HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ"

Transkript

1 TESKON 015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ KENAN SAKA NURETTİN YAMANKARADENİZ FARUK KAYNAKLI ÖMER KAYNAKLI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ

2

3 1137 HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Kenan SAKA Nurettin YAMANKARADENİZ Faruk KAYNAKLI Ömer KAYNAKLI ÖZET Bu çalıģmada su LiBr eriyiği ile çalıģan çift kademeli seri akıģlı bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin mevsimsel performansı incelenmiģtir. Bursa ili Ģartlarında, mevsimlere göre değiģen Bursa ya ait bağıl nem oranları, hava sıcaklıkları ve hava entalpileridir. DıĢ havaya ait yıllık ortalama bağıl nem oranları ve ortalama sıcaklık değerleri resmi kaynaklardan alınmıģtır. Atmosfere açık kısım absorber ve yoğuģturucudur. Entalpi değiģimine bağlı olarak yoğuģturucu ve absorberden gerekli ısının atılması için hava debisi ve ekserji kayıplarındaki değiģim hesaplanmıģtır. Sistem de buharlaģtırıcı tarafından soğuk su üretilirken enerji kaynağı olarak sıcak su seçilmiģtir. Yapılan analiz sonucunda en fazla ekserji kaybı Ocak ayında olmaktadır. En az ekserji kaybı ise Temmuz ayında gerçekleģmiģtir. YoğuĢturucu ve absorberi soğutmak için gerekli debi miktarı en fazla Temmuz ayında ve en az Ocak ayındadır. Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu soğutma sistemi, hava Ģartları, Ekserji analizi ABSTRACT Seasonal performance of a double stage series flow absorption refrigeration cycle with water/lithium bromide as working fluid is investigated. Relative humidity, air temperature and air enthalpies are changing according to the seasons of Bursa. Annual average relative humidity of the air and the average temperature value is taken from official sources. Condenser and absorber are open to atmosphere. The necessary air flow to remove heat from the condenser and absorber and exergy destruction depending on the enthalpy changes were determined. The chilled water is produced by the evaporator and hot water is selected as the energy source of the system. Results showed that the maximum exergy loss occurs in January and the minimum exergy loss is in July. The necessary air flow to remove heat from the condenser and absorber is maximum in July and minimum in January. Keywords: Absorption Refrigeration Systems, Air Conditions, Exergy Analysis 1. GİRİŞ Absorbsiyonlu soğutma sistemleri, buhar sıkıģtırmalı soğutma sistemlerinden farklı olarak endüstriyel atık ısıyı, güneģ enerjisini ya da jeotermal enerjiyi enerji kaynağı olarak kullanabilen sistemlerdir. Bu yüzden enerji tasarrufunun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha da önem kazandığı günümüzde absorbsiyonlu soğutma sistemleri üzerindeki çalıģmalarda yoğunluk kazanmıģtır. Ayrıca çevreyi koruma bilincinin kuvvetlenmesi, çevreye zararsız akıģkanlarla çalıģan absorbsiyonlu soğutma

4 1138 sistemlerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Absorbsiyonlu soğutma sistemleri daha az hareketli elemanlara sahip olduklarından, buhar sıkıģtırmalı soğutma sistemlerine göre daha sessiz ve daha sorunsuz olarak çalıģmaktadırlar. Absorbsiyonlu soğutma sistemleri, sistem içerisinde gerçekleģen absorbe olayına atfen isimlendirilmiģlerdir. Bu olay, sistem içerisinde dolaģan soğutucu akıģkanın absorber adı verilen sistem elemanı içerisinde absorbe edici diğer bir akıģkan (absorbent) tarafından absorbe (soğurulma) edilmesi Ģeklinde gerçekleģir. Yaygın olarak kullanılan eriyikler, amonyak-su ( NH3 H O ) ve su-lityum bromür ( H O LiBr ) eriyikleridir. Su-lityum bromür ile çalıģan sistemlerde, su soğutucu akıģkan; lityum bromür ise absorbent görevini görmektedir. H O LiBr ile çalıģan sistemlerde suyun donma noktasına bağlı olarak sıfır derece altındaki uygulamalar yapılamaz. Sıfır altı soğutma uygulamalarında kullanılabilen NH3 H O ile çalıģan sistemlerde ise amonyak soğutucu akıģkan, su ise absorbent olarak kullanılmaktadır. Bu tür sistemlerle -10 C sıcaklığına kadar soğutma yapılabilmektedir [1]. Günümüze kadar absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile ilgili birçok çalıģma yapılmıģtır. Genel olarak bu çalıģmaları sistemin ekonomik yapısının incelenmesi, içinde dolaģan farklı akıģkan türleri, verimlilik, ekserji analizi ve eģanjörlerin sistem üzerindeki etkileri olarak sınıflandırabiliriz. Yapılan çalıģmalara genel olarak baktığımızda, H O LiBr eriyiği kullanan absorbsiyonlu soğutma sistemlerini tek kademeli olarak ele alan araģtırmacılar vardır.(talbi ve Agnew [], Sözen[3], Tozer vd. [4]). Ayrıca çift kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemleri üzerinde yoğunlaģan çalıģmalar da vardır. (Ravilkumar vd. [5], Kaushik ve Arora [6], Gomri ve Hakimi [7], Zhao vd. [8]). Genel olarak tercih edilen H O LiBr, NH3 H O eriyiklerine alternatif sunan çalıģmalardan bir kaçı ise Ģunlardır.(Ferreira [9], Sargent ve Beckman [10], Zhu ve Gu [11]) Bugüne kadar yapılan diğer çalıģmalardan bazılarının içerikleri ise Ģöyledir: NH3 H O ve H O LiBr eriyiklerinden farklı olarak bazı alternatif eriyikler Sun tarafından incelenmiģ ve amonyağın lityum nitrat ve sodyum tiyoksanat gibi absorbentlerle oluģturduğu eriyiklerin termodinamik analizleri yapılmıģtır [1]. Karamangil vd. ise son yıllar için kapsamlı bir literatür taraması yapmıģlar, tek kademeli bir sistem için yaygın ve alternatif eriyiklerin için termodinamik analiz sonuçlarını simülasyon programları yardımıyla ortaya koymuģlardır [13]. Misra vd. ise tek kademeli H O LiBr ile çalıģan bir absorbsiyonlu soğutma sistemini termoekonomik açıdan incelemiģler, sistemi noktasal olarak her bir noktadaki termodinamik özelliklerin yanında saat baģı birim maliyetini hesaplara dahil ederek sistem için optimum fiyat ve performans karģılaģtırmasını yapmıģlardır [14]. Arun vd. ise çift kademeli seri bağlı H O LiBr ile çalıģan bir absorbsiyonlu soğutma sistemini incelemiģler, yüksek ve düģük basınçlı sistem elemanlarının farklı çalıģma sıcaklıklarında sistem performansı üzerindeki etkilerini belirtmiģlerdir [15]. ġencan vd. H O LiBr eriyiği kullanan tek kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sistemi için ekserji analizi yapmıģlar ve kaynatıcı sıcaklığına bağlı sistem performansını tablolarla göstermiģlerdir. YoğuĢturucu ve buharlaģtırıcıdaki ekserji kaybının absorber ve kaynatıcıya göre daha az olduğunu tespit etmiģlerdir. [16].

5 1139 Bu çalıģmada ise H O LiBr eriyiği ile çalıģan çift kademeli seri akıģlı iki eģanjörlü bir absorbsiyonlu soğutma sistemine ait hava soğutmalı absorber ve yoğuģturucu elemanlarının enerji ve ekserji analizi yapılmıģtır. Havanın termodinamik özelliklerinden yola çıkılarak yıl içerisinde değiģen aylara göre ortalama değerler kullanılarak sistem analizleri yapılmıģ, değiģen hava sıcaklıkları ve nem oranlarının sistemin enerji ve ekserji hesapları üzerindeki etkileri incelenmiģtir.. SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ Çift kademeli ve çift eģanjörlü bir absorbsiyonlu soğutma sistemi ġekil 1 de verilmiģtir. Çift kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sistemi, buhar sıkıģtırmalı soğutma sistemlerinde yer alan yoğuģturucu ve buharlaģtırıcıya sahip olmakla birlikte artı olarak absorber, eriyik pompası, yüksek basınçlı kaynatıcı (YBK), düģük basınçlı kaynatıcı (DBK), yüksek basınçlı yoğuģturucu, iki eriyik eģanjörü, iki eriyik kısılma vanası ve iki adet eriyik kısılma vanasından oluģur [17]. Su LiBr eriyiği ile çalıģan bir sistemde soğutucu akıģkan görevini su görür. Su yoğuģturucu da ısı kaybederek doymuģ sıvı fazında ayrılır ve kısılma vanasına gelir. Kısılma vanasında buharlaģtırıcı basıncına düģen su buharlaģtırıcıda çevreden ısı çekerek doymuģ buhar fazında buharlaģtırıcıdan ayrılır ve absorbere gelir. Absorberde LiBr yönünden fakirleģen eriyik pompa vasıtasıyla YBK basıncına yükselir. Fakir eriyik bir ve iki numaralı eriyik eģanjörlerinden geçerek ısı kazanır ve YBK ya gelir. BaĢka bir ısı kaynağından ısı çeken YBK da sudan ayrılan eriyik LiBr yönünden zenginleģerek iki numaralı eriyik eģanjörüne gelir. Ġki numaralı eriyik eģanjöründe ısı kaybeden eriyik kısılma vanasında DBK basıncına kadar düģerek DBK ya gelir. DBK da YBK dan gelen kızgın su buharından enerji çeken eriyik biraz daha su kaybederek bir numaralı eriyik eģanjörüne gelir. Bir numaralı eriyik eģanjöründe biraz daha soğuyan eriyik kısılma vanasından geçerek buharlaģtırıcı basıncında absorbere gelir. DBK nın diğer çıkıģından çıkan kızgın su buharı ise yoğuģturucuya gelir. Ayrıca YBK dan gelen kızgın su buharı da kısılma vanasında geçerek yoğuģturucu basıncında yoğuģturucuya girer ve çevrim tamamlanmıģ olur.

6 1140 Şekil 1. Ġki kademeli seri akıģlı absorbsiyonlu soğutma sistemine ait Ģematik gösterim 3. ÇEVRİMİN BİRİNCİ KANUN ANALİZİ Absorbsiyonlu soğutma sisteminde birinci kanun analizini ifade eden denklemler kütle ve enerji dengesi üzerine kurulur. Kütle dengesi, pompa tarafından basılan ve YBK ya gelen fakir eriyiğe ait debi miktarının YBK dan çıkan zengin eriyiğe ait debi ve YBK dan çıkan su buharı miktarının toplamına eģittir. Zengin ve fakir eriyiklere ait debi ve konsantrasyon çarpımları da eģittir [18]. DolaĢım oranı zengin ve fakir eriyik konsantrasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanır. DolaĢım oranı sistem elemanlarının ısıl yüklerini ifade eden denklemleri kapasiteden bağımsız olarak oluģturmada yardımcı olur. m f m z m HO (1) m f f 1 f X f Xz m z X z Bu çalıģmada denklemler iki dolaģım oranı kullanılarak oluģturulmuģtur [19]. 1 X f X Xz1 Xz Xz f 1 () (3) (4)

7 1141 AĢağıdaki denklemlerde ise dolaģım oranına bağlı olarak yoğuģturucu ve absorber için ısıl kapasiteler ifade edilmiģtir. Denklem sonuçları kapasite değerlerinin yüksek basınçlı kaynatıcı çıkıģındaki kızgın buhar debisine bölünmüģ halini ifade eder. q Y q A ( f h 1 /( f 1)) * h14 h13 ( f1 /( f 1) 1) * ( f h STK Q 1 /( f 1) 1) * h3 (( f1 * f ) /( f 1)) * h17 ( f1 1) * YBK Q B W P 1 4 (5) (6) (7) 4. EKSERJİ ANALİZİ Absorbsiyonlu sistemlerin termodinamik analizini tamamlamak için ikinci kanun analizini yapmak gerekir. Sistem içerisindeki kayıplar birinci kanun analiziyle tam olarak ifade edilemez bu yüzden ikinci kanun analizinden yararlanılır. AĢağıdaki denklemde sistemdeki herhangi bir nokta için kullanılabilirlik ve yoğuģturucu ve absorberdeki ekserji kayıpları ifade edilmiģtir [0]. ( h h0 ) T0 * ( s s0 ) EK Y m EK A m (9) *( 14 *( f1 /( f 1)) 13 1 *( f1 /( f 1) 1)) m 0 *( 0 1) (( *( f /( f 1) 1) *(( f * f )/( f 1)) *( f 1)) m *( * (10) ) (8) 5. DEĞİŞEN ATMOSFER ŞARTLARI Soğutma sistemleri dıģ ortama ısı atan sistemlerdir. Hava soğutmalı sistemlerde dıģ ortam atmosfer olmaktadır. Gerçek çalıģma Ģartlarında atmosfer Ģartları değiģkendir. Türkiye de atmosfer Ģartları mevsimlere göre değiģir. Atmosfer Ģartları için önemli parametrelerden biri sıcaklıktır. Tablo 1 de birinci satırda Bursa ili için aylara göre ortama sıcaklık değerleri verilmiģtir. Bu bilgiler yılları arasındaki sıcaklık değerlerine göre hesaplanmıģtır [1]. Atmosfer Ģartları için diğer önemli parametre ise bağıl nem oranıdır. Havanın sıcaklığına bağlı olarak taģıyacağı nem miktarı değiģir. Tablo 1 de ikinci satırda Bursa iline ait aylık ortalama bağıl nem oranları verilmiģtir. Bu bilgiler ayrıca binalar için ısı yalıtımı hesaplarında gerekli olduğundan resmi kaynaklarda yer almaktadır []. Üçüncü satırda ise Bursa iline ait aylara göre ortalama havanın özgül nem değerleri verilmiģtir. Havaya ait entalpi değerleri havaya ait bağıl nem oranlarına ve sıcaklığa bağlı olarak değiģir. Havaya ait entalpi değiģimi absorber ve yoğuģturucu için gerekli soğutma havasına ait debi miktarının değiģmesine ve ekserji kayıplarında değiģime neden olur. Tablo 1 de dördüncü satırda Bursa iline ait aylara göre havanın ortalama entalpi değerleri verilmiģtir. Ortalama özgül nem ve ortalama entalpi değerleri birinci ve ikinci satırda verilen değerler kullanılarak hesaplanmıģtır [3,4]. Hazırlanan simülasyonda ise havanın entalpisi sıcaklığın ve havanın özgül nemine bağlı bir denklemle tanımlanmıģtır. h hava * T ( * T) (11) Denklemde gösterimi havanın özgül nemini kgnem/kghava olarak tanımlamaktadır.

8 114 Tablo 1. Bursa iline ait aylara göre havanın ortalama termodinamik değerleri Bursa Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Sıcaklık 5,3 6, 8,4 1,9 17,6, 4,6 4, 0,1 15,3 10,7 7,4 (ºC) Ortalama Bağıl Nem (%) Ortalama Özgül 3,9 4,1 4,7 6, , 11,5 9,5 7,7 5,8 4,6 nem (g/kg) Ortalama Entalpi kj/kg 15,1 16,5 0,3 8, ,8 53,3 53,7 44,4 34,8 5,4 19,1 6. ANALİZ SONUÇLARI VE TARTIŞMA Simülasyonda 100 kw kapasitede soğutma yapabilen çift kademeli bir sistemin analizi yapılmıģtır. Programlama dili olarak Delphi seçilmiģtir. Analiz için bazı bilgiler kullanıcı tarafından girilmesi gerekmektedir. Tablo de sisteme ait çalıģma ve çevre Ģartları verilmiģtir. Tablo. Sistemdeki Elemanların ÇalıĢma ġartları Sistem Elemanı ÇalıĢma ġartları T YBK (ºC) 135 Isı Kaynağı ÇıkıĢ Sıcaklığı (ºC) 145 Isı Kaynağı GiriĢ Sıcaklığı (ºC) 150 T DBK (ºC) 80 T Y (ºC) 35 Soğutma Havası ÇıkıĢ Sıcaklığı T (ºC) Y - 5 T Soğutma Havası GiriĢ Sıcaklığı (ºC) atm T B (ºC) 5 Soğutulan Su ÇıkıĢ Sıcaklığı (ºC) 10 Soğutulan Su GiriĢ Sıcaklığı (ºC) 15 T A (ºC) 35 Soğutma Havası ÇıkıĢ Sıcaklığı T (ºC) A - 5 T Soğutma Havası GiriĢ Sıcaklığı (ºC) atm Pompa verimliliği (%) 95 Isı EĢanjörü I (%) 70 Isı EĢanjörü II (%) 70 Q B (kw) 100

9 1143 Tablo 3. Sistemin Noktasal Olarak Termodinamik Özellikleri Noktalar Maddesel Durum T ( C) X (%) m (kg/s) h (kj/kg) s (kj/kgk) 1 Su Su Su Buharı Fakir Eriyik Fakir Eriyik Fakir Eriyik Fakir Eriyik Zengin Eriyik I Zengin Eriyik I Zengin Eriyik I Su Buharı Su Su Su Buharı Zengin Eriyik II Zengin Eriyik II Zengin Eriyik II Sıcak Su Sıcak Su Hava Hava Soğuk Su Soğuk Su Hava Hava Tablo 3 de sisteme ait noktasal termodinamik özellikler verilmiģtir ve üzerinde sisteme ait noktasal termodinamik değerler okunmaktadır. Bununla birlikte sistemin çevreyle olan iliģkisi de tablo üzerinde görülmektedir ve sistemin çevreyle olan iliģkisini gösteren değerler Ocak ayına aittir. Tablo 4 te ise Tablo 3 ü oluģturan Ģartlar için sistemin diğer elemanlarına ait ısıl kapasiteler ve COP değerleri gösterilmiģtir. Sistemde en fazla ısıl kapasite absorbere aittir. Absorberi buharlaģtırıcı, YBK ve yoğuģturucu takip etmektedir.

10 1144 Tablo 4. Sistem Elemanlarının Isıl Kapasiteleri Sistem Elemanları Isıl Yük (kw) Yüksek Basınçlı Kaynatıcı (Q YBK ) DüĢük Basınçlı Kaynatıcı (Q DBK ) YoğuĢturucu (Q Y ) 56.1 BuharlaĢtırıcı (Q B ) 100 Absorber (Q A ) Pompa (Q P ) Eriyik EĢanjörü I (Q EE 1 ) 7.75 Eriyik EĢanjörü II (Q EE ) COP 1.9 Tablo 5 te sistem elemanlarına ait ekserji kayıpları verilmiģtir. Tablo 5 i oluģturan değerler diğer tablolarla aynıdır. Sistemde en fazla ekserji kaybı absorberde yaģanmaktadır. Absorberi buharlaģtırıcı ve yüksek basınçlı kaynatıcı takip etmektedir. Tablo 5. Sistem Elemanlarının Ekserji Kayıpları Sistem Elemanları Sembol Ekserji Kaybı (kw) Yüksek Basınçlı Kaynatıcı EK YBK 3.35 DüĢük Basınçlı Kaynatıcı EK DBK YoğuĢturucu EK Y.865 BuharlaĢtırıcı EK B Absorber EK A Pompa EK P Eriyik EĢanjörü I EK EE Eriyik EĢanjörü II EK EE.07 Toplam Ekserji Kaybı Σ EK 3.385

11 1145 Şekil. Aylara göre yoğuģturucuyu soğutmak için gerekli hava debisi ġekil de yoğuģturucunun sağlıklı bir Ģekilde ısı atabilmesi için gerekli olan hava debisi gösterilmiģtir. ġekilde görüldüğü gibi yoğuģturucuya ait 33 ºC çalıģma sıcaklığı için en fazla hava debisi Temmuz ayında 15,953 kg/s olarak en az ise Ocak ayında,41 kg/s olarak çıkmıģtır. YoğuĢturucudan çıkan havanın sıcaklık değerinin sabit olduğu göz önüne alındığında kıģ aylarında daha serin havayla yapılan soğutmada hava ihtiyacı az olmakta yazın ise yoğuģturucuya giren soğutucu hava daha sıcak olduğu için daha fazla havaya ihtiyaç olmaktadır. Havaya ait ortalama sıcaklık değerleri göz önüne alındığında Temmuz ayında ortalama sıcaklık değerinin en yüksek ve Ocak ayında ise en düģük seviye olması grafik davranıģının sebebi olarak gösterilebilir. Grafikte dikkati çeken diğer bir nokta yoğuģturucuya ait daha yüksek çalıģma sıcaklıklarında soğutma için gerekli hava debisinin azalmasıdır. YoğuĢturucu için daha yüksek çalıģma Ģartlarında yoğuģturucu kapasitesi artmaktadır fakat Ģekilde görüldüğü gibi gerekli hava debisi azalmaktadır. Bunun nedeni ise sistem için belirlenen çalıģma kriterleridir. Ġncelenen sistemde yoğuģturucuyu terk eden soğutma havası yoğuģturucu çalıģma sıcaklığına bağlı olarak beģ derece daha az farkla değiģmektedir. Dolayısıyla yoğuģturucunun daha yüksek çalıģma sıcaklıklarında ısınan havaya ait ısınma farkı arttığı için daha az havaya ihtiyaç duyulmuģtur. ġekil yi veren sonuçlar termodinamik olarak hesaplanmıģtır. Herhangi bir ısı transferi hesabı yapılmamıģtır. Yaz aylarında yoğuģturucuyu soğutmak için ihtiyaç duyulan havayı sağlayan fan kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır.

12 1146 Şekil 3. Aylara göre absorberi soğutmak için gerekli hava debisi ġekil 3 de absorbere ait sabit üç farklı çalıģma sıcaklığı için yıl içinde absorberi soğutmak için gerekli ortalama hava debisi verilmiģtir. YoğuĢturucu ve absorber sistemde ısı atan elemanlar olduğu için absorberi soğutmak için gerekli hava debisini davranıģı yoğuģturucuyu soğutma için gerekli hava debi davranıģına benzer olmaktadır. Fakat absorberin ısıl kapasitesi yoğuģturucudan fazla olduğu için gerekli debi değerleri daha büyük olmaktadır. Yıl içerisinde en fazla debi ihtiyacı absorberin 33 ºC çalıģma sıcaklığı için Temmuz ayında 35,417 kg/s olmaktadır. 33 ºC çalıģma sıcaklığı için en az debi Ocak ayında 5,374 kg/s olmaktadır. Absorberin yüksek çalıģma sıcaklık değerleri için absorberi terk eden ısınan hava beģ derece daha düģük farkla absorberi terk etmektedir. Dolayısıyla daha yüksek çalıģma değerlerinde ısınan havanın çıkıģ sıcaklığı daha yüksek olduğu için daha az debiye ihtiyaç olmaktadır. Yaz aylarında gereken debi ihtiyacını karģılamak için sistem tasarımında absorbere ait fan kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır.

13 1147 Şekil 4. Aylara göre yoğuģturucuda ki ekserji kayıpları ġekil 4 de sabit çalıģma Ģartlarında yıl içinde yoğuģturucu da yaģanan ortalama ekserji kayıpları görülmektedir. YoğuĢturucuda ki ekserji kayıplarının daha iyi anlaģılması için yoğuģturucu iç ve dıģ olarak iki kısımda incelenebilir. Ġç kısımda oluģan ekserji kayıpları sıcaklığa bağlı değiģeceği için sabit sıcaklıkta iç kısımda herhangi bir değiģim olmaz. DıĢ kısımda ısınan hava sıcaklığı sabit olduğuna göre ġekil 4 de verilen grafiğin davranıģı tamamen giren havaya bağlı olarak değiģir. Yaz aylarındaki sıcaklık değerleri ölü hal kabul edilen 5 ºC ye daha yakın olduğu için yaz aylarında ekserji kayıpları azalan yönde davranmaktadır. Grafikte görüldüğü gibi en az ekserji kaybı Temmuz ayında en fazla ekserji kaybı ise Ocak ayındadır. ġekil 4 de üzerinde durulması gereken diğer bir nokta ise yoğuģturucuya ait yüksek çalıģma sıcaklıklarında ekserji kayıplarının artmasıdır. YoğuĢturucuya ait daha yüksek çalıģma sıcaklıklarında yoğuģturucu kapasitesi artmaktadır. YoğuĢturucu kapasitesindeki artıģ ekserji kayıplarında da artıģa neden olmaktadır.

14 1148 Şekil 5. Aylara göre absorberdeki ekserji kayıpları ġekil 5 de absorberde aylara göre yıl içinde ekserji kayıplarındaki değiģim görülmektedir. Grafikte görülen davranıģ yoğuģturucuya ait ekserji kayıplarını gösteren grafikle benzerdir. Absorbere ait ısıl kapasite yoğuģturucudan fazla olduğu için ekserji kayıplarındaki değerlerde daha büyük çıkmaktadır. Ayrıca absorbere ait çalıģma sıcaklığı arttıkça ekserji kayıpları da artmaktadır. En az ekserji kaybı Temmuz ayında en fazla ekserji kaybı ise Ocak ayındadır. Şekil 6. Aylara göre sistemdeki toplam ekserji kayıpları ġekil 6 da incelenen sistemdeki toplam ekserji kaybının aylara göre yıl içerisindeki değiģimi görülmektedir. ġekilde farklı sıcaklık değerlerine sahip eleman absorberdir. Fakat değiģen hava giriģ sıcaklıkları yoğuģturucuyu da etkilemektedir. ġekil sisteme giren soğutucu hava giriģine bağlı ekserji

15 1149 kayıplarının sistemde yaģanan toplam ekserji kayıpları üzerindeki etkisini gösterdiğinden önemlidir. ġekil 6 da görüldüğü üzere Ocak ayından itibaren azalmaya baģlayan ekserji kayıpları yaklaģık %35 lik bir azalıģla Temmuz ayında en az seviyeye inmiģtir. SONUÇLAR Bu çalıģmada çift kademeli seri akıģlı bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji ve ekserji analizine yer verilmiģtir. Sıcak su kaynaklı ve soğuk su üretimi için kullanılan sistemin atmosfere açık olan kısmı yoğuģturucu ve absorberdir. Yıl içinde atmosfer Ģartları değiģkendir. Ġncelenen sistemde hava soğutmalı olan yoğuģturucu ve absorber tarafından ısıtılan havanın giriģ sıcaklığı ve bağıl nemi literatürde Bursa ili için verilen aylık ortalama sıcaklık ve ortalama bağıl nem miktarı sisteme girilerek yoğuģturucu ve absorber için soğutucu havaya ait debi miktarı her ay için hesaplanmıģtır. Hesaplar sonucunda hem absorber hem de yoğuģturucu için gerekli olan soğutucu hava debisi en fazla Temmuz ayı için ve en az Ocak ayı için çıkmıģtır. Ayrıca farklı yoğuģturucu ve absorber sıcaklıkları için yapılan analizde yüksek çalıģma sıcaklık değerlerinde gerekli soğutucu hava debisinde azalma görülmüģtür. Yapılan ekserji analizinde ise yoğuģturucu, buharlaģtırıcı ve sistemin toplam ekserji değerleri için en az ekserji kaybı Temmuz ayında ve en fazla ekserji kaybı Ocak ayında yaģanmıģtır. Sistem elemanları içerisinde en fazla ekserji kaybı absorberde olmaktadır. KAYNAKLAR [1] Kaynaklı Ö., Yamankaradeniz R., Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan eģanjörlerin sistemin performansına etkisi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,Cilt 8, Sayı 1, 003. [] Talbi M. M., Agnew B., Exergy analysis an absorption refrigerator using lithium bromide and water as the working fluids, Applied Thermal Engineering, vol. 0, pp , 000. [3] Sözen A., Effect of irreversibilities on performance of an absorption heat transformer used to increase solar pond s temperature, Renewable Energy,vol. 9, pp , 003. [4] Tozer R., Syed A., Maidment G., Extended temperature-entropy (T-s) diagrams for aqueous lithium bromide absorption refrigeration cycles, International JournalOf Refrigeration, vol. 8, pp , 005. [5] Ravikumar T. S., Suganthi L., Anand A. S., Exergy analysis of solar assisted double effect absorption refrigeration system, Renewable Energy,vol. 14, nos. 1-4, pp , [6] Kaushik S. C., Arora A., Energy and exergy analysis of single effect and series flow double effect water-lithium bromide absorption refrigeration systems, International Journal Of Refrigeration, vol. 3, pp , 009 [7] Gomri R., Hakimi R., Second law analysis of double effect vapour absorption cooler system, Energy Conversion and Management, vol. 49, pp , 008 [8] Zhao Z., Zhou F., Zhang X., Li S., The thermodynamic performance of a new solution cycle in double absorption heat transformer using water/lithium bromide as the working fluids, International Journal Of Refrigeration,vol. 6, pp , 003 [9] Ferreira C. A. I., Thermodynamic and physical property data equations for ammonia-lithium and ammonia-sodium thiocyanate solutions, Solar Energy, vol. 3, no., pp , 1984 [10] Sargent S.L.,Beckman W.A., Theoretical performance of an ammonia-sodium thiocyanate intermittent absorption refrigeration cycle,solar Energy,vol.1,pp , 1968 [11] Zhu L., Gu J., Second law-based thermodynamic analysis of ammonia/sodium thiocyanate absorption system, Renewable Energy, vol. xxx, pp. 1-7, 010.

16 1150 [1] Sun DW., Comparison of the performance of NH3 HO, NH3 LiNO3 and NH3 NaSCN absorption refrigeration systems, Energy Conversion and Management, vol. 39 (5/6), pp , [13] Karamangil M. I., CoĢkun S., Kaynaklı Ö., Yamankaradeniz N., A simulation study of performance evaluation of single-stage absorption refrigeration system using conventional working fluids and alternatives, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 14, pp , 010. [14] Misra R. D., Sahoo P. K., Sahoo S., Gupta A., Thermoeconomic optimization of a single effect water/libr vapour absorption refrigeration system, International Journal Refrigeration vol. 6, pp , 003. [15] Arun M. B., Maiya M. P., Murthy S. S., Equilibrium low pressure generator temperatures for double efect series flow absorption refrigeration systems, Applied Thermal Engineering,vol.0, pp. 7-4, 000. [16] ġencan A., Yakut K. A., Kalogirou S. A., Exergy analysis of lithium bromide/water absorption systems, Renewable Energy, vol. 30, pp , 005. [17] Gomri R., Second law comparison of single effect and double effect vapour absorption refrigeration systems, Energy Conversion and Management,vol. 50, pp , 009. [18] Kaynakli O., The first and second law analysis of a lithium bromide/water coil absorber, Energy, vol. 33, pp , 008 [19] Vasilescu C., Hera D., Ferreira C. I., Model for double-effect absorption refrigeration cycle Termotehnica, vol., pp , 011 [0] Kılıç M., Kaynaklı Ö., Second law-based thermodynamic analysis of water-lithium bromide absorption refrigeration system., Energy,vol.3, pp , 007 [1] [] [3] [4] ÖZGEÇMİŞ Kenan SAKA 005 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 010 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği termodinamik bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 009 yılından beri Uludağ Üniversitesi YeniĢehir Ġbrahim Orhan Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Doktora çalıģmaları devam etmektedir. Nurettin YAMANKARADENİZ 004 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 005 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programında öğretim görevlisi olarak çalıģmaya baģladı. 007 yılında Uludağ üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği termodinamik bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 011 yılında Uludağ üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği termodinamik bilim dalında doktorasını tamamladı. Faruk KAYNAKLI 1975 yılı Bursa doğumludur. 000 yılında UÜ. Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünü bitirmiģtir. Aynı Üniversiteden 009 yılında Yüksek Mühendis unvanını almıģ ve Doktora çalıģmalarına baģlamıģtır yılları arasında özel sektörde çalıģmıģ, 01 yılından beri Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım

17 1151 Kocabıyık Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Kapalı Hacimlerde Isıl Konfor konularında çalıģmaktadır. Ömer KAYNAKLI Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü nden 1998 yılında mezun oldu. 000 yılında yüksek lisans, 004 yılında doktora derecelerini aldı. 008 yılında Yardımcı Doçentliğe atandı. 009 yılında Doçentliğini ve 014 yılında Profesör unvanını aldı. 014 yılından beri Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokul Müdürlüğü görevine devam etmektedir. Isıl konfor, enerji ekonomisi, absorbsiyonlu soğutma ve ekserji analizi konularında çalıģmaktadır.

18

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-87 Mayıs 00 H O-LiBr VE NH -H O ERİYİĞİ KULLANAN TEK KADEMELİ SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A COMPARISON BETWEEN

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

Abs tract: Key Words: İlhami HORUZ

Abs tract: Key Words: İlhami HORUZ 6Ilhami horuz:sablon 14.04.2015 14:36 Page 64 İlhami HORUZ Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Takviyeli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri Abs tract: Absorption Refrigeration Systems are coming

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve ekniği Dergisi, 34, 1, 19-26, 2014 J of hermal Science and echnology 2014 IBD Printed in urkey ISSN 1300-3615 BUHAR SIKIŞIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİF KADEMELİ SOĞUMA ÇEVRİMİ VE ALERNAİF ÇEVRİMLERLE

Detaylı

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi 3Cafer Solum:Sablon 10.06.2015 14:36 Page 27 Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi Cafer SOLUM Hasan HEPERKAN ÖZET Bu çalışmada, jeotermal

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 789 YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş

Detaylı

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi emin:sablon 19.11.2009 13:36 Page 5 İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi Doç. Dr. Emin Fuad KENT Yrd.Doç.Dr. İ.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ 403 AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ Adnan SÖZEN Ö Ercan ATAER ÖZET Bu çalışmada; amonyak/su ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminde

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN PERFORMANS ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN PERFORMANS ANALĠZĠ TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA UYGULAMASI SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Eşref KUREM İlhami HORUZ Özet:

Detaylı

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi CO 2 Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi Ali ÖZYURT Panel Sistem Soğutma A.Ş., İstanbul Nasuh ERDÖNMEZ Marmara Üniv., Makina Müh. Blm., İstanbul unieses_26_1988@hotmail.com

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ TESKON 201 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir JEOTERMAL

Detaylı

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 143-159, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE

Detaylı

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Hilal Kıvanç Ateş 15/04/2016 İçerik: Giriş Jeotermal Santral Teknolojilerinin

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (103-114) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (103-114) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c CR8112EC SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c (DÜŞÜK SICAKLIKTA SICAK SU UYGULAMALARI) Model RCH Güneş ısısı için Yakma tesislerinden çıkan atık ısılar için Dünyamızla dost... kaynak sularının ve fabrika

Detaylı

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 81-Erhan Ozek:Sablon 29.08.2013 14:40 Page 81 İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ

ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ E. Fuad KENT ÖZET Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TNOLOJİ, Yıl, (00), Sayı -, - TNOLOJİ SU/LİTYUM BROMİD V ÜÇLÜ HİDROSİT RIŞIMLRIYL ÇLIŞN BSORBSİYONLU SİSTMLRİN PRFORMNSLRININ RŞILŞTIRILMSI ÖZT rzu ŞNCN, Reşat SLBŞ,.emal YUT SDÜ Teknik ğitim Fakültesi

Detaylı

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Murat ÖZER Erhan BUDAK Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Abstract: Heat recovery systems are used prevalently in ventilation systems. Therefore, up

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0117 ENGINEERING SCIENCES Received: August 2010 Doğu Çamur Accepted: October 2010 Engin ÖzbaĢ Series

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ 817 ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ Aytunç EREK Tuncay GÜNHAN Orhan EKREN Vedat DEMİR Arzu ŞENCAN ŞAHİN Hamdi BİLGEN ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA 337 JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA Hüseyin GÜNERHAN Özüm ÇALLI ÖZET Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde olduğu gibi elektrik girdisinden

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ Çağrı KUTLU*, ġaban ÜNAL**, Ertuğrul CĠHAN***, M. Tahir ERDĠNÇ**** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi

Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 1039-1047 Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi Şaban Ünal *, Mehmet Tahir

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ A. Sözen E. Özbaş T. Menlik E. Çiftçi Ü. İskender 1/1 (2015) 99 118 99 DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ Adnan Sözen Gazi Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

BİNALARIN SOĞUTULMASINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORBSİYONLU ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ

BİNALARIN SOĞUTULMASINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORBSİYONLU ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ BİNALARIN SOĞUTULMASINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORBSİYONLU ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ Bilsay PASTAKKAYA Nurettin YAMANKARADENİZ Salih COŞKUN ÖZET Binaların ısıtılması ve soğutulması için kullanılan

Detaylı

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. İlker AY 2013 Direkt Kazanç Sistemleri Pencereler Seralar Çatı Açıklıkları Endirekt/Dolaylı Kazanç Sistemleri Doğal dolaģımlı toplayıcı

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

BUHAR SIKIġTIRMALI EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE YOĞUġTURUCU VE BUHARLAġTIRICI BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ

BUHAR SIKIġTIRMALI EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE YOĞUġTURUCU VE BUHARLAġTIRICI BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BUHAR SIKIġTIRMALI

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

ÇOKLU BUHARLAŞTIRICILI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

ÇOKLU BUHARLAŞTIRICILI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇOKLU BUHARLAŞTIRICILI

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 251-256 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 251-256 R134a/R152a Soğutucu Akışkan Karışımlarının Performanslarının Isı Pompasında Deneysel Olarak Araştırılması Kurtuluş

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Gaz-Buhar Karışımları Kuru hava: İçerisinde su buharı bulunmayan hava. Atmosferik hava: Kuru hava ve su buharının olduğu hava P v=r T P atm

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Gaz türbinli kojenerasyonla elektrik üretimi ve soğutma

Gaz türbinli kojenerasyonla elektrik üretimi ve soğutma itüdergisi/d mühendislik Cilt:6, Sayı:5-6, 47-58 2007 Gaz türbinli kojenerasyonla elektrik üretimi ve soğutma Abd. Elmoneim ELHANAN *, Taner DERBENTLİ İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Programı,

Detaylı

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Doç.. Dr. Serhan KÜÇÜK ÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makine MühendisliM hendisliği i BölümüB Amaç Kalorifer tesisatlarında

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIĞININ SOĞUTUCU SERPANTİN KAPASİTESİNE VE EKSERJİ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIĞININ SOĞUTUCU SERPANTİN KAPASİTESİNE VE EKSERJİ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 563 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIĞININ SOĞUTUCU SERPANTİN KAPASİTESİNE VE EKSERJİ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erhan ÖZEK Ali KILIÇARSLAN ÖZET Bu çalışmada, tekrar dolaşımlı

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA, OKSİJEN, KARBONDİOKSİT, KARIŞIM GAZININ SOĞUTMA- ISITMA

Detaylı

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ahmet Samancı *a, Kemal Altınışık b, Ahmet Ali Sertkaya c a Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli MYO, Cihanbeyli, Konya

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 41-52, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online):

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 41-52, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online): KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 41-52, 2017 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online): 2564-7377 Araştırma Makalesi / Research Article Isıl Enerji Tahrikli

Detaylı

Kayseri İlindeki Elli Yataklı Bir Otel Binası İçin Güneş Enerjisi Destekli Sıcak ve Su Isıtma Uygulaması

Kayseri İlindeki Elli Yataklı Bir Otel Binası İçin Güneş Enerjisi Destekli Sıcak ve Su Isıtma Uygulaması kayseri:sablon 30.04.2010 10:45 Page 20 Doç. Dr. Emin Fuad KENT Yrd. Doç. Dr. İbrahim Necmi KAPTAN Kayseri İlindeki Elli Yataklı Bir Otel Binası İçin Güneş Enerjisi Destekli Sıcak ve Su Isıtma Uygulaması

Detaylı

Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi

Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, XX(X), 1-12, (2017) DOI: 10.25092/baunfbed.344739 J. BAUN Inst. Sci. Technol., XX(X), 1-12, (2017) Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının

Detaylı

R-404A VE R-407C SOĞUTKANLARIYLA ÇALIŞAN DENEYSEL BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN EKSERJİ ANALİZİ

R-404A VE R-407C SOĞUTKANLARIYLA ÇALIŞAN DENEYSEL BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN EKSERJİ ANALİZİ TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. R-404A

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI GÜNEŞLİ SU ISITICILARI Amaç: GüneĢli su ısıtıcıları hakkında bilgilendirme. İÇİNDEKİLER GüneĢli Su Isıtıcıları... GüneĢli Su Isıtıcıları Tesisat ġemaları...3 Sıcak Su Gereksiniminin belirlenmesi 4 GüneĢli

Detaylı

CO 2 AKIŞKANLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN MAHAL ISITMA AMAÇLI KULLANIMI

CO 2 AKIŞKANLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN MAHAL ISITMA AMAÇLI KULLANIMI TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. CO 2 AKIŞKANLI

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Bülent ORHAN Ali GÜNGÖR ÖZET Enerjinin gittikçe daha çok önem kazanmaya başladığı dünyamızda, elektrik enerjisi yerine

Detaylı

Farklı akışkanlarda değişken soğutucu akışkan debili (vrf) sistemin ekserji ve termoekonomik analizlerinin karşılaştırılması

Farklı akışkanlarda değişken soğutucu akışkan debili (vrf) sistemin ekserji ve termoekonomik analizlerinin karşılaştırılması Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:2 (2017) 343-353 Farklı akışkanlarda değişken soğutucu akışkan debili (vrf) sistemin ekserji ve termoekonomik analizlerinin

Detaylı

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 119-131, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Başhan&Parlak/ JEMS, 2016; 4(2): 149-155 Received: 06 April 2016 Accepted: 22 May 2016 DOI ID: 10.5505/jems.2016.55264 Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Corresponding

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A KÜMES ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

BİR DİREKT EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL İNCELENMESİ

BİR DİREKT EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL İNCELENMESİ BİR DİREKT EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL, EKONOMİK VE ÇEVRESEL İNCELENMESİ Tamer ÇALIŞIR Mustafa ALPTEKİN M. Zeki YILMAZOĞLU ÖZET Bu çalışmada bir direkt evaporatif soğutma sisteminin deneysel

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE TASARIMI

BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE TASARIMI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE TASARIMI Refik Çağrı YALÇIN Haziran, 2012 ĐZMĐR BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE

Detaylı

AÇIK LİBR-SU NEM ALMA SİSTEMİNDE AKIŞ HIZLARININ VE DOLGU KANAL AÇILARININ SİSTEM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

AÇIK LİBR-SU NEM ALMA SİSTEMİNDE AKIŞ HIZLARININ VE DOLGU KANAL AÇILARININ SİSTEM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ TESKON 2017 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. AÇIK LİBR-SU NEM

Detaylı

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI _ 187 ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI Ömer KAYNAKLI Recep YAMANKARADENİZ ÖZET Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak yalıtım

Detaylı