Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül Aralık 2014 VARLIKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR"

Transkript

1 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül Aralık 2014 Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Türev araçlar Duran Varlıklar Ticari alacaklar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Stoklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

2 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül Aralık 2014 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları İlişkili taraflara finansal borçlar İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısımları İlişkili taraflara finansal kiralama borçları Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer borçlar Ertelenmiş gelirler İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar İlişkili taraflara finansal borçlar İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar Uzun vadeli finansal kiralama borçları İlişkili taraflara finansal kiralama borçları Diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Pay ihraç primleri Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları Diğer kazanç/kayıplar Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı TOPLAM KAYNAKLAR

3 Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Not 30 Eylül Eylül Eylül Eylül 2014 Hasılat Satışların maliyeti (-) 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar Genel yönetim giderleri (-) 19 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama satış dağıtım giderleri (-) 19 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden giderler (-) 20 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyet Karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar ( ) Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı Finansman gelirleri ( ) Finansman giderleri (-) 21 ( ) ( ) ( ) ( ) Vergi Öncesi Karı Vergi Gideri Dönem vergi gideri Ertelenmiş vergi geliri Dönem Karı Pay başına kazanç 22 0,0026 0,0022 0,0009 0,0002 3

4 Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Not 30 Eylül Eylül Eylül Eylül 2014 Dönem karı Diğer kapsamlı gelirler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı para çevirim farkları Diğer kapsamlı gelir TOPLAM KAPSAMLI GELİR

5 Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Pay ihraç primleri Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Diğer kayıplar/ kazançlar Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmaya cak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yabancı para çevirim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı/ (zararı) Not Özkaynaklar 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler Transferler ( ) -- Toplam kapsamlı gelir Sermaye artırımı ( ) Tasfiye edilen iştiraklere bağlı azalış (4.090) (4.090) Temettüler ( ) ( ) 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler Ocak 2015 tarihi itibarıyla bakiyeler Transferler ( ) -- Toplam kapsamlı gelir Sermaye artırımı ( ) -- Temettüler ( ) ( ) 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bakiyeler

6 Özet Nakit Akış Tablosu 1 Ocak 30 Eylül Ocak 30 Eylül 2014 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları Dönem karı Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler 12, Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer farkı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı/zararı 18 ( ) ( ) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı, (net) 8 ( ) ( ) Türev işlem zararı/(karı) 21 ( ) Faiz gelirleri 18 ( ) ( ) Faiz giderleri İşletme sermayesindeki değiişikliklerden önceki faaliyet karı İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ( ) ( ) Diğer alacaklardaki (artış)/azalış ( ) (26.755) Diğer dönen varlıklardaki azalış ( ) Stoklardaki değişim 11 ( ) ( ) Ticari ve diğer borçlardaki (azalış)/artış ( ) Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Finansal varlık (alım)/ satımından (kaynaklanan)/sağlanan nakit ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran varlık ( ) alımları 10,12,13 ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit Alınan temettüler Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar Alınan faizler Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Temettü ödemesi 17 ( ) ( ) Finansal borçlardaki artış Ödenen faiz ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri