DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOKLAR: SAKIN KAÇIRMAYIN!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOKLAR: SAKIN KAÇIRMAYIN!"

Transkript

1 DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOKLAR: SAKIN KAÇIRMAYIN! DR. BURÇİN ŞENER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Nisan 2014, İSTANBUL

2 Gözden kaçırılmaması gereken dirençli gram pozitif koklar MRSA VRE VISA Klindamisin dirençli stafilokoklar Penisiline azalmış duyarlı pnömokoklar

3 Dirençli gram pozitif koklar Türkiye de güncel durum MRSA VRE PDSP EARSS 2008 UAMDS yayınlanmamış veri, Dr. Hüsniye Şimşek

4 MRSA YBÜ de izole edilen S.aureus izolatlarının >%50 si MRSA Diğer kliniklerde %40 ı MRSA Avrupa da bazı merkezlerde HK-MRSA oranları düşmekte ABD de son yıllarda TK-MRSA oranları artmakta Hayvancılık kaynaklı MRSA

5 S. aureus - antibiyotik direnç öyküsü MRSA single clone theory Lacey & Grinsted, 73 Cloning of meca Matsuhashi 86 SA genome sequence, Kuroda 01 SCCmec sequenced Ito 99 CA-MRSA sequence, Baba Epidemic spread of MRSA, Europe, India, Australia, USA 2 nd wave of epidemic MRSA (MDR), USA, Australia, Ireland Increasing reports - CA-MRSA 1 st MRSA isolate 61 Introduction of Methicillin 59 Worldwide dissemination 1 st VISA, Japan 97 1 st VRSA, USA 02

6 Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) SCCmec kaseti ccr complex (type2) Mec complex (class B) orfx meca IS 1272 IS431mec mecr1 mec A geni PBP 2A / PBP 2 meca geni transdüksiyonla aktarılır Beta-laktamlara düşük afinite!!!

7 mec gene SCCmec types ccr gene complexes strains complexes I 1 (A1B1)* B NCTC10442, COL II 2 (A2B2) A N315, Mu50, Mu3, MRSA252, JH1, JH9 III 3 (A3B3) A 85/2082 IV 2 (A2B2) B CA05, MW2, 8/6-3P, 81/108, 2314, cm11, JCSC4469, M03-68, E-MRSA- 15, JCSC6668, JCSC6670 V 5 (C1) C2 WIS(WBG8318), TSGH17, PM1, VI 4 (A4B4) B HDE288 VII 5 (C1) C1 JCSC6082 VIII 4 (A4B4) A C10682, BK20781 IX 1(A1B1) C2 JCSC6943 X 7(A1B6) C1 JCSC6945 XI 8(A1B3) E LGA251

8 MRSA saptamak neden önemli? Direnç saptanmasının önemi Antimikrobiyal duyarlılık kategorisinin belirlenmesi için gereklidir Enfeksiyon kontrol Halk sağlığı Evet Evet Evet

9 S. aureus da metisilin direnci saptanması için önerilen yöntemler Buyyon mikrodilüsyon Disk difüzyon Genotipik yöntemler? Lateks aglütinasyon?

10 MRSA saptama yöntemleri Metisilin direncinin fenotipik olarak doğru tanısı zorluk gösterebilir Heterojen meca ekspresyonu Etkileyen faktörler: agar, süre, ısı Düşük düzey metisilin direnci eksprese eden TK-MRSA klonları işi daha da zorlaştırmakta meca geninin gösterilmesi altın standart?

11 MRSA saptanmasında sefoksitin ve oksasilin testi Oksasilin disk difüzyon önerilmemekte EUCAST dan çıkarıldı CLSI 2013 de çıkarıldı Çünkü: Yanlış dirence neden olmakta mecc pozitif izolatları kaçırabilmekte Sefoksitin MİK mi disk difüzyon mu? MİK in disk difüzyona göre bir avantajı yok

12 Oksasilin ve sefoksitin sonuç uyumsuzluğu durumunda yorumlama Sefoksitin sonucu (MİK veya disk difüzyon) S R Oksasilin sonucu (MİK) S Oksasilin duyarlı olarak raporla R Oksasilin dirençli olarak raporla Oksasilin dirençli olarak raporla Oksasilin dirençli olarak raporla EUCAST 2014

13 MRSA saptanması Doğrulama yöntemleri meca geni saptanması Hibridizasyon Real-time PCR PBP2a saptanması Lateks yöntemi

14 68 yaş, erkek hasta Olgu Travma sonrası göğüs tüpü yerleşimini takiben yara enfeksiyonu Ateş: C, BK: /mm 3 AC grafisi normal Yara ve kan kültürü: S.aureus

15 Hızlı antibiyotik duyarlılık için: meca PCR: negatif PBP2a lateks aglütinasyon: negatif MSSA i.v. Sulbaktam ampisilin

16 Antibiyotik duyarlılık testi sonucu: Penisilin: R Sefoksitin: R SAM: S TMP-SXT: S Gentamisin: S Eritromisin: S Klindamisin: S Siprofloksasin: S Vankomisin: S MRSA meca negatif PBP2a lateks negatif??? Vankomisin+Rifampin tx.

17 BORSA / MODSA / MRSA Fenotipik olarak oksasilin ve/veya sefoksitin dirençli, meca geni ve/veya PBP2a negatif BORSA veya MODSA

18 mecc (meca LGA251 ) S.aureus CC130 ve CC1943; ST425 meca ile %70 nükleotid homolojisi gösteriyor meci/mecr bölgeleri de çeşitlilik gösteriyor Heterodirenç (+) (zon içi üreme)

19 arası bu tür MRSA izolatlarında artış MRSA ların %0.5 i mecc (+) (Sabat AJ, et al. JCM 2012, 50:3374-7) mecc (+) izolatların fenotipik özellikleri MİK aralığı (µg/ml) Sıklıkla oksasilin S, sefoksitin R MİK50 (µg/ml) MİK90 (µg/ml) Oksasilin Sefoksitin

20 İki önemli sonuç: 1. MRSA Epidemiyolojisi mecc (+) MRSA izolatlarının büyükbaş hayvanlarda saptanması Hayvanların rezervuar olmaları? Süt ve süt ürünleri veya yakın temasla insanlara bulaş!!!

21 mecc ile ilgili potansiyel tehlike mecc (+) MRSA suşu SCCmec tip XI ve 4 farklı ST tipi var Genomunda uçlarda tekrarlayan üniteler ve bölgeye özgül rekombinasyon lokusları var Farklı S.aureus serilerine aktarılıp yayılabilir!!!

22 2. MRSA saptama testleri Genotipik yöntemler Lateks aglütinasyon Günümüzde mecc ve PBP2C genotipik veya fenotipik olarak ticari yöntemlerle saptanamamaktadır. mecc spesifik primerlerle in-house PCR

23 Yeni meca homologlarına bağlı MRSA izolatları: Fenotipik yöntemlerle saptanır, ancak: Sadece moleküler yöntemlerle meca geni saptanması PBP2a lateks aglütinasyon veya monoklonal antikor yöntemleriyle PBP2a saptama MRSA için hızlı duyarlılık testleri veya klinik örnekte direkt MRSA saptama testlerinde yanlış negatif sonuç! YANLIŞ NEGATİF SONUÇ Sefoksitin ile indükleme sonrası PBP2a lateks (+)

24 Sefoksitin disk (EUCAST) ve oksasilin agar dilüsyon (%2 NaCl) tüm mecc (+) izolatları yakaladı. BioMerieux Mueller Hinton agar mecc (+) izolatlarda % yanlış duyarlı sonuç verdi.

25 Vitek2 sistemi mecc (+) izolatları yakalamada başarılı ancak düzeltilmemiş ham veri incelenmeli ki oksasilin/sefoksitin S/R verisi yakalanabilsin!!! Uzman kurallar ın bir sakıncası!!!! J. Clin. Microbiol. 2013, 51(8):2732

26 VRE Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Enterococcus gallinarum Enterococcus casseliflavus Üriner enfeksiyon Yara enfeksiyonları Bakteriyemi Enfektif endokardit

27 Enterokok cephesinde son durum E.faecalis: %90, E.faecium: %5-10 Yüksek riskli MDR E.faecium klonları E.faecium: %30-35 >1995 Nozokomiyal enfeksiyonlar: E.faecium: %90 Ampisilin R, %80 Vankomisin R (öz. VanB) E.faecalis: %4 Ampisilin R, %7 Vankomisin R Pendle S, et al. CMI 2008, 14:853-7 Werner G, et al. Euro. Surveill. 2008, 13:1-11 Bjorkeng EK, et al. APMIS 2011, 119:

28 VanA-tipi glikopeptid direnci Courvalin P Clin Infect Dis. 2006;42:S25-S by the Infectious Diseases Society of America

29 Antibiyotik GP-Dirençli Enterokok Fenotipleri Fenotip VanA VanB VanC VanD VanE VM 64- > TP En sık tür E. faecium E. faecalis E. faecium E. faecalis E. gallinarum E. casseliflavus E. flavescens E. faecium E. faecalis Genetik belirleyici Transfer edilebilir Kazanılmış Kazanılmış İntrinsik Kazanılmış Kazanılmış Evet Evet Hayır Hayır Hayır

30 VRE saptamak neden önemli? Direnç saptanmasının önemi Antimikrobiyal duyarlılık kategorisinin belirlenmesi için gereklidir Enfeksiyon kontrol Halk sağlığı Evet Evet Evet

31 E. faecium ve E. faecalis de glikopeptid direncinin saptanması için önerilen yöntemler MİK belirlenmesi Disk difüzyon testi Agar sınır değer testleri VanA direnci kolay saptanır VanB direnci zor!!! Genotipik testler VanB VRE: İndüklenebilir düşük-orta düzey vankomisin MİK fenotipini saptama açısından problem

32 Agar ve buyyon dilüsyonla MİK saptanması doğru sonuç verir ancak rutinde zor Otomatize yöntemlerle VanB direnci saptanması halen problemli!!! 5 µg vankomisin diski ile yapılan disk difüzyon (EUCAST önerisi)

33 Enterococcus spp. de vankomisin disk difüzyon testinin okunması Keskin zon kenarları ve zon çapı 12 mm S İndüklenebilir direnci saptamak için inkübasyon 24 saate tamamlanmalıdır. EUCAST 2014

34 E. durans, E. gallinarum ve E. casseliflavus oranları giderek artmakta VRE tarama agarlarda üremeler artmakta Tanımlanmaları gerekli Ticari sistemlerde enterokok tanımlanma problemleri MALDI-TOF MS

35 Enterokoklarda beklenmedik direnç fenotipleri Enterokok E. faecalis E.gallinarum E.casseliflavus E.avium E.faecium Antimikrobiyal ajan Quinupristin-Dalfopristin S (Eğer ampisilin R ise tür düzeyinde tanımlama hatası E.faecium olabilir) Quinupristin-Dalfopristin R (Eğer ampisilin S ise tür düzeyinde tanımlama hatası E.faecalis olabilir) MİK veya disk difüzyon sonuçları yorumlanırken izolatın E. gallinarum veya E. casseliflavus olmadığından emin olmak gerekir. Leclerc R et al. EUCAST Expert Rules. CMI 2011

36 VRE tarama agar 6 mg/l vankomisin içeren beyin kalp infüzyon agar Düşük düzey dirençli VRE saptamak için vankomisin konsantrasyonu daha düşük olmalı (Pendle S, et al. CMI 2008, 14: 853-7) İndüklenebilir dirençli izolatları saptayabilmek için 24 saat 35±1 o C de normal atmosferde inkübasyon

37 Performance of 1 The EUCAST Disk Diffusion Method, CLSI Agar Screen and VITEK 2 Automated Antimicrobial Susceptibility Testing System in Detection of Clinical Isolates of Enterococci with Low and Medium Level VanB-type Vancomycin Resistance: a Multicentre Study Kristin Hegstad1,2 Christian G. Giske3, Bjørg Haldorsen1, Erika Matuschek4, Kristian Schønning5, Truls M. Leegaard6, Gunnar Kahlmeter4, and Arnfinn Sundsfjord1,2# on behalf of the NordicAST VRE detection study group. Yöntem VME Duyarlılık ME Özgüllük EUCAST Disk Difüzyon %7 %93 %2.4 %98 CLSI Agar Tarama %6.6 %93 %5.6 %94 ChromID VRE VRE CHROMagar %1.6 %3 %98 %97 %4.8 %20 %95 %80 VITEK 2 %13 %87 %0 %100 EUCAST disk difüzyon ve CLSI agar tarama sonuçları VITEK 2 ye göre daha başarılı Disk difüzyonda Oxoid ve Merck MHA, BBL MHA II ye göre daha iyi sonuç veriyor CLSI agar taramada Difco BHI agar performansı Oxoid BHI agara göre daha iyi EUCAST disk difüzyon ve CLSI agar tarama düşük düzey VanB VRE saptamada eşit ölçüde başarılı JCM 2014, online

38 VRE Tarama Selektif buyyon VanA/VanB tarama + Buyyondan selektif besiyerine ekim + Tek başına moleküler test doğru değildir Van genleri başka türlerde de bulunabilir Selektif buyyon kullanımı duyarlılığı arttırmaktadır VanA/VanB PCR

39 Glikopeptid azalmış duyarlı Staphylococcus aureus GRSA GISA hgisa Yüksek düzey vankomisin (MİK > 8 mg/l) direnci olan S. aureus izolatları Düşük düzey vankomisin (MİK 4-8 mg/l) direnci olan S. aureus izolatları Vankomisin MİK > 2 mg/l olan izolatlara DİKKAT! Vankomisin duyarlı (MİK 2 mg/l) ancak popülasyon analizi profili ile çok küçük bir popülasyonda (1/10 6 hücre) vankomisin MİK i > 2 mg/l olan hücrelerin gösterildiği S. aureus izolatları Vankomisin I/R sınır değeri 4 mg/l den 2 mg/l ye düşürüldü, çünkü: GISA izolatları ile gelişen ciddi enfeksiyonlarda yüksek doz vankomisin etkili değil

40 VISA VSSA

41 Van S Van R

42 VISA risk faktörleri Altta yatan hastalık (son dönem renal yetmezlik, diabetes mellitus, malignansi) Uzun süreli vankomisin /teikoplanin tedavisi Santral venöz kateter, periton diyaliz kateter varlığı Vankomisin tedavisine yanıtsızlık Çoğu MRSA

43 VISA saptamak neden önemli? Direnç saptanmasının önemi Antimikrobiyal duyarlılık kategorisinin belirlenmesi için gereklidir Enfeksiyon kontrol Halk sağlığı Evet Evet Evet hvisa önemi??? Tedavi başarısızlıkları Mortalite yüksekliği Öz. Alt solunum yolu enfeksiyonları VISA öncüsü olması (New York VISA suşu)

44 VISA-hVISA prevalans hvisa (%) VISA (%) VRSA (%) Avrupa ABD *20 VanA (+) MRSA Asya Howden BP, et al. CMR 2010, 1: Liu and Chambers, AAC 2003, 47: Hu J et al. PLoS ONE 2013, 8(9): e73300

45 Proportion of isolates, % Vancomycin MIC distributions for S. aureus Vancomycin MIC distribution for wild-type S. aureus in Europe (N=87,764) ,2 MİK creep şimdilik yok!! ,4 9,5 0,69 0,25 0,003 0, , >8.0 MIC, μg/ml EUCAST [accessed Feb 2010]

46 GISA-hGISA saptanması için önerilen yöntemler MİK yöntemleri Altın standart buyyon mikrodilüsyon hgisa saptanamaz Disk difüzyon sadece GRSA saptamada kullanılabilir. Vankomisin tarama agar Teikoplanin tarama agar Makrogradyan testi E-test GRD hgisa/gisa doğrulama testi: PAP-AUC Howden et al. CMR 2010

47 E-test GRD Zon içi üremeler, KKVları Düşük vankomisin MİK Yüksek teikoplanin MİK

48 Özellikle balgam, püy, ortopedik protez enfeksiyonlarına ait kültürleri okurken dikkat!!! Karışık koloni morfolojileri!!! S. aureus KKV!!! Howden et al. CMR 2010

49 VISA yakalama - Öneriler Otomatize sistemler ve vankomisin tarama agar daha çok MİK 8 µg/ml olan VISA ları yakalar VISA doğrulanması için en S. aureus vankomisin MİK 4 µg/ml??? az iki yöntem (biri E-test) kullanılmalı; özellikle 2-4 µg/ml olan izolatlar Özellikle sadece MRSA kan, sorunlu püy, balgam!!! izolatları için Laboratuvarlar vankomisin tarama agarı rutin uygulamaya koymalı: Vankomisin duyarlılığı için disk difüzyon yöntemi kullanan laboratuvarlar: VISA saptamak için mutlaka non-otomatize ek bir yöntem kullanılmalı (makrogradyan test, buyyon mikrodilüsyon) Nadarajah R et al. Am J Clin Pathol 2010 Swenson JM et al. JCM 2009

50 o Makro E-test ile hvisa lar atlanabilir! o Tüm hvisa lar Yedi üniversite hastanesi daptomisin duyarlı 175 kan MRSA izolatı oyüksek hvisa: klonal Vankomisin ve daptomisin??? duyarlılığı (mikrodilüsyon ve E-test) hvisa : Makro E-test ve PAP-AUC yöntemi %40.6 vankomisin MİK > 1 mg/l ancak VISA %0 hvisa: %13.7 (PAP-AUC) Makro E-test duyarlılığı %58.3 (14/24 hvisa)

51 MLS B Dirençli Stafilokoklar Erm (A): MRSA suşlarında Sıklıkla cmls B şeklinde Tn554 transpozonunda Erm (C ): MSSA ve toplum kaynaklı MRSA suşlarında, Sıklıkla imls B şeklinde Plazmid kontrolünde (pe194) 51

52 imls B S.aureus da klindamisin kullanımı? cmls B mutantları : 10-7 sıklıkta (+) MRSA imls B stafilokok suşları klindamisin dirençli!!! Disk difüzyon testi: D-zon testi Eritromisin (15 µg), klindamisin (2 µg) Disk araları mm (CLSI) Klindamisin indüklenme testi yapmadan klindamisin S raporu tedavide başarısızlık riski!!! 52

53 MLS B direnç fenotiplerinin saptanması eritromisin klindamisin imlsb Tedavi sırasında imls klindamisin direnci gelişebilir B Klindamisin DİRENÇLİ (İndüklenebilir Yakın klindamisin tedavi direnci izlemi saptandığı için bu izolat klindamisin dirençli olarak öngörülmüştür) CLSI 53

54 S.aureus imls B direnci Otomatize sistemlerde indüklenebilir klindamisin direnci atlanabilir Duyarlılık Özgüllük PPV NPV Buchan BW 2012 Gardiner BJ 2013 Özellikle makrolid dirençli izolatlarda dikkat!!! Vitek 2 %91.1 %99.8 %98.1 %98.9 Phoenix %100 %99.6 %96.6 %100 Vitek 2 %95 %100 %100 %72

55 Sonuç Fenotipik duyarlılık testlerinin mutlaka uzman tarafından yorumlanması Otomatize sistem sonuçlarının dikkatle izlenmesi ve gerektiğinde ek doğrulama testlerine başvurulması Güncel değişikliklerin sistemlere aktarılması ve önerilere uyulması

56 TEŞEKKÜR EDERİM

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ġzmir Ek Testler: Amaç Rutin testlerde atlanabilecek silik direnç mekanizmalarını

Detaylı

Kombinasyon Testleri ve Makrometod. Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN

Kombinasyon Testleri ve Makrometod. Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN Kombinasyon Testleri ve Makrometod Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN Kombinasyon tedavisi İmmun sistemi normal olan konakta bir çok infeksiyon tek bir antimikrobiyal ajanla tedavi edilebilir Ancak bazı durumlarda

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi?

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Rıza DURMAZ Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji

Detaylı

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM VRE LERİN LABORATUVAR TANISI Dr. Gül BAHAR ERDEM GENEL ÖZELLİKLER Genetik olarak Vagococcus, Tetragenococcus Fenotipik olarak Streptococcus, Lactococcus ile benzerlik gösterir. Katı by. de kokobasiller,

Detaylı

KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI

KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI Dr. Burçin Şener Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, AmpC ve Karbapenemazların tanımlanması Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Beta-laktamaz üretimi Gram negatif bakterilerin

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli?

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? OLGU 1. M SORU -1 Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? MİKROBİYOLOJİK TANI: KONVANSİYONEL YÖNTEMLER Direk mikroskopik inceleme Kültür DİĞER YÖNTEMLER Moleküler yöntemler?? OLGU 1. M SORU -2 YAYMA

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720 MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):64-70 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Meşrutiyet Cad. Kültür Apt. No:38/5, Kat:7 Kızılay, Ankara, Türkiye Telefon : 0 3 30 78 8 E - posta : info@klimud.org Prof. Dr. Faruk Aydın Karadeniz

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ PRATİĞİ

MİKROBİYOLOJİ PRATİĞİ MİKROBİYOLOJİ PRATİĞİ Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu 23. Klinik Laboratuvar Günleri 2013 Bir gün önce kanamalı cinsel ilişkide bulunmuş genç bir erkek laboratuvara başvurarak HIV yönünden erken

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA BÖLGESİ NDEKİ MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ REAL-TIME PCR İLE ÇEŞİTLİ VİRULANS GENLERİNİN (PVL, LukED, γ-hemolizin)

Detaylı

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç güncel gastroenteroloji 12/3 Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç Benan KASAPOĞLU 1, Cansel TÜRKAY 2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim

Detaylı