Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak"

Transkript

1 Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

2 US and CT Evaluation of Acute Pelvic Pain of Gynecologic Origin in Nonpregnant Premenopausal Patients Andrew W. Potter, MD Chitra A. Chandrasekhar, MBBS Diagnostic Clues to Ectopic Pregnancy Edward P. Lin, MD Shweta Bhatt, MD Vikram S. Dogra, MD

3 PELVİK AĞRI Akut pelvik ağrılı premenopozal hastada görüntüleme bulgularının yorumu için Öykü, Pelvisteki fizyolojik değişikliklerin bilinmesi gerekir Jinekolojik lezyonların anatomik yerleşim, fizyolojik ve patolojik öz, İç yapılarına (kistik, solid, mixt) göre kategorize edilmesi etkili ve doğru değerlendirme sağlar

4 PELVİK AĞRI Akut Pelvik ağrı 1 kaç saat - gün süren genel bir semp Acil değerlendirme gerekir Fonk over kistleri rutin takip Over torsiyonu ve ektopik gebelik acil cerrahi Hızlı tanı over koruyucu / hayat kurtarıcı cerrahi girişime olanak tanır PA Jinekolojik nedenli düşünülüyorsa klinik değerlendirme ve lab. testleri temeldir

5 PELVİK AĞRI İlk görüntüleme için US tercih fr endov Td anatomik detay ve patolojik karakterizasyon sağlar US ve BT ile Kistler: basit, kompleks, mixt olarak karakterize edilebilir Solid yapılar tanı olasılıklarını daraltmada yardımcı Alt abdominal ağrı / pelvik ağrı ayırım güçlüğünün bilinmesi önemli Pelvik ağrı jinekolojik dışı nedenle de olb

6 Overler Over kistleri akut pelvik ağrı olağan nedeni Çoğu over kisti fizyolojik Normal fizyoloji: her ay 1 veya baskın folikül gelişir Ovulasyon döneminde folikül matürasyonu ile kapsül gerilmesi, kist rüptürü / hemoraji pelvik ağrı oluşturabilir Overde kitle overin vasküler sapı üzerinde torsiyona eğilimini artırır Prepubertal torsiyon kitle olmaksızın da gelişebilir

7 Folikül kistleri Over folikülleri östrojene duyarlı, çoğu anovulatuvar, <10 mm, US,BT rutin görülür Anovulatuvar foliküllerin kalıcı yokluğu peri- veya postmenopozal M siklus ilk yarısında FSH günde ~2 mm hızla folikül büyümesini sağlar mm çapında 1 veya dominant folikül gelişir Folikül kistik olsada folikül ol isimlendirilmeli Kist terimi = > cm için kullanılmalı LH piki ovulasyonu ve dominant folikülün korpus luteuma dönmesini tetikler

8 Normal over folikülleri. (a) TV US overde periferal yerleşimli nonovulatuvar foliküller. (b) C+ BT de tipik düşük atenuasyonlu over folikülü. Over yerleşimi eksternal iliak A,V e yakın, ve round ligament (beyaz ok) posteriorundadır

9 Folikül kistleri Dominant folikül oosit geliştiremezse büyüyerek bir kist oluşturur FK gn 3 8 cm çapında ve hormona duyarlılığı sürer Gebelikte (diğer bir folikülün başarılı ovülasyonuyla), plasental gonadotropin üretimi FK in luteinizasyınuna neden olarak 25 cm ye kadar büyümesine yol açabilir Çoğu FK asemp ve tesadüfen tanınır. FK hızlı büyümesi rüptürü, / hemoraji, veya kombinayonu ile ağrı olb FK en sık adneksiyel kitle. Komşu over parankimine kompresyon uygular, intraovarian olb US,de uniloküler anekoik olb. Proteinöz içerik veya hücresel debrise bağlı minimal düşük seviye ekolar bulunabilir. Daima mobildir.

10 Folikül kistleri Tipik ol 1 /2 siklusta involüsyon, kaybolur FK rezol görmek için kontrol US en iyi sonraki siklus günü (foliküler faz) yapılır Büyük foliküler kistler Bir siklustan fazla persistens gösterebilir Seyrek ol birkaç siklus sürebilir FK ile kisatadenom görünümü bazı çakışmalar olb kisatadenomalar büyük, kalıcı ol eğiliminde sıklıkla yaşlı kadınlarda görülür

11 Folikül kistleri BT de FK iyi sınırlı, yuvarlak, C (-) ince duvarlı basit sıvı kolleksiyonu şeklinde görülür Dansitesi 15 HU Bir FK BT de tesadüfen saptandığında, US hemen yapılmayıp rutin kontrol şek yapılabilir

12 Sol over basit kisti. TV US (a) ve postkontrast BT (b) de iyi sınırlı sol adneksiyal anekoik, sıvı dansiteli kist izleniyor.

13 Korpus Luteum Kisti Ovulasyon sonrası LH folikül kalan kısmı KL Avasküler folikül granüloza hc neoanjiogenezis Vaskülerite KL dan salınan proges maternal dolaşıma geçmesini sağlar, KL u hemorajiye yatkın hale getirir β-hcg LH benzeri etkisi ile KL un devamını sağlar KL 1. trimester sonu plasentanın dominat progesteron kaynağı olmasıyla regrese olur KL regresyon yetersizliği /hemorajisi KL kist gelişmesine neden olb Hemorajik KL / KL kisti ayrımı, kişiye bağlı Bazı otörler kist için 2cm eşik değer alır

14 Korpus luteum. TV RDUS görüntüsünde kalın duvarlı ve periferal hipervaskülarite gösteren yeni gelişmiş KL

15 Korpus Luteum Kisti US ve BT de KL kist duvarı FK den daha kalın ve irregüler olb(rüptür, yapışıklık, kanpıhtıları) US hemoraji ve yaşına bağlı anekoik / izoekoik olb Posterior akustik güçlenme Solid kitleden ayırmada yardımcı RDUS artmış periferal vaskülarite BT duvar C + kan damarları prolif gn uniloküler ve kalın duvarlı Kist içi hemoraji nedeniyle attenuasyonu Rüptür adneksi çevreleyen sıvı

16 KL kisti. C+ BT de sağda duvarında C+ gösteren KL (ok) ve komşuluğunda minimal serbest sıvı izleniyor, bu bulgu rüptüre KL kistini düşündürmekte.

17 Hemorajik Over Kistleri FK / KL içi hemoraji ağrı oluşturur acil gelebilir Hemorajik FK ve KL kistleri arasında görünüm ol benzerlik var, ayırım temel ol öyküye dayanır Semptomatik bir kistin luteal fazda oluşu / β- hcg (+) hemorajik KL tanısını destekler US gör hemoraji yaşı ve pıhtı oluşumuna göre değişir Tipik iç okoları bulunan kompleks kitle ve kısmen posterior akustik geçiş Hem OV kisti başlangıçta taze kan anekoik olb, ilk 24 s dantel benzeri ince retiküler düşük seviyeli bir ekojenite şek, bu patern spesifiktir

18 Hemorajik over kisti. TV US de kan pıhtılaşıp retrakte olunca kist içinde fibrin liflerinin karakteristik dantel benzeri paterni görülüyor.

19 Hemorajik Over Kistleri US de Pıhtı retraksiyonu kist duvarında üçgen veya eğri ekojenik bölgeler Pıhtı erimesi sıvı-debris seviyeleri gelişir BT rüptür öncesi gn uniloküler, HU rüptür sıvı-sıvı seviyesi, hemoperitonyum olb İlk BT de saptanırsa, acil US hemoperitonyum olmadıkça gerekmez Yerine kistin kaybolup olmadığını değerlendirmek için bir veya 2 siklus kontrol US yapılabilir

20 Endometriomalar Premenapozal kadınlarda % 10 Ektopik endometrial doku östrojene duyarlı ve end ile senkronize prolifere olur ve kanar Drenaj olmadığı için edneksler, uterosakral lig veya peritondaki implantlar sıklıkla siklik pelvik ağrı + Endometrioma görüntüleme ile saptanması gn (-) çünkü multiple diffüz implantlar çok küçük Ektopik end doku % 80 i overlerde overde büyükse görüntüleme ile saptanabilir rüptür /enf akut geliş olb ancak nadir

21 Endometriomalar Kompleks kistik kitlelerdir (rüptür ve fibrozis PID, hemorajik kist ve maligniteleri taklit edebilir) US ve BT spesifitesi düşük US de uniform düşük ekolu veya buzlucam görünümü kanama sonucudur çukulata kisti gör Büyük E lar çok sayıda bitişik kistik yapılar şeklinde, daha seyrek olarak solid görünümde olb BT solid ve kistik heterojen adneksiyal kitle sınırları irregüler, kanamalar aten olb Takip inc hemorajik over kisti (kaybolur) ve malignite (progresyon gösterir) ayırmada yararlı

22 Endometrioma. TV US de büyük, iyi sınırlı, düşük iç ekoları bulunan kompleks kistik kitle

23 Hemorajik içerikli endometrioma. (a) Transabdominal RDUS de heterojen eko yapısı ve minimal iç vaskülarite gösteren kitle. (b) C+ BT irregüler fakat sınırları seçilebilen sağ adneksiyel kitlede eski kanama odaklarını temsil eden düşük atenuasyonlu alanlar (ok) izleniyor.

24 Teratomlar Germ-hücreli tm % 96 sı, tüm over tm % 15 i Çoğunluğu matür ve benign, kistik komponent %99(+) Skuamöz epitelle döşeli, her üç germ tabakası el (+) %15 20 bilateral, % 15 torsiyonla birlikte US sıvı, hiperekoik yağ, diş ve saç içerik farkına bağlı değişken Ağırlıklı kistik ve solid kitle eşit sıklıkta Ekojenik, gölge veren mural nodüller (Rokitansky nodülleri / dermoid tıkaçlar) sıklıkla saç veya kals içerir, US de görülebilir, spesifik ve tanısal

25 Teratomlar Tam posterior gölgelenme teratomlarda mural nodülün hem kist / endometriomada trombustan ayrımında yardımcı (gn posterior eko var) BT % 90 dan yağ attenuasyonu (+) Mural nodüller kist duvarı enine kesitinde gn görülür ve nadiren C+ Kalsif veya dişler mural nodül içinde sıklıkla görülür fakat kist septa yada duvarlarında da görüleb Teratom + over torsiyonu konjesyon ve ödem sonucu kist duvarında kalınlaşma, pelvik sebest sıvı veya her ikisi görülebilir

26 Bilateral teratom (a) TV US, iyi sınırlı büyük izoekoik orta hatta yakın temasta adneksiyel kitleler. (b) C+ BT, her iki kitle içinde teratoma için tanısal yağ dansitesi (oklar) izleniyor

27 Kistadenomlar Seröz ve müsinöz kistadenoma en sık over tm Müsinöz tm çoğu postmenapozal makalede sözü edilen diğer akut patolojik durumlarla karışmaz Kistadenoma US ve BT de proteinöz içeriğine göre değişken atenuasyon gösteren kompleks kistik adneksiyal kitle şeklinde Over torsiyonu olasılığını artırır Yavaş büyüdüğü için ilk bulgusu sıklıkla kr pelvik ağrı veya abdominal kitledir

28 Over Torsiyonu Adneksiyel torsiyon overin çevreleyen dokularla birlikte vasküler sapı üzerinde dönmesi Gn le benign adneksiyel kitlelerle oluşur Normal overlerde de (en sık prepubertal) görüleb Risk fatörleri içinde gebelik (8 16 hf) da uterus boyut ve morfolojisinde hızlı değişim nedeniyle olur Pelvik ağrı aralıklı olabilir veya parsiyel veya aralıklı olduğunda kaybolabilir US gör kronisite ve şiddetine bağlıdır; kompleks kistik ve enf (ör komşu abseden) mümkün

29 Over Torsiyonu Vasküler sap dönmesi basınçlı venöz ve lenfatik akım durur Over şişerek büyür, US de santralinde hiperekojenite, periferinde büyümüş (25 mm ye kadar) nonovulatuvar foliküller İskemi overde ödematöz büyümeyi artırır. US torsiyona predispozisyon sağlayan kisti (daha seyrek kitleyi) gösterir Torsion ilerlerse, hemorajik infarkt oluşur US de hipoekoik. Serbest sıvı gn (+) fakat nonsp Torsiyonda çift arteriyel beslenme (aorta ovarian a, uterin a ovarian dalı) nedeniyle over viabilitesini değerlendirmek güç inflow oklüzyonu yüksek dereceli torsiyon gerektirir RDUS art akım (-) / art akıma yüksek rezistans + venöz akım yokluğu, öz de overde büyüme varlığında oldukça anlamlı Tersi doğru değil (normal art akım torsiyonu ekarte ettirmez) Tanının lapaoskopi ile doğrulandığı bir çalışmada art akım % 40+

30 Adneksiyel torsion. TV US, büyük bir over (max çap, >5 cm), belirgin periferal nonovulatuvar foliküller, az miktarda serbest sıvı (ok)

31 Over Torsiyonu Art akım yokluğu, klinik ve teknik faktörlerle birlikte değerlendirilmeli(ör, vücut yapısı, overin td e uzaklığı) US de vasküler sap boyunca longit bakılırsa, vasküler yapıların döndüğü whirlpool sign görülür spesifik RDUS de pedikül inc, viabilite değerlendirmesi sağlar Over viabilitesinin kabul görmüş US bulgusu yok BT adneksiyel kitle / over çapında 5 cm büyüme Kistik ad kitlede 3 mm yi aşan düzgün duvar kalınlaşması Kalınlaşmış tuba duvarı, gn hedef benzeri görünüm Ek bulgu asit, etkilenen tarafa uterusun deviasyonu %40 C (-), / hemorajik infarkt nedeniyle hematom gözlenebilir Over torsiyonu preop tanısında BT US den daha zayıf

32 Adneksiyel torsion. (a) TV USde sol adnekste heterojen bir kitle ve hemen komşuluğunda büyük bir kistik yapı izleniyor. (b) C+ BT de sağa doğru uzanan yüksek atenuasyonlu heterojen sol over kisti (ok) izleniyor. Cerr ol benign hemorajik over kisti + torsiyon doğrulanmıştır.

33 Nonovarian Adneks Paraovarian Kistler Over kaynaklı değil Adneksiyel kitle % si, pelvik mezotel ve paramezonefrik dokudan gelişir,mezonefrik (Wolf) kanal kaynaklı olanlar nadir US ve BT diğer basit kistlere benzer: iyi sınırlı, uniloküler, homojen anekoik sıvı içerir over kistten ayrı ise tanı güçlenir. Ayrı görünüm distorsiyonla engellenir Büyüyünce migrasyona bağlı mesaneden yukarıda olb Hormona yanıtsız, siklus değişik fazlarında görünümü aynı olması anlamlı

34 Paraovarian kist. TV US, posteior eko artımı gösteren anekoik kist izleniyor. Kist komşu overden belirgin olarak ayrı izleniyor.

35 Peritoneal İnklüzyon Kistleri Overi çevreleyen yapışıklıklar kompleks kistik kitle mg paraovarian kist ve hidrosalpinksten ayrımı yapılmalı Cerahi op ve PID gn bu yapışıklıklara zemin oluşturur US de normal overi çevreleyen örümcek ağı benzeri loküle sıvı iz BT de tanı güç olb. Sıvı kolleksiyonları gn irregüler, komşu organ sınırları veya periton duvarla çevrilidir Kolleksiyonun kendi duvarı gn paraovarian kist duvarından kalındır

36 Peritoneal inklüzyon kisti. C+ BT de sol alt abdominal eksternal iliak vask yapıların anteriorunda, insizyon (ok) seviyesinde kist izleniyor. Sol over kistten ayrı değil

37 Hidrosalpinks Tuba uterinalar 1-4 mm çapında ovumu implantasyon için uterusa taşır US/BT de rutinde görülmez US de sadece asitle çevriliyse görülebilir, direk görülmesi patolojik durum işaretidir TU ucu yapışık sonucu obstrüksiyonuyla intralümünal sekresyon birikerek hidrosalpinks mg US uterus ile adneks arasında uzanan füziform tubuler yapı. Uterusa giriş yerine doğru giderek daralması lokalizasyon için kullanışlı bir bulgu Sıvı içeriği anekoik, tubada multiple katlantı vardır

38 Hidrosalpinks. C+ BT de bilateral adneksiyel sıvı atenüasyonlu tübüler yapılar izleniyor. Eşlik eden inflamatuvar bandlar veya serbest sıvı olmadığı görülüyor.

39 Hidrosalpinks US peristaltizm yokluğu sıvı dolu ince barsak ansından ayrımda yardımcı İzole TU torsiyonu adneksiyal anormallik olmaksızın çok nadir (tahmini insidansı 1/15 milyon) Tubal ligasyon sonrası izole torsiyon fuziform tubal dilatasyon ve çevreleyen pelvik inflamasyon şek iz BT de benzer görüntüye sahip uterus komşuluğunda bir çift sıvı ile dolu tübüler yapı

40 Ektopik Gebelik Doğurgan yaşta akut pelvik ağrı ve + β-hcg seviyesiyle gelen kadınlarda EG daima düşünülmeli EG 1. trimesterde en sık ölüm nedeni, Mortalite oranı %9 14 IU gestasyonel sak yokluğu EG detaylı araştırmayı gerektirir EG % 35 e varan oranında adneksiyal anomali görülmeyebilir

41 EG % 95 i tubal, en sık ampullada (%70)

42 Ektopik Gebelik İntra veya ekstrauterin bulgulardan yalnız biri varlığında nonsp, birden çok bulgu varsa spesifite Overden ayrı bir adneksiyel kitle tubal gebeliğin en sık bulgusu, US de % (+) Adneksiyal kitle, yolk sak /yaşayan embriyo içeriyorsa veya bağımsız hareket ediyorsa EG için daha spesifik

43

44

45 Ektopik Gebelik Tubal ring işareti tubal gebeliğin 2. en sık bulgusu ekstrauterin gestasyonel sakı çevreleyen bir hiperekoik ringi tanımlar Hiperekoik ring çevresindeki hipervaskülarite Ateş halkası bulgusu ol tanımlanır. Yüksek hızlı düşük impedanslı akım paternidir

46

47

48 Ektopik Gebelik US de EG bulgusu izlenmediği zaman, RDUS de ateş halkası işareti en yararlı olmakla birlikte Bu tip akım paterni yerleşiminin overde veya over dışında olduğunun belirlenmesi EG i korpus luteumdan ayırmada en önemli EG intrauterine bulguları normal endometrium, pseudo gestasyonel sak, trilaminar endometrium, ince duvarlı desidual kist olb

49

50

51 Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID) PID üst genital sis enf larını; endometrit, salpinjit, ve tuboovarian abseyi kapsar Kaynak tipik ol alt genital sis enf asendan yayılımı şeklinde ise de hematojen veya direkt yayılım (ör, komşu abse) olb 2/3 olguda N gonorrhoeae / Chlamydia trac, polimikrobial enf da gelişebilir Jinekolojik ağrı ile acile başvuran % 24 si PID Prezentasyon gn menstruasyondan 7-10 gün sonra künt ve sancı tipi ağrı şeklinde

52 Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID) Erken dönemde US ve BT normal olb Enf ilerledikçe US de normal doku planları kaybolur sınırları zor izlenen uterus olb Uterusta büyüme olb (en iyi transab US de) Endometriumda kalınlaşma olb (nonsp) Endometrial sıvı gestasyonel sac ı taklit edebilir, (β-hcg seviyesi ile korele edilmeli) Salpenjit ted edilmezse hidrosalpinks /pyosalpinks US de Pyosalpinks ekojenik debris içeren sıvı ile distandü tubalar Diğer ipuçları tubuler yapılarda katlanma, uca doğru daralma, lümene uzanan ince lineer ekojenik odaklar İleri evrede tuboovarian abse gelişebilir. Artan miktarda inf eksuda, püy ve kan atılımına neden olur

53 Pelvik inf hastalık, tuboovarian abse. (a) TV US de bilateral dilate, katlantılı, debris bulunan ekojenik içerikli ve kalın duvarlı tubüler yapılar izleniyor. (b) C+ BT de kalın duvarlı, C+ dilate tubüler yapılar. Çevre yağ dokuda inflamatuvar bandlar (ok) izleniyor.

54 Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID) Gn bilat, US de Td nazikçe bastırılması ile yapışılkılar nedeniyle tubaların hareketi minimal Jinekolojik dışı patoloji düşünüldüğünde veya J. hastalığın global gör gerekirse BT önerilir Pelvik yağda band tarzı dansite artışı sık ve nonsp Uterosakral lig kalınlaşmış görülebilir Tuboovarian abse BT de kalın irregüler duvarlı kompleks sıvı kolleksiyonu Mezovaryumun posterior pozisyonu nedeniyle broad lig in anteriora yerdeğiştirmesi tuboovarian absenin diğer nedenli pelvik abselerden ayrımını sağlar Asendan pelvik enf sonucu oluşan tuboovarian absenin tersine genel pelvik abseler apendiks, kolon, veya nadiren mesane kaynaklı komşu enf sonucudur Bu abseler kalın duvarlıdır ve adneksten uzakta olb

55 Pelvik abse. (a) TV US de sol adnekste iyi sınırlı ve sıvıdebris seviyesi içeren kitle izleniyor. (b) BT sol adneksiyel C+ kalın duvarı ve kompleks sıvı içerikli tuboovarian abse (ok) varlığını doğrulamada yardımcı. Abse konservatif ted ile düzeldi.

56 Pelvik Serbest sıvı US ve BT ile gösterilebilir Küçük (3 5 ml), US de anekoik, BT de 20 HU basit sıvı kolleksiyonu gn fizyolojik 10 ml koleksiyon patolojik durum araştır Gn Douglas poşu, rüptüre over kisti komşuluğunda olb US ile gösterilemezse uterus ve mesane üst bileşkesi araştırılmalı Ekojenik debrisli kompleks sıvı kol BT de aten. Basit kistten ayrımı hasta yönetiminde yardımcı Hemoperitonyum+ β-hcg(+) ektopik gebelik için anlamlı Hemodinamik instabilite + hemoperitonyum ek bulgu gerekmeksizin acil laparotomi endikasyonudur

57 Rupture over kisti. TV US de kalın duvarlı over kisti (korpus luteum) ve rüptür bulgusu olan çevreleyen anekoik serbest sıvı izleniyor.

58 Rupture korpus luteum ve hemoperitonyum. C+ BT de sağ overde konrastlanan duvarlı korpus luteum (ok) ve uterusu çevreleyen yüksek atenuasyonlu pelvik sıvı izleniyor. Bulgular korpus luteum hemoraji ve rüptürü ile uyumlu.

59 Uterus Uterus anomalileri pelvik ağrıya neden olb Gebelik (-) ve gebelikle ilişkili durumlar olb, β-hcg seviyesi bu iki durumun kilinik ayrımda klavuzdur Uterus detayı en iyi TV US ile değerlendirilebilir Endometrial kalınlık siklus evresine göre değişir, sekretuvar fada 18 mm ye ulaşabilir postmenapozal 4 5 mm anormal End atenuasyonu myometrimdan az, sıvıdan fazla Gebe (-) uterusta endometrial sıvı nonsp ol birlikte kistik teratom ve rüptüre korpus luteum kistleri ile ilişkisi gösterilmiştir

60 Normal uterus. C+ BT de myometrium ve endometriumun normal ayırıcı kontrast tutulumu izleniyor. End myometriuma kıyasla düşük atenuasyonlu ve daha az kontrastlanma gösterir. Bu görünüm sıvı ile karıştırılmamalı.

61 Myomlar Östrojenle ilişkili benign düz kas hc tm Uterus en sık tm (30 Y 1/5 den ) Yerleşimi sırasıyla azalan sıklıkla, intramural, subserozal, veya submukozal Myom kanlanmasını aşan oranda büyürse bircok tip dejenerasyon (ör, hemorajik, kistik, miksoid) görülebilir, pelvik ağrı % 30 + Vajinal kanama ile gelebilir Sarkomatöz dej leiomyosarkom nadir (0.1% den az) Benign dej, hemoraji /komşu organ kompresyonu pelvik ağrı oluşturabilir Gebelik hemorajik veya kırmızı dejenerasyona eğilimi artırır. Gn myometrial hacmin en hızlı arttığı 10. geb haftası öncesinde olur

62 Saplı myom. Longitudinal TV US de uterus fundus anterior kenarında heterojen, hafif hipoekoik kitle (ok)

63 Myomlar Saplı myomlar torsiyona eğilimlidir US de solid kitle, tipik ol minimal ekoyapısı gösterir heterojenite nekrotik dej sonucudur Myom içi kalsifikasyon yaşlılarda daha sık, akustik gölge + hiperejen alan, bu bulgu klinik önemi çok az BT yumuşak doku kitlesini doğrulamak için yararlı Uterus büyük olb. Mukozal /serozal lobüle kontur olb Myomda santral hipodens alan dej bulgusudur, ve heterojen C (+) olb BT de Saplı subserozal myomlar periferal C+, nekrotik merkezli uterusa komşu kitleler şek izlenir

64 Dejenere myom. (a) TV RDUS de uterus alt kesiminde ekojenik içerikli ve vaskülarite göstermeyen kompleks kistik kitle izleniyor. (b) C+ BT de izodens uterus kitlesi ve sıvıdebris seviyelenmesi gösteren iyi sınırlı kompleks kistik merkezi izleniyor.

65 Intrauterin Kontraseptif Araç (IUCD) İntrauterin araçlar gn kontrasepsiyon amacıyla yerleştirilir US ve BT gör tipine g değişir en sık T-sek ol kull Araç US de hiperekoik, BT de hiperatenuasyon gös Nadiren (~ % 0.1), IUCD yerleştirme esnasında perforasyon olb myometriuma veya myometriumu geçen Perf pelvik ağrı + hemoraji ve pelvik serbest sıvı olb myometrium içinde IUCD perforasyon işareti cerrahi skar içine migre olb Tubayı oklüde eden lineer koiller endometrial kanal içine migre veya myometriuma perf olb

66 IUCD. Axial BT de normal konumda T-şeklinde intrauterin araç izleniyor.

67 Kontraseptif araç migrasyonu. Uterusun longitudinal (a) ve transvers (b) TV US görüntülerinde myometrium sol posterior kesimine migre lineer ekojenik tuba oklüzyon aracı (ok) izleniyor.

68

PELVİK ACİLLER. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

PELVİK ACİLLER. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak PELVİK ACİLLER Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak PELVİK ACİLLER Jinekolojik aciller Kist rüptürü Over torsiyonu Ektopik gebelik rüptürü PID Ürolojik aciller Testis torsiyonu Testiküler travma

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Pelvik Ağrı Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 13/04/2010 Fizyoloji Sınıflandırma Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Viseral Ağrı İçi boş organların

Detaylı

Jinekolojik Aciller TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata

Jinekolojik Aciller TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata 47 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Jinekolojik Aciller Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 47-58 ÖĞRENME HEDEFLERİ Akut Pelvik Ağrı ile Acil Servise Başvuran Kadınlarda Görüntüleme

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Gebelikte vaginal kanamalar Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm gebelerin yaklaşık %20 si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır.

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Dr. A. Süleyman Dikici İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Konuşma Akışı SKROTAL US-DOPPLER -Torsiyon Enfeksiyon

Detaylı

BENİNGN JİNEKOLOJİK DEĞİŞİMLER. Araş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli

BENİNGN JİNEKOLOJİK DEĞİŞİMLER. Araş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli BENİNGN JİNEKOLOJİK DEĞİŞİMLER Araş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli BENINGN DEĞIŞIMLER Beningn değişimler kist (sıvı yada yarı solid materyal ile çevrelenmiş), neoplazm (yeni oluşum), leomyom (kapsülleşmemiş

Detaylı

Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD

Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD ? Adneksiyal kitleler Jinekologların pratikte en zorlandıkları konulardan biri? Malign/benign Takip/tedavi Cerrahi/refere

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

KADIN GENİTAL SİSTEM RADYOLOJİSİ

KADIN GENİTAL SİSTEM RADYOLOJİSİ KADIN GENİTAL SİSTEM RADYOLOJİSİ Prof.Dr.Deniz Akata Hacettepe Radyoloji ÖĞRENME HEDEFLERİ Genital sistemin normal kesitsel anatomisini yaşa ve menstrual siklüse göre tarifleyebilmek Amenore, puberte-prekoks

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ Dr. Berna Oğuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Pediatrik KC kitleleri İntraabdominal kitlelerin %5-6 Primer hepatik

Detaylı

Adneksial kitlelerde malignite araştırması

Adneksial kitlelerde malignite araştırması Adneksial kitlelerde malignite araştırması Dr. Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Kistin iç duvarı kistin içeriği Uniloküler kist / uniloküler solid

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

PELVİS GÖRÜNTÜLEMESİ UZM. DR. FATİH GÜNGÖRMEZ ŞANLIURFA M.A.İ.E.A.H

PELVİS GÖRÜNTÜLEMESİ UZM. DR. FATİH GÜNGÖRMEZ ŞANLIURFA M.A.İ.E.A.H PELVİS GÖRÜNTÜLEMESİ UZM. DR. FATİH GÜNGÖRMEZ ŞANLIURFA M.A.İ.E.A.H KAYNAKLAR RADİOPEDİA.ORG Pelvik Travmada Görüntüleme Pelvik bölge, cinsiyet durumuna göre değişen organ yapılarına

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

MENSTURASYON VE HORMONLAR

MENSTURASYON VE HORMONLAR MENSTURASYON VE HORMONLAR İLK ADET KANAMASI" Çocukluk çağından ergenlik çağına geçiş döneminde, ortalama olarak 12.5 yaşında kız çocuğu ilk adet kanamasını görür. Bu "ilk kanama" henüz yumurtlama süreci

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Uterus ve Overlerin Doppler US ile Değerlendirilmesi TURKRAD 2009

Uterus ve Overlerin Doppler US ile Değerlendirilmesi TURKRAD 2009 Uterus ve Overlerin Doppler US ile Değerlendirilmesi TURKRAD 2009 Prof. Dr. Mustafa SEÇİL Kadın genital organları suprapubik bölgeden, dolu mesanenin oluşturduğu akustik pencere sayesinde değerlendirilebilir.

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

ENDOMETRİOZİS ETYOPATOGENEZİ. Doç. Dr. Abdullah Karaer İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı

ENDOMETRİOZİS ETYOPATOGENEZİ. Doç. Dr. Abdullah Karaer İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı ENDOMETRİOZİS ETYOPATOGENEZİ Doç. Dr. Abdullah Karaer İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı ENDOMETRİOZİS ve TEORİLER Peritoneal endometriozis Ovarian endometriozis

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

yapılan çalışmalarda infertilite nedeniyle laparoskopik değerlendirmeye alınmış kadınların

yapılan çalışmalarda infertilite nedeniyle laparoskopik değerlendirmeye alınmış kadınların ENDOMETRİOZİS Dr.Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Endometriozis yaygın jinekolojik hastalıklardan biri olup reprodüktif dönemdeki kadınların yaklaşık %10 unu etkileyen önemli bir infertilite

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Röntgen ışınları asla bizi yanıltmazlar, onların dilini yanlış yorumlamakla yada onlardan verebileceklerinden

Detaylı

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde.

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde. Rekürren Gebelik Kayıplar plarında Ultrasonografi Prof Dr Ali ERGÜN GATA Maternal Fetal Tıp (aergun@gata.edu.tr) Antalya, 2007 28 haftadan önce tüm t m acil obstetrik başvurular vuruların n büyük b k nedeni

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

TROFOBLAST İNVAZYON YETMEZLİĞİ PREEKLAMPSİ. Dr.Aylin Okçu Heper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

TROFOBLAST İNVAZYON YETMEZLİĞİ PREEKLAMPSİ. Dr.Aylin Okçu Heper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı TROFOBLAST İNVAZYON YETMEZLİĞİ PREEKLAMPSİ Dr.Aylin Okçu Heper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı EKSTRAEMBRİYONİK TROFOBLASTLAR EMBRİYO Staun Ram and Shalev Reproductive Biology

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme

Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme Pediatrik Görüntüleme Sempozyumu 18 Nisan 2015 Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme Mehmet Atalar Cumhuriyet Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Sunum planı Skrotum

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir:

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir: SADECE SADECE PROGESTERON PROGESTERON İÇEREN İÇEREN ORAL ORAL KONTRASEPTİF KONTRASEPTİF KULLANIMI KULLANIMI Doç. Doç. Dr. Dr. Nafiye Nafiye Yılmaz Yılmaz Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen

Detaylı

GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM

GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM Prof. Dr. ÇETİN ÇELİK SELÇUK ÜNV. TIP FAK. KADIN HAST VE DOĞUM AD JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BD KONYA Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Orta Karadeniz

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal BT De Acilde Akut Kar n n A r s A En s k s k ba vurulardan: % 5-10 Etiyoloji ço unda belirsiz: % 42 Cerrahi neden % 15-40 Yat : : %

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu Tanım Purbertiye ulaşan bir dişide hormonların kontrolü (hipotalamus, hipofiz ve ovaryum dan salınan) altında ovaryum ve uterusta meydana gelen değişiklikler Genital siklus

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hayatının Evreleri 1. Yenidoğan Dönemi: postpartum ilk 28 gün 2. Çocukluk

Detaylı

Endometrial stromal tümörler

Endometrial stromal tümörler Endometrial stromal tümörler WHO-2014 sınıflamasında neler değişti? Dr. Şennur İlvan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Endometrial stromal tümör (1966) Endometrial stromal nodül Low grade endometrial

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE Dr. Ayşin ÇETİNER KALE İç genital organlar (Organa genitalia feminina interna) Ovarium Tuba uterina Uterus Vagina Tuba Uterina Ovarium Uterus Vagina Ovarium Dişi germ hücrelerini barındırır Östrojen ve

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

ULTRASON İNCELEMESİNİN ABC Sİ. Dr. Semih AYTAÇLAR

ULTRASON İNCELEMESİNİN ABC Sİ. Dr. Semih AYTAÇLAR ULTRASON İNCELEMESİNİN ABC Sİ Dr. Semih AYTAÇLAR SES US 2-20 MHz DOĞA - TEKNİK Piezoelekrik kristal Piezoelektrik Kristal SESİN YAYILIMI Ses enerjisi ortamda hareket eden küçük vurularla oluşturulur

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011)

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011) Anormal Kolposkopik Bulgular-1 Genel Değerlendirme Lezyonun lokalizasyonu T/Z içinde veya dışında Saat kadranına göre yeri Lezyonun büyüklüğü Kapladığı kadran sayısı Kapladığı alan yüzdesi Grade-1(Minör)

Detaylı

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN.

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN. BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof Dr Zehra AYCAN zehraaycan67@hotmail.com Büyüme Çocukluk çağı, döllenme anında başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eder Bu süreçte çocuk hem büyür hem de gelişir

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

Çocukluk ve adölesan dönemi adneksial kitlelerin yönetimi. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Çocukluk ve adölesan dönemi adneksial kitlelerin yönetimi. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Çocukluk ve adölesan dönemi adneksial kitlelerin yönetimi M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Çocukluk ve adölesan yaş grubu Serviks hastalıkları ile

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Ergenlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Nelerden konuşacağız? Ergenlik nedir? Ergenlik sürecinde vücutta nasıl değişiklikler olur? Üreme organları nelerdir ve nasıl

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi

Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi Evaluation Of The Treatment Modalities And Hospitalization Period In Patients With

Detaylı

İNFERTİLİTEDE HİDROSALPİNKSE YAKLAŞIM : Salpingoneostomi, Salpinjektomi veya Kornual Blokaj, Hangisi ve Tekniği. Doç.Dr.

İNFERTİLİTEDE HİDROSALPİNKSE YAKLAŞIM : Salpingoneostomi, Salpinjektomi veya Kornual Blokaj, Hangisi ve Tekniği. Doç.Dr. İNFERTİLİTEDE HİDROSALPİNKSE YAKLAŞIM : Salpingoneostomi, Salpinjektomi veya Kornual Blokaj, Hangisi ve Tekniği Doç.Dr. Ümit Göktolga Tüba uterina Tüba: 10-12 cm İntramural segment:1-3-5 cm İstmus:1-2

Detaylı

Seksüel Siklus ve Suni Tohumlama

Seksüel Siklus ve Suni Tohumlama Seksüel Siklus ve Suni Tohumlama Siklus: Belli aralıklarla aynı biçimde yinelenen olayları kapsayan dönem; hormonların etkisiyle üreme organlarının belirli dönemlerde gösterdigi degişim, döngü. Siklik

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3 Sorular Soru 1 a) BT US izleminde boyut artışı gösteren ovaryan kompleks kistik bir lezyon için ne yapılmalıdır? b) PET BT c) MR d) Laparoskopi e) Laparotomi Soru 1 a) BT US

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI SAFRA KESESİ HASTALIKLARI Oktay Eray EPİDEMİYOLOJİ Sıklıkla safra kesesi ve kanalındaki tıkanıklıklara bağlıdır. Safra kesesi taşları oldukça yaygın ve çoğu semptomsuzdur. Yılda %2 si, 10 yılda %15 i semptomatik

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı