İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve KURULUMU İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu Hususlar Ceylanpınar/ Afgan Tarlaları mevkiinde bulunan AFAD Viranşehir Çadır Kent Konaklama Tesisinde kurulu bulunan trafoların, kök binanın, şebeke sokak aydınlatmalarının, kompanzasyon sisteminin, panoların, AG-OG- YG ve enerji nakil hatlarının bakım, onarımlarına ve kurulumlarına ait (yedek parça hariç) teknik şartları düzenler. 2. TANIMLAR: 2.1 İDARE: Viranşehir Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum İdaresi 2.2 YÜKLENİCİ: İhale Konusu İşi yapacak olan firma 2.3 KONTROL HEYETİ: Viranşehir Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum İdaresi tarafından görevlendirilmiş kontrol heyeti. 2.4.BAKIM HİZMETLERİ: Kompanzasyon, kök bina, enerji nakil hatları, tüm pano ve trafoların, OG - AG - YG tesislerinin (Günlük,Haftalık,Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık Dokuz Aylık ve Yıllık olmak üzere) periyodik bakım ve revizyonlarının yapılması, hasar gören teçhizatın onarılması veya değiştirilmesi, işletme esnasında ortaya çıkan tesis ve cihaz arızlarına müdahale edilmesi ve giderilmesi, yeni yapılacak kurulumların yapılması, gerekli testlerin yapılması, test sonuçlarının ve tesis ile ilgili gerekli görülen hususların işletme sorumlusuna ve işletme yetkilisine raporlanması şeklinde özetlenen ve bakım ile ilgili hususlar başlığında ayrıntılı belirtilen hizmetlerin tamamı BAKIM HİZMETLERİ olarak anılacaktır BAKIM SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ: Bakım Sorumlusunun en az 3 (üç) yıl deneyimli elektrik mühendisi veya elektrik yüksek mühendisi olması şarttır. Bakım sorumlusu, bakım yapılacağı zaman işin başında bulunacaktır. Şartnamede belirtilen sistemlerin bakım onarım ve kontrol hizmetlerin ekiplerce yapılmasını ve sistemlerin daima faal halde olmasını sağlar. Görev alanındaki elektrik ve elektronik servis, bakım, onarım ve kontrol ekiplerinin sevk ve idaresi ile aydınlatma ve elektrik sistemlerinin bakım ve arıza giderme çalışmaları sırasındaki güvenlik tedbirleri yüklenicinin elektrik mühendisi tarafından sağlanacaktır. AG-OG ve YG arızalarını müdahale ve onarım işlerinde manevraları bizzat yerinde yaptıracaktır. Elektrik mühendisi görevli bu işlerin yürütülmesinde idare ile yüklenici ve elektrik ekipleri ilişkileri bu mühendis kanalıyla olacaktır.şartname kapsamında gerekli formların doldurulması işlemleri, periyodik bakım ve onarımlar ile 1

2 ekiplerin sevk ve idaresi elektrik mühendisi tarafından yapılacaktır. Mühendis idareye karşı sorumlu olacaktır. İdarenin talimatlarına eksiksiz riayet edecektir. Mühendisin haftalık çalışma süresi 45 (Kırkbeş) saattir. Bu süre idarenin uygun göreceği gün ve saatlerde haftalık bazda tamamlattırılacaktır ELEKTRİK TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU: Bu Hizmet EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından elektrik trafolarında işletme sorumluluğunu alabileceğine dair verilen ELEKTRİK YG Tesisleri işletme sorumlusu belgesine sahip olan ve ilgili TEDAŞ birimlerince de onaylanan bir elektrik mühendisinden, EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre alınacak olan hizmettir. İşin yürütülmesi esnasında aşağıda belirtilen trafolara garanti süresi sona eren başka elektrik tesislerinin eklenmesi ve idarenin bu tesisler için işletme sorumluluğu hizmeti istemesi halinde yüklenici, idare tarafından bildirilen bu tesisler için ilave Bakım-Onarım ve kurulum için yüklenici herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. İŞLETME ADI TRAFO TİPİ ADET TRAFO GÜCÜ(KVA) VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ DİREK VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ DİREK VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ (VARSA EK TRAFO GÜCÜ(KVA) İŞİN SÜRESİ: Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren Bir (1) Yıl 360 gün olup, gerekli görüldüğü durumlarda idare, hiçbir gerekçe göstermeksizin 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Ayrıca idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresini uzatabilir, yüklenici sözleşme süresinin uzatılması halinde yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 2.5 BAKIM PERSONELİ: Yüklenici EKAT Belgeli (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgeli) 6 adet teknisyen veya teknikeri kamp içerisinde görevlendirecektir. Çalışma saatleri; 24 saat esasına dayalı olupgünde üç vardiya olacak şekilde, iş yoğunluğuna göre hangi vardiyada kaç personel olacağıidare tarafından belirlenir, yüklenici buna göre vardiya çizelgelerini hazırlar.tatil günleri ve resmi bayram günleri dahil personel bulunduracaktır. Bakım işinin seyrine göre ihtiyaç halinde yüklenici firma veya işletme sorumlusunun bildirimde bulunması halinde bakım sorumlusu firma en geç bir saat içerisinde arızaya müdahale edecek ve sonuçlanması için her türlü tedbiri alıp sorunu gidermek zorundadır. Elektrik Mühendisi ve EKAT belgeli personellerin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo 1) NİTELİKLER ELEKTRİK TEKNİSYEN-TEKNİKER MÜHENDİSİ T.C. Vatandaşı Olmak * * 18-50yaş arası olmak * * Askerliğini Yapmış veya Erteletmiş olmak * * 2

3 Görev yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak. (Resmi veya Özel Sağlık Kuruluşundan Fotoğraflı Heyet Sağlık Raporu getirmek mecburidir.) * * Sürücü Belgesine Sahip olmak * * Üniversitelerin elektrik mühendislik * bölümünden mezun olmak Mesleki ve Teknik Liselerin Elektrik Bölümü * Mezunu olmak TEDAŞ EKAT Belgesi Sahibi olmak * En Az İki Yıllık iş tecrübesi olmak ---- * En Az Üç Yıllık iş Tecrübesi Olmak * Elektrik 1Kv altı ve üstü Tesisler SMM * Belgesi TOPLAM 1 KİŞİ 6 KİŞİ Bakım Sorumlusu İçin İstenilen Belgeler 1.Kimlik Fotokopisi 2.Diploma(Elektrik Mühendisi Diploması) 3.1 KV Altı ve Üstü Tesisler SMM Belgesi 4.Sabıka Kaydı 5.Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (6 Adet) 6.Ağır işlerde çalışabilir heyet onaylı sağlık raporu Bakım personeli için istenen belgeler 1.Kimlik Fotokopisi 2.Diploma 3.Ekat Belgesi 4.Sabıka Kaydı 5.Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (6 Adet) 6.Ağır işlerde çalışabilir heyet onaylı sağlık raporu İŞÇİLİK GİDERLERİ: 1-Elektrik Mühendisi: Brüt asgari ücretin % 100 fazlası ödenecektir. (1 Kişi ) 2-Elektrik Bakım Personeli (EkatBelgeli): Brüt asgari Ücretin %60 fazlası ödenecektir. (6 Kişi) PERSONEL ÜCRETLERİ: Personele net ödenmesi gereken aylık maaş ve diğer hakkedişler (Yemek, yol vb.) İdare tarafından yüklenicinin hakkedişi ödenmesine müteakip en geç iki iş günü içerisinde yüklenici tarafından personellerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Yükleniciye ödenen I. hak ediş hariç diğer hakedişler yükleniciye ödenmeden önce yüklenici bir önceki ayın onaylı banka listesini ödeme evrakları ile birlikte muhasebe ile muayene kabul heyetine ibraz edecektir. Bu maddeye uyulmaması halinde idare gerekli gördüğü takdirde personellerin hakedişlerini kendisi banka hesaplarına aktaracaktır. Yüklenici firma, personelin aylık bordrolarını rahatlıkla görebilecekleri bir yere asmak zorundadır. 3

4 HAKEDİŞ ESNASINDA İSTENEN BELGELER: 1- Maaş Bordrosu 2- Onaylı Sigorta Prim Cetveli 3- Banka Ödeme Listesi 4- Banka Dekontları YEMEK,YOL VE GİYECEK GİDERLERİ. İstekli tarafından personele yemek ve yol giderleri 26/1 ay üzerinden hesaplanacak nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. 1 yıllık giyim bedeli ayni olarak teknik şartname hükümlerine göre karşılanacaktır. Yemek ve yol giderleri aylık bordroda gösterilecek olup aylığı ile birlikte personelin banka hesabına yatırılacaktır. Yemek günlük brüttutar her bir bakım elemanı ve mühendis için:5,00 TL/Gün(26 gün/1ay) Yol ücreti günlük olarak her bir bakım elemanı ve mühendis için:5,00 TL/Gün(26 gün/1ay) İŞ SAATLERİ: a) Çalışma saatleri resmi tatil günleri haricinde 4857 sayılı iş kanuna göre haftalık 45 saat olup üçlü vardiya şeklinde olacaktır.bakım Elemanlarının bir saat ara dinlenmesi hizmetleri aksatmayacak şekilde saatleri arasında yapılacaktır. Ancak; Çadırkent yerleşkesinin hizmetleri 24 saat kesintisiz devam etmesi gerektiğinden Çadırkent yerleşkesinin çalışma düzenine göre bazı çalışanlara vardiya uygulanabilir. Eksik çalışılan saatler idarenin uygun gördüğü gün ve saatlerde telafi çalışması yaptırılarak tamamlattırılacaktır. Çalışma saatleri idare tarafından düzenlenir. Haftalık izin günü, aylık listeler halinde hazırlanan cetvellerde belirtilen günlerde birim sorumlusunun bilgisi dahilinde kullanılır.vardiyalar aylık olarak hazırlanır ve idarenin onayına sunulur. Vardiyada iş kanuna muhalefet olması durumunda yüklenici sorumludur b) Yemek molası çalışma saatleri içindedir. Ayrıca yemek saatinde hizmet kesintiye uğratılamaz Çadırkent yerleşkesi terk edilemez. c) Yüklenici 6 Bakım Elemanı ve 1 mühendisi bilfiil çalıştıracak olup rapor ve ücretsiz izin gibi nedenle çalışmayan Bakım Elemanı ve Mühendisin yerine yedek olarak Bakım Elemanı /Mühendis temin edecektir. Böylece işlerin aksaması bu sayede önlenmiş olacaktır. Bu yedek Bakım Elemanı ve Mühendisin yukarıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. Mühendisin yapılan bakım ve onarım işi esnasında (Haftalık, Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık ve Yıllık) mutlaka işin başında olması sağlanacaktır. d) Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma: Çadırkent yerleşkesinin 24 saat kesintisiz hizmet veren kurum olması sebebiyle kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde de hizmet alımı kapsamındaki işler devam ettirilecektir. Bu bağlamda iş süresi müddetince toplam 14,5 gün olan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de normal vardiya sistemine görebakım Elemanı çalışacak ve kendilerine İş Kanunun 47.Maddesi gereğince ödeme yapılacaktır. Yüklenici personeli 4857 Sayılı İş Kanuna göre çalıştırmakla mükellef olup Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2002/5037 Sayılı (Hizmet Alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar) kararının tarih 4

5 ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2004/72221 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik 8.Maddesine göre fiyat farkı verilecektir. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak katma değer vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.yüklenici çalıştırdığı tüm elemanlarının SGK ve diğer kurumlar ile ilgili tüm mali ve hukuki konularda tüm sorumluluk YÜKLENİCİYE ait olup idarenin herhangi bir yükümlülüğü yoktur YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1.GÜN 01 OCAK PERŞEMBE ULUSAL EGEMENLİK 1.GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE VE ÇOCUK BAYRAMI EMEK VE 1.GÜN 01 MAYIS CUMA DAYANIŞMA GÜNÜ ATATÜRKÜ ANMA 1.GÜN 19.MAYIS SALI GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RAMAZAN BAYRAMI 1/2 GÜN 16 TEMMUZ PERŞEMBE ARİFESİ RAMAZAN BAYRAMI 1.GÜN 17 TEMMUZ CUMA RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN 18 TEMMUZ CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3.GÜN 19 TEMMUZ PAZAR ZAFER BAYRAMI 1.GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 1/2. GÜN 23 EYLÜL ÇARŞAMBA ARİFESİ KURBAN BARAMI 1.GÜN 24 EYLÜL PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 2.GÜN 25 EYLÜL CUMA KURBAN BAYRAMI 3.GÜN 26 EYLÜL CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 4.GÜN 27 EYLÜL PAZAR CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM ÇARŞAMBA PERŞEMBE e) Bakım/Onarım Personellerine Verilecek Olan Elbise: Yüklenici çalıştıracağı bakım onarım hizmet işlerine idare tarafından bakım elemanlarına idare tarafından teknik özellikleri aşağıda belirtilen yazlık ve kışlık iş elbiselerinden her bir bakım sorumlusu/mühendis 1 er tane olmak üzere toplam iki adet verecektir. Kışlık olanlar işe başlama tarihinden itibaren üç(3) iş günü içeresinde yazlık olanlar ise bakım onarım hizmet personeline ayni olarak verilecektir. Giyecek ücreti teklif fiyatına dâhildir. Personelden hiçbir ad altında ücret talep edilemez tespiti halinde idare sözleşmeyi tek taraflı fesh eder. Yüklenici buna itiraz edemez. 5

6 KIYAFET (TEKNİK ÖZELLİKLERİ) SIRA CİNSİ MİKTARI 1 Bakım personeli ve bakım sorumlusu ayakkabısı yazlık 7 çift Havalandırma delikli Süet deri Kompozit burun koruyucu olmalı Delinme dirençli Kompozit tekstil ara taban olmalı Şok emicili ve kaymaz taban olmalı PU Doğal Kauçuk yalıtkan Taban olmalı 3000C sıcaklığa dayanıklı HRO taban olmalı Standartlarına göre Volt a dayanıklı taban olmalı EN344 e göre 500 Volt a dayanıklı olmalı Terleme ve aşınma dirençli iç astar olmalı %100 metal içermeyen yapı. olmalı CE, EN345 belgeli 2 Bakım Personeli ve bakım sorumlusu Ayakkabısı Kışlık 7 Çift WRU deri Kompozit burun koruyucu Delinme dirençli Kompozit tekstil ara taban Şok emicili ve kaymaz taban PU Doğal Kauçuk yalıtkan Taban 3000C sıcaklığa dayanıklı HRO taban Standartlarına göre Volt a dayanıklı taban EN344 e göre 500 Volt a dayanıklı Terleme ve aşınma dirençli iç astar %100 metal içermeyen yapı. CE, EN345 3 TEİAŞ personelin kullandığı standartlarda sağlanan ceket, pantolon, iş tulumu 4 Çizme 7 takım 7 adet Su geçirmez Diz boyunda 6

7 5 Bas konuş telsiz 7 adet En az 12 Km'ye Kadar Görüşme Mesafeli En az 8 Kanal En az 121 alt kanal Titreşimli Uyarı (VibrAlertTM) Sesli otomatik gönderme (VO) özelliği 10 Kanal Hafızalı İkili kanalı aynı anda izleme İnterkom özellikli Anlaşıldı / Doğrulama Sinyali (açık/kapalı) Aydınlatmalı LCD Ekran Tarama (ana ve alt kanallar) Kulaklık, mikrofon, şarj girişi Pil seviyesi göstergesi Tuşlama Tonu (açık/kapalı) Tuş Kilidi İzin/Ruhsat ve Kullanım Ücreti Gerekmez olmalı 6 Standart tip iş ceket, pantolon, iş tulumu 7 Takım Tablo 2 /İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME LİSTESİ NO AG-Malzeme Listesi ve OG Malzeme Listesi 1 AG İzole Eldiven 2 Mekanik İş Eldiveni 3 Baret 4 Gözlük 5 Emniyet Kemeri (Paraşüt Tipi) 6 El Feneri 7 Yağmurluk 8 KKD Çanta 9 Altı Kauçuk İzoleli İş Ayakkabısı ve Altı Kauçuk İzoleli Bot. 10 İş Elbisesi 11 AG eldiven 12 YG Eldiven 13 YG Çizme 14 Yüz Vizörü 15 Kilit+İsimlik. 7

8 16 Bıçaklı Sigorta Elçiği 17 YG Dedektörü 18 AG Dedektörü 19 Uyarı Levhaları 20 Lenteleme Halat ve Çatalları 21 İlk Yardım Çantası (Araç) 22 Yangın Tüpü(Araç) 23 İş Elbisesi (Arka Dayanıklı Kıyafet) Çadırkent yerleşkesi elektrik hatlarında (AG-OG- YG trafo, Pano, aydınlatma, kompanzasyonvb. tüm bakım onarım işleri) çalışacak tüm personelin gerekli yönetmelikler gereği kullanacağı iş kıyafetleri ve ekipmanlarıyüklenici tarafından temin edilecektir. Bu kıyafetler kamu kurum ve kuruluşlarındaki kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır. Yükleniciden istenilen kıyafet ve demirbaş malzemeleri zamanında standartlara uygun tam ve sağlam olarak temin edilip, muayene kabul komisyonun teknik şartnameye uygun olduğunu kontrolünden sonra göreve başlatılacaktır. Bakım onarım personeli ve bakım sorumlusuna verilecek kıyafet yukarıdaki listede miktarı ve özellikleri yazılı olan kıyafetlerin tamamı yüklenici tarafından karşılanacak, bakım onarım personeline ve bakım sorumlusuna mevsimine göre imza karşılığında verilecektir. Bu imzalı belgeler idareye teslim edilecektir. Verilen kıyafetler kesinlikle yeni ve yukarıda belirtilen özelliklerde olacaktır ARAÇ: Yüklenici personelin verimli çalışması amacıyla 4x4 veya 4x2 arazi aracı tahsis edecektir. Tahsis edilecek olan aracın tüm masrafları dahil yükleniciye ait olacaktır. Aracın yaşı, sözleşme imzalandığı tarihten işin bitim tarihine kadar en fazla 5 yaşında olacaktır. Araçlarda Likit Petro Gaz (LPG) bağlantısı kesinlikle kullanılmayacaktır. Araç Kamp İçi ve Kamp Dışında meydana gelebilecek her türlü elektrik arızasına müdahale edecektir. 2.6 BAKIMDA UYULMASI GEREKEN STANDART VE YÖNETMELİKLER: Yüklenici yapacağı bakımları konuları itibari ile aşağıdaki standartlarda yapabileceğini belgelendirmek zorundadır. a) Anahtarlama ve kontrol cihazları için ilgili standart : TS b) Transformatörler için ilgili standart : TS c) Teknik Servis için ilgili standart : TS d) Elektrik Panoları için ilgili standart : TS UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER: a)elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, b)iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, c)elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, d)ilgili TEDAŞ Mevzuatının En Güncel Hali, e)elektrik Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu yönetmelik ve tanımlar 8

9 f) Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri işletme sorumluluğu g) Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, h) Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği ı)çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi, i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektrik işleri teknik şartnamesi. 3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 3.1.Yüklenici firma, Viranşehir Konaklama Tesisinde bulunan şebeke sokak aydınlatma, kompazasyon, panolar,tümtrafoların OG-AG-YG vecırcıp Trafo Merkezi enerji hatlarına ait panoları ve beslediği mahallerinbakım onarımsorumluluğunualacaktır. Yüklenici idare ve kontrol heyeti bilgisi ve onayı dışında üstlendiği sorumluluğu başkasına devredemez Bakım sorumluluğu yüklenici firmada tam gün esasına göre çalışan belge sahibi mühendis tarafından üstlenilecektir. 3.3.Yüklenici çıkabilecek olası sorunları, arızaları önceden bildirmeye yönelik çalışmalar yapmak, idareye bildirmek ve teknik açıklamaları yapmakla yükümlü olacaktır Bakım konusu kapsamında kullanılacak araç-gereç yüklenici tarafından karşılanacaktır Arıza durumunda veya arızaya sebebiyet verecek durumlarda ihtiyaç duyulan onarıma esas malzemeler idare tarafından karşılanacaktır Yüklenici yapılacak işler sırasında kontrol heyetinin vereceği talimatlara uymak zorundadır. 3.7.Mecburi hallerde bakım onarım işleri yüklenici ile idarenin karşılıklı mutabakatı ile sağlanacaktır Her bakımda alınan notlar ve düzenlenen raporlar, bakım öncesi gözden geçirilecek ve varsa sonraki bakım sırasında yapılacak onarım hazırlıkları önceden yapılacaktır Yüklenici mesai saatleri içinde ve dışında oluşabilecek arızalar için gerektiği durumlarda takviye personel görevlendirecektir Bütün bakım ve onarımlarda ortaya çıkan arızalı parça veya malzeme yüklenici firma tarafından kontrol heyetine bildirilerek, tutulacak tutanak ile iade edilecektir Yüklenici firma teknik personeli veya bakım elemanları yüklenici firmada çalıştıklarını gösterir yetkili eleman tanıtım kartı ile birlikte bakım ve onarım mahalline geleceklerdir Yüklenici idarenin güvenlik açıdan veya teknik açıdan uygun görmediği personeli değiştirmek zorundadır. Yüklenici tarafından çalıştırılacak tüm personeller uygulanan kural ve talimatlara uymak zorundadır Bakım sorumlusu yaptıkları kontrol sonucu çıkardıkları ihtiyaç listesinde firmalar arası rekabeti engelleyecek şekilde marka belirtemez yalnızca ürünlerin IEC, TSEK ve EN normlarına uygunluğunu belirtebilir. Bakım için kullanılacak malzemelerin en az TSE belgesine sahip olması istenilecektir. 9

10 3.14. Yüklenici firma bakım ve onarım için istediği malzemeleri doğrudan temin limitleri içerisinde ise en az 15 (onbeş) gün önceden, doğrudan temin limitleri dışında ise en az 45 (Kırkbeş) gün önceden malzeme ihtiyaç listesini ve malzemenin teknik özelliklerini kontrol heyetine teslim edecektir. Alınan malzemenin yüklenici tarafından nerede kullanıldığı karşılıklı imzalanarak tutanak altına alınacaktır Mevcut Trafolarda yapılması gereken testler yüklenici tarafından yapılacaktır. Bakımın yapılacağı (Sözleşme süresi içerisinde) süre içinde tüm trafoların yağ testleri, trafolardan ayrı ayrı yağ numunesi alınıp, kontrol teşkilatının onayladığı,trafo fabrikasında yaptırılacak yağ testi sonucu, renk, tortu,koku ve delinme gerilimleri tespit edilip, ortalama delinme gerilimini ve yapının genel olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren yağ test raporları kontrol heyetine teslim edilecektir. Trafolarda yağ değişimi gerekirse yağ idare tarafından karşılanacaktır Bakım kapsamında yer alan tüm mahallerdeki gerekli montaj, boya ve yenileme dahil tüm Bakım Elemanı masrafları yüklenici firmaya aittir Yüklenici acil durumlarda müdahale için gerekli asgari malzeme ihtiyacını depolamak üzere yer isteyebilecektir.imkanlar dahilinde yüklenicinin bu isteği karşılanmaya çalışılacaktır. Yüklenici bakım programında yapacağı bakımları EMO nun kodlu bakım yönergesi ekindeki bakım programı çerçevesinde yapacaktır Bakım sırasında tesis ve cihazlarda meydana gelebilecek hasar ve bozulmalarda tamamen yüklenici sorumludur Hizmet esnasında meydana gelen kaza/ kazalarda dolayı ödenecek tazminat ile her türlü tedavi gideri yükleniciye aittir Yüklenici İş Kanunu, SGK kanunu ve diğer çalışma yasaları ile bunlara bağlı olarak çıkarılan ve çıkarılacak olan alt mevzuata işverene yüklenen tüm yasal sorumlulukları yerine getirecektir.yüklenici tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinde dolayı, idari, adli ve fiili olarak idarenin uğrayacağı tüm zararları yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici tarafından çalışma esnasında gerekli koruma önlemlerinin alınmaması sebebiyle, elektrik sisteminde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenicinin bakım onarım kapsamında sorumluluğunda olan tesisat ve teçhizatın, bakım, tamir ve onarımının teknik şartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, kontrol heyeti tarafından istenildiği anda kontrol edilecektir. Kontrol heyeti tarafından tespit edilen yüklenicinin sorumluluğuna yönelik kusur ve noksanları, verilecek süre içerisinde yüklenici tamamlamak zorundadır Yüklenici, kontrol Heyeti tarafından istenilen teknik hususlara ve enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca yayımlanmış Kuvvetli Akım Elektrik Dağıtım Tesisatının Bakımı, İşletmesi ve Tesisine Dair Şartname Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasasında Perakende Satış sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile diğer mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değişikliklere uymak zorundadır. 10

11 3.24. Yükleniciden kaynaklanan bir hata ve eksiklikten dolayı çadırkent yerleşkesine resmi kuruluşların ceza uygulaması halinde ceza aynen yükleniciye yansıtılacaktır. Yüklenici verilen bu cezayı ödememekte ısrar etmesi halinde hakkedişinden hakkedişi yetmediği takdirde kesin teminat veya ek kesin teminatından kesilecektir Yüklenici faaliyetlerinden her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan tüm personel ile ilgili doğabilecek mükellefiyetler, ücret vergi SGK primi tüm yasal haklar tamamen yükleniciye aittir Çalışan personelin kurum ortamında uyum sağlayamadığı veya yaptığı işlerde hataları azami olarak (3 Kez) tutanakla tespit edildiği takdirde iş akdi derhal feshedilecektir. Yürürlükteki iş kanunu gereği iş akdinin feshinden kaynaklanan tazminat ve haklardan idare sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici çalışan personelin tüm haklarını(kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili vb. karşılamak zorundadır. Bununla ilgili olarak sözleşme imzalanması aşamasında idareye taahhütname verilecektir Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11. Maddesine istinaden, İdare ve kontrol teşkilatı, yüklenicinden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini kesecektir. Kurumumuz bu hususta doğabilecek hiçbir sorunla muhatap olmayacaktır Yüklenici hizmet konusu işin yapılması aşamasında kendisine teslim edilen her türlü demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve ilişkin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. aksi halde ayni olarak tazminle mükelleftir İşin gereği olarak personelin fazla mesai yapması durumunda idare ek ödeme yapacaktır. İdare resmi, dini tatiller ve bakım onarım sürelerinin uzaması halinde çalışan personeller idareye bildirilmek şartı ile mesai ve Çalışma Kanunun gerektirdiği maddeler çerçevesinde gerekli ödemeleri yapacaktır. Bu çalışmalar için idare yükleniciye yazılı veya faks ile bilgi vermekle yükümlüdür Gerek verilen hizmet esnasında gerekse hizmet haricinde yüklenici tarafından çalıştırılan personelin kasıt veya dikkatsizliği sonucunda idareye, idare personeline ve 3. Şahıslara verecekleri zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır İdare imkanları dahilin de yüklenici firmaya yer tahsisinde bulunacaktır. Ancak yükleniciye özel çadır ofis tahsis etme gibi bir zorunluluğu olmayacaktır İdare kamp içinde işlerin sağlıklı yürümesi açısından gerektiğinde talimatname çıkarabilir; yüklenici ve yüklenici personeli bu talimatnamelere uymak zorundadır. 11

12 3.34. Yüklenici çalıştıracağı personellerin evraklarını yazılı olarak eksiksiz şekilde idareye teslim edecektir. İdarenin incelemesinden sonra uygunluk verilirse personel işbaşı yapacaktır. Personel değişikliklerinde bu durum geçerli olacaktır İdare ihale konusu işlerin tamamında yeni sistem, ek tesis vb. kuruluma ihtiyacı doğması durumunda gerekli malzemeleri temin edecek; kurulum işi ise yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işleri için ücret talep etmeyecektir. 4-BAKIM SORUMLUSU VE BAKIM ELEMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 4.1.Bakım sorumlusu, işletme sırasında ortaya çıkabilecek tesis ve cihaz arızalanmalarında kontrol heyeti veya işletme sorumlusunun çağrısı üzerine mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecek ve sonuçlarını raporlayacaktır. 4.2.Bakım sorumlusu, sözleşmenin imzalanmasının ardından iş veren ve işletme sorumlusunun istekleri doğrultusunda, işletme koşullarına uygun düşecek biçimde bakım programını bir takvime bağlayarak kontrol heyetine sunacaktır. Bakım sorumlusu hazırlayıp işverene sunduğu bakım programına uygulanmasına geçecek, ancak enerji kesimini gerektiren uygulamalarda, bakım öncesinde idare; kontrol heyeti ve işletme sorumlusu ile (gün ve saat konusunda) uzlaşacaktır. İdarece acil yapılması gereken işler bakım sorumlusuna bildirilecektir. Periyodik bakımlarda öncelikle tespit edilen arızalara müdahale edilecektir. 4.3.Bakım sorumlusu her periyodik bakım sonrasında bir rapor hazırlayarak kontrol heyetine sunacaktır. Bu raporun; Yapılan İşler, Ölçme Sonuçları ve Ölçmelerin kritiği, gerekmekle birlikte yapılmayan işler ve nedenleri, bir sonraki bakım periyodunda yapılacak işler için önceden sağlanması gereken malzemeler ve gerekli görülen diğer bilgi ve değerleri kapsayacaktır. 4.4.Bakım öncesinde teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olması ve bakım sonrasında teçhizatın servise alınması ile ilgili işlemlerin işletme sorumlusu tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli eş güdüm, bakım sorumlusu tarafından sağlanacaktır.bakım sorumlusu, yürüttüğü bakım çalışmaları süresince çalıştırdığı elemanların güvenliğinden sorumlu olacaktır KAZA RAPORLARI: Yüklenici meydana gelen iş kazaları ile ilgili SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerine Yasal süre içinde verilmesi gereken raporların bir kopyasını mutlak 48 saat içinde idareye teslim edecektir. Kaza ile ilgili sonuçları bildirecektir. Yüklenici hizmetlerle ilgili vukuu bulan ve kişiye mal yada cana zarar verebilecek yada yaralanma veya ölüme sebebiyet verecek her türlü kazaya ilişkin idare tarafından talep edilecek detayları içeren raporları idareye sunacaktır. Ayrıca söz konusu kazalar telefon, faks vb. derhal idareye yada idare tarafından tayin edilecek. Sorumluya derhal bildirilecektir. 5-BAKIMLA İLGİLİ HUSUSLAR: Bakım sorumlusu bakımlarını aşağıda listelenen kriterlere ve bakım formlarına göre yapmak zorundadır. Aksi takdirde bakımların zamanında ve yeterli seviyede yapılmamasından dolayı doğacak hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici sözleşme imzalamasına müteakip tablolarda belirtilen güç trafolarının, kök binanın, dağıtım panolarının, enerji nakil hatlarının, kompanzasyon sisteminin ve aydınlatma şebekesinin belirtilen günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 1 yıllık bakımlarını en geç 2 ay içerisinde tamamlayacak şekilde program oluşturacaktır. Yüklenici yapacağı ölçümler, testler ve bakımlar ilgili yönetmeliklerin standartlarına uygun olacaktır. İdareye yapılan bakımlarla ilgili rapor sunacaktır. Kontol Teşkilatı yüklenicinin bakım ve onarımlarda eksiklik veya yanlış uygulamalarını tespit etmesi 12

13 durumunda yükleniciyi 1(bir) kez yazılı olarak uyaracaktır. Aynı durum tekrarlanması halinde cezai müeyyideler uygulanacaktır GÜÇ TRAFOLARI Çadırkent yerleşkesinde kurulu bulunan 55 adet 400 kvalık ve 1 adet 160 kvalık trafoların bakımları ve onarımları yüklenici tarafından yapılacaktır. Trafoların periyodik olarak genel kontrolleri yapılacaktır. Arızalı trafoların değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Trafolarda yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-3) TRAFOLARDA YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELER: Tablo (3) S.N TRAFOLARDA YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN YAPILACAĞI ZAMAN PERİYOTLARI KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK 1 Trafo üzerine bulunan bağlantıların kontrolü ve izolatörlerinin temizlenmesi (izolatörler, Ø8 bakır, buşing bağlantıları, trafo cıvataları) 2 Trafo yağ testlerinin yapılması 3 İşletme koruma ve parafudr topraklamalarının ölçülmesi 4 Trafo dış boyalarının gözden geçirilmesi 5 Yağ kaçaklarının tespit edilmesi 6 PrimerSekonder normal dirençlerinin ve yalıtım dirençlerinin ölçülmesi 7 PrimerSekonder dönüştürme oranlarının ölçülmesi 8 Trafo direği, trafo traversi, trafo balkonunun gözle muayenesi 9 Seksiyoner İzolatörleri, kontakları ve ayar kontrollerinin yapılması 10 Parafudrun gözle muayenesi ve temizliği 11 Çıkış voltajları ve akım değerlerinin kontrolü 5.2 KÖK BİNA KÖK BİNA YERİNDE PERİYODİK OG KESİCİ BAKIM VE TESTLERİ Çadır kent yerleşkesi bünyesinde bulunan giriş hücresi,ölçme hücresi ve çıkış kesici hücresi modüllerinden oluşan SF6 Gazlı kesici kök binanın bakımları, arıza giderme ve kontrolleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır Yüklenici firma, gerekli test ve ölçümleri yapacaktır. Ölçüm ve testler için gerekli araç ve tesisatı kendisi temin edecektir. Uygun olmayan sonuçlar tespit edildiğinde bu sonuçları uygun değerlere getirmekle yükümlüdür. 13

14 Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakiben kök binanın bakımını ve işletmesini üzerine almış olacaktır Aşağıdaki tabloda kök bina periyodik OG kesici bakım ve testleri ve yapılacağı zaman periyotları belirtilmiştir. İdare bu bakım periyotlarını gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirebilecektir Kök binada meydana gelen bütün arızalar yüklenici firma tarafından giderilecek olup ihtiyaç duyulan yedek parçalar idarece temin edilecektir. Kök binada periyodik olarak yapılacak ogkesici bakım ve testleri ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-4) BAKIM VE TESTLERİN YAPILACAĞI ZAMAN PERİYOTLARI KÖK BİNA YERİNDE PERİYODİK GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK OG KESİCİ BAKIM VE TESTLERİ S.N OG KESİCİ BAKIMI 1 Fiziksel ve mekanik durumunun incelenmesi 2 İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak çalışma mekanizması üzerindeki mekanik aksam kontrolü 3 Yalıtkan parçaların temizlenmesi 4 Tahrik mekanizmasının gözle kontrolü, 5 Mekanizma bakımının yapılması, 6 Kesici temizliğinin yapılması. 7 Bağlantılarının sıkılığının kontrolü 8 Geçiş kontaklarının ve mekanik aksamın yağ kontrolünün yapılması 9 Kesici içi elektrik aksamının kontrolü.(bobin,yardımcı kontak v.s.) 10 OG Hücre temizlikleri 11 Akım ve gerilim trafolarının kontrolleri OG KESİCİ TESTLERİ 1 Kontak geçiş direnci testi 2 İzolasyon testi (5000V MEGER İLE) 3 Kesici açma zamanının ölçülmesi 4 Kesici kapama zamanının ölçülmesi 5 2 kv kesici kaplaj testi 6 Primerden röle testi 14

15 7 Yük ayrıcılı hücrelerde kontak geçiş testi. 8 Yerinde müdahale edilebilecek arıza problemlerinin giderilmesi. 9 Kök binanın topraklamalarının ölçülmesi 10 Akım ve gerilim trafolarının testleri 5.3. DAĞITIM PANOLARI Panoların kontrolleri haftalık yapılacaktır. Akım gerilimi değerlerini ölçme, bara, kablo başlığı, Termik Manyetik ŞalterveMultimetreler kontrollerinden oluşmaktadır. Her pano bakımı rapor edilecektir. Dağıtım panolarında yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-5) KONTROL VE İNCELEMELERİN YAPILACAĞI ZAMAN DAĞITIM PANOLARINDA PERİYODU YAPILACAK GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK KONTROL VE S.N İNCELEMELER 1 AG panosunda kullanılan tüm gereçlerin bağlantıları gözden geçirilir (baralar, izolatörler, şalt malzeme) gevşek bağlantılar varsa sıkılır. 2 Enerji verilmeden önce izolasyonmegeri ile kısa devrenin olup olmadığı kontrol edilir. 3 Pano kapak contalarının mevcut olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilir. 4 Ortam nemli ise nem alıcıların temini ve montajı sağlanmalıdır. 5 Panoların rahat açılıp kapatılabilmesi, kilitlenebilir olması kontrol edilir. 6 Panoların iç ve dış temizliği yapılır. İç temizlik yüksek vakumlu emiciler ile yapılacaktır. 7 Panoların sac ve profil kısımlarının küflenen parçaları zımpara ile temizlenir. Astar ve yağlıboya ile tekrar boyanır. 8 Pano üzerindeki uyarı levhaları kontrol edilir, eksik varsa tamamlanır. 9 Ölçü aletlerinin kadranları, koruma kapakları, iletken bağlantıları kontrol edilir. 10 Ölçü aletlerinin gösterdikleri değerler kontrol edilir. 15

16 11 Bakır baralar, baraların mesnet izolatörlerine tutturuluşları, gevşeklikleri kontrol edilir. Gevşeklik varsa sıkıştırılır. 12 Bara üzerindeki ekler kontrol edilir. Ek temaslarına bakılır. 13 Bara mesnet izolatörünün cıvataları sıkıştırılır. Çatlayan veya kırılan izolatörler değiştirilir. 14 Akım trafolarının iletken bağlantıları ve tespit cıvataları sıkıştırılır. 15 Akım trafolarının dış kılıfları gözle kontrol edilir. Çatlama veya erime gibi bozulmalar varsa değiştirilir. 16 Termik manyetik şalterlerin ve sigortaların İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır. 17 Faz akımları, faz-faz ve faz-nötr gerilimlerinin ölçülmesi 5.4 ENERJİ NAKİL HATTI (ENH) Cırcıp Trafo Merkezinden Viranşehir Çadır Kent Konaklama Tesisi içindeki bütün havai hatlarının sorumluluğu yüklenicide olacaktır Enerji nakil hattında arızaya mahal verecek eleman yüklenici firma tarafından idareye bildirilerek gerekli müdahale yapılacaktır AG-OG nakil hatlarının kontrolleri periyodik olarak haftalık yapılacaktır. Kamp dışında bulunan enerji nakil hattının ve yer altı LPE kablolarının hat takip kontrolleri aylık yapılacaktır. Enerji nakil hatlarında yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-6) S.N ENERJİ NAKİL HATTINDA YAPILACAK ENERJİ NAKİL HATTINDAYAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN ZAMAN PERİYODU KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALK YILLIK 1 İzolatör kontrolünün yapılması 2 Direk kontrolünün yapılması 3 Travers kontrolünün yapılması 4 Sehim kontrolünün yapılması 5 Kamp dışında bulunan enerji nakil hattının ve yer altı LPE kablolarının hat takip kontrollerinin yapılması 5.5. KOMPANZASYON AFAD Viranşehir Çadır Kent Konaklama Tesisi bünyesinde bulunan 55 adet 400 kvalık trafoya ve 1 adet 160 kvalık trafoya ait kompanzasyon panosunun bakım onarım işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Tesise ait elektronik sayaç üzerinden uygun cihaz ve yazılımlar 16

17 kullanarak online takibi yapılacaktır. Sistemlerin aktif, çalışır vaziyette hizmet vermesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır. a) Çadırkent konaklama tesisimizde bulunan tüm kompazasyon panolarının çalışmasını gösteren çırçıp TM deki elektronik kombi sayacımızın optik portuna bağlı durumlarına göre her gün veya gün aşırı (aktif reaktif kapasitif ve indüktif değerler kontrol edilerek tolerans değerler sınırları içerisinde olması sağlanacaktır.) yapılan bu kontroller rapor edilecek ve sonuçlar idareye rapor halinde iletilecektir. b) Aylık yapılacak olan fiziki kontroller sırasında sistemde arızalı olduğu tespit edilen herhangi bir parça yenisi ile derhal değiştirilerek, sistemin sağlıklı hizmet vermesi sağlanacak, arızalanan parçanın arıza nedeni araştırılacak ve rapor halinde idareye bilgi verilecektir. c) Kompazasyon panolarının üzerinde bulunan tüm ekipman bağlantıları kontrol edilecek, gerekli olan durumlarda müdahale edilecektir ve tüm panoların genel temizliği yapılacaktır. Pano temizliğinde vakum emiciler kullanılacaktır. d) Kondansatörlerin kapasitekontrolleri yapılacaktır. e) Yüklenici düzenli olarak her ay kuruma gelen elektrik tüketim faturasının birer fotokopisini idareden temin edecek, aktif reaktif, indüktif ve kapasitif değerlerin kontrollerini yaparak, aktif tüketim dışında yasal sınırları aşan tüketim bedelleri varsa nedeni araştırılacak gereği ivedi olarak yapılacaktır, bu konuda idareye rapor sunulacaktır. f) Enerji verimliliği çerçevesinde tesisimizdeki tüm panolar düzenli olarak takip edilecek, varsa yük artışları idareye bildirilecek, yük artışları mevcut kompazasyon sistemlerinin kapasitesi üzerine çıkış gösteriyorsa idareye derhal yazılı rapor verilerek, ek sistemler yapılması sağlanacaktır. g) Çadır kent yerleşkesinde yeni kurulumlar olması durumunda idare gerekli malzemeyi temin edip kurulum yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma herhangi bir bedel talep etmeyecektir. h) Kontrol yetkilisinin online takip yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre tahsis edilecektir. Enerji nakil hatlarında yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-7) S.N KOMPANZASYON PANOLARINDA YAPILACAK KOMPANZASYON PANOLARINDA YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN ZAMAN PERİYODU KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK 1 Çırçıp TM deki elektronik kombi sayacımızın optik portuna bağlı durumlarına göre her gün veya gün aşırı aktif reaktif kapasitif ve indüktifdeğerleronline olarak kontrolü 2 Kompanzasyon fiziki kontroller sırasında sistemde arızalı parça olup olmadığı kontrolü 3 Kompazasyon panolarının üzerinde bulunan tüm ekipman bağlantıları kontrol edilecek, gerekli olan durumlarda müdahale edilecektir ve tüm panoların genel temizliği 4 Kapasite kaybına uğrayan kondansatörler tespiti ve değişimi 17

18 5 Harmonik değerlerin takibi. 5.6 AYDINLATMA ŞEBEKESİ Çadırkent tesisi ve çevresinde bulunan aydınlatma şebekesinin bakımı, arıza giderme işleri yüklenici tarafından yapılacaktır Yüklenici,aydınlatma direklerinin ve armatürlerin kontrolleri düzenli olarak yapacaktır Yanmayan armatürlerin tespiti periyodik olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır Yüklenici firma,fotosel devrelerinin kontrolleri ve ayarları düzenli olarak yapacaktır Kontaktörlerin sigortalarının ve bağlantılarının kontrolü yüklenici firma tarafından yapılacaktır Yüklenici, armatür aydınlatma açılarının kontrolü düzenli olarak yapacaktır.(tablo 8) S.N AYDINLATMA ŞEBEKESİNDE YAPILACAK AYDINLATMA ŞEBEKESİNDE YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN ZAMAN PERİYODU KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK 1 Aydınlatma direklerinin ve armatörlerinin kontrolü 2 Yanmayan armatürlerin arızalarının tespiti 3 Fotosel devrelerinin kontrolleri ve ayarları 4 Kont aktörlerin sigorta ve bağlantılarının kontrolü 5 Armatür aydınlatma açılarının ayarlanması 6.CEZAİ MÜEYYİDELER: 6.1 Yüklenici iş yerinde devamlı olarak bulundurması gereken elektrik teknikeri veya teknisyeni için iş başında bulundurmadığı takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza uygulanacaktır. 6.2 Elektrik mühendisi yada elektrik yüksek mühendisinin bakım zamanı yada kontrol teşkilatının yazılı olarak istediği tarihlerde Çadırkent yerleşkesi sorumluluk sahasında bulunmadığı takdirde yüklenici bakım sorumluluğu kapsamında yapması gereken periyodik bakımları zamanında (Haftalık, aylık 6 aylık ve 12 aylık periyotlarda olmak üzere) yapmaması durumunda sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza uygulanacaktır maddelerinde belirtilen aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak üç defa olması durumunda ön görülen ceza uygulanarak, 4735 sayılı kanunun 20. Maddesinin b bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. 6.4İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir. Geçtiği takdirde iş akdi feshedilecektir. 6.5Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması durumunda cezalar 18

19 yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsaek kesin teminat gelir kaydedilir. Ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 6.6 Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı kanunun 25. Maddesinde sayılı yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 6.7 Arızalı sistem idareye sunulan belirtilen süre içinde tamir edilmez veya tamiratın uzama gerekçesine ilişkin belge düzenlenmez ise onarım yapılmadığı her gün için günlük 500 türk lirası ceza kesilir. 6.8 Yüklenicinin aydınlatma ve elektrik sistemlerine ilişkin arızlara ihbar saatinden itibaren en fazla 1(Bir) saat içinde müdahale etmediği tespit edilirse bakım onarım günlük ücreti 500 türk lirası ceza kesilir. 6.9 Yüklenici tarafından işe başlama tarihinden itibaren ilk üç iş günü içerisinde çalıştırılacak olan personele iş kıyafetleri teslim edilmesi gerekmekte olup teslim edilmeyen her gün ve her bir personel için yüklenicinin ilk hak edişinden 250 TL kesinti yapılacaktır. (Örn. İki gün geç teslimde(7 Personel 250,00 TL x2 gün)=3500,00 TL Hak Edişinden kesilecektir.) Yüklenici yukarıda sayılan demirbaş malzemelerini işe başlama tarihinden itibaren ilk üç iş günü içerisindeçalıştırılacak olan personele imza karşılığında teslim edecek olup, imzalı teslim belgelerini idareye teslim edecektir. Teslim etmediği her gün için günlük 500 TL hakkedişinden kesilecektir. 6.10Cezalar düzenlenecek ilk hakkedişten, hak ediş olmadığı veya yetmediği takdirde teminatından kesilir. 6.11Yüklenici teknik şartnamede model ve niteliği belirtilen aracı çalıştırmak zorundadır. Her hangi bir arızadan dolayı aracın çalışmaması halinde yüklenici aynı model ve nitelikleri sahip yeni bir aracı aynı gün içinde temin edecektir. Bu hususlara uyulmaması halinde geciken her gün için 250,00 TL Ceza kesilecektir. Aracın çalışmadığı her gün için dc aynı ceza uygulanacaktır. 6.12Teknik şartnamenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda sözleşme bedelinin % 1 oranında ceza uygulanacaktır İdarenin yüklenicinin takip eden aylık hakkedişini yüklenicinin banka hesabında belirlenen bloke etmeye, bloke edilen miktarın ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesini sağlamaya, ayrı gerektiğinde personellin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkili olduğuna dair yazılı beyanın sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir TEDAŞ ve DEDAŞ Elektrik dağıtım Aş. Tarafından gönderilen faturalar üzerinde reaktif (Endüktif ve Kapasitif) elektrik tüketimi bedeli yer alır alır ise ve TEDAŞ/DEDAŞ tarafından resmi olarak doğrulandığında (İdareye Gelen Viranşehir Konaklama tesisi elektrik tüketim faturalarında endüktifyadakapasitif ceza bedeli yansır ise bunu yüklenici kabul eder.) yüklenici bu bedeli son ödeme tarihine kadar TEDAŞ/DEDAŞ a ödeyerek, makbuzunu idareye teslim edecektir. Fakat yüklenici idarenin yükleniciye karşı sözleşme maddelerinde belirtilen tüm sorumluluklarını yerine getirmesi ve bilgilendirilmesi halinde faturaya ceza yansıdı ise ödemeyi taahhüd eder. Yüklenicinin yukarıda belirtilen durumlarda faturayı ödememesi halinde fatura idarece yatırılıp, yüklenicinin ilk hakkedişinden kesilir. 6.15Uyuşmazlık hallerinde Viranşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İDARE Dr.Huzeyfe CİTER Viranşehir Kaymakamı YÜKLENİCİ 19

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı