Lipozomların Tıpta Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lipozomların Tıpta Kullanımı"

Transkript

1 Lipozomların Tıpta Kullanımı Orhan Ayata, Kadem Cem Haberal, Gönül Or, Ceren Polat, Algan Turgut Danışman: Doç. Dr. Neslihan Toyran Al Otaibi ÖZET Lipozomlar temel olarak fosfolipitten oluşmuş mikroskopik veziküllerdir. Lipozom; yapı ve içerik açısından hücre zarına benzerlik göstermesi, toksik olmaması ve kimyasal içeriğinin araştırmacı tarafından belirlenebilmesi gibi nedenler ile bilim adamları tarafından uzun yıllar boyunca model membran olarak kullanılmıştır. Deneysel koşullarda sentetik fosfolipitlerin değişik yöntemlerle sulu bir ortama yayılması sonucu oluşabilen lipozomlar, hazırlama aşamasında dışardan eklenen diğer maddeleri de enkapsüle edebilmektedirler. Lipozomlar, hem hidrofilik hem de hidrofobik bölgeleri olması nedeni ile aynı anda yağda ve suda eriyen molekülleri taşıyabilme özelliğine sahiptirler. Bu veziküller, yapısal özelliklerinden dolayı ilaç taşıma araçları olarak kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte, belirli hedef hücreye yönelebilen akıllı lipozomlar üretebilmek için çeşitli lipozom formulasyonları geliştirilmiştir. Bu çalışmada, lipozomların ilaç taşıyıcı sistemler olarak temel özellikleri incelenmiş ve lipozomların tıpta kullanımı konusunda yapılan bilimsel çalışmalar derlenmiştir. Anahtar kelimeler: Lipozom, ilaç taşıma sistemleri, tıbbi uygulamalar GİRİŞ Lipozom kelimesi, köken olarak Yunanca lipos (yağ) ve soma (vücut) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Lipozomlar, katman sayılarına (tek katmanlı, çok katmanlı gibi), büyüklüklerine (küçük, büyük gibi), hazırlanma yöntemine (ters faz evaporasyon vezikülleri gibi) göre sınıflandırılmaktadır. Tek katmanlı lipozomların çapı nm dir. Bu tip lipozomlar büyük ve sulu bir merkeze sahip oldukları için daha çok suda çözünen ilaçları enkapsüle etmek için kullanılır. Çapı 1-5 µm olan çok katmalı lipozomlar ise iç içe konsantrik yerleşim gösteren bir çok lipid katmanından oluşur ve daha çok yağda çözünen ilaçları enkapsüle etmek için kullanılır (11). Doğal olarak kendiliğinden oluşabilme kapasitesi olan lipozomların yapay olarak da elde edilebileceği, 1690 lı yılların ortalarında Bangham ve öğrencileri tarafından gösterilmiştir. Önceleri biyolojik membran olarak kullanılmaya başlayan lipozomların ilaç taşıyıcı sistemler olarak kullanılmaları 1970 lerde başlamıştır (14). Günümüzde teknolojideki gelişmelere paralel olarak lipozomların kullanım alanı hızla genişlemiş, özellikle tıpta kullanımı dikkat çekmeye başlamıştır. İlaç taşıma aracı olarak lipozom kullanımının başlıca avantajları: Daha az yan etki, hedefe yönelik taşıma, yavaş ve uzun süreli ilaç salınımıdır (9) li yıllarda ilaç taşıma aracı olarak kullanılan lipozomlarla yapılan ilk çalışmaların sonuçları, bilim dünyasında hayal kırıklığı yaratmıştır. Bunun en önemli sebepleri arasında, ilaçların yeteri kadar stabil olmayışı ve ilaçların lipozom içerisine enkapsüle edilişindeki verimin düşük oluşu gelmektedir. Bu 1

2 problemlerin zamanla yapılan çalışmalar sayesinde çözülmesi ile, 1980 lerde ve 1990 ların başında, lipozom formülasyonu haline getirilen bir çok ilaç günümüzde ticari ürün haline getirilerek piyasadaki yerini almıştır. Bunların arasında en başarılı olanları ise antifungal ve antikanser preparatlarıdır (14). Bu derlemede, lipozomların genel özelliklerinin kavranması, tıpta kullanım alanlarının incelenmesi amaçlanmıştır. İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER OLARAK LİPOZOMLAR Lipozomlar, yapı ve içerik açısından hücre membranlarına benzerlik gösterirler. Lipozomun ilaç taşıyıcı sistemler olarak kullanımındaki etkinliği belirleyen en önemli faktörler, içeriği, büyüklüğü, ilaç yükleme verimliliği, taşınım sırasındaki stabilitesi ve hücrelerle olan biyolojik etkileşimidir. Bu etkileşim şekillerinden en sık gerçekleşeni ya adsorpsiyon ya da bunun sonrasında oluşan endositozdur. Diğer bir etkileşim şekli ise lipozom ve hücre membranı arasında gerçekleşen füzyon olayıdır. Dördüncü ve son etkileşim şekli ise, lipozomu oluşturan lipid ve kolesterol gibi bileşenlerin, hücre zarı bileşenleri ile yer değiştirmesidir (28). İlaç taşıyıcı sistemler olarak kullanılan liposomlar kullanım şekline ve amacına bağlı olarak; süspansiyon, aeresol, jel, krem ya da kuru toz formunda hazırlanabilmektedir. Lipozom yüzeylerinin farklı özellikteki molekülleri taşıyabilecek şekilde hazırlanabilmesi, lipozomların farklı doku ve hücrelere etki etmelerini sağlamıştır. Lipozomların tıp alanında kullanımında karşılaşılan en önemli problem, lipozomların fagositik sistem tarafından temizlenmesi olmuştur. Bilim adamları bu sorunu çözmek için, lipozom yüzeyini, bağışıklık sistemini aktive etmeyen moleküller ile kaplama girişiminde bulunmuşlardır. Bu gelişmeye rağmen tedavi amaçlı olarak kan dolaşımına verilen lipozomlar ile katı tümör uygulamalarında istenilen sonuç alınamamıştır. Bu sorunun nedeni ise katı tümörlerdeki kan dolaşımının yetersiz oluşuna bağlanmıştır (19). LİPOZOM STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Lipozomun keşfinden sonra, ilaç enkapsüle edilmiş lipozomlar ile yapılan ilk tıbbi çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İlk nesil lipozomlar (geleneksel lipozomlar) olarak bilinen bu lipozomların başarısız olmasının temel nedeni, biyolojik sıvılarda stabil olmamaları sonucunda lipozoma enkapsüle edilmiş olan ilacın ortama hızla salınmasıdır. İlk nesil lipozomlar vücuda verildikten sonra vücut tarafından yabancı madde olarak algılanmış ve bunun sonucu olarak Mononükleer Fagositik Sistem (MFS) tarafından kan dolaşımından temizlemeye çalışılmıştır. MFS nin major organları karaciğer (Kupfer hücreleri) ve dalak (makrofajlar) tır. MFS hücrelerinin geleneksel lipozomları yok etme konusundaki belirgin eğilimi, lipozom içindeki ilacın makrofajlara iletiminde kolaylık sağlarken ilaçların diğer bölümlere özel iletiminde sorun yaratmıştır. İlk nesil lipozomların dolaşımdan bu şekilde yok edilmesi nedeni ile lipozom aracılı ilaç taşıma sistemlerinin gelişimi 20 yıllık bir gecikmeye uğramıştır. Bu problemi çözmek için daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda, bir çok yeni 2

3 formülasyon geliştirilmiştir. Bunların başında, polietilen glikol (PEG) türevleri içeren lipozomlar (PEG kaplamalı lipozomlar) gelmektedir (11, 30). PEG polimerlerinin, serum proteinleri ile lipozom yüzeyi arasındaki etkileşimi sterik olarak engellediği düşünülmektedir (30). Ayrıca, MFS ye karşı koyabilen küçük, rijit yapıda ve kolesterol bakımından zengin lipozom veziküllerinin geliştirilmesinin, lipozomların plazmadaki dayanıklılığını arttırdığı gözlenmiştir (13). Lipozomun kanda dolaşım süresini arttırmak için geliştirilen diğer yöntemler ise lipozom formülasyonlarında, polivinil-pirrolidon poliakrilamid (PPP) lipidleri (27), glukuronik asit lipidleri (18) ve faz geçiş sıcaklığı yüksek olan fosfolipidleri kullanmaktır (8). Protein, glikolipit ve polisakkarit ekleme yöntemi ile kırmızı kan hücrelerinin yapısına benzetilen lipozomların kullanılması, lipozomların kanda dolaşım sürelerini artırmaktadır. Gangliosid G M1 ve hidrojene fosfatidil inositol ile kaplanmış lipozomlar ile fare üzerinde yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Dolaşım süresinin arttığı bu tip lipozom formülasyonları, Stealth lipozomlar olarak da bilinirler. Yapılan bazı çalışmalarda lipid yapılarında yapılan özel değişiklikler sayesinde (partikül çapını 100 nm de tutarak) damardan enjeksiyonu takip eden 24 saat sonrasında kanda kalan lipozom miktarında 60 kat artış olduğu gözlenmiştir. Yine aynı çalışmada, lipozomların karaciğer ve dalaktaki lokalizasyonunda 4 katlık bir azalma olduğu görülmüştür. Tümör oluşturulmuş fareler üzerinde yapılan paralel deneylerde, lipozomun kanda kalma zamanı incelenmiştir. Sonuç olarak tömürdeki lipozom konsantrasyonunun 25 kat arttığı gözlenmiştir. Lipozomlara gangliosid eklenmesi, negativiteyi ve hidrofiliteyi arttırmaktadır. Böylece lipozomların stabilitesi artar, yarı ömrü uzar ve aynı zamanda karaciğer ve dalak tarafından yakalanma riski azalır. Ayrıca lipozomlardaki fosfatidil inozitol içeriği veya polimerik glikol partikül içeren hidrofilik polisistren manto içeriği, lipozomların özellikle kandaki yarı ömrünü uzatmaktadır. Küçük tek katlı lipozomların dolaşımdan temizlenmesi, aynı içeriğe sahip çok katmanlı lipozomlardan daha yavaştır. Daha önce yapılan bir çalışmada G M1 (gangliosid) sülfatid ve fosfotidil inozitol eklenmiş, fosfatidil kolinden oluşan lipozomların, fosfatidil gliserol gibi asetik fosfolipidden yapılmış lipozomlara göre, dolaşım süresinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalar, lipozomların kanda kalma süreleri ile farelerde oluşturulan tümörler tarafından alınımı arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. HEDEFE YÖNELMİŞ LİPOZOMLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Lipozomları belirli bir hedefe yönlendirebilmek için, spesifik molekülleri tanıyabilen ligandlar bu veziküler yapıların uygun bölgelerine bağlanabilmektedir. Antikorlar ve hedef hücre yüzeyine bağlanabilen moleküller (folat (16), transferin (29), aniyonize albumin (12), dekstran (5) gibi) değişik bağlanma yöntemleriyle lipozomlara bağlanırlar. Lipozomların yüzeyine kovalent olarak bağlanan antikorlar, spesifik yüzey antijenlerine güvenli bir şekilde ilaç taşımak üzere hedeflendirilmişlerdir. In vivo ve in vitro hayvan modelleri üzerinde yapılan çalışmalarda umut vadeden sonuçlar elde edilmiştir. 3

4 Lizozomal yıkımını önleyebilmek için ph a duyarlı lipozomlar geliştirilmiştir. ~ph 6 da destabil olarak füzojenik hale gelebilen lipozomlar tasarlanmıştır. Bu tür lipozomlar fosfatidil etanolamin (PE) ve asidik bir fosfolipit karışımından hazırlanmaktadır. ph 6.5 in altında PE nin çift katmanın proton vermesi ile birlikte lipozomlar destabil hale gelir, füzojenik özellik kazanır ve lipozomal içerik sitozole ulaşır. Böylece lizozomal degredasyon engellenmiş olur. Sıcaklığa duyarlı olan lipozomlarda (faz geçiş sıcaklığı ~ 40 o C olan) izlenen yol, ısı ile birlikte lipozom içeriğinin ortama salınmasıdır. In vitro ve hayvan çalışmalarında denemeler yapılmıştır. Kanserli dokularda sıcaklık 40 o C nin üzerine rahatlıkla çıkabildiği için bu tip lipozomlar kullanılmıştır, fakat klinikte kullanıma henüz geçilmemiştir (20). LİPOZOMLARIN TIPTAKİ UYGULAMALARI 1. Lipozomların Kanser Tedavisindeki Uygulamaları Kanser hastalığının tedavisinde daha etkili bir alternatif tedavi yöntemi oluşturmak için farklı lipozom formülasyonları geliştirilmiştir. Bu formülasyonlardan başlıcaları şu şekilde özetlenebilir: PEG kaplamalı lipozomal doxorubicin (PLD), PEG kaplaması olmayan lipozomal doxorubicin (NPLD), lipozomal daunorubicin (DNX), lipozom ile kapsüllenmiş platin bileşimleri, immunolipozomlar (antikor aracılı taşıma) (9). a) PLD Geçtiğimiz 10 yılda, PLD nin başlıca 3 endikasyonu belirlenmiştir: Yumurtalık kanseri, meme kanseri ve AIDS e bağlı Kaposi s Sarkoma yılında, yumurtalık kanseri üzerine yapılan faz 3 çalışmalarında mortalite de %18 lik bir azalma, ayrıca kardiyotoksisite ve alopeside azalma olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan, mukositiste ve stomatitiste artma olduğu da yine elde edilen sonuçlar arasındadır (24) yılında, meme kanseri üzerine yapılan faz 3 çalışmalarında, % 31 lik iyileşme, tümörde % 31 lik stabilizasyon, daha az kardiyotoksisite ve alopesi görülürken, mukositiste ve stomatitiste artma olduğu kaydedilmiştir (10). Aynı yıl, AIDS e bağlı Kaposi s Sarkoma üzerine yapılan faz 3 çalışmalarında, % 36 lık iyileşme, daha az kardiyotoksisite ve alopesi görülürken, mukositiste ve stomatitiste artış olduğu gözlenmiştir (10). b) NPLD 2001 yılında, meme kanseri üzerine yapılan faz 1 ve faz 2 çalışmalarında, kardiotoksisitede ve nötropenide azalma, antitümör etkinliğinde artma olduğu saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen diğer önemli bir sonuç da NPLD ile tedavi edilmiş hastaların hiçbirinde kalp bozukluklarına ait klinik semptomların gözlenmemiş olmasıdır (4). Bu formulasyonun Avrupa da kullanımı onaylanmıştır. 4

5 c) DNX DNX, Yumuşak dokuda sarkoma, Rhabdomyosarkoma, Hodgkin s lenfoma, AIDS e bağlı Kaposi s Sarkoma tedavisinde uygulanmış bir formülasyondur yılında yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: - Yumuşak dokuda sarkoma: Yapılan faz 3 çalışmalarında iyileştirici etkisi görülmüştür. - Rhabdomyosarkoma: Kardiyotoksisitede azalma olduğu gözlenmiştir. - Hodgkin s lenfoma: Kardiyotoksisitede azalma olduğu gözlenmiştir. - AIDS e bağlı Kaposi s Sarkoma: Kardiyotoksisitede azalma olduğu gözlenmiştir. Elde edilen olumlu sonuçlar nedeni ile Avrupa da kullanımı onaylanmış bir formülasyondur (7). d) Lipozom ile kapsüllenmiş platin bileşimleri Sisplatin sitotoksitesi, DNA çapraz bağlarının konformasyonunu değiştirerek hücre apoptosisine neden olmaktadır. Bu bileşen beyin, akciğer, boyun, yumurtalık, ösofagus, mide, testis ve mesane kanseri gibi hastalıkların tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Terapatik içeriğini daha da iyileştirmek için karboplatin ve oksaplatin gibi daha iyi toksisite profiline sahip olan platin analogları geliştirilmiştir. 3 farklı lipozom formülasyonu aşağıda özetlenmiştir: i) PEG kaplamalı lipozomal Sisplatin (SPI-077) 1999 yılında yapılan bir çalışmada kullanılan bu formülasyon, hidrojene soya fosfatidilkolin ve kolesterol içerir. SPI-077 kullanılarak yapılan başlıca çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: - Kolon Kanseri: kolon kanseri üzerine yapılan faz 1 çalışmalarında genel olarak sisplatin ile karşılaştırılmış ve sisplatinin anti-tümör etkinliğinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. - Akciğer Kanseri: akciğer kanseri üzerine yapılan çalışmalar faz 1 ve faz 2 aşamasındadır. Newman ve arkadaşları tarafından, her iki kanser (kolon ve akciğer) tipinde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, bu formülasyonun toksik profilinin umut verici olduğunu, fakat terapatik etkinliğinin lipozomlardan sisplatinin erken salınımı nedeni ile sınırlı olduğunu göstermiştir (22). ii) Lipoplatin Lipoplatin de PEG kaplamalı, küçük, tek lamelli veziküllerin içindeki bir diğer lipozomal sisplatin formulasyonudur yılında, lipoplatin ile sıçan ve fareler üzerine yapılan faz 1 çalışmalarında, lipoplatinin sisplatine göre daha az renal toksisite gösterdiği; meme, prostat ve pankreas kanseri xenograflarında anti-tümör etkilerinin olduğu gözlenmiştir (6). Yapılan faz 1 çalışmalarda yan etki olarak hafif miyelosupresyon, gastrointestinal toksisite ve bulantı gözlenmiştir. 5

6 iii) Aroplatin Aroplatin, hidrofobik yapılı oksaliplatin analoğu ve siklohekzan platini içeren çok lamelli veziküller içine kapsüllenmiş lipozomal bir formülasyondur. Test edilen lipofilik platin analogları içerisinde en umut verici olanıdır yılında yapılan faz 1 çalışmalarında aroplatinin lösemi, retikulosarkoma ve melanoma gibi tümör modellerinde etkinliği araştırılmıştır. Bu çalışmalarda, aroplatin, nefrotoksisiteyi önemli oranda düşürmesi nedeni ile sisplatine oranla daha fazla anti-tümör etkinliği göstermiştir. Başlıca yan etkileri, hepatik aminotransferazların aktivitesinde artış, miyelosupresyon, bulantı, kusma ve ishaldir. Günümüze kadar yaklaşık olarak 200 hasta aroplatinle tedavi edilmiştir ve elde edilen ilk sonuçlar bu lipozomal formülasyonun umut verici olduğunu göstermiştir (9). e) İmmünolipozomlar (antikor aracılı taşıma) Antikor aracılı taşımada esas, lipozomların spesifik tipteki antikorlara bağlanarak tümörün olduğu bölgeye hedeflendirilmesidir. Akciğer kanseri üzerine yapılan çalışmaların sonucu, immünolipozomların iyileştirici etkisinin olduğunu göstermiştir. Sıçanlarda beyin tümörü üzerine yapılan çalışmalarda kanserli hücrelerin spesifik olarak tanınması açısından olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Solid tümörlerde bu tip lipozomların perifere çok güçlü bağlanması nedeni ile ilacın tümörün derin katmanlarına ulaşamaması, bu tip lipozomların kullanımını sınırlayan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (2). 2. Lipozomların Gen Terapisindeki Uygulamaları Son yıllarda birçok genin tanımlanması ve gen teknolojilerinin ilerlemesi sayesinde kalıtsal hastalıkların ve çeşitli kanserlerin tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Gen tedavisindeki amaç, hastalığa neden olan kusurlu genin yerine sağlıklı kopyalarının yerleştirilmesi ve böylece genetik yapının düzeltilmesidir (23). Katyonik lipozomlar, geni hedef bölgeye taşımak için en uygun vektörlerdir. Lipozom sayesinde, DNA hem hedef bölgeye taşınmış olmakta, hem de sistemik dolaşımda yıkıma uğramaktan korunmuş olmaktadır. Taşıyıcı vektör olarak kullanılan lipozomların 3 önemli özelliği, DNA nın taşınım verimini etkilemektedir: Negatif yüklü DNA ile etkileşen pozitif yüklü kafa grubu, bağlayıcı bir grup (lipidin kimyasal stabilitesini belirleyen) ve katyonik lipidi lipozomun çift katmanına bağlayacak hidrofobik bir bölge (11). Katyonik lipozomlar da birinci nesil lipozomlar gibi stabil olmadıkları için klinikte kullanımı çok uygun değildir. Ancak PEG eklenmiş katyonik lipozomlar kullanılarak, lipozomların stabilitesi artırılabilmekte, ve böylece ilacın hastalık olan bölgede istenilen miktarda birikmesi sağlanabilmektedir (11). 3. Lipozomların Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavisindeki Uygulamaları Vücuda intravenoz yolla verilen birinci nesil lipozomların vücuttaki fagositik hücreler tarafından sindirildiğinin anlaşılması üzerine bu tip lipozomlar, ilaç moleküllerinin makrofajlara yönlendirilmesinde en uygun 6

7 ilaç taşıyıcı sistemler haline gelmiştir. MFS hücrelerinde yerleşim gösteren parazitlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde bu tip lipozomların kullanımı araştırmacılar arasında popüler bir konu olmuştur. Bu parazitlerin neden olduğu hastalıklardan en sık rastlanılanları leishmaniniasis ve mantar enfeksiyonlarıdır. Leishmaniniasis genellikle tropikal bölgelerde görülen 100 milyondan fazla insanda bulunan öldürücü bir makrofaj içi parazitik hastalıktır. Bu hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar son derece zehirlidir. Bu tip ilaçların lipozomlara enkapsüle edilip sadece hedef bölgede birikmeleri sayesinde, vücut zehirli etkilerinden korunmuş olmaktadır (1,3,21). Bu tip formülasyonların kullanımı şimdilik hayvanlar üzerine yapılan çalışmalarla sınırlı olmakta birlikte, son yıllarda antiparazitik lipozom formülasyonlarının kullanıldığı insan üzerine yapılan çalışmalar da başlatılmıştır. Bu tip çalışmalar içerisinde en başarılı olanı, Amfoterasin B taşıyan lipozom formülasyonlarının insanda antifungal terapide kullanılanı olmuştur (28). Bağışıklık sisteminde sorun olan hastalarda kullanılan ilaçlar nörotoksik ve nefrotoksiktir. Bu toksik maddeler ya başka ilaçlarla bağ yaptırılarak temizlenir ya da bu ilaçlar lipozomlarla enkapsüle edilerek toksik etkileri büyük ölçüde azaltılır (17). Benzer yaklaşımlar, antiviral ve antibakteriyel tedavilerde de uygulanmıştır (26). 4. Lipozomların Dermatolojik Hastalıkların Tedavisindeki Uygulamaları Lipozom formülasyonları dermatoloji alanında uygulanmaya başlanmıştır. Deri sağlığı için gerekli olan değişik tipte yağlar, vitaminler ve iyonlar, lipozomların içerisine enkapsüle edilerek deriye doğrudan uygulanabilmektedir. Dermatoloji alanında lipozom kullanımın sağladığı en büyük avantaj, uzun süreli ve kontrollü madde salınımıdır. Lipozomların taşıdıkları bu maddeler deri hücreleri tarafından kabul edilebilir özelliktedir. Ancak koruyucu katkı maddeleri içeren ürünler, organizma tarafından yabancı madde olarak algılanabilmekte ve bu durum vücut savunma mekanizmasının alerji tetikleyici reaksiyon göstermesine neden olabilmektedir (15). 5. Lipozomların Teşhise Yönelik Uygulamaları Teşhis koyma amaçlı kullanılan görüntüleme tekniklerinde (manyetik rezonans görüntüleme, tomografi, sintigrafi, sonografi gibi) görüntü elde edebilmek için kontrast ajanları kullanılmaktadır. Bu ajanların hedef bölgeye yönlendirilmesinde lipozomlar kullanılabilmektedir. Kullanılmakta olan diğer geleneksel yöntemlere göre lipozom kullanımının avantajı, birden fazla kontrast ajanının aynı anda hedef bölgeye taşınabilmesidir (11). Bu lipozomların dolaşım sırasında stabilitesini artırabilmek için PEG molekülünden faydalanılmaktadır (25). SONUÇ İlk defa 1960 lı yılların ortalarında tanımlanmış ve 1970 lerde ilaç taşıyıcı sistemler olarak kullanılmaya başlanmış olan lipozomlar, yapılarının ve 7

8 içeriklerini hücre zarına olan benzerliği, toksik olmayışı, içeriğinin ve yapısının amaca yönelik olarak düzenlenebilmesi ve hedefe yönelik kontrollü madde salınımı yapabilmesi gibi özellikleri sayesinde tıp alanında kullanımı araştırmacıların dikkatini çeken bir konu olmuştur. Son yıllarda bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak, lipozomların, başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanımının hızla artacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1. Agrawal AK, Gupta CM. Tuftsin-bearing liposomes in treatment of macrophage-based infections. Adv Drug Deliv Rev. 2000; 41: Allen TM. Long-circulating (sterically stabilized) liposomes for targeted drug delivery. TIPS. 1994; 15: Basu MK, Lala S. Macrophage specific drug delivery in experimental leishmaniasis. Curr Mol Med. 2004; 4: Batist G, Ramakrishnan G, Rao CS, et al. Reduced cardiotoxicity and preserved antitumor efficacy of liposome-encapsulated doxorubicin and cyclophosphamide compared with conventional doxorubicin and cyclophosphamide in a randomized, multicenter trial of metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 2001; 19: Cansell M, Parisel C, Jozefonvicz J, et al. Liposomes coated with chemically modified dextran interact with human endothelial cells. J Biomed Mater Res. 1999; 44: Devarajan P, Tarabishi R, Mishra J, et al. Low renal toxicity of lipoplatin compared to cisplatin in animals. Anticancer Res. 2004; 24: Forssen EA. The desing and development of DaunoXome for solid tumor targeting in vivo. Adv Drug Deliv Rev. 1997; 24: Forssen EA, Coulter DM, Proffitt RT. Selective in vivo localization of daunorubicin small unilamellar vesicles in solid tumors. Cancer Res. 1992; 52: Hofheinz RD, Gnad-Vogt SU, Beyer U, et al. Liposomal encapsulated anticancer drugs, Anticancer Drugs. 2005; 16: Hussein MA, Anderson KC. Role of liposomal anthracyclines in the treatment of multiple myeloma. Semin Oncol. 2004; 31: Immordino ML, Dosio F, Cattel L. Stealth liposomes: review of the basic science, rationale, and clinical applications, existing and potential. Int J Nanomedicine. 2006; 1: Kamps JA, Morselt HW, Swart PJ, et al. Massive targeting of liposomes, surface-modified with anionized albumins, to hepatic endothelial cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997; 94: Kirby C, Gregoriadis G. The effect of lipid composition of small unilamellar liposomes containing melphalan and vincristine on drug clearance after injection into mice. Biochem Pharmacol. 1983; 32: Lasic DD. Novel applications of liposomes. Trends Biotechnol. 1998; 16: Lasic DD. Liposomes. Am Sci. 1992; 80: Lee RJ, Low PS. Folate-mediated tumor cell targeting of liposomeentrapped doxorubicin in vitro. Biochim Biophys Acta. 1995; 1233: Lopez-Berestein G, Fainstein V, Hopter R, et al. Liposomal Amphotericin B for the treatment of systemic fungal infections in patients with cancer. J Infect Diseases. 1985; 151:

9 18. Namba Y, Sakakibara T, Masada M, et al. Glucuronate-modified liposomes with prolonged circulation time. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1990; 38: Nassander UK, Steerenberg PA, Storm G, et al. In vivo targetting of OV- TL3 immunoliposomes to ascitic ovarian carcinoma cells (OVCAR-3) in athymic nude mice. Cancer Res.1995; 52: Needham D, Anyarambhatla G, Kong G, et al. A new temperaturesensitive liposome for use with mild hyperthermia: characterization and testing in a human tumor xenograft model. Cancer Res. 2000; 60: New RRC, Chance SM, Thomas SC, et al. Nature antileshmanial activity of antimonials entrapped in liposomes. Nature. 1978; 272: Newman MS, Colbern GT, Working PK, et al. Comparative pharmacokinetics, tissue distribution, and therapeutic effectiveness of cisplatin encapsulated in long-circulating, pegylated liposomes (SPI-077) in tumor-bearing mice. Cancer Chemother Pharmacol. 1999; 43: Nicolau C, Cudd A. Liposomes as carriers of DNA. Crit Rev Therapy Drug Carr Systems. 1989; 6: O Byrne KJ, Bliss P, Graham JD, et al. A Phase III study of Doxil/Caelyx versus paclitaxel in platinum treated, taxane-naive relapsed ovarian cancer. Proc Am Soc Clin Oncol. 2002; 21: Strijkers GJ, Mulder WJM, van Heeswijk RB, et al. Relaxivity of liposomal paramagnetic MRI contrast agents. MAGMA. 2005; 18: Svenson CE, Popescu MC, Ginsberg RC. Liposome treatments of viral, bacterial and protozoal infections. Crit Rev Microbiol. 1988; 15: Torchilin VP, Shtilman MI, Trubetskoy VS, et al. Amphiphilic vinyl polymers effectively prolong liposome circulation time in vivo. Biochim Biophys Acta. 1994; 1195: Umalkar DG, Rajesh KS, Bangale GS, et al. Applications of liposomes in medicine. Pharm Sci Monitor: An Int J Pharm Sci. 2011; 2: Vidal M, Sainte-Marie J, Philippot JR, et al. The influence of coupling transferrin to liposomes or minibeads on its uptake and fate in leukemic L2C cells. FEBS Lett. 1987; 216: Voinea M, Simionescu M. Designing of 'intelligent' liposomes for efficient delivery of drugs. J Cell Mol Med. 2002; 6:

Özgür AKMAN, Fikret ALTUNAY, Gonca AŞUT, Tayfun BAYRAKTAR, Aykut UÇAR Neslihan TOYRAN AL-OTAİBİ

Özgür AKMAN, Fikret ALTUNAY, Gonca AŞUT, Tayfun BAYRAKTAR, Aykut UÇAR Neslihan TOYRAN AL-OTAİBİ LİPOZOMLAR Özgür AKMAN, Fikret ALTUNAY, Gonca AŞUT, Tayfun BAYRAKTAR, Aykut UÇAR Neslihan TOYRAN AL-OTAİBİ ÖZET Lipozomlar amfipatik yapıya sahip küçük veziküllerdir. İçerdikleri hidrofilik ve hidrofobik

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Kanser Tedavisinde ve Tümör Görüntülemesinde Nanoteknolojik Uygulamalar Nanotechnological Applications in Cancer Treatment and Tumor Imaging

Detaylı

Prostat Kanseri Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları

Prostat Kanseri Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.375 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:150-155 Bulletin of Urooncology 2015;14:150-155 Nanotechnology Applications in the Treatment of Prostate Cancer Dr. Ali Furkan Batur 1,

Detaylı

Dendrimerler- İlaç Taşıyıcı Sistemler

Dendrimerler- İlaç Taşıyıcı Sistemler MÜSBED 2015;1(1):31-40 DOI: 10.5455/musbed.20141015015453 Derleme / Review Dendrimerler- İlaç Taşıyıcı Sistemler Büşra Karabulut, Oya Kerimoğlu, Timuçin Uğurlu Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

Detaylı

İlaçların Seçici Taşınması ve Hedeflendirilmesi. Selective Drug Delivery and Targeting ÖZET

İlaçların Seçici Taşınması ve Hedeflendirilmesi. Selective Drug Delivery and Targeting ÖZET Ankara Ecz. Fak. Der. 23, 1-2 (1994) J. Fac. Pharm. Ankara 23, 1-2 (1994) İlaçların Seçici Taşınması ve Hedeflendirilmesi Selective Drug Delivery and Targeting Kandemir CANEFE* Gülengül DUMAN* ÖZET Vücutta

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TETRAETİLEN GLİKOL YAN ZİNCİR TAŞIYAN ÖZGÜN Zn (II) FTALOSİYANİN MOLEKÜLÜNÜN RATLARDA DENEYSEL TÜMÖR MODELİNDE FOTOTOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Enkapsülasyon Maddesi Olarak Lipozom ve Gıdalarda Kullanımı: Yapısı, Karakterizasyonu, Üretimi ve Stabilitesi

Enkapsülasyon Maddesi Olarak Lipozom ve Gıdalarda Kullanımı: Yapısı, Karakterizasyonu, Üretimi ve Stabilitesi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(4) (2014) 41-57 Derleme Makale / Review Paper Enkapsülasyon Maddesi Olarak

Detaylı

KOLONA HEDEFLENEN İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER COLON TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS

KOLONA HEDEFLENEN İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER COLON TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 35 (2) 125-148, 2006 35 (2) 125-148, 2006 KOLONA HEDEFLENEN İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER COLON TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS Ankara University, Faculty of Pharmacy,

Detaylı

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI TR0400039 BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI DESIGN OF POLYMERIC CARRIER CONTAINING BORON FOR BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY AND

Detaylı

Sigma 31, 109-122, 2013

Sigma 31, 109-122, 2013 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi POLYMERIC NANOPARTICLES Sigma 31, 109-122, 2013 Serap DERMAN *1, Kadriye KIZILBEY 2, Zeynep

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

Kendiliğinden Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Farmasötik Alanda Uygulamaları

Kendiliğinden Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Farmasötik Alanda Uygulamaları Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 31 / Sayı 2 / Temmuz 2011 / pp. 151-170 Kendiliğinden Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Farmasötik Alanda Uygulamaları Received : 18.07.2011

Detaylı

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073 TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:13011073 Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla Hıncal Sorumlu Yazı şleri

Detaylı

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ ÖZEL EGE LİSESİ METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ Gökberk YAMAK Danışman Öğretmen: Ayşe TÜRKER 2013 İZMİR İÇERİK LİSTESİ 1.GİRİŞ... 3 2. MATERYAL VE METOD... 6 2.1 Materyal... 6 2.2

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal Birdane YO, Baş AL Kocatepe Vet J (2014) 7(2): 23-31 DOI: 10.5578/kvj.8526 Submittion: 09.10.2014 Accepted: 03.11.2014 Kabul Tarihi : 30.05.2013

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

Fotodinamik Tedavi. Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN**, Doç. Dr. Burhan ENGİN*

Fotodinamik Tedavi. Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN**, Doç. Dr. Burhan ENGİN* Fotodinamik Tedavi Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN**, Doç. Dr. Burhan ENGİN* *İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı **Serbest Dermatolog

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ SIÇANLARDA POLİDİOKSANON

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler, YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

20 (2), 217-222, 2008 20 (2), 217-222, 2008

20 (2), 217-222, 2008 20 (2), 217-222, 2008 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 217-222, 2008 20 (2), 217-222, 2008 Transdermal Uygulamalar İçin Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması ve Kontrollü

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 13. Hafta (10.12.2013) 1 Neden GDO Üretilir? 2 Neden GDO Üretilir? GDO lar doğal

Detaylı

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus DERLEME / REVIEW Kafkas J Med Sci 2013; 3(3):136 144 doi: 10.5505/kjms.2013.52724 İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus Gülçin Alp Avcı 1, Gülendam Bozdayı 2 1 Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı