LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARININ FİRMALARI İÇİN )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARININ FİRMALARI İÇİN )"

Transkript

1 LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARININ FİRMALARI İÇİN ) Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesi ile, arasında aşağıdaki koşullarla kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede geçen TÜRMOB deyimi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığını, ÜYE FİRMA deyimi ise, ifade etmektedir. TÜRMOB-TESMER in tebligat adresi Dikmen Cad No:562 Dikmen, Ankara; ÜYE FİRMA nın tebligat adresi ise, dur. Bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler geçerli olup, taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılır. Üye Tanımı Madde 2 - Sözleşmede geçen ''Aktif Üye'' deyimi, LUCA NET Kobi Ticari Yazılımında bu sözleşmenin 3. maddesinin (a) bendinde belirtilen ana modüllerden herhangi birinde en az bir kayıt oluşturan ÜYE FİRMA yı, ''Pasif Üye'' deyimi ise LUCA NET Kobi Ticari Yazılımını kiralayan ancak henüz kullanmaya başlamayan ya da sözleşmenin 6. maddesinin (d) bendine uygun olarak aktif üyeliğini sonlandırıp, sözleşmenin 3. maddesinin (a) bendinde belirtilen ana modüllerde hiçbir yeni kayıt oluşturmayan/oluşturamayan ÜYE FİRMA yı ifade etmektedir. Sözleşmenin Kapsamı Madde 3 - İşbu sözleşmenin kapsamı, TÜRMOB tarafından LUCA NET Kobi Ticari Yazılımının ÜYE FİRMA ya kiralanmasından ibarettir. Bu sözleşme, sadece LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı için geçerli olup, ÜYE FİRMA ya TÜRMOB tarafından daha önce geliştirilerek piyasaya sürülen ya da daha sonra piyasaya sürülecek olan yazılımların kullanımı konusunda herhangi bir hak vermez. Bu sözleşme kapsamında verilen hizmetler şunlardır: a) Sözleşme konusu LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı; Stok, Fatura, İrsaliye, Çek, Senet, Kasa, Banka ve Cari ana modüllerinden oluşmaktadır. b) ÜYE FİRMA, internet üzerinden çalışan bu sistemle ticari faaliyet kayıtlarını tutabilecek ve takip edebilecektir. 1

2 c) TÜRMOB un gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE FİRMA ya otomatik olarak yansıtılacaktır. d) TÜRMOB tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip; ÜYE FİRMA ya üye numarası, kullanıcı adı (Admin) ve şifre gönderilecektir. i. Üye numarası bir defaya mahsus olarak verilir ve sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece değişmez. ii. iii. TÜRMOB tarafından verilen şifre geçici olup, ÜYE FİRMA tarafından derhal değiştirilmesi zorunludur. ÜYE FİRMA, sisteme dahil edeceği diğer kullanıcıları kendisine verilen kullanıcı adı (admin) ile tanımlar. e) Kullanıcıların yönetiminden kaynaklanan hatalı işlem sorumluluğu ÜYE FİRMA ya ait olup, TÜRMOB hiçbir şekilde sorumlu değildir. f) Kullanıcıların yetkilendirilmesi ÜYE FİRMA nın sorumluluğundadır. En yetkili kullanıcı ''Admin'' kullanıcısıdır. ''Admin'' kullanıcısı diğer kullanıcıların yetkilendirilmesinden ve yönetiminden sorumludur. ÜYE FİRMA, Admin kullanıcısı dışında en fazla 7 kullanıcıyı daha yetkilendirerek sisteme dâhil edebilir. ÜYE FİRMA, bunun dışında kullanıcı artışı yapamayacağını kabul ve taahhüt eder. g) TÜRMOB merkezdeki veri tabanında muhafaza ettiği bilgilerin yedeğini düzenli olarak alarak veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. h) ÜYE FİRMA ya telefon hatlarından ve internet üzerinden sistem desteği verilir. Kullanıcının Yükümlükleri Madde 4 - a) ÜYE FİRMA, programın sağlıklı şekilde çalışabilmesi için asgari donanım-yazılım alt yapısı ile internet bağlantısını sağlamakla yükümlüdür. b) ÜYE FİRMA, LUCA NET Kobi Ticari Yazılımının kullanım hakkını ve kullanım kılavuzlarını üçüncü kişilere devredemez, satamaz. Sözleşmenin 3. maddesinin (d), (e), (f) bentlerinde yer alan hükümler saklıdır. c) ÜYE FİRMA, işbu sözleşmenin ekinde yer alan sipariş formunda belirtilen koşullarda ücret ödemekle yükümlüdür. 2

3 d) Bu sözleşmenin 3. maddesinin (d), (e), (f) bentlerine göre kullanıcı tanımlanmasından ve yetkilendirilmesinden ÜYE FİRMA sorumludur. e) ÜYE FİRMA, kendi ve/veya yetkilendirdiği kullanıcıların hatalarından doğacak zararlardan sorumludur. f) ÜYE FİRMA, TÜRMOB tarafından gönderilen ilk şifrenin sisteme kayıt girişi yapılmadan değiştirilmesini sağlamakla yükümlü olup, aksi davranıştan sorumludur. g) Sistemin güvenliği için önemli olan, üye numarası, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde doğacak zararlardan ÜYE FİRMA sorumludur. TÜRMOB un Sorumluluğu Madde 5 - TÜRMOB tarafından bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmet ve programda sağlanan veri güvenliği 3. maddede açıklanmış olup, TÜRMOB un sorumluluğu bu hizmet ve güvenliği sağlamakla sınırlıdır. a) TÜRMOB, yazılımı sözleşme, mevzuat ve günün koşullarına uygun şekilde çalıştırmakla yükümlüdür. b) TÜRMOB, mevzuatta yapılacak değişikliklere paralel olarak, programın sağlıklı şekilde çalışması için gerekli göreceği revizyonu yapacak ve ücretsiz olarak ÜYE FİRMA nın kullanımına sunacaktır. c) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, 3. maddede belirtilen güvenlik önlemlerine rağmen meydana gelebilecek sorunlardan, internet hatlarında oluşabilecek problemlerden, ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan sorunlardan(telefon şebekesi santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen arızalardan ) genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı nedenlerle TÜRMOB tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak zararlardan, doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelen aksamadan ve TÜRMOB a atfedilemeyecek sebeplerden kaynaklanacak zararlardan TÜRMOB sorumlu değildir. d) TÜRMOB un iş bu sözleşme nedeniyle ÜYE FİRMA ya karşı sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak kaydıyla, maksimum ürün kiralama bedeli kadardır. e) TÜRMOB, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, hak ve yetkilerini başka kişi ya da firmalara devredebilir yahut bu konularda yetkilendirme yapabilir. 3

4 Ücret Madde 6 - Bu sözleşme uyarınca ÜYE FİRMA, aşağıda belirtilen koşullarda TÜRMOB'a ücret ödemeyi taahhüt eder. a) Sisteme ilk giriş bedeli sözleşme eki sipariş formunda açıklanan bedel üzerinden, belirtilen tarihlerde ve ödeme koşullarında ÜYE FİRMA tarafından belirtilen kredi kartından tahsil edilir. b) Bu maddenin (d) bendine uygun olarak pasif üye konumuna geçmek istediğini yahut 7. maddenin (a) bendine uygun olarak süre bitiminde sözleşmeyi feshetmek istediğini TÜRMOB a bildirmeyen ÜYE FİRMA, sözleşme eki sipariş formunda belirtilen tutarda yıllık kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu bedel, sözleşme yenileme tarihinden itibaren, ÜYE FİRMA nın sistemi kullanacağı yılı kapsar. c) Üyelik bedeli 2 şirket hesabını kapsamakta olup, ÜYE FİRMA sistem üzerinde ikiden fazla şirketin kayıtlarını tutamayacağını ve işlemlerini yapamayacağını kabul ve taahhüt eder. d) Aktif kullanıcı olan ya da aktif kullanıcı olduğu kabul edilen ÜYE FİRMA, pasif üye konumuna geçmek isterse sözleşme yenileme tarihinden 15 gün önce durumu yazılı olarak TÜRMOB a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ÜYE FİRMA nın müteakip dönemde de aktif üye olacağı kabul edilir ve kendisinden bu doğrultuda ücret tahsil edilir. Süresinde pasif üye olacağını bildiren ÜYE FİRMA dan ise yıllık kullanım bedeli alınmaz. Pasif üye konumuna geçmesini müteakip 3 yıl içerisinde aktif üyeliğe geçme talebinde bulunmayan ÜYE FİRMA nın üyeliği TÜRMOB tarafından re sen sonlandırılır. Ancak, TÜRMOB tek taraflı olarak bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Bu durumda ÜYE FİRMA hiçbir hak talebinde bulunamaz. e) Pasif üyenin aktif kullanıma geçmek istemesi halinde talebini TÜRMOB' a yazılı olarak bildirmesi ve kullanacağı süre için yıllık kullanım bedelini ödemesi gerekmektedir. f) ÜYE FİRMA, sözleşme yenileme tarihinden önce herhangi bir nedenle sistemden ayrılmak isterse, kullanmadığı süreye ait bedel iade edilmez. g) ÜYE FİRMA, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde, geçerli bir sebeple sözleşmeyi feshetmek isterse üyelik bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. h) ÜYE FİRMA, döviz kurlarından meydana gelen artışları gerekçe göstererek uyarlama talebinde bulunamaz. 4

5 i) TÜRMOB un, bu sözleşmeye konu ürünün lisanslama şartlarında ve ücretlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Sözleşmenin Feshi Madde 7 - a) Sözleşme süre bitiminden 30 gün önce karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle süresi sonunda feshedilebilir. b) Tarafların sözleşme koşullarına uymaması halinde, sözleşme, süresinden önce gerekçe gösterilerek haklı nedenlerle her zaman feshedilebilir. c) TÜRMOB tarafından yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemelerin bildirilmesini müteakip bu değişiklikleri kabul etmeyen ÜYE FİRMA sürenin sonunda sözleşmeyi feshedebilir. d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshi halinde, ÜYE FİRMA nın tüm borçları muaccel olur ve TÜRMOB tarafından yapılan uyarıya rağmen ödenmediği takdirde başka ihtara gerek kalmaksızın borçlar genel hükümlere göre tahsil edilir. e) ÜYE FİRMA, iflas eder veya işletmesini kapatır ise, bu durumların varlığını belgelendirmek koşulu ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu takdirde ÜYE FİRMA ya hizmet almadığı döneme ilişkin ücret tutarı iade edilir. f) Ücretin sözleşmede belirlenen koşullarda ve süresinde ödenmemesi TÜRMOB açısından haklı fesih nedenidir. TÜRMOB, sipariş formunda belirtilen ücretleri süresinde tahsil edemez ise, ÜYE FİRMA nın ekranına borcunu ödemesi gerektiği aksi takdirde programın kullanıma kapatılacağı bilgisini içeren bir bilgilendirme yazısı yansıtır. Bu işlemi takip eden 10 gün içerisinde ÜYE FİRMA borcunu ödemez ise, sisteme veri girişi engellenir. Veri girişinin engellenmesine rağmen borcunu ödemeyen ÜYE FİRMA yazılı olarak ihtar edilir. Bu yazılı ihtarın tebliğinden itibaren 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde başka bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. Aynı tarihte program ÜYE FİRMA nın erişimine kapatılır. Bundan dolayı TÜRMOB a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. g) Sözleşmenin TÜRMOB tarafından haklı nedenlerle feshi ve programın kullanıma kapanması halinde doğan tüm zararlardan ÜYE FİRMA sorumludur. 5

6 Süre Madde 8 - Bu sözleşmenin süresi, sözleşme ve sözleşmenin eki olan sipariş formunun imzalanmasını müteakip 1(bir) yıldır. Sürenin hitamından 30 gün önce taraflarca ihbarda bulunulmadığı takdirde sözleşme 1(bir) yıl süresince uzamış sayılır. Sözleşmenin 6. maddesinin (d) bendi hükmü saklıdır. Uygulama Madde 9 - Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık Madde 10 - Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10 madde ve eki sipariş formu, kredi kartı ödeme formu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinden ibaret olan işbu sözleşme tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, tarafların yetkili temsilcilerince../ /. tarihinde imzalanmıştır. TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesi Adına İSİM SOYADI ÜYE FİRMA Adına İSİM SOYADI KAŞE-İMZA KAŞE-İMZA 6

7 T Ü R M O B T E S M E R EĞĠTĠM YAYIN VE YAZILIM HĠZMETLERĠ ĠġLETMESĠ Dikmen Cad. No:562 Dikmen/ANKARA Tel: Fax: (0312) TÜRMOB TESMER EĞĠTĠM YAYIN VE YAZILIM HĠZMETLERĠ ĠġLETMESĠ BaĢkent VD KREDĠ KARTI ÖDEME FORMU (SözleĢme yürürlülük tarihi, üyenin kredi kartından borcuna karģılık ilk ödemenin alındığı tarihtir.) LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı Kiralama SözleĢmesi Üyesinin Üye Firma Adı / Adı Soyadı : Telefon No ĠĢ Cep Faks Adresi Fatura Adresi Vergi Dairesi T.C Kimlik No : Vergi No : _ : Üye Firma Adına Kart Sahibinin Adı Soyadı Telefon No ĠĢ Cep Faks : Kredi Kartı Cinsi : Vısa Eurocard/Mastercard Diğer Kredi Kart No : / / / / / / / / / / / / / / / / Güvenlik Kodu Son Kullanma Tarihi Banka Adı : / / / : / : _ TOPLAM ÖDEME TUTARI:..- TL TAKSĠT SAYISI: 6 Yukarıda belirtilen toplam ödeme tutarının kredi kartı hesabımdan bloke edilerek, 6 eģit taksitte, tahsil edilmesini kabul ederim. Ayrıca sözleģme süresince ödemem gereken yıllık kullanım bedellerinin yukarıda bilgilerini verdiğim kredi kartından tahsilatını kabul ederim. TARĠH: / / ÜYE FĠRMA ĠMZA: KREDĠ KARTI SAHĠBĠ ĠMZA: 7

8 SİPARİŞ FORMU Sipariş Veren Üye Firma: Sektör: Üye Firma Yetkilisi Adı Soyadı: Üye Firma Yetkilisi e-posta: Üye Firma Tel: ( Alan Kodu İle Birlikte Yazınız) Faks No: ( Alan Kodu İle Birlikte Yazınız) Referans Mali Müşavirin Adı Soyadı: Referans Mali Müşavirin LUCA Müşteri Numarası: Sipariş Edilen Üyelik Paketi: 3 Kullanıcı TL (ikibintürklirası) ( Üyelik paketi 2 müşteri hesabını kapsamaktadır.) İlave Kullanıcı Bedeli (1 kullanıcı için): 150 TL(yüzellitürklirası) Sipariş Edilen İlave Kullanıcı Sayısı:.. Sipariş Edilen: Üyelik Bedeli : TL İlave Kullanıcı Bedeli : TL Toplam Sipariş Bedeli:. TL( Türklirası) Ödeme Şekli: Peşin Taksit Taksit Sayısı: 6 A. Yıllık Kullanım Bedeli 3 Kullanıcı 200 (ikiyüz) Euro (Sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra başlamak üzere, sözleşme süresince her hizmet yılı başında ödenecektir.) B. Kullanıcı Artırımı Yıllık Kullanım Bedeli Her ilave 1 kullanıcı için: 15 Euro İşbu sipariş formunda belirtilen LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı satış, fiyatlandırma ve lisanslama şartları 31/12/2014 tarihine kadar geçerlidir. Bedellere %18 KDV Dahil Değildir. REFERANS MALİ MÜŞAVİR ÜYE FİRMA KAŞE İMZA KAŞE - İMZA 8

LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN)

LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN) LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN) Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına

Detaylı

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

PLATINMARKET E-TİCARET YILLIK LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ. www. Small Medium Large

PLATINMARKET E-TİCARET YILLIK LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ. www. Small Medium Large PLATINMARKET E-TİCARET YILLIK LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Tarih : / /201... Üretici ve Barındıran Firma PLATİN İNTERNET HİZMETLERİ YAZ.BİL.ÖZL.EĞM.İÇ VE DIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Adres Muhittin Mah.

Detaylı

STS SATIŞ SÖZLEŞMESİ

STS SATIŞ SÖZLEŞMESİ STS SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1.Taraflar Tarih:/../.. ÜRETİCİ VE BARINDIRAN FİRMA : TEKO-KAR BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ ADRES : Tavşanlı Mah. 131 Sok. No:7/B Karacabey/BURSA TEL : +90 (0224) 676 44 00 FAX :

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLERİ KURULUM BİLGİLERİ. Banka Havalesi veya EFT ile ödeme. Nakit Olarak ödeme

MÜŞTERİ BİLGİLERİ KURULUM BİLGİLERİ. Banka Havalesi veya EFT ile ödeme. Nakit Olarak ödeme NORA MEDYA E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ Tarih :../.../ ÜRETİCİ VE BARINDIRAN FİRMA: NORA MEDYA BİLİŞİM YAZILIM HİZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ SeyitNizam Mah. Demirciler Sit. 6. Yol Galaksi 1 iş Merkezi No:

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

SiteFabrik ETİCARET PAKETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SiteFabrik ETİCARET PAKETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ SiteFabrik ETİCARET PAKETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Tarih: / /20.. ÜRETİCİ FİRMA 3C BİLİŞİM WEB TASARIMI VE YAZILIMI HİZMETLERİ CEM UYGUÇ Bahçeşehir 2. Mah. 10. Cad. Sevgi Sitesi No:11AA Bahçeşehir

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan KaaNMedia İnternet Hizmetleri (Mustafa Kağan ÖZBİLGE) (KaaNMedia İnternet

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji İletişim ve İnternet Hizmetleri (Ankara Online Teknoloji

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

1- Taraflar 2- Konusu 3- Sorumluluklar

1- Taraflar 2- Konusu 3- Sorumluluklar 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan PozitifHost Web Yazılım (PozitifHost olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde

Detaylı

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih :.. /... /201. ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI FİRMA: IDEASOFT YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 70/2 Üsküdar

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı