World e özel +8 taksit veya 4 ay erteleme! 2781 KTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "World e özel +8 taksit veya 4 ay erteleme! 2781 KTS"

Transkript

1 2781 KTS Arçelik çamafl r kurutma makinesi ile... Çamafl rlar n z, d fl ortam n is ve tozuna maruz kalmadan hijyenik olarak kurur. Çamafl rlar n z kururken, ev içi kurutma iflleminde oldu u gibi ortama nem verilmeyece i için, sa l k aç s ndan da idealdir. Çamafl rlar n z asma ve toplama derdi olmadan k sa sürede kurur. Çamafl rlar n z sadece kurumakla kalmaz, daha yumuflak olur ve k r flmas engellenir. Böylece, ütülemek de son derece kolaylafl r. Özellikle k fl aylar nda, çamafl r kurutmak sorun olmaktan ç kar. Ayn gün içinde çamafl r y kay p kurutman z gereken durumlarda, k sa sürede kurutma yapabilmenin mutlulu u ve keyfini yaflars n z. Çamafl rlar y kand ktan sonra, dolaplara yerleflinceye kadar geçen süreçte harcanan zaman ve eme inizde tasarruf sa lan r, hayat n z kolaylafl r. Bir seferde, tam tam na 6 kg da gibi çamafl r kurutabilirsiniz. Bir kez giyilmifl ancak kirlenmedi i için y kamak istemedi iniz giysilerinizi, havaland r p kokudan ar nd rarak ikinci kez kullan ma haz r hale getirebilirsiniz. Kurutma makineniz istenirse özel aparat ile çamafl r makinenizin üzerine yerlefltirilebilir. Bu sayede yerden tasarruf sa lars n z. Ev içi kurutma iflleminin sonucu olan da n k ve rahats z edici görüntü olmaz. Evinizin esteti i, sizin de huzur ve konforunuz artar. Arçelik ten yeni bir beyaz eflya alm fl olup, montaj tarihlerini takip eden en geç bir ay içinde ek garanti f rsat ndan yararlanmak istiyorsan z, Yetkili Sat c lar m za müracaat etmeniz gerekmektedir. 7 y l garanti belgenizi almak için; bayinizin Yetkili Sat c ve Müflteri kutucuklar ndaki bilgileri eksiksiz olarak doldurdu u ve kendisine ait bölümü kopar p ald 7 y l garanti karnenizi saklay n z. Bu belge, arka yüzdeki bilgilerin Yetkili Sat c taraf ndan eksiksiz doldurulmas halinde, sadece verildi i Yetkili Sat c da geçerlidir. 7 y l garanti kapsam ndaki beyaz eflyalar buzdolab, ankastre buzdolab (tezgâh seviyesi ve üstten kapakl derin dondurucular hariç), f r n, ankastre f r n (mini, midi ve mikrodalga f r nlar hariç), bulafl k makinesi, ankastre bulafl k makinesi, çamafl r ve kurutma makineleridir. Bu belge ciro edilemez, nakde çevrilemez. Bu belgenin kaybolmas durumunda, ürünün sat n al nd Arçelik Yetkili Sat c s na fatura veya kimlik ibraz edilmelidir. Fiyatlar m z TL dir; KDV dahildir. KDV veya di er vergi oranlar nda olabilecek de ifliklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yans t lacakt r. Kampanyay düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa aç Cad. 2/6 Sütlüce stanbul. Hemen teslim uygulamalar m zda perakende sat fl fiyat ndan peflinat düflüldükten sonra (KDV dahil) buzdolaplar n n, çamafl r, kurutma, bulafl k makinelerinin, çamafl r makinesi bazalar n n, solo f r nlar n 1+2 seçene inde %0, 1+5 seçene inde %1,75, 1+9 seçene inde %2,38; su p narlar n n 1+3 seçene inde %0, 1+8 seçene inde %2,2; mikrodalga f r nlar n 1+3 seçene inde %0, 1+8 seçene inde %2,03, 1+12 seçene inde %4,41; mini-midi f r nlar, setüstü ocaklar ve aspiratörlerin 1+4 seçene inde %0, 1+8 seçene inde %2,02; kombilerin 1+2 seçene inde %0, 1+5 seçene inde %1,76, 1+11 seçene inde %2,69; termosifon ve flofbenlerin 1+2 seçene inde %0, 1+ 4 seçene inde %1,26, 1+10 seçene inde %2,36; infrared s t c lar n 1+6 seçene inde %0, 1+10 seçene inde %2,44; panel radyatörlerin 1+6 seçene inde %0, 1+11 seçene inde %2; klimalar n 1+3 seçene inde %0, 1+8 ve 1+12 seçene inde %1,8'dir. Vade farklar ürünler aras nda fiyat yuvarlamalar nedeniyle ± %1 de iflebilir. Kampanyam zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat c lar ndan hemen teslim edilir. Arçelik, ürünlerinde renk ve görünüm de iflikli i yapma hakk n sakl tutar. Peflin fiyat na taksitle uygulamas olan seçeneklerde ürün bedelinin tamam n n nakit olarak ödenece i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk vard r. Tavsiye edilen perakende fiyatlar m z 1 Nisan 2010 dan itibaren geçerli olup, üretim ve stok imkânlar ile s n rl d r. Hediye bulafl k makinesinin kodu 6220 F ve tavsiye edilen perakende sat fl fiyat 795 TL dir. World e özel +8 taksit veya 4 ay erteleme! World kampanyas 1-30 Nisan tarihleri aras nda geçerlidir. Kampanya kapsam nda 4 ay taksit erteleme World Pos un joker vadaa menüsü üzerinden 2 ile 8 aras ndaki taksitli ifllemler için (8. taksit dahil) geçerlidir. Ay n 22 sinden sonraki kesim tarihleri için ilk taksit ödemesi Eylül ay nda olacakt r. 4 ay taksit erteleme peflin ve vade farkl sat fl ifllemlerini ayr ca puanla yap lan ifllemleri kapsamaz. World Business kartlar 4 ay taksit erteleme uygulamas na dahil de ildir. Nisan 2010

2 No-Frost veya Gard rop tipi buzdolab alana 6220 F model bulafl k makinesi* hediye! * Kampanya dahilinde hediye olarak 2 ürün seçene i sunulmaktad r F model bulafl k makinesi almak istemeyen tüketiciler 5063 F model çamafl r makinesi alabilirler F Az bulafl k (1/2) özelli i 2 Y kama Program : Ekonomi 50 C Yo un 70 C Elektronik Program Takip Göstergesi Tuz ve Parlat c Göstergesi Üst sepette katlan r tel Su taflma emniyet sistemi Enerji Tüketimi : 1,05 kwh Su Tüketimi : 15 lt Yemek Tak m Y kama Kapasitesi : 12 kifli Ses Seviyesi : 54 dba Enerji Performans : A Y kama Performans : A Kurutma Performans : B

3 NO-FROST BUZDOLAPLARI 5007 NH NO-FROST 330 lt (175x60x63,5 cm) NF NO-FROST 390 lt (185x60x68 cm) CMB YARI NO-FROST KOMB / BEYAZ 420 lt (191x70x62,5 cm) CNS YARI NO-FROST KOMB / SILVER 420 lt (191x70x62,5 cm) CEI YARI NO-FROST KOMB / D J TAL ELEKT. / INOKS 420 lt (191x70x62,5 cm) CNM FULL NO-FROST KOMB / BEYAZ 475 lt (191x70x68 cm) CNI FULL NO-FROST KOMB / DiJiTAL ELEKT. / INOKS 475 lt (191x70x68 cm) NFY NO-FROST 465 lt (177x70x68 cm) NH NO-FROST 465 lt (179x70x68 cm) NHG NO-FROST / GRi DESENLi 465 lt (179x70x68 cm) NHI NO-FROST / PARMAK izi BIRAK. INOKS (PASL. ÇELiK) 465 lt (179x70x68 cm) NH NO-FROST 500 lt (192x70x68 cm) NHS NO-FROST / SILVER 500 lt (192x70x68 cm) NH NO-FROST / DER N 540 lt (192x70x76 cm) NHI NO-FROST / DER N D J. ELEKT. / PAR. Z BIRAK. INOX (PASL. ÇEL K) 540 lt (192x70x76 cm) NH NO-FROST / DER N ELEKTRON K 540 lt (192x70x76 cm) NHI NO-FROST / D J TAL ELEKT. / PAR. Z BIRAK. INOX (PASL.ÇEL K) 500 lt (192x70x68 cm) V NFY PLUS / 5086 V NF PLUS NO-FROST / ORB TAL / D J TAL ELEKT. / GR 470 lt (192x70x68 cm) NF YEN ORB TAL NO-FROST / YEN ORB TAL / S YAH / DER N 540 lt (192X70X76 cm) NFG XL NO-FROST / D J TAL ELEKT. / GR 500 lt (186,5x74x71,5 cm) IfiIK 5192 NF XL NO-FROST 575 lt (196x74x71,5 cm) IfiIK 5194 NFY XL SUPER NO-FROST / D J TAL ELEKT / GR DESENL 575 lt (196x74x71,5 cm) IfiIK 5840 NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / BEYAZ DER DESENL 610 lt (183,5x84x74,5 cm) NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / PARMAK Z BIRAKMAYAN INOX 610 lt (183,5x84x74,5 cm) NF 5L KORUMA IfiIK NO-FROST / D J. ELEKT / SU PINARLI PAR. Z BIRAK. INOX 610 lt (183,5x84x74,5 cm) GARDIROP T P NO-FROST BUZDOLAPLARI 8820 SBS NF GARDIROP T P NO-FROST /SILVER-SU PINARLI 578 lt (177,5x92,5x74 cm) IfiIK 8830 SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NO-FROST / PAR. Z BIRAK. INOX / SU ve BUZ PINARLI* 573 lt (177,5x92,5x74 cm) SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NO-FROST / S YAH / SU ve BUZ PINARLI / HOME BARLI* 573 lt (177,5x92,5x74 cm) SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NO-FROST / 4 KAPILI / INOX / ELEKTRON K 610 lt (182x92x76,5 cm) SBS NF 5L KORUMA IfiIK GARDIROP T P NO-FROST / 4 KAPILI / PAR. Z BIRAK. INOX ELEKT. / BUZ MAK NES / HOME BARLI 610 lt (182x92x76,5 cm) * Damacana için su pompas hediyeli ki kap l buzdolaplar nda 200 TL indirim! K KAPILI BUZDOLAPLARI 4022 TY K KAPILI 300 lt (159x54,5x60 cm ) N K KAPILI 450 lt (182,5x70x65 cm) N K KAPILI 450 lt (184,5x70x65 cm) N K KAPILI /DER N 550 lt (185x70x76 cm) Tek kap l buzdolaplar nda 150 TL indirim! TEK KAPILI BUZDOLAPLARI 3021 N TEK KAPILI 350 lt (171x60x60 cm) N TEK KAPILI 440 lt (172x70x62 cm) Tezgâh seviyesi ve dikey dondurucularda de ifltirme bedeli yok. TEZGÂH SEV YES VE D KEY DER N DONDURUCULAR 1060 T TEZGÂH SEV YES 140 lt (84x54,5x60 cm) ND 3 ÇEKMECEL D KEY DER N DONDURUCU 102 lt (84x54,5x60 cm) ND 6 ÇEKMECEL D KEY DER N DONDURUCU 240 lt (151x59,5x60 cm) Üsten kapakl derin dondurucularda de ifltirme bedeli yok. ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCULAR 2514 ND ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 103 lt (86x54x60 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 202 lt (86x75x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 315 lt (86x110x72 cm) D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 395 lt (86x129x72 cm) A+ D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 103 lt (86x54x60 cm) A+ D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 232 lt (86x110x72 cm) A+ D ÜSTTEN KAPAKLI DER N DONDURUCU 288 lt (86x129x72 cm) SU PINARLARI PEfi N F YATINA 4 TAKS T PEfi NAT + 8 TAKS T PEfi N PEfi NAT 3 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 8 TAKS T TOPLAM F YAT 1030 SP SU PINARI / SICAK-SO UK (SILVER / Küçük Boy) SP SU PINARI / SICAK-SO UK (BEYAZ / Büyük Boy) S SU PINARI / SICAK-SO UK (SILVER / Büyük Boy) Alt K sm Saklama Bölmeli SP SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K (SILVER / Büyük Boy) EBS SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K / ALT BÖLME SO UTMALI (SILVER / Büyük Boy) EBS SU PINARI / SICAK-SO UK / ELEKTRON K / ALT BÖLME SO UTMALI (KIRMIZI / Büyük Boy)

4 Arçelik çamafl r makinesi alana kurutma makinesi sadece 99 TL. Ayr ca dileyen müflterilerimiz 299 TL ye 2770 KT kurutma makinesi alabilir. ÇAMAfiIR MAK NES ALANA KURUTMA MAK NES 1760 KT 6 KG / BACALI / SENSÖRLÜ KT 7 KG / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ KT ÇAMAfiIR MAK NELER 5 KG ÇAMAfiIR MAK NELER 5063 F 5 KG / TEK SU G R fil / 600 DEV R KG / TEK SU G R fil / 800 DEV R KG / Ç FT SU G R fil / 1000 DEV R 6 KG ÇAMAfiIR MAK NELER 6083 H A enerji sınıfından %10 daha tasarruflu 6 KG / TEK SU G R. / 800 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜNLÜK PROG. / D J. EKRAN / ZAM. PROG H A enerji sınıfından %10 daha tasarruflu 6 KG / Ç FT SU G R. / 800 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / D J. EKR. / ZAM. PROG H A enerji sınıfından %10 daha tasarruflu 6 KG / TEK SU G R. / 1000 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / D J. EKR. / ZAM. PROG HS A enerji sınıfından %10 daha tasarruflu 6 KG / Ç FT SU G R. / 1000 DEV R / HIZLI 14' PRG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / D J. EKR. / ZAM. PROG. / GÜMÜfi 7 KG ÇAMAfiIR MAK NELER 7083 H A enerji sınıfından %20 daha tasarruflu 7 KG / LCD EKR. / TEK SU G R. / 800 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / SU JET / ZAM. PROG H A enerji sınıfından %20 daha tasarruflu 7 KG / LCD EKR. / TEK SU G R. / 1000 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / SU JET / ZAM. PROG H A enerji sınıfından %20 daha tasarruflu 7 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1000 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / SU JET / ZAM. PROG HS A enerji sınıfından %20 daha tasarruflu 7 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1000 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / SU JET / ZAM. PROG. / GÜMÜfi 7124 H A enerji sınıfından %20 daha tasarruflu 7 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1200 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / SU JET / ZAM. PROG. / GÜMÜfi 8 KG ÇAMAfiIR MAK NELER 8104 H A enerji sınıfından %10 daha tasarruflu 8 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1000 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / SU JET / ZAM. PROG HS EKONOM ST A enerji sınıfından %30 daha tasarruflu 8 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1200 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / ZAM. PROG. / GÜMÜfi 8124 HST EKONOM ST A enerji sınıfından %50 daha tasarruflu 8 KG / LCD EKR. / Ç FT SU G R. / 1200 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / ZAM. PROG. / GÜMÜfi 8144 BJ A enerji sınıfından %20 daha tasarruflu 8 KG / BUHAR JET / Ç FT SU G R. / 1400 DEV R / SU JET / D J. EKRAN / ZAM. PROG. 9 KG ÇAMAfiIR MAK NES 9123 H A enerji sınıfından %10 daha tasarruflu 9 KG / LCD EKR. / TEK SU G R. / 1200 DEV R / HIZLI 14' PROG. / HIZLI VE GÜN. PROG. / ZAM. PROG

5 3771 KT Arçelik kurutma makinelerinde 350 TL indirim! KURUTMA MAK NELER KURUTMA MAK NELER 350 TL ND R ML! 1760 KT 6 KG / BACALI / SENSÖRLÜ 2760 KT 6 KG / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ 2770 KT 7 KG / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ 2781 KT 8 KG / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA 2781 KTS 8 KG / GÜMÜfi / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA 3771 KT A enerji sınıfından %30 daha tasarruflu 7 KG / YO UNLAfiTIRMALI / SENSÖRLÜ / ZAMAN PROGRAMLAMA dakikada çamafl r kurutur. 14 dakikada çamafl r y kar H 2781 KT K MAK NE B R OLUNCA, GÖMLEKLER ÜTÜYE HAZIR 29 DAK KADA! Çamafl r makinesinde 14 dk lik programda y kanacak olan az kirli çamafl rlar 2 kg olmal d r ve 14 dk ye kapak açma süresi dahil de ildir. Kurutma makinesinde gömleklerin 15 dk de ütü kurulu una gelecek flekilde kurutulmas, 600 rpm de s k lm fl maksimum %66 nemli, sadece 2 adet gömlek için geçerlidir.

6 Nisan ay boyunca bulafl k makinelerinde 325 TL ye varan indirimler! Üstelik I Techtouch ve H Rekortmen bulafl k makineleri K-3190 Telve Türk Kahvesi Makinesi* hediyeli! K-3190 * Hediye edilen K-3190 Telve Türk Kahvesi Makinesi nin tavsiye edilen perakende sat fl fiyatı 370 TL dir. BULAfiIK MAK NELER 2 Programl Bulafl k Makinesi için 125 TL indirim! 6220 F 2 PROGRAMLI / AZ BULAfiIK ÖZELL 3 ve 4 Programl Bulafl k Makineleri için 175 TL indirim! 6230 H 3 PROGRAMLI / AZ BULAfiIK ÖZEL. / DÜNYANIN EN HIZLI BULAfiIK MAK NES 6232 HS 3 PROGRAMLI / AZ BULAfiIK ÖZEL. / GÜMÜfi / DÜNYANIN EN HIZLI BULAfiIK MAK NES 6242 H 4 PROGRAMLI / AZ BULAfiIK ÖZEL. / DÜNYANIN EN HIZLI BULAfiIK MAK NES 6242 HI 4 PROGRAMLI / AZ BULAfiIK ÖZEL. / INOX / DÜNYANIN EN HIZLI BULAfiIK MAK NES 5 Programl Bulafl k Makineleri için 200 TL indirim! 6551 H XX-LARGE / 15 K fi KAP. / 5 PROG. / LCD EKR. / ZAM. PROG. / AZ BUL. ÖZEL. / DÜN. EN HIZLI BUL. MAK HS XX-LARGE / 15 K fi KAP. / 5 PROG. / LCD EKR. / ZAM. PROG. / AZ BUL. ÖZEL. / GÜMÜfi / DÜN. EN HIZLI BUL. MAK HI XX-LARGE / 15 K fi KAP. / 5 PROG. / LCD EKR. / ZAMAN PROG. / INOX / AZ BUL. ÖZEL. / DÜN. EN HIZLI BUL. MAK EI 5 PROG. / INOX / LCD EKR. / ZAM. PROG. / AZ BUL. ÖZEL. / DÜN. EN HIZLI BUL. MAK HC XX-LARGE / 15 K fi KAPAS TE / 5 PROGRAMLI / S YAH CAM / AZ BUL. ÖZEL. / DÜN. EN HIZLI BUL. MAK. 10 Programl Bulafl k Makinesi için 275 TL indirim! H REKORTMEN / DÜNYANIN EN AZ SU TÜK. / 7 lt / EN SESS Z VE EN HIZLI BUL. MAK. / 10 PROG. / GEN fi LCD EKR. / ZAM. PROG. / OTO. AZ BUL. ÖZEL. Tek Tufl Bulafl k Makinesi için 325 TL indirim! I TECHTOUCH / INOX / OTOMAT K PROGRAM / LCD EKRAN

7 LÜTFEN D KKAT! Do algaz kullan yorsan z, Arçelik f r nlar n do algaza ayarl modellerini tercih edin. Mart ay boyunca f r nlarda 225 TL ye varan indirimler! 9631 YS Turbo Fırınlarda 125 TL indirim! TURBO FIRINLAR 9310 E TURBO / 4 G. GAZLI / OTOMAT K ÇAKMAKLI 9310 E DG TURBO / 4 G. GAZLI / OTOMAT K ÇAKMAKLI / (DO ALGAZ KULLANIMINA HAZIR) 9313 E TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / OTOMAT K ÇAKMAKLI 9313 E DG TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / OTOM. ÇAKMAKLI / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9330 YS TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G ELEK. / GAZ EMN YETL / DÜ M. ATEfiLEMEL / GÜMÜfi Elektro Turbo Fırınlarda 150 TL indirim! ELEKTRO TURBO FIRINLAR 9440 Y ELEKTRO TURBO / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi Y DG ELEKTRO TURBO / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9440 YS ELEKTRO TURBO / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / GÜMÜfi 9440 YS DG ELEKTRO TURBO / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / GÜMÜfi / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9430 Y ELEKTRO TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi Y DG ELEKTRO TURBO / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) Multifonksiyon Fırınlarda 200 TL indirim! MULT FONKS YON FIRINLAR 9540 Y MULT FONKS YON / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL 9540 Y DG MULT FONKS YON / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ M. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9541 Y MULT FONKS YON / D J TAL SAATL / 4 G. (1 WOK) GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi Y DG MULT FONKS YON / D J. SAATL / 4 G. (1 WOK) GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9512 YI MULT FONKS YON / INOX / D J. SAATL / GAZ EMN. / 4 G. GAZLI / DÜ M. ATEfi. Çift Bölmeli Fırınlarda 225 TL indirim! Ç FT BÖLMEL FIRINLAR 9640 Y Ç FT BÖLMEL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ MEDEN ATEfiLEMEL 9640 Y DG Ç FT BÖLMEL / 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / DÜ M. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9641 Y Ç FT BÖLMEL / D J. SAATL / 4 G. (1 WOK) GAZLI / GAZ EMN. / DÜ M. ATEfi Y DG Ç FT BÖL. / D J. SAATL / 4 G. (1 WOK) GAZLI / GAZ EMN. / DÜ. ATEfi. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9631 YS Ç FT BÖLMEL / D J. SAATL / GAZ EMN. / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / DÜ M. ATEfi. / GÜMÜfi 9631 YS DG Ç FT BÖL. / D J. SAATL / GAZ EMN. / 3 G. GAZLI + 1 G. ELEK. / DÜ. ATEfi. / GÜMÜfi / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) 9741 TRIPLEX Ç FT BÖLMEL / ÜST BÖLME KOMB M KRODALGA FIRIN / GAZ EMN. / D J. SAATL / 4 G. GAZLI / DÜ. ATEfi SETÜSTÜ OCAKLAR PEfi N F YATINA 5 TAKS T PEfi NAT + 8 TAKS T PEfi N PEfi NAT 4 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 8 TAKS T TOPLAM F YAT STO G. GAZLI STO 810 DG 4 G. GAZLI / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO 810 S 4 G. GAZLI / SILVER STO 810 S DG 4 G. GAZLI / SILVER / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO G. GAZLI / CAM KAPAKLI STO 811 DG 4 G. GAZLI / CAM KAPAKLI / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO G. GAZLI / INOX STO 812 DG 4 G. GAZLI / INOX / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO G. GAZLI / GAZ EMN YETL STO 813 DG 4 G. GAZLI / GAZ EMN. / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO G. GAZLI + 1 G. WOK / GAZ EMN YETL / INOX STO 814 DG 3 G. GAZLI + 1 G. WOK / GAZ EMN. / INOX / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO G. GAZLI + 1 G. ELEKTR KL STO 910 DG 3 G. GAZLI + 1 G. ELEKTR KL / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) STO G. GAZLI + 1 G. ELEKTR KL / CAM KAPAKLI STO 911 DG 3 G. GAZLI + 1 G. ELEKT. / CAM KAPAKLI / (DO ALGAZ KULL. HAZIR) O-21 TEKL ELEKTR KL O-31 K L ELEKTR KL ASP RATÖRLER P-275 STANDART ASP RATÖR / BEYAZ / 250 m 3 EM fi GÜCÜ P-280 STANDART ASP RATÖR / BEYAZ / 300 m 3 EM fi GÜCÜ / CAM V ZÖR P-285 STANDART ASP RATÖR / BEYAZ / 450 m 3 EM fi GÜCÜ / CAM V ZÖR LÜTFEN D KKAT! Do algaz kullan yorsan z, Arçelik ocaklar n do algaza ayarl modellerini tercih edin. P-285 ASP RATÖR / 450 m 3 / CAM V ZÖR / BEYAZ

8 M KRODALGA FIRINLAR PEfi N F YATINA 4 TAKS T PEfi NAT + 8 TAKS T PEfi NAT + 12 TAKS T PEfi N PEfi NAT 3 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 8 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 12 TAKS T TOPLAM F YAT MD 564 M KRODALGA FIRIN / BEYAZ / IZGARA ÖZELL / 20 lt MD 565 S M KRODALGA FIRIN / SILVER / IZGARA ÖZELL / 20 lt MD 595 M KRODALGA FIRIN / BEYAZ / IZGARA ÖZELL / BUHARLI P fi RME / 26 lt MD 599 M KRODALGA FIRIN / GOURMET ÖZEL. / KEBAP YAPMA / P L Ç ÇEV. / GR LL / 42 lt / ELEKT MD 599 M KRODALGA FIRIN / 42 lt M N -M D FIRINLAR PEfi N F YATINA 5 TAKS T PEfi NAT + 8 TAKS T PEfi N PEfi NAT 4 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 8 TAKS T TOPLAM F YAT MF-4 M N FIRIN / ÜST KISMI IZGARALI / MEKAN K SAATL / 17 lt MF-5 M N FIRIN / ÜST KISMI IZGARALI / MEKAN K SAATL / 19 lt MF-6 M D FIRIN / MEKAN K SAATL / 26 lt MF 1300 Y M D FIRIN / MEKAN K SAATL / 25 lt MF 1300 S M D FIRIN / MEKAN K SAATL / 25 lt / SILVER MF-6 M D FIRIN / 26 lt KOMB LER DGK 17 H LCD (DG) DGK 20 H LCD (DG) DGK 26 H LCD (DG) DGK 20 H LED (DG) HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h HERMET K ELEKTRON K KOMB kcal/h PEfi N PEfi NAT + 11 TAKS T PEfi NAT 2 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 5 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 11 TAKS T TOPLAM F YAT PANEL RADYATÖRLER PEfi N F YATINA 6 TAKS T PEfi NAT + 11 TAKS T (YxG) cm PEfi N PEfi NAT 5 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 11 TAKS T TOPLAM F YAT PANEL RADYATÖR 500/100 50x PANEL RADYATÖR 500/120 50x PANEL RADYATÖR 500/150 50x PANEL RADYATÖR 600/050 60x PANEL RADYATÖR 600/060 60x PANEL RADYATÖR 600/080 60x PANEL RADYATÖR 600/090 60x PANEL RADYATÖR 600/100 60x PANEL RADYATÖR 600/120 60x PANEL RADYATÖR 600/140 60x PANEL RADYATÖR 600/150 60x PANEL RADYATÖR 600/160 60x PANEL RADYATÖR 600/180 60x PANEL RADYATÖR 600/200 60x HAVLU PAN BP-U 5/7 75x HAVLU PAN BP-U 5/12 120x Is nma sorununuza en uygun çözümler Arçelik te sizi bekliyor. TERMOS FONLAR G-7550 S SICAKLIK GÖSTERGEL TERMOS FON / 50 lt G-7750 STANDART TERMOS FON / 50 lt G-7565 S SICAKLIK GÖSTERGEL TERMOS FON / 65 lt G-7865 LED L TERMOS FON / 65 lt G-7580 S SICAKLIK GÖSTERGEL TERMOS FON / 80 lt G-7880 LED L TERMOS FON / 80 lt G-7980 D J TAL TERMOS FON / 80 lt T-7350 LCD LCD EKRANLI ELEKTRON K TERMOS FON / 50 lt T-7365 LCD LCD EKRANLI ELEKTRON K TERMOS FON / 65 lt T-7380 LCD LCD EKRANLI ELEKTRON K TERMOS FON / 80 lt fiofbenler G-7900 FANLI HERMET K KOMPAKT fiofben E-7540 ELEKTR KL AN SU ISITICISI E-7545 ELEKTR KL AN SU ISITICISI INFRARED ISITICILAR IH 1500 NFRARED ISITICI / 1500 W IH 1500 DE NFRARED ISITICI-DEVR LME EMN YETL / 1500 W IH 2000 DE NFRARED ISITICI-DEVR LME EMN YETL / 2000 W IH 2500 NFRARED ISITICI / 2500 W IH 2800 DE NFRARED ISITICI-DEVR LME EMN YETL / 2800 W YEN TELESKOP K AYAK YEN TELESKOP K AYAK TELESKOP K AYAK TELESKOP K AYAK R 1208 Halojen Y. R. HALOJENL YA LI RADYATÖR (12 D L M) KS 1800 P KUARTZ QUARTZ SOBA / 1800 W (3x600 W) KS 2000 KUARTZ QUARTZ SOBA / 2000 W (3x666 W) KS 2800 KUARTZ QUARTZ SOBA / 2800 W (4x700 W) PEfi N PEfi N PEfi N PEfi NAT + 4 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T PEfi NAT 2 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 4 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 10 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT + 4 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T PEfi NAT 2 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 4 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 10 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi N F YATINA 7 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T PEfi NAT 6 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi NAT 10 TAKS T TOPLAM F YAT T-7365 LCD LCD EKRANLI ELEKTRON K TERMOS FON / 65 lt

ND R MLE BONUS A ÖZEL +6 TAKS T FIRSATI VE 1.350 TL ÜZER

ND R MLE BONUS A ÖZEL +6 TAKS T FIRSATI VE 1.350 TL ÜZER 2781 KTS Arçelik çamafl r kurutma makinesi ile... Çamafl rlar n z, d fl ortam n is ve tozuna maruz kalmadan hijyenik olarak kurur. Çamafl rlar n z kururken, ev içi kurutma iflleminde oldu u gibi ortama

Detaylı

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD Mart 011 TÜRK YE KOLAY ÖDEMEK STED ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD 398 CNI Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al n A ustos 011 de ödemeye bafllay n! Uygulama 1-31 Mart 011 tarihleri aras nda +8

Detaylı

ALANA NO-FROST 22 LCD TV HED YE BUZDOLABI TÜRK YE BUZDOLABI STED NO-FROST LAR LCD HED YES YLE GELD. Aral k 2010

ALANA NO-FROST 22 LCD TV HED YE BUZDOLABI TÜRK YE BUZDOLABI STED NO-FROST LAR LCD HED YES YLE GELD. Aral k 2010 TÜRK YE BUZDOLABI STED NO-FROST LAR LCD HED YES YLE GELD Aral k 2010 NO-FROST BUZDOLABI ALANA 22 LCD TV HED YE Hediye edilecek olan TV 56-200 HD LCD TV nin perakende sat fl fiyat : 540 TL dir. Türkiye

Detaylı

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD fiubat 011 TÜRK YE KOLAY ÖDEMEK STED ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD 398 CNI Üstelik Bonus a özel; +8 taksit ya da fiubat ta al p Temmuz da ödeme f rsat yla. Bu kampanya 1-8 fiubat 011 tarihleri aras nda geçerlidir.

Detaylı

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD

ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD TÜRK YE KOLAY ÖDEMEK STED ÖN ÖDEME KOLAYLI I GELD Aral k 010 398 CNI Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 011 de ödemeye baflla. +8 taksit ya da 5 ay taksit

Detaylı

2488 CNG A+++ Cam Kap l Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab Elektronik kontrol sistemi

2488 CNG A+++ Cam Kap l Full No-Frost Kombi ki Kap l Buzdolab Elektronik kontrol sistemi 3.729 TL 3.329TL 5088 A+++ A+++ S n f üstün enerji performans yla kendi s n f nda dünyan n en az elektrik tüketen No-Frost Buzdolab ki Kap l No-Frost Derin Buzdolab Dokunmatik elektronik kontrol sistemi

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 24 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük indirim! Üstelik 1.347 TL den başlayan fiyatlarla! Hermetik kombilerde 150 İNDİRİM Yoğuşmalı kombilerde 200 İNDİRİM ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi

Detaylı

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ MAKİNELERİ. Kasım - Aralık 2011

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ MAKİNELERİ. Kasım - Aralık 2011 ARÇELİK ARÇELİK Kasım - Aralık 011 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ MAKİNELERİ 4 BAŞLAYAN LARLA KURUTMA BAŞLAYAN LARLA 13 HR 3 KR 4 TL fiyat; 063 FYE ve 064 F model çamaşır makinesi, TL fiyat; 77 KT model kurutma makinesi

Detaylı

KONU: 01 MART 2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ BEYAZ EŞYA HEMEN TESLİM SATIŞ UYGULAMALARIMIZ :

KONU: 01 MART 2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ BEYAZ EŞYA HEMEN TESLİM SATIŞ UYGULAMALARIMIZ : Sayın Yetkili Satıcımız, İstanbul, 26.02.2010 Sirküler No : 56 KONU: 01 MART 2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ BEYAZ EŞYA HEMEN TESLİM SATIŞ UYGULAMALARIMIZ : Sizlere bu sirkülerimizle, 01.Mart.2010 tarihinden geçerli

Detaylı

Buzdolapları Çamaşır ve Kurutma Makineleri 10 Bulaşık Fırınlar Makineleri Set Üstü Kombiler Ocaklar 19 Termosifonlar Klimalar Şofbenler

Buzdolapları Çamaşır ve Kurutma Makineleri 10 Bulaşık Fırınlar Makineleri Set Üstü Kombiler Ocaklar 19 Termosifonlar Klimalar Şofbenler Buzdolapları Çamaşır ve Kurutma Makineleri 04 10 Bulaşık Makineleri Fırınlar 15 17 Set Üstü Ocaklar 19 Kombiler 0 Termosifonlar Klimalar Şofbenler 3 Ankastreler 7 Küçük Ev Aletleri 44 488 CNGS A+++ Dünyamıza

Detaylı

BEKLENEN DEĞİŞİM KAMPANYASI BAŞLADI! TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE.

BEKLENEN DEĞİŞİM KAMPANYASI BAŞLADI! TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE. EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 BEKLENEN DEĞİŞİM KAMPANYASI BAŞLADI! TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK TE. Markası ne olursa olsun, eski beyaz eşya veya televizyonunuzu evinizden alıyor,

Detaylı

399 dan ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALANLARA BÜYÜK FIRSAT! başlayan fiyatlarla KURUTMA MAKİNESİ VEYA BULAŞIK MAKİNESİ

399 dan ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALANLARA BÜYÜK FIRSAT! başlayan fiyatlarla KURUTMA MAKİNESİ VEYA BULAŞIK MAKİNESİ ŞUBAT-MART 2016 arcelik.com.tr 444 0 888 ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALANLARA BÜYÜK FIRSAT! KURUTMA MAKİNESİ VEYA BULAŞIK MAKİNESİ 399 dan başlayan fiyatlarla Arçelik ten alacağınız 8 kg ve üzeri kapasiteli çamaşır

Detaylı

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI Kasım 01 KURUTMA MAKİNESİ ALANA 4 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SADECE S 63 Worldcard kampanyası 1 Kasım - 30 Kasım 01 tarihleri arasında World e özel peşin fiyatına 11 taksit ve Mart

Detaylı

VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C

VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C VANT LATÖRLER VE HAVA NEMLEND R C AT 4 TAKS T TOPLAM F YAT 293 VT MASA ÜSTÜ VANT LATÖR / 12 INCH MASA / BEYAZ 55 11 11 55 294 VT MASA ÜSTÜ VANT LATÖR / 16 INCH MASA / BEYAZ 60 12 12 60 K-8710 HN HAVA NEMLEND

Detaylı

Yıllara göre Arçelik ürünleri enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu

Yıllara göre Arçelik ürünleri enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu Yıllara göre Arçelik ürünleri enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu BUZDOLABI 088 NFY A+++ 774 kwh/yıl 1 17 kwh/yıl 01 % 7 DAHA FAZLA TASARRUF ÇAMAŞIR MAKİNESİ 817 N 0,8 kwh/kg 1 0,07 kwh/kg

Detaylı

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Ocak 2012'de ödemeye başlayın. Bonus'la peşin fiyatına 11 taksitle şimdi alın,

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Ocak 2012'de ödemeye başlayın. Bonus'la peşin fiyatına 11 taksitle şimdi alın, A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BUZDOLAPLARI BAŞLAYAN LARLA Eylül - Ekim 011 TL fiyat, 007 NHE model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Bonus'la peşin fiyatına 11 taksitle şimdi alın, Ocak 01'de ödemeye başlayın.

Detaylı

KADINLAR fiiklik STED

KADINLAR fiiklik STED fiubat 11 KADINLAR fiiklik STED ARÇEL K FIRSAT PAKET GELD O 705 YEI 96 I P 27 I Üstelik Bonus a özel; +8 taksit ya da fiubat ta al p Temmuz da ödeme f rsat yla. Bu kampanya 1-28 fiubat 11 tarihleri aras

Detaylı

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Axess e özel +8 taksitle şimdi al Kasım da öde. Temmuz - Ağustos 2011

A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BAŞLAYAN FİYATLARLA BUZDOLAPLARI. Axess e özel +8 taksitle şimdi al Kasım da öde. Temmuz - Ağustos 2011 A SINIFI ARÇELİK NO-FROST BUZDOLAPLARI BAŞLAYAN LARLA Temmuz - Ağustos 011 TL fiyat, 007 NHE model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Axess e özel +8 taksitle şimdi al Kasım da öde. Kampanya Axess üyesi

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA HAVAYI TEMİZLEYEN ARÇELİK IONIZER INVERTER KLİMA Oluşturduğu iyonlarla gözle görünmeyen bakteri, virüs ve alerjenleri

Detaylı

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Eski beyaz eşyasını getirene %20 indirim 1.SEÇENEK Eski beyaz eşyasını getirene %20 indirim (1+11) Taksit ÜRÜNLER PFT (1+3)

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 28 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 3 + 1 yıl toplam 4 yıl garanti ve 1 yıllık bakım hediye. ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti Kombi Demontaj Hizmeti Kombi Montaj Seti Ürün Nakliye Hizmeti

Detaylı

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye!

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye! Beko Inverter klimalarda Nisan 2016 7 yıl garanti ve bakım hediye! YIL GARANTİ Bakım* Hediye *Klimanın garanti süresi olan 3 üncü yılın sonunda bir bakım hizmeti verilir. Sıcaklar sizi bunaltmadan klima

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

1.238BAŞLAYAN DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2

1.238BAŞLAYAN DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2 26 Kombiler MONTAJ DAHİL TL DEN 1.238BAŞLAYAN LARLA Kombi kampanyası 1 Mayıs-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçerlidir. DGK 20 KK LCD KOMBİLER PEŞİN INA 3 + 5 + KONVANSİYONEL (HERMETİK) KOMBİLER DEĞİŞTİRME

Detaylı

ARÇELİK TEN İLKBAHARIN

ARÇELİK TEN İLKBAHARIN ARÇELİK TEN İLKBAHARIN EN TASARRUFLU KAMPANYASI Mart 013 ARÇELİK A +++ ENERJİ SINIFINDAN DAHA TASARRUFLU ÇAMAŞIR MAKİNELERİ Üretim ve stok imkânları ile sınırlıdır. 600 VARAN İNDİRİMLERLE Axess ile peşin

Detaylı

ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011

ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011 TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD Mart 2011 NO-FROST BUZDOLABI ALANA ÇAMAfiIR MAK NES HED YE Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu Çamafl r Makinesinin perakende sat fl fiyat

Detaylı

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2 26 Kombiler MONTAJ DAHİL TL DEN 1.238BAŞLAYAN LARLA Kombi kampanyası 30 Nisan 2014 tarihine kadar geçerlidir. Kombi Keşif Hizmeti Ürün Nakliye Hizmeti Eski Kombinin Söküm Hizmeti DGK 20 KK LCD Kombi Montaj

Detaylı

A+ BUZDOLAPLARI 27 ARÇELİK TEN HEM SİZE HEM DOĞAYA ÖZEL FIRSAT DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

A+ BUZDOLAPLARI 27 ARÇELİK TEN HEM SİZE HEM DOĞAYA ÖZEL FIRSAT DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE ARÇELİK TEN HEM SİZE HEM DOĞAYA ÖZEL FIRSAT Temmuz-Ağustos 013 DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİYLE DOĞAYI KORURKEN YİYECEKLERİNİZİ TAPTAZE TUTAN A+ BUZDOLAPLARI 7 Aylık 7 TL taksit, 4 NY kodlu ürün için geçerlidir.

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 4 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik kombiler montaj ve demontaj dahil 1.449 TL den başlayan fiyatlarla. Üstelik 9 taksit fırsatıyla. ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti Kombi Demontaj

Detaylı

01.11.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.11.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.11.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Eski Fiyat 1.SEÇENEK Eski Fiyat ÜRÜNLER PFT (1+3) (1+11) Axess Kart'la + 8 Taksit ve 2 ay taksit erteleme BUZDOLAPLARI

Detaylı

Ayrıntılı bilgi de. OCAK 2019 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi

Ayrıntılı bilgi   de. OCAK 2019 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi Ayrıntılı bilgi www.vestel.com.tr de. OCAK 2019 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi VESTEL DEN FIRSATLARI EKO NF450 SC470 2.699 2.279 2.279 2.051 CM 7610 1.660 1.577 CMI 9710 2.639 2.179 Bu kampanya, kampanyaya katılan

Detaylı

01.12.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.12.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.12.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ, Eski Fiyat 1.SEÇENEK Eski Fiyat ÜRÜNLER PFT (1+3) (1+11) Toplam Fiyat Peşin Fiyatına 4 Taksit SOĞUTUCULAR BOYUT (YxGxD)

Detaylı

YERLi ÜRETiMiN GURURUYLA ESKiLERi YERiNDEN EDEN. #GururlaYerli Vestellerde varan. TL'ye. indirim

YERLi ÜRETiMiN GURURUYLA ESKiLERi YERiNDEN EDEN. #GururlaYerli Vestellerde varan. TL'ye. indirim ARALIK 2016 YERLi ÜRETiMiN GURURUYLA ESKiLERi YERiNDEN EDEN DE i im KAM ANYAS #GururlaYerli Vestellerde 2.000 varan indirim TL'ye FIRSATLAR! 1.399 1.119 999 450 LT NO-FROST 450 LT STATiK 300 LT STATiK

Detaylı

MART-NİSAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888. en verimli Arçelikler 500 TL ye varan indirimlerle! (Sayfa 5)

MART-NİSAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888. en verimli Arçelikler 500 TL ye varan indirimlerle! (Sayfa 5) MART-NİSAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 Şimdi herkes tasarruf etsin diye en verimli Arçelikler 500 TL ye varan indirimlerle! (Sayfa 5) Arçelik Ankastre ile evinize şıklık, hayatınıza değer katın Cazip

Detaylı

HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK. 500 TL ye varan Yeni Yıl indirimi (Sayfa 4) Arçelik Küçük Ev Aletleri nde! (Sayfa 44) Enerji Verimli Arçelik lerde

HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK. 500 TL ye varan Yeni Yıl indirimi (Sayfa 4) Arçelik Küçük Ev Aletleri nde! (Sayfa 44) Enerji Verimli Arçelik lerde OCAK-ŞUBAT 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 Enerji Verimli Arçelik lerde 500 TL ye varan Yeni Yıl indirimi (Sayfa 4) Sevgililer Günü İçin Çok Özel Hediye Seçenekleri Arçelik Küçük Ev Aletleri nde! (Sayfa

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 28 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 3 + 1 yıl toplam 4 yıl Garanti ve 1 yıllık bakım hediye. ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti Kombi Demontaj Hizmeti Kombi Montaj Seti Ürün Nakliye Hizmeti

Detaylı

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI Eylül 01 KURUTMA MAKİNESİ ALANA 4 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SADECE S 63 Arçelik Ütü Hediye Kampanyası: Hediye kampanyası 1-30 Eylül 01 tarihleri arasında geçerlidir. Hediye K-41 ütü

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 arcelik.com.tr 444 0 888

TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 Arçelik ile lezzeti ikiye katlayın! Gurme ankastre fırın ile 2 yemeği aynı anda, farklı ısılarda pişirin. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edin! (Sayfa

Detaylı

TELVE ARÇELİK TEN YENİLENEN TASARIMIYLA HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK 3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ TEK SEFERDE 3 FİNCAN KAHVE MAYIS-HAZİRAN SAYISINDA

TELVE ARÇELİK TEN YENİLENEN TASARIMIYLA HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK 3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ TEK SEFERDE 3 FİNCAN KAHVE MAYIS-HAZİRAN SAYISINDA MAYIS-HAZİRAN 2015 arcelik.com.tr 444 0 888 TEK SEFERDE 3 FİNCAN KAHVE 3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ ARÇELİK TEN YENİLENEN TASARIMIYLA TELVE HEPSİ VE DAHA FAZLASI ARÇELİK MAYIS-HAZİRAN SAYISINDA Buzdolapları

Detaylı

MUTFAĞINIZA GELDİ ARÇELİK FIRSATLARI DAVLUMBAZ VE ŞİMDİ ANKASTRE OCAK BAŞLAYAN FİYATLARLA PARMAK İZİ BIRAKMAYAN FIRIN TL DEN

MUTFAĞINIZA GELDİ ARÇELİK FIRSATLARI DAVLUMBAZ VE ŞİMDİ ANKASTRE OCAK BAŞLAYAN FİYATLARLA PARMAK İZİ BIRAKMAYAN FIRIN TL DEN ARÇELİK FIRSATLARI MUTFAĞINIZA GELDİ Eylül-Ekim 013 ŞİMDİ ANKASTRE OCAK DAVLUMBAZ VE PARMAK İZİ BIRAKMAYAN FIRIN 0 TL den başlayan fiyatlar, Fırsat Paketi nde yer alan P 7, O 70 ve 60 ankastre fırınlar

Detaylı

Ayrıntılı bilgi de. ŞUBAT 2017 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi

Ayrıntılı bilgi  de. ŞUBAT 2017 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi Ayrıntılı bilgi www.vestel.com.tr de. ŞUBAT 2017 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi Axess e özel beyaz eşya grubunda 9 VE 3 AY ERTELEME AXESS yaz 5990 Axessle gerçek olsun 1 Ocak - 28 Şubat 2017 döneminde kampanyaya

Detaylı

Ayrıntılı bilgi de. KASIM 2018 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi

Ayrıntılı bilgi   de. KASIM 2018 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi Ayrıntılı bilgi www.vestel.com.tr de. KASIM 2018 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi ÖTV DEVLETTEN ÖTV Devletten Enflasyonla Mücadele Vestel den kampanyası, kampanyaya katılan Vestel Yetkili Satıcılarında 1-30 Kasım

Detaylı

Mart 2012. 1.099 TL fiyat, 5223 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 5223 NH

Mart 2012. 1.099 TL fiyat, 5223 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 5223 NH Mart 01 1.0 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 3 NH Kampanya 1-31 Mart 01 tarihleri arasında 100 TL ve üzeri, 3 ve 4 taksitli vade farksız işlemlerde geçerli olup, + Taksit ve Temmuz

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan MART-NİSAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Daha az enerji harcayan buzdolabına ne dersiniz? (Sayfa 9) Çamaşırları teknolojiyle buluşturan yeni özellikler (Sayfa 12) in love serisi küçük ev aletleri ile hayatınıza

Detaylı

ARÇELİK TEN YENİ YILIN

ARÇELİK TEN YENİ YILIN ARÇELİK TEN YENİ YILIN EN TASARRUFLU KAMPANYASI 0 A+++ NF Siyah Orbital 60 Ocak 013 0 30 30 3 KR 17 N IN LOVE 17 NG IN LOVE A SINIFINDAN %0 ENERJİ TASARRUFLU ARÇELİK BUZDOLABI, ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNESİ

Detaylı

KASIM 2017 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi

KASIM 2017 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi KASIM 2017 BEYAZ EŞYA FiYAT LiSTESi Kendim için ülkem için geleceğimiz için Ayrıntılı bilgi www.vestel.com.tr de. Axess e özel BEYAZ EŞYA GRUBUNDA 12 AXESS yaz 5990 Axessle gerçek olsun 1 Kasım 31 Aralık

Detaylı

KADINLAR fiiklik STED

KADINLAR fiiklik STED ARALIK 10 KADINLAR fiiklik STED ARÇEL K FIRSAT PAKET GELD O 705 YEI 96 I P 27 I Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 11 de ödemeye baflla. +8 taksit ya da

Detaylı

YENİ YILA. YEPYENi REGALLERLE GiRiN! Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye!

YENİ YILA. YEPYENi REGALLERLE GiRiN! Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye! YENİ YILA YEPYENi REGALLERLE GiRiN! Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye! ELEKTRONİK - BEYAZ EŞYA ARALIK 206 Tavsiye edilen perakende fiyatlarımız Aralık 206 tarihinden itibaren geçerlidir. Uygulamalarımızda;

Detaylı

BİZİM SENEMİZ. Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye!

BİZİM SENEMİZ. Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye! 2017 BİZİM SENEMİZ Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye! ELEKTRONİK - BEYAZ EŞYA OCAK-ŞUBAT 2017 *5 yıl garanti buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre ürünler ve solo fırınlarda

Detaylı

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT Haziran 01 3 NH 430 LİTRE COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI 1.3 YERİNE 1.0 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri

Detaylı

EYLÜL-EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik Derin Dondurucularda 7 Yıl Garanti Fırsatını Kaçırmayın

EYLÜL-EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik Derin Dondurucularda 7 Yıl Garanti Fırsatını Kaçırmayın EYLÜL-EKİM 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 7 Yıl Garanti Hediye! Arçelik Derin Dondurucularda 7 Yıl Garanti Fırsatını Kaçırmayın (Sayfa 13) Vizon Rengi Ankastre Cam Seri ile Tanışın (Sayfa 36) Arçelik Küçük

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr 2012 ARÇEL K BUZDOLABINDA SEBZELER, SANK TAB ATTAYMIfi G B IfiIK ALMAYA DEVAM EDER. DO AL OLARAK TAZEL N UZUN SÜRE KORUR. YAfiASIN MAV IfiIK TEKNOLOJ S. YAfiASIN BÜTÜN SEBZELER.

Detaylı

ARÇEL K TEN LÂL SER S GELD K-8015 NS K-8010 EK

ARÇEL K TEN LÂL SER S GELD K-8015 NS K-8010 EK MART 2011 TÜRK YE fiiklik STED ARÇEL K TEN LÂL SER S GELD K-8015 NS K-8010 EK K-8025 T Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World e özel +8 taksit veya flimdi al n A ustos 2011 de ödemeye bafllay n! Uygulama

Detaylı

BİZİM SENEMİZ. Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye!

BİZİM SENEMİZ. Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye! 2017 BİZİM SENEMİZ Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye! ELEKTRONİK - BEYAZ EŞYA ŞUBAT 2017 *5 yıl garanti buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre ürünler ve solo fırınlarda geçerlidir.

Detaylı

Arçelik ile hayatınızda yenilik var ÖTV yok!

Arçelik ile hayatınızda yenilik var ÖTV yok! ARALIK 018 Arçelik ile hayatınızda yenilik var ÖTV yok! ÖTV indiriminde son gün 31 Aralık. ÖTV YOK Eşya Kampanyaları Küçük Ev Aletleri Kampanyaları 3 Yeni nesil antrasit fırın ve bulaşık makinesinde yeni

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 24 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük indirim! Üstelik 1.347 TL den başlayan fiyatlarla! Hermetik kombilerde 150 İNDİRİM Yoğuşmalı kombilerde 200 İNDİRİM ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi

Detaylı

Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga F r n hediye kampanyas

Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga F r n hediye kampanyas Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * Ankastre Bulafl k Makinelerinde 300 TL de ifltirme f rsat Ankastre Çamafl r Makinelerinde 500 TL de ifltirme f rsat 2 * Ekstra fl kl k paketinde yer alan

Detaylı

MAYIS-HAZİRAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik in love serisi küçük ev aletleri ile annenize sürpriz yapın

MAYIS-HAZİRAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Arçelik in love serisi küçük ev aletleri ile annenize sürpriz yapın MAYIS-HAZİRAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Arçelik in love serisi küçük ev aletleri ile annenize sürpriz yapın (Sayfa 47) Çevre dostu Arçelik Buzdolapları ile tanışın (Sayfa 5) Arçelik Klimalarda serinleten

Detaylı

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK 2015/2 fiyat listesi ESTY ile gelen MUTLULUKLAR... DAVLUMBAZLAR ESTY 2015 ESTY ile gelen FERAHLIK... Zamanımızın büyük bir bölümü mutfaklarımızda geçiyor. Kim mutfağının

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 20 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük indirim! Üstelik 1.464 TL den başlayan fiyatlarla! Hermetik kombilerde 10 Yoğuşmalı kombilerde 200 ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti

Detaylı

YENi YIL HEDiYENİZ ARÇELiK TEN!

YENi YIL HEDiYENİZ ARÇELiK TEN! YENi YIL HEDiYENİZ ARÇELiK TEN! 019 Aşkına, beyaz eşya, ankastre fırın veya televizyon ürünlerinden herhangi 3 ünü alana Telve hediye. 9783 SHI A55L 8860 5S 9147 YCM 6588 I 8370 EI e özel +6 taksit. 31

Detaylı

Bosch, yaygın servis ağı, 2 saat aralığında randevu ile haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. 444 6 333

Bosch, yaygın servis ağı, 2 saat aralığında randevu ile haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. 444 6 333 Türkiye nin neresinde olursa olsun Bosch müşterileri, artık bu numarayla Bosch Çağrı Yönetim Merkezi ne ulaşacak. Bu numara, Bosch markalı ürünlerin satış öncesi keşif, satış sonrası montaj, bakım ve onarım

Detaylı

Ön ödemeli fiyatları kaçırmayın, hemen teslim fırsatını yakalayın! Mayıs/Haziran

Ön ödemeli fiyatları kaçırmayın, hemen teslim fırsatını yakalayın! Mayıs/Haziran Ön ödemeli fiyatları kaçırmayın, hemen teslim fırsatını yakalayın! Mayıs/Haziran 2016 İçindekiler Beko NeoFrost buzdolapları! Sayfa 4 te! 4 Son model bir Beko satın alarak hem doğaya hem bütçenize katkıda

Detaylı

Beko inverter klimalarda Ağustos ayına özel 400 TL ye varan indirim fırsatı!

Beko inverter klimalarda Ağustos ayına özel 400 TL ye varan indirim fırsatı! Beko inverter klimalarda Ağustos ayına özel 400 TL ye varan indirim fırsatı! Ağustos 2016 Ionizer+ otomatik temizleme teknolojisine sahip Beko inverter klimalarla tanışma zamanı! Ağustos ayına özel 400

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

Değiştirin, yenileyin, yenilenin! Size uygun setinizi seçin. Bosch solo ve ankastre setlerde büyük fırsatlar.

Değiştirin, yenileyin, yenilenin! Size uygun setinizi seçin. Bosch solo ve ankastre setlerde büyük fırsatlar. Değiştirin, yenileyin, yenilenin! Size uygun setinizi seçin. Bosch solo ve ankastre setlerde büyük fırsatlar. Üçlü set 4.214 TL yerine 2.699 TL * www.bosch-home.com/tr 2.699 TL li indirimli fiyat, KDN

Detaylı

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR SOLO FIRINLAR ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR 9631 HS Çift Bölmeli Gümüfl Gri Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme 3 Gaz+1 Elektrikli

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Dondurma yapan buzdolabı Arçelik Dondurmacı ile tanışın!

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888. Dondurma yapan buzdolabı Arçelik Dondurmacı ile tanışın! TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Dondurma yapan buzdolabı Arçelik Dondurmacı ile tanışın! (Sayfa 9) Arçelik ten Ramazan ın en lezzetli fırsatını kaçırmayın (Sayfa 44) Arçelik Ankastre ürünleriyle

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 20 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük yılbaşı indirimi! Üstelik 1.428 TL den başlayan fiyatlarla! ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Hermetik kombilerde 10 Yoğuşmalı kombilerde 200 Kombi Montaj

Detaylı

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A + NO-FROST BUZDOLABI. Mayıs 2013 LİTRE

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A + NO-FROST BUZDOLABI. Mayıs 2013 LİTRE ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT Mayıs 013 COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP A + NO-FROST BUZDOLABI.0 YERİNE 3 NH 430 LİTRE 1.16 1.16 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Kampanya - 31 Mayıs

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 20 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük indirim! Üstelik 1.428 TL den başlayan fiyatlarla! Hermetik kombilerde 150 Yoğuşmalı kombilerde 200 ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti

Detaylı

PEŞİN FİYATI ENFLASYONLA MÜCADELE FİYATI ÜRÜN KODU KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER. 4K UHD Televizyon Serisi

PEŞİN FİYATI ENFLASYONLA MÜCADELE FİYATI ÜRÜN KODU KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER. 4K UHD Televizyon Serisi 4K UHD Televizyon Serisi MÜCADELE 20273191 4K SMART 65UD8900 65" LED TV 6.579 5.919 20271964 ANDROID 4K 55UA8990 55" LED TV 5.399 4.859 20273411 4K SMART 55UD8400 55 LED TV 4.589 4.129 20273412 4K SMART

Detaylı

Çeşit çeşit buzdolabı, birisi mutlaka müşterinizin ihtiyacı!

Çeşit çeşit buzdolabı, birisi mutlaka müşterinizin ihtiyacı! Çeşit çeşit buzdolabı, birisi mutlaka müşterinizin ihtiyacı! PROFİLO BUZDOLAPLARI NIN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI: NoFrost: Buzdolabının iç duvarları içerisinde nem ve kar oluşumunu engelleyerek

Detaylı

KADINLAR fiiklik STED

KADINLAR fiiklik STED N SAN 11 KADINLAR fiiklik STED ARÇEL K FIRSAT PAKET GELD O 705 YEI 96 I P 27 I Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World e özel +8 taksit veya flimdi al n Eylül 11 de ödemeye bafllay n! Uygulama 1-30 Nisan

Detaylı

OCAK - ŞUBAT 2017 arcelik.com.tr

OCAK - ŞUBAT 2017 arcelik.com.tr OCAK - ŞUBAT 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 Kampanyada 7 yıl garanti hakkının kazanılabilmesi için ürünün 28 Şubat 2017 tarihine kadar mutlaka montajının yapılması gerekmektedir. Buzdolapları, Derin Dondurucular

Detaylı

KATI MEYVE SIKACA I GELD

KATI MEYVE SIKACA I GELD ARALIK 2010 TÜRK YE BOL V TAM N STED KATI MEYVE SIKACA I GELD K-1579 Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 2011 de ödemeye baflla. +8 taksit ya da 5 ay taksit

Detaylı

SERİN FIRSATLAR ARÇELİK KLİMALARDA A SINIFI KLİMALARDAN %50 YE VARAN ORANDA DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN INVERTER KLİMALAR AYDA DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

SERİN FIRSATLAR ARÇELİK KLİMALARDA A SINIFI KLİMALARDAN %50 YE VARAN ORANDA DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN INVERTER KLİMALAR AYDA DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ARÇELİK KLİMALARDA SERİN FIRSATLAR Haziran 2013 A SINIFI KLİMALARDAN %50 YE VARAN ORANDA DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN INVERTER KLİMALAR AYDA 41 TL, 093410 model klimanın World e özel 36 ay vade farklı KDV dahil

Detaylı

ŞİMDİ PROFİLOLAR KASIM 2014 FİYATLARIYLA! *

ŞİMDİ PROFİLOLAR KASIM 2014 FİYATLARIYLA! * MART 2015 ŞİMDİ PROFİLOLAR KASIM 2014 FİYATLARIYLA! * Baharın gelişi bahane, Profilo Ankastrelerle yenilenen mutfaklar şahane! * BM2021EA, CM0804KTR, FRS3210GTL ve FRS3210GTD kodlu ürünler kampanyaya dahil

Detaylı

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 2.099 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A+ NO-FROST BUZDOLABI. Haziran 2013

1.169 ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 2.099 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP A+ NO-FROST BUZDOLABI. Haziran 2013 ARÇELİK TEN Haziran 013 TAPTAZE FIRSAT 430 3 NH LİTRE COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP A+ NO-FROST BUZDOLABI.0 YERİNE 1.16 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. 1.16 11 taksit ve ay erteleme

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

OCAK - ŞUBAT 2017 arcelik.com.tr

OCAK - ŞUBAT 2017 arcelik.com.tr OCAK - ŞUBAT 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 Kampanyada 7 yıl garanti hakkının kazanılabilmesi için ürünün 28 Şubat 2017 tarihine kadar mutlaka montajının yapılması gerekmektedir. 40 Kombiler İÇİNİZİ ISITAN

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

White-Westinghouse. Yaflam çin Yeni Dünya Teknolojisi XXL DONDURUCU + BUZDOLABI KOMB NASYANU

White-Westinghouse. Yaflam çin Yeni Dünya Teknolojisi XXL DONDURUCU + BUZDOLABI KOMB NASYANU White-Westinghouse Yaflam çin Yeni Dünya Teknolojisi XXL DONDURUCU + BUZDOLABI KOMB NASYANU Parmak izi b rakmayan çelik ön yüzey 0 litre kombine kapasite 2 3 XXL PLUS Dondurucu + Buzdolab Kombinasyonu /

Detaylı

su ve enerjiden tasarruf edin!

su ve enerjiden tasarruf edin! Yüksek teknolojiden de il, su ve enerjiden tasarruf edin! PWE 71072 S Fiyat Listesi Kasım - Aralık 2012 ADVANTAGE A ÖZEL +9 TAKSİT VE 2AY ERTELEME AYRICA %5 VADE FARKI İLE 24AY VADE FARKLI TAKSİT FIRSATI

Detaylı

ARÇELİK TEN HAVANIZI DEĞİŞTİRECEK YENİLİK

ARÇELİK TEN HAVANIZI DEĞİŞTİRECEK YENİLİK ARÇELİK TEN HAVANIZI DEĞİŞTİRECEK YENİLİK INVERTER KLİMA + TAZE HAVA SİSTEMİ TL, 093410 modelimizin Taze Hava Sistemi ile bir arada,ykb World kredi kartına özel 36 ay vade farklı kdv dahil tavsiye edilen

Detaylı

Keyifli bir kış için yepyeni Beko lar! Kasım / Aralık

Keyifli bir kış için yepyeni Beko lar! Kasım / Aralık Keyifli bir kış için yepyeni Beko lar! Kasım / Aralık 2015 İçindekiler Beko NeoFrost buzdolapları! Sayfa 6 da! 6 Son model bir Beko satın alarak hem doğaya hem bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Buzdolabı

Detaylı

Arçelik ankastre ürünlerde Temmuz fırsatları! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga Fırın hediye kampanyası

Arçelik ankastre ürünlerde Temmuz fırsatları! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga Fırın hediye kampanyası Arçelik ankastre ürünlerde Temmuz fırsatları! 1 * Ankastre Bulaşık Makinelerinde 300 TL değiştirme fırsatı Ankastre Çamaşır Makinelerinde 500 TL değiştirme fırsatı 2 * Ekstra şıklık paketinde yer alan

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

KDV VE NAKL YE DAH L

KDV VE NAKL YE DAH L KDV VE NAKL YE DAH L Ç NDEK LER BÖLÜM 1 SPLIT KL MALAR 1.1.) OLEFINI DUVAR T P SPLIT KL MALAR DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat fl Fiyat Listesi...4 ON-OFF Duvar Tipi Split

Detaylı

01.08.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.08.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.08.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ, ÜRÜNLER Peşin PFT (1+ 4) 4 Peşinatsız 5 KAMPANYALI ANKASTRE SETLER BOYUT (YxGxD) mm HACİM ANKASTRE SET 1 1.199,00 239,80

Detaylı

Arçelik ten ev ifllerinizi kolaylaflt ran Arçelik küçük ev aletleri...

Arçelik ten ev ifllerinizi kolaylaflt ran Arçelik küçük ev aletleri... Arçelik ten ev ifllerinizi kolaylaflt ran Arçelik küçük ev aletleri... GIDA HAZIRLAMA K-1190 ROBOLIO MUTFAK ROBOTU / / 700 W 234 78 78 234 49 49 245 K-1191 VERTIRO MUTFAK ROBOTU / BEYAZ / SMS AKSESUARLI

Detaylı

Arçelik ten ev ifllerinizi kolaylaflt ran Arçelik küçük ev aletleri...

Arçelik ten ev ifllerinizi kolaylaflt ran Arçelik küçük ev aletleri... Arçelik ten ev ifllerinizi kolaylaflt ran Arçelik küçük ev aletleri... GIDA HAZIRLAMA K-1190 ROBOLIO MUTFAK ROBOTU / / 700 W 216 72 72 216 45 45 225 K-1191 VERTIRO MUTFAK ROBOTU/ BEYAZ/ SMS AKSESUVARLI

Detaylı

BEYAZ EȘYA SETi ALANA

BEYAZ EȘYA SETi ALANA BEYAZ EȘYA SETi ALANA ÖTV indirimi DEVLETTEN, HEDiYE TV REGAL DEN Regal TV alanlara 2 ay boyunca D-Smart hediye! ELEKTRONİK - BEYAZ EŞYA MART 207 *5 yıl garanti buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,

Detaylı

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ KAMPANYALI ANKASTRE SETLER ANKASTRE SET 1 267,3 1069,2 HBN301E1 NGU4051LT DKE615A ANKASTRE SET 2 349,7 1398,8 HBN331E2

Detaylı

EKİM 2015. ÇAĞRI MERKEZİ 444 77 66 profilo.com.tr

EKİM 2015. ÇAĞRI MERKEZİ 444 77 66 profilo.com.tr EKİM 2015 ÇAĞRI MERKEZİ 444 77 66 profilo.com.tr 1 İÇİNDEKİLER BUZDOLAPLARI 05 DERİN DONDURUCULAR 14 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 15 KURUTMA MAKİNELERİ 21 BULAŞIK MAKİNELERİ 22 FIRINLAR 27 MİDİ VE MİKRODALGA FIRINLAR,

Detaylı

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI

ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT COOL PLUS 1.939 YERİNE TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI ARÇELİK TEN TAPTAZE FIRSAT Temmuz-Ağustos 01 3 NH 430 LİTRE COOL PLUS TEKNOLOJİSİNE SAHİP NO-FROST BUZDOLABI 1.3 YERİNE 1.0 TL fiyat, 3 NH model no-frost buzdolabı için geçerlidir. Kampanya 1 Temmuz -

Detaylı

Dolsun dolaplar, şenlensin sofralar, Profilolar bu Ramazan da da yanınızdalar!

Dolsun dolaplar, şenlensin sofralar, Profilolar bu Ramazan da da yanınızdalar! Yeni Profilo Maksima Serisi Buzdolapları içeride sizi bekliyor! Dolsun dolaplar, şenlensin sofralar, HAZİRAN 2015 Profilolar bu Ramazan da da yanınızdalar! Birçok ürün Ramazan a özel 660 TL den başlayan

Detaylı