AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TÜRKAK ın, akreditasyon süreci içinde görevlendireceği denetçilerin eğitimi ile ilgili kural ve usullerini açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür; baş denetçi,denetçi ve denetçi adaylarının, TÜRKAK ın oluşturduğu denetçi havuzuna dahil olabilmeleri için, TÜRKAK tarafından düzenlenen denetçi eğitim programlarını ve uygulamalarını kapsar. 3. TANIMLAR Bu prosedürle ilgili tanımlar T TÜRKAK Dokümantasyonunda Kullanılan Tanımlar ve Kısaltmalar Talimatında verilmiştir. 4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR P605 Denetçi Performans İzleme ve Değerlendirme Prosedürü P604 Akreditasyon Denetçilerinin ve Teknik Uzmanların Nitelendirmesi, Seçimi Ve Görevlendirilmesi Prosedürü F Denetçi ve Teknik Uzman Sözleşme Formu F Denetçi ve Teknik Uzman Başvurusu Ön Değerlendirme Formu F Yıllık Eğitim Planı T Denetçi Eğitim Kurslarının Kapsamına Dair Talimat T Eğitim Organizasyonu ve Değerlendirmesi Talimatı F Aday Denetçi Performans Değerlendirme Formu ILAC-G3:1994: Denetçilerin Eğitimi için Genel Kriterler EA 3/05 Laboratuvar Akreditasyon Programlarında Kullanılan Tetkikçiler için Eğitim Kurslarına Rehberlik 5. UYGULAMA Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden üçüncü taraf akreditasyon sistemlerinin ulusal ve uluslararası saygınlığı, bu maksatla görevlendirilen denetçilerin yeterliliğine bağlıdır. TÜRKAK ın; gerek kadrolu gerekse de kısmi zamanlı sözleşmeli denetçileri TÜRKAK ın kalite sistemi gereklerini karşılayacak nitelikte ve denetlemenin gerektirdiği, uygun eğitim ve deneyime sahip olmalıdır. 5.1 Adayların Değerlendirilmesi Başvuru sahiplerinin değerlendirilmeleri (P604) Prosedürüne göre gerçekleştirilir. Değerlendirme neticesinde eğitim ihtiyacı tespit edilen denetçi uzman adaylarının eğitimi ETM tarafından gerçekleştirilir. Eğitim ihtiyacı olan adaylar içerisinden Ana Hizmet Birim Başkanlıkları () tarafından uygun bulunanlar eğitimlere davet edilir.

2 Sayfa 2 / Denetçi Eğitimlerinin Organizasyonu ve Kapsamının Belirlenmesi Eğitimlerin amacı; denetçilere akreditasyon ölçütlerini ve kullanılacak denetleme tekniklerini öğretmektir. Denetçi eğitiminin kapsamı ile ilgili bilgi (T603-02) Talimatında verilmiştir. Denetçi eğitim kurslarının organizasyonu TÜRKAK tarafından, (T403-01) Talimatına ve (P602) Prosedürüne göre düzenlenir. Eğitim sonunda başarılı olan denetçiler; TÜRKAK ın değerlendirme ölçütleri ve bu ölçütlerin kalibrasyon ve test laboratuvarlarına, belgelendirme ve muayene kuruluşlarına nasıl uygulanacağı konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 5.3 Denetçilerin Eğitim süresince Değerlendirilmesi Denetçilerin kurstaki performanslarının değerlendirilmesi; denetimlerin gerekli standartta yürütülmesi için gereken kişisel niteliklere ve bilgiye sahip olunduğu konusunda emin olunmasını sağlayacaktır. Değerlendirme; eğitimler esnasındaki gözetimler ve mülakatların yanısıra gerektiğinde yazılı sınav ile de yapılmaktadır. (T603-02) Talimatında belirtilen Eğitim Modüllerinde Denetçi Adayları; Eğitmen, Eğitim Tanıtım Müdürlüğü personeli, İlgili Birim Başkanlığı Personeli tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir. Belirlenen eğitimleri tamamlayan denetçi adayları eğitim değerlendirme sonuçlarıyla ye sunulur. Haklarında tarafından stajyer denetçi kararı alınan adaylar, denetimlerde görevlendirilir ve ETM bilgilendirilir. Modül C Baş denetçi eğitimi alması uygun görülen Baş Denetçi Adayları eğitimlerini tamamladıktan sonra dosyaları ye sunulur. Teknik Uzmanlara tarafından uygun görüldüğü takdirde sadece Modül D Eğitimi verilmektedir.(ölçüm Belirsizliği, Geçerli Kılma vb.) 5.4. Aday Denetçi Bilgilerinin Muhafazası ve Güncellenmesi Denetçilere ait başvuru bilgileri, aldığı eğitimlere ait bilgiler, gösterdiği performans ve sınav kağıtları dosyalanır. Eğitime katılan aday denetçilere her eğitimin sonunda Sertifika verilir. Söz konusu sertifika; yalnızca katılımcıların kursun tamamına katıldığını belirtmektedir, belge sahibinin tümüyle yetkin bir Denetçi olduğunu ima etmemektedir.

3 Sayfa 3 / 6 6. YETKİ VE SORUMLULUKLAR FAALİYETLER ETM ES EG PİMİM 1 Eğitim alması gereken Adayların U U B İ,B,K tespiti 2 Başvuranın bilgilendirilmesi ve K U B B İ Eğitime davet 3 Eğitimin organizasyonu K U B İ İ 4 Eğitiminin gerçekleştirilmesi U U U B İ,B 5 Aday Denetçilerin Eğitim boyunca B U U U değerlendirilmesi 6 Eğitimini tamamlayan aday denetçi B U İ,B,K hakkında karar verme 7 Aday Denetçi kayıtlarının saklanması B U B Kısaltmalar: ETM: Eğitim ve Tan. Müdürü ES: Eğitim Sorumlusu EG: Eğitmen PİMİM: Personel ve İdari ve Mali İşler : Ana Hizmet Birim Başkanlıkları K: Karar, U: Uygulama, B: Bilgi İ: İşbirliği, 7. ARŞİV VE KAYITLAR Denetçi ve Teknik Uzmanlara ait kayıtlar F formuna göre tutulur ve saklanır.

4 Sayfa 4 / 6 AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI SORUMLU İŞLEM İLGİLİ DOKÜMAN 1 Eğitim alması gereken Adayların tespiti 2 ETMM Başvuranın Bilgilendirilmesi ve Eğitime Davet Dış Yazışma (Kabul/Red) 3 ETMM,ES Eğitimin organizasyonu (T403-01) Eğitim programı 4 ES Eğitimin Gerçekleştirilmesi (F ) (F ) (F ) (F ) (F ) 5 ES, EG, Aday Denetçilerin Eğitim Boyunca değerlendirilmesi (F ) (F ) (F ) 6 Kısmen Aday denetçi eğitimlerde başarısızmıydı veya önemli kusurlar tespit edildimi? Evet Denetçinin uyarılması veya Aday denetçilikte n çıkarılma Yazışma Hayır

5 Sayfa 5 / 6 7 Stajyer Denetçiliğe Kabul Kısmen 8 Stajyer denetçi denetimlerde başarısızmıydı veya önemli kusurlar tespit edildimi? Evet Stajyer Denetçinin uyarılması veya Stajyer denetçilikten çıkarılma Yazışma Hayır F Denetçi havuzuna kayıt F

6 Sayfa 6 / 6 Revizyon Tarihçe: Sayfa Revizyon No: No: Revizyon Nedeni: 2 1 İlgili dokümanlar bölümüne yeni dokümanlar eklenmiştir. 2 1 Tanımlar bölümendeki tanımlamalar yeniden düzenlenmiştir. 2 1 Tanımlar bölümendeki tanımlamalar yeniden düzenlenmiştir Maddesi Adayların değerlendirilmesi bölümüne bir paragraf eklenmiştir Maddesine iki paragraf eklenmiştir. 5 1 Yetki ve Sorumluluklar bölümüne bir faaliyet eklenmiştir. 2 2 Eğitim Sorumlusu, Aday Denetçi ve Stajyer Denetçi Tanımı eklenmiştir ve düzeltilmiştir 2 2 Tanımlar ve İlgili Dokümanların sıraları değiştirilmiştir. 2 2 Tanımlar bölümünden Kalite Denetimi tanımı çıkarılmıştır. 2 2 Tanımlar bölümündeki tanımlar yeniden düzenlenmiştir. 2 2 Kapsam bölümüne Teknik Uzmanların eğitimide dahil edildi Son paragraf yeniden düzenlenmiştir maddesinin 1. ve 3. paragrafında düzenlemeler yapılmıştır. 5 2 Arşiv ve Kayıtlar bölümünden T çıkarılarak yeniden bu bölüm düzenlendi. 5 2 Madde 5.4. yeniden düzenlenmiştir. 5 2 Yetki ve sorumluluklar bölümünde düzenleme yapılmıştır. 6 2 Yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlendi. 6 2 Akış diyagramı yeniden düzenlendi. 2 3 Tanımlar çıkarılarak T Talimatına atıf yapıldı 3,4 3 Uygulama Bölümünde düzenlemeler yapıldı. 4 3 Yetki ve Sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı 5 3 Akış Şemasında düzenlemeler yapıldı 3 4 Madde 5.3. yeniden düzenlendi. 5,6 5 Akış Şemasında düzenlemeler yapıldı 4 5 Yetki ve Sorumluluklarda edit işlemi yapıldı 3 5 Madde 5.3. yeniden düzenlendi. 3 5 Madde 5.1. yeniden düzenlendi. 2 5 Madde 4 yeniden düzenlendi 2 5 Madde 2 yeniden düzenlendi 1 5 Sayfa 1 yeni formata göre düzenlendi

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı