ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal."

Transkript

1 ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.com) The 8 Golden Rules of / 8 Altın kural Permit to work / çalışma izni Energy isolation / enerji izolasyonu Ground disturbance / kazı çalışmaları Confined space entry / kapalı Alana giriş Working at heights / yüksekte çalışma Lifting operations / yük kaldırma operasyonları Driving safety / güvenli araç sürüş Management of change / değişim yönetimi. SAFETY FIRST. MASTER S RECEIPT FOR ATAS TERMINAL DOCUMENTS I,the undersigned,master or Authorised Representitive of the M/T,declare that I have received the ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONAS (JETTY REGULATIONS) booklet (00M001), from ATAŞ terminal Representitive s. Master name. Date. Time. Signature and ship stamp.

2 WARNINGS/UYARILAR SMOKING SMOKING IS STRICTLY PROHIBITED ON THE TERMINAL AND ON BOARD VESSELS ALONGSIDE, EXCEPT IN THOSE ENCLOSED SPACES ON BOARD SPECIFICALLY DESIGNATED BY THE MASTER AND MANAGER AS SMOKING AREAS. FAILURE TO COMPLY WITH THESE REGULATIONS WILL INVOLVE CESSATION OF OPERATIONS AND MAY RESULT IN THE VESSEL VACATING THE TERMINAL PENDING A COMPLETE INVESTIGATION AND RECEIPT OF WRITTEN ASSURANCE FROM THE MASTER THAT EFFECTIVE CONTROLS HAVE BEEN ESTABLISHED. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT, IN UNUSUAL CIRCUMSTANCES, TO PROHIBIT SMOKING AT ANY TIME IN ANY PLACE ON OR ADJACENT TO THE TERMINAL. SİGARA İÇİLMESİ TERMİNAL SAHASINDA VE GEMİDE TESİS YÖNETİCİLERİ VE GEMİ KAPTANI TARAFINDAN SİGARA İÇME ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ ALANLAR DIŞINDA SİGARA İÇMEK KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR. BU DÜZENLEMELERE UYGUN HAREKET EDİLMEMESİ OPERASYONUN DURUŞUNA SEBEP OLACAK VE GEMİNİN TERMİNAL ARAŞTIRMASININ VE ETKİN KONTROLLERİN YAPILMIŞ OLDUĞUNA DAİR KAPTANDAN YAZILI GÜVENCE ALINMASI SÜRESİNCE BEKLEMESİNE SEBEP OLABİLECEKTİR. ŞİRKET, OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA, TERMİNAL ÇEVRESİNDE YADA HERHANGİ BİR ALAN VE/VEYA ZAMANDA SİGARA İÇMEYİ YASAKLAMA HAKKINA SAHİPTİR. ALCOHOL and DRUGS/ALKOL ve UYUŞTURUCU MASTERS ARE ADVISED THAT OPERATIONS WILL CEASE, WHEN THE ACTIONS OF A PERSON OR PERSONS INVOLVED IN OPERATIONS ARE NOT UNDER PROPER CONTROL AS A RESULT OF THE USE OF ALCOHOL AND/OR DRUGS. KAPTANA,OPERASYONDAKİ KİŞİ YADA KİŞİLERİN ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMI SONUCU OLARAK TAM KONTROL ALTINDA OLMAMASI HALİNDE OPERASYONUN DURDURULMASI TAVSİYE EDİLİR. OPERATIONS WILL NOT RESUME UNTIL THE MATTER HAS BEEN REPORTED TO AND FULLY INVESTIGATED BY RELEVANT AUTHORITIES AND THE COMPANY CONSIDER IT SAFE TO DO SO. DELAY OR CANCELLATION IN A VESSEL S DEPARTURE COULD RESULT. OPERASYONLAR,KAPTAN RAPORLAYANA VE İLGİLİ OTORİTELER TARAFINDAN ARAŞTIRMA TAMAMLANANA VE ŞİRKET TARAFINDAN GÜVENLİ OLARAK GÖRÜLENE KADAR BAŞLATILMAYACAKTIR. BİR GEMİNİN HAREKET ETMESİNİN ERTELENMESİ VE İPTALİ SONUCUNU DOĞURABİLİR. ACCESS TO THE RESTRICTED AREA FOR A PERSON OR PERSONS SIMILARILY AFFECTED BY ALCOHOL AND/OR DRUGS WILL BE DENIED. BENZER ŞEKİLDE ALKOL VE/VEYA UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAKİ KİŞİ YADA KİŞİLERİN KISITLANMIŞ ALANA GİRİŞİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.

3 POLLUTION /ÇEVRE KİRLİLİĞİ IT IS AN OFFENCE TO ; OIL SPILL DUMP GARBAGE EMIT EXCESSIVE FUNNEL SMOKE ALL INCIDENTS WILL BE INVESTIGATED AND COULD RESULT WITH PROSECUTION SUÇ TEŞKİL EDEBİLECEK ; YAĞ DÖKÜLMESİ ÇÖP ATILMASI AŞIRI MİKTARDA BACA DUMANI BOŞALTILMASI TÜM OLAYLAR ARAŞTIRILACAK VE TUTUKLAMA İLE SONUÇLANABİLECEKTİR. WARNINGS/UYARILAR There is a minimum requirement at this terminal that the vessel complies at all times and in all respects with the latest edition of the international Safety Guide for Oil Tankers & Terminals (ISGOTT). Bu terminalde, Petrol Tankerleri ve Terminaller Güvenlik Klavuzu (ISGOTT) uluslararası ve en son versiyonu ile her açıdan ve her zaman uyumlu olacaktır. If any non-compliance with ISGOTT is identified, whether prior to, during or after cargo operations, then the terminal reserves the right, at their absolute discretion, to (without limitation). Kargo operasyonları öncesinde, sırasında veya sonrasında ISGOTT kurallarına aykırı bir durum tespit edilir ise terminalin hakları ve (herhangi bir sınırlama olmaksızın) tam takdir yetkisi saklıdır. Reject the vessel; Geminin reddedilmesi; Cease operations; Operasyonların durdurulması; Suspend operations; Operasyonların beklemeye alınması; Remove the vessel from the berth; Geminin iskeleden ayrılması Refuse completion of the intended operation; or Yapılacak olan operasyonun tamamlanmasının red edilmesi; yada Require attendance and/or assistance of marine or cargo expert(s) acceptable to the terminal. Terminal tarafından kabul edilebilir olan deniz veya kargo uzmanı(ları)nın katılımına ve/ veya yardımına gereksinimi; All loss of time, costs and expenses associated with the terminal exercising its rights as set out above shall be for the vessel s account. The aforesaid shall be without prejudice to any rights the terminal may otherwise have pursuant to the Terminal Regulations. Terminalin yukarıdaki durumlarda haklarını tetkik etmesine bağlı tüm zaman kaybı, harcamalar masraflar gemiye ait olacaktır.

4 COMMUNICATIONS/HABERLEŞME TELEPHONE NUMBERS AND VHF/UHF RADIO CHANNELS TELEFON NUMARALARI VE VHF/UHF TELSİZ KANALLARI CONTACT/İRTİBAT TELEPHONE / TELEFON VHF / UHF EXTERNAL/HARİCİ INTERNAL/ DAHİLİ CHANNEL /KANAL TERMINAL SWITCHBOARD (24 hours)terminal Santral Pbx 100 line SHIFT SUPERVISOR Vardiya Amirliği WHARF COORDINATOR Liman koordinatörü WORKING JETTY CONTROL ROOM Liman Kontrol Odası WORKING JETTY GATEHOUSE (SECURITY) Güvenlik WORKING JETTIES 25 and 26 İskeleler 25 ve WORKING MERSİN PORT CONTROL Mersin Liman Kontrol Direct/Direk VHF MERSİN HARBOURMASTER Mersin Dokkaptanlığı Direct/Direk VHF EXTERNAL FIRE / POLICE / AMBULANCE BY DIALING 155 ON ANY PAYPHONE ACİL DURUMLARDA POLİS/İTFAİYE/AMBULANS, HERHANGİ BİR TELEFONDAN 155 ÇEVRİLEREK ARANABİLİR.

5 ACTIONS IN THE EVENT OF AN EMERGENCY/ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER While your vessel is alongside at ATAŞ Terminal, a copy of JETTY Emergency procedures placed on board for your information and assistance Geminiz ATAŞ iskelesindeyken, gemide ATAŞ Terminali acil durumlar prosedüründen bir kopya sizlerin bilgilendirilmesi ve kurallara uyulması için verilmektedir. THE PROCEDURES ADDRESS THE FOLLOWING: Prosedürler aşağıdaki durumları belirtmektedir: FIRE ON A JETTY. İskelede yangın FIRE ON VESSEL ALONGSIDE. Gemi güvertesinde yangın POWER FAILURE. Enerji kesilmesi CONTROL SYSTEMS FAILURE. Kontrol sisteminin arızası VESSEL DRIFT. Gemi sürüklenmesi. VESSEL BREAKOUT. Gemide hasar PERSON OVERBOARD. Gemiden düşme BOMB THREAT. Bomba ihbarı TERRORIST ACTIVITIES. Terorist Faaliyetleri OIL SPILL. Yağ dökülmesi FIRST AID. İlk yardım DEMAGE ON JETTY İskelede hasar TERMINAL REPRESENTATIVE WILL DISCUSS WITH YOU THE DETAILS OF THE VESSEL'S EMERGENCY PROCEDURES AND ACTIONS. Yetkili kişi gemi acil durum prosedürlerinin ve uygulamalarının detaylarını sizinle görüşecektir.

6 CONTENTS/İÇERİK Warnings/Uyarılar. Communications/iletişim. EmergencyProcedures/acil durum prosedürleri. Berth specifications / iskele özellikleri Cargo manifold arrangement / Kargo manifold özellikleri Terminal contact details / Terminal iletişim bilgileri Contents/İçerik. Information/Bilgiler. 1.Definitions/Tanımlar. 2.Applications/Uygulamalar. 3.Conditions Of Acceptance/ Kabul kriterleri. 3.1 Berthing/Yanaşma. 3.2 Time Alongside/ İskeledeki süreç. 3.3 Removal Of Vessel/Geminin çıkartılması. 3.4 Overloading/Kapasite aşımı. 4.Charges / Masraflar. 4.1 Pollution/Kirlilik. 4.2 Garbage and bilgewater,slop,sludge,dirty ballast,sewage water/çöpler ve sintine suları,slop,slaç,kirli ballast,tuvalet sistemi atıkları 5.Pre-Arrival / Yanaşma öncesi. 5.1 Information/Bilgiler. 5.2 Damage/Hasar. 6. Mooring / Bağlama. 6.1 Prohibition/Yasaklar. 6.2 Cancellation/İptal etme-değişiklik. 6.3 Arrangement/Düzenlemeler. 7. Planning And Safety / Planlama ve Emniyet. 7.1 Operations/Operasyonlar. 7.2 Cargo Handling Requirements/Yükün elleçlenmesi ile ilgili ihtiyaçlar 7.3 Notices/Uyarılar. 7.4 Emergency Actions/Acil durum aksiyonları. 7.5 Telephones/Telefonlar.

7 8. Access / Limana giriş. 8.1 The Jetty Area / İskele alanı. 8.2 The Vessel / Gemi. 8.3 Vehicles / Araçlar. 9. Conditions Of Operation / Operasyon koşulları. 9.1 Safety Precautions / Emniyet önlemleri. 9.2 Mobility / Taşınabilirlik. 9.3 Repair/Maintenance Work / Tamir ve bakım işleri. 9.4 Smoking / Sigara içme. 9.5 Matches And Lighters / Çakmak ve Kibritler. 9.6 Naked Lights / Çıplak alevler. 9.7 Photography / Fotoğraf çekimi. 9.8 Fire Precautions/Yangın önlemleri. 9.9 Hydrocarbon Vapour Release / Hidrokarbon buharı yayılması Inert Gas System / İnert gaz sistemi Radio Transmitters / Radyo vericileri Portable VHF/UHF Sets, Lamps And Hand Lamps / Telsizler,aydınlatma ve fenerler Portable Communication Systems / Taşınabilir iletişim araçları Prevention Of Sparks / Kıvılcımların önlenmesi Funnel Smoke / Baca dumanı Galley Stoves / Mutfak ocakları Movement Of Tugs And Other Vessels / Romörkör ve diğer gemi hareketleri. 10. Avoidance Of Oil Pollution / Çevre kirliliğinden sakınma. 11. Tank Washing And Gas Freeing / Tank yıkaması ve gasfree işlemleri. 12. Weather Precautions / Hava durumu uyarıları. 13. Discarding Of Material / Tahliye edilecek atıklar Garbage / Çöpler Hazardous / Tehlikeli maddeler. 14. General Cargo And Stores Handling/Yükün ve depo malzemelerinin elleçlenmesi. 15. Entry Into Vessel's Tanks / Gemi tanklarına giriş. 16. Health Hazards /Sağlık tehlikeleri Data Sheets / Ürün bilgi formları Hydrogen Sulphide / H2S gazı Partly and fully laden vessels / Kısmi ve tam yüklü gelen gemiler Vessel in ballast / Yükleme yapmaya gelen gemiler. 17. Stability of Vessel during liquid transfer / Sıvı transferi esnasında geminin dengesi. 18. General / Genel. 19. Entering the Harbour / Liman a Geliş.

8 20. Berthing / Gemilerin Yanaştırılması General / Genel Flenges,hoses and lines / Yükleme kolları ve flençler Pilots and mooring boats / Pilot ve palamar motorları Tugs / römorkorler. 21. Terminal Activities / Terminal İmkanları Terminal control / Terminal control Port authority / Liman başkanlığı 21.3 Inspections / Gemi kontrolleri Loading and discharging / Yükleme ve tahliye Bunkers / Bunker dolumları Fresh water / Su ikmali Ballast,slop and garbage reception / Balast,slop, ve çöp tahliyesi Repairs /Tamir imkanı. 22. Other services / Diğer imkanlar Disembarking / Personel giriş-çıkışı Travel / Ulaşım Usefull telephone numbers / Önemli telefonlar. 23. Safety rules / Güvenlik kuralları General / Genel Smoking / Sigara içme kuralları Mobil phone and camera / Cep telefonu ve fotoğraf makinesi Alcohol and drugs / Alkol ve uyuşturucu Fire control and emergency plan / Yangın ve acil plan Weather conditions / Hava şartları Tank and deck washing / Tank ve güverte yıkama Inert gas systems / İnert gaz. 24.Planning / planlar. Pictures/fotoğraflar Mooring plan/gemi bağlama planı Evacuation and muster station plan/tahliye ve toplanma noktası planı Port of Mersin layout plan/mersin limanı haritası ISGOTT 5 Check list/gemi-sahil kontrol listeleri Wharf safety plan / liman güvenlik planı Marine loading arm envelops / dolum kolları çalışma sınırları

9 ATAŞ TERMINAL BERTH SPECIFICATIONS Berth name Berth Operator ATAŞ Terminal ATAŞ Terminal ATAŞ Terminal Type of Berth Finger Pier Finger Pier T Pier Maximum length overall 250 meters 250 meters 100 meters Minimum lenght overall N/A N/A N/A Maximum Displacement tons tons 2000 Deadweight Tons Minimum parallel body length 25,52 meters 25,52 meters N/A Freeboard limitation N/A N/A N/A Maximum beam N/A N/A N/A Air draft Restrictions N/A N/A N/A Minimum depth alongside 14 meters 14 meters 6 Meters Minimum depth in approach 14 meters 14 meters 14 meters Minimum under Keel Clearence one point five per cent (1.5%) of the vessel's Extreme Breadth or thirty centimetres (30 cm), whichever is the greater. Bottom Material Mud Mud Sand & Mud Maximum Draft 12,75 meters 12,75 meters 5,55 meters Water Density 1,027 1,027 1,027 Berthing/Unberthing during night Up to 5000 Grt available Up to 5000 Grt available Up to 5000 Grt available Maximum Current Alongside N/A N/A N/A Tug Available YES YES YES Ballast/Slop Facilities YES YES YES Bunker Supply NO NO NO Water Supply YES YES YES Lighterage Available NO NO NO Cargo Grades Loaded gasoil,gasoline,fueloil gasoil,gasoline,fueloil gasoil,gasoline,fueloil Cargo Grade Unloaded gasoil,gasoline,fueloil gasoil,gasoline,fueloil gasoil,gasoline,fueloil Loading Arm Per Grade YES YES NO Manifold Restrictions Maximum Perssure At Loading Arm YES (at attachment,marine loading arms N/A working envelops) 7 Kgcm2 for White products - 9 Kgcm2 for Black products and 26 (decide precargo conferance record) Typical Cargo Rate Per Grade From 350 m3/h to 2250 m3/h (depend cargo,line )

10

11 MANIFOLD ARRANGEMENT Marine loading arm dimensions Marine loading arm working limits each side 3 pieces 12'' 3000 mm. drift anyway. minimum maximum distance between bunker manifold to cargo manifold 1700 mm mm. distance between cargo manifold to cargo manifold 1700 mm mm. distance between cargo manifold to vapour return manifold 1700 mm mm. distance between manifolds to ship's rail 1700 mm mm. distance between spill tank grating to centre of manifold 600 mm mm. distance between main deck to centre of manifold mm mm. distance between maindeck to top of rail mm mm. distance between manifold to ship side mm mm. distance between manifold connections to waterline 1000 mm mm. height of the manifold connections the waterline in normal ballast condition mm mm. distance between the sea level and centre of manifold mm mm. More details mooring plan and manifold arrangement diagram see: TERMINAL CONTACT DETAILS Telefon Faks (General manager) Web Adress Terminal lat./long. N 36 48', E 34 39' Type Of vessels Tanker Distance between highway 3 km. Distance between railway. Distance between airport. Customs area. Customs port. Product transfer systems 3 km. 70 km. Yes Yes Pipe lines

12 GENERAL/GENEL These Regulations apply to all vessels calling at Jetties owned and operated by ATAŞ in the Port of MERSİN. Bu düzenlemeler ATAŞ MERSİN Terminalinin sahip olduğu ve işlettiği iskelelere gelen tüm gemilere uygulanmaktadır. In addition to the observance of the Company s Regulations as printed herein Masters should note that the Byelaws of Mersin Port control apply to the Port of ATAŞ and its approaches; they should familiarise themselves with these Byelaws and must ensure that both Byelaws and Company Regulations are brought to the attention of officers and crew and their provisions strictly observed. Burada belirtildiği üzere Şirket düzenlemelerinin yerine getirilmesine ek olarak, Kaptanlar Mersin Limanı Yönetmeliklerinin Ataş Limanına uygulanmasının kontolüne dikkat etmelidir; bu Yönetmelikler ile kendileri arasında ilişki kurmalı ve Yönetmelik ve Şirket düzenlemelerine,çalışanların ve mürettebatın dikkatini çekmelidir ve alınan tedbirler sıkı bir şekilde takip edilmelidir. In the event of any conflict between the Company s Regulations on the one hand and the Byelaws of Mersin port control on the other, the latter shall prevail to the extent that they are in conflict with the Regulations. Bir yanda Şirket düzenlemeleri diğer yanda Mersin Limanı yönetmelikleri arasında herhangi bir çatışma durumunda, çatışmada oldukları düzenlemelerden Mersin Limanı düzenlemeleri yürürlükte olacaktır. It will be appreciated that oil spillages and the dumping of garbage are seriously viewed by the Authorities and the Company. Spillages will be investigated by the concerned authorities and apart from the Master being charged with the cost of cleaning up any spill for which the ship is responsible, prosecution and delay to the ship could result. Yağ dökülmesi ve çöp dökülmesi Yetkililer ve Şirket tarafından ciddi şekilde gözlenecek ve değerlendirilecektir. Dökülmeler ilgili otoriteler tarafından araştırılacak ve geminin sorumlu olduğu herhangi bir dökülmenin temizleme masraflarının Kaptandan tahsil edilmesinden başka tutuklama ve geminin gecikmesi sonucu doğabilir. Masters are therefore requested to ensure that every precaution is taken to prevent spillage or dumping while at Ataş Terminal or in the approaches. Kaptanlardan ayrıca Ataş Terminalindeyken yada yaklaşırlarken dökülme yada yağ kaçağını önlemek için her türlü tedbiri almaları istenmektedir. The marine facilities of Ataş terminal are situated within the enclosed Port of MERSİN. Ataş Terminali nin liman tesisleri Mersin Limanı içerisinde bulunmaktadır.

13 Pilotage is compulsory from the Fairway Buoy and ship movements within the port area are controlled by MERSİN PORT CONTROL. Gemiler için pilotaj hizmetleri yaklaşım şamandıralarından itibaren zorunludur ve Liman bölgesi MERSİN LİMAN KONTROL tarafından kontrol edilmektedir. ATAŞ TERMİNAL Operates three jetties handling a wide range of petroleum products, for both import and export. ATAŞ TERMİNAL i çeşitli türde petrol ihracatı ve ithalatı için 3 iskelenin işletmesini yapmaktadır. Jetty 25 and 26 are designed to accommodate vessels in the approximate range tonnes displacement. ( inc.berth criteria, pbl,draft,etc ) 25 ve 26 nolu iskeleler, ile ton deplasman ton arasındaki gemilerin yanaşması için dizayn edilmiştir.(iskele yanaşma kriterlerine uygunsa,pbl,draft,trim vb..) Jetties 27 is designed to accommodate vessels up to 2000 tonnes deadweight. 27 nolu iskele, maksimum 2000 ton deadweighte kadar gemiler için dizayn edilmiştir. Under Keel Clearance / Gemi omurgası alt boşluğu Except for situations described in Section 6 below, the UKC Policy states after taking into account environmental and physical factors and Squat experienced by the vessel, the Minimum UKC shall at no time be intentionally less than one point five per cent (1.5%) of the vessel's Extreme Breadth or thirty centimetres (30 cm), whichever is the greater. It is the responsibility of the vessel s Master to ensure that under no circumstances shall the UKC ever be intentionally less than the Minimum UKC. (as per BP UKC policy) UKC prosedürü,çevresel,fizikselfaktörler göz önünde tutularak ve squat (batma) tecrübeleri ile birlikte geminin UKC si hiçbir zaman gemi eninin %1,5 den veya 30 cm. den az olmayacaktır. (hangisi daha büyük ise ) UKC nin sağlanması konusunda gemi kaptanı sorumludur ve bütün şartlar süresince en az UKC sağlanmalıdır.( BP nin UKC politikasına göre) A vessel will only be accepted at a jetty providing it is compatible with all aspects of the jetty design.(ref. ATAŞ terminal berth specifications and restrictions) Gemilerin kabulü, iskeleye yanaştırılacak gemi özelliklerinin iskele dizayn kriterlerine uyması durumunda yapılmaktadır.( Ref. ATAŞ terminali iskele özellikleri ve sınırları) Special attention is made to a vessels manifold arrangements which must be of a fixed and permanent design, (including pipelines, valves, supports, safe access etc.), and form part of the vessels structure. The vessel must have in place a presentation manifold flange compatible with the jetty for each grade nominated to load/unload, and if a reducer / change over piece is in use, the design must be appropriate, and be compatible with the jetty. Gemi manifoltunun sabit ve devamlı dizaynı için (boru hatları,valfler,support parçaları vb.) özel dikkat gösterilmektedir. Gemi, iskelede her ürün yükleme/boşaltımı için manifolt flanşlarının uyumluluğunu gösterebilmelidir.eğer bir redüksüyon kullanılacaksa,dizayn kriterleri liman dizayn kriterlerine uymalıdır All vessels must have manifold arrangements, which comply with the standards recommended by the Oil Companies International Marine Forum - Standards for Tanker Manifolds and Associated Equipment. Vessels below the OCIMF tonnage contained in the above publication must have manifold arrangements, which are compatible with the jetty design. Tüm gemiler, Oil Comp. Marine Forum- Tanker Manifolt ve Birleştirilmiş Ekipmanlar standartlarına uygun manifolt düzenine sahip olmalıdırlar. OCIMF tonajından daha düşük tonajlı gemiler, iskele dizaynına sahip manifolt düzenine sahip olmalıdırlar The introduction of flexible hoses into a vessel's fixed pipeline system, for cargo operations is not normally acceptable, refer to section Kargo operasyonları için, geminin sabit boru sistemine bağlanan fleksible boomlar kısmında belirtilen özellikleri içermezlerse kabul edilmezler. Operators of vessels, which are unable to comply with the above recommendations, must confirm with the Company the suitability of a vessel for a cargo operation. Yukarıdaki talimatlara uygunluk sağlayamayan Gemi operatörleri geminin kargo operasyonlarına başlamadan önce uygunluğunu Şirkete teyit etmelidirler.

14

15 GENERAL/GENEL Shore gangway facilities are available at jetty nr 25 and ve 26 no lu iskelelerde borda iskelesi mevcuttur. Fresh Water are available subject to order. arrangements. su talepleri karşılanmaktadır. Marine band V.H.F radio operating on channels 68 in use. Marin V.H.F 68 numaralı kanalda çalışılmaktadır. Ballast water contained in cargo tanks must, where necessary, be discharged to the shore facility. Kargo tanklarındaki balast suyu, gerektiğinde kıyı tanklarına boşaltılmalıdır. Ballast Water containing chemicals or waste incompatible with the Terminal reception facility must not be discharged to that facility, the material must be retained onboard. Kimyasal veya atık içeren, terminal ürün alım standartlarına uymayan balast suyu kıyı tanklarına boşaltılmamalı ve gemide tutulmalıdır Clean ballast from Segregated Ballast System may be discharged overboard subject to the approval by ATAŞ terminal. Ayrı ballast sistemindeki temiz balast suyu, ATAŞ terminalinin izin vermesi sonrasında boşaltılabilir

16 1.DEFINITIONS /TANIMLAR Approved Equipment/ Onaylı ekipmanlar Equipment of a design that has been tested and approved by an appropriate authority such as a government department or classification society. The authority should have certified the equipment as safe for use in a specified hazardous atmosphere. Kullanılan ekipmanların dizayn kriterlerinin testleri devlet tarafından veya yetkili kılınmış kurumlarca sertifiye edilmiş olmalıdır. Yetkili kurum bu ekipmanların tehlikeli atmosferde güvenli olarak kullanımı konusunda da sertifiye etmelidir. The Company/Şirket ATAŞ TERMİNAL - MERSİN. Flammable/Yanıcı maddeler Capable of being ignited and of burning. Ateş alma ve yanma ihtimali vardır. Navigation Service/Seyir servisi The vessel traffic service operated by MERSİN PORT CONTROL. Gemi trafiği MERSİN LİMAN KONTROL tarafından yapılmaktadır. Harbourmaster/Liman başkanlığı The Chief Harbourmaster appointed by the MERSİN PORT CONTROL and includes his authorised deputies and assistants. MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI tarafından atanan dokkaptanı, gemi yanaştırma manevralarından sorumludur. Main Deck/Ana güverte The main deck of a tanker is the steel plating forming the top of the cargo tanks, cofferdams and pumprooms. Geminin ana güvertesi,kargo tanklarının üst çelik platformu,kofferdams ve pompa odalarının olduğu kısımdır. Manager/Liman yöneticisi The person appointed by the Company to act as Manager for the jetty area or his authorised representatives. Şirket tarafından liman için atanan ve verilen yetkileri kullanan kişi. Naked Lights/Çıplak Alev Open flames or fires, lighted cigarettes, cigars, pipes or similar smoking materials, any other unconfined sources of ignition, electrical and other equipment liable to cause sparking while in use, and unprotected light bulbs. Açık alev veya ateş,sigara ateşi,pipo veya buna benzer malzemelerdir veya diğer tanımlanan alev kaynakları, elektiriksel ekipmanlar,çalışırken kıvılcım çıkaran elektiriksel ekipmanlar ve korumasız lambalar.

17 Operations/Operasyon The loading, discharging or transfer of petroleum, ballast, bunkering, gauging, sampling and all other ancillary activities. Petrol ürünleri,balast,,bunker dolumları ve boşaltımları,ölçüm alma,numune alma ve tüm diğer aktiviteler Petroleum/Petrol Liquid hydrocarbon products derived from it. Petrolden elde edilen hidrokarbon ürünleri Responsible Officer (or Person)/ Yetkili kişi A person appointed by the employer or the Master of the ship and empowered to take all decisions relating to a specific task, having the necessary knowledge and experience for that purpose. Iş veren tarafından veya Kaptan tarafından yetkili kılınmış kişi ve belirli olaylar karşısında bu olaylarla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip yetkilendirilmiş kişiler. Restricted Area/Sınırlandırılmış Bölge The area enclosed within the Company's boundary fences, and the area enclosed within an imaginary line at least 30 metres seaward of any jetty owned or operated by the Company and any ship berthed alongside such jetty and any shoreline owned or leased by the Company. Şirket sınırlarını belirleyen tel örgüler ve işletilen iskeleler,iskeleye yanaşmış olan gemiler veya şirketin kullanmış olduğu transfer hatlarından tahmini olarak 30 metre uzaklığa kadar ki deniz mesafesidir. Tanker/Tanker A ship designed to carry liquid petroleum cargo in bulk, including a combination carrier when being used for this purpose. Sıvı petrol ürünlerini dökme halde taşımak için dizayn edilmiş gemiler

18 2.APPLICATIONS/UYGULAMALAR Regulations contained in this document will be applied within the Restricted Area and other areas associated with the jetties. Bu belgede bulunan düzenlemeler, limandaki belirlenen sınırlandırılmış alanlar ve diğer alanları kapsamaktadır. 3.CONDITIONS OF ACCEPTANCE/ KABUL KRİTERLERİ 3.1 BERTHING/YANAŞMA Vessels will normally berth when it has been determined by the Manager that a berth and the nominated cargo / tankage is available.ships approach speed is max. 0,14 m/s Limandaki yetkili kılınan kişi tarafından geminin yanaştırılması ve kargonun nominasyonu yapılabilir.geminin iskeleye yanaşma hızı en fazla 0,14 m/s olacaktır. 3.2 TIME ALONGSIDE / İSKELEDEKİ SÜREÇ For vessels loading and/or discharging time will count from first line ashore to last line let go. Not included will be delays caused by:- Gemilerin yükleme ve tahliye süreleri,ilk halatın sahile verilmesi ile son halatın sahilden alınması arasındaki süreyi kapsamaktadır.aşağıdaki gecikme sebepleri bu süreye dahil değildir Shore operations/sahil operasyonları Daylightawaiting/Gün ışımını beklemek Weather conditions./hava şartları Traffic controls./ liman pilotaj trafiği 3.3 REMOVAL OF VESSEL /GEMİNİN İSKELEDEN UZAKLAŞTIRILMASI The Company reserves the right to suspend operations and require the removal of any vessel from a jetty for; Ataş terminali aşağıda yazılı sebeplerden dolayı gemi operasyonlarını durdurmak veya gemiyi red etme hakkını saklı tutar; Procedure / Prosedür Genel / General In this procedure rejecting to berth of a vessel or removal of a berthed vessel which creates a dangereous situation to terminal is describing. If one or more situations described below happen, vessel will be rejected or berthed vessel will remove from jetty. Bu prosedürde ATAŞ Terminaline gelen gemi tankerlerin terminal ve liman için tehlike oluşturması halinde, terminale yanaştırılmaması veya yanaşık vaziyetteki gemi tankerlerin terminalden uzaklaştırılmasını anlatılmaktadır.bu faktörlerden herhangi biri veya aynı anda birkaçı meydana geldiğinde gemi tanker terminale yanaştırılmayacak,yanaşmış tanker gemilerde terminalden uzaklaştırılacaktır Keeping the vessel stable during loading or discharging/geminin Yükleme ve Tahliyesi esnasında stabilitesinin sağlanamaması. If stability of the vessel brakes due to a free surface effect, defect in construction or operational error, all operations will be stopped and will start again after re-stabilizing of the vessel, after that if unstable position of the vessel occurs again, all operations will stop again and wait for the solution of the problem. If problem continues, removal of the vessel from jetty will be requested by the terminal. Geminin yüklemesi veya tahliyesi esnasında serbest satıh etkisi, yapısal bir hata veya operasyonel bir hatadan gemi dengesini bozulması (sancağa veya iskeleye aşırı yatması) olduğunda tüm operasyonlar durdurulacak, geminin düzelmesi sağlandıktan sonra operasyona başlanacaktır, operasyonun devamında geminin yatması devam ederse tüm operasyonlar durdurularak, sorunun çözülmesi beklenecek,sorun çözülemez ise geminin iskeleden ayrılması istenecektir.

19 Nonworking inert gas system / Inert gaz sisteminin çalışmaması. According to the ISGOTT regulations, properly working inert gas systems, below 8% oxygen levels and positive pressure in the tanks will be requested from the vessel which is equipped with inert gas system. In non working (or non properly working) inert gas system situation, operations wil stop and after starting the system properly again, operations will start, otherwise removal of the vessel from jetty will be requested by the terminal. ISGOTT kuralları çerçevesinde inert gaz sistemi ile donatılmış gemilerin IGS sistemlerinin çalışır vaziyette,tanklardaki oksijen seviyesinin %8 den daha aşağıda olması ve tanklarda pozitif bir basıncın olması sağlanacaktır.igs sistemi efektif olarak çalışmadığında operasyon durdurulacak,sistemin çalışır vaziyete getirilmesi beklenecektir.sistem çalıştırılamaz ise geminin iskeleden ayrılması istenecektir Noncomformity to product acceptance criteria and /or ISGOTT regulations /Ürün kabul kriterlerine ve ISGOTT kurallarına uyulmaması. In case of out of standard cargo or noncomformity to product acceptance criteria, cargo will be rejected, removal of the vessel from jetty will be requested by the terminal. Geminin kargosunun standartların dışında olması veya ürün kabul kriterlerine uymaması halinde, kalite prosedürü göz önünde bulundurularak ürün kabul edilmez,gemi yanaşık vaziyette ise iskeleden ayrılması istenir. If nonconformity to the ISGOTT regulations and unsafe situation occurs on a berthed vessel all operations will be stopped and corrective actions will be requested from the vessel, otherwise removal of the vessel from jetty will be requested by the terminal. Gemi iskeleye yanaşık vaziyette iken ISGOTT kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlarda operasyon derhal durdurulacak, düzeltici bir faaliyet olmaz ise geminin iskeleden ayrılması istenecektir Constructional deficiency of the vessel/geminin yapısal eksiklikleri Machine, generator or pump failures that will hinder the vessel to remove by itself removal of a problem will be requested, otherwise removal of the vessel from jetty will be requested by the terminal. Geminin kendi başına hareketini engelleyecek veya güvenli operasyon yapılmasını kısıtlayacak, makina, jeneratör veya pompa arızalarında, arızanın giderilmesi beklenir.arızanın tamirinin uzaması veya tamirinin mümkün olmadığı durumlarda geminin iskeleden ayrılması istenecektir Lack in ISPS system / ISPS sisteminde olabilecek eksiklikler If the vessel is not in ISPS code system or unable to carry the necessities of ISPS removal of a problem will be requested, otherwise removal of the vessel from jetty will be requested by the terminal. Geminin ISPS kod kapsamında olmaması veya ISPS gereklerini yerine getiremeyecek durumda olması neticesinde ortaya çıkan güvenlik zaafiyeti giderilene kadar beklenir,eksikler giderilmediği taktirde geminin iskeleden ayrılması istenir Flagrant or continued disregard of Regulations./ Kurallara uyulmaması ve bu şekilde devam edilmesi.

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir)

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) ARALIK 2010 NEW IMO REGULATIONS AND AMENDMENTS (CARGO AND

Detaylı

Türk Loydu Summary Report - MSC 91

Türk Loydu Summary Report - MSC 91 Türk Loydu Summary Report - MSC 91 15 ŞUBAT 2013 TLR /MSC 91 Türk Loydu Summary Report lara www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. IMO nun 91. Deniz Emniyeti Komitesi (Maritime Safety Committee

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl 2013 Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Messe International İstanbul Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı

TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT MMEL/MEL)

TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT MMEL/MEL) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI Amaç (SHT MMEL/MEL) REV. 01 BİRİNCİ

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

Türk Loydu Summary Report - MSC 90

Türk Loydu Summary Report - MSC 90 Türk Loydu Summary Report - MSC 90 05 TEMMUZ 2012 TLR /MSC 90 Türk Loydu Summary Report lara www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. IMO nun 90. Deniz Emniyeti Komitesi (Maritime Safety Committee

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar ve Saha Hizmetleri 19 Ambarlama ve Raf Sistemi 21 Cep

Detaylı

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115 STGS7115 English Page 4 Turkish Page 16 ENGLISH (Original instructions) Figure 1 b a c n Figure 2 Figure 3 h c g k f i d e 2 (Original instructions) ENGLISH Figure 4 Figure 5 h f d e 15 o -30 o A B Figure

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı