Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı."

Transkript

1 Prof.Dr. Şeref Ertaş ın ders notu Tasarruf Özgürlüğü I-Genel olarak Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı. Alman-İsviçre-Türk Hukukunda ise, Mirasbırakanın malvarlğıının ölümünden sonraki geleceği üzerinde tasarruf özgürlüğü, tasarruf nisabı (orranı ) yani terekenin belli bir tereke kısmı ile sınırlanmıştır. Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü,saklı paylı mirasçıların saklı pay miktarı ile sınırlanmıştır. TMK.505.m. mirasbırakanın saklı paylar dışında kalan tereke bölümü üzerinde tasarrufta bulunabileceğini belirtmektedir. Eğer hiçbir saklı paylı mirasçı yoksa,mirasbırakan terekesinin tamamı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Tasarruf oranı : Mirasbırakanın üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği tereke bölümünü ifade eder. Saklı pay : Mirasbırakanın,üzerinde tasarrufta bulşunamıyacağı,öbt veya sağlar arası karşılıksız tasarruflar ile bertaraf edemeyeceği yasal miras paylarını ifade etmektedir. Bu tür yasal mirasçılara saklı paylı mirasçı adı verilir. Saklı paylı mirasçılar. Tüm yasal mirasçılar saklı paylı değildir. Hangi yasal mirasçıların saklı paylı olabileceği,kanun tarafından tahdidi olarak sayılmıştır. TMK.506.m. şu mirasçıları sadece saklı paylı mirasçı saymaktadır. 1.Mirasbırakanın altsoy kan hısımları (evlatlık dahil) 2.Mirasbırakanın anne-babası 3.Mirasbırakanın eşi. Gerek 743 sayılı önceki MK. Gerekse 4721 sayılı TMK.nu mirasbırakanın kardeşinide saklı paylı mirasçılar arasında saymış iken tarih ve 5650 sayılşı kanunun kardeşlerin saklı paylı mirasçı olmasını kaldırmıştır. Bu baskımdan kardeşler ancak 2007 tarihine kadar miras intikallerinde saklı paylı

2 mirasçıdır, dahsa sonra ölen kişilerin kardeşlerin artık saklı payı mevcut olmayacaktır. Tasarruf nisabı (oranı ),tereke toplamından-sakklı pay miktarının çıkarılmasından sonra kalan tereke bölümüdür. Toplam tereke (topt) 100 bin lira Saklı pay toplamı(spt) 75 bin lira ise : Tasarruf oranı (to) = topt-spt= = 25 bin lira olacaktır. II-Saklı paylar 1-*Saklı pay oranı, mirasçının,mirasbırakana yakınlık derecesine göre değişmektedir. Eş,birlikte mirasçı olduğu zümrelere göre farklı saklı paylara sahiptir. Saklı pay oranları zaman içinde ihtiyaçlara göre değişikliliklere uğramıştır. 2-Önce miras yasal hissesi bulunur A=B= ½ yasal miras payı üzerinden saklı paylar bulunur. Altsoyun saklı payı (tek başına ) 3-Altsoyun saklı payı önceki MKnun 453.m.sine göre yasal miraspayının ¾ ü idi. Buna normal saklı pay denirdi. Ayrıca, önceki MK.dak amu yararına yapılan ivazsız kazandırmalarda, saklı pay, normal saklı payın 2/3 ü kadar dı yani: ¾.2/3 = 6/12 yani yasal miras payının yarısı idi buna indirilmiş saklı pay adı verilirdi Yeni TMK.nu altsoyun saklı payını yasal miras payının yarısına yani 1/2 sine indirmiştir. Yeni TMKda kamusal teberrulardaki indirilmiş sp uygulaması kaldırılmıştır 4-EMK.ya göre altsoyun sp.yı ymp (yasal miras payının ¾ ü dür. Buna göre Asp=Bsp= ½.3/4 =3/8 Toplam sp 3/8+3/8 = 6/8 Tasarruf nisabı = 8/8-6/8 = 2/8=1/4 İndirilmiş sp.lar ise ymp yarısı olacağından 2/8 er olacaktır 5-TMK.ya göre Altsoyun saklı payı ymp.nın yarısıdır. Buna göre

3 Asp=Bsp= ½.1/2 =1/4 spt= ¼+1/4=2/4 To = 4/4-2/4= 2/4=4/8 Yeni TMK.da saklı pay miktarı düşerken tasarruf oranı yüklselmiştir. İndirilmiş saklı pay yoktur. 6-Tasarruf oranı, altsoy tek başına mirasçı ise to EMK.ya göre ¼,TMK.na göre ise ½ dir. Altsoy eşle birlikte mirasçı olması aşağıda incelenmiştir 1-Anne babanın-kardeşler saklı payı ve tasarruf oranı TMK. 506/2,EMK.453/2 Anne-babanın saklı payı EMK.453.m.ye göre yasal miras payının ½ i iken TMK.506/2.m.ye göre yasal miras payının ¼ üne indirilmiştir. Bu oranlar anne-babanın kardeş veya eşle mirasçı olmasına göre değişmez. Önce yasal miras payı bulunur sonra murisin ölüm tarihine göre bunun 1/2! si veya ¼ ü hesaplanarak anne-babanın saklı payı bulunur. 2 Anne baba tek başlarına mirasçı ise ½ şer ymp olur. Saklı payları ise EMK.ya göre ½.1/2 )= ¼ TMK.ya göre ½.1/4 = 1/8 olur. EMK.ya göre to= 2/4 TMK.ya göre = 6/8 olacaktır Kardeşlerin sp.yı EMK.ye göre ymp.nın ¼ ü iken TMK.ya göre ymp.nın 1/8 i olmuş tarihinde kaldırılmıştır. 4-EMK.453.m.ye ve 2007 yılı 5650 sayılı Kanuna kadar TMK.ya göre kardeşler saklı payılı mirasaçıdır. Yeğenler ise yasal mirasçı olmakla birlikte,saklı paylı mirasçı değildir. Ancak onun da yasal miras payı dikkate alınmalıdır,tasarruf oranına dahil edilmelidir. 5-EMK:ya göre Bymp = ½,sp = ½.1/2 = ¼, önce ölen (A)nın halefi kardeş (K) ve (L)dir,(L)de önce öldüğünden halefi yeğen (Y) olmuştur. K=L ymp= ½.1/2= ¼, Ksp= ¼.1/4 = 1/16 spt= ¼ (B) + 1/16 (K) = 5/16, to = 16/16-5/16= 11/ den önce TMK.ya göre

4 Bsp= ½.1/4 = 1/8, Ksp = ¼.1/8 = 1/32, spt= 4/32 + 1/32= 5/32 To= 32/32-5/32 =27/ den sonra TMK.ya göre sadece baba (B) saklı paylı mirasçıdır. Kardeşler (K,L) ve yeğen yasal mirasçı olup saklı paylı değildir,onların yasal miras payları to.na eklenir. Buna göre Bymp=1/2.,sp = ½.1/4 = 1/8= spt To = 8/8-1/8 = 7/8 Eşin saklı paylı mirasçılığı * Eşin yasal mirasçılığı buna bağlı saklı payı 1926 yıldan beri üç defa değişikliğe uğramıştır yılında eşin mirasçılığı 3678 sayılı kanunla değişikliğe uğradı ve yeni TMK.da da farklı bir düzenleme yapıldı sayılı kanundan önce eş başka mirasçılarla birlikte mirasçı ise, sakklı payı, yasal miras payının tamamı idi. Tek başna mirasçı ise terekenin yarısı onun saklı payı idi. Bütün bu değişiklikler içinde eşin birinci zümre de yasal ve saklı payı ¼ olarak sabit kalmıştır. Başka deyişle eşin 1.zümre ile mirasçılığında yasal miras payı ve saklı payı eşittir yani terekenin ¼ ü dür sayılı kanundan (1990) TMK:ya kadar (2002) eşin 2. ve 3.zümre ile birlikte mirasçılığında ise saklı payı yasal miras payının yarısıdır. Örneğin eşin 2.zümre yasal miras payı ½,saklı payı ise bunun yarısı olan ¼ idi yani eşin birinci zümre ve 2.z. İle mirasçılığında saklı payı daima ¼ idi. Yürürlükte bulunan TMK.ya göre (2002 sonrası ) ise, ikinci zümre ile mirasçı ise,miras payı ile saklı payı aynıdır. Yani terekenin ½ sidir. Diğer haller de ise yasal miras payının ¾ ü saklı payını oluşturur. Yani büyükana-baba zümresinde yasal miras payının dörtte üçü (3/4.3/4 = terekenin 9/16 ) onun saklı payıdır. Tek başına mirasçı ise terekenin ¾ ü eşin saklı payı ¼ ü ise tasarruf oranıdır. Ayrıca belirteklim ki 4721 sayılı TMK.dan önce kamu yararına yapılan teberularda eşin saklı payı bu oranların 2/3 üne inmekteydi. 1.z de ¼; 2.z.de ½ ve 3.z.de ymp.nın ¾ ü, tek başına ise terekenin ¾ ü 1-EŞ Anne baba-kardeşler saklı payı ve tasarruf oranı TMK. 506/2,EMK.453/2 Eşin 2.zümre hısımları ile mirasçılığında, saklı payı TMK.dan önce terekenin ¼ ü idi. TMK:nu ile bu oranın terekenin yarısına yükseltilmiştir.

5 2-Miras payları E=1/2, B= ¼ =A = 2/8 K=L=1/4.1/2=1/8 = Y 3-TMK:dan önce EMK.ya göre Esp = ¼ = (1/2.1/2)=2/8 Bsp= ¼.1/2 = 1/8 Ksp = ¼.1/2.1/4 = 1/32 (L) Önce öldüğü için onun miras payı(1/4) altsoyu (Y) ye geçmiştir ancak (Y) saklı paylı mirasçı olmadığından onun ymp olan 1/8 = 4/32 pay tasarruf ninasabı içinde kalacaktır. spt= 8/32(E) + 4/32(B) + 1/32(K) = 13/32 To= 32/32-13/32 =19/32 4-TMK.ya göre Esp = 1/2 = 8/16 = 32/64 Bsp = ¼.1/4 =1/16 = 4/64 Ksp= ¼1/2..1/8 =1/64 spt= 32(E) + 4(B) + 1 (K) = 37/64 To = 64-37= 27/ yılında 5650 sayılı yasa ile kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır. Bu durumda sadece baba (B) ve eş (E) saklı paylı mirasçıdır. Bu durumda Esp=1/2= 4/8=8/16 B=1/4.1/4 = 1/16 spt = 9/16 To = 16/16-9/16 = 7/16 Bu halde (K9 ve (Y)nin yasal miras payları tasarruf oranı içinde kalmaktadır. Eş 3.zümre ile mirasçı ise, TMK.ya göre yasal miras payının ¾ ü saklı payıdır. EMK.ya göre ise yasal miras payının yarısı idi.

6 Üçüncü zümrede sade murisin eşi saklı paylı mirasçıdır. Diğer 3.zümre hısımları yasal mirasçı ise lerde saklı payları yoktur. Dolayısıyla eşin saklı payı çıktıktan sonra terekenin kalanı tasarruf oranını ifade eder. Bu örnekte eşin yasal miras payı ¾ olup bununda ¾ ü yasal payıdır. Buna göre Esp = ¾.3/4 =9/16 To = 7/16 dır. EMK.ya göre ise elşin saklı payı,yasal miras payının yarısı idi buna göre ¾.1/2 = 3/8 = Esp To = 5/8 olacaktı. mirasçılar EMK 3678(1990) TMK zümre Ymp.nın 3/4 ü Ymp.nın ¾ ü Ymp.nın ½ si Anne-baba Ymp.nın ½ si Ymp.nın ½ si Ymp.nın ¼ ü kardeşler Ymp.nın ¼ ü Ymp.nın ¼ ü Ymp.nın 1/8 i 2007 de kaldırıldı Eş 1.zümre Terekenin ¼ ü Terekenin ¼ ü Terekenin ¼ ü Eş 2.zümre Terekenin ¼ ü ¼ ü Terekenin ½ si Eş 3.zümre Terekenin yarısı Ymp.nın yarısı ¾.1/2=3/8 Ymp.nın ¾ ü ¾.3/4= 9/16 Eş tek Terekenin yarısı Terekenin yarısı Terekenin ¾ ü İndirilmiş saklı paylar. Taploda gösterilen saklı pay miktarları, kamu yararına yapılmış teberrularda üçte bire kadar ( ),3678 sayılı yasaya göre (1990) üçte ikiye kadar indirilebilirdi TEREKENİN HESABI TMK.507,508 Mirasbırakanın tö.nün sınırlarını aşıp aşmadığını anlamak için,

7 Mirasbırakanın ölüm günündeki değerler esas alınarak, önce onun net terrekesini (nt) bulmak gerekir. Net tereke, murisin aktif terekesinden (ta ),tereke pasifini (tp)çıkarmak suretiyle bulunur. Net terekeye,murisin sağlığında yaptığı karşılıksız kazandırmalar (sat) ve hayat sigortası bedeli (hsb) ilave edilmelidir. Bu şekilde bukunan terekeye tenkise esas tereke (tet ) adı verilir Formülle izah edilirse : Nt = ta tp Tet = nt + sat + hsb örnek olarak : Murisin tereke aktifi 150 bin,tereke pasifi 50 bin, sağlararası teberrular 100 bin lira ve murisin eşi ve bir oğlu varsa. Nt = ta-tp = =100,tet = nt+ sat = =200 bin lira Eşin sp = ¼ yani 200 bin üzerinden 50 bin lira, çocuğun ymp = 150 bim,çocuğun sp = ¾.1/2 = 3/8 = 150 liradan liradır. spt = = lira, to = tet-spt To = =75.00 lira dır. Halbuki muris 100 bin liralık sat yaptığından lira kadar to aşmıştır. Net terekenin bulunması. Net tereke,tereke aktifinden-tereke pasifini çıkarmak suretiyle bulunmaktadır. Nt = ta-tp TMK.507,575 * Eşyaların değerinde, miras bırakanın ölüm günündeki rayiç değerleri esas alınır. Muvazaalı taşınmaz devirleride hesaba katılır Tahsil imkanı olmayan alacaklar, dikkate alınmaz Geciktirici şarta bağlı alacaklar dikkate alınmaz. Vadeli alacaklarda, işleyecek faizler indirilir. Hisse senetlerinin ölüm günü borsa değeri dikkate alınır. Diğer mirasçılara karşı,denkleştirme alacakları da tereke aktifinde yer alır.

8 Net terekeye eklenecek değerler tet = net + sat+hsb Öbt.lar istisnasız tenkise tabidir fakat net terekeye ilave olunmaz. A-Net terekeye eklenecek murisin sağlar arası ivasız kazandırmaları TMK.508,565 TMK.565.m.de murisin tenkise tabi teberruları sınırlı şekilde sayılmıştır. Muririn üçüncü kişilere yapyığı teberrularla,mirasçılara yapmış olduğu teberruları birbirinden naytırmak lazımdır. Murisin ivazlı tasarrufları tenkis dışıdır. Fakat alınan ivaz çok düşük ise,örtülü bağış söz kobusu olabilir, arsadaki fark hesap edsilerek tenkis konusu yapılabilir. * 1-Mürisin öçüncü kişilere yaptığı teberrılar.tmk.565 III. Bu tasarrufları da mutlak tenkise tabi,nisbi tenkise tabi olmak üzere ikiye ayırabiliriz., a-mutlak tenkise tabi teberrular. BNu teberrularda başka bir unsur özellikle,murisin saklı payı ihlal kasdı aranmaksızın tenkise tabidir. aa- Murisin ölümünden önceki son bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar, bb) Murisin serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yapmış olduğu bağışlamar,süreye bakılmaksızın mutlak tenkise tabidir. Örf ve adet gereği verilen hediyelerle,ahlaki bir görevi ifa için yapılan bağışlar(tbk.285 ) bu nitelikte görülmez. Tek taraflı,malvarlığını azaltıcı işlemler bağış sayılmaz. İşlem satış olarak gösterilmekle birlikle,esasen bağışsa taşınmaz bağışları resmi şekle bağlı olduğundan temlik muvazaa sebebiyle geçersizdir(ibk.1974). Muvazaalı taşınmazın değeri,sat olarak terekeye ilave değil değil, tereke aktifine yazılır. Henüz,ifa edilmemiş bağışlar,terekede mevcutttur sat olarak değerlendirilmez,bunlar öbt,olarak değerlendirilir (TBK.290 ), bb- Nisbi tenkise tabi sat.lar TMK.565/4 Miras bırkanın sahlı pay kuralarını ihlal (etkisiz kılmak ) kastıyla yapmış olduğu bağışlamalar.bu bağışların tenkis konusu olması için süre önem taşımamakla birlikte,tenkis edilebilmesini yasa iki koşula bağlamıştır. 1-Yapılan tasarruf yapıldığı anda,sdaklı payları ihlal etmiş olmalıdır. 2-Mirasbırakan bu tasarrufları,davacıloarın saklı paylarını ihlal kastıyla yapmış olmalıdır. Bu iki şartın gerçekleştiğini,davacılar kanıtlamalıdır.

9 - Alınan bir taşınmazın bedelini mirasbırakan ödemişse, tenkis konusu alınan taşınmaz değil,murisçe yapılmış para bağışıdır. - Miras bırakanın evlenmesi,evlat edinmesi diğer mirasçıların saklı payını azaltmış olsa da bunlar tenkis konusu yapılamaz. - Ölünceye bakma sözleşmesi ivazlı bir işlem olduğundan bu amaçla murisçe bakım borçlusuna devir edilmiş mallar tenkis konusu olamaz. Bununla birlikte,bu sözleşme muvazaalı ise,murisin bakım ihtiyacı yoksa, tenkis konusu oloabilir. Bakım borçlusunun zaten yasal (örn.eş) olarak murise bakmakla yükümlüyse,bu sözleşmeler muvazaalı sayılır. - Sağlararası kuralan vakfa özgüllenen mallarda, ivazsız tasarruflardan sayılır. Son bir yıl içinde yapılmışsa mutlak,daha önce yapılmış ise nisbi tenkise tabi sat sayılır(tmk.105). Sabit tenkis oranı (sto) Bu değerler yüksek enflasyon ve diğer Net tereke,mirasbırakanın ölüm günü değerleri üzerinden nhesap edilmektedir. etkenlerle çök önemli oranda değişebilir. Mirasbırakanın ölümü ile tenkis davası açma arasında uzun bir zaman geçmiş ise,mirasbırakanın ölüm anına göre tenkis hesabı yapılmnası adaletsiz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle,tenkisin sabit tenkis oranı (sto) ile dava tarihine göre yapılması önerisi TMK. İle de benimsenmişt, Buna göre,tenkis konusu bölünmez nitelikte eşya ise,tenkis borçlusu nakdi ödemeyi tercih etmiş ise tenkis miktarı, bu tercih tarihindeki tereke değerleri üzerinden yapılması gerekir. NBunun için önce mirasbırakanın ölüm anındaki tarihe göre tetkise esas tereke,tenkisi gereken miktar ( to aşan miktar ) Birbirine oranlanarak sabit tenkis oranı bulunur ve bu oran terecih tarihindeki tereke değeri ile oranlanarak,tenkisi gereken miktar güncellenişr. Buna sabit tenkis oranı (sto) ile tenkis adı verilir. tenkşisi gerekensaklı pay miktar Sto = St0 = tm/tet ÖRNEK Tet = 1000 tenkisi gereken tereke miktarı

10 Tm= 100 Sto = tet/tm = 100/1000 = 1/10 Davalının tercih yaptığı tarihte tet değeri lira olmuş ise, davalının tenkis borcu 100 lira değil artık liranın sabit tenkis oranı olan onda biridir yani 1000 lirada 100 tenkis edilirse lirada ne (x) tenkis edilir. Tm (tenkisi gereken miktar = x= 1/10 = x/ yani 1000 lira olşacaktır. 10.X = X ( ) = = 1000 lira 10 2-Mirasbırakanın mirasçılara yapmış olduğu bağışlamalar.tmk.565 /1-3 Mirasbırakanın yasal mirasçılarına yapmış olduğu ivazsız kazandırmalar,kural olarak TMK.669.m.ye göre denkleştirmeye tabidir,tenkise tabi değildir. Denkleştirmeye tabi kazandırmalar, tereke içinde sayılır,dolayısıyla net tereke hesap ederken tereke aktifi içine yazılmalıdır. Eğer mirasçılara yapılmış olan ivazsız kazandırmalar, denkleştirmeden kurtulmuş ise tenkise tabidir ve sat olarak tereke ilave olunur. İşte istisna olarak tenkise tabi, mirasçılara yapılmış ivazsız kazandırmaklar. a- Mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya,miras payına mahsuben yapılan kazandırmalar. Denkleştirme,iade borcu sadece mirasçılara ait bir yükümnlülüktür. Mirasçı mirasçılık sıfatını,daha önce ölüm,mahrumiyet,iskat,feragat,daha önce ölüm nedeniyle kaybederse,bu iade borcundan da kurtulurlar. Fakat bu halde tenkis yaptırına tabi olurlar. bu mirasçılar,eş,1,2.3.zümre mirasçıları da olabilir. b- İade edilmemek (denkleştir dışı) olmak kaydıyla altsoya yapılmış ivazsız kazandırmalar. Bu mirasçılar,mirasçı sıfatını korumaktadır. Ancak mirasbırakan bu mirasçılara yaptığı kazandırmayı onlara miraspayına mahsuben yapmamıştır,dolayısıyla,mirasın paylaşılmasında bu kazandırmalar dikkate alınmayacaktır. TMK b. 2.c.sadece altsoy mirasçılarına yapılmış kazandırmaları bu kapsamda görmüştür. Burada sözü edilen mirasçılar,yasal mirasçılardır. İradi miraçılara yapılmış kazandırmalar bu kapsamda değerlendirimez,onlara yapılmış ivazsız kazandırmalar,üçüncü kişilere yapılmış sat.lar gibi tenkise tabidir. c -Mirastan feragat eden mirasçıya bu feragat karşılığı murisin ödediği bedeller. TMK528,565 /2,

11 Mirasçılara yapılmış ve tenkise tabi bu kazandırmöaların tarihi önemli değildir. Ayrıca murisin saklı payı ihlal kasdı da aranmamıştır. Muris mirasçı üç oğlundan (A) ya 700 bin lira bağışta bulunmuş net tereker 500 bin liradır. (A) yapılan kazandırma terekeye iade edilecek (TMK.669) ve tereke _ lira olacak, her miras çının yasal miraspayı 400 bin lira olacaktır. (A) mirasçılıktan daha sonra murisçe çıkarılırsa (ıskat),bu iade borcu ortadan kalkar.ancak kendisine yapılan ödeme TMK.565/1 gereğince tenkis konusu sat olarak terekye ilave edilir. Tet = nt + sat = = lira olur. (A) mşras dışıdır. (B) ve (C ) nin miras payı 600 bin lira,saklı payları bunun yarısı 300 bin liradır. Net tereke ise 500 bin lira olduğundan onların 600 bin lira olan saklı payını karşılamayacak onlar eksik kalan 100 bin lira için murisin sağlığında ondan 700 bin lira alan (A) ya karşı 100 bin liralık tenkis davası açabilecektir. *tet = sat +hsb Hayat sigortası iştira bedeli de tenkise tabi teberrulardandır. Bunun için iştrira beelinin başkası lehine akdedilmiş olması lazımdır. İştira bedelinde kasıt miras açıldığında sigorta poliçesi iade edildiğinde,sigortacı veya varişlerine sigorta şirketi tarafından ödenmesi gereken sigorta tazminat bedelidir., Eğer miras bırakanın nadirende olsa böyle bir hayat sigortası varsa bu iştira bedeli de sat.lasrdan sonra aktif terekeye ilave edilmelidir. * Mirasçıların mirasçılık sıfatının sona ermesinin tasarruf özgürlüğüne erkisi Mirastan feragat, Mirastan ıskat (çıkarma) Mirastan yoksunluk (mahrumiyet) Mirasın reddi Miras bırakandan önce ölmüş olma. Sebepleri mirasçıya,mırasçıya mirasçılık hakkını ortadan kaldırır. Bu hallerde,miras dışı kalan mirasçının miras payı, tasarruf oranına mı eklenecek yoksa,diğer yasal mirasçıların,miras psayına nı eklenecektir? Bu başlık altında bu sorun incelenmiştir. Mirastan feragat Feragat edenin miras payı hesap edileek tasarruf özgürlüğüne eklenir. Feragatin şivazlı ivazsız olması veya feragat edenin saklı paytlı olup olmaması önem taşımız.

12 İvazsız feragat, fertagat edenin altsoyunun miras hakkını etkilemez. ERğer omnun altsoyu aynı oranda saklı paylı mirasçı ise,tasarruf oranı değişmez. Altsoy saklı paylı değilse (kardeşler,yepenler ), feragat edenin payı yine tasarruf oranına eklenir. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat ) TMK. 511 Feragatte olduğu gibi, mirasçılıktan çıkarılanın saklı payı hesap edilerek to.na eklenir. Ancak mirastan çıkarılanın saklı paylı bir altsoyu vasa o kendi saklı payını zümre içi halefiyet kuralı gereğince alacaktır. Yoksunluk Diğer bir fikre göre,mirasbırakan çoğu zaman yoksun kalanın miraspayı üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip değildir. Onun payını to.na eklemek bu bakımdan mantıksızdır. Bu sebep,yoksunluk haline redde ilişkin hükümler uygulanmalıdır.buna göre,yoksun halan,muristen önce ölmüş gibi yok sayılarak miras payları,tasarruf nisabı hesap edilir. 3-Mirastan yoksunluk (mahrumiyet ) Mirastan yoksunluk,kendiliğinden gerçekleştiğinden, yoksun kalan mirasçının miras payının tasarruf. nisabına etkisi tartışmalıdır. Bir fikre göre,mirastan çıkarmaya (ıskat )ilişkin kurallar,kıyasen yoksunluğa da uygulanmalıdır. Buna göre mirastan yolsun kalanın saklı payı hesaplanarak,to.na eklenmelidir. Mirastan yoksunluk,yoksun kalanın altsoyunun mirasçılığına etki etmeyecektir. 4- Mirasın reddinin etkisi Mirası reddeden mirasçı mirasbıra-kandan önce ölmüş gibi,miras dışı kalır,saklı payları,to.nı hesap ederken reddeden yok sayılır. Reddedenn saklı paylı altsoyu varsa o dikkkate alınarak hesap yapılır. Bu durumda,mirastan yoksunlukda açıkladığımız gibi, to.da bir değişiklik olmaz,diğer mirasçıların saklı pay miktarında rakamsal olarak artma olmaktadır. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

13 İki türlü mirasçılıktan çıkarma vardır - Cezai çıkartma - - koruyucu çıkarma - A- Çezai çıkarma TMK510 - Mirasbırakanla mirasçı arasındaki aile bağlarını kökten saesacak bir sebebin olması halinde,miraswbırakana tanınmış olan bir yetkidir - Cezai olarak mirasçılıktan çıkarma için şu ilkeler geçerlidir - 1 Mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı olmalıdır - Her türlü mirasçı,mirasçılıktan çıkarılabilirsede, sadece saklı paylı miirasçıların,çıkarılması hukuken anlam ifade eder, diğer mirasçıları miras dışında bırakmak için bir sebebin bulunması gerekmez Miras sözleşmesi ile mirasçı atananlar da, yasadaki çıkarma sebeplerinden biri varsa mirasçılıktan çıkarılabilir 2- Mirasçılıktan çıkarma,ölüme bağlı tasarruf şekillerinden biri ile yapılabilir Yasada belirtilen sebeplerden biri olsa bile, mirasçı kendiliğinden miras dışiında kalmaz onu ancak mirasbırakan bir öbtile miras dışında bırakabilir 3- Mirasçılıktan çıkarma ancak kanunda sayılı sebeplerden biri varsa yapılabilir. Yasada iki çıkarma sebebi sayılmıştır a- Mirasbırakan veya yakınlarıına karşı ağır bir suç işlemiş olma Ailevi ilişkileri, kökten sasacak ağılıkta bir fiilin işlenmiş olmasıdır Bu suç,kasten,hukuka aykırı olarak işlenmiş olması lazımdır Mirasbırakan ve yakınlarına karşı,müessir fiiller,haharet,iftira gibi suçlar bu kabildendir Fiili bizzat,mirasçı işlemiş olmalıdır Mahkumiyet şart değildir Fiil,çıkarma işleminden önce yapılmış olmalıdırr 1-Çıkarma b- Mirasbırakan ve ailesine karşı mirasçının yasal yükümlülüklerine önemli ölçüde ihlal etmiş olması. Burada kast edilen aile yükümlüğüğü, nafakaka,bakım,saygılı davranma,, eşin sadakat,yardım,velayet görevleri, yükümlülüğü gibi yükümlülüklerdir.. Mirasçının kendi eş ve çocukların karşı da bu yükümlülüklerini ihlal etmesi bir çıkarma sebebidir. Mirasbırakan,karısına Krşı şiddet uygulayan,bakım yükümlülüüne yerine getirmeyen

14 oğlunu da mirasçılıktan çıkarabilir. Borçlar Hukuku yükümlülüklerinin ifa edilmemesi ıskat nedeni olmaz.l Hükümleri TMK.511 Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı,mirasçı sıfatını kaybeder,mirastan pay alamaz,,tenkis davası açamaz.. Tereke borçlarından da sorumlu değişdir. Çıkarılan miras payı, kendi altsoyu varsa ona geçer. Altsoyu yoksa,, miras bırakan onu to ekleyerek dilediği gibi tasarruf edebilir. Miras bırakan,o pay üzerinde hiçbir tasarrufda bulunmamış ise, ıskat edilen sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi o yok sayılrak miras payı diğer yasal mirasçılara geçer. 1.z.de eşin payı ¼ ile sabitlendiğinden bu durumdan diğer yasal mirasçıların yararlanacı ileri sürülmektedir. 2-Mirasbırakan oğlu (a)yı ıskat etmiştir. Bu durumda E= ¼ =2/8 (b),( c ) = ¾.1/2 =3/8 (a) Yok farz edilmiştir. Miras bırakan isteseydi (a) nın ¼ lük miras payını to.na ekler dilediği tasarruf edebilirdi. 3-Af: muris,daha sonra,ıskat ettiği mirasçıyı af etmişse ıskat hükümsüz kalır. Muris,öbt şekillerinde biriyle ıskatı geri alabilir. Örtülü fiili ıskatın etkisi tartışmalıdır. Bkz.TMK.578 II 4-Çıkarmanın iptali TMK.512 Çıkarılan irasçı,mirasbırakanın ölümünden sonra çıkarmanın iptalini dava edebilir.bunun için mirasbırakanın çıkarma sebebini açıklamamışsa veya gösterdiği sebep yasada sayılan çıkarma sebeplerinden biri olmaması gerekir. Çıkarma sebebinin varlığını isbat davalılara düşer. Mirasbırakan çıkarma sebebinde yanılmışsa, çıkarma hükümsüz kalır. Çıkarma sebebinin varlığı kanıtlanamaz ise veya hiç gösterilmemiş ise, davacı sadece saklı payını alabilir,bu saklı payın dışında murisin onun miras payı üzerinde yaptığı tasarruflar hüküm ifade edet. KORUYUCU ÇIKARMA (ISKAT) TMK. 513 Bir mirasçıyı,alacaklılarına karşı korumak için başvurulan mirasçılıktan çıkarmaya,koruyucu çıkarma denilir.

15 TMK.513.m. mirasbırakanın bu amaçla bir mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilmesinin şartı olarak mirasçı hakkında borçlarını ödemede aciz belgesinin olması gerektiğini belirtmektedir. Mirasbırakan borçlarını ödemede hakkında aciz belgesi bulunan mirasçıyı : * Sadece miras hakkının yarından yoksun bırakabilir. Mirasbırakan bu nedenle sadece altsoy hısımlarını mirasçılıktan çıkarabilir. Bu şekilde mirasçılıktan çıkarma öbt şekillerinden biriyle yapılmalıdır *Yoksun bıraktığı ½ oranındaki miras hisessesini, mirasçılıktan çıkarılan mirasçının mevcut veya muhtemel doğacak çocuklarına tahsis etmesi gereklidir. **Hükümden düşmesi koruyucu çıkarma iki halde hükümsüz hale gelir. Miras açıldığında : - Aciz belgesinin artık gecerliliği kalmamışsa ( aciz kararının kaldırılmış olması ), - Aciz belgesi devam etmekle birlikte kapsadığı borçlar,çıkarılan mirasçının miras payının yarısından daha az değerde ise, Çıkarılan mirasçının talebi ile koruyucu çıkarma hakim tarafından iptal olunur. TENKİS İŞLEMİNDE SIRA. TMK.570 Tenkiste sıradan kasıt, mirasbırakanın birden ziyade tenkis konusu olabilecek tasarrufu varsa bunlar hangi öncelik ve hangi miktarda tenkise tabi olacağı sorunudur. Miras bırakanın birden ziyade ölüme bağlı tasarrufu veya sağlar arası tasarrufu olabilir. Miras bırakanın hem ölüme bağlı hem de sağklararası tenkise tabi tasarrufu olabilir. Miras bırakanın tasarrufları arasında niteliklerine göre bir ayrım yapmak gerekir mi? Bu başlık altında bu sorunlara cevap arayacağız..bu konuda iki ihtimal vardır. Mirasbırakan ölüme bağlı tasarufu ile bu konularda kendisi çözümler öngörmüştür veya öngörmemiştyir. I- Mirasbırakanın tenkiste sırayı,oranı düzenlemesi Mirasbırakan, mirasçılar arasında paylaşma kuralları koyabileceği gibi, tasarruflar arasında sırayı ve tasarruflardan tenkis oranlarını bizzat ölüme bağlı tasarrufu ile açıklamış olabilir. Bu durumda tenkis sıra ve oranı mirasbırakanın bu iradesine göre yapılır.

16 Mirasbıran önce sağlararası teberruların sonra ölüme bağlı tassarrufların tenkisini veya bunun tersini öngörebilir. Mirasbırakan sağlararası teberruların orantılı, ölüme bağlı tasarrufların azdan başlanarak tenkisini veya tersini önerebilir. Mirasbırakan sırayı belirleyebilir fakat bir tasarrufun hiç tenkis edilemeyeceğini öneremez..2-mirasbırakan tenkiste sırayı belirlememiş ise,tenkiste sıra TMK570.m.ye göre yapılr. TMK.570.m. Yedek hukuk kuralı olarak, tenkise sırayı düzenlemiştir. Buradaki sıralama şu şekildedir. Önce olağan sonra kamusal nitelikte tasarruflar,önce ölüme bağlı sonra sağlar arası tasarruflar tenkis dilecektir. Buna göre tenkis sırası şöyle olmalıdır. 1. Olağan ölüme bağlı tasarruflar 2. Olağan sağlar arası teberrular 3. Kamusal ölüme bağlı teberrular 4. Kamusal sağlar arası teberrular. Öndeki grubun tenkisi ile saklı paylar tamamlanmış ise,sonra gelen grup tenkis edilmeyecektir. Sağlar arası teberrular tarih itibarı ile en son tarihliden başlayarak geçmişe doğru sırayla tenkis edilecek,saklı payı tamamlanınca sonraki tarihli sağlar arası teberru tenkis edilmeyecektir. Ölüme bağlı tasaarufların sağlararası teberrulara önceliği olmakla birlikte, ölüme bağlı teberrular arasında yasal bir öncelik sırası yoktur. Bunların istisnasız hepsi tenkise tabi olacaktır. Ölüme bağlı tasarruflar orantılı olarak tenkis edilmesi gerekir (TMK.563 ı ). Ölüme bağlı tasarruların tenkisi ile saklı paylar tamamlanmış ise,sağlar arası teberrular (sat ). Tenkis edilmez. Ölüme bağlı tasarrufların toplam miktarı net terekeden böyük ise, öbt.ların hepsi tam olarak tenkis edilir, net tereke önce yasal mirasçılar arasında miras paylarına göre bölüştürülür. Bu paylaşma sonucu eksik kalan saklı paylar, sat.ların sırayla tenkisi ile tamamlanır.

17 Ölüme bağlı tasarrufların toplam terekeden kücük ise, net tereke ile öbt.toplamı arasındaki farka artık terek(at) adı verilir. Örneğin öbt toplamı 100 bin net terek (nt) 120 bin ise at.20 bin olur. Bu 20 binlik at önce yasal mirasçılar arsında miras paylarına göre bölüşülecek bu bölüşüm sonucu eksik kalan saklı pay (e) sat.ların yukarıda belirtilen tenkis sırasına göre tenkisi ile tamamlanacaktır. Ölüme bağlı tasarrufların tenkisinde şu formül uygulanır. Top = Toplam tenkis edilecek ölüme bağlı tasarruf miktarı e = eksik sağlı pay tutarı t = tenkis edilek münferit ölüme bağlı tasarruf miktarı x = Bir ölüme bağlı tasarruftan tenkis edilecek miktar SAGLAR ARASI TEBERRULARIN TENKİSİ Mirasbırakanın tenkisi gereken sadece sat.ları vardır veya tenkisi gereken hem öbt hem de sat.ları vardır. Her iki ihtimale göre durumu değerlendirir isek : *a- Miras bırakanın sadece sat.ları olması Net etreke artık tereke olarak önce mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre paylaşılır. Bu surette,saklı paylar karşılanamaz ise eksik saklı paylar, en son tarihliden başlanarak saklı paylar tamamlanıncaya kadar sağlar arası tasarruflar tenkis edilerek tamamlanır. Mirasbırakanın eşi (E),çocukları (A ve B) mirasçıdır. Net ereke 40.bin lira olup miras bırakan sağlığında (F)ye 2005 yılında 20, 2007 yılında D.ye 40, 2009 yılında C.ye de 60 bin liralık sat yapmıştır. Sağlararası tasarruların hepsi değil sadece 565.m.sayılanlar tenkise tabidir. Tet = net + sat = =160 bin tl Esp= 40, A ve B.sp 30 ar bin TL olur. Önce 40 bin liralık net tereke artık tereke gibi mirasçılar arasında paylaşılır,bu paylaşımdan eş (1/4) 10 bin,a ve B (3/8) 15 bin lira pay aldıktan sonra, (E)nin 40 bin liralık saklı payından 30 bin, A ve B.nin 30 ar bin liralık saklı payından 15 bin lira eksik kalacaktır. Bu durumda: e= = 60 bin TL olur.

18 En son tarihli (C) ye yapılan sat dan başlayarak tenkis yapılacağından, eksik 60 bin lira (C) ye yapılan 60 bin liralık sat.ın tenkisşi ile tamamlandığından, (D) ve (F) ye yapılmış olan sat.lar tenkis dışıdır SAĞLAR ARASI TEBERRULARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA BİRLİKTE OLMASI HALİ * Bu halde öbt.lar orantılı olarak tenkis edilir. Varsa kamusal nitelikte olanlar ikinci sıraya bırakılır. Öbt.arın tenkisi ile saklı paylar tamamlanabiliyorsa sat.lar tenkis edilmez. Öbt.ların toplam miktarı net terekeden fazla ise öbt.ların hepsi tenkis edilmiş saylır, bu halde net terekenin tamamı mirasçılar arasında paylaştırılır,eksik kalanlar sırayla sat.ların tenkisi ile tamamlanır. SADECE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VARSA. Ölüme bağlı tasarruflar orantılı olarak tenkis edilir. Kamusal nitelikte öbt.lar varsa ikinci sırada tenkis edilir. Öbt.ların toplamı net tereke miktarını aşıyorsa öbt.lar to.nı dahilinde tenfiz edilir. Terekeden to.dışında kalan kısmı sp.li mirasçılara bırakılır. Bkz.örn.6 Öbt.toplamı,tereke mevcudundan küçük ise artık tereke (at) yasal mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre bölüştükten sonra eksik kalan sp.lar (e) öbt.lardan formul uyarınca orantılı olarak tenkis edilir. *Mirasbırakanın eşi (E),çocukları (A ve B) mirasçıdır. Net ereke 130.bin lira olup miras bırakan sağlığında (F)ye 2005 yılında 30 in lira bağış yapmış ve vasiyetnamesi ile de (C) ye 40,(D) ye de 80 bin liralık mal vasiyetinde bulunmuştur. ÖZEL TENKİS KURALLAR *1- Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar, onların saklı çıkarılarak kalan kısım tenkise tabi tutulur. TMK:561. Saklı paylı mirasçılara miras bırakanın yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar esasen iadeye (denkleştirmeye tabidir (TMK.669). Bu tasarruflar denkleştirmeden kurtulmuş ise ancak tenkise tabi olabilir(tmk.665 /1-2). Bu şekilde bir mirasçıya 100 bin liralık sağlararası kazandırma yapılmışsa,mirasçınn 75 bin liralık saklı varsa bu 75 bin lira 100 bin liradan çıkarılarak 25 bin liralık kazandırma sadece tenkise tabi olur. Fakat mirasçı herhangi bir nedenden mirasçılık

19 sıfatını kaybederse o zaman lehine yapılan kazandırmanın tamamı tenkise tabi olur. Aynı kural saklı paylı mirasçıya yapılan ölüme bağlı tasarruflar için de geçerli,dir. 2.Bölünmesine imkan olmayan mal vasiyetinin tenkisi.tmk.564 Değerinde önemli bir azalma meydana gelmeden bölünemeyen bir malvasiyetinin tenkisinde,tenkis borçlusunun seçimlik hakkı vardır. malı kendinde tutarak, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini nakit olarak öder, isterse malı davacıya bırakarak tasarruf edilebilir kısmının değerini nakit olarak kendisine ödenmesini talep edebilir. Nakit olarak verilmesi gereken miktarın hesabında malın karar günündeki değeri esas alınır. Tatbikatta karar gününe en yakın tarih olduğu için davalıya bu konuda tercih hakkının kullandırıldığı tarih esas alınmaktadır. Taşınmazlar genellikte taksimi kabil olmayan mal sayılmaktadır. 3-Vasiyeti yerine getirme (vasiyet borçlusu ) görevlisinin tenkis talebi TMK.563 II Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişiye bir vasiyeti ifa borcu yüklenmiş ise (alt vasiyet ),bu ifa borçlusu kendi lehine yapılan kazandırmanın tenkisi oranında,kendi alt vasiyeti ifa borcunun da oynı oranda tenkisini talep edebilir. 4-İvazlı feragatte tenkis TMK.574 Bir ivaz alarak mirastan feragat etmiş bir mirasçı,tenkis davası ile karşılaşır ise, seçimlik hakkı vardır,dilerse tenkisi gereken miktarı nakten öder,dilerse aldığı ivazı tereke iade ederek,feragat etmemiş gibi mirasın paylaşılmasına katılır. 5- Miras sözleşmesi ile mirasçı atanan kimsenin, tenkis davası ile karşılaştığında,miras bırakana ödemiş olduğu ivazında aynı oranda tenkisini talep etme hakkı vardır TM: 566 II 6-Önmirasçı,kendi saklı payını aşan,mirası art mirasçıya geçirme borcunun tenkisini talep edebilir TMK. 569 Önmiras atanan saklı paylı mirasçı ise, daha sonra art mirasçıya mirası geçirme borcu onun saklı payını ihlal edebilir. İşte TMK.569.m.ön mirasçıya kendi saklı payını aşan,art mirasçıya mirası geçirme yükümlülüğünün tenkisini talep etme hakkı tanımaktadır. 7- İntifa ve irat vasiyetini tenkisi TMK.568 İntifa ve irat vasiyetlerinde, öbt lehtarının kalan farazi yaş süresine göre bu vasiyetin kapital değerei bulunarak tankise tabi tutulur. Örneğin miras bırakan (A) lehine bir otalin gelirin üzerinde intifa hakkı tanımış ise, bu otellin yıllım geliri 100 bin lira ise, (A) 60 yaşında olduğu ve Türkiyede ortalama ömrün 70 yıl olduğu kabul edilirse,(a)nın daha 10 yıl yaşayacağı 100 bin lira üzerinde intifa vasiyetinin değerinin 1 milyon lira kapital değeri olduğu kabul edilir. Bu şekilde,tenkis hakkı olan mirasçıya TMK.568.m.seçimlik hak tanımıştır. -Dilerse, vasiyetin saklı payını ihlal ettiği oranda tenkisi ister.

20 Dilerse, to oranını nakten ödeyerek terekiyi bu takyitten kurtarır. TENKİS DAVASI 1-NİTELİĞİ Tenkis davası,mirasbıra-kanın yaptığı tasarrufların to indirgemek,saklı eksik saklı payları tamamlamak için açılır. İnşaai bir davadır. Eda hükmü taşımaz. Yargıtay eda hükmü taşıyabileceğini kabul etmektedir Başkalarına temlik edilemez. Tenkis davası muvaza sebebiyle iptal davası, denkleştirme davası ile birlikte terditli olarak açılabilir. Miras açıldıktan sonra amcak bu davadan feragat edilebilir. ŞARTLARI TMK.560 * Tenkis davası açabilmek için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. 1- Mirasbırakanın yaptığı tasarrufların to.nı aşmış olması. 2. Davacının saklı payını terekeden alamamış olması. TARAFLARI 1.SAKLI PAYLI MİRASÇILAR Tenkis davasını, saklı ihlal olunan saklı paylı mirasçılar ile bazı koşullarla onların alacakları ve iflas masası açabilir., İstisna olarak : Mirasbırakan tereke mevcudunu aşan tasarruflarda bulunmuş ise her türlü mirasçının tenkis davası açması da mümkündür (TMK.519 ) Üst vasiyet alacaklısı,kendi lehine yapılan kazandırmayı aşan alt vasiyetin tenkisi dava edebilir, Miras sözleşmesi lehtarı,mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan tasarruflarının tenkisini isteyebilir (TMK.527 ) Bununla birlikte,

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları...

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... İçindekiler... 7 Kısaltmalar...11 Genel Bibliyografya...13 I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu... 15 II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... 16 1.Mirasbırakan... 16 2.Miras veya Tereke... 17 3.Mirasçı...

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ

GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ 2 A. GENEL BİLGİLER 3 I. Miras Hukukunun Tanımı 3 II. Miras

Detaylı

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri I.TENKĠS KAVRAMI Sözlük anlamı azaltma, eksiltme olan tenkis, miras hukukuna göre, murisin yani miras bırakanın yaptığı tasarrufla saklı payı yani miras bırakanın çocukları için miras payının yarısı, anne

Detaylı

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş:

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: Bilindiği gibi Almanya'da Türk asıllı Alman ya da Halen Türk vatandaşı olan Milyonlarca yurttaşımız yaşamaktadır.almanya'da Milyonlarca yurttaşımız olduğu gibi;

Detaylı

Sorular Arka Sayfadadır.

Sorular Arka Sayfadadır. 16.05.2017 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Miras Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları (Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Sınav Süresi 2 Saattir. Yarım Tabaka Ek Kağıt Alınabilir.

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık)

13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık) 13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık) KONULAR VASİYET Vasiyet ehliyeti Vasiyet şekilleri El Yazısıyla Vasiyet Resmi Vasiyet Sözlü Vasiyet MİRAS SÖZLEŞMESİ (Miras Mukavelesi) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz. OLAY I: Hukuk Fakültesi öğrencisi olan ablasının miras hukuku

Detaylı

Edinilmiş mal sayılan değerler:

Edinilmiş mal sayılan değerler: MAL REJİMİ Evlilik birliği içerisinde eşlerin mallarının tabi olduğu rejim mal rejimidir. Eşler mal rejimini kendileri seçebilir ve evlilik süresince değiştirebilirler. Eşlerin açıkça mal rejimi seçimine

Detaylı

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM)

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) OLAY: Kalbinden rahatsız olduğunu öğrenen M 2.1.2013 tarihinde sahibi olduğu şirketin genel müdürü ile notere giderek

Detaylı

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY I Bay (M), 01.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Vefat tarihinde eşi Bayan (E), çocukları (Ç1), (Ç2), (Ç1)

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02.07.2014 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI OLAY I Bay (M), 22.10.2013 tarihinde vefat etmiştir. Bu tarihte kendisinden önce vefat

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.5 08/09/2011 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ... 5 1 KAPSAM... 6 1.1 Dokümana Genel Bakış... 6 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar... 6 1.2.1 Şekillerin Anlamları...

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet MİRAS HUKUKU TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE KİMLER MİRASÇI OLABİLİR? A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet A. Kan hısımları I. Altsoy Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.çocuklar

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014 11. MİRAS HUKUKU 1 Mirasın Konusu Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur. 2 MİRAS HUKUKU

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Dr. Merve YILMAZ Hâkim 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ Madde 11- Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vâki intikallerde malların hukuken

Detaylı

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI ÖNSÖZ Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması isimli bu çalışmanın temelini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında

Detaylı

Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT)

Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT) Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT) İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER...xv KISALTMALAR

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR GIRIŞ 1. MIRAS HUKUKUNUN KONUSU VE NITELIĞI, MIRAS HUKUKUNDAKI EĞILIMLER

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR GIRIŞ 1. MIRAS HUKUKUNUN KONUSU VE NITELIĞI, MIRAS HUKUKUNDAKI EĞILIMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V XI XXXV GIRIŞ 1. MIRAS HUKUKUNUN KONUSU VE NITELIĞI, MIRAS HUKUKUNDAKI EĞILIMLER ı - MIRAS HUKUKU KAVRAMı 1 II - MIRAS HUKUKUNUN NITELIĞI VE FONKSIYONU 2 1 -

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından Kanun No: 4721 Türk Medeni Kanunu Kabul Tarihi: 22.11.2001 R.G. Tarihi: 08.12.2001 R.G. No: 24607 I. Vesayet makamından Madde 462 - Aşağıdaki hallerde vesayet makamının izni gereklidir: 1 / 6 1. Taşınmazların

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

MİRAS HUKUKU İLE' İLGİLİ GENEL BİLGİLER

MİRAS HUKUKU İLE' İLGİLİ GENEL BİLGİLER İ Ç İ N D E K İ L E R MİRAS HUKUKU İLE' İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1, Miras Hukuku Kavramı, Miras Hukukunun Medenî Kanun içindeki yeri ve Miras Hukuku ile ilgili mevzuat 3 I. Miras Hukuku Kavramı 3 II. Miras

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

MURİS MUVAZAASI HAKKINDA KISA BİR İNCELEME. Av. Ebru ÇAVUŞOĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

MURİS MUVAZAASI HAKKINDA KISA BİR İNCELEME. Av. Ebru ÇAVUŞOĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA MURİS MUVAZAASI HAKKINDA KISA BİR İNCELEME Av. Ebru ÇAVUŞOĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 09.02.2017 ebru@eryigithukuk.com Muvazaa, bir sözleşmede tarafların iradeleri ile irade açıklamaları arasında

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

MEDENİ HUKUK. Karine: Mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasıdır. Kanuni: (Kanundan alınır)

MEDENİ HUKUK. Karine: Mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasıdır. Kanuni: (Kanundan alınır) 6.Madde: MEDENİ HUKUK İspat yükü: Bir hakkın ileri sürüldüğü durumlarda o hakkın dayandığı olgunun kimin tarafından ispat edileceğinin belirlenmesidir, iddaa eden kişide ispat etme yükü altındadır. İstisnalar:

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

FERAGAT NEDİR? DAVADAN FERAGAT

FERAGAT NEDİR? DAVADAN FERAGAT AV.EROL TÜRK FERAGAT NEDİR? Feragat, bir kimsenin tek taraflı bir beyanla doğmuş veya doğması ihtimal dahilinde olan bir hakkından vazgeçmesidir. Profesör Tekinay da Borçlar hukuku ders notlarında bir

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 01.03.2017 isin@eryigithukuk.com Eşlerden birinin sadakat

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı