İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın tarih ve sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan tarihli ve 78 sayılı kararı uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluşun adı Merkezi İlgili olduğu Bakanlık Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı : İstanbul Altın Borsası : İstanbul : Başbakanlık Temsil ettiği kuruluş veya kurul KARAR ORGANI (Yönetim Kurulu) Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi 1-Başkan Osman SARAÇ (Vekil) İstanbul Altın Borsası İAB Başkan Yardımcısı Devam ediyor. 2-Üye Neşet TUNÇER İAB Genel Kurulu Yetkili Müessese Temsilcisi (Yıldız Döviz ve Kıy. Maden. Tic. A.Ş.) Çetin GENÇ İAB Genel Kurulu Banka Temsilcisi (Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.) Devam ediyor 3-Üye Ekrem TOSUN İAB Genel Kurulu Kıymetli Maden Aracı Kurum Temsilcisi (Atasay Kıymetli Maden. A.Ş.) Devam ediyor. 4-Üye Y. Oktay BALTALI İAB Genel Kurulu Banka Temsilcisi (T.Vakıflar Bankası T.A.O.) Devam ediyor. 5-Üye Özcan HALAÇ İAB Genel Kurulu Yetkili Müessese Temsilcisi (İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.) Devam ediyor. Denetim organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği kuruluş veya kurul 1- Denetçi Demet RONA İAB Genel Kurulu 2- Denetçi Çetin GENÇ İAB Genel Kurulu " Uğur URAS İAB Genel Kurulu Denetim Kurulu Kuruluştaki görevi veya mesleği Yetkili Müessese Temsilcisi (Rona Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş.) Banka Temsilcisi (Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.) Kıymetli Maden Aracı Kurum Temsilcisi (Uğuras Kıymetli Mad. San. ve Dış Tic.A.Ş.) Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Başlama Tarihi Devam ediyor Devam ediyor.

4 Kısaltmalar ABD ASE CFD DPT EBS FEAS GSMH GSYİH İAB İFM İFSB İKO İKT İMF İMKB İMMİB KHK LBMA MK MKE MKK RG SEC SGE SPK TBMM TİS TL TOBB UNDP WFDB Amerika Birleşik Devletleri Australian Securities Exchange Contract for differences (Fark Sözleşmeleri) Devlet Planlama Teşkilatı Elektronik Borsa Sistemi Avrasya Borsaları Federasyonu Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İstanbul Altın Borsası İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İslami Finansal Hizmetler Kurulu İstanbul Kuyumcular Odası İslam Konferansı Teşkilatı Uluslararası Para Fonu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği Kanun Hükmünde Kararname Londra Külçe Piyasası Birliği Medeni Kanun Makine Kimya Enstitüsü Merkezi Kayıt Kuruluşu Resmi Gazete Securities and Exchange Commission Shanghai Gold Exchange Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplu İş Sözleşmesi Türk Lirası Türkiye Odalar Borsalar Birliği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Dünya Elmas Borsaları Federasyonu

5 İ Ç İ N D E K İ L E R I. TOPLU BAKIŞ I Sayfa No: A-Altın ve altın borsalarının dünya ekonomisindeki yeri: B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: C-Öneriler I II IX II. İDARİ BÜNYE 1 A-Mevzuat: 1 B-Teşkilat: 9 C- Personel durumu: 14 III. MALİ BÜNYE 38 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 39 A-İşletme bütçesinin genel durumu: 39 B-Tedarik işleri: 43 C-Borsa faaliyetleri: 44 D- İstanbul Altın Borsası piyasaları: 49 E- Sigorta işleri: 65 F-Milli ekonomiye katkı: 66 G- İştirakler: 66 H-Kalkınma planı ve yıllık programlar: 67 I-Yatırımlar 67 V. BİLANÇO 75 A-Aktif: 76 B-Pasif: 83 VI. GELİR TABLOSU 88 VII. EKLER 95

6 I-TOPLU BAKIŞ A-Altın ve altın borsalarının dünya ekonomisindeki yeri: M.Ö yıllarında Mısırlıların saf altın elde etmeleriyle, altın madenciliği önce Anadolu ve Arap yarımadasında, daha sonra da Afrika da yayılmıştır. Zaman içerisinde önce Roma İmparatorluğu en önemli altın üreticisi haline gelmiş, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu Orta Çağ boyunca üretim bölgelerini ele geçirmiştir. Altın, bulunuşundan 20. yüzyıla kadar daha çok parasal varlık ve harcama aracı olarak kullanılmıştır. Daha sonraları altına dayalı muhtelif para sistemleri geliştirilmiş, ülkeler itibariyle dalgalanmalar ve değişiklikler göstermekle birlikte altına dayalı para sisteminden 1944 yılında tamamen vazgeçilmiştir. Temmuz 1944'te ABD'nin New Hampshire eyaletinin küçük bir beldesi olan Bretton Woods'da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansında imzalanan "Uluslararası Para Anlaşması" ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sistem geliştirilmiştir. Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma sonrasında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kurulmasına karar verilmiştir. Bu kurumlar, 1946'da, yeterli sayıda ülkenin anlaşmayı imzalamasıyla faaliyete geçmiştir. Bretton Woods anlaşmasıyla ortaya çıkan yeni uluslararası para sisteminin özellikleri özetle şöyledir: Anlaşmaya katılan ve parasını altına dönüştürülebilir yapmayı kabul eden her ülkenin parasının değeri, ABD Dolarına göre saptanmıştır. Dolar, altın ile dönüştürülebilirliğini koruyan tek ulusal para olarak kalmıştır. Anlaşma ile 1 ons altın = 35 ABD Doları ya da 1 Dolar 0,88867 gr. altın olarak belirlenmiş ve ABD, dış talep olduğunda doları bu parite üzerinden altına çevirmeyi kabul etmiştir. Altın piyasasının temelleri 1968 yılında atılmıştır yılından 1968 yılına kadar fiyatı 35 ABD Doları/ons olarak belirlenmiş olan altın, 1968 yılında gelişmiş batı ülkeleri finans yetkililerinin uluslararası altın piyasasını ikiye bölmeleri ile bu fiyatın dışında da işlem görme olanağına kavuşmuştur. Bu piyasalardan birincisi altının resmi kurumlar arasında 35 ABD Doları/ons tan işlem gördüğü resmi piyasa, ikincisi ise özel sektörün yer aldığı piyasadır. 15 Ağustos 1971 tarihinde ABD Dolarının altına olan konvertibilitesinin askıya alınması sonucu, altın serbest piyasada 70 ABD Doları/ons a yükselmiştir yılında Bretton Woods ile getirilen sabit kur sisteminin çökmesi ile dünyada serbest altın piyasası doğmuştur. Dünya piyasalarında altın işlemleri spot ve vadeli piyasalar olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Spot piyasalar; altının günlük cari kur üzerinden alınıp satıldığı, diğer bir ifadeyle vadesiz işlemlerin yapıldığı, işlem ve valör gününün kısa olduğu piyasalardır. Vadeli piyasalar; ise nitelikleri belirlenmiş standart bir malın gelecekteki bir fiyat üzerinden teslimini şarta bağlayan alım satım işlemidir. Spot piyasalarda fiyat, uzun dönemli arz ve talep unsurlarının fonksiyonu olarak oluşurken, vadeli piyasalarda I

7 fiyatlar, politik gelişmeler ve faiz oranlarından etkilenerek oluşmaktadır. Vadeli piyasaların işlem hacmi spot piyasaların çok üstünde olup, aşırı fiyat dalgalanmaları daha az görülmektedir. Dünya altın piyasaları coğrafi olarak genişleme içerisindedir. Londra ve Zürih Borsaları gibi geleneksel piyasalar yanında, vadeli işlemlerde ABD öne çıkmış durumdadır. Tokyo, Çin ve Hong Kong gibi uzak doğu piyasaları, son dönemde gelişmiş dünya piyasaları arasında yer almıştır. Diğer yandan, kuyumculuk sektöründe altının saflığının ayarlanması işleminde gümüşe ihtiyaç duyulması, gümüşün önemini arttırmakta ve altın piyasalarının kurulduğu ülkelerde gümüşün de işlem görmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Türkiye de dâhil olmak üzere altın piyasalarının kurulu olduğu yerlerde gümüş de işlem görmektedir. Türkiye de altının ekonomik bir değer olarak finansal sisteme dâhil edilmesi, 1980 yılından sonra ekonominin liberalleşmesi süreci sonunda ortaya çıkmıştır. B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: Türk ekonomisinin liberalleşmesiyle ilgili olarak alınan tarihli kararlar sonucu, yıllarında altın ithali, belirlenen kurallara uymak koşuluyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda T. Cumhuriyet Merkez Bankası, 1984 yılında Türk Lirası karşılığı altın piyasasını kurmuştur. T. Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ithal edilen altınlar bu piyasada Türk Lirası karşılığı satılmaya başlanmıştır. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da, tarihinde yapılan değişiklikle, sermaye hareketleri serbestleştirilmiş ve mali sistemin önemli bir parçası olan kıymetli madenlerin ticaretine ilişkin düzenlemeler yapılmış, kıymetli maden dış alımının sadece T. Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Altın Borsası üyelerince yapılabileceği esasları getirilmiştir. Kıymetli madenler borsaları piyasalarında; Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli madenler ve kıymetli madenlerle ilgili araçların güven ve istikrar içinde serbest piyasa koşullarına uygun olarak alım ve satımı yapılmaktadır. İstanbul Altın Borsasının kurulması ile kıymetli maden ticareti daha organize ortamlarda yapılmaya başlanmıştır. Altın borsasının kurulması yanında, altın bankacılığı konusunda yasal düzenlemeler yapılmış, tasarruf edilen altının mali sisteme kazandırılmasına yönelik kararlar alınmıştır. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 19.uncu maddesiyle Merkez Bankası ve bankalara altın depo hesapları açabilme yetkisi verilmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ın 7 inci maddesi ile daha önce T.C Merkez Bankasınca yürütülen, işlenmemiş altın ithaline ilişkin esaslar ve işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt içinde alım satım işlemlerini düzenleme görev, yetki ve sorumluluğu İstanbul Altın Borsası na devredilmiş, 1998 yılında yapılan değişiklikle de T. Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kıymetli Maden Aracı II

8 Kuruluşlarının ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt içindeki alım satım işlemleri ile yurt içindeki cevherden her tür ve şekilde üretilen kıymetli madenlerin alım satım işlemlerinin sadece İstanbul Altın Borsasında yapılabileceği esası getirilmiş, Kararı yürütme yükümlülüğünün de Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu bakanlığa ait olduğu belirtilmiştir. Resmi Gazetenin tarihli sayısında yayımlanan 3794 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 40/A maddesi ile kambiyo ve kıymetli madenler borsalarıyla ilgili hukuki alt yapı oluşturulmuştur. İlgili Devlet Bakanlığının tarihli onayıyla İstanbul'da kurulması kararlaştırılan İstanbul Altın Borsası, bu yasal düzenlemeye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kıymetli Maden Borsalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ve tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği ile tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli kamu kurumu olarak kurulmuş; tarih ve sayılı Resmi Gazetede Hazine Müsteşarlığı Tebliğinin yayımlanması sonucu tarihi itibariyle de faaliyetine başlamıştır. Borsanın kuruluşuna kaynaklık eden, 2499 sayılı Kanuna, 3794 sayılı Kanunla eklenen 40/A maddesinde yer alan, borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esasları belirleyerek bu borsaların ve aracıların izleme ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ilgili Bakanlık (Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanı) yetkili kılınırken, 32 sayılı Kararı yürütme yükümlülüğü; Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu bakanlığa verilmiş bulunmaktadır. İAB nin kuruluşu da dâhil olmak üzere bütün faaliyetleri yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Borsanın devlet idari yapılanmasındaki yeri, tabi olduğu kamusal mevzuat, mali yapısı, kurumun gelirleri ile gelir ve gider fazlaları, müşterek kararname ile atanan borsa başkanı ve personelinin özlük hakları, kadro ve statüsü açık ve net bir şekilde yasada belirlenmiş bulunmamaktadır. İdare Hukuku Literatüründe; kamu tüzel kişisi, devlet tarafından kanunla ve kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş ve kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olan bir tüzel kişi olarak tarif edilmektedir. Kurumun kamu idari yapılanmasındaki konumunun, yasal statüye kavuşturulması, gerek kurum faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, gerekse karşı karşıya kaldığı hukuki sorunların ortadan kaldırılması açısından gerekli görülmektedir. Borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile personeli hakkında, Kanunun 25 inci maddesi hükmü geçerli bulunmaktadır sayılı Kanunun 25 inci maddesinde, personelin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılacakları hüküm altına alınmıştır. İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde de (8 inci madde), borsanın para, evrak ve her çeşit mallarının Devlet malı hükmünde olduğu, bunlara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan III

9 veya ihmal eden Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Borsa personelinin, Devlet Memurları Kanununda bu fiiller için öngörülen cezalarla cezalandırılacağı belirtilmiştir. Ancak tüm görevler ile ilgili yasak ve ceza hükümleri yönetmeliklerle düzenlenmiş bulunduğundan, mahkemelerce kanunsuz suç ve ceza olmaz ve yönetmelikler ile getirilen hükümler, ancak disipline edici nitelik taşır, cezaya kaynaklık edemez gerekçeleri ile dikkate alınmamaktadır. Emredici ve ceza niteliğindeki düzenlemelerin yasal güce ulaştırılması gerekir. Borsa çalışanları, iş kanununa tabi personel durumundadır. Borsa personeli, kamu kurumunda çalıştıklarından ve gördüğü hizmetler itibariyle kamu görevlisi sayıldığından, kamu tüzel kişisi olarak İAB deki asli ve sürekli hizmetleri yerine getiren görevlilerin ücret ve diğer haklarının, kanunla düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Altın Borsası personelinin özlük hakları ile ilgili olarak yasal düzenleme yapılması uygun olacaktır. İstanbul Altın Borsasını temsilen Yönetim Kurulu ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında tarihinde üç yıl süreli ( ) 2. Dönem Toplu- İş Sözleşmesi imzalanmıştır yılı sonu itibariyle kendi isteğiyle sendika üyesi olmayan bir personel dışında, Borsa Başkan Vekili dahil tüm personel, sendika üyesi olarak çalışmakta ve tüm personel TİS hükümlerinden yararlanmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi, personel ücretleri ve diğer ödemeler, kıdem tazminatı ve hizmet ikramiyesi ile ilgili ayrıntılı değerlendirmelere, personele yapılan ödemeler bölümünde yer verilmiştir. Personelin özlük hakları personel yönergesi ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmektedir. Ancak, personel özlük hakları ile ilgili olarak 631 sayılı KHK de emredici ve sınırlayıcı hükümler yer almaktadır. Bu nedenle gerek Personel Yönergesinde gerekse toplu iş sözleşmelerinde, bu emredici düzenlemeler Kurumu da bağlayıcı olduğundan, personelin ücret ve özlük hakları ile ilgili olarak 631 sayılı KHK hükümlerine aykırılık oluşturabilecek düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılması, işveren vekili konumunda olanlar açısından Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu gereğince TİS kapsamı dışında kalması gereken personelin belirlenmesi yönünde düzenlemelerde bulunulması gerekmektedir. İstanbul Altın Borsası, emtia niteliğini haiz olan kıymetli maden ve taşların işlem gördüğü bir borsa olup, herhangi bir sermaye piyasası aracı, bu Borsada işlem görmemektedir. Borsa üyelerinin faaliyet izinleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmekte, kıymetli maden aracı kuruluşları da Hazine Müsteşarlığı tarafından takip edilmektedir. Borsada işlem görecek kıymetli madenlerin standardı ile ilgili esaslar da Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 40 ıncı madde kapsamındaki borsaların, piyasaların ve diğer teşkilatlanmış piyasaların izleme ve denetim merciidir. Kıymetli maden borsalarının doğrudan doğruya izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin olarak bu yetki Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kuruluna ayrıca tanınmış bulunmaktadır. Sermaye IV

10 Piyasası Kurulunca yürütülen denetimler, genel kurul kararlarının onaylanması, borsa faaliyetlerinin izlenmesi ve hesap, işlem ve faaliyetlerin denetimi şeklinde yürütülmektedir. Kurulca yürütülen denetimler sonucunda tespit edilen hususlar kurul kararı olarak borsaya iletilmekte; açıklama ve cevaplar alınmaktadır. Ancak, tespitler ve alınan cevaplardan sonra, ne yapılması gerektiğine ve uygulamanın hangi yönünde yapılması gerektiğine ilişkin son kararın borsaya iletilmediği görülmektedir. Kurul tarafından yapılan denetimlerin etkinliğinin arttırılması için, denetimin sonuçlandırılması ve kararların uygulanması, aykırılıkların yaptırıma bağlanması ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İstanbul Altın Borsasının son beş yıla ilişkin toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Toplu Bilgiler Ölçü Son iki yıl Farkı Öz Kaynaklar Bin TL Yabancı Kaynaklar Bin TL Maddi Duran Varlıklar Bin TL Birikmiş Amortismanlar Bin TL İştiraklere Ödenen Sermaye Bin TL İştirakler Temettü Geliri Bin TL Tüm Alım Tutarı Bin TL (75) (28) Kıymetli Madenler Piyasası Üyeleri tüzel kişi Altın İşlemleri Miktarı Kg Üyelerce Yapılan Altın İthalatı Kg Gümüş İşlemleri Miktarı Kg Üyelerce Yapılan Gümüş İthalatı Kg Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Üyeleri tüzel kişi Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası İşlemleri Kg Vadeli İşlemler Piyasası Üyeleri tüzel kişi Cari Yıl: İşçi (ortalama) Kişi (2) (3) İşçiler İçin Yapılan Giderler Bin TL İşçi Başına Aylık Ortalama Gider TL Tahakkuk Eden Vergiler Bin TL (1) (4) GSYH'ya Katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL GSYH'ya Katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH'ya Katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL Faaliyet Gelirleri Bin TL Gelirler Bin TL Giderler Bin TL Dönem Gelir-Gider farkı Bin TL Bilanço Gelir fazlası Bin TL Artış veya Azalış (%) V

11 Borsanın 2011 yılı bilanço tarihi itibariyle toplam varlıkları ,34 lira olup, 2010 yılındaki toplam varlık tutarı ise ,07 liradır. Bir önceki yıla göre varlıklar %55,6 artış göstermiştir. Varlıklar toplamının %92 si dönen, %8 i de duran varlıklardan oluşmaktadır. Varlıkların edinilmesinde kullanılan kaynakların %27,7 si yabancı, %72,2 si öz kaynaklardan oluşmakta olup bir önceki yılda bu oranlar sırası ile yüzde 94,1-5,9-18,1 81,9 oranlarındadır. Bir önceki yıla göre, varlıklarda artış olmakla birlikte, bu artışın yabancı kaynaklardaki artış ile birlikte gerçekleştiği, kısa vadeli yabancı kaynakların da uzun vadeli yabancı kaynaklardan daha yüksek bir rakam ve paya ulaştığı anlaşılmaktadır. Öz kaynaklar; birikmiş geçmiş yıllar gelirgider farkı ile cari yıl gelir-gider farkı hesaplarının toplamından oluşmaktadır. İstanbul Altın Borsası; 1995 yılında altın, 1999 yılında gümüş ve platin işlemlerini başlatmış, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası da 2011 yılında açılmış bulunmaktadır. Borsadaki pazarlarda sadece borsa üyeleri işlem yapmaktadır. Hazine Müsteşarlığı ndan faaliyet izni alan aracı kuruluşlara, borsa yönetim kurulunca borsa üyelik belgesi verileceği, T.C. Merkez Bankası nın borsanın doğal üyesi olduğu; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından borsa üyelik koşullarıyla ilgili olarak yayımlanan yönetmelikte belirtilmiştir. Borsanın 2011 yılı sonu itibariyle 88 üyesi bulunmaktadır. Borsa üyeliği verilen kuruluşlardan, üyeliğe giriş aidatı olarak 2009 yılında Amerikan Doları, Mayıs 2010 tarihinden itibaren de ABD doları alınmaya başlanmıştır. Kıymetli maden piyasasında işlemler; üye temsilcilerince Borsa seans salonundaki işlem terminallerinden ya da üyelerin kendi ofislerindeki bilgisayarlardan uzaktan erişim yoluyla verdikleri emirlerin otomatik eşleşme kuralı gereği sistemde en iyi alım ve en iyi satış emirlerinin birbiriyle karşılaşması ile gerçekleşmektedir. Borsa da Türk Lirası, ABD Doları ve Avro üzerinden işlem yapılmaktadır. Altın ithalatında dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye de 2010 yılında ithalat ve işlem hacminde önemli düşüşler gerçekleşmesinin ardından yaşanan toparlanma ile 2011 yılında bir önceki yıla göre altın ithalatında ton olarak %88 artış, işlem miktarında ise yine ton olarak %97 artış gerçekleşmiştir yılı altın ithalat miktarı 80 ton ve Borsada işlem gören altın miktarı 227,3 tondur. Altın fiyatlarının yükselmesi ve finansal kriz ve diğer krizler nedeniyle kıymetli madenlere olan talebin dünyada yükselmesi, yurt içindeki piyasayı da etkilemiştir. Gümüş ithalatında ise altına benzer bir durum söz konusudur yılı gümüş ithalat miktarı önceki yıla göre %114 artışla 42 ton olmasına rağmen, Borsada işlem gören gümüş miktarı yalnızca %5 artışla 408 ton olmuştur. Gümüş işlem miktarında yalnızca %5 lik bir artış gerçekleşmesinin nedeni; Eti Gümüş A.Ş. nin siyanür ile ilgili kamuoyu tepkileri gibi çeşitli nedenlerden dolayı üretimini azaltmasıdır. Altın piyasasında alım ve satımı gerçekleşen altına ilişkin takas işlemleri; takas VI

12 merkezinde borsanın anlaştığı takas bankası Denizbank kanalıyla yürütülmektedir. Yurt içinde üretim yapan firmaların üretim miktarı olarak borsaya bildirdiği dore (cevherden üretilen rafinaj işlemine tabi tutulmamış; yapısında altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerde bulunan külçe) altın miktarı 24 tondur yılında 471 milyon TL ve 167,1 milyon Amerikan Doları tutarında toplam 398,8 ton standart gümüş işlemi yapılmıştır. Yıl içinde gerçekleşen işlem, miktar olarak önceki yıldan 13,2 ton fazladır yılında; toplam 7,2 ton cevherden gümüş üretimi Borsada işlemden geçirmiştir. Eti Gümüş A.Ş. de 261,5 ton gümüş üretimini borsaya bildirmiştir yılında 1,015 kg. standart platin işlemi yapılmıştır. Borsa; piyasa işlemleri yanında üyelerine ve üçüncü kişilere, kıymetli madenlerini saklama hizmeti de vermektedir. Üyelerin ve üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda kıymetli madenleri borsa bünyesindeki kasalarda, yönetim kurulunca saptanan komisyon karşılığı korunmaktadır. İstanbul Altın Borsası kıymetli taşlar piyasasında faaliyette bulunma süreci; borsanın Kimberley Süreci Sertifika Sistemi ne katılmasını uygun bulan tarih ve 5244 sayılı Yasa nın yayımından sonra, sisteme katılma başvurusunda bulunması ile başlamıştır tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/1115 sayılı Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Bakanlar Kurulu kararının uygulamasına ilişkin olarak; Hazine Müsteşarlığı nca hazırlanan 2006/1 sayılı tebliğ, tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğ de Borsanın kıymetli taşların ticaretinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi amacıyla bünyesinde elmas ve kıymetli taş piyasası kurabileceği hükme bağlanmıştır. Borsa, Kimberley Süreci Sertifika Sistemi ne tarihinde üye olmuştur. İstanbul Altın Borsasının kıymetli taş olarak elmas piyasasının faaliyete geçmesi amacıyla başlattığı çalışmalar sonucu hazırlanan yönetmelik, 15 Mart 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 4 Nisan 2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. İstanbul Altın Borsası; döviz, kıymetli madenler ve lisanslara dayalı yeni piyasa modelleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan İstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı 29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmış ve 2 Ekim 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Strateji ve Eylem Planında belirlenen beş eylemde İstanbul Altın Borsası sorumlu kuruluş ve on iki eylemde de işbirliği yapılacak kuruluşlar arasında sayılmıştır. VII

13 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 12 inci maddesi ve bu kanun gereğince yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, borsanın da bu mevzuat kapsamında yer aldığı düşünülmektedir. 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğine tabi olup olmadığına dair Maliye Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına görüş sorulmuş ve Maliye Bakanlığından alınan görüşte 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği uygulamasının dışında olduğu, İAB personelinden alınan bilgiye göre de Hazine Müsteşarlığının bu konuda cevap vermediği bilgisi edinilmiştir. Ancak, 2005 yılından itibaren iki ayrı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği, tarihinde yürürlüğe giren tebliğde de, diğerlerinde olduğu gibi, tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye Bakanının birlikte yürüteceği belirtilmiştir. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği uyarınca, İAB nin bu tebliğe tabi olup olmadığına dair her iki Bakanlıktan da görüş alınması ve sonucuna göre işlem yapılması gerekir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 78 inci maddesinin, tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) fıkrasının 22 nci bendi ile değiştirilen 2 nci fıkrasında yer alan Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar genel bütçeye aktarılır. Bu fıkra hükmü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hakkında da uygulanır.... hükmüne istinaden, 2006 yılından itibaren İMKB nin gelir fazlalarının genel bütçeye aktarılması devam etmektedir. Yapılan incelemelerde; İMKB ile İAB nin mevzuat yönünden birbiriyle benzeyen kurumlar olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, tahsil edilen gelirler ile gerçekleştirilen harcamalar arasındaki fazlalığın, mali yılbaşından itibaren üçer aylık dönemler itibariyle genel bütçeye aktarılması amacıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. İstanbul Altın Borsasının hisse senedine sahip olduğu iki şirket bulunmaktadır. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İstanbul Altın Borsasının; Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nin 6 milyon lira sermayesi içindeki payı %01 oranında, 6 bin lira tutarındadır. Borsanın iştirak hissesi %10 oranının altında olduğundan, iştirak niteliğinde değildir yılında MKK A.Ş. den lira temettü alınmıştır. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., tarihinde kurulmuştur. İstanbul Altın Rafineri A.Ş. nin ana sözleşmesine göre, İstanbul Altın Borsası; Rafineri nin 1500 adet A grubu ve %0,005 oranında hissesine ve yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına sahiptir. Bu nedenle, Borsanın şirketin sermayesine katılma oranı %10 un altında olmasına rağmen iştirak hissesi niteliğindedir yılında bu iştirakten sağlanan temettü geliri bulunmamaktadır. VIII

14 C-Öneriler: İstanbul Altın Borsasının 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Kurumun idari yapılanmasının yasal statüye kavuşturulması, gerek kurum faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, gerekse hukuki sorunların ortadan kaldırılması açısından gerekli olup, konu ile ilgili çalışmalarda bulunulması, borsada asli ve sürekli görevlerde çalışanların statüsü ile özlük haklarının kanunla düzenlenmesi, başlatılan çalışmaların biran önce sonuçlandırılması hususlarında ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa 1-3, 15-16), 2- Anayasa ve İş Kanunu hükümleri uyarınca, yıllık izin hakkı vazgeçilemez ve devredilemez bir hak olduğundan, personelin yıllık izinlerini zamanında kullanmaları için gereken tedbirlerin alınması, Kurumun da bu nedenle ek mali yükümlülüklerindeki artışın önüne geçilmesi (Sayfa : 21-22), sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 14 üncü maddesi ve bu KHK gereğince çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarına aykırı olarak ortalama kanuni ücret üst sınırlarının üzerinde ücret ödenmesi, kanunlara aykırı hükümler içeren toplu iş sözleşmesi imzalanması ve toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalması gereken personelin kapsam içine alınması, meri mevzuat hükümlerine uyulmaması hususlarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından soruşturulması (Sayfa :22-30 ), 4- Mevzuata aykırı olarak düzenlenen Hizmet İkramiyesi uygulamasının durdurulması, yönerge ve toplu iş sözleşmelerinde gerekli değişikliklerin yapılması, bu amaçla denetim tarihi itibariyle (Haziran/2012) yapılan toplam ,31 TL ile uygulamanın durdurulduğu tarihe kadar yapılacak ödemelerin hukuki yönden incelenerek gereğinin yapılmasının temin edilmesi, uygulamaların düzeltilmesi ve takibi için Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili Bakanlığa yazılması (Sayfa: 30-33), sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 12 nci maddesi çerçevesinde hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine İstanbul Altın Borsası nın tabi olup olmadığına dair, ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığından görüş alınması ve sonucuna göre işlem yapılması (Sayfa:78-79), 6- İstanbul Altın Borsası nın tahsil edilen gelirleri ile gerçekleştirilen harcamaları arasındaki olumlu fark olan gelir fazlalarının, İMKB de olduğu gibi, her üç ayda bir izleyen ayın on beşine kadar genel bütçeye aktarılmasını sağlamak üzere; gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa : 79-80), 7- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek: 12 ) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: İstanbul Altın Borsasının tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,75 Türk Lirası gelir fazlası ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. IX

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM

SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik

İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik Kısaltmalar : RG : Resmi Gazete SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurul İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BorKHK : Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ Şubat 2006 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İÇİNDEKİLER Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Kıymetli Madenler Piyasası

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı