bitiş tarihinden ve en son otokontrol tarihine göre başlatır. Başvuru formu uyarınca imzalanan taahhütten vazgeçilmesi, altı ay önceden bildirilmek şartıyla sadece takvim yılı sonunda geçerli olmaya başlayacaktır. Taahhüttün geçerli olduğu süre içerisinde, imalatçı tarafından CPC ye ödenmesi gereken ücret ödenmeye devam edecektir. 16/30

17 2.28.G UYGUNLUK BELGESİNİ İPTAL ETME İmalatçının vazgeçmesi üretimin durdurulması, yaptırım uygulanması ya da başlangıç periyodunun sonunda belgenin düzenlemesinin reddi sonucunda belgenin CPC tarafından geri alınması, CPC kurallarına uyulmaması, CPC tetkikçileri tarafından tespit edilen uygunsuzlukların giderilmemesi, Mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 2.29.G UYGUNLUK BEYANI G İşareti Yönetmeliği kapsamında G işaretlemesini kullanarak imalatçı, belgelendirilen boyaların standartlara ve yönetmeliklere uygun olduğunu garanti etmektedir; aynı zamanda bu uygunluğun devamını sağlamak için her türlü tedbiri alacağını taahhüt etmektedir. İmalatçı tarafından hazırlanan uygunluk beyanı elektronik veya yazılı olarak bir kopyasını bulundurmalıdır. Uygunluk beyanı, Türkçe/İngilizce temin edilir. İmalatçı boyayı piyasaya arz ederken uygunluk beyanı düzenler. İmalâtçı, uygunluk beyanı düzenleyerek, boya ürünü için beyan edilen performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir G İŞARETİ OLAN BOYALARIN TESLİMATI Belgelendirilen boyalara ilişkin izlenebilirlik teslimat fişi ve boya torbasında sağlanmalıdır (gün/ay/yıl, silo ismi, miktar vb.) Uygun olmayan boyalar hiçbir durumunda G işaretlemesi altında piyasaya arz edilemez. İmalatçı, uygun olmayan boyalar için politikasını kalite el kitabında açıklamalıdır.cpc bilgilendirilmelidir. G işareti, okunaklı ve kalıcı bir şekilde konulur. Boya torbasına ve irsaliye/fatura belgelerinin üzerine konulur. 17/30

18 G işareti; ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, imalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini, karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans numarasını, beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış standart numarasını, onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve malzemenin tâbi olduğu standar da yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder. G işareti, boya piyasaya arz edilmeden önce konulur. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da G işareti ile birlikte kullanılabilir ÜRETİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Üretimin geçici olarak durdurulması ya da kesintiye uğraması durumunda, imalatçı, CPC yı üretimin yapıldığı ya da kesintiye uğradığı dönemlerden haberdar etmelidir. İmalatçı, üretimin kesin olarak bittiğini CPC ye yazılı bildirecektir STANDARTLAR Standartlar, boyanın temel karakteristikler ile ilgili performansının değerlendirilmesinde kullanılan kriter ve metotları ihtiva eder ve kapsamındaki ürünlerin ilgili kullanım amacına atıfta bulunur. Standart, yapı malzemesinin üretim sürecindeki özel şartlarını göz önüne alan uygun fabrika üretim kontrolünü, sistemlerin uygulanması için gereken teknik detayları ihtiva eder. Standartların referans numaraları, yürürlük tarihleri, eş varlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte liste hâlinde Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile duyurulur ve güncel tutulur. Bir boya ürünü uygunluk beyanı ve G işaretlemesi için, eş varlık döneminin başladığı tarihten itibaren ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması mümkündür, eş varlık döneminin bittiği tarih itibariyle G Uygunluk Beyanı ve G işaretlemesi için ilgili boya standardının kullanılması zorunludur. Eş varlık döneminin bitiş tarihinden itibaren, boya ürününün G Uygunluk Beyanının düzenlenmesinde sadece ilgili standartlar kullanılır. 18/30

19 2.33.YAPTIRIMLAR Boyanın ilgili ürün standardı ile uygunsuz bir durumun saptanmasının ardından CPC yaptırım uygular. Yaptırımlar sonucu CPC tetkik tarihi alabilir imalatçıdan düzeltici faaliyet talebinde bulunur. G işaretli ürünün teslimatının askıya alınması gizli yaptırımlar olup, hiçbir şekilde üçüncü taraflara ifşa edilemez. Uyarı yada G işaretli ürünün teslimatının askıya alınması yazılı olarak bildirilir. Askıya alma ve belgenin iptali, halka açık yaptırımlar olup CPC kayıtlarında ve adresinde açıkça belirtilmektedir. Özellikle aşağıda belirtilen durumlarda bir UYARI yapılır: Otokontrol kapsamında uygunsuzluk, Kalite sistemi ile ilgili bir uygunsuzluk olması, Deney hatasının kontrolü ile ilgili uygunsuzluk olması; Aşağıda belirtilen durumlar, bir ya da daha fazla belgenin askıya alınmasına yol açabilir: Uygunsuz olduğu imalatçı tarafından bilinen boya üretimi sonucu teslimat sırasında G işaretlemesi yapılması Oto kontrol sonuçlarının boyaya ait standartlar ya da yönetmelik hükümlerini karşılamadığı durumlarda konulan tedbirlere uyulmaması, CPC faturalarının ödenmemesi. Aşağıda belirtilen durumlar, tüm belgelerin iptali ile sonuçlanır: Üretim kısımlarındaki uygunsuzlukların gizlenmesi, Askıdaki ürün için G işaretlemesinin yapılması İHTİLAF CPC tarafından verilen herhangi bir karara ihtilaf yazılı/ ile yapılır. 19/30

20 2.35.İTİRAZ Bir yaptırımın ardından herhangi bir belgenin askıya alınması ya da iptali ile ilgili olarak CPC tarafından verilen karara karşı çıkan bir imalatçının itirazı CPC dahilinde oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesi ne iletilir. İtiraz başvurusu, ilgili yaptırımın alınışını müteakip 10 iş günü içerisinde yazılı yapılacaktır TEMYİZ CPC tarafından verilen bir kararla ilgili CPC yi yetkilendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla temyiz başvurusu imalatçı tarafından yapılabilir ANLAŞMAZLIKLAR Türkiye kanunları geçerli olacaktır. Tahkim yeri Ankara dır. Tahkim dili Türkçe kabul edilecektir. Tahkim asliye mahkemesinde ve nihai temyiz mahkemesinde gerçekleştirilecektir. EK 1 CPC nin Taşeron Laboratuvarları KAPSAM İSİM AKREDİTASYON Boya TSE TÜRKAK TS EN ISO/IEC /30

21 EK 2 G İŞARETİ 21/30

22 22/30

23 23/30

24 24/30

25 25/30

26 26/30

27 27/30

28 28/30

29 29/30

30 30/30

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 03.04.2013 Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi. 03.01.2012 02 14.11.2013 Kamuya açık tutulacak hususlar

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

Ürün Güvenliği Yasası

Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) KAPSAM Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, Güvenlik gereklerini, Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini,

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı