Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu"

Transkript

1 1 Intesa Sanpaolo Spa Rapor ve Ana Şirketin Mali Tablosu

2 2

3 3 Faaliyetler hakkında rapor

4 Intesa Sanpaolo Mali olaylar ve alternatif performans ölçümleri Gelir tablosu rakamları (Milyon Euro) Değişiklikler Tutar % Net faiz geliri Net ücret ve komisyon geliri Alım satım karları (zararları) Faaliyet geliri İşletme maliyetleri Faaliyet marjı Net borç ayarlamaları -1, Net Gelir (kayıp) 5,087 Bilanço rakamları (Milyon Euro) Değişiklikler Tutar % Müşterilere verilen krediler -5, Doğrudan müşteri depozitoları ,2 Dolaylı müşteri depozitoları: Öyle ki: Yönetimdeki kıymetler 9.810, 6,7, Toplam varlıklar , ,3 Hisse sahiplerinin öz sermayesi 619 1,6 Faaliyet yapısı Miktarlardaki değişiklikler Çalışan Sayısı 27,991 27, İtalya 27,468 26, Yurtdışında Şube sayısı 1,956 1, İtalya 1,942 1, Yurtdışında Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar 472

5 Karlılık oranları (%) Maliyet / Gelir Net gelir / Ortalama öz kaynaklar (ROE) (a) Net gelir / Toplam varlıklar (ROA) Net şüpheli borçlar / Müşterilere verilen krediler Risk oranları (%) Şüpheli borçlar hakkında birikmiş ayarlamalar / Müşterilere olan brüt şüpheli borçlar Sermaye oranları (%) (b) Düzenleyici ayarlamalar/risk ağırlıklı varlıkların hisse seviyesi 1 sermayesi (CET 1) (Özsermaye Seviye 1 oranı) AŞAMA 1 Sermaye / Risk-ağırlıklık varlıklar Toplam kendi fonları / Risk-ağırlıklı varlıklar Risk-ağırlıklı varlıklar Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar (a) Net gelir ve hisseli sermaye ortalaması, hisse primi rezervi, rezervler ve değerleme rezervleri arasındaki oran (b) tarihindeki değerler, Basel 3 Sermaye Kaydı tarafından planlanan yöntem kullanılarak belirlenir. Basel 2 Sermaye Düz. tarafından belirlenen yöntemi kullanarak belirlenen 31 Aralık 2013 tarihindeki değerler için 2013 finansal bildirimlere atıfta bulunulmalıdır. 473

6 Ana Şirket Intesa Sanpaolo Giriş Intesa Sanpaolo S.p.A. ayrı mali bildirimleri 2014; Operasyonlar hakkında Konsolide Rapor içerisinde gösterilen ve uygulandığı kadarıyla aynı şekilde etki etkileri ve aynı çözümleri yansıtan konsolide mali bildirimlerle aynı konuları göstermektedir. Genel konular Ana Şirket olan Intesa Sanpaolo'nun 31 Aralık 2014 tarihinde ve bu tarihte biten yıl için tekrar sınıflandırılan gelir beyanı ve bilançosu aşağıda gösterilmiştir. Aynı türde bir kıyaslama lehine 2013 yılındaki karşılaştırmalı rakamlar, 2014 yılındaki kurumsal operasyonların etkisini geçmişe dönük olarak yansıtmak üzere uygun olan şekilde geçmiş rakamların ayarlanması yoluyla yeniden beyan edilmiştir. Özellikle 2013 gelir bildirimindeki tekrar belirlemeler aşağıda belirtilenleri içermektedir: 1 Ocak 2013 tarihinden sonra geçmişe dönük muhasebe ve vergi etkileri ile 31 Aralık 2013 tarihinde Centrofactoring'in Mediofactoring ile birleşmesi: 1 Ocak 2014 tarihinden sonra muhasebe ve vergi etkileri ile ve faktöring segmentniin Mediocredito Italiano'ya eş zamanlı katılması ile 1 Temmuz 2014 tarihinde Mediofactoring'in Intesa Sanpaolo ile birleşmesi; 1 Ocak 2014 tarihinden sonra geçmişe dönük muhasebe ve vergi etkileri ile 10 Kasım 2014 tarihindeki hukuki etkileri ile Banca Credito Sardo ve Cassa di Risparmio di Venezia'nın birleşmesi; 1 Ocak 2014 tarihinden sonra geçmişe dönük muhasebe ve vergi etkileri ile 1 Aralık 2014 tarihinde sonlandırılan Intesa Previdenza SIM'in birleşmesi; Banca Prossima'nın 24 Kasım 2014 tarihinde kar amacı gütmeyen iş koluna katılımı. Genel sonuçlara olan önemsizlik ile Adriano Finance 2 ile Intesa Sanpaolo'nun birleşmesi hesaba katılmamıştır. 474

7 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Tekrar sınıflandırılan gelir bildirimi Değişiklikler Tutar % Net faiz geliri 2,181 1, Temettüler 2,277 1, Net ücret ve komisyon geliri 2,514 2, Alım satım karları (zararları) Diğer işletme harcamaları (masrafları) Faaliyet geliri 7,307 7, Personel giderleri -1,992-1, Diğer idari harcamalar -1,594-1, Mülk, ekipman ve gayri maddi varlıklar için ayarlamalar İşletme maliyetleri -3,715-3, Faaliyet marjı 3,592 3, Riskler ve masraflar için net provizyonlar Net borç ayarlamaları -1,684-2,706-1, Diğer varlıklar üzerinde net değer düşüklüğü zararları Vade ve diğer yatırımlarda yatırımlar üzerindeki kar (kayp) 393 1,558-1, Devam eden işlemlerde vergi öncesindeki gelir (kayıp) 2,036 1, Devam eden işlemlerden gelir vergileri Entegrasyon ve çıkış teşvikleri için masraflar (vergi neti) Satın alma fiyatının tahsisinin etkisi (vergi neti) İyi niyet, diğer gayri maddi varlıklar ve sermaye çoğunluğunun bozulması (vergi ,971-5, neti) Sonlandırılan işlemlerde vergi sonrasındaki gelir (kayıp) Net Gelir (kayıp) 1,213-3,874 5,087 Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar Intesa Sanpaolo'un 2014 gelir bildirimi; temel olarak sınırsız yaşam ile gaydi maddi varlıkların ve IFRS 3'ün uygulanması ile Banca Intesa ve Sanpaolo IMI arasındaki birleşmeyi takiben tekrar değerlemeye tabi olan bağlı ortaklıklarındaki yatırımların kayda değer azalmasının tanınmasından ortaya çıkan şekilde geçmiş yılın milyon euro'luk net kaybının aksine milyon euro net gelir ile dönemi kapatmıştır. İşletim marjı, geçmiş yıla kıyasla %5.1 artan şekilde 3,592 million euro'dur. Gelir; ticaret karları ve diğer işletim gelirlerinde azalma ile kısmi denkleştirme ile başlı ortaklıklar tarafından dağıtılan temettülere ilaveten net faiz geliri ve net ücret ve komisyon gelirinden daha fazla katkı odaklıdır. İşletim maliyetleri aynı zamanda orta seviyede temel olarak personel giderlerine atfedilebilen şekilde de arttırılabilir. Devam eden işlemlerin vergisinden önceki gelir; vade yatırımları ve diğer yatırımlardaki karlarda meydana gelen azalma ile kısmen denkleştirilen şekilde diğer varlıklar üzerinde (-%13.8) net bozulma kayıpları ve borçlar üzerindeki düşük net ayarlamalardan (-%37.8) ötürü %4 oranındadır. İleride detaylı olarak açıklanacak olan işletim giderlerinin çeşitli bileşenlerinin analiz edilmesinde net faiz geliri, %16.9'a kadar milyon euro'dur. Riskten korunma türevlerinin hafifletici etkilerini dikkate alarak, müşteri ilişkileri azalmıştır (-307 milyon euro), öyle ki AFS kategorisi ile sınıflandırılan finansal araçlarla yapılan katkı da azalmıştır (-185 milyon euro), hem brüt bankalar arası borçluluk maliyetleri (505 milyon euro) ve senetlerle temsil edilen fonlamalardaki (276 milyon euro) azalma ile denkleştirilmiştir. Riskten korunma türevleri, 2013 yılında %45 oranında azalan şekilde 614 milyon euro'luk pozitif katkı sağlamıştır. Bağlı ortaklıklar tarafından dağıtılan temettüler, 347 milyon euro artmıştır. Temel olarak Intesa Sanpaolo Vita, Banca Fideuram, Eurizon Capital SGR, Bolonya'da Cassa di Risparmio ve Intesa Sanpaolo Holding International'a ilişkin artışlar söz konusudur. Net ücret ve komisyon geliri, önceki yıl 2,324 milyon euro'dan %8.2 artış göstererek milyon euro'ya ulaşmıştır. Artış, yönetim, ticaret ve danışmanlık (+210 milyon euro veya +%21.4), özellikle menkul kıymetlerin yerleştirilmesi (+108 milyon euro) ile sigorta ürünlerinin dağıtımı (+61 milyon euro) ve daha küçük kapsamda, Grubun kredi ürünlerinin (+25 milyon euro) ve portföy yönetiminin (+25 milyon euro) yanı sıra esasen verilen teminatlar, tahsilat ve ödeme hizmetleri üzerine ticari bankacılık faaliyetleri (+86 milyon euro veya %+9.8) ile ilgilidir. Diğer yandan, diğer net ücret ve komisyon geliri (-106 milyon veya +%23.2) esasen yapılandırılmış finansman işlemleri (-39 milyon euro) ve kredi türevleri (-37 milyon euro) üzerine düşmüştür. Ticari faaliyet üzerindeki karlar, 2013 yılındaki 661 milyon euro ya kıyasla, 2014 yılında 218 milyon euro miktarında oluşmuştur. Ancak 2013 yılındaki bu rakam, yaklaşık olarak 150 milyon euro miktarındaki kendi menkul kıymetlerinin yeniden satın alınması yoluyla olmasının yanında Prada ve Assicurazioni Generali deki satışa uygun varlıklar olarak sınıflandırılmış ve yaklaşık olarak 160 milyon euro miktarındaki faizlerin elden çıkarılmasından etkilenmiştir. 475

8 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Yıla ilişkin pozitif sonuç, 205 milyon euro su borçlanma senetlerinin, özellikle devlet tahvillerinin, tasarrufundan oluşan toplam 291 milyon euro, özsermayelerin tasarrufundan oluşan 8 milyon ve 119 milyon euro su Bank of Italy deki hisseye ilişkin olan toplam 133 milyon euro miktarındaki kar payları dahil olmak üzere satışa uygun olarak sınıflandırılmış menkul kıymetler ve finansal borçların tasarrufu üzerindeki kazançlar tarafından ortaya konulmuştur. Toplam miktar aynı zamanda 55 milyon euro luk kendi menkul kıymetlerinin geri satın alınması üzerine oluşan kayıpları da içermektedir. Faiz oranlarındaki işlemler üzerindeki zararlar, ticari faaliyet için elde bulundurulan finansal türevler üzerinde 206 milyon euro miktarındaki negatif değer farkları, riske karşı koruma faaliyeti üzerindeki 69 milyon euro, 160 milyon euro miktarında ticari faaliyet için elde bulundurulan borçlanma senetleri üzerindeki karlar tarafından telafiye (23 milyon euro miktarında İtalyan ve yabancı devlet tahvilleri ile diğer halka açık ihraçta bulunanlardan gelen miktar, 95 milyon euro miktarındaki banka kıymetleri ve 42 milyon euro miktarındaki diğer ihraççılara ait menkul kıymetler) bağlı olarak 115 milyon euro miktarında gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, 29 milyon euro miktarındaki hisseler üzerinden, 11 milyon euro miktarındaki riske karşı koruma işlemlerinden, 7 milyon euro miktarındaki emtia türevlerindeki işlemlerden ve 1 milyon euro miktarındaki yapılandırılmış kredi ürünleri ile kredi türevleri üzerindeki işlemlerden pozitif sonuç elde edilirken, para birimleri üzerindeki işlemlerde 6 milyon euro miktarında bir zarar oluşmuştur. Diğer net işletme geliri (harcamalar) esasen tekrar eden bileşenlerine ilişkin olarak sabit olan, ancak belirli pozitif tek seferlik etkilerden faydalanmış olan 2013 yılına nazaran %52.6 miktarında düşük olarak, 117 milyon euro miktarına erişmiştir. Bir önceki yıla göre hafif derecede (+%2.9) olan, esasen değişken bileşene atfedilebilen, 1,884 milyon euro dan 1,992 milyon euro ya çıkan personel harcamalarındaki artışa bağlı olarak (+%5.7) işletme giderleri 3,715 milyon euro ya erişmiştir. Diğer idari harcamalar 1,588 milyon euro dan 1,594 milyon euro ya artış göstererek esas olarak istikrar göstermiş olup, arazi, ekipman ve maddi olmayan varlıklara ilişkin ayarlamalar bir önceki yılın miktarı olan 137 milyon euro dan 129 milyon euro ya hafif bir düşüş göstermiştir. Yukarıda gösterilmekte olan işletme geliri ve harcamaları %5.1 artış gösterip 3,592 milyon euro işletme marjı ile sonuçlanmıştır. Riskler ve bedellere yönelik net karşılıklar, %17.2 düşüş ile, 96 milyon euro ya karşılık gelmiş olup iptal davalarınsan, tazminat davalarından, hukuki ihtilaflardan ve diğer problemlerden kaynaklanan muhtemel riskleri karşılamak amacına yöneliktir. Kredilere ilişkin net ayarlamalar, yerine getirilen kredilere atfedilebilir artışın geri kalanı ile birlikte, 993 milyon euro miktarındaki batık kredilere yapılan ayarlamalardaki düşüşün bir sonucu olarak, bir önceki yıldan 1 milyardan daha fazla bir düşüş ile, toplamda 1,684 milyon euro ya erişmiştir. Daha ayrıntılı olarak, toplamda 1,674 milyon euro ya erişen batık kredilere gerçekleştirilen ayarlamalar, %40 şüpheli kredilere ilişkin ayarlamalar, %49 standart altı krediler, %2 yeniden yapılandırılmış krediler ve %9 oranında zamanı geçmiş kredilerden oluşmaktadır. 169 milyon euro miktarındaki diğer varlıklar üzerindeki net değer düşüklüğü kayıpları esasen öz kaynakların veya fon birimlerinin ve daha az bir kapsamla borçlanma senetleri ile satışlar için bulundurulan varlıklar arasında sınıflandırılmış kredilerin değer düşüklüğü ile ilişkilidir. Hisse üzerindeki esas değer düşüklüğü kayıpları, Istituto per il Credito Sportivo (37 milyon euro), Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti (26 milyon euro), Giochi Preziosi (18 milyon euro), RCS MediaGroup (15 milyon euro), GWM Renewable Energy (13 milyon euro), Prelios (12 milyon euro), Sesto Immobiliare (7 milyon euro), Banca delle Marche ve Banque Espirito Santo et de la Venetie ye (her biri 7 milyon euro) ilişkin olup Alfatherm tarafından ihraç edilen iştirake dair finansal araçlar da yaklaşık olarak 7 milyon euro civarında kaydedilmiştir. Öz sermaye yatırımları, bir yandan çeşitli faziler üzerindeki tasarruflara ilişkin 382 milyon euro miktarındaki kazançlara özellikle SIA (114 milyon euro), Pireli (yaklaşık olarak 61 milyon euro), Lauro Sessantuno (59 milyon euro) ve AllFunds Bank ın Eurizon Capital SGR ye iştiraki (113 milyon euro) diğer yandan esasen Alitalia (51 milyon euro), Autostrade Lombarde (28 milyon euro) ve daha az miktarlardaki diğer yatırımlardan oluşan 102 milyon euro miktarındaki çeşitli yatırımların değer düşüklüğüne atfedilebilen 280 milyon euro miktarında bir net pozitif etkiye sahip olmuştur. 113 milyon euro'luk pozitif etkiler aynı zamanda araziler üzerindeki tasarruflara da atfedilebilir. Devam eden operasyondan gelen vergiden önceki gelir 2013 yılındaki 1,958 milyon euro luk miktara kıyasla 2,036 milyon euro (+%4) idi. Devam eden faaliyetlerden gelen gelir üzerindeki vergiler, 2013 yılındaki 236 milyon euro luk miktara kıyasla toplamda -289 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Dönem içerisinde, tarihi vergi değeri ile Bank of Italy deki yeni hissenin nominal değeri arasındaki farkın yeniden ayarlanmasına bağlı olan yedek vergi oranı 89 nolu ve 23/06/2014 tarihli Kanun ile değiştirilmiş, 66 nolu 24 Nisan 2014 tarihli Kanun Hükmünde Kararname gereğince, dönem için 328 milyon euro miktarında artış gösteren bedellere yol açarak % 12 den % 26 ya artmıştır. Diğer yandan, İtalyan Anayasa Mahkemesi tarafından hükmedilen, 2002 yılı için %5.74 oranında bankacılık, finans ve sigortacılık sektöründeki vergi yükümlülerine uygulanan IRAP oranını arttırmış olan, Lombardy Bölgesi tarafından kanunlaştırılan yasayı hükümsüz kılan karara bağlı olarak verdiği indirimlerinin tahakkuku yaklaşık 15 milyon euro civarında bir vergi karına sebep olmuştur. Entegrasyon ve çıkış teşviklerine yönelik bedeller, 25 milyon euro nun vergi etkisinin net miktarı olarak, 61 milyon euro miktarına erişmiş olup Mart 2014 te kabul edilen sendika sözleşmesi gereğince yöneticilerin çıkışına ilişkin bedelleri de içermektedir. Sanpaolo IMI ye yönelik fiyat dağıtımına ilişkin bedel, kıst usulünde amortize edilen maddi olmayan bileşenlerin çoğunun net defter değerini düşüren, 2013 yılının sonlarında tahakkuk etmiş olan değer düşüklüğü kayıplarına bağlı olarak bir önceki yıla göre düşük olan, 16 milyon euro miktarındadır. İyi niyet ve kontrol faizlerinin değer düşüklüğü esasen CIB Bank ve Pravex Bank içerisindeki faizler üzerinde tahakkuk eden değer düşüklüğü kayıplarını da içermektedir. 476

9 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Tekrar sınıflandırılan bilanço Varlıklar Değişiklikler Tutar % Ticari amaçla bulundurulan mali varlıklar 24,075 17,454 6, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali varlıklar Satış amacıyla mevcut olan mali varlıklar 30,975 41,202-10, Vadeye kadar tutulan yatırımlar Bankalardaki varlıklar 117, ,910 9, Müşterilere verilen krediler 168, ,066-5, Özsermaye yatırımları 28,940 28, Mülk, ekipman ve gayri maddi varlıklar 4,982 5, Vergi varlıkları 9,795 10, Satış ve sonlandırılan işlemler için tutulan cari olmayan varlıklar Diğer aktifler 15,519 13,989 1, Toplam varlıklar 400, ,202 1, Borçlar ve Öz kaynaklar Değişiklikler Tutar % Banka borçları 106, , Müşterilere verilen krediler ve ihraç edilen hisseler 220, ,739-4, Ticari amaçla bulundurulan mali borçlar 16,678 11,429 5, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali borçlar Vergi borçları Satış ve sonlandırılan işlemler için tutulan cari olmayan varlıklarla ilgili borçlar Diğer borçlar 13,049 11,885 1, Belirli amaçların karşılıkları 2,615 2, Hisse sermayesi 8,725 8, Rezervler 31,042 35,517-4, Değerleme rezervleri Net Gelir (kayıp) 1,213-3,874 5,087 Toplam Borçlar ve Hissedarların Öz Sermayesi 400, ,202 1, Sürekli olarak yeniden beyan edilen rakamlar 31 Aralık 2014 tarihinde müşterilere olan borçlar, 2013 yılının sonu ile kıyaslandığında 5.4 milyar euro (%-3.1) düşmüştür ve 169 milyar euro'dur. Borç kalitesine istinaden net ödenmeyen borçlar, Aralık 2013 yılında 11.8 milyar euro'ya kıyasla 13.3 milyar euro'ya düşmüştür. Bireysel bileşenlerin performansı aşağıda belirtilenleri göstermektedir: - %10 oranında şüpheli durumdaki artış (4,895 milyon euro'dan 5,409 milyon euro'ya); milyon euro'dan milyon euro'ya çıkan ve %22 oranında olan standart altı borçlarda artış; - Aralık 2013'te milyon euro ile kıyaslandığında milyon euro'ya gelen tekrar yapılandırılan borçların temel stabilitesi ve yılının sonunda olan 422 milyon euro ile kıyaslandığında 343 milyon euro olan geçmiş borçlarda küçük azalma yılının sonunda yaklaşık 129 milyar euro ile kıyaslandığında toplamda 125 milyon euro olan gruplar arası borçlar ve teminatlarla temsil edilen borçları içeren şekilde ödenen borçlar Azalma temel olarak kredi ve cari hesaplara ilişkindir öyle ki güvenceler ve diğer borçlarda tekrar satın alım sözleşmelerinde bir artış mevcuttur. Karşılama oranı, 2013 yılının sonunda %0,73 ile kıyaslandığında %0.70'de kalmıştır. 31 Aralık 2013 tarihinde milyon euro olan bağlı ortaklıklar olan Leasint ve Mediofactoring'e olan borçlar, şirketlerin Mediocredito Italiano bankası ile birleşmesinden ötürü banka borçları olarak tekrar sınıflandırılmıştır. Doğrudan mevduatlar, yaklaşık olarak 5 milyar euro (tekrar satın alım sözleşmelerine ilişkin 6 milyar euro ve cari hesaplar, depozitolar ve depozito belgelerinin indirgenmesine ilişkin yaklaşıkö 2 milyar euro) olan güvence dışı fonlardaki artış ve yaklaşık 10 milyar euro olan güvence fonundaki azalmadan ötürü 31 Aralık 2013 ile kıyaslandığında %2.2 oranında azalarak 221 milyar euro olmuştur. Finansal ve kredi türevlerini de içeren ticari amaçla bulundurulan finansal varlıklar, ticari amaçla bulundurulan borç menkulleri ve hisse seneleti; toplamda yaklaşık 7.4 milyar euro'ya ulaşmıştır; net yükümlülükler yaklaşık 17 milyar euro'dur; 31 Aralık 2013 tarihine kıyasla 1 milyar euro'dan fazla artış, menkul değerlerdeki işlemlere atfedilebilir. 477

10 Intesa Sanpaolo Mali Bildirimler işlemler hakkında rapor Intesa Sanpaolo için sonuçlar Satış için bulundurulan finansal varlıklar, yaklaşık 31 milyar euro'dur. Yaklaşık olarak 4 milyar euro'luk özsermaye yatırımlarını ve özel özsermaye faizlerini içeren bu tür varlıklar ve 27 milyar euro'luk borç varlıkları, borç varlıklarına atfedilebilecek şekilde 10 milyar euro azalmıştır. Yaklaşık 29 milyar euro olan özvarlık yatırımları; bağlı ortaklıklarda, ortaklarda ve ortak kontrole tabi olan şirketlerde hisselerin kontrolünü içerir ve geçmiş yıldan bu yana değişmemiş şekilde kalmıştır yılının sonuna kıyasla 1,213 milyon euro olan yıl için net gelirin tahsisini takiben 40.3 milyar euro'luk hissedar sermayeleri sonrasında rezervler üzerindeki 822 milyon euro'luk temettü dağılımı ve 592 milyon euro'luk değerleme rezervlerinin bozunması ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2013 tarihinde -779 milyon euro'dan -1,268 milyon euro'ya azalan ve hisse oranı performansına atfedilebilir şekilde 489 milyon euro azalma göstererek nakit akışı serbest rezervlerine ilişkin en önemli değişiklik olmuştur. Satış için hazır bulundurulan borç menkulleri üzerindeki rezervler, Aralık 2013 tarihinde -97 milyon euro'dan Aralık 2014'te -36 milyon euro'ya düşmüştür. Satış için hazır bulundurulan UCI kotaları ve hisseler üzerindeki rezervle, 129 milyon euro artarak +260 milyon euro'ya çıkmıştır. Aktüeryel kayıplar için rezervler, önceki yılın sonunda -247 milyon euro olmasına kıyasla -540 milyon euro'dadır. 478

11 Diğer Bilgiler İtalya Medeni Kanunu'nun maddesi ve müteakpi maddelerine göre Intesa Sanpaolo, Bankacılık grubunun parçası olmayan ve mevcut kanunlara dayanan şirketleri de içeren şekilde doğrudan ve dolaylı yoldan tüm bağlı ortaklıkları için yönetim ve koordinasyon faaliyetleri yürütmektedir. Intesa Sanpaolo S.p.A.'nın finansal bildirimleri hakkındaki bu rapor; yalnız Bankanın performansına ve ilgili alternatif performans ölçümlerine ilişkin bilgiler içermektedir. Kanunlar ya da yönetmelikler tarafından gerekli olan diğer tüm bilgiler için belirli konuları ele alırken konsolide mali bildirimler raporuna ya da Ana Şirketin finandal bildirimleri için Notlar raporuna atıfta bulunulmalıdır. Spesifik olarak aşağıda belirtilenlere istinaden Ana Şirketin finansal bildirimleri için Notlar raporuna atıfta bulunulacaktır: Bölüm H içerisinde belirtilen ilgili taraflarla Banka işlemleri hakkında bilgi; Bölüm E içinde gösterilen şekilde finansal ve işletim riskleri hakkında bilgiler; Bölüm B'de verilen şekilde bağlı ortaklıkların, ortak kontrole tabi olan şirketlerin ve 31 Aralık 2014 tarihindeki anlamlı etkiye tabi olan şirketlerin listesi. Bölüm F'de verilen şekilde sermaye hakkındaki bilgiler. Aşağıda belirtilenlere istinaden konsolide finansal bildirimler için atıfta bulunulmalıdır: Konsolide mali bildirimlerin işlemleri hakkındaki Rapor için ilgili giriş kısmı paragrafında belirtilenler ile birlikte ana riskler ve belirsizlikler hakkındaki bilgiler de uygulanacaktır; Konsolide İşlem Raporları giriş kısmında belirtilen şekilde sermayenin stabilitesi ve ilgili konulara ilişkin riskler; Bölüm E'de verilen şekilde AB dışı üye ülkelerde bulunan bağlı ortaklıklara istinaden Consob Piyasa Yönetmeliği Madde 36'ya ilişkin yükümlülüklere istinaden bilgiler. Konsolide Muhasebe Kanunu madde 123-bis ve madde 123-ter tarafından gerekli olan şekilde istihkak ve Intesa Sanpaolo Kurumsal Yönetim sistemi hakkındaki bilgiler, kısaca Konsolide İşlem Raporunda ve ayrı bir belge olarak gösterilmiştir. 479

12 2015 yılı için Tahmin Ana Şiket Intesa Sanpaolo için 2015 yılı beklentilerine istinaden tahminler, Grup tahminleri ile tutarlıdır yılında Intesa Sanpaolo'nun, risk maliyetinde bir azalma ile devam eden işlemlerden vergi öncesinde gelir ve işletim marjında olduğu gibi ücretler ve komisyonlarla işletim gelirinde bir artış elde etmeyi beklemektedir. Yönetim Kurulu Milan, 3 Mart

13 Ortaklar Toplantısı için Teklifler 481

14 482

15 Ortaklar Toplantısı için Teklifler Sayın Hissedarlar, İtalya Medeni Kanunu'nun 2364-bis maddesine ve Şirketin Kuruluş Sözleşmesi Madde 7.3 ve 28.3'e istinaden burada Yasal Rezervlerde artış şeklinde ve halen Diğer Rezervler altında net birleşme miktarının tekrar sınıflandırılmasına tabi olarak 1 Ocak - 31 Aralık 2014 mali yılı için Intesa Sanpaolo'nun net gelirinin tahsisi için teklifimizi onayınıza sunuyoruz. Aslında 2014 yılı içerisinde Intesa Sanpaolo, anonim şirket olarak Centro Leasing, Mediofactoring, Cassa di Risparmio di Venezia, Banca di Credito Sardo, Intesa Previdenza SIM ve Adriano Finance 2 bağlı ortakları ile birleşmiştir. Birleşen şirketlerin paylarının iptali ve takası, 362, 110, euro net miktar için Diğer Rezervler altında bilinen pozitif ve negatif birleşme farkları ile sonuçlanmıştır. Spesifik bir maddi tekrar değerleme rezervlerinde artış olarak ,25 euro'nun tahsisini takiben, Konsolide Gelir Vergisi Kanunu Madde 172 paragraf 5'e istinaden ve Hukuki Rezervlere artış olarak ,64 euro olarak ve dolayısıyla İtalya Medeni Kanunu'nun maddesinde belirtilen gerekliliğe uygun olarak halen tedavüldeki hisse senetlerinde temettülerin aşağıdaki şekilde dağılımını öneriyoruz: Dönüştürülemez tasarruf başına euro ve adi hisse başına euro. Sonuç olarak net gelir 1,212,765, euro, aşağıdaki şekilde tahsis edilebilir: Dönem net geliri 1,212,765, Toplam masraflar için 932,490,561 tasarrufun her biri için euro'luk temettü tahsisi (Kuruluş Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden) (Avro) 75,531, Toplam masraflar için 15,846,089,783 adi hissenin her biri için 0,070 euro'luk temettü tahsisi 1,109,226, Temettüler için toplam masraflar için 1,184,758, Vakıf, sosyal ve kültürel katkılar için karşılıklara tahsis 10,000, Kalan net gelirin olağan dışı rezervine tahsis 18,007, Net gelirin öngörülen tahsisi, Avrupa Merkez Bankasy tarafından verilen yakın zamanlı provizyonlar ve Basel 3 Kurallar setinin ışığında Şirkette ve Grup seviyesinde uygun sermaye yapısını korurken sürdürülebilir karlılık ile tutarlı şekilde hissedarların ödemelerinin yapılmasını sağlayacaktır. Eğer bu teklif onaylanırsa sermaye gereklilikleri, aşağıdaki seviyeleri gösterecektir: - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Hisse Kademesi 1: %20.8 ve Toplam sermaye oranı: %26.9; - Gruppo Intesa Sanpaolo - Hisse Kademesi 1: %13.6 ve Toplam sermaye oranı: %17.2 Yukarıda belirtilen sermaye oranları, AB kurumlarının ve Denetleme Kurumunun gerekliliklerini aşmaktadır. Temettülerin, 18 Mayıs 2015 tarihli tahvilat ayırması ile 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren hukuki provizyonlarla uygun olarak ödenebilir olduğunu öngörüyoruz. Kanun Hükmünde Kararname 38/2005, Madde 6, paragraf 1, alt madde a)'ya istinaden gelir beyanında belirtilen sermaye kazanımlarına ilişkin net gelir kısmı, Gerçeğe uygun değer kriterinin uygulanmasından ortaya çıkan ilgili net vergi bedelleri, hazır olmayan rezervlerin içerisine kaydedilmelidir. 31 Aralık 2014 tarihinden sonra bu miktar euro'dur. Kayıt tarihinde Banka tarafından tutulan her türlü hazine hissesine istinaden dağıtılmamış olan temettülerin, olağan dışı rezervler olarak ayrılacağını not ediniz. Eğer oluşturulan teklifler onayınızı alırsa Intesa Sanpaolo S.p.A.'nun ortaya çıkan hissedar sermayeleri, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde olacaktır. 483

16 Ortaklar Toplantısı için Teklifler Hisse sahiplerinin öz sermayesi Yıllık Rapor 2014 Hissedarlar Genel Hissedarlar Genel Kurulu Kurulu kararlarından ötürü kararlarından sonra değişiklikler cermaye ve rezervler Hisse sermayesi - olağan 8,240-8,240 - tasarruflar Toplam sermaye 8,725-8,725 Hisse senedi prim yedeği 27,508-27,508 Rezervler 3, ,569 Değerleme rezervleri Hazine hisseleri Toplam hisseler 30, ,463 TOPLAM 39, ,188 Milan, 3 Mart 2015 Yönetim Kurulu 484

17 485 Ana Şirketin Mali Bildirimleri

18 486

19 487 Mali Bildirimler

20 Intesa Sanpaolo mali bildirimleri Finansal bildirimler Bilanço (Avro) Varlıklar Değişiklikler Tutar % 10. Nakit ve nakit benzeri değerler 4,382,716,255 3,997,176, ,539, Ticari amaçla bulundurulan mali varlıklar 24,074,886,694 17,401,796,155 6,673,090, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali varlıklar 344,848, ,733,643 11,115, Satış amacıyla mevcut olan mali varlıklar 30,974,689,500 41,118,673,149-10,143,983, Vadeye kadar tutulan yatırımlar 299,306, ,502, , Bankalardaki varlıklar 117,189,212,282 83,979,415,583 33,209,796, Müşterilere verilen krediler 168,630,762, ,363,935,958-23,733,173, Garanti türevleri 8,249,661,702 6,312,675,666 1,936,986, Garanti edilen portföylerdeki finansal varlıkların Gerçeğe uygun değer değişikliği (+/-) 56,927,550 67,380,998-10,453, Özsermaye yatırımları 28,940,304,195 29,091,750, ,446, Mülkiyet ve ekipman 2,641,927,808 2,509,825, ,102, Gayri maddi varlıklar Öyle ki: 2,339,970,672 2,336,386,659 3,584, şerefiye 815,013, ,725,269 38,288, Vergi varlıkları 9,795,410,042 10,027,300, ,890, a) cari 1,984,612,432 2,791,490, ,877, b) ertelenmiş 7,810,797,610 7,235,810, ,987, vergi kredisine dönüştürülebilen (Kanun no. 214/2011) 6,623,245,976 6,403,094, ,151, Satış ve sonlandırılan işlemleri için tutulan cari olmayan varlıklar - 71,511,449-71,511,449 Diğer aktifler 2,829,693,891 3,246,881, ,187, Toplam varlıklar 400,750,318, ,157,947,145 7,592,370,

21 Intesa Sanpaolo mali bildirimleri Finansal bildirimler Bilanço (Avro) Borçlar ve Öz kaynaklar Değişiklikler Tutar % 10. Banka borçları 106,521,642, ,099,082, ,439, Müşterilere verilen krediler 110,914,920, ,349,227,531 7,565,692, ihraç edilen hisseler 109,921,269, ,486,815,779-7,565,546, Ticari amaçla bulundurulan mali borçlar 16,678,253,049 11,378,340,569 5,299,912, Kar ve zarar yoluyla Gerçeğe uygun değer için tayin edilen mali borçlar Garanti türevleri 7,234,780,366 5,377,585,001 1,857,195, Garanti edilen portföylerdeki finansal yükümlülüklerin Gerçeğe uygun değer değişikliği (+/-) 999,753, ,764, ,989, Vergi borçları 667,755, ,071, ,683, a) cari 153,508, ,270,081 32,238, b) ertelenmiş 514,246, ,801, ,445, Satış ve sonlandırılan işlemler için tutulan cari olmayan varlıklarla ilgili yükümlülükler Diğer borçlar 4,814,296,920 5,473,739, ,443, Personelin kıdem tazminatları 660,275, ,498, ,777, Riskler ve masraflar için karşılıklar 1,955,215,546 1,506,833, ,382, a) Emeklilikteki sosyal yardımlar 945,534, ,549, ,984, b) diğer karşılıklar 1,009,681, ,283, ,398, Değerleme rezervleri -596,514,141 6,212, ,726, Geri alınabilir hisseler Hisse araçları Rezervler 3,550,816,748 4,044,051, ,234, Hisse senedi prim yedeği 27,507,513,386 31,092,720,491-3,585,207, Hisse sermayesi 8,724,861,779 8,545,738, ,123, Hazine hisseleri (-) -17,287,358-12,647,082 4,640, Net Gelir (kayıp) 1,212,765,890-3,913,087,268 5,125,853,158 Toplam Borçlar ve Hissedarların Öz Sermayesi 400,750,318, ,157,947,145 7,592,370,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE TERCÜME EDİLMİŞTİR.). İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mayıs 2015 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı