Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011"

Transkript

1 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, Mart 2011

2 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Son Güncellenme Tarihi: Mart 2011

3 Olgu 1 Kesici delici alet yaralanması, 25 yaşında erkek, Vital bulguları stabil. Göbeğin solunda 3cm üstünde giriş deliği mevcut. FM doğal. AC grafide diyafragma altı serbest hava mevcut. Bu hastada tercih edilecek yol hangisidir? a- Acil Laparotomi b- Kontrastlı BT c- Gözlem+Seri FM Takibi d- Tanısal Peritoneal Lavaj

4 Olgu 2 Penetran karın travmalı 30 yaşında erkek hastadan diyafragma rüptüründen şüphelenilmektedir. Tanıyı doğrulamak için en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a- Ayakta PA AC Grafisi b- Kontrastlı BT c- FAST USG d- Tanısal Peritoneal Lavaj e- Tanısal Laparoskopi

5 Batın travmaları Baş-boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en sık ölüm nedenidir. Travmaya bağlı ölümlerin %10 undan sorumludur. %20 sinde cerrahi müdahale gerekebilmektedir. En sık yaşlarında görülür.

6 ABDOMEN Peritoneal kavite Retroperitoneal bölge Pelvis

7 ABDOMİNAL TRAVMA Önde meme başlarından inguinal kıvrımlara, arkada skapula alt ucundan kalçada gluteal kıvrıma kadar olan bölgenin travması

8

9 Sınıflandırma Künt Motorlu taşıt kazaları Darp Yüksekten düşme Penetran Kesici alet yaralanması Ateşli silah yaralanaması Künt + Penetran Patlamalar (Bomba, mayın,şarapnel,vs.)

10 Künt Batın Yaralanması Yaralanma Mekanizması 1. Direk darbe (patlama) 2. Ezilme 3. Deselerasyon

11 Künt travmada organ yaralanmaları Organ Sıklık (%) Dalak İnce bağırsak Karaciğer Retroperitoneal hematom Böbrek Mezenter... 5 Pankreas... 3 Diyafram... 2 Vasküler... 2

12 Eşlik eden yaralanmalar Alt kostaların kırıklarında Karaciğer ve dalak Alt torakal ve lomber vertebra fraktürlerinde Duedonum ve pankreas Vertebraların transvers çıkını kırıklarında Böbrek

13 Penetran Batın Travması Bıçaklanma Ateşli Silah Yaralanma Mekanizması Yaralanma Mekanizması Düşük Enerji Yüksek Enerji Yırtılma-kesilme Kavitasyon En Sık etkilenen organ Dönme Karaciğer Parçalara Ayırma İnce Barsak En Sık Etkilenen Organlar Diyafragma İnce Barsaklar Kolon Kolon Karaciğer Damarsal Yapılar

14 Tanı ve Tedavide Öncelikler 1. İntraabdominal kanama veya şok varmı? 2. Şok ve kanama nedeniyle vital bulgu anormalliği varmı? 3. Acil laparatomi gerekli mi? 4. Gizli bir karın içi yaralanma varmı?

15 Öykü Olayın cinsi Oluş zamanı Şiddeti Oluş Şekli Emniyet kemeri, hava yastığı, kask kullanımı Düşme yüksekliği Araç içi veya dışı olması Olaydaki diğer ölü ve yaralılar Eşlik eden yaralanmalar Alkol ve ilaç kullanımı Gebelik Alerji Ek sistemik hastalıklar

16 Muayene İnspeksiyon, oskültasyon, perküsyon ve palpasyonu içermeli, Pelvis instabilite muayenesi, Genital muayene, REKTAL MUAYENE Sırt ve vertebra muayenesi dikkatli yapılmalı Ayrıntılı FM Genelde İkincil Bakı nın parçasıdır

17 Muayene Seri fizik muayene önemlidir. Takip edilen hastanın seri fizik muayenesi en az saat zaman periyoduna yayılmalıdır. İlk 4 saatte 30 dakikada bir Sonraki 4-6 saatte saatte bir Geri kalan kısımda 2-4 saatte bir yapılmalıdır.

18 FM nin Güvenilmediği Durumlar Kafa travması ve bilinç değişikliği Kooperasyon kurulamayan ve mental retardeler Spinal kord yaralanması olan hastalar Gebe hastalar Geriatrik hastalar Vücudunun başka yerlerinde ağrılı, ciddi yaralanması, kırığı vb. olanlar

19 Laboratuar Öncelik Verilecekler KAN GRUBU VE CROSS-MATCH Hemoglobin ve hematokrit Gebelik testi Kan alkol düzeyi PT, aptt, İNR İlaç düzeyi(hastanın kullandığı)

20 Laboratuar Tartışmalı Olanlar Non spesifiktirler. Karar vermede etkin değildirler: Elektrolit, BUN, Kreatinin, Glukoz Kan-idrar amilaz düzeyi Beyaz küre sayımı Karaciğer fonksiyon testleri Toksik tarama Arterial kan gazı

21 Radyolojik Tetkikler Akciğer ve Ayakta Direkt Batın Grafisi Toraks travmalarda faydalı olabilmekle birlikte karın travmalarında çok fazla bilgi vermemektedir. Yabancı isim ve kurşun parçalarının yerini belirlemede faydalıdır. Kaburga kırıkları, hemopnömotoraks, mediasten genişlemesi, diyafragma altı serbest hava gibi lezyonlar kolay tanınır AP Pelvis Grafisi Pelvis kırığı

22 Tanısal Tetkikler Ultrasonografi (FAST) Kontrastlı Bilgisayar Tomografisi (BT) Tanısal Amaçlı Periton Lavajı Tanısal Laparoskopi Anjiografi

23 Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) Klasik batın USG değil Her yere bakılmıyor Travma değerlendirilmesi için spesifik Amaç İntroperitoneal serbest sıvının tespiti (kanama) İntraperikardiyal serbest sıvının tespiti (kanama)

24 Ultrasonografi (FAST) FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) Ucuz Noninvaziv Yüksek duyarlı Acil hekimi tarafından kolay uygulanabilir. Anstabil hastalara uygulanabilir

25 Ultrasonografi (FAST) Peritonda serbest sıvı araştırılır 1. Subksifoid görüntü (Perikardiyal sıvı) 2. Sağ üst kadran (Morison poşu) 3. Sol üst kadran (Splenorenal aralık) 4. Pelvik görüntü (Douglas / Rektovesikal poş)

26

27

28

29

30

31

32

33 Diyagnostik Peritoneal Lavaj Periton boşluğundaki kanı, içi boş organ yaralanmasını ve enterik kontaminasyonu iyi gösterir Açık, kapalı ve yarı açık yapılabilir. İşlem öncesi mide ve mesane sonda ile boşaltılır. Pelvis grafisi çekilir. Pelvis kırığı var ise retroperitoneal hematoma girmemek için göbek çukurunun hemen üstünden insizyon yapılır

34 Karın içi kanama için; DPL Sensitivite %98 Yanlış negatif %1.4 Yanlış pozitif %1.3 Yaklaşık 30 cc intraperitoneal kan pozitif DPL sonucu verir Uygun yapılmış DPL ile negatif sonuç ciddi bir karın içi kanamayı ekarte eder

35 DPL Sınırlı değere sahip Diyafram yaralanması Bağırsak yaralanması Genitoüriner yaralanma Pankreatik yaralanma Retroperiteonel yaralanma

36 DPL Endikasyonları Künt Travma Şüpheli karın muayenesi İlaç, alkol veya kafa travmasına bağlı değişmiş mental durum Spinal kordun yaralanmasına bağlı normal ağrı yanıtının kaybı Açıklanamayan post-travmatik hipotansiyon BT için acil servisten ayrılamayacak derecede hemodinamik anstabilite

37 DPL Endikasyonları Penetran Travma Periton irritasyon bulgusu vermeyen kesici alet yaralanmaları Meme başı hizası altında olan penetran travma Sırttan veya böğürden olan penetran travma

38 DPL Kontrendikasyonları Mutlak kontrendikasyon Karın içi kanamanın aşikar ve acil laparatomi gerekliliğidir. Göreceli kontrendikasyonlar Geçirilmiş abdominal operasyonlar Morbid obesite İlerlemiş siroz Koagülopati

39 Kapalı Tanısal Peritoneal Lavaj Açık Tanısal Peritoneal Lavaj

40 Pozitif DPL Kriterleri 10 ml defibrine kan gelmesi Lavaj sıvısının geri gelmemesi Lavaj sıvısının göğüs tüpü, nazogastrik ve foley sondadan gelmesi Lavaj sıvısında /ml eritrosit üzeri olması 500/ml lökosit üzeri olması Gaita, gıda parçaları ve safra gelmesi Amilaz değerinin yükselmesi

41 Tomografi Künt karın ve penetran sırt-lomber yaralanmalarında tanı ve tedavi takibinde sık kullanılır. Solid organ yaralanmalarının tanı ve takibinde oldukça faydalıdır. Solid organ yaralanmalarını derecelendirir. Retroperitonu iyi gösterir Ek yaralanmaları Vertebra ve pelvis kırıkları Pnömototoraks / hemotoraks

42 Tomografi Duodenum, diyafram,barsak ve pankreas yaralanmalarını göstermede zayıf kalabilir. Kontrast madde gerektirir. Vakit varsa oral kontrat da kullanılmalıdır Hasta stabil olmalı.

43

44

45

46

47

48 Laparoskopi Periton penetrasyonu ve diyafragma yaralanmasının tanısında altın standarttır. Retroperitoneal yaralanmalarda yetersizliği en önemli dezavantajını oluşturmaktadır

49 Anjiografi Rutin kullanılan bir seçenek değildir. Abdominal organlardaki intraparankimal damar yaralanmalarını ve devam eden kanamaları gösterebilir. Pelvik travmalarda kullanışlı olabilir Dalak, karaiğer ve retroperiton kanamaları embolizasyon ile cerrahi yapılmadan tedavi edebilir.

50 ABC Tedavi En Tedavi önemli noktalar 2 adet geniş damar yolu Oksijen Kan grubu crossmatch istemi Monitorizasyon - EKG SF / RL (2 litre) (gerekli olgularda) Kan transfüzyonu (gerekli olgularda) Erken genel cerrahi konsültasyonu (gerekli olgularda)

51 Genel cerrahi konsültasyonu Hemodinamik instabilitesi varsa Fizik bakı boyunca ve diagnostik prosedürlerde önemli anormallik varsa HEMEN!

52 Acil konsültasyon istenmeli: Künt batın travması + şok yada anormal vital bulgular (taşikardi, hipotansiyon..) Eksternal kan kaybı olmaksızın şok kanıtları Peritonit bulguları Birlikte olan ek yaralanma varlığı (alt kot frx, lumbar spinal frx) Bilinç bulanıklığı ya da ilaç, alkol, kafa/spinal travma Uzun operasyon uygulaması gerektiren diğer durumlar (ortopedik prosedürler)

53 Acil konsültasyon istenmeli: FAST te sıvı Pozitif DPL Gİ radyolojik görüntülerde Kontrast extravasasyonu ya da extraluminal hava bulgusu Ciddi pelvik fraktürü Kontrastlı sistogramda mesane rüptürü ya da gross hematüri Artmış KcFT testleri

54 Acil Laparotomi Endikasyonları: Hipotansiyon ve şok un eşlik ettiği: Penetran yaralanmalar ve eksternal kanama Pozitif Peritoneal Lavaj Sonradan bilinçte bozulma Ani gelişen abdominal distansiyon

55 Künt Abdominal Travmalar

56 Çoklu travma hastası Vital bulgular Anstabil Yatak bası USG Stabil İleri batın incelemesi gerekiyor Serbest sıvı var Operasyon Serbest sıvı yok Diğer nedenleri araştır Kontrastı BT En az 2 USG Yaralanma var Tüm hastalar için, 2 geniş damar yolu, yakın vital bulgu takibi, sıvı-kan resusitasyonu Takip yada operasyon

57 Penetran Abdominal Travmalar

58 Kesici delici alet yaralanması Vital bulgular Anstabil Operasyon Var Stabil Eviserasyon Yok Tüm hastalar için, 2 geniş damar yolu, yakın vital bulgu takibi, sıvıkan resusitasyonu, tetanoz proflaksisi, antibiyoterapi Oral + intravenöz batın BT Yaralanma var Takip yada operasyon

59 Ateşli Silah Yaralanmaları

60 Ateşli silah yaralanması Vital bulgular Anstabil Stabil Operasyon Operasyon Ek organ yaralanmaları (toraks, pelvis) ve spesifik organ yaralanmalarını tespiti için vitalleri stabil hastalarda kullanılabilir Tüm hastalar için, 2 geniş damar yolu, yakın vital bulgu takibi, sıvı-kan resusitasyonu, tetanoz proflaksisi, antibiyoterapi Penetrasyon şüpheli ise kontrastı torakoabdominal BT*

61 Acil Laparotomi Endikasyonları İlk resusitasyon ile hemodinamik durumun düzelmemesi Periton irritasyon bulguları Peritona penetrasyon gösteren ateşli silah ile ön karın bölgesinde yaralanma İçeri itilemeyen evisserasyon Tanısal periton lavajında safra ve barsak içeriği görülmesi

62 Acil Laparotomi Endikasyonları Direkt grafide ekstralıminal hava saptanması Laparoskopik diyafragma rüptürü saptanması Karında pozitif fizik muayene bulgularına eşlik eden hiperamilazemi İntraperitoneal mesane rüptürü Nazogastrik içerik veya rektal muayenede kan saptanması

63 Diğer Uygulamalar Penetran travmalarda antibiyotik verilmeli. Ampisillin+anaerobik veya 3. kuşak sefalosporin Tetanoz aşısı ve/veya immunoglobulin yapılmalı Tanısal işlemler ve hasta stabilizasyonu sonrası analjezi verilebilir. Hasta ve ailesine mevcut durum ve olabilecekler hakkında bilgi verilmeli. Adli rapor yazılmalı.

64 Kaynaklar

65 Sonuçlar Kanama ve şokun sebebinin batın olabileceği unutulmamalı Resusitasyon işlemlerine hızlı başlanmalı Acil laparotomi endikasyonları bilinmeli Hangi ek tanısal testlere hangi sıra ile gereksinim olduğuna karar vermeli Kan grubu istemi unutulmamalı Yakın vital bulgu ve sık FM yapmalı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım %50'si %30'u 'altın saatte %20'si

Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım  %50'si %30'u 'altın saatte %20'si Konu başlıkları Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım Prof Dr Arzu Denizbaşı m Amaç Genel bilgiler Genel istatistikler, kimleri kurtarabiliriz, travma müdahale sistemi, personel yetiştirilmesi, hastane öncesi

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır.

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu ünitede; Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Genel stabilizasyon ilkelerinden sonra bu ünitede spinal stabilizasyon,

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 2 İÇİNDEKİLER Önsöz A.Giriş 1.Karın anatomisi 2.Karnın topografik anatomisi

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 19-25/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi The Evaluation of Patients with B lunt Thoracic Trauma

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları

Spinal Kord Yaralanmaları Spinal Kord Yaralanmaları Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Spinal Cord Injuries Key Words: Spinal cord, Injury. Anahtar Kelimeler: Spinal kord,

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı