Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar."

Transkript

1 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE BESLENME YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Otsu bir bitkinin % i sudur. Su Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar. Bitki tarafından tutulan suyun büyük bir bölümü çözücü olarak iş görür. Bitkiler tarafından absorblanan suyun % 90 dan fazlası transpirasyon ile kaybedilir. Hücre uzaması için kütlenin büyük bir bölümüne katkı yapar ve hücrenin turgorunu koruyarak yumuşak dokunun şeklini sürdürmesine yardım eder. 1

2 Su (Odunsu bitkilerde %70) Bitki Organik madde (%27) (Kuru ağırlığın %95 i) Atmosferden özümlenen CO2 den köken alır. İnorganik madde (%3) (kuru ağırlığın % 5 i) Organik maddenin büyük bir bölümü karbonhidratlardan oluşur. Kuru madde bu nedenle en çok karbon, oksijen ve hidrojen bulunur. Bitkiler ve diğer fotosentetik ototroflar (Mavi-yeşil algler, klorofilli bakteriler, Öglena gibi bazı tek hücreliler); inorganik bileşikleri organik bileşiklere dönüştürdükleri için, ekosistemin enerji ve madde döngüsünde önemli role sahiptirler. 2

3 Bitkiler fotosentezde enerji kaynağı olarak güneş ışığına, organik madde sentezlemek için de inorganik maddelere (CO 2, H 2 O ve bazı mineraller) gerek duyarlar. Bunun için ise, bir bitki; kök ve gövde sistemi sayesinde inorganik besin maddeleri kaynağı olan toprak ve hava ile geniş bir ilişki ağı oluşturur. 3

4 Büyüme ve gelişme için gerekli olan kimyasal bileşiklerin çevreden bünyeye alınması olayına BESLENME, beslenme için gerekli kimyasal bileşiklere de BESİN adı verilir. Bitkiler; inorganik nitelikte olan üç grup besleyiciye gerek duyarlar. Bunlar: CO 2, H 2 O ve bazı minerallerdir. Ototrof canlılar olan bitkiler, ihtiyaç duyduğu organik bileşikleri; atmosferden sağladıkları CO 2 ile, topraktan aldıkları su ve mineral besinleri yardımıyla sentezleyebilirler. 4

5 Kimyasal analizlerle, bitkilerde 50 den fazla elementin bulunduğu saptanmış olmakla birlikte, bu elementlerin tümü bitkiler için gerekli değildir. Bunlardan ancak bir grup element, biyolojik yapının oluşumu ve bitkinin gelişimi için önemlidir. Bitkilerin yaşamları için mutlak gerekli (elzem) olan bu elementlere Bitki Besin Elementleri adı verilir. Makroelementler Fazla gereksinim duyulan Karbon Oksijen Hidrojen Azot Kükürt Fosfor Potasyum Kalsiyum Magnezyum Mikroelementler Çok az miktarda gereksinim duyulan Klor Demir Bor Manganez Çinko Bakır Molibden Nikel 5

6 Makrobesin elementlerinden altısı (C,O,H,N,S,P); organik maddenin temel bileşenidir. Diğer üçü K, Ca ve Mg dur. Mikrobesin elementlerinin büyük bir bölümü, enzimlerin kofaktörü olarak görev yaparlar. Bunun yanında, elektron taşıma sistemlerinde de rol alırlar. Mikrobesin elementlerine bitkilerce çok az miktarda ihtiyaç duyulması, işlevleri nedeniyledir. Bitki besin elementleri, bitki kökleri tarafından; topraktan inorganik iyonlar biçiminde absorblanır. Örneğin; bitkiler topraktan azotu nitrat ve amonyum iyonları ( NO 3, NH 4+ ), fosforu fosfat iyonları ( H 2 PO 4, HPO 2 4 ), molibdeni ise molibdat iyonu(moo 2 4 ) biçiminde absorblar. Her bir bitki besin elementi; bitkide bir ya da birden fazla işleve sahiptir. 6

7 Makroelement Kuru dokuda bulunma yüzdesi (%) Eksiklik belirtileri Karbon 45 Zayıf büyüme Oksijen 45 Zayıf büyüme Hidrojen 6 Solma, zayıf büyüme Azot 1.5 Yaşlı yaprakların ucunda sararma Potasyum 1 Yaşlı yapraklarda beneklenme, yaprak kenarlarının kuruması, güçsüz gövde ve zayıf kök gelişimi Kalsiyum 0.5 Genç yaprakların buruşması, apikal tomurcuğun ölümü Magnezyum 0.2 Yaşlı yapraklarda damarlar arası sararma Fosfor 0.2 Yavaş gelişme, damarların morlaşması Kükürt 0.1 Genç yapraklarda genel bir sararma 7

8 Mikroelementler Kuru dokuda bulunma yüzdesi (%) Eksiklik belirtileri Klor 0.01 Solma, yaprakta beneklenme Demir 0.01 Genç yapraklarda damarlar arası sararma Mangan Genç yapraklarda damarlar arası sararma Boron Meristemin ölmesi, renksiz yapraklar Çinko Internod aralığının kısalması, buruşuk yapraklar Bakır Genç yapraklarda açık yeşil renk, yaprak ucu kuruması Nikel Tüm yapraklarda sararma, yaprak ucunun ölmesi Molibden Yaşlı yapraklarda sararma, kök ve gövde ucunun ölmesi 2.1. Bitki Besin Elementi Noksanlığı Bir mineral besin elementinin eksikliğine bağlı olarak, bitkide; semptom olarak adlandırılan, yapısal bozukluklar oluşur. Besin elementi noksanlığından oluşan semptomlar; kısmen o besin elementinin bitkideki işlevine ve de hareketliliğine bağlıdır. Birden fazla besin elementi noksanlığında ise; ilk önce, noksanlığı en fazla olan besin elementinin semptomu ortaya çıkar. 8

9 Bitki besin elementi noksanlığının neden olduğu semptomlar; aynı zamanda, besin elementinin bitkideki hareketliliğine de bağlıdır. Eğer bir besin elementi, floem ile bitkinin bir kısmından diğer kısmına serbestçe taşınabiliyorsa yani hareketli ise; noksanlığı ile ilgili semptomlar, ilk olarak yaşlı doku ve organlarda görülür. Bunun nedeni, hareketli olan besin elementinin; bitki tarafından tercihen, floem ile genç doku ve organlara gönderilmesidir. N, P, K, Mg gibi besin elementlerinin noksanlık belirtileri, ilk önce yaşlı yapraklarda başlar. Örneğin; Magnezyum kıtlığı çeken bir bitkide, klorozis ilk olarak yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. 9

10 Buna karşılık, bitkide nispeten hareketsiz olan bir besin elementinin, noksanlığının neden olduğu semptomlar ise; ilk olarak bitkinin genç yapraklar, yaprak ve sürgün uçları gibi genç kısımlarını etkiler. 10

11 Mikro besin elementlerinin çoğunluğunun noksanlık belirtileri; ilk olarak bitkinin genç yaprak ve sürgün uçlarından başlar. Örneğin; Demir (Fe), klorofilin sentezinde kofaktör olarak gereklidir. Bir bitkide demir (Fe) serbestçe hareket etmez ve noksanlığında, işlevine bağlı olarak ilk önce genç yapraklarda sararmaya (klorozis) neden olur. Jojoba bitkisinde demir eksikliği 11

12 Bitki beslemede, azot, potasyum ve fosfor (N,K,P) eksikliği; en yaygın sorundur. Mikrobesin elementi noksanlığı ise daha az yaygın olup, noksanlığından ziyade, çoğunluğunun ağır metal olması nedeniyle, aşırı dozlarının bitkideki toksik etkileri daha önemlidir. 12

13 Toprak, yeryüzünün dış kısmını ince bir tabaka halinde kaplayan, kayalar ve organik artıkların çeşitli ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemini barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı görevi yapan, belli oranlarda su ve hava içeren, dinamik bir varlıktır. 13

14 Katı madde (%90 mineral + %10 organik madde) Toprak (%50 katı madde, %50 boşluk) Boşluk (por) (%50 su + %50 hava) Yekpare kaya parçalanması Liken, mantar, bakteri, karayosunu, iletim demetli bitki köklerinin asit salgılaması Köklerin genişlemesi Toprak 14

15 Toprağın Mineral Maddesi; kayaların fiziksel ve kimyasal ayrışması ile oluşur. Toprağın mineral kısmı, tane (partikül) iriliğine göre iki bölümde incelenebilir: Teksel tane büyüklüğü 2 mm den büyük olan taş, çakıl gibi kısmına İskelet adı verilir. Toprağın özellikleri üzerinde etkili olan kısım, teksel tane iriliği 2 mm den küçük olanıdır. Bunlar; kum ( mm), silt ( mm) ve kil (0.002 mm den küçük ) fraksiyonlarına ayrılır. Kil; kolloidal özellikte olup, toprağın özellikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Killi (ağır) topraklar, havalanması ve drenajı kötü topraklardır. Kumlu (hafif) topraklar ise; havalanması ve drenajı iyi olmasına rağmen, su ve besin elementlerini tutamayan ve dolayısıyla bitkileri besleyemeyen topraklardır. 15

16 Topraktaki mineral taneler (partiküller) teksel veya gruplar halinde kümeli yapıda bulunur. Topraktaki teksel tanelerin gruplar halinde kümeleşme (agregasyon) derecesine toprak strüktürü adı verilir. Strüktür; toprağın fiziksel özellikleri (havalanma,su tutma,drenaj ) üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Bakteri Mantar Ölü organizma Dökülmüş yaprak, diğer organik kalıntılar Humus (parçalanmış organik madde) 16

17 Humus; toprağın strüktürünü iyileştirir, su ve besin elementlerini tutma kapasitesini arttırır, kilin sıkışmasını önleyerek gevşek ve işlenmesi kolay bir toprak oluşturur. Humus ve kil mineralleri; toprağın kolloidal kısmını oluşturur. Toprak kolloidleri; su ve besin elementlerinin tutulması, toprağın havalanması ve drenajı başta olmak üzere, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Toprak havasının kaynağı, atmosfer havasıdır. Toprak içinde yaşayan organizmaların ve bitki köklerinin gereksinimlerini karşılamak için, atmosfer havasına nazaran daha fazla CO 2 içeren, bir miktar hava içermektedir. Toprak havası; topraktaki su miktarı ile ters orantılı olarak değişmektedir. 17

18 Drenajı iyi olan topraklarda; suyun bir kısmı alt katmanlara sızarken, onun boşalttığı yeri, oksijence zengin olan atmosfer havası alır ( toprak havalanması). Topraktaki biyolojik olayların devamlılığı ve köklerce aktif (metabolik) iyon alımının artması bakımından, toprağın iyi havalanması gerekir. Verimli Toprak; Bitki besinlerini yeterli miktarda içeren ve bunların bitki köklerince alınmasını (absorbsiyon) engellemeyecek biçimde fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan topraktır. Yeterli besin maddesi içermesine rağmen, fiziksel özellikleri bozuk olan toprakta; bitki iyi beslenemez ve gelişemez. 18

19 Örneğin; eğer toprağın drenajı iyi değilse; kök zarar görür. Toprak boşluklarının tümünün su ile dolması, kök solunumunu ve dolayısıyla besin elementi alımını engeller. kökler küf mantarlarının saldırısına uğrayarak zarar görür. Drenajı kötü olan ve aşırı sulanan saksılardaki ev bitkilerinde, küf mantarlarının olumsuz etkisini görebiliriz.. En verimli toprak; içinde organik madde (humus) bulunan ve kabaca eşit miktarlarda kum, silt (mil) ve kil karışımından meydana gelen ve de gevşek yapılı olan, Loam adı verilen topraktır. Bu tür topraklar; su ve besin elementlerinin tutulması, drenaj ve havalanma başta olmak üzere, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından bitki beslenmesi ve gelişmesine en uygun topraklardır. 19

20 Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar uzanan, toprağın dikine kesitine toprak profili adı verilir. Toprak profili incelendiğinde; yeryüzüne az çok paralel olan ve yapısal özellikleri bakımından farklılıklar gösteren toprak katmanları mevcuttur ki, bunlara Horizon adı verilir. Üst toprak katmanı; mineral ve organik madde bakımından zengin olup, hava ve su ilişkileri ve de biyolojik aktivitenin en yoğun olduğu, toprağın en verimli katmanıdır. Kayadan gelen partiküller Humus Üst toprak katmanı 20

21 Toprak suyunun ve minerallerinin kullanımı Su Partiküllere gevşek bağlanan su yararlıdır. Mineral (+ yüklü olanlar) kilin yüklü yüzeyine bağlanır. Kil mineralleri bağlamak için geniş yüzey alanı sağlar. Mineral (- yüklü olanlar) toprak partikülüne sıkı bağlanmaz, daha hızlı süzülürler. Toprak 21

22 Bitkiler, mineral besin elementlerini; çoğunlukla toprak çözeltisinden absorblar. Toprakta besin elementlerinin hareketliliği ve taşınması da, toprak suyu ile ilişkilidir. Toprak suyunun azalması ile birlikte, boşlukların hava ile dolması; besin elementlerinin hareketliliğini ve kök etki alanına taşınmasını engeller. Kurak mevsimlerde, bitki gelişme ve yaşamını sınırlandıran temel etken; suyun kendi etkisinden çok, besin elementlerinin topraktaki hareketsizliğidir. 22

23 Toprak korunmasını anlamak için, tarımın doğal olmadığını kabul etmeliyiz. Doğal ekosistemlerde; mineral elementler, toprağa düşen organik artıkların biyoayrışması ile yenilenerek, denge içinde bulunurlar. Bunun aksine, tarımsal faaliyetler ile bir ürünü hasat ettiğimizde ise; besin elementlerinin o alanda süren madde döngüsünden çıkması sonucunda, tarımsal toprakların mineral içeriği azalır. Toprağın korunması, sürdürülebilir tarım yönünden bir adımdır. Doğal ekosistemlerin aksine, tarımsal faaliyetler; toprağın mineral element içeriğini ve su kaynaklarını azaltır ve aynı zamanda erozyonu da arttırır. Toprak koruma stratejilerinin amacı; bu zararı en aza indirmek olup, bilinçli gübre uygulaması, bilinçli sulama ve erozyonun önlenmesi, toprağı korumanın en önemli üç amacıdır. 23

24 Gübreleme Gübre Hayvan dışkısıdır olarak işaretli ise gübre paketi %10 azot, %12 fosfor ve %8 potasyum içeriyor demektir. Toprağın ph sı önemlidir. Alkali ise sülfat; asidik ise kalsiyum karbonat veya kalsiyum hidroksit eklenir. Hayvan gübresi Organik gübre Balık yemi Kompost 24

25 Sulama Aşırı sulama Özellikle kurak bölgelerde sorundur. Toprakta tuz artar Su buharlaşınca sulama suyundaki tuzlar toprakta birikir. Kök hücreleri su kaybeder. Tuz toprak çözeltisinin su potansiyelini kök hücreninkine göre düşürür. Bitki suyu kullanamaz. Erozyon Önlemler: Tarlaları ayıran ağaç sıraları Eğimli arazilerin teraslanması Adi yonca ve buğday gibi ürünler toprağı korur. 25

26 Fitoremediasyon Bazı bitki türleri topraktan ağır metalleri ve diğer kirleticileri topraktan alarak, bünyelerinde biriktirir. AZOTUN ÖZGÜN DURUMU Atmosferin yaklaşık %80 i azottur. AMA AZOT Bitkiler gaz halindeki azotu (N 2 ) kullanamaz. Azotun önce amonyum (NH 4+ ) yada nitrata (NO 3- ) dönüştürülmesi gerekir. NH 4+ ve NO 3- ana kayacın parçalanmasından oluşmaz. Azot fikse eden bakteriler tarafından humusun ayrıştırılması ile oluşur. 26

27 Azot fiksasyonu Organik azotun amonyaklaştırıcı bakteriler ile NH 4+ e dönüştürülmesi «amonifikasyon» Amonyumun da nitrit bakterileri (Nitrosomas, Nitrobakter) ile oksitlenerek nitrata NO 3 - dönüştürülmesi «nitrifikasyon» Bununla birlikte, nitratın; anaerobik olan denitrifikasyon bakterileri aracılığıyla N 2, N 2 O, NO ve NO 2 gazlarına dönüştürülerek, topraktan atmosfere uzaklaştırılması olayına da denitrifikasyon adı verilir. Denitrifikasyon bakterileri, solunum sırasında elektron taşıyıcısı olarak, daha çok nitratı ( NO 3 ) kullanırlar. Denitrifikasyon ile, bitkilere yararlı azot; topraktan atmosfere geçerek, bu lokal döngüden kaybedilmiş olur. 27

28 N e H ATP NİTROJENAZ 2 NH 3 + H ADP + 16 P İ 28

29 Amonyum ksilem ile, kökten, gövde ve yapraklara taşınamaz. Aminoasitler; hem floem hem de ksilem ile taşınabilir. Bitkiler, azotu kökten, gövdeye ve yapraklara; ksilem aracılığı ile, nitrat ya da köklerde sentezlenmiş amino asitler gibi, organik bileşikleri şeklinde gönderir. Besin elementi ile ilgili adaptasyonlar Azot fiksasyonu (kökler + bakteriler) Mikoriza (kökler + mantarlar) S İ M B İ Y O Z 29

30 a)simbiyotik Azot Fiksasyonu: Baklagiller başta olmak üzere, Akçaağaç, Azolla gibi pek çok bitki; azot fikse(tespit) eden bakterilerle simbiyotik ilişki kurarlar. Baklagil köklerindeki nodül adı verilen yumruların içi, Rhizobium cinsine ait bakterilerle doludur. Aerobik olan Rhizobium bakterileri, bitki köküne enfekte olana kadar saprofit (çürükçül) yaşarlar. Nodüller, küresel ya da silindir şekildedir. Her bir baklagil türü; belirli, özelleşmiş bir Rhizobium türü ile birliktelik oluşturur. Bir baklagil ve azot fikse eden bakteri arasındaki simbiyozluk (ortak yaşam); her iki tarafın da yarar sağladığı mutualistik ilişkidir. Bakteri, baklagile fikse edilmiş azot (NH 4+ ) sağlar. Baklagil ise bakteriye karbonhidrat sağlar. 30

31 Simbiyotik azot fiksasyonu ile oluşan amonyak (NH 3 ), nodülden konak bitkiye aktarılmadan önce, fizyolojik ph dan dolayı amonyum (NH 4+ ) iyonuna dönüşür. Simbiyotik azot fiksasyonu sonucu üretilen amonyumun çoğu, nodüllerde aminoasit yapımında kullanılır. Bu aminoasitler daha sonra, baklagil bitkisinin ksilemi ile gövdeye ve yapraklara taşınır. 31

32 Tarımda ürün rotasyonunda (münavebeli tarım); birinci yıl mısır, pamuk gibi baklagil olmayan bir bitki, ikinci yıl ise toprakta azalan azot konsantrasyonunu artırmak ve yenilemek için de diğer bazı baklagiller ekilir. Baklagil hasat edilmeyip, yeşil gübre olarak ayrışsın diye sürülerek toprağa karıştırılır. 32

33 Baklagillerin yanı sıra pek çok bitki familyası da simbiyotik azot fiksasyonundan yaralanan türler içerir. Örneğin; Akçaağaç, Azolla gibi. Ticari önemi büyük olan pirinç bitkisi, simbiyotik azot fiksasyonundan dolaylı olarak yararlanır. Pirinç üreticileri, çeltik tarlalarında Azolla olarak isimlendirilen bir su eğreltisi yetiştirirler. Bu eğrelti ile azot fikse eden siyanobakteriler simbiyotik yaşar. Azotla; çeltik tarlalarını azotça zenginleştirerek, verimliliğini artırır. Sonunda, büyüyen pirinç bitkisi, Azolla bitkisini gölgeleyerek öldürür. Organik maddenin parçalanması ile de çeltik tarlasına daha fazla azot eklenir. 33

34 b) Mikoriza (Mantar kökleri): Mikoriza; mantarlar ve köklerin simbiyotik birlikteliğinden oluşan, değişime uğramış köklerdir. Bu simbiyoz, mutualistik tir. Mantar, konuksever bir ortamdan ve konak bitkinin karbonhidratlarından yararlanır. Buna karşılık mantar ise; su ve mineral alımı için kökün absorblama alanını artırır, kökte büyüme ve dallanmayı teşvik eden büyüme maddeleri salgılar, Ayrıca bitkiyi topraktaki hastalık yapıcı bakterilerden ve diğer mantarlardan koruyan antibiyotikler üretir, 34

35 ve de topraktan seçiçi olarak fosfat ve diğer mineralleri absorblayarak bitkiye sunar. Hemen hemen tüm bitki türlerinde mikorizalar bulunabilmektedir. Özellikle besin elementlerince fakir olan genç ve verimsiz topraklarda yetişen bitkiler, çoğunlukla mikorizalarla daha iyi donanmıştır. Ektomikoriza Miselyum kök yüzeyinde yoğun bir kılıf oluşturur. Hif kök hücrelerine girmez. Hücre dışı alanlarda bir ağ oluşturur. Endomikoriza Kök dıştan kuşatılmaz. Hif küçük parçacıklar halinde kök hücre çeperlerini sindirerek içeri doğru girer. Hif plazma zarını parçalayıp, sitoplazmaya girmez. Hücre zarı içe doğru girinti yapar. 35

36 Simbiyotik azot fiksasyonu ve mikoriza; bitki kökleri ile diğer organizmalar (azot fiske eden bakteriler ve bazı mantarlar) arasındaki mutualistik ilişkinin önemini ortaya koyar. Bu ilişki özellikle besin elementleri ile ilgili adaptasyonlardır. Bunun yanında, diğer organizmalar ile ilişki kurarak, beslenmeyi artıran, diğer bitki adaptasyonları da vardır ki bunlar iki grupta incelenir: a) Parazitizm ve Parazitik Bitkiler. b) Avlanma ve Karnivor (böcekçil) Bitkiler. 36

37 a) Parazitizm ve Parazitik Bitkiler: Bir canlının üzerinde veya içinde yaşadığı canlıya zarar vererek, ondan yararlanması biçimindeki birlikteliğe Parazitizm (zararlı birliktelik) adı verilir. Zararlı birliktelikte; yaşadığı canlıya zarar veren organizmaya Parazit, parazitin yaşadığı canlıya ise Konak adı verilir. Konak, canlı parazitten az ya da çok zarar görür. Parazit ise, konaklarından ayrılınca ölürler, çünkü başka türlü beslenemezler. Parazit bitkiler, besinlerini konak bitkiden elde ederler. Parazit bitkilere en iyi örnek; tam parazit olan küsküt (cin saçı), ve yarı parazit olan ökseotu dur. Küsküt (cin saçı) gibi bazı parazitik bitkiler, hiç fotosentez yapmaz ve organik besinler dahil tüm besinlerini, emeç adı verilen kök benzeri yapıları ile konak bitkinin iletim dokusuna ( floem ve ksilem) girerek sağlar. Ökseotu, doğada elma, meşe ve diğer ağaçların üzerinde yaşar. Ökseotu, fotosentez yapar, fakat besinini konukçu ağacın iletim dokusunun ksilem öz suyundan da sağlar. Bunun için haustoriyum denen çıkıntıları kullanır 37

38 Bazı eğrelti ve karayosunları, bromeliaceae familyası ve orkidelerin pek çok türü gibi,epifitik olarak isimlendirilen bitkiler, bazen yanlışlıkla parazit olarak algılanır. Epifitler, fotosentez ile kendi kendini besleyen, ototrof canlılardır. Fakat çoğunlukla ağaçların gövde ve dallarında olmak üzere, diğer bitkinin yüzeyinde yaşar. Epifitler, bu bitkilere tutunmuş olmakla birlikte, suyu ve mineralleri çoğunlukla, yapraklarının üzerine düşen yağmurdan absorblar. 38

39 a) Avlanma ve Karnivor (Böcekçil) Bitkiler Bu tür avcılık; azot başta olmak üzere, besin elementleri bakımından fakir topraklara sahip ekosistemlerde çok yaygındır. Özellikle azotça fakir topraklarda yaşayan bazı bitkiler; zaman zaman böcekleri ve diğer küçük hayvanları avlayıp- öldürüp sindirerek, azotu ve mineral besinlerin bir kısmını absorbe ederler. Bu beslenme biçimiyle heterotrof olmalarına rağmen, bu kornivor bitkiler; aynı zamanda ototrof olup, kloroplastları sayesinde fotosentez yaparak karbonhidratlarını sentezler Dolayısıyla karnivor bitkiler; beslenmeleri için topraktan yeterli miktarda alamadıkları azot ve minerallerin bir kısmını, avlanarak elde ederler. Bu nedenledir ki, karnivor bitkiler, hem ototrof hem de heterotrof canlılar olarak değerlendirilirler. Karnivor(böcekçil) bitkiler, avlanmaksızın yaşamlarını sürdürebilirler. Ancak, avlarını yakalayarak, azot başta olmak üzere elde ettiği besinler, daha iyi büyüme ve gelişmelerini sağlar. 39

40 40

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve inorganik formlarda devir halindedir. Bu devre,

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER Hazırlayan ZİRAAT MÜHENDİSİ:Murad Ali DEMİR İSTANBUL 2009 N (DAL) (AZOT) Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan azot vejetatif gelişmeyi

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği. Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği.  Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği www.econewfarmers.eu 1. Giriş Tanıtım modülünden hatırlayacağınız gibi organik tarım en az sentetik girdi ile bitki yetiştirmek

Detaylı

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR Prof. Dr. Habil Çolakoğlu 1 Prof. Dr. Mehmet Yıldız 2 Bitkilerin yeterli ve dengeli beslenmesi ile ürün

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM Difüzyon ve Ozmos Birbiriyle karışabilen iki gaz veya sıvı kapalı bir ortama koyulduğunda, bu iki maddeye ait moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru serbest

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Mineral Maddeler (1)

Mineral Maddeler (1) Mineral Maddeler Mineral Maddeler (1) Mineral maddeler topraktan kökler yoluyla su ile birlikte suda erimiş olarak ve çok azı da havadan alınan besin maddeleridir. C, O ve H; havadan CO 2 olarak ve sudan

Detaylı

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ 5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ Toprak profili: Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar düşey kesittir. Horizon: Toprak oluşum süreçleri ile meydana gelmiş, yataya ve/veya birbirine oldukça paralel dizilmiş katmanlardır.

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Toprağın katı fazını oluşturan kum, kil ve mil partiküllerinin toprak. kütlesi içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine oranları toprağın

Toprağın katı fazını oluşturan kum, kil ve mil partiküllerinin toprak. kütlesi içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine oranları toprağın TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 1. Toprağın Bünyesi (Tekstürü) Toprağın katı fazını oluşturan kum, kil ve mil partiküllerinin toprak kütlesi içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine oranları toprağın

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

- Su hayatsal olaylar - Çözücü - Taşıyıcı - ph tamponlaması - Fotosentez - Mineral madde alınımı - YAĞIŞLAR

- Su hayatsal olaylar - Çözücü - Taşıyıcı - ph tamponlaması - Fotosentez - Mineral madde alınımı - YAĞIŞLAR OTEKOLOJİ SU - Su hayatsal olaylar - Çözücü - Taşıyıcı - ph tamponlaması - Fotosentez - Mineral madde alınımı - YAĞIŞLAR ÇİĞ VE KIRAĞI - Toprak yüzeyinin sıcaklığını kaybetmesi - Suyun yoğunlaşması - Çiy

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ ADIM ADIM YGS LYS 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ CANLILARDA BESLENME İLİŞKİSİ CANLILAR ARASINDAKİ BESLENME İLİŞKİLERİ OTOTROF BESLENME HETEROTROF BESLENME HEM OTOTROF HEM HETEROTROF

Detaylı

BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET

BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET I. BİTKİLERDE BESLENME Her organizma, çevresiyle sürekli olarak enerji ve madde alış verişi yapan açık bir sistemdir. Bitkiler, ekosistemlerdeki madde ve enerji akışının

Detaylı

EKOLOJİ. EKOLOJİ: Canlıların yaşadıkları dış ortama çevre denir. Canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalına Ekoloji denir.

EKOLOJİ. EKOLOJİ: Canlıların yaşadıkları dış ortama çevre denir. Canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalına Ekoloji denir. EKOLOJİ EKOLOJİ: Canlıların yaşadıkları dış ortama çevre denir. Canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalına Ekoloji denir. * Ekolojinin kapsamına giren biyolojik sistemler küçükten

Detaylı

Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu

Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu TOPRAK OLUŞUMU Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu şekildedir: 1. İklim (su, sıcaklık, oksijen ve karbondioksit) 2. Ana materyal 3. Bitki ve hayvanlar (organik faktörler)

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI Tek tek hücreler ile su ve mineral alınımı Kök hücrelerinin topraktan su ve mineral alması

Detaylı

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014 ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ Şubat 2014 1 Hexaferm organomineral gübreleri nedir? Hexaferm organomineral gübreleri, organomineral gübre olarak anılan yeni cins bir gübredir. Organomineral gübrelerin özelliği;

Detaylı

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ KONU ÖZETİ EKOSİSTEMİN YAPISI EKOSİSTEMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜNİTE 3 DÜNYAMIZ

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ KONU ÖZETİ EKOSİSTEMİN YAPISI EKOSİSTEMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜNİTE 3 DÜNYAMIZ Bölüm 1 KONU ÖZETİ I. EKOSİSTEM EKOLOJİSİ EKOSİSTEMİN YAPISI Canlıların birbirleri ve çevreleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Ekoloji bilimi canlıları tek bir birey olarak incelemekten

Detaylı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı Ato Serisi Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine

Detaylı

AZOT DÖNGÜSÜ VE AZOT FİKSASYONU. Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.

AZOT DÖNGÜSÜ VE AZOT FİKSASYONU. Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl. AZOT DÖNGÜSÜ VE AZOT FİKSASYONU Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl. İnorganik azotun bitkilerce ve mikroorganizmalarca özümlenmesi karasal ekosistemlerde

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

Funguslar topraktaki birçok mikrobiyolojik süreçte temel rol oynar, toprak verimliliğini ve ayrışmayı, minerallerin ve organik maddelerin

Funguslar topraktaki birçok mikrobiyolojik süreçte temel rol oynar, toprak verimliliğini ve ayrışmayı, minerallerin ve organik maddelerin Fungi Funguslar topraktaki birçok mikrobiyolojik süreçte temel rol oynar, toprak verimliliğini ve ayrışmayı, minerallerin ve organik maddelerin döngülerini, bitki sağlığını ve beslenmesini etkilerler.

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

Toprak organizmaları arasında birkaç üretici olmasına rağmen ana. bileşenleri tüketiciler, ayrıştırıcılar ve cansız maddelerdir.

Toprak organizmaları arasında birkaç üretici olmasına rağmen ana. bileşenleri tüketiciler, ayrıştırıcılar ve cansız maddelerdir. EKOSİSTEM OLARAK TOPRAK Toprak organizmaları arasında birkaç üretici olmasına rağmen ana bileşenleri tüketiciler, ayrıştırıcılar ve cansız maddelerdir. Toprağın mineral ve organik madde parçaları karasal

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta Bitki Fizyolojisi 6. Hafta 1 Fotosentezin karanlık tepkimelerinde karbondioksit özümlemesi; 1. C 3 bitkilerinde (Calvin-Benson mekanizması ile), 2. C 4 bitkilerinde (Hatch-Slack mekanizması ile), 3. KAM

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Mikrobiyal

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON)

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) 12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) STOMA Genellikle yaprakta bulunan bitkide gaz alışverişini sağlayan küçük gözeneklerdir. Bitkinin yaşadığı iklim koşuluna bağlı olarak konumu

Detaylı

8 HAFTA Mikrobiyal Beslenme

8 HAFTA Mikrobiyal Beslenme Copyright McGraw-Hill companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 8 HAFTA Mikrobiyal Beslenme 1 Copyright McGraw-Hill companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto-Zinc 15 Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

EKOLOJİ #1 EKOLOJİK TERİMLER EKOSİSTEMİN CANSIZ BİLEŞENLERİ SELİN HOCA

EKOLOJİ #1 EKOLOJİK TERİMLER EKOSİSTEMİN CANSIZ BİLEŞENLERİ SELİN HOCA EKOLOJİ #1 EKOLOJİK TERİMLER EKOSİSTEMİN CANSIZ BİLEŞENLERİ SELİN HOCA EKOLOJİK TERİMLER EKOLOJİ: Canlıların kendi aralarındaki ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına EKOLOJİ denir.

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar 11. SINIF / B YOLOJ Bitkisel Dokular 01 kavrama testi 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistem

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA KOLONİ VE DOKULAŞMA Yeryüzünde çok sayıda tek hücreli canlı vardır ve bunlar basit yapılıdır. Oysaki çok hücreli olmak gelişmiş canlı olmanın gereklerindendir. Çünkü tek hücreli bir canlı (örneğin Euglena

Detaylı

Şekil Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havuzlarda fosfor döngüsü (Boyd and Tucker 1998)

Şekil Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havuzlarda fosfor döngüsü (Boyd and Tucker 1998) - Fosfor Doğal sularda fosfor, inorganik ve organik fosfatlar (PO 4 ) halinde bulunur. Fosfor, canlı protoplazmanın yaklaşık % 2 sini oluşturduğundan yetersizliğinde, özellikle fotosentezle üretim yapan

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI...

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... İÇİNDEKİLER 1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... 1 1.1. TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASINDA GÜBRELERİN ÖNEMİ... 1 1.2. GÜBRELERİN TARİHİ GELİŞİMİ... 9 1.3. GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI...

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ *BİTKİSEL DOKULAR www.sanalbiyoloji.com Bitkiler damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir. Damarsız tohumsuz bitkilerde kök,

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM 12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM BİTKİSEL DOKULAR Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ

Detaylı

BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI

BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI Çok hücrelilerde taşınım Difüzyon Hayvanlarda taşınım TRANSLOKASYON verim = Organik madde birikimi ve taşınımı 1 dönümlük elma bahçesi 70 ton meyve üretimi=10 ton organik

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 94. Ve 95. Adım EKOLOJİ 1 EKOLOJİK TERİMLER ABİYOTİK FAKTÖRLER

ADIM ADIM YGS LYS. 94. Ve 95. Adım EKOLOJİ 1 EKOLOJİK TERİMLER ABİYOTİK FAKTÖRLER ADIM ADIM YGS LYS 94. Ve 95. Adım EKOLOJİ 1 EKOLOJİK TERİMLER ABİYOTİK FAKTÖRLER EKOLOJİK TERİMLER EKOLOJİ: Canlıların kendi aralarındaki ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına EKOLOJİ

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı