Deutsche Bank A.Ş Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deutsche Bank A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Deutsche Bank A.Ş Faaliyet Raporu

2 Derecelendirme kuruluşu Fitch, Kasım 2012'de, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu BBB-'ye yükseltti; bu, Türkiye'nin 1994'ten bu yana aldığı ilk yatırım yapılabilir notu olmuştur. Türkiye, son on yılda GSYİH'sinde ortalama %5,5 gibi son derece etkileyici bir büyüme oranı yakalamıştır. Dinamik bir ekonomi ve başarılı yönetimi ile, Türkiye, hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki stratejik ve finansal yatırımcılara istikrarlı bir ortamda büyüme imkanı sunmaktadır. Türkiye'nin geçirdiği muazzam dönüşümü takdirimizin bir göstergesi olarak, bu yılki Faaliyet Raporumuzun kapağını, Türkiye'nin yeni yüzünün simgelerinden bazılarına ayırmaktan memnuniyet duyuyoruz.

3 İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı Sunuş Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 07 Finansal Göstergeler - 07 Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri - 08 Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları - 08 Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları - 08 İştirakler - 08 Sektörel Konum - 09 Araştırma ve Geliştirme Yılı Faaliyetleri Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yönetim Kurulu - 19 Üst Yönetim - 22 Denetçiler - 24 Komiteler - 24 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu - 27 İnsan Kaynakları Uygulamaları - 28 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler - 28 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar - 29 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Denetçiler Raporu - 35 Denetim Komitesi Raporu - 35 Yönetim Beyanı - 37 Denetimler - 38 Şirket Faaliyetleri İle İlgili Diğer Bilgiler - 38 Mali Durum Değerlendirmesi - 39 Hedeflerin İzlenmesi - 39 Risk Yönetimi Politikaları - 39 Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlar - 41 Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler - 42 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları Bağımsız Denetim Raporu - 46 Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu - 47 Finansal Tablolar ve Dipnotları - 50

4 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 02 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı Peter Tils Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Akyüz Genel Müdür, Murahhas Üye Değerli Ortaklar, 2012 yılına dönüp baktığımızda, ekonomik büyümenin pek çok gelişmiş ülkede zayıfladığını, gelişmekte olan ülkelerde ise yavaşladığını görüyoruz. Avrupa da, Avrupa Merkez Bankası nın etkili müdahalesi, uç durum ( tail ) risklerini azaltmış olsa da, ekonomik durgunluğun önüne geçmede başarısız oldu. ABD de, büyüme, yurt içinde çözümlenmemiş maliye politikası sorunlarının ve yavaşlayan global büyümenin baskısı altındaydı. İleri ekonomilerdeki düşük büyüme ve belirsizlik, gelişmekte olan piyasaları ve gelişmiş ekonomileri etkiledi, içsel kırılganlıklarına yenilerini ekledi. Türk ekonomisi 2012 de, yurtiçi talebin hız kesmesi ve cari işlem açığının düşmesiyle önemli bir yumuşak iniş yaşadı. GSYİH teki büyümenin ve GSYİH nin yüzdesi olarak cari işlem açığının sırasıyla %8,5 ten %2,7 ye ve %10 dan %5,8 e düşmesi beklenmektedir yılının başında, Merkez Bankası, enflasyondan kaynaklanan baskılara karşı koymak amacıyla uyguladığı para politikasını sertleştirdi ve ekonomik faaliyetler, yüksek kredi faiz oranları ve kredi büyümesindeki yavaşlama nedeniyle azaldı. Ekonominin yeniden dengelenmesi ve enflasyonun, bir yıl önceki %10,5 ten %6,2 ye düşmesi ile Merkez Bankası, yılın ortasından başlayarak uyguladığı para politikasını yumuşattı ve beraberinde ekonomik faaliyetler, güçlü sermaye girişleriyle birlikte toparlanmaya başladı. Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye nin ekonomisini yeniden dengelemedeki başarısını övgü ile anarak, Kasım 2012 nin başında Türkiye nin yabancı para kredi notunu BBB- ye yükseltti; Bu, Türkiye nin 1994 ten bu yana üç kredi derecelendirme kuruluşunun birinden aldığı ilk yatırım yapılabilir notu olmuştur.

5 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 03 Alım-satım ortamı, 2011 ile karşılaştırıldığında göreceli olarak daha olumluydu in sonunda ve 2012 nin başında gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası müdahalelerinin ardından, sermaye girişlerine ilişkin endişeler büyük ölçüde azaldı. Döviz ve faiz piyasaları istikrar kazandı. Merkez Bankası nın para politikasını yumuşatması, gösterge Hazine bonosu bileşik faizlerinin, yılın başında en yüksek oranı olan %11,7 den yılın sonuna doğru %5,7 ye düşmesiyle sonuçlandı ve Fitch in kredi notunu yükseltmesi ile de desteklendi. Yıl boyunca devam eden ve kredi notunun yükseltilmesi sonrasında daha da artan sermaye girişleri, kredi marjlarının yılın ilk yarısında kademeli olarak ikinci yarısında ise özellikle kredi notunun yükseltilmesinden sonra hızla düşmesine neden oldu. Bu olumlu ortamda, Net Kârımız üç katından fazla artarak milyon TL ye ulaştı. Alım-Satım faaliyetlerinden elde edilen gelire ilave olarak, Net Kârımızda, Kurumsal Krediler ve Nakit Yönetimi nin payının arttırılmasına yönelik orta vadeli amacımıza ulaşmakta önemli bir ilerleme kaydetmiş olduk. Bilançomuz, milyon TL den milyon TL ye geriledi. Bunun sebebi, önemli miktardaki kâr sonrası menkul kıymetler portföyümüzü azaltmamızdır. Yılsonunda sermaye yeterliliğimiz, 2011 in sonundaki %31,0 a göre %49,4 olarak gerçekleşti. Sermaye gücümüzün, bilançomuzdaki ilave büyümeleri destekleyecek boyutta olduğuna inanıyoruz. Hazine Alım-Satım Birimi miz, Deutsche Bank ın global alım satım platformu ile entegrasyonundan faydalanarak, Avrupa ve ABD de yıl boyunca gerçekleşen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen likidite koşullarının yumuşamasını büyük ölçüde öngördü. Satış Birimimiz, finansal ve kurumsal müşterilerimizin finansman ve alım-satım taleplerini karşılayabilmek için iyi bir performans sergilemiştir. Kurumsal Krediler ve Nakit Yönetimi birimleri, orta vadeli büyüme stratejilerini uygulama konusunda mükemmel bir ilerleme kaydettiler. Kurumsal Kredi Portföyümüz, yeni yerel ve çokuluslu müşterilerin eklenmesi ile yıl içinde en yüksek olduğu zamanda %50 nin üzerinde artış kaydetti. Menkul Kıymetler Saklama Birimi miz iyi bir performans sergilemeye devam ederek portföyüne yeni müşteriler ekledi. Birim, müşteriler arasında yapılan değerlendirme anketlerinde liderliğini sürdürdü. Yatırım Bankacılığı

6 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 04 Hizmetleri grubumuzu güçlendirmeye devam ettik de gerçekleşen iki büyük ve önemli işlemde danışmanlık hizmeti verdik ve finans sektöründen referans olabilecek önemde bir satışa aracılık yetkisi kazandık yılında maliyet esasımız, özellikle düzenleyici kurumun gereklilikleri nedeniyle arttı. Sistem ve süreçlerimizi yurtiçinde çalıştırmak ve sürdürmek amacıyla, BT platformlarımıza ve insan kaynaklarımıza yatırım yaptık. Öte yandan, operasyonel anlamda mükemmelliği ve verimliliği elde edebilmek amacıyla işletim platformumuzu gözden geçirmeye ve sınamaya başladık. Kurumsal sosyal sorumluluklarımıza bağlı kalmaya devam ettik in sonunda meydana gelen Van depreminin ardından, 20 adet konteyner evin Şubat ayında depremzedelere teslim edilmesini sağladık. Daha sonra, yıl içerisinde deprem mağdurları arasından 15 ilköğretim öğrencisi için bir eğitim destek programı oluşturduk. Ayrıca, İstanbul un yoksul bölgelerinden birinde yer alan bir ilköğretim okuluna vermekte olduğumuz desteği sürdürdük. Çalışanlarımız, okulun öğrencileri ile bir araya gelerek bu çabalara aktif destek sağladılar. Bu gibi yatırımlar, toplumsal dokuyu güçlendirmekte ve faaliyette olduğumuz ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. İleri doğru, 2013 ün geri kalanına baktığımızda, küresel finansal istikrara yönelik risklerin, özellikle gelişmiş ekonomilerde kaldıraçlı işlemlerin azaltılması süreci ile bağlantılı olarak ve de uluslararası bankaların, önemli mali dengesizlikleri olan ülkelerin borçlarına maruz kalmasından dolayı süregelmekte olduğunu görüyoruz. Ancak yine de, uluslararası finansal piyasaları etkileyebilecek derecede büyük ölçekli olayların meydana gelme olasılığı, uç durum ( tail ) risklerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan güçlü politikalarla azalmıştır. Yurtdışındaki koşullar dikkate alındığında, gelişmiş ekonomilerde bir süre daha düşük ekonomik büyüme oranlarının görülmesi beklenmektedir. Bu durum özellikle, siyasi belirsizliklerin ve bölge içerisindeki bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin sağlamlığına ilişkin şüphelerin var olduğu Avrupa

7 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 05 bölgesi için geçerli. Gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin istikrarlı olması beklenmektedir; ancak, gelişmiş ekonomilerde ekonomi politikalarının kademeli olarak normale dönmesi, bu yılın sonuna doğru likiditenin bütün dünyada düşmesiyle sonuçlanabilir. Türkiye de, ekonomi yönetiminin önündeki en büyük zorluklar, yurtiçi talepte kademeli iyileşmeyi sağlamak, enflasyonun yeniden canlanmasının ve cari işlem açığının genişlemesinin önüne geçmek ve bir yandan da ekonomiyi, sermaye hareketlerindeki değişkenlikten korumaktır. Bu anlamda, mali performansı, Türkiye nin en sağlam çıpasıdır ve Merkez Bankası, kredi koşullarını sıkılaştırarak, baskılar karşında durmaya hazırdır. Yurtiçi ve yurtdışında hâkim görece olumlu ekonomik şartlara rağmen, önümüzdeki yılın bizim için oldukça zorlu geçeceğinin farkındayız. Gösterge faiz oranlarının bu en düşük olduğu zamanda alım-satım şartları son derece zorlayıcı olacaktır. Ayrıca, kredi marjları oldukça dar sınırlar arasında kalmış durumdadır ki bu da bizim, getiri hedeflerimizi karşılamamızda önemli bir engel oluşturmaktadır. Düşen marjların, Net Kârımız üzerindeki etkisini dengelemek amacıyla iş hacmimizi ve ürün çeşitliliğimizi arttırmamız ve müşteri portföyümüzü genişletmemiz gerekmektedir. Bunun yanında, operasyonel verimimizi arttırmak amacıyla bir dizi önlemi de uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Zorlukları başarıyla aşacağımıza, müşterilerimize üstün hizmet vermeye ve ortaklarımıza sürdürülebilir değer katmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır. Peter Tils Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Akyüz Genel Müdür

8 01 Sunuş - Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 07 Finansal Göstergeler - 07 Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri - 08 Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları - 08 Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları - 08 İştirakler - 08 Sektörel Konum - 09 Araştırma ve Geliştirme Yılı Faaliyetleri - 10

9 01 - Sunuş Deutsche Bank ın Tarihsel Gelişimi Finansal Göstergeler 07 Deutsche Bank A.Ş.'nin Tarihsel Gelişimi 1987 yılında Türk Merchant Bank A.Ş. olarak kuruldu. Banka nın unvanı 1997 yılında Bankers Trust A.Ş. olarak değişti. Deutsche Bank ın Bankers Trust ı satın almasından sonra, 2000 yılından itibaren Türkiye deki faaliyetlerine Deutsche Bank A.Ş. olarak devam etti yılına dek yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ş., ürün yelpazesini genişletmek amacıyla mevduat toplama izni almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na başvurdu yılı Ekim ayında mevduat toplama izni aldı yılından itibaren kurumsal nakit yönetimi ile takas ve saklama hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi yılında T. Garanti Bankası A.Ş. nin saklama birimini satın aldı ve saklamacı bankalar arasında ikinci sıraya yerleşti yılından bu yana her yıl olduğu gibi 2012 yılında da piyasa yapıcısı olarak Hazine nin düzenlediği ihalelere katılma hakkını aldı yılında başladığı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda TL - USD, TL - EUR ve EUR - USD (nakdi uzlaşmalı) vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcılığına 2012 yılında da devam etti yılı Şubat ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile faktoring ve forfaiting lisansı aldı. Banka'nın şubesi bulunmamaktadır. Banka'nın Ticaret Sicil Numarası Web sayfası: Adres: Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No: 209 Kat: Levent İstanbul Finansal Göstergeler 31 Aralık 2012 Özet Finansal Bilgiler (000 TL) 2012 Nakit Değerler ve Merkez Bankası Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kârı Finansal Oranlar (%) 2012 Sermaye Yeterlilik Oranı 49,36 Özkaynaklar / Aktifler Oranı 39,70 Bilanço Dışı Yükümlülükler (000 TL) 2012 Garanti ve Kefaletler Taahhütler Türev Finansal Araçlar Emanet Kıymetler

10 01 - Sunuş Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri, Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları, İştirakler 08 Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri 2012 yılı içinde Ana Sözleşme de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 2012 yılı içerisinde 2 kez olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. 27 Haziran 2012 tarihinde yapılan toplantıda Deutsche Bank AG yi temsilen Satvinder Singh 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş; 27 Eylül 2012 tarihli toplantıda ise Ralph Glenn Lehnert in yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Marco Kistner in üyeliği onanmış; Türk Ticaret Kanununa uyum çerçevesinde tüm yönetim kurulu üyelerinin istifası kabul edilmiş ve yönetim kurulu üyeleri 3 yıllığına yeniden seçilmiştir. Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları Deutsche Bank A.Ş. sermayedarlarının tamamı Deutsche Bank Grubu şirketleridir. Banka nın imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır yılı içinde sermaye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Banka nın iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır. Sermaye yapısının son durumu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Banka nın ortaklık yapısında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının payları yoktur Arası Ortaklığın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH <1 DB Industrial Holdings GmbH <1 Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger GmbH <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH <1 Toplam İştirakler Banka nın doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

11 01 - Sunuş Sektörel Konum Araştırma ve Geliştirme 09 Sektörel Konum Ana ortağı Deutsche Bank AG nin sağladığı güçlü küresel bankacılık ağının üstünlüklerini kullanarak 1987 yılından bu yana Türkiye de faaliyet gösteren Deutsche Bank A.Ş., öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmıştır. Tüm dünyada 74 ülkede, e yakın çalışana ve milyar Euro (Aralık 2012) aktif büyüklüğe sahip olan Deutsche Bank Grubu nun İstanbul daki iştiraki Deutsche Bank A.Ş., kurumsal bankacılık hizmetlerini toplam 105 çalışanıyla sunmaktadır. Etkin olduğu ürün ve hizmet gruplarında en yüksek kaliteyi hedefleyen Deutsche Bank A.Ş., çalıştığı her müşterinin birinci ya da ikinci bankası olmaya önem vermektedir. Deutsche Bank A.Ş. nin sahip olduğu aktifler büyük oranda alım - satım amaçlı hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluşmaktadır. Bu nedenle, Banka risk ağırlıklı aktifleri açısından sektöre kıyasla oldukça düşük bir orana sahiptir. Bilanço dışında izlenen vadeli yabancı para işlemleri de Banka nın ana faaliyet kollarından biridir. Banka kârının büyük kısmı menkul kıymetlerden alınan faizlerden oluşmaktadır. Banka, 2012 yılında, tahvil ve bono kesin alım - satım pazarı ve borsa dışı sabit getirili menkul kıymet kesin alım - satım işlemlerinde %4,3 pazar payı elde etmiştir. Türk lirası karşılığı döviz işlem hacimleri toplamında %2'lik pazar payını korumuştur. Ticari bankacılık, Deutsche Bank A.Ş. nin önümüzdeki dönemde daha etkin olarak varlık göstermeyi hedeflediği alanlardan biridir. Ticari Bankacılık Bölümü altında yer alan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi oldukça başarılı bir performans göstermiş ve 2011 yılında elde ettiği %39'luk pazar payını 2012 yılında da korumuştur. Deutsche Bank A.Ş., müşterilerini son derece seçici bir değerlendirmeyle belirlemektedir. Banka nın müşteri portföyü, oldukça düşük risk taşıyan yerli ve yabancı şirketlerden oluşmaktadır. Müşteri nakdi risk yoğunlaşması, titizlikle belirlenen müşteri sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Deutsche Bank A.Ş., sektör ortalamasına kıyasla yüksek bir sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Araştırma ve Geliştirme Türkiye de uzun yıllar yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ş., 2004 Ekim ayında edindiği mevduat kabul lisansıyla bu alanda da hizmet sunmaya başlamıştır yılında ise Banka bünyesinde Takas ve Saklama Hizmetleri kurulmuştur. Hizmet kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak için sürekli çalışan Deutsche Bank A.Ş., yaygınlaşan hizmetlerinin ve nakit yönetimi ürünlerinin gerektirdiği sistem geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir yılında ana faaliyet kolunun uzantısı olarak başlayan bu hizmetler, 2012 yılında da etkin bir biçimde sürdürülmüştür. Ana sermayedarı Deutsche Bank AG nin halka arz, blok satış ve türev ürünler alanlarında sahip olduğu küresel ağ olanaklarını ve uzmanlık birikimini yerel deneyimiyle bütünleştiren Deutsche Bank A.Ş., sermaye piyasalarında da hizmet sunmaya devam etmektedir.

12 01 - Sunuş 2012 Yılı Faaliyetleri Yılı Faaliyetleri Deutsche Bank A.Ş., uzun zamandır yükselen ekonomiler arasında öne çıkan Türkiye nin önümüzdeki yıllar için önemli bir büyüme ve yatırım potansiyeli taşıdığına inanmaktadır. Bu perspektifle, büyümesini Türkiye de öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmış olarak sürdürmektedir. Deutsche Bank A.Ş. organizasyonu, Piyasalar, Global İşlem Bankacılığı, Kurumsal Finansman ve Destek Hizmetleri nden oluşmaktadır. Piyasalar Piyasalar Bölümü, Hazine İşlemleri Alım - Satım, ve Araştırma olarak iki birimden oluşur. Hazine İşlemleri, Alım - Satım: Hazine İşlemleri Alım - Satım Birimi, borçlanmayla ilgili sermaye piyasası ve para piyasaları araçlarının yapılandırılması ve satışı işlemlerini yürütür. Finansal kurumların, sigorta şirketlerinin ve kurumsal şirketlerin döviz ve Türk Lirası spot ve vadeli alım - satım işlemlerine aracılık eder. Borçlanma araçları, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin alım - satım işlemlerini gerçekleştirir. Ayrıca, risk yönetimi politikalarını takip ederek müşterilerine kur ve faiz riski yönetimi hizmeti verir. Sabit getirili ürünler konusunda Deutsche Bank A.Ş., Türkiye sermaye piyasalarında yönlendirici bir konuma sahiptir. Araştırma: Makroekonomik ve politik gelişmeleri yakından izleyen Araştırma Birimi, günlük, haftalık ve aylık düzenli raporlar üreterek Deutsche Bank A.Ş. nin iç birimlerine ve müşterilerine bilgi aktarımı sağlamak ve yatırım önerisi sunmakla yükümlüdür. Deutsche Bank ın Risk Yönetimi, Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasaları ve Uluslararası Orijinasyon Birimleri, çalışmalarında Araştırma Biriminin Türkiye ekonomisi ile ilgili hazırladığı risk ve getiri analizini temel alır. Birim, bu çalışmalarını satış birimleri ve yatırımcılarla da etkin bir biçimde paylaşır. Araştırma Birimi yıl içindeki çalışmalarını Merkez Bankası nın para politikası, ödemeler dengesi gelişmeleri ve yurt dışı piyasalardaki oynaklığın Türkiye üzerine etkileri konularında yoğunlaştırmıştır. Benzer konular 2013 yılında da Araştırma Biriminin öncelikleri arasında yer alacaktır. Global İşlem Bankacılığı Global İşlem Bankacılığı Bölümü, Takas ve Saklama Hizmetleri; Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret; Finansal Kurumlar Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret olarak kurumlara ve finansal kuruluşlara hizmet veren üç birimden oluşur. Takas ve Saklama Hizmetleri: 2005 yılında yetkin ve deneyimli bir ekip tarafından kurulan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi ile Deutsche Bank A.Ş., yabancı yatırımcılar tarafından çok tercih edilen, itibarlı bir saklama bankası konumuna gelmiştir. Banka, yabancı kurumsal yatırımcıların menkul kıymet portföylerini saklayan saklamacı bankalar arasında %39 luk piyasa payına sahiptir. Deutsche Bank A.Ş., mevcut pazar payını 2012 yılında da korurken, müşteri sayısını arttırarak büyümesine devam etmiştir. Birçok önemli şirket alımı, el değiştirmesi ve özellikle hisse senedi ödünç işlemlerinde başarılı aracılık faaliyetlerinde bulunmanın yanında, bir aracı banka olarak ilk defa halka çağrı yolu ile hisse senedi toplama işlemini de başarıyla tamamlamıştır.

13 01 - Sunuş 2012 Yılı Faaliyetleri 11 İcra Komitesi Soldan sağa: Dr. Cem Akyürek, S. Mert Haracçı, H. Sedat Eratalar, Mustafa Bağrıaçık, Ersin Akyüz, Özge Kutay, Hakan Ulutaş, Pınar Çapanoğlu Altuğ, Cenk Esener Deutsche Bank A.Ş. Takas ve Saklama Hizmetleri, Global Custodian dergisinin her sene düzenlemiş olduğu müşteri anketinde 2009 da yakaladığı TOP RATED statüsünü 2012 yılında önceki yıllarda olduğu gibi daha yüksek notlarla tekrarlamış ve müşterilerine sağladığı hizmet kalitesinin birinci sınıf olduğunu kanıtlamıştır. Bununla beraber Global Finance dergisi de Deutsche Bank A.Ş.'yi Türkiye'nin en başarılı saklama ve takas bankası olarak seçmiştir. Deutsche Bank A.Ş., 2013 yılında, ürün yelpazesine ekleyeceği yeni ürünler ve yabancı yatırımcılara yönelik geliştirdiği kuruma özel uygulamalarla, takas ve saklama faaliyetlerinde piyasada sahip olduğu oranı arttırarak liderliğe yükselmek istemektedir. Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret: Yerel ve uluslararası ticaretteki nakit yönetimi döngüsüne aracılık eden birim, kısa ve orta vadeli ticaretin finansmanı ile risk yönetimi konularında 2006 yılından beri Türkiye deki müşterilerine uzmanlaşmış kadrosu ile hizmet vermekte ve danışmanlık yapmaktadır. Deutsche Bank A.Ş., ana sermayedarı olan Deutsche Bank ın 100 yılı aşkın tecrübesini ve 70 den fazla ülkedeki varlığının yarattığı katma değeri müşterilerine sunmaktadır. Geleneksel Dış Ticaret ürünlerinin yanı sıra, Ticaretin Finansmanı ürünleri ve kurumsal nakit yönetimi konusunda da özel çözümler üreterek müşterilerinin bankacılık işlemlerinde güvenilir bir ortak konumuna gelmiştir.

14 01 - Sunuş 2012 Yılı Faaliyetleri 12 Kurumsal bankacılık alanında kaynakların azami ölçüde verimli kullanılması ve bu konuda gerekli hedeflerin konulup uygulanabilmesi giderek önem kazanmaktadır. Uluslararası Kredilendirme şirketleri tarafından yatırım yapılabilir ülkeler sınıfına alınan ülkemize giderek artan yabancı sermaye ilgisi sayesinde özellikle kurumsal bankacılık alanında rekabet artıyor olsa da, Deutsche Bank A.Ş. Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı olarak değişen şartlara uygun ürünler geliştirilmekte ve pazar payımız giderek büyümektedir. Finansal Kurumlar Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret: Nakit Yönetimi alanında küresel öncü bankalardan biri olan Deutsche Bank, Türk bankalarının çözüm ortağı ve önde gelen ana muhabirlerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir. Bu konumuyla bankalara nakit yönetimi çözümleri sağlayan birim, ABD Doları para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York; Euro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve Sterlin para transferlerini Deutsche Bank AG, Londra kanalıyla gerçekleştirmektedir. Dolar ve Euro bazında ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna bağlı ürünlerin satış ve destek hizmetlerini sunmaktadır. Deutsche Bank, müşterilerini sahip olduğu yerel, bölgesel ve küresel nakit yönetimi çözümleriyle desteklerken, dünya üzerindeki geniş şube ağı ile en verimli ve iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Dış ticaret konusunda 37 ülkede 77 değişik ofisle müşterilerine hizmet vermekte olan Deutsche Bank, müşterilerinin küresel dış ticaret işlemlerindeki verimliliğini en üst düzeyde tutabilmek adına, sahip olduğu tecrübe, bilgi ve geniş ürün yelpazesi ile dış ticaret ürünleri ve ticaretin finansmanı konusunda da çözümler sunmaktadır. Birim, Türkiye deki finansal kurumların yurt dışına açtığı akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolarında aktif bir rol alarak küresel ticaretin finansmanında kullanılan benzer ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmaktadır. Finansal piyasalar ve küresel ekonomi anlamında zorlu geçen yıllarda, Finansal Kurumlara olan desteğini kesintiye uğratmadan ve değiştirmeden sürdüren Banka hem Nakit Yönetimi hem Dış Ticaret konusunda ürünlerini, yeni çözüm önerilerini ve küresel tecrübesini müşterileri ile paylaşmaya devam ederek, her dönemde Türk bankalarının güvenilir ve tercih edilen iş ortağı olmayı hedeflemektedir. Kurumsal Finansman Kurumsal Finansman Bölümü, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık ve Sermaye Piyasası ve Hazine Çözümleri olarak iki birimden oluşur. Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık: Birim, Finansal Olmayan Kurumlar ve Finansal Kurumlar olarak iki gruba ayrılarak kurumlara ve finansal kuruluşlara hizmet verir.

15 01 - Sunuş 2012 Yılı Faaliyetleri 13 - Finansal Olmayan Kurumlar Finansal Olmayan Kurumlar Birimi, Türk şirketlerine ve Türkiye ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere şirket birleşme ve devralmaları, halka arzlar, sermaye piyasaları ve finansman ürünleri konusunda danışmanlık hizmeti verir. Bu kapsamda Birim, 2012 yılında Türkiye de açıklanan en büyük şirket satın alma projelerinden birisi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin Integrated Healthcare Holdings ve Khazanah tarafından satın alınması işleminde alıcı tarafta danışmanlık hizmeti vermiştir. Yine 2012 yılı içerisinde Türk bankacılık sektöründeki en büyük satın alma işlemi olan Sberbank'in Denizbank'in hisselerinin tamamını Dexia'dan alması sırasında Deutsche Bank olarak Sberbank'a danışmanlık hizmeti verilmiştir. Deutsche Bank devam eden çeşitli projelerdeki gelişmelerle birlikte 2013 yılında da 2012 yılında olduğu gibi pazardaki öncü konumunu devam ettirmeyi hedeflemektedir. - Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar Birimi finansal kurumlara şirket birleşme ve satın almaları, halka arzlar, sermaye piyasaları ve finansman ürünleri konusunda danışmanlık hizmeti verir. Bu kapsamda bölgede çeşitli işlemlerde danışmanlık hizmeti vermekte, finansman ve risk yönetimi çalışmaları yapmaktadır. Sermaye Piyasası ve Hazine Çözümleri: Birim, Finansal Olmayan Kurumlar, Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankacılık olmak üzere üç gruba ayrılarak kurumlara ve finansal kuruluşlara hizmet verir. - Finansal Olmayan Kurumlar Finansal Olmayan Kurumlar Birimi Deutsche Bank ın yapılandırılmış finansman ve risk yönetimi konusundaki global platformunu ve bilgi birikimini Türkiye de yerleşik ve yurt dışında iş yapan Türk şirketlerine sunar. Kredi Pazarlama Birimi ile koordinasyon içinde birbirlerini tamamlayıcı şekilde çalışarak müşterilerin her türlü ihtiyacının detaylı olarak anlaşılmasını hedefler ve doğru çözümlerin etkin ve hızlı olarak Deutsche Bank içindeki doğru ekiplerce bulunmasını sağlar. - Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar Birimi Türkiye de yerleşik bankalar, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri başta olmak üzere tüm finans kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin oluşturulması, pazarlanması ve satışından sorumludur. Finansal kurumlara, başta döviz ve sabit getirili menkul kıymetler olmak üzere tüm finansal ürünler üzerine işlem yapabilecekleri bir platform sunar. Ayrıca, uzun vadeli fonlama ve yapılandırılmış ürünleri müşterilerine özel olarak tasarlayarak, müşterilerin Deutsche Bank ın dünya çapındaki dağıtım ağı ve ürün birikiminden faydalanmasını sağlar. Finansal Kurumlar Biriminin 2013 teki amacı, müşterilerine ihtiyaç duydukları çözümler sunmaya devam etmek, onlara global bir erişim ve ürünler sunmak, böylece daha önceki yıllarda olduğu gibi finansal kurumların ortak hareket ettiği bir stratejik partner olmayı sürdürmektir.

16 01 - Sunuş 2012 Yılı Faaliyetleri 14 - Kurumsal Bankacılık Kurumsal Bankacılık Birimi seçkin ulusal ve çok uluslu müşteri segmentinin önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre hizmet vermeyi ve bu sayede stratejik ve uzun dönemli ilişkiler geliştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, Deutsche Bank'ın global birikiminden faydalanır ve Banka içerisinde farklı ürün grupları arasındaki koordinasyonu azami seviyeye çıkartır. Böylece müşterilerine özel olarak tasarlanan finansman teknikleri ve bankacılık hizmetleri ile en etkin çözümleri sunar yılındaki amacı, müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurarak müşterilerindeki güvenilir ve kalıcı iş ortağı algısını pekiştirmek olacaktır. Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları, Risk Yönetimi, Hukuk, Finansal Raporlama, Uyum ve İç Kontrol, Teftiş Kurulu, Teknoloji ve Operasyon ile İnşaat, Emlak ve İdari İşler bölümleri Destek Hizmetleri Grubu altında yer almaktadır. İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları Birimi, Deutsche Bank A.Ş. stratejileri doğrultusunda, işe alım ve iş gücü planlaması, performans yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. İşe alım fonksiyonunda, Banka nın stratejilerini yerine getirecek ve kurum kültürünü oluşturacak niteliğe sahip doğru kişilerin doğru pozisyonlarda görevlendirilmesi sağlanmaktadır. Yeni insan kaynağı alımında uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturur. Adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmasını ilke edinen Birim, Deutsche Bank ın küresel olarak benimsenmiş değerlerine uygun bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamakla yükümlüdür. Ücretlendirme açısından 2012 yılında global ve lokal uygulamalar takip edilmiştir. Çalışma ekibinin kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlayan İnsan Kaynakları Birimi, çalışanların eğitimi ve kariyer gelişimi ihtiyaçlarının tespit edilerek hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Daha etkin bir organizasyon yapısı kurulması amacıyla Banka genelinde bölümlerin işleyişlerinin gözden geçirilmesine ve gereken yerlerde kaynakların optimizasyonu için gerekli adımların atılmasına devam edilmiştir. Banka insan kaynağının etkin kullanımı için eğitim, rotasyon, transfer olanaklarına hız verilmiş, bilginin paylaşımı sağlanmıştır. Strateji doğrultusunda, belirlenen bölümlerin yapılandırılmasına hız verilerek gerekli ekiplerin oluşturulmasına yönelik planlamalara devam edilecektir.

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı - 02 01 - Sunuş Finansal Göstergeler - 09 Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 09 Yıl İçindeki

Detaylı

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans.

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans. Dürüstlük Sürdürülebilir Performans Müşteri Odaklılık Yenilikçilik Disiplin Ortaklık Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu Değerlerimiz ve İnançlarımız Değerlerimiz ve İnançlarımız altı Dürüstlük Söylediğimiz

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 1

FAALİYET RAPORU 2014 1 FAALİYET RAPORU 2014 1 İçindekiler GENEL BİLGİLER Önsöz Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 2 3 Bankamız Vizyonu: Vizyonumuz ne olmak istediğimizi tarif etmektedir: Dünyadaki en iyi finansal hizmetler şirketi. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin bir parçası olarak,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin bir parçası olarak,

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Eylül Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU we :vrn or,d istanbul Turkey AnD -noem3gtlnmd So lu4ieıı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Giriş Global e Bakış 2012 ye Bakış Global in Faaliyetlerine Bakış

Giriş Global e Bakış 2012 ye Bakış Global in Faaliyetlerine Bakış G L O B A L M E N K U L D E Ğ E R L E R F A A L İ Y E T R A P O R U 2 0 1 2 İÇİNDEKİLER Giriş Yönetim Kurulu Başkan Mesajı Genel Müdür Mesajı Global e Bakış Genel Bakış Ortaklık Yapısı Organizasyon Şeması

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu BÖLÜM I-SUNUŞ 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Tarihçe 4 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 6 Ortaklık ve Sermaye Yapısına İlişkin Bilgiler 7 Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T-BANK 2012 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 04 Tarihçe 06 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 07 Ortaklık

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 5 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 7 AIG Sigorta 2014 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010-31.12.2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi No: 63 34398 Maslak-Đstanbul

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir.

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir. YENİ JENERASYON BANKACILIK Yaşanan bir hikayedir. İçindekiler SUNUŞ Önsöz... 02 Yeni Jenerasyon Bankacılık Nedir? 03 Hakkımızda 04 Vizyonumuz, Misyonumuz, Andımız ve İnancımız 05 Finansal Göstergeler 06

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı