T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir? Dil ve kültür ilişkisi.türk dilinin gelişmesi ve devreleri.ses bilgisi ve Türkçe nin ses özellikleri; ses hadiseleri.imla kuralları.noktalama işaretleri, kelime bilgisi. Şekil yapısı bakımından kelimeler: İsimler, isim çekimi, sıfat, zarf. Zamir ve edatlar ve bunların Türkçe de kullanılışları. Fiiller, fiil çekimi. Türkçe de kelime ve cümle bilgisi.kelime grupları ve cümleler. Kelime ve cümle tahlili. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları. : Anadilin millet hayatındaki yerinin ve öneminin bilincinde olan; anadilinin özelliklerini, işleyiş ve yapısını bilen; gerek sözlü gerekse yazılı olarak Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilen, duygu ve düşüncelerini düzgün ve akıcı aktarabilen gençler yetiştirebilmek. : Muharrem Ergin: üniversiteler için Türk Dili. İstanbul, 1998 Sezai Güneş: Türk dili bilgisi. 3.bs. İzmir, 1997 K.Yavuz-N.birinci- K.Yetiş: Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon dersleri. İstanbul, 1998 Mustafa Özkan: Tarih içinde Türk Dili. İstanbul, Hafta: Dil Nedir? Dilin sosyal bir kurumu olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. 2.Hafta: dil ve Kültür münasebeti. 3.Hafta: Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. 4.Hafta: Türkçe de sesler ve sınıflandırılması; Türkçe nin ses özellikleri. 5.Hafta: Ses birleşmeleri ve Türkçe de görülen belli başlı ses hadiseleri. 6.Hafta: Türkçe de görülen başlıca ses değişiklikleri. 7.Hafta: Türkçe de kelimelerde vurgu. Türkçe ye giren yabancı unsurlar Hafta: İmla kuralları ve uygulamaları Hafta: Noktalama işaretleri ve uygulaması. 11.Hafta: Kelime bilgisi. Ses yapısı bakımından kelimeler. Heceler. 12.Hafta: Şekil yapısı bakımından kelimeler: kökler ve ekler. 13.Hafta: Türkçe de yapım ekleri. 14.Hafta: Mana veya vazife bakımından kelimeler: İsimlerin Türkçe de kullanılışı; isim çekimi. : OZD 102 YABANCI DİL I : I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ : 4 (4+0+0) : To help students under stand and communicate in English.Explanations and examples of the use of English grammar DERS KİTABI : Grammar We Use (printed in Erzurum by R.Esengül) : To train students in metacognitive strategies such as paying attention, using prior knowledge..to help students understand and communicate in English. Explanations and examples of the use of English Grammar.The course recognises grammar as an essential component of foreign language proficiency. :a)essential grammar in Use (Murphy) b)english Grammar in Use (Murphy) c) Understanding and Using English (Azar) d)basic English Grammar (Azar) e)fundamentals of English(Azar) f)developing English grammar (Yaprak Kitapevi) 1.2.Hafta:Using modals 3.4.Hafta:Relative clauses.tenses review 5.6.Hafta: Conditionals.Modals. 7.8.Hafta:Reporting orders, reguest permission Hafta: The past perfect tens Hafta:Using gerunds.using passive Hafta:Causative.Expressing possibility in the past. 15.Hafta:Preposition combinations wiht adjectives and verbs-phrasal. 5

6 :OZD 103 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) :Türk gençliğini,atatükçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. :Türkiye ile Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini ülkesi milletine devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde, Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleştirmek.türk gençliğini, Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek :Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, c.i, Ankara 1997, S Selahattin Tansel, Mondros tan Mudanya ya kadar, c.i, MEB Yayınları, İstanbul Afet İNAN, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, TTK Yayınları, Ankara Yusuf Hikmet BAYUR; Türkiye Devleti nin Dış Siyasası, TTK Yayınları Ankara Salahi SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, c.i, TTK Yayınları, Ankara Hafta: Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı 3.4.Hafta:İnkılap kavramı; açıklaması ve tanımı 5.6.Hafta:Osmanlı imparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış. 7.Hafta:Birinci meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri. 8.Hafta:İkinci meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri 9.10.Hafta:Dış sebepler Hafta:Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik durumu Hafta:Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması :EBE 104 ANATOMİ :I (GÜZ ) DERS KREDİSİ :4 (3+2+0) : Öğrencilere Anatomi bilgisi vermek : Anatomi ve fizyoloji Mehmet Özden -Anatomi ve fizyoloji Veysel Kandemir -Anatomi atlası Birol yayıncılık 1. Hafta: Anatominin tanımı, genel bölümler ve kavramlar 2. Hafta: Hücre,anatomik terimler 3. Hafta: Hücre,anatomik terimler 4. Hafta: İskelet sistemi,kas ve eklemler(1) 5. Hafta: İskelet sistemi,kas ve eklemler(2) 6. Hafta: Dolaşım sistemi anatomisi 7. Hafta: Endokrin sistemi anatomisi 8. Hafta: Solunum sistemi anatomisi 9. Hafta: Sindirim sistemi anatomisi 10. Hafta: Boşaltım ve üreme sistemi anatomisi 11. Hafta: Sinir sistemi anatomisi 12. Hafta: 5 Duyu anatomisi 13. Hafta: Topoğrafik anatomi 14. Hafta: Dönem ödevlerinin tartışılması :EBE 105 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ : I (Güz Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 4 (3+2+0) KATALOG TANIMI :Hastalık yapan mikroorganizmalar ve Parazit Konak İlişkileri : Mikrobiyolojinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir. :Kayser, F. H., Bienz, K. A., Eckert, J., Lindenmann, J.: Tıbbi Mikrobiyoloji. (Çev.:Anğ-Küçüker,Tümbay,Anğ), Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları, 1993 USTAÇELEBİ, Ş. (Ed.): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 1999 SAYGI, G.: Temel Tıbbi Parazitoloji.Esnaf Ofset Matbaacılık, Sivas, 1998.ÖZBAL, Y. : Temel İmmunoloji.Nobel Tıp Kitabevleri Tic.Ltd.Şti., 1997 Greenwood, D., Slack, R. C. B., Peutherer, J, F.: Medical Microbiology. Churchill Livingstone, London, 1997.White, D. O., Fenner, F. J.: Medical Virology.Academic Press, New York, Roitt, I., Brostoff, J., Male, D.: Immunology. Mosby, NewYork,

7 Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, mikrobiyolojinin konusunu oluşturan 1 mikroorganizmaların temel özellikleri. Bakterilerin anatomisi, fizyolojisi, üremeleri, metabolizmaları, genetik yapıları ve 2 antimikrobik maddeler. Mikroskoplar ve mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan diğer malzemeler, 3 mikroorganizmaların üretilmesi ve boyanarak incelenmesi. 4 Mikroorganizma-konak ilişkileri, normal floralar, örnek alma teknikleri. 5 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. 6 İmmunolojiye giriş ve antijen, immun sistemin yapısı, immunglobulinler. 7 İnfeksiyonlara karşı bağışıklık, aşılar ve serumlar. 8 Hastane infeksiyonları. 9 Hastane infeksiyonları. 10 Bakteriyoloji; bakterilerin neden olduğu infeksiyonlar. 11 Viroloji; virüslerin genel özellikleri, virüslerin neden olduğu infeksiyonlar. 12 Mikoloji; mantarların genel özellikleri, mantarların neden olduğu infeksiyonlar. 13 Parazitolojiye giriş; Protozoalar, helmintler ve artropodların genel özellikleri. 14 Protozoalar, helmintler ve artropodların neden olduğu infeksiyonlar. :EBE 106 BESLENME : I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) KATALOG TANIMI : Yeterli ve dengeli beslenme.besinler, besin grupları,temel besin maddeleri, özel durumlar ve hastalıklardaki beslenme özellikleri, besinlerin üretim, hazırlanma, korunma, tüketim, özellikleri. :Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık üzerindeki etkisinin kavranması, besin grupları ve besin maddelerinin özelliklerinin öğrenilmesi, özel durumlar ve hastalıklardaki beslenme prensiplerinin kavranması ve uygulanması. :Beslenmeye giriş Akşit, A.T.C. Anadolu Üniveritesi Yayınları No:491. Baysal, A.; Beslenme. Hacettepe Tıp Fakültesi yayınları, 1985 SENCER, E Beslenme ve diyet. İstanbul SELBACHER, k.j.,adams,r.,harrison s Principles of internal medicine. 1 Genel beslenme ve sağlıkla ilişkisi 2 Besin öğelerinin tanıtımı 3 Vitamin ve minerallerin tanıtımı 4 Neden enerji almalıyız 5 Beslenme ve kilo alma ilişkisi 6 Gebelik döneminde beslenme 7 Emzikli beslenmesi yaş 9 Ara sınav yaş 4-6 yaş yaş menstruasyon, menapoz, yaşlılarda beslenme 12 Çocuk ve genç, işçi sporcuların beslenmesi 13 Yaygın görülen hastalıklarda beslenme 14 Yaygın görülen hastalıklarda beslenme 7

8 :EBE 107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :1,5 (1+1+0) :Öğrenciye bilgisayar kullanımını öğretmek Meslekte gerekli olan paket programları kullanma becerisi geliştirmek. :Microsoft Office Uygulamaları kitaplarından ve Arkadaş Yayınevi kitaplarından yararlanılmıştır. 1.Hafta:Temel Bilgisayar Bilgisi. 2.Hafta: İşletim sistemleri 3.Hafta: İşletim sistemleri 4.Hafta:Microsoft Word. 5.Hafta:Microsoft Office Word. 6.Hafta:Microsoft Office Word Uygulamaları 7.Hafta:Microsoft Office Word Uygulamaları 8.Hafta: Microsoft Office Word Uygulamaları 9.Hafta: Microsoft Office Word Uygulamaları 10.Hafta:Microsoft Excel. 11.Hafta: Microsoft Excel. 12.Hafta:Microsoft Excel.Uygulamaları. 13.Hafta: Microsoft Excel.Uygulamaları. 14.Hafta: Microsoft Excel.Uygulamaları. :EBE 108 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2 (2+0+0) : İletişimle ilgili temel kavramları öğrenme ve hasta bakımında kullanılacak iletişim becerilerini geliştirme : A., Özcan, Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim, Ankara, 2006, B., Üstün, Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, İzmir,2005. G., Terakye, Hasta Hemşire İlişkileri, Ankara, İletişimdeki temel kavramlar 2 İletişimdeki temel kavramlar 3 Hasta ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim 4 Hasta ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim 5 İletişim kuramları 6 İletişim kuramları 7 İletişim kuramları 8 Hasta iletişimini kolaylaştıran teknikler 9 Hasta iletişimini kolaylaştıran teknikler 10 İletişimi engelleyen yaklaşımlar 11 İletişimi engelleyen yaklaşımlar 12 Bazı özel durumlarda iletişim 13 Bazı özel durumlarda iletişim 14 Girişkenlik :EBE 109 TIBBİ TERMİNOLOJİ :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :1 (1+0+0) : 1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenir. 2) İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılmasını öğrenir. 3) Tıbbi terimleri meydana getiren öğeleri öğrenir. 4) Sistemlere ilişkin terimleri öğrenir. Giriş, temel tanım ve kavramlar, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, kökler, önekler, sonekler, hareket sistemine ilişkin terimler, solunum sistemine ilişkin terimler, kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, sindirim sistemine ilişkin terimler, kan ve kan yapıcı organ terimleri, iç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler, deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, göz ve kulağa ilişkin terimler 8

9 :EBE 110 EBELİKTE MESLEK ESASLARI : I (Güz Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 4 (2+4+0) : Ebeliğin tarihsel gelişimi, ebenin görev, yetki ve sorumlulukları ebelikle ilgili temel kavramlar. : Temel hasta bakım ilkelerini ve yöntemlerini bilmek ve hastaya uygulayabilmek, klinik uygulamalarda gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazandırabilmek. : Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar (Dr. Fatma Akça Ay, İstanbul- 2008) Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar (prof.dr. Nemciye Sabuncu, Şubat- 2008, Ankara) Hemşirelik Esasları (İnanç N., Hatipoğlu S.,Yurt V., Avcı E., Akbayrak N., Öztürk E., Hatipoğlu yayınları 1996) Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin 1-2 Örgütlenmesi, Ebeliğin Tanımı, Sağlık bakım sisteminde ebenin görevleri 3 Sağlıklı hastane ortamı ve hasta güvenliği 4 Vücut mekaniği ve hareketi 5 Kişisel hijyen 6 Hasta bakım süreci ve kanıta dayalı bakım uygulamaları 7 Hasta kabulü ve taburcu edilmesi 8 Asepsi -Antisepsi 9-10 Yaşamsal bulgular 11 Sıcak Soğuk Uygulamalar 12 Preoperatif ve postoperatif bakım Oral- Parenteral ilaç uygulamaları 1.SINIF BAHAR ( 2. YARIYIL) : OZD 201 TÜRK DİLİ II : II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir? Dil ve kültür ilişkisi.türk dilinin gelişmesi ve devreleri.ses bilgisi ve Türkçe nin ses özellikleri; ses hadiseleri.imla kuralları. Noktalama işaretleri, kelime bilgisi. Şekil yapısı bakımından kelimeler: İsimler, isim çekimi, sıfat, zarf. Zamir ve edatlar ve bunların Türkçe de kullanılışları. Fiiller, fiil çekimi. Türkçe de kelime ve cümle bilgisi.kelime grupları ve cümleler. Kelime ve cümle tahlili. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları. : Anadilin millet hayatındaki yerinin ve öneminin bilincinde olan; anadilinin özelliklerini, işleyiş ve yapısını bilen; gerek sözlü gerekse yazılı olarak Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilen, duygu ve düşüncelerini düzgün ve akıcı aktarabilen gençler yetiştirebilmek. : Muharrem Ergin: üniversiteler için Türk Dili. İstanbul, 1998 Sezai Güneş: Türk dili bilgisi. 3.bs. İzmir, 1997 K.Yavuz-N.birinci-K.Yetiş: Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon dersleri. İstanbul, 1998 Mustafa Özkan: Tarih içinde Türk Dili. İstanbul, Hafta: Sıfatların Türkçe de kullanılışı Hafta: Zarfların Türkçe de kullanılışı. 4. Hafta: Zamirlerin Türkçe de Kullanılışı. 5.Hafta: Fiillerin Türkçe de kullanılışı,; fiil çekimi. 6.Hafta: Edatların Türkçe de kullanılışı. 7.Hafta: Türkçe de kelime bilgisi. Kelime tahlili ve uygulama. 8.Hafta: Kelime grupları Hafta: Türkçe de kelime bilgisi. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulama. 11.Hafta: kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulama Hafta:Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. 9

10 :OZD 202 YABANCI DİL II :II (Bahar Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :4 (4+0+0) :To help students under stand and communicate in English Explanations and examples of the use of English grammar. DERS KİTABI :Grammar We Use (printed in Erzurum by R.Esengül) :To train students in metacognitive strategies such as paying attention, using prior knowledge..to help students understand and communicate in English. Explanations and examples of the use of English Grammar.The course recognises grammar as an essential component of foreign language proficiency. :a)essential grammar in Use (Murphy) b)english Grammar in Use (Murphy) c) Understanding and Using English (Azar) d)basic English Grammar (Azar) e)fundamentals of English(Azar) f)developing English grammar (Yaprak Kitapevi) 1.Hafta:The past: the past simple 2.3.Hafta:Adjectives 4.5.Hafta:Used to-to be used to, adverbs 6.7.Hafta:Present perfect tense 8.9.Hafta:Past perfect tense. 10.Hafta:Noun clouses 11.hafta:Adjective clouses-noun clouses-modals summary 12.Hafta:Adverbs clouses 13.Hafta: Adjective clouses Hafta:Conditionals :OZD 203 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II :II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ :2 (2+0+0) :Türk gençliğini,atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. :Türkiye ile Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini ülkesi milletine devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde, Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleştirmek.türk gençliğini, Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek :Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, c.i, Ankara 1997, S Selahattin Tansel, Mondros tan Mudanya ya kadar, c.i, MEB Yayınları, İstanbul Afet İNAN, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, TTK Yayınları, Ankara Yusuf Hikmet BAYUR; Türkiye Devleti nin Dış Siyasası, TTK Yayınları Ankara Salahi SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, c.i, TTK Yayınları, Ankara A - CUMHURİYET DÖNEMİ: Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; -Saltanatın kaldırılması; - Cumhuriyetin ilânı. 2 Cumhuriyete Yönelik Tehditler 3 Milliyetçilik: -Atatürk ün tarih ve dil anlayışı; -Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları; -Atatürk ün millet ve kültür anlayışı. 4 Laiklik: -Halifelik ve halifeliğin kaldırılması; -Tekke ve zaviyelerin kaldırılması; -Atatürk ve din; -Laiklik. 5 Halkçılık: -Sosyal alandaki inkılâplar; -Halkçılık. 6 Devletçilik: -İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve kararları) 7 İnkılâpçılık: -Hukuki alanda yapılan inkılâplar; -Anayasa hareketleri; -İnkılâpçılık. 8 Dış politika: -Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika esasları; -Lozan ın bıraktığı meselelerin çözümü. 9 Milletlerarası birlikler: -Milletler cemiyetinin kuruluşu; -Balkan antantı; -Sadabat paktı. 10 II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri 11 II. Dünya savaşı sonrası Türkiye 12 Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri 13 Türkiye ye yönelik tehditler: -Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; 14 Üniter devlet yapısına yönelik tehditler. 10

11 :EBE 204 HİSTOLOJİ : II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Histolojik inceleme. İnsan vücudunun mikroskopik incelenmesi, insan vücudunu meydana getiren hücre, doku ve organların mikroskobik düzeyde yapılarının incelenmesi, dokular. : Sağlık alanında çalışacak elemanların insan vücudunun normal mikroskobik yapısını kavraması, bu yapıda hastalık dolayısı ile oluşacak patolojik değişimlerin anlaşılabilmesi amacıyla normal histolojinin öğrenilmesi, fizyolojik olayların cereyan ettiği mikroskobik morfolojik yapının kavranması. DERS KİTABI : Histoloji Prof Dr. Engin AÇIKALIN, Doç. Dr Cengiz BAYÇU, Doç Dr. Firdevs GÜRER TC Anadolu Üniversitesi Yayınları No:894 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:480 : Clara M, Maskar Ü Histoloji I Sermet matbaası 2. baskı, İstanbul, Cowdry E.V.: A. Text BOOK Of Histology Lee and Febiger Copyright, Philedelphis Erençin, Z Sağlam M Genel Histoloji Ankara Üniversitesi Basımevi 2. Baskı 1934 Ankara, Erkoçak, A: Genel Histoloji Ankara Üniversitesi Yayınları 3. baskı, Ankara, Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemlerin tanıtılması 2 Hücre: Hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplâzma 3 Hücre: Çekirdek, çekirdekçik ve hücrenin organelleri 4 Hücre: Hücre iskeleti ve hücre bölünmesi 5 Dokular: Dokuların genel özellikleri ve doku çeşitleri 6 Epitel dokusu: Epitel dokusunun genel özellikleri ve görevleri 7 Epitel dokusu: Örtü epiteli ve salgı epiteli 8 Kan dokusu ve hemopoez 9 Kan dokusunun görevleri, yapı elemanları, kan yapan dokular ve kan hücrelerinin yapımı 10 Kıkırdak dokusu. Kıkırdak dokusunun yapısı ve tertiplenmesi Kıkırdak dokusunun kemik gelişimindeki rolü ve kıkırdak türleri, kıkırdağın organizmadaki 11 fonksiyonu ve histofizyolojisi Kemik dokusunun yapısı ve özellikleri, kemik doku hücreleri, kemik oluşumu, kemikte 12 onarım, eklemler, histofizyolojisi ve fonksiyonları Kas dokusu. Kas dokusunun yapısı ve özellikleri. Organizmadaki kas türleri ve morfolojik 13 farkları, iskelet kası, kalp kası, düz kas ve kasılma mekanizması Sinir dokusu. Sinir dokusunun görevleri, yapı elemanları, merkezi ve periferik sinir sistemi, 14 yapı elemanlarının merkezi ve periferik sinir sisteminde dağılımı ve sinir sonlanmaları : EBE 205 EMBRİYOLOJİ-GENETİK : II (Bahar Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : İntrauterin hayatın oluş ve gelişme biçimleri, Kromozomal anamoliler. : Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerin, mesleki yaşamlarında son derece önemli bir yeri olan Embriyoloji ve genetik bilgileri, introuterin hayatın oluş ve gelişme biçimlerini ve kromozomal anamali olguları vermektir. : Moor un Developing Human 1 Emriyolojinin anlamı, tarihçesi ve Embriyoloji terimleri 2 Kadın ve erkek üreme sistemi organları 3 Gametogenez 4 Embriyon dönemi: Ovulasyon, İmplantasyon (Birinci hafta) 5 Embriyon dönemi: Bilaminar embriyon diski (İkinci hafta) 6 Embriyon dönemi: Germ Disklerin Oluşumu(Üçüncü hafta) 7 Embriyon dönemi: Organogenezis Dönemi (4-8. haftalar) 8 Fetüs Dönemi (Dokuzuncu haftadan doğuma kadar) 9 Plasenta ve Fetal Zarlar 10 Çoğul gebelikler 11 Kromozomlar ve Genetik 12 Kromozom Anomalileri 13 Teratoloji 14 İnsan Doğum Defektleri (Konjenital Malformasyonlar) 11

12 :EBE 206 BİYOKİMYA :II (Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ :2 (2+0+0) : İnsan vücudunun temel yapısını oluşturan biyomoleküllerin; yapıları, fonksiyonları ve metabolizmaları ile ilgili temel bilgiler ile metabolizmada görülen bozukluklara bağlı olarak gelişen hastalıkların öğretilmesi ve bu teorik bilgilerin, hemşirelik uygulamalarında kullanılmasını sağlamak. : -Lippincot s Biyokimya -Harper s Biyokimya 1 Biyokimyaya giriş; biyokimyanın tanımı, kapsamı. Biyomoleküller ve metabolizma ile ilgili temel kavramlar. 2 Karbonhidratların yapıları, sınıflandırılmaları, fonksiyonları, sindirim ve emilimi. 3 Karbonhidrat metabolizmasındaki metabolik yollar ve karbonhidrat metabolizması ile ilgili bozukluklar. 4 Lipidlerin yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, sindirim ve emilimi. 5 Fosfolipid, glikolipid, kolestrol ve steroid metabolizması. Lipid metabolizması ile ilgili bozukluklar. Aminoasitlerin yapıları ve özellikleri, sınıflandırılmaları ve metabolizması. Aminoasit metabolizması ile ilgili 6 bozukluklar. 7 Proteinlerin yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, sindirim ve emilimi. Enzimlerin özellikleri, sınıflandırılması ve aktiviteleri. Enzim aktivitesinin regülasyonu. Hastalıkların 8 teşhisinde enzimlerin önemi 9 Nükleotid metabolizması. Nükleotid metabolizması ile ilgili bozukluklar. 10 DNA nın yapısı, özellikleri, fonksiyonu, replikasyon. 11 RNA nın yapısı, özellikleri, protein sentezi 12 Vitaminlerin sınıflandırılması, biyolojik önemi ve fonksiyonları. 13 Su ve mineral metabolizması. 14 Hormonların yapıları, sınıflandırılmaları ve fonksiyonları. :EBE 207 FARMAKOLOJİ :II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ :3 (3+0+0) :Farmakoloji, ilaçlar, ilaçların yapıları, kullanımları, elde edilmeleri. Farmakodinamik, farmakokinetik, toksikoloji, uygulamalı farmakoloji, kemoteragi, biyoformosötik. :Hastalıkların tedavisinde önemli yeri olan ilaçların elde edilmeleri, kullanılmaları, yan etkileri, zehirlenme durumları, vücuda etkileri, vücutta uğradığı değişimler, ilaçların kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar. :Genel Farmokoloji Prof Dr. Oğuz KAYAALP. Pharmacology Lippincot DERS KİTABI :Farmakoloji. Kevser Erol-İpek Cingi Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. 1.Hafta: Giriş. Farmakolojinin tanımı, çalışma alanı, bölümleri, ilaçların elde edilmesi, kullanımı, uygulama şekilleri, yapıları. 2.Hafta: Farmakokineti, ilaçların vücutta uğradığı değişiklikler, akibeti. 3.Hafta: İlaçların toksit etkileri, zehirlenme durumları ve tedavisi. 4.Hafta: Otonom sinir sistemi ilaçları. Sempatomimetik, sempatolitik, pararem-patomimetik ve parasempatolitik ilaçlar. 5.Hafta: Kardivovasküler sistem ilaçları, kalp glikozidleri, anjinaşektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, hiperlipidemi ve hinerkolesterslemi tedavisinde kullanılan ilaçlar. 6.Hafta: Antiagregan, trombolitik, oral antiksagulan ve pıhtılaşma bozukluklarında kullanılan ilaçlar. 7.Hafta: Santral Sinir Sistemi İlaçları. Santral sinir sistemini deprese eden ilaçların etkileri, santral S.S.i uyaran ilaçlar. 8.Hafta:Kemoteropatik ilaçlar.kemoterapi,kemoterapatik ilaçların sınıflandırılması,kullanılması,yan etkileri. 9.Hafta:Solunum sistemi ilaçları,öksürük kesici ve bronş genişletici ilaçların etki mekanizmaları,ezpektoran,antitusif,bromkodilatör ilaçlar,mast hücre skabilatözörleri. 10.Hafta:Sindirim sistemi ilaçları,sindirim sistemi ilaçlarının etki mekanizması,yan etkileri,sınıflandırılması,ülser ilaçları,laksatif,purgatif ilaçlar,andidiyareik,emetik,antiemetik ilaçlar. 11.Hafta:Sıvı elektrolit dengesi ve böbrek rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar. 12.Hafta:Endokrin fonkksiyonları etkileyen ilaçlar. 13.Hafta:Otokoidler 14.Hafta:Reçete bilgisi. 12

13 : EBE 208 PSİKOLOJİ : II (Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 3 (3+0+0) KATOLOG TANITIMI : Psikolojideki Temel Kavramlar, normal ve normal dışı davranışlar. : Psikolojideki temel kavram ve kuramların öğretilerek, normal ve normal dışı davranışlar konusunda bilgilendirmek. :Geçtan. E. : Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar. Remzi Kitabevi Geçtan. E. : Psikanaliz ve Sonrası. Remzi Kitabevi Koptagel. G. :Tıpsal Psikoloji. Beta Basım Y. D Brenner. C. : Psikanalizin Temelleri. Hekimler Yayın Birliği (Medikomat) Klem.m. Çocukken Başlar İsyan. Ena Yayıncılık.1993 İÇERİK : 1. Hafta: Psikolıji ve Yöntemleri 2. Hafta:Algı 3. Hafta:Gereksinimler, İçgüdüler, Dürütler 4. Hafta: Engellenme, Çatışma, Çaba Amaçlama 5. Hafta:Duygu 6. Hafta:Öğrenme 7. Hafta:Bellek 8. Hafta:Zeka 9. Hafta:Dikkat 10. Hafta:İrade 12. Hafta:Bilinç 13. Hafta:Bilişsel Kurama Göre Gelişim Evleri 14. Hafta:Psikanalitik Kuram ve Savunma Mekanizması. :EBE 209 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ :II(Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ :1,5(1+1+0) KATOLOK TANIMI :Bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar donanımı. :Sağlık bilimlerinde gerekli paket programların öğretilmesi :Kaplan,Yasin,Veri Haberleşmesi Kavramları, Papatya Yayıncılık, Eylül 2000 Çölkesen,Rıfat,Network ICP/IP UNIX el kitabı,papatya Yatıncılık, Ekim 1999 Çölkesen Rıfat,Örencik Bülent,Bilgisayar Haberleşmesi ve AğTek Nolojileri,Papatya Yayıncılık,Ekim 2000 Walker,D.W,Computer Based Information Systems,Pergamen Press,1998 Microsoft Access 7.0 Alfa yayınları. 1.Hafta: Microsoft Excel Uygulamaları. 2.Hafta: Microsoft Excel Uygulamaları. 3.Hafta: Microsoft Power Point. 4.Hafta: Microsoft Power Point Uygulamaları. 5.Hafta: Microsoft Power Point Uygulamaları. 6.Hafta: Microsoft Power Point Uygulamaları. 7.Hafta: Microsoft Office Access 8.Hafta: Microsoft Office Access 9.Hafta: Microsoft Office Access 10.Hafta:Microsoft Office Access Uygulamaları 11.Hafta:Microsoft Office Access Uygulamaları 12.Hafta:İnternet Kullanımı. 13.Hafta:İnternet Kullanımı. 14.Hafta:İnternet Kullanımı. : EBE 210 EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI : II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 8 (4+0+8) :Hasta-Ebe ilişkileri ve iletişim teknikleri : Temel hasta bakım ilkelerini ve yöntemlerini bilmek ve hastaya uygulayabilmek, klinik uygulamalarda gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazandırabilmek. DERS KİTABI :İnanç N., Hatipoğlu S.,Yurt V., Avcı E., Akbayrak N., Öztürk E., Hemşirelik Esasları, Hatipoğlu yayınları

14 : Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar (Dr. Fatma Akça Ay, İstanbul- 2008) Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar (prof.dr. Nemciye Sabuncu, Şubat- 2008, Ankara) Hemşirelik Esasları (İnanç N., Hatipoğlu S.,Yurt V., Avcı E., Akbayrak N., Öztürk E., Hatipoğlu yayınları 1996) 1-2 Oral yol ile ilaçların verilmesi 3-4 Parenteral ilaç uygulamaları 5 Ağrı-uyku-dinlenme 6-7 Solunum sistemi uygulamaları: Oksijenlenmeyi etkileyen faktörler, normal sürdürülmesi için hemşirelik girişimleri. 8-9 Gastro-intestinal sistem uygulamaları 10 Üriner sistem uygulamaları Yara bakımı: Yaranın sınıflandırılması, yaranın iyileşme süreci, yara bölgesine uygulanan sargılar, basınç yaraları 13 Total Parenteral beslenme 14 Terminal dönemde hasta bakımı 2.SINIF GÜZ ( 3. YARIYIL) :EBE 301 FİZYOLOJİ :III (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :3(2+2+0) :İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar,biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu. :Sağlık alanında çalışacak sağlık elemanlarının insan vücudunda meydana gelen, canlılığın oluşumu ve devamını sağlayan faaliyetlerin fizyolojisini, oluş şekli ve mekanizmalarını öğrenmek. Bu durumun sonucunda normal fizyolojiden sapma, normal mekanizmanın akması ile meydana gelen hastalık durumunu ve bunun ortadan kaldırılması için gereken temel bilgileri kazanmak. DERS KİTABI :Fizyoloji Doç. Dr. Neşe TUNCEL TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:493 Açık öğretim Fakültesi Yayınları No: 222 :Fizyoloji (Review Of Medical Physiology) William F Ganong 13 th. Edition Appleton and Lange, Norwalk 1987 Fizyoloji ders kitabı Ahmet NOYAN Meteksan Ltd. Şti. Ankara Hücre fizyolojisi; hücrenin bölümleri ve fonksiyonları, nukleus ve organeller 2 Hücre fizyolojisi; hücre zarı ve fonksiyonları, osmoz 3 Uyarılabilen dokular; dinlenim ve aksiyon potansiyeli 4 Kas fizyolojisi; kalp kası, düz kas ve çizgili kas 5 6 Sinir sistemi; nöron ve sinapslarda ileti, merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi, refleks arkı, işitme ve görme fizyolojisi Endokrin Sistem Fizyolojisi; Hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal korteks ve medulla, pankreas ve gonadların endokrin faaliyeti ve hormonların etkileri, Bezlerin hipo ve hiper fonksiyonu 7 Kan fizyolojisi; Kanın görevleri, kan hücreleri ve plazma, pıhtılaşma mekanizması 8 Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi; Kalp siklusu, kalp sesleri, küçük ve büyük dolaşım, kan akımı, kan basıncı ve nabız 9 Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi; kalbin uyarı ve ileti sistemi, kalbin otonom kontrolü, aritmi 10 Solunum fizyolojisi; Solunum Sisteminin fonksiyonel yapısı, Solunum Membranı ve Gazların Difüzyonu, kanda taşınması 11 Solunum fizyolojisi; Solunum Mekaniği, Akciğer volum ve Kapasiteleri Boşaltım fizyolojisi; Nefron Yapısı ve Fonksiyonları, İdrar oluşması, Klirens, Böbreklerin Asit Baz Dengesine Etkileri, Jukstaglomeruler Aparatus ve Renin-Anjiotensin Sistemi Sindirim fizyolojisi;ağız, mide, ince ve kalın bağırsaklarda sindirim, Gıdaların mekanik parçalanma, sindirim ve emilimini etkileyen faktörler, Karaciğer, safra kesesi ve pankreasın sindirimdeki rolü. Sindirim fizyolojisi;ağız, mide, ince ve kalın bağırsaklarda sindirim, Gıdaların mekanik parçalanma, sindirim ve emilimini etkileyen faktörler, Karaciğer, safra kesesi ve pankreasın sindirimdeki rolü. 14

15 :EBE 302 DOĞUM BİLGİSİ I :III (Güz Yarıyılı) DERS KREDİSİ :8(4+0+8) :Kadın üreme organlarının anatomi ve fizyoloji ile gebelikte oluşan değişiklikler. :Kadın üreme organlarının anatomi ve fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi ve gebelikte oluşan değişiklikleri öğretmek. :Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir, 1 Doğum Bilgisine yönelik bakım planı 2 Kadın Sağlığına Giriş ve Kadın hayatının Devreleri 3 Kadın Üreme Sistemi Anatomisi 4 Üreme sisteminin fizyolojisi 5 Gebeliğin fizyolojisi 6 Gebeliğin fizyolojisi 7 Embriyo/Fetüsün büyüme ve gelişimi 8 Gebelikte sistemik değişiklikler 9 Gebelikte görülen psikolojik ve metobolik değişiklikler 10 Gebelikte görülen psikolojik ve metobolik değişiklikler 11 Gebelik teşhisi, Gebelik ve doğum tarihinin hesaplanması 12 Gebelikte annenin değerlendirilmesi 13 Gebelikte annenin değerlendirilmesi 14 Ödevlerin sunumu ve dersin genel değerlendirilmesi :EBE 303 İÇ HASTALIKLARI BİLGİSİ :III(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :5(3+0+4) :Sistemler ve buna ilişkin hastalıklar hakkında gerekli teorik bilgiyi almak, sağlıklı ve hasta bireye yardım etmek, insanın temel gereksinimlerini karşılamak ve hastalara en kısa zamanda bağımsızlığını kazandırmak, sosyal yaşamına döndürmek gibi görevleri yapabilecek niteliklere sahip olmalarını sağlamak. :1-Yürügen, B, Durna, 2-, Oktay, S. İç Hastalıkları Hemşireliği, TC. Anadolu Ür. Yayınları No: 564 Eskişehir, Birol, L.,Akdemir, N., Bedük, T.: İç Hastalıkları Hemşireliği Mas Mat Ankara, Phipps, Y.W., Long, J.B. Woods, F.N.:Medikal- Surgıcal Nursing, Th. C.V. Mosby Company, Washington, Çalangu, S.: Acil Dahiliye. Sanal Matbaacılık, İstanbul, Hafta: İç hastalıklarına giriş 2:Hafta: Sıvı-Elektrolit dengesi 3.Hafta: Ölümü yaklaşan hasta ve bakımı, yatağa bağımlı hasta ve bakımı, 4.Hafta: Total parenteral beslenme. 5.Hafta: Ağrı ve ağrılı hastanın bakımı. 6.Hafta: AİDS ve korunma 7.Hafta: Solunum sistemi hastalıkları ve bakımı. 8.Hafta: Kalp ve damar hastalıkları ve bakımı 9.Hafta: Gastrointestinal sistem hastalıkları ve bakımı 10.Hafta: Ürogenital sistem hastalıkları ve bakımı. 11.Hafta: Endokrin sistem hastalıkları ve bakımı. 12.Hafta: Kas-iskelet sistem hastalıkları ve bakımı. 13.Hafta: Nörolojik hastalıklar ve bakımı. 14.Hafta: Onkolojik hasta bakımı, kan hastalıkları ve hasta bakımı. :EBE 304 CERRAHİ HASTALIKLARI BİLGİSİ :III(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :5(3+0+4) :Cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinin amacı hasta bakım kalitesini yükseltmeye yönelik öğrenciye bilgi ve beceri kazandırılması. :Sistemler ve buna ilişkin hastalıklar hakkında gerekli bilgiler verilerek, hastanın fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin cerrahi girişimden önce, süresince ve sonra, hastanın sağlığını ve yeterliliğini yeniden kazanması ve sürdürmesi için fizyolojk, biyolojik ve davranış bilimleri üzerine temellendirilmiş hemşirelik aktivitelerinin benimsetilerek, bu sistem hastalıklarının olduğu gebe kadına kişiselleştirilmiş uygun bakımın verilmesi. 15

16 :1.Erdil,F.,Elbaş,N.Ö;Cerrahi hastalıkları Hemşireliği,Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yayınları, Ankara, Aksoy,G.ve Arkadaşları;CerrahiHastalıkları Hemşireliği,A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,Eskişehir, Aksoy,G.ve Arkadaşları ;Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El kitabı, Vehbi koç Vakfı Yayınları,İstanbul, Hafta: Cerrahi hastalıklarına giriş. 2.Hafta: Cerrahi asepsi 3.Hafta: Sıvı-elektrolit dengesi 4.Hafta: Kanamalarda ve şoklu hastada bakım. 5.Hafta: Yara ve bakımı 6.7.Hafta: Ameliyat öncesi,sırası ve sonrası bakım. 8.9.Hafta: Solunum sistemi cerrahisi ve bakımı Hafta: Kardiyo, vasküler sistem cerrahisi ve bakımı Hafta: Gastrointestinal sistem cerrahisi ve bakımı. 13.Hafta: Ürogenital sistem hastalıkları ve bakımı. 14.Hafta: Kırıkta hasta bakımı. :EBE 305 PATOLOJİ :III (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) :Türk gençliğini,atatükçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. : Sağlık alanında eğitim alan ve görev yapacak olan öğrencilerin klinik özelliklerini öğrendikleri hastalıkların, hastalık süreci sonucunda sağlıklı dokuda mikroskobik ve makroskobik olarak olumsuz yönde neden olduğu yapısal değişiklik, bozulma ve tahribatı öğrenmelerini sağlamaktır. : - Patoloji, Robins; Nobel Tıp Kitabevi Yayını, - Patoloji, Anderson; Nobel Tıp Kitabevi Yayını,. 1 Patolojiye giriş, patolojin çalışma yöntemi ve dalları 2 Preperat hazırlama ve boyanması 3 Dejenerasyonlar 4 Metabolik bozukluklar 5 İltihap çeşitleri, etyoloji, mekanizması ve iyileşmesi 6 Doku tamiri ve yara iyileşmesi 7 Etyoloji 8 Neoplazi; etyoloji ve patojenez 9 Neoplazi; evrelendirme ve derecelendirme 10 Sıvı elektrolit dengesi bozuklukları; ödem ve dehidratasyon 11 Kan akım bozuklukları; hemoraji, tromboz, emboli ve infarktüs. 12 İmmünoloji; hümoral ve hücresel immünite yetersizlikleri 13 İmmünoloji; Otoimmünite ve red reaksiyonları 14 Dersin Genel Değerlendirilmesi 2.SINIF BAHAR ( 4. YARIYIL) :EBE 401 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - I :IV(BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 8 (4+0+8) : Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıklı çocuğu ve sağlıktan sapma durumunu tanıma, çocuğa özgü uygulamaları yapabilme yeterliliğinin öğrenciye kazandırılmasına yönelik konulardan oluşmaktadır. : Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıklı çocuğu ve sağlıktan sapma durumunu tanıma, çocuğa özğü uygulamaları yapabilme yeterliliğinin öğrenciye kazandırılması. : 1- DağoğluT Neonatoloji, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul. 2-Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği,Alemdar ofset,istanbul. 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.1996.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone. 4.Çavuşoğlu H.1995.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1-2.Bizim Büro Basım evi,ankara3.mcquaid L., Huband S.,Parker E.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone, Çavuşoğlu H.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset Behrman,Kliegman,Jenson.Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company, Olcay Neyzi. Pediatri 1-2,3. Baskı,

17 1 Çocuğa bakım veren ebelerin Amacı, özellikleri, işlevleri 2 Çocuğa Özgü Uygulamalar 3 Çocuğa Özgü Uygulamalar 4 Büyüme ve Gelişme 5 Nöro-motor Gelişim 6 Büyüme-Gelişme Bozuklukları ve Bakımı 7 Çocukluk Çağlarında Beslenme 8 Beslenme Bozuklukları ve Bakımı 9 Rutin Aşılar 10 Özel Aşılar 11 Normal Yenidoğanın Özellikleri ve bakımı 12 Riskli Yenidoğanlar ve bakımı 13 Yenidoğan Hastalıkları ve Bakımı 14 Yenidoğan Hastalıkları ve Bakımı :EBE 402 DOĞUM BİLGİSİ II : IV(Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 8(4+0+8) : Doğum öncesi bakım, gebelikte riskli durumların erken tanısı : Doğum öncesi bakımın öncesini kavratmak, gebelikte riskli durumların erken tanısını ve anne bebek ölüm ve hastalık oranının azaltılmasını sağlamak :Taşkın, L.: Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Coşkun, A. ; Karanisoğlu, H.; Doğum ve Kadın Hastalıkları, Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınlar, Eskişehir, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi 2 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi 3 Doğum Öncesi Bakım 4 Gebelikte Sık Görülen Rahatsızlıklar ve Alınacak Önlemler 5 Gebelik Sırasında Fetal ve Maternal Sağlığın Yükseltilmesi 6 Gebelikte Beslenme İhtiyacı 7 Gebeliğin Psikososyal ve Kültüre Boyutu 8 Riskli Gebelikler 9 Riskli Gebelikler 10 Son Trimaster Kanamaları (Plasenta previa, ablasyo plasenta ve diğer komplikasyonlar) 11 Gebeblik ve kalp hastalığı, diabet ve anemi 12 Gebelik ve AIDS, Gebelik ve enfeksiyon 13 Rh uyuşmazlığı,adölesan gebelikler, anne yaşı ve teratojenik enfeksiyonlar 14 Ödevlerin sunumu ve dersin genel değerlendirilmesi :EBE 403 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI :IV(BAHAR ) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) :Enfeksiyon hastalıkları. Mikroorganizmalarla meydana gelen bulaşıcı hastalıkların tam tedavi yöntemleri pidemiyolojik ve etyolojik özellikleri. : Modern Tanı ve Tedavi Yöntemleri ile İnfeksiyon Hastalıklarının Kontrol Altına alınmasının Amaçlanması DERS KİTABI :GÖRAK, 6, SAVAŞER, S. Epidemiyolojiye giriş ve enfeksiyon hastalıkları TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:563 Açık öğretim Fak. Yayınları No:261 : -Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay )-İmmünolojiye Giriş ( Ed; Prof Dr Kaya Kılıçturgay )- Tıbbi Parazitoloji ( Prof Dr Enver Tali Çetin Prof Dr Özdem Anğ Prof -Dr Kurtuluş Töreci İstanbul Üni.Tıp Fak yayınları )-Klinik Mikrobiyolojik Tanı ( Pof Dr Hakkı Bilgehan )-Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi (Prof Dr Ekrem Kadri Unat İstanbul Üni. Tıp Fak yayınları )-Jawetz E,Melnick JL,Adelberg EA,Brooks GF,Butel JS,Ornston LN -Medical Microbiology 1989-Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları (Ed;Prof Dr İlhan Ünlü ) -Hastane İnfeksiyonları (Akalın H.E. Kanra G) 1.Baskı 1993 Ankara Güneş Kitabevi 17

18 1 Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları 2 İnfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve İnfeksiyon Oluşumu 3 İnfeksiyonlardan Korunmada Bağışıklama 4 Hastane İnfeksiyonları 5 İnfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri 6 Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 7 Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 8 Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 9 Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 10 Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 11 Protozoonların Neden Olduğu İnfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımı 12 Helmintlerin Neden Olduğu İnfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı 13 Artropodların Neden Olduğu İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 14 Diğer İnfeksiyon Hastalıkları : EBE 404 ANNE - ÇOCUK SAĞLIĞI YARI YILI : IV(Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 2(2+0+0) : Toplum sağlığı içinde ana çocuk sağlığı uygulamaları ve bunlara ilişkin göstergeler. : Öğrencinin; ana- çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik önemli konularda bilgisinin geliştirilmesi. : 1- DağoğluT Neonatoloji, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul. 2-Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği,Alemdar ofset,istanbul. 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.1996.Children s 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone, Çavuşoğlu H.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset Behrman,Kliegman,Jenson.Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company, Olcay Neyzi. Pediatri 1-2,3. Baskı, Nursing,Churchıull Lıvıngstone. 7.Bilgel N. Ana-Çocuk sağlığı 1997.Güneş&Nobel,İstanbul. İÇERİK : 1 Dünya da ve Ülkemizde Ana- Çocuk Sağlığı 2 Annelik,Anne ve çocuğun yasal korunması 3 Aile ve Çocuk 4 Çocuk Yetiştirme Sanatı 5 Ahlak ve Cinsel Eğitim 6 Hastalıklar ve anne ve çocuk 7 Gebe ve Emzikli Annenin Beslenmesi 8 Anne sütünün bebek beslenmesindeki yeri ve önemi 9 Anne Sütü ile Beslemede Karşılaşılan Sorunler 10 Emzirmenin Anne ve Bebeğe Yararları 11 İnfantil Kolik 12 Çocukta Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler 13 Kazalar 14 Kazalar ve Müdahaleler :EBE 405 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ : IV (Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 2 (2+0+0) KATALOG TANIMI : Sosyoloji nedir?.sosyolojinin kullandığı yöntemler. Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi. Birey ve toplum. Kültür ve toplum. Sağlık sosyolojisine giriş. Kültür ve sağlık-hastalık ilişkisi. Sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi. Tıbbi uygulamaların sosyokültürel safhaları. Hastahemşire-hekim-hastane ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü. Sosyal örgütlenme ve sağlık-hastalık sistemi. Beslenmeyi etkileyen sosyo-kültürel unsurlar. Sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar. Sağlık-hastalık ve sosyal değişme : Birey ve toplumun sağlık ve hastalık bakım ihtiyaçlarını çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda tespit edebilen, ebelik becerisini planya bilen bireyler kazanmak : Orhan Türkdoğan: Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi. İstanbul, Mahmut Tezcan: Sosyolojiye Giriş,Ankara,1993. Mümtaz Turhan: Kültür Değişmeleri. İstanbul,

19 1 Sosyloji nedir? Sosyolojinin yöntem ilkeleri. Sosyoloji diğer bilim dalları ile ilişkisi 2 Birey ve toplum. Toplumsal kurumlar 3 Kültür ve toplum kültür ve sağlık hastalık ilişkisi 4 Sağlık sosyolojisine giriş 5 Tıp ve sosyoloji ilişkisi. Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları 6 Sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi 7 Bir sosyal sistem olarak sağlık ve hastalık 8 Tıbbi uygulamaların sosyo-kültürel safhaları halk tıbbi, modern tıp 9 Hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü: Hasta-Ebe-Hekim-Hastane ilişkileri 10 Sosyal örgütlenme ve sağlık-hastalık sistemi 11 Sağlık-hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo-kültürel unsurlar 12 Halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar sistemi 13 Sağlık-hastalık ve sosyal değişme 14 Sağlık-hastalık ve sosyal değişme 3.SINIF GÜZ ( 5. YARIYIL) :EBE 501 YENİDOĞAN BEBEK BAKIMI VE İZLEMİ :V(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :3(3+0+0) : Sağlıklı ve sorunlu yenidoğanların özellikleri ve bakımı, yenidağan hastalıkları ve bakımı,aile bebek etkileşimi. : Öğrencinin sağlıklı ve hasta yenidoğanı tanıması ve yenidoğan hastalıklarında yeterli bakımı verebilecek düzeyde bilgilenmesi. : 1- DağoğluT Neonatoloji, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul. 2-Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği,Alemdar ofset,istanbul. 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.1996.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone. 4.Çavuşoğlu H.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset Behrman,Kliegman,Jenson.Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company, Olcay Neyzi. Pediatri 1-2,3. Baskı, Neonatolojiye giriş 2 Yenidoğan Servisinin Düzenlenmesi ve Anne Çocuk İlişkisi 3 Yenidoğanın Değerlendirilmesi 4 Yenidoğanın Bakımı 5 İntrauterin Büyüme Geriliği 6 Miadından önce ve sonra doğan bebekler 7 Neonatal Asfiksi ve Doğum Travmaları 8 Solunum Sorunları 9 Metabolik Sorunlar 10 Yenidoğan Sarılıkları 11 Yenidoğan İnfeksiyonları 12 Yenidoğan Konvülziyonları 13 Yenidoğan Resüstasyonu 14 Dersin Genel Değerlendirilmesi :EBE 502 KADIN HASTALIKLARI :V(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :8(4+0+8) : Kadın hastalıkları ve bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konusunda öğrencileri bilinçlendirmek DERS KİTABI : Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (Ed; Prof.Dr. Anahit Çoşkun, İstanbul, 2000) Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir, Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul,

20 1 Vaginal enfeksiyonlar 2 Servisk ve vulva problemleri, 3 Seksüel yolla geçen hastalıklar 4 Anormal uterin kanamalrı (Menstrual düzensizlikler) 5 Disfonksiyonel uterus kanamaları 6 Pelvik destek yapıların bozulması 7 İyi huylu pelvik kitleler 8 Kanserler ve korunma 9 Kanserler ve korunma 10 Memem hastalıkları, meme kanserlerinde tedavi ve bakımı 11 Jinekolojik değerlendirme, jinekolojik test ve işlemler 12 Jinekolojik cerrahi ve genel bakımı 13 Kemoterapi, radyoterapi 14 Histerektomi Öncesi ve Sonrası Bakım :EBE 503 DOĞUM BİLGİSİ III :V(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :8(4+0+8) : Normal doğum eyleminin gerçekleşmesi ve komplikasyonlu doğuma annenin hazırlaması için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması. : Sağlıklı bir anne ve bebekle doğum eyleminin gerçekleşmesini sağlamak, Riskli doğum eylemi ve komplikasyonlu doğuma annenin hazırlanmasını sağlamak. DERS KİTABI :Taşkın, L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Ankara, : Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (Ed; Prof.Dr. Anahit Çoşkun, İstanbul, 2000) Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir, Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, Normal doğum eyleminde rol oynayan faktörler 2 Normal doğum eyleminde rol oynayan faktörler 3 Doğum eyleminin evreleri 4 Doğum eyleminde izlem ve bakım 5 Anne vücudunun doğum eylemine cevabı 6 Doğum eylemindeki rahatsızlıklar ve bakımı 7 Riskli doğum eylemi- Distosiler 8 Doğum eyleminde ortaya çıkabilecek diğer problemler 9 Plasenta anamolileri 10 Zor doğum eyleminin anne ve bebek açısından tehlikeleri 11 Komplisasyonlu doğuma annenin hazırlanması ve desteği 12 Doğum eylemine müdahale 13 Doğum eylemine müdahale 14 Ödevlerin sunumu ve dersin genel değerlendirilmesi :EBE 504 BİOİSTATİSTİK :V (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) : Bu derste, istatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, istatistiksel tahmin ve hipotez testleri, parametrik olmayan testler, regresyon ve korelasyon analizi ve zaman serileri analizi konularına değinilecektir. 20

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI (PARAMEDİK) DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AB 101 Anatomi 2/0 2 İnsan anatomisine giriş, hareket sistemi: iskelet, kemikler, kaslar, eklemler, dolaşım, solunum,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Anatomi Anatomi İle İlgili Temel Terim Ve Kavramlar, Hücrenin Yapısı Ve Çeşitleri, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Kan Ve Sıvı-Elektrolitler, Kalbin Anatomik Özellikleri

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı PARAMEDİK PROGRAMI Kod Dersin Adı Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil derece Dönem düzeyi LC ECTS PRM 187 Beden Eğitimi ve I 1 / Güz Temel Türkçe Temel 3 3 PRM 141 Davranış Bilimleri 1 / Güz Yardımcı Türkçe

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ ŞANLIURFA-2011 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES A.Amaçlar Öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazandırarak bilgilerini

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı