2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu hizmet etkili, karşılanabilir maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalıdır. Her ülkenin bu faktörleri göz önünde tutarak kendi özgün sağlık sistemini geliştirmesi önerilmektedir. Türk sağlık sisteminin 2002 yılı sonunda içinde bulunduğu durum, hizmet sunumundan finansmanına, insan gücünden bilgi sistemine kadar köklü değişikliklere gidilmesini gerekli kılmaktaydı. Sağlık sistemimizin yeniden yapılandırılması çerçevesinde sistemin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla küresel gelişmeleri gözeten, ülkemizin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir yeni bir Türkiye modeli hazırladık. Bu yeni modelle, dünyada ender görülen hız ve düzeyde, sağlık göstergelerimizi iyileştirerek küresel bir başarı örneği sergiledik, sağlığa ayrılan kaynakları optimum kullanarak etkili, verimli ve hakkaniyetli bir sağlık sistemi oluşturduk. Sistemi, insan odaklı bir yaklaşımla sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişimi gaye edinen kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir model olarak tasarladık. Hakkaniyeti sağlarken erişimin önündeki fiziksel ve finansal engelleri ortadan kaldırdık. İhtiyaç duyulan hizmetlere zamanında ulaşılmasını temin ettik ve alanımızda hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve siyasal sorunları tetiklemesi gibi pek çok sebep, bugün bütün ülke yönetimlerini kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı konusunda yeni arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir. Kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili, ekonomik, verimli ve şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun sonuçlarındandır. Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile stratejik yönetim ve performans yönetimi sistemine geçilmiş, tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ana amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak, kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli, etkin bir yapıya kavuşturmaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl temmuz ayı sonuna kadar Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Kurumumuz 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

3 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bakanlığımıza 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,98 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama Bakanlık bütçesinin % 45,05 ine tekabül etmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Personel Giderleri , ,97 53,04 Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , ,05 55, , ,95 31,34 Cari Transferler , ,22 66,64 Sermaye Giderleri , ,70 37,94 Sermaye Transferleri , ,09 5,81 TOPLAM , ,98 45,05 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. 3

4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Personel Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,97 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 53,04 üne tekabül etmektedir. Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,54 53,49 Sözleşmeli Personel , ,23 37,03 İşçiler , ,57 46,93 Geçici Personel , ,37 44,47 Diğer Personel , ,26 53,47 TOPLAM , ,97 53,04 4

5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,05 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %55,32 sine tekabül etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Memurlar , ,24 53,03 Sözleşmeli Personel , ,50 59,04 İşçiler , ,09 104,40 Geçici Personel , ,39 46,11 Diğer Personel 0, , TOPLAM , ,05 55,32 5

6 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,95 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %31,34 üne tekabül etmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,71 50, , ,82 25,16 Yolluklar , ,69 50,71 Görev Giderleri , ,18 147,13 Hizmet Alımları , ,89 36,13 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,94 11,18 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,52 36, , ,20 18,52 TOPLAM , ,95 31,34 6

7 I.4. CARİ TRANSFERLER Bakanlık bütçesine Cari Transferler için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,22 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %66,64 üne tekabül etmektedir. Cari Transferlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Hazine Yardımları ,00 0,00 0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,09 66,55 Yurtdışına Yapılan Transferler , ,13 92,73 TOPLAM , ,22 66,64 7

8 I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Giderleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,70 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 37,94 üne tekabül etmektedir. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Mal Mamul Alımları , ,11 1,01 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,22 27, , ,62 41, , ,67 4,69 Diğer Sermaye Giderleri , ,08 7,29 TOPLAM , ,70 37,94 8

9 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine Sermaye Transferleri için toplam ,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin ,09 TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %5,81 ine tekabül etmektedir. Sermaye Transferlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL) HARCAMA ORANI (%) Yurtiçi Sermaye Transferi ,00 0,00 0 Yurtdışı Sermaye Transferi , ,09 67,88 TOPLAM , ,09 5,81 9

10 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER II.1. BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ Anayasanın 56 ncı maddesinde; Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. denilmektedir. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ise Bakanlığımızın görevleri; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi, insan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi arttırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sisteminin yönetilmesi ve politikaların belirlenmesi olarak hüküm altına alınmıştır. 10

11 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER II.2 Birim Faaliyetleri DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler 18 İlde İl Sağlık Müdürlükleri, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, İl Ambulans Servisi Baştabiplikleri ile 193 Özel Hastanenin denetimi sonucu Denetim Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır Yılı Performans Denetimi Çalışmaları kapsamında; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrası taşrada oluşturulan üçlü yönetim yapısı (Sağlık Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Halk Sağlığı Müdürlüğü) konusunda Performans Denetim Raporu düzenlenmiştir. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Sağlık Denetçileri ve diğer memurlara yönelik olarak Eylül ayı içerisinde Mesleki Beceri ve Yeterliliğin Arttırılması konulu hizmet içi eğitim programı yapılacaktır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Ekim ayı içerisinde Muhakkiklik Eğitimi verilecektir. Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin talebi üzerine sağlık tesislerinde görevli üst düzey yönetici ve genel sekreterlik uzmanlarına yönelik Protokol Kuralları ve Nezaket Eğitimi ile Hekim Hasta İlişkilerinin Hukuksal Boyutları konularında hizmet içi eğitim verilecektir. 11

12 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Şubat 2015 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzün 124 personeline "Elektronik Belge Yönetim Sistemi", Şubat 2015 tarihleri arasında 12 personeline "Temel Düzeyde Proje Yönetimi", Mart 2015 tarihleri arasında 147 personeline "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller", 28 Mayıs - 4 Haziran 2015 tarihleri arasında 58 personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. 17 Mart 2015 tarihinde 13 ilin ek ödeme birim sorumlularına "Ek Ödeme Bilgi Sistemi ", Mayıs 2015 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden ilgili 553 personele "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Mevzuatı, 25 Mayıs - 05 Haziran 2015 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerinden 257 personele Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitimi konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında çalışan personel için 20 il merkezinde 28 Haziran 2015 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi ne (BİMER) 1.463, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ne (SABİM) 54, Sağlıkta Buluşma Noktası na (SBN) 37 ve Bilgi Edinme Birimi ne (EBYS) 332 olmak üzere toplam adet başvuru gerçekleşmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Birimi kurulmuş ve gerekli çalışmalara başlanmıştır. CMX-2015 Nato Kriz Yönetimi Tatbikatı nın hazırlıkları Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde yapılmış olup, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Mart 2015 tarihleri arasında icra edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığından, Seferberlik ve Otomasyon Projesi Kapsamında Sağlık Bakanlığı nın kaynak kataloğunun oluşturulması için gönderilen formlar, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlar bünyesinde koordine edilmiştir. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Kapsamında İhtiyaç Kriterleri Otomasyon Sistemi (İKOS) veri girişlerinin yapılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bakanlığımız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen Sivil Savunma Planı ve Savaş Hasarı Onarım Planı incelenerek uygun bulunanlar onaylanmıştır. Bilgi güvenliği ile ilgili iş planı hazırlanmıştır. Performans Ölçütleri geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır. 12

13 İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler 2015 Yılı için güvenlik hizmeti, personel servis hizmeti, araç kiralama hizmeti, akaryakıt ve taşıt alımı, elektrik enerjisi alımına ilişkin ihale hazırlıkları yapılacaktır. Yıldırım-2015 Seferberlik Tatbikatları ve Ferdi Seferberlik Eğitimleri Balıkesir, Kocaeli ve Malatya illerinde yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı nda başarılı olanların atama işlemleri yapılacaktır. Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli, bağlı kuruluşlarda çalışan tabip ve uzman tabipler ile ilk defa atanacak devlet hizmeti yükümlüsü tabip ve uzman tabiplerin sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları tasnif edilerek, sağlık mazereti değerlendirme komisyonuna sunulacaktır. Kadrosu Genel Müdürlüğümüzde olup Bakanlık adına Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanan tabiplerin üniversitelere görevlendirme işlemleri yapılacaktır Yılı Ekim ayında Genel Müdürlüğümüz, Bakanlık Özel Kalem, Müsteşarlık ve Basın Müşavirliği personeline yönelik İletişim, Motivasyon ve Verimlilik Semineri, Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik ise İç kontrol Eylem Planı Standartları İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol konularında eğitim yapılacaktır Yılı Kasım ayında Genel Müdürlüğümüz İdarî Personeline yönelik Yöneticilik ve Liderlik Aralık ayında ise personelin tümüne yönelik olarak EBYS-ÇKYS-İKYS konularında eğitim yapılacaktır. Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda dolu-boş kadro değişikliği (iptal-ihdas) çalışmaları yapılacaktır. Eylül ayında Kurum İdari Kurulu Toplantısı düzenlenecektir. Bakanlığımız birimlerinin Risk Analizi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi çalışmalarına devam edilecektir. Bakanlığımız personelinin özlük dosyalarının dijital taraması yapılacaktır Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2015 Yılı Eylül Dönemi Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Arası (Kurumlar Arası) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası gerçekleştirilecektir Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasının ise Aralık ayında başlayıp Ocak ayında çekilmesi planlanmaktadır. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 64, 65 ve 66. Dönem Kurası, (Eş-Sağlık) Mazereti ve 43. Madde Kapsamı Mazeret Kuraları gerçekleştirilecektir Yılı 2. Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası, 2015 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası, 2015 Yılı Unvan Değişikliği Kurası çekilecektir. 13

14 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımızın nakit talebi Hazine Müsteşarlığı nın Nakit Talebi Sistemine aylar itibariyle girişleri yapılarak, birimlerden gelen talepler doğrultusunda güncelleme işlemleri yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının genel bütçe yatırım ve cari ödenekler raporu aylar itibariyle hazırlanmıştır. Bakanlığımızın Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki yatırım ve faaliyetleri dönemler itibariyle Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız 2015 Yılı Performans Programı kamuoyuna açıklanmıştır Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin I. Dönem harcama gerçekleşmelerinin Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine girişi yapılarak ilgili rapor Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız birimlerinden gelen ve yatırım nitelikli ödeneklerin İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmasına ilişkin talepler gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız 2016 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır Yılı Ayrıntılı Harcama Programı hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımız 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Bakanlığımızın 2014 yılı yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Mart ayı içerisinde Sayıştay Başkanlığı na, Maliye Bakanlığı na ve Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiştir. Bakanlığımız dönemi bütçe hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan ödeneklerin raporlanması çalışmaları yürütülmüştür. Bakanlığımız 2014 yılsonu ve 2015 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemine gerekli veri girişlerinin yapılması sağlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye bütçe işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarının takibi ve raporlama faaliyetleri yapılmıştır. 14

15 Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsis işlemleri yapılmıştır. Döner sermaye kaynaklı alımlarla ilgili olarak Bakanlık merkez birimlerince yapılan genel düzenlemeler ile işletmelerce tereddüde düşülen hususlarda, döner sermaye mevzuatı, ihale mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde görüş bildirilmiştir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemleri gerçekleştirilmiştir Mayıs 2015 tarihleri arasında 81 İl Sağlık Müdürlüğü ve Merkez Birimlerinde 317 Personelin katılımıyla Afyonkarahisar ilinde Stratejik Plan, İç Kontrol, Genel Bütçe, Döner Sermaye Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bakanlık bünyesinde Merkez Döner Sermaye İşletmesi ve işletmeye bağlı 14 adet işletme birimi kurulmuş olup bunların faaliyetlerine ilişkin yönerge hazırlanmış ve 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerinin gerçekleşme durumları takip edilmiş ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılı global bütçe gerçekleşmelerine ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Sağlık Harcamaları ile Kamu Sağlık Harcamaları aylık olarak takip edilmiştir. Başkanlığımız arşivlik klasörler arşive kaldırılmış, birim arşivindeki süresi dolan klasörler kurum arşivine devredilmiş ve kurum arşivinde bulunan klasörler imha edilebilmesi için uygunluğu yönünden incelenmiştir. Bakanlığımız 2014 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıkları koordine edilmiş ve Şubat ayı sonunda kitabın basımı yapılarak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu kitabının İngilizce çevirisi tamamlanarak basımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatlarına İdare Birim Kimlik Kodları yeniden düzenlenerek, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (Devlet Teşkilatı Veri tabanında-dtvt) yayınlanmıştır. Birimlerin başkanlık isimlerinde yapılan değişiklikler ile yeni kurulan başkanlıklara resmi yazışma kodu verilmesi ile ilgili güncellemeler sisteme yansıtılmaktadır. 15

16 Başbakanlık tarafından kamu kurumlarında sunulan tüm hizmet ve faaliyetlerin adlandırılması, tanımlanması ile ilgili işlemler için geliştirilen Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT), kurumlar tarafından resmi yazışmaların sayı bölümünde kullanılan haberleşme kodları ile ilgili işlemler için geliştirilen Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ve kamu hizmetlerinin sunumunda girdi olarak kullanılan, sonucunda ise çıktı olarak üretilen verilerin hizmet ve belge bazında neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla geliştirilen Kamu Veri Envanteri (KVE) uygulama projeleri ile ilgili çalışmalar Başkanlığımız tarafından sürdürülmektedir. Bakanlığımız Merkez Hizmet Birimleri ve pilot olarak belirlenen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ana hizmet girişlerinin % 98 i tamamlanmıştır. Bakanlık Birimleri ve Bağlı Kuruluşların 2015 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumlarıyla ilgili 1. Dönem Mart sonu (Ocak, Şubat ve Mart) izleme raporu Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiş olup 2. Dönem Haziran sonu (Nisan, Mayıs ve Haziran) raporu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Başkanlığımız web sitesinin İngilizce versiyon çalışmaları yapılmıştır. İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi amacıyla kullanılan Ödenek Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilmiştir. İl Faaliyet Planlarının hazırlanması ve gerçekleşmelerin izlenmesi amacıyla web tabanlı İl Faaliyet Planı Programı hazırlanarak tüm illerin kullanımına sunulmuştur. İl Faaliyet Planlarının Bakanlık Stratejik Planına uygunluk yönünden incelenmesi ve raporlanması çalışmaları sürdürülmektedir. Elektronik Belge Yönetim Siteminde kullanılan e-imzaların yenileme süreci tamamlanmıştır. Kurumda uygulanacak bilgi güvenliği tedbirleri için Bilgi Güvenliği Faaliyetleri İş Planı oluşturulmuştur. 16

17 İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Bakanlığımızın 2015 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren bütçe teklifi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan da yer alan politika önceliklerine göre hazırlanarak Maliye Bakanlığı na, yatırım teklifi ise Kalkınma Bakanlığı na gönderilecektir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulunda yapılacak olan Bakanlığımız Yılı bütçe görüşmeleri koordine edilerek görüşmelere katılım sağlanacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemine gerekli veri girişlerinin yaptırılması ve işçi artırımı taleplerinin buna göre değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye kaynaklı 2015 yılı bütçe aktarma ve ek bütçe işlemleri gerçekleştirilecek, 2016 yılı bütçeleri hazırlanacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarının takibi ve raporlama faaliyetlerine devam edilecektir. Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsis işlemlerine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep edilen yasaklama işlemlerine devam edilecektir. Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir yılı Eylül ayında yılları İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması ve mali mevzuata yönelik eğitim gerçekleştirilecektir. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin yenileme çalışmalarına devam edilecektir. Bakanlık bünyesinde kurulan Merkez Döner Sermaye İşletmesi ve işletmeye bağlı 14 adet işletme biriminin faaliyetlerine ilişkin işlemlere devam edilecektir. İç Kontrol ve ön mali kontrol çalışmalarına devam edilecektir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerine yönelik gerçekleşme durumları takip edilecek ve güncellemeler yapılacaktır yılı ikinci altı aylık döneme ilişkin global bütçe gerçekleşmelerine yönelik projeksiyonlar ve analizler yapılacaktır. 17

18 Sosyal Güvenlik Sağlık Harcamaları ile Kamu Sağlık Harcamaları aylık olarak takip edilecektir. Bakanlığımız 2015 Mali yılı İdare Faaliyet Raporu çalışmalarına Aralık ayında başlanacaktır. Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) ve Kamu Veri Envanteri (KVE) için gerekli kayıt işlemlerinin sisteme girilmesi ve onaylanması ile ilgili süreç devam edecektir. Ödenek Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilecektir. İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi nin geliştirilmesine devam edilecektir. İl Faaliyet Planlarının İl Faaliyet Planı Programı vasıtasıyla incelenmesi ve raporlanması çalışmalarına devam edilecektir. Kalkınma Bakanlığı tarafından Bakanlıkların il düzeyinde yürütmüş oldukları faaliyetlere ilişkin göstergeler ile yatırım ve projelerinin gelişme performansını izlemek için istenen Bakanlığımız 2015 yılı ilk altı ayına ilişkin sağlık göstergeleri ve yatırım verileri konsolide edilecektir. Başkanlığımız bilgi güvenliği çalışmaları kapsamında, Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanacak ve Başkanlığımızda uygulanacaktır. 18

19 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Bakanlığımız muhakemat hizmetleri kapsamında 659 idari ve adli dava ile 807 icra takibi yürütülmüş, değişik konularda 103 mütalaa verilmiş, 43 adet mevzuat taslağı hakkında Bakanlık görüşü oluşturulmuş ve çalışma yapılmış, icra müdürlüklerine 172 adet vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödenmiştir. Müşavirliğimizdeki ve taşra teşkilatındaki avukatlarca, her türlü dava ve icra takibi ile muhakemat ve danışma hizmetlerine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin takibi için kullanılacak olan HUMOS un (Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi) yazılım geliştirilmesi devam edilmekle birlikte 2016 yılının Ocak ayında taşra teşkilatında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki hukuk müşavirleri ve avukatlara 659 sayılı KHK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde vekalet ücreti dağıtımı gerçekleştirilecektir. 19

20 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler İş tanımları, görevleri ve işleyişleri günün koşullarını karşılayacak şekilde güncellenmiştir. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında, Bakanlığımız faaliyet alanına giren konularda ortak bir iletişim stratejisi oluşturmak, kamuoyunu aydınlatmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacı ile haber paylaşım sistemi kurulmuş ve sistem Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına genelge ile duyurulmuştur. Bu sayede medya ile haber ve bilgi paylaşımımız en üst seviyeye çıkarılmıştır. İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler Devam eden medya ilişkileri güçlendirilecektir. Bakanlığın faaliyet konuları ve toplumu ilgilendiren sağlık konularında, Basın Müşavirliği veri merkezindeki bilimsel bilgi ve görüşler güncel şekilde tutularak gerektiğinde kullanılacaktır. Bakanlığımız faaliyet konusu içine giren alanlarda kamuoyu aydınlatılacak ve bu amaçla üretilen iletişim değerlerinin medyada daha çok yer alması sağlanacaktır. Bakanlığımız merkez ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında güçlü ve etkin bir iletişim ağının kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 20

21 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler Üniversite hastaneleri ile özel sağlık hizmet sunucularında Suriyeli kişilere verilen sağlık hizmetlerinin takibi yapılarak veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile aylık olarak paylaşılmıştır. 4 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) toplantısı, 1 adet Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) toplantısı, 51 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonu toplantısı ve 1 adet Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (EUKMOS) Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 11 adet kurum değerlendirme ziyareti, 3 adet alt komisyon toplantısı organize edilmiştir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile ilgili planlamalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile koordineli olarak, kontenjan planlamaları ise TUK bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Riskli görülen alanlara yönelik Tıbbi Endikasyona Uygunluk Değerlendirmesi (TEUD) çalışmaları yürütülmüştür. Katarakt, Safra Kesesi, Lomber Disk Hernisi ve Histerektomi operasyonlarının, Diz ve Kalça Protezlerinin tıbbi değerlendirme çalışmaları, tıbbi tahlillerin uygunluğunun ve Aile Hekimliği uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi çalışmaları yapılmaktadır. Web tabanlı uygulama ile sağlık kurum ve kuruluşlarına uygulanan müeyyidelerin girilmesi ve takibi için program hazırlanmış ve illere yaygınlaştırılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Web Tabanlı Denetim Uygulamaları ve Değişen Denetim Mevzuatına Uyum eğitimleri düzenlenmiştir. Kan bağışı perspektifinden 550 eğitim kiti hazırlanmış, Kamu ve Özel Sağlık Hizmetleri Şubesinde görev yapan 150 İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 145 okul müdürüne ve 81 Türk Kızılayı Kan Bağışı Ekibine (400 kişi) İl Proje Koordinatör ve Eğitici Eğitimi verilmiştir. AB üyesi ülkelerdeki kan bağışçısı kazanımına yönelik farkındalık kampanyaları, okul uygulamaları, eğitim faaliyetleri ve materyallerine ilişkin iyi uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla Mayıs 2015 tarihleri arasında İrlanda Cumhuriyeti ne çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Standartları belirlenmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ruhsatlandırılmış 74 Terapötik Aferez Merkezden 3 tanesine yerinde denetim yapılmıştır. Ruhsatlı Terapötik Aferez Merkezlerinde yapılan işlemlere yönelik 171 hastaya Bakanlık tedavi onayı verilmiştir. 21

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı