Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu"

Transkript

1 1 Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu

2 2

3 3 Faaliyetler hakkında rapor

4 Intesa Sanpaolo Mali olaylar ve alternatif performans ölçümleri Gelir tablosu rakamları (Milyon Euro) Değişiklikler Tutar % Net faiz geliri Net ücret ve komisyon geliri Alım satım karları (zararları) Faaliyet geliri İşletme maliyetleri Faaliyet marjı Net borç ayarlamaları -1, Net Gelir (kayıp) 5,087 Bilanço rakamları (Milyon Euro) Değişiklikler Tutar % Müşterilere verilen krediler -5, Doğrudan müşteri depozitoları ,2 Dolaylı müşteri depozitoları: Öyle ki: Yönetimdeki kıymetler 9.810, 6,7, Toplam varlıklar , ,3 Hisse sahiplerinin öz sermayesi 619 1,6 Faaliyet yapısı Miktarlardaki değişiklikler Çalışan Sayısı 27,991 27, İtalya 27,468 26, Yurtdışında Şube sayısı 1,956 1, İtalya 1,942 1, Yurtdışında Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar 472

5 Karlılık oranları (%) Maliyet / Gelir Net gelir / Ortalama öz kaynaklar (ROE) (a) Net gelir / Toplam varlıklar (ROA) Net şüpheli borçlar / Müşterilere verilen krediler Risk oranları (%) Şüpheli borçlar hakkında birikmiş ayarlamalar / Müşterilere olan brüt şüpheli borçlar Sermaye oranları (%) (b) Düzenleyici ayarlamalar/risk ağırlıklı varlıkların hisse seviyesi 1 sermayesi (CET 1) (Özsermaye Seviye 1 oranı) AŞAMA 1 Sermaye / Risk-ağırlıklık varlıklar Toplam kendi fonları / Risk-ağırlıklı varlıklar Risk-ağırlıklı varlıklar Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar (a) Net gelir ve hisseli sermaye ortalaması, hisse primi rezervi, rezervler ve değerleme rezervleri arasındaki oran (b) tarihindeki değerler, Basel 3 Sermaye Kaydı tarafından planlanan yöntem kullanılarak belirlenir. Basel 2 Sermaye Düz. tarafından belirlenen yöntemi kullanarak belirlenen 31 Aralık 2013 tarihindeki değerler için 2013 finansal bildirimlere atıfta bulunulmalıdır. 473

6 Ana Şirket Intesa Sanpaolo Giriş Intesa Sanpaolo S.p.A. ayrı mali bildirimleri 2014; Operasyonlar hakkında Konsolide Rapor içerisinde gösterilen ve uygulandığı kadarıyla aynı şekilde etki etkileri ve aynı çözümleri yansıtan konsolide mali bildirimlerle aynı konuları göstermektedir. Genel konular Ana Şirket olan Intesa Sanpaolo'nun 31 Aralık 2014 tarihinde ve bu tarihte biten yıl için tekrar sınıflandırılan gelir beyanı ve bilançosu aşağıda gösterilmiştir. Aynı türde bir kıyaslama lehine 2013 yılındaki karşılaştırmalı rakamlar, 2014 yılındaki kurumsal operasyonların etkisini geçmişe dönük olarak yansıtmak üzere uygun olan şekilde geçmiş rakamların ayarlanması yoluyla yeniden beyan edilmiştir. Özellikle 2013 gelir bildirimindeki tekrar belirlemeler aşağıda belirtilenleri içermektedir: 1 Ocak 2013 tarihinden sonra geçmişe dönük muhasebe ve vergi etkileri ile 31 Aralık 2013 tarihinde Centrofactoring'in Mediofactoring ile birleşmesi: 1 Ocak 2014 tarihinden sonra muhasebe ve vergi etkileri ile ve faktöring segmentniin Mediocredito Italiano'ya eş zamanlı katılması ile 1 Temmuz 2014 tarihinde Mediofactoring'in Intesa Sanpaolo ile birleşmesi; 1 Ocak 2014 tarihinden sonra geçmişe dönük muhasebe ve vergi etkileri ile 10 Kasım 2014 tarihindeki hukuki etkileri ile Banca Credito Sardo ve Cassa di Risparmio di Venezia'nın birleşmesi; 1 Ocak 2014 tarihinden sonra geçmişe dönük muhasebe ve vergi etkileri ile 1 Aralık 2014 tarihinde sonlandırılan Intesa Previdenza SIM'in birleşmesi; Banca Prossima'nın 24 Kasım 2014 tarihinde kar amacı gütmeyen iş koluna katılımı. Genel sonuçlara olan önemsizlik ile Adriano Finance 2 ile Intesa Sanpaolo'nun birleşmesi hesaba katılmamıştır. 474

7 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Tekrar sınıflandırılan gelir bildirimi Değişiklikler Tutar % Net faiz geliri 2,181 1, Temettüler 2,277 1, Net ücret ve komisyon geliri 2,514 2, Alım satım karları (zararları) Diğer işletme harcamaları (masrafları) Faaliyet geliri 7,307 7, Personel giderleri -1,992-1, Diğer idari harcamalar -1,594-1, Mülk, ekipman ve gayri maddi varlıklar için ayarlamalar İşletme maliyetleri -3,715-3, Faaliyet marjı 3,592 3, Riskler ve masraflar için net provizyonlar Net borç ayarlamaları -1,684-2,706-1, Diğer varlıklar üzerinde net değer düşüklüğü zararları Vade ve diğer yatırımlarda yatırımlar üzerindeki kar (kayp) 393 1,558-1, Devam eden işlemlerde vergi öncesindeki gelir (kayıp) 2,036 1, Devam eden işlemlerden gelir vergileri Entegrasyon ve çıkış teşvikleri için masraflar (vergi neti) Satın alma fiyatının tahsisinin etkisi (vergi neti) İyi niyet, diğer gayri maddi varlıklar ve sermaye çoğunluğunun bozulması (vergi ,971-5, neti) Sonlandırılan işlemlerde vergi sonrasındaki gelir (kayıp) Net Gelir (kayıp) 1,213-3,874 5,087 Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar Intesa Sanpaolo'un 2014 gelir bildirimi; temel olarak sınırsız yaşam ile gaydi maddi varlıkların ve IFRS 3'ün uygulanması ile Banca Intesa ve Sanpaolo IMI arasındaki birleşmeyi takiben tekrar değerlemeye tabi olan bağlı ortaklıklarındaki yatırımların kayda değer azalmasının tanınmasından ortaya çıkan şekilde geçmiş yılın milyon euro'luk net kaybının aksine milyon euro net gelir ile dönemi kapatmıştır. İşletim marjı, geçmiş yıla kıyasla %5.1 artan şekilde 3,592 million euro'dur. Gelir; ticaret karları ve diğer işletim gelirlerinde azalma ile kısmi denkleştirme ile başlı ortaklıklar tarafından dağıtılan temettülere ilaveten net faiz geliri ve net ücret ve komisyon gelirinden daha fazla katkı odaklıdır. İşletim maliyetleri aynı zamanda orta seviyede temel olarak personel giderlerine atfedilebilen şekilde de arttırılabilir. Devam eden işlemlerin vergisinden önceki gelir; vade yatırımları ve diğer yatırımlardaki karlarda meydana gelen azalma ile kısmen denkleştirilen şekilde diğer varlıklar üzerinde (-%13.8) net bozulma kayıpları ve borçlar üzerindeki düşük net ayarlamalardan (-%37.8) ötürü %4 oranındadır. İleride detaylı olarak açıklanacak olan işletim giderlerinin çeşitli bileşenlerinin analiz edilmesinde net faiz geliri, %16.9'a kadar milyon euro'dur. Riskten korunma türevlerinin hafifletici etkilerini dikkate alarak, müşteri ilişkileri azalmıştır (-307 milyon euro), öyle ki AFS kategorisi ile sınıflandırılan finansal araçlarla yapılan katkı da azalmıştır (-185 milyon euro), hem brüt bankalar arası borçluluk maliyetleri (505 milyon euro) ve senetlerle temsil edilen fonlamalardaki (276 milyon euro) azalma ile denkleştirilmiştir. Riskten korunma türevleri, 2013 yılında %45 oranında azalan şekilde 614 milyon euro'luk pozitif katkı sağlamıştır. Bağlı ortaklıklar tarafından dağıtılan temettüler, 347 milyon euro artmıştır. Temel olarak Intesa Sanpaolo Vita, Banca Fideuram, Eurizon Capital SGR, Bolonya'da Cassa di Risparmio ve Intesa Sanpaolo Holding International'a ilişkin artışlar söz konusudur. Net ücret ve komisyon geliri, önceki yıl 2,324 milyon euro'dan %8.2 artış göstererek milyon euro'ya ulaşmıştır. Artış, yönetim, ticaret ve danışmanlık (+210 milyon euro veya +%21.4), özellikle menkul kıymetlerin yerleştirilmesi (+108 milyon euro) ile sigorta ürünlerinin dağıtımı (+61 milyon euro) ve daha küçük kapsamda, Grubun kredi ürünlerinin (+25 milyon euro) ve portföy yönetiminin (+25 milyon euro) yanı sıra esasen verilen teminatlar, tahsilat ve ödeme hizmetleri üzerine ticari bankacılık faaliyetleri (+86 milyon euro veya %+9.8) ile ilgilidir. Diğer yandan, diğer net ücret ve komisyon geliri (-106 milyon veya +%23.2) esasen yapılandırılmış finansman işlemleri (-39 milyon euro) ve kredi türevleri (-37 milyon euro) üzerine düşmüştür. Ticari faaliyet üzerindeki karlar, 2013 yılındaki 661 milyon euro ya kıyasla, 2014 yılında 218 milyon euro miktarında oluşmuştur. Ancak 2013 yılındaki bu rakam, yaklaşık olarak 150 milyon euro miktarındaki kendi menkul kıymetlerinin yeniden satın alınması yoluyla olmasının yanında Prada ve Assicurazioni Generali deki satışa uygun varlıklar olarak sınıflandırılmış ve yaklaşık olarak 160 milyon euro miktarındaki faizlerin elden çıkarılmasından etkilenmiştir. 475

8 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Yıla ilişkin pozitif sonuç, 205 milyon euro su borçlanma senetlerinin, özellikle devlet tahvillerinin, tasarrufundan oluşan toplam 291 milyon euro, özsermayelerin tasarrufundan oluşan 8 milyon ve 119 milyon euro su Bank of Italy deki hisseye ilişkin olan toplam 133 milyon euro miktarındaki kar payları dahil olmak üzere satışa uygun olarak sınıflandırılmış menkul kıymetler ve finansal borçların tasarrufu üzerindeki kazançlar tarafından ortaya konulmuştur. Toplam miktar aynı zamanda 55 milyon euro luk kendi menkul kıymetlerinin geri satın alınması üzerine oluşan kayıpları da içermektedir. Faiz oranlarındaki işlemler üzerindeki zararlar, ticari faaliyet için elde bulundurulan finansal türevler üzerinde 206 milyon euro miktarındaki negatif değer farkları, riske karşı koruma faaliyeti üzerindeki 69 milyon euro, 160 milyon euro miktarında ticari faaliyet için elde bulundurulan borçlanma senetleri üzerindeki karlar tarafından telafiye (23 milyon euro miktarında İtalyan ve yabancı devlet tahvilleri ile diğer halka açık ihraçta bulunanlardan gelen miktar, 95 milyon euro miktarındaki banka kıymetleri ve 42 milyon euro miktarındaki diğer ihraççılara ait menkul kıymetler) bağlı olarak 115 milyon euro miktarında gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, 29 milyon euro miktarındaki hisseler üzerinden, 11 milyon euro miktarındaki riske karşı koruma işlemlerinden, 7 milyon euro miktarındaki emtia türevlerindeki işlemlerden ve 1 milyon euro miktarındaki yapılandırılmış kredi ürünleri ile kredi türevleri üzerindeki işlemlerden pozitif sonuç elde edilirken, para birimleri üzerindeki işlemlerde 6 milyon euro miktarında bir zarar oluşmuştur. Diğer net işletme geliri (harcamalar) esasen tekrar eden bileşenlerine ilişkin olarak sabit olan, ancak belirli pozitif tek seferlik etkilerden faydalanmış olan 2013 yılına nazaran %52.6 miktarında düşük olarak, 117 milyon euro miktarına erişmiştir. Bir önceki yıla göre hafif derecede (+%2.9) olan, esasen değişken bileşene atfedilebilen, 1,884 milyon euro dan 1,992 milyon euro ya çıkan personel harcamalarındaki artışa bağlı olarak (+%5.7) işletme giderleri 3,715 milyon euro ya erişmiştir. Diğer idari harcamalar 1,588 milyon euro dan 1,594 milyon euro ya artış göstererek esas olarak istikrar göstermiş olup, arazi, ekipman ve maddi olmayan varlıklara ilişkin ayarlamalar bir önceki yılın miktarı olan 137 milyon euro dan 129 milyon euro ya hafif bir düşüş göstermiştir. Yukarıda gösterilmekte olan işletme geliri ve harcamaları %5.1 artış gösterip 3,592 milyon euro işletme marjı ile sonuçlanmıştır. Riskler ve bedellere yönelik net karşılıklar, %17.2 düşüş ile, 96 milyon euro ya karşılık gelmiş olup iptal davalarınsan, tazminat davalarından, hukuki ihtilaflardan ve diğer problemlerden kaynaklanan muhtemel riskleri karşılamak amacına yöneliktir. Kredilere ilişkin net ayarlamalar, yerine getirilen kredilere atfedilebilir artışın geri kalanı ile birlikte, 993 milyon euro miktarındaki batık kredilere yapılan ayarlamalardaki düşüşün bir sonucu olarak, bir önceki yıldan 1 milyardan daha fazla bir düşüş ile, toplamda 1,684 milyon euro ya erişmiştir. Daha ayrıntılı olarak, toplamda 1,674 milyon euro ya erişen batık kredilere gerçekleştirilen ayarlamalar, %40 şüpheli kredilere ilişkin ayarlamalar, %49 standart altı krediler, %2 yeniden yapılandırılmış krediler ve %9 oranında zamanı geçmiş kredilerden oluşmaktadır. 169 milyon euro miktarındaki diğer varlıklar üzerindeki net değer düşüklüğü kayıpları esasen öz kaynakların veya fon birimlerinin ve daha az bir kapsamla borçlanma senetleri ile satışlar için bulundurulan varlıklar arasında sınıflandırılmış kredilerin değer düşüklüğü ile ilişkilidir. Hisse üzerindeki esas değer düşüklüğü kayıpları, Istituto per il Credito Sportivo (37 milyon euro), Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti (26 milyon euro), Giochi Preziosi (18 milyon euro), RCS MediaGroup (15 milyon euro), GWM Renewable Energy (13 milyon euro), Prelios (12 milyon euro), Sesto Immobiliare (7 milyon euro), Banca delle Marche ve Banque Espirito Santo et de la Venetie ye (her biri 7 milyon euro) ilişkin olup Alfatherm tarafından ihraç edilen iştirake dair finansal araçlar da yaklaşık olarak 7 milyon euro civarında kaydedilmiştir. Öz sermaye yatırımları, bir yandan çeşitli faziler üzerindeki tasarruflara ilişkin 382 milyon euro miktarındaki kazançlara özellikle SIA (114 milyon euro), Pireli (yaklaşık olarak 61 milyon euro), Lauro Sessantuno (59 milyon euro) ve AllFunds Bank ın Eurizon Capital SGR ye iştiraki (113 milyon euro) diğer yandan esasen Alitalia (51 milyon euro), Autostrade Lombarde (28 milyon euro) ve daha az miktarlardaki diğer yatırımlardan oluşan 102 milyon euro miktarındaki çeşitli yatırımların değer düşüklüğüne atfedilebilen 280 milyon euro miktarında bir net pozitif etkiye sahip olmuştur. 113 milyon euro'luk pozitif etkiler aynı zamanda araziler üzerindeki tasarruflara da atfedilebilir. Devam eden operasyondan gelen vergiden önceki gelir 2013 yılındaki 1,958 milyon euro luk miktara kıyasla 2,036 milyon euro (+%4) idi. Devam eden faaliyetlerden gelen gelir üzerindeki vergiler, 2013 yılındaki 236 milyon euro luk miktara kıyasla toplamda -289 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Dönem içerisinde, tarihi vergi değeri ile Bank of Italy deki yeni hissenin nominal değeri arasındaki farkın yeniden ayarlanmasına bağlı olan yedek vergi oranı 89 nolu ve 23/06/2014 tarihli Kanun ile değiştirilmiş, 66 nolu 24 Nisan 2014 tarihli Kanun Hükmünde Kararname gereğince, dönem için 328 milyon euro miktarında artış gösteren bedellere yol açarak % 12 den % 26 ya artmıştır. Diğer yandan, İtalyan Anayasa Mahkemesi tarafından hükmedilen, 2002 yılı için %5.74 oranında bankacılık, finans ve sigortacılık sektöründeki vergi yükümlülerine uygulanan IRAP oranını arttırmış olan, Lombardy Bölgesi tarafından kanunlaştırılan yasayı hükümsüz kılan karara bağlı olarak verdiği indirimlerinin tahakkuku yaklaşık 15 milyon euro civarında bir vergi karına sebep olmuştur. Entegrasyon ve çıkış teşviklerine yönelik bedeller, 25 milyon euro nun vergi etkisinin net miktarı olarak, 61 milyon euro miktarına erişmiş olup Mart 2014 te kabul edilen sendika sözleşmesi gereğince yöneticilerin çıkışına ilişkin bedelleri de içermektedir. Sanpaolo IMI ye yönelik fiyat dağıtımına ilişkin bedel, kıst usulünde amortize edilen maddi olmayan bileşenlerin çoğunun net defter değerini düşüren, 2013 yılının sonlarında tahakkuk etmiş olan değer düşüklüğü kayıplarına bağlı olarak bir önceki yıla göre düşük olan, 16 milyon euro miktarındadır. İyi niyet ve kontrol faizlerinin değer düşüklüğü esasen CIB Bank ve Pravex Bank içerisindeki faizler üzerinde tahakkuk eden değer düşüklüğü kayıplarını da içermektedir. 476

9 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Tekrar sınıflandırılan bilanço Varlıklar Değişiklikler Tutar % Ticari amaçla bulundurulan mali varlıklar 24,075 17,454 6, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali varlıklar Satış amacıyla mevcut olan mali varlıklar 30,975 41,202-10, Vadeye kadar tutulan yatırımlar Bankalardaki varlıklar 117, ,910 9, Müşterilere verilen krediler 168, ,066-5, Özsermaye yatırımları 28,940 28, Mülk, ekipman ve gayri maddi varlıklar 4,982 5, Vergi varlıkları 9,795 10, Satış ve sonlandırılan işlemler için tutulan cari olmayan varlıklar Diğer aktifler 15,519 13,989 1, Toplam varlıklar 400, ,202 1, Borçlar ve Öz kaynaklar Değişiklikler Tutar % Banka borçları 106, , Müşterilere verilen krediler ve ihraç edilen hisseler 220, ,739-4, Ticari amaçla bulundurulan mali borçlar 16,678 11,429 5, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali borçlar Vergi borçları Satış ve sonlandırılan işlemler için tutulan cari olmayan varlıklarla ilgili borçlar Diğer borçlar 13,049 11,885 1, Belirli amaçların karşılıkları 2,615 2, Hisse sermayesi 8,725 8, Rezervler 31,042 35,517-4, Değerleme rezervleri Net Gelir (kayıp) 1,213-3,874 5,087 Toplam Borçlar ve Hissedarların Öz Sermayesi 400, ,202 1, Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar 31 Aralık 2014 tarihinde müşterilere olan borçlar, 2013 yılının sonu ile kıyaslandığında 5.4 milyar euro (%-3.1) düşmüştür ve 169 milyar euro'dur. Borç kalitesine istinaden net ödenmeyen borçlar, Aralık 2013 yılında 11.8 milyar euro'ya kıyasla 13.3 milyar euro'ya düşmüştür. Bireysel bileşenlerin performansı aşağıda belirtilenleri göstermektedir: - %10 oranında şüpheli durumdaki artış (4,895 milyon euro'dan 5,409 milyon euro'ya); milyon euro'dan milyon euro'ya çıkan ve %22 oranında olan standart altı borçlarda artış; - Aralık 2013'te milyon euro ile kıyaslandığında milyon euro'ya gelen tekrar yapılandırılan borçların temel stabilitesi ve yılının sonunda olan 422 milyon euro ile kıyaslandığında 343 milyon euro olan geçmiş borçlarda küçük azalma yılının sonunda yaklaşık 129 milyar euro ile kıyaslandığında toplamda 125 milyon euro olan gruplar arası borçlar ve teminatlarla temsil edilen borçları içeren şekilde ödenen borçlar Azalma temel olarak kredi ve cari hesaplara ilişkindir öyle ki güvenceler ve diğer borçlarda tekrar satın alım sözleşmelerinde bir artış mevcuttur. Karşılama oranı, 2013 yılının sonunda %0,73 ile kıyaslandığında %0.70'de kalmıştır. 31 Aralık 2013 tarihinde milyon euro olan bağlı ortaklıklar olan Leasint ve Mediofactoring'e olan borçlar, şirketlerin Mediocredito Italiano bankası ile birleşmesinden ötürü banka borçları olarak tekrar sınıflandırılmıştır. Doğrudan mevduatlar, yaklaşık olarak 5 milyar euro (tekrar satın alım sözleşmelerine ilişkin 6 milyar euro ve cari hesaplar, depozitolar ve depozito belgelerinin indirgenmesine ilişkin yaklaşıkö 2 milyar euro) olan güvence dışı fonlardaki artış ve yaklaşık 10 milyar euro olan güvence fonundaki azalmadan ötürü 31 Aralık 2013 ile kıyaslandığında %2.2 oranında azalarak 221 milyar euro olmuştur. Finansal ve kredi türevlerini de içeren ticari amaçla bulundurulan finansal varlıklar, ticari amaçla bulundurulan borç menkulleri ve hisse seneleti; toplamda yaklaşık 7.4 milyar euro'ya ulaşmıştır; net yükümlülükler yaklaşık 17 milyar euro'dur; 31 Aralık 2013 tarihine kıyasla 1 milyar euro'dan fazla artış, menkul değerlerdeki işlemlere atfedilebilir. 477

10 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Satış için bulundurulan finansal varlıklar, yaklaşık 31 milyar euro'dur. Yaklaşık olarak 4 milyar euro'luk özsermaye yatırımlarını ve özel özsermaye faizlerini içeren bu tür varlıklar ve 27 milyar euro'luk borç varlıkları, borç varlıklarına atfedilebilecek şekilde 10 milyar euro azalmıştır. Yaklaşık 29 milyar euro olan özvarlık yatırımları; bağlı ortaklıklarda, ortaklarda ve ortak kontrole tabi olan şirketlerde hisselerin kontrolünü içerir ve geçmiş yıldan bu yana değişmemiş şekilde kalmıştır yılının sonuna kıyasla 1,213 milyon euro olan yıl için net gelirin tahsisini takiben 40.3 milyar euro'luk hissedar sermayeleri sonrasında rezervler üzerindeki 822 milyon euro'luk temettü dağılımı ve 592 milyon euro'luk değerleme rezervlerinin bozunması ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2013 tarihinde -779 milyon euro'dan -1,268 milyon euro'ya azalan ve hisse oranı performansına atfedilebilir şekilde 489 milyon euro azalma göstererek nakit akışı serbest rezervlerine ilişkin en önemli değişiklik olmuştur. Satış için hazır bulundurulan borç menkulleri üzerindeki rezervler, Aralık 2013 tarihinde -97 milyon euro'dan Aralık 2014'te -36 milyon euro'ya düşmüştür. Satış için hazır bulundurulan UCI kotaları ve hisseler üzerindeki rezervle, 129 milyon euro artarak +260 milyon euro'ya çıkmıştır. Aktüeryel kayıplar için rezervler, önceki yılın sonunda -247 milyon euro olmasına kıyasla -540 milyon euro'dadır. 478

11 Diğer Bilgiler İtalya Medeni Kanunu'nun maddesi ve müteakpi maddelerine göre Intesa Sanpaolo, Bankacılık grubunun parçası olmayan ve mevcut kanunlara dayanan şirketleri de içeren şekilde doğrudan ve dolaylı yoldan tüm bağlı ortaklıkları için yönetim ve koordinasyon faaliyetleri yürütmektedir. Intesa Sanpaolo S.p.A.'nın finansal bildirimleri hakkındaki bu rapor; yalnız Bankanın performansına ve ilgili alternatif performans ölçümlerine ilişkin bilgiler içermektedir. Kanunlar ya da yönetmelikler tarafından gerekli olan diğer tüm bilgiler için belirli konuları ele alırken konsolide mali bildirimler raporuna ya da Ana Şirketin finandal bildirimleri için Notlar raporuna atıfta bulunulmalıdır. Spesifik olarak aşağıda belirtilenlere istinaden Ana Şirketin finansal bildirimleri için Notlar raporuna atıfta bulunulacaktır: Bölüm H içerisinde belirtilen ilgili taraflarla Banka işlemleri hakkında bilgi; Bölüm E içinde gösterilen şekilde finansal ve işletim riskleri hakkında bilgiler; Bölüm B'de verilen şekilde bağlı ortaklıkların, ortak kontrole tabi olan şirketlerin ve 31 Aralık 2014 tarihindeki anlamlı etkiye tabi olan şirketlerin listesi. Bölüm F'de verilen şekilde sermaye hakkındaki bilgiler. Aşağıda belirtilenlere istinaden konsolide finansal bildirimler için atıfta bulunulmalıdır: Konsolide mali bildirimlerin işlemleri hakkındaki Rapor için ilgili giriş kısmı paragrafında belirtilenler ile birlikte ana riskler ve belirsizlikler hakkındaki bilgiler de uygulanacaktır; Konsolide İşlem Raporları giriş kısmında belirtilen şekilde sermayenin stabilitesi ve ilgili konulara ilişkin riskler; Bölüm E'de verilen şekilde AB dışı üye ülkelerde bulunan bağlı ortaklıklara istinaden Consob Piyasa Yönetmeliği Madde 36'ya ilişkin yükümlülüklere istinaden bilgiler. Konsolide Muhasebe Kanunu madde 123-bis ve madde 123-ter tarafından gerekli olan şekilde istihkak ve Intesa Sanpaolo Kurumsal Yönetim sistemi hakkındaki bilgiler, kısaca Konsolide İşlem Raporunda ve ayrı bir belge olarak gösterilmiştir. 479

12 2015 yılı için Tahmin Ana Şiket Intesa Sanpaolo için 2015 yılı beklentilerine istinaden tahminler, Grup tahminleri ile tutarlıdır yılında Intesa Sanpaolo'nun, risk maliyetinde bir azalma ile devam eden işlemlerden vergi öncesinde gelir ve işletim marjında olduğu gibi ücretler ve komisyonlarla işletim gelirinde bir artış elde etmeyi beklemektedir. Yönetim Kurulu Milan, 3 Mart

13 Ortaklar Toplantısı için Teklifler 481

14 482

15 Ortaklar Toplantısı için Teklifler Sayın Hissedarlar, İtalya Medeni Kanunu'nun 2364-bis maddesine ve Şirketin Kuruluş Sözleşmesi Madde 7.3 ve 28.3'e istinaden burada Yasal Rezervlerde artış şeklinde ve halen Diğer Rezervler altında net birleşme miktarının tekrar sınıflandırılmasına tabi olarak 1 Ocak - 31 Aralık 2014 mali yılı için Intesa Sanpaolo'nun net gelirinin tahsisi için teklifimizi onayınıza sunuyoruz. Aslında 2014 yılı içerisinde Intesa Sanpaolo, anonim şirket olarak Centro Leasing, Mediofactoring, Cassa di Risparmio di Venezia, Banca di Credito Sardo, Intesa Previdenza SIM ve Adriano Finance 2 bağlı ortakları ile birleşmiştir. Birleşen şirketlerin paylarının iptali ve takası, 362, 110, euro net miktar için Diğer Rezervler altında bilinen pozitif ve negatif birleşme farkları ile sonuçlanmıştır. Spesifik bir maddi tekrar değerleme rezervlerinde artış olarak ,25 euro'nun tahsisini takiben, Konsolide Gelir Vergisi Kanunu Madde 172 paragraf 5'e istinaden ve Hukuki Rezervlere artış olarak ,64 euro olarak ve dolayısıyla İtalya Medeni Kanunu'nun maddesinde belirtilen gerekliliğe uygun olarak halen tedavüldeki hisse senetlerinde temettülerin aşağıdaki şekilde dağılımını öneriyoruz: Dönüştürülemez tasarruf başına euro ve adi hisse başına euro. Sonuç olarak net gelir 1,212,765, euro, aşağıdaki şekilde tahsis edilebilir: Dönem net geliri 1,212,765, Toplam masraflar için 932,490,561 tasarrufun her biri için euro'luk temettü tahsisi (Kuruluş Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden) (Avro) 75,531, Toplam masraflar için 15,846,089,783 adi hissenin her biri için 0,070 euro'luk temettü tahsisi 1,109,226, Temettüler için toplam masraflar için 1,184,758, Vakıf, sosyal ve kültürel katkılar için karşılıklara tahsis 10,000, Kalan net gelirin olağan dışı rezervine tahsis 18,007, Net gelirin öngörülen tahsisi, Avrupa Merkez Bankasy tarafından verilen yakın zamanlı provizyonlar ve Basel 3 Kurallar setinin ışığında Şirkette ve Grup seviyesinde uygun sermaye yapısını korurken sürdürülebilir karlılık ile tutarlı şekilde hissedarların ödemelerinin yapılmasını sağlayacaktır. Eğer bu teklif onaylanırsa sermaye gereklilikleri, aşağıdaki seviyeleri gösterecektir: - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Hisse Kademesi 1: %20.8 ve Toplam sermaye oranı: %26.9; - Gruppo Intesa Sanpaolo - Hisse Kademesi 1: %13.6 ve Toplam sermaye oranı: %17.2 Yukarıda belirtilen sermaye oranları, AB kurumlarının ve Denetleme Kurumunun gerekliliklerini aşmaktadır. Temettülerin, 18 Mayıs 2015 tarihli tahvilat ayırması ile 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren hukuki provizyonlarla uygun olarak ödenebilir olduğunu öngörüyoruz. Kanun Hükmünde Kararname 38/2005, Madde 6, paragraf 1, alt madde a)'ya istinaden gelir beyanında belirtilen sermaye kazanımlarına ilişkin net gelir kısmı, Gerçeğe uygun değer kriterinin uygulanmasından ortaya çıkan ilgili net vergi bedelleri, hazır olmayan rezervlerin içerisine kaydedilmelidir. 31 Aralık 2014 tarihinden sonra bu miktar euro'dur. Kayıt tarihinde Banka tarafından tutulan her türlü hazine hissesine istinaden dağıtılmamış olan temettülerin, olağan dışı rezervler olarak ayrılacağını not ediniz. Eğer oluşturulan teklifler onayınızı alırsa Intesa Sanpaolo S.p.A.'nun ortaya çıkan hissedar sermayeleri, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde olacaktır. 483

16 Ortaklar Toplantısı için Teklifler Hisse sahiplerinin öz sermayesi Yıllık Rapor 2014 Hissedarlar Genel Hissedarlar Genel Kurulu Kurulu kararlarından ötürü kararlarından sonra değişiklikler cermaye ve rezervler Hisse sermayesi - olağan 8,240-8,240 - tasarruflar Toplam sermaye 8,725-8,725 Hisse senedi prim yedeği 27,508-27,508 Rezervler 3, ,569 Değerleme rezervleri Hazine hisseleri Toplam hisseler 30, ,463 TOPLAM 39, ,188 Milan, 3 Mart 2015 Yönetim Kurulu 484

17 485 Ana Şirketin Mali Bildirimleri

18 486

19 487 Mali Bildirimler

20 Intesa Sanpaolo mali bildirimleri Finansal bildirimler Bilanço (Avro) Varlıklar Değişiklikler Tutar % 10. Nakit ve nakit benzeri değerler 4,382,716,255 3,997,176, ,539, Ticari amaçla bulundurulan mali varlıklar 24,074,886,694 17,401,796,155 6,673,090, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali varlıklar 344,848, ,733,643 11,115, Satış amacıyla mevcut olan mali varlıklar 30,974,689,500 41,118,673,149-10,143,983, Vadeye kadar tutulan yatırımlar 299,306, ,502, , Bankalardaki varlıklar 117,189,212,282 83,979,415,583 33,209,796, Müşterilere verilen krediler 168,630,762, ,363,935,958-23,733,173, Garanti türevleri 8,249,661,702 6,312,675,666 1,936,986, Garanti edilen portföylerdeki finansal varlıkların Gerçeğe uygun değer değişikliği (+/-) 56,927,550 67,380,998-10,453, Özsermaye yatırımları 28,940,304,195 29,091,750, ,446, Mülkiyet ve ekipman 2,641,927,808 2,509,825, ,102, Gayri maddi varlıklar Öyle ki: 2,339,970,672 2,336,386,659 3,584, şerefiye 815,013, ,725,269 38,288, Vergi varlıkları 9,795,410,042 10,027,300, ,890, a) cari 1,984,612,432 2,791,490, ,877, b) ertelenmiş 7,810,797,610 7,235,810, ,987, vergi kredisine dönüştürülebilen (Kanun no. 214/2011) 6,623,245,976 6,403,094, ,151, Satış ve sonlandırılan işlemleri için tutulan cari olmayan varlıklar - 71,511,449-71,511,449 Diğer aktifler 2,829,693,891 3,246,881, ,187, Toplam varlıklar 400,750,318, ,157,947,145 7,592,370,

21 Intesa Sanpaolo mali bildirimleri Finansal bildirimler Bilanço (Avro) Borçlar ve Öz kaynaklar Değişiklikler Tutar % 10. Banka borçları 106,521,642, ,099,082, ,439, Müşterilere verilen krediler 110,914,920, ,349,227,531 7,565,692, ihraç edilen hisseler 109,921,269, ,486,815,779-7,565,546, Ticari amaçla bulundurulan mali borçlar 16,678,253,049 11,378,340,569 5,299,912, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali borçlar Garanti türevleri 7,234,780,366 5,377,585,001 1,857,195, Garanti edilen portföylerdeki finansal yükümlülüklerin Gerçeğe uygun değer değişikliği (+/-) 999,753, ,764, ,989, Vergi borçları 667,755, ,071, ,683, a) cari 153,508, ,270,081 32,238, b) ertelenmiş 514,246, ,801, ,445, Satış ve sonlandırılan işlemler için tutulan cari olmayan varlıklarla ilgili yükümlülükler Diğer borçlar 4,814,296,920 5,473,739, ,443, Personelin kıdem tazminatları 660,275, ,498, ,777, Riskler ve masraflar için karşılıklar 1,955,215,546 1,506,833, ,382, a) Emeklilikteki sosyal yardımlar 945,534, ,549, ,984, b) diğer karşılıklar 1,009,681, ,283, ,398, Değerleme rezervleri -596,514,141 6,212, ,726, Geri alınabilir hisseler Hisse araçları Rezervler 3,550,816,748 4,044,051, ,234, Hisse senedi prim yedeği 27,507,513,386 31,092,720,491-3,585,207, Hisse sermayesi 8,724,861,779 8,545,738, ,123, Hazine hisseleri (-) -17,287,358-12,647,082 4,640, Net Gelir (kayıp) 1,212,765,890-3,913,087,268 5,125,853,158 Toplam Borçlar ve Hissedarların Öz Sermayesi 400,750,318, ,157,947,145 7,592,370,

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu

Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu Faaliyetler hakkında rapor Intesa Sanpaolo Mali olaylar ve alternatif performans ölçümleri Gelir tablosu rakamları (Milyon Euro) Değişiklikler Tutar % Net Faiz Geliri

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı