CİLTLERİN GENEL İÇERİĞİ CİLT I BİRİNCİ BÖLÜM TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI I. KISIM -(Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİLTLERİN GENEL İÇERİĞİ CİLT I BİRİNCİ BÖLÜM TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI I. KISIM -(Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve"

Transkript

1 CİLTLERİN GENEL İÇERİĞİ CİLT I BİRİNCİ BÖLÜM TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI I. KISIM -(Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-7 II. KISIM -(Muris Muvazaasına Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-363 III. KISIM -(Taşınmaz Satış Vaadine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-553 IV. KISIM -(Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-759 CİLT II V. KISIM -(Gabin, Hata, Hile ve İkrah Nedenlerine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)- 875 VI. KISIM -(İnançlı İşlem Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-973 VII. KISIM - (Ehliyetsizlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-1085 VIII. KISIM -(Sahtecilik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-1143 IX. KISIM -(Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-1215 X. KISIM -(3621 Sayılı Kıyı Kanunu na Dayanan Tapu İptal ve Terkin Davası)-1307 XI. KISIM -(Ketm-i Verese (Mirasçılığın Gizlenmesi) Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-1357 XII. KISIM -(Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası) XIII. KISIM-(Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-1467 XIII. KISIM -(TMK m. 724 (Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-1615 XIV. KISIM -(Mera İddiasına Dayalı Tapu İptal ve Sınırlandırma Davası)-1681 XV. KISIM -(Diğer Çeşit Tapu İptal ve Tescil Davaları)-1743 CİLT III İKİNCİ BÖLÜM ELATMANIN ÖNLENMESİ (MEN İ MÜDAHALE) DAVALARI I. KISIM -(Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davası)-1913 II. KISIM -(Paydaşlar Arasında Elatmanın Önlenmesi Davası)-2011 III. KISIM -(Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi Davası)-2081 IV. KISIM -(Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlere Elatmanın Önlenmesi Davası) V. KISIM -(Diğer Çeşit Elatmanın Önlenmesi Davaları)-2257 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI (Sayfa 2283) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YIKIM (KAL) DAVASI (Sayfa 2447) BEŞİNCİ BÖLÜM KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ve

2 TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI (Sayfa 2523) ALTINCI BÖLÜM KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Sayfa 2749) YEDİNCİ BÖLÜM TAPUDA KAYIT DÜZELTİM DAVASI (Sayfa 2857) BİRİNCİ CİLT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ-V TAKDİM-VII ESERİN TANITIM YAZISI-IX SİZLERDEN GELENLER-XIII CİLTLERİN GENEL İÇERİĞİ-XVII İÇİNDEKİLER-XXI BİRİNCİ BÖLÜM TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI BİRİNCİ KISIM KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZLARIN KAZANILMASI-9 -A) GENEL OLARAK-9 -B) OLAĞAN ZAMANAŞIMI İLE KAZANMA Koşulları-9 ---a) Taşınmaz tapuya kaydedilmiş olmalıdır-9 ---b) Taşınmazın yolsuz olarak tescil edilmesi gerekir-9 ---c) Davasız ve aralıksız 10 yıl zilyetliğinde bulunmalıdır d) İyiniyet bulunmalıdır Sonuçları-10 -C) OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANMA Konuya İlişkin Hükümler a) Türk Medeni Kanunu ndaki Hükümler b) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ndaki Hükümler Tapusuz Taşınmazların Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması a) Şartları aa) Taşınmaz tapu kütüğüne kayıtlı olmamalıdır bb) Taşınmaz özel mülkiyete elverişli olmalıdır cc) Malik sıfatıyla davasız ve aralıksız 20 yıl süreyle zilyet ---- olunmalıdır-12

3 ---b) Davalı c) Görevli ve Yetkili Mahkeme d) İlan Tapulu Taşınmazların Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması a) Şartları aa) Taşınmaz tapu kütüğüne kayıtlı olmalıdır bb) Taşınmaz malikin tapu küğünden anlaşılamaması veya 20 yıl önce hakkında gaiplik kararı verilen kişi adına kayıtlı olmalıdır b) Davalı c) Görevli ve Yetkili Mahkeme d) İlan Kadastro Kanunu Hükümleri a) Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmaz Malın Tespiti b) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti aa) Genel Açıklamalar ve Mevzuat bb) Kazanmanın Koşulları aaa) Taşınmaz Kazanmaya Elverişli Olmalıdır bbb) Çekişmesiz Zilyetlik Bulunmalıdır ccc) Zilyetlik Kesintisiz (Aralıksız) Devam Etmelidir ddd) Zilyetlik 20 Yıl Sürmelidir eee) Zilyetlik Malik Sıfatıyla Sürdürülmelidir fff) Taşınmazın Miktarı Kazanmaya Uygun Olmalıdır ggg) Zilyetliğin Belgelerle Kanıtlanması Gerekir c) İmar ve İhya Edilen Taşınmaz Mallar aa) Genel Açıklama ve Mevzuat bb) İhyanın Koşulları aaa) Taşınmaz Orman Sayılmayan ve Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Bir Arazi Olmalıdır bbb) Davasız ve Aralıksız 20 Yıl Süreyle Malik Sıfatıyla Zilyetlik Bulunmalıdır ccc) Emek ve Para Harcanmalıdır-18 II- -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR-19 A) -TAŞINMAZIN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARLAR Taşınmazın özel mülkiyete elverişli yerlerden olup ekonomik amaca uygun bir zilyetliğin bulunması gerekir Kadim mera/tahsisli mera araştırması usulü-20 --Dört tarafı mer a ile çevrili olan taşınmazın mer a niteliğinde bulunduğu sonucunu gösterir-22

4 --Dava konusu taşınmaz davacının başka bir taşınmazıyla bitişik ise tescilde dikkat edilecek husus-36 --Elbirliği mülkiyetinin söz konusu olduğu durumlar-37 B) İMAR-İHYA İDDİASIYLA İLGİLİ KARARLAR-37 --İmar- ihya iddiasının tespitinde yapılması gerekenler-37 --Hazine adına tescil edilen arazide imar ihya suretiyle zilyetlik iddiası varsa 20 yıllık süre iyi hesaplanmalıdır-38 --Kural olarak, kadastro tespitinin yapılması ile kadastrodan önceki zilyetlik kesintiye uğrar- 60 D) DAVANIN İSPATINA ve İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KARARLAR-60 --Kazanmayı sağlayan zilyetlik, muristen intikal ve paylaşım hukuksal sebeplerine dayanılan davada dikkat edilecek hususlar-60 --Hava fotoğrafları jeoloji mühendisi ve ziraat mühendisleri aracılığıyla değil, konunun uzmanı olan jeodezi ve fotoğrametri mühendisleri aracılığıyla uygulanmalıdır-82 --Uyuşmazlığın taşınmaza ilişkin olduğu durumlarda tanıklar ve mahalli bilirkişilerin duruşmada değil; taşınmazın başında dinlenmeleri asıldır-83 E) ÇEŞİTLİ HUSUSLARA İLİŞKİN DİĞER KARARLAR-83 --Belgesizden taşınmaz edinilmesi durumunda yapılacaklar sayılı yasanın 14. Maddesindeki 40 ve 100 dönümlük limitlerin aşılıp aşılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır-84 --Bekar ve çocuksuz olarak balkan savaşına katıldığı bir daha da dönmediği açıklandığına göre, mehmet oğlu mehmet'in tapu kütüğünde kim olduğu anlaşılamayan kişi olarak nitelendirilmesi ve buna ait tapu kayıtlarının hukuki değerini yitirdiğinin kabulü olanağı bulunmamaktadır-93 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-97 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-171 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

5 Dilekçe Örneği Dilekçe Örneği Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Hukuk Mahkemesi Yazı İşlerine Yazılacak Müzekkere Davacıyla İlgili Başka Mahkemelerdeki Dosyanın Celbi İçin Mahkemeye Yazılacak Müzekkere Milli Emlak Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere Mera Tahsis Kararı Bulunup Bulunmadığı Araştırması İçin Yazılacak Müzekkere Kadastro Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Harita Genel Komutanlığı na Yazılacak Müzekkere Orman İşletme Genel Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Gizli Memleket Haritası ile Orman Amenajman Haritasının İstenmesi İçin Yazılacak Müzekkere Mahalli Bilirkişi Listesi İçin Kolluk Kuvvetine Yazılacak Müzekkere İmar-İhya İddiası Varsa Belediyeye Yazılacak Müzekkere-349 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-350 Keşif ara kararına örnek-354 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-355 Keşifte mahalli bilirkişiler ile varsa taraf tanıklara özellikle sorulacak Sorular-355 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İmar ihya nedeniyle açılan davalarda refakate alınacak bilirkişiler Zilyetliğe dayanarak açılan davalarda refakate alınacak bilirkişiler Ziraat Mühendisi bilirkişisinden yapması istenecek hususlar Orman Mühendisi bilirkişisinden yapması istenecek hususlar Jeodezi ve fotoğrametri mühendisi, harita mühendisi ve diğer bilirkişi heyetinden yapması istenecek hususlar-358 Sözlü Yargılama Aşaması-358 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ-359- Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği İKİNCİ KISIM MURİS MUVAZAASINA DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM MURİS MUVAZAASINA DAYANAN TAPU

6 İPTALİ ve TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR A) MUVAZAA (DANIŞIKLIK)-385 1) Genel Olarak ) Muvazaanın Çeşitleri-385 a) Mutlak Muvazaa-385 b) Nisbi Muvazaa-386 3) Muvazaanın Sonuçları B) MURİS MUVAZAASI C) TENKİS DAVASI-389 II--YARGITAY İÇTİHATLARI IŞIĞINDA MURİS MUVAZAASINA DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Muris muvazaasında genel olarak araştırılacak hususlar Gerçek iradenin tespiti için araştırılması gereken hususlar Somut olayda mal kaçırma iradesinin bulunduğu ispat edilmedikçe davanın reddine karar verilmesi gerekir Murisin mallarını devrettiği tarihte mirasçısı yoksa, devir tarihinden sonra mirasçı olan kişi muris muvazaasını iddia edemez Zilyetlikliğin devri suretiyle gerçekleşen tapusuz arazi temlikinde muris muvazaası uygulanmaz Elbirliği mülkiyeti söz konusu olduğunda-418 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-421 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-451 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Sosyal Güvenlik Kurumu na Yazılacak Müzekkere Kolluğa Yazılacak Müzekkere Kolluğa Yazılacak Müzekkere Bankaya Yazılacak Müzekkere-518 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-519

7 Tahkikat aşamasında tanıklara özellikle sorulacak sorular-522 Keşif deliline başvurulmuşsa-523 Bilirkişi deliline başvurulmuşsa-523 Sözlü Yargılama Aşaması-524 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ-524- Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği ÜÇÜNCÜ KISIM TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ-555 -A) TANIM-555 -B) ŞEKLİ-555 -C) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Vaat Borçlusu Vaat Alacaklısı-556 -D) TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN TÜRÜNE GÖRE ÖZEL DURUMLAR Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazlar Kat Mülkiyeti Kanunu na Tabi Taşınmazlar E) ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE KONU EDİLEMEYEN TAŞINMAZLAR sayılı Orman Kanunu sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkındaki Kanun sayılı Gecekondu Kanunu Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair - Tarım Reformu Kanunu Sayılı İmar Kanunu sayılı Köy Kanunu-558 -F) TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞ VAADİNE KONU EDİLMESİ DURUMU-559 -G) HÜKÜMLERİ-559 -H) TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ İLİŞKİSİ-560

8 -İ) TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE İFA ENGELLERİ Tasarruf Yetkisinin Ortadan Kalkması (İfanın İmkansızlaşması) - Halleri a) Kamulaştırma b) Taşınmazın Başkasına Devredilmesi c) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçersizliğine Karar --- Verilmesi d) Sözleşmenin Konusunu Oluşturan Taşınmazın, Satış --- Vaadine Konu Edilemeyen Bir Taşınmaz Olması Tasarruf Yetkisinin Yitirilmesi Dışındaki İfa Engelleri a) İfa Zamanının Gelmemesi b) Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyetin Elbirliği Mülkiyeti --- Kapsamında Olması c) Vaat Alacaklısının Edimini Yerine Getirmemiş Olması d) Cayma Hakkı Bulunması-562 -J) TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ-563 II--TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI-566 -A) GENEL OLARAK-566 -B) DAVANIN TARAFLARI-566 -C) GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME-566 -D) DAVADA HAKİMİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Genel Olarak Sözleşme Konusu Taşınmazın, Taşınmaz Satış Vaadine Konu Olup Olamayacağı İncelenmelidir Diğer İfa Engellerinin Bulunup Bulunmadığı İncelenmelidir Sözleşmenin Şekli Şartlara Uygun Yapılıp Yapılmadığı İncelenmelidir Zamanaşımı Def i İleri Sürülmüşse Dikkate Alınmalıdır Kötüniyet İddiası-567 III--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin sona erdirilmesi adi yazılı sözleşme ile yapılamaz Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin bulunduğunu bilen bir kişinin, sırf sözleşme tapuya şerh edilmemiş diye iyiniyetli olduğu kabul edilemez yıllık süresi geçen tapu kaydındaki şerhin terkini görevi tapu sicil memurlarına ait olup mahkemeden istenemez Dava konusu taşınmazın satış vaadi sözleşmesi yapılırken kadastro parseli olması sonraki aşamada (davanın devam ettiği bir sırada) imar parselini alması davanın sırf bu nedenle

9 reddini gerektirmez-605 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI-607 HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-611 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-655 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Notere Yazılacak Müzekkere Belediye Başkanlığına Yazılacak Müzekkere-732 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-733 Tahkikat duruşmasında varsa gelen tanıklara özellikle aşağıdaki sorular sorulacaktır-736 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-736 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek -736 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-737 Sözlü Yargılama Aşaması-738 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ-739- Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği DÖRDÜNCÜ KISIM ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -ÖNALIM HAKKI A) SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI Kavram Yasal Dayanağı Hukuki Niteliği Şekli Şerhedilmesi ve Süresi İleri Sürülmesi-762

10 7. İleri Sürülme Şekli Devredilmesi ve Miras Yoluyla Geçmesi Hak düşürücü süre Koşulları ve Hükümleri Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkına Dayanan Davanın Davacısı ve Davalısı B) YASAL ÖNALIM HAKKI Kavram Hukuki Niteliği Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasının Şartları-764 a) -Paydaşlık Sıfatına Sahip Olmak-764 b) -Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Kısmen veya Tamamen Satılması Yasal Önalım Hakkının Kullanılma Usulü Yasal Önalım Hakkının Kullanılamayacağı Haller Hak düşürücü süre Yasal Önalım Hakkından Feragat Yasal Önalım Hakkına Dayanan Davanın Davacısı ve Davalısı -767 II- -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Davacının, dava açıldıktan sonra herhangi bir nedenle önalım hakkına konu edilen taşınmazdaki payını kaybetmesi halinde, dava hakkı ortadan kalkacağından davanın reddi gerekir Dava konusu payın satış vaadi ile satılmış olması durumu Davacı yargılama aşamasında ölmüş ise mirasçılar davaya dahil edilmelidir Bağımsız pay üzerinde de birden fazla kişinin elbirliğiyle mülkiyet hakkı olması halinde diğer elbirliği maliklerin onayı alınmalıdır Hak düşürücü sürenin başlaması için esas alınacak kıstas, -öğrenme- olgusu değil noter aracılığıyla yapılacak bildirimdir-778 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-781 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-809 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere-852

11 - -Notere Yazılacak Müzekkere Kolluğa Yazılacak Müzekkere-853- Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-854 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek -857 Mahalli Bilirkişilere ve varsa tanıklara özellikle aşağıdaki sorular sorulacaktır-858 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-858 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa Bilirkişinin Yapması Gerekenler-858 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-859 Sözlü Yargılama Aşaması-860 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ-860 Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği İKİNCİ CİLT İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ KISIM GABİN, HATA, HİLE ve İKRAH NEDENLERİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM GABİN, HATA, HİLE ve İKRAH NEDENLERİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR A) GABİN (AŞIRI YARARLANMA) B) HATA C) HİLE D) KORKUTMA (İKRAH)-880 II- -YARGITAY İÇTİHATLARI IŞIĞINDA GABİN, HATA, HİLE ve İKRAH NEDENLERİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Semen ödeneceği düşüncesi uyandırılarak taşınmazın mülkiyetinin naklinin sağlanması ve ondan sonra semenin ödenmemiş olması yukarıda değinilen ilkeler gözetildiğinde iradeyi fesada uğratan sebeplerin gerçekleştiğinin kabulünü gerektirir Hile hali her türlü delille ispatlanabilir Satış nedeniyle davacıya ödenen bedel davacı tarafından yargılama sırasında iade edileceği bildirilmişse, bu bedel alınıp depo edilmeden işin esasıyla ilgili karar verilemez-888 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-889

12 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-898 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği 1 (Hile Nedeniyle)-925 Dilekçe Örneği 2 (Gabin Nedeniyle)-927 Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Kolluğa Yazılacak Müzekkere-941 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-942 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek -945 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-946 Mahalli Bilirkişilere ve varsa tanıklara özellikle sorulacak sorular-946 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-947 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-947 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-947 Sözlü Yargılama Aşaması-948 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ-948- Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği ALTINCI KISIM İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-975 A) KAVRAM-975 B) TARAFLARI-976 C) HÜKÜM ve SONUÇLARI-976 D) İSPAT USULÜ-976 II--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Zamanaşımı veya hakdüşürücü süre -977

13 --Taşınmazın üçüncü kişiye devredilmiş olması nedeniyle mülkiyet aktarımı mümkün olmazsa, davacının diğer talebi incelenerek gereken karar verilmelidir Davacıların yabancı uyruklu olması durumu-984 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-985 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1022 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere Bankaya yazılacak müzekkere Belediyeye ve vergi dairesine yazılacak müzekkere-1063 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1064 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-1068 Mahalli Bilirkişilere ve varsa tanıklara özellikle sorulacak sorular-1068 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-1068 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-1068 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-1068 Sözlü Yargılama Aşaması-1069 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği YEDİNCİ KISIM EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1087 II--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYALI TAPU

14 İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ehliyetsizlik iddiasında genel olarak araştırılacaklar Kısıtlı adına dava açabilmesi için vesayet makamından izin alınmalıdır Ehliyetsiz olduğu iddia edilen mirasbırakanın ölmüş olması durumu Hakim tarafından temsil kayyımı atanması Ehliyetsizlik ve vekalet görevinin kötüye kullanılması davaları miras bırakan adına ona teban açılan dava türlerindendir-1094 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-1095 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1100 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Hastaneye yazılacak müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere-1128 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1129 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-1133 Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular-1133 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-1133 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-1133 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-1134 Sözlü Yargılama Aşaması-1134 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği SEKİZİNCİ KISIM SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1145

15 II--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Sahtecilik iddiasında genel olarak yapılması gerekenler Sık aralıklarla temlik yapılması kötüniyeti göstermektedir Sahtecilikle tapu sicilinin ilişkisi Dava kayıt malikine yöneltilmemişse yapılması gereken işlem-1150 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-1151 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1161 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere Mahkemeye yazılacak müzekkere Bankaya yazılacak müzekkere-1190 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1190 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-1194 Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular-1195 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-1195 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-1195 Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinden Alınacak Rapor-1195 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-1196 Sözlü Yargılama Aşaması-1197 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği DOKUZUNCU KISIM VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

16 BİRİNCİ AYRIM VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1217 A) TANIMI, KURULMASI ve KAPSAMI-1217 B) HÜKÜMLERİ Vekilin Borçları Vekalet Verenin Borçları-1218 C) SONA ERMESİ Tek Taraflı Sona Erdirme Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflas-1218 D) VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE TAPU İPTAL TESCİL DAVASINDAKİ İLİŞKİ-1218 II--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Genel olarak yapılması gerekenler Taşınmazın temlikinde gösterilen değer ile gerçek değeri arasındaki fark aşırı ise buna dikkat edilmelidir Taşınmazın değerinin hesaplanmasında dikkat edilecek husus Satış iradesi beyan eden kişinin zarara uğratıldığı ve dolayısı ile vekaletgörevinin kötüye kullanılmasının gerçekleştiğinden söz edilemez Vekilin vekalet görevini kullanırken, vekil edeni zararlandırma kastının bulunması ve bu zararın ortaya çıkması sicile yönelik istek bakımından önkoşuludur-1233 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-1235 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1239 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere Notere yazılacak müzekkere Ceza mahkemesine yazılacak müzekkere Bankaya yazılacak müzekkere-1282

17 - -Notere yazılacak müzekkere-1282 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1283 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-1287 Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular-1287 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-1288 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-1288 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-1288 Sözlü Yargılama Aşaması-1289 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği ONUNCU KISIM 3621 SAYILI KIYI KANUNU'NA DAYANAN TAPU İPTAL VE TERKİN DAVASI BİRİNCİ AYRIM 3621 SAYILI KIYI KANUNU'NA DAYANAN TAPU İPTAL VE TERKİN DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1309 II- -ÇEŞİTLİ TANIMLAR-1310 III- -KIYILARLA İLGİLİ GENEL ESASLAR-1310 IV- -KIYILARDA YAPILMASI YASAK OLAN YAPILAR-1311 V- -KIYILARDA YAPILABİLECEK YAPILAR-1311 VI- -KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ-1312 A) İDARE TARAFINDAN TESPİT-1312 B) YARGI KARARI İLE TESPİT-1312 VII SAYILI KIYI KANUNU NUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR-1313 VIII--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KIYI KANUNU NA DAYANAN TAPU İPTAL ve TERKİN DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kadastro kanunu nun 12. maddesindeki hak düşürücü süre ve anayasa mahkemesinin iptal kararı Bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli olmalıdır İdarece kıyı kenar çizgisi belirlenip kesinleşmişse, tarafları bağlar Taraf teşkili sağlanmadan hüküm kurulmamalıdır-1319 İKİNCİ AYRIM

18 YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-1321 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1326 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Valiliğe yazılacak müzekkere-1343 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1344 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-1348 Bilirkişiden araştırması istenecek hususlar-1348 Sözlü Yargılama Aşaması-1349 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği ONBİRİNCİ KISIM KETM-İ VERESE (MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ) HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM KETM-İ VERESE (MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ) HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1359 II--DAVACI-1359 III--DAVALI-1359 IV--GÖREVLİ MAHKEME V--YETKİLİ MAHKEME-1359 VI--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KETM-İ VERESE HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ ve TESCİL DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Genel olarak ketm-i verese nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davasında yapılması gerekenler Elbirliği mülkiyeti sözkonusu ise diğer mirasçıların olurları alınmalı yada temsilci atanmalıdır Ketm-i verese iddiası varsa, hasımlı veraset belgesi alınması gerekmektedir-1360

19 --Taşınmazın el değiştirmesi sebebiyle istek tazminata dönüştürülmüşse zamanaşımı süresi İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1367 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere Sulh hukuk mahkemesine yazılacak müzekkere Sulh hukuk mahkemesine yazılacak müzekkere-1392 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1393 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-1396 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-1397 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-1397 Sözlü Yargılama Aşaması-1397 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği ONİKİNCİ KISIM ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1413 A) ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ Tanımı Hukuki Niteliği-1413 B) SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ-1414 C) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bakım Alacaklısı Bakım Borçlusu-1415 D) SÖZLEŞMENİN HÜKÜM ve SONUÇLARI-1415 E) SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE TENKİSİ-1416

20 F. SONA ERMESİ Önel Verilerek Fesih Önel Verilmeksizin Fesih Bakım Borçlusunun Ölümü II- -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kanun tarafından öngörülen şekil şartı emredici olduğundan hakim tarafından re sen gözetilmelidir Taraf teşkili sağlanmalıdır-1417 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1427 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere Notere yazılacak müzekkere-1452 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1453 Tahkikat duruşmasında varsa gelen tanıklara özellikle sorulacak sorular Keşif Deliline Başvurulmuşsa-1456 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-1456 Sözlü Yargılama Aşaması-1457 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği ONÜÇÜNCÜ KISIM YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1469 A) ALACAĞIN TEMLİKİ-1469

21 1. Kavram Şekli Çeşitleri Koşulları Hüküm ve Sonuçları-1471 a) Genel Olarak-1471 b) Borçlunun Durumu c) Borçluya Ait Savunmalar d) Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluk-1472 e) İfaya Yönelik Devir Yapılması Durumu-1472 f) Devredenin Sorumluluğunun Kapsamı-1472 B) YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri-1472 a) Kavram-1472 b) Sözleşmenin Şekli-1473 c) Sözleşmenin Gerçekleştirilme Şekilleri-1473 aa) -Sözleşmenin Belli Arsa Paylarının veya Arsanın Tamamının Yükleniciye Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-1474 bb) -Arsa Paylarının İnşaattaki Aşamaya Göre Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-1474 cc) -Sözleşmenin Arsa Sahibinin Arsa Paylarının Satışını Vaad Etmesi ve Yüklenicinin İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi Suretiyle Gerçekleşmesi Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın (Bağımsız Bölümün) Üçüncü Kişilere Temliki (Devri)-1475 a) Genel Olarak-1475 b) Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölümü Kazanma Şekilleri Alacağın Temlikinde Şekil Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davasında Usul Hükümleri a) Görevli Mahkeme-1478 b) Yetkili Mahkeme-1479 c) Davacı-1479 d) Davalı-1479 II- -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yükleniciden temlik alan üçüncü kişilerin tescil talebinde bulunmaları halinde mahkemece dikkat edilmesi gereken genel bilgiler Yüklenicinin temlikinin adi yazılı şekilde yapılması geçerlidir Üçüncü kişiye temlik sözleşmesi eserin yapımına başlanmadan önce de yapılabilir Belediyenin mülkiyetindeki taşınmazların satışı konusunda belediye meclis kararı gerektiği

22 için temlikte yetkili olmayan kişinin temlik işlemi yapmasının da yolsuz tescil sonucunu doğuracağı açıktır-1515 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-1517 DAİRE KARARLARI (Birinci Ayrımda Özetleri Verilen Kararların Ayrıntılı İçeriği)-1536 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere Notere yazılacak müzekkere Vergilerin kim tarafından ödendiğinin sorulması için yazılacak müzekkere Belediye Başkanlığına yazılacak müzekkere Apartman yönetim kuruluna yazılacak müzekkere Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılacak müzekkere Bankaya yazılacak müzekkere-1594 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-1595 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-1598 Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular-1598 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-1598 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-1599 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-1599 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği ONDÖRDÜNCÜ KISIM TMK m. 724 (ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ) NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASI BİRİNCİ AYRIM TMK m. 724 (ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ) NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-1617 A) YAPIYI ARAZİ MALİKİNİN YAPMIŞ OLMASI ) Malzemenin sökülerek geri verilmesini isteme ) Tazminat isteme-1617

23

24

25

26

27

28

29 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği ÜÇÜNCÜ KISIM KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI BİRİNCİ AYRIM KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-2083 II--KOMŞU HAKKI-2083 A) KULLANMA BİÇİMİ-2083 B) KAZI VE YAPILAR Kural Özel Kurallar-2083 C) BİTKİLER Kural Özel Kurallar-2084 D) DOĞAL OLARAK AKAN SU-2084 E) FAZLA SUYUN AKITILMASI-2084 F) MECRA GEÇİRİLMESİ Katlanma Yükümlülüğü Yükümlü Taşınmaz Malikinin Menfaatinin Korunması Durumun Değişmesi-2085 G) GEÇİT HAKLARI Zorunlu Geçit Diğer Geçit Hakları-2085 H) SINIRLIKLAR-2085 İ) KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-2086 III- -GÖREVLİ MAHKEME-2086 IV- -YETKİLİ MAHKEME V- -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Davayla ilgili genel geçer bilgiler Baz istasyonuyla ilgili dikkat edilecekler-2088

30 --Taş ocaklarından çıkan tozların taşınmazını tarım yapılamaz ve kullanılamaz hale getirdiği iddiası Tesisteki ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin davacı komşuya zarar verecek boyutta ısı, görüntü ve gürültü kirliliği yaratması-2116 İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-2117 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Mahalli bilirkişi listesi için kolluğa yazılacak müzekkere Köy İhtiyar Heyetine yazılacak müzekkere TMO ya yazılacak müzekkere-2141 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-2141 Keşif ara kararına örnek-2144 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-2145 Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular-2145 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-2146 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-2146 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-2147 Sözlü Yargılama Aşaması-2150 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği DÖRDÜNCÜ KISIM DEVLETİN HÜKÜM ve TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI BİRİNCİ AYRIM DEVLETİN HÜKÜM ve TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -DEVLETİN HÜKÜM ve TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR-2171 A) GENEL OLARAK-2171 B) SAHİPSİZ YERLER-2171 C) KAMU MALLARI-2172 D) ORTA MALLARI Genel Olarak-2172

31 2. Meralar, Yaylaklar, Kışlak ve Kamuya Ait Otlak ve Çayırlar Mera, Yaylak ve Kışlakların Hukuki Durumu Mera, Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilecek Yerler (Mera Kanunu m. 5) Yararlanma Hakkı ve Kapsamı Aşırı Otlatmanın Önlenmesi Sonradan Yerleşenlerle Yeni Ailelerin Yararlanma Hakkı İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Satılması Mera, Yaylak ve Kışlaklardan Yararlananların Yükümlülükleri II- -GÖREVLİ MAHKEME-2175 III- -YETKİLİ MAHKEME IV- -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEVLETİN HÜKÜM ve TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Fiili kullanımın ve yapının kim tarafından yapıldığı açıklığa kavuşturulmalıdır Muhtesatlar yıkılmış olsa bile muhtesatın kalıntıları çekişme konusu yerde varlığını koruduğu sürece elatma olgusunun devam ettiği kabul edilmelidir Sahil şeritlerinin durumu Meralara elatmanın önlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar-2177 Karar 1: Karar 2: Karar 3: Kadim mera iddiasında dikkat edilmesi gerekenler Kadim köyün idari yapısının değiştirilmesi durumunda dikkat edilecek hususlar Yaylaya ve suvat yerine elatmanın önlenmesinde dikkat edilmesi gerekenler Meralar üzerinde, aidiyet iddiasıyla, elatmanın önlenmesi, tapu iptali mera olarak sınırlandırma veya tespitin iptali ve mera olarak sınırlandırma davaları açılabilir. Davayı, yararlanma hakkı olan köy veya belediye tüzel kişiliği ya da hazine açabilir. Davayı açan köy muhtarının veya belediye başkanının davayı kabule, vazgeçmeye ya da sulha yetkisi yoktur İKİNCİ AYRIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-2204 ÜÇÜNCÜ AYRIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler)-2228

32 - -Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Mera Tahsis kararı bulunup bulunmadığı araştırması için yazılacak müzekkere Mahalli bilirkişi listesi için kolluğa yazılacak müzekkere-2229 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-2230 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek-2233 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-2234 Keşifte mahalli bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular-2234 Mera iddiası varsa ve buraya müdahale ettiği iddia ediliyorsa-2234 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-2235 Meraya elatmanın önlenmesi isteniyorsa (özel sicile kayıtlı olan ve olmayanlar için) Ziraat Mühendisi bilirkişisinden yapması istenecek hususlar-2235 Harita Mühendisi veya Kadastro Bilirkişisi ile diğer bilirkişilerden yapması istenecek hususlar-2236 Kıyıya müdahale iddiası var ise-2236 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-2237 Sözlü Yargılama Aşaması-2240 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği BEŞİNCİ KISIM DİĞER ÇEŞİT ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI BİRİNCİ AYRIM İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Davalının kadastral parselde mülkiyetten kaynaklanan veya kişisel bir hakkının bulunması halinde yapılaşması ile ilgili olarak bir elatma davası veya yıkım davasına muhatap olması durumunda ancak 3194 sayılı yasanın 18. maddesinde öngörülen kaim bedele hak kazanır Taşkınlık, imar uygulaması sonucu, diğer bir deyişle yasal işlem sonucu oluştuğundan ve davalıya bu konuda bir kusur yüklenemeyeceğinden, yargılama giderleri ve harcın davalıya yükletilmesi ve davacı yararına avukatlık parasına hükmedilmesi doğru değildir-2265 İKİNCİ AYRIM MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN

33 ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI -YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Yanlar arasında bir ariyet sözleşmesinin oluştuğu kabul edilse bile davacının ihtar çekmekle ya da dava açmakla mevcut muvafakatini geri aldığı ve böylece ariyet hakkını da feshettiğinin kabulü gerekmektedir Dava tanık dahil her türlü delille ispat edilebilir Kadastro paftasında yer almayan ark üzerinde kadimlik iddiasının ileri sürülmesi mümkün olmayacağından mahkemece elatmanın önlenmesi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir-2281 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI BİRİNCİ KISIM ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-2285 II--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ölü kişi aleyhine dava açılamaz Karar ve ilam harcının peşin olarak yatırılması gereken miktarı ile maktu başvuru harcı ödenmedikçe, davaya devam edilmesi olanağı bulunmamaktadır Kendisinden mal kaçırılan mirasçı, murisin ölüm tarihinden dava tarihine kadar ecrimisil isteyebilir Davalıların birlikte hareket ettikleri iddia ve ispat edilmediği sürece müşterek veya müteselsil sorumlulukları yoktur Yıllara göre belirlenen ecrimisil miktarlarına tahakkuk tarihleri olan dönem sonlarından itibaren faiz uygulanır-2393 İKİNCİ KISIM YARGITAY KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-2395 ÜÇÜNCÜ KISIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği

34 MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Belediye başkanlığına yazılacak müzekkere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yazılacak müzekkere Hal müdürlüğü ve TMO ya yazılacak müzekkere Kadastro Müdürlüğüne yazılacak müzekkere Emsal Kira Sözleşmelerinin Gönderilmesi İçin Yazılacak Müzekkere Kolluğa yazılacak müzekkere-2419 Ön inceleme ve tahkikat duruşma tutanağı örneği-2420 Tahkikat duruşmasında mahalli bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular Dava Konusu Taşınmaz Arsa Vasfında İse Dava Konusu Taşınmaz Arazi Vasfında İse-2424 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-2424 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek-2424 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-2425 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa Dava konusu taşınmazın niteliği arsa ise Dava konusu taşınmaz arazi niteliğinde ise-2426 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-2426 Sözlü Yargılama Aşaması-2431 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YIKIM (KAL) DAVASI BİRİNCİ KISIM YIKIM (KAL) DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL AÇIKLAMALAR-2449 II--HAKSIZ YAPI NEDENİYLE YIKIM DAVASI-2450 A) YAPIYI ARAZİ MALİKİNİN YAPMIŞ OLMASI ) Malzemenin sökülerek geri verilmesini isteme ) Tazminat isteme ) Arazinin mülkiyetinin kendi üzerine geçirilmesini isteme-2450 B) YAPIYI MALZEME MALİKİNİN YAPMIŞ OLMASI Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını İstemesi Malzeme Malikinin Tazminat İstemesi Arazi malikinin veya Malzeme Malikinin Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesini Talep Etmesi-2452

35 C) YAPIYI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN YAPMASI-2452 III- -TAŞKIN YAPI NEDENİYLE YIKIM DAVASI-2453 IV--BAŞKASININ TAŞINMAZINA DİKİLEN AĞAÇ NEDENİYLE SÖKME DAVASI V--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YIKIM (KAL) DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Elatmanın önlenmesi ve yıkım davaları kural olarak fiilen elatan kişiye karşı açılır Yasa, yapıyı yapan kişinin iyi niyetli olmamasının, aşırı zarar doğurup doğurmadığına bakılmaksızın taşan kısmın yıkılması sonucunu doğuracağını öngörmüştür Halin icabından taşkın inşaatın yıkılması gerekip gerekmediğinin saptanması önemli olup üzerinde durulmadan karar verilmemelidir Davalının hükmün gereğini kendiliğinden yerine getirme olasılığı da gözetilmeden kal bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olması doğru değildir-2471 İKİNCİ KISIM YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Dilekçe Örneği Tensip Zaptı Örneği Tensip Zaptı Örneği MÜZEKKERELER (Tensip Zaptının Gereği Olan Müzekkereler) Tapu Sicil Müdürlüğü ne Yazılacak Müzekkere Mahalli bilirkişi listesinin tespiti için kolluğa yazılacak müzekkere-2487 Ön inceleme duruşma tutanağı örneği-2488 Tahkikat duruşmasında deliller toplandıktan sonra keşif ara kararı verilmelidir. Keşif ara kararına örnek-2491 Kesin süre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar-2492 Mahalli Bilirkişilere ve tanıklara özellikle sorulacak sorular-2492 Keşif Deliline Başvurulmuşsa-2493 Bilirkişi Deliline Başvurulmuşsa-2493 HAKİM ve AVUKATLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR-2495 Sözlü Yargılama Aşaması-2498 GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ Karar örneği Karar örneği Karar örneği Karar örneği BEŞİNCİ BÖLÜM KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ve TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI BİRİNCİ KISIM

36 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ve TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I- -GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA USULÜ-2525 A) KAMULAŞTIRMA KAVRAMI-2525 B) KAMULAŞTIRMAYA TABİ TAŞINMAZLAR-2525 C) KAMULAŞTIRMA YAPABİLECEK KURUM ve KURULUŞLAR-2525 D) KAMULAŞTIRMANIN ŞARTLARI Kamulaştırmanın Yetkili Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Yapılması Kamu Yararı Kararının Alınması ve Onaylanması E) KAMULAŞTIRMAYA HAZIRLIK İŞLEMLERİ Taşınmazın ve Malikin Netleştirilmesi Tapu Kaydına İdari Yönden Şerh Verilmesi Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Satın Alma Usülünün Uygulanması Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili-2530 II--KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ve TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ A) GENEL OLARAK-2530 B) BEDEL TESPİTİ ve İDARE ADINA TESCİL DAVASININ AÇILMASI-2532 C) MAHKEME TARAFINDAN DAVANIN TARAFLARINA TEBLİGAT ÇIKARILMASI-2533 D) KAMULAŞTIRMANIN ve BELGELERİN ÖZETLERİNİN GAZETEDE YAYIMI-2535 E) TARAFLARIN ANLAŞMAYA DAVET EDİLMESİ-2535 F) KEŞİF GÜNÜ VERİLMESİ ve KEŞİF USULÜ-2535 G) DAVADA BİLİRKİŞİLERİN ROLLERİ ve HAZIRLAYACAKLARI RAPORLAR-2536 H) İKİNCİ BİR KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ-2537 İ) TESPİT EDİLEN BEDELİN YATIRILMASI-2537 J) HÜKÜM VERİLMESİ-2538 K) TARAFLARIN YOKLUĞUNA RAĞMEN İŞLEM YAPILABİLMESİ-2538 L) KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN NEMALANDIRILACAĞI HAL-2538 M) KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN SİCİLDEN TERKİNİ DURUMU-2538 N) MAHKEMENİN BEKLETİCİ MESELE YAPACAĞI HAL-2539 O) DAVANIN YANLIŞ HASMA YÖNELTİLMESİ-2539 III--KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ESASLARI-2539 A) GENEL OLARAK-2539 B) TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR Taşınmazın Cins ve Nevi Taşınmazın Yüzölçümü Taşınmazın Kıymetini Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurlar Taşınmazın Varsa Vergi Beyanı Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri Arazilerde Net Gelir-2547

37 7. Arsalarda Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değeri Yapılarda, Resmi Birim Fiyatları ve Yapı Maliyet Hesapları ve Yıpranma Payı Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçüler İrtifak Kamulaştırması-2549 IV--KISMİ KAMULAŞTIRMA-2550 V--İDARİ YARGIDA İPTAL VEYA ADLİ YARGIDA DÜZELTİM DAVASI AÇILMASI VI--BİLİRKİŞİLER-2552 VII- -HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ VIII--YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, YARGILAMA USULÜ-2553 IX--GİDERLERİN ÖDENMESİ-2553 X--YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ve İDARE ADINA TESCİLİ DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) DAVANIN GENEL KURALLARIYLA İLGİLİ KARARLAR Taşınmazın bedeli serbest satışlar emsal alınarak belirlenmesi gerekirken, hükme esas alınan raporda tarafların bildirdiği ve emlakçılar tarafından beyan edilen satışların ortalaması alınmak suretiyle değer biçildiğinden raporlar inandırıcılıktan uzak ve geçersizdir Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen dosyadaki bilirkişi raporundan ayrılmayı gerektirecek nedenleri hususunda ek rapor alınmadan karar verilmesi doğru değildir Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan bölümü ile kamulaştırmadan arta kalan kısmı keşfe kadastro-fen elamanı götürülerek düzenlettirilecek krokili raporda gösterilmek suretiyle verilen kararın infazının mümkün olması sağlanmalıdır Devlet su işleri genel müdürlüğü genel bütçeye dahil kamu idaresi olduğu için taşınmazın hazine adına tescili gerekirken doğrudan idare adına tescili doğru değildir-2566 B) TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİYLE İLGİLİ KARARLAR Taşınmazın değerinin tespit edilmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili kararlar-2575 Karar 1: Karar 2: Karar 3: Karar 4: Karar 5: Taşınmazın bedeli serbest satışlar emsal alınarak belirlenmesi gerekirken, hükme esas alınan raporda tarafların bildirdiği ve emlakçılar tarafından beyan edilen satışların ortalaması alınmak suretiyle değer biçildiğinden raporlar inandırıcılıktan uzak ve geçersizdir Taşınmaz üzerindeki ağaçların yaş, cins ve verim durumlarına göre maktu değerleri ilgili resmi kuruluşlardan getirtilip, raporun denetlenmesi gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Asliye Hukuk Mah. Hâkimi Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı ------CİLT 2------ -TAŞINMAZ

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 3) TAŞINMAZ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 1) TAŞINMAZ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Asliye Hukuk Mah. Hâkimi Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı ------CİLT 1------ -TAŞINMAZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM YAŞ DÜZELTME DAVASI BİRİNCİ KISIM YAŞ DÜZELTME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I--GENEL AÇIKLAMALAR-5 II--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVACISI-5

BİRİNCİ BÖLÜM YAŞ DÜZELTME DAVASI BİRİNCİ KISIM YAŞ DÜZELTME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I--GENEL AÇIKLAMALAR-5 II--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVACISI-5 BİRİNCİ BÖLÜM YAŞ DÜZELTME DAVASI YAŞ DÜZELTME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER I--GENEL AÇIKLAMALAR-5 II--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVACISI-5 III--YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVALISI-6 IV--GÖREVLİ MAHKEME-6 V--YETKİLİ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. CİLT BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER 1. CİLT BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER 1. CİLT BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ BÖLÜM AÇIKLAMALAR 5 BİRİNCİ KESİM MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASININ BÖLÜMLENMESİ, ŞARTLARI, HUSUMET EHLİYETİ, İSPAT YÜKÜ VE DAVANIN SAVUNMA ARAÇLARI A) GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

A) 3 ay. B) 5 ay. C) 3 yıl D) 5 yıl

A) 3 ay. B) 5 ay. C) 3 yıl D) 5 yıl 1.) Bir gayrimenkulün değerlemesi yapılırken, değerinin piyasadaki mevcut emsal değerlerin ortalaması alınmak suretiyle belirlenmesi hangi yöntem doğrultusunda yapılmış sayılır? A) Finansal metot B) Maliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ALT BÖLÜM I 1. MÜLKİYET KAVRAMI

İÇİNDEKİLER ALT BÖLÜM I 1. MÜLKİYET KAVRAMI İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER IX II. KISALTMALAR XXVII Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER ALT BÖLÜM I 1. MÜLKİYET KAVRAMI I- GENEL OLARAK 3 n- SİSTEMLER AÇISINDAN MÜLKİYET KAVRAMI 5 A. Klâsik (Liberal) sistem 5

Detaylı

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Mirastan Mal Kaçırma Avukat Erhan GÜNAY Yargıtay Kararları Eşliğinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı TAPU KAYDININ İPTAL, TESCİL DAVALARI MİRASTAN MAL KAÇIRMA (TAPULU TAŞINMAZLARDA MURİS MUVAZAASI)

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI Sayı : 2016 / 1 Tarih : 06.05.2016 5235 sayılı Kanunun 35/1 maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve Ceza Dairelerinin numaralarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm İÇİNDEKİLER I. Bölüm HUKUK KAVRAMI... 1 1 - TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 A. TOPLUM DÜZENİ... 2 B. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 1- KURAL KAVRAMI... 2 2- TOPLUMU DÜZENLEYEN

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI İÇİNDEKİLER Önsöz III TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. Konunun Takdimi ve Önemi 1 I. Konunun Takdimi 1 II. Konunun Önemi 6 Birinci Bölüm KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI. SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI. SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 7. Grup : Eser Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 10.10.2006/26315 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI 5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU İçindekiler IX 3. Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi...100 4. İhale Kararının Alınması...100 5. Sözleşme Yapılması...101 D.

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI İkinci Bölüm 6306 sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI I. 6306 sayılı KANUN UN AMACI VE VARLIK NEDENİ (RATIO LEGIS)...5 II. 6306

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ Hukuk Genel Kurulu 2015/2178 E., 2016/805 K. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ o KAMULAŞTIRMA KANUNU (2942) Geçici Madde 6 o KAMULAŞTIRMA KANUNU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/34703 Karar No. 2012/150 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı