2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu hizmet etkili, karşılanabilir maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalıdır. Her ülkenin bu faktörleri göz önünde tutarak kendi özgün sağlık sistemini geliştirmesi önerilmektedir. Türk sağlık sisteminin 2002 yılı sonunda içinde bulunduğu durum, hizmet sunumundan finansmanına, insan gücünden bilgi sistemine kadar köklü değişikliklere gidilmesini gerekli kılmaktaydı. Sağlık sistemimizin yeniden yapılandırılması çerçevesinde sistemin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla küresel gelişmeleri gözeten, ülkemizin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir yeni bir Türkiye modeli hazırladık. Bu yeni modelle, dünyada ender görülen hız ve düzeyde, sağlık göstergelerimizi iyileştirerek küresel bir başarı örneği sergiledik, sağlığa ayrılan kaynakları optimum kullanarak etkili, verimli ve hakkaniyetli bir sağlık sistemi oluşturduk. Sistemi, insan odaklı bir yaklaşımla sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişimi gaye edinen kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir model olarak tasarladık. Hakkaniyeti sağlarken erişimin önündeki fiziksel ve finansal engelleri ortadan kaldırdık. İhtiyaç duyulan hizmetlere zamanında ulaşılmasını temin ettik ve alanımızda hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve siyasal sorunları tetiklemesi gibi pek çok sebep, bugün bütün ülke yönetimlerini kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı konusunda yeni arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir. Kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili, ekonomik, verimli ve şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun sonuçlarındandır. Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile stratejik yönetim ve performans yönetimi sistemine geçilmiş, tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ana amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak, kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli, etkin bir yapıya kavuşturmaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl temmuz ayı sonuna kadar Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Kurumumuz 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

3 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bakanlığımıza 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,98 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama Bakanlık bütçesinin % 45,05 ine tekabül etmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Personel Giderleri , ,97 53,04 Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , ,05 55, , ,95 31,34 Cari Transferler , ,22 66,64 Sermaye Giderleri , ,70 37,94 Sermaye Transferleri , ,09 5,81 TOPLAM , ,98 45,05 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. 3

4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Personel Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,97 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 53,04 üne tekabül etmektedir. Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,54 53,49 Sözleşmeli Personel , ,23 37,03 İşçiler , ,57 46,93 Geçici Personel , ,37 44,47 Diğer Personel , ,26 53,47 TOPLAM , ,97 53,04 4

5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,05 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %55,32 sine tekabül etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,24 53,03 Sözleşmeli Personel , ,50 59,04 İşçiler , ,09 104,40 Geçici Personel , ,39 46,11 Diğer Personel 0, , TOPLAM , ,05 55,32 5

6 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,95 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %31,34 üne tekabül etmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,71 50, , ,82 25,16 Yolluklar , ,69 50,71 Görev Giderleri , ,18 147,13 Hizmet Alımları , ,89 36,13 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,94 11,18 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,52 36, , ,20 18,52 TOPLAM , ,95 31,34 6

7 I.4. CARİ TRANSFERLER Bakanlık bütçesine Cari Transferler için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,22 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %66,64 üne tekabül etmektedir. Cari Transferlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Hazine Yardımları ,00 0,00 0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,09 66,55 Yurtdışına Yapılan Transferler , ,13 92,73 TOPLAM , ,22 66,64 7

8 I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,70 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 37,94 üne tekabül etmektedir. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Mal Mamul Alımları , ,11 1,01 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,22 27, , ,62 41, , ,67 4,69 Diğer Sermaye Giderleri , ,08 7,29 TOPLAM , ,70 37,94 8

9 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Transferleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,09 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %5,81 ine tekabül etmektedir. Sermaye Transferlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Yurtiçi Sermaye Transferi ,00 0,00 0 Yurtdışı Sermaye Transferi , ,09 67,88 TOPLAM , ,09 5,81 9

10 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER II.1. BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ Anayasanın 56 ncı maddesinde; Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. denilmektedir. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ise Bakanlığımızın görevleri; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi, insan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi arttırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sisteminin yönetilmesi ve politikaların belirlenmesi olarak hüküm altına alınmıştır. 10

11 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER II.2 Birim Faaliyetleri DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler 18 İlde İl Sağlık Müdürlükleri, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, İl Ambulans Servisi Baştabiplikleri ile 193 Özel Hastanenin denetimi sonucu Denetim Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır Yılı Performans Denetimi Çalışmaları kapsamında; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrası taşrada oluşturulan üçlü yönetim yapısı (Sağlık Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Halk Sağlığı Müdürlüğü) konusunda Performans Denetim Raporu düzenlenmiştir. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Sağlık Denetçileri ve diğer memurlara yönelik olarak Eylül ayı içerisinde Mesleki Beceri ve Yeterliliğin Arttırılması konulu hizmet içi eğitim programı yapılacaktır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Ekim ayı içerisinde Muhakkiklik Eğitimi verilecektir. Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin talebi üzerine sağlık tesislerinde görevli üst düzey yönetici ve genel sekreterlik uzmanlarına yönelik Protokol Kuralları ve Nezaket Eğitimi ile Hekim Hasta İlişkilerinin Hukuksal Boyutları konularında hizmet içi eğitim verilecektir. 11

12 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Şubat 2015 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzün 124 personeline "Elektronik Belge Yönetim Sistemi", Şubat 2015 tarihleri arasında 12 personeline "Temel Düzeyde Proje Yönetimi", Mart 2015 tarihleri arasında 147 personeline "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller", 28 Mayıs - 4 Haziran 2015 tarihleri arasında 58 personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. 17 Mart 2015 tarihinde 13 ilin ek ödeme birim sorumlularına "Ek Ödeme Bilgi Sistemi ", Mayıs 2015 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden ilgili 553 personele "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Mevzuatı, 25 Mayıs - 05 Haziran 2015 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerinden 257 personele Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitimi konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında çalışan personel için 20 il merkezinde 28 Haziran 2015 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi ne (BİMER) 1.463, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ne (SABİM) 54, Sağlıkta Buluşma Noktası na (SBN) 37 ve Bilgi Edinme Birimi ne (EBYS) 332 olmak üzere toplam adet başvuru gerçekleşmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Birimi kurulmuş ve gerekli çalışmalara başlanmıştır. CMX-2015 Nato Kriz Yönetimi Tatbikatı nın hazırlıkları Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde yapılmış olup, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Mart 2015 tarihleri arasında icra edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığından, Seferberlik ve Otomasyon Projesi Kapsamında Sağlık Bakanlığı nın kaynak kataloğunun oluşturulması için gönderilen formlar, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlar bünyesinde koordine edilmiştir. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Kapsamında İhtiyaç Kriterleri Otomasyon Sistemi (İKOS) veri girişlerinin yapılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bakanlığımız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen Sivil Savunma Planı ve Savaş Hasarı Onarım Planı incelenerek uygun bulunanlar onaylanmıştır. Bilgi güvenliği ile ilgili iş planı hazırlanmıştır. Performans Ölçütleri geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır. 12

13 İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler 2015 Yılı için güvenlik hizmeti, personel servis hizmeti, araç kiralama hizmeti, akaryakıt ve taşıt alımı, elektrik enerjisi alımına ilişkin ihale hazırlıkları yapılacaktır. Yıldırım-2015 Seferberlik Tatbikatları ve Ferdi Seferberlik Eğitimleri Balıkesir, Kocaeli ve Malatya illerinde yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı nda başarılı olanların atama işlemleri yapılacaktır. Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli, bağlı kuruluşlarda çalışan tabip ve uzman tabipler ile ilk defa atanacak devlet hizmeti yükümlüsü tabip ve uzman tabiplerin sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları tasnif edilerek, sağlık mazereti değerlendirme komisyonuna sunulacaktır. Kadrosu Genel Müdürlüğümüzde olup Bakanlık adına Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanan tabiplerin üniversitelere görevlendirme işlemleri yapılacaktır Yılı Ekim ayında Genel Müdürlüğümüz, Bakanlık Özel Kalem, Müsteşarlık ve Basın Müşavirliği personeline yönelik İletişim, Motivasyon ve Verimlilik Semineri, Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik ise İç kontrol Eylem Planı Standartları İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol konularında eğitim yapılacaktır Yılı Kasım ayında Genel Müdürlüğümüz İdarî Personeline yönelik Yöneticilik ve Liderlik Aralık ayında ise personelin tümüne yönelik olarak EBYS-ÇKYS-İKYS konularında eğitim yapılacaktır. Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda dolu-boş kadro değişikliği (iptal-ihdas) çalışmaları yapılacaktır. Eylül ayında Kurum İdari Kurulu Toplantısı düzenlenecektir. Bakanlığımız birimlerinin Risk Analizi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi çalışmalarına devam edilecektir. Bakanlığımız personelinin özlük dosyalarının dijital taraması yapılacaktır Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2015 Yılı Eylül Dönemi Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Arası (Kurumlar Arası) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası gerçekleştirilecektir Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasının ise Aralık ayında başlayıp Ocak ayında çekilmesi planlanmaktadır. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 64, 65 ve 66. Dönem Kurası, (Eş-Sağlık) Mazereti ve 43. Madde Kapsamı Mazeret Kuraları gerçekleştirilecektir Yılı 2. Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası, 2015 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası, 2015 Yılı Unvan Değişikliği Kurası çekilecektir. 13

14 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımızın nakit talebi Hazine Müsteşarlığı nın Nakit Talebi Sistemine aylar itibariyle girişleri yapılarak, birimlerden gelen talepler doğrultusunda güncelleme işlemleri yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının genel bütçe yatırım ve cari ödenekler raporu aylar itibariyle hazırlanmıştır. Bakanlığımızın Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki yatırım ve faaliyetleri dönemler itibariyle Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız 2015 Yılı Performans Programı kamuoyuna açıklanmıştır Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin I. Dönem harcama gerçekleşmelerinin Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine girişi yapılarak ilgili rapor Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız birimlerinden gelen ve yatırım nitelikli ödeneklerin İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmasına ilişkin talepler gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız 2016 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır Yılı Ayrıntılı Harcama Programı hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Bakanlığımızın 2014 yılı yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Mart ayı içerisinde Sayıştay Başkanlığı na, Maliye Bakanlığı na ve Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiştir. Bakanlığımız dönemi bütçe hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan ödeneklerin raporlanması çalışmaları yürütülmüştür. Bakanlığımız 2014 yılsonu ve 2015 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemine gerekli veri girişlerinin yapılması sağlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye bütçe işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarının takibi ve raporlama faaliyetleri yapılmıştır. 14

15 Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsis işlemleri yapılmıştır. Döner sermaye kaynaklı alımlarla ilgili olarak Bakanlık merkez birimlerince yapılan genel düzenlemeler ile işletmelerce tereddüde düşülen hususlarda, döner sermaye mevzuatı, ihale mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde görüş bildirilmiştir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemleri gerçekleştirilmiştir Mayıs 2015 tarihleri arasında 81 İl Sağlık Müdürlüğü ve Merkez Birimlerinde 317 Personelin katılımıyla Afyonkarahisar ilinde Stratejik Plan, İç Kontrol, Genel Bütçe, Döner Sermaye Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bakanlık bünyesinde Merkez Döner Sermaye İşletmesi ve işletmeye bağlı 14 adet işletme birimi kurulmuş olup bunların faaliyetlerine ilişkin yönerge hazırlanmış ve 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerinin gerçekleşme durumları takip edilmiş ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılı global bütçe gerçekleşmelerine ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Sağlık Harcamaları ile Kamu Sağlık Harcamaları aylık olarak takip edilmiştir. Başkanlığımız arşivlik klasörler arşive kaldırılmış, birim arşivindeki süresi dolan klasörler kurum arşivine devredilmiş ve kurum arşivinde bulunan klasörler imha edilebilmesi için uygunluğu yönünden incelenmiştir. Bakanlığımız 2014 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıkları koordine edilmiş ve Şubat ayı sonunda kitabın basımı yapılarak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu kitabının İngilizce çevirisi tamamlanarak basımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatlarına İdare Birim Kimlik Kodları yeniden düzenlenerek, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (Devlet Teşkilatı Veri tabanında-dtvt) yayınlanmıştır. Birimlerin başkanlık isimlerinde yapılan değişiklikler ile yeni kurulan başkanlıklara resmi yazışma kodu verilmesi ile ilgili güncellemeler sisteme yansıtılmaktadır. 15

16 Başbakanlık tarafından kamu kurumlarında sunulan tüm hizmet ve faaliyetlerin adlandırılması, tanımlanması ile ilgili işlemler için geliştirilen Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT), kurumlar tarafından resmi yazışmaların sayı bölümünde kullanılan haberleşme kodları ile ilgili işlemler için geliştirilen Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ve kamu hizmetlerinin sunumunda girdi olarak kullanılan, sonucunda ise çıktı olarak üretilen verilerin hizmet ve belge bazında neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla geliştirilen Kamu Veri Envanteri (KVE) uygulama projeleri ile ilgili çalışmalar Başkanlığımız tarafından sürdürülmektedir. Bakanlığımız Merkez Hizmet Birimleri ve pilot olarak belirlenen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ana hizmet girişlerinin % 98 i tamamlanmıştır. Bakanlık Birimleri ve Bağlı Kuruluşların 2015 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumlarıyla ilgili 1. Dönem Mart sonu (Ocak, Şubat ve Mart) izleme raporu Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiş olup 2. Dönem Haziran sonu (Nisan, Mayıs ve Haziran) raporu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Başkanlığımız web sitesinin İngilizce versiyon çalışmaları yapılmıştır. İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi amacıyla kullanılan Ödenek Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilmiştir. İl Faaliyet Planlarının hazırlanması ve gerçekleşmelerin izlenmesi amacıyla web tabanlı İl Faaliyet Planı Programı hazırlanarak tüm illerin kullanımına sunulmuştur. İl Faaliyet Planlarının Bakanlık Stratejik Planına uygunluk yönünden incelenmesi ve raporlanması çalışmaları sürdürülmektedir. Elektronik Belge Yönetim Siteminde kullanılan e-imzaların yenileme süreci tamamlanmıştır. Kurumda uygulanacak bilgi güvenliği tedbirleri için Bilgi Güvenliği Faaliyetleri İş Planı oluşturulmuştur. 16

17 İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Bakanlığımızın 2015 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren bütçe teklifi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan da yer alan politika önceliklerine göre hazırlanarak Maliye Bakanlığı na, yatırım teklifi ise Kalkınma Bakanlığı na gönderilecektir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulunda yapılacak olan Bakanlığımız Yılı bütçe görüşmeleri koordine edilerek görüşmelere katılım sağlanacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemine gerekli veri girişlerinin yaptırılması ve işçi artırımı taleplerinin buna göre değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye kaynaklı 2015 yılı bütçe aktarma ve ek bütçe işlemleri gerçekleştirilecek, 2016 yılı bütçeleri hazırlanacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarının takibi ve raporlama faaliyetlerine devam edilecektir. Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsis işlemlerine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemlerine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir yılı Eylül ayında yılları İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması ve mali mevzuata yönelik eğitim gerçekleştirilecektir. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin yenileme çalışmalarına devam edilecektir. Bakanlık bünyesinde kurulan Merkez Döner Sermaye İşletmesi ve işletmeye bağlı 14 adet işletme biriminin faaliyetlerine ilişkin işlemlere devam edilecektir. İç Kontrol ve ön mali kontrol çalışmalarına devam edilecektir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerine yönelik gerçekleşme durumları takip edilecek ve güncellemeler yapılacaktır yılı ikinci altı aylık döneme ilişkin global bütçe gerçekleşmelerine yönelik projeksiyonlar ve analizler yapılacaktır. 17

18 Sosyal Güvenlik Sağlık Harcamaları ile Kamu Sağlık Harcamaları aylık olarak takip edilecektir. Bakanlığımız 2015 Mali yılı İdare Faaliyet Raporu çalışmalarına Aralık ayında başlanacaktır. Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) ve Kamu Veri Envanteri (KVE) için gerekli kayıt işlemlerinin sisteme girilmesi ve onaylanması ile ilgili süreç devam edecektir. Ödenek Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilecektir. İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilecektir. İl Faaliyet Planlarının İl Faaliyet Planı Programı vasıtasıyla incelenmesi ve raporlanması çalışmalarına devam edilecektir. Kalkınma Bakanlığı tarafından Bakanlıkların il düzeyinde yürütmüş oldukları faaliyetlere ilişkin göstergeler ile yatırım ve projelerinin gelişme performansını izlemek için istenen Bakanlığımız 2015 yılı ilk altı ayına ilişkin sağlık göstergeleri ve yatırım verileri konsolide edilecektir. Başkanlığımız bilgi güvenliği çalışmaları kapsamında, Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanacak ve Başkanlığımızda uygulanacaktır. 18

19 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımız muhakemat hizmetleri kapsamında 659 idari ve adli dava ile 807 icra takibi yürütülmüş, değişik konularda 103 mütalaa verilmiş, 43 adet mevzuat taslağı hakkında Bakanlık görüşü oluşturulmuş ve çalışma yapılmış, icra müdürlüklerine 172 adet vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödenmiştir. Müşavirliğimizdeki ve taşra teşkilatındaki avukatlarca, her türlü dava ve icra takibi ile muhakemat ve danışma hizmetlerine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin takibi için kullanılacak olan HUMOS un (Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi) yazılım geliştirilmesi devam edilmekle birlikte 2016 yılının Ocak ayında taşra teşkilatında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki hukuk müşavirleri ve avukatlara 659 sayılı KHK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde vekalet ücreti dağıtımı gerçekleştirilecektir. 19

20 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler İş tanımları, görevleri ve işleyişleri günün koşullarını karşılayacak şekilde güncellenmiştir. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında, Bakanlığımız faaliyet alanına giren konularda ortak bir iletişim stratejisi oluşturmak, kamuoyunu aydınlatmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacı ile haber paylaşım sistemi kurulmuş ve sistem Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına genelge ile duyurulmuştur. Bu sayede medya ile haber ve bilgi paylaşımımız en üst seviyeye çıkarılmıştır. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Devam eden medya ilişkileri güçlendirilecektir. Bakanlığın faaliyet konuları ve toplumu ilgilendiren sağlık konularında, Basın Müşavirliği veri merkezindeki bilimsel bilgi ve görüşler güncel şekilde tutularak gerektiğinde kullanılacaktır. Bakanlığımız faaliyet konusu içine giren alanlarda kamuoyu aydınlatılacak ve bu amaçla üretilen iletişim değerlerinin medyada daha çok yer alması sağlanacaktır. Bakanlığımız merkez ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında güçlü ve etkin bir iletişim ağının kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 20

21 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Üniversite hastaneleri ile özel sağlık hizmet sunucularında Suriyeli kişilere verilen sağlık hizmetlerinin takibi yapılarak veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile aylık olarak paylaşılmıştır. 4 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) toplantısı, 1 adet Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) toplantısı, 51 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonu toplantısı ve 1 adet Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (EUKMOS) Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 11 adet kurum değerlendirme ziyareti, 3 adet alt komisyon toplantısı organize edilmiştir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile ilgili planlamalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile koordineli olarak, kontenjan planlamaları ise TUK bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Riskli görülen alanlara yönelik Tıbbi Endikasyona Uygunluk Değerlendirmesi (TEUD) çalışmaları yürütülmüştür. Katarakt, Safra Kesesi, Lomber Disk Hernisi ve Histerektomi operasyonlarının, Diz ve Kalça Protezlerinin tıbbi değerlendirme çalışmaları, tıbbi tahlillerin uygunluğunun ve Aile Hekimliği uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi çalışmaları yapılmaktadır. Web tabanlı uygulama ile sağlık kurum ve kuruluşlarına uygulanan müeyyidelerin girilmesi ve takibi için program hazırlanmış ve illere yaygınlaştırılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Web Tabanlı Denetim Uygulamaları ve Değişen Denetim Mevzuatına Uyum eğitimleri düzenlenmiştir. Kan bağışı perspektifinden 550 eğitim kiti hazırlanmış, Kamu ve Özel Sağlık Hizmetleri Şubesinde görev yapan 150 İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 145 okul müdürüne ve 81 Türk Kızılayı Kan Bağışı Ekibine (400 kişi) İl Proje Koordinatör ve Eğitici Eğitimi verilmiştir. AB üyesi ülkelerdeki kan bağışçısı kazanımına yönelik farkındalık kampanyaları, okul uygulamaları, eğitim faaliyetleri ve materyallerine ilişkin iyi uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla Mayıs 2015 tarihleri arasında İrlanda Cumhuriyeti ne çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Standartları belirlenmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ruhsatlandırılmış 74 Terapötik Aferez Merkezden 3 tanesine yerinde denetim yapılmıştır. Ruhsatlı Terapötik Aferez Merkezlerinde yapılan işlemlere yönelik 171 hastaya Bakanlık tedavi onayı verilmiştir. 21

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

2014 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2014 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı