15. OLAĞAN GENEL KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. OLAĞAN GENEL KURULU"

Transkript

1 İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU 14 Temmuz 2007 BAŞKAN: Zeki DİREN -----&---- Gündem Maddesi 1-2: Açılış, Avukat Hakları Merkezinin Meslek Sorunlarıyla İlgili Sunumu -----&----- (Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı) BAŞKAN- Gündemin 2. maddesine göre İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Sayın Başkanı Uğur Poyraz ı kürsüye davet ediyorum. Av. UĞUR POYRAZ (Avukat Hakları Merkezi)- Değerli meslektaşlarım, Sayın Başkan, Baro Meclisi Divanına, Avukat Hakları Merkezine bugünkü gündemin 2 nci sırasında bu görevi vermesi nedeniyle şahsım ve Yürütme Kurulundaki tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizim meslek sorunlarıyla ilgili çalışmamız gündeme geldiğinde, biz Yürütme Kurulumuzda tüm arkadaşlarımızla şu hususu tartıştık öncelikle: Dedik ki, İstanbul Barosunun birçok merkez ve komisyonu var. Avukat Hakları Merkezinin misyonu tarif edilmiştir; evvelce bizim içimizde görev alan arkadaşlarımız, daha sonra bir komisyon altında örgütlenmişler, Meslek Sorunları Komisyonu olarak şu anda bu konuda muhtelif projeleri üretmekteler. Acaba biz bu konuda böyle bir komisyon da mevcutken, bu sunumu yapmak üstümüze düşer mi? Ancak kendi içimizde tartıştık, hatta Sayın Rezzan Akatay la, Sayın Ufuk Yılmaz arkadaşımla da geçtiğimiz

2 2 günlerde birkaç kere telefonla da konuştuk. Biz temel olarak Avukat Hakları Merkezinin muhatap olduğu konuları özellikle gündeme getirerek çok kısa birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istediğimizi düşündük ve şu anda bu nedenle de huzurunuza geldim. Değerli meslektaşlarım; yaşı benden meslek yaşı olarak büyük olan veya daha genç olan birçok arkadaşımla şu anda bu konuları paylaşacağım. Ancak İstanbul Barosu gibi sadece Türkiye nin değil, dünyanın en önde gelen barosunun fikir üretme, tartışma ve mesleği ileri götürme amacıyla bence ihdas edilmiş olan Baro Meclisinin sanırım üye sayısı, bu salonu normalde 3 kere dolduracak kadar fazla. Yaz sıcağı olur, kış soğuğu olur, ama merkez komisyonlarda görev alanların, delegasyonda görev alanların, yani bu işe gönül veren, gönül koyanların mutlaka bu projelerin üretiminde, bu fikir çalışması, atölye çalışmasının yapıldığı yerde çok ciddi bir mazereti olmadığı sürece gelip elini taşın altına koyması gerektiğine şahsen inanıyorum. Meslek sorunları diyoruz; eğer bu sorunları birlikte çözeceksek, gerçekten mazeretlerimizin hepimizi tatmin edecek derecede ve hakikaten gelmemesinde haklı olması kaydıyla neyse, ama bu salonun bu kadar az kişiyle toplanıp bu kadar önemli konuları görüşecek olması, bu hazirunla bana biraz üzüntü veriyor. Değerli arkadaşlarım; merkezler olarak, biz Avukat Hakları Merkezinin dışında, örneğin staj eğitim, örneğin CMK gibi merkezlerde çok ciddi problemler var. Bu problemlere benim burada girmem, burada problemleri tespit edip çözümleri konusunda fikir söylemem şahsen bana pek uygun gelmediği için bunlara girmeyeceğim. Ancak bildiğim kadarıyla her merkezin ve hatta komisyonun gündeme alınması halinde, biz burada birkaç ay çalışmak zorunda kalırız, problemler üst üste yığılıyor. Bunun Barodan kaynaklanan kısmı olduğu gibi, uygulamadan, mevzuattan, elimizde olmayan sebeplerden de kaynaklanan birçok yönü var. Onun için o konulara bugün burada kesinlikle değinmeyeceğim. Ama Avukat Hakları Merkezi olarak bizim yaşadığımız ve aslında sizlerin yaşadığı problemlerle başlayayım. Değerli meslektaşlarım; ilk önce Avukatlık Kanununun 2 nci maddesine istinaden bir şey söylemek istiyorum: Avukat Uğur Poyraz, yarın tapu dairesine veya bir bankaya gittiğinde veya bir başka kuruluşa, TURKCELL e, mesleğinin icrasıyla

3 3 ilgili, davasıyla ilgili, takibatla ilgili bir konuda bilgi almak istediğinde, maalesef artık bizi kimse dinlemez hale geldi, kimse tabiri caizse ciddiye almıyor. Avukatlık Kanununun 2 nci maddesindeki bilgi edinme hakkımız neredeyse işlemez hale getirildi. Bu konuda Yönetimle birlikte elimizden gelen çabaları gösterdiğimiz halde, maalesef çok fazla bir ilerleme kaydedemedik. Bu da bizim bilgiye erişme ve işlerimizi daha sağlıklı, daha doğru olarak yapma imkânımızı önemli ölçüde kısıtlayan en önemli unsurlardan biri. İkincisi, -çok temel hususları çok kısa kısa sayıp geçeceğim; çünkü bunların her biri çok tartışılan, ama çözüm üretemediğimiz hususların başında, çok fazla çözüm üretemediğimiz hususların başında geliyor- avukatlık kimliklerimiz; şu anda ne bir bankada, ne bir başka kamu kurumunda, ne bir özel sektörde maalesef geçmiyor. Bunun çözümü için biz Merkez olarak ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu olarak tavsiyelerimiz üzerine, önerimiz üzerine yönetim kurulları, bugünkü ve geçmiştekiler, ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Ama maalesef mesela bir MASAK ı, bir Karapara Aklama Kanunundan kaynaklanan hükümleri bile aşamıyoruz. Burada kimsenin bir kusuru, dahli olduğuna da inanmıyorum, ama maalesef daha fazlasını şu anda yapmak bütün gayretlere rağmen elimizden gelmedi. Birkaç ana başlık altındaki tespitlerimden ikincisi bu. Bir başka örnek vereyim: Herhangi bir duruşma için kaleme gidiyorsunuz ya da herhangi bir işinizi takip etmek için, kalemdeki memurla çok basit bir tartışma yaşanıyor, bir münakaşa yaşanıyor. İki memur birleşip bir zabıt tuttuğunda ya da duruşma salonunda en ufak bir hareketinizde meslek kurallarına aykırı olmasa da, ahlaka aykırı olmasa da, yasalara aykırı olmasa da, hâkimle mübaşirin birlikte tutacağı bir tutanakla ağır cezada hâkimin karşısında sanık sıfatı kazanıyorsunuz. Avukatlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yöntemleri, bugünkü yasamızda ve uygulamamızda artık avukatın üzerinde Demokles in kılıcı, ciddi bir baskı haline dönüşmüştür. Avukat, hâkimin hoşuna gitmeyen, ama ahlak kurallarına, meslek kurullarına, yasalara uygun en ufak bir davranışında rahatlıkla kendisini ağır cezada bulur hale geldi. Bu konuda özellikle Adalet Bakanlığının izin verme müessesesi, önüne ne gelirse gelsin, derhal izin vermeye dönüştü. Bir tahkikat yapmak, sanık, şüpheli lehine delil toplamak, buna göre belki kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek gibi artık en ufak bir lükse sahip değiliz. En ufak bir olayda doğruca

4 4 mahkemeye gidiyorsunuz. Kural olarak da bir hâkim, zabıt kâtibi, mübaşir, adliye mensubu, daima tabii caizse hâkimin gözünde bizden daha muteber, derhal hakkınızda o yasa hükümleri işletiliyor ve tabii ki bunun sonucu olarak da disiplin hükümleri işlemek zorunda kalabiliyor. Avukatlık Kanununun özellikle uncu maddeleri bizim mesleki anlamda güvencemizdir. Bunları avukatın aleyhine işletir hale gelen bu sistemi engelleyecek bazı çabalar içinde olmamız, projeler üretmemiz lazım. Çok sıkıntı yaşıyoruz, Merkez olarak bu salonda bulunan bazı arkadaşlarım dahil, birçoğumuz hiç hakketmediğimiz muamelelere, hiç hakketmediğimiz davalara muhatap oluyoruz. Bunun önüne geçmeyi, bunu engellemeyi mutlaka sağlayacak, çok daha gayret içinde olacağımız çalışmalar yapmamız gerekiyor. Değerli meslektaşlarım; yine çok sık yaşadığımız ve elimizden geldiğince müdahale ettiğimiz bir husus var: Meslektaşlarımız, mesleğin icrası sırasında yasadan, ahlak kurallarından ve etik kurallarımızdan ayrılmasalar bile, duruşmalar sırasında, hacizler sırasında ya da bürosunda çok ciddi saldırılara uğrar hale geldi. Bu sözlü saldırı olabileceği gibi, fiili olarak da yapılan saldırılara dönüştü; adam vurmaktan, tehditten, yaralamaktan, darptan tutun da her türlüsü Avukatlara karşı işlenen bu suçlarda Avukat Hakları Merkezine birçok dilek gelir meslektaşlarımızdan ve denilir ki, biz arkamızda kurumsal kimliğimizi, Baromuzu görmek istiyoruz, bize davalarımızda destek olun. Biz de kendi işleyişimizdeki süzgeçlerden bunları geçirir, prosedürümüzde ne gerekiyorsa elimizden geldiğince bunları tamamlar, olaylar hakkında her tarafı dinleyerek ve her türlü belgeyi inceleyerek meslektaşlarımıza yüzde 90 bu konularda yargı önünde hukuki destek vermek için müdahil oluyorduk. Ancak son zamanlarda Yargıtay çok ilginç bazı kararlar verdi. Ben detaylarına şimdi uzun uzun girmek istemiyorum, ama müdahillik nasıl kazanılır, özellikle eski CMUK-yeni CMK ayrımında yeni CMK bize müdahil olma durumunda daha fazla imkânlar verdi. Avukatlık Kanununun 95 inci maddesinin 4 üncü fıkrası da mesleği ve meslek mensuplarını hak ihlallerine karşı avukatlık mesleği ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak görevini Baroya yüklediği halde, öncelikle bazı adliyelerde, Bakırköy, Küçükçekmece, Ümraniye gibi adliyelerde canım böyle şey mi olur; yani siz suçtan doğrudan zarar

5 5 görmediniz ki Hatta bizi üzen bir örnek, aşağılamaya çalışan bir örnek, bir bakkal da işini yaparken birinin saldırısına uğrarsa, bakkallar odası da müdahil mi olacak? gibi sorularla karşılaştığımızda, biz bunların cevabını veriyorduk, verdik bugüne kadar. Ancak son zamanlarda Yargıtayımızın bazı kararları var, bunla bizi üzüyor. Diyor ki, Efendim, müdahil olma hakkına sahip olan, suçtan zarar gören, maddi vakanın sonucunda suçtan zarar görendir. Sizin suçtan zarar görmeniz gibi bir şey söz konusu değil, siz meslek örgütü olarak müdahil olamazsınız. Bu durumda, meslektaşlarımızın yanında mesleğin haysiyetini, mesleğin ciddiyetini, mesleğin önemini vurgulayacak biçimde arkasında durmak, hukuk mücadelesini verme imkânımız elimizden alınmaya başlandı. Bu konuda Yönetim Kurulumuza daha önce zaten bazı raporlarımızı sunmuştuk. Yönetim Kurulu da Türkiye Barolar Birliğiyle birlikte eminim ki çok ciddi girişimlerde bulundu. Ancak Yargıtay 4. Ceza Dairesinin özellikle bu tip kararları maalesef devam ediyor. Burada yerel mahkemelerde müdahilliğimiz hususunda verilen kararlar, Yargıtaydan bozularak geri gönderilmeye başlandı. Bu neyi getirecek, biliyor musunuz? Yargının önüne çıktığında avukatı yalnızlaştıracak, yargının önüne çıktığında avukatı arkasında meslek örgütünün desteği olmayan yalnız adam durumuna düşürecek. Çok üzülerek de bir örnek vermek istiyorum: Çok fazla şahsen tanımadığım, ama ismen tanıdığım, geçmişte Baro Yönetim Kurulunda görev yapan Ahmet Ateş Ağabeyimiz, 2 sene önce Bakırköy de bir tahliye sırasında omzunun 2 yerinden ki, biri kalbe 1 santim civarında yakından geçen bıçak darbesiyle yaralandığı halde ve o tarihte Yönetim Kurulunda görev alan Sayın Filiz Hanım, Kâzım Kolcuoğlu Başkanımız müdahale ettikleri halde, böyle bir şey olur mu, avukata böyle nasıl yaparsınız? diye bizzat Bakırköy de müdahale ettikleri halde yanlış hatırlamıyorsam, buna rağmen şahıslar elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı. Yani şu oldu: Siz avukat olarak dayağa da, darba da, bıçağa da, silaha da layıksınız denilmeye çalışıldı. Ama benim de şiddetle kınadığım, Baro Yönetim Kurulumuzun da bizzat giderek geçmiş olsun dediği, bir hâkime karşı yapılan Küçükçekmece Adliyesindeki darp olayından sonra ilgili şahıs halen tutuklu yargılanıyor. Bu durumda ne oluyor? Yargının 3 kurucu unsurundan bir tanesini siz savunmasız bırakacaksınız, siz yargının mensubu olan bir kişiyi vatandaşla eşit

6 6 düzeye düşüreceksiniz, hatta şu mantıkla: Vardır, bu mutlaka bir halt etmiştir ki, buna da layıktır, bir şey olmasa bu olmazdı dedirteceksiniz millete, ondan sonra da sav ve savunma makamlarını eşit olarak kabul edeceksiniz. Bunun önüne geçmenin mutlaka çaresini bulmamız lazım. Ana başlık olarak bu kadar hızlı geçtiğim için de kusura bakmayın, ama bu çok önemli bir konu. Çünkü şu anda Yargının verdiği kararları beğenmeyen herkesin tek saldırdığı, tek gözüne kestirip ben bununla nasıl olsa baş ederim ya da alt ederim dediği kişi avukat. Hangi karar yanlış olduğu halde, kapısını çalıp hâkime sen bu kararı nasıl verdir? diyebiliyor müvekkil? Ama gelip, bizim kapımıza dayanıp bu karar nasıl verildi? dediği vakit, cevabını ben vermek zorunda kalıyorum. Veremediğim vakit, ikna edemediğim vakit de yeri geliyor hakarete, yeri geliyor darba, yeri geliyor ücretimizden mahrumiyete kadar gidecek olan, hiç hakketmediğimiz muamelelere maruz kalıyoruz. Bunun önüne geçecek bir çalışma içinde olmamız gerektiğine de acilen inanıyorum. Her biri çok derin aslında çaba, çalışma gerektiren konular. Değerli meslektaşlarım; Avukatlık Kanununun 63 üncü maddesine muhalefet etmek suçu, yani sahte avukat diyelim halk tabiriyle, son zamanlarda çok fazlasıyla arttı. Avukatlık yetkilerinin Baro levhasında yazılı bulunmayan ya da işten yasaklanan avukatlar tarafından kullanılması halinde, Avukatlık Kanununun 63 üncü maddesi gereği Baro Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Avukat Hakları Merkezi de suç duyurusunda bulunuyor ve davaları takip ediyoruz. Kocaali ye kadar gittik buradaki bazı arkadaşlarımla veya birçok mahkemelerde, elimizden geldiğince yakaladıklarımıza cezalar tatbik ettirdik. Ama bir örnek vereyim: Yani inanılmaz müvekkillere sahip olan, Türkiye nin sayılı şirketlerinin de vekâletini üstlenmiş olan mesela Kocaali deki davada kişiyi hâkim 2 yıl 1 ay hapse mahkûm etti, ama 28 gün yattığı için tahliye etti. Yani o şahıs 3-4 ay sonra bir kere daha yakalandı. Eski bir başkâtibimiz var, ben ismini zikretmeyeceğim, son 3 ay içinde 2 defa yakalandı. Her birinde 1 ay yatıp serbest kalıyor. Yani ben, acaba çıkıp kürsüye hâkimlik yapsam, avukat olduğum halde, ama hâkimlik görev ve yetkisine sahip olmadığım için, beni acaba hakikaten öyle 28 günde tahliye ederler mi? Bu konuda da çok ciddi bir çaba içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Burada üst yönetimimiz olan Baro Yönetim Kuruluna hepimizin destek vermesi, yardımcı olması gerekir. Tespit ettiğimiz insanları, bu tip yasaya aykırı davrananları

7 7 derhal ilgili mercilere, hem adli, yani kolluk görevlilerine ve adliyeye suç duyurusunda bulunarak, hem de Baroya bildirerek bunlarla mücadele etmek, hepimizin çok ciddi bir görevi haline geldi. Çünkü inanılmaz rakam, 500 ün üzerinde sahte avukat olduğunu tahmin ediyoruz İstanbul da ve bunlar inanın meslektaşlarım, sizden, bizden iyi iş yapar hale geldiler. Bu da bir ayrı garabettir, bunun önüne geçme çabası içinde olmalıyız. Değerli arkadaşlarım; hızlı hızlı gidiyorsam, affınıza sığınarak, bu sıcakta sizi fazla yormak istemiyorum. Az önce 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 59/1 maddesini, yani şüpheli avukat hakkında kovuşturma izni verilmesinde yaşanan sorunları bahsettim, ama bir şeyi daha söylemek istiyorum. Bizim çok değerli Disiplin Kurulu Başkanımız Hüseyin Avni Bey ve diğer üyeleri meslektaşlarım da buradalar. Bizim Disiplin Kurulumuzda gösterdiğimiz özeni, avukatlar hakkında yargılama yapan mahkemeler maalesef göstermiyorlar. Bunu niye söylediğimi de özellikle belirteyim: Disiplin hukukuna ilişkin yargılama yapan İstanbul Barosunun veya diğer baroların vermiş olduğu kararlara cumhuriyet savcılarının itiraz hakkı var. Ama diğer mahkemelerde, yani ceza mahkemelerinde yargılama yapan ilgili memur suçlarına bakan mahkemeler hâkim olabilir, savcı olabilir. Bakın, şu anda DGM de görev yapan bir hâkimin çetelerle nasıl iç içe olduğunu gazetelerde okuyoruz. Ama bunlar hakkındaki yargılamalarda tam bir rezalet yaşıyoruz. Buna mutlaka müdahil olmamız lazım. Bir örnek vermek istiyorum: Bakırköy de yargılayan hâkimle yargılanan, hâkim odasından duruşma salonuna hâkim kapısından giriyorlar ve buna itiraz ettiğinizde de, avukat bey, sizi dışarı atarım, hakkınızda zabıt tutarım deniliyor. Yani iş, hukuki boyuttan rezalet boyutuna geçmiş vaziyette. Bunların önüne geçecek çabayı elbirliğiyle hepimizin acilen göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bir diğer ciddi problem var; bunu gerek biz merkezimizde çok tartıştık, gerek ceza hukukuyla ilgili çalışmalarımızda, seminerlerimizde çok tartıştık: Avukatın dosya incelemesi hususu. Maalesef ne savcılıklar, ne hâkimlikler, ne Zeytinburnu, ne Üsküdar, ne Beyoğlu, ne Beykoz, anlaşmış, tek bir uygulama yapabilen, birincisi yargı makamları artık değil. Hiçbirisi avukatın vekâletsiz dosya inceleme hakkı olmasına rağmen, avukata yasardan kaynaklanan bu hakkını kullandırmamak için

8 8 elinden geleni yapıyor ve çoğunlukla da kullandırtmıyorlar. Yaşanan tartışmalar sık sık Baroya da intikal ediyor. CMK daki ve Avukatlık Kanunundaki avukatın dosya incelemesi hususunun bizim için halen çözümün askıda olması, meslektaşlarımızın, özellikle de genç meslektaşlarımızın, yani daha çok kalemlerde iş yapan kardeşlerimizin tabiri caizse başlarını her gün belaya sokar hale geldi. Bu konunun da acilen göz önüne alınması, Türkiye Barolar Birliği ve Bakanlıkla birlikte bir çözüm üretilmesini hepimiz adına talep ediyorum. Efendim, bir diğer konu, en son değişen Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunuyla ve daha öncesinde avukatın üstünün ve bürosunun aranması, arabasının aranması, evrakının aranması konuları iyice avukatın aleyhine, savunmanın aleyhine işler hale getirildi. Kartal Ağır Cezada yargılanan arkadaşlarımızdan bir örnek vermek isterim, isim zikretmeden: Avukatın defterini hiçbir izne tabi olmadan, hiçbir yerden izin almadan açıp inceleyen gardiyan dediğimiz infaz memuruna meslektaşımızın tepki göstermesi üzerine, cezaevi müdürü dahil 40 kişi Kartal Ağır Cezada müdahil olup meslektaşımızın yargılanmasını sağlıyorlar. Neden? Biz bakarız, inceleriz, hiç de bir şey diyemezsiniz mantığıyla. Maalesef bizim sır saklama yükümlülüğümüze kadar ucu giden, üzerimizin, dosyamızın, evrakımızın, büromuzun aranması hususları, maalesef şu anda çok ciddi vaziyette ihlal edilir hale geldi. Bir diğer husus da, özellikle bunu da söylemeden geçemeyeceğim, şu: Halen şu anda devlet güvenlik mahkemesi kapsamında operasyonda ve gazetelere yansıyan husustan hareketle maalesef avukatlar, müvekkillerine suç işleme konusunda yol gösteren ve yardım eden kişi olarak algılandığı için devlet tarafından, özellikle Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından, birçoğumuzun telefonu, yasal hiçbir dayanak olmamasına rağmen dinleniyor, hukuka aykırı elde edilen bu delil dosyaya giren. Dosyaya giren bu delilin derhal çıkartılmasını talep ettiğimizde de, efendim, biz onu hükme esas almayacağız, o nedenle dosyada kalmasında bir zarar yoktur diye talep hukuka aykırı biçimde reddediliyor. Bunlar, hepimizi, özellikle ceza hukukuyla uğraşan meslektaşlarımızı rahatsız eder hale geliyor. Neden? Ben müvekkillerimle konuşurken, şahsım adına diyorum, artık rahatsız olmaya başlıyorum. Çünkü çok rahatlıkla o telefon konuşmaları, tesadüfen elde edilen delil mi derler yarın öbür gün ya da beni 220 ye, örgüte yardım eden kişi diye mi yorumlarlar, cezayla ilgili -yani şahıslar adına, arkadaşlarım adına söylüyorum- çok

9 9 rahatlıkla beni de suçlar biçimde kullanılacak hale getirildi. Bunun önüne geçmek için de elimizde çok fazla bir yasal düzenleme yok. Özellikle ceza hukukuyla ilgilenen değerli meslektaşlarımın bildiği gibi, tesadüfen elde edilen delil kavramı, Türkiye'de sadece vatandaşları değil, avukatları da mağdur eder hale getirilmek üzere, getirildi de diyebilirim. Ana başlık olarak geçtiğim için söylemeden geçemeyeceğim: Maalesef bugüne kadar olan bütün baro yönetim kurullarının ve Türkiye Barolar Birliğinin tüm organlarıyla, Disipliniyle, Yönetimiyle bütün gayretine rağmen biz bu reklam yasağını, Internet te özellikle son yıllarda gelişen reklam olaylarını, tabelayı aşamadık. Bu konuda meslektaşlarımızın hassas davranması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü eğer Baro Yönetim Kurulu, tabela ve Internet olayını gerçekten uygulamaya kalksa, herhalde İstanbul da bin avukata ciddi cezalar vermek gerekir, Türkiye geneli için bir rakam veremem. Bu konuda herkesin biraz daha kendine çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Yabancı hukuk bürolarının Türkiye'yi işgal etmesini burada defalarca konuştuk, hiç değinmeyeceğim. Cihan Yamaner Üstat burada mı, bilmiyorum, ama Meslek Sorunları Komisyonuyla birlikte onlar bunları çok dile getirdiler. Ancak maalesef o konuda mevzuatımız, halk tabiriyle söyleyeyim, delik deşik oldu, önüne de geçemedik. Efendim, bunlar Avukat Hakları Merkezine çok sık yansıyan meslek sorunlarımız olduğu için sizlerle paylaştım. Birkaç ana başlık altında genel manadaki sorunlarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Avukatlık Kanunu çalışması biliyorsunuz hâlâ devam ediyor. Bu konuda Değerli Başkanımın veya Yönetim Kurulundaki diğer üstatlarımın bizi bilgilendirmesi zaten çoğu zaman mümkün oldu, bugün de olabilir. Ama meslek ilke ve kurallarımızın da çağın ihtiyacına, yani günün ihtiyacına demiyorum, 2006 değil artık, 2007 değil, 2010 u, 20 yi hedefleyen bir şekilde düzenlenmesi lazım. Bu konuda da kime görev verilirse, nasıl olursa, elimizden geldiğince güncelleştirerek bunu bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi, kimlik konusu çok önemli, CMK avukatlarının yaşadığı sorunlar çok önemli. Bu noktada 5560 sayılı Yasa çıkana kadar yapılan

10 10 mücadele bir yana, ama 5560 çıktıktan sonra da yönetim kurulları ve bizler, elimizden geldiğince aksaklıkların iyileştirilmesi için mücadele vermeye çalıştık, verilmiştir de. Ama istenilen manada bir sonuç alındı mı; hayır. Bu konudaki mücadeleye devam edilmesi gerektiğine inanıyorum. Disiplin yargılamalarımızın hali malum, şu anda herhalde Baroda görev yapan, en zor şartlarda en ağır iş yüküyle görev yapan değerli arkadaşlarım kendileri. Bu konunun da mutlaka Avukatlık Kanunuyla bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Efendim, avukatlık asgari ücret tarifesi ve Baronun tavsiye edilen tarifesi var. Tavsiye edilen tarife, nispeten de olsa, günün şartlarına, avukatı tatmin edecek ölçülere kısmen de olsa yakın. Ancak hâlâ resmi tarifelerimiz bizi yaptığımız, emeğimizin karşılığını aldık dedirtecek kadar tatminkâr değil. Bu konuda da gereken gayretleri yönetimlerimizin gösterdiğine ve bundan sonra göstereceğine inancımız sonsuz. Değerli arkadaşlarım; bir cümle söyleyerek sizlere teşekkür edeyim, sabrınıza sığınarak. Ben en baştaki cümlemi bir kere daha söyleyeceğim. Şu anda salonumuz hemen hemen 100 kişiyi bulmuştur, dolmuş gibi. Gönül istiyor ki, bu sorunların çözümünde delegasyonda görev alan, merkez ve komisyonlarda görev alan, ama almasa bile, bu Baroya mensup olan herkesin hakikaten samimi bir çaba içinde olması lazım. Bunu 11 kişilik Yönetim Kuruluna ihale edip, nasıl olsa biz feryat ediyoruz, çözümünü de siz yapın demek, biraz insafsızlık olur gibi geliyor. Bu konuda ve bu konularda yalnız elimizi de biraz çabuk tutmamız lazım. Ben burada gerçekten içimdekileri sizinle paylaşmak istesem, herhalde çok uzun zamanınızı alır ve tahammül sınırlarınızı çoktan aşardım. Problemler çok, ama çözümü için daha fazla değerli meslektaşımın gerçekten katkı vermesini bekliyoruz. Avukat Hakları Merkezi de bu bağlamda herkese kapısı açık olan, proje üretmekte ve çözümlerde görev almak isteyen herkese görev vermekte son derece istekli bir merkezdir. Söylediklerimin ne kadarı sorunları yansıttı bilmiyorum, ama bu sıcakta da beni dinlediğiniz için hepinize merkezim ve şahsım adına çok teşekkür ederim. BAŞKAN- Avukat Hakları Merkezi Başkanı Sayın Av. Uğur Poyraz a bu güzel sunumu için teşekkür ediyoruz.

11 11 Gündemin 2 nci maddesine geçmeden önce, siz sayın meslektaşlarıma bir hususu hatırlatmak istiyorum: Bu birlikte olduğumuz adli tatilden önce son toplantı olabilir. Bu nedenle biz, Baro Meclisi Divanı olarak toplantının sonunda hep beraber bir yemek yemeyi düşündük. Bunu da İstanbul trafiğinde fazla yorulmadan ve dağılmadan, hemen üst katta, Ada Kitapevi kafesinde organize etti Sayın Muammer arkadaşımız, sağ olsun. Burada toplantıdan sonra hep birlikte yukarı çıkıp yemek yiyeceğiz arzu eden arkadaşlarla. Yemekte fiyat tespiti de yaptırdık, herkes bilsin diye, 30 lira. Buna içki, balık ve soğuk mezeler dahil.

12 12 Gündem Maddesi 3: Adliye Sorunlarının Görüşülmesi -----&----- BAŞKAN- Gündemin 2 nci maddesine geçiyoruz. Adliye sorunlarının görüşülmesiyle ilgili maddede söz alan arkadaşlarımıza sırayla, şu ana kadar 10 arkadaşımız söz aldı, sırayla yazdık. Buyurun. Av. MUAZZEZ ÇÖRTELEK- Efendim, çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar; birkaç başlık altında aktarmak istedim görüşlerimi. Bir kere bu toplantı, Baro Meclisinin 2007 senesi içindeki 4 üncü toplantısı, yeni Divan kurulduktan sonra da yaptığı 3 üncü toplantı. Bu konuda söylemek istediğim bazı hususlar var. Meclis toplantılarında alınan kararların ya da oluşturulması uygun görülen düşüncelerin bir fikri takip içinde olması gerektiğine inanıyorum. Yani bir toplantıda bir karar aldıysak veya bir düşünce ürettiysek, bunun daha sonraki toplantılarda Başkanlık tarafından bizlere gelişimi hakkında bilgi verilmesi doğru olur diye düşünmekteyim. Masum bir örnek vereceğim: tarihli Baro Meclisinde bir müze kurulması konusu gündeme gelmişti, -son derece masum bir örnek için bunu özellikle söylüyorum- aradan 6 ay geçti. Mesela bu konu hangi aşamada? Ben, yapılan meclis toplantılarının bir sonrasında veya iki sonrasında alınan kararların, kürsüye çıkıp konuşan arkadaşların getirdiği önerilerin takip içinde ele alınmasını ve bu çerçevede Başkanlığın açılıştan önce belki bir sunum ile konuya bir aydınlık getirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konudaki ikinci dileğim şu: Toplantıda konuşmak isteyen arkadaşlarımız, nasıl daha önceden bildirimde bulunuyorlarsa, acaba yazılı olarak mı söylediklerini daha önceden verseler veya söyledikten sonra? Bunu da şunun için söylüyorum: Buraya çıkıp konuşan arkadaşlar, ya o günün heyecanına kapılarak hamasi şeyler söylüyorlar veyahut da bir şeyler söylüyorlarsa bile, sonra kendileri de unutuyorlar, bir başka toplantıda yine aynı şeyler söyleniyor. Acaba o nedenle konuşanları da biraz daha hazırlıklı olmaya davet etmek açısından bu konuşmak isteyenlerin gündem

13 13 çerçevesinde veya öneriler çerçevesinde yazılı olarak bir metinle başvurmaları kendi iç sistematiğimizi kurmak açısından doğru olur mu diye düşünüyorum. Yine bir başka husus, bu konularda örnek kendimden vereceğim. Baro Meclisi Başkanlığına 30 Nisan 2007 de ve 29 Mayıs 2007 de ortamında 2 tane küçük, okunabilir ve cevaplanabilir nitelikte mesaj gönderdim. Daha önceki Baro Meclisi çalışmalarında doğrusunu söylemek gerekirse, telefonla veya ortamında bize dönüş gerçekleşiyordu. Ama bu sefer ikisinden de bir dönüş olmadı. Baro Meclisinin amacı, Sayın Uğur Poyraz arkadaşımın da söylediği gibi, fikir üretmek, iletişimi sağlamak ve Yönetime de taze, canlı düşünceler aktarmak ve belki bir anlamda da özeleştirimizi kendi içimizde yapıp daha derli toplu bir manzumeyle karşı karşıya gelmek. Doğrusu 2 kez yazmış olmama rağmen cevap verilmemesinden üzüntü duydum. Yine gündemin 2 nci maddesi, Sayın Uğur Poyraz zaten sorunları dile getirdi. Onunla da daha önce konuşmuş olduğum için, bir anlamda onun güvenine sığınarak şunu söylemek istiyorum: Sorunlarımızı biliyoruz, sorunlarımızın çözümü için yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Ama mesleğin ilerlemesi bakımından yapmamız gerekenler var. Staj Eğitim Merkezinde mesleğe yeni atılan arkadaşlarımız için etkili bir çalışma düşünsel bazda da belki ele alınıyor, ama mesleği yürüten bunca avukat, gerçi sayımız çok fazla, demin de söylendi, 11 kişilik Baro Yönetimi var filan, ama bütün bunların ötesinde, mesleği yürütenler olarak bizlerin belirli bir kalite sorunu var ve Baromuzun bunu gerçekten tespit etmesi lazım. Baromuz derken, zaten sürekli 11 kişiyi anlamamak lazım. Bizlerin, hepimizin bu kalite meselesine parmak basması gerekir. Çünkü işte bu kalite sorunu, yani hepimiz bunu kendi içimizde söylüyoruz, 3-5 kişi bir araya geldiğimizde söylüyoruz. Ama yapılan hukuki hatalardan tutun, sadece disiplini kastetmiyorum, disiplin ötesi, gerçek kaliteden bahsediyorum ve bunun bir toplam kalite olması gerektiğinden bahsediyorum. En azından Baro Meclisi, hiç de az bir sayıda değiliz, bu kalite için örnek olmanın yollarını araştırmak zorunda. Yani bir standart olarak bir yükselme çizgisini belirlememiz, tayin etmemiz ve bunun formüllerini yaratmak zorundayız. Aksi halde, avukatlık gerçekten de itilip kakılan bir meslek halinde olmaya devam edecek.

14 14 Bunun için belki herkese romantik gelebilir, ama birkaç tane ceza hukukçusundan ve onların örnek davalarının dışında herhangi bir dosya hatırlıyor musunuz? Ben tıp âleminde hatırlıyorum, sanat âleminde hatırlıyorum, mimaride hatırlıyorum. Bana hukukta söyler misiniz, şu dosya şunundu, şu avukatındı, öyle bir örnek dava vardı ki bunu analım? Böyle bir şey için bizim gerçekten kaliteyi yükseltmemiz, ondan sonra belki sesimizi daha iyi duyurabilmemiz ve taleplerimizi daha sağlam dile getirmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum. Bir hususu daha söylemeden geçemeyeceğim. Ben ondan sonra bir tek arkadaşımla bir tek telefon görüşmesi bile yapmadım, ama Türkiye Barolar Birliğinin Ankara daki Mayıs arasındaki 29. Olağan Genel Kurulunda yaşananları hâlâ unutabilmiş değilim. Dediğim gibi, tek bir arkadaşımla bile konuşmadım, ama oradaki dağınıklığın bir açıklaması veya bir özeleştirisi veya bir anlamını belirlememiz gerekir diye düşünüyorum. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum: Gündemde seçim ve ülke sorunları var. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu çok geç ya da şöyle söyleyeyim: Bu daha önceden gerçekten ele alınabilmeliydi. Baro Meclisi bunu ayrıntılı olarak, en azından pozisyonlarımız itibariyle tartışabilmeliydi. Uygularız veya uygulamayız, o başka bir şey, ama her zaman için hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta geç bir konu daha var diye düşünüyorum: Birinci yılımız bitti, ikinci yılımıza geliyoruz. O konuda da aslında hazırlıklı olmamız gerekir diye düşünüyorum; çünkü bir başka seçim daha orada bizi bekliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. BAŞKAN- Sayın meslektaşımıza teşekkür ederiz. Bir hususa açıklık getirmek istiyorum sadece: Sizin leriniz ulaşmadı; çünkü bize ulaşanlara cevap veriyoruz, ama genelde telefonla bana ulaşıyor meslektaşlarım. Sayın Av. Ömer Yasa; buyurun. Av. ÖMER YASA- Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündeme baktım, Avukat Hakları Merkezinin meslek sorunlarıyla ilgili sunumu. Biz 3 te miyiz, 2 de miyiz? 3 teyiz o zaman.

15 15 Adliyelerdeki sorunların hepsini hepimiz biliyoruz ve tekrarlıyoruz ve bu sorunlar bizi çok yoruyor, ama bizim dinamikliğimizle bunları çözeceğiz. Benim önerimi bazılarınız laylaylom diye karşılayabilecek: Bu ayın 27 sinde gökte Mehtap Dolunay olacak ve bu Cuma akşamına geliyor, ertesinde adli tatile başlıyoruz. Bu yorgunluğumuzu hep birlikte bir tekne gezisiyle noktalarsak, adli tatile daha güzel gireriz diye düşündük. O nedenle, özellikle komisyon ve merkez başkanlarına bir e- mail gönderdik Kültür-Sanat Komisyonu olarak. Önerilerinizi, yani biz 3 kişiyle veya 7 kişiyle veya 10 kişiyle geliyoruz diye sayıları bildirirseniz, ona göre daha büyük bir tekne tutacağız. Yani 300 ü veya 200 ü dolduralım istiyoruz. Nerede çokluk, orada uçurtma diye de bir söz var, onu da unutmayalım. Biz bize, diz dize, göz göze, söz söze güzel eğleniriz. Biz Kültür-Sanat Komisyonu olarak bu eğlenceyi size organize edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. BAŞKAN- Teşekkür ederiz. Sayın Av. Ufuk Yılmaz; buyurun. Av. UFUK YILMAZ- Sayın Başkanım, Sayın Divan, Baro Meclisinin sayın üyeleri; hepinize bu sıcak günde buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Toplantımızda gerçekten önemli konular görüşülüyor. Benden önce ilk sunumu yapan Sayın Av. Uğur Poyraz ın meslek sorunlarıyla ilgili olarak söylediklerine katılmamak mümkün değil. Ben öncelikle sözlerime başlarken, Meslek Sorunları Komisyonunun Başkanlığı görevini yürüten Sayın Av. Rezzan Akatay ın bir mazeretini iletmek istiyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle şu anda aramızda değil, geçen hafta içerisinde geçirmiş olduğu bir operasyon nedeniyle bu toplantımıza katılamadılar. Bu mazeretini iletmemi özellikle istediler kendileri. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Değerli Meslektaşım Sayın Av. Uğur Poyraz ın belirtmiş olduğu sorunların hepsi gerçekten bizler için çok önemli. Meslek Sorunları Komisyonu, geçen dönemde yapmış olduğu çalışmalarda, özellikle Avukatlık Kanununun 44 üncü ve 35 inci maddesiyle ilgili olarak düzenlemiş olduğu raporları İstanbul Barosu Yönetim Kuruluna sunmuş durumda. Bu raporlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu, kendi içerisinde bir değerlendirme yaparak, raporlarla ilgili inceleme ve değerlendirme

16 16 yapıp sonradan görüş belirtmek üzere Denetim Kurulumuzun 2 üyesine bu görev tevdi edilmiş. Bu dönem içerisinde Meslek Sorunları Komisyonu olarak bu raporların akıbetini sorduğumuzda, araştırdığımızda, maalesef sorunların büyük bir kısmının yasadan kaynaklandığı, yasa değişikliği gerektiği için bir şey yapılamayacağı konusunda bir cevap bize geldi. Bu husus özellikle yabancı hukuk bürolarıyla ilgiliydi. Bunun dışında, reklam yasağına ilişkin olarak sorunlar, sayın meslektaşım belirtti, gerçekten kanunu uygulayacak olursak, herhalde fiilen çalışan 21 bin 500 avukatın 15 bini dedi meslektaşım, ben de katılıyorum, bin kişiye disiplin cezası uygulanması gerekecek. Bu, büromuzda asmış olduğumuz tabelamızdan Internet sitelerinde kullanılan tanıtım araçlarına kadar hepsini kapsıyor. Bu konularda bizlere düşen görevler olduğunu ve bu değerlendirmeleri kendimizin de yapmamız gerektiğine inanıyorum. En azından bu konuda çağın gereklerine uygun bir şekilde Reklam Yasağı Yönetmeliğinde de eğer bir değişiklik yapılacaksa yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca son Barolar Birliği Genel Kurulu öncesi yapmış olduğumuz toplantıda dile getirdiğim bir nokta var: Meslek ilkelerinin tespitine ilişkin Türkiye Barolar Birliğinin yapmış olduğu toplantıya bir Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız, Sayın Av. Mehmet Karahan katıldı; Baromuzu temsilen katıldılar, görüşlerini belirttiler. Ben bu konuda Nevşehir de yapmış olduğum konuşmada da bir öneride bulundum ve şunu söyledim: Baroların kimilerinde vardır, kimilerinde yoktur, ama İstanbul Barosunda var ve olması da çok iyi bir özellik. Meslek Sorunları Komisyonunun da bu meslek ilkelerinin belirlenmesinde söz sahibi olması, bu komisyonların da Barolar Birliği tarafından görüşlerinin alınması gerektiğini dile getirdim. Bu gerçekten önemli; çünkü bundan 25 sene önce, 30 sene önce belirlenen kimi kuralların geliştirilmesi, daha iyi hale getirilmesi, mesleğimizin itibarı ve saygınlığı açısından da büyük önem taşıyor. Ben Sayın Meslektaşım Uğur Poyraz ın belirttiği noktalara bir iki örnek vererek değinmek istiyorum. Özellikle avukatlara meslekleri sırasında, görevlerini ifa ederken yapılan saldırılar konusunda kendileri çok güzel açıkladılar, gerçekten böyle saldırılarda Baromuzun müdahil olması ya da müdahil olan meslektaşımızın yalnız kalmasıyla ilgili birçok sorun yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezinin müdahil olduğu olaylardan bir tanesi benim şahsımla ilgiliydi, Kartal daydı. Sonuçta çok büyük bir olay değildi, ama neticede bu saldırıda bulunan

17 17 kişiler bir ceza aldılar. O bakımdan, nispeten de olsa, insan yaptıkları cezasız kalmadı diyor, ama zannedersem bu sorunlar daha çok büyük şehirlerde karşımıza geliyor ve en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: Ben bu sene ocak ayının sonlarına doğru Trabzon da bir haciz uygulaması sırasında böyle bir saldırıyla karşılaştım. Saldırı derken, fiziki bir şiddet falan değil, sadece borçlunun bana ve icra müdürünün önüne geçip yapamazsınız, çıkın buradan diye bağırması, tek yaptığı bu. Tabii yanında arkadaşları falan da vardı, haciz uygulanamaz hale gelince şikâyetçi olmuştuk ve söyleyeceğime belki inanmayacaksınız, bu saldırıyı yapan kişi Trabzon da tutuklandı, 23 gün hapishanede yattı ve yargılaması sonucunda 33 ay 10 gün ceza aldı. Ya Trabzon daki yargıçların uygulaması yanlış ya İstanbul daki yargıçların uygulaması yanlış. Kanun aynı, yapılan işlem aynı. Bırakın böyle basit bir engellemeyi, hastanelik olan meslektaşlarımıza yapılan saldırılarda dahi böyle cezalar verilmiyor İstanbul da. Yani bu konunun da gerçekten üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum. Gerek adliyelerde hâkimler ve savcılarla yapacak olduğumuz görüşmelerde, birebir olabilir, komisyonlarla olabilir, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte olabilir, sorunun önemine dikkat çekmemiz gerektiğine inanıyorum. Avukatların dosya incelemesinden bahsetti sayın meslektaşım, hepimiz yaşıyoruz. Vekâletimiz yok, dosyaya bakacağız diyoruz, bakamazsın deniliyor veya ısrar edersek, dilekçe verin deniliyor. Dilekçeyi veriyorsunuz, 5 dakika küçük bir masanın üzerinde dosyayı yarım yamalak incelemenize izin veriliyor, âdeta görev yapmanız istenmiyor. Bu gerçekten büyük bir sorun, kanuni haklarımızı âdeta kullanamaz hale geliyoruz. Adliyelerde karşılaştığımız sorunların en günceli, ona da değineyim, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sorunu. Ben bunu artık bir sorun olarak görmüyorum, adliye görevlilerinin iş yapmamak için sığındıkları mazeret diyorum. Gerçekten eğer istediğiniz bir şeyi yapmak istemiyorsa, ama şimdi UYAP var, bunun yapamıyoruz diyor. Bunu diyen kişiye şu şekilde bulursunuz dediğimiz zaman da avukat bey, bekleyin, biraz sonra yapalım diyor ve yarım saatten fazla sizi bekletiyor, sırf işinizi yapmamak için, gitmeniz için. Bunu yapanlar içerisinde savcılarımız da var maalesef. İki örnek vereceğim: Bir savcımıza gittiğimde, bir dosya yeni intikal edilmiş kendisine,

18 18 bulamayacağını söyledi. Kendisi de ilk önce kâtibe zannetmiştim; çünkü laptop un başında, masasında değil, oturmuş, ifade düzeltiyor falan. Kendisine efendim, UYAP a geç işlenmiş durumda bunlar, şunu yaparsanız bulursunuz dedim. Bir anda cevap vereceğine şaşırdı, baktı, Avukat Bey, dışarı çıkar mısın? İşim bitince sizinle ilgileneceğim dedi ve 45 dakika bekledim. Bir başka örnek, bir icra dairesinde müvekkilimin yenilemiş olduğu bir dosyada; takibi kendi rızasıyla bırakılan, sonradan yenilenmiş olan bir dosyada müvekkilim tarafından bildirilmediği için dosya numarası öğrenmeye gittiğimde bulamayız dediler. Bu bulunmayacak bir şey değil ki, neticede dosya sorguya gireceksiniz. İki kriteriniz var; dosya numarası alacaklılardı, borçlulardı, bunlara girdiğiniz zaman bulmak mümkün değil dedim. Şimdi çok yoğunuz da, şu işimiz var da, bu işimiz var da 15 dakikalık uğraşmadan sonra onu da öğrenebildim. Bütün bunları şunun için söylüyorum: Ulusal Yargı Ağı Projesi uygulamaya geçtiğinde ve layıkıyla uygulandığında, gerçekten birçok sorunu çözebilir. Ama şu aşamada, özellikle İstanbul için söylüyorum, benim gittiğim adliyeler için söylüyorum, hepsi için olmayabilir, ama adliye personelinin de iş yapmamak için sığındığı bir mazeret durumunda. Bunu da herhalde başsavcılarla yapılacak olan görüşmelerle aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda gerçekten bölge temsilcileri, özellikle Kadıköy bölgesinde görev yaptığım için, Kadıköy bölge temsilcilerinin gerek başsavcılarla, gerekse komisyon başkanlarıyla yaptıkları görüşmeleri de biliyorum, bu sorunların çözümü için çaba da sarf ediyorlar. Gerek bölge temsilcilerinin, gerekse Yönetim Kurulumuzla birlikte yapılacak olan başsavcı ziyaretlerinin etkili olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN- Teşekkür ederiz. Sayın meslektaşlarımız; Baro Başkanımız bir toplantı için Ankara ya gidecek uçağıyla. Bu nedenle kendisine şu anda söz veriyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Av. KÂZIM KOLCUOĞLU (İstanbul Barosu Başkanı)- Sayın Başkan, çok değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

19 19 Zannediyorum bundan önceki Baro Meclisi toplantısı, Barolar Birliği Genel Kurulu öncesi yapılmıştı ve o günden bugüne Barolar Birliği Genel Kurulu dahil olmak üzere önemli bazı etkinlikler ve bu arada tabii sizlere çok fazla belki ulaşmaması nedeniyle bilgilenemediğiniz bazı gelişmeler yaşanmıştır. Tabii yine bu gündemimizin sondan önceki maddesinde Türkiye deki seçim ve siyasi gelişmeler de değerlendirilecektir ve bu süreç içerisinde neler yapıldı, neler oldu, nasıl geçti, bunların değerlendirmesini hep birlikte burada yapacağız. Ben Ankara da Ankara Barosunun kuruluş yıldönümü bu akşam saat da başlıyor, toplantı var, bu toplantıya katılacağım. Onun için hepinizi dinledikten sonra konuşmak istemiştim, ama vakit olmadığı için arada söz alarak aranızdan ayrılacağım. Öncelikle Türkiye Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu Toplantısına katıldık. Bu toplantıda, delegasyon içerisinde sizlerin arasında önemli bir sayıda delege vardı, hepimiz toplantıyı izledik. Çok istemediğimiz bazı gelişmeler oldu ve bu arada bizim de çok disiplinli, kararlı, ilkeli bir tavır koymadığımızı da açık olarak burada ifade etmek istiyorum. Genel Kurul öncesi yaptığımız toplantıda nelerin konuşulması, kimlerin konuşması gerektiği konusunda açık ve net olarak tespitler yaptığımız halde, Genel Kurul açıldıktan sonra her isteyen konuşma talebinde bulunarak, âdeta Anadolu barolarının en fazla konuşma olanağını bulabileceği Barolar Birliği Genel Kurulunu İstanbul Barosu daha fazla konuşarak onların konuşmasını sanki önlemeye çalışan ve bu nedenle gayret gösteren bir baro haline düştük. Bunun serzenişleri bana Başkan olarak yapıldı, ama çok değerli arkadaşlarımız, bu konuda çok duyarlı davranmadılar, bunu da burada bir Başkan olarak açık ve net olarak ifade etmek istiyorum. O günden sonra gerçekten ülkemizde önemli değişiklikler ve gelişmeler oldu. Öncelikle yargı kararlarını hepiniz biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi kararı ve ondan sonra Anayasa değişiklikleriyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Sadece bu Anayasa değişiklikleriyle değil, aslında bu Anayasa değişiklikleri arasında seçime gitmek zorunda olan bir iktidarın arada çıkarmak istedikleri, fakat kamuoyundan biraz uzaklaştırarak hemen geçirmek istediği yasaları da bu arada sıkıştırdı. Onları da maalesef bir günde komisyonda görüşülüp, bir gün sonra Genel Kurula sevk etmek suretiyle oradan geçirme başarısını ede etti. Onların başında, Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasasındaki önemli değişiklikler. Bu konu, gerçekten bizi çok yakından

20 20 ilgilendiren önemli bir değişiklikti. Daha başından bu değişiklik önerilerine biz barolar olarak, hele İstanbul Barosu olarak kesin karşı çıkmıştık ve o zaman da demiştik. Ceza Muhakemeleri Yasasıyla verilenlerin büyük bir kısmı yeni bir yasayla geri alınmak ve insanların özgürlükleriyle ilgili olan düşünce ve değişiklikleri yeniden eskiye döndürmek konusunda bir gayret olduğu anlaşılıyordu. O zaman karşı çıkmıştık, o tasarıyı kenara çekmişlerdi. Ama bu çok çabuk geçen, biraz da Türkiye'de karambol yaşanan dönem içerisinde maalesef bizim de bir gün önceden öğrenme fırsatını bulduğumuz Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasasında 7 ye yakın maddesi değiştirilmek suretiyle âdeta bir kısım maddelerin de CMK maddeleriyle çatışır nitelikte olması da gözden kaçmadı herhalde, ama onlar için de biz bunları yine yetiştirdik, söyledik, buna rağmen bunları da geçirme fırsatını yakaladılar ve geçirdiler. Zaman zaman polisten hepimizin şikâyetçi olduğu dönemler yaşandı ve polislere verilen salahiyetlerin, yetkilerin kullanılmasında denetlemenin hiçbir şekilde yapılmadığı ve denetlemesiz bir yetkinin ve salahiyetin kullanılmasının insanların özgürlükleri konusunda çok önemli etkiler yaratacağı konusunda düşüncelerimizi her zaman söyledik. Bu arada o tasarı Meclise sevk edildiği günden bir gün önce televizyonda bir açıklama yaptık, burada da açık ve net olarak söyledik. Polislere verilen salahiyetler ve yetkiler, âdeta o arada da tabii terör var, insanları bu terörle ilgili olmak üzere takip etmek, yakalamak, suçları önleme konusunda önemli çalışmaları yapabilmek, polislerin salahiyetleri, vazifelerindeki o yetkilerin arttırılmasıyla olanaklıdır diye hemen arkasından geldiler ve durdurma hakkı diye bir hak getirdiler Polis Vazife ve Salahiyetlerine. Arabayla gidiyorsunuz. Dur. Niçin duracaksınız? Efendim, sizin gidişinizi veya o andaki duruşunuzu, tavrınızı beğenmediği için durduracak ve durdurduğu zaman da polis olduğu konusunda bir belgenin sunulmasını da ortaya koymadılar. Yani durduracak, size bazı sorular soracak, polis olduğunu söyleyecek, ama polis olup olmadığı konusundaki belgeyi veya herhangi bir kimliği açıklamak zorunda olmadığını görüyoruz. Bunlar hep kötüye kullanılmış ve Türkiye'de âdeta polis gibi davranmanın önemli ayrıcalıklar getirdiğini gören, yeraltı örgütleri dediğimiz çıkara dayalı çete niteliği taşıyan örgütlerin adamlarının da zaman zaman bunları yaptıklarını gördük. Onlar da kendilerinin polis olduğunu söylediler, insanları durdurdular ve sonuçta yasaya aykırı, hatta işkenceye

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 12 Ekim 2012 Cuma BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.05 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN Oturumu açıyorum.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ BANKALAR KANUNU ve İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ İstanbul Barosu Yayınları 346.082 8212 2004 k.2 000262 İstanbul Barosu Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :5 CELSE TARİHİ :18.09.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

Uygulama Sorunları ve Çözüm Yolları

Uygulama Sorunları ve Çözüm Yolları TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU & İSTANBUL BAROSU SPOR HUKUKU KOMİSYONU 6222 SAYILI KANUN UN Uygulama Sorunları ve Çözüm Yolları KONULU PANELİ 2 KASIM 2013 CUMARTESİ OLİMPİYATEVİ,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Değerli Basın Çalışanları,

Değerli Basın Çalışanları, B A R O D A N Değerli Basın Çalışanları, 24.5.2012 günü (Dün) İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal ve Yönetim Kurulu üyesi meslektaşlarımızın ifade vermek üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 78 Ocak 2013 Sayı: 1 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Sema PEKDAŞ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Doğan ALPER EDİTÖR Av. Süleyman AKTAŞ YAYIN

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 İhsan Feyzibeyoğlu. Sayın Başkan, Sayın Dekanım, hocalarım, değerli Mülkiyeliler, 21 mart seçimlerinden 10 Nisan 2010 tarihine kadar olan gelişmeleri Yüksek

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :8 CELSE TARİHİ :12.10.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 82 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL SEMPOZYUM 11 MAYIS 2011 DANIŞTAY MATBAASI - 2012 İÇİNDEKİLER. Sayfa Danıştay Başkanı Mustafa BİRDEN in Sempozyum Açış

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı