PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU"

Transkript

1 PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU* Mart 2012 *Bu kılavuz;dr. Kemal Deniz, Dr. Berna Savaş, Dr. Özgür Ekinci, Dr Mine Güllüoğlu, Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel, Dr. Gülen Doğusoy, Dr.Özgül Sağol, Dr.Banu Bilezikçi, Dr.Sibel Erdamar Çetin, Dr.Süha Göksel tarafından hazırlanmıştır..

2 ÖZOFAGUS I Biyopsi: Örneğin üzerindeki numara ve isim ile istem kâğıdındaki bilgiler karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilir. Biyopsi materyalinin 3 boyutu ve toplam biyopsi parçası sayısı belirtilmeli. Sayılamayacak kadar çoksa tahmini bir sayı aralığı belirtilmeli. Biyopsi parçalarının rengi belirtilmeli. Kaybolmaması için uygun kağıta sarılıp kasete konmalıdır. II ÖzofagusRezeksiyon: 1Rezeksiyon tipi belirlenmeli: i Özofajektomi, iiözofagogastrektomi 2Rezeksiyon materyalinin boyutu: Rezeksiyon materyalinin boyutları ölçülmeli (özofagogastrektomi materyalinde özofagus ve mide ayrı ayrı ölçülmeli) (bakınız örnek makroskopi). 3Cerrahi sınırların belirlenmesi: Özofagus rezeksiyon materyallerinde 3 cerrahi sınır bulunmaktadır. Proksimal, distal ve radial (derin) cerrahi sınır. Radial cerrahi sınır adventisyadaki derin yumuşak doku sınırı olarak kabul edilmektedir (tümörlü olgularda tümörün en derin yerleşim gösterdiği bölgeden alınan kesitlerde değerlendirilir). Bu nedenle radial (derin) cerrahi sınırın inceleneceği tümörün en derin yerleşim gösterdiği örneklerde mutlaka adventisyal yüz, doku boyası ile boyanmalıdır. Tümörün ya da lezyonun cerrahi sınırlara olan uzaklıkları belirlenir. Proksimal ve distal cerrahi sınırlar tümörlü olgularda tümörün yakınlığına göre farklı olarak örneklenebilir. Tümörden uzak sınırlar halka şeklinde kesilip, kesit yüzü görülecek şekilde kasete yerleştirilir. Tümörün cerrahi sınıra yakın yerleşim gösterdiği durumlarda (<1 cm) ise, cerrahi uç, doku boyasıyla işaretlendikten sonra cerrahi sınıra dik olarak alınacak uzunlamasına örnekler tercih edilebilir. Materyelde defekt var ise ve defekt tümör bölgesinde ise, radial cerrahi sınır incelemesi yapılamaz, ya da cerrahi sınır pozitif kabul edilmelidir. Defekt tümör bölgesinde değil ise, tümörden kaç cm distalde ya da proksimalde olduğu, cerrahi sınırlara uzaklığı, ilişkili ise anatomik yapılar ile (özellikle gastroözofageal bileşke ile) arasındaki uzaklık verilmelidir. Defektin çapı, kenarlarının özelliği (düzenli olup olmadığı), duvarın tüm tabakalarını etkileyip etkilemediği (tam kat olup olmadığı) belirtilmelidir. 2

3 4 Rezeksiyon materyelinin açılması: Lümen tümör seviyesine kadar proksimalden ve distalden açılmalıdır. Materyal proksimal mideyi içeriyorsa, lümen açılırken, mide fundusundan, yani büyük kurvatürden kesilmelidir. Tümörün bulunduğu segmentte, radial cerrahi sınır bütünlüğünü bozmamak amacı ile, fiksasyon sırasında, lümen açılmamalıdır. Eğer tümör bölgesinde, lüminal obliterasyon yok ise, tümör proksimalinden ya da distalinden lümen içine pamuk ya da gazlı bez sokarak, fiksatifin bu bölgeye daha iyi ulaşması ve lümenin açık olarak fikse olması sağlanabilir. (Çizimler Dr Mine Güllüoğluna aittir) 5Tümör lokalizasyonu: Tümörün / lezyonun lokalizasyonu gastroözofagial bileşkeye (GEJ) (tübüler özofagusun mide ile birleştiği yer) göre belirlenir. Tümörün/lezyonun, özofagusda ve midede yer alan kısımlarının ayrı ayrı boyutlarının belirlenmesi önemlidir. Tümör merkezinin özofagastrik bileşkeye göre konumu (Tümör merkezi özofagogastrik bileşkeye ne kadar cm uzakta?) dikkatle verilmelidir. Bu ölçüm ile tümör özofagus veya mide kaynaklı tümör olarak ele alınacaktır. (Bakınız CAP protokol 7.ed ve WHO Sınıflaması) 6 Tümörün şekli ve boyutu: Tümör ekzofitik, ülseratif veya diffüz infiltratif tipte olabilir. Çoğunlukla bu konfigürasyonların karışımı şeklinde görülmektedir. Tümörün makroskobik olarak derinliğini de belirtecek şekilde 3 boyut verilmelidir. 7 Tümör dışı alanların tanımlanması: Mide ve özofagus mukozaları incelenmeli, farklı görülen sahalar belirlenip, örneklenmelidir. Özellikle GEJ ayrıca incelenmeli ve örneklenmelidir. 8 Lenf düğümlerinin diseksiyonu: Özofagus ve mide için ayrı kodlanarak yapılmalıdır. 3

4 Not: Materyal, fiksasyon öncesi incelenmeli ve oryantasyonu yapılmalıdır. Ayrıca materyal en az 24 saat %10 luk formalin çözeltisi içinde fikse edildikten sonra makroskopik örnekleme yapılır. İnceleme sırasında; ÖZOFAGUS REZEKSİYONLARINDA MAKROSKOPİK ÖRNEKLEME; Tümörün örneklenmesi: Tümörün bulunduğu segment, tüm radial cerrahi sınırı mürekkep ile boyanarak, bir kaç cm proksimali ve distali de içerecek şekilde lümene dik, birbirine paralel kesiler ile kesilir. Ortaya çıkan halka şeklinde lümen parçaları, yan yana dizilir, tümörün incelemesi yapılır. Tümörün cerrahi sınırlara (distal, proksimal, radial) ve gastroözofageal bileşkeye uzaklığı, boyutları ve yapısı değerlendirilir. Tümör boyutları dilimlenen segmentlerin kesitlerinde görülen tümöral alanları birleştirip ölçerek üç boyut olarak verilmelidir. (Çizimler Dr Mine Güllüoğluna aittir) Tümör boyutuna göre değişebilmekle birlikte, tümörün en derin yerini (adventisya derin sınırı doku boyasıyla işaretleyerek) ve normal mide ve özofagus mukozasıyla ilişkisini de gösteren en az 4 örnek alınmalıdır. Küçük tümörlerde ve özellikle GEJ de lokalize tümörlerde, tümör ve çevre mukozanın birlikte gösterildiği haritalama yöntemi kullanılmalıdır. Hasta neoadjuvan tedavi sonrasında, tümörün tedaviye verdiği cevabın derecesine göre, farklı makroskobik özellikte lezyonlar görülebilir. Bazen küçük bir ülserasyon ya da duvarda belli belirsiz bir fibrozis alanı şeklinde tümör izlenebilir ya da hiç lezyon görülmeyebilir. Tümör regresyon derecesine karar vermeden ya da total regresyon tanısını koymadan önce, tüm tümör ya da lezyon alanının mikroskopik olarak incelenmesi gereklidir. 4

5 Cerrahi Sınırlar: Proksimal ve distal cerrahi sınırlar örneklenmelidir. Derin cerrahi sınır (radial cerrahi sınır) örneklemesi, tümörün en derin olduğu kesitte yapılmaktadır. (Metine bakınız) Özofagus duvarında defekt olduğu durumlarda, örnekleme sırasında defekte çevresinden dik uzanan kesitler ile parça alınır. Bu şekilde mikroskopik incelemede duvar kesitinin (bir ucunda) defekt kenarı görülür ve bu alanın histolojisi incelenebilir. (Çizimler Dr Mine Güllüoğluna aittir) Diğer lezyonlar: Tanımlanıp, örneklenmelidir Gastroözofagial bileşke: Ayrı bir örnek alınmalıdır. Normal mukoza: Ösofagus ve mide normal mukozasından bir kesit alınmalıdır. Lenf düğümleri: Tüm lenf düğümleri, lokalizasyona göre (özofagus, mide büyük ve küçük kurvatur) örneklenmelidir. Diseke edilen lenf nodlarının gangliyonlarının tamamı mikroskopik incelemeye alınmalıdır. Örnek Makroskopi 15cm uzunlukta ve 4cm çapa sahip özofagus, 5cm uzunlukta ve 12cm çapa sahip, 3cm uzunlukta küçük kurvatur, 8cm uzunlukta büyük kurvatur bulunduran, proksimal mideyi de içeren ösofagogastrektomi materyali. Materyal açılarak/ açılmadan/ tahta üzerine tespit edilerek gönderilmiştir. GEJ nın proksimalinde yerleşen, 4x3,5cm boyutlarında, grisarı renkte, santrali ülsere tümör izlenmiştir. Tümörün GEJ nı infiltre ettiği ve yaklaşık 1cmlik kısmının midede yer aldığı görülmüştür. Tümör proksimal cerrahi sınırdan 11cm, distal cerrahi sınırdan 4,5cm uzaklıktadır. Kesitlerde, tümörün 2cm derinlik gösterdiği ve müskülaris propriayı geçerek bir alanda adventisyal yumuşak dokuya ulaştığı, derin cerrahi 5

6 sınırdan 0,1mm uzaklıkta olduğu izlenmiştir. Tümör çevresi özofagus mukozasında, yaklaşık 3x2cmlik bir alanın, granüler özellikte, gripembe renkte olduğu tespit edilmiştir. Bu alan dışında, özofagus ve mide mukozasında kayda değer bulguya rastlanmamıştır. Özofagus çevresi yumuşak doku içinden, büyüğü 2cm uzun çaplı 5 adet, mide küçük kurvatur bölgesinden büyüğü 10mm uzun çaplı 5 adet, büyük kurvatür çevresinden büyüğü 8mm uzun çaplı 3 adet lenf düğümü diseke edilmiştir. 1Tümörden 3P (3K) 2Tümörün en derin olduğu yer (derin sınır mavi doku boyasıyla işaretlenmiştir) 1P (1K) 3 Tümörün normal mide ve özofagusla ilişkisi 2P (2K) 4 Proksimal cerrahi sınır 1P (1K) 5 Distal cerrahi sınır 2P (1K) 6 GEJ nın düzensiz olduğu alan 1P (1K) 7 Normal özofagus ve mide 2P (1K) 8 Ösofagus çevresi lenf düğümleri 5P (1K) 9 Mide küçük kurvatur çevresi lenf düğümleri 5P (3K) 10 Mide büyük kurvatur çevresi lenf düğümleri 3P (1K) Neoplazi dışı nedenlerle yapılan özofajektomi materyalleri: Genellikle koroziv madde nedenli yaygın ülserasyon ya da striktür nedeniyle ya da nadiren akalazya gibi nedenlerle total özofajektomi yapılabilir. Bu tip materyallarde lezyon alanının kapladığı segmentin uzunluğu, cerrahi sınırlara olan uzaklığı ya da varsa ilişkisi belirtilmelidir. Lezyonun yapısı tarif edilmeli, ülserasyon, kanama, fibrozis, striktür, obliterasyon varlığı ya da yokluğu tanımlanmalıdır. Örnekleme: Proksimal ve distal cerrahi sınırlar, proksimalden distale düzenli aralıklar ile tüm ösofagus örneklenmeli. Lezyon sınırlarında lezyonlu ve lezyonsuz bölge birlikte örneklenmeli, farklı alanlardan yapılan örneklemeler kodlanarak kasetlenmelidir. 6

7 İ.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Arşivi Raporlama: Özofagus karsinomları için CAP (College of American Pathologists) nin raporlama önerisi aşağıda örnek olarak verilmiştir. Spesimen: Özofagus Proksimal mide Diğer: Prosedür: Endoskopik rezeksiyon Özofajektomi Özofagogastrektomi Diğer: Tümör yeri: Servikal, proksimal özofagus Orta özofagus 7

8 * Üst torasik özofagus * Orta torasik özofagus Distal (alt torasik) özofagus Özofagogastrik bileşke Proksimal mide ve özofagogastrik bileşke Diğer: Belirlenemedi Tümörün özofagogastrik bileşke ile ilişkisi: Tümör tümü ile tübüler özofagusta lokalize ve özofagogastrik bileşke ile ilişkisi yok Tümör orta noktası distal özofagusta lokalize ve tümör özofagogastrik bileşkeyi de içeriyor Tümör orta noktası özofagogastrik bileşkede lokalize Tümör orta noktası proksimal mide ya da kardiyada lokalize ve tümör özofagogastrik bileşkeyi de içeriyor Belirlenemedi Tümör merkezinin özofagogastrik bileşkeye uzaklığı: cm Tümör boyutu En büyük çap: cm *Diğer boyutlar: x cm Belirlenemiyor Histopatolojik tip: Skuamöz hücreli karsinom Adenokarsinom Adenoskuamöz karsinom Küçük hücreli karsinom İndiferansiye karsinom Diğer : Karsinom ( Türü belirlenemiyor) 8

9 Histolojik Derece : Uygulanamıyor GX: Belirlenemiyor G1: İyi diferansiye G2: Orta derecede diferansiye G3: Az diferansiye G4: İndiferansiye Mikroskopik tümör yayılımı: Değerlendirilemiyor Primer tümör yok Yüksek dereceli displazi (insitu karsinom) Tümör lamina propriyayı invaze ediyor Tümör muskularis mukozayı invaze ediyor Tümör submukozayı invaze ediyor Tümör muskularis propriya yı invaze ediyor Tümör periözofagial yumuşak dokuları (adventisyayı) invaze ediyor Tümör çevre yapıları doğrudan invaze ediyor İnvaze edilen yapıyı belirtiniz : Cerrahi sınırlar: Proksimal sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom ile tutulum yok İnvaziv karsinom tutulumu var Displazi yok Displazi var Skuamöz displazi Displazi içeren intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) Displazi içermeyen intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) içeriyor Distal sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom ile tutulum yok 9

10 İnvaziv karsinom tutulumu var Displazi yok Displazi var Skuamöz displazi Displazi içeren intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) Displazi içermeyen intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) içeriyor. Çevresel (Radial, adventisyal) sınır (özofajektomi ya da özofagogastrektomi materyelinde) ya da derin cerrahi sınır (endoskopik rezeksiyon sınırında) Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom tutulumu yok İnvaziv karsinom tutulumu var Cerrahi sınırlarda tümör tutulumu yok ise: Tümörün en yakın cerrahi sınıra uzaklığı: cm Sınırı belirtiniz: Tedavi etkisi (neoadjuvan tedavi görenlerde) Tedavi uygulanmamış. Var * Rezidüel tümör yok (tam yanıt, derece 0) * Belirgin yanıt (Minimal rezidüel kanser, Derece 1) * Orta derecede yanıt (Derece 2) * Yanıt yok (Derece 3, zayıf yanıt ya da yanıt yok) Tedavi bilgisine ulaşılamıyor. Lenfovasküler invazyon Yok Var Belirlenemiyor Perinöral invazyon Yok Var 10

11 Belirlenemiyor Patolojik evre (ptnm) TNM tanımlamaları m (multipl primer tümör) r (rekurren) y (tedavi sonrası) *Bu şema Dr. Kemal Deniz tarafından çizilmiştir. Primer Tümör (pt) ptx: Değerlendirilemiyor pt0: Primer tümör yok ptis: Yüksek dereceli displazi pt1: Tümör lamina propria, muskularis mukoza, ya da submukoza yı invaze ediyor pt1a: Tümör lamina propria ya da muskularis mukoza yı invaze ediyor pt1b: Tümör submukoza yı invaze ediyor pt2: Tümör muskularis propriyayı invaze ediyor pt3: Tümör adventisya yı invaze ediyor pt4: Tümör çevre yapıları invaze ediyor. Belirtiniz: pt4a: Plevra, perikard, ya da diyaframı invaze eden rezekte edilebilir tümör pt4b: Diğer komşu yapıları ( aorta, vertebra gövdesi, trakea vb) invaze eden rezekte ediemeyen tümör 11

12 Bölgesel lenf düğümleri (pn) pnx: Değerlendirilemiyor pn0: Bölgesel lenf düğümü metastazı yok pn1: 12 adet bölgesel lenf düğümü metastazı pn2: 3 6 bölgesel lenf düğümü metastazı pn3: 7 ya da daha fazla bölgesel lenf düğümü metastazı İncelenen lenf düğümü sayısı:metastatik lenf düğümü sayısı: Uzak metastaz (pm) Bilinmiyor pm1: Uzak metastaz var *Biliniyorsa bölgeyi belirtiniz: Ek patolojik bulgular: İzlenmedi. Barrett özofagusu Displazi Düşük dereceli Yüksek dereceli Özofajit (tipi): Gastrit (tipi): Diğer: 12

13 MİDE: Mide karsinomları için makroskopik inceleme ve raporlama: I. Genel Bilgiler Örneğin üzerindeki numara ve isim ile istem kâğıdındaki bilgiler karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilir. Önceki biyopsi tanısı, lezyonun endoskopik tarifi (özellikle erken mide karsinomlarında endoskopik biyopsinin yeri; izlenen lezyonun düz, çökük, ülsere, polipoid olması gibi özellikleri; polipoid lezyon veya saplı lezyonun endoskopi ile eksize edilmişse önceki yeri (bazı klinisyenler mürekkep ile işaretleme yapmaktadır) tanımlanmalıdır. II. Rezeksiyonun tanımlanması (Örnek tercihen taze halde incelenmelidir) Total, subtotal gastrektomi (proksimal, distal); bulunan ek yapılar: özofagus distali, daha önce kısmi rezeksiyon ve anastomoz yapılmış mide (Billroth ameliyatı yapılmış remnant midede karsinom) tanımlanır Proksimal ve distal uçları ve anterior posterior yönleri belirlenir (kuşku varlığında cerraha danışılmalıdır). Oryantasyon için kullanılabilecek anatomik bölgeler: omentum majus (lateroinferior), kısa ve düz küçük kurvatur (mediyal), dar gastroözefageal bileşkekardiya proksimal cerrahi sınırı (proksimal), pilorik sfinkter kası (distal) kullanılabilir. Örnek üzerinde dikiş ipi, metal dikiş gibi yabancı cisim varlığı belirtilmelidir. Cerrahi sırasında/sonrasında iyatrojenik perforasyon, ameliyathanede tümörden örnek alınması gibi işlemlere bağlı doku defekt alanları var ise belirtilir. Makroskopik boyutlar ölçülür ve kayıt edilir III. Proksimal ve distal cerrahi sınırların saptanması ve boyanması Kesin oryantasyon sonrasında cerrahi kesi yüzleri mürekkep ile boyanmalıdır. Özellikle makroskopik olarak tümör cerrahi sınırlara yakın olduğunda, lümen açılmadan önce açılma hattının her iki yanına ataç tutturulması daha sonra tespit olmuş örneğin oryantasyonunda fayda sağlayacaktır. IV. Materyalin örneklenmesi 13

14 Doğru oryantasyondan sonra dıştan ve/veya açık cerrahi sınırdan parmak lümene ilerletilerek hafifçe palpasyon ile tümörün yeri belirlenmeye çalışılır. Ele gelen kitle oluşturmayan tümörlerde bu yöntem ile sonuç alınamaz; bu halde mide kural olarak büyük kurvaturdan açılmalıdır. Ele gelen kitle büyük kurvatur yerleşimli ise tümörün bütünlüğünün bozulmaması için küçük kurvaturdan veya anterior veya posterior duvardan açılmalıdır (diseksiyon tekniği istisnalar içermekte olup olguya göre hareket etmek uygun olacaktır). Omentum majus mideye yakın kısmından diseke edilebilir; bu daha rahat bir örnekleme ortamı sağlayabilir. Ancak burada tümör dokusunun yakın olduğu serozal dış yüzün bütünlüğünün bozulmasına ve mide duvarındaki ve hemen çevresindeki lenf düğümlerının gözden kaçmasına izin verilmemelidir. Açılmış mide örneği önce gözlenmeli ve görülebilecek bulgular kayıt edilmelidir: mide rugalarının düzleşmesi kabalaşması, izlenen lezyon var ise sayısı, yerleşim yeri (fundus, antrum, korpus, anterior posterior duvar, büyük küçük kurvatur) boyutları, lezyonun cerrahi sınırlara uzaklığı, makroskopik özellikleri (polipoid, ülsere), tüm duvarın tutulması, sertleşmesi gibi difüz karsinom özellikleri belirtilmelidir. UYARI: İntraoperatif inceleme, proksimal ve distal cerrahi sınırlar için yapılmalıdır; tümörden örnek alınması cerrahi yöntemi etkilemeyecekse tümör mide duvarı invazyon derinliği, yakın cerrahi sınırlar ve serozal yüz ilişkisini zedeleyeceğinden yapılmamalıdır (Bkz. Madde 7). V.Taze dokunun fotoğraflanması Tümör rezeksiyonlarının olanaklar el verdiğince fotoğraflanması önerilmektedir. VI. Taze tümör dokusunun dondurulması Bilimsel araştırma amaçlarıyla, donmuş taze tümör kesitinde çalışılması düşünülen özel boyama yöntemleri moleküler çalışmalar için veya doku bankası oluşturma amacıyla tümör dokusunun ve / veya normal görünen mukozanın örnekleri bu aşamada alınabilir; ancak prognostik belirteçlerin bütünlüğünün bozulmaması için cerrahi sınır ve serozal yüz zedelenmeden yüzeyel örnekler alınmalıdır. Bu yöntem çeşitli merkezlerde değişiklik gösterebilir. VII. Tespite bırakma Örnek açıldıktan sonra düz bir halde ve geniş bir kapta fiksatife bırakılmalıdır. Bu süre formaldehid için genelde 24 saat olarak verilmektedir; fiksatif maddeye göre değişiklikler 14

15 yapılabilir saatten daha fazla tespitin dokunun antijenik özelliklerini bozabileceği unutulmamalıdır. Hedefe yönelik tedaviler için güncel testlerin (ör: HER2 testi) 6saatin altnda ve 24 saatin üzerinde formolde kalan tümör dokusunda yanlış negatif veya yanlış pozitif sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Formol tespit süresinin standardizasyonu patoloji laboratuarının kontrolu altında olmalıdır. Tümörlü alandan bir örneğin erken dönemde ilerdeki olası testler açısından işaretlenerek ayrılması, tespit süresinin daha kontrollü olmasını sağlayabilir. Örneğin yatay konumda kalmasının sağlanması için örneğin kenarları iğne raptiye ile karton, mukavva, plastik gibi bir yüzeye tutturulması tercih edilmelidir. Bu durum endoskopik mukozal veya submukozal rezeksiyonlar için özellikle şarttır. Taze dokuda mukozal yüzeye dokunurken zarar verilmemelidir. Bu özellikle epitelyal yapılar ve tümörlerde mikroskopik bütünlüğün korunması için önemlidir. VIII. Tespit olmuş materyalin örneklenmesi Genel: Tümörün bulunduğu alanda dış yüz tümüyle mürekkep ile boyanmalıdır (Bu işlem tercihe göre tespit öncesi taze dokuya da uygulanabilir; ancak mürekkebin iyi kuruduğuna / sabitlendiğine emin olmak gerekir). Bu noktada doku defektlerine dikkat edilmeli ve mide duvarı içine mürekkep sızması önlenmelidir. Mürekkebin kuruması veya solüsyon ile sabitlenmesi sonrasında izlenen lezyonlar seri halde dilimlenmeli ve kesit yüzeyleri invazyon derinliği açısından gözlenmelidir. Tümöral olduğu düşünülen diğer lezyonlar var ise bunlar da boyuta bağlı olarak dilimlenmelidir. Özellikle ülsere lezyonlar aksini gerektirecek bir durum veya gözlem yoksa tümüyle örneklenmelidir. Tümör: Tümör örnekleri en az 5 adet olmalıdır; bu olguya göre artabilir. Mezenkimal lezyonlardan cm başına bir blok örneklenmesi önerilir. Ayrıca erken mide karsinomu tanısı olan ve / veya makroskopik olarak izlenebilen kabarık veya çökük/ülsere lezyon oluşturmamış neoplaziler için eldeki tüm örneğin haritalanarak örneklenmesi gerekebilir. Burada önceki biyopsi tanısı ve endoskopik bulgular yönlendiricidir. Haritalama işlemi örneğin temsili bir resminin çizilmesi ve örneklenen blokların tümüyle kodlanarak kayıt edilmesi ile yapılmalıdır. Kesin gerekli olmamakla beraber eksize edilen ve bloklanacak dilimlerin her defasında belirli bir ucunun mümkünse ilk kullanılan renkten farklı bir renkteki mürekkep ile işaretlenmesi makroskopik ve mikroskopik değerlendirme için fayda sağlayacaktır. Bu yaklaşım özellikle endoskopik mukozal ve submukozal örneklerde önemlidir. Tümör invazyon derinliği: En önemli prognostik belirteçlerden olduğundan tümörün seri halde dilimlenmesi ve çıplak gözle izlenen en derin invazyon ucunun bulunduğu örneklerin 15

16 tam kat kasetlenmesi gerekir. Makroskopik invazyon derinliği gerçek invazyon derinliği ile her zaman uyuşmasa da bu tür alanlar öncelikle örneklenmelidir. Kesme ve dilimleme işlemleri esnasında tümör ekimi yaratmamak bu aşamada özellikle önemlidir. Bunun için temiz bir zemin, sık yıkanan ve değiştirilen bistüri uçları / bıçaklar kullanılmalıdır. Tümörün derinliği (yüksekliği) tek bir kasete sığmayacak kadar büyükse, belirlenen alan tam kat çıkarılır, kodlanarak ikiye veya üçe bölünür. Bu parçaların belirli yüzlerinin boyanması (örn. Dış yüzlerinin) mikroskopik oryantasyonu kolaylaştıracaktır. Kesme işlemi lümenden serozaya doğru ve tek bir itici darbe ile olmalı, ileri geri hareketler uygulanmamalıdır. Proksimal ve distal cerrahi sınırlar iki yöntemle örneklenebilir: cerrahi sınır düzlemine dik dilimler halinde veya düzleme paralel bir halkanın çıkartılarak boyalı yüze yatırılması ile ( en face örnekleme). Çeşitli merkezlerde farklı yöntemler uygulanmakla birlikte (örn. yakın cerrahi sınırı dik, uzak cerrahi sınırı halka şeklinde almak) tümörün yakın olduğu cerrahi sınırın tümörün yakınlığına bağlı olarak artan sayıda kasetler ile dikine örneklenmelidir; bu sayede tümörün boyalı kenara temasının varlığı, teması yoksa ne kadar yakın olduğu ve bu dilimdeki duvar invazyon derinliğinin değerlendirilmesi mümkündür. Radiyal (omental) cerrahi sınır: Bu sınırlar, mide üzerinde cerrah tarafından diseke edildikten sonra küçük kurvatur üzerinde bırakılan omentum minus kısmına ait periton ile kaplı olmayan bölge ile büyük kurvatur üzerindeki omentum majustaki benzer şekilde kalan ve viseral periton ile kaplı olmayan cerrahi sınırlardır. Bu alanların periton ile örtülü kısımları, mürekkep ile boyanarak dikine alınacak parçalar ile örneklenmelidir. Tümör makroskopik olarak uzakta ise tek parça yeterli olabilecekken tümör yakın veya hemen bu alanların komşuluğunda ise birden fazla örnek alınmalıdır. Proksimal yerleşimli mide tümörlerinde materyalin üzerindeki ösofagusun radiyal cerrahi sınırı da boyanıp, kodlanarak örneklenmelidir. Tümör ve komşu normal doku alanlarını içeren örnekler alınmalıdır. Normal mide alanlarının örneklenmesi (mümkünse kardiya, fundus, antrum gibi kodlarla örneklenmesi altta yatan olası etyolojiyi ortaya çıkarmada faydalıdır). Var olan diğer lezyonların örneklenmesi: Hiperplastik polipler, hamartomatöz polipler gibi. IX. Lenf düğümü diseksiyonu Lenf düğümlerının büyük ve küçük kurvatur şeklinde gruplanması önerilmektedir. Diseksiyon diğer örneklemelerden sonra yapılmalıdır. En az 15 lenf düğümunun diseke edilmesi bildirilmekte ancak bu cerrahi rezeksiyon örneğinin büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Olabildiğince çok lenf düğümu diseke etmek için uğraşılmalıdır. Diseksiyon sonrası çözücü 16

17 bir sıvı ile yağ dokuların arındırılması ile bu sayı artırılabilir. Diseke edilen en büyük lenf düğümu boyutu belirtilmelidir. Özellikle radiyal (omental) cerrahi sınırlara en yakın olan lenf düğümunun bu sınırlara uzaklığı kayıt edilmelidir. Sayı kadar önemli olan lenf düğümlerının bölgesel veya uzak olduğudur; ancak bu çoğunlukla cerrah tarafından belirlenmekte, uzak lenf düğümlerı ayrı olarak gönderilmektedir. Bölgesel lenf düğümleri: Küçük kurvatur (küçük omental, sol gastrik, kardioösofageal, hepatika komunis, çölyak, hepatoduodenal), büyük kurvatur (büyük omental, gastroduodenal, gastroepiploik, pilorik, pankreatikoduodenal), pankreatosplenik, a. splenika komşuluğu lenf düğümleri. Uzak lenf düğümleri: Retropankreatik, paraaortik, mezenterik, portal lenf düğümleri. X. Raporlama Mide karsinomları için CAP nin raporlama önerisi aşağıda örnek olarak verilmiştir. Spesmen türü Mide korpus Mide antrum Distal özofagus Proksimal duodenum Prosedür Endoskopik rezeksiyon Parsiyel gastrektomi, proksimal Parsiyel gastrektomi, distal Parsiyel gastrektomi, diğer Total gastrektomi Diğer Tümör yerleşimi Kardiya / fundus/ korpus/ antrum/ pilor Küçük kurvatur/ büyük kurvatur Anterior duvar/ posterior duvar Tümör boyutu En büyük boyut cm 17

18 Ek olarak iki boyut verilebilir veya Diğer boyutlar:..x.cm Histolojik Tip Papiller adenokarsinom Tübüler adenokarsinom Müsinöz adenokarsinom (%50 den çok müsinöz) Zayıf kohezif karsinom (Taşlı yüzük hücreli karsinom (%50 den çok taşlı yüzük hücreli) ve diğer varyantlar) Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Küçük hücreli nöroendokrin karsinom İndiferansiye karsinom Diğer Spesifiye edilemeyen Histolojik Derece GX: Değerlendirilemiyor G1: İyi diferansiye (gland oranı >%95) G2: Orta derecede diferansiye (%5095 gland) G3: Az diferansiye (<%49 gland, taşlı yüzük hücreli karsinom) G4: İndiferansiye Tümörün Mikroskopik Yayılımı Yüksek dereceli displazi/in situ karsinom Tümör lamina propriyaya invaze Tümör müskülaris mukozaya invaze Tümör submukozaya invaze Tümör müskülaris propriyaya invaze Tümör subserozal bağ dokusuna invaze Tümör serozayı penetre ediyor (viseral periton) Tümör komşu yapıları doğrudan invaze ediyor Tümör visseral periton (seroza) yüzeyini penetre ediyor VE komşu yapıları doğrudan invaze ediyor 18

19 Cerrahi sınırlar Proksimal Cerrahi Sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok İnvaziv karsinom var Yüksek gradeli displazi/ İn situ karsinom yok Yüksek gradeli displazi /İn situ karsinom var Düşük gradeli displazi var Distal Cerrahi Sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok İnvaziv karsinom var Yüksek gradeli displazi/ İn situ karsinom yok Yüksek gradeli displazi /İn situ karsinom var Düşük gradeli displazi var Omental (Radiyal) Sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok Küçük omental sınırda invaziv karsinom Büyük omental sınırda invaziv karsinom Derin Sınır (endoskopik rezeksiyonlarda verilir) Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok İnvaziv karsinom var Yan (Lateral) Sınır (endoskopik rezeksiyonlarda verilir) Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom veya yüksek dereceli displazi (in situ karsinom) yok 19

20 İnvaziv karsinom var Yüksek dereceli displazi (İn situ karsinom) var Düşük dereceli displazi var Tüm sınırlar invaziv karsinomla tutulu değilse : İnvaziv karsinomun en yakın cerrahi sınıra ( ) uzaklığı:..mm Tedavi etkisi (Neoadjuvant tedavi uygulanan karsinomlara verilmelidir) Kemoterapi veya radyoterapiye verilen yanıt raporda belirtilmelidir. Tedavi yanıtı için birçok derecelendirme sistemi olmakla birlikte aşağıdaki sistem önerilmektedir. Öncesinde tedavi; Yok Var * Rezidüel tümör yok (komplet yanıt, grade 0) * Belirgin orta derecede yanıt (grade 1, minimal rezidüel kanser) * Minimal yanıt (grade 2) * Yanıt yok (grade 3) Tanım Derece Canlı kanser hücresi yok 0 (Tam yanıt) Tek veya küçük gruplar halinde kanser 1 (Orta derecede yanıt) hücresi Fibrozis ile birlikte residüel kanser 2 (Minimal yanıt) Tümör ölümü minimal veya hiç yok, yaygın 3 (Zayıf yanıt) residüel tümör Lenfovasküler invazyon Var Yok Belirsiz 20

21 Perinöral invazyon Var Yok Belirsiz Patolojik Evre (ptnm) TNM tanımları m (multiple primer tümör) r (nüks) y (tedavi sonrası) *Bu şema CAP protokolünden uyarlanarak Dr. Kemal Deniz tarafından çizilmiştir. 21

22 Primer Tümör (pt) ptx: Değerlendirilemiyor pt0: Primer tümör yok ptis: İn situ karsinom / Yüksek dereceli glandüler displazi pt1: Tümör lamina propriya, müskülaris mukoza, submukozaya invaze pt1a: Tümör lamina propriya veya müskülaris mukozaya invaze pt1b: Tümör submukozaya invaze pt2: Tümör müskülaris propriyaya invaze pt3: Tümör subserozal bağ dokusuna invaze, ancak visseral periton veya komşu yapıların tutulumu yok pt4: Tümör serozaya (visseral periton) veya komşu yapılara invaze pt4a: Tümör serozaya (visseral periton) invaze pt4b: Tümör komşu yapılara invaze Bölgesel lenf düğümleri (pn) pnx: Değerlendirilemiyor pn0: Lenf düğümü metastazı yok pn1: 12 perigastrik lenf düğümü metastazı pn2: 36 perigastrik lenf düğümü metastazı pn3: 7 ve üzeri perigastrik lenf düğümü metastazı pn3a: 715 perigastrik lenf düğümü metastazı pn3b: 16 ve üzeri perigastrik lenf düğümü metastazı İncelenen lenf düğümü sayısı:metastatik lenf düğümü sayısı:uzak Metastaz (pm) pm0: Uzak metastaz yok pm1: Uzak metastaz var Yeri: Diğer patolojik bulgular İntestinal metaplazi Displazi Gastrit (Helikobakter pilori gastriti, diğer gastritler) Polipler 22

23 *HER 2 histokimya Çalışması * Yapılıyor * Yapılmadı * Negatif (Skor 0) * Negatif (Skor 1+) * Equivocal (Skor 2+) * Pozitif (Skor 3+) * Pozitif membranöz boyanan hücre %: HER 2 In Situ Hibridizasyon Çalışması: bu bölümün bir kısmı İngilizce olmuş.?? *Yapılan Test: * Fluorescence in situ hibridizasyon(fish) * Chromogenic in situ hibridizasyon (CİSH) o * Silver in situ hibridizasyon (SİSH) * Diğer: * Yapılıyor * Yapılmadı * Amplifiye değil(her2:cep17 ratio <2.0) * Amplifiye (HER2:CEP17 ratio 2.0) * HER2 gen kopya sayısı/hücre: *Kromozom 17 sayısı/hücre: *Oran: Notlar 1. Epitelyal tümörler dışındaki (örn. gastrointestinal stromal tümörler, diğer mezenkimal tümörler, granüler hücreli tümör, lenfomalar vs) neoplaziler ve özellikle endokrin nitelikteki epitelyal tümörler için farklı evreleme ve prognoz belirleme yaklaşımları mevcuttur. 2. En büyük çaptaki metastatik lenf düğümünün boyutunun belirtilmesi klinik tarafından istenebilmektedir. 3. Metastatik lenf düğümündeki tümör tipi belirtilmelidir. 4. Hemen tümör çevresindeki lenf düğümleri bazen doğrudan tümör ilerlemesi ile tutulmaktadır; bu durumdaki lenf düğümlerinin ayrı bir ifade ile belirtilmesini öneren görüşler vardır. 5. Mikrometastazlar (0.22 mm çapındaki metastaz odağıdır) belirtilmelidir. 6. Duvar içinde ilerleme ile duodenum veya ösofagusa invazyon varsa bu komşu organ invazyonu değildir; burada yine duvardaki tümör invazyon derinliği ele alınmalı ve belirtilmelidir. 23

24 7. Tümör viseral peritona infiltre olmadan gastrokolik veya hepatoduodenal ligamana ya da omentum majus veya minusa ilerlemiş ise bu tümörler TNM de T3 olarak evrelenir; viseral periton infiltre ise T4 olarak evrelenir. 8. Tümör cerrahi sınırda yok ancak yakınlığı mm cinsinden verilmeli ayrıca cerrahi sınırda displazi mevcut ise belirtilmelidir. İNCE BAĞIRSAK: I. Genel bilgiler İnce bağırsak örnekleri patoloji laboratuvarına endoskopik biyopsi, endoskopik polipektomi veya rezeksiyon materyali olarak gönderilir. Rutinde endoskopi işlemi sırasında tümör, tümör öncül lezyonu, enfeksiyöz veya inflamatuar bağırsak hastalıklarının tanısını koymak amacıyla bulbus, duodenum ve ileum biyopsileri yapılmaktadır. İnce bağırsak cerrahi rezeksiyonları ise klinik ön tanı (tümöral, iskemik, inflamatuvar vs) doğrultusunda farklı ince bağırsak kısımlarını içeren, farklı uzunluklarda, mezenter içeren veya içermeyen segmental rezeksiyon ya da pankreatikoduodenektomi materyeli olarak patoloji laboratuvarına gelir. Rezeksiyon şekli lezyonun tipine, lokalizasyonuna ve cerrahi sınırların önemine göre tercih edilmektedir. II. Cerrahi Rezeksiyon Makroskopik değerlendirme Bu bölümde ince barsak segmental rezeksiyon spesmenlerinin makroskopik değerlendirmesi konu edilecektir. Pankreatikoduodenektomi materyeli makroskopik değerlendirmesi hepatopankreatikobilier sistem makroskopi föyünde daha ayrıntılı yer almaktadır. 24

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya Bu konuşmada

Detaylı

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus Tümörleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus tümörleri Benign / iyi huylu tümörler Malign / kötü huylu tümörler daha fazla! Skuamöz /yassı hücreli karsinom (SCC) Dünyada en çok görülen özofagus

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Cerrahi İlkeler ve Türkiye de Durum Dr. Dursun Buğra Mide Tümörleri Sempozyumu 17-18 Aralık 2004, İstanbul TNM Sınıflaması 2002 T Tümör Tis Karsinoma in situ (lamina

Detaylı

TÜKRÜK BEZLERİ (CAP PROTOKOLÜ )

TÜKRÜK BEZLERİ (CAP PROTOKOLÜ ) TÜKRÜK BEZLERİ (CAP PROTOKOLÜ ) Prof.Dr.Fulya Çakalağaoğlu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği 10.11.2012 TÜKRÜK BEZLERİ (CAP- 2012 HAZİRAN A GÖRE

Detaylı

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Rehber ve Protokoller NHSBPS http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen /publications/nhsbsp58-low-resolution.pdf

Detaylı

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MIDE KANSERİ Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI GENEL BİLGİLER %95 adenokarsinom Hastaların %80 i ileri evrelerde müracaat eder, metastaz nedeniyle kaybedilir 20.000 yeni vaka 30 yıl öncesine

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER 7 KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER Dr. Işınsu KUZU Dr. M. Ayhan KUZU Kolorektal kanser kadınlarda ve erkeklerde en sık gözlenen kanserlerden olmakla beraber,

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 AMAÇ Mide kanserini en erken aşamada yakalamak Cerrahi tedavisini erken gerçekleştirip, topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak YÖNTEM

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Seher YÜKSEL 1, Berna SAVAŞ 2, Elçin KADAN 3, Arzu ENSARİ 2, Nazmiye KURŞUN 4 1 Gümüşhane

Detaylı

YENİ TANI KONULMUŞ MİDE KANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE 18F- FDG PET/BT NİN ROLÜ. Dr. Mustafa FİLİK NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

YENİ TANI KONULMUŞ MİDE KANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE 18F- FDG PET/BT NİN ROLÜ. Dr. Mustafa FİLİK NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ TANI KONULMUŞ MİDE KANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE 18F- FDG PET/BT NİN ROLÜ Dr. Mustafa FİLİK NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK

Detaylı

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK 1 Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK KOLOREKTAL KANSERLER GİS in en çok rastlanan tümörleridir. Dünyada erkeklerde KRK lar AC Ca'lardan, kadınlarda meme Ca'lardan sonra 2. sıklıkta görülürler. Ülkemizde ise KRK malign

Detaylı

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Dünya üzerinde kanserden ölümler içinde en sık rastlananlardan Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde sık Metastatik potansiyellerine göre benign veya

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ADENOKARSİNOMLARDA HİSTOLOJİK ALT TİPLER. Prof. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji A.D. 21. Ulusal Patoloji Kongresi İzmir

ADENOKARSİNOMLARDA HİSTOLOJİK ALT TİPLER. Prof. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji A.D. 21. Ulusal Patoloji Kongresi İzmir ADENOKARSİNOMLARDA HİSTOLOJİK ALT TİPLER Prof. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji A.D. 21. Ulusal Patoloji Kongresi 17.11.2011 İzmir Adenokarsinom WHO 1967 1981 Bronkojenik o Asiner o Papiller Bronkiolo-alveoler

Detaylı

Endometrium Karsinomları

Endometrium Karsinomları Endometrium Karsinomları Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ankara Endometrium Adenokarsinomlarının Histolojik Tipleri Endometrioid adenokarsinom Silli

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

Nazal kavite ve paranazal sinüs kanserli materyallerin raporlanmasında: CAP protokolleri. Dr. Ünsal Han, 2012 SB Ankara Dışkapı YB EAH

Nazal kavite ve paranazal sinüs kanserli materyallerin raporlanmasında: CAP protokolleri. Dr. Ünsal Han, 2012 SB Ankara Dışkapı YB EAH Nazal kavite ve paranazal sinüs kanserli materyallerin raporlanmasında: CAP protokolleri Dr. Ünsal Han, 2012 SB Ankara Dışkapı YB EAH AJCC, DSÖ,UICC. gibi TNM temelli tüm sınıflamaları kapsayan Tanı ve

Detaylı

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Şikayeti: Sağ memede kitle Hikayesi: Sağ memede olan kitlenin son bir ayda daha da büyümesi üzerine doktora başvurmuş. Menarş: 14 İlk doğum yaşı:

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3 Sorular Soru 1 a) BT US izleminde boyut artışı gösteren ovaryan kompleks kistik bir lezyon için ne yapılmalıdır? b) PET BT c) MR d) Laparoskopi e) Laparotomi Soru 1 a) BT US

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK HASTA SUNUMU 47 yaşında erkek hasta; midede yanma, ekşime, bulantı, kusma, geğirme hissi ve epigastrik rahatsızlık hissi.. Progresif olarak katı gıdaları yemede güçlük İki defa olan

Detaylı

ENDOSONOGRAFİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER DR. EMRAH ALPER

ENDOSONOGRAFİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER DR. EMRAH ALPER ENDOSONOGRAFİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER DR. EMRAH ALPER EUS eğitimi teorik bilgi ile desteklenen hands-on bir süreçtir Kendi kendine yada yabancı ülkedeki bir merkezde TEMEL endosonografik değerlendirmeyi

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus Kanseri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve %1,5-2 oranında görülmektedir. Gastrointestinal

Detaylı

İNDETERMİNE KOLİT TANI. Patoloji. Makroskopik bulgular

İNDETERMİNE KOLİT TANI. Patoloji. Makroskopik bulgular İNDETERMİNE KOLİT 1970 lerde kronik inflamatuar barsak hastalığı için kolektomi ya da proktokolektomiye giden bir grup hastada klasik Crohn hastalığı (CH) ya da ülseratif kolit(ük) bulguları saptanmadığı

Detaylı

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) gastrointestinal

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) gastrointestinal güncel gastroenteroloji 13/2 Gastrointestinal Stromal Tümörlerde MDBT ve MR Görüntüleme Nazan ÇİLEDAĞ, Kemal ARDA, Pelin Demir GÜMÜŞDAĞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü,

Detaylı

PLEVRANIN KARSİNOM METASTAZ OLGU SERİSİ. Doç. Dr. Sibel Perçinel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PLEVRANIN KARSİNOM METASTAZ OLGU SERİSİ. Doç. Dr. Sibel Perçinel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PLEVRANIN KARSİNOM METASTAZ OLGU SERİSİ Doç. Dr. Sibel Perçinel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 1 65/E Sağ akciğer üst lob anterior segmentte, lateral plevral yüzeye uzanan,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Gastrointestinal sistem (G S) de lümen içerisindeki

Gastrointestinal sistem (G S) de lümen içerisindeki Güncel Gastroenteroloji Endoskopik Ultrasonografi Mehmet C NDORUK Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal Ankara Gastrointestinal sistem (G S) de lümen içerisindeki lezyonların üst gastrointestinal

Detaylı

KEMORADYOTERAPİ ALAN MİDE KANSERLİ HASTALARDA CD133 VE Kİ-67 NİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

KEMORADYOTERAPİ ALAN MİDE KANSERLİ HASTALARDA CD133 VE Kİ-67 NİN PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KEMORADYOTERAPİ ALAN MİDE KANSERLİ HASTALARDA CD133 VE Kİ-67 NİN PROGNOSTİK ÖNEMİ UZMANLIK TEZİ Dr. İREM SARICANBAZ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri DSÖ(2006) sınıflaması Yassı Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Bazoskuamoz Karsinom Melanositik Dermal Nevus Melanom DSÖ DERİ TÜMÖRLERİ SINIFLAMASI

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Doç.Dr. Mine Güllüoğlu İÜ İTF Patoloji AD Mart 2015 SAFRA KESESİ ANOMALİLERİ Anomaliler Safra taşları Şekil anomalileri

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Kolorektal Kanserler. Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

Kolorektal Kanserler. Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK Kolorektal Kanserler Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK Kolon duvarı İçten dışa; Mukoza Submukoza Sirküler kas tabakası Longitidunal kas tabakası Seroza Kolon Kanseri Kolon ve rektum kanseri gastrointestinal sistemin

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM Dr.Merih Güray Durak DEÜTF Patoloji ABD 9.Ekim.2014 İzmir Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantısı Meme Kanserinde HER2 HER2 (human epidermal growth factor receptor

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı GLEASON DERECELENDİRME SİSTEMİ GLEASON SKORU Hastalığın evresi Biyokimyasal ve

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

MİDE KANSERİ OLGULARINDA AMELİYAT SONRASI SAĞKALIMA ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ

MİDE KANSERİ OLGULARINDA AMELİYAT SONRASI SAĞKALIMA ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ III.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF:PROF.DR.MEHMET MİHMANLI MİDE KANSERİ OLGULARINDA AMELİYAT SONRASI SAĞKALIMA ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı VİZYONUMUZ Üstün mesleki bilgi ışığında yüksek profesyonel standartlarda tıbbı sanat icra etmek MİSYONUMUZ Her hasta için özenli, titiz

Detaylı

Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi

Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi Doç. Dr. Şahin Çoban Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Gastrik polipler Menetrier hastalığı Parsiyel

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

KOLON KANSERİ. Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KOLON KANSERİ. Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLON KANSERİ Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLON KANSERİ GİS İN EN ÇOK RASTLANAN TÜMÖRLERİDİR. ERKEKLERDE: AKC KANSERİNDEN KADINLARDA MEME KANSERİNDEN SONRA EN SIK RASTLANAN

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir PANKREAS KARSİNOMU Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Özet: Son yıllarda kesitsel görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile pankreas kanseri saptanma oranında tüm

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

İTF

İTF Vaka takdimi 65 yaş, E Sağ sternoklaidomastoid kas posteriorunda 3,5x2,5 cm Yoğun kontrast tutulumu gösteren metastatik lenf nodu Klinik tanı: Tiroid Ca met? İİA yapıldı Prot. No. 24738-11 Hasta başı yeterlik

Detaylı

Cebinizdeki Görüntü Analizi. Ki67 Proliferasyon İndeksini Belirlemek İçin Pratik Ve Basit Uygulama. Dr. Haldun Umudum Ufuk Üniversitesi, Ankara

Cebinizdeki Görüntü Analizi. Ki67 Proliferasyon İndeksini Belirlemek İçin Pratik Ve Basit Uygulama. Dr. Haldun Umudum Ufuk Üniversitesi, Ankara Cebinizdeki Görüntü Analizi. Ki67 Proliferasyon İndeksini Belirlemek İçin Pratik Ve Basit Uygulama. Dr. Haldun Umudum Ufuk Üniversitesi, Ankara Giriş: Günlük patoloji pratiğinde Ki67 pozitif hücrelerinin

Detaylı

NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE LOKAL TEDAVİLER VE HASTA SEÇİMİ

NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE LOKAL TEDAVİLER VE HASTA SEÇİMİ NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE LOKAL TEDAVİLER VE HASTA SEÇİMİ PROF. DR. ERHAN HAMALOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Gastrointestinal trakt vücuttaki en büyük nöroendokrin

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI PATOLOJİ: Submukozal lenfoid dokunun proliferasyonu nedeniyle intraluminal obstrüksiyon gelişir ve

Detaylı

IYE'D -' """ A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T.

IYE'D -'  A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rlfik Rl 'Rt;l'T. TU lt@ IYE'D -' """ A 1 IGI Editörler Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R ANKARA NUMUNE HASTANESİ'NDE 1985-1990 YILLARI ARASINDAKİ

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 10-10 - 2015 ANKARA Ülkemizin başı sağ olsun Değerli Hocamızı saygıyla anıyoruz Prof.

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz OLGU SUNUMU Prof. Dr. Yeşim Gürbüz HİKAYE 48 yaşında bayan hasta, 2 senedir nefes darlığı olan hasta dahiliyeye başvurmuş, Tiroit palpasyonunda sol lopta 3x2 cm boyutunda kitle ele gelmiş, MNG tanısı

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı