SÖZEL BİLDİRİ SUNMLARININ DAĞILIMI 1.GÜN SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZEL BİLDİRİ SUNMLARININ DAĞILIMI 1.GÜN SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1"

Transkript

1 SÖZEL BİLDİRİ SUNMLARININ DAĞILIMI 1.GÜN SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1 SALON: Eyüp (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) OTURUM BAŞKANI: Meftun SAKALLI () 6331 Sayılı İş Sağliği Ve Güvenliği Kanununun Ormancılık Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanlığının Değerlendirilmesi 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Kamuda Uygulanması The Evaluation of Safety Law (Law 6331) In Aspect to Woodcraft Activities Evaluation Of Occupational Safety Experts Within The Terms Of International Practices Coordination Related With The Improvement Of Safety Culture Within The Framework Of Law 6331 Implementation Of Safety Law (Law 6331) In Public Sector Sibel Seçil Nalbantoğlu Prof. Dr. Levent Akın Yrd.Doç.Dr. Zeynep Şişli Özge Akaner Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÇASGEM SAYILI İSG KANUNU VE UYGULAMASI 370 OSGB Denetimleri Üzerinden İş Teftişinin Hızlandırılması Önerisi Offer on Acceleration of Labour Surveillance over CHSU(Common Health and Safety Units) Audits Dr. Kadir Atlı Serbest 16. İŞ TEFTİŞ YAKLAŞIMI İşyeri Ortamında Biyolojik Ajan Türlerinden Biyolojik Risk Değerlendirmesi İçin Canlı Mikro Organizmalardan Numune Alma Teknikleri Vardıyalı Çalışma Sisteminde Gece Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik, Psikolojik Ve Sosyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi Techniques for Sampling Alive Microorganisms of Biological Agent Type at Workplaces Evaluation Of Physiological, Psychological And Sociological Effects Faced By Night Shift Workers In Shift System Şah Şeyhmus Ektirici Ecehan Kazancı - 3. İYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 1

2 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 2 SALON: Fener (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) OTURUM BAŞKANI: Bülent GEDİKLİ () Sevk Bilgi Dönüş Formu Ve Sağlık Kurumlarında Çalışanın Karşılaşabileceği Güçlükleri Aşmak İçin Hastanelerde İş Sağlığı Birimleri Ve Arşivleri Oluşturulmasi Önerisi Neden Meslek Hastalığı Tanısı Koyamıyoruz Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı Ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi 3. Aşama Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Kişisel Bilgilerin Gizliliği Ve Birimler/İş Yerleri Arası Sağlık Bilgilerinin İletimi Yöntem Önerisi Toz Patlaması Ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Türkiye de Sağlıık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Konusundaki Endişe Düzeyleri Referral Information Return Form And Establishment Of Occupational Health And Archives In Hospitals To Overcome The Difficulties That Employees Of Health Institutions May Encounter Problem Of Diagnosing Occupational Diseases Detection, diagnosis and increasing of awareness on occupational diseases of OHS professionals. The Employees Protection From The Dangers Of Explosive Environments Proposal On Confidentiality Of Personal Information And Transfer Management Of Health Information Inter Units/Workplaces Dust Explosion and Risk Management The Level of Worry About Workplace Violence Among Healthcare Workers in Turkey Dr. Suat Sarp Serbest Dr. Kenan Ergus - Aslıcan Güler Arş. Gör. Cüneyt Çalışkan Dr. Suat Sarp Serkan Küçük Dr. Tevfik Pınar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Serbest Arme Danışmanlık Ltd. Şti. Hacettepe Üniversitesi 21. İSG KURUMSAL YAPISI 32. MESLEK HASTALIKLARI 5. ENDÜSTRİYEL SAĞLIK 38. SAĞLIK GÖZETİMİ 45.TOZDAN KORUNMA 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 2

3 92 SALON:Tophane (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 3 OTURUM BAŞKANI: Burhanettin KURT () Kargo Transfer Merkezlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İncelenmesi 222 Ortam Faktörleri Sokak Tesislerinde; İş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürü İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İktisadi Maliyetleri: Kuramsal Bir Çerçeve İş Kazaları ile İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Maliyet Karşılaştırması Ve Yapılandırmacı Yaklaşım ile Bir İrdeleme İş Sağlığı Ve Güvenliği ile İşveren Mali Mesuliyet Sigortasi Safety Conditions In Cargo Transfer Centers The Factors Of The Environment Street the premises; Business, Occupational Health and Safety Culture The Economic Costs Of Occupational Diseases And Injuries: A Conceptual Framework Cost Comparison Of Job Accidents Versus Job Health And Security Services In A Constractive Perspective Health And Safety And Employee Liability Insurance Kübra Ünal Gülsoy Ahmet Hizal - Öğr.Gör.Yaver Saka Yrd.Doç.Dr. Onur Sunal Burak Sağlam Özlem Emgen Bayburt Üniversitesi Başkent Üniversitesi Devran Haritacılık İnş. Tic. Ltd. Şti. Marsh Risk Consulting 4.ÇALIŞAN ORTAMI GÖZETİMİ 26. İSG NİN EKONOMİK BOYUTU 161 İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Davranış Bozukluğu Behavioral Disorder in Occupational Health Memet Gültek PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 3

4 SALON:Hasköy (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 4 OTURUM BAŞKANI: Serkan HACIOSMANOĞLU () Ofis Çalışmalarında Ergonomik Faktörler Ve Çalışanların Verimliliği Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Kargo Transfer Merkezlerinde Araştırılması Çay, Simit Ve Dizüstü Bilgisayar: Bilimsel Bilgi Üretiminin Ergonomisi Üzerine Bir Deneme Çalışma Duruşlarının Analizinde Kullanılan Yöntemlere Eleştirel Bir Bakış Üniversite Eğitim Ortamlarının Antropometrik Olarak Değerlendirilmesi 219 İş Sağlığı Güvenliği Ve İnovasyon Ergonomic Factors In Office Work And Productivity Of The Employees Research Of Musculoskeletal Disorders In Cargo Transfer Centers Tea, Simit* And Laptop: An Essay On Ergonomics Of Scientific Knowledge Production A Critical View on Methods Used in Analysis of Working Postures Determination Of The Ideal Size Of The Students In Higher Education By Anthropometric Measurements Safety And Innovation Mehtap Bar Ali Kaan Çoktu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can Muharrem Ünver Sema Özdemir Düzce Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Başkent Üniversitesi Karabük Üniversitesi Fırat Üniversitesi 6. ERGONOMİ 7. ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ 23. İSG VE İNOVASYON 334 İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesinde Psikososyal Risklere Karşı Önleyici Bir Yaklaşim Olarak Örgütsel Ombudsmanlık Modeli Organizational Ombudsman Model As A Preventive Approach Against Psychosocial Risks In Development Of Safety Yrd. Doç.Dr. Ömer L. Met Balıkesir Üniversitesi 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 4

5 SALON: Kasım Paşa 1-2 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 5 OTURUM BAŞKANI: Halil POLAT () Bildiri Fiziksel Risk Etmenlerinin İş Doyumuna Etkisi Ofis Ortamında Kişi Başına Ortalama WBGT Hesaplanması Türkiye'deki Sektörlerin Toz Konsantrasyon Analizi Termal Konfor İndisleri Ve Türkiye Üzerine Uygulamalari Kimyasal Maddelerle Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Diş Protez Laboratuvarlarinda İSG Şartlarının İyileştirilmesi Ve Diş Teknisyeni Pnomokonyozunun Önlenmesi Hedefli Teftiş Sonuçlarının Değerlendirilmesi Psikososyal Risk Faktörlerinin Toplum Kalitesine Etkisi The Effect Of Physical Risk Factors On Job Satisfaction Calculation Of Average WBGT Per Person In The Office Dust Concentration Analysis Of Sectors In Turkey Thermal Comfort Indices And Their Applications Over Turkey Safety Of Employees Who Worked With Chemicals Evaluation Of Labour Inspection Results Obtained In Dental Prostheses Laboratories During With The Aim Of Improving The Security Conditions And Preventing Pneumoconiosis Psychosocial Risk Factors Impact On The Quality Of The Community Murat Darçın Kadir Kadiroğulları Hamza Altınsoy Hamza Altınsoy Jandarma Genel Komutanlığı İSGÜM İSGÜM Ömer Yavuz - Yıldız Üner Murat Darçın Jandarma Genel Komutanlığı 8. FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ 29. KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 5

6 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 6 SALON: Kasım Paşa (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) OTURUM BAŞKANI: Kağan YÜCEL () Bildiri Risk Factors And The Risk Petrokimya Tesislerinde İş Assessment Of Petrochemical Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Prof. Dr. Atilla Mirati 171 Establisments In The Field Of Gazi Üniversitesi Risk Faktörleri Ve Risk Murathan Değerlendirmesi Safety ATEX Direktifleri Çerçevesinde Ex Koruma Ve Seveso II Direktifi Kapsamında Güvenlik Bütünlük Seviyesi (Sil) Arasındaki Bağlantı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesinde Bilişsel Düşünme Tarzının Etkisi: Bilişin Risksiz Dünyasi Türkiye'de Ölçülen Sıcaklık Ve Bağıl Nem Verilerinin Analizi Ofis Ortamındaki Odaların Sıcaklıklarına Göre Gruplandırılması Türkiye'de Ölçülen Kişisel Gürültü Maruziyeti Değerlerinin BSVM/SVM İle Gruplanlandırılması The Relation Between Ex Protection and Safety Integrity Level (SIL) Safety In The Working With Chemical Substances The Impact Of Cognitive Style Of Thinking In Risk Factors Evaluating: The Riskless World Of Cognition The Analysis Of Measured Temperature And Relative Humidity Data Set In Turkey The Classification Of The Rooms In Office With Respect To Their Temperature The Classification Of The Measured Noise Exposure In Turkey By Using BSVM/SVM Özlem Özkiliç Doç. Dr. Erdal Canpolat Nursel Durmaz Hamza Altınsoy Hamza Altınsoy Hamza Altınsoy Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti. Fırat Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi İSGÜM İSGÜM İSGÜM 29. KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 8. FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ 6

7 SALON: Balat (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 7 OTURUM BAŞKANI: Furkan KAHRAMAN () Bildiri Örgütsel Değerler Açısından İş Güvenliği: Düzce İlinde Üretim Yapan İşletmeler Üzerine Bir Çalışma Orman İşçilerinde Sağlık Ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma Çalışanların Güvenlik İklimi Algısı: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği Güvenlik İkliminin Bireysel, Örgütsel Ve Ortam Etmenlerinin Büyük Ölçekli Makine, Kimya Ve Maden İşletmelerinde İncelenmesi Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi Evsel Katı Atık Toplama Ve Taşıma İşkolunda Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi İşyeri Hekimlerinin Gözünden Psikososyal Tehlike Ve Riskler Occupational Safety In Terms Of Organizational Values: A Study On Manifacturing Enterprises In Duzce Investigation To Safety And Health Conditions Of Forest Worker In Turkey Employee Perception Of Safety Climate: The Case Of Technical Sciences Vocational School Analysing Individual, Organizational And Ambient Factors Of Safety Climate İn The Large-Scale Machinery, Chemical And Mining Corporations Survey Of The Confined Spaces In Aviation Industry Improvement Of Occupational Health And Safety Conditions Of Employees Working In Municipal Solid Waste Collection And Transportation Psychosocial Hazards And Risks: Perspective Of Occupational Physicians Okan Bütüner Yrd.Doç.Dr. Erhan Çalışkan Gizem Akalp Ertuğrul Yozgat İbrahim Akyürek Cemal Burak Yaşaroğlu Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Vatansever Düzce Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Tusaş Havacilk Ve Uzay San. A.Ş. Namık Kemal Üniversitesi 11. GÜVENLİK KULTURU 17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER 36. PSİKOSOYSAL RİSK FAKTÖRLERİ 7

8 SALON: Cibali 1-2 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 8 OTURUM BAŞKANI: ismail ÇELİK () Üretim Sektöründe Güvenlik Kültürü Algısı Güvenlik Kültürü İle Güvenlik İklimi Arasındaki İlişki Üzerine Kavramsal Bir Araştırma İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Ve Etik Türkiye'nin Sel Kaynaklı Önlenemeyen İş Kazaları Risk Haritası İşyerlerinde Elektromanyetik Radyasyon Maruziyeti Tarımda Kullanılan Motorlu Araç Kaynaklı Trafik Kazaları Perception of Security Culture in Production Sector A conceptual study on the relationship between safety climate and safety culture Safety Studies And Ethics Risk Map Of Unpreventable Occupational Accidents As A Result Of Flood In Turkey Exposure Of Electromagnetic Radiation In The Workplaces Traffic Accidents Involving Motor Vehicles Used For Agricultural Purposes Murat Can Ocaktan Elif Çelik Çerkez Yuva Hamza Altinsoy Gökce Begüm Silsüpür Murat Alkan Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. ÇASGEM Fırat Üniversitesi İSGÜM Jandarma Genel Komutanlığı 11. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER 46.ULAŞIM SEKTÖRÜNDE İSG 8

9 2.GÜN Bildiri SALON: Balat (6 Mayıs 2014/16:30-17:20) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 9 OTURUM BAŞKANI: Şengül ÇOŞAR () 520 Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Pilot Projesi Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitim Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının Eğitim Faaliyetleri İş Hukukunda İş Güvenliği Uzmanlarının Güvencesi Türkiye nin Batısındaki İşçi Verimliliğinin Projeksiyonu Pilot Project of Occupational Health and Safety in Agriculture Current Problems and Solutions on Occupational Safety and Health in Tourism Sector Training Activities in Dictorate of Education and Documentery Assurance of Occupational Security Professionals In Labor Law Projection Of Labor Productivity Over Western Turkey Dr. Ebru Korkmaz Öğr.Gör.Bilal Çilkaya Olgun Haydar Polat Emine Ayan Hamza Altınsoy Niğde Üniversitesi Eğitim Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sakarya Üniversitesi İSGÜM 42. TARIM SEKTÖRÜNDE İSG 9

10 SALON: Cibali 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 10 OTURUM BAŞKANI: İlknur ÇAKAR () Kamu Çalışanları İçin İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi Programı Kuaförlük, Berberlik Ve Diğer Güzellik Salonları Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı Üzerine Bir Araştırma Türkiye de Özel Güvenlik Hizmetlerinde Risk Faktörleri Ve Risklerden Korunma 180 Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı, Güvenliği Ve Hukuku Uygulamaları 18 Tabaklama İşlemlerinde Kullanılan Tehlikeli Kimyasallara Deri yolu ile Maruziyette Risk Derecesinin Belirlenmesine Yönelik bir Çalışma Workplace Health Promotion Program for Civil Servants Research For The Business Safety In The Field Of Hairdressing, Barber, And Other Beauty Salons Risk Factors In Private Security Services In Turkey And Preventing Occupational Hazards Occupational Health, Safety and Legal Order Applications in Maritime Sector A Study on Determination of Risk Levels and Prevention Measures for Skin Exposure to Hazardous Chemicals Used in Tanning Industy Meftun Sakallı Nurettin Gölen Alaattin İrdem Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Betül Çavdar Firat Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi İstanbul Üniversitesi 35. ÖNLEME VE KORUMA FAALİYETLERİ 12. HİZMET SEKTÖRÜNDE İSG 44. TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE İSG 10

11 SALON:Eyüp (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 11 OTURUM BAŞKANI: Furkan YILDIZ () İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Yönetimi İçin Özel Uygulamalar Çalışanların Katılımı İle Edinilen Dersler Çalışması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanununun Proaktif Yaklaşımının Haddon Matrisi ile Değerlendirilmesi Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk Değerlendirmesi Special Applications For Safety Management At Construction Works Lessons Learnt Process With Involvement Of Workers Evaluation of Proactive Approach of the The Law of Occupational Health and Safety (6331) By Haddon Matrix Analysis Matrix (L-Matrix) Method Based Risk Assessment By Using Fuzzy Decision Making Approaches Nurettin Demir, Gama Nurol Ortaklığı 13. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG Banu Tuna Ömer Vehbi Karaosmanoğlu Muhammet Gül Gama Nurol Ortaklığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yıldız Teknik Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 85 Taşeronlaşmada İşçi Güvenliği Safety At Subcontracting Mehmet Özdemir Alt İşverenlik (Taşeron) İlişkisinde İş Sağliği Ve Güvenliği Subcontractor Relations And Occupational Health Safety Öğr. Gör. Şebnem Gedik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 43. TAŞERONLAŞMA 11

12 SALON:Fener (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 12 OTURUM BAŞKANI: Sedat YENİDÜNYA () inşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler Türkiye Ve Güney Kore de İnşaat Sektöründe Çalışan Yabancı İşçilerin İş Güvenliği Ve İşverenin Sorumluluğu Montaj Hatlarında Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi İle Analizi Ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi 6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Alt İşveren- Üst İşveren Ilişkileri Çalışma Hayatında Alt İşveren Uygulaması Evaluation Of Railing Applications In Construction Sites A Research On Safety Of Foreign Workers Who Work In Construction Industry In South Korea And Turkey And Employer Analysis of Working Postures in Mounting Lines by Reba Technique and Ergonomic Risk Assesment Subcontracter-Contracter Relations Due To The Law no:6331 Subcontracter Applications in Worklife Doç. Dr. Vedat Toğan Serdar Korkmaz Doç.Dr. Yakup Kara Hüseyin Ökelek Lütfi İnciroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Seul Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi TEİAŞ 13. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 43. TAŞERONLAŞMA 12

13 SALON: Kasım Paşa 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 13 OTURUM BAŞKANI: Ali Rıza ERGUN () Otomotiv Sektöründe Risk Değerlendirmesi Koltuk Döşeme Atölyelerinde Bir Risk Değerlendirmesi Çalışması Siteler Bölgesinde Ondan Az Çalışanı Olan Doğrama Ve Mobilya Atölyelinde Risk Değerlendirmesi Çalişmasi KKTC'de İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Oranı, Durum Tesbiti Ve İyileştirme Önerileri Sosyal Güvenlik Kurumunun İstatistiklerini Kullanarak Risk Değerlendirmesi Yapmak Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Risk Analizi Çalışması Risk Assessment Application A Risk Assessment Study In Upholstery Workshops A Risk Assessment Study In Carpenter And Furniture Workshops In Siteler Region Where Less Than 10 Persons Working Employers Risk Assessment Obligation In Trnc: Level Of Fulfilment, Current Situation And Suggestions For Improvement Risk Assessment By Using The Statistics Of Social Security Institute Risk Analysis Study in Metal Accessory Production Process Özgür Dandin Kürşat İsmail Akça Fatih Erel Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Emine Atasoylu - Mustafa Bağan Yrd. Doç.Dr. Gülin Feryal Can T.Kimya Sanayicileri Derneği Başkent Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 13

14 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 14 SALON: Kasım Paşa (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) OTURUM BAŞKANI: Berk ATLI () 6331 Sayılı Kanunda Risk Değerlendirmesi İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan İş Sağliği Ve Güvenliği Sorunları Ve Sektöre Yönelik Örnek Risk Analiz Rehberi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kantitatif Risk Değerlendirmesi: Aramis Metodolojisi 2006/42/Ec Makine Emniyeti Direktifi Ve 2009/104/Ec Sayılı İş Ekipmanlari Direktifi Kapsamında Makine Risk Değerlendirmesi Meslek Yüksek Okullari Laboratuarlarında Risk Analizi Uygulamasinin Önemi Ve Alinacak İş Sağliği, Güvenliği Önlemleri (Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Laboratuarı Örneği) Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerini Tanımlama Metodu (MIMAH) nun Çeşitli Veri Tabanlarıyla Kantitatif Hale Getirilmesi Risk Assesment by the Law no:6331 Kübra Öz - Safety Problems In Air Conditioning Sector And Industry Risk Analysis Guide Seveso II (COMAH) Directive and ARAMIS Accidental Risk Assessment Methodology For Industries Machine Risk Assessment Within The Context of 2006/42/EC Machinery Directive And 2009/104/EC Work Equipment Directive Vocational School Laboratory And The Importance Of Risk Analysis For Application To Take Work Health, Safety Measures Uludağ University Vocational School Machines Laboratory Sample Cantitave Formation of Method That Is Used For Determining the Dangers of Large Scaled Industrial Accidents (MIMAH) By Various Databases Dr. Nurettin Yamankaradeniz Özlem Özkılıç Özlem Özkılıç Oğuzhan Çankaya Neslihan Babaarslan - Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti. Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti. Uludağ Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 14

15 335 SALON: Hasköy (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 15 OTURUM BAŞKANI: Ümit TARHAN () Gap Bölgesi nde Tarımda Hastalık Ve Erken Ölümlerle İlişkili Risk Değerlendirmesi 353 Türkiye de Risk Değerlendirmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Satış Yerlerinde Risk Değerlendirmesi Hafif Ticari Araç Üretim Fabrikalarında Risk Değerlendirmesi 102 İnşaat İşleri İçin Kaza Yönetimi 300 Türkiye de İş Kazalarının Nedenlerinin Meslek Grupları Ve Çalışan Sayısı Göz Önünde Bulundurularak İstatistiksel Olarak İncelenmesi Agricultural Work In The South Eastern Anatolia Project (Gap) Region Risk Assesment Implementation Risk Assessment Of Pesticides Selling Place In Southeastern Anatolia Region In Turkey Risk Assessment In Light Commercial Vehicle Production Factories Incident Management For Construction Works Statistical Analysis of Occupational Accident In Iron Steel Industry Uzm.Dr. İlker Kayı Ali Rıza Ergun Dr.Burcu Kara Ferdi Karakaya Bülent Çakar Yrd. Doç.Dr.Ercüment Neşet Dizdar Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Gama Nurol Ortaklığı Karabük Üniversitesi 37. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 15. İŞKAZALARININ İSTATİSTİKSEL YORUMU 15

16 SALON: Tophane (6 Mayıs 2014/16:30-17:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 16 OTURUM BAŞKANI: Ebru KORKMAZ () 128 Yaşam Güvenliği Kuramı Life Safety Method H.Latif İşcen İSGDER iş Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: K. Maraş Çelik Mutfak Eşya Sektöründe Yöneticilerin Ve Çalışanların İş Güvenliği Kültürü Algıları Dönüştürmek İçin Çalışanların Gözünden Görmek: Sağlık Ve Güvenliğe İlişkin Kurumsal Tarihçenin Görselleştirilmesine Yönelik Bir Atölye Çalışması Türkiye de Ulusal Ve Global Dinamiklerin Işığında, Kurumsal Ölçekli Güvenlik Kültürü İnşa Süreci İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Bilgilendirilmesi İçin Öncelikli Eğitim Konusu Başlıkları Bir Otomotil Fabrikasının Çalışma Ortamında Elektromanyetik Alan Maruziyetinin İncelenmesi Ve Sonuçlarının Uluslarası Limitlere Göre Değerlendirilmesi A Study On Safety Culture: K. Maras Steel Kitchenware Industry Managers And Employees' Perceptions Of Safety Culture Seeing Through The Eyes Of The Workers To Transform: A Workshop To Visualize The Corporate History In Terms Of Health And Safety Development of Institutional Scaled Safety Culture According to National and International Perspectives In Turkey Priority Training Topics For Giving Information To Employer/ Employer s Representatives On Occupational Health And Security (OHS) Measurement of Electromagnetic Fields Exposure in Working Environment of an Automotive Factory and Assessment of Results According to the International Safety Limits Meryem Danışmaz Elif Sungur Serkan Küçük Dr. Suat Sarp Prof.Dr.Osman Çerezci Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Arme Danışmanlık Ltd. Şti Serbest Sakarya Üniversitesi 11. GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 17. İSG ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ RİSKLER 16

17 3.GÜN Bildiri SALON: Eyüp (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 17 OTURUM BAŞKANI: Esin KÜRKÇÜ () İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Notu Ve Katılımcı Profili İlişkisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri İçin Denenmiş Bir Modele Dair 209 isg Profesyonelleri Alanında Etik Boyut İş Hemşirelerinin İş Sağlığı- Güvenliği Hizmetlerindeki Öneminin Tartışılması Kadın İşçilerin Gece Çalışması Ve İş Güvenliği Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar Ve İş Güvenliği The Relation Of The Participant Profile And Exam Grades In Workplace Safety Specialist Certification A Tried Model For Safety Training Ethical Aspect In OHS Professionals Area Discussion On Significance Of Occupational Nurses In Occupational Health- Safety Services Female Worker On Night Work And Job Security Women Domestic Workers And Safety Issues Yrd.Doç.Dr. Barış Yılmaz Dr. F. Yonca Ayas Dr. Kenan Ergus Dr. Suat Sarp Celal Bayar Üniversitesi Kişisel Katılım Bilgemed Bursa Serbest Kübra Yavuz - Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 19. İSG EĞİTİMİ 22. İSG PROFESYONELLERİ 24. KADIN ÇALIŞANLAR VE İSG 17

18 SALON:Fener (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 18 OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Metin KUTAL (Gedik Ünivertsitesi) iş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminin İş Kazalarının Önüne Geçilmesindeki Önemi İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Ve Yeni Bir Model Önerisi Milli Eğitimde İş Sağliği Ve Güvenliğinin Önemi Türkiye deki İş Güvenliği Uzmanları için Eğitim Kurumlarının Yetkilendirilmesi ve İşlevleri Ev Ve Bakım Hizmetleri, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları The Significance of Preventing Occupational Accidents By The Education of OHS Experts The Role Of Universities In Education Of Occupational Safety Experts And A New Model Suggestion The Importance Of Safety In National Education Authorization and Functions of Training Institutions for Occupational Safety Specialists in Turkey Occupatıonal Health And Safety Traınıng: A Process Management Approach For Effectıveness Occupational Diseases and Accidents in Domestic work Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel Prof.Dr.Bülent Akay Prof.Dr.Rafet Arıkan Ayşegül Altınok Gökçen Kırımhan Yrd. Doç.Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atılım Üniversitesi İngiliz Standartları Enstitüsü Pamukkale Üniversitesi 19. İSG EĞİTİMİ 28. KAYITDIŞI ÇALIŞANLARIN KORUNMASI 18

19 193 SALON:Hasköy (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 19 OTURUM BAŞKANI: Arif ŞİMŞEK () İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaptırımlar Sanctions In The Area Of Job Health And Security Tuba İmert Fırat Üniversitesi 18. isg ALANINDA YAPTIRIMLAR İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sosyal Diyalogun Rolü Ve Önemi Temel Politika Dokümanlarında iş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Türkiye'deki Üniversitelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Türkiye de Faaliyet Gösteren Sendikaların İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısının Avrupa İle Karşılaştırılması The Role Of Social Dialogue On Job Health And Security Safety Basic Pol Employee Occupational Health And Safety Training Safety At The Universities In Turkey A Comparison Of The Unions Operating In Turkey With Those Functioning In Europe In Terms Of Labour Health And Safety Selaha Çelik Ahmet Tozlu Müge Yıldız Hamza Altınsoy Murat Hotaman Fırat Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı Namık Kemal Üniversitesi İSGÜM Fırat Üniversitesi 25. İSG DE SOSYAL DİYALOG 47.ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 48.ULUSALARARASI İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 19

20 SALON: Balat (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 20 OTURUM BAŞKANI: Hüseyin OKUYUCU () 56 İsg Yönetim Sistemleri Ohs Management System Mutlu Kutlu Viko Elektrik Eczacıbaşı Topluluğu'nda İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Temel Performans Göstergeleri İSG Sektörüne Yönelik Eğitim, Karar Destek Ve Süreç Yönetimi Platformu Geliştirilmesi Mibrag Mbh nın İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tibbi Mineraloji nin İSG Açısından Önemi Ve Mineralojik Risk Etmenleri İle İlgili Bazı Saptamalar Mermer Sektörü İçin Yeni Bir Risk Değerlendirme Yöntemi Basic OHS Performance Indicators Used In Eczacıbaşı Society Trainining, Decision Support And Process Management Platform Implementation For Ohs Sector Safety Management System Of Mibrag Mbh The Importance Of Medical Mineralogy With Regards To Occupational Health Safety And Some Determinations On Mineralogical Risk Factors A New Risk Assessment Method for Marble Sector Anıl Sugetiren Ercan Koldaş Thoralf Klehm Dr. İsrafil Kayabali Doç.Dr.Yasin Dursun Sarı Eczacibaşı Sağlık Hizmetleri - Eczacıbaşı OSGB Desimel Yazılım Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Mibrag Consulting International Gmbh OSGB Atılım Üniversitesi 24. İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ 31. MADEN SEKTÖRÜNDE İSG 20

21 SALON: Kasım Paşa 1-2 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 21 OTURUM BAŞKANI: Kenan YAVUZ () Makine Emniyeti Ve Risk Değerlendirmesi Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri Üzerine Araştırma Kum Kalıba Döküm Yönteminin İş Sağlığına Etkileri Ve Çözüm Yolları Metal Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarının Sahada Uygulanmasının Zorlukları 243 Nano Parçacıklarla Çalışma 282 İş Yeri Ortamında Nanomalzeme Maruziyetinin Belirlenmesi Machinery Safety And Risk Assessment Research on Occupational Health and Safety Risks in Metal Industry Occupational Health Effects of Sand Molded Casting Process and Solutions Challenges Faced In The Metal Industry In Implementing The Safety Practices In The Field Working With Nano Particles Determination of Nanomaterial Exposure Limits in Workplace Necmi Türer Tuğçe Özen Melis Özmen Elif Tavzar BSH Ev Aletleri - İş Güvenliği Bölümü Karyer Isi Transfer San. Ve Tic. A.Ş. Ayşe Gökçen Serçe - Erdem Babaarslan İSGÜM METAL SEKTÖRÜNDE İSG 34.NANOPARÇACIKLARLA ÇALIŞMA 21

22 SALON: Tophane (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 22 OTURUM BAŞKANI: Neslihan ÇEViKSOY () 20 Toz Patlamaları Dust Explosions Z.Burcu Mercan Forklift İle Meydana Gelen İş Kazaları Ve Güvenlik Önlemleri Türkiye de Meydana Gelen İş Kazalarının Sınıflandırılması Ve Yıllara Göre İstatistik Dağılımı 142 Karbondioksit İle İlgili İş Kazaları Kömür Madeni Dışındaki Metan Patlama Kazaları Demir Çelik Endüstrisinde Karşılaşılan İş Kazalarının İstatistiki Analizi Forklift With The Work Accidents And Security Measures Classification Of Occupational Accidents Occurring In Turkey And Statistics Distribution By Year Related To Carbon Dioxide Accidents Coal Mines Excluding Methane Explosion Accidents Statistical Analysis of Occupational Accident In Iron Steel Industry Şenol Şirin Düzce Üniversitesi Mehtap Bar - Harun Atilgan Harun Atilgan Yusuf Kurtgöz Karabük Üniversitesi 14. İŞKAZALARI 22

23 SALON: Cibali 1-2 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30) SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 23 OTURUM BAŞKANI: Selçuk YAŞAR () Programlanabilir Kontrol Cihazları İle Makina Emniyeti İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Torna Tezgâhinda Meydana Gelen İş Kazalari Ve Güvenlik Önlemleri Risklerin Ve Önlemlerin Değerlendirilmesi Konusunda Özgün Bir Çalışma Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Değerlendirilmesi 356 İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) Mechanical Security by Programmable Control Devices Health And Safety Precautions To Be Taken In Workplace And Premises And Safety Turning Lathe With Occurring Work Accidents And Security Measures Measures Of Risk And To The Evaluation Of An Original Study Assesment of occupational exposure due to electromagnetic field Occupational Health and Safety Recording Tracking and Monitoring Program Merve Demirci Hüseyin Koçak Emine Şirin Harun Atilgan Nihan Merve Sarıkahya Ferdi Karakaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ISG 35. önleme VE KORUMA FALİYETLERİ 47. ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 23

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz bizim işimiz ISO 14001 OHSAS 18001 İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim Mühendislik ve Laboratuar İnsan Kaynakları ve Özel İstihdam Yazılım

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE II.International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 november 2014 ANTALYA - TURKEY PROGRAMME 1 II.ULUSLARARASI II. International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 KASIM / november 2014

Detaylı

No Eser Adı Konu Başlıkları Yazar Tarih Sınıflama Secretaries Office practice Office Practice Automation 1 Sekreterlik davranışları ve büro yönetimi

No Eser Adı Konu Başlıkları Yazar Tarih Sınıflama Secretaries Office practice Office Practice Automation 1 Sekreterlik davranışları ve büro yönetimi No Eser Adı Konu Başlıkları Yazar Tarih Sınıflama Secretaries Office practice Office Practice Automation 1 Sekreterlik davranışları ve büro yönetimi Business etiquette Ediz, Abdülaziz 2002 HF5547.5 /E35

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

The Journal of KAU IIBF

The Journal of KAU IIBF KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAÜ İİBF DERGİSİ KAFKAS UNIVERSITY ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY The Journal of KAU IIBF ISSN : 1309-4289 Ulusal Hakemli Dergi Cilt

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

THE 2 nd INTERNATIONAL AVIATION MANAGEMENT CONFERENCE

THE 2 nd INTERNATIONAL AVIATION MANAGEMENT CONFERENCE THE 2 nd INTERNATIONAL AVIATION MANAGEMENT CONFERENCE PROCEEDINGS Türk Hava Kurumu Üniversitesi 16 April 2014 Ankara, TURKEY ISBN : 978-605-4762-00-2 2. ULUSLARARASI HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ KONFERANSI

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

PANEL Deprem Mühendisliği ve Yer Bilimlerinde Son Gelişmeler

PANEL Deprem Mühendisliği ve Yer Bilimlerinde Son Gelişmeler PANEL Deprem Mühendisliği ve Yer Bilimlerinde Son Gelişmeler Earthquake Engineering and the Latest Developments in the Earth Sciences MODERATOR: Prof. Dr. Abdullah KARAMAN GALA SALONU 14:00-17:00 Prof.

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

Bildiri Özetleri Kitabı

Bildiri Özetleri Kitabı TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ VII. KONGRESİ Değişen Dünyada Biyoetik 12-13 Ekim 2012, İstanbul Bildiri Özetleri Kitabı İSTANBUL 2012 BİYOETİK www.biyoetik.org.tr Değişen Dünyada Biyoetik ULUSLARARASI KATILIMLI

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı