Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar."

Transkript

1 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE BESLENME YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Otsu bir bitkinin % i sudur. Su Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar. Bitki tarafından tutulan suyun büyük bir bölümü çözücü olarak iş görür. Bitkiler tarafından absorblanan suyun % 90 dan fazlası transpirasyon ile kaybedilir. Hücre uzaması için kütlenin büyük bir bölümüne katkı yapar ve hücrenin turgorunu koruyarak yumuşak dokunun şeklini sürdürmesine yardım eder. 1

2 Su (Odunsu bitkilerde %70) Bitki Organik madde (%27) (Kuru ağırlığın %95 i) Atmosferden özümlenen CO2 den köken alır. İnorganik madde (%3) (kuru ağırlığın % 5 i) Organik maddenin büyük bir bölümü karbonhidratlardan oluşur. Kuru madde bu nedenle en çok karbon, oksijen ve hidrojen bulunur. Bitkiler ve diğer fotosentetik ototroflar (Mavi-yeşil algler, klorofilli bakteriler, Öglena gibi bazı tek hücreliler); inorganik bileşikleri organik bileşiklere dönüştürdükleri için, ekosistemin enerji ve madde döngüsünde önemli role sahiptirler. 2

3 Bitkiler fotosentezde enerji kaynağı olarak güneş ışığına, organik madde sentezlemek için de inorganik maddelere (CO 2, H 2 O ve bazı mineraller) gerek duyarlar. Bunun için ise, bir bitki; kök ve gövde sistemi sayesinde inorganik besin maddeleri kaynağı olan toprak ve hava ile geniş bir ilişki ağı oluşturur. 3

4 Büyüme ve gelişme için gerekli olan kimyasal bileşiklerin çevreden bünyeye alınması olayına BESLENME, beslenme için gerekli kimyasal bileşiklere de BESİN adı verilir. Bitkiler; inorganik nitelikte olan üç grup besleyiciye gerek duyarlar. Bunlar: CO 2, H 2 O ve bazı minerallerdir. Ototrof canlılar olan bitkiler, ihtiyaç duyduğu organik bileşikleri; atmosferden sağladıkları CO 2 ile, topraktan aldıkları su ve mineral besinleri yardımıyla sentezleyebilirler. 4

5 Kimyasal analizlerle, bitkilerde 50 den fazla elementin bulunduğu saptanmış olmakla birlikte, bu elementlerin tümü bitkiler için gerekli değildir. Bunlardan ancak bir grup element, biyolojik yapının oluşumu ve bitkinin gelişimi için önemlidir. Bitkilerin yaşamları için mutlak gerekli (elzem) olan bu elementlere Bitki Besin Elementleri adı verilir. Makroelementler Fazla gereksinim duyulan Karbon Oksijen Hidrojen Azot Kükürt Fosfor Potasyum Kalsiyum Magnezyum Mikroelementler Çok az miktarda gereksinim duyulan Klor Demir Bor Manganez Çinko Bakır Molibden Nikel 5

6 Makrobesin elementlerinden altısı (C,O,H,N,S,P); organik maddenin temel bileşenidir. Diğer üçü K, Ca ve Mg dur. Mikrobesin elementlerinin büyük bir bölümü, enzimlerin kofaktörü olarak görev yaparlar. Bunun yanında, elektron taşıma sistemlerinde de rol alırlar. Mikrobesin elementlerine bitkilerce çok az miktarda ihtiyaç duyulması, işlevleri nedeniyledir. Bitki besin elementleri, bitki kökleri tarafından; topraktan inorganik iyonlar biçiminde absorblanır. Örneğin; bitkiler topraktan azotu nitrat ve amonyum iyonları ( NO 3, NH 4+ ), fosforu fosfat iyonları ( H 2 PO 4, HPO 2 4 ), molibdeni ise molibdat iyonu(moo 2 4 ) biçiminde absorblar. Her bir bitki besin elementi; bitkide bir ya da birden fazla işleve sahiptir. 6

7 Makroelement Kuru dokuda bulunma yüzdesi (%) Eksiklik belirtileri Karbon 45 Zayıf büyüme Oksijen 45 Zayıf büyüme Hidrojen 6 Solma, zayıf büyüme Azot 1.5 Yaşlı yaprakların ucunda sararma Potasyum 1 Yaşlı yapraklarda beneklenme, yaprak kenarlarının kuruması, güçsüz gövde ve zayıf kök gelişimi Kalsiyum 0.5 Genç yaprakların buruşması, apikal tomurcuğun ölümü Magnezyum 0.2 Yaşlı yapraklarda damarlar arası sararma Fosfor 0.2 Yavaş gelişme, damarların morlaşması Kükürt 0.1 Genç yapraklarda genel bir sararma 7

8 Mikroelementler Kuru dokuda bulunma yüzdesi (%) Eksiklik belirtileri Klor 0.01 Solma, yaprakta beneklenme Demir 0.01 Genç yapraklarda damarlar arası sararma Mangan Genç yapraklarda damarlar arası sararma Boron Meristemin ölmesi, renksiz yapraklar Çinko Internod aralığının kısalması, buruşuk yapraklar Bakır Genç yapraklarda açık yeşil renk, yaprak ucu kuruması Nikel Tüm yapraklarda sararma, yaprak ucunun ölmesi Molibden Yaşlı yapraklarda sararma, kök ve gövde ucunun ölmesi 2.1. Bitki Besin Elementi Noksanlığı Bir mineral besin elementinin eksikliğine bağlı olarak, bitkide; semptom olarak adlandırılan, yapısal bozukluklar oluşur. Besin elementi noksanlığından oluşan semptomlar; kısmen o besin elementinin bitkideki işlevine ve de hareketliliğine bağlıdır. Birden fazla besin elementi noksanlığında ise; ilk önce, noksanlığı en fazla olan besin elementinin semptomu ortaya çıkar. 8

9 Bitki besin elementi noksanlığının neden olduğu semptomlar; aynı zamanda, besin elementinin bitkideki hareketliliğine de bağlıdır. Eğer bir besin elementi, floem ile bitkinin bir kısmından diğer kısmına serbestçe taşınabiliyorsa yani hareketli ise; noksanlığı ile ilgili semptomlar, ilk olarak yaşlı doku ve organlarda görülür. Bunun nedeni, hareketli olan besin elementinin; bitki tarafından tercihen, floem ile genç doku ve organlara gönderilmesidir. N, P, K, Mg gibi besin elementlerinin noksanlık belirtileri, ilk önce yaşlı yapraklarda başlar. Örneğin; Magnezyum kıtlığı çeken bir bitkide, klorozis ilk olarak yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. 9

10 Buna karşılık, bitkide nispeten hareketsiz olan bir besin elementinin, noksanlığının neden olduğu semptomlar ise; ilk olarak bitkinin genç yapraklar, yaprak ve sürgün uçları gibi genç kısımlarını etkiler. 10

11 Mikro besin elementlerinin çoğunluğunun noksanlık belirtileri; ilk olarak bitkinin genç yaprak ve sürgün uçlarından başlar. Örneğin; Demir (Fe), klorofilin sentezinde kofaktör olarak gereklidir. Bir bitkide demir (Fe) serbestçe hareket etmez ve noksanlığında, işlevine bağlı olarak ilk önce genç yapraklarda sararmaya (klorozis) neden olur. Jojoba bitkisinde demir eksikliği 11

12 Bitki beslemede, azot, potasyum ve fosfor (N,K,P) eksikliği; en yaygın sorundur. Mikrobesin elementi noksanlığı ise daha az yaygın olup, noksanlığından ziyade, çoğunluğunun ağır metal olması nedeniyle, aşırı dozlarının bitkideki toksik etkileri daha önemlidir. 12

13 Toprak, yeryüzünün dış kısmını ince bir tabaka halinde kaplayan, kayalar ve organik artıkların çeşitli ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemini barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı görevi yapan, belli oranlarda su ve hava içeren, dinamik bir varlıktır. 13

14 Katı madde (%90 mineral + %10 organik madde) Toprak (%50 katı madde, %50 boşluk) Boşluk (por) (%50 su + %50 hava) Yekpare kaya parçalanması Liken, mantar, bakteri, karayosunu, iletim demetli bitki köklerinin asit salgılaması Köklerin genişlemesi Toprak 14

15 Toprağın Mineral Maddesi; kayaların fiziksel ve kimyasal ayrışması ile oluşur. Toprağın mineral kısmı, tane (partikül) iriliğine göre iki bölümde incelenebilir: Teksel tane büyüklüğü 2 mm den büyük olan taş, çakıl gibi kısmına İskelet adı verilir. Toprağın özellikleri üzerinde etkili olan kısım, teksel tane iriliği 2 mm den küçük olanıdır. Bunlar; kum ( mm), silt ( mm) ve kil (0.002 mm den küçük ) fraksiyonlarına ayrılır. Kil; kolloidal özellikte olup, toprağın özellikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Killi (ağır) topraklar, havalanması ve drenajı kötü topraklardır. Kumlu (hafif) topraklar ise; havalanması ve drenajı iyi olmasına rağmen, su ve besin elementlerini tutamayan ve dolayısıyla bitkileri besleyemeyen topraklardır. 15

16 Topraktaki mineral taneler (partiküller) teksel veya gruplar halinde kümeli yapıda bulunur. Topraktaki teksel tanelerin gruplar halinde kümeleşme (agregasyon) derecesine toprak strüktürü adı verilir. Strüktür; toprağın fiziksel özellikleri (havalanma,su tutma,drenaj ) üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Bakteri Mantar Ölü organizma Dökülmüş yaprak, diğer organik kalıntılar Humus (parçalanmış organik madde) 16

17 Humus; toprağın strüktürünü iyileştirir, su ve besin elementlerini tutma kapasitesini arttırır, kilin sıkışmasını önleyerek gevşek ve işlenmesi kolay bir toprak oluşturur. Humus ve kil mineralleri; toprağın kolloidal kısmını oluşturur. Toprak kolloidleri; su ve besin elementlerinin tutulması, toprağın havalanması ve drenajı başta olmak üzere, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Toprak havasının kaynağı, atmosfer havasıdır. Toprak içinde yaşayan organizmaların ve bitki köklerinin gereksinimlerini karşılamak için, atmosfer havasına nazaran daha fazla CO 2 içeren, bir miktar hava içermektedir. Toprak havası; topraktaki su miktarı ile ters orantılı olarak değişmektedir. 17

18 Drenajı iyi olan topraklarda; suyun bir kısmı alt katmanlara sızarken, onun boşalttığı yeri, oksijence zengin olan atmosfer havası alır ( toprak havalanması). Topraktaki biyolojik olayların devamlılığı ve köklerce aktif (metabolik) iyon alımının artması bakımından, toprağın iyi havalanması gerekir. Verimli Toprak; Bitki besinlerini yeterli miktarda içeren ve bunların bitki köklerince alınmasını (absorbsiyon) engellemeyecek biçimde fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan topraktır. Yeterli besin maddesi içermesine rağmen, fiziksel özellikleri bozuk olan toprakta; bitki iyi beslenemez ve gelişemez. 18

19 Örneğin; eğer toprağın drenajı iyi değilse; kök zarar görür. Toprak boşluklarının tümünün su ile dolması, kök solunumunu ve dolayısıyla besin elementi alımını engeller. kökler küf mantarlarının saldırısına uğrayarak zarar görür. Drenajı kötü olan ve aşırı sulanan saksılardaki ev bitkilerinde, küf mantarlarının olumsuz etkisini görebiliriz.. En verimli toprak; içinde organik madde (humus) bulunan ve kabaca eşit miktarlarda kum, silt (mil) ve kil karışımından meydana gelen ve de gevşek yapılı olan, Loam adı verilen topraktır. Bu tür topraklar; su ve besin elementlerinin tutulması, drenaj ve havalanma başta olmak üzere, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından bitki beslenmesi ve gelişmesine en uygun topraklardır. 19

20 Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar uzanan, toprağın dikine kesitine toprak profili adı verilir. Toprak profili incelendiğinde; yeryüzüne az çok paralel olan ve yapısal özellikleri bakımından farklılıklar gösteren toprak katmanları mevcuttur ki, bunlara Horizon adı verilir. Üst toprak katmanı; mineral ve organik madde bakımından zengin olup, hava ve su ilişkileri ve de biyolojik aktivitenin en yoğun olduğu, toprağın en verimli katmanıdır. Kayadan gelen partiküller Humus Üst toprak katmanı 20

21 Toprak suyunun ve minerallerinin kullanımı Su Partiküllere gevşek bağlanan su yararlıdır. Mineral (+ yüklü olanlar) kilin yüklü yüzeyine bağlanır. Kil mineralleri bağlamak için geniş yüzey alanı sağlar. Mineral (- yüklü olanlar) toprak partikülüne sıkı bağlanmaz, daha hızlı süzülürler. Toprak 21

22 Bitkiler, mineral besin elementlerini; çoğunlukla toprak çözeltisinden absorblar. Toprakta besin elementlerinin hareketliliği ve taşınması da, toprak suyu ile ilişkilidir. Toprak suyunun azalması ile birlikte, boşlukların hava ile dolması; besin elementlerinin hareketliliğini ve kök etki alanına taşınmasını engeller. Kurak mevsimlerde, bitki gelişme ve yaşamını sınırlandıran temel etken; suyun kendi etkisinden çok, besin elementlerinin topraktaki hareketsizliğidir. 22

23 Toprak korunmasını anlamak için, tarımın doğal olmadığını kabul etmeliyiz. Doğal ekosistemlerde; mineral elementler, toprağa düşen organik artıkların biyoayrışması ile yenilenerek, denge içinde bulunurlar. Bunun aksine, tarımsal faaliyetler ile bir ürünü hasat ettiğimizde ise; besin elementlerinin o alanda süren madde döngüsünden çıkması sonucunda, tarımsal toprakların mineral içeriği azalır. Toprağın korunması, sürdürülebilir tarım yönünden bir adımdır. Doğal ekosistemlerin aksine, tarımsal faaliyetler; toprağın mineral element içeriğini ve su kaynaklarını azaltır ve aynı zamanda erozyonu da arttırır. Toprak koruma stratejilerinin amacı; bu zararı en aza indirmek olup, bilinçli gübre uygulaması, bilinçli sulama ve erozyonun önlenmesi, toprağı korumanın en önemli üç amacıdır. 23

24 Gübreleme Gübre Hayvan dışkısıdır olarak işaretli ise gübre paketi %10 azot, %12 fosfor ve %8 potasyum içeriyor demektir. Toprağın ph sı önemlidir. Alkali ise sülfat; asidik ise kalsiyum karbonat veya kalsiyum hidroksit eklenir. Hayvan gübresi Organik gübre Balık yemi Kompost 24

25 Sulama Aşırı sulama Özellikle kurak bölgelerde sorundur. Toprakta tuz artar Su buharlaşınca sulama suyundaki tuzlar toprakta birikir. Kök hücreleri su kaybeder. Tuz toprak çözeltisinin su potansiyelini kök hücreninkine göre düşürür. Bitki suyu kullanamaz. Erozyon Önlemler: Tarlaları ayıran ağaç sıraları Eğimli arazilerin teraslanması Adi yonca ve buğday gibi ürünler toprağı korur. 25

26 Fitoremediasyon Bazı bitki türleri topraktan ağır metalleri ve diğer kirleticileri topraktan alarak, bünyelerinde biriktirir. AZOTUN ÖZGÜN DURUMU Atmosferin yaklaşık %80 i azottur. AMA AZOT Bitkiler gaz halindeki azotu (N 2 ) kullanamaz. Azotun önce amonyum (NH 4+ ) yada nitrata (NO 3- ) dönüştürülmesi gerekir. NH 4+ ve NO 3- ana kayacın parçalanmasından oluşmaz. Azot fikse eden bakteriler tarafından humusun ayrıştırılması ile oluşur. 26

27 Azot fiksasyonu Organik azotun amonyaklaştırıcı bakteriler ile NH 4+ e dönüştürülmesi «amonifikasyon» Amonyumun da nitrit bakterileri (Nitrosomas, Nitrobakter) ile oksitlenerek nitrata NO 3 - dönüştürülmesi «nitrifikasyon» Bununla birlikte, nitratın; anaerobik olan denitrifikasyon bakterileri aracılığıyla N 2, N 2 O, NO ve NO 2 gazlarına dönüştürülerek, topraktan atmosfere uzaklaştırılması olayına da denitrifikasyon adı verilir. Denitrifikasyon bakterileri, solunum sırasında elektron taşıyıcısı olarak, daha çok nitratı ( NO 3 ) kullanırlar. Denitrifikasyon ile, bitkilere yararlı azot; topraktan atmosfere geçerek, bu lokal döngüden kaybedilmiş olur. 27

28 N e H ATP NİTROJENAZ 2 NH 3 + H ADP + 16 P İ 28

29 Amonyum ksilem ile, kökten, gövde ve yapraklara taşınamaz. Aminoasitler; hem floem hem de ksilem ile taşınabilir. Bitkiler, azotu kökten, gövdeye ve yapraklara; ksilem aracılığı ile, nitrat ya da köklerde sentezlenmiş amino asitler gibi, organik bileşikleri şeklinde gönderir. Besin elementi ile ilgili adaptasyonlar Azot fiksasyonu (kökler + bakteriler) Mikoriza (kökler + mantarlar) S İ M B İ Y O Z 29

30 a)simbiyotik Azot Fiksasyonu: Baklagiller başta olmak üzere, Akçaağaç, Azolla gibi pek çok bitki; azot fikse(tespit) eden bakterilerle simbiyotik ilişki kurarlar. Baklagil köklerindeki nodül adı verilen yumruların içi, Rhizobium cinsine ait bakterilerle doludur. Aerobik olan Rhizobium bakterileri, bitki köküne enfekte olana kadar saprofit (çürükçül) yaşarlar. Nodüller, küresel ya da silindir şekildedir. Her bir baklagil türü; belirli, özelleşmiş bir Rhizobium türü ile birliktelik oluşturur. Bir baklagil ve azot fikse eden bakteri arasındaki simbiyozluk (ortak yaşam); her iki tarafın da yarar sağladığı mutualistik ilişkidir. Bakteri, baklagile fikse edilmiş azot (NH 4+ ) sağlar. Baklagil ise bakteriye karbonhidrat sağlar. 30

31 Simbiyotik azot fiksasyonu ile oluşan amonyak (NH 3 ), nodülden konak bitkiye aktarılmadan önce, fizyolojik ph dan dolayı amonyum (NH 4+ ) iyonuna dönüşür. Simbiyotik azot fiksasyonu sonucu üretilen amonyumun çoğu, nodüllerde aminoasit yapımında kullanılır. Bu aminoasitler daha sonra, baklagil bitkisinin ksilemi ile gövdeye ve yapraklara taşınır. 31

32 Tarımda ürün rotasyonunda (münavebeli tarım); birinci yıl mısır, pamuk gibi baklagil olmayan bir bitki, ikinci yıl ise toprakta azalan azot konsantrasyonunu artırmak ve yenilemek için de diğer bazı baklagiller ekilir. Baklagil hasat edilmeyip, yeşil gübre olarak ayrışsın diye sürülerek toprağa karıştırılır. 32

33 Baklagillerin yanı sıra pek çok bitki familyası da simbiyotik azot fiksasyonundan yaralanan türler içerir. Örneğin; Akçaağaç, Azolla gibi. Ticari önemi büyük olan pirinç bitkisi, simbiyotik azot fiksasyonundan dolaylı olarak yararlanır. Pirinç üreticileri, çeltik tarlalarında Azolla olarak isimlendirilen bir su eğreltisi yetiştirirler. Bu eğrelti ile azot fikse eden siyanobakteriler simbiyotik yaşar. Azotla; çeltik tarlalarını azotça zenginleştirerek, verimliliğini artırır. Sonunda, büyüyen pirinç bitkisi, Azolla bitkisini gölgeleyerek öldürür. Organik maddenin parçalanması ile de çeltik tarlasına daha fazla azot eklenir. 33

34 b) Mikoriza (Mantar kökleri): Mikoriza; mantarlar ve köklerin simbiyotik birlikteliğinden oluşan, değişime uğramış köklerdir. Bu simbiyoz, mutualistik tir. Mantar, konuksever bir ortamdan ve konak bitkinin karbonhidratlarından yararlanır. Buna karşılık mantar ise; su ve mineral alımı için kökün absorblama alanını artırır, kökte büyüme ve dallanmayı teşvik eden büyüme maddeleri salgılar, Ayrıca bitkiyi topraktaki hastalık yapıcı bakterilerden ve diğer mantarlardan koruyan antibiyotikler üretir, 34

35 ve de topraktan seçiçi olarak fosfat ve diğer mineralleri absorblayarak bitkiye sunar. Hemen hemen tüm bitki türlerinde mikorizalar bulunabilmektedir. Özellikle besin elementlerince fakir olan genç ve verimsiz topraklarda yetişen bitkiler, çoğunlukla mikorizalarla daha iyi donanmıştır. Ektomikoriza Miselyum kök yüzeyinde yoğun bir kılıf oluşturur. Hif kök hücrelerine girmez. Hücre dışı alanlarda bir ağ oluşturur. Endomikoriza Kök dıştan kuşatılmaz. Hif küçük parçacıklar halinde kök hücre çeperlerini sindirerek içeri doğru girer. Hif plazma zarını parçalayıp, sitoplazmaya girmez. Hücre zarı içe doğru girinti yapar. 35

36 Simbiyotik azot fiksasyonu ve mikoriza; bitki kökleri ile diğer organizmalar (azot fiske eden bakteriler ve bazı mantarlar) arasındaki mutualistik ilişkinin önemini ortaya koyar. Bu ilişki özellikle besin elementleri ile ilgili adaptasyonlardır. Bunun yanında, diğer organizmalar ile ilişki kurarak, beslenmeyi artıran, diğer bitki adaptasyonları da vardır ki bunlar iki grupta incelenir: a) Parazitizm ve Parazitik Bitkiler. b) Avlanma ve Karnivor (böcekçil) Bitkiler. 36

37 a) Parazitizm ve Parazitik Bitkiler: Bir canlının üzerinde veya içinde yaşadığı canlıya zarar vererek, ondan yararlanması biçimindeki birlikteliğe Parazitizm (zararlı birliktelik) adı verilir. Zararlı birliktelikte; yaşadığı canlıya zarar veren organizmaya Parazit, parazitin yaşadığı canlıya ise Konak adı verilir. Konak, canlı parazitten az ya da çok zarar görür. Parazit ise, konaklarından ayrılınca ölürler, çünkü başka türlü beslenemezler. Parazit bitkiler, besinlerini konak bitkiden elde ederler. Parazit bitkilere en iyi örnek; tam parazit olan küsküt (cin saçı), ve yarı parazit olan ökseotu dur. Küsküt (cin saçı) gibi bazı parazitik bitkiler, hiç fotosentez yapmaz ve organik besinler dahil tüm besinlerini, emeç adı verilen kök benzeri yapıları ile konak bitkinin iletim dokusuna ( floem ve ksilem) girerek sağlar. Ökseotu, doğada elma, meşe ve diğer ağaçların üzerinde yaşar. Ökseotu, fotosentez yapar, fakat besinini konukçu ağacın iletim dokusunun ksilem öz suyundan da sağlar. Bunun için haustoriyum denen çıkıntıları kullanır 37

38 Bazı eğrelti ve karayosunları, bromeliaceae familyası ve orkidelerin pek çok türü gibi,epifitik olarak isimlendirilen bitkiler, bazen yanlışlıkla parazit olarak algılanır. Epifitler, fotosentez ile kendi kendini besleyen, ototrof canlılardır. Fakat çoğunlukla ağaçların gövde ve dallarında olmak üzere, diğer bitkinin yüzeyinde yaşar. Epifitler, bu bitkilere tutunmuş olmakla birlikte, suyu ve mineralleri çoğunlukla, yapraklarının üzerine düşen yağmurdan absorblar. 38

39 a) Avlanma ve Karnivor (Böcekçil) Bitkiler Bu tür avcılık; azot başta olmak üzere, besin elementleri bakımından fakir topraklara sahip ekosistemlerde çok yaygındır. Özellikle azotça fakir topraklarda yaşayan bazı bitkiler; zaman zaman böcekleri ve diğer küçük hayvanları avlayıp- öldürüp sindirerek, azotu ve mineral besinlerin bir kısmını absorbe ederler. Bu beslenme biçimiyle heterotrof olmalarına rağmen, bu kornivor bitkiler; aynı zamanda ototrof olup, kloroplastları sayesinde fotosentez yaparak karbonhidratlarını sentezler Dolayısıyla karnivor bitkiler; beslenmeleri için topraktan yeterli miktarda alamadıkları azot ve minerallerin bir kısmını, avlanarak elde ederler. Bu nedenledir ki, karnivor bitkiler, hem ototrof hem de heterotrof canlılar olarak değerlendirilirler. Karnivor(böcekçil) bitkiler, avlanmaksızın yaşamlarını sürdürebilirler. Ancak, avlarını yakalayarak, azot başta olmak üzere elde ettiği besinler, daha iyi büyüme ve gelişmelerini sağlar. 39

40 40

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER Hazırlayan ZİRAAT MÜHENDİSİ:Murad Ali DEMİR İSTANBUL 2009 N (DAL) (AZOT) Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan azot vejetatif gelişmeyi

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği. Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği.  Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği www.econewfarmers.eu 1. Giriş Tanıtım modülünden hatırlayacağınız gibi organik tarım en az sentetik girdi ile bitki yetiştirmek

Detaylı

Mineral Maddeler (1)

Mineral Maddeler (1) Mineral Maddeler Mineral Maddeler (1) Mineral maddeler topraktan kökler yoluyla su ile birlikte suda erimiş olarak ve çok azı da havadan alınan besin maddeleridir. C, O ve H; havadan CO 2 olarak ve sudan

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET

BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET I. BİTKİLERDE BESLENME Her organizma, çevresiyle sürekli olarak enerji ve madde alış verişi yapan açık bir sistemdir. Bitkiler, ekosistemlerdeki madde ve enerji akışının

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

EKOLOJİ. EKOLOJİ: Canlıların yaşadıkları dış ortama çevre denir. Canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalına Ekoloji denir.

EKOLOJİ. EKOLOJİ: Canlıların yaşadıkları dış ortama çevre denir. Canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalına Ekoloji denir. EKOLOJİ EKOLOJİ: Canlıların yaşadıkları dış ortama çevre denir. Canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalına Ekoloji denir. * Ekolojinin kapsamına giren biyolojik sistemler küçükten

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI Tek tek hücreler ile su ve mineral alınımı Kök hücrelerinin topraktan su ve mineral alması

Detaylı

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ KONU ÖZETİ EKOSİSTEMİN YAPISI EKOSİSTEMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜNİTE 3 DÜNYAMIZ

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ KONU ÖZETİ EKOSİSTEMİN YAPISI EKOSİSTEMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜNİTE 3 DÜNYAMIZ Bölüm 1 KONU ÖZETİ I. EKOSİSTEM EKOLOJİSİ EKOSİSTEMİN YAPISI Canlıların birbirleri ve çevreleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Ekoloji bilimi canlıları tek bir birey olarak incelemekten

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ FOTOSENTEZ Yeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ. Şubat 2014 ORGANOMİNERAL GÜBRELERİ Şubat 2014 1 Hexaferm organomineral gübreleri nedir? Hexaferm organomineral gübreleri, organomineral gübre olarak anılan yeni cins bir gübredir. Organomineral gübrelerin özelliği;

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Mikrobiyal

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta Bitki Fizyolojisi 6. Hafta 1 Fotosentezin karanlık tepkimelerinde karbondioksit özümlemesi; 1. C 3 bitkilerinde (Calvin-Benson mekanizması ile), 2. C 4 bitkilerinde (Hatch-Slack mekanizması ile), 3. KAM

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar 11. SINIF / B YOLOJ Bitkisel Dokular 01 kavrama testi 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistem

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Elma Ağaçlarında Gübreleme

Elma Ağaçlarında Gübreleme Yayın No: 40 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Elma Ağaçlarında Gübreleme Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL Lütfen Dikkat!.. Gübreleme, başarılı bir meyvecilik için gerekli uygulamalardan biridir ve yetiştiriciler tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir

A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir B) Gübre ve organik gübre nedir? 1) Organik gübre çeşitleri 2) Leonardit Kaynaklı Organik Gübre 3) Hayvan

Detaylı

BİTKİ BESLEME. Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK SDÜ Orman Fakültesi AGM Mesleğe Hazırlama Semineri, 5-10 mayıs 2009, İzmir

BİTKİ BESLEME. Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK SDÜ Orman Fakültesi AGM Mesleğe Hazırlama Semineri, 5-10 mayıs 2009, İzmir BİTKİ BESLEME Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK SDÜ Orman Fakültesi AGM Mesleğe Hazırlama Semineri, 5-10 mayıs 2009, İzmir İçerik Bitki gelişimini etkileyen faktörler Orman ekosisteminde besin döngüsü Bitki

Detaylı

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ Soru Aşağıdakilerden hangisi faktörlerinden biri değildir? B) İklim D) Su 2. abiyotik 5. Çay r l k a l a n O rm a n l k a la n C) Ayrıştırıcılar DÜNYAMIZ A) Sıcaklık ekosistemin ÜNİTE 3 1. TEST 1 E) Işık

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

EKOLOJİ "DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR"

EKOLOJİ DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR EKOLOJİ "DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR" Yaşam alanlarının tamamı ve içinde yaşayan canlıların oluşturduğu yapıya Biyosfer ya da Ekosfer denir. Bir bireyin veya türün doğal olarak yaşayıp, üreyerek, gelişebildiği

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ. Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN BAĞLARDA GÜBRELEME. Ca K. Mg K. Zn Mn.

GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ. Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN BAĞLARDA GÜBRELEME. Ca K. Mg K. Zn Mn. BAĞLARDA GÜBRELEME GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ Ca K Mg K Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN Ca N Zn Mn Fe P Cu Makro elementler Mikro (iz) elementler Gübreleme; asmanın gelişme

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

«TARIMA BİLİMSEL HİZMET»

«TARIMA BİLİMSEL HİZMET» «TARIMA BİLİMSEL HİZMET» Bitki fizyolojisi bitkilerin hayatları süresince meydana gelen çeşitli hayati olay ve belirtilerini inceleyen bir bilimdir. Bitkilerde meydana gelen hayat olayları ise, hücrenin

Detaylı

Öğretmen. Ekosistemlerde işleyiş ve Enerji akışı

Öğretmen. Ekosistemlerde işleyiş ve Enerji akışı Öğretmen Ekosistemlerde işleyiş ve Enerji akışı Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar (biyotik) ile bunların cansız çevrelerinin (abiyotik) oluşturduğu bütüne

Detaylı

FOSFOR DÖL H 2 PO 4-, HPO 4

FOSFOR DÖL H 2 PO 4-, HPO 4 FOSFOR DÖL H 2 PO 4-, HPO 4 = Bitkilerin Fosfor Alımı-1 Bitkiler fosforu primer ortofosfat (H 2 PO 4- ) ve sekonder ortofosfat (HPO 4 2- ) iyonları şeklinde alırlar. Bitkiler, tarafından alınan H 2 PO

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü KARE Mühendislik Çevre Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. A.O.S.B. 23. Cadde no:28 ADANA /TURKEY Tel: +90 322 394 4464 E-mail: ahmet48@yahoo.com Web:www.kareeng.com

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi TURUNÇGÝLLERDE GÜBRELEME Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi Turunçgiller genel olarak su tutma ve havalanma özelliði iyi olan, 1.5-2.0 m derin profile sahip týnlý, milli týn, kumlu týn ve milli killi týn

Detaylı

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri Bitkilerde C3 Yolu Calvin döngüsünün ilk tanımlanabilir ürünü 3-C lu PGA molekülü olduğu için bu metabolik yol C 3 yolu olarak adlandırılır.

Detaylı

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA ENERJİ VE YAŞAM 1 NEJLA ADA 2010282058 CANLILAR VE ENERJİ GÜNEŞ 2 Yakıt olarak kullandığımız kömür ve odun bitkilerden elde edilir. Petrol ise bitki ve hayvan artıklarından oluşur. O halde yakıtlarımızdaki

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ

ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ Mehmet Ali YETGİN Ziraat Mühendisi Samsun / Nisan 2010 Dizgi/Baskı *********** Ofset Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım

Detaylı

Azot (Nitrojen, N) Azot doğada çeşitli değerliklerde bulunur:

Azot (Nitrojen, N) Azot doğada çeşitli değerliklerde bulunur: Azot (Nitrojen, N) Azot doğada çeşitli değerliklerde bulunur: -3 (NH 3, Amonyak), (NH 3 + H 2 O NH 4 OH) 0 (N 2, Moleküler azot), +1 (N 2 O Azot protoksit, nitröz oksit, güldürücü gaz, narkoz), +2 (NO,

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler. Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler.  Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler www.econewfarmers.eu 1. Giriş Bir önceki bölümde besin temininde ekim nöbetinin önemini gördünüz. Bu bölümde organik çiftçilerin kullandığı

Detaylı

Su Kaynakları Mühendisliği 9. Konu-Sulama ve Kurutma

Su Kaynakları Mühendisliği 9. Konu-Sulama ve Kurutma Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz Yarıyılı Su Kaynakları Mühendisliği 9. Konu-Sulama ve Kurutma Y.Doç.Dr. V.Ş. Özgür Kırca kircave@itu.edu.tr 1 Sulamanın Önemi Kültürteknik:

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: BİTKİLERİN YAPISI ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya TKİ HÜMAS, Ülkemizin

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : mustafa.odabasi@deu.edu.tr Ders İçeriği Temel Element Döngüleri Karbon Döngüsü

Detaylı

Bitkilerin Adaptasyonu

Bitkilerin Adaptasyonu Bitkilerin Adaptasyonu 1 Bitkiler oldukça ekstrem ekolojik koşullarda hayatta kalabilirler. Bitkilerin bu türden ekstrem koşullarda hayatta kalabilmesi için adaptasyona ihtiyacı vardır. Shelford s Tolerans

Detaylı

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad.

Akdem Tarım. Akdem Tarım. Bitki Besleme Ürünleri. www.akdemtarim.com.tr. Zahireciler Sitesi 3. Cad. Akdem Tarım Zahireciler Sitesi 3. Cad. No : 1 2 17 2 0 0 B i g a Çanakkale - TÜRK YE Tel : +90 286 316 71 62 Fax : +90 286 316 87 73 info@akdemtarim.com.tr www.akdemtarim.com.tr Akdem Tarım Bitki Besleme

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü.

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Biyoloji sözlüğü -A- Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

SHUBHODAYA. Mikorizal Biyogübre (Patentli)

SHUBHODAYA. Mikorizal Biyogübre (Patentli) SHUBHODAYA Mikorizal Biyogübre (Patentli) Lisans Sahipleri: TERI (The Energy and Resources Institute India) ve DBT (Department of Biotechnology - New Delhi) Üretici Firma: Cosme Biotech Private Limited

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar (biyotik) ile bunların cansız çevrelerinin (abiyotik) oluşturduğu bütüne EKOSİSTEM denir. EKOSİSTEM

Detaylı