Papa nın Vaazı. Sevgili kardeşlerim,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Papa nın Vaazı. Sevgili kardeşlerim,"

Transkript

1 Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 7 Aralık 2006 Baba, bana olan sevgin onlarda olsun Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 7 Aralık 2006 Sevgili Papa Benedictus, sevgili Patrik Bartolomeos Mesih adına bize verdiğiniz örnek için Teşekkürler!

2 ... Dün ve Bugün Anadolu.. Biz Türkiyedeki Hıristiyanlar Seni seviyoruz! Bu sayıda: * Papa nın Efes teki vaazı S. 3 * Sevildiğini Keşfetmenin Sevinci S. 7 * Anadolu nun Hazineleri S. 10 * Evlilik S. 12 * Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri S. 14 * Caritas Anadolu S. 16 * Fotoğraflar S. 18

3 Papa nın Vaazı Sevgili kardeşlerim, Bu Efkaristiya ayininde, burada Efes te, 431 yılındaki Ekümenik Konsil de, görkemli bir şekilde kabul edilen ve ilan edilen Meryem in tanrısal anne oluşu için Allah a şükretmek istiyoruz. Hıristiyanların en çok sevdiği yerlerden biri olan buraya, Tanrı nın Hizmetkârı mertebesine ulaşan, muhterem seleflerim VI. Pavlus ve II. Jean Paul gelmişlerdi. II. Jean Paul, Papa olduktan kısa bir süre sonra, 30 Kasım 1979 tarihinde bu kutsal mekânı ziyaret etmişti. Bu memlekette başka bir selefim daha, kendisi Papa olarak değil, Ocak 1935 ile Aralık 1944 yılları arası, Papalık Temsilcisi görevinde burada bulundu. Mutlu XXIII. Yuhanna, Angelo Roncalli. Hatırası halen saygı ve sempati uyandırmaya devam ediyor. Kendisi Türk halkına büyük değer veriyor ve hayranlık duyuyordu. Bununla ilgili olarak Ruhumun Günlüğü adlı günlüğünde not ettiği bir cümleyi burada memnuniyetle anımsıyorum: "Ben Türkleri seviyorum, doğal niteliklerini takdir ediyorum. Bu toplum uygarlıkların katettiği yollarda bir yere sahiptir" (n 741). Ayrıca kendisi, derin bir imana ve sürekli Allah ile birliğe dayanan, ruhsal bir tutum olan Hıristiyan iyimserliğini, Kilise ye ve dünyaya armağan olarak bıraktı Onun bana verdiği güçle, bu ülkeye hitap ediyorum, özellikle burada yaşayan Mesih in "küçük sürüsüne" cesaret vermek ve tüm Kilise nin sevgisini ifade etmek istiyorum. İzmir, Mersin, İskenderun, Antakya ve dünyanın farklı yerlerinden gelen müminleri, aynı zamanda da burada olmayıp ruhsal olarak aramızda bulunanları, büyük bir sevgiyle selamlıyorum. İzmir Başepiskoposu Mons. Ruggero Franceschini yi, İzmir emekli Başepiskoposu Mons. Giuseppe Bernardini yi, Monsenyör Luigi Padovese yi, rahip ve rahibeleri özel bir şekilde selamlıyorum. Türkiye ye gelen sayısız hacıların kanıtladığı gibi, başlangıçta Hıristiyan cemaatinin büyük gelişmelere tanık olduğu bu kutsal topraklardaki mevcudiyetiniz, tanıklığınız ve Kilise ye hizmetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 3

4 Allah ın Annesi Kilise nin Annesi Aziz Yuhanna İncil indeki Mesih İsa nın Kurtuluş eserinden söz eden bölümü dinledik. Meryem, Oğlunun kendisini Kurban olarak sunduğu o anda, O nunla birlik içinde, anneliğini tüm insanlara özellikle de İsa nın öğrencilerine mümkün kıldı. Bu çok önemli olayın ayrıcalıklı tanığı, Golgota da İsa nın Annesi ve diğer kadınlarla birlikte bulunabilen tek Öğrenci, dördüncü İncil in yazarı Yuhanna dır. Meryem in anneliği Nasıra daki evet ile başlar ve Çarmıhın altında tamamlanır. Aziz Anselmus un gözlemlediği gibi, eğer Meryem "evetiyle bizleri bağrında taşımaya başladıysa", Bâkire Meryem in Mesih e inananlar için annelik çağrısı ve misyonu gerçekten de İsa nın "Kadın, işte oğlun!" (Yuhanna 19, 26) sözleriyle başladı. Ölmek üzere olan Mesih, Çarmıhtan Annesine ve yanında çok sevdiği öğrencisine baktığında, onlarda, bu dünyada kurmaya geldiği yeni Ailenin ilk çekirdeğini, Kilise nin ve yeni insanlığın tohumunu gördü. Bundan dolayı sözlerini Meryem e yönelttiğinde, ona "anne" demeyip "kadın" kelimesiyle hitap ediyor. Meryem i öğrencisine emanet ettiğinde ise, anne kelimesini kullanıyor: "İşte annen" (Yuhanna 19, 27). Tanrı nın Oğlu, misyonunu bu şekilde tamamladı: Günah hariç, insanların tüm durum ve şartlarını paylaşmak üzere, Bâkireden doğdu, Babasına geri dönmek üzere olduğunda da dünyaya, insanlar için birliğin kutsal sırrını bıraktı Lum. Gent.,1). Başlangıç çekirdeği Anne ile öğrenci arasındaki bağda hayat bulan Aile "Peder, Oğul ve Kutsal Ruh un birliğinde bir araya geliyor" (Aziz Siprianus, De Orat. Dom. 23: PL 4, 536), Bu şekilde, Tanrısal annelik ile Kilise nin anneliği, birbirlerinden çözülmeyecek bir bağla, bağlı kalıyorlar. Allah ın Annesi Birliğin Annesi İlk Okuma, tüm ulusların Havarisi olarak bilinen Pavlus un idi. Evet tüm halklar, putperestler de Mesih in kurtuluş sırrına tam anlamıyla katılmaya çağrıldılar. Bu metin tüm halklar, putperestler de Mesih in kurtuluş sırrına 4

5 tam anlamıyla katılmaya çağrıldılar. Bu metin havarisel seyahatimin parolası olan cümleyi içeriyor: "Mesih, bizim barışımızdır" (Ef. 2,14). Kutsal Ruh tan esin alan Pavlus, Mesih in barışı sağlamakla kalmayıp, kendisinin barış olduğunu beyan ediyor. Bunu da Çarmıhın sırrıyla bağlantılı olarak doğruluyor: "Kanını akıtan" ve "bedenini" kurban olarak sunan İsa, "kendi bedeninde" düşmanlığı yıktı ve "kendinde, bu ikisinden yeni bir insan yarattı" (Ef.2,14-16). Havari, Mesih in barışının, Mesih in kendisinde ve kurtuluş sırrında, hiç beklenmedik bir şekilde nasıl gerçekleştiğini açıklıyor. Hapiste iken, burada, Efes te yaşayan Hıristiyan cemaatine yolladığı mektubunda şöyle açıklıyor: "Efes te bulunan azizlere, Mesih İsa ya ait olan sadıklar" (Ef.1, 1). Havari Efeslilere "Babamız Tanrı dan ve Rab İsa Mesih ten sizlere lütuf ve esenlik" sözleriyle temennide bulunuyor" (Ef.1, 2). "Lütuf" insanı yenileyen güçtür; "esenlik" böyle bir yenilenmenin olgun meyvesidir. Mesih lütuftur; Mesih esenliktir. Pavlus, sadece zaman tamamlandığında, Mesih in kendisinde gerçekleşecek ve ifşa olacak bir "sır", tanrısal bir plan müjdelemek üzere, gönderildiğini biliyor: "Şöyle ki, öteki uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Mesih İsa da İncil aracılığıyla bu vaade ortaktır" (Ef.3, 6). Bu "sır" tarihsel-kurtuluş planı çerçevesinde, ikiye bölen eski duvarı yıkıp, Kilise de Yahudi ve putperestler birlik içinde, yeni bir Halka hayat veriyor. Mesih gibi, Kilise sadece birlik aracısı değil, aynı zamanda da etkili bir simgedir. Mesih ile Kilise nin birbirlerinden hiç ayrılmadan dünyada ve tarih boyunca temsil ettikleri o birlik sırrının Annesi, Bâkire Meryem, Mesih in ve Kilise nin Annesidir. Kudüs ve tüm dünya için esenlik dileyelim Ulusların Havarisi Pavlus, Mesih hakkında şöyle yazıyor: "Yahudiler le ulusları O bir kılmıştır" (Ef.2,14). Bu cümle, Yahudiler le ulusların birbirleriyle olan ilişkisini, ebedî kurtuluş sırrı doğrultusunda açıklıyor. Bu aynı cümle, dünyada varolan toplumlar ve uygarlıklar için de geçerlidir. Mesih sadece Yahudi veya Yahudi olmayanlara değil, tek Yaratıcı ve evrenin Rab bi aynı Allah tan hayat bulan herkese "barışı müjdelemeye" (Ef.2,17) geldi. Allah ın Sözüyle teselli bularak, Müslümanların da sevdiği ve yücelttiği Aziz Meryem in varlığıyla kutsallık kazanan Efes ten, toplumlar arası barış için Rab be özel bir dua yükseltelim. Kıtalar arası doğal bir köprü oluşturan Anadolu nun bu 5

6 noktasından, Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların "kutsal" saydıkları İbrahim in, İshak ın ve Yakub un Topraklarında esenlik ve barış için birlikte yalvarıyoruz. Kutsal sayılan bu Toprağın kaderi tüm uluslar için hayırlı olacak bir topluma beşik olmaktı (Yarat.12, 1-3). En kısa zamanda Yeşaya nın kehânetinin gerçekleşmesi dileğiyle: "İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık" (Yeş.2, 4). Böyle evrensel bir barışa hepimizin ihtiyacı var; Kilise bu barış için sadece kâhinsel müjdeleyici olmaya çağrılmıyor, "simge ve araç" olması isteniyor. Evrensel esenlik perspektifi karşısında, tüm Hıristiyanlar arasında birlik ve anlaşma arzusu yoğun bir şekilde hissediliyor. Bununla ilgili, bugünkü ayinde farklı Mezheplerden Katolik müminlerin hazır bulunması Allah ı mutlu ediyor. Bu mezhepler, Mesih in Gelin ini güzelleştiren zengin çeşitliliğin bir ifadesidirler. Onların birlik içinde ve ortak tanıklıkta buluşmaları büyük bir önem taşıyor. Episkoposlar Konferansındaki Ruhanî Reisler, pastoral gayretlerinde gösterecekleri birlik ve paylaşımla, bu amaca örnek teşkil ederler. Yüceltme Mezmurun nakarat cümlesinde, Nasıra lı Bâkire, yaşlı akrabası Elizabet ile buluştuğunda, kalbinden yükselen yüceltme ezgisini bizler günün litürjisinde tekrarladık (Lk.1, 39). Yüreklerimizde yankılanan Mezmur yazarının şu sözleri de çok teselli verici: "Sadakat yerden bitecek, doğruluk gökten bakacak" (Mez.85, 11). Sevgili kardeşlerim ve kız kardeşlerim, bu ziyaretimle Türkiye de bulunan, küçük bir azınlık olan ve her gün zorluk ve meydan okumalarla karşı karşıya gelen, Hıristiyan cemaatine, sadece benim değil, evrensel Kilise nin sevgisini ve ruhsal yakınlığını hissettirmek istiyorum. Kulunun alçakgönüllülüğünü gören Allah a, bizler de Meryem ile birlikte, sarsılmaz bir güvenle, "yüceltme" ezgimizi ve şükranımızı yükseltelim. Zorluklar ve tehlikeler bizleri sınadığında, sevinçle ezgilerimizi sunalım. Bu ayinde Roma lı papaz Don Andrea Santoro yu ve onun güzel tanıklığını anımsamamak mümkün değil. Sevinç kaynağımız Meryem ve tek sağlam dayanağımız Mesih, bizlere şu sözleri tekrarlıyor: "Korkmayın" (Mk.6, 50), "Sizinle birlikteyim" (Mt.28, 20). Ve Kilise nin Annesi Meryem, kat etmiş olduğumuz yolda bizlere Sen eşlik et! Aziz Meryem Allah ın Annesi bizim için Dua et". Amin 6

7 Sevildiğini Keşfetmenin Sevinci BENİ SEVENE KENDİMİ GÖSTERECEĞİM Allah beni seviyor! Bizleri sevinçle dolduran büyük bir keşif. Evet, Allah ın beni şahsen sevdiğinden ve beni kendisini izlemeye çağırdığından kuşku duymuyorum, çünkü bu bizlere birçok kez söylendi. O halde şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz: Allah ın benden ne istediğini nasıl bilebilirim? Herkesin O nu izlemeye çağırıldığını ancak O nu izleme yollarının çok farklı ve çeşitli olduğunu gördük. O nun sevgisine cevap vermek için benim yolum hangisi, hangisi benim tarzım? Benim çağrım ne? Bunlar, özellikle Hıristiyan bir yaşam sürmeye başlamanın sorumluluğuyla tanışan birçok gencin sordukları sorulardır. Eğer senin de bu tip soruların varsa, sana bir cevap bulmanda yardım edebilecek, izleyebileceğin bir patika sunmak istiyorum. Ama ilk önce kulağa saçma gelmesine rağmen karşılaştığım birçok gence yapılan bir teklif getirmek istiyorum: Allah ın senden ne istediğini anlamaya çalışmak için çok endişelenme. Allah ın senin için düşünüp hazırladığı planı keşfetmek, çağrını keşfetmek tabii ki önemlidir. Bir yanının da normal olarak sabırsızlandığı ortadadır. Ancak ben yine sana şunu tekrarlamak istiyorum: Sevgi ye hangi yolla cevap verebileceğini bilmek için hemen endişelenme. Şundan emin olmalısın ki, eğer O sana bir şey söylemek istiyorsa, senin anlamanı sağlayacak yolu da bir şekilde bulacaktır. O, kendisini anlamanı nasıl sağlayacağını bilir! Allah, seni sevdiği için senin hayatında kendisini gösterecektir. Birçok kez O nun zamanları ve yolları bizim beklentilerimiz gibi olmasa bile, O kendisini ne zaman ve nerede sana göstereceğini bilir. Bu arada tabii ki boş duracak değilsin, sen de bir şeyler yapabilirsin, aksine yapmalısın da: dinlemek ve daima hazır olmak durumuna geçebilirsin. Daha sonra bu hazır olmak konusunda ayrıntılı konuşacağız. Şimdi ise birlikte dinlemek üzerine 7

8 yoğunlaşalım: dinlemek, pasif bir şekilde oturup nereden geleceği belli olmayan bir vahiyi beklemek değil, aksine hayatının en derinindeki içsel olarak ilgilendiren şeylerle bağlantılı aktif bir harekettir. Derin bir Dinleyiş Allah ın sana söyleyecek bir şeyleri olduğunu, seninle konuşması gerektiğini biliyorsun. Böyle olunca da dinlemeye başlamak çok normaldir. Allah bizimle zaten önceden konuşmuştur! O nun Söz ü, seslerin bir araya gelmesi veya bir ses değildir. O nun Söz ü bir insandır: İsa, Kelam, Beden alan Söz. İsa kendisini tamamen açmış ve bağışlamıştır. O, İncil de hareketleriyle, davranış ve hayat sözleriyle bugün de konuşmaya devam eder. O aramıza gelerek Allah ın insanlarla kurmak istediği diyalogu, tamamlamıştır. Konsil in de bizlere hatırlattığı gibi: Allah, yüce sevgisinde insanlarla arkadaşlarıymış gibi konuşur ve onları kendisiyle bir olmaya davet eder (DV 2). Ne zaman bir mektup alsam ki sayıları çok değil üzerime her zaman bir bayram havası gelir. Sana yazacak birilerinin olması, seni düşünen birilerinin olması, sana kendilerinden bahsetmeleri gerçekten güzeldir. Her mektup karşılıklı diyaloga bir davettir. İncil, Allah tarafından bizlere gönderilmiş muhteşem bir mektuptur; okumakla ve tekrar tekrar okumakla asla bitmeyecek, her seferinde yeni şeyler keşfettiğimiz bir mektup. Orada Allah bizlerle konuşur, kendisinden bahseder, gerçek konular hakkında bizlerle iletişim kurar ve hayata yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayarak hayatımızı doluluğuna ulaştırmayı sunar. Ne için ve nasıl yaşamamız gerektiğini açıklar. Birçok kez de kendi bakış açımızı ve tepkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi ve tövbe etmemizi ister... Ancak ne olursa olsun, O bizleri derinden ve şahsen etkilemesini bilir. İncil i okumak karşı konulmaz bir şekilde Allah la diyalogun kapılarını açar: O, İncil in sayfaları aracılığıyla benimle konuşur ve ben de O nun sözlerinden etkilenmiş olarak kendisiyle konuşmaya başlarım. İsa ya neden bu şekilde davrandığını sorar, bazen bana gizemli görünen bir sözünün ne anlama geldiğini açıklamasını ister, kendimi ilk elden O nun tarafından sorgulanmayı hissetmenin 8

9 verdiği sevincini paylaşır, O nun teklif ettiği gibi yaşamaya başlamak için kendimi bırakmanın korkusunu da O na teslim ederim... Böylece bir anda kendimi dua ederken bulurum! Bu neden duadır: Allah ın Sözü nü dinlemek, O nun içimize nüfuz etmesine kendimizi bırakmak, kalbimizi örten sözlerle cevap vermek... Avila lı Azize Teresa ya göre dua etmek bizleri sevdiğini bildiğimizle karşılıklı yüz yüze yaşanan bir arkadaşlıktan çok daha fazlasıdır. Dua etmek, yalnızca bir konuşma değil, her şeyden çok birlikte kalmaktır. Sen de kuşkusuz Allah la birlikte kalmanın bu derin tecrübesinin güzelliğini tatmışsındır. Belki bir gece vakti yıldızlarla dolu gökyüzüne bakmak ve onunla sevincini paylaşmak üzere durup konuşmuşsundur. Ya da günün sonunda, uyumaya gittiğinde gün boyunca yaşadıklarını düşünüp, O na şükretmek, O nu sevdiğini söylemek ihtiyacını hissetmişsindir. Başka zamanlarda ise endişelerini, ümitlerini ve gizli arzularını O nunla paylaşmışsındır. Bazen bir kilisede tek başına Efkaristiya nın karşısında oturup İsa yla konuşmak da güzeldir, yüz yüze oturup bazen sözlere ihtiyaç duymadan konuşmak... Oturmak yeterlidir, bu söylenecek olan her sözden çok daha anlamlı bir birliktelik ve dostluk yakınlığıdır. Söylediklerimizden yola çıkarak şu sonuca varabiliriz: Dua, çok düşünmekten değil, çok sevmekten oluşur. Veyahut Allah ın eserlerini kutlamak üzere bir araya gelinen bayramlarda sesinin diğer Hıristiyanlara bağlı bir şekilde çıkmasıyla, kendini litürjik duanın korosunda Allah ile konuşurken bulmuşsundur. Diğer gençlerle bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelindiğinde, okul sahalarında, meditasyon ile geçen bir günde de Kelamı dinleyip, duayı hep birlikte yaşayabiliriz. Bu anların hepsi, Allah ı dinleyip, Onunla diyalog kurmanın yarattığı ayrıcalıklı anlardır. Sık sıkta özellikle Kelamın bu dinlenişinden ve duadan özel bir yaşam şekli için bilgi doğar ve ortaya çıkar. Sende Onun kendisini sunduğu gibi kendini sunabilir, O nun sevdiği gibi sevebilirsin. Kalpten yola çıkan bu diyalog ta yavaş yavaş Allah ın seni çağırdığını, senden bir şey istediğini sezinlersin. İşte çağrı tomurcuklanmaya başladı. 9

10 10 Anadolu nun Hazineleri

11 11

12 12 Evlilik Sevmek Yetmez: Hazırlanmak Gerekir Kaç çift iyi ekonomik şartlarla, sevgi dolu bir bekleyişin ardından yola çıkmış fakat yine de yıkılmıştır. Akıllı ve aptal bakirelerden bahsederken, İsa: `Güveyi (damadı) yanan bir lambayla karşılamak yetmez, zamanın geçmesine rağmen lambalar geceleri ışık versin diye yedekte yağ bulundurmak da gerekir' demiştir. Başka bir örnekle İsa; Tohumun her zaman aynı olduğunu ama ancak uygun ve hazır bir toprak bulduğunda kök salıp meyve verdiğini söylemiştir. Sevginin gerçek olması yetmez, aynı zamanda kendini besleyecek ve ona meyve verdirecek bir toprak bulmalıdır. Toprak eksikliği yüzünden tomurcuklanan ama meyve vermeyen veya yanan ama yağ olmadığından hemen sönen bir lamba gibi, hayatta sevgi de bir alev demeti gibi parlayıp sönebilir. Demirci "Aile Gazetesi"nde evlilik hayatından bir sahne almıştır. Akşam yemeğinden sonra koca, gazete okumakta, karısı da kazak örmektedir. Ve aniden Kristin "Hanna neden benimle evlendin?" diye sorar. Hanna eşini sever ama hazırlıksız yakalanmıştır, ne cevap vereceğini bilemez. Karısını rahatlatmak isteyen birkaç söz söyler ama Kristin katı mantığıyla "Benimle rastgele evlendin, bu akşam yanındaki başka biri de olabilirdi ve bu seni aynı şekilde memnun ederdi" der ve konuyu kapatır. Bu örnek güldürmek amacıyla anlatılmıştır. Ama bir insanın duygusal hayat üzerine sorulan bir soruyu cevaplarken karşılaştığı zorlukları ortaya koymaktadır. Soru ortadadır ve bir cevap beklemektedir: Neden evleniyorum? ve "Neden bu kadınla evleniyorum?" Temel Sorular Bir kız ve bir erkek evlenmeden önce şu üç soruyu cevaplandırabilmelidirler: - Hayatımızda evliliğin anlamı ne? - Evlenmekteki amacımız ne? - Bu amaçlara ulaşmak için nelere sahip olmalıyız? Halbuki birçok genç herşeyi bildiklerini sanıp bu sorularla kesinlikle ilgilenmezler. Amaçları, "normal" nitelendirilen, hayatın anlamını bilen, hayallerde ve rüyalarda kaybolmayan gerçekçi insanlarınkiyle aynıdır. İşte bu gençler, insanların, en basit ve en doğal olayları bu tip sorularla zora soktuklarını düşünmektedirler.

13 * "Neden evlendiğimizi mi soruyorsunuz? Nedeni çok basit: çünkü birlikte yaşamanın güzelliğini gördük". * "Evlilikten ne mi bekliyoruz? Sadece beraberce hazırladığımız rahat, neşeli, korkulardan ve sıkıntılardan uzak bir hayat". * "Bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğumuz araçlarımız neler mi? Herkesinkiler: bir ev, emin bir iş, ailelerimizle ve birbirimizle uyum ve birkaç şey daha". Gerisini doğa düşünecek diye de ekliyorlar. Doğa, en iyi yönlendiricidir. Gereksiz tartışmalarda kendimizi kaybetmeden, bizi onun yönlendirmesine izin verelim. Zamanı geldiğinde doğru soruları soracak ve cevaplandıracak olan yine doğadır. Çocukların durumuyla ilgili konular buna tipik bir örnektir. Flört süresince bu konudan ya çok az konuşulur ya da geleceğin ufkunda kaybolan konulardan biri olarak düşünülür. Bu konu zamanla gündeme gelir ve o zaman sorun ve çözümü tartışılır. Bu kısmen doğrudur. Ama insan, gerek şimdiyi, gerek geleceği ve bir ölçüde geçmişi, yani hayatın tamamını sorumluluğuna aldığı ve irdelediği zaman olgunlaşır. Kendi doğasından gelen sesleri dinler ama kendini bununla sınırlamaz. Mantığıyla bu sesleri somutlaştırır ve İsa aracılığıyla hayata ve evlilik de dahil hayatın tüm olaylarına yeni bir bakış açısı getiren vahiyi dinlemeye başlar. 13

14 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri Kutsal Yazılar 18- Neden Kutsal Yazılar gerçeği öğretir? Çünkü Allah ın kendisi Kutsal Yazıların yazarıdır: çünkü onlar esinlenilmiştirler ve kurtuluşumuz için gerekli olan öğretiyi hatasız bir şekilde öğretirler. Gerçekten Kutsal Ruh insan olan yazarları esinlemiştir; yani onlar O nun bize öğretmek istediklerini yazmışlardır. Buna rağmen Hıristiyan imanı bir Kitap Dini değildir, ama Allah Sözü dür ki buda yazılı dilsiz bir Söz değildir, beden alan ve yaşayan Sözdür (Chiaravalleli Aziz Bernardo). 19- Kutsal Kitap nasıl okunur? Kutsal Kitap, Kutsal Ruh un yardımıyla ve Kilise Öğreti Uzmanının gösterdiği yolda üç kritere göre okunmalıdır: 1) Bütün Kutsal Kitap ın birliğine ve kapsamına dikkat edilmelidir; 2) Kilisede yaşayan Gelenek doğrultusunda Kutsal Kitap okunmalıdır; 3) İmanla olan analojiye; yani iman gerçeklerinin aralarındaki bağlantıya saygı duyulmalıdır. 20- Kutsal Kitap ın Kanon u nedir? Kutsal Kitap Kanon u Kutsal Yazılar arasında yapılan seçimdir. Bu seçim Havariler Geleneği uyarınca Kilise tarafından yapılmıştır. Bu Kanon 46 Eski Ahit ve 27 Yeni Ahit yazısını içermektedir. 21- Eski Ahit Hıristiyanlar için hangi önemi taşımaktadır? Hıristiyanlar Eski Ahit e Allah ın Sözü gibi hürmet ederler; Bütün Kutsal yazılar göksel esinlemedir ve hălă geçerli değere sahiptirler. Bunlar Allah ın göksel pedagoji ve kurtarıcı sevgisinin tanıklarıdırlar. Özellikle Evrenin Kurtarıcısının, Mesih in gelişini hazırlamak için yazılmışlardır. 14

15 MATTA MARKOS YUHANNA LUKA 22- Yeni Ahit in Hiristiyanlar için hangi önemi vardır? Merkez noktası Mesih İsa olan Yeni Ahit bize göksel vahiy aracılığıyla kesin gerçeği öğretmektedir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna, Mesih in yaşamı ve doktrinleriyle ilgili ilk tanıklık olmalarıyla birlikte bu dört İncil, bütün Kutsal Kitap ın kalbini oluşturan ve Kilisede eşsiz bir yere sahiptirler. 23- Eski ve Yeni Ahit arasında hangi bağ vardır? Kutsal Yazı birdir, Allah ın Sözü nün bir olması gibi, Allah ın kurtuluş planıda birdir, iki Ahit in göksel esinide birdir. Eski Ahit, Yeni Ahit i hazırlamaktadır, Yeniside Eskisini tamamlamaktadır: İkiside karşılıklı olarak birbirlerini aydınlatırlar. 24- Kutsal Kitap ın Kilisenin yaşamında hangi fonksiyonu vardır? Kutsal Yazılar Kilise yaşamında destek ve güç verirler. O nun çocukları için imanda sağlamlık, ruhsal yaşamda besin ve artış kaynağıdır. Teoloji ve pastoral vaaz ın ruhudur. Mezmurcu şöyle diyor: Sözün adımlarıma çıra, yolum için ışıktır (Mezmur 119,105). Kilise Kutsal Kitap ın okunmasın teşvik etmektedir, çünkü Kutsal Kitap ı tanımamak, Mesih i tanımamaktır (Aziz Hiyeronimus). 15

16 Caritas Anadolu Bu dönemde 125 öğrencimize okul yardımı, 32 ailemize gıda yardımı ve 11 hastamıza ilaç ve muayene yardımı yapmaktan hariç iki değişik bölgede de Selzede kardeşlerimize elimizi uzattık. BATMAN SELİ Geçtiğimiz günlerde ( ) Batman, Diyarbakır ve Urfa kentlerimiz başta olmak üzere birçok kentimiz hepimizi derinden üzen sel felaketine maruz kalmıştır. Doğal olayların bir felaket halini almasını çok acı bir şekilde bu sel felaketi ile bir kez daha yaşadık, yaşıyoruz. Urfa, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli bölgelerimizde yaşanan kırk dolayında insanımızın ölümüne, onlarcasının yaralanmasına ve büyük maddi kayıplara yol açan sel felaketi bizleri ve tüm insanlarımızı derinden üzmüştür tarihinde Batman Belediyesinin Caritas a yaptığı yardım başvurusuna cevaben tarihinde yola çıkan yardım kamyonumuz bölgeye 650 adet battaniye, 10 koli kıyafet ve 35 adet ayakkabı, 110 adet çocuk bezi, 312 adet kadın bağı Batman Belediye Başkan yardımcısına teslim edilmiştir tarihinde Carrefour Hipermarketin bağışladığı 400 adet battaniye, 204 adet kadın bağı, 100 adet çocuk bezi aynı merciye tarafımızdan teslim edilmiştir. İstanbul ve Anadolu Caritas ları olarak bu felaketten zarar gören halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 16

17 İSKENDERUN'UN ÜÇTE BİRİ SULAR ALTINDA Son 35 yılın altı saat süren en şiddetli yağmurunda Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerin üçte birinin zemini su altında kaldı. İlçede okullar üç gün tatil edildi gecesi özellikle kenar mahallelerde etkili olan seli, Fransız işgali döneminde yapılan Feyezan Kanalı da taşıyamadı. Sahildeki Atatürk Bulvarı, yarım metreyi aşan suyla göle döndü. Yedi mahallede yüzlerce ev ve işyerini su bastı. Kriz Merkezi de selden etkilendi. TEDAŞ'ın ana trafo merkezi de su altında kalınca, ilçe karanlığa gömüldü. Kızılay gece 5 bin kişilik kumanya, battaniye ve 300 çadır dağıttı. Vali Ahmet Kayhan, "Altı saatte metrekareye 143 kilo yağmur düştü" dedi. Bunun yanında Katolik kilisesi ve Caritas Anadolu olarak bizlerde 15 Hıristiyan (12 Ortodoks, 3 Ermeni) ve 5 Müslüman aileye yardım ettik. Tüm ailelere gıda yardımı yapıldı ve ihtiyaçları doğrultusunda ev eşyası dağıtıldı. Yardımların detaylı listesini vermeden önce toplamış olduğumuz bağışların kimler tarafından yapıldığını belirtmek isterim: Papa Hazretleri (6,216 YTL) Kilisemiz ve Cemaatimizin Bağışlar(5,784 YTL) YAPILAN YARDIMLARIN DETAYI 25 paket Gıda, 50 Battaniye, 30 yastık, 20 yorgan, 40 havlu,10 çarşaf, 5 Otomatik Çamaşır makinesi, 5 Fırınlı ocak, 5 odun sobası,10 çekyat, 8 Elbise dolabı, 5 hazır çift kişilik yatak Bu konuda duyarlılık gösteren, maddi manevi yardımını bizden esirgemeyen duyarlı insanlara Anadolu Caritas koordinatörü olarak ve Katolik Kilisesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Meral Sadreddin 17

18 Fotoğraflar Gençlerin Kampı Tarsus lu Aziz Pavlus Anadolu Kilisesi Efes te 18

19 Meryem Ana, bizi koru! Episkoposumuz, Pamuk Prenses ve yedi Cücelerle birlikte 19

20 Başlangıçta Söz vardı. Söz, Tanrı yla birlikteydi ve Söz Tanrı ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bizde O nun yüceliğini, Baba dan gelen, Lütuf ve gerçekle dolu olan Biricik Oğlun un yüceliğini gördük. (Yuhanna 1,1.14) İyi Noeller Mutlu Yıllar

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır!

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır! z 5 Rab le Yürüyorum? Ne! Tanrı, güzel! Allah günahlarını bağışlamış, cennete gideceğini garanti vermiş. Artık ne namaz kılarsın ne de oruç tutarsın! Allah senden ne bekliyor artık? İnancınızı paylaştığınız

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Anadolu. 2006 Faaliyet Raporu

Anadolu. 2006 Faaliyet Raporu Anadolu 2006 Faaliyet Raporu 1. Önsöz Anadolu Bölge büromuza her sene olduğu gibi bu senede pek çok kişi başvurarak yardım talebinde bulundu. Bize başvuran hasta, dul, kimsesiz, terkedilmiş, şiddete maruz

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul Ünite 1 İçin Öğrenci Raporu 129 ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLARI Her üniteyi çalışmayı bitirdikten

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Mucizeleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Rut: Bir Aşk Hikayesi

Rut: Bir Aşk Hikayesi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Rut: Bir Aşk Hikayesi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Noel Bayramı Tanrı nın bize hediyesine işaret eder.

Noel Bayramı Tanrı nın bize hediyesine işaret eder. Manfred Röseler Noel Bayramı birçok insan için insanları sevindirmeye neden olan birlik ve aile bayramıdır. Birçokları için bu bayram yalnızlık bayramıdır ve hatta çaresizliğin bayramı. Bunalımların sayısı

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz?

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Ders 9 Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Kutsal Kitap bize, aileyi Tanrı nın yarattığını söyler. Tanrı, erkeklerle kadınların karı koca olarak yaşayıp dünyaya çocuklar getirmesini planladı. Tanrı

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ŞİİRLER 10 Kasım geldi işte Üzgünüz biz milletçe Atatürk! ü anarız O bizim kalbimizde 10 Kasım geldi işte Koşarız Anıtkabir e Atatürk ü anarız

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ 118 DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ Hıristiyan İnanlılar olarak en büyük sorumluluğumuzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğrendik. Ders ll'de etüt ettiğimiz gibi, O'nun buyruklarını yerine getirmemizin nedeni,

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Aziz Yuhanna Kilisesi

Aziz Yuhanna Kilisesi Aziz Yuhanna Kilisesi İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği nin Katedralidir.

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR BİRLİK BULAMACI YERİNE GERÇEK BİRLİK A. GİRİŞ Başlangıçta,eşler arasındaki farklar bazen heyecanlı olabilir. Kendinde olmayan özellikleri eşinde bulunca yaşama renk katacağı olur

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

DERS 2. Aylin in Eğitim Hikâyesi

DERS 2. Aylin in Eğitim Hikâyesi DERS 2 Aylin in Eğitim Hikâyesi DERS 2 Aylin in Eğitim Hikâyesi * Seviye: 3-4. sınıf Süre: 40-60 dakika Amaçlar: 1. Erişim sorunlarının toplumsal çevrenin herkes için tasarlanmamasından kaynaklandığını

Detaylı

Tanrı nın İbrahim e Vaadi

Tanrı nın İbrahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı nın İbrahim e Vaadi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Dr. Felix Körner Ankara daki Katolik Kilisesi Müsaadenizle 1985 yılından başlamak istiyorum. Din eğitimcisi ve Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Alfa Kursu. Hristiyanlığa bir tanıtım

Alfa Kursu. Hristiyanlığa bir tanıtım Alfa Kursu Hristiyanlığa bir tanıtım Alfa Programı 1. Hafta Hristiyanlığa Karşı Dört İtiraz İncil: Güvenilir mi? 2. Hafta İsa: Kimdir? Ahlaklı olmak: Yetmez mi? 3. Hafta Çarmıh: Niçin? Diriliş: Kanıt

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: Τουρκικά Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 1 Ιουνίου 2006 11:00 13:00

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

Çocuklar için barış takvimi. Turkish

Çocuklar için barış takvimi. Turkish Çocuklar için barış takvimi 2015 Turkish Ocak İsa, Kutsal ve Tanrı nın Oğlu «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak,

Detaylı

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü Henry Winker İllüstrasyonlar: Scott Garrett Çeviri: Bengü Ayfer 4 GİRİŞ Bu sendeki kitaplar Dyslexie adındaki yazı fontu kullanılarak tasarlandı. Kendi de bir disleksik

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Nuh ve Büyük Tufan

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Nuh ve Büyük Tufan Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Nuh ve Büyük Tufan Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Nuh ve Büyük Tufan

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Nuh ve Büyük Tufan Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Nuh ve Büyük Tufan Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

- HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ

- HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ Sakuji TANAKA U.R. Başkanı 2012 13 Murat ÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2012 13 Oya GALİ 3. Grup Guvernör Yardımcısı - HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ Adres: İnönü Cad. Önen Pasajı Antakya, Hatay Tel/Faks: (326)

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı nın İbrahim e Vaadi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı nın İbrahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı nın İbrahim e Vaadi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Söz Filmi İnceleme Rehberi

Söz Filmi İnceleme Rehberi Söz Filmi İnceleme Rehberi Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır. Bölüm: 1 Ayetler: 1:1-27 Tanrısal Söz o İsa nın ilk öğrencilerinden

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı