SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN"

Transkript

1 SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN

2 DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME

3 BÖLÜM 1 YÖNETİME GİRİŞ Temel Kavramlar ve Konular Yönetim Teorilerinin Gelişimi

4 TEMEL KAVRAMLAR VE KONULAR Örgüt tanımı Yönetimin Tanımı Yönetici Türleri Yönetici Becerileri Yönetici Rolleri Küçük İşletmelerin Yönetimi Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerin Yönetimi Yönetim ve Yeni İşyeri

5 Örgüt Örgüt Nedir? Amaca yönelik ve bilinçli olarak yapılandırılmış bir sosyal varlıktır (Daft, 2006)

6 Yönetim Nedir? Mary Parker Follett: Kişiler aracılığı ile işleri yaptırma sanatıdır Peter Drucker: Örgüte yön vermek, liderlik etmek ve amaçlara ulaşmak için örgütsel kaynakların nasıl kullanılacağına karar vermektir Richard Daft: Planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme aracılığı ile kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanarak örgütsel amaçlara ulaşmadır

7 Yönetim Nedir? Kaynaklar İnsan Para Hammadde Teknoloji Fiziksel Bilgi Planlama Denetleme Örgütleme Yönlendirme Performans Verimlilik Etkililik

8 Yönetim Nedir? Verimlilik Etkililik İnsan Para Makine Materyal

9 Yönetim Nedir? Yüksek Amaca Ulaşma Düşük I Etkili ama verimli değil; bazı kaynaklar israf edilmiş II Etkili ve verimli; amaçlara ulaşılmış ve kaynaklar iyi kullanılmış IV III Verimli ama etkili değil; Ne etkili ne de verimli; kaynaklar israf amaçlara ulaşılmamış edilmemiş ama amaçlara ve kaynaklar israf edilmiş ulaşılmamış Kötü İyi Kaynak Kullanımı

10 Yönetici Türleri Üst Kademe Yönetic iler Orta Kademe Yöneticiler Alt Kademe Yöneticiler Çalışanlar

11 Üst Kademe Yöneticiler Hiyerarşinin en üst kademesindedir ve örgütün tamamından sorumludur Örgütsel stratejik amaçları belirleme Stratejileri belirleme Dış çevreyi izleme ve yorumlama Örgütün tamamını etkileyen konularda kararlar verme Örgütün vizyonunu çalışanlara aktarma Kültürünü şekillendirme Değişime ayak uydurabilmek için girişimcilik ruhunu destekleme CEO, genel müdür, rektör, başkan yardımcısı

12 Orta Kademe Yöneticiler İşletme birimlerinden ve önemli departmanlardan sorumludur Üst yöneticiler tarafından belirlenen politika ve stratejileri uygulama Ekip çalışmasını teşvik etme Çatışmaları çözme Departman yöneticisi (İK, finansman ) Bölüm yöneticisi (hastane, sigorta, ilaç ) Kalite kontrol yöneticisi

13 Alt Kademe Yöneticiler Doğrudan ürün/hizmet üretiminden sorumludur Çalışanların faaliyetlerini denetleme ve koordine etme Verimli üretim için gerekli kural ve prosedürleri uygulama Teknik yardım sağlama Çalışanları motive etme Fonksiyonel departmanlardaki süpervayzırlar İK departmanındaki şefler, klinik şefleri

14 Yönetici Becerileri Robert Katz (1974) yöneticilerin sahip olmaları gereken becerileri üç grupta toplamıştır: Teknik beceriler İnsan ilişkileri becerileri Kavramsal beceriler

15 Teknik Beceriler Belli bir alan ile ilgili uzmanlık bilgisini ve bu alana ilişkin analiz araç ve tekniklerini kullanabilme becerisidir (muhasebeciler, mühendisler, bilgisayar uzmanları) Formal eğitimle kazanılır ve iş tecrübesi ve eğitimle geliştirilir İnsan İlişkileri Becerileri Diğer insanlarla uyumlu çalışabilme becerisidir Motivasyon, koordinasyon, liderlik, iletişim, çatışma vb. yöneticileri diğer çalışanlarla ilişkilendiren durumlarda önemlidir Kavramsal Beceriler Olayları geniş açıdan ele alabilme ve sorunları herkesin yararına olacak şekilde çözebilme becerisidir (analitik düşünebilme) Problemleri küçük parçalara ayırabilmeyi, bu parçalar arasındaki ilişkileri görebilmeyi ve sorunların diğer kişiler için doğuracağı sonuçları kavrayabilmeyi gerektirir

16 Yönetim Kademeleri ve Yönetici Becerileri Alt Kademe Yöneticiler Orta Kademe Yöneticiler Üst Kademe Yöneticiler Kavramsal beceriler İnsan ilişkileri becerileri Teknik beceriler

17 Yönetici Rolleri Henry Mintzberg: Yönetici faaliyetleri 10 rol altında ve bu roller de üç kavramsal kategori altında toplanabilir Bilgi ile ilgili roller Kişilerarası ilişki rolleri Karar verme ile ilgili roller Her rol, yöneticilerin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme fonksiyonlarını yerine getirmek için yürüttükleri faaliyetleri temsil eder

18 Kategori Rol Faaliyet Bilgi Kişilerarası İlişki Karar Verme İzleme Bilgilendirme Sözcü Başkanlık (figurehead) Lider Bağlantı Girişimci Kriz giderici Kaynak tahsis eden Müzakereci (negotiator) Yönetici Rolleri Pek çok kaynakta bilgiyi arar, toplar ve kişisel kontakları sürdürür Bilgiyi, kullanabilecek diğer örgüt üyelerine iletir (rapor, telefon vb ile) Örgüt dışındaki kişilere bilgiyi aktarır (konuşma, rapor vb ile) Örgüt veya departman için seramonik görevleri yerine getirir (ödül törenine, cenazeye, personelle yemeklere katılma vb) Astları yönlendirir, motive eder, eğitir, danışmanlık yapar ve iletişim kurar Örgüt içi ve dışı bilgi bağlantılarını sürdürür ( , telefon, toplantı vb) bilgi kaynaklarını geliştirir Değişimi başlatır--iyileştirme projeleri geliştirir, yeni fikirler ortaya koyar Tartışma veya kriz için düzeltici eylemlerde bulunur, astlar arasındaki çatışmaları çözer, dış çevredeki krizlere adaptasyonu sağlar Kime, ne kadar, nasıl kaynak tahsis edeceğine karar verir, öncelikleri belirler Pazarlık görüşmelerinde örgütü temsil eder, departmanın çıkarlarını temsil eder

19 Küçük İşletmelerin Yönetimi Küçük işletmelerin (Kİ) sayısı ve önemi artmaktadır Kİ için günümüz çevresi oldukça karmaşıktır Gelişen teknoloji Globalleşme Kamu düzenlemeleri Artan müşteri talepleri Profesyonel yönetim ihtiyacı

20 Küçük İşletmelerin Yönetimi Kİ yöneticilerinin en fazla önem verdikleri roller Sözcü rolü Girişimci rolü Kİ yöneticilerinin en az önem verdikleri roller Lider rolü Bilgi işleme rolü

21 Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerin Yönetimi Diğer örgütlerin yönetimi ile benzerlikler Yönetici fonksiyonları ve becerileri Farklar Ana amaç Gelir kaynağı Etkililiği neyin oluşturduğu hakkında belirsizlik En fazla önem verilen yönetici rolleri Sözcü rolü Lider rolü Kaynak tahsisi yapan

22 Yönetim ve Yeni İşyeri Yeni İşyeri Eski İşyeri Özellikler Kaynak İş Çalışanlar Örgüt Üzerindeki Güçler Teknoloji Pazar İşgücü Değerler Olaylar Bilgi Esnek, sanal Güçlendirilmiş, serbest Dijital, e-işletme Global, internet dahil Çeşitli Değişim, hız Belirsizlik, daha sık kriz Fiziksel varlıklar Yapılandırılmış, lokal Sadık çalışanlar Mekanik Yerel Homojen Stabilite, verimlilik Sakin, tahmin edilebilir Yönetim Yeterliliği Liderlik Yayılmış, güçlendiren Otokratik Odak Müşteri ve çalışanlarla bağlantı Kar İş Yapma Ekiplerle Bireylerle İlişkiler İşbirliği Çatışma, rekabet Tasarım Deneysel, öğrenen örgüt Verimli performans

23 YÖNETİM TEORİLERİNİN GELİŞİMİ Klasik Teoriler Neoklasik Teoriler Yönetim Bilimi Yaklaşımı Modern Teoriler Yeni Yaklaşımlar

24 Yönetim Teorilerinin Gelişimi Teori Bir dizi sınırları belli varsayımlar içerisinde, kavramlar arasındaki ilişkilerin bir ifadesidir (Bacharach, 1989) Olayları açıklamak ve tahmin etmek amacıyla, değişkenler arasındaki ilişkileri belirterek olayları sistematik bir şekilde gösteren birbirleriyle ilişkili bir dizi kavramlar, tanımlar ve önermelerdir (Kerlinger, 1973) Neden, nasıl ve ne zaman sorularını cevaplandırarak örgüt yapılarını ve davranışlarını anlamamızı, açıklamamızı ve tahmin etmemizi sağlar

25 Yönetim Teorilerinin Gelişimi Teknoloji ağırlıklı işyeri Öğrenen örgüt Toplam kalite İşlem maliyetleri Kurumsal Kaynak bağımlılığı Stratejik Durumsal Sistem Yönetim bilimi İnsan ilişkileri Klasik

26 1800 lü yıllar Klasik Teori Üretim sanayinde büyük karmaşık örgütlerin ortaya çıkması ve yeni sorunlar Koordinasyon, denetim için yeni bir yaklaşım ihtiyacı Maaşlı yönetici/profesyonel yönetici

27 Klasik Teori Üç yaklaşımla temsil edilir: Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Yönetim İlkeleri Yaklaşımı Bürokrasi Yaklaşımı

28 Klasik Teori İki ana fikre dayanır: 1) Makinelerin yanısıra insan faktörünün nasıl daha iyi kullanılacağı 2) Formal örgüt yapısının nasıl oluşturulacağı Bilimsel Yönetim Yönetim İlkeleri Bürokrasi

29 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı 20. yüzyılın başlarında yaşanan verimlilik sorunu Frederick Winslow Taylor ( ): Sorunun kaynağı çalışanlar değil, kötü yönetim Yönetimde değişiklik yapılmalı ve değişimin nasıl olacağı bilimsel çalışma ile belirlenmeli Bilimsel yönetim yaklaşımının doğuşu

30 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Genel Özellikleri Bir işin yerine getirilmesi için standart yöntem geliştirilmesi İşe uygun becerilere sahip çalışanların seçilmesi Standart iş yapma yöntemleri için çalışanların eğitimi Yaptıkları işleri planlayarak çalışanların desteklenmesi Çıktıları artırmak için çalışanlara parasal teşvik verilmesi Katkıları Teşviklerin performans açısından önemini göstermesi İşlerin ve görevlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gereği Personel seçimi ve eğitiminin önemini göstermesi Eleştiriler İşin sosyal içeriği ve çalışanların sadece maddi ihtiyaçlarına önem vermesi Çalışanların görüş ve önerilerine önem vermemesi

31 Yönetim İlkeleri Yaklaşımı Örgüt bir bütün olarak daha iyi nasıl dizayn edilebilir ve yönetim ilkeleri neler olmalıdır? Katkıda bulunan kişiler Henri Fayol Mary Parker Follett Chester I. Barnard

32 Yönetim İlkeleri Yaklaşımı Henri Fayol ( ): En önemli çalışması 1916 yılında yayınlanan Genel ve Endüstriyel Yönetim adlı kitabıdır (1930 yılında İngilizce ye çevrilmiştir) Bu çalışmada yönetimin (çoğu günümüzde de kabul gören) 14 genel ilkesi yer almaktadır

33 Yönetim İlkeleri Yaklaşımı Bunlar arasında aşağıdaki ilkeler yer almaktadır: İşbölümü Departmanlara ayırma Emir-komuta birliği Hiyerarşik yapı Kontrol alanı Yetki ve sorumluluk denkliği Amaç birliği Yetki devri

34 Yönetim İlkeleri Yaklaşımı Fayol, günümüzdeki yönetim fonksiyonlarına benzer 5 yönetim faaliyeti de tanımlamıştır: Planlama Organizasyon Otorite/Yetki Koordinasyon Kontrol

35 Bürokrasi Yaklaşımı 1900 lü yılların başlarında Max Weber ( ) tarafından geliştirilmiştir 1800 lü yılların sonlarında Avrupa da yaşanan sorun Örgütler rasyonel yönetilebilir, bürokrasi ideal örgüt yapısıdır

36 Bürokrasi Yaklaşımı İşbölümü Kalifiye personel Yetki hiyerarşisi İDEAL BÜROKRASİ Yazılı kurallar ve iletişim Yasal yetki Gayrişahsilik

37 Bürokrasi Yaklaşımı Bürokratik yapının avantajları Kaynak kullanımında verimlilik ve çalışanların eşit muamele görmeleri yüksek performans Bürokratik yapının önemli dezavantajları Aşırı kırtasiyecilik Sorunları çözmede yavaşlık Değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap vermede zorluk Değişime karşı direnç ve çalışan memnuniyetsizliği

38 Klasik Teori Katkıları Sınırlılıkları Yönetim teorisinde sonraki gelişmelere zemin hazırlamıştır Bugün de kabul edilen önemli yönetim süreçlerini, fonksiyonlarını ve becerilerini tanımlamıştır Geçerli bir bilimsel araştırma alanı olarak yönetime odaklaşmıştır Her tür ortamda uygun olmayan genel-üniversel prosedürler önermiştir İnsan unsuru dışındaki faktörlere odaklaşmıştır Kapalı sistem anlayışı ile örgütleri ele almıştır: Örgüt-çevre ilişkisini gözardı etmiştir

39 Neoklasik Teori Klasik yaklaşım: Örgütler makinelerdir, çalışanlar bu makinelerin çalışmasını sağlayan dişlilerdir Çalışanların davranışları nasıl standardize ve kontrol edilebilir? Neoklasik yaklaşım: Örgütler, çeşitli ihtiyaçlara sahip insanların bir araya gelmesi ile oluşan birimlerdir Örgüt, rasyonel olduğu kadar sosyal ve beşeri olmalıdır

40 Neoklasik Teori Üç yaklaşım: İnsan ilişkileri hareketi İnsan kaynakları perspektifi Davranış bilimleri yaklaşımı

41 İnsan İlişkileri Hareketi Hawthorne Araştırmaları: Elton Mayo'nun önderliğindeki bir grubun Hawthorne fabrikasında yaptıkları araştırmalara dayanır ( 'lu yıllar) Amaç, klasik yönetim varsayımlarını test etmek İyileştirmelere rağmen verimlilik artmazken, hiçbir iyileştirme yapılmadığı halde verimlilik artmıştır

42 Sonuç: İnsan İlişkileri Hareketi Örgütler, sosyal birer sistemdir ve insan unsuru bu sistemin önemli bir parçasıdır Fiziksel faktörler yerine sosyal faktörler Kişilerin örgüt içindeki davranışını belirleyen, formal yapıdan çok, onların algıları ve grup üyesi olup olmamalarıdır (informal yapı)

43 İnsan İlişkileri Hareketi Eleştiriler: Araştırmaya katılanlara para ödendiği için parasal motivasyon önemli rol oynamış olabilir Araştırmacılar, deneylerde çok aktif rol almıştır inceleme altında olduğunu bilen çalışanların davranışlarını değiştirmesi (Hawthorne etkisi) Akademik kalitesi sorgulanabilir olmasına rağmen, Hawthorne Araştırmaları insan faktörünün mekanik araçlar olmanın ötesinde bir unsur olduğunu ortaya koymuştur

44 İnsan Kaynakları Perspektifi İnsan ilişkileri hareketi Memnun olan çalışanlar daha fazla çalışır şeklindeki yönetsel bakış açısına neden oldu İnsan kaynakları perspektifi Çalışanların tam kapasite çalışabilmesi için işler çalışanları motive edici şekilde tasarlanmalıdır Bu perspektife katkıda bulunan iki kişi: Abraham Maslow ( ) İhtiyaçlar hiyerarşisi Douglas McGregor ( ) X-Y teorileri

45 İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Kendini gösterme ihtiyacı: Yeteneklerini maksimum düzeyde ve yaratıcı şekilde kullanma Saygı ihtiyacı: Diğer insanların gözünde, saygın, prestijli, tanınan kişiolma, kişisel yeterlilik hissi Sosyal ihtiyaçlar: Sevme, sevilme, bir gruba dahil olma Güvenlik ihtiyacı: Kendini güvende hissetme, korunma Fizyolojik ihtiyaçlar: Temel ihtiyaçlar (gıda, su, hava ve sağlıklı olma)

46 İhtiyaçlar Hiyerarşisi İşyerinde Bu İhtiyaçlar Nasıl Tatmin Edilebilir? Kendini Gösterme İhtiyacı Saygı İhtiyacı Ait Olma İhtiyacı Güvenlik İhtiyacı Zorlayıcı projeler, eğitim, terfi ve yaratıcılık için fırsatlar Tanınma, yüksek statü, artan sorumluluk İyi çalışma arkadaşları, ast lar, müşteriler İş güvenliği, ek faydalar (hayat sigortası) Fizyolojik İhtiyaçlar Ücret, ısıtma, su

47 X ve Y Teorileri X teorisi klasik ve erken insan ilişkileri yaklaşımlarının insana bakış açısını açıklar Y teorisi çalışanlar hakkında daha gerçekçi bir yaklaşımdır

48 X ve Y Teorilerine Uyan Yöneticilerin Çalışanlar Hakkındaki Varsayımları ÇALIŞANLAR: Çalışmayı sevmez Sorumluluktan kaçar Değişime direnir Yönetmekten çok yönetilmeyi tercih eder ÇALIŞANLAR: Çalışmayı sever ve bunu bir dinlenme kadar doğal görür Öğrenmek ve daha fazla sorumluluk almak ister Kendi kendini kontrol edebilir Yaratıcıdır

49 Yöneticilerin Davranış Şekli ve Yönetim Tarzı X Teorisi: İnsan, örgütün gereklerine uyan pasif bir unsurdur. Davranış ve yönetim tarzı: OTORİTER Detaylı iş tanımları, sıkı kontrol, çok az yetki devri, ayrıntılı prosedürler, ayrıntılı cezalar. Sonuç: Çoğunlukla pasif, bağımlı ve çalışmaya isteksiz kişiler yaratır. Yöneticilerin başarılı olması zordur. Y Teorisi: İnsan, sosyal bir varlıktır. Davranış ve yönetim tarzı: KATILIMCI Astlarına daha fazla özgürlük ve sorumluluk vermeyi amaçlar ve kişilerin motive edilmesi için gerekli koşulları yaratmaya çalışır. Sonuç: Daha aktif, çalışmaya istekli kişiler yaratır. Yöneticilerin, başarısı artar.

50 Davranış Bilimleri Yaklaşımı Bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan davranışı hakkında teoriler geliştirir Örgüt geliştirme Bu yaklaşıma dayalı geliştirilen yönetim tekniklerinden birisidir Diğer kavramlar Matris örgüt, kendi kendini yöneten ekipler, şirket kültürü Yöneticilerin öğrenen örgüt oluşturmasına yardımcı olmak için uygulanmaktadır

51 Katkıları Neoklasik Teori Sınırlılıkları Yöneticiler, insan davranışlarının önemini kabul etmiş ve onları önemli kaynak olarak görmüş Sorunların çözümünde ışık tutabilecek kavram ve araçların sayısını arttırmıştır (insan davranışları ve nedenleri, motivasyon, tatmin, kararlara katılım vb.) Klasik yaklaşımlar gibi, tek bir noktaya odaklaşmıştır İnsan unsurunun esas alınması ile tüm sorunların çözüleceğini varsaymıştır

52 Yönetim Bilimi Perspektifi II. Dünya Savaşının yarattığı yönetim sorunları Büyük miktarlardaki malzeme ve insan gücünün hızlı ve verimli kullanımı sorunu Askeri sorunların çözümünde kantitatif tekniklerin kullanımı üzerinde çalışmalar Aynı sorunları yaşayan büyük ölçekli işletmelerde de bu tekniklerin kullanılması

53 Yönetim Bilimi Perspektifi Bilimsel karar vermeyi gündeme getirmiştir Bilimsel karar verme aşamaları: Gözlem Problemi tanımlama Model oluşturma Model geçerliliği Problemi çözme Çözümü uygulama

54 Yönetim Bilimi Perspektifi Yaklaşımın kolları Kantitatif araştırma Üretim yönetimi Bilgi teknolojisi/yönetim bilgi sistemleri

55 Yönetim Bilimi Perspektifi Katkıları Yöneticilere karar vermede kullanabilecekleri çok sayıda araç ve teknik sağlamıştır Özellikle planlama ve kontrol etmede faydalı olmuştur Sınırlılıkları Matemetiksel modeller insan tutum ve davranışlarını tümüyle dikkate alamaz Problemler ölçülebilir, analiz edilebilir ve modelleştirilebilir olduğunda idealdir. Önemli faktörler tespit edilememiş ve modele dahil edilmemişse, en karmaşık modeller dahi doğru bilgi üretemez

56 Modern Teoriler Sistem yaklaşımı Durumsal yaklaşım Durumsal teoriye dayalı stratejik yaklaşım Kaynak bağımlılığı yaklaşımı Kurumsal teori İşlem maliyetleri teorisi Toplam kalite yönetimi

57 Sistem Yaklaşımı Genel Sistem Teorisi ne dayanır Bütüncü / genelci bir bakış açısı Her olayı belli bir çevre içinde, başka olaylarla ilişkili olarak incelemek, olayları anlama, tahmin etme ve kontrol etme açılarından daha etkilidir

58 Sistem Sistem Yaklaşımı Ortak bir amaca ulaşmak için faaliyet gösteren birbirleriyle ilişkili parçalardan oluşan bir bütündür Temel unsurları Girdiler Dönüşüm süreci Çıktılar Geri besleme Dış çevre

59 Sistem Yaklaşımı ÇEVRE ÖRGÜT ÇEVRE Girdiler: İnsan Para Malzeme Bilgi Dönüşüm süreci: Yönetim Üretim teknolojisi Çıktılar: Üretilen mal/hizmetler Kar/zarar Çalışan tatmini GERİ BESLEME

60 Sistem Yaklaşımı Bu yaklaşım örgütleri entropi, sinerji ve alt sistemlerle karakterize bir açık sistem olarak tanımlar ki, bu kavramlar örgüt yönetiminde önemli etki yaratmıştır

61 Sistem Yaklaşımı KAPALI SİSTEM Sistem-çevre arasında etkileşim yok sistem belirleyicidir (Klasik, neoklasik ve yönetim bilimi yaklaşımları) AÇIK SİSTEM Örgütsel yapının gelişimine ve çevreyle etkileşime imkan tanır sistem belirleyici değildir

62 Entropi Sistem Yaklaşımı Sistemin faaliyetlerinin bozulması, karışıklık, aksaklık ve sonunda sistemin yok olması yönündeki eğilimdir Çevre sürekli izlenerek ve gerekli düzenlemeler yapılarak azaltılabilir negatif entropi Sinerji Birimler, birlikte çalıştıklarında tek başlarına olduklarından daha başarılı olabilirler Yönetim için önemlidir çünkü işbirliği ve koordineli çalışmanın önemini vurgular

63 Sistem Yaklaşımı Alt sistem Örgüt İK Terfi Ücret Pazarlama İşe alma Üretim Endüstri X Rakip A Rakip B Ülke ekonomisi

64 Durumsal Yaklaşım Üniversal yaklaşım Her durumda geçerli en iyi tek bir örgütsel yapı vardır Durumsal yaklaşım Her durumda geçerli en iyi tek bir örgütsel yapı yoktur Bir örgüt için en iyi yapı, durumsal faktörlere göre değişir Thompson, 1967; Lawrence ve Lorsch, 1967; Woodward, 1958, 1965; Galbraith, 1973)

65 Durumsal Yaklaşım DIŞ ÇEVRE TEKNOLOJİ YAPI ÖZELLİKLERİ PERFORMANS

66 Durumsal Teoriye Dayalı Stratejik Yaklaşım Örgütlerin yapısal özellikleri çevre faktörünün değil üyelerinin strateji ve yapı ile ilgili yaptıkları tercihlerin bir sonucudur Bir örgütün performansı, strateji-yapı uyumuna bağlıdır Child, 1972; Miller, 1981; Van de Ven ve Drazin, 1986; Tushman ve Romanelli,1986; Donaldson, 1987

67 Durumsal Teoriye Dayalı Stratejik Yaklaşım GİRDİ Çevre STRATEJİ SÜREÇ Örgütsel Yapı ÇIKTI Örgütsel Performans Ginsberg & Venkatraman, 1985

68 Kaynak Bağımlılığı Teorisi Hiç bir örgüt tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak kapasitede değildir Çevre, gerekli kıt ve önemli kaynakların sağlandığı yerdir Diğer örgütlerle etkileşim içinde olma Artan çevre bağımlılığı, azalan güç ve bağımsızlık Bağımsızlığı koruma isteği ve diğer örgütlerle ilişkiler Jeffrey Pfeffer ve Gerald Salancik (1978)

69 Kaynak Bağımlılığı Teorisi Örgütler bağımsızlıklarını korumak için: Diğer örgütlerle ilişkiler geliştirebilir Alanını değiştirebilir veya çevresini kontrol edebilir

70 Kurumsal Teori Örgütler Verimlilik mantığından hareketle, belirlenen amaçlara ulaşma yönünde faaliyetlerin yürütüldüğü teknik araçlardır Kurumlar Sosyal ihtiyaçların ve baskıların bir ürünüdür

71 Kurumsal Teori Eşşekillilik (isomorphism) Kabul görmüş etkili ve verimli bir yapı ve davranış moduna uyma konusunda örgütler baskıyla karşı karşıya kalacaktır kurumsal baskı Kurumsal baskılara cevap vermek için homojen örgütsel yapı ve davranışşekilleri ortaya çıkacaktır eşşekillilik (homojenlik)

72 Kurumsal Teori Eşşekillilik hangi mekanizmalarla gerçekleşir: Zorunlu Kopyalama Normatif Bu mekanizmalar nasıl aktif hale getirilir? Yapısal uyum Prosedürel uyum Personel uyumu

73 Kurumsal Teori Örgütler neden yapısal, davranışsal açıdan birbirlerine benzer olma zorunluluğu hisseder? Yasal/meşru olma (legitimacy) Standardizasyon Azalan belirsizlik

74 Kurumsal Teori Çevre: Uygun örgütsel yapı hakkında toplumsal beklentiler ve kural gibi görülen eylemler Kurumsallaşma ve kurumsal baskılar (zorunlu, normatif ve kopyalama yönünde baskılar ile) Homojen örgütsel yapılar eşşekillilik Yasallık, standardizasyon, azalan belirsizlik

75 İşlem Maliyetleri Yaklaşımı Örgütsel ekonomi esaslarına dayalıdır John Commons ile 1900'lerde başlayan ilk çalışma ve 1930'larda diğer bazı ekonomistlerin çalışmaları Teoriye bugünkü şeklini veren, 1970'lerdeki çalışmaları ile Oliver Williamson olmuştur

76 Neoklasik Ekonomi Teorileri ve İMT NCET Temel odak, üretim faktörlerinin optimum bileşimidir Yapısal özelliklerin önemini göz ardı eder İMT Temel odak, üretim değil mal/hizmetlerin değişimidir Değişimleri yöneten yapıların önemine dikkati çeker Nihai amaç: verimliliği arttırmak NCET: üretim fonksiyonlarında (teknik verimlilik) İMT: işlemlerde

77 İşlem Maliyetleri Yaklaşımı İşlemler, alıcı ile satıcı arasındaki değişimlerdir İşlem maliyetleri, değişim sürecinde doğan maliyetlerdir Piyasa araştırmasından doğan maliyetler Sözleşme süreci ile ilgili maliyetler Performansın izlenmesi ile ilgili maliyetler Yasal işlem maliyetleri Fırsat maliyetleri

78 İşlem Maliyetleri Yaklaşımı Teorinin Esasları Piyasanın Başarısızlığı Yönetim Yapıları İşlem Boyutları

79 Piyasanın Başarısızlığı Sınırlı Rasyonalite Belirsizlik Fırsatçılık Küçük sayılar

80 Piyasa Serbest piyasa Alıcı ile satıcı ile arasında bir formal sözleşme olmaz Sözleşme Yönetim Yapıları Alıcı ve satıcı arasında bir formal anlaşmaya dayalıdır Örgüt (dikey entegrasyon/hiyerarşi) Değişim, örgüt içinde gerçekleştirilir

81 İşlem Boyutları ve Varlık Özelliği İşlem boyutları: Varlık özelliği Belirsizlik Sıklık Varlık özelliği: Özel olmamak Karışık Çok özel olmak

82 Belirsizlik: Belirsizlik ve Sıklık Çevresel belirsizlik Davranışsal belirsizlik Sıklık: Bir kereye mahsus Ara sıra Çok sık

83 İşlem Maliyetlerini Minimize Etme SIKLIK BELİRSİZLİK Sık tekrar ÖRGÜT Yüksek SÖZLEŞME SERBEST PİYASA Arasıra Düsük Özelliği Olmayan Orta Derecede Ozel Cok Özel VARLIK ÖZELLİĞİ

84 İşlem Maliyeti Yaklaşımı Örgütsel tasarım, değişimi yapan tarafların "kendin üret yada satın al" yönündeki kararlarının bir sonucudur Örgüt ihtiyaç duyduğu ürün/hizmet alımını piyasadan verimli bir şekilde yapabiliyorsa satın almayı, değilse, üretimi kendisi yapmayı tercih edecektir

85 Toplam Kalite Yönetimi Kalite hareketi İlk olarak W. Edwards Deming tarafından Amerika da başlatılmış ve teorileri Japonlar tarafından kullanılmıştır Amerikan sisteminde denetime dayalı kalite kontrolü Japon sisteminde problemlerin belirlenmesinde çalışanların katılımını ön plana çıkaran kalite kontrolü

86 Toplam Kalite Yönetimi Toplam kalite yönetimi Kaliteli ürün/hizmet için örgütün tamamının yönetilmesine odaklanır lı yıllar boyunca, yöneticilerin global rekabetle mücadele etmede kullandıkları en önemli yaklaşım olmuştur Temel unsurları: Çalışan katılımı Müşteri odaklılık Kıyaslama Sürekli iyileştirme

87 Yeni Yönetim Yaklaşımları Yönetimde iki yeni gelişme: Öğrenen örgüt yaklaşımı Teknoloji yoğun işyerlerinin yönetimi

88 Öğrenen Örgüt Yaklaşımı Yöneticilerin, çalışanların karmaşık ve hızlı değişen çevrenin beklentilerine cevap verecek değişikliklere odaklanmasını sağlama konusunda sorun yaşaması Pek çok sorunun çözümünün mevcut olmaması Yeni bir yönetim yaklaşımı ve yeni bir örgüt türüne duyulan ihtiyaç

89 Öğrenen Örgüt Yaklaşımı Öğrenen örgüt Verimliliği yükseltmek için tasarlanan geleneksel örgütün aksine, tüm çalışanların problemlerin belirlenmesi ve çözümüne aktif olarak katıldıkları bir örgüttür Sürekli yeni şeyleri dener, değişir ve iyileştirme yapar Büyüme, öğrenme ve amaçlarına ulaşma kapasitesini artırır

90 Öğrenen Örgüt Yaklaşımı Sürekli öğrenmeyi sağlamak için üç önemli değişiklik: Ekibe dayalı yapı Çalışanları güçlendirme Açık bilgi

91 Öğrenen Örgüt Yaklaşımı Ekibe dayalı yapı Farklı becerilere sahip kişilerden oluşur Kendi kendini yöneten ekipler yapının temel unsurudur Tipik yönetim faaliyetleri alt kademelere devredilir Tipik patron şeklinde ekip lideri olmaz Üyelere bilgi, araç, motivasyon, karar verme yetkisi verilerek sorunlara/fırsatlara etkili ve hızlı cevap vermeleri sağlanır

92 Öğrenen Örgüt Yaklaşımı Çalışanları güçlendirme Güçlendirme, çalışanlara karar vermeleri ve etkili performans göstermeleri için gerekli özgürlüğü, kaynağı, bilgiyi ve beceriyi sağlayarak güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarıdır Öğrenen örgütlerde çalışanlar yöneticilerin temel güç kaynağıdır, minimize edilmesi gereken bir maliyet kaynağı değil Güçlendirmeye inanan örgütler Rekabetçi ücretler vererek, iyi çalışma koşulları sağlayarak, eğitim programlarına ve kişisel gelişime yatırım yaparak, verimlilik ve karlılıktaki getiriyi paylaşarak çalışanları güçlendirir

93 Açık bilgi Öğrenen Örgüt Yaklaşımı Öğrenen örgütler bilgi açısından son derece zengindir çünkü çalışanların problemleri belirlemeleri ve çözmeleri için bilgiye ihtiyacı vardır Tüm çalışanlar örgüt hakkında tüm bilgiye sahiptir Yöneticiler çalışanları bilgiyi paylaşmaları için teşvik eder, hatta bazı örgütler bilgisini paylaşan çalışanları ödüllendirir

94 Teknoloji Yoğun İşyerlerinin Yönetimi Fikir ve bilgi artık üretim makinelerinden, fiziksel ürünlerden, yapılandırılmış işlerden daha önemli Günümüz yöneticileri verimlilikten ziyade fırsatlara odaklaşmakta ki, bu da onların esnek, yaratıcı ve katı kurallarla ve yapılandırılmış işlerle sınırlandırılmamasını gerektiriyor E-işletme (E-business) E-ticaret (E-commerce)

95 BÖLÜM 2 DIŞ ÇEVRE Çevre ve Örgüt Kültürü Global Çevrede Yönetim

96 ÇEVRE VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Dış Çevre Örgüt-Çevre İlişkisi İç Çevre: Örgüt Kültürü Dış Çevre ve Kültür Kültürel Liderlik

97 Dış çevre Dış Çevre Örgütün dışında kalan ve örgütü etkileyebilen tüm elementler İç çevre Genel çevre Görev çevresi Örgütün sınırları içindeki elementler

98 Örgütün Genel, Görev ve İç Çevresi Ekonomik Teknolojik İnsan kaynakları Müşteriler Yasal/Politik Yönetim Çalışanlar Yapı Teknoloji Kültür Uluslararası Tedarikçiler Rakipler Sosyo-Kültürel

99 Ekonomik Çevre Bütçe açığı Dış ticaret açığı Para arzı Faiz oranları Gayrisafi milli hasıla Ekonomik Çevre Enflasyon Enerji maliyeti Gelir düzeyi İstihdam düzeyi Dolar kuru

100 Teknolojik Çevre Yeni ürün/hizmet Yeni pazarlar Yeni endüstriler AR&GE Teknolojik Çevre Patent Yönetim/iletişim teknikleri Teknoloji transferi Üretim teknikleri Verimlilik/ otomasyon

101 Yasal/Politik Çevre Sivil hak yasaları Tekelleşme yasaları Çevre koruma kanunları Çalışma kanunları Vergi kanunları Hükümetin istikrarlılığı Politik Çevre Teşvikler Hükümet politikası Uluslar arası ticaret kanunları Dış ticarete ilişkin tutum Etik/sosyal sorumluluk Dış ticaret yasaları

102 Sosyal/Doğal Çevre Yaşam tarzı Sosyal bilinç Sosyal eğilimler Aile oryantasyonu Beklenen yaşam süresi Nüfus trendi Sosyal/Doğal Çevre Kariyer beklentileri Kültür Tüketicilik Kirlilik Kaynak rezervi Atık yönetimi

103 Örgüt-Çevre İlişkisi Örgütler neden dış çevreyi önemsiyorlar? Belirsizlik dış çevreye adapte olma Çevresel belirsizlik Karmaşıklık derecesi Faktörlerin değişim hızı

104 Örgüt-Çevre İlişkisi Dış çevreye adapte olma Yüksek belirsizlik durumunda örgütler çok sayıda strateji benimseyebilir Sınırı-genişleten roller Örgütlerarası ortaklıklar Birleşmeler ve ortak girişimler

105 Sınırı-Genişleten Roller Örgüt-çevre arasındaki bağı ve koordinasyonu sağlar Rekabetçi zeka (competitive intelligence) Rakipler hakkında bilgi toplama faaliyetidir Uzmanlar Web sitelerini, finansal raporları, kişisel kontakları kullanarak bilgi toplar, fırsat ve tehditleri belirler

106 Örgütlerarası Ortaklıklar Sınırları azaltma ve diğer örgütlerle işbirliğini artırma Özellikleri? Tek örgüt yerine tüm taraflar fayda sağlar E-işletme bağlantısı ile yüksek düzeyde bilgi paylaşımı ve işlemleri dijital olarak gerçekleştirme Geribildirim ve problem çözmek için kişisel iletişim, sanal ekipler Ortakların bir diğerinin üretim tasarımı ve üretim sürecinde rol alması Uzun vadeli sözleşmeler

107 Birleşmeler ve Ortak Girişimler Birleşmeler İki veya daha fazla örgütün tek bir örgüt olması Yatay ve dikey Ortak girişimler İki veya daha fazla örgütün ortak bir amaç için oluşturduğu stratejik ittifak Bir proje tek bir örgüt için çok karmaşık, pahalı ve belirsizlik içerdiğinde kullanılır

108 Kültür İç Çevre: Örgüt Kültürü İşlerin nasıl yapılacağı hakkında çalışanlar tarafından paylaşılan değerler, inançlar ve normlardır Giyinme şekli Davranış şekli Seremoniler Hikayeler Sloganlar Bilinç altındaki değerler ve inançlar

109 İç Çevre: Örgüt Kültürü Neden önemli? Rekabet avantajı açısından dış çevrenin ihtiyaçları ve strateji ile uyumlu olmalıdır Yöneticilerin örgütsel yaşamın gizli ve karmaşık yanlarını anlamalarına yardımcı olur Çalışanlar iç ve dış çevredeki sorunlarla mücadele ettikçe örgüt kültürünü öğrenirler ve algılama, hissetme ve düşünmenin doğru yolu olarak yeni gelenlere aktarırlar

110 Dış Çevre ve Kültür: Kültür Türleri Stratejik Odak Dışsal İçsel Çevrenin İhtiyacı Esneklik Stabilite Uyum sağlayıcı kültür Başarma kültürü Katılım kültürü Tutarlılık kültürü

111 Uyum Sağlayıcı Kültür Çevre hızlı yanıt ve yüksek risk içeren karar vermeyi gerektiriyorsa Örgütün çevreden gelen sinyalleri hızlı belirleme, yorumlama ve yeni davranış şekillerine dönüştürebilmesini destekleyen değerleri teşvik eder Elektronik firmaları, e-ticaret, moda ve kozmetik firmaları hızlı değişikliklere yanıt için kullanmakta

112 Başarma Kültürü Yüksek esneklik ve hızlı değişim ihtiyacı duyulmadan, spesifik müşterilere hizmet edildiğinde Sonuç yönelimli kültürdür Amaçlara ulaşan çalışanlar ödüllendirilir, diğerleri işten çıkarılır

113 Katılım Kültürü Dış çevrenin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek için çalışan katılımına odaklıdır Çalışanların ihtiyaçlarına önem verir Yöneticilerin önemli davranışşekilleri Odak dinleme, her zaman diğerlerinin yararını gözetme, espiri anlayışı ve yapılan her iyi iş için teşekkür ederim Düşük personel devir hızı, yüksek çalışan memnuniyeti, sürekli verimlilik, kalite ve müşteri hizmetlerindeki amaçlara ulaşma

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor:

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor: YÖNETİCİ ÖZETİ Üst düzey yöneticilerin, işletmelerde kontrol mekanizmasını iyileştirmek için long sought yöntemleri vardır. İç kontrol mekanizması, şirketlerin karlılık hedeflerinden şaşmamaları, görevlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK İLKELERİ. Öğr.Gör.Fevzi APAYDIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu

GİRİŞİMCİLİK İLKELERİ. Öğr.Gör.Fevzi APAYDIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu GİRİŞİMCİLİK İLKELERİ Öğr.Gör.Fevzi APAYDIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu HAFTA DERS PLANI 1 GİRİŞ 2 Konu 1: KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİNİN TEMELLERİ 3 Konu 2: GİRİŞİMCİLİĞİN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler

Detaylı

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı