KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI"

Transkript

1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006

2

3 II

4 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İlhan ATIŞ Kahramanmaraş Valisi Ahmet OKUR Vali Yardımcısı Mehmet TEMİZ Tarım İl Müdürü Kahramanmaraş Tarım Master Planı Hazırlama Ekibi Dr. Ömer Süha USLU Ziraat Yük. Müh. Dr. Ali MUNGAN Ziraat Yük. Müh. I

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR TABLOLAR. 3 GRAFİKLER 6 EKLER.. 9 SUNUŞ. 11 KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI 15 BÖLÜM 1. GİRİŞ 15 BÖLÜM 2. PLANLI KALKINMA VE TARIM TARIMSAL PLANLAMA SÜRECİ POLİTİKA ÇERÇEVESİ Türk Tarım Politikasının Gelişimi Uluslararası Tarım Politikasının Ulusal Tarım Politikalarına Etkileri VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında Tarım TARIMSAL KALKINMANIN GEREKLİLİKLERİ MEVCUT PLAN VE PROGRAMLAR Türkiye Hayvancılık Stratejisi Raporu Ulusal Ormancılık Programı Diğer Projeler Çayır Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Hayvancılığın Desteklenmesi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Uygulanan Projeler Mera Islahı ve Amenajman Projesi Ön Soy Kütüğü Projesi 28 BÖLÜM 3. İLİN ÖZELLİKLERİ BİYOFİZİKSEL ÖZELLİKLER İlin Konumu Agro Ekolojik Alt Bölgeler İlin Topografyası Dağlar Vadiler Ovalar Platolar Yaylalar Akarsular Göller İklim Rüzgar Basınç.. 36 II

6 Sis ve Nem Sıcaklık Buharlaşma Yağış Sel Kar ve Don Kuraklık Bitki Örtüsü İl Arazi Varlığı ve Niteliklerine Göre Dağılımı Arazi Sınıfları SOSYO EKONOMİK YAPI Nüfus Kişi Başına Gelir Eğitim Sağlık Ulaşım Ulaşım İmkanları Karayolları Demiryolları Havayolları Köy Yolları Köy İçme Suyu TARIMSAL ÜRETİM SİSTEMİ Arazi Kullanım Durumu ve İşletmeler Tarım Alet Makine Varlığı TARIMSAL PAZARLAMA SİSTEMİ Kahramanmaraş Kırmızı Biberi Kahramanmaraş Dondurması TARIMSAL HİZMETLER Tarıma Hizmet Sağlayan İlgili Kuruluşlar DSİ Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Kooperatifler Şirketler Üretici Birlikleri Ürün Borsaları Ziraat Odası Çiftçi Birlikleri.. 65 III

7 Sivil Toplum Örgütleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Diğer Kooperatifler Tarımsal Girdi Kaynakları Tohum Fidan Yem Zira İlaç ve Zirai Alet Gübre İşgücü Ürün Sigortası. 69 BÖLÜM 4. DOĞAL KAYNAK ENVANTERİ YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR YENİLENEMEYEN KAYNAKLAR TOPRAK YAPISI SU POTANSİYELİ İçme ve Kullanma Suyu Durumu, İhtiyacı ve Projeleri Tarım Arazilerinin Sulama Durumu Kurumlara Göre Sulanan ve Sulanması Tasarlanan Alanların Dağılımı Su Kaynakları, Su Potansiyeli ve Su Yüzeyleri BÖLÜM 5. TARIMIN PERFORMANSININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TARIM SEKTÖRÜNÜN GSYİH YA KATKISI VE BÜYÜME HIZI Tarım Sektörünün Türkiye de GSYİH ya Katkısı ve Büyüme Hızı Tarım Sektörünün Kahramanmaraş Ekonomisindeki Yeri TARIMSAL ÜRETİM Bitkisel Üretim Tarla Bitkileri Üretimi Sebze Üretimi Meyve Üretimi Hayvan Sayıları ve Hayvansal Üretim Hayvan Sayıları Büyükbaş Hayvan Sayısı Küçükbaş Hayvan Sayısı Kanatlı Sayısı Arıcılık Hayvansal Üretim SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ORGANİK TARIM Organik Tarımın Amacı Ekolojik Tarımın Gerekliliği 114 IV

8 Organik Tarımın İlkeleri Dünyada ve Türkiye'de Organik Tarım Kahramanmaraş İlinde Organik Tarım TARIMSAL ÜRETİMDE YILLARA GÖRE DEĞİŞİMLER VERİMLİLİK 124 BÖLÜM 6. PROBLEMLER POTANSİYELLER VE KISITLAR PROBLEMLER Sosyo Ekonomik Problemler Doğal Kaynak Problemleri Çevre Problemleri Üretim Problemleri Bitkisel Üretim Problemleri Hayvansal Üretim Problemleri Su Ürünleri Üretim Problemleri Pazarlama Problemleri Su Kaynakları ve Sulama Problemleri Yayım Hizmetlerindeki Problemler Örgütlenme Problemleri Tarım Politikalarının Etkisiyle Oluşan Problemler POTANSİYELLER VE KISITLAR. 130 BÖLÜM 7. AMAÇ VE STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI AMAÇLARIN BELİRLENMESİ STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ Tarımsal Verimliliğin Artırılması İçin Stratejiler Tarımsal Gelirin Artırılması İçin Stratejiler Gıda Güvenliğinin Sağlanması İçin Stratejiler Sürdürülebilir Tarım İçin Stratejiler BÖLÜM 8. PROJELERİN VE PROGRAMLARIN BELİRLENMESİ İLDE UYGULANAN YEREL İDARELER KAYNAKLI PROJELER İLDE UYGULANAN T.K.B. KAYNAKLI ÜLKESEL PROJELER İLDE KAHRAMANMARAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNCE UYGLANAN T.K.B. KAYNAKLI BÖLGESEL PROJELER İLDE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN UYGULANMIŞ VE UYGULANMAKTA OLAN 147 ÇEŞİTLİ KAYNAKLAR TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER 8.5. İLDE UYGULANAN SULAMA PROJELERİ Mevcut Devlet Su İşleri Yatırımları ve DSİ Tarafından Yapılan Sulamalar İl Özel İdare Müdürlüğü Tarafından Programa Alınan Sulamalar V

9 8.6. BELİRTİLEN STRATEJİLER DOĞRULTUSUNDA İLDE UYGULANABİLECEK PROGRAMLARIN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ ÖNCELİKLİ PROJELER BÖLÜM 9. EKLER KAYNAKLAR. 187 VI

10 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği BYKP Beş Yıllık Kalkınma Planı DGD Doğrudan Gelir Desteği DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi DİE Devlet İstatistik Enstitüsü DPT Devlet Planlama Teşkilatı DSİ Devlet Su İşleri DTÖ Dünya Ticaret Örgütü ETK Ekolojik Tarım Komitesi FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı GAP Güney Doğu Anadolu Projesi GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla IMF Uluslararası Para Fonu KATSO K.Maraş Ticaret ve sanayi Odası KHGB Köylere Hizmet Götürme Birliği KHGM Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü KHK Kanun Hükmünde Kararname KİT Kamu İktisadi Teşebbüsleri KOB Katılım Ortaklığı Belgesi KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KTB Kahramanmaraş Ticaret Borsası KTİM Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Müdürlüğü OBM Orman Bölge Müdürlüğü OTP Ortak Tarım Politikası SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı THY Türk Hava Yolları TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİLÇEM Tarım İlçe Müdürlüğü TİM Tarım İl Müdürlüğü TKB Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TMO Toprak Mahsulleri Ofisi TSKB Tarım Satış Kooperatifleri Birliği TSV Tarım Sigortaları Vakfı TŞFAŞ Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği YAS Yeraltı Sulaması 1

11 Tablo No TABLOLAR Konusu Sayfa No Tablo 1 Kahramanmaraş İlinin Koordinatları Tablo 2 Tablo Kahramanmaraş İlinin Agro Ekolojik Alt Bölgeleri 29 Tablo 3 Kahramanmaraş İlinin Agro Ekolojik Alt Bölgeleriyle İlgili Bazı Veriler 30 Tablo 4 Kahramanmaraş İlinin Agro Ekolojik Alt Bölgelere Göre Dağları 30 Tablo 5 Kahramanmaraş İlinin Agro Ekolojik Alt Bölgelere Göre Ovaları 31 Tablo 6 Kahramanmaraş İlinin Agro Ekolojik Alt Bölgelere Göre Akarsuları 32 Tablo 7 Kahramanmaraş İlinin Agro Ekolojik Alt Bölgelere Göre Gölleri. 33 Tablo 8 Kahramanmaraş İli İklim Verileri I 33 Tablo 9 Kahramanmaraş İli İklim Verileri II.. 34 Tablo 10 Türkiye, K.Maraş ve Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Arazilerin Dağılımı Tablo 11 İlçelere Göre Arazi Sınıflarının Miktarları 39 Tablo 12 Sayım Yıllarına Göre Ülke ve İl Nüfusu İle Yıllık Nüfus Artış Hızları. 40 Tablo 13 Kahramanmaraş İlinin Nüfus Verileri 40 Tablo Yılı Nüfusuna Göre Bazı Nüfus Projeksiyonları.. 41 Tablo 15 Kahramanmaraş ta İşgücünün İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı. 42 Tablo 16 Kahramanmaraş ta İşgücünün Tarım ve Tarım Dışı Sektörlere Dağılımı.. 42 Tablo 17 Türkiye ve Kahramanmaraş ta Kişi Başına Düşen GSYİH nın Cari ve Sabit Fiyatlarla Yıllara Göre Dağılımı 43 Tablo 18 Kahramanmaraş ta Alt Bölgelere Göre Bazı Temel Veriler Tablo 19 Kahramanmaraş ta Orta Öğretimde Bulunan Öğrenci Sayısı Tablo 20 Kahramanmaraş ta Yüksek Öğretimde Bulunan Öğrenci Sayısı 45 Tablo 21 Türkiye, Akdeniz ve Kahramanmaraş ta Sağlık Hizmetleri Verileri. 45 Tablo 22 Kahramanmaraş ta Tarımda İşletme Büyüklüğü ve Arazi Edinim Biçimi. 48 Tablo 23 Kahramanmaraş İline Ait 2001 Yılı Traktör Verileri 49 Tablo 24 Türkiye İle K.Maraş İlinin Kırmızı Biber Ek.Alanı ve Üretim Karşılaştırması 50 Tablo 25 Türkiye Kırmızı Biber İhracat Miktarları ve Değerleri.. 55 Tablo 26 Kırmızı Biber Pazarlaması SWOT Analizi. 56 Tablo 27 Kahramanmaraş İli Dondurma Üretim Miktarı.. 57 Tablo 28 Dondurma İhracat Miktarları ve Değerleri. 60 Tablo 29 Dondurma Pazarlaması SWOT Analizi.. 60 Tablo 30 Tarımsal Organizasyonların Fonksiyonları ve Sorumlulukları.. 61 Tablo 31 K.Maraş Toprak Mahsulleri Ofisinin Şubelere Göre Hububat Alımları 63 Tablo 32 K.Maraş Şube Müdürlüğünün Yıllar İtibari İle Hububat Alım Miktarları. 63 Tablo 33 K.Maraş Şube Müdürlüğünün Yıllar İtibari İle Hububat Satış Miktarları. 64 Tablo 34 Kahramanmaraş ta Alt Bölgeler Bazında Yem Fabrikalarının Dağılımı 67 Tablo 35 K.Maraş ta Alt Bölgeler Bazında Zirai İlaç ve Zirai Mücadele Alet Bayileri 67 2

12 Tablo 36 Kahramanmaraş ta Alt Bölgelere Göre Gübre Bayileri.. 68 Tablo 37 Kahramanmaraş ta Alt Bölgelere Kimyevi Gübre Tüketimi.. 68 Tablo 38 Kahramanmaraş ta Yıllara Göre Tarımsal Ürünlerde Hasar Oranları 69 Tablo 39 Kahramanmaraş ta Yenilenebilir Kaynaklar Tablo 40 Kahramanmaraş ta Yenilenemeyen Kaynaklar. 72 Tablo 41 K.Maraş İlinin Arazi Kullanım Şekillerinin Arazi Sınıflarına Göre Dağılımı 76 Tablo 42 Kahramanmaraş içme Suyu Projeksiyonu.. 77 Tablo lu Kahramanmaraş ın Su İhtiyacının Karşılanacağı Kaynaklar 77 Tablo 44 Kahramanmaraş ta Tarım Arazilerinin Sulama Durumu 77 Tablo 45 Kurumlara Göre Sulanan ve Sulanacak Alanların Dağılımı Tablo 46 Kahramanmaraş İlinde Su Kaynakları 78 Tablo 47 Kahramanmaraş İlindeki Su Yüzeyleri ve Kapladıkları Alan 79 Tablo 48 Kahramanmaraş İlindeki Su Yüzeylerinin Alt Bölgelere Göre Dağılımı Tablo 49 K.Maraş ta Bazı Sektörlerin Cari Fiyatlarla Sektör Payları ve Gelişme Hızları 82 Tablo 50 Kahramanmaraş ta Tarım Sektöründe Cari fiyatlarla GSYİH nın Dağılımı.. 83 Tablo 51 K.Maraş ta Tarımsal Sanayi Kuruluşlarının Alt Sektörlere Göre Dağılımı 83 Tablo 52 K.Maraş ta Yıllara Göre Sektör Bazında Kamu Yatırımlarının Dağılım Oranı. 84 Tablo 53 K.Maraş ta Tarım Hizmeti Yürüten Kuruluşların Araştırma Hizmet Birimlerine Ayrılan Ödenek Miktarları. 84 Tablo Yılında Türkiye, K.Maraş ve Alt Böl. Tarım Arazilerinin Dağılımı. 85 Tablo Yılında Türkiye, K.Maraş ve Alt Böl. Tarla Bitkileri Ekiliş Alanları.. 85 Tablo yılında Türkiye, K.Maraş ve Alt Böl. Bazı Tarla Bitk. Üretim Miktarları 86 Tablo 57 K.Maraş İlinde Yıllar İtibarıyla Bazı Tarla Bitkilerinin Üretimlerindeki Yıllara Göre Değişimler.. 87 Tablo Yılında K.Maraş ve Alt Bölg. Sebze Üretim Alanlarının Dağılımı Tablo Yılında Türkiye, K.Maraş ve Alt Bölgelerinde Sebze Üretim Miktarları 90 Tablo Yılında Türkiye K.Maraş ve Alt Bölg. Bazı Sebzelerin Üretim Mik 90 Tablo 61 K.Maraş İlinde Yıllar İtibarıyla Bazı Sebzelerin Üretim Mik. Değişimler 92 Tablo Yılında Türkiye K.Maraş ve Alt Bölgelerinde Meyve Ağaç Sayıları ve Meyve Üretim Miktarları 94 Tablo Yılında Türkiye, K.Maraş ve Alt Bölg. Bazı Meyvelerin Üretim Mik. 98 Tablo 64 K.Maraş İlinde Yıllar İtibarıyla Bazı Meyvelerin Üretim Mik.Değişimler 100 Tablo yılı Türkiye, K.Maraş ve Alt Bölgelerinde Mevcut Hayvan Sayıları 102 Tablo 66 Türkiye ve Kahramanmaraş ta Sığır Mevcudunun Yıllara Göre Değişimi 104 Tablo 67 Türkiye ve K.Maraş ta Küçükbaş Hayvan Sayılarının Yıllara Göre Değişimi Tablo 68 Türkiye ve K.Maraş ta Tavuk ve Hindi Sayılarının Yıllara Göre Değişimi Tablo 69 K.Maraş İlinde 2001 Yılında Arıcılık Yapan Köy ve Kovan Say ve Ürün Mik 108 Tablo Yılında Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Kesilen Hayvan Sayıları 110 Tablo Yılı Türkiye, K.Maraş ve Alt Bölgelerinde Hayvansal Ürünlerin Üretim Miktarları 110 3

13 Tablo 72 Türkiye ve K.Maraş ta Kırmızı Et, Süt ve Yumurta Üretiminin Yıllara Göre Değişimi Tablo Yılı Kahramanmaraş İçsularında Bulunan Balıkların İsimleri, Avlanma ve Yetiştirilme Miktarları 113 Tablo 74 Yıllar İtibariyle Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Tablo Yılında Bazı Bitkisel Ürünlerde K.Maraş, Türkiye, AB ve Dünya da Verimlilik Tablo 76 Tarımsal Kaynaklar, Kurumsal Yapı ve Nüfus Potansiyellerinin Tespiti Tablo 77 Tarımsal Ürünler, Tarımsal Yapı ve Pazarlama Potansiyellerinin Tespiti. 133 Tablo 78 Kahramanmaraş İçin Geliştirilen Stratejilerin SWOT Analizi Tablo 79 Hayvancılık Faaliyetleri. 142 Tablo 80 Bitkisel Üretimle İlgili Faaliyetler. 143 Tablo 81 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2002 Yılı Yatırım Programının İl ve Müesseselere Dağılımı Tablo 82 Ön İnceleme ve Master Planı Tamamlanan Projeler Tablo 83 Planlaması Tamamlanan Projeler Tablo 84 İnşa Halinde Olan Projeler. 149 Tablo 85 İşletmede Olan Büyüksu işleri 150 Tablo 86 İl Özel İdare Müdürlüğü Tarafından Programa Alınan Sulamalar. 150 Tablo 87 Kahramanmaraş İlinde Uygulanması Önerilen Yeni Projeler 153 4

14 Grafik No GRAFİKLER Konusu Sayfa No Grafik 1 Kahramanmaraş İli 2001 Yılı Ortalama Yağış Miktarı İle 21 Yıllık ( ) Ortalama Yağış Miktarlarının Aylar Üzerinden Karşılaştırılması. Grafik 2 Kahramanmaraş İli 2001 Yılı Ortalama Sıcaklık Miktarı İle 21 Yıllık ( ) Ortalama Sıcaklık Miktarlarının Aylar Üzerinden Karşılaştırılması 35 Grafik 3 K.Maraş İli 2001 Yılı Ortalama Nispi Nem Oranı İle 21 Yıllık ( ) Ortalama Nispi Nem Oranlarının Aylar Üzerinden Karşılaştırılması.. 35 Grafik 4 Kahramanmaraş ta Arazi Varlığının Dağılımı 38 Grafik 5 Kahramanmaraş ta Arazi Varlığının Alt Bölgelere Göre Oransal Dağılımı 38 Grafik 6 İlçelere Göre Arazi Sınıflarının Dağılımı 39 Grafik 7 Kahramanmaraş İli Alt Bölgelerine Göre 1997 Yılı Şehir ve Köy 41 Nüfuslarının Karşılaştırılması... Grafik 8 Sayım Yılları Arası Nüfus Artış Hızları.. 41 Grafik 9 Kahramanmaraş ta Kişi Başına Düşen GSYİH nın Dağılımı 43 Grafik 10 K.Maraş İlinde Tarım İşletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı 47 Grafik 11 Kahramanmaraş ta Tarım İşletmelerinin Büyüklüklerine Göre Dağılımı 48 Grafik 12 Kahramanmaraş ta Alt Bölgelere Göre Traktör Dağılım Oranları Grafik 13 Türkiye Kırmızı Biber Üretiminde K.Maraş İlinin Payı (%) 51 Grafik 14 Kahramanmaraş Kırmızı Biberinin Üretimindeki Gelişme Eğilimi. 51 Grafik 15 K.Maraş İlinde 1992 Yılına Göre Kırmızı Biber Ekim Al. Değ. Oranı (%) 52 Grafik 16 K.Maraş İlinde 1992 Yılına Göre Kırmızı Biber Ür. Mik. Değ. Oranı (%). 52 Grafik 17 Kırmızı Biber Üretici Fiyatlarındaki Reel Değişim (1998 Yılı=100 TL). 53 Grafik 18 K.Maraş İlinde 1997 Yılına Göre Dondurma Ür. Mik. Değişim Oranı (%) 57 Grafik 19 Dondurma Üretici Fiyatlarındaki Reel Değişim (1997 Yılı=100 TL).. 59 Grafik 20 Kahramanmaraş İlinde Toprak Gruplarının Oransal Dağılımı. 74 Grafik 21 Kahramanmaraş İlinde Su Kaynaklarının Dağılımı.. 79 Grafik 22 Kahramanmaraş İlindeki Su Yüzeylerinin Dağılımı 80 Grafik 23 Türkiye de GSYİH da Tarım Sektörünün Payı ve Büyüme Hızı (Cari).. 81 Grafik 24 Kahramanmaraş ta Tarım Sektörünün GSYİH daki Payı (Cari).. 82 Grafik 25 Kahramanmaraş İlinde Tarım Sektöründeki Büyüme Hızı (Cari) 83 Grafik 26 Türkiye ve Kahramanmaraş ta Tarla Bitkisi Alanlarının Oransal Dağılımı 86 Grafik 27 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Tarla Bitkilerinin Ekiliş Oranları Grafik 28 K.Maraş Alt Bölgelerinde Bazı Tarla Bitkileri Üretimlerinin Oransal Dağ. 87 Grafik 29 K.Maraş ta Buğday ve Şeker Pancarı Üretimindeki Yıllara Göre Değişimler. 88 Grafik 30 K.Maraş ta Pamuk, Kuru Fasulye ve Nohut Üret. Yıllara Göre Değişimler Grafik 31 K.Maraş ta Mısır, Kırmızı Biber ve Ayçiçeği Üret. Yıllara Göre Değişimler. 88 Grafik 32 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Sebze Alanlarının Oransal Dağılımı.. 89 Grafik 33 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Bazı Sebzelerin Üretim Miktarları. 91 5

15 Grafik 34 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Bazı Sebzelerin Üretim Miktarları. 91 Grafik 35 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Bazı Sebzelerin Üretim Miktarları. 92 Grafik 36 K.Maraş ta Domates ve Karpuz Üretimindeki Yıllara Göre Değişimler. 92 Grafik 37 Kahramanmaraş ta Patlıcan ve Hıyar Üretimindeki Yıllara Göre Değişimler. 93 Grafik 38 K.Maraş ta Yeşil Biber ve Taze Fasulye Üretimindeki Yıllara Göre Değ Grafik 39 Türkiye ve K.Maraş ta Meyve Veren Yaştaki Ağaçların Oransal Dağılımı 95 Grafik 40 K.Maraş ve Alt Bölgelerinde Meyve Veren Yaştaki Ağaçları Oransal Dağ 95 Grafik 41 Türkiye ve K.Maraş ta Meyve Vermeyen Yaştaki Ağaçların Oransal Dağ. 96 Grafik 42 K.Maraş ve Alt Bölgelerinde Meyve Vermeyen Yaştaki Ağaç. Oransal Dağ. 96 Grafik 43 Türkiye ve Kahramanmaraş ta Meyve Üretiminin Oransal Dağılım (%) Grafik 44 K.Maraş ve Alt Bölgelerinde Meyve Üretiminin Oransal Dağılım (%) Grafik 45 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Bazı Meyvelerin Üretim Oranları (%) Grafik 46 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Bazı Meyvelerin Üretim Oranları (%) Grafik 47 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Bazı Meyvelerin Üretim Oranları (%) Grafik 48 K.Maraş ta Elma ve Yaş Üzüm Üretimindeki Yıllara Göre Değişimler. 101 Grafik 49 K.Maraş ta Kayısı, Antepfıstığı ve Ceviz Üretimindeki Yıllara Göre Değ Grafik 50 K.Maraş ta Kiraz, Badem ve Çilek Üretimindeki Yıllara Göre Değişimler 101 Grafik 51 Kahramanmaraş ta Sığır Mevcudunun Dağılımı Grafik 52 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Sığır Mevcudunun Oransal Değişimi 103 Grafik 53 Türkiye de İlinde Sığır Mevcudunun Yıllara Göre Değişimi Grafik 54 Kahramanmaraş İlinde Sığır Mevcudunun Yıllara Göre Değişimi Grafik 55 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Küçükbaş Hayvan Mevcudunun Dağılımı. 105 Grafik 56 K.Maraş İlinde Küçükbaş Hayvan Mevcudunun Yıllara Göre Değişimi. 106 Grafik 57 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Kanatlı Mevcudunun Oransal Dağılımı. 106 Grafik 58 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Kanatlı Hayvan Sayıları. 107 Grafik 59 Kahramanmaraş İlinde Tavuk Sayısındaki Yıllara Göre Değişim Grafik 60 Kahramanmaraş İlinde Hindi Sayısındaki Yıllara Göre Değişim 108 Grafik 61 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Arı Kovanlarının Dağılımı. 109 Grafik 62 Kahramanmaraş Alt Bölgelerinde Bal ve Balmumu Üretiminin Dağılımı Grafik 63 K.Maraş Alt Bölgelerinde Üretilen Bazı Hayvansal Ürünlerin Oransal Dağ Grafik 64 K.Maraş Alt Bölgelerinde Üretilen Bazı Hayvansal Ürünlerin Oransal Dağ Grafik 65 Kahramanmaraş İlinde Kırmızı Et Üretiminde Yıllara Göre Değişim. 111 Grafik 66 Kahramanmaraş İlinde Süt Üretiminde Yıllara Göre Değişim. 112 Grafik 67 Kahramanmaraş İlinde Yumurta Üretiminde Yıllara Göre Değişim 112 Grafik 68 Kahramanmaraş İlinde Bal Üretiminde Yıllara Göre Değişim 112 Grafik 69 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Pamuk ekiliş ve Üretimindeki Değişim Or. 117 Grafik 70 K.Maraş İlinde 1995 Yılına Göre II. Ürün Mısır Ek. ve Ür. Değ. Oranları. 118 Grafik 71 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Kırmızı Biber Ekiliş ve Üret. Değ. Oran 118 Grafik 72 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Kuru Fasulye Ek. ve Üret. Değ. Oranları Grafik 73 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Nohut Ekiliş ve Üret. Değişim Oranları

16 Grafik 74 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Elma Ağaç Say. ve Üret. Değişim Oranları 120 Grafik 75 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Kayısı Ağaç Say. ve Üret. Değ. Oranları Grafik 76 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Kiraz Ağaç Say. ve Üret. Değ. Oranları. 121 Grafik 77 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Ceviz Ağaç Say. ve Üret. Değ. Oranları. 121 Grafik 78 K.Maraş İlinde 1990 Yılına Göre Üzüm Ekiliş ve Üret. Değişim Oranları. 122 Grafik 79 K.Maraş İlinde Su Ürünleri Üretim Mik. ve Ür. Değerlerinin Oransal Dağ 122 Grafik 80 Kahramanmaraş İlinde 1996 Yılına Göre Yumurta ve Bal Üret. Değ. Oran 123 7

17 EKLER Sayfa No EK 1 ALT BÖLGELERE AİT DOĞAL KAYNAK ENVANTERİ I. Alt Bölge Doğal Kaynak Envanteri II. Alt Bölge Doğal Kaynak Envanteri III. Alt Bölge Doğal Kaynak Envanteri IV. Alt Bölge Doğal Kaynak Envanteri. 181 EK 2 HARİTALAR Kahramanmaraş İl Haritası Kahramanmaraş Alt Bölge Haritası Kahramanmaraş Arazi Dağılım Haritası Kahramanmaraş Toprak Haritası Kahramanmaraş Su Kaynakları Haritası Kahramanmaraş İklim Haritası Kahramanmaraş Maden Haritası Kahramanmaraş İlinin Uydudan Genel Görünümü Dsi Vaziyet Planı

18 SUNUŞ Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşımaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ne uyum sürecinde, kırsal alandaki sorunların tespiti ve bu sorunlara kalıcı çözümler bulunması öncelikli bir konudur. Çiftçilerimizin; iç ve dış pazarlar için üretim yapar hale gelmeleri, daha iyi gelir düzeyine kavuşabilmeleri için üretim kaynaklarını daha etkin kullanmaları gerekmektedir. Ülkemiz için; sahip olduğu tarımsal kaynakların tespiti, geliştirilmesi, amacına uygun kullanılması ve bu çalışmaların, kaynakları kullananlarla beraber planlanması önem arz eden bir husustur. Dolayısıyla, il ve bölge Tarım Master Planlarının hazırlanması; tarımsal kaynakların ve problemlerin belirlenmesi, kaynak ve potansiyelin değerlendirilerek verimliliğin ve çiftçi gelirlerinin artırılması, tarımın çevre, sanayi, turizm gibi diğer sektörlerle ilişkilerinin değerlendirilmesi, doğal kaynakların ve çevrenin korunması açısından önem taşımaktadır. Tarım Master Planlarının hazırlanmasının amacı; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, bölgenin mevcut kaynaklarının, fırsatlarının ve kısıtlarının analiz edilmesi suretiyle ihtiyaçlarının belirlenmesi ve potansiyelin verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik stratejiler geliştirerek, bölgeye uygun tarımsal program ve proje alanlarının belirlenmesidir. Bu bağlamda, master planlar; yerel kurum ve kuruluşlar ile üniversite, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımları sağlanarak, tarımın kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma faaliyetlerinin planlanmasına, problemlerin çözüm yollarının yerinden ve doğru bir şekilde ortaya konulmasına ve uygulanmasına rehberlik etmektedir. Tarım sektörünün temsilcileri olarak görevimiz; sektörün yapısal sorunlarını çözecek politikaları belirlemek ve bunları en kısa sürede hep birlikte uygulamaya koymaktır. Bu çerçevede, yöre halkının yaşam standardını yükseltmeye yönelik ihtiyaçların tespit edilmesi, bunların en kısa yoldan çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasına ışık tutması amacıyla hazırlanan ve tarımsal planlamanın yerelleşmesi anlamına gelen Tarım Master Planlarının, kamu ve özel sektör girişimcilerine yol gösterici ve faydalı olmasını temenni ederim. Mehmet Mehdi EKER Bakan 9

19 SUNUŞ Teknolojideki her ilerleme insanın daha mutlu, daha rahat yaşamasını sağlamak amacına yönelik olarak yapılmış ve yapıla gelmiştir. Dünya nüfus artışı ve buna bağlı olarak tarım ürünlerine olan talebin yoğunluğu; bitkisel ve hayvansal üretimin, konvansiyonel üretim şeklinde yapılmasına neden olmuştur. Akdeniz iklimi ve karasal iklimin hüküm sürdüğü, geçit bölgeleri arasında bulunan İlimizde toprak, su, iklim ve benzeri doğal kaynakların, sürekli kullanılabilir duruma getirilmesi hedeflenmiştir. Bir ülkede toprak ve su kaynaklarının rasyonel bir şekilde kullanılması gelişmişliğin en önde gelen temel ilkelerinden biridir. Ulusal kaynakların, sosyal ve ekonomik faydayı maksimum düzeyde sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ülkelerin başlıca ekonomik hedeflerindendir. Ülkemizde kırsal kalkınmanın süreklilik ve kalıcılık temellerine kavuşturulamaması, kırsal ve kentsel yerleşim arasındaki refah düzeyi farkının giderek açılmasına ve kırsal nüfusun büyük kentlere yığılmasına sebep olmaktadır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal politikaların, birbirine olan etkilerinin de dikkate alınması suretiyle tarım sektörünün, milli gelir, istihdam, dış ticaret, tarıma dayalı sanayileri destekleme ve tüketim harcamalarındaki payı ile stratejik temel ihtiyaç maddeleri üreten bir sektör olarak desteklenmesi gerekmektedir. Tarım sektörü kırsal kesimde önemli bir istihdam kaynağı olarak da önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde her ne kadar sanayi sektörü etkin bir rol alsa da artan dünya nüfusu ve beslenme ihtiyacının karşılanması en önemli problem olarak önümüzde durmaktadır. Tarım sektöründeki verimlilik düzeyinin arttırılması, yalnız ülke insanlarının beslenmesinde yürüteceği etkin görev yanında, ülkemizin ekonomik gelişme trendinin arttırılmasında da çok önemli bir işleve sahip olacaktır. Tarım Master planında, yerel düzeydeki tarımsal planlamanın pratik yapılabilirliğinin gösterilmesinin yanında, tarımsal politikada benimsenen kendi kendine yeterlilik ilkesi de temel politika olarak benimsenmiştir. Uygulanacak tarım politikaları doğrultusunda dengeli, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu tarımsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik altyapının oluşturulması temel amaçtır. İlimizde, bu çerçevede ülke ekonomisine kısa sürede katkı sağlayacak projelere öncelik verilecektir. Kahramanmaraş İli coğrafi konumu ve arazi yapısı bakımından tarım sektörünün gelişmesine müsaittir. Hazırlanan Master plan, Ülkemizde artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesinin sağlanması, ihracatta mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlerde üretimin artırılması, tarımsal ve hayvansal ürünlerde verimliliğin artırılması, üretici gelirinin yükseltilmesi ve kamu kaynaklarının rasyonel olarak kullanılması, ilin tarımına uzun vadeli yol göstermesinin yanında orta ve kısa vadelerde kalkınma faaliyetlerinin planlanmasına ve uygulanmasına da rehberlik edecektir. İlimizin refah düzeyini artırmaya yönelik olarak hazırlanan ve İlimizin tarımsal ihtiyaçları ile bunların çözüm yollarının ortaya konulmaya çalışıldığı bu değerli çalışmanın, müteşebbislere yol gösterici ve faydalı olmasını temenni ediyorum. İlhan ATIŞ Kahramanmaraş Valisi 10

20 SUNUŞ Tarım bakımından gelişmiş olan ülkelerin bugün gelmiş oldukları nokta incelendiğinde, dikkatimizi çeken en önemli husus, yürütülen tüm faaliyet ve hizmetlerin belirli bir program kapsamında, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için planlamaların yapılmış olmasıdır. Ülkemiz tarımının gelişmesi için de benzer çalışmaların yapılması elzemdir. Türkiye nin bir tarım ülkesi olduğunun aksi iddia edilemez. Bu bağlamda tarımsal sorunları aşmak ve tarımı geliştirebilmek için yapılan çalışmaların daha kapsamlı ve ileriye dönük olması gereklidir. Bu sebeple tarımdaki gelişme ile birlikte, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda belirlenen hedeflere ulaşmak ve dolayısıyla toplumun hayat standardını yükseltmek için planlamanın kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Kahramanmaraş İli Tarım Master Planının hazırlanması esnasında; Tarım Master Planların hedefine ulaşması için, gerekli olan tüm temel kriterlere riayet edilmiştir. İlin, tarım ile ilgili mevcut durumu, ihtiyaçları, problemleri, karşılaşılan engeller ve yeni açılımlar sağlayacak projelerin tespiti, böyle bir çalışma yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, tarımsal potansiyeller göz önünde bulundurularak, tarımsal verim ve gelirin artırılması, tarımın diğer sektörlerle arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve entegrasyonun sağlanması için çok titiz bir çalışma yapılmıştır Tarım master planların hazırlanması ile gündeme gelen en önemli değişiklik, planların aşağıdan-yukarı yönetimi ile ilimiz düzeyinde, mevcut kaynakların, fırsatların ve hedeflerin belirlenerek sorun ve çözüm önerilerinin tespiti ve bir anlamda, hazırlanması düşünülen bölgesel kalkınma programlarına esas teşkil edecek olmasıdır. Bu proje çerçevesinde hazırlanan Kahramanmaraş İli Tarım Master Planı, gerek kamu ve özel sektör ve gerekse uluslararası yatırıma, hizmet imkanı verebilecek bir kılavuz niteliğindedir. Master plan, tarımsal ve kırsal kalkınma çabalarında karar alıcılar için yol gösterici olmasının yanında, özel sektör için de İlimizde karlı yatırım alanlarının ortaya konulmasında fayda sağlayacaktır. Böylece sınırlı kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanarak, yöremiz insanının öncelikli sorunlarına yönelik gerçekçi tedbirler alınacak ve hayat standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunulabilecektir. Bu gerçeklerden hareketle; Bakanlığımız ve FAO işbirliğince yürütülen ve İl Müdürlüğümüzce yapılan yoğun çalışmalar neticesinde hazırlanan bu kitabın, ilimiz tarımı için faydalı bir kaynak olacağını, ilgili sektörlerin yatırımlarına öncülük edeceğini ve Kahramanmaraş ta tarım ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun gerçekleşmesine vesile olacağını ümit ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, Kahramanmaraş İli Tarım Master Planı nın hazırlanmasında emeği geçen Master Plan hazırlama ekibine, İl ve İlçe Müdürlüğümüz personellerine, değerli katkılarını bizden esirgemeyen diğer kurum ve kuruluşların personel ve yetkililerine ve ayrıca kitap haline getirilmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Mehmet TEMİZ Tarım İl Müdürü 11

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

Tarama Raporu TÜRKİYE

Tarama Raporu TÜRKİYE 07 Eylül 2006 Tarama Raporu TÜRKİYE 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarama toplantılarının tarihleri: Tanıtıcı toplantı : 5/12/2005-8/12/2005 Ayrıntılı toplantı: 23/01/2006-26/01/2006 Türkiye: Fasıl

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE)

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) Yayın No DPT : 2670 ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2003

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA M. Necat ÖREN 1 Oğuz YURDAKUL 2 Bahri ÇEVİK 3 Ural DİNÇ 4 1. GİRİŞ Sektörel ve bölgesel kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen projeler,

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı