SÖZEL BİLDİRİ SUNMLARININ DAĞILIMI 1.GÜN SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZEL BİLDİRİ SUNMLARININ DAĞILIMI 1.GÜN SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1"

Transkript

1 SÖZEL BİLDİRİ SUNMLARININ DAĞILIMI 1.GÜN SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1 SALON: Eyüp (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) OTURUM BAŞKANI: Meftun SAKALLI () 6331 Sayılı İş Sağliği Ve Güvenliği Kanununun Ormancılık Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanlığının Değerlendirilmesi 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Kamuda Uygulanması The Evaluation of Safety Law (Law 6331) In Aspect to Woodcraft Activities Evaluation Of Occupational Safety Experts Within The Terms Of International Practices Coordination Related With The Improvement Of Safety Culture Within The Framework Of Law 6331 Implementation Of Safety Law (Law 6331) In Public Sector Sibel Seçil Nalbantoğlu Prof. Dr. Levent Akın Yrd.Doç.Dr. Zeynep Şişli Özge Akaner Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÇASGEM SAYILI İSG KANUNU VE UYGULAMASI 370 OSGB Denetimleri Üzerinden İş Teftişinin Hızlandırılması Önerisi Offer on Acceleration of Labour Surveillance over CHSU(Common Health and Safety Units) Audits Dr. Kadir Atlı Serbest 16. İŞ TEFTİŞ YAKLAŞIMI İşyeri Ortamında Biyolojik Ajan Türlerinden Biyolojik Risk Değerlendirmesi İçin Canlı Mikro Organizmalardan Numune Alma Teknikleri Vardıyalı Çalışma Sisteminde Gece Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik, Psikolojik Ve Sosyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi Techniques for Sampling Alive Microorganisms of Biological Agent Type at Workplaces Evaluation Of Physiological, Psychological And Sociological Effects Faced By Night Shift Workers In Shift System Şah Şeyhmus Ektirici Ecehan Kazancı - 3. İYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 1

2 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 2 SALON: Fener (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) OTURUM BAŞKANI: Bülent GEDİKLİ () Sevk Bilgi Dönüş Formu Ve Sağlık Kurumlarında Çalışanın Karşılaşabileceği Güçlükleri Aşmak İçin Hastanelerde İş Sağlığı Birimleri Ve Arşivleri Oluşturulmasi Önerisi Neden Meslek Hastalığı Tanısı Koyamıyoruz Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı Ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi 3. Aşama Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Kişisel Bilgilerin Gizliliği Ve Birimler/İş Yerleri Arası Sağlık Bilgilerinin İletimi Yöntem Önerisi Toz Patlaması Ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Türkiye de Sağlıık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Konusundaki Endişe Düzeyleri Referral Information Return Form And Establishment Of Occupational Health And Archives In Hospitals To Overcome The Difficulties That Employees Of Health Institutions May Encounter Problem Of Diagnosing Occupational Diseases Detection, diagnosis and increasing of awareness on occupational diseases of OHS professionals. The Employees Protection From The Dangers Of Explosive Environments Proposal On Confidentiality Of Personal Information And Transfer Management Of Health Information Inter Units/Workplaces Dust Explosion and Risk Management The Level of Worry About Workplace Violence Among Healthcare Workers in Turkey Dr. Suat Sarp Serbest Dr. Kenan Ergus - Aslıcan Güler Arş. Gör. Cüneyt Çalışkan Dr. Suat Sarp Serkan Küçük Dr. Tevfik Pınar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Serbest Arme Danışmanlık Ltd. Şti. Hacettepe Üniversitesi 21. İSG KURUMSAL YAPISI 32. MESLEK HASTALIKLARI 5. ENDÜSTRİYEL SAĞLIK 38. SAĞLIK GÖZETİMİ 45.TOZDAN KORUNMA 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 2

3 92 SALON:Tophane (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 3 OTURUM BAŞKANI: Burhanettin KURT () Kargo Transfer Merkezlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İncelenmesi 222 Ortam Faktörleri Sokak Tesislerinde; İş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürü İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İktisadi Maliyetleri: Kuramsal Bir Çerçeve İş Kazaları ile İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Maliyet Karşılaştırması Ve Yapılandırmacı Yaklaşım ile Bir İrdeleme İş Sağlığı Ve Güvenliği ile İşveren Mali Mesuliyet Sigortasi Safety Conditions In Cargo Transfer Centers The Factors Of The Environment Street the premises; Business, Occupational Health and Safety Culture The Economic Costs Of Occupational Diseases And Injuries: A Conceptual Framework Cost Comparison Of Job Accidents Versus Job Health And Security Services In A Constractive Perspective Health And Safety And Employee Liability Insurance Kübra Ünal Gülsoy Ahmet Hizal - Öğr.Gör.Yaver Saka Yrd.Doç.Dr. Onur Sunal Burak Sağlam Özlem Emgen Bayburt Üniversitesi Başkent Üniversitesi Devran Haritacılık İnş. Tic. Ltd. Şti. Marsh Risk Consulting 4.ÇALIŞAN ORTAMI GÖZETİMİ 26. İSG NİN EKONOMİK BOYUTU 161 İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Davranış Bozukluğu Behavioral Disorder in Occupational Health Memet Gültek PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 3

4 SALON:Hasköy (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 4 OTURUM BAŞKANI: Serkan HACIOSMANOĞLU () Ofis Çalışmalarında Ergonomik Faktörler Ve Çalışanların Verimliliği Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Kargo Transfer Merkezlerinde Araştırılması Çay, Simit Ve Dizüstü Bilgisayar: Bilimsel Bilgi Üretiminin Ergonomisi Üzerine Bir Deneme Çalışma Duruşlarının Analizinde Kullanılan Yöntemlere Eleştirel Bir Bakış Üniversite Eğitim Ortamlarının Antropometrik Olarak Değerlendirilmesi 219 İş Sağlığı Güvenliği Ve İnovasyon Ergonomic Factors In Office Work And Productivity Of The Employees Research Of Musculoskeletal Disorders In Cargo Transfer Centers Tea, Simit* And Laptop: An Essay On Ergonomics Of Scientific Knowledge Production A Critical View on Methods Used in Analysis of Working Postures Determination Of The Ideal Size Of The Students In Higher Education By Anthropometric Measurements Safety And Innovation Mehtap Bar Ali Kaan Çoktu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can Muharrem Ünver Sema Özdemir Düzce Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Başkent Üniversitesi Karabük Üniversitesi Fırat Üniversitesi 6. ERGONOMİ 7. ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ 23. İSG VE İNOVASYON 334 İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesinde Psikososyal Risklere Karşı Önleyici Bir Yaklaşim Olarak Örgütsel Ombudsmanlık Modeli Organizational Ombudsman Model As A Preventive Approach Against Psychosocial Risks In Development Of Safety Yrd. Doç.Dr. Ömer L. Met Balıkesir Üniversitesi 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 4

5 SALON: Kasım Paşa 1-2 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 5 OTURUM BAŞKANI: Halil POLAT () Bildiri Fiziksel Risk Etmenlerinin İş Doyumuna Etkisi Ofis Ortamında Kişi Başına Ortalama WBGT Hesaplanması Türkiye'deki Sektörlerin Toz Konsantrasyon Analizi Termal Konfor İndisleri Ve Türkiye Üzerine Uygulamalari Kimyasal Maddelerle Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Diş Protez Laboratuvarlarinda İSG Şartlarının İyileştirilmesi Ve Diş Teknisyeni Pnomokonyozunun Önlenmesi Hedefli Teftiş Sonuçlarının Değerlendirilmesi Psikososyal Risk Faktörlerinin Toplum Kalitesine Etkisi The Effect Of Physical Risk Factors On Job Satisfaction Calculation Of Average WBGT Per Person In The Office Dust Concentration Analysis Of Sectors In Turkey Thermal Comfort Indices And Their Applications Over Turkey Safety Of Employees Who Worked With Chemicals Evaluation Of Labour Inspection Results Obtained In Dental Prostheses Laboratories During With The Aim Of Improving The Security Conditions And Preventing Pneumoconiosis Psychosocial Risk Factors Impact On The Quality Of The Community Murat Darçın Kadir Kadiroğulları Hamza Altınsoy Hamza Altınsoy Jandarma Genel Komutanlığı İSGÜM İSGÜM Ömer Yavuz - Yıldız Üner Murat Darçın Jandarma Genel Komutanlığı 8. FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ 29. KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 5

6 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 6 SALON: Kasım Paşa (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) OTURUM BAŞKANI: Kağan YÜCEL () Bildiri Risk Factors And The Risk Petrokimya Tesislerinde İş Assessment Of Petrochemical Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Prof. Dr. Atilla Mirati 171 Establisments In The Field Of Gazi Üniversitesi Risk Faktörleri Ve Risk Murathan Değerlendirmesi Safety ATEX Direktifleri Çerçevesinde Ex Koruma Ve Seveso II Direktifi Kapsamında Güvenlik Bütünlük Seviyesi (Sil) Arasındaki Bağlantı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesinde Bilişsel Düşünme Tarzının Etkisi: Bilişin Risksiz Dünyasi Türkiye'de Ölçülen Sıcaklık Ve Bağıl Nem Verilerinin Analizi Ofis Ortamındaki Odaların Sıcaklıklarına Göre Gruplandırılması Türkiye'de Ölçülen Kişisel Gürültü Maruziyeti Değerlerinin BSVM/SVM İle Gruplanlandırılması The Relation Between Ex Protection and Safety Integrity Level (SIL) Safety In The Working With Chemical Substances The Impact Of Cognitive Style Of Thinking In Risk Factors Evaluating: The Riskless World Of Cognition The Analysis Of Measured Temperature And Relative Humidity Data Set In Turkey The Classification Of The Rooms In Office With Respect To Their Temperature The Classification Of The Measured Noise Exposure In Turkey By Using BSVM/SVM Özlem Özkiliç Doç. Dr. Erdal Canpolat Nursel Durmaz Hamza Altınsoy Hamza Altınsoy Hamza Altınsoy Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti. Fırat Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi İSGÜM İSGÜM İSGÜM 29. KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 8. FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ 6

7 SALON: Balat (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 7 OTURUM BAŞKANI: Furkan KAHRAMAN () Bildiri Örgütsel Değerler Açısından İş Güvenliği: Düzce İlinde Üretim Yapan İşletmeler Üzerine Bir Çalışma Orman İşçilerinde Sağlık Ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma Çalışanların Güvenlik İklimi Algısı: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği Güvenlik İkliminin Bireysel, Örgütsel Ve Ortam Etmenlerinin Büyük Ölçekli Makine, Kimya Ve Maden İşletmelerinde İncelenmesi Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi Evsel Katı Atık Toplama Ve Taşıma İşkolunda Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi İşyeri Hekimlerinin Gözünden Psikososyal Tehlike Ve Riskler Occupational Safety In Terms Of Organizational Values: A Study On Manifacturing Enterprises In Duzce Investigation To Safety And Health Conditions Of Forest Worker In Turkey Employee Perception Of Safety Climate: The Case Of Technical Sciences Vocational School Analysing Individual, Organizational And Ambient Factors Of Safety Climate İn The Large-Scale Machinery, Chemical And Mining Corporations Survey Of The Confined Spaces In Aviation Industry Improvement Of Occupational Health And Safety Conditions Of Employees Working In Municipal Solid Waste Collection And Transportation Psychosocial Hazards And Risks: Perspective Of Occupational Physicians Okan Bütüner Yrd.Doç.Dr. Erhan Çalışkan Gizem Akalp Ertuğrul Yozgat İbrahim Akyürek Cemal Burak Yaşaroğlu Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Vatansever Düzce Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Tusaş Havacilk Ve Uzay San. A.Ş. Namık Kemal Üniversitesi 11. GÜVENLİK KULTURU 17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 7

8 SALON: Cibali 1-2 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 8 OTURUM BAŞKANI: ismail ÇELİK () Üretim Sektöründe Güvenlik Kültürü Algısı Güvenlik Kültürü İle Güvenlik İklimi Arasındaki İlişki Üzerine Kavramsal Bir Araştırma İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Ve Etik Türkiye'nin Sel Kaynaklı Önlenemeyen İş Kazaları Risk Haritası İşyerlerinde Elektromanyetik Radyasyon Maruziyeti Tarımda Kullanılan Motorlu Araç Kaynaklı Trafik Kazaları Perception of Security Culture in Production Sector A conceptual study on the relationship between safety climate and safety culture Safety Studies And Ethics Risk Map Of Unpreventable Occupational Accidents As A Result Of Flood In Turkey Exposure Of Electromagnetic Radiation In The Workplaces Traffic Accidents Involving Motor Vehicles Used For Agricultural Purposes Murat Can Ocaktan Elif Çelik Çerkez Yuva Hamza Altinsoy Gökce Begüm Silsüpür Murat Alkan Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. ÇASGEM Fırat Üniversitesi İSGÜM Jandarma Genel Komutanlığı 11. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER 46.ULAŞIM SEKTÖRÜNDE İSG 8

9 2.GÜN Bildiri SALON: Balat (6 Mayıs 2014/16:30-17:20) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 9 OTURUM BAŞKANI: Şengül ÇOŞAR () 520 Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Pilot Projesi Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitim Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının Eğitim Faaliyetleri İş Hukukunda İş Güvenliği Uzmanlarının Güvencesi Türkiye nin Batısındaki İşçi Verimliliğinin Projeksiyonu Pilot Project of Occupational Health and Safety in Agriculture Current Problems and Solutions on Occupational Safety and Health in Tourism Sector Training Activities in Dictorate of Education and Documentery Assurance of Occupational Security Professionals In Labor Law Projection Of Labor Productivity Over Western Turkey Dr. Ebru Korkmaz Öğr.Gör.Bilal Çilkaya Olgun Haydar Polat Emine Ayan Hamza Altınsoy Niğde Üniversitesi Eğitim Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sakarya Üniversitesi İSGÜM 42. TARIM SEKTÖRÜNDE İSG 9

10 SALON: Cibali 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 10 OTURUM BAŞKANI: İlknur ÇAKAR () Kamu Çalışanları İçin İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi Programı Kuaförlük, Berberlik Ve Diğer Güzellik Salonları Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı Üzerine Bir Araştırma Türkiye de Özel Güvenlik Hizmetlerinde Risk Faktörleri Ve Risklerden Korunma 180 Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı, Güvenliği Ve Hukuku Uygulamaları 18 Tabaklama İşlemlerinde Kullanılan Tehlikeli Kimyasallara Deri yolu ile Maruziyette Risk Derecesinin Belirlenmesine Yönelik bir Çalışma Workplace Health Promotion Program for Civil Servants Research For The Business Safety In The Field Of Hairdressing, Barber, And Other Beauty Salons Risk Factors In Private Security Services In Turkey And Preventing Occupational Hazards Occupational Health, Safety and Legal Order Applications in Maritime Sector A Study on Determination of Risk Levels and Prevention Measures for Skin Exposure to Hazardous Chemicals Used in Tanning Industy Meftun Sakallı Nurettin Gölen Alaattin İrdem Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Betül Çavdar Firat Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi İstanbul Üniversitesi 35. ÖNLEME VE KORUMA FAALİYETLERİ 12. HİZMET SEKTÖRÜNDE İSG 44. TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE İSG 10

11 SALON:Eyüp (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 11 OTURUM BAŞKANI: Furkan YILDIZ () İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Yönetimi İçin Özel Uygulamalar Çalışanların Katılımı İle Edinilen Dersler Çalışması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanununun Proaktif Yaklaşımının Haddon Matrisi ile Değerlendirilmesi Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk Değerlendirmesi Special Applications For Safety Management At Construction Works Lessons Learnt Process With Involvement Of Workers Evaluation of Proactive Approach of the The Law of Occupational Health and Safety (6331) By Haddon Matrix Analysis Matrix (L-Matrix) Method Based Risk Assessment By Using Fuzzy Decision Making Approaches Nurettin Demir, Gama Nurol Ortaklığı 13. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG Banu Tuna Ömer Vehbi Karaosmanoğlu Muhammet Gül Gama Nurol Ortaklığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yıldız Teknik Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 85 Taşeronlaşmada İşçi Güvenliği Safety At Subcontracting Mehmet Özdemir Alt İşverenlik (Taşeron) İlişkisinde İş Sağliği Ve Güvenliği Subcontractor Relations And Occupational Health Safety Öğr. Gör. Şebnem Gedik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 43. TAŞERONLAŞMA 11

12 SALON:Fener (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 12 OTURUM BAŞKANI: Sedat YENİDÜNYA () inşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler Türkiye Ve Güney Kore de İnşaat Sektöründe Çalışan Yabancı İşçilerin İş Güvenliği Ve İşverenin Sorumluluğu Montaj Hatlarında Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi İle Analizi Ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi 6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Alt İşveren- Üst İşveren Ilişkileri Çalışma Hayatında Alt İşveren Uygulaması Evaluation Of Railing Applications In Construction Sites A Research On Safety Of Foreign Workers Who Work In Construction Industry In South Korea And Turkey And Employer Analysis of Working Postures in Mounting Lines by Reba Technique and Ergonomic Risk Assesment Subcontracter-Contracter Relations Due To The Law no:6331 Subcontracter Applications in Worklife Doç. Dr. Vedat Toğan Serdar Korkmaz Doç.Dr. Yakup Kara Hüseyin Ökelek Lütfi İnciroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Seul Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi TEİAŞ 13. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 43. TAŞERONLAŞMA 12

13 SALON: Kasım Paşa 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 13 OTURUM BAŞKANI: Ali Rıza ERGUN () Otomotiv Sektöründe Risk Değerlendirmesi Koltuk Döşeme Atölyelerinde Bir Risk Değerlendirmesi Çalışması Siteler Bölgesinde Ondan Az Çalışanı Olan Doğrama Ve Mobilya Atölyelinde Risk Değerlendirmesi Çalişmasi KKTC'de İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Oranı, Durum Tesbiti Ve İyileştirme Önerileri Sosyal Güvenlik Kurumunun İstatistiklerini Kullanarak Risk Değerlendirmesi Yapmak Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Risk Analizi Çalışması Risk Assessment Application A Risk Assessment Study In Upholstery Workshops A Risk Assessment Study In Carpenter And Furniture Workshops In Siteler Region Where Less Than 10 Persons Working Employers Risk Assessment Obligation In Trnc: Level Of Fulfilment, Current Situation And Suggestions For Improvement Risk Assessment By Using The Statistics Of Social Security Institute Risk Analysis Study in Metal Accessory Production Process Özgür Dandin Kürşat İsmail Akça Fatih Erel Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Emine Atasoylu - Mustafa Bağan Yrd. Doç.Dr. Gülin Feryal Can T.Kimya Sanayicileri Derneği Başkent Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 13

14 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 14 SALON: Kasım Paşa (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) OTURUM BAŞKANI: Berk ATLI () 6331 Sayılı Kanunda Risk Değerlendirmesi İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan İş Sağliği Ve Güvenliği Sorunları Ve Sektöre Yönelik Örnek Risk Analiz Rehberi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kantitatif Risk Değerlendirmesi: Aramis Metodolojisi 2006/42/Ec Makine Emniyeti Direktifi Ve 2009/104/Ec Sayılı İş Ekipmanlari Direktifi Kapsamında Makine Risk Değerlendirmesi Meslek Yüksek Okullari Laboratuarlarında Risk Analizi Uygulamasinin Önemi Ve Alinacak İş Sağliği, Güvenliği Önlemleri (Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Laboratuarı Örneği) Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerini Tanımlama Metodu (MIMAH) nun Çeşitli Veri Tabanlarıyla Kantitatif Hale Getirilmesi Risk Assesment by the Law no:6331 Kübra Öz - Safety Problems In Air Conditioning Sector And Industry Risk Analysis Guide Seveso II (COMAH) Directive and ARAMIS Accidental Risk Assessment Methodology For Industries Machine Risk Assessment Within The Context of 2006/42/EC Machinery Directive And 2009/104/EC Work Equipment Directive Vocational School Laboratory And The Importance Of Risk Analysis For Application To Take Work Health, Safety Measures Uludağ University Vocational School Machines Laboratory Sample Cantitave Formation of Method That Is Used For Determining the Dangers of Large Scaled Industrial Accidents (MIMAH) By Various Databases Dr. Nurettin Yamankaradeniz Özlem Özkılıç Özlem Özkılıç Oğuzhan Çankaya Neslihan Babaarslan - Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti. Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti. Uludağ Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 14

15 335 SALON: Hasköy (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 15 OTURUM BAŞKANI: Ümit TARHAN () Gap Bölgesi nde Tarımda Hastalık Ve Erken Ölümlerle İlişkili Risk Değerlendirmesi 353 Türkiye de Risk Değerlendirmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Satış Yerlerinde Risk Değerlendirmesi Hafif Ticari Araç Üretim Fabrikalarında Risk Değerlendirmesi 102 İnşaat İşleri İçin Kaza Yönetimi 300 Türkiye de İş Kazalarının Nedenlerinin Meslek Grupları Ve Çalışan Sayısı Göz Önünde Bulundurularak İstatistiksel Olarak İncelenmesi Agricultural Work In The South Eastern Anatolia Project (Gap) Region Risk Assesment Implementation Risk Assessment Of Pesticides Selling Place In Southeastern Anatolia Region In Turkey Risk Assessment In Light Commercial Vehicle Production Factories Incident Management For Construction Works Statistical Analysis of Occupational Accident In Iron Steel Industry Uzm.Dr. İlker Kayı Ali Rıza Ergun Dr.Burcu Kara Ferdi Karakaya Bülent Çakar Yrd. Doç.Dr.Ercüment Neşet Dizdar Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Gama Nurol Ortaklığı Karabük Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 15. İŞKAZALARININ İSTATİSTİKSEL YORUMU 15

16 SALON: Tophane (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 16 OTURUM BAŞKANI: Ebru KORKMAZ () 128 Yaşam Güvenliği Kuramı Life Safety Method H.Latif İşcen İSGDER iş Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: K. Maraş Çelik Mutfak Eşya Sektöründe Yöneticilerin Ve Çalışanların İş Güvenliği Kültürü Algıları Dönüştürmek İçin Çalışanların Gözünden Görmek: Sağlık Ve Güvenliğe İlişkin Kurumsal Tarihçenin Görselleştirilmesine Yönelik Bir Atölye Çalışması Türkiye de Ulusal Ve Global Dinamiklerin Işığında, Kurumsal Ölçekli Güvenlik Kültürü İnşa Süreci İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Bilgilendirilmesi İçin Öncelikli Eğitim Konusu Başlıkları Bir Otomotil Fabrikasının Çalışma Ortamında Elektromanyetik Alan Maruziyetinin İncelenmesi Ve Sonuçlarının Uluslarası Limitlere Göre Değerlendirilmesi A Study On Safety Culture: K. Maras Steel Kitchenware Industry Managers And Employees' Perceptions Of Safety Culture Seeing Through The Eyes Of The Workers To Transform: A Workshop To Visualize The Corporate History In Terms Of Health And Safety Development of Institutional Scaled Safety Culture According to National and International Perspectives In Turkey Priority Training Topics For Giving Information To Employer/ Employer s Representatives On Occupational Health And Security (OHS) Measurement of Electromagnetic Fields Exposure in Working Environment of an Automotive Factory and Assessment of Results According to the International Safety Limits Meryem Danışmaz Elif Sungur Serkan Küçük Dr. Suat Sarp Prof.Dr.Osman Çerezci Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Arme Danışmanlık Ltd. Şti Serbest Sakarya Üniversitesi 11. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER 16

17 3.GÜN Bildiri SALON: Eyüp (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 17 OTURUM BAŞKANI: Esin KÜRKÇÜ () İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Notu Ve Katılımcı Profili İlişkisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri İçin Denenmiş Bir Modele Dair 209 isg Profesyonelleri Alanında Etik Boyut İş Hemşirelerinin İş Sağlığı- Güvenliği Hizmetlerindeki Öneminin Tartışılması Kadın İşçilerin Gece Çalışması Ve İş Güvenliği Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar Ve İş Güvenliği The Relation Of The Participant Profile And Exam Grades In Workplace Safety Specialist Certification A Tried Model For Safety Training Ethical Aspect In OHS Professionals Area Discussion On Significance Of Occupational Nurses In Occupational Health- Safety Services Female Worker On Night Work And Job Security Women Domestic Workers And Safety Issues Yrd.Doç.Dr. Barış Yılmaz Dr. F. Yonca Ayas Dr. Kenan Ergus Dr. Suat Sarp Celal Bayar Üniversitesi Kişisel Katılım Bilgemed Bursa Serbest Kübra Yavuz - Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 19. İSG EĞİTİMİ 22. İSG PROFESYONELLERİ 24. KADIN ÇALIŞANLAR VE İSG 17

18 SALON:Fener (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 18 OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Metin KUTAL (Gedik Ünivertsitesi) iş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminin İş Kazalarının Önüne Geçilmesindeki Önemi İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Ve Yeni Bir Model Önerisi Milli Eğitimde İş Sağliği Ve Güvenliğinin Önemi Türkiye deki İş Güvenliği Uzmanları için Eğitim Kurumlarının Yetkilendirilmesi ve İşlevleri Ev Ve Bakım Hizmetleri, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları The Significance of Preventing Occupational Accidents By The Education of OHS Experts The Role Of Universities In Education Of Occupational Safety Experts And A New Model Suggestion The Importance Of Safety In National Education Authorization and Functions of Training Institutions for Occupational Safety Specialists in Turkey Occupatıonal Health And Safety Traınıng: A Process Management Approach For Effectıveness Occupational Diseases and Accidents in Domestic work Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel Prof.Dr.Bülent Akay Prof.Dr.Rafet Arıkan Ayşegül Altınok Gökçen Kırımhan Yrd. Doç.Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atılım Üniversitesi İngiliz Standartları Enstitüsü Pamukkale Üniversitesi 19. İSG EĞİTİMİ 28. KAYITDIŞI ÇALIŞANLARIN KORUNMASI 18

19 193 SALON:Hasköy (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 19 OTURUM BAŞKANI: Arif ŞİMŞEK () İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaptırımlar Sanctions In The Area Of Job Health And Security Tuba İmert Fırat Üniversitesi 18. isg ALANINDA YAPTIRIMLAR İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sosyal Diyalogun Rolü Ve Önemi Temel Politika Dokümanlarında iş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Türkiye'deki Üniversitelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Türkiye de Faaliyet Gösteren Sendikaların İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısının Avrupa İle Karşılaştırılması The Role Of Social Dialogue On Job Health And Security Safety Basic Pol Employee Occupational Health And Safety Training Safety At The Universities In Turkey A Comparison Of The Unions Operating In Turkey With Those Functioning In Europe In Terms Of Labour Health And Safety Selaha Çelik Ahmet Tozlu Müge Yıldız Hamza Altınsoy Murat Hotaman Fırat Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı Namık Kemal Üniversitesi İSGÜM Fırat Üniversitesi 25. İSG DE SOSYAL DİYALOG 47.ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 48.ULUSALARARASI İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 19

20 SALON: Balat (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 20 OTURUM BAŞKANI: Hüseyin OKUYUCU () 56 İsg Yönetim Sistemleri Ohs Management System Mutlu Kutlu Viko Elektrik Eczacıbaşı Topluluğu'nda İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Temel Performans Göstergeleri İSG Sektörüne Yönelik Eğitim, Karar Destek Ve Süreç Yönetimi Platformu Geliştirilmesi Mibrag Mbh nın İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tibbi Mineraloji nin İSG Açısından Önemi Ve Mineralojik Risk Etmenleri İle İlgili Bazı Saptamalar Mermer Sektörü İçin Yeni Bir Risk Değerlendirme Yöntemi Basic OHS Performance Indicators Used In Eczacıbaşı Society Trainining, Decision Support And Process Management Platform Implementation For Ohs Sector Safety Management System Of Mibrag Mbh The Importance Of Medical Mineralogy With Regards To Occupational Health Safety And Some Determinations On Mineralogical Risk Factors A New Risk Assessment Method for Marble Sector Anıl Sugetiren Ercan Koldaş Thoralf Klehm Dr. İsrafil Kayabali Doç.Dr.Yasin Dursun Sarı Eczacibaşı Sağlık Hizmetleri - Eczacıbaşı OSGB Desimel Yazılım Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Mibrag Consulting International Gmbh OSGB Atılım Üniversitesi 24. İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ 31. MADEN SEKTÖRÜNDE İSG 20

21 SALON: Kasım Paşa 1-2 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 21 OTURUM BAŞKANI: Kenan YAVUZ () Makine Emniyeti Ve Risk Değerlendirmesi Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri Üzerine Araştırma Kum Kalıba Döküm Yönteminin İş Sağlığına Etkileri Ve Çözüm Yolları Metal Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarının Sahada Uygulanmasının Zorlukları 243 Nano Parçacıklarla Çalışma 282 İş Yeri Ortamında Nanomalzeme Maruziyetinin Belirlenmesi Machinery Safety And Risk Assessment Research on Occupational Health and Safety Risks in Metal Industry Occupational Health Effects of Sand Molded Casting Process and Solutions Challenges Faced In The Metal Industry In Implementing The Safety Practices In The Field Working With Nano Particles Determination of Nanomaterial Exposure Limits in Workplace Necmi Türer Tuğçe Özen Melis Özmen Elif Tavzar BSH Ev Aletleri - İş Güvenliği Bölümü Karyer Isi Transfer San. Ve Tic. A.Ş. Ayşe Gökçen Serçe - Erdem Babaarslan İSGÜM METAL SEKTÖRÜNDE İSG 34.NANOPARÇACIKLARLA ÇALIŞMA 21

22 SALON: Tophane (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 22 OTURUM BAŞKANI: Neslihan ÇEViKSOY () 20 Toz Patlamaları Dust Explosions Z.Burcu Mercan Forklift İle Meydana Gelen İş Kazaları Ve Güvenlik Önlemleri Türkiye de Meydana Gelen İş Kazalarının Sınıflandırılması Ve Yıllara Göre İstatistik Dağılımı 142 Karbondioksit İle İlgili İş Kazaları Kömür Madeni Dışındaki Metan Patlama Kazaları Demir Çelik Endüstrisinde Karşılaşılan İş Kazalarının İstatistiki Analizi Forklift With The Work Accidents And Security Measures Classification Of Occupational Accidents Occurring In Turkey And Statistics Distribution By Year Related To Carbon Dioxide Accidents Coal Mines Excluding Methane Explosion Accidents Statistical Analysis of Occupational Accident In Iron Steel Industry Şenol Şirin Düzce Üniversitesi Mehtap Bar - Harun Atilgan Harun Atilgan Yusuf Kurtgöz Karabük Üniversitesi 14. İŞKAZALARI 22

23 SALON: Cibali 1-2 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 23 OTURUM BAŞKANI: Selçuk YAŞAR () Programlanabilir Kontrol Cihazları İle Makina Emniyeti İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Torna Tezgâhinda Meydana Gelen İş Kazalari Ve Güvenlik Önlemleri Risklerin Ve Önlemlerin Değerlendirilmesi Konusunda Özgün Bir Çalışma Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Değerlendirilmesi 356 İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) Mechanical Security by Programmable Control Devices Health And Safety Precautions To Be Taken In Workplace And Premises And Safety Turning Lathe With Occurring Work Accidents And Security Measures Measures Of Risk And To The Evaluation Of An Original Study Assesment of occupational exposure due to electromagnetic field Occupational Health and Safety Recording Tracking and Monitoring Program Merve Demirci Hüseyin Koçak Emine Şirin Harun Atilgan Nihan Merve Sarıkahya Ferdi Karakaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ISG 35. önleme VE KORUMA FALİYETLERİ 47. ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 23

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) DUYURU

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) DUYURU Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Improvement of Occupational Health and Safety Conditions at Workplaces in Turkey (www.isgip.org) This Project is co-financed by the European Union and

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER YÜKSEKOKUL

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER YÜKSEKOKUL 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER YÜKSEKOKUL SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK AYKUT ÇÖMEZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK MERVE BASAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA YARIYIL: II GRUP: A Basic Concepts of Law Yrd. Doç. Dr. Ramazan D203 Basic Mathematics II Basic Concepts of Law Basic Mathematics II Yrd.Doç.Dr. Esma Nur Çinicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ramazan D103 D203 D203

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ali Naci Yıldız Prof. Dr. Alpaslan Kılıçaslan Doç. Dr. Sergül Duygulu Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

(01.09.2014-16.09.2014-30.09.2014) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı (Yeni) (UE + ÖE) (27107)

(01.09.2014-16.09.2014-30.09.2014) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı (Yeni) (UE + ÖE) (27107) (01.09.2014-16.09.2014-30.09.2014) C Sınıfı İş Uzmanlığı Temel Eğitim Programı (Yeni) (UE + ÖE) () Çarşamba, 27 Ağustos, 2014 / 23:38.37 Kurum Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sayı - Issue - 6, 2014/1

Sayı - Issue - 6, 2014/1 Sayı - Issue - 6, 2014/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 6 2014/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BİNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BİNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BİNGÖL AÇILIŞ VE KAYIT 09:00-11:30 21 MAYIS PERŞEMBE YER ENSTİTÜ KONFERANS SALONU AÇILIŞ KONUŞMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKİ OSGB İSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Eğitim Yönetimi Eğitim Bilgileri Fatih Türk Dili Ve 1981-1985 Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1994-1996 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi 1996-2001

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Drs.Bş.Saati Derslik Adı Ders Adı Drs.Uyg.Şkl. UE Uyg.Şkl. Eğitici 1. Yedek Eğitici 2. Yedek Eğitici

Drs.Bş.Saati Derslik Adı Ders Adı Drs.Uyg.Şkl. UE Uyg.Şkl. Eğitici 1. Yedek Eğitici 2. Yedek Eğitici 02 Mart 2013 Cumartesi 15:00 SANAL DERSLİK 2 - İş Sağlığı Ve nin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi 16:00 SANAL DERSLİK 3 - İş Sağlığı Ve ne Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü 17:00 SANAL DERSLİK 3 - İş Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

21-22 ARALIK 2015 ADANA PROGRAM

21-22 ARALIK 2015 ADANA PROGRAM MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 2015 21-22 ARALIK 2015 ADANA PROGRAM ORGANİZASYON KURULU ORGANİZASYON KURULU TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Ayhan YÜKSEL Ç.Ü. Maden

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Drs.Bş.Saati Derslik Adı Ders Adı Drs.Uyg.Şkl. UE Uyg.Şkl. Eğitici 1. Yedek Eğitici 2. Yedek Eğitici

Drs.Bş.Saati Derslik Adı Ders Adı Drs.Uyg.Şkl. UE Uyg.Şkl. Eğitici 1. Yedek Eğitici 2. Yedek Eğitici 26 Şubat 2013 Salı 15:00 SANAL DERSLİK 2 - İş Sağlığı Ve nin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi 16:00 SANAL DERSLİK 3 - İş Sağlığı Ve ne Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü 17:00 SANAL DERSLİK 3 - İş Sağlığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği nde Radyasyondan Korunma İş Sağlığı ve Güvenliği nde Radyasyondan Korunmanın Uluslararası Kuralları

İş Sağlığı ve Güvenliği nde Radyasyondan Korunma İş Sağlığı ve Güvenliği nde Radyasyondan Korunmanın Uluslararası Kuralları İş Sağlığı ve Güvenliği nde Radyasyondan Korunma İş Sağlığı ve Güvenliği nde Radyasyondan Korunmanın Uluslararası Kuralları Prof. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com,

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com, A V R U P A T O P L U L U Ğ U Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M U KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan UZUN Adres Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Taş Mescit Kampüsü Yeni Mahalle

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2. ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ PROGRAMI 1. GÜN

2. ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ PROGRAMI 1. GÜN SEMPOZYUM PROGRAMI 2. ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ 1. GÜN 09:00-09:30 KAYIT 09:30-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 1.OTURUM 10:30-11:00 11:00-11:35 11:35-12:10 12:10-12:30 13:30-14:10 LABORATUVAR

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt 17 Sayı 1 Haziran 2015 ISSN 1301-7985 Journal of Balikesir University Institute of Science and Technology Volume 17 Number 1 June 2015 ISSN 1301-7985

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22 Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) DİZİN Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : 95-99 Al, Umut Arıkan, Aykut Aslan, Sema (t) atıf analizi Avrupa Avrupa Dokümantasyon Merkezi Avrupa Hukuku Araştırma

Detaylı

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY FBA1301 Sociology QMT 2001 Science GÜZİN MRK 4233 Digital SUMEYRA DUMAN FIN 4233 Investment Analysis EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI MNO 4213 Recruitment Selection and Placement MRK 4233 Digital : SUMEYRA DUMAN

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Sağlığı, Güvenliği ve Hijyeni AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Misyon ve teşkilat AB Mevzuatı ve AB Stratejisi Ortaklar Başlıca güçlükler ve inisiyatifler

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

12.00 TÜRK DİLİ Okutman Cem Yılmaz Tüm Bölümler B 407 408 409-410 Yrd. Doç. Orhan Çekiç Tüm Bölümler B 407 408 409 410

12.00 TÜRK DİLİ Okutman Cem Yılmaz Tüm Bölümler B 407 408 409-410 Yrd. Doç. Orhan Çekiç Tüm Bölümler B 407 408 409 410 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ Saat Dersin Adı Dersin Öğretim Elemanı Bölüm/Sınıf Salon Gözetmen 12 OCAK 2015 PAZARTESİ 09.00 3 D Modelleme Uzman

Detaylı

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI PUAN TÜRÜ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE / BÖLÜM 1 MUSTAFA

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU KONGRE DÜZENLEME KURULU 23 EKİM 2015 HİLTON İZMİR OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. A. Güldem CERİT 09:00-09:30 KAYIT İŞLEMLERİ 09:30-10:30 KONGRE AÇILIŞ KONUŞMALARI AÇILIŞ OTURUMU 10:30-12:00 DAVETLİ KONUŞMACILAR

Detaylı