15. OLAĞAN GENEL KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. OLAĞAN GENEL KURULU"

Transkript

1 İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU 14 Temmuz 2007 BAŞKAN: Zeki DİREN -----&---- Gündem Maddesi 1-2: Açılış, Avukat Hakları Merkezinin Meslek Sorunlarıyla İlgili Sunumu -----&----- (Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı) BAŞKAN- Gündemin 2. maddesine göre İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Sayın Başkanı Uğur Poyraz ı kürsüye davet ediyorum. Av. UĞUR POYRAZ (Avukat Hakları Merkezi)- Değerli meslektaşlarım, Sayın Başkan, Baro Meclisi Divanına, Avukat Hakları Merkezine bugünkü gündemin 2 nci sırasında bu görevi vermesi nedeniyle şahsım ve Yürütme Kurulundaki tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizim meslek sorunlarıyla ilgili çalışmamız gündeme geldiğinde, biz Yürütme Kurulumuzda tüm arkadaşlarımızla şu hususu tartıştık öncelikle: Dedik ki, İstanbul Barosunun birçok merkez ve komisyonu var. Avukat Hakları Merkezinin misyonu tarif edilmiştir; evvelce bizim içimizde görev alan arkadaşlarımız, daha sonra bir komisyon altında örgütlenmişler, Meslek Sorunları Komisyonu olarak şu anda bu konuda muhtelif projeleri üretmekteler. Acaba biz bu konuda böyle bir komisyon da mevcutken, bu sunumu yapmak üstümüze düşer mi? Ancak kendi içimizde tartıştık, hatta Sayın Rezzan Akatay la, Sayın Ufuk Yılmaz arkadaşımla da geçtiğimiz

2 2 günlerde birkaç kere telefonla da konuştuk. Biz temel olarak Avukat Hakları Merkezinin muhatap olduğu konuları özellikle gündeme getirerek çok kısa birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istediğimizi düşündük ve şu anda bu nedenle de huzurunuza geldim. Değerli meslektaşlarım; yaşı benden meslek yaşı olarak büyük olan veya daha genç olan birçok arkadaşımla şu anda bu konuları paylaşacağım. Ancak İstanbul Barosu gibi sadece Türkiye nin değil, dünyanın en önde gelen barosunun fikir üretme, tartışma ve mesleği ileri götürme amacıyla bence ihdas edilmiş olan Baro Meclisinin sanırım üye sayısı, bu salonu normalde 3 kere dolduracak kadar fazla. Yaz sıcağı olur, kış soğuğu olur, ama merkez komisyonlarda görev alanların, delegasyonda görev alanların, yani bu işe gönül veren, gönül koyanların mutlaka bu projelerin üretiminde, bu fikir çalışması, atölye çalışmasının yapıldığı yerde çok ciddi bir mazereti olmadığı sürece gelip elini taşın altına koyması gerektiğine şahsen inanıyorum. Meslek sorunları diyoruz; eğer bu sorunları birlikte çözeceksek, gerçekten mazeretlerimizin hepimizi tatmin edecek derecede ve hakikaten gelmemesinde haklı olması kaydıyla neyse, ama bu salonun bu kadar az kişiyle toplanıp bu kadar önemli konuları görüşecek olması, bu hazirunla bana biraz üzüntü veriyor. Değerli arkadaşlarım; merkezler olarak, biz Avukat Hakları Merkezinin dışında, örneğin staj eğitim, örneğin CMK gibi merkezlerde çok ciddi problemler var. Bu problemlere benim burada girmem, burada problemleri tespit edip çözümleri konusunda fikir söylemem şahsen bana pek uygun gelmediği için bunlara girmeyeceğim. Ancak bildiğim kadarıyla her merkezin ve hatta komisyonun gündeme alınması halinde, biz burada birkaç ay çalışmak zorunda kalırız, problemler üst üste yığılıyor. Bunun Barodan kaynaklanan kısmı olduğu gibi, uygulamadan, mevzuattan, elimizde olmayan sebeplerden de kaynaklanan birçok yönü var. Onun için o konulara bugün burada kesinlikle değinmeyeceğim. Ama Avukat Hakları Merkezi olarak bizim yaşadığımız ve aslında sizlerin yaşadığı problemlerle başlayayım. Değerli meslektaşlarım; ilk önce Avukatlık Kanununun 2 nci maddesine istinaden bir şey söylemek istiyorum: Avukat Uğur Poyraz, yarın tapu dairesine veya bir bankaya gittiğinde veya bir başka kuruluşa, TURKCELL e, mesleğinin icrasıyla

3 3 ilgili, davasıyla ilgili, takibatla ilgili bir konuda bilgi almak istediğinde, maalesef artık bizi kimse dinlemez hale geldi, kimse tabiri caizse ciddiye almıyor. Avukatlık Kanununun 2 nci maddesindeki bilgi edinme hakkımız neredeyse işlemez hale getirildi. Bu konuda Yönetimle birlikte elimizden gelen çabaları gösterdiğimiz halde, maalesef çok fazla bir ilerleme kaydedemedik. Bu da bizim bilgiye erişme ve işlerimizi daha sağlıklı, daha doğru olarak yapma imkânımızı önemli ölçüde kısıtlayan en önemli unsurlardan biri. İkincisi, -çok temel hususları çok kısa kısa sayıp geçeceğim; çünkü bunların her biri çok tartışılan, ama çözüm üretemediğimiz hususların başında, çok fazla çözüm üretemediğimiz hususların başında geliyor- avukatlık kimliklerimiz; şu anda ne bir bankada, ne bir başka kamu kurumunda, ne bir özel sektörde maalesef geçmiyor. Bunun çözümü için biz Merkez olarak ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu olarak tavsiyelerimiz üzerine, önerimiz üzerine yönetim kurulları, bugünkü ve geçmiştekiler, ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Ama maalesef mesela bir MASAK ı, bir Karapara Aklama Kanunundan kaynaklanan hükümleri bile aşamıyoruz. Burada kimsenin bir kusuru, dahli olduğuna da inanmıyorum, ama maalesef daha fazlasını şu anda yapmak bütün gayretlere rağmen elimizden gelmedi. Birkaç ana başlık altındaki tespitlerimden ikincisi bu. Bir başka örnek vereyim: Herhangi bir duruşma için kaleme gidiyorsunuz ya da herhangi bir işinizi takip etmek için, kalemdeki memurla çok basit bir tartışma yaşanıyor, bir münakaşa yaşanıyor. İki memur birleşip bir zabıt tuttuğunda ya da duruşma salonunda en ufak bir hareketinizde meslek kurallarına aykırı olmasa da, ahlaka aykırı olmasa da, yasalara aykırı olmasa da, hâkimle mübaşirin birlikte tutacağı bir tutanakla ağır cezada hâkimin karşısında sanık sıfatı kazanıyorsunuz. Avukatlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yöntemleri, bugünkü yasamızda ve uygulamamızda artık avukatın üzerinde Demokles in kılıcı, ciddi bir baskı haline dönüşmüştür. Avukat, hâkimin hoşuna gitmeyen, ama ahlak kurallarına, meslek kurullarına, yasalara uygun en ufak bir davranışında rahatlıkla kendisini ağır cezada bulur hale geldi. Bu konuda özellikle Adalet Bakanlığının izin verme müessesesi, önüne ne gelirse gelsin, derhal izin vermeye dönüştü. Bir tahkikat yapmak, sanık, şüpheli lehine delil toplamak, buna göre belki kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek gibi artık en ufak bir lükse sahip değiliz. En ufak bir olayda doğruca

4 4 mahkemeye gidiyorsunuz. Kural olarak da bir hâkim, zabıt kâtibi, mübaşir, adliye mensubu, daima tabii caizse hâkimin gözünde bizden daha muteber, derhal hakkınızda o yasa hükümleri işletiliyor ve tabii ki bunun sonucu olarak da disiplin hükümleri işlemek zorunda kalabiliyor. Avukatlık Kanununun özellikle uncu maddeleri bizim mesleki anlamda güvencemizdir. Bunları avukatın aleyhine işletir hale gelen bu sistemi engelleyecek bazı çabalar içinde olmamız, projeler üretmemiz lazım. Çok sıkıntı yaşıyoruz, Merkez olarak bu salonda bulunan bazı arkadaşlarım dahil, birçoğumuz hiç hakketmediğimiz muamelelere, hiç hakketmediğimiz davalara muhatap oluyoruz. Bunun önüne geçmeyi, bunu engellemeyi mutlaka sağlayacak, çok daha gayret içinde olacağımız çalışmalar yapmamız gerekiyor. Değerli meslektaşlarım; yine çok sık yaşadığımız ve elimizden geldiğince müdahale ettiğimiz bir husus var: Meslektaşlarımız, mesleğin icrası sırasında yasadan, ahlak kurallarından ve etik kurallarımızdan ayrılmasalar bile, duruşmalar sırasında, hacizler sırasında ya da bürosunda çok ciddi saldırılara uğrar hale geldi. Bu sözlü saldırı olabileceği gibi, fiili olarak da yapılan saldırılara dönüştü; adam vurmaktan, tehditten, yaralamaktan, darptan tutun da her türlüsü Avukatlara karşı işlenen bu suçlarda Avukat Hakları Merkezine birçok dilek gelir meslektaşlarımızdan ve denilir ki, biz arkamızda kurumsal kimliğimizi, Baromuzu görmek istiyoruz, bize davalarımızda destek olun. Biz de kendi işleyişimizdeki süzgeçlerden bunları geçirir, prosedürümüzde ne gerekiyorsa elimizden geldiğince bunları tamamlar, olaylar hakkında her tarafı dinleyerek ve her türlü belgeyi inceleyerek meslektaşlarımıza yüzde 90 bu konularda yargı önünde hukuki destek vermek için müdahil oluyorduk. Ancak son zamanlarda Yargıtay çok ilginç bazı kararlar verdi. Ben detaylarına şimdi uzun uzun girmek istemiyorum, ama müdahillik nasıl kazanılır, özellikle eski CMUK-yeni CMK ayrımında yeni CMK bize müdahil olma durumunda daha fazla imkânlar verdi. Avukatlık Kanununun 95 inci maddesinin 4 üncü fıkrası da mesleği ve meslek mensuplarını hak ihlallerine karşı avukatlık mesleği ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak görevini Baroya yüklediği halde, öncelikle bazı adliyelerde, Bakırköy, Küçükçekmece, Ümraniye gibi adliyelerde canım böyle şey mi olur; yani siz suçtan doğrudan zarar

5 5 görmediniz ki Hatta bizi üzen bir örnek, aşağılamaya çalışan bir örnek, bir bakkal da işini yaparken birinin saldırısına uğrarsa, bakkallar odası da müdahil mi olacak? gibi sorularla karşılaştığımızda, biz bunların cevabını veriyorduk, verdik bugüne kadar. Ancak son zamanlarda Yargıtayımızın bazı kararları var, bunla bizi üzüyor. Diyor ki, Efendim, müdahil olma hakkına sahip olan, suçtan zarar gören, maddi vakanın sonucunda suçtan zarar görendir. Sizin suçtan zarar görmeniz gibi bir şey söz konusu değil, siz meslek örgütü olarak müdahil olamazsınız. Bu durumda, meslektaşlarımızın yanında mesleğin haysiyetini, mesleğin ciddiyetini, mesleğin önemini vurgulayacak biçimde arkasında durmak, hukuk mücadelesini verme imkânımız elimizden alınmaya başlandı. Bu konuda Yönetim Kurulumuza daha önce zaten bazı raporlarımızı sunmuştuk. Yönetim Kurulu da Türkiye Barolar Birliğiyle birlikte eminim ki çok ciddi girişimlerde bulundu. Ancak Yargıtay 4. Ceza Dairesinin özellikle bu tip kararları maalesef devam ediyor. Burada yerel mahkemelerde müdahilliğimiz hususunda verilen kararlar, Yargıtaydan bozularak geri gönderilmeye başlandı. Bu neyi getirecek, biliyor musunuz? Yargının önüne çıktığında avukatı yalnızlaştıracak, yargının önüne çıktığında avukatı arkasında meslek örgütünün desteği olmayan yalnız adam durumuna düşürecek. Çok üzülerek de bir örnek vermek istiyorum: Çok fazla şahsen tanımadığım, ama ismen tanıdığım, geçmişte Baro Yönetim Kurulunda görev yapan Ahmet Ateş Ağabeyimiz, 2 sene önce Bakırköy de bir tahliye sırasında omzunun 2 yerinden ki, biri kalbe 1 santim civarında yakından geçen bıçak darbesiyle yaralandığı halde ve o tarihte Yönetim Kurulunda görev alan Sayın Filiz Hanım, Kâzım Kolcuoğlu Başkanımız müdahale ettikleri halde, böyle bir şey olur mu, avukata böyle nasıl yaparsınız? diye bizzat Bakırköy de müdahale ettikleri halde yanlış hatırlamıyorsam, buna rağmen şahıslar elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı. Yani şu oldu: Siz avukat olarak dayağa da, darba da, bıçağa da, silaha da layıksınız denilmeye çalışıldı. Ama benim de şiddetle kınadığım, Baro Yönetim Kurulumuzun da bizzat giderek geçmiş olsun dediği, bir hâkime karşı yapılan Küçükçekmece Adliyesindeki darp olayından sonra ilgili şahıs halen tutuklu yargılanıyor. Bu durumda ne oluyor? Yargının 3 kurucu unsurundan bir tanesini siz savunmasız bırakacaksınız, siz yargının mensubu olan bir kişiyi vatandaşla eşit

6 6 düzeye düşüreceksiniz, hatta şu mantıkla: Vardır, bu mutlaka bir halt etmiştir ki, buna da layıktır, bir şey olmasa bu olmazdı dedirteceksiniz millete, ondan sonra da sav ve savunma makamlarını eşit olarak kabul edeceksiniz. Bunun önüne geçmenin mutlaka çaresini bulmamız lazım. Ana başlık olarak bu kadar hızlı geçtiğim için de kusura bakmayın, ama bu çok önemli bir konu. Çünkü şu anda Yargının verdiği kararları beğenmeyen herkesin tek saldırdığı, tek gözüne kestirip ben bununla nasıl olsa baş ederim ya da alt ederim dediği kişi avukat. Hangi karar yanlış olduğu halde, kapısını çalıp hâkime sen bu kararı nasıl verdir? diyebiliyor müvekkil? Ama gelip, bizim kapımıza dayanıp bu karar nasıl verildi? dediği vakit, cevabını ben vermek zorunda kalıyorum. Veremediğim vakit, ikna edemediğim vakit de yeri geliyor hakarete, yeri geliyor darba, yeri geliyor ücretimizden mahrumiyete kadar gidecek olan, hiç hakketmediğimiz muamelelere maruz kalıyoruz. Bunun önüne geçecek bir çalışma içinde olmamız gerektiğine de acilen inanıyorum. Her biri çok derin aslında çaba, çalışma gerektiren konular. Değerli meslektaşlarım; Avukatlık Kanununun 63 üncü maddesine muhalefet etmek suçu, yani sahte avukat diyelim halk tabiriyle, son zamanlarda çok fazlasıyla arttı. Avukatlık yetkilerinin Baro levhasında yazılı bulunmayan ya da işten yasaklanan avukatlar tarafından kullanılması halinde, Avukatlık Kanununun 63 üncü maddesi gereği Baro Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Avukat Hakları Merkezi de suç duyurusunda bulunuyor ve davaları takip ediyoruz. Kocaali ye kadar gittik buradaki bazı arkadaşlarımla veya birçok mahkemelerde, elimizden geldiğince yakaladıklarımıza cezalar tatbik ettirdik. Ama bir örnek vereyim: Yani inanılmaz müvekkillere sahip olan, Türkiye nin sayılı şirketlerinin de vekâletini üstlenmiş olan mesela Kocaali deki davada kişiyi hâkim 2 yıl 1 ay hapse mahkûm etti, ama 28 gün yattığı için tahliye etti. Yani o şahıs 3-4 ay sonra bir kere daha yakalandı. Eski bir başkâtibimiz var, ben ismini zikretmeyeceğim, son 3 ay içinde 2 defa yakalandı. Her birinde 1 ay yatıp serbest kalıyor. Yani ben, acaba çıkıp kürsüye hâkimlik yapsam, avukat olduğum halde, ama hâkimlik görev ve yetkisine sahip olmadığım için, beni acaba hakikaten öyle 28 günde tahliye ederler mi? Bu konuda da çok ciddi bir çaba içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Burada üst yönetimimiz olan Baro Yönetim Kuruluna hepimizin destek vermesi, yardımcı olması gerekir. Tespit ettiğimiz insanları, bu tip yasaya aykırı davrananları

7 7 derhal ilgili mercilere, hem adli, yani kolluk görevlilerine ve adliyeye suç duyurusunda bulunarak, hem de Baroya bildirerek bunlarla mücadele etmek, hepimizin çok ciddi bir görevi haline geldi. Çünkü inanılmaz rakam, 500 ün üzerinde sahte avukat olduğunu tahmin ediyoruz İstanbul da ve bunlar inanın meslektaşlarım, sizden, bizden iyi iş yapar hale geldiler. Bu da bir ayrı garabettir, bunun önüne geçme çabası içinde olmalıyız. Değerli arkadaşlarım; hızlı hızlı gidiyorsam, affınıza sığınarak, bu sıcakta sizi fazla yormak istemiyorum. Az önce 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 59/1 maddesini, yani şüpheli avukat hakkında kovuşturma izni verilmesinde yaşanan sorunları bahsettim, ama bir şeyi daha söylemek istiyorum. Bizim çok değerli Disiplin Kurulu Başkanımız Hüseyin Avni Bey ve diğer üyeleri meslektaşlarım da buradalar. Bizim Disiplin Kurulumuzda gösterdiğimiz özeni, avukatlar hakkında yargılama yapan mahkemeler maalesef göstermiyorlar. Bunu niye söylediğimi de özellikle belirteyim: Disiplin hukukuna ilişkin yargılama yapan İstanbul Barosunun veya diğer baroların vermiş olduğu kararlara cumhuriyet savcılarının itiraz hakkı var. Ama diğer mahkemelerde, yani ceza mahkemelerinde yargılama yapan ilgili memur suçlarına bakan mahkemeler hâkim olabilir, savcı olabilir. Bakın, şu anda DGM de görev yapan bir hâkimin çetelerle nasıl iç içe olduğunu gazetelerde okuyoruz. Ama bunlar hakkındaki yargılamalarda tam bir rezalet yaşıyoruz. Buna mutlaka müdahil olmamız lazım. Bir örnek vermek istiyorum: Bakırköy de yargılayan hâkimle yargılanan, hâkim odasından duruşma salonuna hâkim kapısından giriyorlar ve buna itiraz ettiğinizde de, avukat bey, sizi dışarı atarım, hakkınızda zabıt tutarım deniliyor. Yani iş, hukuki boyuttan rezalet boyutuna geçmiş vaziyette. Bunların önüne geçecek çabayı elbirliğiyle hepimizin acilen göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bir diğer ciddi problem var; bunu gerek biz merkezimizde çok tartıştık, gerek ceza hukukuyla ilgili çalışmalarımızda, seminerlerimizde çok tartıştık: Avukatın dosya incelemesi hususu. Maalesef ne savcılıklar, ne hâkimlikler, ne Zeytinburnu, ne Üsküdar, ne Beyoğlu, ne Beykoz, anlaşmış, tek bir uygulama yapabilen, birincisi yargı makamları artık değil. Hiçbirisi avukatın vekâletsiz dosya inceleme hakkı olmasına rağmen, avukata yasardan kaynaklanan bu hakkını kullandırmamak için

8 8 elinden geleni yapıyor ve çoğunlukla da kullandırtmıyorlar. Yaşanan tartışmalar sık sık Baroya da intikal ediyor. CMK daki ve Avukatlık Kanunundaki avukatın dosya incelemesi hususunun bizim için halen çözümün askıda olması, meslektaşlarımızın, özellikle de genç meslektaşlarımızın, yani daha çok kalemlerde iş yapan kardeşlerimizin tabiri caizse başlarını her gün belaya sokar hale geldi. Bu konunun da acilen göz önüne alınması, Türkiye Barolar Birliği ve Bakanlıkla birlikte bir çözüm üretilmesini hepimiz adına talep ediyorum. Efendim, bir diğer konu, en son değişen Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunuyla ve daha öncesinde avukatın üstünün ve bürosunun aranması, arabasının aranması, evrakının aranması konuları iyice avukatın aleyhine, savunmanın aleyhine işler hale getirildi. Kartal Ağır Cezada yargılanan arkadaşlarımızdan bir örnek vermek isterim, isim zikretmeden: Avukatın defterini hiçbir izne tabi olmadan, hiçbir yerden izin almadan açıp inceleyen gardiyan dediğimiz infaz memuruna meslektaşımızın tepki göstermesi üzerine, cezaevi müdürü dahil 40 kişi Kartal Ağır Cezada müdahil olup meslektaşımızın yargılanmasını sağlıyorlar. Neden? Biz bakarız, inceleriz, hiç de bir şey diyemezsiniz mantığıyla. Maalesef bizim sır saklama yükümlülüğümüze kadar ucu giden, üzerimizin, dosyamızın, evrakımızın, büromuzun aranması hususları, maalesef şu anda çok ciddi vaziyette ihlal edilir hale geldi. Bir diğer husus da, özellikle bunu da söylemeden geçemeyeceğim, şu: Halen şu anda devlet güvenlik mahkemesi kapsamında operasyonda ve gazetelere yansıyan husustan hareketle maalesef avukatlar, müvekkillerine suç işleme konusunda yol gösteren ve yardım eden kişi olarak algılandığı için devlet tarafından, özellikle Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından, birçoğumuzun telefonu, yasal hiçbir dayanak olmamasına rağmen dinleniyor, hukuka aykırı elde edilen bu delil dosyaya giren. Dosyaya giren bu delilin derhal çıkartılmasını talep ettiğimizde de, efendim, biz onu hükme esas almayacağız, o nedenle dosyada kalmasında bir zarar yoktur diye talep hukuka aykırı biçimde reddediliyor. Bunlar, hepimizi, özellikle ceza hukukuyla uğraşan meslektaşlarımızı rahatsız eder hale geliyor. Neden? Ben müvekkillerimle konuşurken, şahsım adına diyorum, artık rahatsız olmaya başlıyorum. Çünkü çok rahatlıkla o telefon konuşmaları, tesadüfen elde edilen delil mi derler yarın öbür gün ya da beni 220 ye, örgüte yardım eden kişi diye mi yorumlarlar, cezayla ilgili -yani şahıslar adına, arkadaşlarım adına söylüyorum- çok

9 9 rahatlıkla beni de suçlar biçimde kullanılacak hale getirildi. Bunun önüne geçmek için de elimizde çok fazla bir yasal düzenleme yok. Özellikle ceza hukukuyla ilgilenen değerli meslektaşlarımın bildiği gibi, tesadüfen elde edilen delil kavramı, Türkiye'de sadece vatandaşları değil, avukatları da mağdur eder hale getirilmek üzere, getirildi de diyebilirim. Ana başlık olarak geçtiğim için söylemeden geçemeyeceğim: Maalesef bugüne kadar olan bütün baro yönetim kurullarının ve Türkiye Barolar Birliğinin tüm organlarıyla, Disipliniyle, Yönetimiyle bütün gayretine rağmen biz bu reklam yasağını, Internet te özellikle son yıllarda gelişen reklam olaylarını, tabelayı aşamadık. Bu konuda meslektaşlarımızın hassas davranması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü eğer Baro Yönetim Kurulu, tabela ve Internet olayını gerçekten uygulamaya kalksa, herhalde İstanbul da bin avukata ciddi cezalar vermek gerekir, Türkiye geneli için bir rakam veremem. Bu konuda herkesin biraz daha kendine çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Yabancı hukuk bürolarının Türkiye'yi işgal etmesini burada defalarca konuştuk, hiç değinmeyeceğim. Cihan Yamaner Üstat burada mı, bilmiyorum, ama Meslek Sorunları Komisyonuyla birlikte onlar bunları çok dile getirdiler. Ancak maalesef o konuda mevzuatımız, halk tabiriyle söyleyeyim, delik deşik oldu, önüne de geçemedik. Efendim, bunlar Avukat Hakları Merkezine çok sık yansıyan meslek sorunlarımız olduğu için sizlerle paylaştım. Birkaç ana başlık altında genel manadaki sorunlarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Avukatlık Kanunu çalışması biliyorsunuz hâlâ devam ediyor. Bu konuda Değerli Başkanımın veya Yönetim Kurulundaki diğer üstatlarımın bizi bilgilendirmesi zaten çoğu zaman mümkün oldu, bugün de olabilir. Ama meslek ilke ve kurallarımızın da çağın ihtiyacına, yani günün ihtiyacına demiyorum, 2006 değil artık, 2007 değil, 2010 u, 20 yi hedefleyen bir şekilde düzenlenmesi lazım. Bu konuda da kime görev verilirse, nasıl olursa, elimizden geldiğince güncelleştirerek bunu bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi, kimlik konusu çok önemli, CMK avukatlarının yaşadığı sorunlar çok önemli. Bu noktada 5560 sayılı Yasa çıkana kadar yapılan

10 10 mücadele bir yana, ama 5560 çıktıktan sonra da yönetim kurulları ve bizler, elimizden geldiğince aksaklıkların iyileştirilmesi için mücadele vermeye çalıştık, verilmiştir de. Ama istenilen manada bir sonuç alındı mı; hayır. Bu konudaki mücadeleye devam edilmesi gerektiğine inanıyorum. Disiplin yargılamalarımızın hali malum, şu anda herhalde Baroda görev yapan, en zor şartlarda en ağır iş yüküyle görev yapan değerli arkadaşlarım kendileri. Bu konunun da mutlaka Avukatlık Kanunuyla bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Efendim, avukatlık asgari ücret tarifesi ve Baronun tavsiye edilen tarifesi var. Tavsiye edilen tarife, nispeten de olsa, günün şartlarına, avukatı tatmin edecek ölçülere kısmen de olsa yakın. Ancak hâlâ resmi tarifelerimiz bizi yaptığımız, emeğimizin karşılığını aldık dedirtecek kadar tatminkâr değil. Bu konuda da gereken gayretleri yönetimlerimizin gösterdiğine ve bundan sonra göstereceğine inancımız sonsuz. Değerli arkadaşlarım; bir cümle söyleyerek sizlere teşekkür edeyim, sabrınıza sığınarak. Ben en baştaki cümlemi bir kere daha söyleyeceğim. Şu anda salonumuz hemen hemen 100 kişiyi bulmuştur, dolmuş gibi. Gönül istiyor ki, bu sorunların çözümünde delegasyonda görev alan, merkez ve komisyonlarda görev alan, ama almasa bile, bu Baroya mensup olan herkesin hakikaten samimi bir çaba içinde olması lazım. Bunu 11 kişilik Yönetim Kuruluna ihale edip, nasıl olsa biz feryat ediyoruz, çözümünü de siz yapın demek, biraz insafsızlık olur gibi geliyor. Bu konuda ve bu konularda yalnız elimizi de biraz çabuk tutmamız lazım. Ben burada gerçekten içimdekileri sizinle paylaşmak istesem, herhalde çok uzun zamanınızı alır ve tahammül sınırlarınızı çoktan aşardım. Problemler çok, ama çözümü için daha fazla değerli meslektaşımın gerçekten katkı vermesini bekliyoruz. Avukat Hakları Merkezi de bu bağlamda herkese kapısı açık olan, proje üretmekte ve çözümlerde görev almak isteyen herkese görev vermekte son derece istekli bir merkezdir. Söylediklerimin ne kadarı sorunları yansıttı bilmiyorum, ama bu sıcakta da beni dinlediğiniz için hepinize merkezim ve şahsım adına çok teşekkür ederim. BAŞKAN- Avukat Hakları Merkezi Başkanı Sayın Av. Uğur Poyraz a bu güzel sunumu için teşekkür ediyoruz.

11 11 Gündemin 2 nci maddesine geçmeden önce, siz sayın meslektaşlarıma bir hususu hatırlatmak istiyorum: Bu birlikte olduğumuz adli tatilden önce son toplantı olabilir. Bu nedenle biz, Baro Meclisi Divanı olarak toplantının sonunda hep beraber bir yemek yemeyi düşündük. Bunu da İstanbul trafiğinde fazla yorulmadan ve dağılmadan, hemen üst katta, Ada Kitapevi kafesinde organize etti Sayın Muammer arkadaşımız, sağ olsun. Burada toplantıdan sonra hep birlikte yukarı çıkıp yemek yiyeceğiz arzu eden arkadaşlarla. Yemekte fiyat tespiti de yaptırdık, herkes bilsin diye, 30 lira. Buna içki, balık ve soğuk mezeler dahil.

12 12 Gündem Maddesi 3: Adliye Sorunlarının Görüşülmesi -----&----- BAŞKAN- Gündemin 2 nci maddesine geçiyoruz. Adliye sorunlarının görüşülmesiyle ilgili maddede söz alan arkadaşlarımıza sırayla, şu ana kadar 10 arkadaşımız söz aldı, sırayla yazdık. Buyurun. Av. MUAZZEZ ÇÖRTELEK- Efendim, çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar; birkaç başlık altında aktarmak istedim görüşlerimi. Bir kere bu toplantı, Baro Meclisinin 2007 senesi içindeki 4 üncü toplantısı, yeni Divan kurulduktan sonra da yaptığı 3 üncü toplantı. Bu konuda söylemek istediğim bazı hususlar var. Meclis toplantılarında alınan kararların ya da oluşturulması uygun görülen düşüncelerin bir fikri takip içinde olması gerektiğine inanıyorum. Yani bir toplantıda bir karar aldıysak veya bir düşünce ürettiysek, bunun daha sonraki toplantılarda Başkanlık tarafından bizlere gelişimi hakkında bilgi verilmesi doğru olur diye düşünmekteyim. Masum bir örnek vereceğim: tarihli Baro Meclisinde bir müze kurulması konusu gündeme gelmişti, -son derece masum bir örnek için bunu özellikle söylüyorum- aradan 6 ay geçti. Mesela bu konu hangi aşamada? Ben, yapılan meclis toplantılarının bir sonrasında veya iki sonrasında alınan kararların, kürsüye çıkıp konuşan arkadaşların getirdiği önerilerin takip içinde ele alınmasını ve bu çerçevede Başkanlığın açılıştan önce belki bir sunum ile konuya bir aydınlık getirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konudaki ikinci dileğim şu: Toplantıda konuşmak isteyen arkadaşlarımız, nasıl daha önceden bildirimde bulunuyorlarsa, acaba yazılı olarak mı söylediklerini daha önceden verseler veya söyledikten sonra? Bunu da şunun için söylüyorum: Buraya çıkıp konuşan arkadaşlar, ya o günün heyecanına kapılarak hamasi şeyler söylüyorlar veyahut da bir şeyler söylüyorlarsa bile, sonra kendileri de unutuyorlar, bir başka toplantıda yine aynı şeyler söyleniyor. Acaba o nedenle konuşanları da biraz daha hazırlıklı olmaya davet etmek açısından bu konuşmak isteyenlerin gündem

13 13 çerçevesinde veya öneriler çerçevesinde yazılı olarak bir metinle başvurmaları kendi iç sistematiğimizi kurmak açısından doğru olur mu diye düşünüyorum. Yine bir başka husus, bu konularda örnek kendimden vereceğim. Baro Meclisi Başkanlığına 30 Nisan 2007 de ve 29 Mayıs 2007 de ortamında 2 tane küçük, okunabilir ve cevaplanabilir nitelikte mesaj gönderdim. Daha önceki Baro Meclisi çalışmalarında doğrusunu söylemek gerekirse, telefonla veya ortamında bize dönüş gerçekleşiyordu. Ama bu sefer ikisinden de bir dönüş olmadı. Baro Meclisinin amacı, Sayın Uğur Poyraz arkadaşımın da söylediği gibi, fikir üretmek, iletişimi sağlamak ve Yönetime de taze, canlı düşünceler aktarmak ve belki bir anlamda da özeleştirimizi kendi içimizde yapıp daha derli toplu bir manzumeyle karşı karşıya gelmek. Doğrusu 2 kez yazmış olmama rağmen cevap verilmemesinden üzüntü duydum. Yine gündemin 2 nci maddesi, Sayın Uğur Poyraz zaten sorunları dile getirdi. Onunla da daha önce konuşmuş olduğum için, bir anlamda onun güvenine sığınarak şunu söylemek istiyorum: Sorunlarımızı biliyoruz, sorunlarımızın çözümü için yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Ama mesleğin ilerlemesi bakımından yapmamız gerekenler var. Staj Eğitim Merkezinde mesleğe yeni atılan arkadaşlarımız için etkili bir çalışma düşünsel bazda da belki ele alınıyor, ama mesleği yürüten bunca avukat, gerçi sayımız çok fazla, demin de söylendi, 11 kişilik Baro Yönetimi var filan, ama bütün bunların ötesinde, mesleği yürütenler olarak bizlerin belirli bir kalite sorunu var ve Baromuzun bunu gerçekten tespit etmesi lazım. Baromuz derken, zaten sürekli 11 kişiyi anlamamak lazım. Bizlerin, hepimizin bu kalite meselesine parmak basması gerekir. Çünkü işte bu kalite sorunu, yani hepimiz bunu kendi içimizde söylüyoruz, 3-5 kişi bir araya geldiğimizde söylüyoruz. Ama yapılan hukuki hatalardan tutun, sadece disiplini kastetmiyorum, disiplin ötesi, gerçek kaliteden bahsediyorum ve bunun bir toplam kalite olması gerektiğinden bahsediyorum. En azından Baro Meclisi, hiç de az bir sayıda değiliz, bu kalite için örnek olmanın yollarını araştırmak zorunda. Yani bir standart olarak bir yükselme çizgisini belirlememiz, tayin etmemiz ve bunun formüllerini yaratmak zorundayız. Aksi halde, avukatlık gerçekten de itilip kakılan bir meslek halinde olmaya devam edecek.

14 14 Bunun için belki herkese romantik gelebilir, ama birkaç tane ceza hukukçusundan ve onların örnek davalarının dışında herhangi bir dosya hatırlıyor musunuz? Ben tıp âleminde hatırlıyorum, sanat âleminde hatırlıyorum, mimaride hatırlıyorum. Bana hukukta söyler misiniz, şu dosya şunundu, şu avukatındı, öyle bir örnek dava vardı ki bunu analım? Böyle bir şey için bizim gerçekten kaliteyi yükseltmemiz, ondan sonra belki sesimizi daha iyi duyurabilmemiz ve taleplerimizi daha sağlam dile getirmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum. Bir hususu daha söylemeden geçemeyeceğim. Ben ondan sonra bir tek arkadaşımla bir tek telefon görüşmesi bile yapmadım, ama Türkiye Barolar Birliğinin Ankara daki Mayıs arasındaki 29. Olağan Genel Kurulunda yaşananları hâlâ unutabilmiş değilim. Dediğim gibi, tek bir arkadaşımla bile konuşmadım, ama oradaki dağınıklığın bir açıklaması veya bir özeleştirisi veya bir anlamını belirlememiz gerekir diye düşünüyorum. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum: Gündemde seçim ve ülke sorunları var. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu çok geç ya da şöyle söyleyeyim: Bu daha önceden gerçekten ele alınabilmeliydi. Baro Meclisi bunu ayrıntılı olarak, en azından pozisyonlarımız itibariyle tartışabilmeliydi. Uygularız veya uygulamayız, o başka bir şey, ama her zaman için hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta geç bir konu daha var diye düşünüyorum: Birinci yılımız bitti, ikinci yılımıza geliyoruz. O konuda da aslında hazırlıklı olmamız gerekir diye düşünüyorum; çünkü bir başka seçim daha orada bizi bekliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. BAŞKAN- Sayın meslektaşımıza teşekkür ederiz. Bir hususa açıklık getirmek istiyorum sadece: Sizin leriniz ulaşmadı; çünkü bize ulaşanlara cevap veriyoruz, ama genelde telefonla bana ulaşıyor meslektaşlarım. Sayın Av. Ömer Yasa; buyurun. Av. ÖMER YASA- Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündeme baktım, Avukat Hakları Merkezinin meslek sorunlarıyla ilgili sunumu. Biz 3 te miyiz, 2 de miyiz? 3 teyiz o zaman.

15 15 Adliyelerdeki sorunların hepsini hepimiz biliyoruz ve tekrarlıyoruz ve bu sorunlar bizi çok yoruyor, ama bizim dinamikliğimizle bunları çözeceğiz. Benim önerimi bazılarınız laylaylom diye karşılayabilecek: Bu ayın 27 sinde gökte Mehtap Dolunay olacak ve bu Cuma akşamına geliyor, ertesinde adli tatile başlıyoruz. Bu yorgunluğumuzu hep birlikte bir tekne gezisiyle noktalarsak, adli tatile daha güzel gireriz diye düşündük. O nedenle, özellikle komisyon ve merkez başkanlarına bir e- mail gönderdik Kültür-Sanat Komisyonu olarak. Önerilerinizi, yani biz 3 kişiyle veya 7 kişiyle veya 10 kişiyle geliyoruz diye sayıları bildirirseniz, ona göre daha büyük bir tekne tutacağız. Yani 300 ü veya 200 ü dolduralım istiyoruz. Nerede çokluk, orada uçurtma diye de bir söz var, onu da unutmayalım. Biz bize, diz dize, göz göze, söz söze güzel eğleniriz. Biz Kültür-Sanat Komisyonu olarak bu eğlenceyi size organize edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. BAŞKAN- Teşekkür ederiz. Sayın Av. Ufuk Yılmaz; buyurun. Av. UFUK YILMAZ- Sayın Başkanım, Sayın Divan, Baro Meclisinin sayın üyeleri; hepinize bu sıcak günde buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Toplantımızda gerçekten önemli konular görüşülüyor. Benden önce ilk sunumu yapan Sayın Av. Uğur Poyraz ın meslek sorunlarıyla ilgili olarak söylediklerine katılmamak mümkün değil. Ben öncelikle sözlerime başlarken, Meslek Sorunları Komisyonunun Başkanlığı görevini yürüten Sayın Av. Rezzan Akatay ın bir mazeretini iletmek istiyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle şu anda aramızda değil, geçen hafta içerisinde geçirmiş olduğu bir operasyon nedeniyle bu toplantımıza katılamadılar. Bu mazeretini iletmemi özellikle istediler kendileri. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Değerli Meslektaşım Sayın Av. Uğur Poyraz ın belirtmiş olduğu sorunların hepsi gerçekten bizler için çok önemli. Meslek Sorunları Komisyonu, geçen dönemde yapmış olduğu çalışmalarda, özellikle Avukatlık Kanununun 44 üncü ve 35 inci maddesiyle ilgili olarak düzenlemiş olduğu raporları İstanbul Barosu Yönetim Kuruluna sunmuş durumda. Bu raporlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu, kendi içerisinde bir değerlendirme yaparak, raporlarla ilgili inceleme ve değerlendirme

16 16 yapıp sonradan görüş belirtmek üzere Denetim Kurulumuzun 2 üyesine bu görev tevdi edilmiş. Bu dönem içerisinde Meslek Sorunları Komisyonu olarak bu raporların akıbetini sorduğumuzda, araştırdığımızda, maalesef sorunların büyük bir kısmının yasadan kaynaklandığı, yasa değişikliği gerektiği için bir şey yapılamayacağı konusunda bir cevap bize geldi. Bu husus özellikle yabancı hukuk bürolarıyla ilgiliydi. Bunun dışında, reklam yasağına ilişkin olarak sorunlar, sayın meslektaşım belirtti, gerçekten kanunu uygulayacak olursak, herhalde fiilen çalışan 21 bin 500 avukatın 15 bini dedi meslektaşım, ben de katılıyorum, bin kişiye disiplin cezası uygulanması gerekecek. Bu, büromuzda asmış olduğumuz tabelamızdan Internet sitelerinde kullanılan tanıtım araçlarına kadar hepsini kapsıyor. Bu konularda bizlere düşen görevler olduğunu ve bu değerlendirmeleri kendimizin de yapmamız gerektiğine inanıyorum. En azından bu konuda çağın gereklerine uygun bir şekilde Reklam Yasağı Yönetmeliğinde de eğer bir değişiklik yapılacaksa yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca son Barolar Birliği Genel Kurulu öncesi yapmış olduğumuz toplantıda dile getirdiğim bir nokta var: Meslek ilkelerinin tespitine ilişkin Türkiye Barolar Birliğinin yapmış olduğu toplantıya bir Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız, Sayın Av. Mehmet Karahan katıldı; Baromuzu temsilen katıldılar, görüşlerini belirttiler. Ben bu konuda Nevşehir de yapmış olduğum konuşmada da bir öneride bulundum ve şunu söyledim: Baroların kimilerinde vardır, kimilerinde yoktur, ama İstanbul Barosunda var ve olması da çok iyi bir özellik. Meslek Sorunları Komisyonunun da bu meslek ilkelerinin belirlenmesinde söz sahibi olması, bu komisyonların da Barolar Birliği tarafından görüşlerinin alınması gerektiğini dile getirdim. Bu gerçekten önemli; çünkü bundan 25 sene önce, 30 sene önce belirlenen kimi kuralların geliştirilmesi, daha iyi hale getirilmesi, mesleğimizin itibarı ve saygınlığı açısından da büyük önem taşıyor. Ben Sayın Meslektaşım Uğur Poyraz ın belirttiği noktalara bir iki örnek vererek değinmek istiyorum. Özellikle avukatlara meslekleri sırasında, görevlerini ifa ederken yapılan saldırılar konusunda kendileri çok güzel açıkladılar, gerçekten böyle saldırılarda Baromuzun müdahil olması ya da müdahil olan meslektaşımızın yalnız kalmasıyla ilgili birçok sorun yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezinin müdahil olduğu olaylardan bir tanesi benim şahsımla ilgiliydi, Kartal daydı. Sonuçta çok büyük bir olay değildi, ama neticede bu saldırıda bulunan

17 17 kişiler bir ceza aldılar. O bakımdan, nispeten de olsa, insan yaptıkları cezasız kalmadı diyor, ama zannedersem bu sorunlar daha çok büyük şehirlerde karşımıza geliyor ve en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: Ben bu sene ocak ayının sonlarına doğru Trabzon da bir haciz uygulaması sırasında böyle bir saldırıyla karşılaştım. Saldırı derken, fiziki bir şiddet falan değil, sadece borçlunun bana ve icra müdürünün önüne geçip yapamazsınız, çıkın buradan diye bağırması, tek yaptığı bu. Tabii yanında arkadaşları falan da vardı, haciz uygulanamaz hale gelince şikâyetçi olmuştuk ve söyleyeceğime belki inanmayacaksınız, bu saldırıyı yapan kişi Trabzon da tutuklandı, 23 gün hapishanede yattı ve yargılaması sonucunda 33 ay 10 gün ceza aldı. Ya Trabzon daki yargıçların uygulaması yanlış ya İstanbul daki yargıçların uygulaması yanlış. Kanun aynı, yapılan işlem aynı. Bırakın böyle basit bir engellemeyi, hastanelik olan meslektaşlarımıza yapılan saldırılarda dahi böyle cezalar verilmiyor İstanbul da. Yani bu konunun da gerçekten üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum. Gerek adliyelerde hâkimler ve savcılarla yapacak olduğumuz görüşmelerde, birebir olabilir, komisyonlarla olabilir, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte olabilir, sorunun önemine dikkat çekmemiz gerektiğine inanıyorum. Avukatların dosya incelemesinden bahsetti sayın meslektaşım, hepimiz yaşıyoruz. Vekâletimiz yok, dosyaya bakacağız diyoruz, bakamazsın deniliyor veya ısrar edersek, dilekçe verin deniliyor. Dilekçeyi veriyorsunuz, 5 dakika küçük bir masanın üzerinde dosyayı yarım yamalak incelemenize izin veriliyor, âdeta görev yapmanız istenmiyor. Bu gerçekten büyük bir sorun, kanuni haklarımızı âdeta kullanamaz hale geliyoruz. Adliyelerde karşılaştığımız sorunların en günceli, ona da değineyim, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sorunu. Ben bunu artık bir sorun olarak görmüyorum, adliye görevlilerinin iş yapmamak için sığındıkları mazeret diyorum. Gerçekten eğer istediğiniz bir şeyi yapmak istemiyorsa, ama şimdi UYAP var, bunun yapamıyoruz diyor. Bunu diyen kişiye şu şekilde bulursunuz dediğimiz zaman da avukat bey, bekleyin, biraz sonra yapalım diyor ve yarım saatten fazla sizi bekletiyor, sırf işinizi yapmamak için, gitmeniz için. Bunu yapanlar içerisinde savcılarımız da var maalesef. İki örnek vereceğim: Bir savcımıza gittiğimde, bir dosya yeni intikal edilmiş kendisine,

18 18 bulamayacağını söyledi. Kendisi de ilk önce kâtibe zannetmiştim; çünkü laptop un başında, masasında değil, oturmuş, ifade düzeltiyor falan. Kendisine efendim, UYAP a geç işlenmiş durumda bunlar, şunu yaparsanız bulursunuz dedim. Bir anda cevap vereceğine şaşırdı, baktı, Avukat Bey, dışarı çıkar mısın? İşim bitince sizinle ilgileneceğim dedi ve 45 dakika bekledim. Bir başka örnek, bir icra dairesinde müvekkilimin yenilemiş olduğu bir dosyada; takibi kendi rızasıyla bırakılan, sonradan yenilenmiş olan bir dosyada müvekkilim tarafından bildirilmediği için dosya numarası öğrenmeye gittiğimde bulamayız dediler. Bu bulunmayacak bir şey değil ki, neticede dosya sorguya gireceksiniz. İki kriteriniz var; dosya numarası alacaklılardı, borçlulardı, bunlara girdiğiniz zaman bulmak mümkün değil dedim. Şimdi çok yoğunuz da, şu işimiz var da, bu işimiz var da 15 dakikalık uğraşmadan sonra onu da öğrenebildim. Bütün bunları şunun için söylüyorum: Ulusal Yargı Ağı Projesi uygulamaya geçtiğinde ve layıkıyla uygulandığında, gerçekten birçok sorunu çözebilir. Ama şu aşamada, özellikle İstanbul için söylüyorum, benim gittiğim adliyeler için söylüyorum, hepsi için olmayabilir, ama adliye personelinin de iş yapmamak için sığındığı bir mazeret durumunda. Bunu da herhalde başsavcılarla yapılacak olan görüşmelerle aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda gerçekten bölge temsilcileri, özellikle Kadıköy bölgesinde görev yaptığım için, Kadıköy bölge temsilcilerinin gerek başsavcılarla, gerekse komisyon başkanlarıyla yaptıkları görüşmeleri de biliyorum, bu sorunların çözümü için çaba da sarf ediyorlar. Gerek bölge temsilcilerinin, gerekse Yönetim Kurulumuzla birlikte yapılacak olan başsavcı ziyaretlerinin etkili olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN- Teşekkür ederiz. Sayın meslektaşlarımız; Baro Başkanımız bir toplantı için Ankara ya gidecek uçağıyla. Bu nedenle kendisine şu anda söz veriyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Av. KÂZIM KOLCUOĞLU (İstanbul Barosu Başkanı)- Sayın Başkan, çok değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

19 19 Zannediyorum bundan önceki Baro Meclisi toplantısı, Barolar Birliği Genel Kurulu öncesi yapılmıştı ve o günden bugüne Barolar Birliği Genel Kurulu dahil olmak üzere önemli bazı etkinlikler ve bu arada tabii sizlere çok fazla belki ulaşmaması nedeniyle bilgilenemediğiniz bazı gelişmeler yaşanmıştır. Tabii yine bu gündemimizin sondan önceki maddesinde Türkiye deki seçim ve siyasi gelişmeler de değerlendirilecektir ve bu süreç içerisinde neler yapıldı, neler oldu, nasıl geçti, bunların değerlendirmesini hep birlikte burada yapacağız. Ben Ankara da Ankara Barosunun kuruluş yıldönümü bu akşam saat da başlıyor, toplantı var, bu toplantıya katılacağım. Onun için hepinizi dinledikten sonra konuşmak istemiştim, ama vakit olmadığı için arada söz alarak aranızdan ayrılacağım. Öncelikle Türkiye Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu Toplantısına katıldık. Bu toplantıda, delegasyon içerisinde sizlerin arasında önemli bir sayıda delege vardı, hepimiz toplantıyı izledik. Çok istemediğimiz bazı gelişmeler oldu ve bu arada bizim de çok disiplinli, kararlı, ilkeli bir tavır koymadığımızı da açık olarak burada ifade etmek istiyorum. Genel Kurul öncesi yaptığımız toplantıda nelerin konuşulması, kimlerin konuşması gerektiği konusunda açık ve net olarak tespitler yaptığımız halde, Genel Kurul açıldıktan sonra her isteyen konuşma talebinde bulunarak, âdeta Anadolu barolarının en fazla konuşma olanağını bulabileceği Barolar Birliği Genel Kurulunu İstanbul Barosu daha fazla konuşarak onların konuşmasını sanki önlemeye çalışan ve bu nedenle gayret gösteren bir baro haline düştük. Bunun serzenişleri bana Başkan olarak yapıldı, ama çok değerli arkadaşlarımız, bu konuda çok duyarlı davranmadılar, bunu da burada bir Başkan olarak açık ve net olarak ifade etmek istiyorum. O günden sonra gerçekten ülkemizde önemli değişiklikler ve gelişmeler oldu. Öncelikle yargı kararlarını hepiniz biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi kararı ve ondan sonra Anayasa değişiklikleriyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Sadece bu Anayasa değişiklikleriyle değil, aslında bu Anayasa değişiklikleri arasında seçime gitmek zorunda olan bir iktidarın arada çıkarmak istedikleri, fakat kamuoyundan biraz uzaklaştırarak hemen geçirmek istediği yasaları da bu arada sıkıştırdı. Onları da maalesef bir günde komisyonda görüşülüp, bir gün sonra Genel Kurula sevk etmek suretiyle oradan geçirme başarısını ede etti. Onların başında, Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasasındaki önemli değişiklikler. Bu konu, gerçekten bizi çok yakından

20 20 ilgilendiren önemli bir değişiklikti. Daha başından bu değişiklik önerilerine biz barolar olarak, hele İstanbul Barosu olarak kesin karşı çıkmıştık ve o zaman da demiştik. Ceza Muhakemeleri Yasasıyla verilenlerin büyük bir kısmı yeni bir yasayla geri alınmak ve insanların özgürlükleriyle ilgili olan düşünce ve değişiklikleri yeniden eskiye döndürmek konusunda bir gayret olduğu anlaşılıyordu. O zaman karşı çıkmıştık, o tasarıyı kenara çekmişlerdi. Ama bu çok çabuk geçen, biraz da Türkiye'de karambol yaşanan dönem içerisinde maalesef bizim de bir gün önceden öğrenme fırsatını bulduğumuz Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasasında 7 ye yakın maddesi değiştirilmek suretiyle âdeta bir kısım maddelerin de CMK maddeleriyle çatışır nitelikte olması da gözden kaçmadı herhalde, ama onlar için de biz bunları yine yetiştirdik, söyledik, buna rağmen bunları da geçirme fırsatını yakaladılar ve geçirdiler. Zaman zaman polisten hepimizin şikâyetçi olduğu dönemler yaşandı ve polislere verilen salahiyetlerin, yetkilerin kullanılmasında denetlemenin hiçbir şekilde yapılmadığı ve denetlemesiz bir yetkinin ve salahiyetin kullanılmasının insanların özgürlükleri konusunda çok önemli etkiler yaratacağı konusunda düşüncelerimizi her zaman söyledik. Bu arada o tasarı Meclise sevk edildiği günden bir gün önce televizyonda bir açıklama yaptık, burada da açık ve net olarak söyledik. Polislere verilen salahiyetler ve yetkiler, âdeta o arada da tabii terör var, insanları bu terörle ilgili olmak üzere takip etmek, yakalamak, suçları önleme konusunda önemli çalışmaları yapabilmek, polislerin salahiyetleri, vazifelerindeki o yetkilerin arttırılmasıyla olanaklıdır diye hemen arkasından geldiler ve durdurma hakkı diye bir hak getirdiler Polis Vazife ve Salahiyetlerine. Arabayla gidiyorsunuz. Dur. Niçin duracaksınız? Efendim, sizin gidişinizi veya o andaki duruşunuzu, tavrınızı beğenmediği için durduracak ve durdurduğu zaman da polis olduğu konusunda bir belgenin sunulmasını da ortaya koymadılar. Yani durduracak, size bazı sorular soracak, polis olduğunu söyleyecek, ama polis olup olmadığı konusundaki belgeyi veya herhangi bir kimliği açıklamak zorunda olmadığını görüyoruz. Bunlar hep kötüye kullanılmış ve Türkiye'de âdeta polis gibi davranmanın önemli ayrıcalıklar getirdiğini gören, yeraltı örgütleri dediğimiz çıkara dayalı çete niteliği taşıyan örgütlerin adamlarının da zaman zaman bunları yaptıklarını gördük. Onlar da kendilerinin polis olduğunu söylediler, insanları durdurdular ve sonuçta yasaya aykırı, hatta işkenceye

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE 12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA 2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 11.09.2013 1 11.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme( Staj Kurulu, Alt

Detaylı

10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 15.30-16.30

10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 15.30-16.30 10.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/10 ÇARŞAMBA 02.10.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 10 2013/8 SALI

8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 10 2013/8 SALI 8.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ 1 2013/8 SALI 24.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/8 SALI 24.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

18.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU

18.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 18.GRUP HAFTA GRUP GÜN SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/18 ÇARŞAMBA 27.11.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/18 ÇARŞAMBA 27.11.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme(

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni:

AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni: AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni: Temmuz 03, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat'ın düzenlediği basın toplantısının tam

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER PROJE : SEN SAVUN

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER PROJE : SEN SAVUN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER PROJE : SEN SAVUN RUMUZ : HERMES 2015 1. AMAÇ Bu projenin amacı, avukatlık mesleğinin daha etkin ve nitelikli

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ SAYI : 2016/150 TARİH : 29.01.2016 TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET TÜRMOB, 76. Başkanlar

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU 2017 yılı Ocak ayından beri Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Haluk Baş, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2017 Normal Şark Atama Tayinleri kapsamında

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Çalışan Gazeteciler Günü nde Bodrum da görev yapan gazeteciler Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un Trafo Bodrum da düzenlediği

Detaylı

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK Harika SELİÇİ * İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (Çocuk Mahkemeleri Komisyonu-Çocuk Hakları Komisyonu), 1989 yılından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

MEVZUAT KRONİĞİ I. Kama Hukuka

MEVZUAT KRONİĞİ I. Kama Hukuka MEVZUAT KRONİĞİ I Kama Hukuka MEVZUAT KIÎONİOİ Hazırlayan : Prof. Dr. ÖZTEKİN TOSUN w 1. CEZA HUKUKU 1 Hava korsanlığı 4 mayıs 1975 tarihli ve 15226 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1888 ve 1889 tarihli

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ GÖRÜŞME NOTLARI

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ GÖRÜŞME NOTLARI İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ GÖRÜŞME NOTLARI Kartal Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu olarak, İstanbul Anadolu Adliyesi ile ilgili 14.01.2013 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı Celal AVAR ile

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

Özel Yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ne sunulmak üzere,

Özel Yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ne sunulmak üzere, 1 01 Kasım 2010 Özel Yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ne sunulmak üzere, Sayın Avukat Metin İriz e, Tarafıma yapmış olduğunuz 28 Ekim 2010 tarihli müracaat üzerine ve sunmuş olduğunuz dosya içeriği

Detaylı

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA A Ç I K L A M A L A R

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA A Ç I K L A M A L A R İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI VEKİLLERİ : Avukat Kazım Erkut GÜZEL : Av. Mehmet Ümit ERDEM Av. Sevgi DUTAR Av. Aziz AYTAÇ Av. Yeşinil

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı