T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Kasım 2012 SALI Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 5 Kasım 2012 B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 5. Bali Demokrasi Forumu na katılmak üzere; 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya ya gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 5 Kasım 2012 B.01.0.KKB.01-06/A BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. 5. Bali Demokrasi Forumu na katılmak üzere, 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Resmî Gazete Kodu: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 144. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 5 Kasım 2012 B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2012 tarihinde Senegal e gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 5 Kasım 2012 B.01.0.KKB BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2012 tarihinde Senegal e gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU nun vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 T.C. BAŞBAKANLIK 5 Kasım 2012 B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 5 Kasım 2012 B.01.0.KKB BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : T.C. BAŞBAKANLIK 5 Kasım 2012 B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2012 tarihinde Bulgaristan a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 5 Kasım 2012 B.01.0.KKB BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2012 tarihinde Bulgaristan a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Disiplin amirleri MADDE 4 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. (2) Ekli cetvellerde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir. (3) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin ve üst disiplin amirleridir. Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat MADDE 5 (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 6 (1) 10/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 17/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 14/2/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ibaresinden sonra gelmek üzere ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ibaresi eklenmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Hizmet Süresi tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan Sicil Not Ortalaması tanımı madde metninden çıkarılmıştır. Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendine Koruma ve Güvenlik Grup Şefi ibaresinden sonra gelmek üzere Koruma ve Güvenlik Şefi ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (f) bendinin (1) numaralı alt bendine Sistem Programcısı ibaresi eklenmiş, (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. g) İdari Hizmetler Grubu; 1) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, 2) Muhasebeci, 3) AIM Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Bilgisayar İşletmeni, İş Makineleri Sürücüsü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Memur, Programcı Yardımcısı, Santral Memuru, Stajyer AIM Memuru, Şoför, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak. ibaresi Fakülte veya en az 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak. şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan hizmet şartlarını taşımak ibaresi hizmet süresine sahip olmak şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hizmet şartlarını taşımak ibaresi hizmet süresine sahip olmak şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl avukatlık yapmış olmak veya avukatlık yapma yetkisini haiz olup, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunmuş olmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik personel eliyle yürütülen şube müdürlüklerine atanabilmek için faaliyet alanı ile ilgili mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Alan Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Başmühendis, Mühendis, Mimar olarak en az bir yıl çalışmış olmak, 2) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik personel eliyle yürütülen Şube Müdürlükleri ile Seyrüsefer Şube Müdürlükleri dışında kalan Şube Müdürlüklerine atanabilmek için fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Alan Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman, İstatistikçi, Ekonomist, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Mütercim, Tekniker olarak en az bir yıl çalışmış olmak, 3) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, AIM) görevine atanabilmek için fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, AIM Şefi olarak en az bir yıl çalışmış olmak, 4) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik) görevine atanacaklarda Hava Trafik Kontrolörü Lisansına sahip olmak, Şube Müdürü (AIM) görevine atanacaklarda mesleğe ilişkin kursu başarı ile tamamlamış olmak, 5) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, AIM, Eurocontrol, Sistem/Proje Geliştirme ve Değerlendirme, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü) görevine atanacak olanların 28 inci maddedeki yabancı dil şartını taşımak. c) Koruma ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Alan Müdür Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef ve Uzman olarak en az bir yıl fiilen çalışmış olmak ve mesleğe ilişkin kursu başarı ile tamamlamış olmak. d) Başuzman kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Alan Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Şef, Uzman, Hava Trafik Başkontrolörü olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak. e) Alan Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : ) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 2 yılını Bilgisayar İşletmeni, Çözümleyici, Ekonomist, İstatistikçi, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Memur, Mimar, Mühendis, Mütercim, Programcı, Sistem Programcısı, Şef, Tekniker, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonlarında geçirmiş olmak, 3) Meydan İşletme Temel Kursunu başarı ile tamamlamış olmak. f) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için; 1) Kamu kurum ve kuruluşlarında olmak kaydıyla Mühendis, Mimar veya 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri kapsamındaki okullardan mezun olanların bu unvanlarda en az beş yıl çalışmış olmak. g) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1 inde belirlenen kriterler ve 31/1/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığının Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01) çerçevesinde, sınav ve atama işlemleri yapılır. Bu pozisyonlara yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri aranmaz. h) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için; 1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Mühendis olarak görev yapmış olmak. ı) Şef pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını AIM Memuru, ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Laborant, Memur, Muhasebeci, Programcı Yardımcısı, Santral Memuru, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak, 3) Atanacağı pozisyona ilişkin Genel Müdürlük tarafından verilen ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak, 4) AIM Şefliği görevlerine atanacak olanların 28 inci maddedeki yabancı dil şartını taşımak, AIM Memuru olarak görev yapıyor olmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 i) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak, 3) İlgili mevzuatında belirtilen şartları taşımak ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapıyor olmak. j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Laborant, Memur, Programcı Yardımcısı, Santral Memuru, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak. k) Çözümleyici veya Sistem Programcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) Üniversitelerin Fizik, Matematik veya İstatistik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar ya da 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde en az bir yıllık deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 3) En az iki güncel bilgisayar program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek, 4) 28 inci maddedeki yabancı dil şartını haiz olmak. l) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin veya Yüksekokulların en az dört yıllık yüksek öğrenim veren hemşirelik bölümünden mezun olmak, 2) En az dört yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hemşire olarak en az beş yıl çalışmış olmak. m) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : ) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 2 yılını Bilgisayar İşletmeni, Memur, Programcı Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak, 3) Genel Müdürlük tarafından verilen Muhasebe Kursunu başarı ile tamamlamış olmak. n) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Bilgisayar İşletmeni ya da Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak. o) AIM Memuru pozisyonuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 2) 30 yaşından büyük olmamak, 3) 28 inci maddedeki yabancı dil şartını taşımak, 4) Genel Müdürlük tarafından verilen, ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak. ö) Stajyer AIM Memuru pozisyonuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) 30 yaşından büyük olmamak, 3) 28 inci maddede yer alan yabancı dil şartını taşımak. p) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Laborant, Memur, Programcı Yardımcısı, Santral Memuru, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak. r) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak, 3) Mali konularla ilgili disiplin cezası almamış olmak. s) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kurslarına katılmış ve başarı göstermiş olmak ve bunu belgelendirmek, 3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak. ş) Memur, Apron Memuru, Santral Memuru, Köprü Operatörü pozisyonlarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Köprü operatörü olarak atanabilmek için, Genel Müdürlük tarafından verilen ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak, 3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak. t) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) 30 yaşından büyük olmamak, 3) En az 170 cm. boyunda olmak, 4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak. u) ARFF Memuru pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) 30 yaşından büyük olmamak, 3) ARFF kursunu başarı ile tamamlamak, 4) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak, 5) Türkiye nin her yerinde ARFF Memuru olarak görev alabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu getirmek, 6) En az 170 cm. boyunda olmak. ü) İş Makineleri sürücüsü (Operatör) pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az lise mezunu olmak, 2) "E" sınıfı sürücü belgesine haiz olmak, (Şoförler arasından, İş Makineleri Sürücüsü (Operatörü) olmak isteyenlerden ayrıca İş Makineleri Operatörü belgesi istenir.) 3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak. v) Şoför pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az lise mezunu olmak, 2) "E" sınıfı sürücü belgesine haiz olmak, 3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : y) Teknisyen Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak, 3) Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. z) Aşçı pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az lise mezunu olmak, 2) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. aa) Hizmetli pozisyonuna atanabilmek için; 1) En az ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, gerekir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (l) bendinin birinci alt bendinde yer alan En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak. ibaresi Fakülte veya en az 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak. şeklinde değiştirilmiştir. 2) Teknisyen (uçucu) pozisyonuna atanabilmek için, hava araçları bakım lisansına sahip olmak ve bunu belgelendirmek. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Öğrenci ibaresi Ölçme şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin, sınava eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Kurumlarca ve Kurumlar ibareleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 28 Bu Yönetmeliğin özel şartları arasında yabancı dil şartı aranan kadro/pozisyonlar için son beş yıl içerisinde KPDS den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek veya ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosunda KPDS (D) seviyesine denk puan almış olduğunu belgelemek. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 14 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür. Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KREATİF ENDÜSTRİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik Kurul: Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kurulunu, b) Bölüm Başkanları: Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesinin İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Yeni Medya, Fotoğraf ve Video, Sinema ve Televizyon Bölümlerinin Akademik Bölüm Başkanlarını, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, ç) Fakülte: Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesini, d) Merkez (BAUKEM): Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezini, e) Müdür: Merkezin Müdürünü, f) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü, g) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini, ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu, h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amacı; kreatif endüstriler konusunda, ulusal ve uluslararası nitelikte, bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak, Türkiye ve dünyada kreatif endüstriler uygulamalarını araştırmak, politika önerileri geliştirmek, ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak, b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek, c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak, ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak, d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 e) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlarla resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek, f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak, g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek, ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak, h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kurum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak, i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak, j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak, k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür ve Müdür Yardımcıları, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2012 Sayı : (2) Müdürün önerisi üzerine, Fakültenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcıları olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri Akademik Müdür Yardımcısı, diğeri İdari Müdür Yardımcısı olarak görev yapar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yönetmek, c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna göndermek ve bunları Rektörün onayına sunmak, d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak. Yönetim kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün teklifi üzerine Fakültenin Bölüm Başkanları ve tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek dört aday arasından Akademik Kurul tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek iki üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. (2) Akademik Kurul tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar. (3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 6 Kasım 2012 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 (4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. (5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcıları veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır. Yönetim kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak, b) Merkez faaliyetleri ile ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak, c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu kabul etmek, ç) Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek. Danışma kurulu MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyetleri alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen üyelerden oluşur. (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. (3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır. (4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir. Danışma kurulunun görevleri MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Akademik Kurul kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (06/03/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Sayı : 29094 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlıktan: BAŞBAKANLIK PERSONELİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2013 69471265-305-8159

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 29090 TBMM KARARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı