BİYOTEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN SANAYİYE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOTEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN SANAYİYE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU"

Transkript

1 BİYOTEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN SANAYİYE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU Doç. Dr. Beyazıt ÇIRAKOĞLU ÖZET Tarihi ekmek, şarap, peynir üretimine bağlı olarak ilk çağlara kadar uzanan Biyoteknoloji 20. yüzyılın ikinci yansında Moleküler Biyolojide sağlanan hızlı gelişmelere paralel şekilde çok önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Günümüzde enerjiden tartma, sağlıktan çevre kirlenmesiyle mücadeleye, kozmetik sanayiden madenciliğe kadar bir çok alanda biyoteknoloji yaygın şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda TÜBİTAK, MBEAM Biyoloji Bölümü ve bazı üniversitelerimiz bünyesinde kurulan Biyoteknoloji Merkez m birimleri ileri Biyoteknolojik teknikleri yurdumuzda geliştirmek amacına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar, SUMMARY Biotechnology, the history of which started with the production of bread, wine, cheese in the encient times is developping considarabuy in parallel to the advances in molecular biology, in the second part of 10 th century. Today, biotechnology is widely used in many sectors as energy, agriculture, health, enviroment, chemical industry, minig etc. In Turkey research activities siming to establish advanced Biotechnological techniques in the country continue in biotechnology centers and units ewtabliahed recently in TÜBİTAK Marmara Scientific and Industrial Research Centers and some universities. Yirminci yüzyılın gelişen teknolojisinin ve bilgi birikiminin araştırma alanlarına yansıması sonucu üretim ve hizmet endüstrilerinde yeni potansiyel imkanlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar içinde çağdaş vs çağ ötesi bir teknoloji veya 21.yüzyılın teknolojisi diye adlandırılan Biyoteknoloji, teknoloji üreten ülkelerin geleceğe yönelik programlarında çok önem verilen bir potansiyel olarak ele alınmaktadır, Bİyoteknolojinin en özgün tarifi "Biyolojik organizmaların, biyolojik sistemlerin veya biyolojik proseslerin üretim ve hizmet endüstrilerine uygulanma'sıdır. Bİyoteknoloji.bir bilim dalı olmayıp, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji.fizyolojl, hücre biyolojisl.gen mühendisliği.kimyamühendisliği gibi bilim dallarının kendi aralarında etkileşmelerinden kaynaklanan ara disiplinlerden oluşan bir birim ve uygulama dalları topluluğudur. Bİyoteknoloji'nin tarihi ekmek,yoğurt,peyn!r gibi ürünler ve alkollü içkilerin üretimi ile başlar.aneak IS.yüzyıl ortalarında insanlarlpasteur'un çalışmalarından mikroorganizmaların fermantasyon olayının nedeni olduğunu öğrenmeleriyle Bİyoteknolojinin bilincine varmışlardır.yüzyılımızın İlk yarısında bilim adamlarının mikroorganizmaların kimyasal değişikliklere katalizörlük yapma özelliklerini (mayanın glukozu etanole dönüştürmesi gibi) yeni ve yararlı proseslere dönüştürme çabaları bir çok maddenin daha düşük enerji harcamalarıyla eldesini sağlamıştır.(örneğin Weizman tarafından 1.Dünya Savaşı sırasında aseton-butanol prosesinin geliştirilmesi, birçok farmosotlk maddenin, antibiyotiklerin, vitamin ve bazı aminoasitlerin eldest, 19S0'li yıllar, 1952'de yaşamın temel maddesi olan DNÂ'nın yapısının tanımlandığı ve moleküler biyolojinin temellerinin atıldığı yıiiardır.1960 ve 70'Iİ yıllarda genetik mühendisliğinin yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkması,modern biyoteknoloji diye de adlandırdığımız değişikliğe yol açmıştır.günümüzde enerjiden tarıma,sağlıktan ormancılığa kimya endüstrisinden çevre kirlenmesine kadar birçok alanda modern biyoteknolojiden geniş bir şekilde yararlanılmaktadır. Halen Bİyoteknolojinin farklı sektörlerdeki uygulamaları Tab- Io1'de özetlenmiştir. Tablodan da anlaşılacağı gibi Bİyoteknolojinin uygulama alanları son derece geniştir ve giderek te sınırlarını zorlamaktadır.halen.gelîşmlş ülkelerin üretiminin % 40'ını biyolojik ve blyoteknoiojik kaynaklı maddeler oluşturmaktadır ve gelecek yüzyılın başında biyoteknolojiye dayalı üretimin yılda 40 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Tüm gelişmiş ülkelerin öncelikli araştırma/geliştirme projeleri arasında biyoteknoloji araştırmaları ön sıraları almaktadır. Örneğin ABD'de yürütülen insan genom haritasını çıkarmayı.başkabir deyişle insanın tüm genetik yapısını inceleyip çözümlemeyi hedefleyen "Human Genome Initiative" projesi çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinde yaklaşık 2500 araştırmacı ve teknisyenin katılımıyla ve 1995'e kadar yaklaşık 1.5 milyar doların harcanacağı dev bir yatırım örneğidir. Yine tıbbi alanda günümüzde ABD'de 9 biyoteknolojik ürün üretilip satılmaktadır (Tablo II) ve bir çok zor hastalığı tedavi etmektedlr.bu dev araştırma/geliştirme projesi yanında uygulamaya konmuş birçok proje.gelişmiş ülkelerde çeşitli maddelerin üretimlerini kolaylaştırarak maliyetlerin! düşürmekte veya pahalı maddelere alternatifler oluşturan yeni madde üretimini sağlamaktadır. 47

2 1970'li yıllarda dünyada yaşanan petrol krizi başta Brezilya ve ABD olmak üzere birçok ülkeyi çok geniş ölçekte etenol üretimi ve bunu motor yakıtı yerine kullanma projelerine yöneltti.diğer ülkelerde projeler tam yoluna oturmadan petrol krizi sona erdiği İçin etkisiz kalırken projenin bir devlet politikası haline geldiği Brezilya ve ABD'de etanol üretimi gerçekleştl.özelllkle Brezilya'da plroje üç önemli avantaj sağladı. 1.Petrol ithalat giderlerini büyük ölçüde azalttı. 2.Ülkenİn geniş ekilebilir alanlarını değerlendirdi. 3.Tarımda ve sanayide iş sahası yarattı yılı etanol üretimi Brezilya'da 13.3x 1Q8 litredir.üretimde şeker kamışı suyu ve melas kullanılırken,şoker artıkları İse yakıt olarak değerlendirilmektedir. Etanol üretiminin bir kısmı anhidir (susuz) etanol olarak gerçekleşmekte ve bu % 22 oranında benzine karıştırılmaktadır.geri kalan susuz etanol ise doğrudan etanolle çalışan motorlu araçlarda kulianılmaktadır.halen bu ülkede üretilen arabaların % 9O'ı alkolle çalışmakta ve etanolle Çalışan araba miktarı oranı toplam araba sayısının yarıdan fazlasını oluşturmaktadır.bu üretim Hava kirliliğini önlemede yararlı olmuştur, Brezilya'da üretilen etanolun maliyeti tam olarak hesaplanıp açıklanmamıştır. ABD'de ise bîyoteknolojik yolla etanol imalatı vergi İndirimleri yoluyla desteklenmektedir ve bu sayede biotenalüun birim fiatı kimyasal yolla elde edilenin yarısı dolaylarında kalmaktadır.(0.145$/lt) Brezilya Örneğinde de görüldüğü gibi ülkeler üretiminde söz sahibi oldukları malzemenin maliyetini düşürebilmek, kalitesini yükseltebilmek amacıyla biyoteknolojiye başvurmaktadırlar, Yıllık orman ürünü değerinin 64x109$ olduğu Kanada'da bu en büyük ihraç ürününün kalitesini yükseltebilmek, maliyetini düşürebilmek ve yeni ürünler geliştirebilmek amacıyla 27 büyük şirket,io üniversite ve araştırma merkezinin 1988 yılı içinde araştırma geliştirmeye harcadıkları para 25x10 6 ABD dolarını aşmaktadır. 17. yüzyıldan buyana büyük kozmotik tüketicisi ve satıcısı olan Japonya bu sektöre de biyoteknolojiyi sokmuştur.1987'de yıllık ton makyaj malzemesi (değeri O.ixiQS US $) üreten Japonya'da 1600 kalem makyaj malzemesi üretiminde biyoteknolojl kullanılmaktadır. Ruj,allık gibi malzemenin ana maddesi olan renk vericiler artık doğadaki bitki kökleri yerine bu kök hücrelerinin laboratuvarlarda çoğaltılmasıyla elde edilmektedir.kozmetik sanayide çok önemli olan temel yağların 1987'de ton olan ithalatı ki bunun İçinde geraniol yani gül yağı da vardır.bitki hücre küftüm sayesinde giderek azalmaktadır. Kozmatik sanayide kullanılan eyelodextrln ise nişastanın Bacillus mocerens bakterisinin amilaz enzimi yardımıyla İşlenmesinden elde edilmektedir.bu alandaki çalışmalar gelişerek artık gen mühendisliği yardımıyla geliştirilmiş yeni tür mikroorganizmalar kullanılmaya başlanmıştır (B.subtİles.E.GoJi). Saç bakım malzemesinin ana maddesi olan biotin'in yıllık 15 tonluk tüketiminin büyük kısmı yeni geliştirilen fermentasyon teknikleriyle ve Bacillus sphaericus kullanılarak elde edilmektedir. 470 firma İle dünya kozmetik pazarının % 14'üne sahip Japonya'da biyoteknolojik çalışmalar bu sektörde maliyetin % 35'ini teşkil eden hammadde girdisinibüyük ölçüde azaltmakta ve bu sektörde de en büyük pay sahibi ABD'yi zorlamaya başlamaktadır. Dünya'da dev adımlarla İlerleyen biyoteknolojinin Türkiye'de durumu ülkemizin bilim ve teknoloji konularına verdiği önem ve Öncelikle orantılı bir yerdedir.bilim ve teknoloji alanında Dünya'da en ileri 13 ülkenin G.S.M.Hasılalarından Â/G'ye ayrılan pay % 2 nln üzerinde iken ülkemizde bu oran maalesef % 0.25 dolaylarındadır (Tablo III). Yüzölçümü ve nüfus bakımından ülkemizle hemen hemen aynı potansiyele sahip Fransa ile aramızdaki 8 katlık fark biyoteknolojl alanında da ileri ülkelere oranla nerede olduğumuz hakkında ipuçları vermektedir. Türkiye'deki Biyoteknolojİ Araştırma-geliştirme konuları Tablo IV'de verilmiştir. Geleneksel Biyoteknolojİ olan fermentasyon teknolojisi zaten asırlardır ekmek,yoğurt,şaraf,sirke üretimi ile yurdumuzda vardır.ancak son yıllarda bira, şaraf, alkol, süt ürünleri, sitrik asit, asetik asit üretiminde büyük artışlar gözlenmiş, gentamisin ve tetrasiklin gibi antibiyotiklerin % 100 yerli üretimi gerçekleştirilmiştir. Alkol üretimi özel sektörün katkısıyla 50 milyon İt/yılı aşmıştır. Biyolojik gübre biyoinseklisit, enzîm üretimi çalışmaları da dikkate değer düzeylere gelmiştir. Biyoteknolojinin Dünya'da kazandığı önem Türkiye'de de yankı bulmuş ve DPT taraf ından belirlenen kalkınma hedefleri arasında Biyoteknolojİ birinci öncelikli desteklenecek bilim dalları arasında 12.sıraya konmuştur. Bu konuyla İlgili olarak TÜBİTAK taraf ından 1984 yılında "Biyoteknolojİ İhtisas Komitesi" kurulmuş ve hazırlanan rapor doğrultusunda 1985 yılında TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi.Biyolojİ Bölümü bünyesinde bir Biyoteknolojİ Merkezî kurulmuştur.âyrıca.günümüzde Orta Doğu Anadolu,Ege Üniversiteleri gibi üniversitelerde Biyoteknolojİ Merkezleri vardır.tabidir ki bu Merkezlerde ve diğer kuruluşlarda çağa yaraşır.dlğer ülkelere eşit düzeyde ülkemizi 21.yüzyıla hazırlayacak düzeyde araştırmalar yapmak için maddi destek ve programlara gereksinim vardır. TÜBİTAK MBEAM Biyoloji Bölümü Biyoteknolojİ alanında araştırmalarını 1988 yılından bu yana sürdürmektedir. Araştırmalar için gerekli destek DPT.NATO İstikrar İçin Bilim Programı ve BMKP çevrelerinde sağlanmış durumdadır.bölümde yürütülen Biyoteknolojİk çalışmalar şöyle özetlenebilir. 1. Hlbrldoma Teknolojisi insan proteinlerine.hormonlarına.bakteriyal ve viral bitki patojenlerine karşı monoklonal antikorlar üretmek ve antikorları kullanarak ELISÄ benzeri İmmünolojik tanı kitlen hazırlamak.ayrıca yine aynı amaçlara yönelik moleküler hibridizasyon tekniklerine dayalı tanı metodlarını geliştirmek. 48

3 2.Gen ve Fermentasyon Teknolojisi Sanayi önemi olan biyokatalizörleri (enzimleri) gen mühendisliği İla geliştirilmiş mikroorganizmalardan üretmek ve gerekli işlemlerden geçirip sanayide kullanılır hale getirmek. 3. Biyoteknoiojinin Biyomşdlkal Uygulamaları Kalıtsal hastalıkların gen düzeyinde incelenmesi ile doğum öncesi (prenatal) tanı yapmak ve bu metodları yurt düzeyine yaymak. Bu yönde yapılan çalışmalar sonuçlarını vermeye başlamış durumdadır. Ancak TÜBİTAK ve Üniversitelerimizde gösterilen çabaların daha verimli olabilmesi İçin Devlet Bİlİmteknoloji politikasında değişiklikler yapması (Başbakan başkanlığında Ekim 1989'da yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurul Toplantısı olumlu bir adımdır) ve özel sektörün bu konuya ilgi göstermesi gerekmektedir,türkiye'nin Biyoteknoloji alanında çağı yakalaması ancak bu şekilde mümkün olur. Tablo 1. Biyoteknolojlnin Çeşitli Alanlardaki Uygulamaları Kimya Sanayi - Ham maddeler (yağlı tohumlar, selüloz, lingnin, fermentasyon yoluyla üretilen etanol) - Biyokatalîzörler (su ve organik çözgenlerde çalışan enzimler) - Alışılmış kimyasal maddelerin yerini alacak biyoteknolojik maddeler (pollhldosibütirat, laktid polimerleri) Gıda Sanayi - Gıda katkı maddeleri (mikrobiyol polisakkaritler, vitaminler, sentetik tatlandırıcılar, renk verici maddeler, tek hücre proteini) - Yeni biyokatalizörlerine geliştirilmesi (glukoz İzomerasyonu İçin immobilize hücreler, mikrobiyal renin, yağlı tohumların enzimatik modifikasyonu v eyağların interesterifikasyonu) - Geliştirilmiş gıda işleme teknikleri ve gıdaların korunması (strerillzasyon, ultrafiltrasyon ve santrifügasyon) Tarım ve Hayvancılık Sektörü - Bitkilerde istenilen tarımsal özelliklerin sağlanması (hastalıklara dayanıklılık, bitki hormonları yardımıyla verim artışı, tuz ve ısı toleransı) - Bitkilerde depolanan maddelerde modifikasyon veya miktar artışı (yüksek miktarda lişin içeren soya fasulyesi, yüksek doymamış yağ içerikleri) - Zararlıların kontrolü (mikrobiyal însektisitler, fungisitler, slow release pestisitler) - Bitki büyüme hormonları ve gübreler (yaprak dökümü, meyva toplanması, fotosentez ve olgunlaşmayı etkileyen kimyasal maddelerin üretimi, slow - release sentetik gübreler, azot fiksasyonu) - Su kültürü (topraksız sulu besi ortamlarında çok İyi bir sıcaklık ve nem kontrolü ile bitki yetiştirme teknikleri) - Hayvanlarda istenilen özelliklerin sağlanması (hastalıklara dayanıklılık, yemlerin yüksek oranda hayvan ürünlerine dönüşümü) - Hayvan beslenmesi (tek hücre proteini, amino asitler, antibiyotikler ve enzimler) - Aşılar (şap ve şarbon gibi hastalıklar İçin) Sağlık Sektörü - Küçük moleküllü ürünler (antibiyotikler) - Makromoleküller (Interferon ve aşılar) - Vücutta ilaçları yönlendirici ajanlar (monoklonal antikorlar, manyetik biyoküreler) - Saflaştırma ajanları (immobilize monoklonal antikorlar) - Yeni biyokatalizörler (immobilize enzimler ve hücreler, ör, semi - sentetik penisilin üretiminde kullanılanlar) - Dİyognostİk ajanlar (İn vitro ve in vivo teşhiste kullanılabilecek enzimler ve monoklonal antikorlar) Enerji Sektörü - Biyomastan enerji (odun, anaerobik parçalama ile metan, etanol) - Petrol çıkartılmasını kolaylaştıracak yüzey aktif maddeler - Enerji tasarrufu (enzim katalizi, ultrafiltrasyon gibi düşük enerji girdili ayırma ve saflaştırma İşlemleri, enerji girdisi yönünden optimize edilmiş yeri reaktör ve proses tasarımları) Atıkların Arıtılması - Mevcut sistemlerin temel biyoloji ve biyokimya mühendisliği uygulamalarıyla geliştirilmesi (karışık kültürler, anaerobik fermantasyonlar, mikrobiyal yumak oluşumu, land - fill teknikleri) - Yeni elektrotlar geliştirilmesi ve sistem otomasyonu (ağır metaller ve iz miktardaki toksik maddeleri saptayabilecek elektrotlar) - Yeni mutant veya genetik mühendisliği teknikleriyle elde edilen mikroorganizmaların kullanılması (mevcut tesisin verimliliğinin arttırılması, özel ve toksik atığın arıtılması) - Yeni katalizörler ve yeni reaktör tasarımları (kum üzerinde immobilize edilmiş hücreler, akışkanlaştırılmış yatak reaktörler) - Atıkların yararlı ürünlerin geri kazanılması (proteinler, yağlar metan, metaller) Kaynak : Bİyoteknolojİ Alanında Türkiye Araştırma Geliştirme Politikası

4 Tablo 2. ürünler. ABD'de pazarlanan tedaviye yönelik biyoteknolojik Ürün Adı Firma Kullanıldığı hastalık Monoelate Armour Hemofili (Faktör Vİİİ:C) Humulin Eli Lilly Dİabet (İnsan insulini) Humatrope (Somatrapin) Eli Lilly İnsan büyüme hormonu eksikliği gösteren çocuklar Protropin (İnsan Büyüme Hormonu) Genentech İnsan Büyüme hormonu eksikliği gösteren çocuklar Aetivaşe Genentech Akut miyokard infarktus (Doku plasmlnojen aktlvatörü) Roferon  Hofmann Lösemi (Interferon «2A) LaRoche Kaposi Sarkomu Recombivax HB (Hepatit B) Merck Hepatit B aşı Orthoclone OKT3 OrthoPharm Böbrek trasplantasyonu ( (m Ab) aceuticals komplikasyonu Intron A Schering - Lösemi (Interferon cc2b) Plough Sarkom Tablo 3, Bazı OECD Ülkeleri ve SSCB'de 1979 A+G Harcamaları ve Sunun GSMHya Oranları Ülke ABD Fed. Almanya İngiltere Fransa Japonya Belçika İsveç İsviçre İzlanda Kanada SSCB Yeni Zelanda Yugoslavya Yunanistan Türkiye A+G Harcamaları (10 e $) Kaynak : Türk Bilim Politikası A+G GSMH (%) 2, ,11 1, , , Tablo 4. Türkiye'de Ele Alınmış Bİyoteknoloji Araştırma Konular Sağlıkla İlgili Konular - Aşı üretimi Antiboyatik üretimi - Gentamisin Penisilin - Penisilin asilaz - Sefalosporin C türevleri - Tetrasiklin grubu antibiyotikler - D - glukoz serum bileşeni - Riboflavin - İmmünolojik tanı killeri Erken tanı için moleküler yöntemlerin geliştirilmesi Tarımla ilgili Konular - Biyolojik azot fiksasyonu - Simbiyotik azot fikrasyonu - Non simbiyotik azot fiksasyonu - Fosfat transformasyonları - Starter kültür (süt ve mamulleri, fermentasyon ürünleri) - Hücre ve doku kültürleri - Yemeklik mantar üretimi - Biyolojik kontrol ajanlarının kütle üretimi - Tek hücre proteini - Silaj ve yem üretimi Gıda Teknolojisi İle İlgili Konular - Süt ürünleri üretimi - Ekmek mayası üretimi - Fermantasyon ürünleri üretimi - Bira - Şarap, sirke - Boza vb, - Gıda sanayii için enzim üretimi - Yeni ürünlerin geliştirilmesi Enerji Üretimi İle İlgili Konular - Alkol üretimi (etil, metil alkol vb.) Bİyogaz üretimi - Biyoenerji üretimi - Aseton- bütanol üretimi Çeşitli Kimyasal Ürünlerle İlgili Konular - Ksantan üretimi 50

5 - Amlnoasİt üretimi (glutamlk asit, lisin vb.) Sanayii amaçlı enzim üretimi (immobilize enzim vb.) Kirlenme Kontrolü İle İlgili (Çevre Koruma) Konular - Aerobik koşullarda katı ve sıvı atıkların parçalanması - Anaerobik koşullarda katı ve sıvı atıkların parçalanması Maden cevherlerinin zenginleştirilmesi, arıtma Kaynak: Bİyoteknoloji Alanında Türkiye Araştırma Geliştirme Politikası 1985, Beyazıt ÇIRAKOĞLU 1972'de Galatasaray Lisesini bitirdi, 1B78'de ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Lisans, 1980'dc aynı fakültenin Biyolojik Bilimler Bölümünden Biyokimya dalında Yüksek Lisans dere«- lerinl aldı. Fransa'da Üniversite Paris - Sud (Orsay) ve icole Polytechnique'te Moleküler Biyoloji alanında yaptığı çalışmalarla 1985'te Docteur d'etat es Sciences unvanına yüksek onur derecesi ile sahip oldu. 14'ü yurt dışı olmak üzere 30'u aşkın bilimsel yayını vardır. Yaptığı çalışmalar yabancı araştırmacı larea 150'den falla kez kaynak gösterilmiştir. 51

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ. Mehmet Emin ERGÜL

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ. Mehmet Emin ERGÜL ÖZET ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ Mehmet Emin ERGÜL Bartın Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kutlubeyyazıcılar Kampüsü 74000 Bartın e-mail:mehmetemin.ergul@ogr.bartin.edu.tr

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Prof. Dr. Selim Çetiner Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tuzla, İstanbul GDO Nedir? Genetiği Değiştirilmiş

Detaylı

SEKTÖREL İNCELEME ÇALIŞMALARI-1 İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ (İTEP) DESTEK PROGRAMI. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV

SEKTÖREL İNCELEME ÇALIŞMALARI-1 İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ (İTEP) DESTEK PROGRAMI. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV SEKTÖREL İNCELEME ÇALIŞMALARI-1 İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ (İTEP) DESTEK PROGRAMI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV SEKTÖREL İNCELEME ÇALIŞMALARI-1 İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ (İTEP) DESTEK PROGRAMI

Detaylı

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Yazanlar Prof. Dr. Füsun Ulengin Doç. Dr. Şule Önsel Ekici Yard. Doç.Dr. Bora Çekyay Dr. Özay Özaydın Yard. Doç. Dr. Özgür Kabak Editör

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ

İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ EK-12 İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ Son yirmi yılda, moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarında kaydedilen büyük gelişmeler, biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin itici gücü

Detaylı

. "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ...

. ' '... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ... . "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS,, ORGANilMALAR (GDO) j 1 -::...:::: -_... Doc. Dr. Muzaffer DENLi, SEKTÖREL ETÜTLER VE ARASli RMALAR, YAYlN NO: 2010-90 istanbul... ~ TiCARET ODASI. "". "".... GENEllGI

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 13. Hafta (10.12.2013) 1 Neden GDO Üretilir? 2 Neden GDO Üretilir? GDO lar doğal

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ

TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ V. ULUSAL TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ (1), Bülent HALİSDEMİR (2), Ergün PEHLİVAN (3), İlker ARDIÇ (4) ÖZET Mersin Üniv. Müh.

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı