T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir? Dil ve kültür ilişkisi.türk dilinin gelişmesi ve devreleri.ses bilgisi ve Türkçe nin ses özellikleri; ses hadiseleri.imla kuralları.noktalama işaretleri, kelime bilgisi. Şekil yapısı bakımından kelimeler: İsimler, isim çekimi, sıfat, zarf. Zamir ve edatlar ve bunların Türkçe de kullanılışları. Fiiller, fiil çekimi. Türkçe de kelime ve cümle bilgisi.kelime grupları ve cümleler. Kelime ve cümle tahlili. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları. : Anadilin millet hayatındaki yerinin ve öneminin bilincinde olan; anadilinin özelliklerini, işleyiş ve yapısını bilen; gerek sözlü gerekse yazılı olarak Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilen, duygu ve düşüncelerini düzgün ve akıcı aktarabilen gençler yetiştirebilmek. : Muharrem Ergin: üniversiteler için Türk Dili. İstanbul, 1998 Sezai Güneş: Türk dili bilgisi. 3.bs. İzmir, 1997 K.Yavuz-N.birinci- K.Yetiş: Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon dersleri. İstanbul, 1998 Mustafa Özkan: Tarih içinde Türk Dili. İstanbul, Hafta: Dil Nedir? Dilin sosyal bir kurumu olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. 2.Hafta: dil ve Kültür münasebeti. 3.Hafta: Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. 4.Hafta: Türkçe de sesler ve sınıflandırılması; Türkçe nin ses özellikleri. 5.Hafta: Ses birleşmeleri ve Türkçe de görülen belli başlı ses hadiseleri. 6.Hafta: Türkçe de görülen başlıca ses değişiklikleri. 7.Hafta: Türkçe de kelimelerde vurgu. Türkçe ye giren yabancı unsurlar Hafta: İmla kuralları ve uygulamaları Hafta: Noktalama işaretleri ve uygulaması. 11.Hafta: Kelime bilgisi. Ses yapısı bakımından kelimeler. Heceler. 12.Hafta: Şekil yapısı bakımından kelimeler: kökler ve ekler. 13.Hafta: Türkçe de yapım ekleri. 14.Hafta: Mana veya vazife bakımından kelimeler: İsimlerin Türkçe de kullanılışı; isim çekimi. : OZD 102 YABANCI DİL I : I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ : 4 (4+0+0) : To help students under stand and communicate in English.Explanations and examples of the use of English grammar DERS KİTABI : Grammar We Use (printed in Erzurum by R.Esengül) : To train students in metacognitive strategies such as paying attention, using prior knowledge..to help students understand and communicate in English. Explanations and examples of the use of English Grammar.The course recognises grammar as an essential component of foreign language proficiency. :a)essential grammar in Use (Murphy) b)english Grammar in Use (Murphy) c) Understanding and Using English (Azar) d)basic English Grammar (Azar) e)fundamentals of English(Azar) f)developing English grammar (Yaprak Kitapevi) 1.2.Hafta:Using modals 3.4.Hafta:Relative clauses.tenses review 5.6.Hafta: Conditionals.Modals. 7.8.Hafta:Reporting orders, reguest permission Hafta: The past perfect tens Hafta:Using gerunds.using passive Hafta:Causative.Expressing possibility in the past. 15.Hafta:Preposition combinations wiht adjectives and verbs-phrasal. 5

6 :OZD 103 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) :Türk gençliğini,atatükçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. :Türkiye ile Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini ülkesi milletine devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde, Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleştirmek.türk gençliğini, Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek :Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, c.i, Ankara 1997, S Selahattin Tansel, Mondros tan Mudanya ya kadar, c.i, MEB Yayınları, İstanbul Afet İNAN, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, TTK Yayınları, Ankara Yusuf Hikmet BAYUR; Türkiye Devleti nin Dış Siyasası, TTK Yayınları Ankara Salahi SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, c.i, TTK Yayınları, Ankara Hafta: Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı 3.4.Hafta:İnkılap kavramı; açıklaması ve tanımı 5.6.Hafta:Osmanlı imparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış. 7.Hafta:Birinci meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri. 8.Hafta:İkinci meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri 9.10.Hafta:Dış sebepler Hafta:Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik durumu Hafta:Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması :EBE 104 ANATOMİ :I (GÜZ ) DERS KREDİSİ :4 (3+2+0) : Öğrencilere Anatomi bilgisi vermek : Anatomi ve fizyoloji Mehmet Özden -Anatomi ve fizyoloji Veysel Kandemir -Anatomi atlası Birol yayıncılık 1. Hafta: Anatominin tanımı, genel bölümler ve kavramlar 2. Hafta: Hücre,anatomik terimler 3. Hafta: Hücre,anatomik terimler 4. Hafta: İskelet sistemi,kas ve eklemler(1) 5. Hafta: İskelet sistemi,kas ve eklemler(2) 6. Hafta: Dolaşım sistemi anatomisi 7. Hafta: Endokrin sistemi anatomisi 8. Hafta: Solunum sistemi anatomisi 9. Hafta: Sindirim sistemi anatomisi 10. Hafta: Boşaltım ve üreme sistemi anatomisi 11. Hafta: Sinir sistemi anatomisi 12. Hafta: 5 Duyu anatomisi 13. Hafta: Topoğrafik anatomi 14. Hafta: Dönem ödevlerinin tartışılması :EBE 105 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ : I (Güz Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 4 (3+2+0) KATALOG TANIMI :Hastalık yapan mikroorganizmalar ve Parazit Konak İlişkileri : Mikrobiyolojinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir. :Kayser, F. H., Bienz, K. A., Eckert, J., Lindenmann, J.: Tıbbi Mikrobiyoloji. (Çev.:Anğ-Küçüker,Tümbay,Anğ), Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları, 1993 USTAÇELEBİ, Ş. (Ed.): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 1999 SAYGI, G.: Temel Tıbbi Parazitoloji.Esnaf Ofset Matbaacılık, Sivas, 1998.ÖZBAL, Y. : Temel İmmunoloji.Nobel Tıp Kitabevleri Tic.Ltd.Şti., 1997 Greenwood, D., Slack, R. C. B., Peutherer, J, F.: Medical Microbiology. Churchill Livingstone, London, 1997.White, D. O., Fenner, F. J.: Medical Virology.Academic Press, New York, Roitt, I., Brostoff, J., Male, D.: Immunology. Mosby, NewYork,

7 Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, mikrobiyolojinin konusunu oluşturan 1 mikroorganizmaların temel özellikleri. Bakterilerin anatomisi, fizyolojisi, üremeleri, metabolizmaları, genetik yapıları ve 2 antimikrobik maddeler. Mikroskoplar ve mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan diğer malzemeler, 3 mikroorganizmaların üretilmesi ve boyanarak incelenmesi. 4 Mikroorganizma-konak ilişkileri, normal floralar, örnek alma teknikleri. 5 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. 6 İmmunolojiye giriş ve antijen, immun sistemin yapısı, immunglobulinler. 7 İnfeksiyonlara karşı bağışıklık, aşılar ve serumlar. 8 Hastane infeksiyonları. 9 Hastane infeksiyonları. 10 Bakteriyoloji; bakterilerin neden olduğu infeksiyonlar. 11 Viroloji; virüslerin genel özellikleri, virüslerin neden olduğu infeksiyonlar. 12 Mikoloji; mantarların genel özellikleri, mantarların neden olduğu infeksiyonlar. 13 Parazitolojiye giriş; Protozoalar, helmintler ve artropodların genel özellikleri. 14 Protozoalar, helmintler ve artropodların neden olduğu infeksiyonlar. :EBE 106 BESLENME : I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) KATALOG TANIMI : Yeterli ve dengeli beslenme.besinler, besin grupları,temel besin maddeleri, özel durumlar ve hastalıklardaki beslenme özellikleri, besinlerin üretim, hazırlanma, korunma, tüketim, özellikleri. :Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık üzerindeki etkisinin kavranması, besin grupları ve besin maddelerinin özelliklerinin öğrenilmesi, özel durumlar ve hastalıklardaki beslenme prensiplerinin kavranması ve uygulanması. :Beslenmeye giriş Akşit, A.T.C. Anadolu Üniveritesi Yayınları No:491. Baysal, A.; Beslenme. Hacettepe Tıp Fakültesi yayınları, 1985 SENCER, E Beslenme ve diyet. İstanbul SELBACHER, k.j.,adams,r.,harrison s Principles of internal medicine. 1 Genel beslenme ve sağlıkla ilişkisi 2 Besin öğelerinin tanıtımı 3 Vitamin ve minerallerin tanıtımı 4 Neden enerji almalıyız 5 Beslenme ve kilo alma ilişkisi 6 Gebelik döneminde beslenme 7 Emzikli beslenmesi yaş 9 Ara sınav yaş 4-6 yaş yaş menstruasyon, menapoz, yaşlılarda beslenme 12 Çocuk ve genç, işçi sporcuların beslenmesi 13 Yaygın görülen hastalıklarda beslenme 14 Yaygın görülen hastalıklarda beslenme 7

8 :EBE 107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :1,5 (1+1+0) :Öğrenciye bilgisayar kullanımını öğretmek Meslekte gerekli olan paket programları kullanma becerisi geliştirmek. :Microsoft Office Uygulamaları kitaplarından ve Arkadaş Yayınevi kitaplarından yararlanılmıştır. 1.Hafta:Temel Bilgisayar Bilgisi. 2.Hafta: İşletim sistemleri 3.Hafta: İşletim sistemleri 4.Hafta:Microsoft Word. 5.Hafta:Microsoft Office Word. 6.Hafta:Microsoft Office Word Uygulamaları 7.Hafta:Microsoft Office Word Uygulamaları 8.Hafta: Microsoft Office Word Uygulamaları 9.Hafta: Microsoft Office Word Uygulamaları 10.Hafta:Microsoft Excel. 11.Hafta: Microsoft Excel. 12.Hafta:Microsoft Excel.Uygulamaları. 13.Hafta: Microsoft Excel.Uygulamaları. 14.Hafta: Microsoft Excel.Uygulamaları. :EBE 108 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2 (2+0+0) : İletişimle ilgili temel kavramları öğrenme ve hasta bakımında kullanılacak iletişim becerilerini geliştirme : A., Özcan, Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim, Ankara, 2006, B., Üstün, Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, İzmir,2005. G., Terakye, Hasta Hemşire İlişkileri, Ankara, İletişimdeki temel kavramlar 2 İletişimdeki temel kavramlar 3 Hasta ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim 4 Hasta ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim 5 İletişim kuramları 6 İletişim kuramları 7 İletişim kuramları 8 Hasta iletişimini kolaylaştıran teknikler 9 Hasta iletişimini kolaylaştıran teknikler 10 İletişimi engelleyen yaklaşımlar 11 İletişimi engelleyen yaklaşımlar 12 Bazı özel durumlarda iletişim 13 Bazı özel durumlarda iletişim 14 Girişkenlik :EBE 109 TIBBİ TERMİNOLOJİ :I (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :1 (1+0+0) : 1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenir. 2) İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılmasını öğrenir. 3) Tıbbi terimleri meydana getiren öğeleri öğrenir. 4) Sistemlere ilişkin terimleri öğrenir. Giriş, temel tanım ve kavramlar, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, kökler, önekler, sonekler, hareket sistemine ilişkin terimler, solunum sistemine ilişkin terimler, kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, sindirim sistemine ilişkin terimler, kan ve kan yapıcı organ terimleri, iç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler, deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, göz ve kulağa ilişkin terimler 8

9 :EBE 110 EBELİKTE MESLEK ESASLARI : I (Güz Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 4 (2+4+0) : Ebeliğin tarihsel gelişimi, ebenin görev, yetki ve sorumlulukları ebelikle ilgili temel kavramlar. : Temel hasta bakım ilkelerini ve yöntemlerini bilmek ve hastaya uygulayabilmek, klinik uygulamalarda gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazandırabilmek. : Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar (Dr. Fatma Akça Ay, İstanbul- 2008) Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar (prof.dr. Nemciye Sabuncu, Şubat- 2008, Ankara) Hemşirelik Esasları (İnanç N., Hatipoğlu S.,Yurt V., Avcı E., Akbayrak N., Öztürk E., Hatipoğlu yayınları 1996) Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin 1-2 Örgütlenmesi, Ebeliğin Tanımı, Sağlık bakım sisteminde ebenin görevleri 3 Sağlıklı hastane ortamı ve hasta güvenliği 4 Vücut mekaniği ve hareketi 5 Kişisel hijyen 6 Hasta bakım süreci ve kanıta dayalı bakım uygulamaları 7 Hasta kabulü ve taburcu edilmesi 8 Asepsi -Antisepsi 9-10 Yaşamsal bulgular 11 Sıcak Soğuk Uygulamalar 12 Preoperatif ve postoperatif bakım Oral- Parenteral ilaç uygulamaları 1.SINIF BAHAR ( 2. YARIYIL) : OZD 201 TÜRK DİLİ II : II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir? Dil ve kültür ilişkisi.türk dilinin gelişmesi ve devreleri.ses bilgisi ve Türkçe nin ses özellikleri; ses hadiseleri.imla kuralları. Noktalama işaretleri, kelime bilgisi. Şekil yapısı bakımından kelimeler: İsimler, isim çekimi, sıfat, zarf. Zamir ve edatlar ve bunların Türkçe de kullanılışları. Fiiller, fiil çekimi. Türkçe de kelime ve cümle bilgisi.kelime grupları ve cümleler. Kelime ve cümle tahlili. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları. : Anadilin millet hayatındaki yerinin ve öneminin bilincinde olan; anadilinin özelliklerini, işleyiş ve yapısını bilen; gerek sözlü gerekse yazılı olarak Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilen, duygu ve düşüncelerini düzgün ve akıcı aktarabilen gençler yetiştirebilmek. : Muharrem Ergin: üniversiteler için Türk Dili. İstanbul, 1998 Sezai Güneş: Türk dili bilgisi. 3.bs. İzmir, 1997 K.Yavuz-N.birinci-K.Yetiş: Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon dersleri. İstanbul, 1998 Mustafa Özkan: Tarih içinde Türk Dili. İstanbul, Hafta: Sıfatların Türkçe de kullanılışı Hafta: Zarfların Türkçe de kullanılışı. 4. Hafta: Zamirlerin Türkçe de Kullanılışı. 5.Hafta: Fiillerin Türkçe de kullanılışı,; fiil çekimi. 6.Hafta: Edatların Türkçe de kullanılışı. 7.Hafta: Türkçe de kelime bilgisi. Kelime tahlili ve uygulama. 8.Hafta: Kelime grupları Hafta: Türkçe de kelime bilgisi. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulama. 11.Hafta: kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulama Hafta:Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. 9

10 :OZD 202 YABANCI DİL II :II (Bahar Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :4 (4+0+0) :To help students under stand and communicate in English Explanations and examples of the use of English grammar. DERS KİTABI :Grammar We Use (printed in Erzurum by R.Esengül) :To train students in metacognitive strategies such as paying attention, using prior knowledge..to help students understand and communicate in English. Explanations and examples of the use of English Grammar.The course recognises grammar as an essential component of foreign language proficiency. :a)essential grammar in Use (Murphy) b)english Grammar in Use (Murphy) c) Understanding and Using English (Azar) d)basic English Grammar (Azar) e)fundamentals of English(Azar) f)developing English grammar (Yaprak Kitapevi) 1.Hafta:The past: the past simple 2.3.Hafta:Adjectives 4.5.Hafta:Used to-to be used to, adverbs 6.7.Hafta:Present perfect tense 8.9.Hafta:Past perfect tense. 10.Hafta:Noun clouses 11.hafta:Adjective clouses-noun clouses-modals summary 12.Hafta:Adverbs clouses 13.Hafta: Adjective clouses Hafta:Conditionals :OZD 203 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II :II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ :2 (2+0+0) :Türk gençliğini,atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. :Türkiye ile Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini ülkesi milletine devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde, Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleştirmek.türk gençliğini, Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek :Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, c.i, Ankara 1997, S Selahattin Tansel, Mondros tan Mudanya ya kadar, c.i, MEB Yayınları, İstanbul Afet İNAN, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, TTK Yayınları, Ankara Yusuf Hikmet BAYUR; Türkiye Devleti nin Dış Siyasası, TTK Yayınları Ankara Salahi SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, c.i, TTK Yayınları, Ankara A - CUMHURİYET DÖNEMİ: Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; -Saltanatın kaldırılması; - Cumhuriyetin ilânı. 2 Cumhuriyete Yönelik Tehditler 3 Milliyetçilik: -Atatürk ün tarih ve dil anlayışı; -Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları; -Atatürk ün millet ve kültür anlayışı. 4 Laiklik: -Halifelik ve halifeliğin kaldırılması; -Tekke ve zaviyelerin kaldırılması; -Atatürk ve din; -Laiklik. 5 Halkçılık: -Sosyal alandaki inkılâplar; -Halkçılık. 6 Devletçilik: -İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve kararları) 7 İnkılâpçılık: -Hukuki alanda yapılan inkılâplar; -Anayasa hareketleri; -İnkılâpçılık. 8 Dış politika: -Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika esasları; -Lozan ın bıraktığı meselelerin çözümü. 9 Milletlerarası birlikler: -Milletler cemiyetinin kuruluşu; -Balkan antantı; -Sadabat paktı. 10 II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri 11 II. Dünya savaşı sonrası Türkiye 12 Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri 13 Türkiye ye yönelik tehditler: -Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; 14 Üniter devlet yapısına yönelik tehditler. 10

11 :EBE 204 HİSTOLOJİ : II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Histolojik inceleme. İnsan vücudunun mikroskopik incelenmesi, insan vücudunu meydana getiren hücre, doku ve organların mikroskobik düzeyde yapılarının incelenmesi, dokular. : Sağlık alanında çalışacak elemanların insan vücudunun normal mikroskobik yapısını kavraması, bu yapıda hastalık dolayısı ile oluşacak patolojik değişimlerin anlaşılabilmesi amacıyla normal histolojinin öğrenilmesi, fizyolojik olayların cereyan ettiği mikroskobik morfolojik yapının kavranması. DERS KİTABI : Histoloji Prof Dr. Engin AÇIKALIN, Doç. Dr Cengiz BAYÇU, Doç Dr. Firdevs GÜRER TC Anadolu Üniversitesi Yayınları No:894 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:480 : Clara M, Maskar Ü Histoloji I Sermet matbaası 2. baskı, İstanbul, Cowdry E.V.: A. Text BOOK Of Histology Lee and Febiger Copyright, Philedelphis Erençin, Z Sağlam M Genel Histoloji Ankara Üniversitesi Basımevi 2. Baskı 1934 Ankara, Erkoçak, A: Genel Histoloji Ankara Üniversitesi Yayınları 3. baskı, Ankara, Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemlerin tanıtılması 2 Hücre: Hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplâzma 3 Hücre: Çekirdek, çekirdekçik ve hücrenin organelleri 4 Hücre: Hücre iskeleti ve hücre bölünmesi 5 Dokular: Dokuların genel özellikleri ve doku çeşitleri 6 Epitel dokusu: Epitel dokusunun genel özellikleri ve görevleri 7 Epitel dokusu: Örtü epiteli ve salgı epiteli 8 Kan dokusu ve hemopoez 9 Kan dokusunun görevleri, yapı elemanları, kan yapan dokular ve kan hücrelerinin yapımı 10 Kıkırdak dokusu. Kıkırdak dokusunun yapısı ve tertiplenmesi Kıkırdak dokusunun kemik gelişimindeki rolü ve kıkırdak türleri, kıkırdağın organizmadaki 11 fonksiyonu ve histofizyolojisi Kemik dokusunun yapısı ve özellikleri, kemik doku hücreleri, kemik oluşumu, kemikte 12 onarım, eklemler, histofizyolojisi ve fonksiyonları Kas dokusu. Kas dokusunun yapısı ve özellikleri. Organizmadaki kas türleri ve morfolojik 13 farkları, iskelet kası, kalp kası, düz kas ve kasılma mekanizması Sinir dokusu. Sinir dokusunun görevleri, yapı elemanları, merkezi ve periferik sinir sistemi, 14 yapı elemanlarının merkezi ve periferik sinir sisteminde dağılımı ve sinir sonlanmaları : EBE 205 EMBRİYOLOJİ-GENETİK : II (Bahar Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : İntrauterin hayatın oluş ve gelişme biçimleri, Kromozomal anamoliler. : Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerin, mesleki yaşamlarında son derece önemli bir yeri olan Embriyoloji ve genetik bilgileri, introuterin hayatın oluş ve gelişme biçimlerini ve kromozomal anamali olguları vermektir. : Moor un Developing Human 1 Emriyolojinin anlamı, tarihçesi ve Embriyoloji terimleri 2 Kadın ve erkek üreme sistemi organları 3 Gametogenez 4 Embriyon dönemi: Ovulasyon, İmplantasyon (Birinci hafta) 5 Embriyon dönemi: Bilaminar embriyon diski (İkinci hafta) 6 Embriyon dönemi: Germ Disklerin Oluşumu(Üçüncü hafta) 7 Embriyon dönemi: Organogenezis Dönemi (4-8. haftalar) 8 Fetüs Dönemi (Dokuzuncu haftadan doğuma kadar) 9 Plasenta ve Fetal Zarlar 10 Çoğul gebelikler 11 Kromozomlar ve Genetik 12 Kromozom Anomalileri 13 Teratoloji 14 İnsan Doğum Defektleri (Konjenital Malformasyonlar) 11

12 :EBE 206 BİYOKİMYA :II (Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ :2 (2+0+0) : İnsan vücudunun temel yapısını oluşturan biyomoleküllerin; yapıları, fonksiyonları ve metabolizmaları ile ilgili temel bilgiler ile metabolizmada görülen bozukluklara bağlı olarak gelişen hastalıkların öğretilmesi ve bu teorik bilgilerin, hemşirelik uygulamalarında kullanılmasını sağlamak. : -Lippincot s Biyokimya -Harper s Biyokimya 1 Biyokimyaya giriş; biyokimyanın tanımı, kapsamı. Biyomoleküller ve metabolizma ile ilgili temel kavramlar. 2 Karbonhidratların yapıları, sınıflandırılmaları, fonksiyonları, sindirim ve emilimi. 3 Karbonhidrat metabolizmasındaki metabolik yollar ve karbonhidrat metabolizması ile ilgili bozukluklar. 4 Lipidlerin yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, sindirim ve emilimi. 5 Fosfolipid, glikolipid, kolestrol ve steroid metabolizması. Lipid metabolizması ile ilgili bozukluklar. Aminoasitlerin yapıları ve özellikleri, sınıflandırılmaları ve metabolizması. Aminoasit metabolizması ile ilgili 6 bozukluklar. 7 Proteinlerin yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, sindirim ve emilimi. Enzimlerin özellikleri, sınıflandırılması ve aktiviteleri. Enzim aktivitesinin regülasyonu. Hastalıkların 8 teşhisinde enzimlerin önemi 9 Nükleotid metabolizması. Nükleotid metabolizması ile ilgili bozukluklar. 10 DNA nın yapısı, özellikleri, fonksiyonu, replikasyon. 11 RNA nın yapısı, özellikleri, protein sentezi 12 Vitaminlerin sınıflandırılması, biyolojik önemi ve fonksiyonları. 13 Su ve mineral metabolizması. 14 Hormonların yapıları, sınıflandırılmaları ve fonksiyonları. :EBE 207 FARMAKOLOJİ :II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ :3 (3+0+0) :Farmakoloji, ilaçlar, ilaçların yapıları, kullanımları, elde edilmeleri. Farmakodinamik, farmakokinetik, toksikoloji, uygulamalı farmakoloji, kemoteragi, biyoformosötik. :Hastalıkların tedavisinde önemli yeri olan ilaçların elde edilmeleri, kullanılmaları, yan etkileri, zehirlenme durumları, vücuda etkileri, vücutta uğradığı değişimler, ilaçların kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar. :Genel Farmokoloji Prof Dr. Oğuz KAYAALP. Pharmacology Lippincot DERS KİTABI :Farmakoloji. Kevser Erol-İpek Cingi Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. 1.Hafta: Giriş. Farmakolojinin tanımı, çalışma alanı, bölümleri, ilaçların elde edilmesi, kullanımı, uygulama şekilleri, yapıları. 2.Hafta: Farmakokineti, ilaçların vücutta uğradığı değişiklikler, akibeti. 3.Hafta: İlaçların toksit etkileri, zehirlenme durumları ve tedavisi. 4.Hafta: Otonom sinir sistemi ilaçları. Sempatomimetik, sempatolitik, pararem-patomimetik ve parasempatolitik ilaçlar. 5.Hafta: Kardivovasküler sistem ilaçları, kalp glikozidleri, anjinaşektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, hiperlipidemi ve hinerkolesterslemi tedavisinde kullanılan ilaçlar. 6.Hafta: Antiagregan, trombolitik, oral antiksagulan ve pıhtılaşma bozukluklarında kullanılan ilaçlar. 7.Hafta: Santral Sinir Sistemi İlaçları. Santral sinir sistemini deprese eden ilaçların etkileri, santral S.S.i uyaran ilaçlar. 8.Hafta:Kemoteropatik ilaçlar.kemoterapi,kemoterapatik ilaçların sınıflandırılması,kullanılması,yan etkileri. 9.Hafta:Solunum sistemi ilaçları,öksürük kesici ve bronş genişletici ilaçların etki mekanizmaları,ezpektoran,antitusif,bromkodilatör ilaçlar,mast hücre skabilatözörleri. 10.Hafta:Sindirim sistemi ilaçları,sindirim sistemi ilaçlarının etki mekanizması,yan etkileri,sınıflandırılması,ülser ilaçları,laksatif,purgatif ilaçlar,andidiyareik,emetik,antiemetik ilaçlar. 11.Hafta:Sıvı elektrolit dengesi ve böbrek rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar. 12.Hafta:Endokrin fonkksiyonları etkileyen ilaçlar. 13.Hafta:Otokoidler 14.Hafta:Reçete bilgisi. 12

13 : EBE 208 PSİKOLOJİ : II (Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 3 (3+0+0) KATOLOG TANITIMI : Psikolojideki Temel Kavramlar, normal ve normal dışı davranışlar. : Psikolojideki temel kavram ve kuramların öğretilerek, normal ve normal dışı davranışlar konusunda bilgilendirmek. :Geçtan. E. : Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar. Remzi Kitabevi Geçtan. E. : Psikanaliz ve Sonrası. Remzi Kitabevi Koptagel. G. :Tıpsal Psikoloji. Beta Basım Y. D Brenner. C. : Psikanalizin Temelleri. Hekimler Yayın Birliği (Medikomat) Klem.m. Çocukken Başlar İsyan. Ena Yayıncılık.1993 İÇERİK : 1. Hafta: Psikolıji ve Yöntemleri 2. Hafta:Algı 3. Hafta:Gereksinimler, İçgüdüler, Dürütler 4. Hafta: Engellenme, Çatışma, Çaba Amaçlama 5. Hafta:Duygu 6. Hafta:Öğrenme 7. Hafta:Bellek 8. Hafta:Zeka 9. Hafta:Dikkat 10. Hafta:İrade 12. Hafta:Bilinç 13. Hafta:Bilişsel Kurama Göre Gelişim Evleri 14. Hafta:Psikanalitik Kuram ve Savunma Mekanizması. :EBE 209 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ :II(Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ :1,5(1+1+0) KATOLOK TANIMI :Bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar donanımı. :Sağlık bilimlerinde gerekli paket programların öğretilmesi :Kaplan,Yasin,Veri Haberleşmesi Kavramları, Papatya Yayıncılık, Eylül 2000 Çölkesen,Rıfat,Network ICP/IP UNIX el kitabı,papatya Yatıncılık, Ekim 1999 Çölkesen Rıfat,Örencik Bülent,Bilgisayar Haberleşmesi ve AğTek Nolojileri,Papatya Yayıncılık,Ekim 2000 Walker,D.W,Computer Based Information Systems,Pergamen Press,1998 Microsoft Access 7.0 Alfa yayınları. 1.Hafta: Microsoft Excel Uygulamaları. 2.Hafta: Microsoft Excel Uygulamaları. 3.Hafta: Microsoft Power Point. 4.Hafta: Microsoft Power Point Uygulamaları. 5.Hafta: Microsoft Power Point Uygulamaları. 6.Hafta: Microsoft Power Point Uygulamaları. 7.Hafta: Microsoft Office Access 8.Hafta: Microsoft Office Access 9.Hafta: Microsoft Office Access 10.Hafta:Microsoft Office Access Uygulamaları 11.Hafta:Microsoft Office Access Uygulamaları 12.Hafta:İnternet Kullanımı. 13.Hafta:İnternet Kullanımı. 14.Hafta:İnternet Kullanımı. : EBE 210 EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI : II (BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 8 (4+0+8) :Hasta-Ebe ilişkileri ve iletişim teknikleri : Temel hasta bakım ilkelerini ve yöntemlerini bilmek ve hastaya uygulayabilmek, klinik uygulamalarda gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazandırabilmek. DERS KİTABI :İnanç N., Hatipoğlu S.,Yurt V., Avcı E., Akbayrak N., Öztürk E., Hemşirelik Esasları, Hatipoğlu yayınları

14 : Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar (Dr. Fatma Akça Ay, İstanbul- 2008) Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar (prof.dr. Nemciye Sabuncu, Şubat- 2008, Ankara) Hemşirelik Esasları (İnanç N., Hatipoğlu S.,Yurt V., Avcı E., Akbayrak N., Öztürk E., Hatipoğlu yayınları 1996) 1-2 Oral yol ile ilaçların verilmesi 3-4 Parenteral ilaç uygulamaları 5 Ağrı-uyku-dinlenme 6-7 Solunum sistemi uygulamaları: Oksijenlenmeyi etkileyen faktörler, normal sürdürülmesi için hemşirelik girişimleri. 8-9 Gastro-intestinal sistem uygulamaları 10 Üriner sistem uygulamaları Yara bakımı: Yaranın sınıflandırılması, yaranın iyileşme süreci, yara bölgesine uygulanan sargılar, basınç yaraları 13 Total Parenteral beslenme 14 Terminal dönemde hasta bakımı 2.SINIF GÜZ ( 3. YARIYIL) :EBE 301 FİZYOLOJİ :III (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :3(2+2+0) :İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar,biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu. :Sağlık alanında çalışacak sağlık elemanlarının insan vücudunda meydana gelen, canlılığın oluşumu ve devamını sağlayan faaliyetlerin fizyolojisini, oluş şekli ve mekanizmalarını öğrenmek. Bu durumun sonucunda normal fizyolojiden sapma, normal mekanizmanın akması ile meydana gelen hastalık durumunu ve bunun ortadan kaldırılması için gereken temel bilgileri kazanmak. DERS KİTABI :Fizyoloji Doç. Dr. Neşe TUNCEL TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:493 Açık öğretim Fakültesi Yayınları No: 222 :Fizyoloji (Review Of Medical Physiology) William F Ganong 13 th. Edition Appleton and Lange, Norwalk 1987 Fizyoloji ders kitabı Ahmet NOYAN Meteksan Ltd. Şti. Ankara Hücre fizyolojisi; hücrenin bölümleri ve fonksiyonları, nukleus ve organeller 2 Hücre fizyolojisi; hücre zarı ve fonksiyonları, osmoz 3 Uyarılabilen dokular; dinlenim ve aksiyon potansiyeli 4 Kas fizyolojisi; kalp kası, düz kas ve çizgili kas 5 6 Sinir sistemi; nöron ve sinapslarda ileti, merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi, refleks arkı, işitme ve görme fizyolojisi Endokrin Sistem Fizyolojisi; Hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal korteks ve medulla, pankreas ve gonadların endokrin faaliyeti ve hormonların etkileri, Bezlerin hipo ve hiper fonksiyonu 7 Kan fizyolojisi; Kanın görevleri, kan hücreleri ve plazma, pıhtılaşma mekanizması 8 Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi; Kalp siklusu, kalp sesleri, küçük ve büyük dolaşım, kan akımı, kan basıncı ve nabız 9 Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi; kalbin uyarı ve ileti sistemi, kalbin otonom kontrolü, aritmi 10 Solunum fizyolojisi; Solunum Sisteminin fonksiyonel yapısı, Solunum Membranı ve Gazların Difüzyonu, kanda taşınması 11 Solunum fizyolojisi; Solunum Mekaniği, Akciğer volum ve Kapasiteleri Boşaltım fizyolojisi; Nefron Yapısı ve Fonksiyonları, İdrar oluşması, Klirens, Böbreklerin Asit Baz Dengesine Etkileri, Jukstaglomeruler Aparatus ve Renin-Anjiotensin Sistemi Sindirim fizyolojisi;ağız, mide, ince ve kalın bağırsaklarda sindirim, Gıdaların mekanik parçalanma, sindirim ve emilimini etkileyen faktörler, Karaciğer, safra kesesi ve pankreasın sindirimdeki rolü. Sindirim fizyolojisi;ağız, mide, ince ve kalın bağırsaklarda sindirim, Gıdaların mekanik parçalanma, sindirim ve emilimini etkileyen faktörler, Karaciğer, safra kesesi ve pankreasın sindirimdeki rolü. 14

15 :EBE 302 DOĞUM BİLGİSİ I :III (Güz Yarıyılı) DERS KREDİSİ :8(4+0+8) :Kadın üreme organlarının anatomi ve fizyoloji ile gebelikte oluşan değişiklikler. :Kadın üreme organlarının anatomi ve fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi ve gebelikte oluşan değişiklikleri öğretmek. :Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir, 1 Doğum Bilgisine yönelik bakım planı 2 Kadın Sağlığına Giriş ve Kadın hayatının Devreleri 3 Kadın Üreme Sistemi Anatomisi 4 Üreme sisteminin fizyolojisi 5 Gebeliğin fizyolojisi 6 Gebeliğin fizyolojisi 7 Embriyo/Fetüsün büyüme ve gelişimi 8 Gebelikte sistemik değişiklikler 9 Gebelikte görülen psikolojik ve metobolik değişiklikler 10 Gebelikte görülen psikolojik ve metobolik değişiklikler 11 Gebelik teşhisi, Gebelik ve doğum tarihinin hesaplanması 12 Gebelikte annenin değerlendirilmesi 13 Gebelikte annenin değerlendirilmesi 14 Ödevlerin sunumu ve dersin genel değerlendirilmesi :EBE 303 İÇ HASTALIKLARI BİLGİSİ :III(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :5(3+0+4) :Sistemler ve buna ilişkin hastalıklar hakkında gerekli teorik bilgiyi almak, sağlıklı ve hasta bireye yardım etmek, insanın temel gereksinimlerini karşılamak ve hastalara en kısa zamanda bağımsızlığını kazandırmak, sosyal yaşamına döndürmek gibi görevleri yapabilecek niteliklere sahip olmalarını sağlamak. :1-Yürügen, B, Durna, 2-, Oktay, S. İç Hastalıkları Hemşireliği, TC. Anadolu Ür. Yayınları No: 564 Eskişehir, Birol, L.,Akdemir, N., Bedük, T.: İç Hastalıkları Hemşireliği Mas Mat Ankara, Phipps, Y.W., Long, J.B. Woods, F.N.:Medikal- Surgıcal Nursing, Th. C.V. Mosby Company, Washington, Çalangu, S.: Acil Dahiliye. Sanal Matbaacılık, İstanbul, Hafta: İç hastalıklarına giriş 2:Hafta: Sıvı-Elektrolit dengesi 3.Hafta: Ölümü yaklaşan hasta ve bakımı, yatağa bağımlı hasta ve bakımı, 4.Hafta: Total parenteral beslenme. 5.Hafta: Ağrı ve ağrılı hastanın bakımı. 6.Hafta: AİDS ve korunma 7.Hafta: Solunum sistemi hastalıkları ve bakımı. 8.Hafta: Kalp ve damar hastalıkları ve bakımı 9.Hafta: Gastrointestinal sistem hastalıkları ve bakımı 10.Hafta: Ürogenital sistem hastalıkları ve bakımı. 11.Hafta: Endokrin sistem hastalıkları ve bakımı. 12.Hafta: Kas-iskelet sistem hastalıkları ve bakımı. 13.Hafta: Nörolojik hastalıklar ve bakımı. 14.Hafta: Onkolojik hasta bakımı, kan hastalıkları ve hasta bakımı. :EBE 304 CERRAHİ HASTALIKLARI BİLGİSİ :III(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :5(3+0+4) :Cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinin amacı hasta bakım kalitesini yükseltmeye yönelik öğrenciye bilgi ve beceri kazandırılması. :Sistemler ve buna ilişkin hastalıklar hakkında gerekli bilgiler verilerek, hastanın fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin cerrahi girişimden önce, süresince ve sonra, hastanın sağlığını ve yeterliliğini yeniden kazanması ve sürdürmesi için fizyolojk, biyolojik ve davranış bilimleri üzerine temellendirilmiş hemşirelik aktivitelerinin benimsetilerek, bu sistem hastalıklarının olduğu gebe kadına kişiselleştirilmiş uygun bakımın verilmesi. 15

16 :1.Erdil,F.,Elbaş,N.Ö;Cerrahi hastalıkları Hemşireliği,Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yayınları, Ankara, Aksoy,G.ve Arkadaşları;CerrahiHastalıkları Hemşireliği,A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,Eskişehir, Aksoy,G.ve Arkadaşları ;Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El kitabı, Vehbi koç Vakfı Yayınları,İstanbul, Hafta: Cerrahi hastalıklarına giriş. 2.Hafta: Cerrahi asepsi 3.Hafta: Sıvı-elektrolit dengesi 4.Hafta: Kanamalarda ve şoklu hastada bakım. 5.Hafta: Yara ve bakımı 6.7.Hafta: Ameliyat öncesi,sırası ve sonrası bakım. 8.9.Hafta: Solunum sistemi cerrahisi ve bakımı Hafta: Kardiyo, vasküler sistem cerrahisi ve bakımı Hafta: Gastrointestinal sistem cerrahisi ve bakımı. 13.Hafta: Ürogenital sistem hastalıkları ve bakımı. 14.Hafta: Kırıkta hasta bakımı. :EBE 305 PATOLOJİ :III (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) :Türk gençliğini,atatükçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. : Sağlık alanında eğitim alan ve görev yapacak olan öğrencilerin klinik özelliklerini öğrendikleri hastalıkların, hastalık süreci sonucunda sağlıklı dokuda mikroskobik ve makroskobik olarak olumsuz yönde neden olduğu yapısal değişiklik, bozulma ve tahribatı öğrenmelerini sağlamaktır. : - Patoloji, Robins; Nobel Tıp Kitabevi Yayını, - Patoloji, Anderson; Nobel Tıp Kitabevi Yayını,. 1 Patolojiye giriş, patolojin çalışma yöntemi ve dalları 2 Preperat hazırlama ve boyanması 3 Dejenerasyonlar 4 Metabolik bozukluklar 5 İltihap çeşitleri, etyoloji, mekanizması ve iyileşmesi 6 Doku tamiri ve yara iyileşmesi 7 Etyoloji 8 Neoplazi; etyoloji ve patojenez 9 Neoplazi; evrelendirme ve derecelendirme 10 Sıvı elektrolit dengesi bozuklukları; ödem ve dehidratasyon 11 Kan akım bozuklukları; hemoraji, tromboz, emboli ve infarktüs. 12 İmmünoloji; hümoral ve hücresel immünite yetersizlikleri 13 İmmünoloji; Otoimmünite ve red reaksiyonları 14 Dersin Genel Değerlendirilmesi 2.SINIF BAHAR ( 4. YARIYIL) :EBE 401 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - I :IV(BAHAR ) DERSİN KREDİSİ : 8 (4+0+8) : Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıklı çocuğu ve sağlıktan sapma durumunu tanıma, çocuğa özgü uygulamaları yapabilme yeterliliğinin öğrenciye kazandırılmasına yönelik konulardan oluşmaktadır. : Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıklı çocuğu ve sağlıktan sapma durumunu tanıma, çocuğa özğü uygulamaları yapabilme yeterliliğinin öğrenciye kazandırılması. : 1- DağoğluT Neonatoloji, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul. 2-Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği,Alemdar ofset,istanbul. 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.1996.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone. 4.Çavuşoğlu H.1995.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1-2.Bizim Büro Basım evi,ankara3.mcquaid L., Huband S.,Parker E.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone, Çavuşoğlu H.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset Behrman,Kliegman,Jenson.Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company, Olcay Neyzi. Pediatri 1-2,3. Baskı,

17 1 Çocuğa bakım veren ebelerin Amacı, özellikleri, işlevleri 2 Çocuğa Özgü Uygulamalar 3 Çocuğa Özgü Uygulamalar 4 Büyüme ve Gelişme 5 Nöro-motor Gelişim 6 Büyüme-Gelişme Bozuklukları ve Bakımı 7 Çocukluk Çağlarında Beslenme 8 Beslenme Bozuklukları ve Bakımı 9 Rutin Aşılar 10 Özel Aşılar 11 Normal Yenidoğanın Özellikleri ve bakımı 12 Riskli Yenidoğanlar ve bakımı 13 Yenidoğan Hastalıkları ve Bakımı 14 Yenidoğan Hastalıkları ve Bakımı :EBE 402 DOĞUM BİLGİSİ II : IV(Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 8(4+0+8) : Doğum öncesi bakım, gebelikte riskli durumların erken tanısı : Doğum öncesi bakımın öncesini kavratmak, gebelikte riskli durumların erken tanısını ve anne bebek ölüm ve hastalık oranının azaltılmasını sağlamak :Taşkın, L.: Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Coşkun, A. ; Karanisoğlu, H.; Doğum ve Kadın Hastalıkları, Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınlar, Eskişehir, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi 2 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi 3 Doğum Öncesi Bakım 4 Gebelikte Sık Görülen Rahatsızlıklar ve Alınacak Önlemler 5 Gebelik Sırasında Fetal ve Maternal Sağlığın Yükseltilmesi 6 Gebelikte Beslenme İhtiyacı 7 Gebeliğin Psikososyal ve Kültüre Boyutu 8 Riskli Gebelikler 9 Riskli Gebelikler 10 Son Trimaster Kanamaları (Plasenta previa, ablasyo plasenta ve diğer komplikasyonlar) 11 Gebeblik ve kalp hastalığı, diabet ve anemi 12 Gebelik ve AIDS, Gebelik ve enfeksiyon 13 Rh uyuşmazlığı,adölesan gebelikler, anne yaşı ve teratojenik enfeksiyonlar 14 Ödevlerin sunumu ve dersin genel değerlendirilmesi :EBE 403 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI :IV(BAHAR ) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) :Enfeksiyon hastalıkları. Mikroorganizmalarla meydana gelen bulaşıcı hastalıkların tam tedavi yöntemleri pidemiyolojik ve etyolojik özellikleri. : Modern Tanı ve Tedavi Yöntemleri ile İnfeksiyon Hastalıklarının Kontrol Altına alınmasının Amaçlanması DERS KİTABI :GÖRAK, 6, SAVAŞER, S. Epidemiyolojiye giriş ve enfeksiyon hastalıkları TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:563 Açık öğretim Fak. Yayınları No:261 : -Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay )-İmmünolojiye Giriş ( Ed; Prof Dr Kaya Kılıçturgay )- Tıbbi Parazitoloji ( Prof Dr Enver Tali Çetin Prof Dr Özdem Anğ Prof -Dr Kurtuluş Töreci İstanbul Üni.Tıp Fak yayınları )-Klinik Mikrobiyolojik Tanı ( Pof Dr Hakkı Bilgehan )-Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi (Prof Dr Ekrem Kadri Unat İstanbul Üni. Tıp Fak yayınları )-Jawetz E,Melnick JL,Adelberg EA,Brooks GF,Butel JS,Ornston LN -Medical Microbiology 1989-Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları (Ed;Prof Dr İlhan Ünlü ) -Hastane İnfeksiyonları (Akalın H.E. Kanra G) 1.Baskı 1993 Ankara Güneş Kitabevi 17

18 1 Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları 2 İnfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve İnfeksiyon Oluşumu 3 İnfeksiyonlardan Korunmada Bağışıklama 4 Hastane İnfeksiyonları 5 İnfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri 6 Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 7 Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 8 Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 9 Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 10 Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 11 Protozoonların Neden Olduğu İnfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımı 12 Helmintlerin Neden Olduğu İnfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı 13 Artropodların Neden Olduğu İnfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 14 Diğer İnfeksiyon Hastalıkları : EBE 404 ANNE - ÇOCUK SAĞLIĞI YARI YILI : IV(Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 2(2+0+0) : Toplum sağlığı içinde ana çocuk sağlığı uygulamaları ve bunlara ilişkin göstergeler. : Öğrencinin; ana- çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik önemli konularda bilgisinin geliştirilmesi. : 1- DağoğluT Neonatoloji, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul. 2-Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği,Alemdar ofset,istanbul. 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.1996.Children s 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone, Çavuşoğlu H.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset Behrman,Kliegman,Jenson.Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company, Olcay Neyzi. Pediatri 1-2,3. Baskı, Nursing,Churchıull Lıvıngstone. 7.Bilgel N. Ana-Çocuk sağlığı 1997.Güneş&Nobel,İstanbul. İÇERİK : 1 Dünya da ve Ülkemizde Ana- Çocuk Sağlığı 2 Annelik,Anne ve çocuğun yasal korunması 3 Aile ve Çocuk 4 Çocuk Yetiştirme Sanatı 5 Ahlak ve Cinsel Eğitim 6 Hastalıklar ve anne ve çocuk 7 Gebe ve Emzikli Annenin Beslenmesi 8 Anne sütünün bebek beslenmesindeki yeri ve önemi 9 Anne Sütü ile Beslemede Karşılaşılan Sorunler 10 Emzirmenin Anne ve Bebeğe Yararları 11 İnfantil Kolik 12 Çocukta Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler 13 Kazalar 14 Kazalar ve Müdahaleler :EBE 405 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ : IV (Bahar Yarıyılı) DERS KREDİSİ : 2 (2+0+0) KATALOG TANIMI : Sosyoloji nedir?.sosyolojinin kullandığı yöntemler. Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi. Birey ve toplum. Kültür ve toplum. Sağlık sosyolojisine giriş. Kültür ve sağlık-hastalık ilişkisi. Sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi. Tıbbi uygulamaların sosyokültürel safhaları. Hastahemşire-hekim-hastane ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü. Sosyal örgütlenme ve sağlık-hastalık sistemi. Beslenmeyi etkileyen sosyo-kültürel unsurlar. Sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar. Sağlık-hastalık ve sosyal değişme : Birey ve toplumun sağlık ve hastalık bakım ihtiyaçlarını çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda tespit edebilen, ebelik becerisini planya bilen bireyler kazanmak : Orhan Türkdoğan: Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi. İstanbul, Mahmut Tezcan: Sosyolojiye Giriş,Ankara,1993. Mümtaz Turhan: Kültür Değişmeleri. İstanbul,

19 1 Sosyloji nedir? Sosyolojinin yöntem ilkeleri. Sosyoloji diğer bilim dalları ile ilişkisi 2 Birey ve toplum. Toplumsal kurumlar 3 Kültür ve toplum kültür ve sağlık hastalık ilişkisi 4 Sağlık sosyolojisine giriş 5 Tıp ve sosyoloji ilişkisi. Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları 6 Sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi 7 Bir sosyal sistem olarak sağlık ve hastalık 8 Tıbbi uygulamaların sosyo-kültürel safhaları halk tıbbi, modern tıp 9 Hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü: Hasta-Ebe-Hekim-Hastane ilişkileri 10 Sosyal örgütlenme ve sağlık-hastalık sistemi 11 Sağlık-hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo-kültürel unsurlar 12 Halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar sistemi 13 Sağlık-hastalık ve sosyal değişme 14 Sağlık-hastalık ve sosyal değişme 3.SINIF GÜZ ( 5. YARIYIL) :EBE 501 YENİDOĞAN BEBEK BAKIMI VE İZLEMİ :V(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :3(3+0+0) : Sağlıklı ve sorunlu yenidoğanların özellikleri ve bakımı, yenidağan hastalıkları ve bakımı,aile bebek etkileşimi. : Öğrencinin sağlıklı ve hasta yenidoğanı tanıması ve yenidoğan hastalıklarında yeterli bakımı verebilecek düzeyde bilgilenmesi. : 1- DağoğluT Neonatoloji, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul. 2-Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği,Alemdar ofset,istanbul. 3.McQuaid L., Huband S.,Parker E.1996.Children s Nursing,Churchıull Lıvıngstone. 4.Çavuşoğlu H.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset Behrman,Kliegman,Jenson.Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company, Olcay Neyzi. Pediatri 1-2,3. Baskı, Neonatolojiye giriş 2 Yenidoğan Servisinin Düzenlenmesi ve Anne Çocuk İlişkisi 3 Yenidoğanın Değerlendirilmesi 4 Yenidoğanın Bakımı 5 İntrauterin Büyüme Geriliği 6 Miadından önce ve sonra doğan bebekler 7 Neonatal Asfiksi ve Doğum Travmaları 8 Solunum Sorunları 9 Metabolik Sorunlar 10 Yenidoğan Sarılıkları 11 Yenidoğan İnfeksiyonları 12 Yenidoğan Konvülziyonları 13 Yenidoğan Resüstasyonu 14 Dersin Genel Değerlendirilmesi :EBE 502 KADIN HASTALIKLARI :V(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :8(4+0+8) : Kadın hastalıkları ve bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konusunda öğrencileri bilinçlendirmek DERS KİTABI : Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (Ed; Prof.Dr. Anahit Çoşkun, İstanbul, 2000) Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir, Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul,

20 1 Vaginal enfeksiyonlar 2 Servisk ve vulva problemleri, 3 Seksüel yolla geçen hastalıklar 4 Anormal uterin kanamalrı (Menstrual düzensizlikler) 5 Disfonksiyonel uterus kanamaları 6 Pelvik destek yapıların bozulması 7 İyi huylu pelvik kitleler 8 Kanserler ve korunma 9 Kanserler ve korunma 10 Memem hastalıkları, meme kanserlerinde tedavi ve bakımı 11 Jinekolojik değerlendirme, jinekolojik test ve işlemler 12 Jinekolojik cerrahi ve genel bakımı 13 Kemoterapi, radyoterapi 14 Histerektomi Öncesi ve Sonrası Bakım :EBE 503 DOĞUM BİLGİSİ III :V(GÜZ ) DERSİN KREDİSİ :8(4+0+8) : Normal doğum eyleminin gerçekleşmesi ve komplikasyonlu doğuma annenin hazırlaması için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması. : Sağlıklı bir anne ve bebekle doğum eyleminin gerçekleşmesini sağlamak, Riskli doğum eylemi ve komplikasyonlu doğuma annenin hazırlanmasını sağlamak. DERS KİTABI :Taşkın, L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Ankara, : Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (Ed; Prof.Dr. Anahit Çoşkun, İstanbul, 2000) Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir, Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, Normal doğum eyleminde rol oynayan faktörler 2 Normal doğum eyleminde rol oynayan faktörler 3 Doğum eyleminin evreleri 4 Doğum eyleminde izlem ve bakım 5 Anne vücudunun doğum eylemine cevabı 6 Doğum eylemindeki rahatsızlıklar ve bakımı 7 Riskli doğum eylemi- Distosiler 8 Doğum eyleminde ortaya çıkabilecek diğer problemler 9 Plasenta anamolileri 10 Zor doğum eyleminin anne ve bebek açısından tehlikeleri 11 Komplisasyonlu doğuma annenin hazırlanması ve desteği 12 Doğum eylemine müdahale 13 Doğum eylemine müdahale 14 Ödevlerin sunumu ve dersin genel değerlendirilmesi :EBE 504 BİOİSTATİSTİK :V (Güz Yarıyılı) DERSİN KREDİSİ :2(2+0+0) : Bu derste, istatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, istatistiksel tahmin ve hipotez testleri, parametrik olmayan testler, regresyon ve korelasyon analizi ve zaman serileri analizi konularına değinilecektir. 20

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL * EBE 101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler Z 2 2-2 3 7 EBE 103 Ebelik Tarihi ve Deontoloji Z 2 - - 2

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi EBE 1101 Ebeliğe Giriş SYO 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SYO 1103 Histoloji 1 1 - -

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) HEM101 Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I (6+0+0)6 AKTS:7 Bu derste, profesyonel hemşirelik

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi SBF 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SBF 1103 Fizyoloji 2 2 - - 2 3 SBF 1105 Biyokimya

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ AHP101 ADI Ameliyathane Teknolojileri Türkçe 6 0 6 6 TÜRÜ: Mesleki Ders İdeal

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESĠN GÜVENLĠĞĠ BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Tartışma öğretme teknikleri Anlatım Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders Sayısı PSKM: Paketten Seçilecek Kredi Miktarı Ders Kodu Ders

Detaylı

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Dersin Adı Anatomi Tipi ve Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab.0) Kredisi 3 İnsan anatomisine

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir. FİZYOLOJİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoloji I FTR 1.YIL/ 4 - - 5 1.yarıyıl 113 Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu BES 101 Beslenme

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1-HEMŞİRELİĞE GİRİŞ: Hemşirelik tanımı, Meslek ve iş kavramlarının tanımı Hemşirelik mesleğinin amacı ve işlevleri,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU (11 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS DEKAN T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM) KURULU (11 MART 2013 18 NİSAN 2013) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00251 Dersin Adı İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Yıl II Yarı Yıl Güz Teorik 5 Pratik 12 Kredi 11 AKTS 18 1- İç Hastalıkları Hemşireliği, Temel Sağlık Hizmetleri, Hemşirelik Süreci, Homeostazis

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5 Dersin Adı Kodu Yarıyıl HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK ORTEZ VE PROTEZ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK ORTEZ VE PROTEZ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK ORTEZ VE PROTEZ PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING 111 İNGİLİZCE I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 201 3.GÜZ 2 2 3 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 201 3.GÜZ 2 2 3 5 BESLENME İLKELERİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME İLKELERİ I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEM 501 Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Uygulamaları (3 0 3) Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PROGRAMI VET101 Anatomi I 3 4 5 9 VET103 Histoloji I 2 2 3 5 VET105 Veteriner Hekimlik Tarihi 1-1 2 VET107 Medikal

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

DÖNEM II V. DERS KURULU (7 HAFTA)

DÖNEM II V. DERS KURULU (7 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. DERS KURULU (7 HAFTA) 1901205 ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) u u ve Adı T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 0 1 0 1 BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri I 2 3 3 6 3. KİM 133 333133 001-002 Temel Kimya I 3 0 3 3 4. KİM 137

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İ Yüksek Lisans SZR 101 Bilimsel Araştırma Haftalık Saati (T+U) Öğrenci Kredisi AKTS Öğretim Üyesi 2+2 3 6 Her Anabilim Dalının Kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel İstatistik 1+2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Hastalıkları Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - YABANCI

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 Güz Dönemi 13 Ekim, 2014-30 Ocak, 2015 MED 101 - Tıbbın Hücresel Temelleri 15 Ekim-28 Kasım, 2014 28 Kasım,2014

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU ( 19 Eylül 2016-18 Kasım 2016) 1 DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL I.YARIYIL II. YARIYIL HEM 101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş 2 0 2 4 HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme Teorik Dersler teknikleri

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014)

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK 2013 24 OCAK ŞUBAT 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (09 MART 2015 22 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI ACİL HASTA,HASTA YAKINI VE ÇALIŞANI İLİŞKİSİ-İLETİŞİM-HASTA MEMNUNİYETİ HASTA GÜVENLİĞİ ŞUBAT CPR (ŞOK VE ARREST YÖNETİMİ) MART HBTC KULLANIMI MAYIS TRİYAJ HAZİRAN ATIK AYRIŞTIRMASI EYLÜL YANIKLAR EKİM

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı