Ü M İ İ L. Bu katliamdayaralandı. İşkence gördü ve Kandıra F Tipi Hapishanesi nin tek kişilik hücrelerine atıldı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ü M İ İ L. Bu katliamdayaralandı. İşkence gördü ve Kandıra F Tipi Hapishanesi nin tek kişilik hücrelerine atıldı."

Transkript

1 Ümi İLTER, 1967 d dym d doğdu. l Mri Silif lidir. Orould dvrimcilrl ş. Li yllrd r bir dvrimci mpizdr. m ül 12 Eylül ü yşmdr. if bir dvrimcili ypm olğ bulmz. Lid iyro v dbiy ilgilir yllrd İ.Ü. Siyl Bilgilr Füli girr. Burd dvrimcilrl şr. EV-GENÇ flr d yr lr. Cu or dvrimci mücdli yi yi glişiği bu ürç gçli hrii örgülmi ödrli dr d uulr. Byrmpş Özl Tip d ip lbi dirişi lr. Thliyid hm or gçliği o ürçi büyü dirişi ol Ni görilrii ödrlrid-örgülyicilrid biridir. Bu diriş doly rr uulr. Thliyi or r illgl mücdl içiddir d İzmir d ii rdş şhi olduğu çşmd yrl olr u düşr. Yrl hli il işcy göürülür, işcd dirir. Bu rih or Buc, yd v Ümriy hpihlrid lmşr rl 2000 büyü hpihlr limd Ümriy dydi. Bu limdyrld. İşc gördü v Kdr F Tipi Hpihi i işili hücrlri ld. My 2007 d zorl, ürgü v il Kdr d Bolu F Tipi hpihi göürüldü. Hl Bolu F Tipi Hpihid uulu bulumdr. Tvr Yylr d ç Krfil Hly, Bor Yyvid ç Umu Yğmuru ud or, Ümi İlr i bu üçücü şiir ib. N K N K ESTNI E S ý... d ý..... ý. T d d ý... dý... ý... d.. d ý... ý. ý... d d ý... ý... d.. d ý... ý... ý... d d. ý. d N dý... ddý.ý... ddý.ý... dý.ý... ddý.ý... ddý.ý.. d d ý... ý. ý... I ddý.ý... ddý.ý... ddý.ý... ddý.ý... ddý... ddý.ý Ü M İ T İ L T E R.. ý. d d ý... dý... dý. d ý... d ý..... d ý... d d ý. ý... dý... d.. d ý... d ý... d d ý. ý... dý... d.. d ý... d ý... d.. ý. d d ý... d ý... d d.. ý... d ý. d ý... dý... dý. d ý... d ý... d.. d ý... d ý. ý... d d ý... d d.. ý... dý... d.. d ý. d ý. ý..... d ý... d ý. d ý... dý... d.. d ý... d ý... d ý... ý. d d.. d ý... d ý. d.. ý... d d ý. ý... dý... d d ý... d ý... d.. d ý... d ý... ý. d.. ý... d.. d d ý... dý. d ý... d ý... dý. d.. ý... d d ý... d ý.. d ý. d d ý... ý... d.. ý... dý... d.. d ý... d ý. d ý... d ý... ý... d ý... d ý. d d d ý... ý... dý... d.. d d ý... ý... ý. d d d ý... dý... d.. ý. d Ümi Ýlr TVIR YYINLRI

2 NK ESTNI ÜMİT İLTER T V I R YYINLRI 1

3 NK ESTNI ÜMİT İLTER TVIR YYINLRI Kp rm: Tvr Yylr Yy hzrly: Tvr Yylr 2008, Tvr Yylr 2008, bu ib üm yy hlr Tvr Yylr iir. 1. Bm: Şub 2008 B: Brş mb TVIR YYINLRI Mhmu Şv pş mh. Mp o. Çob p. No:4/5 Omyd/Şişli/İbul ISBN: 2

4 N K E S T N I 3

5 4

6 Ööz rlr i; bir ml uşudur. Vrdğd güzl görüüü uuşur lr, lv lr. V üllrid rr doğr. Clp gldi ip yflr rlrd v odu zl bir bd üzri. Kodu ; ilğ ourlu, yiği, mr vllr yürlri. Emği v ouru düşmlr, dolrlr dolr, llr l m içi v bi z dh ömürbilm içi hl, yi llşç ldryorlr. İ, hy dir vr düşmdr burjuvlr. Zvi-f olr, çl, zulüm, ölüm youl hldr. V biz ş oprğ işlyip güzllşirir olr piiyorlr mğimizi üüd. K gölü çviriyorlr düymz oprlr, Türiy'd, Filii'd, Ir' ldiyorlr. üy dör bir y mprylizmi zulmü ld ziliyor. c dirlr, bu muuz düz rş gllr d, burjuvziy oru çlr d vr. lr lv ld, 122 z vurdulr burjuvzii zulmü, 122 z prçldlr cri duvrlr v oprdlr zfri mprylizmi l lrid. diyor Ümi İlr olr. Ev, olr çüü yid doğr, bğmzl, oylizm içi düşlr. Çüü ölmz çllryl, zulmü yr rlr. Yp ül dörlr, rşrlr oprğ v rr doğrlr üllrid. Çüü brlidir dolu oprlr, r, vr ou içi yp uuşlr v uclyp br bğr. V güzl filizlri il yid yşr. Hr bir dizid diriş ol şiirlri yzyor Ümi İlr. Çüü o d d içid yşy biri. lr gözlrid zdlr zfri şl il uçuyorlr şimdi, düy hllr rmğ dbilm içi ihi zfri lr uuşuruyorlr... 5

7 ... B Uygrlğ prl görüümüü ld bir rl v çl ürüüd bş bir şy dğilmiş mğr... Silhz hllr yur bl cvrlr bulr. İş, mprylizm i bu hl giriyor, improrlulr Byz dm blirlyici özllilrii bu cvrllr oluşuruyor... Ero Ch Guvr Ymiş ii mill Bir göz il bmy Hl müdrri ol d Hi idir... Yuu Emr 6

8 Hodri Myd Vurm içi Hy l ç Er dmg ydlr bir z dh K içmiş limiy şirrii l boyumuzu di duruşu Rv görlr d ğilmyi Çi brmz hyiyii V bd çl yürüüp lmzd yldz çoğlr Kzldr i fd ruhuyl Glcği c ulğ Yol ylyip rihi rr Umudu yğmuruyl ml dml İcmz dlglryl Çrp c C Zulmü lç duvr V yrlr doğru çp mvi dmz Sld hii vz: lol hl hydr V hy Elb hl olcr... 7

9 2... Evvl hir Bu bir muhrbdir Kr yzl bhzlr Kr fl mzlumlr V hr yrd zil hllryl Hüz vul rmmiş bir ş Yş v dh yşc ol İl muhrbidir Boylu boyuc Hy uz ölülri V l yrlryl Yumruğumuzu öüd büm rddi hüzül Süüü hll d çl lr mühişliği V rd drd llr V çlryl Yşr çürüylri Şl ölümüzlri V dövüş dövüş V dövüş dövüş yürüylriyl Zfri hr bir myd Hm d hodri myd muhrbidir yş... 8

10 3... Vrlğ ydş ii Kdi drii yzm içi Mhirc uzmş li Bir rfil çr öşüd yglr Bir rfil çr Gülüşüd Fidlr Bir rfil çr üşüd vd Bir rfil çr i Muşuudur yilmzliği V glcği... 9

11 4... Olr Hr biri T bş Birr birr v cümli Hp brbr dr Bhiyr glcği Gü düşmüş müjdi Gcyi uuşurdu cürlri V hy rlyp yürür Bir düş brlr Gçilri olr Kucldlr dğlr llr dou dudlr Yzdlr umudu d V vg mydlr Ölümüz bümlr brp Hy rşlr... 10

12 y ir......hlm izi içi yyorum. Bu yg Ir i, Filii di hllr bğrd d görbiliriiz. Bu yg bim bdimd dğil. üşmmz ldrdğ hr üld büyüyor. Sryor düyy, rc. hmz yrd lmz, lmyc. Bu güç izi içiizd çyor. Bu gücü yr izlriiz. Hlm! Sizi uğrud yc, ül olc dr viyorum. Bu dğriiz. ğmz diylr dğil, biz ul vri. Sizi içi yyoruz. Küllrimizi vmz gömü. Külümüzd doğc düyy b. Uz dğil y, mulu gülr glc. İ, biz güvi. B hlm güviyorum, izlr güviyorum. Gözüm rd lmyc. Slm Kub 1... Ol, dyic hy Em il i ş il il oldu Öl, dyic zulüm İy dip vg oldu Ço öldü hp yşd Ol, dyic hl vrim olmy gldi Pimi çilmiş r gibi ğld cüml cih... 11

13 2... Yolumuz ço ildi V boyumuz Eğilmdi bir z bil Ruhumuz y hrd yd vruldu V ülümüz Krşc hy ddi dmz... 12

14 3... Hy ğc Bgi uyudur Umu yğmuru ml Fid V or orm lp gidr zm Rgr... 13

15 4... V bldr çpl V ym Fir fur dilmişiz d Zulmd bl rr Bulcr Hp miliyl orulc Zulm yl vrulup Yi bir hy urulcr... 14

16 5... Gölümüz yuv urmuş Umudu ddr Mcrmzd d vrdr Mhir olmy görmdiği çc d Uçuc hy iid r rih olur zm... 15

17 6... ş olur hp lv lv bir güzl Fdi olur or Çöl döüc hy Nic içim u olur bhy çşmid Fdyl hy olur dim Hl içi cd gç... 16

18 7... N zm uşl hy Kdri zulüm yzdğd İçmy u İşlmy opr İş il ş Klmyc yşc zm Hvlp göğüd Hl md yr... 17

19 8... N zm dr düş hl Öc döşüü dövr biçr övr h dövr övr h dövr Sor ldrp bş Örgülr yumruğuu V o yldz şvd Çip dli lc Vurur h vurur Vurur h vurur Kr d bh zicirii... 18

20 9... Trih dil rüv rmidir V o yldz ömd l ölmycir Göubb vr olduğu ürc Göğüd mvi uçcr V rimiz düş ygd Nic ic doğcr... 19

21 10... Çlcğz E bizim E biz ly E güzl mğimizi Çlcğz hy V or vrim dc dmz... 20

22 11... yilmzliği b N mio fu Hl cvhri olmddr Kdd yyl lv Mydlrd dğlr İbul d Filii... Pri rji... şi rb iylr Soluğudur y uçur O bimz ümz rüzgr Kr fl hllr Nic çl Oc Çoç özgürlü o Nfidir hiç ilmy... 21

23 12... ölümüzlüğü b N rivy ml Hl umudu olmddr V büü ölümlrd or T bş y lp Zfr içi ölümü övüşmi bp Ölümüz drlr d Nfrlri fi ol d Fri bi l umudu... 22

24 13... Puuy düşürül hy Hrii şr ll Tur Sd ğc özüdür İçli v iç y Fdyl yr şp Simurg* olur Kf dğ V gülüşü rdş hllr Klubld bri büyüürlr Siy çilmz clr Rhmid doğ y... 23

25 14... Hy! Topl bizim çoculr Yi V yid r iy çyoruz Şimdi büü zmlr E hyi ihilli içi Mudir zv Hodri myd çiyoruz udğmzd umudu bümü V hrimizi olc fdyl Hy v zm Gölümüzü mührüü vuruyoruz... 24

26 Şhidimi......T limyl bugü zfr; dvrim v dvrimciliğ dir üm umulr yo m iy mprylizm v işbirliçilri rş bş ğmm, lim olmm dmir. Bugü zfri d, ölümü dirmir... Hüyi Çuurluöz Bir Buru 1... Şhidimi ğ şh md hpi rd iz olduğum Cm mml Şhidimi i Kr zulmü Byz hümü rş b Gü b gü Yllr boyu Ourumu bidi Umudumu d O büyü çlğml Fd şi Glc ş Zfr hriyl Yürğim Yumruğuml Soğm Mydml Kömür bd 25

27 El göz il Çolu çocu Gç yşl Cüml cm cml Zlimi zulmü Sürü uuu ou gülü Yl, ylg rş Yürüdüm Öldüm Ydm Yldm Şhidimi cm mml Y r ğilmdi bşm Bhiyrm... 26

28 2... Şhidimi Soğ mili Hdfi Güli Myd Srgül olduğum Cm mml Şhidimi i lç zmlr çl ürüü ymş oprğ göğü Er çirfii ğuuu Çip yürğimizi d Şüphiz iliği il Spld zm or V bş duml dğlr gibi lmz yldzlr dğdirip Söz y dudğmzdy Fidc b hy İş, ddi düd yr Bu cm mml bizim Bu yg yri Bu hrm Bu vd bizim Bibir drdi cfyl Cüml rb drm Elimizd büyüy dvrimiyl T ry y göz rp rr Krdiz i burud öp Torolr V md lm ç zybğiyl Bu cm mml içi Bş bğldğmz vgd Şhidimi Y r durmd yürğimiz Çrpyor v çrpşyoruz iş... 27

29 3... Şhidimi Kudğd bb Koyud yr Krlğd ş olduğum Cm mml Şhidimi i Yl çölü büü rhoşluğuyl Yygr ur rf Kumd llr ypmy ş V hp bş güdmlr myyl iliz şylr dö lpzlr Suuluğu şhviyl uyuşup Syrdr grçği lii Sçlrd gümüş hirlr Gözlri dri göllrd r Müvvr bşl o lr Khribr yüzlü o bblr O şlr, rdşlr, çoculr Zlim zm ord Bir bş llr d Sdc olr Hl i, hii dili oldulr Şhidimi câm mml Y r umy Tyd l illr Grçğ vz olm Mhir idirlr... 28

30 4... Şhidimi Toprğ Fid Yg Güy Glcği Svgi olduğum Cm mml Şhidimi i Büü rdmlriyl ilğ şiyl uuş mşl dlr Gül clrd dmlr ğ O yglr ülüd doğ Nuropu özgür glcği clrd ğdlr cüri bhy üüyl mzirip Yr hrc c r lv çlr vur vur İc güzlliği rfil dmşlğ fd rmz Trihi ivmi şr olup Umudu vd büyüülr Şhid olu i âlm Cm mml çlyor l bh vuçlrd Sbo u Kzlr... 29

31 5... Şhidimi oğuud b ç Kuzyid güyi bîilç Gçmişid şimdii iy olduğum Cm mml Şhidimi i İçimd gçr zm Çorum u S Kuli Tlp lc olur i Huşş yi iy vr Toz olu yi il bllr Hmmurbi i gözü ç Gçmiş il glc Şimdi hmhl olup Güü lü dr çl bl ry b Egli bir zyiim Hm rym hm i F cym öc Ezilic zybğim V zulm yilmycğim Şhidimi cm mml hmr ddi şğm Kybdilmiş vllrml i Hllr rdşliğid çoğum Hrmm Ydi cih Çuurov d l ri iç mçii Rüyd çğly şllyi Hy m dl ym Bozlç bozr düzi 30

32 Kuruluş yoluu hm gürlr Hm düzlrim bir güzl: Frm pdişh, dğlr bizimdir... Şhidimi cm mml Y r ğmdiğim bşm Şimdi dğlr dğdiriyorum V lm yldz düşüyor Yyorum... 31

33 6... Şhidimi Yr Güli rfil Küpü br olduğum Câm mml Şhidimi i Byor diy bu gmi r imilri ğr düşlri Öyl hfifldi i mşrplri Yl lmd vruldulr V hp olduğu gibi biz Klld vgd ypylz Bld b riyrlğ Hrci çuurd ybolm T oldu çl dillrid Şirr zhrii umlr V milim şşrmd romz Gözümüzü dh d rrp Çi lmz ç Nic zl yli V durgu diz İdiric zg oluğumuzu Frlr opu rdmzd Şhidimi câm mml Ypr umuduml Eğdirmdim boyuu... 32

34 7... Şhidimi Trihii yzdğm Glcği vdldğm Göğüd c vrdiğim Câm mml Şhidimi i d dğ dil hrii Çlg bllryl rhoş hirlrii Külhi rüzgr Eldi r Sor göb ğlr v şrlr Şucc rc Simi, çy v hrz mrlr Klvyy douup zm u İş ry gçlri Bulmy işizlri Oullu çoculr Kipz bblri Kç çoculu Thir i Kibl d ydigr Zühr i yğdi prg Elidi lpçlr V ymyic p mlr İçii zyp özüü irlr Cvhirii yo m içi Eli mşl mprylilr Kuşc umuduu o puud iildi rşlr O yğz duruşumuzl Nic rdgçip hyrd: Hl yilmz 33

35 irip vşç vllr Hl yilmz Trihi mzl yzlmşr ç z Hl yilmz Şhidimi câm mml Bir z bil ğilmy bşm Sdc göğü brp C vrir zfri Şhidim i Umudul muzffri... 34

36 NK KİMİR? 1... Sor şimdi imdir Hy or Trih v hl Yumruğu yoldş ib V h İçi hirlr Sor imdir T bş lmşlğ imdiliği lil ömrü or V dil Bi yrid vurulmuş hy Ky rihii çlğ clr hrii Szly lbii dil Ord dii bulc Grçği l yd Hl görc Kdii bilci Yolu yo bş Bilci Ki Edip hldr: Gülmiyoru y, gülm Bir hl gülüyor gülmir... V dml rdğ Cvp dry içrdir... 35

37 2... l zm y lm yüciyl Hl yilmz oluşuu l i Zümrüdü Söyl i Quzl* Bil i Simurg Gör i Phoix* üşü i ll Tur Sdc mllrd uçup Şiirlrd doğmz yid mz ülü düş Hy hyiyidir V y vr d Hl diidir Ki umudu od d Hr dm lcr O ş i Yri glir drd yr Yri glir myd uuşurur Yri glir dğlr çr O ş i Nic vddr ölümüz Göğüd şy bilir V yri glir Şfğd hy yilir d d dir... 36

38 MEYN ÇN SERGÜL E İR Em Pr dmlr m pr içi, mmllrii brp lmy y yrlşm zorud lmşlr... Zm dili ol d l bh rlmşlr Kr r iifldilri Köl vgolr bil irip Iz bir bulu gibi Nl d dğl dğl ğl dğl giilr... Em pr içi Gurb düş yprğ ml düşm d gözlri Öyl bir h dolş i Tüü güşi dudğd Bli d üfrm llh ip idirr hm d ğlm ril biçimidir Öyl i bu mml Erlr ğlmz diy diy Gözlrd çil yşlr ild üfr vurur bli d V hgi övgü hgi yr Kbuğudur, bdr, cdr Küfrü dili ol d l bu dmlr Niy ibd dr gibi Sövr durur hbir... 37

39 Mzii dili ol d l Oc zhm g dmd Hli şürd o llr Nl mizldilr Yr gödril lom uğru Ömür ürr l prllr Nzi rğ vrup y Hrlr dili ol d l d gurb dil zmd Nl bir c v yr V uz l ymii İçid l ü l bilir Kdri dili ol d l... V şimdi V uulmuş ydr Gurbçi i rl yüzü Ev ödvi oruu i şudur: Tş you bri umuş Nd çl dizidir Türiy... Öyl bir diz i bu youllu Hgi yy vurcğ mçhul Coğrfy drii oruu mlum: dolu d ç hgi hir Boyu büü döülür vrup y... İill drii d bir özü vr: Bğmzlğ vr ol bir üld Em uğru yd llr gidilmz 38

40 V dc bir mrş dğildir iill Kldr f d um bir b Korm! ddiği o hvl Bş glmişir ço Şimdi rihi driddir r: Y iill y ölüm! 39

41 2. oğum......ml bbm lmy d şp vlmişlr. V b, lmy bir bd Gürcü-Lz rşm bir çocu olr düyy gözümü çmşm... oğ hr gül bb İflh olmz bir idir H ol mmyi ğly ğly lm irg ilmi vfr Şimdi ğl gül zm Vi vr ğl Sor ğlm uuulur V or blm hy Bu çc uşr Sürgüd boy vr Şimdi ğl gül zm Vi vr ğl Bu mçhulüdür Sor lm vrcğiz öüğümüz hr dmly... 40

42 Ev p rd dr ç ol d Puuddr rddi çl V rş ç du il Kdh düş dmly Krdş d gurbi El p Yzg olur dm drii: ü içid dolşğ mmli Gü içid dolşmdr gurb... N mulu Türüm diy Üflmdi ulğ im Birz Lz Birz Gürcü Ço dolu olduğud V üm bulrd zd Mi gibi bb ouuyl Çğl çğlğ doğdu Srgül... ğl güllri gülü Gözlrim idir şimdi Sor v l Ilmyc yğmz Bir z dh K rv içid cm clr Kurumuş prlr gibi bcğz Çüü hl gözüdi dml Gözü l yşrmz... 41

43 3. Özgürlü......İi ülür rd bocly b, 15 yşd vd çm. Özgür olm, dildiğimi ypm idim. Tbii grç özgürlüğü olduğuu bilmd... dlri şüriği lom Torulr miliyl uurulm Byz dm ibd yzr V şüür V l rd ç ic çiç Hz v oru blğd ğr ğr çör dib Özgürlü blldiği prg Ruhuu mir ri olur V ol o çiçlr Böyl bir dil ummş Yll mziril hy Kuyuud l ybolurlr... 42

44 4. vrimcili......bir dğ düğüüd, ourduğumuz md, vrimci Solcu lrd bhdildiği bir ohb dhil olmuşum. Kimdi bu dvrimcilr? Nl bir şydi dvrimcili? üy d özgürlü diycğiz Yo olduğud youllu Hy d oylizm diycğiz So ric ömürü V ilğ O z güzlliği Zm zpmi içi T yol dvrim diyr Büü olrd gçr Bir şr uurdu hi ş v rdşliğ dir ğlr m yly zgimizl Umudu ş vurdu vuruldu oğr glcği müjdi d dvrim ddi yr... 43

45 5. Bmbş Bir üy......bu düy bmbşyd. Bu düy vgi üzri uruluydu. Bu düyd hr şy pç ordyd. Birz şşll, birz d mrl hr gü yi yi şylr öğrr ilrlmy bşldm dvrimci olm yollrd... Gl Hy h mydd vrlim Srgül gibi rmz v di durr Gl Mydlr yğ ldrlm rc olr ğmz vdmz Gl Myd hly lm Gizli l çmzlrd duyulmz Gl Şrmz mydlrd hyrlm ğlm vi gldi gçi ço Gl Mydd çl yrmz rm olu diy myd blm Gl Mydlrd hp orlm Görülr blm rmz udrii Gl Mydlrd irlim oligrşiyi V gülümüzü rgi ç myd Gl Yc mydlrd ylm Ölc dövüşr öllim... 44

46 6. Krşmd Bir Yol......Bir bir çözülüyordu fmd vr ol oru işrlri. V bş d b yim oruu. Ev idm; b gör özgür. Oy i özgürlü, içip içip rhoş olm, bş dmlrd bulum dğilmiş. Özgür i düşüür. üşüdüğüü pylşr. Özgür i muludur, huzurludur. Oy i b, mululuğu d, huzuru d bş şylrd rmşm. İş şimdi rşmd bir yol vrd... üşlrimizi rdd yol ç N durdu olr gçr N yoruldu dğlr şr Hp düşldi Ki düşmdilr lbimizd üşlr ol d y bşmzd üşlrimiz dim, Yür gibi cl Çrpyor zm iz mili gi üşlrimiz Yldzlr gibi y Yyor şimdi lmzd O rp yollrd Rhbrimiz Eğilmy boyumuzu di u ruhumuz Büü orulr hili cvbmz İçi dş bir yly cvhirimiz Yiiri yiiği yrmz üşlrimiz... 45

47 7. Kvgd Yumru Olml... Mululu, bşlr y bşd muuz; özgürlü, bşlr y bşd ililri dr ömürülür olmzd. O hld, bu mululu v özgürlü içi bim d m olmlyd. Bu vgd bim d yumruğum, bu vş bim d ilhm olmlyd... Kvgd yumru olml Vurduğum şlrd Yr izii brml Kvgd yumru olml Hr il yp Zfr içi uuşml Kvgd yumru olml O zlimlri ğlp Mzlumlr güldürmli Kvgd yumru olml Bir byr gibi ş içr dlglml Kvgd yumru olml İcği yri çip o lm çml Kvgd yumru olml Oc fr dğ Srgül ü bümü olml... 46

48 8. Myd Çyor Srgül...Şhili dir? Nl bir şydir? Bir i, bş içi ölür mü hiç? Ev, böyl düşüüyordum id... Oy i vr m dh yüc, dh ul ol hrhgi bir şy düyd? Kdi yşm il d fd diyoru. Fd i gidlrimiz... h güzl bir düy, dh güzl v yşl bir ül içi... Yürüyor bir gül Yürüyor hiç durmd Yürüyor hzl F cli yo Tlş yo Hyi dmlryl rihi Myd çyor Srgül Tr bu myd o gülü lg dlg rmzd Ypr ypr şulid Özüdi cvhir Eylmidi mrif V göğüdi d Tr bu myd o gülü Bu myd i lr şhi Bu myd i lr dir Bu myd i lr gb V myd ç m o gül lm rlr Zm vrulur V ül dör Simizd yp gül dör... 47

49 UMUUN FİNLRIN İR... Nmlud çmş üç rfildi olr... Tz ç ili. Svd viydi zm. Mvim bhrd. V öylc ld. My ii oydu rmzy. d ş ddi ylmi. Zm v md frm dilmz. Ord rrd m gözü dizi, burd dml düşr. Krdiz şimdi ş il lr. Tuuşur. Yr. Kül olur Nmlud çmş üç rfildi olr... Fid zm bldi iicii. ş dmş bir ömrü mşuğuydu. Ki d hl şğ dir. Ol bp, vidir dyip br ou Fidc rdi. Elii bğllr d, uzd yürğii pimi. Çi, l v yürüdü İhç. Krlr rş. Rivy v hi odur i, hy hr d Yi İ diyormuş d... Nmlud çmş üç rfildi olr... Üçücüü, Kryl oyud bir Hi Bc. Gül yüzü v gülüşü fd olu gölümüz. ldi yg ydigr br vucumuz. V ürdü hrii hy v ürdü dmz. Krmz şimdi dh hrç... Nmlud çmş üç rfildi olr... Çr, T rbzo, pli ydilr. Lz v Kür v Tür Krdşliği v umuduydulr hl. y horo omuz vrip y mh dödülr. Yuu Emr dr ldr, dloğlu dr vgc, Nrddi Hoc dr gülç,

50 Mm u Zi c şlr. Bizimdilr v şimdi bizdlr... Nmlud çmş üç rfildi olr... V dğmd öc, ddi i Fru;...Yşm ço viyorum m ourlu v ic bir yşm içi dimi fd diyorum. Ouru yücliği rşd, ço lç l duvrlr br, ylmii mld Srdr:...Cür, rrll v içl çlilşmiş bir irdyi ybilc hiçbir güç your. Hi Bcm yi hili ouşu:...üy hllr umudu bim umudum, yoldşlrm gözlridi şl gücüm, şhilrimiz vrlc hdfimdir. Hl ii ö lp d ç üç rfildilr. Göğümüzd y, lmzd hvl üç. V şimdi gözlrimiz dh r... 49

51 B Yi Krdiz im... Fru Kdoğlu üşüc yürğim Hylimd blirir hii Gördüç şu pz zm h rlrm glcğ V urrm yr grçğii Bilicimi bhy bhçid rzuhlii ül yz bir gül Srr öylr oprğ ulğ Z bu çc ölmmdir... üşüc yürğim B yi Krdiz im b Vurulm d gü içid Ylm d göz öüd Krdrmm i hylii Şh lmş bir olup Üü lrm zm V bir ucud bşlrm Hy yr şlmy Sor l fiir orrm İçimd yüz hmilr Hm ğr m Krdiz bu dr lglrm çrpmz m Y olc zulmdi ymoz... 50

52 üşüc yürğim B yi Krdiz im b Tulum ğmyc zm mc dil glmli Uçm hr dmli uyuyor muu ruhumu Çip gimi d vi vr Y yp i İz lc il... üşüc yürğim B yi Krdiz im b Glcği pşid umulrm Ki hylpr drlr cümlmiz Ço lvd diylr ilr diyclri hr şyi çlğ ylmi o cvpr Zulmü hobz olm Özgürlüğü hylbz olup Bi z vurgu ym V hr ygd or Umudu ülhi hliyl So fi fr ylyip iz zlr üli gim Yğdir hy yid örgülm... 51

53 Srdr Ellri...Bir i içi ömli şy, l yşdğdr. Bir i yş vicd rhlğ vr, mul o i izi d lr. Ki, imi ço ömli dğil, yplr il ilğ, zil hllr bir şy brbilmiş, bir şylr bilmiş... izi budur. Yiip gid içi d bu yrlidir... Ellri b! N mühiş v udrli ğdiği yrd ic yg ouduğu yri dvrim ypr Ellri hl umudu Ypr yplm gri Ellri dli yumruğu Yr ylm gri Ellri Srdr llridir Yp yr zicirlri... Ellri b! Hr çizgiid ç r V ic çrmh izi vrdr Yi d böyl ypr vucumuzd büyüyor ş Kil rlrd çldğmz Zm iip çğ şyc Söüldü r gci ym V şf r doğcr... Srdr mirl 52

54 Ellri b! Bir y gibi br Uzdğ hrm hrlr Y d vuduğu hyiyi Ellri rcihlri rdşdr Y çmz llri dmg Y ouru mş Çöz ilğ lidi bğ İllb ş ydlğ Yumru yumruğ ölr doğru... Ellri b! Mümüü rlr l vf V imz diybilir hr şy Hgi hyl lid grç olur Bli şf dilciii lpçi Ki llri drii vicd çizr Nrd ğilmy boyu vr Ord yumru olmuş bir l vrdr... Ellri b! İhi v di öprüüdür Kim uzr hy gülr Kuvv olr hi Ellri Srdri bir umud vurgu Öyl rlr i hy özü lr üüü hll dr İlğ şi ld öpr V hllr o mçhul vşç Umuduu ydigr ylyr gidr... 53

55 clrd Umul Çgl... Fm Koyupr Ey clrd umul çgl Bi bcil drylrd brm Hr f boğulurum birz dh B dimd vzgçm bil Zpurp l d gçm hm Biçrliğim bp vzgçm bd Umuuz v umrz oym bi B özgürlüğü olumy öğr Zorlrm bli öğrmm bird Olur y, orrm bli clllrd Ellrii drlrim ür o zm Ll dilim, ör gözüm, drim Kr bhm yürğii dml i Nic güllr ç y yrmd V ill d ill öğr b Kuruluş uğru ou dr Özgürlü uğru ouz dr Zfr uğru oucumuz dr Vur öl dövüşmyi öğr b... Ey clrd umul çgl Bşmdi frlr lr İçimd gç o dri lr Klimii bulup dmm lm F bilmdiğimd dğil uuluğum Kurşu ili vurulmuşur dilim hr büyü çlğ zulddr N dr dirg oc ouşm Şimdi rp ilidii çözmlii dilimi...

56 Ey clrd umul çgl Yolcu yolud gr lb m bi d göürmlii Yr dr y zmlr V dü gibi uz diyrlr p rii Gölümü göürmlii dğlr Kp d r Gülümü brml oprğ Uğru ölüp dirildiğimiz yrlr... 55

57 Mrhb Fm......Trih hiçbir dömid dvrimci irdi, imş i irdii yildiği olmd, olmyc... Fm Koyupr 9 My Mrhb mudd mcrmz gülizr Ömür dil rüzgr muzffr z Hzir... Mrhb rihi rmz ydigr Brdvm dlgl hi byrğ Tmmuz... Mrhb vzgçilmz ouru d Süüü hll d o lr h ğuo... Mrhb lbimizi uuşur dvrim ş O mhrm v li düşümüzü zul Eylül... Mrhb uşmlr yr br fr Yüz yirmi bir z şhl clr c Eim... Mrhb h çlmş mği hr ç v ç brl hl hc 56

58 Km... Mrhb dğlr ydş hl şfğ Er frm çilmiş hürriy lc rl... Mrhb ğilmy bşlr fdi Fid Bdli our yl uruluşu vş Oc Mrhb oylizmi rdşli orm İl ğc bgi çiçği Şub Mrhb mzlumlr hr vz Nic orulc ol youl h Mr Mrhb o büyü vdmz rfili ld şvy umudumuzu yldz Ni Mrhb büü hrlrimizi l Fru v Srdr gözü r bc 28 Ni Edm filim Gülüşü mvzrim Yürği mirlyöz Fm m Mrhb, MERHB... 57

59 Bizi Çğryor... Eyüp Byz 58 uyuyor muu bizi çğryor O büyü il Çoğul ylzlğ Çoğl yglr Bizi çğryor Trumr şhirlrd öl çoculr Zulmü ciri ğ mydlrd Hzlğ h d dmlr çlğ iç ç lr V d hl dilip Kfiz gömül ölülr Bizi çğryor Bu ifz zulüm Bu zg ömürü Bl bulm içi Yumruğumuzu çğryor Göz bblrimiz buz ip İr m dc gördüğüü Sğr m olcğz duyduğumuz Vicd ldm mümü mü ijil dhlrdi yllrl Siy mi çcğiz Tüürülür hy yüzü V fl rş umuş Şüür mü dcğiz mğrmzd l! Üü üü Yürüycğiz dim

60 Bu l dvr Bu hrv l l üü Gircğiz mul Gyr yrd durulmz çlr ş gülü dmz rdmzd blr urşulr Hçrl d dip did gçlr İşmr dr cll ofr lmzd ourlu bulrl biz i dmz rüzgr vrip Mhir d Fidlr Umudu o V fd ruhuyl ğmz hr bir dmd Yr ruhuu öpm içi c mz cğ güzl yrd o zm V boyd boy Hy güzl rgiyl Boy cüml cih Hy il prmz... 59

61 S Vr... Biz ilğ mil diyoruz, il l ybmz... v. Bhiç şç 60 Krlğ ord y bir fr Nl çr rf prvlri lç duvrlrl çvrili bu lmd Yşm h v dl uğru Kolud uup çiyoru İl dil hli rihl ro... Çlyoru vicd dil plr Nici çlr, çüü göül pdr rdd pç bir our V i dir büü güzllilr Bli yrl m hl ydr V ğr ğr zuld çp Pşir umu rv lmdr... Çlyoru y şimdi o plr Kimilri çlmz, i içid i your Suri bürümüş bir ybclşm Lli v çürümüş dipiz uyulr O hrol dzlğ iş bşddr... V li, d bz Prom dil Büyü il mirdr Çüü hy, hi v dl içi Bir umu vr dmir Ki vr Bhiç...

62 Gölümüzü Shibi... Yürğimiz dr Hc dlglryl ouz Hgi diz Hrç çrpyor dlm... Şimdi yürğim dol ol i ip şlm Güyc dryy vuşlm Ylm r Ylm o dmd Ylm şu zulmü V şrlrl mydlr Silhlrl dğlr Külümüzl yrlr Sr vrip yoldşç övüşlim dlm Boş vr mz Yrmz ş brz Gyr mz yolumuzu dr ğlr dğlmşr cmz... ddi y dmz Zfr göz oyduğumuzd V gölümüzü hibi Evvl hir dvrimdir im lvlidir lvlidir... 61

63 Slmi y Sorml... Hy m mvi böyl Yo şhir mi ço bordo Bli d birz hvi Yşili dli bozu Bu şhir ço ş Kim Kimbilir Slmi y orml Kmçy bir d Yürği y oru T rbzo im vdl... 62

64 Krmz çyor Hy... Hl umudud buldum Yiirmdiğimi dh öc m yo dğildi z Bulduğumd vr olduğum Hr mümüü zmyd Büü imzllr i Çözdü zm düğümüü Sor Cvhir Yllr ç çğ lc ömrü ürlri Mri şh l mcrmz Büyüdü Sbo u vzd Hy Bir şiirdi Oudu V bii F rfil yi rmz Krmz çyor hy... 63

65 Svgi i İği...İdiğim v umudum odur i, hr di criii r. Simiz vri, lrimiz birlşi v birli üm crii duvrlr prçlylm. Hl hri bir i vr Svgi Symz Hl Hri bir i vr Sr r vrip drlşmliyiz rm rylr mziyidir Trş ouş drlşm Bz f bi Bz ço gülr V l yr düşmd No olmlyz dolu bii... Hl Hri bir i vr Şrlr öylmliyiz olrd Bş bş dillrd Bmbş zgilrl Özgürlüğ dir şrlr Hyrmlyz omuz omuz V gözlrimiz uclşc Krpmlyz zcğz diy... 64

66 lr Bilir... Yi bir hy Nic cl olduğuu lr bilir lb V o c oud Özgür doğc v içi h lr dylc... Yi bir hy Nic l doğduğuu lr bilir lb V bu dizii ufud oğc zfr içi h ic zhm llc... Yi bir hy Nic ömrü oplm olduğuu Gülclr bilir lb V ömür dil rüzgr Öyl mli i yşr rdd bi hy Brml bir ömür... 65

67 Yri Glir... Svgili Bhiç Yri glir Bir dm Olc hriyl oldurur myd V mudd r Glcği mii yiy Bir gibi r Umudu dm hy Yri glir O büyü il Bir vu ur Svuu diy glcğii V iş o vu Gçip müvilrii öü Sipr dr göğüü zulm Hri v hii olur dli V gümbür gümbür vuur ilğ Sii duylr f glir d İf glmz hrmzdlr Ki if dğil, h iy yürlr Yürürlr l yldzl ouru pşid V yri glir vucud my üzülür bir yldz V rdd yürür o büyü il Yri glir dli d güü glir... 66

68 d Gül v C dr l ldr Yüzü güldür Boyu diir V d C dr rpr Cdr Cdr V bş yğ ilr dr çlr Vicddr V rihi gülizrdr Hrdr Vfdr Fddr V ouru byrğdr Mrhb dr Elvddr V zfri ddr... 67

69 Sligrd v Gülc İi rih yzlyor. Biri lçlğ, diğri ouru v rdmi rihi... Gülc Görüroğlu Gülüm d Gülc Güllr çyor hl Sligrd ord i durm rr ym mlidir yi V Gülclr Tpd rğ Sligrd r V Sligrd Clr göğüd çrpmdr vr o dvrdr Y ğilc bşlr Y llr rmzlr Ki hr uşm Nic rruzl şlr Şimdi fd oğurg v hiç durmd... 68

70 Tydl illrimiz......bdi İpçi bizim içi özl, yr bir yr. Tüm blr rğm ilr ordlr. B ory dirişi bir urumu olr görüyorum. irişi i ol bir urum... v. Bhiç şç 1... bdi İpçi d böyl ylmz duruyorm Sbr şd rldğ içidir hrcm Glcği bidir ylmz llrim N rüzgr gibi gç zm yilirim N zulmü yz yprbilir bliğimi El vririm doum göğülyip bdlii V our llrimd büyür ic güdür... 69

71 2... Öyl durc i Trihi or yrid Gçmiş y uc Glcği şc Öyl durc i Zm or yrid uruşu hr olc Eylmil yürüyci Öyl durc i Svgii or yrid ş il hiplc Souz d vci Öyl durc i Hy or yrid Hiçbir ölüm ömyc Hy hyl vuc Öyl durc i Kvg or yrid Yumruğu hp dlglc Hr zulm vurc Öyl durc i Özlmi or yrid Chm üc Hril uuşc 70

72 Öyl durc i İlğ or yrid Glip gç bc Vicd hrlc Öyl durc i Suuluğu or yrid iriş f c Ouru vz olc Öyl durc i clr or yrid Yr düşm görmyc Hüzüü ilh dci Öyl durc i Gci or yrid Şf llri doğc Zfr içi yc... 71

73 Svgi y... Svgi Sylmz i z Evri uulmz Bory d uymz Öyl irhm hi Slmz i z T icri hiç olmz Ölçüy ry glmz Cvli rzii your Ço ğrdr Ço uzu V dim V hp h çour Bimz ümz cvhriyl Svgii yg priği Göz ldğ hri Bdlii iş ylyip Sol göğüü içid Hy içi şybilmi Ş ylmidir Svgi... 72

74 Gldi... Glcğiz! Hy uyuud çp gldi çl o flri hcd Yl odulr öfid Yo yl Cudi i hrid Ecliz ölümlri drid Hy uyuud çrmy gldi Emği brii pylşm içi övüş dövüş uvv gldi Şimdi diri diri ylr bil Yr gülüşüd öpmy glcğiz Bugü l öpüğümüz glcği... 73

75 Sorudur Trih... Hy dir bir orudur rih Hri cvb di ymidir Hr cvp Y güü wroz ylir Y h boyu ğdirir... Hy dir ço orudur rih Hr f cvb vrir Hr cvp Y zulmü lc bilr Y vicd lç ylr... 74

76 d vrim iycğiz Hi bir ş El uzmyor im Vr y Bizim fi limiz Tşrz rlğ or Umudu uruu V ş il uuş Hi şr bizi Hy rdmrd... 75

77 2... çlmz glc p Ellrimiz Krm il l Ulm blylr i Ulmz dli gölümüz Grçği düğümüü çözr Glcği güzlliği uz Mili limizi divliği... 76

78 3... Mcrc dlr d gölümüz Sbr büü üplrii Çl Eyüp il V rlr öfiyl dmşlğ cüri vrdr Hp or ylmd Hr bir prmğmzd Frh rlr şvr Şimdi boyd boy d Gürz u llrimiz ğlr dlm vzgçmyiz... 77

79 4... Ulufd ufyliy Uzmz limiz Hl h uz Kirli llri rm Elb p Mhir iz Nrd çr rşmz Ord ypşp grlğ Hp orm cvvli V Cvhir i oluruz dim... 78

80 5... İr mcr ir hyl İy öylr idiğii Hy i vg dr Zlim il mzlumu Ki ö ö lcğz Hy v hl h iği N vr m vr V d dvrim diycğiz Hmz ol hr şyi... 79

81 Mhir i Gözlri... Krlğ b Krmr olmd Gözlri Göuşğ rgiydi rlri b Kdrli olmd Gözlri Umu rgiydi Hy b Ylg olmd Gözlri Mhir i gözlriydi... 80

82 Soylizm ir... Youlluğ o vrip Hmz lmy vrim diyorlr Bol ürip pylşmy Bir d iiy v dl Soylizm diyorlr Öi d vr lb F ymz mi bulr Soyli olm içi V bu uğurd dövüşm Grmz mi... 81

83 Yi Bir Gü oğc... dl ry hçl yumrulr İçiç büyüy yoldş omuzlr Ürmi u rl llr Nmulu dudlrd bç loglr Hr hml vdl prlr Ezgii dğ o i şrlr Yldz bu düşmüş llr üy drdii şylr H ödmz mübr lr Koşurup oyy ş çoculr Şu civ dlillr Bu mr zlr Gümbür gümbür yürlr Gümbür gümbür yürlrd Yi bir gü doğc Myd ç yğmz ld Yi bir gü doğc lgl umudu rmzd Yi bir gü doğc V hy hr bir ri Gölümüzü zfrii yzcğz d olu 1 My 1 My lr ymi olu Yi bir gü doğc... 82

84 C v Zhr... r zmlr olur y hi uyulmz olur y bş Çl ulumd bş uşlmş lr şhlr y hi V bli birzd öülmz gim çlmz Olur y hi Ti durur göül V umz im Gyr durmzlr öümüzd Yürğimizi d C Bilicimiz Zhr Çi mi iiii Sur yi mlum mlulr V bp gidriz oucu öy... 83

85 Büyürm... Bir gü büyürm Çocu olm irim Ölmzm çl fl Soğu domzm lp lmzm Köü yollr bğd Boğulmzm mzbld Bir gü büyürm Çocu olm irim... 84

86 Yüriz... Kdi yürğii hçrly Srmz plr yürizliğii F bir dml olu mz N gözümüzü yş N gölümüzü Yülir hc dry Boğulur ihi oyr ğmz hr dm rdd ipizliği çuurud yo ol Bcilliğii ürr lçlğ İçid plr rcihii my V ruhud ş pili Yrii bulur dvr çöplüğüd... 85

87 Bğd Bbği... Boyud büyü bomblr üşr mziği Güh ydi, uçu Ey Bğd bbği Öpm yrlrd Kr m Gözlrid h m r bh Ey Bğd bbği S ölümü yşrlr Krşlğ miliyl lclr... 86

88 Slm Olu... Slm olu fd il Yrlr gidlr H uğru Kldrl yumrulr Filiili Fm E-Nccr E umuuz zmlrd Krlğ ord Şf olup yürüy Khp llş puulrd Smd dövüş Slm olu fd il Özgürlüğ gidlr Hl uğru Cd gç clr Zulm rş vşr Our olup büyüy Kuşm ord Empryli blud Umuduu büyü Slm olu fd il Zorblğ vurlr Zfr içi şl çrp yürlr... 87

89 Nhir... Nhir oprdr öc mlmd öc düşlmdir Nhir buludr öc Yğmd öc çoğlmdr üş bir dmldr hir md öc düşmdir Nhir bhrddr öc Sbh ulş çiğddir Suyu örgülmidir hir y yğş dml olmr Bz durgu bz şp ryy doğru mdr... 88

90 Trihi Rhbri... Koruğud ço zulmdr zlim V oruu zulmü orucudur F r yr diy hl Hr dmd bir ölümüzü Mşl ypr rihi gci Olr hl şşmz puuld Glcği gör dr V hy uşldğ hr Puulr şm rhbri fddr... 89

91 Bu Çoculr ir... Hy öid bir ry gl T ircilr, pççlr, orbclr Vir oyuu il çoculr Küfür idirr ibd diyorlr V ço poli övüyorlr... Bu çoculr, Bu düzi mdr- ifihrdr Bu çoculr, Bu hy iihrdr N dr ço rl V âr dr burjuvlr O dr ço bly V oğ düşr bu çoculr V mur mdiyy hrzi Bu çrp omuzlrd yül Öyl bir çpuldur i ğdiği olrd ç Bl çiçğidir bu çoculr... 90

92 Mcu u Srr... Çöl uçuz V bucz olbilir Li ouz dğildir Umm ol hp göüldür Mcu i mylmz rb V dil d durgu ulr Çürü vhlr rrd yiip Cymz düşüğü yold Hr um zrri Zm hr V çlg yz Nic dillr döüp Ço lçlr ç d Ehlidil oluşur Mcu u rr V dr i; Göül gözüyl gör rddi vul rdir V dr i; rvişi yğd üçül çölü Biir uvir hr... 91

93 Filii Çrp Klbimizdir... Byru olrd Vurdulr Mcu u Gzz d Lyl Oy hvr Lyl ğ yr... Şimdi Mrym Bomblmş oprğd Nic Eyyubi doğr Oy hvr Mrym fdlr gbdir... Çoğl ylzlğ lg dlg fiyiyl Boylu boyuc iydr Oy hvr Filii çrp lbimizdir... 92

94 Bizd Griy... Yol çr hy urdu bir V ddi i zm Bizd griy lr? V yürüdü rfil Yllr gçi rdd Soru orulduğud Fid d Cvb orm vrdi: Bizd griy Biz lrz yi... 93

95 Füuruzlu... Clr lmş üm urşulr lmz çğryoruz Hllr lmş büü bomblr Simiz dv diyoruz Hçrlri oğu d Srmz dr göriyoruz Çilc ic çily rd dr çyoruz yürğimizi V urşu Bomb Zicir V cri Hücr Sür rdd v rd Bir ohum gibi Fid durup lmz güş uzyoruz V biliyor V bildiriyoruz i Zulüm yilcir Yilmz ol hlr... 94

96 Mdil S Soru Küçücü ylr Kocm rliği Bir oru r Üli vicd; - Mdil ir miiiz? Bz orulr ç irlidir böyl Bz orulr gözü d üzümdür Bz orulr d bh rdr Ço rdr hmd Ço rdr V mdil dr üçü Mdil dr byz V ulllmş bir mdil gibi Sfli çöplüğü mhum Kocm bir orudur bu çocu... 95

97 2... Myd vrulup hy orulmuş Boyu büülüğüc cvp ry Ym bir orudur i Büü irli cvplr pşiddir V büyür mmi birz Şimdi mdil r dri Hyz çrşflr oğd Eii rr m iyi... 96

98 3... İş o vi Şüphy düşcir bblli Hyr v şr V dh bş şylr Kimddir? Kfir olduğud dğil llh odurmdğd Sm pyp gözlrii Ey llhm diycir Hrzlr rz çlr Hgi güh fridir bu Gl cvp hiç ilhi m ço irli: Vrgildirilmiş zç uldr Sor... Vil fhişlr Bu düzi ul birlridir... 97

99 Kolri Yşil Kyfi... İidr yrdçlğ diyorlr Kolri immbyld mr V cizmiş rdi muluğud bd Guül d mübhmş horuml Sor domuz gli diy Hi diz y mml Ym içi frzmş ür V biip yyr yyr Gimişlr hc olmy ör filhi Bol zmzm girmişlr Vlhl muhrm Zd oluc i Hzr şylr düşr l MSL oc zmzml Nrlrii yrlr cb V çr m lçlğ li ii im pr ollr Buc ömürü piliği ğil zmzm uyuu Ymz şir uyu... 98

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ RAMAZAN ÖZEL EKİ KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI rz YÖNETİM Khrrş Bliysi Aı Shibi Bliy Bşkı MUSTAFA POYRAZ GENEL

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI

ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI RM K RIZ K TYLI RIZ K (*) '' ZTILI RIZ K (*-**), SC ILILI RIZ RB Y BIR RIZ TIMI YKS KLLILMLIIR RP - IRIS RIM K SISTMI RIZ K TBLS R6.8-00/0 SÜRKLI RSIR BIR SÜR SICK RTM 5 SĞK RTM 6 HTRLM SSI SLLTI LTI RTBTLI

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü ;\T ;\TC I~K KCLTÜR. uil. ' l' '["ARi" YÜKSEK KlJRUI\1 U TfTR K nu. Kl IIHl J\IlJVAYINLARI: 822 TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü IIAZIRLAYANLAR Ekr om ARIKO C;LU - Klara KU ULAR \ $ 5g46 saylli knnuna göre bu cscrtn

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

Bilim Adamları Yetişiyor

Bilim Adamları Yetişiyor 5 www.ftihkoleji.k12.tr 2 Liss Yerleştirme Sıvı (LYS) soçlrı göre TM-1, TM-2 TM-3 p türleride Özel İstbl Ftih Fe Lisesi de Ftih Mehmet Adır Türkiye Biricisi old. Özel Beylikdüzü Ftih Fe Lisesi öğrecisi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı