ÖNSÖZ. Hazırlayan Erhan DÜZGÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Hazırlayan Erhan DÜZGÜN"

Transkript

1 ÖNSÖZ Ordu ilinde bulunan okullarımızdaki eğitimin yakından ve etkili bir şekilde izlenmesi için başlatılan BAŞARI İÇİN EL ELE projesi çerçevesinde biz eğitimcilere çabalarımızla verimin artırılmasına yönelik destek sağlayacak bir planlamanın ardından eğitim sürecinin, öğretim boyutunu çeşitli kademe ve evrelerindeki ölçme-değerlendirme boyutunda daha önceki hazırlamış olduğumuz Ölçme ve Değerlendirme çalışmamızdaki verilerden sonra ilimiz ilk öğretim ve orta öğretim okullarımızdaki görevli öğretmenlerimizle bu çalışmamızda; iki unsuru gözden geçirerek içinde olduğumuz konunun tekrar farkındalığını hatırlatarak ilk olarak kısa cevaplı soruların yazılması ve bunlarla ilgili örnekler üzerinde durulması. İkinci olarakta seçmeli soruların yazılması üzerinde durulmaktadır. Bu tür soruların yazılmasının, Türkçe, matematik. fen bilimleri, sosyal bilimler ve yabancı diller için ayrı ayrı örneklendirilmesine ve yapılan hatalarda eleştirilerine bakarak eğitimdeki verim sorununun girdiğimiz bu yolda bir nebze üstesinden gelmeye Milli Eğitim Müdürlüğünün imkanları ve siz değerli meslektaşlarımın özverileriyle başarımızın ilerleyeceğine hiç kuşkumuz yoktur. Sınıflarımızdaki başarıyı etkileyecek öğrencilerin zihinsel güçlerini geliştirecek öğretmenlerimize yararı olacağını düşündüğümüz ÖSYM Eğitim Yayınlarından Durmuş Ali ÖZÇELİK e ait Test Hazırlama Kılavuzu ndan bazı bölümler siz değerli öğretmenlerin uygulama alanlarına sunuyoruz. Hazırlayan Erhan DÜZGÜN 1

2 SORU HAZIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İ Ç İ N D E K İ L E R KISA CEVAPLI SORULARIN YAZILMASI 3 1. Türkçe Dersleriyle İlgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması Matematik dersi ile ilgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması.8 3. Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji Dersleriyle İlgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya,Sosyoloji vb. derslriyle ilgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması İngilizce Dersiyle ilgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması Almanca Dersiyle ilgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması Fransızca Dersiyle ilgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması SEÇMELİ SORULARIN YAZILMASI Türkçe Dersleriyle İlgili Seçmeli Soruların Yazılması Matematik dersi ile ilgili Seçmeli Soruların Yazılması Fen Bilgisi,Fizik, Kimya, Biyoloji dersleriyle ilgili seçmeli Soruların Yazılması Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji dersleriyle ilgili Seçmeli Sorularınazılması İngilizce Dersiyle ilgili Seçmeli Soruların Yazılması Almanca Dersiyle ilgili Seçmeli Soruların Yazılması Fransızca Dersiyle ilgili Seçmeli Soruların Yazılması. 66 2

3 KISA CEVAPLI SORULARIN YAZILMASI Bu kısımda, kısa cevaplı soruların yazılması ile ilgili örnekler üzerinde durulmakladır. Bu tür sorulan yazılmasının, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve yabancı diller için ayrı ayrı örneklendirilmesine çalışılmaktadır. Değişik okul ve sınıflarda çalışan veya çalışmayı planlayanlara yardımcı olabilmek için bu ders gruplarının her birinde, hem ilkokul, hem ortaokul, hem de lise düzeylerinden örnekler vermeye çalışılmaktadır. Burada ele alınan örneklerin bulunabilen örnekler olduğu ve bunların ele alınan konularla ilgili olarak sorulabilecek bütün sorulan kapsamadığı açıktır. Örnekler, bu konular üzerinde ne gibi sorular sorulabileceği konusunda bir fikir verme amacını gütmektedir. 1. Türkçe Dersleriyle İlgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması Türkçe derslerinde temel amacın öğrencilere anadilini anlama ve anlatmada ustalıkla kullanma gücü kazandırmak olduğu daha önce belirtilmişti. Bu gücü oluşturan temel öğelerin neler olabileceği üzerinde de durulmuştu. Şimdi, anadilini ustalıkla kullanma gücünü oluşturan temel öğelerden yazı dili ile ilgili olanların kısa cevaplı sorularla nasıl yoklanabileceğini gösteren örnekler verilecektir. Kısa cevaplı soru yazılırken ne yapılabileceğini göstermek amacıyla verilen bu Örneklerin, hazırlanabilecek tüm soruları göstermediğini bir daha hatırlatmakta yarar vardır. Ayrıca, ilkokul, ortaokul ve lise veya lise dengi okullarımızda bunların aynen sorulamayacağı da unutulmamalıdır. Okul ve sınıf düzeyine göre, hem seçilecek parçaların niteliği, hem de soruların cevaplanabilmesi için bunlarla yoklanan davranışta erişilmiş olması beklenen öğrenme düzeyi değişik olacaktır. ÖRNEK I. "Umutsuzluğa kapılma. Umudunu yitirdin mi her şeyini yitirirsin. Başarıya giden yolun başarısızlıktan geçtiğini unutma. Yeter ki seni başarısızlığa düşüren nedenleri, duygularına kapılmadan değerlendiresin. Öte yandan çevrendekilerin söylediklerine de kulak ver. Ama olaylar karşısında aklını kullanarak kendi seçimini kendin yap. Bu örnekle ilgili kısa cevaplı sorular ve bu sorulara verilmesi beklenen cevaplar Şöyledir: ANLAMA AÇISINDAN: A) Sözcük düzeyinde: 1. "Kapılmak" eyleminin parçadaki ilk kullanımıyla ikinci kullanımı arasında anlamca nasıl bir ayrım vardır? 3

4 ilk ve genel anlamı "kapmak işine konu olmak" olan bu sözcük, ilkin "(olumsuz bir duruma) düşmek", ikincisinde ise "etkilenmek. sürüklenmek" anlamında kullanılmıştir. 2. Bu parçada, "bir durumu belirleme, ayırma, sonucu üzerinde İyi ya da kötü yargısına varma" anlamını içeren sözcük hangisidir? "Değerlendirme" sözcüğü. 3. Parçadaki eylemlerin emir kipinde olması ya da emir anlamını içerecek biçimdc seçilmesi neye bağlanabilir? Parçanın öğüt verme amacıyla yazılmış olmasına. B) Cümle düzeyinde: 1. Parçanın ikinci cümlesindeki "mi" eki, sonuna geldiği cümleciğe nasıl bir an- lam özelliği katmaktadır? Birinci cümleciği, temel cümleciğin koşulu durumuna sokmaktadır. 2. "Kişi yenile yenile yenilmemesini öğrenir." yargısı, parçanın hangi cümlesinde dile getirilmiştir? Üçüncü cûmlesinde. 3. Parçanın son cümlesine "ama" sözcüğüyle başlanmasının nedeni ne olabilir? Uyarma ve koşul niteliğiyle son cümleyi öncekine bağlama isteği. C) Paragraf düzeyinde: 1. Parçanın yazarı, öğüt verdiği kişinin başansızlığa düşmekten korkmamasını hangi koşula bağlıyor? Başansızlığın nedenlerini nesnel bir tutumla düşünüp gözden geçirmesi koşuluna. 2. "Umudunu yitirdin mi her şeyini yitirirsin yargısı bu parçanın anadüşüncesi olabilir mi? (Kararınızı bir cümleyle savununuz.) Evet. Çünkü bu yargı, parçadaki öteki düşünceleri de doğrudan ya da dolaylıı bir biçimde içermektedir. 3. "Başarıya giden yol, başarısızlıktan geçer."yargısı. hangi yönden anadüşünce cümlesini desteklemektedir? İnsanı umutsuzluğa düşüren durumlardan birini sezdirerek "insan başarısızlığa da uğrasa umudunu yitirmemeli." düşüncesini pekiştirme yönünden. 4

5 4. Paragrafta öne sürülen düşünceleri geliştirmek için hangi yol seçilmiştir? Umut-umutsuzluk, başan-başarısızlık gibi olumlu ve olumsuz durumları bir- likte verme yolu. ANLATMA AÇISINDAN: A) Sözcük düzeyinde: 1. Parçayı oluşturan cümlelerden hangisinin yüklemi "dinle" sözcüğü ile değiştirilirse anlamda bir değişme olmaz? Beşinci cümlenin yüklemini oluşturan "kulak ver" deyimi. 2. "Nesnel davranmak" kavramını karşılayacak biçimde kullanılmış olan sözcük öbeği hangisidir? Dördüncü cümledeki "duygularına kapılmadan değerlendiresin". B) Cümle düzeyinde: 1. Birinci cümlede "Umutsuzluğa" sözcüğünden sonra "da" sözcüğü getirilirse cümlenin anlamında nasıl bir değişmc olur? Cümlenin anlamında, "Umutsuzluk"la aynı görevde olan ve anılmayan kavramları da içeren bir genişleme olur. 2. Parçanın son cümlesinde belirtilmeye çalışılanın bir gereklilik olduğu vurgulanmak istenirse cümle hangi biçimde kurulmalıdır? Cümlenin yüklemi emir kipinde değil, "gereklilik" anlatan "yapmalısın" biçiminde olmalıdır. C) Paragraf düzeyinde: 1. Birinci cümle iie ikinci cümle arasında dilsel bağlantı nasıl kurulmuştur? Birinci cümlede geçen "umut" sözcüğünün ikinci cümlede tekrar edilmesiyle. 2. "Konuş, tartış onlarla." cümlesi parçaya yerleştirilmek istense, cümle düzenine göre bunun parçadaki yeri neresi olabilir? Parçanın yapısı içinde her cümlenin. dil ve düşünce yönünden kendinden öncekinin ve sonrakinin bir uzantısı olması gerektiğinden. verilen cümlenin yeri, "... kulak ver." diye biten cümlenin sonu olabilir. ÖRNEK II "İki insanın gerçekten dost olabildiği yerde uygarlık vardır; iki insanın bile dost olamadığı yerde ise, aklın bulabildiği en güzel düzen de kurulsa (kurulamaz ya) uygarlık yoktur. Dostluksa bilim gibi, insanın hazır bulduğu değil, yarattığı bir şeydir. 5

6 Bu örnekle ilgili kısa cevaplı sorular ve bu sorulara verilmesi beklenen cevaplar şöyledir: ANLAMA AÇISINDAN: A) Sözcük düzeyinde: 1. "Dost" sözcüğünün parçadaki kullanılışlarıyla, (1) Birinin iyiliğini isteyen, onu içten seven kimse, "düşman" karşıtı. (2) İyi geçinen, aralarında dava olmayan. (3) Sevgili, yâr. anlamlanndan hangisi arasında ilgi kurulamaz? Parçada "dost" sözcüğünün kullanılışları, verilen anlamların üçüncüsüyle ilgisizdir. 2. Parçada hangi sözcük, "durum" anlamını içermektedir? Parçada "yer" sözcüğü iki kez. "durum" anlamına gelecek biçimde kullanılmıştır. 3. Parçada niçin. "dost olduğu" değil de "dost olabildigi", "dost olmadığı değil de "dost olamadığı", "aklın bulduğu" değil de "aklın bulabildiği", "kurulmaz" degil de "kurulamaz" biçimleri kullanılmıştır? Parçada. insanların istenilen duruma güçlerinin yetebileceğini göstermek için eylemler yeterlik biçimiyle verilmiştir. B) Cümle düzeyinde: 1. Ayraç içindeki "kurulamaz"dan sonraki "ya" sözcüğü, anlamı hangi yönde etkilemektedir? ya sözcüğü, "kurulamaz" yargısının anlamını pekiştirmektedir. 2. Ayraç içinde verilen "kurulamaz ya" sözüyle ne söylenmek istenmiştir? "Dostluğun bulunmadığı yerde iyi bir düzenin de kurulamayacağı" 3. İkinci cümledeki "ise" sözcüğü, niçin kullanılmıştır? Daha önceki cümledc belirtilen durumun karşıtı bir durumdan söz edileceği için. C) Paragraf düzeyinde: 1. Parçaya göre, "dostluk"la "bilim" arasında nasıl bir ilişki vardır? Her ikisini de insan, uğraşarak. kendinden bir şeyler katarak ortaya koyar. 2. Bu parçada özellikle vurgulanmak istenen düşünce nedir? "Uygarlaşma dostluk kurmakla olanaklıdır." 3. "Aklın bulabildiği en güzel düzen de kurulsa uygarlık yoktur." yargısı. anadüşünceyi hangi yönde desteklemektedir? 6

7 Uygarlık sağlamada akla en yakın olan "iyi bir düzen kurma" yolunun bile uygarlığa götürmeyeceğini söyleyerek dostluk kurma ile uygarlaşma ara- sındaki ilişkiyi daha belirgin bir duruma getirme yönünden. 4. Parçada öne sürülen düşünceyi getiştirmek için anlatımda nasıl bir yol seçilmiştir? Dost olabilmek-dost olmamak, uygarlık vardır-uygarlık yoktur gibi olumlu ve olumsuz durumlar verilerek. ANLATMA AÇISINDAN: A) Sözcük düzeyinde: insanın hazır bulduğu değil..." cümleciğinde söylenmek istenen şey, "değil" sözcüğü kullanılmadan ve anlam değişmeden değişik bir biçimde nasıl anlatılabilir? "... bulduğu..." sözcüğü olumsuzlaştırılarak "değil" sözcüğü kullanılmayabilir; cümlecik "... insanın hazır bulmadığı..." biçimine dönüştürülebilir. 2. Parçada "toplumu oluşturan. yöneten yasa ve kuralların tümü" anlamını veren sözcük hangisidir? "düzen" sözcüğü. B) Cümle düzeyinde: 1. "İki insanın gerçekten dost olabildiği" cümleciğiyle "iki insanın gerçekten dost olduğu" cümleciği arasında nasıl bir fark vardır? Birincisinde "dost olmak" için bir çaba, güç harcama söz konusudur; ikincisinde ise, "dost olma" durumunun bulunduğu belirtilmektedir. 2. Son cümle, bir soru cümlesi olarak nasıl düzenlenebilir? "Dostluk, bilim, insanın hazır bulmadığı, yarattığı bir şey midir?" C) Paragraf düzeyinde: 1. Noktalı virgül ile birbirine bağlanmış olan ilk iki cümle arasında dilsel bağlantı nasıl kurulmuştur? "bile", "ise" sözcükleri, iki cümle arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. 2. "Uygarım diyebilmek için önce insanları tanımalı ve sevmelisin. Çünkü..." sözleri, anlam bütünlüğünü bozmayacak biçimde parçaya eklenmek istense bu sözler nereye yerleştirilebilir? İlk cümle ve devamı olarak parçanın başına konabilir. Yukardaki örneklerde, soru yazımını örneklendirmck için küçük bir parçadan çok sayıda ve değişik sorular çıkarılmıştır. Bu örneklerden bazılan ötekilerin cevaplarını belirlediği için bunlann tümünün aynı test içinde verilemeyeceği açıktır. 7

8 2. Matematik Dersleriyle İlgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması Matematik derslerinde temel amacın öğrencilere, matematiksel kavram ve ifadelerle sunulmuş düşünceleri anlama ve düşüncelerini matematiksel kavram ve ifadelerle sunma gücü kazandırmak olduğunu ve kısa cevaplı sorularla nasıl yoklanabileceğini gösteren örnekler verilecektir. Anlama ve anlatmada matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücünü oluşturan başlıca öğelerin kısa cevaplı sorularla yoklanmasını örneklendirebilmek için aşağıda, iki değişik durumdan yararlanılmaktadır. Bu durumlarla ilgili olarak öğrencilere kazandrılmaya çalışılan, matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücünün değişik Öğelerinin kısa cevaplı sorularla nasıl yoklanabileceği gösterilmektedir. Anlamayı kolaylaştırmak için, ömeklere bağlı olan sorular belli bir düzen içinde verilmekte ve aralara, yoklanan davranışın ne ile ilgili olduğunu gösteren ara başlıklar konulmuş bulunmaktadır. Verilen soruların. bu örneklere bağlı olarak hazırlanabilecek bütün soruları kapsamadığı açıktır. Ayrıca, ilkokul, ortaokul. lise ve lise dengi okullardaki matematik derslerinde, hazırlanacak soruların dayanacağı durumlar da öğrencilerin gelişme düzeylerine uygun durumlar olacaktır. ÖRNEK I "Bir daire için ANLAMA AÇISINDAN: Bu örnekle ilgili kısa cevaplı sorular ve bu sorulara verilmesi beklenen cevaplar şöyledir: A) Matematiksel kavramlarla ilgili olarak: 1. Yukarda S çemberin alanını gösterdiğine göre R neyi göstermektedir? Yançapı. 2. Çemberin R ile gösterilen yarıçapı hangi uzunluğu ifade eder? Çember üzerindeki bir noktanın merkeze olan uzaklığını. 3. Çember için, neden bir yarıçap tanımlanmıştır? Çevre ve alanı veren bağıntıları ortaya koymak için. B) Matematikseİ ifadelerle ilgili olarak: 1. Çemberin çevresini veren ifade nedir? 2. Çemberin çevresini veren ifade sözle nasıl söylenebilir? Çemberin çevresi. çapının π katına eşittir. 8

9 3. ve bağıntılarından hangisi, somut karşılığı olması nedeniyle daha kolay anlaşılabilir? İfadesi. C) Matematiksel ifadeyle sunulmuş düşüncelerle ilgili olarak: 1. ve bağıntılarında alan ve çevre hangi değişkene göre tanımlanmıştır? R yarıçap uzunluğuna göre. 2. ve olduğuna göre, çevre ve alan arasında nasıl bir bağıntı vardır? Çevrenin yarısı alındığında elde edilen gerçel sayı, alanın yarıçapa bölümünden elde edilen gerçel sayıya eşittir. 3. R nin hangi değerleri için olur? olur. ÖRNEK II "Bir çember üzerindeki noktaların merkeze olan uzaklığına çemberin yarıçapı, yarıçapının iki katına çapı denir. Yarıçap R ile gösterilir. Çemberin çapı uzunluğundaki bir iple çevresini dolanmak için bu ipin 3,14 defa kullamlması gerekir. Buna pi sayısı denir ve π simgesi ile gösterilir." ANLATMA AÇISINDAN: Bu örnekle ilgili kısa cevaplı sorular ve bu sorulara verilmesi beklenen cevaplar şöyledir: A) Matematiksel kavramlarla ilgili olarak: 1. Yukardaki parçada, çember ve daire ile ilgili olarak hangi kavramlar üzerinde durulmaktadır? Çap, yarıçap ve pi sayısı (2R, R, π ) 2. Merkezden geçen bir doğrunun, çember içinde kalan parçasının uzunluğu ne kadardır? 2R kadar. 3. Çemberin çevre uzunluğunu yaklaşık biçimde değil. tam olarak bulabilmek için pi sayısının değeri ne alınmalıdır? 22/7 B) Matematiksel ifadelerle ilgili olarak: 1. Çemberin çevresi, yarıçapın fonksiyonu olarak nasıl gösterilebilir? 9

10 2. Dairenin çevresi ile alanı arasında nasıl bir bağıntı vardır? 3. Bir çemberin çevresi ile alanını ifade eden gerçel sayılar hangi durumda eşit olur? olduğundan ise. C) Düşüncelcri matemaliksel ifadeyle sunma ile ilgili olarak: 1. Bir kenarı a olan kare biçimindeki bir bahçeye, daire biçiminde bir havuz yapılacaktır. Yapılacak havuzun büyüklüğünü belirlemek için hangi değişkenlerin göz önünde tululması gerekir? a kenarı ve R yançapının. 2. Bahçenin a kenarı ile bu bahçeye yapılabilecek havuzun yarıçapı arasında nasıl bir bağıntı vardır? biçiminde. 3. Yapılacak havuzun, yapılabilecek en büyük havuz olması hangi koşula bağlıdır? olması koşuluna. Düşünceleri anlama ve anlatmada matematiksel kavram ve ifadelerdcn yararlanma gücünü oluşturan başlıca öğelerin kısa cevaplı sorularla yoklanma yolları yukarda birer örnekle gösterilmiştir. Anlama ve anlatma ile ilgili bu öğelerden, özellikle matematiksel ifadeler ve matematiksel biçimde ifade edilmiş düşüncelerle ilgili olanların kısa cevaplı sorularla yoklanmasını birer kez daha örneklendirmek yararlı olabilir. Aşağıda, bu öğelerin kısa cevaplı sorularla yoklanmasını gösteren birer örnek daha verilmektedir. ANLAMA AÇISINDAN: A) Matematiksel ifadelerle ilgili olarak: 1. a, b, c, d, ile gösterilen dört sayıdan a nın b ye oranı, c nin d ye oranına eşittir. 10

11 Bu sayılar arasındaki bağıntı nasıl bir ifadeyle gösterilebilir? 2. A anaparayı, n bu paranın faizde kaldığı süreyi (yıl olarak), t faiz yüzdesini, F ise A nın n yıl içinde % t den getirdiği faizi göstermektedir. 3. Yandaki şekilde. biçiminde bir bağıntıdan yararlanarak nasıl bulunur ve bu uzunluk kaç cm dir? B) Matematiksel ifadeyle sunulmuş düşüncelerle ilgili olarak: "Şekildeki ABCD karesi doğru parçaları ile dört eşit parçaya ayrılmıştır. ABCD karesinin alanı ve koşulu ile, değişen iki doğrudur. 11

12 Bu örnekle ilgili kısa cevaplı sorular ve bu sorulara verilmesi beklenen cevaplar şöyledir: 1. Şekildeki taralı alanların toplamı hangi büyüklüklere göre değişir? Taralı alanlar büyüklüklerine. değişen doğruları ile sınırlandığından x ve y 2. koşuları için taralı alanların toplamı. x ve y değişkenlerine bağlı olarak nedir? Bu koşullarda taralı alanların toplamı, AEHK karesi ile KFCG karesinin nın altında kalan alanından oluşur ve Toplam Alan = dir. 3. Taralı alanlar toplamı x ve y nin hangi koşulları sağlaması halinde ye eşittir? Bu takdirde taralı alanlar AHKE karesi ile KFCG karesinden oluşacaktır. Bu alanlann nın altında, nün solunda kalmasını sağlayacak koşullar, dir. ANLATMA AÇISINDAN: A) Matematiksel ifadelerle ilgili olarak: 1. yıllık faiz formülünden yararlanarak A nın n yıl sonunda faizi ile birlikte ulaşacağı miktar nasıl bir bağıntı ile gösterilebilir? 2. Bir tüccarın sattığı bir malın fiyatı x lira, tüccarın bu malın satışından aldığı para y liradır. x ile y arasında biçiminde bir bağıntı bulunmaktadır. Malın maliyeti 3402 lira ise bu malın satışına ait kârı veren bağıntı ve kâr nedir? Kâr satış fiyatı ile maliyet arasındaki fark olduğundan kâr ifadesi y- x tir. Verilen bağıntıdan bu amaçla yararlanmak için eşitliğin her iki tarafından x çıkanlırsa, bulunur. Buradan, Kâr = = 2240 TL dir. 12

13 B) Düşünceleri matematiksel ifadeyle sunma ile ilgili olarak: "Bir tüccarın sattığı her malın alış fiyatının iki katı, satış fiyatından 100 lira fazladır." Bu örnekle ilgili kısa cevaplı sorular vc bu sorulara verilmesi beklenen cevaplar şöyledir: 1. Bu tüccarın, her malın satışından sağladığı kazanç hangi büyüklüklere bağlıdır? Malın alış fiyatı ve satış fiyatına. 2. Bu tüccarın, her malın satışından sağladığı kazanç, alış fiyatına bağlı olarak nasıl gösterilebilir? Alış fiyatına x satış fiyatına y denirse, kazanç y- x ve verilen bilgilere göre y = 2x olacağından, alış, fiyatına bağlı olarak kazanç (2x -100) - x = x biçiminde gösterilebilir. 3. Tüccarın zarar etmemesi için satın aldığı malın alış fiyatı kaç liranın altında olmamalıdır? Tüccarın zarar etmemesi için kazancın en az sıfır olması gerekir. Buna göre satın aldığı en ucuz mal için, olmalıdır. 3. Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji Dersleriyle İlgili Kısa Cevaplı Soruların Yazılması Fen bilimleri adı altında toplanabilecek olan fen bilgisi, fizik. kimya, biyoloji derslerinde temel amacın öğrencilere, bu alanlarda ortaya konmuş olan dayanıklı bilgilerle verimli bilgi edinme yollannı hatırlama. kavrama ve uygulama gücü kazandırmak. Şimdi bu davranışların, kısa cevaplı sorularla nasıl yoklanabileceğini gösteren örnekler verilecektir. Örneklere geçmedcn önce iki noktanın hatırlanmasında yarar vardır. Birincisi, burada verilen soru örnekleri, ele alınan konu veya durumlarla ilgili olarak hazırlanabilecek soruların tümü değildir. İkincisi; ilkokul, ortaokul. lise ve lise dengi okullardaki fen derslerinde hazırlanacak kısa cevaplı soruların dayandırılacağı konu veya durumlar, öğrencilerin düzeylerine uygun biçimlerde seçilmiş olacaktır. ÖRNEK I "Akvaryum balıkları yetiştirerek satan bir kişi, turuncu ışıkla ışıklandırılan akvaryumlarda (b) balığının daha çok gelişip ürediğini görüyor. Bu durumun nedenini araştırırken. nedenin turuncu ışıkta gelişen (y) yosunu olduğunu saptıyor. Bunun üzerine, daha çok (y) yosunu üretmenin yollarını arıyor ve (y) yosununun gelişmesinde başka renklerdeki ışıkların daha etkili 13

14 olup olmadığını öğrenmek istiyor." Bu örnekle ilgili olarak, verimli bilgi edinme yollarını hatırlama. kavrama ve bunlardan yararlanma güçlerinin belirtileri aşağıdakiler gibi kısa cevaplı sorularla yoklanabilir. 1. Parçada sözü edilen akvaryumcunun yanıtını bulmak istediği soru (problem) nasıl ifade edilebilir? ''Beyaz ışığı oluşturan renklerden hangisi (y) yosununun gelişmesini en iyi sağlar?" 2. Akvaryumcunun yanıt aradığı sorunun yanıtlanabilmesi için, a) hangi etkileyen (bağımsız) değişkenlerin b) hangi etkilenen (bağımlı) değişken üzerindeki etkilerinin ortaya konması gerekir? a) Beyaz ışığın içinde bulunan renklerden kırmızı. turuncu. sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. b) Gelişen (y) yosunu miktarı. 3. Parçada sözü edilen türden problemleri araştıran bilim adamlarınca ışığın dalga boyu ile fotosentez hızı arasında aşağıdaki grafikte gösterilen biçimde bir bağıntı olduğu ortaya çıkmıştır: Bu bilgiden de yararlanıldığında. akvaryumcunun sorusunu yanıtlayabilmek (problemini çözebilmek) için ilk olarak sınanabilecek denence (test edilecek hipotez) nedir? "(y) yosunu en çok, kırmızı ışıkta gelişir. 14

15 4. Akvaryumcunun probleminin çözülebilmesi için şöyle bir deney yapılması önerilmektedir: "Aynı boyda yedi küçük akvaryum alınır. Akvaryumların dış yüzeylerine güneş ışığındaki renklere olabildiği kadar yakın renklerde selofan kâğıtları yapıştırılır. Akvaryumların tümü aynı miktarlarda steril kum ve su ile doldurulur. Her bir akvaryuma aynı miktar (y) yosunu ekilir ve bütün akvaryumlar bol beyaz ışıkla ışıklandırılır. On günde bir, her akvaryumun çeperinin aynı biçimde ışık alan yerlerinden jiletle 5 santimetrelik bir yer sıyrılır. Böylece toplanan (y) yosunları, suyu süzüldükten sonra yaş olarak hassas terazide tartılır. Bu işleme, 50 gün devam edilir." Böyle bir deney yapılırsa. "(y) yosunu en çok kırmızı ışıkta gelişir." denencesini sınamak için yeterli bilgi elde edilmiş olur mu? Evet. 5. Yukarda önerilen deneme yapıldığında şu sonuçlar elde edilmiş olsun: Bu sonuçları daha kolay anlaşılır bir hale getirmek için tablo nasıl düzenlenmelidir? Sonuçları, en çok gelişme sağlayan ışıktan en az gelişme sağlayan ışığa doğru bir sıra içinde gösterecek biçimde. 15

16 6. Yukardaki gibi bir denemeden elde edilen sonuçlar, aşağıdaki gibi bir grafikle gösterilebilir mi; gösterilebilirse bunun yararı ne olur? Gösterilebilir. Grafik, değişik renklerdeki ışıkların etkisini görmeyi ve incelemeyi kolaylaştırır. 7. Yukarda verilen deney sonuçlarına dayanarak akvaryumda (y) yosunu yetiştirmek isteyen kişilere, arada bir maliyet farkı yoksa hangi renkteki ışıktan yararlanmaları önerilebilir? Kırmızı renkteki ışıktan. ÖRNEK II Yandaki balonlardan A da saf alkol. B de potasyum nitratın sudaki çözeltisi, C de ise birbirine karışmayan iki sıvı bulunmaktadır. Bir öğrenci, bu sıvılarda sıcaklığın zamana göre değişimini bulmak istiyor. Bu amaçla sıvıları. kaynayıp buharlaşıncaya kadar ısıtıyor. Bu süre içinde. sıvıların sıcaklıklarını belli zaman aralıkları ile ölçüyor. Bu örnekle ilgili olarak, verimli bilgi edinme yollarını ve bazı dayanıklı bilgileri hatırlama. kavrama ve bunlardan yararlanma güçlerinin belirtileri aşağıdaki gibi kısa cevaplı sorularla yoklanabilir. 16

17 1. Yukarda sözü edilen deneyi yapmakta olan öğrenci, doğru ölçme yapabilmek için termometreyi sıvıların neresinde tutmalıdır; neden? Sıvıya batmayacak şekilde üstte. Çünkü sıcaklık buhar içinde homojendir; sıvı içinde homojen olmayabilir. 2. Sıcaklığın zamanla değişimini doğru olarak belirleyebilmek için, yukarıdaki deneyde sıcaklığın hangi zaman aralıklan ile ölçülmesi uygun olur? Olabildiğince kısa zaman aralıkları ile. 3. Yukarda sözü edilen deney yapılmış, ve şu sonuçlar elde edilmiştir: bitti a) Bu sonuçlara göre, saf sıvıdaki sıcaklık değişimi nasıldır? Sıcaklık, kaynama noktasına kadar artar; kaynama süresince değişmez. b) Bu sonuçlara göre, çözeltideki sıcaklık değişimi nasıldır? Çözeltinin sıcaklığı hem kaynama noktasına kadar. hem de daha sonra artar. c) Bu sonuçlara göre, kanşmayan sıvılardaki sıcaklık değişimi nasıldır? Sıcaklık, kaynama noktası düşük olan sıvının kaynama noktasına kadar artar. O sıvı buharlaşıncaya kadar değişmez; sonra ikinci sıvının kaynama noktasına kadar artar, sonra bir süre değişmez,... 17

18 4. Yukarıdaki C balonunda. birbirine karışmayan üç ayrı sıvı bulunsaydı. tablonun C sütunundaki ölçülerde nasıl bir değişme olurdu? Sıcaklığın değişmeden kaldığı zaman dilimi üç tane olurdu. 5. Yukardaki C balonunda bulunan, karışmayan sıvılardan bir tanesi bir çözelti olsaydı, sadece sıcaklık değişmesine bakılarak bunun bir çözelti olduğu anlaşılabilir miydi? Anlaşılamayabilirdi. ÖRNEK III "Isı, Sıcaklık ve Sıcaklığın Ölçülmesi" Bu konu ile ilgili olarak, dayanıklı bilgi birikimi ve verimli bilgi edinme yollarını hatırlama, kavrama ve bunlardan yararlanma güçlerinin belirtileri aşağıdaki gibi kısa cevaplı sorularla yoklanabilir. 1. Bir cisme elimizle dokunarak, onun soğuk olduğunu söylüyoruz. Bu durumda. cismin sıcaklık derecesi hakkında kesinlikle bilinen nedir? Cismin sıcaklığı, elimizin sıcaklığından daha düşüktür. 2. Bir kişi, açık kaptaki suyun sıcaklığını termometre ile ölçerek 160 derece olduğunu söylemişse bu kişinin kullandığı termometre. bildiğiniz ölçeklerden hangisine göre bölmelenmiş olabilir; neden? Fahrenheit ölceğine göre. çünkü, santigrat ölçeğine göre 160 derece sıcaklıkta, açık kaptaki su, su halinde bulunmaz. 3. Civalı termometre yapımında, civanın ve camın hangi fiziksel özelliğinin farklı olmasından yararlanılır? Genleşme katsayılarının. 4. Normal basınçta, civa -39 C de sıvılaşır ve 357 C de kaynar. Etil alkol ise Cde sıvılaşır ve 78 C de kaynar. Buna göre, çok soğuk bölgelerde civalı termometre yerine, renkli alkolle yapılmış termometrc neden daha kullanışlıdır? Donma noktasının, cıvanınkinden daha düşük olmasından. 5. Bir odada, ayrı kaplarda ısıtılan mum ve buz parçalarının ikisi de sıvılaşır. Isı verilmesi kesildikten bir süre sonra sıvı mumun yeniden katılaştığı; fakat suyun buz haline geçmediği görülür, Bunun nedeni nedir? Mumun erime noktasının odanın sıcaklığından daha yüksek; buzun erime noktasının daha düşük olması. 18

19 6. Bilinmeyen bir maddeden yapılmış ve 0 C deki boyu I m olan bir çubuk ısıtılarak boyca uzaması gözleniyor. Çubuktaki sıcaklık artışları termometreyle, uzunluk artışları da duyarlı bir araçla ölçülüyor. Sonuçta, yandaki çizelge elde ediliyor. Bu çizelgedeki değerlere göre, çubuğun sıcaklığı ile uzaması arasında nasıl bir bağıntı vardır? 0 C ile 25 C arasında çubuğun boyundaki artış, sıcaklığındaki artış ile doğru orantılıdır C lik sıcaklık değişimine karşı, civanın hacmindeki değişim yaklaşık 0,0002 ve alkolünkü de kadardır. Duyarlı bir termometre yapmak için bu sıvılardan hangisi daha uygun olur; neden? Alkol daha uygun olur; çünkü. eşit sıcaklık değişiminde alkolün hacimce genleşmesi daha fazladır. 8. Elektrik ocağında ısıtılan bir miktar suyun üzrindeki kapak, yukarıya doğru hareket ediyor. Bu olayda, yararlı enerjinin dönüşüm sırası nedir? Elektrik ısı-hareket (kinetik). 9. Isının bir cisimden ötekine geçen ağırlıksız bir madde olduğu varsayılırsa, birbirine değdirilen farklı sıcaklıktaki iki cisimden birinin sıcaklığının yükselmesi, ötekinin sıcaklığının alçalması açıklanabilir. Aynı varsayıma dayanılarak. birbirine sürtülen iki cismin ikisinin de sıcaklığının yükselmesi açıklanabilir mi; ikinci olay neyi kanıtlar? Açıklanamaz İkinci olay; ısının bir madde olduğu varsayımının yanlışlığını kanıtlar. 10. Elinizde 0 C de bir parça buz ve eşit ölçüde 0 C de su var. Oda sıcaklığındaki ayrana bunlardan hangisi katılırsa ayran daha soğuk olur: neden? Buz; çünkü buz, sudan farklı olarak erirken de ayrandan ısı alır, onu daha çok soğutur. 11.Akşamüstü; kuşlar sık sık tüylerini gagalarıyla didiklerler ve silkinirler. Bunun kuşa yararı ne olabilir? Bu, onların tüylerinin arasına ısı bakımından kötü iletken olan havanın dolmasını sağlar ve böylece, onları gecenin ayazından korur. 19

20 ÖRNEK IV Kimya alanında bilimsel bulguların bir bölümünden şu sonuçlar çıkanlabilir: 1. Bir elementin bütün atomlarının çekirdeklerinde proton sayısı eşittir. Nötron sayısı değişirse elementin izotopları var demektir. 2. Bir atomun en dış elektron katmanı dolu ise kararlı bir yapıya sahiptir. Böyle elementlere soy gaz denir. 3. Kimyasal tepkimelerde atomların en dış elektron katmanlarında elektron alışverişi yapılarak ya da elektron ortaklığı kurularak bileşiği oluşturan elementlerin elektron düzenleri, soy gazlarınkine benzer. 4. Çekirdek tepkimeleri, atom çekirdeğinin bölünmesi (fisyon) ya da çekirdek birleşmeleri (füzyon) biçiminde olur. Bu örnekle ilgili olarak, dayanıklı bilgi birikimini kavrama ve bundan yararlanma güçlerinin belirtileri aşağıdaki gibi kısa cevaplı sorularla yoklanabilir. 1. Bazı elementlerin atom ağırlığı tamsayı olduğu halde (N=14; C=12; 0=16) bazılarınınki kesirlidir (CI=35.5; Cu=63.5; Ni=58,7). a) Atom ağırlıklan arasındaki bu fark, yukardaki sonuçların hangisi ile açıklanabilir? Birinci sonuçta. b) Kesirli atom ağırlığına sahip olan elementler nasıl bir yapıya sahiptir? Farklı ağırlıklı izotopların karışımı biçiminde. 2. Argon bir soy gazdır. Argon atomuyla karşılaştırıldığında klor atomunda bir eksik, potasyum atomunda ise bir fazla elektron vardır. Kararlı bileşiklerinde Cl (-1), potasyum (+1) değerliklidir. a) Bu durum. yukardaki sonuçlardan hangileriyle ilişkilidir? İkinci ve üçüncü sonuçlarla. b) Bu iki element, argonun kararlı elektron düzenine nasıl sahip olurlar? Klor bir elektron alarak, potasyum bir elektron vererek. 3. Bir soy gaz olan radonun radyoaktif bir element olması, yukardaki ikinci sonuca aykırı düşer mi: neden? Aykırı düşmez: çünkü; radyoaktiflik çekirdek özelliğidir. 20

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

: Matematik. : 9. Sınıf. : Sayılar. : (6) Ders Saati

: Matematik. : 9. Sınıf. : Sayılar. : (6) Ders Saati MATEMATİK DERS PLÂNI Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar Başlangıç Tarihi :.. /../. Alt Öğrenme Alanı : Mutlak Değer Önerilen Süre : (6) Ders Saati Öğrenci Kazanımları /Hedef

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ 3/14/12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ Olay ve nesnelerin hareketlerinin duyu organlarının kullanılması ile doğal ortamlarında izlenmesidir. İki türlü gözlem vardır; a) Kontrollü gözlem (Deney)

Detaylı

2012 YGS Soru Değerlendirmesi

2012 YGS Soru Değerlendirmesi 2012 YGS Soru Değerlendirmesi Unutulmamalı YGS yi istediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken, sınavı istediği şekilde sonuçlanmayan adaylarda ise bir huzursuzluk gözlenmektedir. Sınavın

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP ÜYELERİ Mehmet Emin ERTAŞ Burhan DEMİR Mesut PERTAV Problemi Tanımlama İçindekiler.Değişkenler.Hipotez.Amaç.Önem.Sayıltı.Sınırlılıklar.Tanımlar

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ PROJE KONUSU : GRAFİKLER, KULLANIM ALANLARI VE GRAFİK UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR : Egem ERASLAN F.Sarper TEK Göktürk ERBAYSAL Mert KAHVECİ ÖNSÖZ

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI Adı-Soyadı : HAYAT BİLGİSİ 1) Okul için hazırlık yapan bir öğrenci, çantasına aşağıdakilerden hangisini mutlaka koymalıdır? 2) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerden yardım alarak gerçekleştirebileceğimiz

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

9.SINIF NEDEN ÖNEMLİ?

9.SINIF NEDEN ÖNEMLİ? Sevgili Öğrencilerimiz; Henüz yolun başındasınız. Öncelikle YGS-LYS nin nasıl bir sınav olduğunu, bu sınavların bizden neler istediğini iyi anlamalıyız. İstediğimiz alana göre hazırlanmalıyız. YGS bizden

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı : B.08.0.TTK.0.01.01.02 Konu : Haftalık Ders Çizelgeleri İli İlgili Tereddüt Edilen Hususlar ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 11.09.2006 tarih ve 11824 sayılı

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Hal Değişkenleri Arasındaki Denklemler Aralarında sıfıra eşitlenebilen en az bir veya daha fazla denklem kurulabilen değişkenler birbirine bağımlıdır. Bu denklemlerden bilinen

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ 1 BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ Bilimsel Yöntem: İnsanın düşünme yeteneğini kullanarak gözlenen olayların açıklamasını yapmak için izlediği yoldur. Bilimsel Çalışma: Bilimsel yöntemlerle yapılan araştırma,

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ ÜNİTE 3 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. BÖLÜM MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1- ATOMUN YAPISI Maddenin taneciklerden oluştuğu fikri yani atom kavramı ilk defa demokritus tarafından ortaya atılmıştır. Örneğin;

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 11 MYIS 2014 Saat: 09.00 F 1. Şekilde bir hidranın üremesi gösterilmiştir. 3. hmet, şekilde verilen yaşama ortamındaki canlıları gelişi güzel numaralandırıyor.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

YGS. Yayın Planı

YGS. Yayın Planı 00-0 Yayın Planı 00-0 İÇİNDEKİLER - Yaprak Testler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Başarı İzleme

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı