B.I.S BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS ULUSLAR ARASI ÖDEMELER BANKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B.I.S BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS ULUSLAR ARASI ÖDEMELER BANKASI"

Transkript

1 B.I.S BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS ULUSLAR ARASI ÖDEMELER BANKASI I-GİRİŞ: Uluslararası Ödemeler Bankası(BIS), Bütün merkez bankalarının bankası niteliğindedir. BIS in işlevi merkez bankaları arasındaki ilişkileri düzenlemek, işbirliğini geliştirmek, çeşitli uluslararası finans işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak, uluslararası mali operasyonlar için kolaylık temin etmektir. II-TARİHSEL GELİŞİMİ: BIS 1930 senesinde kurulmuştur. Dünyanın en eski uluslararası finansal kuruluşudur ve uluslararası merkez bankaları birliğinin başlıca merkezi durumundadır senesinde Young planı(1) çerçevesince kurulmuştur. Bu kurulumun amacı Birinci Dünya Savaşını takiben yapılan Versay anlaşması hükümlerince belirtilen yeniden yapılanma tazminatlarını ödemesi gereken Almanya nın borçlarını tanzim etmektir. Yeni banka Berlin de tazminatlar için kurulmuş olan genel komisyonun görevlerini devralmıştır. Görevi yıllık tazminat ödemelerinin toplanması, idare edilmesi ve dağıtılmasından oluşmuştur. Bankanın ismi oynadığı role istinaden verilmiştir. BIS ayrıca Dawes(2) ve Young kredileri(uluslararası finansal tazminat kredileri) için emanetçi görevini ve genel merkez bankası birliği fikrinin ileriye götürülmesi görevini üstlenmiştir dan bu yana BIS teki merkez bankaları birliği olarak Basel de merkez bankaları başkanları ve uzmanları ve diğer özel kurumların uzmanları düzenli birşekilde toplantılar yapmaktadır. Bu birliğin desteğiyle BIS, kendi araştırmalarını yaparak finansal ve parasal ekonomi anlamında arşivini geliştirmiş ve finansal ve ekonomik istatistikleriyle bankacılık dünyasına katkılar sağlamıştır. Para politikası alanında BIS birliği ikinci dünya savaşından 1970lere kadar Bretton Woods(3) sisteminin savunulması ve uygulanmasına odaklanmıştır ve 80lerde önce petrol krizi ve ardından gelen uluslararası borç krizlerinden sonra odak noktası sınır ötesi para akışı olmuştur li yıllardaki krizler uluslararası denetimin gerekliliğini ortaya çıkarmış, uluslararası bankalara düzenlemeler getirme ihtiyacını doğurmuştur. Bunun üzerine BIS

2 BASEL CAPITAL ACCORD(sermaye uzlaşısı) ve bunun revizyonu olan BASEL II tebliğlerini yayınlamıştır Asya krizi, ekonomik globalleşme ve entegrasyonun oluşumunda finansal sağlamlığın önemini ortaya koymuştur. Para politikası birliğini geliştirme görevi dışında BIS her zaman geleneksel bankacılık görevi olan merkez bankaları temsilciliği ve emanetçiliği görevini devam ettirmektedir(altın ve yabancı para değişim işlemleri). İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa paralarının konvertibilitesini sağlama görevi üstlenen Avrupa Ödemeler Birliği (EPU ) temsilciliği ve bununla birlikte Avrupa para birimlerini birbirine oranlama ve tek bir kura çevirme işlevi gören Avrupa Para Sistemi(EMS ) temsilciliği yapmıştır. Nihayet, BIS ihtiyaç olduğunda uluslararası para sistemine finansal destek sağlamaktadır yıllarında finansal kriz esnasında, BIS Avusturya ve Almanya merkez bankalarına destekleme kredisi organize etmiştir. 1960larda ise BIS İtalyan Liretine(1964) ve Fransız Frangına(1968) özel destek kredileri ayarlamıştır. Son dönemde BIS IMF liderliğindeki finansal kalkınma projelerine destek sağlamıştır 1982 Meksika ve 1998 Brezilya. III-ORGANİZASYON YAPISI: BIS in 44 ülkeden 526 çalışanı mevcuttur. Bankanın yönetimi üç temel üzerine kurulmuştur. üye merkez bankalarının genel toplantısı yönetim kurulu bankanın yönetimi Üye Merkez Bankaların Genel Toplantısı: BIS e üye 55 merkez bankası bulunmaktadır. Hepsi bu toplantılarda temsil edilirler ve oy hakkına sahiptirler. Oy oranı sahip olunan BIS hissesi oranına göre belirlenmektedir. Yıllık olağan toplantılarda bankanın karı ve dağıtacağı kar payı tartışılır, bankanın işlevleri ve bilançosu incelenir. 2

3 Yönetim Kurulu: Yönetim kurulunun başkanlığı 17 üyeli Hollanda tarafından yürütülmektedir. Bir yönetim kurulu başkan yardımcısı ve onun altında altı yönetici bulunur. Bu üyeler İngiltere,Almanya,Belçika,Fransa ve Amerika dan oluşur. Kurul yılda en az altı kez toplanır. Toplantıda BIS in idari ve finansal raporları incelenir. BIS kurulunun oluşturduğu Danışma ve Denetleme kurulları, çalışmalarında kurula yardım eder. Danışma kurulu bütçe ve finansal işlerle ilgili kurulu destekler. Denetleme kurulu ise BIS in iç ve dış denetçileri arasında bir iletişim ağı kurmakla birlikte yönetim kurulunun da arasındaki ilişki için bir iletişim ağı kurar. Bankanın Yönetimi: Bir Genel Müdür ve Bir Genel Müdür Yardımcısı vardır. Üç ana departman Genel Sekreterlik, Para ve Ekonomi Departmanı ve Bankacılık Departmanı bulunur. Diğer kıdemli departmanlar; Bankacılık Departmanı Başkan vekilliği, Genel Sekreter vekilliği ve finansal istikrar enstitüsü başkanlığı. Bu üç kademe, yapılacak operasyonlar üzerinde ayrı ayrı karar verme mekanizmasına sahiptir ve kurumun her türlü içsel işleri ve bütçe kaynaklarına göre idari ve finansal duruma bakılarak yapılacak işlemlere karar verirler. Bankanın idari ve bütçe kuralları komitelerine BIS in evsahipliği yaptığı komitelere uygulanır. Komitelerin diğer yükümlülükleri ve yönetimleri bağlı bulundukları ve rapor verdikleri kurumlara aittir. Komiteler ve Sekreteryalar: Onlu Grup(G10) komiteleri: BIS çatısı altında birtakım organizasyon ve komiteler faaliyet göstermektedir.g10(4) merkez bankaları başkanları kırk yıllık bir süre içerisinde finansal istikrarı sağlamak, bazı temel finansal sorunları çözmek adına komiteler oluşturmuşlardır. En önemli komiteleri: 3

4 Piyasalar komitesi (1962): Daha tanınmış ismi altın ve kambiyo komitesidir. Altın ve döviz piyasalarının işleyişini takip eder. Global Finansal Sistem Komitesi(1971): Bir merkez bankası forumu olarak görevi merkez bankalarını izleyip incelemek ve bu bankların yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından onlara destek vermektir. Bankacılık denetimi Basel Komitesi(1974): Komite bankacılık denetimi konularında düzenli bir işbirliği sağlamaktadır. Uluslararası bankacılık sisteminde oluşabilecek sorunlara çözümler getirmeye çalışmaktadır. Borçlar ve Ödemeler Sistemi Komitesi(committee on payments and settlements system(1990): İçsel ödemeleri(maaş), borç ödemerini kontrol ve analiz eder. Bununla birlikte uluslararası kurları izler ve inceler. FSF,IAIS,IADI: BIS in bünyesinde BIS ve üye merkez bankalarına direk rapor veren bağımsız organizasyon sekreterlikleri mevcuttur. Bunlar: Finansal İstikrar Forumu(FSF), Uluslararası Sigortacılık Denetleme Birliği(IAIS) ve Uluslar arası Sigortacılar Birliği(IADI). IV.UYGULAMALARI 1-BASEL CAPITAL ACCORD(BASEL SERMAYE UZLAŞISI): Basel Komitesinin Düzenlemeleri: Bankalar için uluslararası alanda ortak sermaye yeterliliği düzenlemeleri önermesi amacıyla BIS nezdinde Cooke Komitesi(5) oluşturulmuştur. Bu komitenin düzenlemeleri ve önerileri 1988 yılında Cooke rasyosu ile başlamış olup halen yeni önerilerle ve güncellemelerle devam etmektedir. Basel Komitesi nin 1988 yılında çıkardığı ve 1993 yılına kadar uygulamaya geçilmesi gereken Basel Sermaye Düzenlemesi (Basel Capital Accord) ile bankaların kredi riskine ilişkin tutmak zorunda oldukları asgari sermaye yükümlülükleri belirlenmiştir. Bu 4

5 yükümlülüğün hesaplandığı orana Cooke rasyosu denmektedir ve bir bankanın sermayesinin risk ağırlaklandırılmış varlıklarına oranı minimum 8 % olması gerekmektedir. Cooke Rasyosu: Sermaye Tabanı SYR = 8% Risk Ağırlıklı Aktifler Sermaye Yeterlilik Rasyosu Tebliği aslında iki adet sınırlayıcı standart getirmiştir. 8% olan rasyo ikinci sınırlandırma olup, birincisi bankanın kaldıracıdır ve 20 kat ile sınırlandırılmıştır. Yani bankanın aktif toplamı (ve belli başlı bir kaç nazım hesap) sermayesinin 20 katını aşamaz, yani sermayenin toplam bilanço içindeki payı 5% in altına düşemez. Bu rasyo zaten mevcut idi ancak her ülkede uygulanmıyordu. Günümüzde ikinci rasyoyu (8% risk ağırlıklı aktifler rasyosunu) tutturan bankalar bu birinci rasyoyu tutturma konusunda zorlanmamaktadırlar. Bu sebeple Cooke rasyosu denince akla sadece 8% lik rasyo gelmektedir. Temmuz 1988 de yayımlanan Sermaye Yeterlilik Rasyosu Tebliği o dönemki komite başkanının adıyla da anılmaktadır, yani Cooke Rasyosu da denmektedir. Komite tarafından çıkarılan bu tebliğ G-10 ülkeleri tarafından uygulanmaya konulmuştur. Bu tebliğ bankacılıkta önemli bir kilometre taşı olmakla beraber haklı olan birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu rasyoya göre sermaye iki bileşenden oluşmaktadır. Birincil sermaye, ödenmiş sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamıdır. İkincil sermaye ise ihtiyari yedek akçeler, sonsuz vadeli menkul kıymetler (perpetural securities) ve erken itfa edebilme opsiyonu ile çıkarılan 5 yıldan uzun vadeli borçlanma enstrümanlarıdır. Bu düzenlemeye göre 8% lik sermaye yeterliliğinin en az yarısı Birincil Sermaye ile karşılanmalıdır. Bu düzenlemedeki koşullar asgari koşullar olup anlaşmaya taraf olan ülkeler daha yüksek sınırlamalar uygulayabilirler. 5

6 Basle Sermaye Düzenlemesi ile başka kısıtlamalar da getirilmiştir. Örneğin, tek bir büyük risk, sermayenin 10% unu, döviz pozisyonu ise sermayenin 25% ni ve büyük risklerin toplamı ise sermayenin 8 katını aşamaz. SYR Sermaye Tabanı = Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrınakdi Krediler ve Yükümlülükler BIS in 1996 Değişikliği ile birlikte Üçüncü Kuşak Sermaye(6) tanımı getirilmiştir. Üçüncü kuşak sermaye sadece piyasa riski hesaplanırken sermaye tabanına ilave edilir. Risk Ağırlıklı Varlıklar varlık tipleri itibarıyla 4 gruba ayrılmış olup gruplara 0%, 20%, 50% ve 100% risk ağırlığı tayin edilmiştir. Gruplar itibarıyla bazı önemli kalemleri sayarsak: RİSK AĞIRLIĞI 0% Nakit Değerler Bankalararası Para Piyasası DİBS Altın Mevduat Munzam Karşılıkları TCMB Özel Hesapları Peşin Ödenmiş Vergiler 20% 50% 100% Bankalar Hesabı (Yurtiçi ve OECD ülkelerinde kurulu bankalar) Özel Finans Kurumları Hesabı Akreditifler 1. derece ipotek karşılığı verilen krediler Teminat Mektupları Döviz ve Faiz Hadleri ile ilgili işlemler OECD haricindeki Yurtdışı Bankalar Nakdi Krediler Takipteki Alacaklar Vadesi Gelmiş Kuponlar Banka Kabulleri Garanti Verilen Prefinansmanlar 6

7 SYR nun paydasındaki Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrınakdi Krediler ve Yükümlülükler hesaplanırken yukarıda listelenen her bir kalemin meblağı ait olduğu gruptaki risk ağırlığı ile çarpılarak toplama dahil edilir. Bir kalemin risk ağırlığını tayin ederken sadece o kalemin adına değil teminatına da bakmak gerekir. Örneğin, bir şirkete verilen kredinin risk ağırlığı 100% dür. Eğer kredinin teminatı olarak 1. dereceden ipotek alırsak risk ağırlığı 50%, bir bankadan teminat mektubu veya harici garanti alırsak risk ağırlığı 20% yok eğer teminat olarak nakit, döviz, altın, Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili alırsak da risk ağırlığı 0% uygulanacaktır. Bu düzenlemeye getirilen eleştiriler ise beş noktada yoğunlaşmaktadır: Faiz ve kur risklerinin dikkate alınmaması Portföyü çeşitlendirmenin riski azaltıcı etkisinin bulunmaması Netting(7) için bir hesap bulunmaması Hedge(korunma) işlemlerinin sermaye ihtiyacını artırıyor olması Piyasa riskinin muhasebesinin zayıf olması (kayıt değerinin kullanılıyor olması) Bu noktaları göz önüne aldığımızda Cooke Rasyosu nun sadece kredi riski ile sermayeyi ilişkilendirdiğini görmekteyiz. Ve bu ilişkinin de sağıklı olmadığı aşikardır. Bu hususla ilgili yapılan eleştirilerden birisi ülkelerin risk seviyelerinin sıfır olarak kullanılmasıdır. Düzenlemede OECD ülkelerinin ihraç ettikleri borçlanma senetlerinin kredi riskinin sıfır olması kararlaştırılmıştır. Yani bir banka, portföyünde bulundurduğu örneğin General Motors Co. ya ait bir finansman bonosunun risk ağırlığını 100%, diğer taraftan ülke riskini tamamıyla göz ardı ederek, herhangi bir OECD ülkesinin borçlanma senedinin risk ağırlığını 0% olarak uygulamaktadır. Cooke rasyosunun neredeyse sadece kredi riskine yönelik olması sebebiyle ortaya çıkan bir örnek ise Latin Amerika dış borç krizidir lerin başında Amerikan bankaları Brezilya, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelere borç vermek için can atıyorlardı. Mevcut piyasa faizlerinden daha yüksek bir faiz ödemeye razı olmaları, Amerikan bankalarını bu piyasalara çekiyordu. Ancak bu bankalar kur riski, faiz oranı riski ve kredi riskinden de kaçınmak 7

8 istiyorlardı. Hem yüksek faiz oranlarından istifade etmek hem de bu risklerden kaçınabilmek için Amerikan Bankaları Eurodollar cinsinden sendikasyon kredilerini geliştirdiler. Bu tür krediler $ cinsinden olduğu için kur riski içermiyorlardı. Değişken faizli olmalarından dolayı da faiz riski de taşımıyorlardı. Borçlar hükümetlere verildiği için kredi riski de yoktu, daha doğrusu yok zannediliyordu. Ancak 1980 lerin başında Amerika da faiz oranları aşırı yükselince özellikle Brezilya ve Meksika borç faizlerini ödeyemez duruma düştüler. Sonuç olarak, bu ülkeler moratoryum ilan ettiler ve piyasa riski kredi riskine dönüşmüş oldu Basel Uzlaşısı na Yöneltilen Eleştiriler 1988 Basel Uzlaşısı uluslararası piyasalarda faal olan bankalar için önerilmiş bir yaklaşımdı. Bu yaklaşım, söz konusu bankaların aktiflerinin risklerini ağırlıklandırmak ve bir de buna karşılık gelen asgari sermaye büyüklüğünü saptamak için yöntemler önermekteydi Basel Uzlaşısı, ilk amaçladığı banka çevresinin ötesinde de kabul görmüş ve genelde bankaların sermaye yeterlilik oranlarını artırma yönünde olumlu katkı yapmıştır. Ancak zaman içinde ortaya çıkan gelişmeler bu yaklaşımın bazı açılardan yetersiz kaldığı görüşünü kuvvetlendirmiştir. Bu bağlamda ileri sürülen eleştiriler iki başlık altında özetlenebilir: 1. Risk Temelli Sermaye yaklaşımında kullanılan sermaye kavramı, bir bankanın beklenen ya da beklenmeyen kayıplarını karşılama kapasitesini yeterince ifade etmemektedir (örneğin, kredi karşılıkları konjonktürün iyi olduğu dönemlerde karşılaşılan riskin gerektirdiğinin üstüne çıkmakta, tersine gelişmeler olduğunda da yetersiz kalmaktadır). 2. Kullanılan risk ölçütü doyurucu değildir. Varlıkların riski değerlendirilirken kredi riskindeki farklılıklar yeterince gözönüne alınmamıştır. Bunun sonucu olarak bankalar Risk Temelli Sermaye Oranlarını tutturabilmek için mali araç değişikliği yaparak arbitraj yoluna gidebilmişlerdir de çıkarılan, bir çok değişiklik ve ilaveler yapılan SYR günümüzdeki uygulamalara ve teknolojiye artık yetişememektedir. Bu sebeple BIS yoğun bir şekilde tamamıyla yeni bir yönetmelik çıkarma uğraşısına girmiş ve Basel II adıyla anılan bir yeni tebliğ yayınlamıştır. 8

9 2-BASEL II: Son yıllarda dünya finans sisteminin karşılaştığı krizler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bankalarının sermaye yeterliliği sorununun tekrar ele alınması gerektiği görüşünü ön plana çıkarmıştır. Bu çerçeve içinde BIS daha önce başlattığı çalışmaları hızlandırmış ve 1988 Basel Uzlaşısı'nın (Basel Accord) yerine geçecek yeni bir taslak hazırlamıştır. Yeni taslak, Basel Komitesinin 1988'de kabul ettiği sermaye gereklerinin risk temeline dayandırılması (Risk Based Capital) yaklaşımını sürdürmektedir. Amaç, mevcut çerçeveyi değişen koşullara göre uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar gözönüne alınarak gözden geçirmektir. Yeni yaklaşımın üç dayanak noktası vardır. Bunlar; i) asgari sermaye yeterliliği, ii)sermaye yeterliliğinin denetimi ve iii) piyasa disiplini dir. Asgari sermaye gerekliliği konusunda Komite, Basel Uzlaşısı nın bazı bölümlerinde değişikliğe gitmiş, özellikle bankaların risk profilinin daha detaylı olarak tanımlanması gereği üzerinde durmuştur. Bu bağlamda yapılan bir önemli değişiklik de; riskin, faiz ve operasyon risklerini de kapsayacak biçimde daha geniş bir biçimde tanımlanmış olmasıdır. Sermaye yeterliliği çerçevesinin ikinci unsuru, sermaye yeterliliğinin denetimi sürecidir. Bu süreç, Gözetim ve Denetim yetkisinin (supervisory authority) bankaların sermaye durumunun genel risk profilleri ve stratejileri ile uyumlu olmasını sağlayacak biçimde denetim yapmasını gerektirmektedir. Bundan beklenen ise, Gözetim ve Denetim yetkisinin, bir bankanın sermayesinin riskini karşılamakta yetersiz kalması durumunda erken müdahale edebilmesini sağlamaktır. Gözetim ve Denetim yetkileri, bankalardan asgari sermaye yeterliliği oranından daha fazla bir sermaye bulundurmalarını talep edebileceklerdir. Bunun yanı sıra yeni çerçeve, banka yönetiminin bir iç sermaye değerlendirme süreci geliştirmesi ve bankanın risk profili ve çevresi ile doğru orantılı hedefler belirlenmesi gerektiğine de işaret etmektedir. Bu içsel risk değerlendirme sürecinde, amaca ve kurallara uygunluğunu denetlemekten de yetkilerin sorumlu olması önerilmektedir. Konunun üçüncü unsuru piyasa disiplini dir. Bu başlık altında bir bankanın diğer piyasa katılımcıları tarafından durumunun değerlendirilebilmesi ele alınmaktadır. Böyle bir değerlendirmenin anlamlı olabilmesi için, bankaların gerekli bilgileri, zamanında açıklayacak 9

10 saydamlıkta olmaları gerekmektedir. Bunun sağlanması ise düzenleyici yetkelerin sorumluluğunda olacaktır. Yeni Çerçevenin Hedefleri Komite, daha kapsamlı ve piyasanın ihtiyaçlarını gözönüne alan yeni bir sermaye yeterliliği çerçevesi üzerinde durmaktadır. Burada hedefler, i) Mali sistemin güvenliğinin ve sağlığının artırılması, ii) Rekabetçi eşitliğin artırılması iii) Riskler konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım oluşturulması biçiminde belirlenmiştir. Yeni önerilen çerçevenin 1988 Basel Uzlaşısında olduğu üzere ilk planda uygulayıcı olarak hedeflediği kitle uluslararası piyasalarda faal olan bankalardır. Ancak önerinin dayandığı ilkelerin diğer bankaların da uygulayabileceği nitelikte olması gözönüne alınmıştır. Uygulamanın Kapsamı Yeni önerinin önemli bir özelliği bankaların birbirlerine iştirakleriyle oluşan "banka gruplarını" da ayrıca ele almasıdır. Başka bir deyişle, yeni öneri bir grubu oluşturan bankaları hem ayrı ayrı ve hem de grubun tümü olarak ele alınmasını ve sermaye gereklerinin buna göre tanımlanmasını gündeme getirmektedir. Bankaların diğer mali alanlardaki (sigorta vs.) ortaklıkları ile ticari şirketlerdeki ortaklıkları ise ayrıca gözönüne alınacaktır. Burada ilke, bu tür ortaklıklarla kurulan ilişkiler yoluyla bankaların yapay sermaye genişlemesine gitmelerini engellemektir. Bu çerçeve içinde iki yol önerilmektedir: Bunlardan ilki banka gruplarını konsolide ederek ele almaktır. İkincisi ise, bir bankanın tüm bağlı kurumlarındaki (subsidiary) yatırımları ile önemli azınlık paylarının (stakes), defter değeriyle (book value) bankanın sermayesinden düşülerek ulaşılan yalıtılmış (stand-alone) bankayı esas almaktır. Bu yöntemlerden herhangi birisini seçmek için üç yıllık bir geçiş süreci önerilmektedir. 10

11 Yeni Düzenleme Çerçevesinde Önemli Görülen Hususlar Risk Değerlendirmeleri a. Ülke risk ağırlıklarının değerlendirilmesi: 1988 Basel Uzlaşısı, ülke ve merkez bankalarının yükümlülüklerinin değerlendirilmesinde OECD üyesi olup olunmamasına bakmaktaydı. Aynı zamanda, banka yükümlülükleri için de aynı yöntem geçerli kılınmıştı. Bu değerlendirmede OECD üyesi olan ülkeler doğrudan daha az riskli olarak görülmekteydi. Bu durum, OECD ülkesi olan ancak kredi riski aslında daha yüksek bulunan ülkeler açısından avantajlı, buna karşılık, OECD üyesi olmayan ancak kredi değerliliği yüksek bulunan ülkeler için bir dezavantaj oluşturmaktaydı. Komite bu duruma çözüm getirebilmek için yeni düzenlemeler önermiştir. Buna göre, ülke ve merkez bankalarının yükümlülüklerinin değerlendirilmesinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının geçerli olması tavsiye edilmektedir. Örneğin, en yüksek kategoriden değerlendirilen yükümlülükler için risk oranı sıfır olabilecektir. Buradaki değerlendirmenin, ülkenin uzun vadeli döviz borçlarına göre yapılması önerilmektedir. Komite, bu tür uluslararası değerlendirme süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunları gözönüne alarak, böyle değerlendirme yapabilecek başka kuruluşların da kredi değerlendirme sürecine dahil edilmesini önermektedir. Örneğin, G-10 ülkelerinin ihracat sigorta kuruluşlarının bu tür değerlendirmeler yapabileceği tahmin edilmektedir. Komite, değişik uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının çeşitli ve farklı değerlendirmeler yapabileceklerini ve bunların yeni sermaye yeterliliği düzenlemelerinde nasıl kullanılmaları gerektiği hususunda çalışmaların sürdürülmekte olduğunu ifade etmektedir. Bu aşamada Komite, aşağıdaki yaklaşımı önermektedir: - 0 (sıfır) risk kategorisi, en yüksek kredi kalitesine sahip ülkelerle sınırlandırılmaktadır. Örneğin S&P değerlendirmesinde en az AA- alan ülkeler. - A+ ile A- notu alan ülkeler %20 risk ağırlığına sahip olabilecekler. - BBB+ ile BBB- arasında olan ülkeler %50 risk ağırlığı taşıyacaklar. 11

12 - BB+ ile B- arasındakiler ise %100 risk ağırlığına sahip olacaklardır (hiçbir değerlendirmesi olmayan ülkeler gibi ). - B- den aşağı notu olan ülkelerin risk değeri %150 olacaktır. Bankaların, kendi ulusal paraları cinsinden kendi devletlerinden (ya da merkez bankalarından) olan alacakları, ülke parası ile finanse edilmişse, ulusal Gözetim ve Denetim yetkeleri, bunlara yukarıda belirtilenden daha düşük risk ağırlığı uygulanmasına izin verebilecektir. Komite, bir ülkenin %100 den düşük bir risk ağırlığı alabilmesi için, saydam olması ve bunun göstergesi olarak da IMF nin Special Data Dissemination Standards sürecine dahil olması koşulunu önermektedir. b. Bankaların risk ağırlıklarının değerlendirilmesi: 1988 Basel Uzlaşısı, OECD ülkelerinde bulunan banka yükümlülüklerinin ve OECD ülkesi olmayan ülkelerde bulunan bankaların kısa vadeli yükümlülüklerinin %20 risk ağırlığı ile değerlendirilmesini öngörmektedir. OECD üyesi olmayan ülkelerdeki uzun vadeli yükümlülükler %100 riske sahiptiler. Uluslararası kredi değerlendirmelerine bağlı yeni düzenlemeler kabul edilirse, eski kurallar artık geçerli olamayacaktır. Bu konuda, Komite, iki opsiyon önermektedir: 1. Bunlardan ilki, bankaların risk değerlendirmelerinin bağlı oldukları ülkelerin risk değerlendirmesi ile ilişkilendirilmesidir. Bu çerçevede, bankaya uygulanan risk ağırlığı, ülkeye uygulanandan bir derece aşağıda olacaktır. Örneğin, ülkenin risk ağırlığı %20 ise bankanın ki %50 olacaktır. %100 risk için durum değişmeyecektir. En düşük kategoride değerlendirilen ülkelerde ise risk ağırlığı %150 olacaktır. 2. İkinci alternatif, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun bankaya doğrudan verdiği risk notunun uygulanmasıdır. Bu durumda, bir bankanın, yerleşik olduğu ülkenin risk değerlendirme derecesine sahip olması sözkonusu olabilecektir. Çokuluslu kalkınma bankalarının ise risk değerlendirmeleri %20 olarak kalacaktır. 12

13 c. Şirketlerin risk ağırlıklarının değerlendirilmesi: Yüksek kredi notlu şirketler (AA- ve üstü) hariç tüm şirket yükümlülükleri için önerilen kredi risk ağırlığının %100, bu tür şirketler için ise %20 ağırlık önerilmektedir. Buna karşılık, düşük kredi notla değerlendirilmiş olan şirketlerin kredi risk ağırlığı %150 yi bulacaktır. Ülkeler, bankalar ve şirketler için kredi ağırlıklarının değerlendirmeleri Yükümlülük Değerlendirme (%) AAA A+ ile BBB ile BB+ ile B-den Notsuz ile AA- A- BBB- B- düşük Ülke Bankalar Opsiyon Opsiyon Şirketler d. Uluslararası risk değerlendirme kuruluşlarının sahip olması gereken kriterler: Bir uluslararası değerlendirme kuruluşunun değerlendirmelerinin esas alınabilmesi için aşağıdaki yedi ölçütü sağlaması gerekmektedir: 1. Tarafsızlık 2. Bağımsızlık 3. Saydamlık 4. Kredibilite 5. Uluslararası erişim 6. Yeterli insan kaynağı 7. Ulusal Gözetim ve Denetim Yetkesi tarafından tanınmışlık 13

14 IIF (Institute of International Finance) Tarafından Gündeme Getirilen Konular A. Önerilerin Kapsamı: IIF, Basel Komitesi önerilerinin sadece uluslararası aktivitesi olan bankaları kapsadığını belirtmektedir. Ancak yapılan görüşmelerde özellikle yükselen piyasalara yönelik düzenlemelerin geliştirilmesine ilişkin baskının olduğu da vurgulanmaktadır. Aynı zamanda, Avrupa Komisyonu nun da Avrupa dahilinde düzenleyici bir çalışmasının olduğu bilinmektedir. Çalışmanın Basel Komitesininkine benzer olduğu ve uluslararası aktivitesi olmayan bankaları da içerdiği aktarılmıştır. B. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Güven Hususu: Önerinin, kredi derecelendirme kuruluşları da dahil olmak üzere pek de destek almadığı belirtilmektedir. IIF, birçok kaynaktan aldığı bilgi çerçevesinde bu önerinin yürürlüğe girme olasılığının azaldığını aktarmaktadır. IIF Çalışma Grubu, 12 Ocak 2000 tarihindeki Basel Komitesi yetkilileri ile yapacakları toplantıda konuya iki öneri ile yaklaşacaklarını belirtmiştir. Bunlar; - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarını Katmaksızın Mevcut OECD Çerçevesinin Sürdürülmesi: Bu önerinin bankaların içsel kredi değerlendirme sistemleri geliştirmesini teşvik edeceği belirtilmektedir. - Standart Yaklaşım: Standart yaklaşımla, yükümlülük yerine getirememe olasılığını kullanarak risk ağırlıklarını belirlemek. Bu yaklaşımın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını tamamıyla dışlamayacağı belirtilmektedir. C. İçsel Derecelendirme Sistemleri: Bu sürecin mutlaka kredi risk modellemesini getireceği IIF tarafından belirtilmektedir. Basel Komitesi önerisinin içsel derecelendirme sistemiyle ilgili denetim fonksiyonları hakkında bir önerisinin mevcut olmadığı aktarılmaktadır. D. Kısa Vadeli Krediler: Komitenin önerisinin iki şartı mevcuttur. İlki, kısa vadeli interbank kredilerinin bankanın normal risk ağırlığından bir derece daha yüksek olarak değerlendirilmesidir. Bununla beraber, bankaların notunun ülke notunun üstünde olamayacağı vurgulanmaktadır. Mevcut durumda OECD interbank riskleri sıfır risk ağırlık almaktadır. Kısa vadeli taahhüdün borçlusunun bir banka olmaması durumunda ve taahhüdün şartsız olarak iptal edilebilmesi halinde Basel Komitesi risk ağırlığını yüzde 14

15 sıfırdan yüzde 20 ye çıkarmayı önermektedir. Özellikle IIF in gelişmekte olan ülke üyeleri bu önerinin kendi ülkelerinin interbank piyasasını önemli ölçüde daraltacağını belirtmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin likidite sağlamada interbank fonlarından ziyadesiyle yararlandığı bilinmektedir. IIF, yeni kuralların, kısa vadeli kredilerin ne teşvik edilmesini, ne de engellenmesini sağlayan bir yapıda benimsenmesini savunmaktadır. E. Operasyonel Risk: Bu riskin daha çok sistemik risk dahilinde izlenmesi tavsiye edilmektedir. IIF, bu riskin Gözetim ve Denetim yetkesi tarafından değerlendirilmesinin daha yerinde olacağını ve bu risk karşılığında sermaye tahsis yetkisinin yine bu kuruluşlara bırakılması gerektiğini savunmaktadır. Bu riskin adil ve anlamlı olarak tanımlanabilmesi için geçerli bir formülün de olmadığı aktarılmıştır. V-Sonuç Yeni sermaye düzenlemesi ile bankalara yeni maliyetler yüklenmekle birlikte daha etkin risk yönetimi ve uluslararası piyasalarda daha güvenli ve etkin bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Yeni Sermaye Düzenlemesinin Getireceği Maliyetler Beklenen Etkileri Sermaye ihtiyacı azalacaktır. Kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı ve maliyeti artacaktır. Risk yönetimi daha iyi olacaktır. Gerekli sistemlerin kurulması ve işlevi için bir maliyet söz konusu olacaktır. Düzenleyici otorite ile daha iyi ilişkiler Gerekli verilerin toplanmasının maliyeti devam geliştirilecektir. edecektir. Piyasa ve kredi kurumları arasındaki ilişki Sistemlerin ve personelin çalışması için gerekli iyileşecektir. maliyetler devam edecektir. Kaynak: PriceWaterhouse&Coopers, FS Regulatory Alert, No:1. Düzenleme uluslararası faaliyet gösteren bankalar ile bu kapsamda yer almayan bankalar üzerinde farklı etkiler yaratabileceği gibi gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin bankaları üzerindeki etkileri de çok farklı olacaktır. Yeni düzenlemenin en önemli etkisi; bankaların kendi sermaye pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekecektir. Çünkü Basel Komite bankaların toplam sermayesinin ortalama yüzde 20 si kadarını yeni bir risk türü olarak benimsediği faaliyet risklerine ayırmasını öngörmektedir. Dolayısıyla Basel Komite nin yeni düzenleme ile kredi ve 15

16 faaliyet riskleri için öngördüğü gelişmiş metotların kullanılmaması durumunda bankaların asgari sermaye ihtiyaçları artacaktır. Ancak, Basel Komite söz konusu risklerin yönetiminde bankaların kendi öngördüğü metodolojileri kullanmasının genel olarak sektör bazında bir dengeleme getireceğini beklemektedir. Diğer yandan, bankalar daha kapsamlı kamuoyu bilgilendirmesi yapmak durumunda kalacaklardır. Karmaşık modellerin kullanılması durumunda temel risk verilerine ilişkin kamuoyuna bilgilendirmenin üç aylık dönemler itibariyle yapılması ihtiyacı doğacaktır. Dolayısıyla, bankaların taşıdıkları riskler ve bunların yönetimi konusunda yapacağı kamuoyu bilgilendirmeleri hem pazarın hem de banka hissedarlarının algılamalarını önemli ölçüde etkileyecektir. Hem düzenleyiciler hem de bankalar yeni sermaye düzenlemesini uygulamak ve denetlemek için önemli lojistik ve ekonomik kaynaklara ihtiyaç duyacaklardır. Ev sahibi ülkelerde yerli sermayeye sahip bankalar kredi riski ölçümünde standart yaklaşım kullanırken yabancı bankaların dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımı tercih etmeleri hem ulusal denetim otoritesinin hem de sınır-ötesi denetim otoritelerinin denetim işlevinin karmaşıklaşmasına ve otoriteler arası dayanışma işbirliğinin güçleşmesine yol açabilecektir. Birçok ülkede denetim otoriteleri farklı bankalar için banka yönetim yapısını da dikkate alarak banka bazında uygun bir denetim yaklaşımının benimsenmesi (özellikle sermaye yeterliliği konusunda) serbestisine sahip bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu ülkelerdeki bankalar gözetim ve denetim otoritelerinin yeni uygulamayı ne şekilde algılayacakları ve yorumlayacakları, yeni düzenlemedeki koşulların bankaların şube ve iştiraklerine ne şekilde uygulanacağı konularına açıklık getirilmesini beklemektedir. Dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımın özellikle uluslararası faaliyet gösteren bankalar grubunda olmayan bankalar açısından ciddi sorunlar yaratacağı beklenmektedir. Söz konusu bankaların dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşım için gerekli geçmişe dönük veri setine sahip olmadığı ve bu sorunun gelişmiş ülkelerdekine göre gelişmekte olan ülkelerde çok daha büyük sıkıntı yaratacağı öne sürülmektedir. 16

17 Gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde yeni sermaye düzenlemesinin önemli etkileri olacağı tartışılmaktadır; Öncelikle Türkiye gibi OECD üyesi olma avantajını kaybedecek olan ülkelerde bankaların sermaye gereklerinin artması beklenmektedir. Dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları benimseyen bankaların önemli avantajlar elde edeceği görüşü dikkate alındığında gelişmekte olan ülkelerde, bankaların zayıf yönetim ve sermaye yapısı nedeniyle, dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılmasının gelişmiş ülkelerin bankalarında beklenen aynı olumlu etkiyi vermeyeceği düşünülmektedir. Birçok bankanın yeni düzenlemedeki kredi riski ölçümünde dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanmak için hem veri seti hem insan kaynağı açısından hazır olmadıkları eleştiri konusudur. Söz konusu ülkelerde çoğu bankanın standart yaklaşım modelini tercih etmek durumunda kalacakları ve dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanan bankalara göre dezavantajlı olacakları yorumu yapılmaktadır. Örneğin Türkiye de bankalar standart yaklaşım uyguladığında tüm firmaların %100 risk ağırlıklandırılmasına tabi olacağı oysa bunu hak etmeyen firmalar için dahili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanan yabancı bankalarca daha düşük risk ağırlığı kullanılacağı ve böylece standart yaklaşım kullanan bankalara göre önemli avantaj elde edecekleri ileri sürülmektedir. Gelişmekte olan piyasalarda bankaların standart yaklaşımı uygulamalarının muhtemel olduğu varsayılırsa bu piyasalarda faaliyet gösteren ve yeterli güvenirliliğe sahip derecelendirme kuruluşunun sayısının oldukça az olduğu bilinmektedir. Hükümet notlarının fiili olarak derecelendirme tavanı olarak kullanılması ve bankaların kendi ulusal paraları cinsinden kendi devletlerinden (ya da merkez bankalarından) olan alacakları için yerel para derecelendirme notlarının tanınmaması ekonomik sıkıntı dönemlerinde kredileri sınırlandırabileceği öne sürülmektedir. 17

18 (1) Young Planı: I.Dünya savaşı sonrası Alman hükümetinin tazminat ödemeleri için kurulmuş program. Başkanı Owen D.Young( ) te Dawes planı yürürlüğe girdikten sonra Almanya çok yüklü olan taksitlerini ödeme güçlüğü çekince yeni bir komite kurulup yeni bir ödeme planı çizilmiştir. (2) Dawes Planı: 1924 senesinde başkanlığını Charles G.Dawes in yaptığı,almanya nın savaş tazminatlarını ödemesi için kurulan komisyon. (3) Bretton Woods: ABD nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods da imzalanan anlaşma; değiştirilebilir dövizler sistemini, sabit kur oranlarını, ve serbest ticareti öngörmektedir. IMF (International Money Fund = Uluslar arası Para Fonu) ve IBRD (International Bank for Reconstruction and Develeopment = Uluslar arası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası) gibi yeni finansal kurumlar tesis edilmelidir. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade = Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) için bir yol açılır. (4) G10: banks (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Italya, Japonya, Hollanda, İsveç, İsviçre,İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (5) Cooke Komitesi: 1988 tarihli Basle Capital Accord da komite başkanı Cooke komiteye adını vermiştir. (6) Üçüncü Kuşak Sermaye: Tier-3 Capital: Herhangi bir teminatı olmayan, tamamı bankaya ödenmiş, en az iki yıl vadeli, Kurumun (BDDK) izni olmaksızın vadesinden önce geri ödenmesi ve kapatılması veya mahsubu talep edilemeyen; yapılacak geri ödemenin, bankanın sermaye yeterliliği oranının 8% in altına düşmesine neden olması veya bu oranın zaten 8% in altında olması durumunda, vadesi gelmiş olsa bile faizinin veya anaparasının geri ödenmesini engelleyici hükümler içeren, bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı hüküm, şart ve kısıtlamaları taşımayan sözleşmelere dayalı sermaye benzeri borçları ifade eder. (7) Netting:netting işlemleri alım-satım işlemlerinin sadece kağıt üzerinde takip edildiği, alınan ve satılan mal, döviz veya menkul kıymetin el değiştirmediği, sadece kar/zararların ödendiği işlemlerdir. Netting işleminin nominal meblağı, vadesi, işlem türü ve karda/zararda olmasına bağlı olarak belli bir formül ile hesaplanan ilave meblağ SYR nin paydasına eklenir 18

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı)

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Basel Bankacılık Denetim Komitesi Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Gözden Geçirilmiş Düzenleme (Türkçe Çeviri) Haziran 2004

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır.

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 Bu rapor kamuoyunu

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.ġ. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Banka nın Ticari Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Orijinal Yapıt ( İngilizce ) : Basel Committee on Banking Supervision International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework Comprehensive Version June 2006 BANK FOR

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında. ilerleyebiliyor. James B. CONANT

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında. ilerleyebiliyor. James B. CONANT GİRİŞ Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor James B. CONANT Sözlüklerde karşılığı zarara uğrama ihtimali kelimeleriyle ifade edilen risk kavramı gündelik hayatımızın

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Basel Bankacılık Denetim Komitesi Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Temmuz 2004 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155 Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi vrupa Birliğinde, menkul kıymetlerin halka arzı aşamasında

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi

Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 I. Giriş Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi Pelin Ataman Erdönmez * Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) 2007 yazında meydana gelen finansal

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II)

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Ocak 2005 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Basel-II Nedir? - Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II),

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Halil Doğru * I. Giriş

Halil Doğru * I. Giriş Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Basel II ve IAS 39 Muhasebe Standardı Çerçevesinde Menkul Kıymetleştirme İşleminin Türkiye de Banka ve Diğer Kaynak Şirketlerin Bilanço ve Sermaye Yeterliliği Yükümlülüklerine

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı