TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I"

Transkript

1 TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır. Yaşamımız bu nedenle çevre bağımlıdır. Tıkız, yoğun ve oldukça dern kodlu blg; bu çevrede Blg Tabanlı Blg Nesnes, BTBN, olarak yer alır. Orada değşk gözlem pencerelernden algılanan, değşk adlı tık veya tok bçmnde oluşmuş görüntüler çok farklı bçmde tasarımlanır []. Bu doğal alt tasarımlardan gözlemlerle elde edlen BTBN blglern bçmsel anlatımı blm denlen br dl le anlatılagelmektedr. Evrenn alt kesmlernn blmsel anlatımında değşk tür gözlerle gerçekleştrlen gözlemlerden elde edlen blglern, bçmsel olarak anlatımı çoğu kez matematk dlnde tasarımlanmış desenlerle anlatılmıştır. Matematk yoğun, tıkız ve dern blg bçmlern sürekl gelşen tasarım araçları le tasarımlar. Bu tasarım gücü le matematk, evrenn veya doğanın alt kesmlern ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar karmaşık olursa olsun onu kendne özgü bçmde tasarlayablen ve anlatablen araçlarla donatılmış br bçmsel dldr. Matematk dln ve onun kodlarını oluşturan farklı desenler öğrenmeden ve onun üst düzey desen çözümleme teknklern algılamadan, matematk anlatım dlnn mevcut olan gücü kolay algılanıp anlatılamaz. Günümüzde, blm ve teknolodek lerlemelere paralel olarak günlük yaşamda da vazgeçlmez olan matematk desenlernn uygulanmadığı hçbr teknk alan yoktur. Geçmşten günümüze uzanan uzun br süreçte tıp, sosyal, syasal, ekonom, şletme, yönetm v.b. blmlerde algılanan farklılaşmış desenler, yenden yendenlkl olarak tasarımlanarak matematksel tık ve tok bazında anlatılagelmştr. Sadece kâğıt üzernde tanımı ve örnekler verlen hemen her matematksel yapı, fonksyon ya da br formül günlük yaşamda doğaya at br algılamayı ortaya koyan anlatım bçmdr. Kısaca matematk, nsan aklının yarattığı en genş tasımlama aracıdır. [] İnsanın var olduğu her yerde vardır. Yaşamın kends ble tasımlayan tasımlama modeldr. [6] Her matematk model se matematk dlnn br kelmes, br cümles, br paragrafı vs. olarak karşımıza çıkar. Bugün bçmsel blg 0 ve bazında oluşturulmuş çerkl mdzlern yoğunlaştırılarak br noktaya gömüldüğü nokta kümelerdr. Bu yazıda, bu nedenle çok desenl anlatımı mümkün kılan matematğn topolok ve cebrsel desenler tanıtılacaktır. Günlük hayatta kullanırken alışkanlık gereğ farkında olmadığımız matematk bçmsel dlnn yapıblm, anlamblm ve kullanımblm örtümlü topolok ve cebrsel desenler verlecektr. Brnc bölümde blgsayar ağı yapımcılığında yer alan topolok desenler, knc bölümde se bankacılık sektöründe yer alan cebrsel desenler tanıtılacaktır. Anahtar Kelme: Küme, topolo, cebr, blok, tasarım, tasım, uzay, fonksyon. AMS Sınıflaması: 0B0, A0, A0, C0. * Yaşar Ünverstes, Fen Fakültes.,Matematk Bölümü, ** Yaşar Ünverstes, Fen Fakültes.,Matematk Bölümü, *** Yaşar Ünverstes, Fen Fakültes.,Matematk Bölümü, Journal of Yasar Unversty, (), -

2 TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Ünlü, Yıldırım ve Ayar, 008

3 . TOPOLOJİ DESENİ: Blgsayar blmler alanında topolo; genelleştrlmş bldrşm lşksne uygun tasarımlarda (yerleşm ve bağlantı bçm), blgsayarların brbrne nasıl bağlandıklarını tanımlayan genel br termdr. Yaygın olarak kullanılan topolo türler şunlardır: Bus, Rng, Star ve Mesh. Bus yerleşm bçm doğrusal br hat olarak blnr. Bütün maknelern tek br kabloya bağlı oldukları br ağ türüdür. Bu yerleşm bçm network oluşturmak çn yaygın olarak kullanılır. Çok yaygın olarak kullanılan yıldız yerleşm bçmnde se herbr blgsayar merkez br hub (ya da concentrator) brmne ayrı br kablo le bağlıdır. Bus topolode kablo üzerndek br sorunun bütün kullanıcıları etklemesnden dolayı yıldız yerleşm bçm, bus yerleşm bçmnden daha fazla kullanılmaktadır. [] Bz bu yazıda yalnızca bus ve yıldız bağlantı bçmn nceleyeceğz. Şekl ve Şekl çerklern görünüz. Şekl : Bus Topolo Şekl : Yıldız Topolo Matematk alanında se topolo aşağıdak gb tanımlanır: X br küme ve τ da P (X ) τ ya X üzernde br topolo denr [] : (t ) X,φ τ n br altkümes olsun. Eğer aşağıdak aksyomlar sağlanırsa, (t ) τ da alınan her sayıda elemanların brleşm τ ya attr; yan { A } τ ( I herhang br nds kümes) I çn U I A τ dır. (t ) τ da alınan her sonlu sayıda elemanların kesşm τ ya attr; yan { A } τ ( J sonlu nds kümes) J çn I J A τ dır. Bu tanımda kullanılan P(X ) fades, X kümesnn kuvvet kümesn fade eder. Şmd blgsayar blmlernde tanımlanan bus ve yıldız topololern matematksel olarak tanımlayalım:. Bus Topolo Desen: Journal of Yasar Unversty, (), -

4 TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I 6 τ = { X, φ}, B X = Ağda dolaşan dzsel snyal bçm, φ = Hçbr snyaln olmama durumu olsun. S ( I herhang br nds kümes, I) yazım bçm br B blgsayarından çıkan nc snyal temsl etsn. Bus topolode bus (taşıt) üzernde bell br blgsayara gönderlmek üzere yollanan elektronk snyaller hareket eder. Br blgsayar dğer br blgsayara br mesa yollar. Bu mesa sadece o blgsayar tarafından alınablr. Bu yüzden performans blgsayar sayısına bağlıdır. Sonuç olarak bus yerleşm bçmnde ağ üzernde sadece br tek snyal dolaşır. t ) X,φ τ dur. Br bus topolodek (bus yerleşm bçmndek) ağda hçbr snyal dolaşmayablr. Yan hçbr blgsayar snyal göndermyordur. O halde boş küme olarak ağda snyaln dolaşmaması durumu alınır. X se bu ağda dolaşan snyaln kümesdr ve tek elemandan oluşur. Çünkü bus topolosnn özellğnden aynı anda ağda sadece br tek snyal dolaşablr. Bu snyal ağın br elemanıdır. O halde hem φ hem de X kümes bus topolosnn br elemanıdır. t ) { S } τ ( I herhang br nds kümes) ken S τ U dr. I Bus topolode sadece k farklı elemanımız olduğu çn sonlu brleşme bakablrz. Bu k elemanın brleşmler yne ağ çndedr. X φ = X τ, X X = X τ, φ φ = φ τ. O halde bus topolo brleşme kapalıdır. t ) { S } τ ( J sonlu nds kümes) J çn I J I S τ dır. Yan snyallern sonlu kesşm yne topolonn br elemanıdır. Çünkü bus topolosnde yalnız br dzsel snyal dolaşır ya da hç snyal olmaz. Bu k durumun kesşm yne bus topolonn br elemanıdır. X φ = φ τ, X X = X τ, φ φ = φ τ Görüldüğü gb bus topolo sonlu kesşme kapalıdır.. Yıldız Topolo Desen: τ = {X, φ,......} P(X), = Y n Ünlü, Yıldırım ve Ayar, 008

5 7 X = Ağda dolaşan paralel snyallern kümes, φ = Ağda hçbr snyaln olmama durumu olsun. S ( I herhang br nds kümes, I) yazım bçm br B blgsayarından çıkan nc snyal temsl etsn. t ) X,φ τ dur. Br yıldız topolodek (yıldız yerleşm bçmndek) ağda hçbr snyal dolaşmayablr. Yan hçbr blgsayar snyal göndermyordur. O halde boş küme olarak ağda snyaln dolaşmaması durumu alınır. X yne snyal kümesdr ve ağdak snyallern kümes olarak adlandırılır. O halde hem φ hem de X kümes yıldız topolosnn br elemanıdır. t ) { S } τ ( I herhang br nds kümes) ken S τ U dr. Yan snyallern sonsuz I brleşm yne topolonn br elemanıdır. Yıldız yerleşm bçmde blgsayarlar merkez bçmde konuşlandırılan br huba bağlıdır. Blgsayarlar tarafından gönderlen snyaller önce huba ulaşırlar ardından dğer blgsayarlara ulaşırlar. Dolayısıyla brden fazla blgsayardan çıkan snyaller hubta toplandığında snyallern brleşm de yne ağda kalır. Ağdak blgsayarlar sonsuz tane snyal ürettğ durumlarda da bunlar yne hubta toplanacağından sonsuz brleşm yne topolonn br elemanı olur. O halde yıldız topolos brleşme kapalıdır. I t ) { S } τ ( J sonlu nds kümes) J topolonn br elemanıdır. çn I J S τ dır.yan snyallern sonlu kesşm yne Yıldız yerleşm bçmde kesşm koşulu; herhang br blgsayara en az k farklı blgsayardan gelen snyallern hubtan aktarılması olarak algılanır. O halde snyal gönderlen blgsayar k snyal brden almış olur. Yan bu k snyaln kesşm yne br snyal olarak bu ağın çnde kalmış olur. Bu durumda k snyaln kesşm topolonn br elemanıdır. Örnek..: a) I = {,, } ve X = S, } alalım. S :. blgsayardan çıkan paralel snyal, { S S :. blgsayardan çıkan paralel snyal :. blgsayardan çıkan paralel snyal fade etsn. Böylece τ = = {X, φ,{s },{S },{S }} P(X) olur. Journal of Yasar Unversty, (), -

6 TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I 8.Blgsayar S.Blgsayar S S.Blgsayar Şekl : Üç Elemanlı Yıldız Topolo b) I = {,,,, } ve = {S } alalım. S :. blgsayardan çıkan paralel X snyal :. blgsayardan çıkan paralel snyal :. blgsayardan çıkan paralel snyal, S :. blgsayardan çıkan paralel snyal :. blgsayardan çıkan paralel snyal fade etsn.böylece τ = { X, φ, S { S { S { S olur.,{ S }} = P( X ) }{ S }, }, },.Blgsayar S.Blgsayar S S.Blgsayar S S.Blgsayar.Blgsayar Şekl : Beş Elemanlı Yıldız Topolo. Bus Topolo Desen ve Yıldız Topolo Desen Arasındak Fark: Bus topolosnde bütün blgsayarlar tek br kabloya bağlanırlar. Dolayısıyla ağda br tek snyal dolaşır. Fakat yıldız topolosnde brden fazla blgsayar br huba bağlıdır ve ağda brden fazla snyal dolaşablr. Dolayısıyla yıldız topolosndek ayrık yapı bus topolosnde kullanılamaz. Bus topolosnde k snyal kümesnn kesşmnden bahsedemeyz çünkü ağda brden fazla snyal dolaşmaz. Eğer k snyal brden ağda kalırsa çarpışma (collson) meydana gelr. Bu durumda da verlern slnmes söz konusudur. Bu sorunu gdermek çn ayrı br CSMA (Carrer Sense, Multple Access/ Collson Detecton) sstemne htyaç duyulur. [] Ünlü, Yıldırım ve Ayar, 008

7 sunar. [] Bankalar kred kartları le müşterlerne değşk servs olanakları sunarken 9 Yukarıda belrttğmz nedenlerden dolayı bus topolo τ = { X, φ} kaba (ndscrete) topolo le yıldız topolo se τ = {X, φ,... } P(X) nce (dscrete) topolo le = Y n fade edlr. Kaba topolonn nce topoloden daha kaba yan kaba topolonn, nce topolonn alt kümes olduğunu gözönünde bulundurursak yıldız topolonn, bus topololonn özellklerne ek olarak daha pek çok özellklere sahp olacağını söylerz. Bu yüzden de günümüzde bus topolo yerne daha çok yıldız topolo terch edlr..kredi KARTLARINDAKİ CEBİRSEL DESENLER: Günlük hayatta nakt taşıma zorluğuna ve rskne karşı bulunan kred kartları; mal ve hzmet alımında kullanılablndğ gb nakte ulaşmak çn de kullanılablr. Kred kartları le yüksek tutarlı hesapları yanımızda taşımakla var olan rsk en aza ndrlrken aynı zamanda bu hesaplar her an kullanılablr hale getrleblmektedr. Bunun yanında bankalar kred kartları le müşterlernn var olmayan hesaplarıyla ble bell lmtler altında harcama olanağı sunar. Bunun anlamı kred kartları bell lmtler altında, müşterye karşılıksız para çekme mkanını B müşterlernn paralarının bankadan geçmesn sağlar. Bu da bankaya vadesz mevduat yan; banka çn masrafsız para kaynağı yaratır. Banka çeklen nakt avans ve gününde ödenmeyen hesap özet çn fazyle brlkte ger aldığı para ve kartla ödeme sstemlernn br dğer ayağı olan üye ş yerlernden kestğ komsyonlarla kazanç sağlamaktadır. Bankalar üye ş yerlernden kestğ komsyonlardan elde ettğ kazancı arttırmak çn üye ş yerler sayısını arttırmalıdır. Bunu arttırmanın yolu da kred kartı sayısını arttırmaktan geçer. Kred kartı sayısı da dolaylı olarak bankanın müşterye sunduğu kred kartı çeştler le artmaktadır. Şmd var olan farklı bankalara at kred kartlarını tek br kümede toplayalım ve bu kümey K le gösterelm; K = {k k: kredkart ı, =,,,..., n; K + n N } Bankalar sonlu ve sundukları kred kartları da sonlu olduğundan K kümes de sonludur. Bu küme aşağıdak gb örnekleneblr. Bonus Axess Shop & Mles World Maxmum Flex Fnans Card TEB Bonus Denz Bonus Journal of Yasar Unversty, (), -

8 TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I 0 Şekl : Kred Kartları Kümes Var olan bankalar da tek br kümede toplansın. Ve bu küme de B le gösterlsn. B = {b B b :banka, =,,,..., n; + n N } Türkye de bulunan ve Sermaye Pyasası Kurulu na bağlı banka sayısı sonlu en az br banka bulunduğundan bu küme boştan farklı ve sonludur. Benzer şeklde bu küme de aşağıdak gb örnekleneblr. Garant B. Akbank Yapı Kred B. İş Bankası Fnansbank TEB Denzbank Şekl 6: Bankalar Kümes Bu k küme arasında her br kartı bağlı olduğu bankaya götürecek br fonksyon tanımlanablr. Her br kart sadece br bankaya at olduğundan böyle br fonksyonu aşağıdak gb tanımlayalım. ƒ : K B k b, =,,,..., n,; n N + ) ƒ(k = b ; k kartı b bankasına attr. Bu fonksyon aşağıdak gb modelleneblr. Ünlü, Yıldırım ve Ayar, 008

9 K B Bonus Axess Shop & Mles World Maxmum Flex Fnans Card TEB Bonus Denz Bonus Denz Card Garant B. Akbank Yapı Kred B. İş Bankası Fnansbank TEB Denzbank Şekl 7: Kred Kartları Kümesnden Bankalar Kümesne Tanımlanan Fonksyon Şekl 7 de görüldüğü gb her br kred kartı sadece br bankaya at olduğu gb br bankanın brden fazla kred kartı olablr. Banka br müştersne br kred kartı çn 000 YTL lmtn ön görüyorsa kred kartı çeşd bol olan bankanın kullanmasına zn verdğ para 000 YTL x sahp olduğu kred kartı sayısı kadar olacaktır. Bu da banka çn dışarıya verdğ paranın ger ödenememe rskn arttırır. Banka bu kartlara ortak lmt tanımlayarak rsk azaltır. Yukarıda tanımlanan her br kred kartını br bankaya atayan fonksyonunun ters, bankanın vermş olduğu kredler ger alması şeklnde yorumlanablr. Bu fonksyonun tersnr olamadığı, fonksyonun bre br olmadığından açıktır. Banka sahp olduğu kred kartlarını tek br lmt altında toplarken fonksyonun tanım kümesnde aynı bankaya at olan kred kartları da tek br kümede toplanır. Bunun çn aynı bankaya at olan kred kartlarının kümes, kred kartları kümes çersnde aşağıdak gb tanımlanır. K = {k f(k ) = b ve, =,,,..., n; + n N } Kred kartları kümes de yen tanımlanan bu küme le K =, =,,,...,n; n N U K halne dönüşür. Journal of Yasar Unversty, (), -

10 TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I K B K K Bonus Shop & Mles Flex Denz Bonus Denz Card Axes World Maxmum Fnans Card TEB Bonus Garant B. Akbank Yapı Kred B. İş Bankası Fnansbank TEB Denzbank Şekl 8: Kred Kartları Kümesnden Bankalar Kümesne Tanımlanan Kısıtlanış Fonksyonu Böylece tanımlanan fonksyon aynı bankaya at kred kartlarının tek br kümede toplanması le bre br hale getrlmş olur. Bununla brlkte fonksyonun ters elde edleblr hale gelr. Bankalar, br müşternn sahp olduğu tüm kred kartlarını tek br lmt altında toplayarak dışarıya verdğ paranın ger ödenmesn daha yüksek oranda sağlamış olurken tanımlanan fonksyonun da tersnr olmasını sağlamış olur. Yan tersnr olmayan fonksyonu bu kısıtlama le tersnr hale getrmş olur; banka tanımlanan her fonksyonun kısıtlanışı le de tersnr hale getrleblrlğn burada kullanmış olur. Sonuç olarak kred kartları kümesnden bankalar kümesne tanımlanablen fonksyonlar, bankaların kart sayısına bakmaksızın her müşterye br kred lmt vermekle tersneblr hale getreblr. Bu uygulama bankanın müşterye at bütün kartları tek br kümede toplamasıyla gerçekleştrleblr. Bankalar müşterlerne at bütün kartları tek kümede toplayarak, borcun ödenmeme rskn en aza ndrr. Matematksel olarak br bankanın br müştersne at tüm kred kartlarını tek kümede toplaması, kred kartları kümesnden bankalar kümesne tanımlanan fonksyonu tersneblr kılar. Ünlü, Yıldırım ve Ayar, 008

11 .SONUÇLAR VE ÖNERİLER: ) Konumuz blgsayar blmler olduğunda topolo, blgsayarların ağ sstemndek yerleşm bçm olarak tanımlanır. Sıkça kullanılan topolo türler bus ve yıldız topolosdr. Bus topolosnde bütün blgsayarlar doğrusal br şeklde tek br kabloya bağlıdır. Yıldız topolosnde se her br blgsayar merkez br hub brmne ayrı br kablo le bağlıdır. [] ) Bus topolosnde ağı oluşturan bağlantı üzerndek br sorunun bütün kullanıcıları etklemesnden dolayı yıldız topolos bus topolosne göre daha fazla kullanılmaktadır. [] ) Blgsayar blmler alanındak topololer matematksel olarak fade etmeye çalıştığımızda se bus topolos kaba topoloye, yıldız topolos se nce topoloye karşılık gelr. ) İnce topolo ve kaba topolonn özelllernden yararlanarak matematksel anlamda da yıldız topolosnn bus topolosne göre daha yaygın kullanıldığını söyleyeblrz. ) Bankalar, kred kartları le müşterlerne çok çeştl türden hzmet ve mkânları sunarken müşterlerne at parasal kodların bankadan geçmesn sağlarlar. Bu da bankaya vadesz mevduat hesabından masrafsız para kaynağı yaratır. 6) Bankalar kred kartı müşterlerne sunduğu parayı belrl br süre sonunda ger almak stemektedr. Kred kartları kümesnden bankalar kümesne tanımlanablen fonksyonlar, bankaların kart sayısına bakmaksızın her müşterye br kred lmt vermesyle, tersnr fonksyon lşks yaratılır. Bu uygulama bankanın müşterye at bütün kartlarını tek br kümede toplamasıyla gerçekleştrleblr. Kısacası brçok farklı kart tek lmt ya da brçok farklı kartın parçalanmış lmtn altında toplanması olarak özetleneblr. 7) Bankalar müşterlerne at bütün kartları tek kümede toplayarak, borcun ödenmeme rskn en aza ndrr. Matematksel olarak br bankanın br müştersne at tüm kred kartlarını tek kümede toplaması, kred kartları kümesnden bankalar kümesne tanımlanan fonksyonu tersneblr kılar. Yan banka kred kartları le müşterlerne sunduğu olanaklar çerçevesnde verdğ parayı bu fonksyon le ger alablmektedr. Journal of Yasar Unversty, (), -

12 TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I KAYNAKÇA: [] ÜNLÜ, Fevz, (008) Mn-Modüler Hayat Boyu EÖA Programlarını Destekleyen Yüksek Lsans EÖA Ders Programları Modelleme Teknğ, 0. Makale, JOY Vol:, No:9, Bornova, İzmr. [] Implementng & Supportng MS Wndows XP Professonal (7) [] ASLIM, Gülhan, (998) Genel Topolo, Ege Ünverstes Fen Fakültes Yayınları, No:09, Bornova, İzmr. [] Garant Eğtm Merkez Yayınları,(996) Bankacılıkta Matematksel İşlemler,. [] ÜNLÜ, Fevz, (008)W-Pencerel W-Blm Tasarım Teknolosnn JOY Vol., No. 0, Bornova, İzmr. [6] ÜNLÜ, Fevz, (976) Kuramsal λ-tasımlaması, Atatürk Ünverstes Yayınları,Yayın No.7,Erzurum. Ünlü, Yıldırım ve Ayar, 008

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Tercüme Maknaları UDK: 621.389:681.142 Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s.339-350 İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı