BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR"

Transkript

1 BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si işçi, 162 si memur, 13 ü Sözleşmeli Personel, 1 Belediye Başkanı ve 2 de Belediye Başkan Yardımcısı olan toplam 315 Personele bankadan hesap açılmak suretiyle maaş, ikramiye, fazla mesai ve özlük haklarının ödenmesinin banka aracılığı ile ATM ve Banka veznelerinden gerçekleştirilmesidir. Madde 2- İhalenin Usulü, Kapalı Yazılı Teklif ve Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır. Teklif mektubu örneği şartname ekinde gösterilmiştir. Madde3- Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi, İlanda belirtilen ihale gün ve saatine kadar bu şartnamede yazılı hususları kabul eden bankalar şartname ekindeki örneği bulunan teklif mektubunu doldurup, yetkilisince imzalanıp banka mühür veya kaşesi basılarak, kapalı zarf içinde, teklifi imzalayanın bankayı temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir şartname ekindeki belge ile birlikte ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. Teklif zarfının üzerinde isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır, zarfın kapatılan yeri istekli tarafından mühür ve kaşelenir. Madde 4- Tekliflerin Değerlendirilmesi, Alınan teklifler komisyonca teklif verenler önünde açıldıktan sonra tutanağa geçirilir ve en yüksek teklifi veren en fazla 6 (altı) banka ihalede bırakılır diğer bankalar ihale dışı bırakılır ve açılan tekliflerden en yüksek promosyon teklifi ile açık arttırma ihalesi başlatılır. İhale sonuçlanana kadar açık arttırmaya devam edilir. Sonuçta kişi başına en yüksek teklifi veren bankanın teklifi Komisyonca uygun teklif olarak kabul edilir. Madde 5- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi veya İptal Edilmesi Serbestliği, Komisyon verilmiş olan bütün teklifleri reddedip iptal etmekte serbesttir. Ret sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Madde 6- Kararının Bildirilmesi ve Protokol İmzalamaya Davet, Teklifi uygun bulunan bankaya, imzalı komisyon kararı en geç üç(3) gün içerisinde gönderilir. Protokol ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar bankaya aittir. Madde 7- Promosyon Teklif ve Ödenmesi, Promosyon toplam olarak teklif edilecek olup; /27668 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4. madde değişikliği gereğince, teklif edilen bedelin tamamı çalışan personele sözleşme imzalanıp hesapların açılışının takip eden (1) hafta içinde idarenin hesap açılması için bildirdiği liste esas alınarak personel hesaplarına eşit olarak aktarılacaktır.

2 II.BÖLÜM Madde 8- İdaremizde; İşçi Sayısı : 137 Memur Sayısı : 162 Sözleşmeli Sayısı : 13 Başkan ve Başkan Yrd. : 3 SÖZLEŞMEYE ESAS TEŞKİL EDECEK HUSUSLAR Normal Aylık Net Ücret Toplamı : ,00-TL. (Aylık Ücret) Memur İkramiyesi Yılda 2(iki) kez Net : ,00-TL. (Aylık Ortalama) İşçi İkramiyesi Yılda 4(dört) kez Net : ,00-TL. (Aylık Ortalama) Memur Aylık Fazla Mesai : ,00-TL. (Aylık Ortalama) Avans ve Harcırah Ödemeleri : ,00-TL. (Aylık Ortalama) YILLIK ÖDEMELER TOPLAMI : ,00-TL*12: ,00-TL. Madde9- Banka maaş ve diğer ödemeler için herhangi bir ücret veya masraf talep etmeyecektir. Madde 10- Anlaşma sağlanan bankaca idaremiz personeline vadesiz hesap açılarak ücretsiz maaş kartı verilecektir. Kart ve şifrelerinin dağıtımı banka tarafından yapılması esas olup, idare kart ve şifre dağıtımının merkez işyerinde yapılması için Bankaya yardımcı olacaktır. Madde11- Banka her personele hesap kartı verecek, isteyen personele ise kredi kartı da verecektir. Ancak verilecek maaş kartları ve kredi kartlarına istinaden yıllık aidat, kart parası, hesap işletim ücreti, internet bankacılığından yapılan işlem ücreti, vb. adlar altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Madde 12- Banka tarafından aylık ve yıllık hesap, iletişim, işletim, hesap ekstrası veya ATM-BTM kullanımı adı altında her ne sebeple olursa olsun ücret talep edilmeyecektir. Madde 13- İdarece personel maaşlarından kesilmesi gereken miktarların kesilmesi ve istenilen hesaba havalesi, mutemede ödenmesi veya başka bir bankaya ve hesaba aktarmada herhangi bir ücret alınmayacaktır. Madde 14- Banka kendi şubesinin bulunmadığı ve ATM-BTM makinelerinin yetersiz olduğu yerlerde anlaşmalı olduğu diğer banka ATM-BTM makinelerinin kullanılması halinde idaremiz personelinden kesinlikle komisyon adı altında ücret talep etmeyecektir. Madde 15- İdaremiz ödeme gününden maaşlar asgari iki(2) gün, diğer ödemeler (ikramiyeler, fazla mesailer, harcırahlar ve diğer ödemeler aynı gün maaş ve diğer ödeme bilgilerini aracılığı ile internet üzerinden veya (CD,Disket) ortamında gönderecektir. Liste muhteviyatında banka yetkilisi tarafından veya (CD,Disket) in alındığına dair cevap verilecektir. Madde 16- İnternet yoluyla dolandırılma durumunda personelin zararı en kısa sürede banka tarafından karşılanacaktır.

3 Madde 17- İdaremiz personeline yapılacak maaş ödemelerine ait vadesiz mevduat hesabı ödemenin yapılacağı tek bir şube tarafından açılacaktır. Madde 18- Banka İdaremiz personelinin ATM-BTM den çekebileceği günlük limiti bankanın genel olarak uyguladığı limitten aşağı olmayacaktır. Personel maaşını banka cüzdanı yoksa banka kartı yada nüfus cüzdanı ile herhangi bir şubeden tahsil edebilecektir. Madde 19- Sözleşme süresi sözleşme tarihinden itibaren ÜÇ YIL olacaktır. Madde 20- Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından icra kesintisi ve diğer yasal kesintilerin (kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan v.b. durumlar hariç) dışında kesinti yapmayacaktır. Madde 21- Açık arttırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık arttırma sonucunda verdiği teklifin %20 (yüzde yirmi) si kadar ceza ödemeyi kabul eder. Madde 22- Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Madde 23- Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde; 1. Defa yazılı olarak uyarılır. 2. Defa tekrarında sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. Defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir. Madde 24- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. Madde 25- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üslendiği işleri Bandırma Belediyesi nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir edemez. Devrettiği taktirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Bandırma Belediyesi mahkemeden bir karar almadan, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka Bandırma Belediyesi nden herhangi bir hak talep edemez. Madde 26- Uyuşmazlık halinde Bandırma Mahkemeleri yetkilidir. BANKA İHALE PROMOSYON KOMİSYONU Dursun MİRZA Mehmet Fahri SERT Emine VARDAR Belediye Başkan Yrd. Belediye Meclis Üyesi Mali Hizmetler Müd. V. Levent METİN Tüm BEL Sen İşyeri Tem. Recep KUM Genel İş Sen. Şb. Bşk.

4 BANKA KAŞESİ Sayı: Konu: Banka Promosyon İhale Numarası 1-Bankanın Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su BANKA PROMOSYON İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI (BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBUDUR) 2-İhale konusu 3-İhale Usulü : Banka Promosyon İhalesi : Kapalı Zarf ve Açık Arttırmalı Usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : Kurum Personelinin Tahmini Aylık Nakit Akışı : TL. 6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri : Bandırma Belediye Encümeni Salonu 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati : 22/03/2013 Cuma günü, saat 14:00 Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 22/03/2013 Cuma günü, saat 14:00 da ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. Banka promosyon olarak TL. (..) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımla Adı SOYADI Banka Yetkilisi İmza

5 BANKA PROMOSYON İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Banka Promosyon İhale Numarası : 2013/1 1-Bankanın Adı : A-)Adresi : B-)Telefon ve Faks Numarası : C-)Elektronik Posta Adresi : D-)Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su : 2-İhale konusu : Banka Promosyonu 3-İhale Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Arttırmalı Usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : Kurum Personelinin Tahmini Aylık Nakit Akışı : TL. 6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri : Bandırma Belediye Encümeni Salonu 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati : 22/03/2013 Cuma günü, saat 14:00.. Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve ihaleye ait şartnameleri okuyarak bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine katılmak üzere başvurmaktayız. Teklif zarfımız ektedir. İhaleye açık arttırma usulü ile devam etmek istiyoruz. Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidir, imza sahipleri olarak bu başvurudaki bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. Gereğini arz ederiz. ADI SOYADI Bankadaki Yetkisi İmza Sıra Adı Soyadı Bankadaki Görevi İmzası 1.Yetkili 2.Yetkili 3.Yetkili

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı