T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19"

Transkript

1 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal Metot SM 4500 O G Oksijen Doygunluğu Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Tuzluluk Elektrokimyasal Metot SM 2520 B Renk Spektrometrik Metot TS EN ISO 7887 Askıda Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot TS EN 872 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) 5 Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B Çökebilen Katı Madde Hacimsel Metot TS 7092 Toplam Çözünmüş Madde Gravimetrik Metot SM C Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot TS 7093 Anyonlar İyon Kromotografi Metodu TS EN ISO (Florür, Klorür, Bromür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat Fosforu, Sülfat) Ağır Metaller ICP -OES Metodu EPA 3015 A (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, P, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Hg, Sb, Se, Si, EPA Sn, Sr, Ti, V, Zn ) Amonyak, Amonyak Azotu, Spektrofotometrik Metot ASTM D 1426 Amonyum, Amonyum Azotu Fenol Spektrofotometrik Metot TS 6227 ISO R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No:27527 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında

2 EK LİSTE-2/19 Su, Atık su 1,2,3,4 Fenoller (4-Chloro 3-methylphenol, 2,4-Dichlorophenol, Phenol, Halogenated phenols, Chlorophenols, o-chlorophenol, p-chlorophenol, m-chlorophenol, Pentachlorophenol (PCP), 4-(para)-Nonylphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol) Ftalatlar (Di(2-ethylhexyl) phthalate) Halojenli Hidrokarbonlar (C10-13 Chloroalkanes ) Toplam Petrol Hidrokarbonları/ Ham Petrol ve Petrol Türevleri/ Katran ve Petrol Kökenli Yağlar GC/MS Analiz Metodu GC/MS Analiz Metodu GC-FID Metodu TS EN ISO Hidrazin (a) Spektrofotometrik Metot ASTM D 1385 Hidrokarbonlar Gravimetrik Metot SM 5520 F Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) (Benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i) perylene, Benzo(a) pyrene, Fluoranthene,,Inden(1,2,3-cd) pyrene, Naphthalene, ) R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No:27527 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında

3 EK LİSTE-3/19 Su, Atık su 1,2,3,4 Fosforlu Pestisitler (Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demetons, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, GC/FPD Metodu Linuron, Malathion, Mecoprop methyl ester, EPA 8141 A Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester), 2,4-D (nonester)) Klorlu Pestisitler (Aldrin, Atrazin, DDT, Dieldrin, Endosulphan, Endosulphan (Alpha), Endrin,, Isodrin, Hexachlorocyclohexane (HCH)) Yarı Uçucu Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar (Trichlorobenzene (TCB), Pentachlorobenzene, Hexachlorobenzene(HCB), Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers) Uçucu Hidrokarbonlar (Dichloromethane, Trichloroethylene (TRI), Perchloroethylene (PER),1,1,1- Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Carbontetrachloride, 1,2-Dichloroethane(EDC), Hexachlorobutadiene(HCBD), Trichloromethane, Acetic acid, Acetone, Butyl alcohol) Katyonlar (Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Lityum, Sodyum, Potasyum) GC- ECD Metodu TS 2627 EN ISO 6468 Ön İşlem Metodu EPA 5021 A EPA 8260C İyon Kromotografik Metodu TS EN Klorofil-a Spektrofotometrik Metot SM H Kimyasal Oksijen İhtiyacı Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini TS 2789 Krom 6+ Spektrofotometrik Metot ASTM D R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No:27527 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında

4 EK LİSTE-4/19 Mineral Yağlar ve Türevleri GC-FID Metodu TS EN ISO Serbest Klor /Aktif Klor DPD Spektrofotometrik Metot SM 4500 Cl G Sülfit İyodometrik Metot SM 4500 SO -2 3 B Sülfür Spektrofotometrik Metot SM 4500 S -2 D Serbest Siyanür / Distilasyon Metodu SM 4500 CN - C Toplam Siyanür Spektrofotometrik Metot SM 4500 CN - E/I Sodyum Adsorbsiyon Oranı Hesaplama Metodu TS EN ISO (SAR) (a) (Na,Ca,Mg İle Hesaplama) Toplam Kjeldahl Azotu (a) Makro Kjeldahl Metodu SM 4500 Norg B Toplam Azot Toplam Azot Tayini TS EN Yağ ve Gres Gravimetrik Metot SM 5520 B Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D Yüzey Aktif Madde (MBAS) Spektrofotometrik Metot SM 5540 C D Aromatik Hidrokarbonlar Ön İşlem Metodu EPA 5021 A (Benzene, Trichlorobenzene, Toluene, o,m,p-xylene) EPA 8260 C Su, Atık su 1,2,3,4 Organokalaylı Bileşikler (Tributilin) GC/ECD Metodu ISO Adsorplanabilir Organik TOX Metodu TS EN ISO 9562 Halojenler (AOX) (a) Toplam Uçucu Katı Madde Gravimetrik Metot TS 7888 Fekal Streptokok Membran Filtrasyon Metodu SM 9230 C Salmonella Membran Filtrasyon Metodu ISO Toplam ve Fekal Koliform Membran Filtrasyon Metodu EMS Metodu TS EN ISO TS EN ISO R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No:27527 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında

5 EK LİSTE-5/19 Deniz Suyu 5,6,7,8 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Bulanıklık-Işık Geçirgenliği Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen / Titrimetrik/Elektrokimyasal SM 4500-O C/G Oksijen Doygunluğu Metot Tuzluluk Elektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B Renk Spektrometrik Metot TS EN ISO 7887 Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot TS EN 872 Parçalanabilir Organik Kirleticiler 5 Günlük BOİ Test Metodu S.M 5210 B Toplam Organik Karbon TOK Metodu TS 8195 EN 1484 Ağır Metaller ICP -OES ile Metal ve İz EPA 3015 A (As, Cd, Cr, Cu, Hg,Ni, Pb, Zn, Sn, B, Fe, V, Al, Br, Ba, Be, Co) Elementleri Tayini Metodu EPA Fosforlu Pestisitler (Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demeton, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, Linuron, Malathion, Mecoprop methyl ester, Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester), 2,4-D (nonester)) Klorlu Pestisitler (Aldrin, Atrazin, DDT, Dieldrin, Endosulphan, Endosulphan (Alpha), Endrin, Isodrin, Hexachlorocyclohexane (HCH)) Petrol Hidrokarbonları/ Ham Petrol ve Petrol Türevleri/ Katran ve Petrol Kökenli Yağlar GC/FPD Metodu EPA 8141 A GC- ECD Metodu TS 2627 EN ISO 6468 GC-FID Metodu TS EN ISO R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G No: Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G. No: Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında

6 EK LİSTE-6/19 Deniz Suyu 5,6,7,8 Ön İşlem Fenoller (4-Chloro 3-methylphenol, 2,4-Dichlorophenol, Phenol, Chlorophenols, Halogenated phenols, o-chlorophenol, p-chlorophenol, m-chlorophenol, Pentachlorophenol (PCP), 4-(para)-Nonylphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol) Ftalatlar (Di(2-ethylhexyl) phthalate) Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Anionic-Nonionic) Halojenli Hidrokarbonlar (C10-13 Chloralkanes ) Ön İşlemler GC/MS Analiz Metodu Spektrofotometrik Metot Ön İşlemler GC/MS Analiz Metodu SM 5540 B/C/D Amonyak, Amonyak Azotu, Spektrofotometrik Metot SM 4500 NH 3 B/F Amonyum, Amonyum Azotu (a) Nitrat /Nitrat azotu (a) - Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500 NO 3 E Nitrit/Nitrit Azotu (a) Spektrofotometrik Metot - SM 4500 NO 2 B Kjeldahl Azotu (a) Makro Kjeldahl Metodu SM 4500 N org B Toplam Azot Toplam Azot Tayini TS EN TRIX (a) Hesaplama Metodu - SM 4500 NO 2 B - SM 4500 NO 3 SM H SM 4500 O C/G SM 4500 P B/E E R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G No: Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G. No: Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında

7 EK LİSTE-7/19 Toplam Fosfor/ Fosfat Fosforu (a) Askorbik Asit Metodu SM 4500 P B/E Yüzer Madde Gözlem Metodu İşletme İçi Metot-N-04 Krom +6 (Cr +6 ) Kolorimetrik Metot ASTM D 1687 Serbest Siyanür /Toplam Siyanür/ Zayıf Spektrofotometrik Metot SM 4500 CN- C Asitte Çözünür Siyanür SM 4500 CN- E SM 4500 CN - I Aromatik Hidrokarbonlar Ön İşlem EPA 5021 A (Benzene, Trichlorobenzene, Toluene, o,m,p-xylene) EPA8260 C Fenol İndeksi Spektrofotometrik Metot TS 6227 ISO 6439 Deniz Suyu 5,6,7,8 Klorofil-a (Üretkenlik) Spektrofotometrik Metot SM H Mineral Yağlar ve Türevleri GC/FID Metot TS EN ISO Yarı Uçucu Halojenli Aromatik Ön İşlemler Hidrokarbonlar (Trichlorobenzene (TCB), Pentachlorobenzene, GC/MS Analiz Metodu Hexachlorobenzene(HCB), Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers) Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) (Benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i) perylene, Benzo(a) pyrene, Fluoranthene, Inden(1,2,3-cd) pyrene, Naphthalene ) Uçucu Hidrokarbonlar (Dichloromethane, Trichloroethylene (TRI), Perchloroethylene (PER), 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Carbontetrachloride, 1,2-Dichloroethane(EDC), Hexachlorobutadiene(HCBD), Trichloromethane, Acetic acid, Acetone, Butyl alcohol) Ön İşlemler Ön İşlemler EPA 5021 A EPA 8260 C R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G No: Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G. No: Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında

8 EK LİSTE-8/19 Ön İşlemler Katıdan Özütleme Metodu TS EN Asitle Özütleme Metodu EPA 3051 A İyon Kromotografi Metodu TS EN ISO Atık 9 Anyonlar (Florür, Klorür, Sülfat) ph Elektrometrik Metot TS EN Ağır Metaller ICP -OES ile Metal ve İz EPA (As, Ba, Cd, Cr, Cu,,Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn ) Elementleri Metodu BTEX Katı Sıvı Ekstraksiyon ISO (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Metodu GC/FID Metodu Fenol İndeksi Spektrofotometrik Metot TS 6227 ISO 6439 Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Gravimetrik Metot TS 9546 EN Mineral Yağ (C 10 -C 40 ) (a) GC/FID Metodu TS EN PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) GC/ECD Metodu EPA 3665 A EPA 8082 A Toplam Çözünmüş Madde Gravimetrik Metot SM 2540 C Toplam Organik Karbon /Çözünmüş Oksijenle Yakma Metodu TS EN Organik Karbon Yanma kaybı (LOİ) Gravimetrik Metot TS EN R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK -2 kapsamında

9 Atık Yağ ve İzolasyon 10, 11 Sıvıları T.C. EK LİSTE-9/19 Ön İşlem-Ağır Metaller Mikrodalga ile Özütleme EPA 3051 A Metodu Ağır Metaller (Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun) ICP/OES Metodu TS EN ISO Klorür (a) TOX Metodu İyon kromotografi Metodu EPA 9076 EPA 9056 Toplam Halojenler (a) TOX Metodu EPA 9076 PCB (Poliklorlubifeniller) (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) GC-ECD Metodu TS EN TS EN TS EN Parlama Noktası Kapalı Kap Metodu ASTM D R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK -2 kapsamında R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:26739 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında

10 EK LİSTE-10/19 Ön İşlemler Katıdan Özütleme Metodu TS EN Mikrodalga ile Özütleme EPA 3051 A Metodu ph ph Tayini TS ISO Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem, Gravimetrik Metot TS 9546 EN Su Muhtevası Tayini TS ISO İletkenlik (a) Elektrokimyasal Metot TS ISO Ağır metaller ICP -OES ile Metal ve İz EPA (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mo (a), Na, Ni, Hg, Se, Sn, Tl, Zn, P, Sb (a), Be (a), Ag, V (a), B (a) ) Elementleri Metodu Organik Madde Titrimetrik Metot TS 8336 Toplam Azot Kjeldahl Metodu TS 8337 ISO Toprak, Arıtma Çamuru 12,13 Toplam Organik Karbon TOK Cihazında Ölçme TS EN Metodu C/N Oranı Hesaplama Metodu TS EN TS 8337 ISO Yüzey Aktif Madde (LAS) (a) Spektrofotometrik Metot SM 5540 B, C Yanma Kaybı (LOİ) Gravimetrik Metot TS EN Toplam Siyanür ve Serbest (a) Siyanür Spektrofotometrik Metot SM 4500 CN C/E Poliklorlubifeniller PCBs (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) GC/ECD Analiz Metodu ISO RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında

11 EK LİSTE-11/19 Toprak, Arıtma Çamuru 12,13 Uçucu Organik Bileşikler(VOC) HS Metodu EPA 5021 A (Antrasen, Aseton (2-Propanon), Benzen, Bromodiklorometan, Bromoform, Butanol, EPA 8260 C 1,2-Diklorobenzen, 1,4-Diklorobenzen, 1,1-Dikloroetan, 1,2-Dikloroetan,1,1-Dikloroetilen, 1,2-cis-Dikloroetilen, 1,2-trans-Dikloroetilen, 2,4-Diklorofenol, 1,2-Dikloropropan, Vinil klorür 1,3-Dikloropropen, Etilbenzen, Karbon disülfid, Klorobenzen, Klorodibromometan, Kloroform, Klorometan, Ksilen(karışım), m-ksilen, o-ksilen, Metil bromür, Metil tersiyer-bütil eter (MTBE), Metilen klorür, Naftalen, Nitrobenzen, Stiren, Nitrobenzen, 1,1,2,2-Tetrakloroetan, Tetrakloroetilen, Toluen, Triklorobenzen, 1,1,1- Trikloroetan, 1,1,2-Trikloroetan, Trikloroetilen) Ftalatlar (Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEPH), Di-n-butyl phthalate, Dimethyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diethyl phthalate, Di-n-octyl phthalate) Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) (Acenaphthene, Anthracene, Benz[a]anthracene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Pyrene, Benzo[a]pyrene, Chrysene, Naphthalene, Dibenzo[ah]anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno[123-cd]pyrene) Fenoller (2-chlorophenol, 2,4-dimethylphenol, 2,4- dinitrophenol, 2-nitrophenol, 4-nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol, m-kresol, o-kresol, p-kresol,) GC - MS Metodu GC - MS Metodu GC - MS Metodu RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında

12 EK LİSTE-12/19 GC/ECD Analiz Metodu ISO Toprak, Arıtma Çamuru 12,13 Pestisitler (Aldrin, DDD, DDE, DDT, Dieldrin, Endosülfan, Endrin, α-hch (α-bhc), β-hch (β-bhc), γ-hch (Lindan)) Toplam Petrol Hidrokarbonların (Alifatik - (C 5-C 8),(C 8-C 16), (C 16-C 35) (Aromatik-(C 6-C 9),(C 9-C 16), (C 16-C 35) GC/FID Metot ISO TNRCC Metot 1005 TNRCC Metot 1006 Toplam ve Adsorblanabilen Organik TOX Analiz Metodu TS EN ISO 9562 Halojenler (AOX,TOX) (a) Escherichia Coli (a) Ön İşlem Metodu EPA 1680 Nonil Fenoller (NPE) (a) (Nonilfonelmonoetoksilat, Nonilfenol dietoksilat) Organokalaylı Bileşikler (a) (Tributilin bileşikleri ) EMS Metodu TS EN ISO ASTM D 7065 TS EN ISO Toprak Bünyesi (a) Hidrometre Metodu ASTMD Yağ ve Gres (a) Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 E Yarı Uçucu Organik Maddeler (svoc) (N-Nitrozodimetilamin, N-Nitrozo-di-N-propilamin, GC - MS Metodu Pentaklorobenzen, Bis(2-kloroetil)eter, Bis(2-kloroetoksi)metan, Heptaklorepoksit, Heptaklor, Hekzaklorobenzen, Hekzakloroetan, Hekzaklorosiklopentadien, Karbazol) RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında

13 EK LİSTE-13/19 Sediman 3,5 Ağır Metaller Ön İşlemler EPA 3051 A (As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, P, Pb, Mo, Na, Ni, Hg, Se, Sn, Tl, Zn, Be, Br, V, Fe, B) ICP-OES Metodu EPA Aromatik Hidrokarbonlar (Benzene, Trichlorobenzene, Toluene, o,m,p- Xylene) Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Toplam Petrol Hidrokarbonları ve Mineral Yağ Organokalaylı Bileşikler (Tributyltin, Triphenyltin, Dibuthyltin) Fosforlu Pestisitler (Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demetons, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, Linuron, Malathion, Mecoprop methyl ester, Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester), 2,4-D (nonester)) Klorlu Pestisitler (Aldrin, Atrazin, DDT, Dieldrin, Endosulphan, Endosulphan (Alpha), Endrin,, Isodrin, Hexachlorocyclohexane (HCH)) Ftalatlar (Di(2-ethylhexyl) phthalate) Serbest Siyanür /Toplam Siyanür/ Zayıf Asitte Çözünür Siyanür Ön İşlem GC/MS Analiz Metodu EPA 5021 A EPA 8260C GC/FID Metodu ISO TS EN ISO Ön İşlemler GC/FPD Metodu GC /ECD Metodu GC - MS Metodu Spektrofotometrik Metot EPA 8141 B SM 4500 CN - C SM 4500 CN - E SM 4500 CN - I R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

14 EK LİSTE-14/19 Sediman 3,5 Ön İşlem Fenoller ( 4-Chloro 3-methylphenol, 2,4-Dichlorophenol, Phenol, Halogenated phenols, Chlorophenol, o-chlorophenol, p-chlorophenol, m-chlorophenol, Pentachlorophenol (PCP), 4-(para)-Nonylphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol) Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) (Benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i) perylene, Benzo(a) pyrene, Fluoranthene,,Inden(1,2,3-cd) pyrene, Naphthalene,) Ön İşlemler GC/MS Analiz Metodu Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar Ön İşlem (Trichlorobenzene (TCB), Pentachlorobenzene, Hexachlorobenzene(HCB) Brominated-diphenylethers Pentabromobiphenylethers) GC/MS Analiz Metodu Halojenli Hidrokarbonlar (C Chloralkanes ) Ön İşlem Metotları Uçucu Hidrokarbonlar (Dichloromethane, Trichloroethylene (TRI), Perchloroethylene (PER), 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2- Trichloroethane, Carbontetrachloride, 1,2-Dichloroethane(EDC), Hexachlorobutadiene (HCBD), Trichloromethane, Acetic acid Acetone, Butyl alcohol) Yağ ve Gres Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Anionic-Nonionic) GC/ECD Analiz Metodu Ön İşlemler Soxhlet Ekstraksiyon Metodu Spektrofotometrik Metot EPA 5021 A EPA 8260C SM 5520 E SM 5540 B/C/D R.G.No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında R.G Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

15 Numune Alma T.C. EK LİSTE-15/19 Nehirden ve Akarsulardan Numune Alma Kılavuzu Deniz Sularından Numune Alma Kılavuzu Atık Sulardan Numune Alma Çamur Numunesi Alma Kılavuzu TS ISO TS ISO TS ISO TS EN ISO Numune Alma Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları Dip Sedimentlerden Numune Alma Su Numunesi Korunması, Taşınması ve Saklaması Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları Petrol Sıvıları - Elle Numune Alma TS 6291 ISO TS EN ISO TS 9923 TS TS EN ISO 3170 Yalıtım Sıvılarının Numune Alma Metodu TS EN 60475: 2011 (EN)

16 EK LİSTE-16/19 Nem Gravimetrik Metot EPA 4 İşletme İçi Metot-N-05 Hız ve Debi Pitot Tüp Metodu TS ISO İslilik Renk karşılaştırma (Bacharach) TS 9503 Metodu Toz (Partiküler Madde) Gravimetrik Metot TS ISO 9096 TS EN ISO EPA 5 EPA 17 NO x, (NO, NO 2 ) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022 Karbonmonoksit Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO Kükürt dioksit Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Oksijen Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO Amonyak İyon Kromotografi Metodu EPA CTM 027 Halojenlerin Örneklenmesi ve İyon Kromotografi Metodu EPA 26 A Analizi (HCl, HF, F 2,Cl 2 ) Hidrojen sülfür (H 2 S) ve GC/FPD Metodu EPA 16 B Merkaptan Bileşikleri Sülfürik Asit (H 2 SO 4 ) ve Sülfürdioksit (SO 2 ) Tayini İyon Kromotografi Metodu EPA 8 Emisyon R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

17 EK LİSTE-17/19 Emisyon 14 Siyanür (HCN) İzokinetik Örnekleme ve CARB 426 Spektrofotometrik Metot Metal Örneklemesi ve Analizi İzokinetik Örnekleme ve ICP- EPA 29 (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn) OES ile Tayin Uçucu Organik Bileşik (VOC) GC/MS ve GC-FID Metodu TS EN Örnekleme ve Tayini Yarı Uçucu Organik Bileşik (svoc) Örnekleme ve Tayini Formaldehit Formaldehit (a) GC-MS Metodu EPA 0010 EPA 3542 A Non-İzokinetik Örnekleme EPA 323 Spektrofotometrik metot İzokinetik Örnekleme EPA 316 Spektrofotometrik metot PCDD/PCDF Örneklemesi Adsorblama Yöntemi EN PAH (Poliaromatik Hidrokarbon GC/MS ile Analiz Metodu ISO Örneklemesi, Ekstraksiyonu ve ISO Tayini) Krom +6 (a) Spektrofotometrik metot CARB R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

18 EK LİSTE-18/19 Çöken Toz Gravimetrik Metot TS 2341 TS 2342 Çöken Tozda Ağır Metal (Cd, Pb) ICP-OES Metodu VDI Partikül Madde (PM 10) Gravimetrik Metot EPA 40 CFR 50 J-M TS EN İmisyon 14,15 Partikül Madde (PM 10) Ağır Metaller (As, Cd, Ni, Pb) VOC Örneklemesi ve Organik Buhar Analizleri SO 2, NO 2, O 3, HF, HCl, VOC, Aldehitler, H 2 S, BTEX, NH 3 Örneklemesi Ortamda Uçucu Organik Bileşik ve Buhar Tayini PAH Örneklemesi Ve Analizi ICP-OES Metodu TS EN Pasif Örnekleme Metodu İle Numune Alma GC-FID/FPD/ECD/MS Pasif Örnekleme Metodu İle Numune Alma Sorbent Tüpleri ile Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyon Metodu ile GC-FID ile analiz PUF Örnekleme Cihazı İle Numune Alma, Soxhlet Ekstraksiyonu ile Önişlem ve GC-MS İle Analiz Metodu TS EN TS EN TS EN TS EN TS EN ASTM D ASTM D TS ISO R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

19 EK LİSTE-19/19 Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi TS ISO 8297 Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini Mühendislik Metodu Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Genel TS ISO Hesaplama Yöntemi Gürültü 16 Ses Gücü Seviyesi Ses Basıncı Seviyesi Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanarak Tayinin Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi Bölüm1: temel büyüklükler ve değerlendirme işlemleri Çevre gürültüsünün tanımlanması ve ölçülmesi kısım - 2 Arazi kullanımında meydana gelen gürültülerle ilgili verileni elde edilmesi TS EN ISO 3746 TS EN ISO 3744 TS 9315 ISO TS ISO R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB)

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; su ve çevresinde tehlikeli

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Deney Laboratuvarı Adresi : Gürsel mah. Yeşiltepe sok. No:34 ERG İş Merkezi Kat:6 Kağıthane 34400 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 19 60 Faks : 0 212 321 19

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E 2 D.25 Beylikdüzü 34528

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı