ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince NİSAN 2011 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 06Nisan 2011 Çarşamba günü saat da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır NİSAN 2011 CHP Belediye Meclis Üyesi Gaye PEKYALÇIN ın istifa bilgisinin Belediye Meclisine verildi. 124 CHP Belediye Meclis Üyesi Gaye PEKYALÇIN ın istifa etmesi ile yerine yedek üye Fehmi İŞLER in Belediye Meclis Üyesi olarak görevlendirildiği bilgisi Belediye Meclisine verildi Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) fıkrası gereğince gizli oyla yapılan seçim sonucunda; Ali KILIÇ (32) oy, İlhan İMRAK (30) oy ve Ercan KISA (28) oy alarak 1 yıl süreyle Belediye Encümen Üyeliğine seçildi Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Levent GÜNDOĞDU tek aday olmuş, (29) oy alarak Meclis Birinci Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Meclis İkinci Başkan Vekili olarak Hasan ÖNBEY tek aday olmuş (30) oy alarak Meclis İkinci Başkan Vekili olarak seçildi Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince Vedat KAÇAR (29) oy, Müzeyyen GÜRKAN (26) oy alarak Asil Meclis Katibi, Mustafa TURHAN (25) oy Sami DURHAN (23) oy alarak Yedek Meclis Katibi olarak seçildi Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve oylamanın açık oyla yapılmasına oybirliği ile Yapılan seçim neticesinde İlhan İMRAK, Ercan KISA, Erdinç TOKATLI, Meral ÖZDEMİR ve Önder AYDIN İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi olarak oybirliği ile seçildi Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve oylamanın açık oyla yapılmasına oybirliği ile Yapılan seçim neticesinde Mehmet Sabri YÜCE, Vedat KAÇAR, Ali YILMAZ, Müzeyyen GÜRKAN ve Nevzat BAHAR Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak oybirliği ile seçildi Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Sağlık ve D. İ. Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve oylamanın açık oyla yapılmasına oybirliği ile Yapılan seçim neticesinde Erdinç TOKATLI, Hasan ÖNBEY, Mustafa TURHAN, Sami DURHAN ve Bayram BAŞELMA Sağlık ve D. İ. Komisyonu üyesi olarak oybirliği ile seçildi Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve oylamanın açık oyla yapılmasına oybirliği ile Yapılan seçim neticesinde Yıldırım Orhan ÇEBİ, Levent GÜNDOĞDU, Müzeyyen GÜRKAN, Fehmi İŞLER ve Ferhat VARLIK Kültür Komisyonu üyesi olarak oybirliği ile seçildi Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince hazırlanan 2010 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) bendine istinaden görüşülmüş olup; yapılan oylamada oybirliği ile kabulüne

2 NİSAN 2011 Gündüzlü Köyü su aboneliği konusunun tekrar görüşülmüş olup; Gündüzlü Köyü nün abone yapılarak su verilmesine oybirliği ile Tekirdağ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kurbağa Adam Personel Yönergesinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 135 Tekirdağ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 136 Tekirdağ Merkez, Ortacami Mahallesi 2378 ada, 113 parselde kayıtlı, imar planında yolda kalan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 137 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi 132 ada, 6 parselde kayıtlı, 1771,95 m2 yüzölçümlü, imar planında Park Alanında kalan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 138 Şehrimizin çeşitli semtlerinde muhtelif cadde ve sokaklar ile okul bahçelerinde yapılan ve yapılacak olan yollarla ilgili olarak resmi okullardan (özel kreşler ve özel okullar hariç) ve resmi sağlık kuruluşlarından (özel hastane ve özel sağlık kuruluşları hariç) Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 139 Tekirdağ Merkez, Altınova Mahallesi nde bulunan ve tapuda Yavuz Mahallesi 727 ada, 332 parselde kayıtlı taşınmaz için mevcut Nazım ve Uygulama İmar Planlarının onay tarihinden önce alınmış olan tarih ve 99/230 sayılı Belediye Meclis Kararının uygulanması suretiyle Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Yapılan oylamada Tekirdağ Merkez, Altınova Mahallesi 92 pafta, 727 ada, 332 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın imar planının tarih ve 230 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylandığı şekliyle yeniden onaylanması talebinin, tarih ve 230 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan imar planının ne şekilde olduğunun anlaşılmıyor olması, şehircilik ilkeleri ve İmar Mevzuatına uygunluk sağlamaması nedenleriyle reddine oybirliği ile 140 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ile; a)üzerinde Tekirdağ Devlet Hastanesi nin bulunduğu Tekirdağ Merkez, Eskicami Mah. 589 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmaz b)üzerinde Atatürk İlköğretim Okulu ve Tuğlacılar Anadolu Lisesi nin bulunduğu Tekirdağ Merkez, Eskicami Mah. 89 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz. c)üzerinde Anadolu Otelcilik Turizm meslek Lisesi nin bulunduğu Tekirdağ Merkez, 100.Yıl (Yavuz) Mah ada, 68 parselde kayıtlı taşınmaz. d)üzerinde Endüstri Meslek Lisesi ve benzeri birimlerin bulunduğu Tekirdağ Merkez,100.Yıl (Yavuz) Mah ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz e)üzerinde Tekirdağ Anadolu Lisesi nin bulunduğu Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mah ada, 68 parselde kayıtlı taşınmaz olmak üzere 5 adet farklı taşınmazda Elektrik Trafosu Alanı inşa etme amacıyla irtifak hakkı oluşturabilmek için Uygulama İmar Planı değişiklikleri taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile

3 NİSAN yılı için uygulanacak Pazar Yeri Tahsis Bedeli Tarifesinin ve Pazar Yerinde Uygulanacak Diğer Hususların belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 142 Şehir Mezarlıklarının Yol Yapım Çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü nce yapılacağından Sağlık İşleri Müdürlüğü nce yapılması planlanan Müştemilat Binalarının Yapılması İşi 2010 yılı sonunda tamamlandığından 2011 yılı Sağlık İşleri Müdürlüğü Bütçesinde mevcut Hizmet Tesisleri Ödeneğinden Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Giderleri Ödeneğine ,00TL nin aktarılmasına oybirliği ile 143 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün kapatılarak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birleştirilmesine oybirliği ile 144 Belediyemiz 3 dereceli Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmasına oybirliği ile tarih ve 537 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Ücrete Tabi İşler Tarifesinde değişiklik yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile Sayılı Belediye Kanunu nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2010 Yılına ait rapor görüşülerek; Belediye Meclisine bilgi verildi. Ali KILIÇ Belediye Başkan V.

4 4 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince NİSAN 2011 Ayı toplantısının 2.OTURUMUNU 06Nisan 2011 Çarşamba günü saat da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır NİSAN 2011 Belediyemiz Kültür Komisyonunun 47.Tekirdağ Kiraz Festivali ile ilgili Mart Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile 148 Tekirdağ Belediye Meclisi nin 5393 Sayılı belediye Kanununun 18(f) ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından limana giriş yapılabilmesi amacı ile açılan yolu kullanarak, Marmara Adası, Saraylar, Erdek, Bandırma ve Biga ya giden araçlardan Otopark Ücreti alınması ile ilgili tarih ve 452 sayılı Belediye Meclis Kararına ilave olarak; Limanda bulunan gemilerden yolcu almak, gemilere yolcu getirmek, yük almak, yük getirmek maksadı ile giriş çıkış yapan taksi ve kamyonetlerden 1 TL, gemilerden yük çekmek maksadı ile giriş çıkış yapan (çakıl, kum, gübre, yağ, buğday vb.) kamyonlardan 2 TL ücret alınıp alınmayacağı konusu görüşülmüş olup; Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile 149 S.S. 92 Nolu Tekirdağ Dolmuş Taksi Motorlu Taşıyıcılar Koop. nin TOKİ- Altınova Mah. Arasında 7+1 ve 9+1 koltuk kapasiteli 30 adet araçla yolcu taşımacılığı yapma taleplerinin 21/10/2010 tarih ve 962 sayılı Encümen Kararında belirtilen hususla görüşülmüş olup; TOKİ-Altınova Mahallesi arasındaki hattın ihtiyaca bağlı olarak Tekirdağ Belediyesi nce oluşturulabileceği, oluşturulacak hattın yönetmeliklere göre ihale ile verilebileceği gerekçesi ile talebin reddine oybirliğiyle 150 Tekirdağ Belediye Meclisi nin tarih ve 302 sayılı kararı ile kabul edilen (Tekirdağ Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin) Tekirdağ Belediyesi Emir ve Yasakları olarak değiştirilmesi 4. Bölüm Araçlar ve Genel Taşıt Araçlarında Uygulanacak Kurallar Bölümünün 43/b den sonra 43/c olarak gelmek üzere Ağır vasıta araçlara fazla yük yüklemek ve bu araçlara Belediyenin yapımından ve bakımından sorumlu olduğu yolları kullanarak yollara zarar vermek yasaktır. Yükleyici ve taşıyıcı ayrı ayrı sorumludur. Maddesinin konması ile ilgili konunun kabulüne oybirliği ile Sayılı Belediye Kanununun 42. Maddesine dayanılarak çıkarılan İmza Yetkileri Yönergesine ilişkin Tekirdağ Belediye Başkanlığı nda Başkan adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilkelere bağlamak, alt kademelere yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmak için bir yönerge çıkartılması gerekmektedir. Ekte hazırlanan Tekirdağ Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin kabulüne, 3011 Sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca mahallinde yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulmasına oybirliği ile 152 İlgi sayılı vatandaşlardan gelen dilekçelerde şehir içi yolcu taşımacılığında Özel Halk Otobüslerinin yetersiz kalması ve mağdur olduklarından ek araç konulması taleplerine istinaden; 11 Nolu Hat Güzergah İşleticisinin dilekçesi ve diğer 10 Hat Güzergah İşletmeciliği yapan ortak girişimin yazılı onayı ile 11 Nolu Hat araçlarının diğer 10 hatta çalışması konusu görüşülmüş olup; Şehrimizin büyümesi, toplu taşıma yolcu yoğunluğunun ve vatandaşlarımızın bu konudaki sıkıntılarının artması, Belediyemiz Denetim Komisyonu tavsiyeleri de göz önüne alınarak, konu hakkında Belediye Başkanı Op.Dr.Adem DALGIÇ a yetki verilmesine oybirliği ile

5 NİSAN 2011 Tekirdağ İl Afet Durum Müd. nün tarih ve 1201 sayılı yazısında bahsi geçen her mahalleye bir deprem konteynırı yerleştirilebilmesi için güvenliği yüksek olan noktalarda yer tahsisi talebi görüşülmüş olup; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca tespit edilen 17 adet Deprem Konteyner Alanı nın kabulüne oybirliğiyle 154 T.M.M.O.B Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Tekirdağ Temsilciliği nin tarih ve 460 sayılı BMK ile yeniden kabul edilen Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında bazı değişikliklerin gerçekleştirilmesi ve bu plan notlarına bazı ilavelerin yapılması talebi görüşülmüş olup; Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi. 155 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, 2578 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Tekirdağ İl Özel İdaresi ne ait taşınmaz üzerine Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet birimleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi nin inşa edilebilmesi amacıyla, sözü edilen Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, 2578 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Tekirdağ İl Özel İdaresi ne ait taşınmaz ile yine Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi 2577 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin, bu taşınmazların Nazım ve Uygulama İmar Planlarındaki kullanımlarının karşılıklı takas edilmesi suretiyle, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada Tekirdağ İl Özel İdaresi nce yapılan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile 156 Tekirdağ İl Afet Acil Durum Müdürlüğü nün tarih ve 154 sayılı yazısında da belirtildiği gibi Hürriyet Mahallesi nde meydana gelen heyelan sonrası Tekirdağ İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından Jeolojik Etüd Raporu hazırlanmıştır. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na yazılan bu raporun sonuç kısmında; ekli paftada belirlenen taralı bölge için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ve ıslah işlemleri tamamlanıncaya kadar Afete Maruz Bölge kararının alınması talep edilmektedir. Bu nedenle ekli paftada sarı ile taranmış heyelanlı sahanın; Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Afete Maruz Bölge Kararı alınana kadar geçici olarak imarın durdurulması konusu görüşülmüş olup; Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nün onaylı raporunda belirtilen ve doğrudan yüzeysel toprak akışına maruz kaldığı ifade edilen söz konusu alanda çalışmalar yapılarak gerekli önlemler alınıncaya dek söz konusu alanın imar uygulama imar planında geçici olarak imara kapatılmasına, 1 ret oyuna karşılık 3 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar vermiştir. şeklindeki İmar ve B. Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile 157 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü nce talep edilen 100.Yıl Mah. Atatürk Bulvarı İl Özel İdaresi (Eski Köy Hizmetleri) önünde yağmur suyu şebekesi yapılacağından tapuda 433 ada, 22 ve 25 parselin imar planında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması konusu görüşülmüş olup; söz konusu kamulaştırma talebinin kabulüne oybirliği ile 158 Tekirdağ Merkez, Namık Kemal Mah.(Köseilyas Köyü) F19D22C4C pafta, 116 ada, 1 parselin Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hakkında, Tekirdağ İmar Planları Müellifinin uygun görüşünün bulunmaması ve talebin plan bütünlüğüne aykırı olması nedenleriyle bahse konu nazım ve uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle

6 NİSAN 2011 Tekirdağ Merkez, Çınarlı Mah ada, 7 parselle bağlantılı olarak tarih ve 460 sayılı BMK ile yeniden kabul edilen Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarından bazıları üzerinde değişiklik yapılması talebi görüşülmüş olup; Söz konusu uygulama imar planı notlarının değişikliği talebinin imar mevzuatına uygun olmaması ve bu talep hakkında Tekirdağ İmar Planları müellifinin uygun görüşünün bulunmaması nedenleriyle, bahse konu uygulama imar planı notlarının değişikliğine dair talebin reddine oybirliğiyle 160 Tekirdağ İli bütününde yapılmış olan 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarının ve Plan Notları ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile 161 Karadeniz (Aydoğdu) Mah. yer alan 332 ada-2 parsel, 333 ada-1 parsel ve 334 ada-1 parsel numaralı Mera Vasıflı taşınmazlardan oluşan 3030 ada- 18 parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ İdare Mahkemesi nin günlü ve 2010/635 ve 2010/639 sayılı kararına uyularak 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesi doğrultusunda taşınmazın Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Mera Alanı olarak onaylanması ve adı geçen yargı kararlarının uygulanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Mürsel ÖZCAN, Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ ve Bayram BAŞELMA nın 6 ret oyuna karşılık 21 kabul oyu ile oyçokluğuyla 162 Belediyemizin iş makinesi envanterinde bulunan ve hurdaya ayrılan PW-150 Komatsu Ekskavatör marka iş makinesinin Kozyörük Belediye Başkanlığı na hibe olarak verilmesine oybirliği ile 163 Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mah. 61 pafta, 1465 ada, 119 parselde kayıtlı taşınmaz için Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 164 Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mah ada, 55 parselde kayıtlı mülkiyeti Hazineye ait İçişleri Bakanlığı na (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli taşınmaza Polis Merkezi Hizmet Binasının ve Lojmanlarının yapılabilmesi amacıyla Tekirdağ Valiliği nce Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 165 Tekirdağ Merkez 100.Yıl (Yavuz) Mah. 86 pafta, 1461 ada, 101 parselde kayıtlı taşınmaz için Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair alınmış olan tarih ve 112 sayılı Belediye Meclis Kararına ve bu kararla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğine, bu değişikliğin eşitlik ilkesine aykırı olması, İmar Mevzuatına uygun olmaması, kişiye ve parsele özgü bir imar planı değişikliği niteliği taşıması gerekçeleriyle itiraz talebi görüşülmüş olup; İtirazın kabulüne ve taşınmaz hakkında alınan günlü ve 112 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, taşınmazın Uygulama İmar Planının tarih ve 112 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haliyle yeniden onaylanmasına oybirliği ile 166 Özel Halk Otobüslerinde Elektronik Kart basımlarında kişilerden alınacak bedel hakkında bir ücret belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile

7 NİSAN 2011 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince B-5 Grubunda yer alan Belediyemizin Norm Kadro Standartları toplamı 205 olup, mevcut kadroları Norm Kadro Standartları Cetvellerine uygulanarak 06/06/2007 tarih ve 192 sayılı BMK ile onaylanmıştır. Kamuda Geçici İşçi Pozisyonunda Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği İçişleri Bakanlığı ilgi (a) sayılı Emirlerine göre Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müd. nce 5620 sayılı Kanun kapsamında 475 işçinin Daimi Statüde tescilleri yapılmış ve tarihinden geçerli olmak üzere sürekli işçi kadro unvanlarına atamaları yapılmıştır. Sürekli işçilerden 1 işçi, 1Temizlik İşçisi ve 1 şoför kadrosunda olan toplam 3 sürekli işçi kadrosu azalmıştır. Belediyemizde halen 441 işçi sürekli kadrosunda çalışmaktadır Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince 1 işçi, 1Temizlik İşçisi ve 1 şoför kadrosunda olan toplam 3 sürekli işçi kadrosunu iptal edilmesi hususunda hazırlanan Belediye ve B. K İle M.İ.B. Kadro Cetvellerinden (VI) Sayılı Cetvel Sürekli İşçi Kadro Değişikliği, (VII) Sayılı Cetvel Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvellerinin kabulüne oybirliği ile 168 Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mah ada, 68 ve 69 parselin Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 169 Tekirdağ Merkez, 100.Yıl (Yavuz) Mah ada, 68 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığı na tahsisli, üzerinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yapıları bulunan taşınmaz için Tekirdağ Valiliği nce Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 170 Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mah ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz için Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 171 Tekirdağ Merkez, Karadeniz (Yavuz) Mah. 107 pafta, 530 ada, 9 ve 10 parselde kayıtlı taşınmaz için Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 172 Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mah. 62 pafta, 1497 ada, 268 parselin Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 173 Tekirdağ Merkez, Yavuz (100.Yıl) Mah ada-1 parsel, 1471 ada-1 parsel, 1472 ada-1 parsel ve 2216 ada-203 parseldeki imar planında yol ve Park Alanında kalan taşınmazların kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 174 Tekirdağ Merkez, Namık Kemal Mah. Tapuda Köseilyas Köyü F19D 22C pafta, parsellerdeki taşınmazların Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 175 Tekirdağ Merkez, 100.Yıl(Yavuz) Mah ada, 377 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 176 Tekirdağ Belediye Başkanlığı Alt Yapı Tesislerinin kurulması ve bu tesislerin

8 Bakım Sağlık ve D.İ. oybirliği ile ortak 8 kullandırılması için gerekli olan Katılım ve Güzergah Bedellerinin Tespiti ile Geçiş Haklarına İlişkin Yönetmeliğinin Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine NİSAN 2011 Belediyemizin 2011 yılı Bütçesi Kamulaştırma Programında olan ve ekte belirtilen yerlerin kamulaştırılması gerekmektedir. Bu yerlerin kamulaştırılması için ,00 TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Op.Dr.Adem DALGIÇ a yetki verilmesine oybirliği ile 178 Tekirdağ Merkez, Altınova (Yavuz) Mah ada, 7 parselde hakkında daha önce taşınmazın imar planını Turistik Tesis Alanı olarak onaylayan tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis kararı bulunan taşınmazın yapılaşma şartlarının Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Notlarının maddesi gereğince görüşülmüş olup; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 179 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği nin Sağlık ve Diğer İşler komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile /06/1985 tarih ve 39 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemiz Ambleminde (logo) çok sayıda renk kullanılmış olması sebebiyle baskıda sorun yaşanmakta olduğundan Belediye Logomuzun açılacak yarışma ile yeniden belirlenmesi ve bu yarışma sonucunda dereceye giren Ve 3. ye verilecek ödül miktarlarının görüşülmesi konusunun Sağlık ve D.İ. Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile Belediye Meclis Üyesi tarafından verilen tarihli Yazılı Önerge ile Daha önceki Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında var olan ancak tarih ve 460 sayılı Belediye Meclis Kararıyla yeniden onaylanan Uygulama İmar Planı Notlarında yer verilmeyen Değirmenaltı Mahallesi sınırları dahilinde Ticaret bölgesi olarak gösterilen Yapı adalarında, yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları, bodrumları ile birlikte, planda konmuş maksimum yapı yaklaşma mesafesine uyma şartı aranmaksızın bina derinliğince yapılabilir. İbaresinin mevcut Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına eklenmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile Ali KILIÇ Belediye Başkan V.

188 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Nisan 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

188 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Nisan 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2011 Ayı toplantısının 1.BİRLEŞİMİNİ 04 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ŞUBAT 2011 Ayı toplantısını 02Şubat 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2011 Ayı toplantısını 02Mart 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 NİSAN 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 NİSAN 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 479 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Ali KILIÇ, İlhan İMRAK ve Ercan kısa Belediye Encümen Üyesi seçilmiştir. KARAR NO 480 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2011 Ayı toplantısını 02 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2008 Ayı toplantısının 2. OTURUMUNU 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 13.30 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince NİSAN 2009 Ayı toplantısını 05 Nisan Pazar günü saat 13.00 de yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

240 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Mayıs 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

240 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Mayıs 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2011 Ayı toplantısını 01 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2011 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2011 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2011 Ayı toplantısını 05 Ocak 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

448 Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

448 Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2010 Ayı toplantısını 06 Ekim 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

482 Kurbağa Adam Personel Yönergesi değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

482 Kurbağa Adam Personel Yönergesi değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2011 Ayı toplantısını 07 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2007 Ayı toplantısının 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNU 07 Kasım 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2008 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 05 Kasım Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 HAZİRAN 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 HAZİRAN 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 342 : 27.03.2012 tarih ve 630 sayılı Deprem Riskinin Önceden Tahmini Amacıyla Hareketlerin ve Jeofiziksel Parametrelerin Gözlemlenmesi Projesi ile ilgili Barbaros Belediye Başkanlığı nın tahsis

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2007 Ayı toplantısını 06 Haziran 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2007 Ayı toplantısını 10 Ocak 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 02 EKİM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 02 EKİM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO 517 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EYLÜL 2011 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 07 Eylül 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 KASIM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 KASIM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 844 : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi gereğince, Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2013-2015 Mali yıllarını

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

oybirliği ile seçilmiştir.

oybirliği ile seçilmiştir. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2009 Ayı toplantısını 06 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2009 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 07 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 02 TEMMUZ 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 02 TEMMUZ 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.OTURUM : KARAR NO 113 : Atilla UZEL tarafından 09.06.2014 tarih ve 2133 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan

Detaylı

KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile KARAR NO 527 : 2012 Yılı Ücrete Tabi İşler tarifesinde Hafriyat Toprağı Sahası/Geri Kazanım

Detaylı

KARAR NO 12 : 06/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanunun

KARAR NO 12 : 06/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanunun KARAR NO 1 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Belediye Meclis Üyelerinden Vedat KAÇAR, Müzeyyen GÜRKAN, Fehmi İŞLER, Mehmet Sabri YÜCE ve Bayram BAŞELMA seçilmişlerdir.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.00 da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi (Kurşunlu Cami karşısı) Muğla

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 393 : Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün 10.06.2013 tarihli ve 10294 sayılı yazısının ekindeki raporda, Tekirdağ ili Merkez ilçesi, 100. Mahallesi nde yer alan ve tapuda Yavuz Mahallesi,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

358 Yıllık Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

358 Yıllık Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2011 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 05 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 EKİM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 EKİM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 780 : 2013 yılında uygulanması istenen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesinin (b) fıkrasına istinaden hazırlanan tarifelerin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 72 KARAR 72 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 8 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138. Konu : Vize Cetvelleri

Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138. Konu : Vize Cetvelleri Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138 Konu : Vize Cetvelleri KARAR : 6360 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize devredilen Başarakavak Belediyesinin Un Fabrikasında

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince TEMMUZ 2007 Ayı toplantısını 04 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2008 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 08 Ekim Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 TEMMUZ 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 TEMMUZ 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 659 : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü nün 25.05.2012 tarih ve 8127 sayılı yazısında; 07.09.2011 tarih ve 330 sayılı, 07.12.2011 tarih ve 495, 503 ve 507 sayılı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 001: Gündemin birinci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunun

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Büyükşehir Belediye Başkanı. 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Büyükşehir Belediye Başkanı. 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 11 Şubat 2016 Perşembe günü saat 13.00 da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi (Kurşunlu Cami karşısı) Muğla

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 029: Gündemin birinci maddesi; 01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasındaki başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.05.2011 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in izinli olup yurtdışına çıktığından Belediye Başkan Vekili Hüdai BARUT Başkanlığında ve hoş geldiniz

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 07 OCAK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 07 OCAK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 1 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde yer alan ve tapuda 967 parsel numarada kayıtlı taşınmaz İmar Planlarında yol da kalmakta olduğundan, bu taşınmazların

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2009 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 03 Haziran 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile KARAR NO 587 : Almanya Münih de düzenlenen IFAT ENTSORGA Uluslararası,

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 MART 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 MART 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO 418 : Tekirdağ Merkez, Zafer Mahallesi, 1692 ada, 108 parselde kayıtlı, İmar Planında yolda kalan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılamayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Kasım Ayı Birleşim : 11 Oturum : 1 Tarihi : 06.11.2017 Karar Sayıları : 111, 112, 113, 114, 115 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2010 yılında

Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2010 yılında 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2010 Ayı toplantısını 06 Ocak 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1 04/01/2016 24/12/2015 26070 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2016 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2016 Yılı için 1 aylık tatil

Detaylı