İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve KURULUMU İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu Hususlar Ceylanpınar/ Afgan Tarlaları mevkiinde bulunan AFAD Viranşehir Çadır Kent Konaklama Tesisinde kurulu bulunan trafoların, kök binanın, şebeke sokak aydınlatmalarının, kompanzasyon sisteminin, panoların, AG-OG- YG ve enerji nakil hatlarının bakım, onarımlarına ve kurulumlarına ait (yedek parça hariç) teknik şartları düzenler. 2. TANIMLAR: 2.1 İDARE: Viranşehir Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum İdaresi 2.2 YÜKLENİCİ: İhale Konusu İşi yapacak olan firma 2.3 KONTROL HEYETİ: Viranşehir Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum İdaresi tarafından görevlendirilmiş kontrol heyeti. 2.4.BAKIM HİZMETLERİ: Kompanzasyon, kök bina, enerji nakil hatları, tüm pano ve trafoların, OG - AG - YG tesislerinin (Günlük,Haftalık,Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık Dokuz Aylık ve Yıllık olmak üzere) periyodik bakım ve revizyonlarının yapılması, hasar gören teçhizatın onarılması veya değiştirilmesi, işletme esnasında ortaya çıkan tesis ve cihaz arızlarına müdahale edilmesi ve giderilmesi, yeni yapılacak kurulumların yapılması, gerekli testlerin yapılması, test sonuçlarının ve tesis ile ilgili gerekli görülen hususların işletme sorumlusuna ve işletme yetkilisine raporlanması şeklinde özetlenen ve bakım ile ilgili hususlar başlığında ayrıntılı belirtilen hizmetlerin tamamı BAKIM HİZMETLERİ olarak anılacaktır BAKIM SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ: Bakım Sorumlusunun en az 3 (üç) yıl deneyimli elektrik mühendisi veya elektrik yüksek mühendisi olması şarttır. Bakım sorumlusu, bakım yapılacağı zaman işin başında bulunacaktır. Şartnamede belirtilen sistemlerin bakım onarım ve kontrol hizmetlerin ekiplerce yapılmasını ve sistemlerin daima faal halde olmasını sağlar. Görev alanındaki elektrik ve elektronik servis, bakım, onarım ve kontrol ekiplerinin sevk ve idaresi ile aydınlatma ve elektrik sistemlerinin bakım ve arıza giderme çalışmaları sırasındaki güvenlik tedbirleri yüklenicinin elektrik mühendisi tarafından sağlanacaktır. AG-OG ve YG arızalarını müdahale ve onarım işlerinde manevraları bizzat yerinde yaptıracaktır. Elektrik mühendisi görevli bu işlerin yürütülmesinde idare ile yüklenici ve elektrik ekipleri ilişkileri bu mühendis kanalıyla olacaktır.şartname kapsamında gerekli formların doldurulması işlemleri, periyodik bakım ve onarımlar ile 1

2 ekiplerin sevk ve idaresi elektrik mühendisi tarafından yapılacaktır. Mühendis idareye karşı sorumlu olacaktır. İdarenin talimatlarına eksiksiz riayet edecektir. Mühendisin haftalık çalışma süresi 45 (Kırkbeş) saattir. Bu süre idarenin uygun göreceği gün ve saatlerde haftalık bazda tamamlattırılacaktır ELEKTRİK TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU: Bu Hizmet EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından elektrik trafolarında işletme sorumluluğunu alabileceğine dair verilen ELEKTRİK YG Tesisleri işletme sorumlusu belgesine sahip olan ve ilgili TEDAŞ birimlerince de onaylanan bir elektrik mühendisinden, EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre alınacak olan hizmettir. İşin yürütülmesi esnasında aşağıda belirtilen trafolara garanti süresi sona eren başka elektrik tesislerinin eklenmesi ve idarenin bu tesisler için işletme sorumluluğu hizmeti istemesi halinde yüklenici, idare tarafından bildirilen bu tesisler için ilave Bakım-Onarım ve kurulum için yüklenici herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. İŞLETME ADI TRAFO TİPİ ADET TRAFO GÜCÜ(KVA) VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ DİREK VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ DİREK VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ (VARSA EK TRAFO GÜCÜ(KVA) İŞİN SÜRESİ: Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren Bir (1) Yıl 360 gün olup, gerekli görüldüğü durumlarda idare, hiçbir gerekçe göstermeksizin 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Ayrıca idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresini uzatabilir, yüklenici sözleşme süresinin uzatılması halinde yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 2.5 BAKIM PERSONELİ: Yüklenici EKAT Belgeli (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgeli) 6 adet teknisyen veya teknikeri kamp içerisinde görevlendirecektir. Çalışma saatleri; 24 saat esasına dayalı olupgünde üç vardiya olacak şekilde, iş yoğunluğuna göre hangi vardiyada kaç personel olacağıidare tarafından belirlenir, yüklenici buna göre vardiya çizelgelerini hazırlar.tatil günleri ve resmi bayram günleri dahil personel bulunduracaktır. Bakım işinin seyrine göre ihtiyaç halinde yüklenici firma veya işletme sorumlusunun bildirimde bulunması halinde bakım sorumlusu firma en geç bir saat içerisinde arızaya müdahale edecek ve sonuçlanması için her türlü tedbiri alıp sorunu gidermek zorundadır. Elektrik Mühendisi ve EKAT belgeli personellerin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo 1) NİTELİKLER ELEKTRİK TEKNİSYEN-TEKNİKER MÜHENDİSİ T.C. Vatandaşı Olmak * * 18-50yaş arası olmak * * Askerliğini Yapmış veya Erteletmiş olmak * * 2

3 Görev yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak. (Resmi veya Özel Sağlık Kuruluşundan Fotoğraflı Heyet Sağlık Raporu getirmek mecburidir.) * * Sürücü Belgesine Sahip olmak * * Üniversitelerin elektrik mühendislik * bölümünden mezun olmak Mesleki ve Teknik Liselerin Elektrik Bölümü * Mezunu olmak TEDAŞ EKAT Belgesi Sahibi olmak * En Az İki Yıllık iş tecrübesi olmak ---- * En Az Üç Yıllık iş Tecrübesi Olmak * Elektrik 1Kv altı ve üstü Tesisler SMM * Belgesi TOPLAM 1 KİŞİ 6 KİŞİ Bakım Sorumlusu İçin İstenilen Belgeler 1.Kimlik Fotokopisi 2.Diploma(Elektrik Mühendisi Diploması) 3.1 KV Altı ve Üstü Tesisler SMM Belgesi 4.Sabıka Kaydı 5.Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (6 Adet) 6.Ağır işlerde çalışabilir heyet onaylı sağlık raporu Bakım personeli için istenen belgeler 1.Kimlik Fotokopisi 2.Diploma 3.Ekat Belgesi 4.Sabıka Kaydı 5.Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (6 Adet) 6.Ağır işlerde çalışabilir heyet onaylı sağlık raporu İŞÇİLİK GİDERLERİ: 1-Elektrik Mühendisi: Brüt asgari ücretin % 100 fazlası ödenecektir. (1 Kişi ) 2-Elektrik Bakım Personeli (EkatBelgeli): Brüt asgari Ücretin %60 fazlası ödenecektir. (6 Kişi) PERSONEL ÜCRETLERİ: Personele net ödenmesi gereken aylık maaş ve diğer hakkedişler (Yemek, yol vb.) İdare tarafından yüklenicinin hakkedişi ödenmesine müteakip en geç iki iş günü içerisinde yüklenici tarafından personellerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Yükleniciye ödenen I. hak ediş hariç diğer hakedişler yükleniciye ödenmeden önce yüklenici bir önceki ayın onaylı banka listesini ödeme evrakları ile birlikte muhasebe ile muayene kabul heyetine ibraz edecektir. Bu maddeye uyulmaması halinde idare gerekli gördüğü takdirde personellerin hakedişlerini kendisi banka hesaplarına aktaracaktır. Yüklenici firma, personelin aylık bordrolarını rahatlıkla görebilecekleri bir yere asmak zorundadır. 3

4 HAKEDİŞ ESNASINDA İSTENEN BELGELER: 1- Maaş Bordrosu 2- Onaylı Sigorta Prim Cetveli 3- Banka Ödeme Listesi 4- Banka Dekontları YEMEK,YOL VE GİYECEK GİDERLERİ. İstekli tarafından personele yemek ve yol giderleri 26/1 ay üzerinden hesaplanacak nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. 1 yıllık giyim bedeli ayni olarak teknik şartname hükümlerine göre karşılanacaktır. Yemek ve yol giderleri aylık bordroda gösterilecek olup aylığı ile birlikte personelin banka hesabına yatırılacaktır. Yemek günlük brüttutar her bir bakım elemanı ve mühendis için:5,00 TL/Gün(26 gün/1ay) Yol ücreti günlük olarak her bir bakım elemanı ve mühendis için:5,00 TL/Gün(26 gün/1ay) İŞ SAATLERİ: a) Çalışma saatleri resmi tatil günleri haricinde 4857 sayılı iş kanuna göre haftalık 45 saat olup üçlü vardiya şeklinde olacaktır.bakım Elemanlarının bir saat ara dinlenmesi hizmetleri aksatmayacak şekilde saatleri arasında yapılacaktır. Ancak; Çadırkent yerleşkesinin hizmetleri 24 saat kesintisiz devam etmesi gerektiğinden Çadırkent yerleşkesinin çalışma düzenine göre bazı çalışanlara vardiya uygulanabilir. Eksik çalışılan saatler idarenin uygun gördüğü gün ve saatlerde telafi çalışması yaptırılarak tamamlattırılacaktır. Çalışma saatleri idare tarafından düzenlenir. Haftalık izin günü, aylık listeler halinde hazırlanan cetvellerde belirtilen günlerde birim sorumlusunun bilgisi dahilinde kullanılır.vardiyalar aylık olarak hazırlanır ve idarenin onayına sunulur. Vardiyada iş kanuna muhalefet olması durumunda yüklenici sorumludur b) Yemek molası çalışma saatleri içindedir. Ayrıca yemek saatinde hizmet kesintiye uğratılamaz Çadırkent yerleşkesi terk edilemez. c) Yüklenici 6 Bakım Elemanı ve 1 mühendisi bilfiil çalıştıracak olup rapor ve ücretsiz izin gibi nedenle çalışmayan Bakım Elemanı ve Mühendisin yerine yedek olarak Bakım Elemanı /Mühendis temin edecektir. Böylece işlerin aksaması bu sayede önlenmiş olacaktır. Bu yedek Bakım Elemanı ve Mühendisin yukarıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. Mühendisin yapılan bakım ve onarım işi esnasında (Haftalık, Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık ve Yıllık) mutlaka işin başında olması sağlanacaktır. d) Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma: Çadırkent yerleşkesinin 24 saat kesintisiz hizmet veren kurum olması sebebiyle kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde de hizmet alımı kapsamındaki işler devam ettirilecektir. Bu bağlamda iş süresi müddetince toplam 14,5 gün olan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de normal vardiya sistemine görebakım Elemanı çalışacak ve kendilerine İş Kanunun 47.Maddesi gereğince ödeme yapılacaktır. Yüklenici personeli 4857 Sayılı İş Kanuna göre çalıştırmakla mükellef olup Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2002/5037 Sayılı (Hizmet Alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar) kararının tarih 4

5 ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2004/72221 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik 8.Maddesine göre fiyat farkı verilecektir. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak katma değer vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.yüklenici çalıştırdığı tüm elemanlarının SGK ve diğer kurumlar ile ilgili tüm mali ve hukuki konularda tüm sorumluluk YÜKLENİCİYE ait olup idarenin herhangi bir yükümlülüğü yoktur YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1.GÜN 01 OCAK PERŞEMBE ULUSAL EGEMENLİK 1.GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE VE ÇOCUK BAYRAMI EMEK VE 1.GÜN 01 MAYIS CUMA DAYANIŞMA GÜNÜ ATATÜRKÜ ANMA 1.GÜN 19.MAYIS SALI GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RAMAZAN BAYRAMI 1/2 GÜN 16 TEMMUZ PERŞEMBE ARİFESİ RAMAZAN BAYRAMI 1.GÜN 17 TEMMUZ CUMA RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN 18 TEMMUZ CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3.GÜN 19 TEMMUZ PAZAR ZAFER BAYRAMI 1.GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 1/2. GÜN 23 EYLÜL ÇARŞAMBA ARİFESİ KURBAN BARAMI 1.GÜN 24 EYLÜL PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 2.GÜN 25 EYLÜL CUMA KURBAN BAYRAMI 3.GÜN 26 EYLÜL CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 4.GÜN 27 EYLÜL PAZAR CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM ÇARŞAMBA PERŞEMBE e) Bakım/Onarım Personellerine Verilecek Olan Elbise: Yüklenici çalıştıracağı bakım onarım hizmet işlerine idare tarafından bakım elemanlarına idare tarafından teknik özellikleri aşağıda belirtilen yazlık ve kışlık iş elbiselerinden her bir bakım sorumlusu/mühendis 1 er tane olmak üzere toplam iki adet verecektir. Kışlık olanlar işe başlama tarihinden itibaren üç(3) iş günü içeresinde yazlık olanlar ise bakım onarım hizmet personeline ayni olarak verilecektir. Giyecek ücreti teklif fiyatına dâhildir. Personelden hiçbir ad altında ücret talep edilemez tespiti halinde idare sözleşmeyi tek taraflı fesh eder. Yüklenici buna itiraz edemez. 5

6 KIYAFET (TEKNİK ÖZELLİKLERİ) SIRA CİNSİ MİKTARI 1 Bakım personeli ve bakım sorumlusu ayakkabısı yazlık 7 çift Havalandırma delikli Süet deri Kompozit burun koruyucu olmalı Delinme dirençli Kompozit tekstil ara taban olmalı Şok emicili ve kaymaz taban olmalı PU Doğal Kauçuk yalıtkan Taban olmalı 3000C sıcaklığa dayanıklı HRO taban olmalı Standartlarına göre Volt a dayanıklı taban olmalı EN344 e göre 500 Volt a dayanıklı olmalı Terleme ve aşınma dirençli iç astar olmalı %100 metal içermeyen yapı. olmalı CE, EN345 belgeli 2 Bakım Personeli ve bakım sorumlusu Ayakkabısı Kışlık 7 Çift WRU deri Kompozit burun koruyucu Delinme dirençli Kompozit tekstil ara taban Şok emicili ve kaymaz taban PU Doğal Kauçuk yalıtkan Taban 3000C sıcaklığa dayanıklı HRO taban Standartlarına göre Volt a dayanıklı taban EN344 e göre 500 Volt a dayanıklı Terleme ve aşınma dirençli iç astar %100 metal içermeyen yapı. CE, EN345 3 TEİAŞ personelin kullandığı standartlarda sağlanan ceket, pantolon, iş tulumu 4 Çizme 7 takım 7 adet Su geçirmez Diz boyunda 6

7 5 Bas konuş telsiz 7 adet En az 12 Km'ye Kadar Görüşme Mesafeli En az 8 Kanal En az 121 alt kanal Titreşimli Uyarı (VibrAlertTM) Sesli otomatik gönderme (VO) özelliği 10 Kanal Hafızalı İkili kanalı aynı anda izleme İnterkom özellikli Anlaşıldı / Doğrulama Sinyali (açık/kapalı) Aydınlatmalı LCD Ekran Tarama (ana ve alt kanallar) Kulaklık, mikrofon, şarj girişi Pil seviyesi göstergesi Tuşlama Tonu (açık/kapalı) Tuş Kilidi İzin/Ruhsat ve Kullanım Ücreti Gerekmez olmalı 6 Standart tip iş ceket, pantolon, iş tulumu 7 Takım Tablo 2 /İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME LİSTESİ NO AG-Malzeme Listesi ve OG Malzeme Listesi 1 AG İzole Eldiven 2 Mekanik İş Eldiveni 3 Baret 4 Gözlük 5 Emniyet Kemeri (Paraşüt Tipi) 6 El Feneri 7 Yağmurluk 8 KKD Çanta 9 Altı Kauçuk İzoleli İş Ayakkabısı ve Altı Kauçuk İzoleli Bot. 10 İş Elbisesi 11 AG eldiven 12 YG Eldiven 13 YG Çizme 14 Yüz Vizörü 15 Kilit+İsimlik. 7

8 16 Bıçaklı Sigorta Elçiği 17 YG Dedektörü 18 AG Dedektörü 19 Uyarı Levhaları 20 Lenteleme Halat ve Çatalları 21 İlk Yardım Çantası (Araç) 22 Yangın Tüpü(Araç) 23 İş Elbisesi (Arka Dayanıklı Kıyafet) Çadırkent yerleşkesi elektrik hatlarında (AG-OG- YG trafo, Pano, aydınlatma, kompanzasyonvb. tüm bakım onarım işleri) çalışacak tüm personelin gerekli yönetmelikler gereği kullanacağı iş kıyafetleri ve ekipmanlarıyüklenici tarafından temin edilecektir. Bu kıyafetler kamu kurum ve kuruluşlarındaki kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır. Yükleniciden istenilen kıyafet ve demirbaş malzemeleri zamanında standartlara uygun tam ve sağlam olarak temin edilip, muayene kabul komisyonun teknik şartnameye uygun olduğunu kontrolünden sonra göreve başlatılacaktır. Bakım onarım personeli ve bakım sorumlusuna verilecek kıyafet yukarıdaki listede miktarı ve özellikleri yazılı olan kıyafetlerin tamamı yüklenici tarafından karşılanacak, bakım onarım personeline ve bakım sorumlusuna mevsimine göre imza karşılığında verilecektir. Bu imzalı belgeler idareye teslim edilecektir. Verilen kıyafetler kesinlikle yeni ve yukarıda belirtilen özelliklerde olacaktır ARAÇ: Yüklenici personelin verimli çalışması amacıyla 4x4 veya 4x2 arazi aracı tahsis edecektir. Tahsis edilecek olan aracın tüm masrafları dahil yükleniciye ait olacaktır. Aracın yaşı, sözleşme imzalandığı tarihten işin bitim tarihine kadar en fazla 5 yaşında olacaktır. Araçlarda Likit Petro Gaz (LPG) bağlantısı kesinlikle kullanılmayacaktır. Araç Kamp İçi ve Kamp Dışında meydana gelebilecek her türlü elektrik arızasına müdahale edecektir. 2.6 BAKIMDA UYULMASI GEREKEN STANDART VE YÖNETMELİKLER: Yüklenici yapacağı bakımları konuları itibari ile aşağıdaki standartlarda yapabileceğini belgelendirmek zorundadır. a) Anahtarlama ve kontrol cihazları için ilgili standart : TS b) Transformatörler için ilgili standart : TS c) Teknik Servis için ilgili standart : TS d) Elektrik Panoları için ilgili standart : TS UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER: a)elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, b)iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, c)elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, d)ilgili TEDAŞ Mevzuatının En Güncel Hali, e)elektrik Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu yönetmelik ve tanımlar 8

9 f) Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri işletme sorumluluğu g) Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, h) Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği ı)çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi, i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektrik işleri teknik şartnamesi. 3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: 3.1.Yüklenici firma, Viranşehir Konaklama Tesisinde bulunan şebeke sokak aydınlatma, kompazasyon, panolar,tümtrafoların OG-AG-YG vecırcıp Trafo Merkezi enerji hatlarına ait panoları ve beslediği mahallerinbakım onarımsorumluluğunualacaktır. Yüklenici idare ve kontrol heyeti bilgisi ve onayı dışında üstlendiği sorumluluğu başkasına devredemez Bakım sorumluluğu yüklenici firmada tam gün esasına göre çalışan belge sahibi mühendis tarafından üstlenilecektir. 3.3.Yüklenici çıkabilecek olası sorunları, arızaları önceden bildirmeye yönelik çalışmalar yapmak, idareye bildirmek ve teknik açıklamaları yapmakla yükümlü olacaktır Bakım konusu kapsamında kullanılacak araç-gereç yüklenici tarafından karşılanacaktır Arıza durumunda veya arızaya sebebiyet verecek durumlarda ihtiyaç duyulan onarıma esas malzemeler idare tarafından karşılanacaktır Yüklenici yapılacak işler sırasında kontrol heyetinin vereceği talimatlara uymak zorundadır. 3.7.Mecburi hallerde bakım onarım işleri yüklenici ile idarenin karşılıklı mutabakatı ile sağlanacaktır Her bakımda alınan notlar ve düzenlenen raporlar, bakım öncesi gözden geçirilecek ve varsa sonraki bakım sırasında yapılacak onarım hazırlıkları önceden yapılacaktır Yüklenici mesai saatleri içinde ve dışında oluşabilecek arızalar için gerektiği durumlarda takviye personel görevlendirecektir Bütün bakım ve onarımlarda ortaya çıkan arızalı parça veya malzeme yüklenici firma tarafından kontrol heyetine bildirilerek, tutulacak tutanak ile iade edilecektir Yüklenici firma teknik personeli veya bakım elemanları yüklenici firmada çalıştıklarını gösterir yetkili eleman tanıtım kartı ile birlikte bakım ve onarım mahalline geleceklerdir Yüklenici idarenin güvenlik açıdan veya teknik açıdan uygun görmediği personeli değiştirmek zorundadır. Yüklenici tarafından çalıştırılacak tüm personeller uygulanan kural ve talimatlara uymak zorundadır Bakım sorumlusu yaptıkları kontrol sonucu çıkardıkları ihtiyaç listesinde firmalar arası rekabeti engelleyecek şekilde marka belirtemez yalnızca ürünlerin IEC, TSEK ve EN normlarına uygunluğunu belirtebilir. Bakım için kullanılacak malzemelerin en az TSE belgesine sahip olması istenilecektir. 9

10 3.14. Yüklenici firma bakım ve onarım için istediği malzemeleri doğrudan temin limitleri içerisinde ise en az 15 (onbeş) gün önceden, doğrudan temin limitleri dışında ise en az 45 (Kırkbeş) gün önceden malzeme ihtiyaç listesini ve malzemenin teknik özelliklerini kontrol heyetine teslim edecektir. Alınan malzemenin yüklenici tarafından nerede kullanıldığı karşılıklı imzalanarak tutanak altına alınacaktır Mevcut Trafolarda yapılması gereken testler yüklenici tarafından yapılacaktır. Bakımın yapılacağı (Sözleşme süresi içerisinde) süre içinde tüm trafoların yağ testleri, trafolardan ayrı ayrı yağ numunesi alınıp, kontrol teşkilatının onayladığı,trafo fabrikasında yaptırılacak yağ testi sonucu, renk, tortu,koku ve delinme gerilimleri tespit edilip, ortalama delinme gerilimini ve yapının genel olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren yağ test raporları kontrol heyetine teslim edilecektir. Trafolarda yağ değişimi gerekirse yağ idare tarafından karşılanacaktır Bakım kapsamında yer alan tüm mahallerdeki gerekli montaj, boya ve yenileme dahil tüm Bakım Elemanı masrafları yüklenici firmaya aittir Yüklenici acil durumlarda müdahale için gerekli asgari malzeme ihtiyacını depolamak üzere yer isteyebilecektir.imkanlar dahilinde yüklenicinin bu isteği karşılanmaya çalışılacaktır. Yüklenici bakım programında yapacağı bakımları EMO nun kodlu bakım yönergesi ekindeki bakım programı çerçevesinde yapacaktır Bakım sırasında tesis ve cihazlarda meydana gelebilecek hasar ve bozulmalarda tamamen yüklenici sorumludur Hizmet esnasında meydana gelen kaza/ kazalarda dolayı ödenecek tazminat ile her türlü tedavi gideri yükleniciye aittir Yüklenici İş Kanunu, SGK kanunu ve diğer çalışma yasaları ile bunlara bağlı olarak çıkarılan ve çıkarılacak olan alt mevzuata işverene yüklenen tüm yasal sorumlulukları yerine getirecektir.yüklenici tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinde dolayı, idari, adli ve fiili olarak idarenin uğrayacağı tüm zararları yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici tarafından çalışma esnasında gerekli koruma önlemlerinin alınmaması sebebiyle, elektrik sisteminde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenicinin bakım onarım kapsamında sorumluluğunda olan tesisat ve teçhizatın, bakım, tamir ve onarımının teknik şartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, kontrol heyeti tarafından istenildiği anda kontrol edilecektir. Kontrol heyeti tarafından tespit edilen yüklenicinin sorumluluğuna yönelik kusur ve noksanları, verilecek süre içerisinde yüklenici tamamlamak zorundadır Yüklenici, kontrol Heyeti tarafından istenilen teknik hususlara ve enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca yayımlanmış Kuvvetli Akım Elektrik Dağıtım Tesisatının Bakımı, İşletmesi ve Tesisine Dair Şartname Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasasında Perakende Satış sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile diğer mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değişikliklere uymak zorundadır. 10

11 3.24. Yükleniciden kaynaklanan bir hata ve eksiklikten dolayı çadırkent yerleşkesine resmi kuruluşların ceza uygulaması halinde ceza aynen yükleniciye yansıtılacaktır. Yüklenici verilen bu cezayı ödememekte ısrar etmesi halinde hakkedişinden hakkedişi yetmediği takdirde kesin teminat veya ek kesin teminatından kesilecektir Yüklenici faaliyetlerinden her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan tüm personel ile ilgili doğabilecek mükellefiyetler, ücret vergi SGK primi tüm yasal haklar tamamen yükleniciye aittir Çalışan personelin kurum ortamında uyum sağlayamadığı veya yaptığı işlerde hataları azami olarak (3 Kez) tutanakla tespit edildiği takdirde iş akdi derhal feshedilecektir. Yürürlükteki iş kanunu gereği iş akdinin feshinden kaynaklanan tazminat ve haklardan idare sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici çalışan personelin tüm haklarını(kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili vb. karşılamak zorundadır. Bununla ilgili olarak sözleşme imzalanması aşamasında idareye taahhütname verilecektir Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11. Maddesine istinaden, İdare ve kontrol teşkilatı, yüklenicinden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini kesecektir. Kurumumuz bu hususta doğabilecek hiçbir sorunla muhatap olmayacaktır Yüklenici hizmet konusu işin yapılması aşamasında kendisine teslim edilen her türlü demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve ilişkin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. aksi halde ayni olarak tazminle mükelleftir İşin gereği olarak personelin fazla mesai yapması durumunda idare ek ödeme yapacaktır. İdare resmi, dini tatiller ve bakım onarım sürelerinin uzaması halinde çalışan personeller idareye bildirilmek şartı ile mesai ve Çalışma Kanunun gerektirdiği maddeler çerçevesinde gerekli ödemeleri yapacaktır. Bu çalışmalar için idare yükleniciye yazılı veya faks ile bilgi vermekle yükümlüdür Gerek verilen hizmet esnasında gerekse hizmet haricinde yüklenici tarafından çalıştırılan personelin kasıt veya dikkatsizliği sonucunda idareye, idare personeline ve 3. Şahıslara verecekleri zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır İdare imkanları dahilin de yüklenici firmaya yer tahsisinde bulunacaktır. Ancak yükleniciye özel çadır ofis tahsis etme gibi bir zorunluluğu olmayacaktır İdare kamp içinde işlerin sağlıklı yürümesi açısından gerektiğinde talimatname çıkarabilir; yüklenici ve yüklenici personeli bu talimatnamelere uymak zorundadır. 11

12 3.34. Yüklenici çalıştıracağı personellerin evraklarını yazılı olarak eksiksiz şekilde idareye teslim edecektir. İdarenin incelemesinden sonra uygunluk verilirse personel işbaşı yapacaktır. Personel değişikliklerinde bu durum geçerli olacaktır İdare ihale konusu işlerin tamamında yeni sistem, ek tesis vb. kuruluma ihtiyacı doğması durumunda gerekli malzemeleri temin edecek; kurulum işi ise yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işleri için ücret talep etmeyecektir. 4-BAKIM SORUMLUSU VE BAKIM ELEMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 4.1.Bakım sorumlusu, işletme sırasında ortaya çıkabilecek tesis ve cihaz arızalanmalarında kontrol heyeti veya işletme sorumlusunun çağrısı üzerine mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecek ve sonuçlarını raporlayacaktır. 4.2.Bakım sorumlusu, sözleşmenin imzalanmasının ardından iş veren ve işletme sorumlusunun istekleri doğrultusunda, işletme koşullarına uygun düşecek biçimde bakım programını bir takvime bağlayarak kontrol heyetine sunacaktır. Bakım sorumlusu hazırlayıp işverene sunduğu bakım programına uygulanmasına geçecek, ancak enerji kesimini gerektiren uygulamalarda, bakım öncesinde idare; kontrol heyeti ve işletme sorumlusu ile (gün ve saat konusunda) uzlaşacaktır. İdarece acil yapılması gereken işler bakım sorumlusuna bildirilecektir. Periyodik bakımlarda öncelikle tespit edilen arızalara müdahale edilecektir. 4.3.Bakım sorumlusu her periyodik bakım sonrasında bir rapor hazırlayarak kontrol heyetine sunacaktır. Bu raporun; Yapılan İşler, Ölçme Sonuçları ve Ölçmelerin kritiği, gerekmekle birlikte yapılmayan işler ve nedenleri, bir sonraki bakım periyodunda yapılacak işler için önceden sağlanması gereken malzemeler ve gerekli görülen diğer bilgi ve değerleri kapsayacaktır. 4.4.Bakım öncesinde teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olması ve bakım sonrasında teçhizatın servise alınması ile ilgili işlemlerin işletme sorumlusu tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli eş güdüm, bakım sorumlusu tarafından sağlanacaktır.bakım sorumlusu, yürüttüğü bakım çalışmaları süresince çalıştırdığı elemanların güvenliğinden sorumlu olacaktır KAZA RAPORLARI: Yüklenici meydana gelen iş kazaları ile ilgili SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerine Yasal süre içinde verilmesi gereken raporların bir kopyasını mutlak 48 saat içinde idareye teslim edecektir. Kaza ile ilgili sonuçları bildirecektir. Yüklenici hizmetlerle ilgili vukuu bulan ve kişiye mal yada cana zarar verebilecek yada yaralanma veya ölüme sebebiyet verecek her türlü kazaya ilişkin idare tarafından talep edilecek detayları içeren raporları idareye sunacaktır. Ayrıca söz konusu kazalar telefon, faks vb. derhal idareye yada idare tarafından tayin edilecek. Sorumluya derhal bildirilecektir. 5-BAKIMLA İLGİLİ HUSUSLAR: Bakım sorumlusu bakımlarını aşağıda listelenen kriterlere ve bakım formlarına göre yapmak zorundadır. Aksi takdirde bakımların zamanında ve yeterli seviyede yapılmamasından dolayı doğacak hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici sözleşme imzalamasına müteakip tablolarda belirtilen güç trafolarının, kök binanın, dağıtım panolarının, enerji nakil hatlarının, kompanzasyon sisteminin ve aydınlatma şebekesinin belirtilen günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 1 yıllık bakımlarını en geç 2 ay içerisinde tamamlayacak şekilde program oluşturacaktır. Yüklenici yapacağı ölçümler, testler ve bakımlar ilgili yönetmeliklerin standartlarına uygun olacaktır. İdareye yapılan bakımlarla ilgili rapor sunacaktır. Kontol Teşkilatı yüklenicinin bakım ve onarımlarda eksiklik veya yanlış uygulamalarını tespit etmesi 12

13 durumunda yükleniciyi 1(bir) kez yazılı olarak uyaracaktır. Aynı durum tekrarlanması halinde cezai müeyyideler uygulanacaktır GÜÇ TRAFOLARI Çadırkent yerleşkesinde kurulu bulunan 55 adet 400 kvalık ve 1 adet 160 kvalık trafoların bakımları ve onarımları yüklenici tarafından yapılacaktır. Trafoların periyodik olarak genel kontrolleri yapılacaktır. Arızalı trafoların değişimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Trafolarda yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-3) TRAFOLARDA YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELER: Tablo (3) S.N TRAFOLARDA YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN YAPILACAĞI ZAMAN PERİYOTLARI KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK 1 Trafo üzerine bulunan bağlantıların kontrolü ve izolatörlerinin temizlenmesi (izolatörler, Ø8 bakır, buşing bağlantıları, trafo cıvataları) 2 Trafo yağ testlerinin yapılması 3 İşletme koruma ve parafudr topraklamalarının ölçülmesi 4 Trafo dış boyalarının gözden geçirilmesi 5 Yağ kaçaklarının tespit edilmesi 6 PrimerSekonder normal dirençlerinin ve yalıtım dirençlerinin ölçülmesi 7 PrimerSekonder dönüştürme oranlarının ölçülmesi 8 Trafo direği, trafo traversi, trafo balkonunun gözle muayenesi 9 Seksiyoner İzolatörleri, kontakları ve ayar kontrollerinin yapılması 10 Parafudrun gözle muayenesi ve temizliği 11 Çıkış voltajları ve akım değerlerinin kontrolü 5.2 KÖK BİNA KÖK BİNA YERİNDE PERİYODİK OG KESİCİ BAKIM VE TESTLERİ Çadır kent yerleşkesi bünyesinde bulunan giriş hücresi,ölçme hücresi ve çıkış kesici hücresi modüllerinden oluşan SF6 Gazlı kesici kök binanın bakımları, arıza giderme ve kontrolleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır Yüklenici firma, gerekli test ve ölçümleri yapacaktır. Ölçüm ve testler için gerekli araç ve tesisatı kendisi temin edecektir. Uygun olmayan sonuçlar tespit edildiğinde bu sonuçları uygun değerlere getirmekle yükümlüdür. 13

14 Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakiben kök binanın bakımını ve işletmesini üzerine almış olacaktır Aşağıdaki tabloda kök bina periyodik OG kesici bakım ve testleri ve yapılacağı zaman periyotları belirtilmiştir. İdare bu bakım periyotlarını gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirebilecektir Kök binada meydana gelen bütün arızalar yüklenici firma tarafından giderilecek olup ihtiyaç duyulan yedek parçalar idarece temin edilecektir. Kök binada periyodik olarak yapılacak ogkesici bakım ve testleri ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-4) BAKIM VE TESTLERİN YAPILACAĞI ZAMAN PERİYOTLARI KÖK BİNA YERİNDE PERİYODİK GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK OG KESİCİ BAKIM VE TESTLERİ S.N OG KESİCİ BAKIMI 1 Fiziksel ve mekanik durumunun incelenmesi 2 İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak çalışma mekanizması üzerindeki mekanik aksam kontrolü 3 Yalıtkan parçaların temizlenmesi 4 Tahrik mekanizmasının gözle kontrolü, 5 Mekanizma bakımının yapılması, 6 Kesici temizliğinin yapılması. 7 Bağlantılarının sıkılığının kontrolü 8 Geçiş kontaklarının ve mekanik aksamın yağ kontrolünün yapılması 9 Kesici içi elektrik aksamının kontrolü.(bobin,yardımcı kontak v.s.) 10 OG Hücre temizlikleri 11 Akım ve gerilim trafolarının kontrolleri OG KESİCİ TESTLERİ 1 Kontak geçiş direnci testi 2 İzolasyon testi (5000V MEGER İLE) 3 Kesici açma zamanının ölçülmesi 4 Kesici kapama zamanının ölçülmesi 5 2 kv kesici kaplaj testi 6 Primerden röle testi 14

15 7 Yük ayrıcılı hücrelerde kontak geçiş testi. 8 Yerinde müdahale edilebilecek arıza problemlerinin giderilmesi. 9 Kök binanın topraklamalarının ölçülmesi 10 Akım ve gerilim trafolarının testleri 5.3. DAĞITIM PANOLARI Panoların kontrolleri haftalık yapılacaktır. Akım gerilimi değerlerini ölçme, bara, kablo başlığı, Termik Manyetik ŞalterveMultimetreler kontrollerinden oluşmaktadır. Her pano bakımı rapor edilecektir. Dağıtım panolarında yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-5) KONTROL VE İNCELEMELERİN YAPILACAĞI ZAMAN DAĞITIM PANOLARINDA PERİYODU YAPILACAK GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK KONTROL VE S.N İNCELEMELER 1 AG panosunda kullanılan tüm gereçlerin bağlantıları gözden geçirilir (baralar, izolatörler, şalt malzeme) gevşek bağlantılar varsa sıkılır. 2 Enerji verilmeden önce izolasyonmegeri ile kısa devrenin olup olmadığı kontrol edilir. 3 Pano kapak contalarının mevcut olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilir. 4 Ortam nemli ise nem alıcıların temini ve montajı sağlanmalıdır. 5 Panoların rahat açılıp kapatılabilmesi, kilitlenebilir olması kontrol edilir. 6 Panoların iç ve dış temizliği yapılır. İç temizlik yüksek vakumlu emiciler ile yapılacaktır. 7 Panoların sac ve profil kısımlarının küflenen parçaları zımpara ile temizlenir. Astar ve yağlıboya ile tekrar boyanır. 8 Pano üzerindeki uyarı levhaları kontrol edilir, eksik varsa tamamlanır. 9 Ölçü aletlerinin kadranları, koruma kapakları, iletken bağlantıları kontrol edilir. 10 Ölçü aletlerinin gösterdikleri değerler kontrol edilir. 15

16 11 Bakır baralar, baraların mesnet izolatörlerine tutturuluşları, gevşeklikleri kontrol edilir. Gevşeklik varsa sıkıştırılır. 12 Bara üzerindeki ekler kontrol edilir. Ek temaslarına bakılır. 13 Bara mesnet izolatörünün cıvataları sıkıştırılır. Çatlayan veya kırılan izolatörler değiştirilir. 14 Akım trafolarının iletken bağlantıları ve tespit cıvataları sıkıştırılır. 15 Akım trafolarının dış kılıfları gözle kontrol edilir. Çatlama veya erime gibi bozulmalar varsa değiştirilir. 16 Termik manyetik şalterlerin ve sigortaların İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır. 17 Faz akımları, faz-faz ve faz-nötr gerilimlerinin ölçülmesi 5.4 ENERJİ NAKİL HATTI (ENH) Cırcıp Trafo Merkezinden Viranşehir Çadır Kent Konaklama Tesisi içindeki bütün havai hatlarının sorumluluğu yüklenicide olacaktır Enerji nakil hattında arızaya mahal verecek eleman yüklenici firma tarafından idareye bildirilerek gerekli müdahale yapılacaktır AG-OG nakil hatlarının kontrolleri periyodik olarak haftalık yapılacaktır. Kamp dışında bulunan enerji nakil hattının ve yer altı LPE kablolarının hat takip kontrolleri aylık yapılacaktır. Enerji nakil hatlarında yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-6) S.N ENERJİ NAKİL HATTINDA YAPILACAK ENERJİ NAKİL HATTINDAYAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN ZAMAN PERİYODU KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALK YILLIK 1 İzolatör kontrolünün yapılması 2 Direk kontrolünün yapılması 3 Travers kontrolünün yapılması 4 Sehim kontrolünün yapılması 5 Kamp dışında bulunan enerji nakil hattının ve yer altı LPE kablolarının hat takip kontrollerinin yapılması 5.5. KOMPANZASYON AFAD Viranşehir Çadır Kent Konaklama Tesisi bünyesinde bulunan 55 adet 400 kvalık trafoya ve 1 adet 160 kvalık trafoya ait kompanzasyon panosunun bakım onarım işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Tesise ait elektronik sayaç üzerinden uygun cihaz ve yazılımlar 16

17 kullanarak online takibi yapılacaktır. Sistemlerin aktif, çalışır vaziyette hizmet vermesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır. a) Çadırkent konaklama tesisimizde bulunan tüm kompazasyon panolarının çalışmasını gösteren çırçıp TM deki elektronik kombi sayacımızın optik portuna bağlı durumlarına göre her gün veya gün aşırı (aktif reaktif kapasitif ve indüktif değerler kontrol edilerek tolerans değerler sınırları içerisinde olması sağlanacaktır.) yapılan bu kontroller rapor edilecek ve sonuçlar idareye rapor halinde iletilecektir. b) Aylık yapılacak olan fiziki kontroller sırasında sistemde arızalı olduğu tespit edilen herhangi bir parça yenisi ile derhal değiştirilerek, sistemin sağlıklı hizmet vermesi sağlanacak, arızalanan parçanın arıza nedeni araştırılacak ve rapor halinde idareye bilgi verilecektir. c) Kompazasyon panolarının üzerinde bulunan tüm ekipman bağlantıları kontrol edilecek, gerekli olan durumlarda müdahale edilecektir ve tüm panoların genel temizliği yapılacaktır. Pano temizliğinde vakum emiciler kullanılacaktır. d) Kondansatörlerin kapasitekontrolleri yapılacaktır. e) Yüklenici düzenli olarak her ay kuruma gelen elektrik tüketim faturasının birer fotokopisini idareden temin edecek, aktif reaktif, indüktif ve kapasitif değerlerin kontrollerini yaparak, aktif tüketim dışında yasal sınırları aşan tüketim bedelleri varsa nedeni araştırılacak gereği ivedi olarak yapılacaktır, bu konuda idareye rapor sunulacaktır. f) Enerji verimliliği çerçevesinde tesisimizdeki tüm panolar düzenli olarak takip edilecek, varsa yük artışları idareye bildirilecek, yük artışları mevcut kompazasyon sistemlerinin kapasitesi üzerine çıkış gösteriyorsa idareye derhal yazılı rapor verilerek, ek sistemler yapılması sağlanacaktır. g) Çadır kent yerleşkesinde yeni kurulumlar olması durumunda idare gerekli malzemeyi temin edip kurulum yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma herhangi bir bedel talep etmeyecektir. h) Kontrol yetkilisinin online takip yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre tahsis edilecektir. Enerji nakil hatlarında yapılacak kontrol ve incelemeler ile yapılacağı zaman periyotları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo-7) S.N KOMPANZASYON PANOLARINDA YAPILACAK KOMPANZASYON PANOLARINDA YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN ZAMAN PERİYODU KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK 1 Çırçıp TM deki elektronik kombi sayacımızın optik portuna bağlı durumlarına göre her gün veya gün aşırı aktif reaktif kapasitif ve indüktifdeğerleronline olarak kontrolü 2 Kompanzasyon fiziki kontroller sırasında sistemde arızalı parça olup olmadığı kontrolü 3 Kompazasyon panolarının üzerinde bulunan tüm ekipman bağlantıları kontrol edilecek, gerekli olan durumlarda müdahale edilecektir ve tüm panoların genel temizliği 4 Kapasite kaybına uğrayan kondansatörler tespiti ve değişimi 17

18 5 Harmonik değerlerin takibi. 5.6 AYDINLATMA ŞEBEKESİ Çadırkent tesisi ve çevresinde bulunan aydınlatma şebekesinin bakımı, arıza giderme işleri yüklenici tarafından yapılacaktır Yüklenici,aydınlatma direklerinin ve armatürlerin kontrolleri düzenli olarak yapacaktır Yanmayan armatürlerin tespiti periyodik olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır Yüklenici firma,fotosel devrelerinin kontrolleri ve ayarları düzenli olarak yapacaktır Kontaktörlerin sigortalarının ve bağlantılarının kontrolü yüklenici firma tarafından yapılacaktır Yüklenici, armatür aydınlatma açılarının kontrolü düzenli olarak yapacaktır.(tablo 8) S.N AYDINLATMA ŞEBEKESİNDE YAPILACAK AYDINLATMA ŞEBEKESİNDE YAPILACAK KONTROL VE İNCELEMELERİN ZAMAN PERİYODU KONTROL VE İNCELEMELER GÜNLÜK HAFTALIK YILLIK 1 Aydınlatma direklerinin ve armatörlerinin kontrolü 2 Yanmayan armatürlerin arızalarının tespiti 3 Fotosel devrelerinin kontrolleri ve ayarları 4 Kont aktörlerin sigorta ve bağlantılarının kontrolü 5 Armatür aydınlatma açılarının ayarlanması 6.CEZAİ MÜEYYİDELER: 6.1 Yüklenici iş yerinde devamlı olarak bulundurması gereken elektrik teknikeri veya teknisyeni için iş başında bulundurmadığı takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza uygulanacaktır. 6.2 Elektrik mühendisi yada elektrik yüksek mühendisinin bakım zamanı yada kontrol teşkilatının yazılı olarak istediği tarihlerde Çadırkent yerleşkesi sorumluluk sahasında bulunmadığı takdirde yüklenici bakım sorumluluğu kapsamında yapması gereken periyodik bakımları zamanında (Haftalık, aylık 6 aylık ve 12 aylık periyotlarda olmak üzere) yapmaması durumunda sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza uygulanacaktır maddelerinde belirtilen aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak üç defa olması durumunda ön görülen ceza uygulanarak, 4735 sayılı kanunun 20. Maddesinin b bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. 6.4İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir. Geçtiği takdirde iş akdi feshedilecektir. 6.5Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması durumunda cezalar 18

19 yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsaek kesin teminat gelir kaydedilir. Ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 6.6 Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı kanunun 25. Maddesinde sayılı yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 6.7 Arızalı sistem idareye sunulan belirtilen süre içinde tamir edilmez veya tamiratın uzama gerekçesine ilişkin belge düzenlenmez ise onarım yapılmadığı her gün için günlük 500 türk lirası ceza kesilir. 6.8 Yüklenicinin aydınlatma ve elektrik sistemlerine ilişkin arızlara ihbar saatinden itibaren en fazla 1(Bir) saat içinde müdahale etmediği tespit edilirse bakım onarım günlük ücreti 500 türk lirası ceza kesilir. 6.9 Yüklenici tarafından işe başlama tarihinden itibaren ilk üç iş günü içerisinde çalıştırılacak olan personele iş kıyafetleri teslim edilmesi gerekmekte olup teslim edilmeyen her gün ve her bir personel için yüklenicinin ilk hak edişinden 250 TL kesinti yapılacaktır. (Örn. İki gün geç teslimde(7 Personel 250,00 TL x2 gün)=3500,00 TL Hak Edişinden kesilecektir.) Yüklenici yukarıda sayılan demirbaş malzemelerini işe başlama tarihinden itibaren ilk üç iş günü içerisindeçalıştırılacak olan personele imza karşılığında teslim edecek olup, imzalı teslim belgelerini idareye teslim edecektir. Teslim etmediği her gün için günlük 500 TL hakkedişinden kesilecektir. 6.10Cezalar düzenlenecek ilk hakkedişten, hak ediş olmadığı veya yetmediği takdirde teminatından kesilir. 6.11Yüklenici teknik şartnamede model ve niteliği belirtilen aracı çalıştırmak zorundadır. Her hangi bir arızadan dolayı aracın çalışmaması halinde yüklenici aynı model ve nitelikleri sahip yeni bir aracı aynı gün içinde temin edecektir. Bu hususlara uyulmaması halinde geciken her gün için 250,00 TL Ceza kesilecektir. Aracın çalışmadığı her gün için dc aynı ceza uygulanacaktır. 6.12Teknik şartnamenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda sözleşme bedelinin % 1 oranında ceza uygulanacaktır İdarenin yüklenicinin takip eden aylık hakkedişini yüklenicinin banka hesabında belirlenen bloke etmeye, bloke edilen miktarın ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesini sağlamaya, ayrı gerektiğinde personellin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkili olduğuna dair yazılı beyanın sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir TEDAŞ ve DEDAŞ Elektrik dağıtım Aş. Tarafından gönderilen faturalar üzerinde reaktif (Endüktif ve Kapasitif) elektrik tüketimi bedeli yer alır alır ise ve TEDAŞ/DEDAŞ tarafından resmi olarak doğrulandığında (İdareye Gelen Viranşehir Konaklama tesisi elektrik tüketim faturalarında endüktifyadakapasitif ceza bedeli yansır ise bunu yüklenici kabul eder.) yüklenici bu bedeli son ödeme tarihine kadar TEDAŞ/DEDAŞ a ödeyerek, makbuzunu idareye teslim edecektir. Fakat yüklenici idarenin yükleniciye karşı sözleşme maddelerinde belirtilen tüm sorumluluklarını yerine getirmesi ve bilgilendirilmesi halinde faturaya ceza yansıdı ise ödemeyi taahhüd eder. Yüklenicinin yukarıda belirtilen durumlarda faturayı ödememesi halinde fatura idarece yatırılıp, yüklenicinin ilk hakkedişinden kesilir. 6.15Uyuşmazlık hallerinde Viranşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İDARE Dr.Huzeyfe CİTER Viranşehir Kaymakamı YÜKLENİCİ 19

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı)

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) Madde 1) TANIMLAR : a. ĠĢin Tanımı : İş, Afyonkarahisar Merkezde bulunan, Afyon Kocatepe Üniversitesine

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1. Hizmetin Tanımı, Kapsamı ve Süresi: Temin edilecek hizmet, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr Manevra: Sistemin tamamını veya muhtelif kısımlarını gerilim altına almak veya gerilimsiz duruma getirmek için

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

MEDAŞ NİĞDE AMBARINDAKİ 342 ADET TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEDAŞ NİĞDE AMBARINDAKİ 342 ADET TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ MEDAŞ NİĞDE AMBARINDAKİ 342 ADET TARIMSAL SULAMA TRAFOSUNUN TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş bünyesindeki Niğde Ambarında bulunan 342 adet tarımsal

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Yeni mah. sahil sok. güven apt. no: 14/1 adresinde mukim Protec Bilişim. (Bundan sonra Protec Bilişim olarak anılacaktır.) ile..... adresinde mukim......

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 05/03/2015-10803 Konu : Teklife Davet T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı Matbaa biriminde

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü KOMPOZİT DÖKÜM KALDIRIM SINIR ELEMANI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Kompozit döküm kaldırım sınır elemanı Alımı İşi 4734 sayılı Kamu

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU Bakanlar Kurulunun 26.05.2011 tarih 2011/1812 sayılı kararı doğrultusunda, Birliğimize tahsis edilen 50.000 ton yağlık

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu hususlar TRT Genel Müdürlüğü ORAN Tesislerindeki OG-AG sistem Bakım

Detaylı

Bu Şartnamede; Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden İdare, Firmadan da Yüklenici olarak söz edilecektir.

Bu Şartnamede; Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden İdare, Firmadan da Yüklenici olarak söz edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME KONU İZMİR KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 DÖNEMİ SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE HOBİ AMAÇLI KURSLARIN HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İŞİN KONUSU: Müdürlüğümüz

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme ekte belirtilen 10 Bölüm ve bu bölümler içerisinde yer alan maddelerden oluşmaktadır. Tarafların aralarında karşılıklı okunup anlaşılarak her sayfasının ayrı ayrı

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ İÇERİK Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci Lisanssız Üretim Tesisleri Bağlantı Görüşü Teknik Kriterler Başkent Elektrik Dağıtım

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. MADDE - İŞİN KONUSU. Teşekkülün işyerlerinde 07 yılı içerisinde ihtiyacı

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ZEYİLNAME ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ. İhale kayıt numarası:2013/117596

ZEYİLNAME ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ. İhale kayıt numarası:2013/117596 ZEYİLNAME Televizyon Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü için 17 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan 2013/117596 ihale kayıt numaralı 1 Yıl Süreli Reyting Ölçümü Hizmeti ihaleye ait nin

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARiH 14.03.2016 SAYı TEKLIF SAHIBININ... Ad i Soyad ı/tıcaret Unvan i... Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı