PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU"

Transkript

1 PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU* Mart 2012 *Bu kılavuz;dr. Kemal Deniz, Dr. Berna Savaş, Dr. Özgür Ekinci, Dr Mine Güllüoğlu, Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel, Dr. Gülen Doğusoy, Dr.Özgül Sağol, Dr.Banu Bilezikçi, Dr.Sibel Erdamar Çetin, Dr.Süha Göksel tarafından hazırlanmıştır..

2 ÖZOFAGUS I Biyopsi: Örneğin üzerindeki numara ve isim ile istem kâğıdındaki bilgiler karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilir. Biyopsi materyalinin 3 boyutu ve toplam biyopsi parçası sayısı belirtilmeli. Sayılamayacak kadar çoksa tahmini bir sayı aralığı belirtilmeli. Biyopsi parçalarının rengi belirtilmeli. Kaybolmaması için uygun kağıta sarılıp kasete konmalıdır. II ÖzofagusRezeksiyon: 1Rezeksiyon tipi belirlenmeli: i Özofajektomi, iiözofagogastrektomi 2Rezeksiyon materyalinin boyutu: Rezeksiyon materyalinin boyutları ölçülmeli (özofagogastrektomi materyalinde özofagus ve mide ayrı ayrı ölçülmeli) (bakınız örnek makroskopi). 3Cerrahi sınırların belirlenmesi: Özofagus rezeksiyon materyallerinde 3 cerrahi sınır bulunmaktadır. Proksimal, distal ve radial (derin) cerrahi sınır. Radial cerrahi sınır adventisyadaki derin yumuşak doku sınırı olarak kabul edilmektedir (tümörlü olgularda tümörün en derin yerleşim gösterdiği bölgeden alınan kesitlerde değerlendirilir). Bu nedenle radial (derin) cerrahi sınırın inceleneceği tümörün en derin yerleşim gösterdiği örneklerde mutlaka adventisyal yüz, doku boyası ile boyanmalıdır. Tümörün ya da lezyonun cerrahi sınırlara olan uzaklıkları belirlenir. Proksimal ve distal cerrahi sınırlar tümörlü olgularda tümörün yakınlığına göre farklı olarak örneklenebilir. Tümörden uzak sınırlar halka şeklinde kesilip, kesit yüzü görülecek şekilde kasete yerleştirilir. Tümörün cerrahi sınıra yakın yerleşim gösterdiği durumlarda (<1 cm) ise, cerrahi uç, doku boyasıyla işaretlendikten sonra cerrahi sınıra dik olarak alınacak uzunlamasına örnekler tercih edilebilir. Materyelde defekt var ise ve defekt tümör bölgesinde ise, radial cerrahi sınır incelemesi yapılamaz, ya da cerrahi sınır pozitif kabul edilmelidir. Defekt tümör bölgesinde değil ise, tümörden kaç cm distalde ya da proksimalde olduğu, cerrahi sınırlara uzaklığı, ilişkili ise anatomik yapılar ile (özellikle gastroözofageal bileşke ile) arasındaki uzaklık verilmelidir. Defektin çapı, kenarlarının özelliği (düzenli olup olmadığı), duvarın tüm tabakalarını etkileyip etkilemediği (tam kat olup olmadığı) belirtilmelidir. 2

3 4 Rezeksiyon materyelinin açılması: Lümen tümör seviyesine kadar proksimalden ve distalden açılmalıdır. Materyal proksimal mideyi içeriyorsa, lümen açılırken, mide fundusundan, yani büyük kurvatürden kesilmelidir. Tümörün bulunduğu segmentte, radial cerrahi sınır bütünlüğünü bozmamak amacı ile, fiksasyon sırasında, lümen açılmamalıdır. Eğer tümör bölgesinde, lüminal obliterasyon yok ise, tümör proksimalinden ya da distalinden lümen içine pamuk ya da gazlı bez sokarak, fiksatifin bu bölgeye daha iyi ulaşması ve lümenin açık olarak fikse olması sağlanabilir. (Çizimler Dr Mine Güllüoğluna aittir) 5Tümör lokalizasyonu: Tümörün / lezyonun lokalizasyonu gastroözofagial bileşkeye (GEJ) (tübüler özofagusun mide ile birleştiği yer) göre belirlenir. Tümörün/lezyonun, özofagusda ve midede yer alan kısımlarının ayrı ayrı boyutlarının belirlenmesi önemlidir. Tümör merkezinin özofagastrik bileşkeye göre konumu (Tümör merkezi özofagogastrik bileşkeye ne kadar cm uzakta?) dikkatle verilmelidir. Bu ölçüm ile tümör özofagus veya mide kaynaklı tümör olarak ele alınacaktır. (Bakınız CAP protokol 7.ed ve WHO Sınıflaması) 6 Tümörün şekli ve boyutu: Tümör ekzofitik, ülseratif veya diffüz infiltratif tipte olabilir. Çoğunlukla bu konfigürasyonların karışımı şeklinde görülmektedir. Tümörün makroskobik olarak derinliğini de belirtecek şekilde 3 boyut verilmelidir. 7 Tümör dışı alanların tanımlanması: Mide ve özofagus mukozaları incelenmeli, farklı görülen sahalar belirlenip, örneklenmelidir. Özellikle GEJ ayrıca incelenmeli ve örneklenmelidir. 8 Lenf düğümlerinin diseksiyonu: Özofagus ve mide için ayrı kodlanarak yapılmalıdır. 3

4 Not: Materyal, fiksasyon öncesi incelenmeli ve oryantasyonu yapılmalıdır. Ayrıca materyal en az 24 saat %10 luk formalin çözeltisi içinde fikse edildikten sonra makroskopik örnekleme yapılır. İnceleme sırasında; ÖZOFAGUS REZEKSİYONLARINDA MAKROSKOPİK ÖRNEKLEME; Tümörün örneklenmesi: Tümörün bulunduğu segment, tüm radial cerrahi sınırı mürekkep ile boyanarak, bir kaç cm proksimali ve distali de içerecek şekilde lümene dik, birbirine paralel kesiler ile kesilir. Ortaya çıkan halka şeklinde lümen parçaları, yan yana dizilir, tümörün incelemesi yapılır. Tümörün cerrahi sınırlara (distal, proksimal, radial) ve gastroözofageal bileşkeye uzaklığı, boyutları ve yapısı değerlendirilir. Tümör boyutları dilimlenen segmentlerin kesitlerinde görülen tümöral alanları birleştirip ölçerek üç boyut olarak verilmelidir. (Çizimler Dr Mine Güllüoğluna aittir) Tümör boyutuna göre değişebilmekle birlikte, tümörün en derin yerini (adventisya derin sınırı doku boyasıyla işaretleyerek) ve normal mide ve özofagus mukozasıyla ilişkisini de gösteren en az 4 örnek alınmalıdır. Küçük tümörlerde ve özellikle GEJ de lokalize tümörlerde, tümör ve çevre mukozanın birlikte gösterildiği haritalama yöntemi kullanılmalıdır. Hasta neoadjuvan tedavi sonrasında, tümörün tedaviye verdiği cevabın derecesine göre, farklı makroskobik özellikte lezyonlar görülebilir. Bazen küçük bir ülserasyon ya da duvarda belli belirsiz bir fibrozis alanı şeklinde tümör izlenebilir ya da hiç lezyon görülmeyebilir. Tümör regresyon derecesine karar vermeden ya da total regresyon tanısını koymadan önce, tüm tümör ya da lezyon alanının mikroskopik olarak incelenmesi gereklidir. 4

5 Cerrahi Sınırlar: Proksimal ve distal cerrahi sınırlar örneklenmelidir. Derin cerrahi sınır (radial cerrahi sınır) örneklemesi, tümörün en derin olduğu kesitte yapılmaktadır. (Metine bakınız) Özofagus duvarında defekt olduğu durumlarda, örnekleme sırasında defekte çevresinden dik uzanan kesitler ile parça alınır. Bu şekilde mikroskopik incelemede duvar kesitinin (bir ucunda) defekt kenarı görülür ve bu alanın histolojisi incelenebilir. (Çizimler Dr Mine Güllüoğluna aittir) Diğer lezyonlar: Tanımlanıp, örneklenmelidir Gastroözofagial bileşke: Ayrı bir örnek alınmalıdır. Normal mukoza: Ösofagus ve mide normal mukozasından bir kesit alınmalıdır. Lenf düğümleri: Tüm lenf düğümleri, lokalizasyona göre (özofagus, mide büyük ve küçük kurvatur) örneklenmelidir. Diseke edilen lenf nodlarının gangliyonlarının tamamı mikroskopik incelemeye alınmalıdır. Örnek Makroskopi 15cm uzunlukta ve 4cm çapa sahip özofagus, 5cm uzunlukta ve 12cm çapa sahip, 3cm uzunlukta küçük kurvatur, 8cm uzunlukta büyük kurvatur bulunduran, proksimal mideyi de içeren ösofagogastrektomi materyali. Materyal açılarak/ açılmadan/ tahta üzerine tespit edilerek gönderilmiştir. GEJ nın proksimalinde yerleşen, 4x3,5cm boyutlarında, grisarı renkte, santrali ülsere tümör izlenmiştir. Tümörün GEJ nı infiltre ettiği ve yaklaşık 1cmlik kısmının midede yer aldığı görülmüştür. Tümör proksimal cerrahi sınırdan 11cm, distal cerrahi sınırdan 4,5cm uzaklıktadır. Kesitlerde, tümörün 2cm derinlik gösterdiği ve müskülaris propriayı geçerek bir alanda adventisyal yumuşak dokuya ulaştığı, derin cerrahi 5

6 sınırdan 0,1mm uzaklıkta olduğu izlenmiştir. Tümör çevresi özofagus mukozasında, yaklaşık 3x2cmlik bir alanın, granüler özellikte, gripembe renkte olduğu tespit edilmiştir. Bu alan dışında, özofagus ve mide mukozasında kayda değer bulguya rastlanmamıştır. Özofagus çevresi yumuşak doku içinden, büyüğü 2cm uzun çaplı 5 adet, mide küçük kurvatur bölgesinden büyüğü 10mm uzun çaplı 5 adet, büyük kurvatür çevresinden büyüğü 8mm uzun çaplı 3 adet lenf düğümü diseke edilmiştir. 1Tümörden 3P (3K) 2Tümörün en derin olduğu yer (derin sınır mavi doku boyasıyla işaretlenmiştir) 1P (1K) 3 Tümörün normal mide ve özofagusla ilişkisi 2P (2K) 4 Proksimal cerrahi sınır 1P (1K) 5 Distal cerrahi sınır 2P (1K) 6 GEJ nın düzensiz olduğu alan 1P (1K) 7 Normal özofagus ve mide 2P (1K) 8 Ösofagus çevresi lenf düğümleri 5P (1K) 9 Mide küçük kurvatur çevresi lenf düğümleri 5P (3K) 10 Mide büyük kurvatur çevresi lenf düğümleri 3P (1K) Neoplazi dışı nedenlerle yapılan özofajektomi materyalleri: Genellikle koroziv madde nedenli yaygın ülserasyon ya da striktür nedeniyle ya da nadiren akalazya gibi nedenlerle total özofajektomi yapılabilir. Bu tip materyallarde lezyon alanının kapladığı segmentin uzunluğu, cerrahi sınırlara olan uzaklığı ya da varsa ilişkisi belirtilmelidir. Lezyonun yapısı tarif edilmeli, ülserasyon, kanama, fibrozis, striktür, obliterasyon varlığı ya da yokluğu tanımlanmalıdır. Örnekleme: Proksimal ve distal cerrahi sınırlar, proksimalden distale düzenli aralıklar ile tüm ösofagus örneklenmeli. Lezyon sınırlarında lezyonlu ve lezyonsuz bölge birlikte örneklenmeli, farklı alanlardan yapılan örneklemeler kodlanarak kasetlenmelidir. 6

7 İ.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Arşivi Raporlama: Özofagus karsinomları için CAP (College of American Pathologists) nin raporlama önerisi aşağıda örnek olarak verilmiştir. Spesimen: Özofagus Proksimal mide Diğer: Prosedür: Endoskopik rezeksiyon Özofajektomi Özofagogastrektomi Diğer: Tümör yeri: Servikal, proksimal özofagus Orta özofagus 7

8 * Üst torasik özofagus * Orta torasik özofagus Distal (alt torasik) özofagus Özofagogastrik bileşke Proksimal mide ve özofagogastrik bileşke Diğer: Belirlenemedi Tümörün özofagogastrik bileşke ile ilişkisi: Tümör tümü ile tübüler özofagusta lokalize ve özofagogastrik bileşke ile ilişkisi yok Tümör orta noktası distal özofagusta lokalize ve tümör özofagogastrik bileşkeyi de içeriyor Tümör orta noktası özofagogastrik bileşkede lokalize Tümör orta noktası proksimal mide ya da kardiyada lokalize ve tümör özofagogastrik bileşkeyi de içeriyor Belirlenemedi Tümör merkezinin özofagogastrik bileşkeye uzaklığı: cm Tümör boyutu En büyük çap: cm *Diğer boyutlar: x cm Belirlenemiyor Histopatolojik tip: Skuamöz hücreli karsinom Adenokarsinom Adenoskuamöz karsinom Küçük hücreli karsinom İndiferansiye karsinom Diğer : Karsinom ( Türü belirlenemiyor) 8

9 Histolojik Derece : Uygulanamıyor GX: Belirlenemiyor G1: İyi diferansiye G2: Orta derecede diferansiye G3: Az diferansiye G4: İndiferansiye Mikroskopik tümör yayılımı: Değerlendirilemiyor Primer tümör yok Yüksek dereceli displazi (insitu karsinom) Tümör lamina propriyayı invaze ediyor Tümör muskularis mukozayı invaze ediyor Tümör submukozayı invaze ediyor Tümör muskularis propriya yı invaze ediyor Tümör periözofagial yumuşak dokuları (adventisyayı) invaze ediyor Tümör çevre yapıları doğrudan invaze ediyor İnvaze edilen yapıyı belirtiniz : Cerrahi sınırlar: Proksimal sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom ile tutulum yok İnvaziv karsinom tutulumu var Displazi yok Displazi var Skuamöz displazi Displazi içeren intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) Displazi içermeyen intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) içeriyor Distal sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom ile tutulum yok 9

10 İnvaziv karsinom tutulumu var Displazi yok Displazi var Skuamöz displazi Displazi içeren intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) Displazi içermeyen intestinal metaplazi (Barrett özofagusu) içeriyor. Çevresel (Radial, adventisyal) sınır (özofajektomi ya da özofagogastrektomi materyelinde) ya da derin cerrahi sınır (endoskopik rezeksiyon sınırında) Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom tutulumu yok İnvaziv karsinom tutulumu var Cerrahi sınırlarda tümör tutulumu yok ise: Tümörün en yakın cerrahi sınıra uzaklığı: cm Sınırı belirtiniz: Tedavi etkisi (neoadjuvan tedavi görenlerde) Tedavi uygulanmamış. Var * Rezidüel tümör yok (tam yanıt, derece 0) * Belirgin yanıt (Minimal rezidüel kanser, Derece 1) * Orta derecede yanıt (Derece 2) * Yanıt yok (Derece 3, zayıf yanıt ya da yanıt yok) Tedavi bilgisine ulaşılamıyor. Lenfovasküler invazyon Yok Var Belirlenemiyor Perinöral invazyon Yok Var 10

11 Belirlenemiyor Patolojik evre (ptnm) TNM tanımlamaları m (multipl primer tümör) r (rekurren) y (tedavi sonrası) *Bu şema Dr. Kemal Deniz tarafından çizilmiştir. Primer Tümör (pt) ptx: Değerlendirilemiyor pt0: Primer tümör yok ptis: Yüksek dereceli displazi pt1: Tümör lamina propria, muskularis mukoza, ya da submukoza yı invaze ediyor pt1a: Tümör lamina propria ya da muskularis mukoza yı invaze ediyor pt1b: Tümör submukoza yı invaze ediyor pt2: Tümör muskularis propriyayı invaze ediyor pt3: Tümör adventisya yı invaze ediyor pt4: Tümör çevre yapıları invaze ediyor. Belirtiniz: pt4a: Plevra, perikard, ya da diyaframı invaze eden rezekte edilebilir tümör pt4b: Diğer komşu yapıları ( aorta, vertebra gövdesi, trakea vb) invaze eden rezekte ediemeyen tümör 11

12 Bölgesel lenf düğümleri (pn) pnx: Değerlendirilemiyor pn0: Bölgesel lenf düğümü metastazı yok pn1: 12 adet bölgesel lenf düğümü metastazı pn2: 3 6 bölgesel lenf düğümü metastazı pn3: 7 ya da daha fazla bölgesel lenf düğümü metastazı İncelenen lenf düğümü sayısı:metastatik lenf düğümü sayısı: Uzak metastaz (pm) Bilinmiyor pm1: Uzak metastaz var *Biliniyorsa bölgeyi belirtiniz: Ek patolojik bulgular: İzlenmedi. Barrett özofagusu Displazi Düşük dereceli Yüksek dereceli Özofajit (tipi): Gastrit (tipi): Diğer: 12

13 MİDE: Mide karsinomları için makroskopik inceleme ve raporlama: I. Genel Bilgiler Örneğin üzerindeki numara ve isim ile istem kâğıdındaki bilgiler karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilir. Önceki biyopsi tanısı, lezyonun endoskopik tarifi (özellikle erken mide karsinomlarında endoskopik biyopsinin yeri; izlenen lezyonun düz, çökük, ülsere, polipoid olması gibi özellikleri; polipoid lezyon veya saplı lezyonun endoskopi ile eksize edilmişse önceki yeri (bazı klinisyenler mürekkep ile işaretleme yapmaktadır) tanımlanmalıdır. II. Rezeksiyonun tanımlanması (Örnek tercihen taze halde incelenmelidir) Total, subtotal gastrektomi (proksimal, distal); bulunan ek yapılar: özofagus distali, daha önce kısmi rezeksiyon ve anastomoz yapılmış mide (Billroth ameliyatı yapılmış remnant midede karsinom) tanımlanır Proksimal ve distal uçları ve anterior posterior yönleri belirlenir (kuşku varlığında cerraha danışılmalıdır). Oryantasyon için kullanılabilecek anatomik bölgeler: omentum majus (lateroinferior), kısa ve düz küçük kurvatur (mediyal), dar gastroözefageal bileşkekardiya proksimal cerrahi sınırı (proksimal), pilorik sfinkter kası (distal) kullanılabilir. Örnek üzerinde dikiş ipi, metal dikiş gibi yabancı cisim varlığı belirtilmelidir. Cerrahi sırasında/sonrasında iyatrojenik perforasyon, ameliyathanede tümörden örnek alınması gibi işlemlere bağlı doku defekt alanları var ise belirtilir. Makroskopik boyutlar ölçülür ve kayıt edilir III. Proksimal ve distal cerrahi sınırların saptanması ve boyanması Kesin oryantasyon sonrasında cerrahi kesi yüzleri mürekkep ile boyanmalıdır. Özellikle makroskopik olarak tümör cerrahi sınırlara yakın olduğunda, lümen açılmadan önce açılma hattının her iki yanına ataç tutturulması daha sonra tespit olmuş örneğin oryantasyonunda fayda sağlayacaktır. IV. Materyalin örneklenmesi 13

14 Doğru oryantasyondan sonra dıştan ve/veya açık cerrahi sınırdan parmak lümene ilerletilerek hafifçe palpasyon ile tümörün yeri belirlenmeye çalışılır. Ele gelen kitle oluşturmayan tümörlerde bu yöntem ile sonuç alınamaz; bu halde mide kural olarak büyük kurvaturdan açılmalıdır. Ele gelen kitle büyük kurvatur yerleşimli ise tümörün bütünlüğünün bozulmaması için küçük kurvaturdan veya anterior veya posterior duvardan açılmalıdır (diseksiyon tekniği istisnalar içermekte olup olguya göre hareket etmek uygun olacaktır). Omentum majus mideye yakın kısmından diseke edilebilir; bu daha rahat bir örnekleme ortamı sağlayabilir. Ancak burada tümör dokusunun yakın olduğu serozal dış yüzün bütünlüğünün bozulmasına ve mide duvarındaki ve hemen çevresindeki lenf düğümlerının gözden kaçmasına izin verilmemelidir. Açılmış mide örneği önce gözlenmeli ve görülebilecek bulgular kayıt edilmelidir: mide rugalarının düzleşmesi kabalaşması, izlenen lezyon var ise sayısı, yerleşim yeri (fundus, antrum, korpus, anterior posterior duvar, büyük küçük kurvatur) boyutları, lezyonun cerrahi sınırlara uzaklığı, makroskopik özellikleri (polipoid, ülsere), tüm duvarın tutulması, sertleşmesi gibi difüz karsinom özellikleri belirtilmelidir. UYARI: İntraoperatif inceleme, proksimal ve distal cerrahi sınırlar için yapılmalıdır; tümörden örnek alınması cerrahi yöntemi etkilemeyecekse tümör mide duvarı invazyon derinliği, yakın cerrahi sınırlar ve serozal yüz ilişkisini zedeleyeceğinden yapılmamalıdır (Bkz. Madde 7). V.Taze dokunun fotoğraflanması Tümör rezeksiyonlarının olanaklar el verdiğince fotoğraflanması önerilmektedir. VI. Taze tümör dokusunun dondurulması Bilimsel araştırma amaçlarıyla, donmuş taze tümör kesitinde çalışılması düşünülen özel boyama yöntemleri moleküler çalışmalar için veya doku bankası oluşturma amacıyla tümör dokusunun ve / veya normal görünen mukozanın örnekleri bu aşamada alınabilir; ancak prognostik belirteçlerin bütünlüğünün bozulmaması için cerrahi sınır ve serozal yüz zedelenmeden yüzeyel örnekler alınmalıdır. Bu yöntem çeşitli merkezlerde değişiklik gösterebilir. VII. Tespite bırakma Örnek açıldıktan sonra düz bir halde ve geniş bir kapta fiksatife bırakılmalıdır. Bu süre formaldehid için genelde 24 saat olarak verilmektedir; fiksatif maddeye göre değişiklikler 14

15 yapılabilir saatten daha fazla tespitin dokunun antijenik özelliklerini bozabileceği unutulmamalıdır. Hedefe yönelik tedaviler için güncel testlerin (ör: HER2 testi) 6saatin altnda ve 24 saatin üzerinde formolde kalan tümör dokusunda yanlış negatif veya yanlış pozitif sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Formol tespit süresinin standardizasyonu patoloji laboratuarının kontrolu altında olmalıdır. Tümörlü alandan bir örneğin erken dönemde ilerdeki olası testler açısından işaretlenerek ayrılması, tespit süresinin daha kontrollü olmasını sağlayabilir. Örneğin yatay konumda kalmasının sağlanması için örneğin kenarları iğne raptiye ile karton, mukavva, plastik gibi bir yüzeye tutturulması tercih edilmelidir. Bu durum endoskopik mukozal veya submukozal rezeksiyonlar için özellikle şarttır. Taze dokuda mukozal yüzeye dokunurken zarar verilmemelidir. Bu özellikle epitelyal yapılar ve tümörlerde mikroskopik bütünlüğün korunması için önemlidir. VIII. Tespit olmuş materyalin örneklenmesi Genel: Tümörün bulunduğu alanda dış yüz tümüyle mürekkep ile boyanmalıdır (Bu işlem tercihe göre tespit öncesi taze dokuya da uygulanabilir; ancak mürekkebin iyi kuruduğuna / sabitlendiğine emin olmak gerekir). Bu noktada doku defektlerine dikkat edilmeli ve mide duvarı içine mürekkep sızması önlenmelidir. Mürekkebin kuruması veya solüsyon ile sabitlenmesi sonrasında izlenen lezyonlar seri halde dilimlenmeli ve kesit yüzeyleri invazyon derinliği açısından gözlenmelidir. Tümöral olduğu düşünülen diğer lezyonlar var ise bunlar da boyuta bağlı olarak dilimlenmelidir. Özellikle ülsere lezyonlar aksini gerektirecek bir durum veya gözlem yoksa tümüyle örneklenmelidir. Tümör: Tümör örnekleri en az 5 adet olmalıdır; bu olguya göre artabilir. Mezenkimal lezyonlardan cm başına bir blok örneklenmesi önerilir. Ayrıca erken mide karsinomu tanısı olan ve / veya makroskopik olarak izlenebilen kabarık veya çökük/ülsere lezyon oluşturmamış neoplaziler için eldeki tüm örneğin haritalanarak örneklenmesi gerekebilir. Burada önceki biyopsi tanısı ve endoskopik bulgular yönlendiricidir. Haritalama işlemi örneğin temsili bir resminin çizilmesi ve örneklenen blokların tümüyle kodlanarak kayıt edilmesi ile yapılmalıdır. Kesin gerekli olmamakla beraber eksize edilen ve bloklanacak dilimlerin her defasında belirli bir ucunun mümkünse ilk kullanılan renkten farklı bir renkteki mürekkep ile işaretlenmesi makroskopik ve mikroskopik değerlendirme için fayda sağlayacaktır. Bu yaklaşım özellikle endoskopik mukozal ve submukozal örneklerde önemlidir. Tümör invazyon derinliği: En önemli prognostik belirteçlerden olduğundan tümörün seri halde dilimlenmesi ve çıplak gözle izlenen en derin invazyon ucunun bulunduğu örneklerin 15

16 tam kat kasetlenmesi gerekir. Makroskopik invazyon derinliği gerçek invazyon derinliği ile her zaman uyuşmasa da bu tür alanlar öncelikle örneklenmelidir. Kesme ve dilimleme işlemleri esnasında tümör ekimi yaratmamak bu aşamada özellikle önemlidir. Bunun için temiz bir zemin, sık yıkanan ve değiştirilen bistüri uçları / bıçaklar kullanılmalıdır. Tümörün derinliği (yüksekliği) tek bir kasete sığmayacak kadar büyükse, belirlenen alan tam kat çıkarılır, kodlanarak ikiye veya üçe bölünür. Bu parçaların belirli yüzlerinin boyanması (örn. Dış yüzlerinin) mikroskopik oryantasyonu kolaylaştıracaktır. Kesme işlemi lümenden serozaya doğru ve tek bir itici darbe ile olmalı, ileri geri hareketler uygulanmamalıdır. Proksimal ve distal cerrahi sınırlar iki yöntemle örneklenebilir: cerrahi sınır düzlemine dik dilimler halinde veya düzleme paralel bir halkanın çıkartılarak boyalı yüze yatırılması ile ( en face örnekleme). Çeşitli merkezlerde farklı yöntemler uygulanmakla birlikte (örn. yakın cerrahi sınırı dik, uzak cerrahi sınırı halka şeklinde almak) tümörün yakın olduğu cerrahi sınırın tümörün yakınlığına bağlı olarak artan sayıda kasetler ile dikine örneklenmelidir; bu sayede tümörün boyalı kenara temasının varlığı, teması yoksa ne kadar yakın olduğu ve bu dilimdeki duvar invazyon derinliğinin değerlendirilmesi mümkündür. Radiyal (omental) cerrahi sınır: Bu sınırlar, mide üzerinde cerrah tarafından diseke edildikten sonra küçük kurvatur üzerinde bırakılan omentum minus kısmına ait periton ile kaplı olmayan bölge ile büyük kurvatur üzerindeki omentum majustaki benzer şekilde kalan ve viseral periton ile kaplı olmayan cerrahi sınırlardır. Bu alanların periton ile örtülü kısımları, mürekkep ile boyanarak dikine alınacak parçalar ile örneklenmelidir. Tümör makroskopik olarak uzakta ise tek parça yeterli olabilecekken tümör yakın veya hemen bu alanların komşuluğunda ise birden fazla örnek alınmalıdır. Proksimal yerleşimli mide tümörlerinde materyalin üzerindeki ösofagusun radiyal cerrahi sınırı da boyanıp, kodlanarak örneklenmelidir. Tümör ve komşu normal doku alanlarını içeren örnekler alınmalıdır. Normal mide alanlarının örneklenmesi (mümkünse kardiya, fundus, antrum gibi kodlarla örneklenmesi altta yatan olası etyolojiyi ortaya çıkarmada faydalıdır). Var olan diğer lezyonların örneklenmesi: Hiperplastik polipler, hamartomatöz polipler gibi. IX. Lenf düğümü diseksiyonu Lenf düğümlerının büyük ve küçük kurvatur şeklinde gruplanması önerilmektedir. Diseksiyon diğer örneklemelerden sonra yapılmalıdır. En az 15 lenf düğümunun diseke edilmesi bildirilmekte ancak bu cerrahi rezeksiyon örneğinin büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Olabildiğince çok lenf düğümu diseke etmek için uğraşılmalıdır. Diseksiyon sonrası çözücü 16

17 bir sıvı ile yağ dokuların arındırılması ile bu sayı artırılabilir. Diseke edilen en büyük lenf düğümu boyutu belirtilmelidir. Özellikle radiyal (omental) cerrahi sınırlara en yakın olan lenf düğümunun bu sınırlara uzaklığı kayıt edilmelidir. Sayı kadar önemli olan lenf düğümlerının bölgesel veya uzak olduğudur; ancak bu çoğunlukla cerrah tarafından belirlenmekte, uzak lenf düğümlerı ayrı olarak gönderilmektedir. Bölgesel lenf düğümleri: Küçük kurvatur (küçük omental, sol gastrik, kardioösofageal, hepatika komunis, çölyak, hepatoduodenal), büyük kurvatur (büyük omental, gastroduodenal, gastroepiploik, pilorik, pankreatikoduodenal), pankreatosplenik, a. splenika komşuluğu lenf düğümleri. Uzak lenf düğümleri: Retropankreatik, paraaortik, mezenterik, portal lenf düğümleri. X. Raporlama Mide karsinomları için CAP nin raporlama önerisi aşağıda örnek olarak verilmiştir. Spesmen türü Mide korpus Mide antrum Distal özofagus Proksimal duodenum Prosedür Endoskopik rezeksiyon Parsiyel gastrektomi, proksimal Parsiyel gastrektomi, distal Parsiyel gastrektomi, diğer Total gastrektomi Diğer Tümör yerleşimi Kardiya / fundus/ korpus/ antrum/ pilor Küçük kurvatur/ büyük kurvatur Anterior duvar/ posterior duvar Tümör boyutu En büyük boyut cm 17

18 Ek olarak iki boyut verilebilir veya Diğer boyutlar:..x.cm Histolojik Tip Papiller adenokarsinom Tübüler adenokarsinom Müsinöz adenokarsinom (%50 den çok müsinöz) Zayıf kohezif karsinom (Taşlı yüzük hücreli karsinom (%50 den çok taşlı yüzük hücreli) ve diğer varyantlar) Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Küçük hücreli nöroendokrin karsinom İndiferansiye karsinom Diğer Spesifiye edilemeyen Histolojik Derece GX: Değerlendirilemiyor G1: İyi diferansiye (gland oranı >%95) G2: Orta derecede diferansiye (%5095 gland) G3: Az diferansiye (<%49 gland, taşlı yüzük hücreli karsinom) G4: İndiferansiye Tümörün Mikroskopik Yayılımı Yüksek dereceli displazi/in situ karsinom Tümör lamina propriyaya invaze Tümör müskülaris mukozaya invaze Tümör submukozaya invaze Tümör müskülaris propriyaya invaze Tümör subserozal bağ dokusuna invaze Tümör serozayı penetre ediyor (viseral periton) Tümör komşu yapıları doğrudan invaze ediyor Tümör visseral periton (seroza) yüzeyini penetre ediyor VE komşu yapıları doğrudan invaze ediyor 18

19 Cerrahi sınırlar Proksimal Cerrahi Sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok İnvaziv karsinom var Yüksek gradeli displazi/ İn situ karsinom yok Yüksek gradeli displazi /İn situ karsinom var Düşük gradeli displazi var Distal Cerrahi Sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok İnvaziv karsinom var Yüksek gradeli displazi/ İn situ karsinom yok Yüksek gradeli displazi /İn situ karsinom var Düşük gradeli displazi var Omental (Radiyal) Sınır Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok Küçük omental sınırda invaziv karsinom Büyük omental sınırda invaziv karsinom Derin Sınır (endoskopik rezeksiyonlarda verilir) Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom yok İnvaziv karsinom var Yan (Lateral) Sınır (endoskopik rezeksiyonlarda verilir) Değerlendirilemiyor İnvaziv karsinom veya yüksek dereceli displazi (in situ karsinom) yok 19

20 İnvaziv karsinom var Yüksek dereceli displazi (İn situ karsinom) var Düşük dereceli displazi var Tüm sınırlar invaziv karsinomla tutulu değilse : İnvaziv karsinomun en yakın cerrahi sınıra ( ) uzaklığı:..mm Tedavi etkisi (Neoadjuvant tedavi uygulanan karsinomlara verilmelidir) Kemoterapi veya radyoterapiye verilen yanıt raporda belirtilmelidir. Tedavi yanıtı için birçok derecelendirme sistemi olmakla birlikte aşağıdaki sistem önerilmektedir. Öncesinde tedavi; Yok Var * Rezidüel tümör yok (komplet yanıt, grade 0) * Belirgin orta derecede yanıt (grade 1, minimal rezidüel kanser) * Minimal yanıt (grade 2) * Yanıt yok (grade 3) Tanım Derece Canlı kanser hücresi yok 0 (Tam yanıt) Tek veya küçük gruplar halinde kanser 1 (Orta derecede yanıt) hücresi Fibrozis ile birlikte residüel kanser 2 (Minimal yanıt) Tümör ölümü minimal veya hiç yok, yaygın 3 (Zayıf yanıt) residüel tümör Lenfovasküler invazyon Var Yok Belirsiz 20

21 Perinöral invazyon Var Yok Belirsiz Patolojik Evre (ptnm) TNM tanımları m (multiple primer tümör) r (nüks) y (tedavi sonrası) *Bu şema CAP protokolünden uyarlanarak Dr. Kemal Deniz tarafından çizilmiştir. 21

22 Primer Tümör (pt) ptx: Değerlendirilemiyor pt0: Primer tümör yok ptis: İn situ karsinom / Yüksek dereceli glandüler displazi pt1: Tümör lamina propriya, müskülaris mukoza, submukozaya invaze pt1a: Tümör lamina propriya veya müskülaris mukozaya invaze pt1b: Tümör submukozaya invaze pt2: Tümör müskülaris propriyaya invaze pt3: Tümör subserozal bağ dokusuna invaze, ancak visseral periton veya komşu yapıların tutulumu yok pt4: Tümör serozaya (visseral periton) veya komşu yapılara invaze pt4a: Tümör serozaya (visseral periton) invaze pt4b: Tümör komşu yapılara invaze Bölgesel lenf düğümleri (pn) pnx: Değerlendirilemiyor pn0: Lenf düğümü metastazı yok pn1: 12 perigastrik lenf düğümü metastazı pn2: 36 perigastrik lenf düğümü metastazı pn3: 7 ve üzeri perigastrik lenf düğümü metastazı pn3a: 715 perigastrik lenf düğümü metastazı pn3b: 16 ve üzeri perigastrik lenf düğümü metastazı İncelenen lenf düğümü sayısı:metastatik lenf düğümü sayısı:uzak Metastaz (pm) pm0: Uzak metastaz yok pm1: Uzak metastaz var Yeri: Diğer patolojik bulgular İntestinal metaplazi Displazi Gastrit (Helikobakter pilori gastriti, diğer gastritler) Polipler 22

23 *HER 2 histokimya Çalışması * Yapılıyor * Yapılmadı * Negatif (Skor 0) * Negatif (Skor 1+) * Equivocal (Skor 2+) * Pozitif (Skor 3+) * Pozitif membranöz boyanan hücre %: HER 2 In Situ Hibridizasyon Çalışması: bu bölümün bir kısmı İngilizce olmuş.?? *Yapılan Test: * Fluorescence in situ hibridizasyon(fish) * Chromogenic in situ hibridizasyon (CİSH) o * Silver in situ hibridizasyon (SİSH) * Diğer: * Yapılıyor * Yapılmadı * Amplifiye değil(her2:cep17 ratio <2.0) * Amplifiye (HER2:CEP17 ratio 2.0) * HER2 gen kopya sayısı/hücre: *Kromozom 17 sayısı/hücre: *Oran: Notlar 1. Epitelyal tümörler dışındaki (örn. gastrointestinal stromal tümörler, diğer mezenkimal tümörler, granüler hücreli tümör, lenfomalar vs) neoplaziler ve özellikle endokrin nitelikteki epitelyal tümörler için farklı evreleme ve prognoz belirleme yaklaşımları mevcuttur. 2. En büyük çaptaki metastatik lenf düğümünün boyutunun belirtilmesi klinik tarafından istenebilmektedir. 3. Metastatik lenf düğümündeki tümör tipi belirtilmelidir. 4. Hemen tümör çevresindeki lenf düğümleri bazen doğrudan tümör ilerlemesi ile tutulmaktadır; bu durumdaki lenf düğümlerinin ayrı bir ifade ile belirtilmesini öneren görüşler vardır. 5. Mikrometastazlar (0.22 mm çapındaki metastaz odağıdır) belirtilmelidir. 6. Duvar içinde ilerleme ile duodenum veya ösofagusa invazyon varsa bu komşu organ invazyonu değildir; burada yine duvardaki tümör invazyon derinliği ele alınmalı ve belirtilmelidir. 23

24 7. Tümör viseral peritona infiltre olmadan gastrokolik veya hepatoduodenal ligamana ya da omentum majus veya minusa ilerlemiş ise bu tümörler TNM de T3 olarak evrelenir; viseral periton infiltre ise T4 olarak evrelenir. 8. Tümör cerrahi sınırda yok ancak yakınlığı mm cinsinden verilmeli ayrıca cerrahi sınırda displazi mevcut ise belirtilmelidir. İNCE BAĞIRSAK: I. Genel bilgiler İnce bağırsak örnekleri patoloji laboratuvarına endoskopik biyopsi, endoskopik polipektomi veya rezeksiyon materyali olarak gönderilir. Rutinde endoskopi işlemi sırasında tümör, tümör öncül lezyonu, enfeksiyöz veya inflamatuar bağırsak hastalıklarının tanısını koymak amacıyla bulbus, duodenum ve ileum biyopsileri yapılmaktadır. İnce bağırsak cerrahi rezeksiyonları ise klinik ön tanı (tümöral, iskemik, inflamatuvar vs) doğrultusunda farklı ince bağırsak kısımlarını içeren, farklı uzunluklarda, mezenter içeren veya içermeyen segmental rezeksiyon ya da pankreatikoduodenektomi materyeli olarak patoloji laboratuvarına gelir. Rezeksiyon şekli lezyonun tipine, lokalizasyonuna ve cerrahi sınırların önemine göre tercih edilmektedir. II. Cerrahi Rezeksiyon Makroskopik değerlendirme Bu bölümde ince barsak segmental rezeksiyon spesmenlerinin makroskopik değerlendirmesi konu edilecektir. Pankreatikoduodenektomi materyeli makroskopik değerlendirmesi hepatopankreatikobilier sistem makroskopi föyünde daha ayrıntılı yer almaktadır. 24

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu. (Dermatopatoloji Çalışma Grubu)

Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu. (Dermatopatoloji Çalışma Grubu) Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu (Dermatopatoloji Çalışma Grubu) 1 İçindekiler Sayfa I. Genel Bilgiler 3 Biyopsi Çeşitleri 3 II. Makroskopik Örnekleme Öncesi Uyulması Gereken Temel

Detaylı

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Baş Boyun Lezyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzları İçindekiler: 1- Kapsanan doku ve organlar 2- Temel Kaynak Değerlendirme

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

Aşağı Anterior Rezeksiyon

Aşağı Anterior Rezeksiyon 26 Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ Dr. Aras Emre CANDA Giriş Rektum tümörünün yerleşimine göre rezeksiyonun genişliği ve anastomozun düzeyi değişir. Anterior rezeksiyon terimi rektum rezeksiyonundan

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF: DOÇ.DR. EROL RÜŞTÜ BOZKURT MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt KLĐ ĐĞĐMĐZDE TA I ALA GASTROĐ TESTĐ AL VE PA KREATĐK ÖROE DOKRĐ TÜMÖRLERĐ PROG OSTĐK PARAMETRELER

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Derleme Yazısı KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Murat BÜYÜKDOĞAN Selçuk Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, KONYA Kolon ve rektumun kanserlerine kolorektal kanser denir. Kolorektal

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı