Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012"

Transkript

1 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı ölümlerin %10 undan sorumlu %75 i künt travma şeklindedir Dalak, %60 oranında en çok etkilenen organ, bunu karaciğer ve bağırsaklar izler Giriş Temelde iki mekanizma ile olmakta : Künt Motorlu taşıt kazası (araç içi, araç dışı, motosiklet) %50-75 Darp %15 Yüksekten düşme %6-9 Penetran Kesici alet veya ateşli silah yaralanması Künt penetran Patlamalar (bomba, şarapnel vb) Künt travma Yaralanma mekanizması : Basınç etkisi Ezilme etkisi Yırtıcı etki Fikse organlarda ani deselerasyon etkisi En sık : Dalak, karaciğer, ince bağırsaklar Penetran travma Bıçaklanma : Düşük enerjili, yırtılma kesilme Ateşli silah : Yüksek enerjili Hareket enerjisinin transferi Kavitasyon (boşluk oluşturma etkisi) Dönme Parçalara ayırma Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar Düşük enerji : Karaciğer, ince bağırsak, diyafragma, kolon Yüksek enerji : İnce barsak, kolon, karaciğer, damarsal yapılar 1

2 Mekanizma Künt travmalar, penetran olanlardan daha yaygın Sırta, göğüs alt kesimine, pelvise olan penetran yaralanmalar aksi kanıtlanana kadar intraabdominal i yaralanma kabul kbledilmeli li Ateşli silah yaralanma mekanizması Retroperitoneal yaralanmalar Diyafragma yaralanması Pelvis yaralanmaları Yaklaşımda önemli noktalar ABC Hastanın sırtının çevrilmesi Pelvik stabilite testi Kot kırıkları Rektal tuşe İdrar sondası sonrası makroskobik inceleme Solid organ yaralanmaları Kanamaya bağlı semptomlar Vital bulgu değişiklikleri ve hızlı hipotansyon gelişimi Progresif kan kaybı sonucu taşikardi, cilt değişiklikleri, mental konfüzyon Bu belirtiler nonspesefiktir Genç hastalarda kan volümünün %60 70 ini kaybetmesine rağmen asemptomatik olabilir Abdominal hassasiyet, distansiyon ve/veya timpanizm karın içi ciddi hasarla birliktedir çok sonra ortaya çıkabilir GİS yaralanmaları İçi boş organ yaralanmaları kan kaybı ve peritoneal kontaminasyonla kendini gösterir Gastrik yaralanmalarda asidik sıvının abdominal boşluğa yayılması ile kimyasal irritasyon bulguları meydana gelebilir İnce barsak ve kolon yaralanmalarında bakteriyel içerikten dolayı supüratif peritoniti gösteren semptomlar yaralanmadan 6 8 saat sonra görülebilir Retroperitoneal yaralanmalar Prezentasyonları ve semptomların yokluğu teşhisi zorlaştırır Duodenal yaralanmalarda bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş olabilir Duodenal rüptür genellikle retroperitoneum içinde sınırlıdır Pankreatik yaralanma teşhisi zordur amilaz artışı nonspesifik, BT başlangıçta normal olabilir Aktive olmuş pankreatik enzimlerin sızması retroperitoneal otosindirim meydana getirir Diyafragma yaralanmaları Direk toraks grafisinde batın organlarının toraksta görülmesi DPL sonrası filmde yeni oluşmuş plevral effüzyon olarak fark edilebilir veya verilen mayiinin toraks tüpünden gelmesi tanısaldır (diagnostiktir) Helikal BT ve MRI, ayrıca torakoskopi ve laparoskopi diğer tanı metotları 2

3 Kimleri ileri değerlendirmeye alalım? Karın ağrısı, hassasiyet ve distansiyon varlığı Travma mekanizması Alt göğüs ğ ve pelvik travma Yüksek hızda kazalar ve araçlarda ciddi hasar olması Ölümlü kaza / ciddi yaralılarla aynı kazayı geçirmesi Kimleri ileri değerlendirmeye alalım? Korunmasız kazalar (motosiklet kazaları) Tanı gecikmesini tolere edemeyecek hastalar (yaşlı, önemli komorbit hastalığı olanlar) Eşlik eden ciddi yaralanması olanlar Bilinç düzeyinde azalma / değişmiş bilinç düzeyi Ağrıyı baskılayabilecek ilaç alımı (alkol / opiat) Hangi laboratuar tetkiklerini isteyelim? Hemogram, kan grubu ve cross match Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri Gebelik testi Amilaz düzeyi Kan alkol ve madde düzeyi İlaç ve toksin düzeyi (digoksin vs) Tam idrar tetkiki (yalnız çocuklarda) Laboratuar tetkikleri Tam kan sayımı : Normal olması hiçbir şeyi ekarte ettirmez Lökositoz : strese yanıt, kemik fraktürü, karaciğer dalak yaralanması Hematokrit, travmada kanama takibinde Hb. daha anlamlı Serum amilazı : Pankreas yaralanmalarında akut dönemde normal olabilir, tükürük bezi yaralanmalarında yüksek Fizik muayene X ray DPL FAST BT Tanısal yöntemler Fizik muayene Fizik muayene çok duyarlı değil (özellikle çoklu travmalı ve bilinçsiz hastalarda) Bir çalışmada batın içi yaralanması olanların %20 sinde FM normal Seri FM çok önemli, en az saat zaman periyoduna yayılmalı İlk 4 saatte 30 dakikada bir, sonraki 4 6 saat arası saatte bir ve 24 saatin geriye kalan kısmında 2 4 saatte bir FM yapılmalı 3

4 İnspeksiyon Abrazyon, laserasyon Altındaki dokularda yaralanma araştırmalı Distansiyon Barsak tıkanıklığı ya da aortik / venöz kanama belirtisi olabilir Eski insizyon / operasyon skarı Kitle ya da şişlikler Kütük çevirme ile sırtına bakılmalıdır Oskültasyon Dört kadranda dinlenmelidir Sessizlik : intraperitoneal kanama veya yaralanma sonucu ileus Timpanik sesler : barsak tıkanıklığı Göğüste barsak sesleri : diyafragma rüptürü Perküsyon Palpasyon Dört kadran perküte edilir Timpanik ses : ileus Matite : intraabdominal kanama ya da sıvı Duyarlılık, defans, kitle, krepitasyon araştır kot duyarlılığını ğ batın hassasiyetinden ayırt et Pelvik kanatlarda duyarlılık? Krepitasyon? Genital bakı Travmalı tüm hastalarda mutlaka yapılmalıdır (inspeksiyon) Üretra mea sında kan Perineal ya da skrotal hematom (palpasyon) Kitle, fıtık, duyarlılık olup olmadığına bak (vajinal [dijital] muayene yapılmalı) Kanama / mukozal hasar şüphesinde spekulum bakısı Vajinal kanamaların acil tampone edilmesi gerekebilir Rektal muayene tuşe Tüm hastalara mutlaka uygulanmalı Foley kateter takılmadan önce yapılmalı Bakılması gerekenler : Sfinkter kas tonusu Hassasiyet Yüksekte palpe edilen prostat : üretra yaralanması Yer değiştiren prostat : üretra yaralanması Gaitada gizli kan (+) veya eldivene bulaşık kan : rektum barsak yaralanması 4

5 X ray X ray Tanıda yararı çok sınırlıdır Hemoperitoneum teşhisinde yetersiz Pelvik grafiler çoklu travmalı hastalarda rutin Diyafragma rüptürü (PA akciğer grafisi) Organ perforasyonunda serbest hava görülebilir Ayakta direk batın grafisinde sağ böbrek etrafını saran retroperitoneal hava (sabun köpüğü görüntüsü). Doudenum perforasyonu bu patolojik görünümden sorumlu. X ray Diagnostik peritoneal lavaj 1965 ten beri kullanılmakta Major komplikasyon oranı %1 USG, BT gibi noninvazif ve kolay yöntemler varsa DPL den DPLden önce tercih edilmeli Hastanın stabilizsyonu BT ya da USG gibi tetkiklere izin vermiyorsa DPL tercih edilmeli Hızlı, güvenli, ucuz bir yöntem Hemoperitoneum açısından % 100 sensitif ve % 83 spesifik DPL endikasyonları DPL kontrendikasyonları İkincil bakının parçası olarak yapılmalı. Önce NG sonda ve foley takılmalı. Künt travma Unstabil hasta olası intraabdominal kanama Diyafragma rüptürü şüphesi Fizik bakı bulguları ile uyumlu olmayan stabil hasta Penetran travma Stabil hasta Herhangi bir peritoneal irritasyon bulgusu vermeyen kesici alet yaralanmaları Meme başı hizasının altında olan ateşli silah veya kesici alet yaralanmaları Böğürden ya da sırttan kesici alet yaralanmaları Acil laparotomi uygulanacak hastalar Geçirilmiş operasyona ait skar dokusu Açık teknik kullanılabilir İlerlemiş hamilelik Supraumblikal yaklaşım 5

6 Perkütan (kapalı) DPL uygulaması Kapalı Diagnostik peritoneal lavaj 1. İyotla karın cildini sil 2. Umblikusun 1 4 cm altından orta hatta, lokal anestezi uygula no lu bisturi ile cildi kes 4. 18no lu iğneyi dar açı ile pelvisedoğruilerlet ilerlet 5. Posterior rektus kılıfını delerek geçiş sesini hissedinceye kadar iğneyi ilerlet 6. İğnenin içinden kılavuz teli geçir ve iğneyi geri çek 7. Kılavuz teli üzerinden kateteri ilerlet 8. Kılavuz telini çıkart 9. Kateteri bir enjektörle aspire et 10. Geriye kan gelmez ise serum setini takarak sıvı vermeye başla Açık DPL uygulaması Açık Diagnostik Peritoneal Lavaj İyotla temizlik yap, lokal anestezi uygula Cildi, yağ dokusu ve fasyayı 3 5 cm uzunluğunda kes Yara ağızlarını ekartör / kanca ile birbirinden uzaklaştırş Peritonu gör, yukarı çek ve kes Diyaliz kateterini pelvise doğru ilerlet Enjektörle aspire et Kan gelmiyorsa serum seti takarak periton içine serum ver Açık veya kapalı DPL nin sonuçları Eğer enjektöre aspirasyon yapıldığında bol kan geliyorsa işlemi durdur, kateteri çek, hastayı laparotomi için ameliyathaneye gönder Avantajlar Sensitiv Kolay ulaşılabilir Karın Travmasında Tanısal Peritoneal Lavajın Avantaj ve Dezavantajları Dezavantajlar İnvaziv İyatrojenik yaralanma potansiyeli vardır Aspirasyondan kan gelmiyorsa ; 1 lt SF ya da ringer laktat ver (çocuk 20 cc/kg) İnfüzyondan sonra verilen mayii şişesini hastanın alt seviyesine indirerek mayiinin geri gelmesini sağla Lavaj sıvısında eritrosit ve lökosit ve belki de amilaz, bakteri olup olmadığını veya bulanıp bulanmadığını kontrol et Kateteri geri çek ve cildi sütüre et Yapan kişiye bağlı olmakla beraber hızlı sonuç verir Düşük komplikasyon oranı Barsak perforasyonu varlığında erken tanı Nefrotoksik kontrast maddeye gerek yoktur Spesivitesi düşüktür Cerrahi gerektirmeyecek yaralanmalar tespit edilemez Retroperitoneal yaralanmaların değerlendirilmesi için uygun değildir Radyasyon maruziyeti yoktur 6

7 Pozitif DPL? > 10 ml kan aspirasyonu RBC > / mm 3 (künt travma) RBC > / mm 3 (penetran travma) WBC > 500 / mm 3 Gaita, yiyecek parçaları ya da safra gelmesi Lavaj sıvısının toraks tüpü, NG, foleyden gelmesi Lavaj sıvısında amilaz değerinin yüksekliği Not : sıvı geri gelmiyorsa + klinik şüphe durumunda DPL pozitif kabul edilmeli USG Travma hastalarının başlangıç değerlendirmesinde mümkünse tüm hastalara FAST yapılmalı İntraabdominal kanamalarda çok kullanışlı ve hızlı İntraabdominal sıvı ya da kanamaları tanımlayabilmek için perisplenik, perihepatik, subxifoid ve suprapubik odaklar dan oluşan 4 pozisyonda prob yardımı ile FAST (Focused Abdominal Sonography for Travma) kullanılmalı DPL gereksinimini ortadan kaldırabilir ve tekrarlanabilir. USG USG sıvının tipini ayırt edemez : İdrar, kan, safra, bağırsak içeriği vb. Serbest sıvı yaralanmanın göstergesidir ancak kaynağı işaret etmez Travma hastalarında batın içi kanama tanısında en iyi tekniktir ve noninvazif USG nin faydalı kullanım alanı Acil servisten transfer edilemeyecek hemodinamik bozukluğu olanlar Açıklanamayan hipotansiyon Muayenenin güvenilirliğini etkileyecek durum varlığında (intoksikasyon, SSS patolojisi vb) Acil cerrahi girişimi net olmayan penetran karın yaralanmaları USG nin faydalı kullanım alanı Prekordiyum, göğüs alt bölgesi veya epigastriyumdan giriş olan penetran yaralanmalarda yaşam kurtaran girişimlerin (perikardiyosentez, perikardiyotomi, i torakostomi, torakoskopi, laparotomi, sternotomi) önceliğini belirler Gebelerde fetusun değerlendirilmesini sağlar USG endikasyonları Birincil : Travmada perikardiyal, peritoneal, plevral boşluklarda serbest sıvının varlığını hızla değerlendirmek Genişletilmiş : Pnömotoraks Solid organ yaralanması Çoklu travma ve kitle yıkım olaylarında triyaj 7

8 USG kontrendikasyonları USG kullanım kısıtlılıkları USG travma bakımının önemli bir parçasıdır fakat; Kesin kontrendikasyonu YOK Aşırı gaz, obezite, ciltaltı hava Çocuk hastalarda güvenilirliği tartışmalı Daha önce periton lavajı yapılmış olması Asit Ovarian kist rüptürü Pelvik inflamatuar hastalık doğru değerlendirmeyi engeller Kullanıcı bağımlı Pozitif olması için 100 ml kanama olması gerekir bu nedenle ilk bakıda negatif sonuç alınabilir Açık yaralanması olan ve retroperitoneal kanamada yetersiz Travma Muayenesinde FAST uygulamasının Avantaj ve Dezavantajları Avantajlar Dezavantajar FAST uygulaması Serbest intraperitoneal sıvı için doğru, sensitiv ve spesifik Serbest intraperitoneal sıvı etiyolojisinin tespit edilememesi Hız (<4 dk) Yapan klinisyene bağlı olabilir Noninvaziv Obez ya da ciltaltı hava veya aşırı barsak gazı olan hastada görüntüleri yorumlamak zor olabilir Tekrarlanabilir Asit ya da intrapertoneal kanama ayırt edilemeyebilinir Portabl Retroperiton BT kadar iyi görüntülenemez Kontrast madde kullanımı gerekmez Radyasyon maruziyeti yok Perikardiyal ve plevral sıvı tanısında da yardımcı Pnömotoraks tanısın da yardımcı Hamile, koagülopatisi ve daha önceden geçirilmiş cerrahisi olan hasta için risk oluşturmaz USG de Morison da serbest sıvı Algoritma 8

9 BT Stabil travma hastaları için uygun bir yöntem 55 hasta ile yapılan bir çalışmada batın içi yaralanma için sensitivite %95 spesifisite %97 Retroperitoneal organ yaralanmalarında iyi Barsak ve mezenterik yaralanmalarda sensitivite %94 spesifisite %96 Organ spesifik tarama yapabilir BT Karaciğer ve dalak yaralanmalarında operasyona gidecek hastaları belirleyebilir BT karın içi kan varlığını saptamada güvenilir Üreterden idrar kaçağını gösterebilir Tek başına barsak, diyafram ve pankreas yaralanmalarını tanımayabilir BT Aşikar batın içi yaralanması olan, stabil olmayan, acil laparotomi ihtiyacı olan hastalar için kullanılmamalıdır Pahalı zaman gerektiren bir yöntemdir 3 boyutlu bilgi vermemesi yanılgıya yol açabilir Helikal BT daha avantajlı BT ile DPL karşılaştırması DPL nin intraabdominal kanamanın kaynağını teşhis açısından sensitivitesi yüksek, spesifisitesi düşüktür DPL bazen diğer tetkiklerin tespit edemediği barsak perforasyonlarını yakalayabilir BT dalak ve karaciğer gibi solid organların yaralanmasının tanısında yüksek doğruluk oranına sahiptir BT, DPL ile gözden kaçabilecek retroperitoneal yaralanmaları yakalayabilir Oral (NG ile) ve İV verilen kontrast madde ile GİS ya da GÜS ait kaçaklar BT ile kolayca tespit edilebilir 9

10 Avantajlar Karın Travmasında BT nin Avantaj ve Dezavantajları Dezavantajlar Karın içi lezyonların yerlerini tam olarak belirtir Retroperitonu tam olarak değerlendirir Maliyeti yüksek Hastayı radyoloji odasına taşımak gerekir Cerrahi gerektirmeyecek yaralanmalar tespit edilebilir Nefrotoksik kontrast maddeye ihtiyaç vardır Noninvaziv Radyasyon maruziyeti vardır Tanı yolları USG, BT ve DPL nin birbirlerine üstünlüğü nedir? USG DPL BT Sensitivite % 92 % 100 % 97 Spesifisite % 95 % 84 % 95 Liu M et al, J Trauma, 1993:35: Künt Karın Yaralanmasında Fizik Muayene ve Tanısal Testler Teknik Kolay Hızlı Sensitif Spesifik Retroperitonyum Pahalı Fizik Muayene Tanısal Periton Lavajı Tekralanabilir İnvaziv Acil Servisten Transfer Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır FAST Evet Evet Serbest sıvı için Evet Serbest sıvı için Evet Hayır Hayır Evet Hayır Hayır BT Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır ama IV kontrast madde kullanılır Evet 10

11 Sorular? Künt abdominal travmayla gelen hastada emniyet kemeri izi var. Bu hasta diğer hasta gruplarından daha fazla izlemi hak eder, abdomen BT negatif çıksa bile. (Chandler CF et al. Am Surg 1997, 63: ) BT çektiğimiz künt abdominal travmayı güvenle taburcu edebilir miyim, hasta hala karnının ağrıdığını söylüyor? Evet, %99.63 negatif prediktif değere sahip. (Livingstone DH et al, J Trauma 1998, 44: ) Diğer tanısal yöntemler Kontraslı BT imkanı yoksa ; Üst gastrointestinal yoldan gastrografin uygulanabilir Şüpheli barsak perforasyonu Şüpheli diyafragma rüptürlerini Muhtemel duodenal hematomları IVP ; Şüpheli GÜS yaralanmalarını Renal travma için BT kadar belirleyici değildir Anjiografi ; Pelvik fraktürlerden gelen ya da arteryel yaralanmalardan kaynaklanan kanamaları saptayabilir Üst gastrointestinal yoldan gastrografin uygulaması Duodenum ikinci kısım perforasyonunu gösteren öt orogastrik tik tüpten verilen gastrofinin ekstravaze olası Ateşli silah yaralanmaları Ateşli yaralanmalarda en büyük sorun merminin peritoneal kaviteye nereden geçtiğini belirlemektir Peritoneal kaviteyi transvers geçişler önemlidir ve laparatomi gerektirir i Sırt ve yan yaralanmalarda üçlü kontrast verilerek BT önerilir Tekli girişlerde direk grafi (PA AC, pelvik, abdominal) trase belirlemede yardımcı olabilir Çoklu girişlerde trase belirlenmesi zordur Delici kesici alet yaralanması Araştırılması gerekir Batına direkt yaralanmalarda fizik muayene, DPL ve lokal eksplorasyon DPL yapılan hastalarda en az saat gözlenmeli Diğer yöntemlerle tanı doğrulanamıyorsa laparotomi gerekebilir Delici kesici alet yaralanması Lokal yara incelemesi kullanılabilir Bu yöntem lokal anestezi, ışıklı prob ve değişik aletler gerektiren bir yöntemdir Lokal yara incelenmesinde anterior fasyanın bozulmadığı görülürse hasta taburcu edilebilir Yaranın parmakla muayenesi veya yara içerisine kontrast madde verilerek radyografi çekilmesi kesinlikle önerilmez Bunlar güvenilir değildir ve nonterapötik laparotomilere ve yaralanmaların gözden kaçırılmasına sebep olabilir 11

12 Laparatomi Laparotomi, abdominal travmada altın standart Kesin sonuç verir nadiren yaralanma kaçırır Abdomen ve retroperitoneum tamamen değerlendirilir Acil laparotomi endikasyonları Hipotansiyon / şok ile birlikte : Penetran yaralanmalar ve eksternal kanama Abdominal distansiyon DPL (+) bulunması Bilinç bozukluğu Penetran batın travmasında acil laparotomi endikasyonları Ateşli silah yaralanması Penetran yabancı cisimler Eviserasyon (Karındaki bir ameliyat yarasının kazayla açılması sonucu, barsakların karın duvarından çıkması) Periton irritasyon bulguları (peritonit) Rektumda kan Midede kan (NG de) Hipotansiyon Peritoneal / retroperitoneal zedelenme Laparotomi Endikasyonları Künt Penetran Mutlak Hipotansiyonla seyreden karın ön duvarı hasarı Hipotansiyonla seyreden karın, sırt ve karın yan duvarında yaralanma Karın duvarında parçalanma Karında hassasiyet Peritonit GI evisserasyon Akciğer grafisinde diyafragma altı serbest hava Ateşli silah yaralanmasında merminin takip ettiği hatta şüpheli yaralanma Hemodinamik olarak anstabil hastalarda pozitif FAST veya TPL BT de cerrahi gerektirecek yaralanma varlığı (örn üreter veya pankreas) BT de cerrahi gerektirecek yaralanma varlığı (örn transekte pankreas, duodenal perforasyon, diyafragma yaralanması) Göreceli Hemodinamik olarak stabil hastalarda pozitif FAST veya TPL Bıçaklanma sonrası pozitif yara değerlendirmesi Stabil hastalarda solid organ hasarı Açık yara olmadan BT de hemoperitonyum Eviserasyon Laparatomi 12

13 Tanı ve tedavide öncelikler 1. Bütün hastalarda olduğu gibi önce A B C 2. Batın içi kanamayı ara 3. Şok ve kanama nedeni ile değişen vital bulguları düzelt 4. Şok kaynağının karın içinde olup olmadığını belirle 5. Acil laparotomi gerekliliğine karar ver 6. Gizli bir karın içi yaralanması olup olmadığını belirlemek için bakı, lab. ve radyolojik testleri tamamlayın 7. Hastayı sık tekrarlayan bakılarla izleyin Tedavi Kan istemi ve temini Açık yaralanma varsa SF ile yıkanmalı Ardından ıslak spançla üstü kapatılmalı Çoklu travma önceliklerine dikkat Antibiyotik tetanos analjezi Penetran travmada antibiyotik her zaman düşünülmeli Ampicillin ve anti anaerobik antibiyotik (metronidazol, klindamycin) ya da 3. kuşak sefalosporin Şüpheli bağırsak yaralanması varsa endikedir Mümkün olduğunca erken verilmeli Son aşısı üzerinden 5 yıl geçmişse tetanos aşısı (ve belki beraberinde antitetanos IG) yapılmalıdır Hasta stabilize edildikten sonra ağrı varsa IV opiatlar öncelikli olmak üzere analjezik kullanılmalıdır 13

14 Atlanabilecek yaralanmalar Karın travmasında non operatif tedavi Retroperitoneal Pankreas Mezenter İçi boş organ Üriner Hilusu tutmayan dalak ya da karaciğer yaralanmaları non operatif tedavi edilebilir Hemodinamik olarak stabil olmalı Yaş < 50 YB ve cerrahlar her an ulaşılabilir ve uygun olmalı Kan tx ve operasyon gereksinimleri anında karşılanabilecek düzeyde olmalı Hematokrit izlemi ve sık fiziki bakı Özet Özet Batın travmalı hastanın çoklu travması olabileceğini unutma Önce A, B, C. ve erken cerrahi konsültasyon Hastanın sık aralıklarla vital bulgularını, batın muayenesini ve hematokrit kontrolü yap Kanama ve şokun asıl kaynağının karın olabileceğini unutma Ek tanısal testlere gereksinim olup olmadığına karar ver Görüntüleme seçerken hastanın stabilizasyonu her zaman önceliklidir FAST başlangıç değerlendirmesi için en uygun yöntemdir BT stabil hastalar için saklanmalıdır. Erken tanı / hızlı laparotomi Travma Merkezine sevk kararı Amerikan Cerrahi Derneğinin Travmatik KARACİĞER Yaralanmaları Evrelemesi Amerikan Cerrahi Derneğinin Travmatik DALAK Yaralanmaları Evrelemesi Evre Yaralanma Şekli ve Miktarı I. Hematom Subkapsüler, genişlemeyen, yüzey alanı <10cm Laserasyon Kapsüler rüptür, kanama yok, parankimal derinlik <1cm II. Hematom Subkapsüler, genişlemeyen, yüzey alanı %10 50; intrapankimal, genişlemeyen, < 10cm çaplı Laserasyon Kapsüler rüptür, aktif kanama; 1 3 cm parankimal derinlik, <10cm uzunluk III. Hematom Subkapsüler, >%50 yüzey alanı veya genişleme; aktif kanamayla olan subkapsüler hemotom rüptürü, >10 cm intraparankimal hematom ya da genişleme Evre I.Hematom Laserasyon II.Hematom III.Hematom Yaralanma Şekli ve Miktarı Subkapsüler, genişlemeyen, >%10 yüzey alanı Kapsüler rüptür, kanama yok, parankimal derinlik <1 cm Subkapsüler, genişlemeyen, %10 50 yüzey alanı; intraparankimal,genişlemeyen, <5 cm çaplı Subkapsüler, >%50 yüzey alanı veya genişleme; aktif kanamalı rüptüre subkapsüler hematom; intraparankimal hemetom >5 cm veya genişleme Laserasyon >3 cm parankimal derinlik Laserasyon >3 cm parankimal derinlik veya trabeküler damarlarda yaralanma IV. Hematom Aktif kanamayla olan intraparankimal rüptüre hematom IV.Hematom Aktif kanamlı rüptüre intraparankimal hematom Laserasyon Hepatik lobda %25 75 oranında parankimal hasar veya tek lob içerisinde 1 3 Couinaud segmentleri içeren parankimal hasar Laserasyon Segmental veya hiler damarları içeren yaralanma majör devaskülarizasyon (>%25 fazla dalakta) V. Laserasyon Tek bir lob içerisinde > %75 veya 1 3 Couinaud segmentleri içeren parankimal hasar Vasküler Jukstahepatik venöz yaralanmalar (örn retrohepatik vena cava/santral majör hepatik venler) VI. Vasküler Karaciğer avülsyonu V.Laserasyon Vasküler Tamamen parçalanmış dalak Hiler vasküler yaralanma devaskülarize dalak 14

15 Kaynaklar Tintinalli 7 ATLS 2008 KADAT 2012 Sabrınız için teşekkürler 15

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

BATIN TRAVMALARI. Yrd. Doç. Dr. Murat YÜCEL Sakarya Ünv. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

BATIN TRAVMALARI. Yrd. Doç. Dr. Murat YÜCEL Sakarya Ünv. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. BATIN TRAVMALARI Yrd. Doç. Dr. Murat YÜCEL Sakarya Ünv. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Giriş Patofizyoloji Klinik Tanı Acil servis yönetimi Algoritmalar Giriş Travma nedeni ile ölümlerin %15-20 nedenidir.

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ

KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ GİRİŞ Acil servislerde sık karşılaşılan bir durum Öyküdeki eksiklikler,dikkat dağıtıcı başka yaralanmalar veya bilinçte bozulma,kafa

Detaylı

BATIN TRAVMASINDA ACİLYAKLA LYAKLAŞIM. Dr. M. Nuri Bozdemir FÜTF Acil Tıp T p AD

BATIN TRAVMASINDA ACİLYAKLA LYAKLAŞIM. Dr. M. Nuri Bozdemir FÜTF Acil Tıp T p AD BATIN TRAVMASINDA ACİLYAKLA LYAKLAŞIM Dr. M. Nuri Bozdemir FÜTF Acil Tıp T p AD 1 Vaka 1 36 yaşı şında, bayan, araç içi i trafik kazası TA: 130/80 mmhg, Nb: : 88/dk dk,, SS:20 Puls O2: %97, Ateş: : 36,7

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI

ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI DR. SERHAD ÖMERCİKOĞLU DR. TUĞBA MAMAK OCAK 2013 GİRİŞ Geçmişte batın bölgesindeki ateşli silah yaralanmaları (ASY) için genellikle tanısal laparotomi uygulanırken,

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

Abdominal Travmada Radyoloji. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abdominal Travmada Radyoloji. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdominal Travmada Radyoloji Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İçerik Abdominal travmaya radyolojik yaklaşımı öğrenmek Abdominal travma mekanizmalarını ve sonuçlarını öğrenmek Karaciğer,

Detaylı

Karın Travmalarına Yaklaşım

Karın Travmalarına Yaklaşım Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Karın travmaları ile karşılaşan sağlık personelini öncelikle ilk müdahale, hasta transferi ve hastanede ilk yapılacak hayati önem taşıyan işlemler hakkında bilgilendirmektedir.

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pelvik travma ciddi,kontrol edilemeyen ve ölüme sebep olan kanamalara yol açılabilir Retroperitoneal hematomların önemli nedenlerinden

Detaylı

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK PELVİK TRAVMA Doç Dr Seçgin SÖYÜNCÜ AÜTF ACİL TIP AD Öğrenim Hedefleri Pelvik travma neden önemlidir? Pelvik kırık tipleri nelerdir? Pelvik kırıkların komplikasyonları nelerdir? Pelvik kırıklı hastaların

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

Abdominal ağrı ne zaman acil değildir?

Abdominal ağrı ne zaman acil değildir? Abdominal ağrı ne zaman acil değildir? Dr Ayhan ÖZHASENEKLER Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Diyarbakır bir avuç kömür için bir ömür verenler Kulağı tersten göstermek gibi Kime göre, hastaya

Detaylı

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır.

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Travma Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. 2 Altın Saat Ölümlerin yaklaşık %30 u ilk birkaç saat içinde

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Pelvik Ağrı Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 13/04/2010 Fizyoloji Sınıflandırma Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Viseral Ağrı İçi boş organların

Detaylı

KARACİĞER TRAVMALARI Yrd. Dr. Murat Kapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı

KARACİĞER TRAVMALARI Yrd. Dr. Murat Kapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı KARACİĞER TRAVMALARI Yrd. Dr. Murat Kapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğer; karın içerisinde en geniş ve en enli organ olup, ağırlığı 1500 gr dır. Kan akım hızı:

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Genelde 1 hafta içinde başlayan ağrılar akut karın ağrısı kabul ediliyor.¹

Genelde 1 hafta içinde başlayan ağrılar akut karın ağrısı kabul ediliyor.¹ Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Öykü ve fizik muayene özellikleri Tam kan ve direkt grafinin değeri Karın ağrısının gastrointestinal nedenlerine yaklaşım 1 2 Genelde 1 hafta içinde başlayan ağrılar akut

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

PELVİK TRAVMA. Dr. Oğuz Urgan Dr. Nurseli Bayram

PELVİK TRAVMA. Dr. Oğuz Urgan Dr. Nurseli Bayram PELVİK TRAVMA Dr. Oğuz Urgan Dr. Nurseli Bayram tüm iskelet yaralanmalarının %3 ü mortalite % 5-16 Pelvik Halka ve Bağları ANAMNEZ Mekanizma Gebelik-SAT Ağrının yeri İlaç öyküsü Son idrar-gaita çıkış zamanı

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ. Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ. Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İçerik Abdominal acillerde istenebilecek radyolojik tetkikler nelerdir? Radyolojik

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK)

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) TORAKS TRAVMALARI Amaçlar İlk muayene sırasında yaşamı kesin tehdit edici yaralanmaların saptanması ve tedavisi İkincil muayene sırasında gözlenen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici yaralanmaların

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

DİYAFRAM RÜPTÜRLERİ. Dr. Ş. Tuba Liman

DİYAFRAM RÜPTÜRLERİ. Dr. Ş. Tuba Liman DİYAFRAM RÜPTÜRLERİ Dr. Ş. Tuba Liman Anatomi Etiyoloji, Patofizyoloji İnsidans Tanı ve Klinik Yaklaşım Tanısal Testler Tedavi ANATOMİ İki kubbe şeklinde lifler arkadan öne, aşağıdan yukarıya Kas

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda iltihabi kist

Detaylı

Acil ve Tavmatik Hastalara Güncel Yaklaşımlar. Dr. Yüksel PABUŞÇU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Acil ve Tavmatik Hastalara Güncel Yaklaşımlar. Dr. Yüksel PABUŞÇU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Acil ve Tavmatik Hastalara Güncel Yaklaşımlar Dr. Yüksel PABUŞÇU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Travma dışı: İnme İnrakraniyal kanama Pulmoner Emboli Akut mezenterik iskemi Plevral

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, karaciğer ana

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda tümör olduğu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

TRAVMADA KONSERVATİF TEDAVİ

TRAVMADA KONSERVATİF TEDAVİ TRAVMADA KONSERVATİF TEDAVİ Genel Bilgi Tarihçe Literatür Özetleri Algoritmalar Özet Sonuç 2 Travma 40 yaş altı genç populasyonda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Künt travmalar penetran travmalardan

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

ACİL KLİNİĞİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NEREYE KADAR?...

ACİL KLİNİĞİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NEREYE KADAR?... ACİL KLİNİĞİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NEREYE KADAR?... Hazards of MRI Magnet-Seeking Projectiles Multislice (Çok kanallı) Bilgisayarlı Tomografi Spiral BT den farklı değildir. X-ışını tüpü ve dedektör

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Akut Batın 22.04.2015. 2.Aşağıdakilerden hangisi peritonu en az irrite eder? (Eylül-91)

Akut Batın 22.04.2015. 2.Aşağıdakilerden hangisi peritonu en az irrite eder? (Eylül-91) Akut Batın 1.Sekonder peritonit nedeni olmavan hastalık aşâğıdakilerden hangisidir? (Eylül- 87) A) Peptik ülser perforasyonu B) İnvajinasyon C) Nefrotik sendrom. D) Volvulus E) Appendiks perforasyonu 2

Detaylı

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Gastrointestinal Kanamalar Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Giriş Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acil servislere en sık başvuru nedenlerinden biridir. Mortalite oranı %10 Üst GİS

Detaylı

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Beyin ölümü kararı verilmiş donörlerden (vericilerden) usulüne uygun olarak başka kişiye nakledilmek üzere organların

Detaylı

Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks,

Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks, Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks, yelken göğüs) Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ELAZIĞ Genel bilgiler Toraks travması

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma hastasında hangi görüntüleme? Hastaya yarar getirecek Hastaya zarar vermeyecek

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Akut Pankreatit Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Anatomi ve fonksiyonlar Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Etyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Anatomi ve fonksiyonlar

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi Santral Venöz Kateter Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi 8 yaşında ALL VAKA sürecinde SVK TANI : 8/2010 RELAPS 1/2011 KİT 6/2011 7/2011 3/2013 +55.gün +13.ay hafif kgvhh Santral venöz Port kateter

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından safra yollarımda tümör

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

İlk değerlendirme. Hazırlık. Triyaj 05.01.2011

İlk değerlendirme. Hazırlık. Triyaj 05.01.2011 Uzm.Dr.Haldun Akoğlu İlk değerlendirme Hazırlık Triaj Primer bakı (ABCDE) Resüsitasyon Yapılması gereken girişimler Transfer kararı Sekonder bakı Yapılması gereken girişimler Postresüsitasyon bakımı ve

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı