ALMANYA'DAKi TÜRK. GiRiŞiMCiLERi. Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Atilla imrahor ilyas. AVRUPA BiRLiGi'NDEKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi DiZiSi: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA'DAKi TÜRK. GiRiŞiMCiLERi. Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Atilla imrahor ilyas. AVRUPA BiRLiGi'NDEKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi DiZiSi: 1"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO : AVRUPA BiRLiGi'NDEKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi DiZiSi: 1 ALMANYA'DAKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi Hazırlayanlar: Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Atilla imrahor ilyas Eylül1996

3 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212)

4 IÇiNDEKiLER Sayfa TABLO VE ŞEKiLLER LiSTESi SUNUŞ GiRiŞ VE AMAÇ 1. ALMANYA'DA TÜRK işadamlari ALMANYA'DA TÜRK işadamlarlnln ÖNEM KAZANMASINI HAZlRLAYAN FAKTÖRLER Almanya'da Bir Türk Topluluğunun Oluşması Alman Ekonomisinin işgücü Talebi. Başlangıcından 1973 Yılına Kadar Türk'lerin Almanya'ya Gelişi Yılında işçi Girişinin Durdurulmasından Sonraki Dönem Almanya'daki Türk Topluluğunun Boyutları itibariyle Konumu Türk Topluluğunun Almanya'da Kalıcı Bir Yerleşme Eğilimine Girmesinin Etkileri Nüfus Yapısında Gözlenen Gelişmeler Tüketim Eğiliminde Gözlenen Değişim Çalışma imkan ve Tercihlerinde Gelişmeler Türkiye-Almanya Dış Ticaret ilişkileri Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı Türkiye'nin Almanya'dan ithalatı 1.2. ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln EKONOMiK KONUMU Almanya'daki Türklerin Kendi işyerierini Kurmaya Yönelmeleri Almanya'daki Türk işadamları Varlığının Boyutları ve Gösterdiği Gelişme

5 Sayfa Başlangıçta Ortaya Çıkan iş imkanları. Kısıtlamalardan Kaynaklanan Fırsatların Kullanılması Türk Firmalarının Piyasaya Yerleşmeleri ve Yakın Zamanlarda Kaydedilen Gelişmeler ALMANYA'DA FAALiYETIE BULUNAN TÜRK işadamlarlnln ÖRGÜTLENMESi VE TÜRK işadamlari ile ilgili ÇALIŞMA YAPAN VEYA HiZMET SUNAN ORGANiZASYONLAR ALMANYA'DA TÜRK işadamlari TARAFINDAN KURULAN DERNEKLER Türk-Alman işadamları Dernekleri Almanya Federasyonu-TiDAF Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Avrupa-Türk işadamları ve Sanayicileri Derneği-ATiAD Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği-MÜSiAD Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Avrupa-Türk Gıda Maddeleri ithalatçıları Birliği-TÜRKiMPORT Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Türk-Alman Tekstil ve Hazırgiyimciler Birliği-TÜDET Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Türk International Transportçular Avrupa Birliği-TiTAB 40 ll

6 Sayfa 2.2. TÜRK DIŞ TiCARET VAKFI TÜRKiYE ARAŞTIRMALAR MERKEZi-ZENTRUM FÜR TÜRKEiSTUDiEN ~ 1. Kuruluş Şekli ve Amacı Türkiye Araştırmalar Merkezi'ni Taşıyıcı Derneğinin Üyeleri Sunulan Hizmetler BÖLGESEL iletişim MERKEZLERi Kuruluş Şekli ve Amacı Sunulan Hizmetler ALMANYA'DA BiR TÜRK SANAYi VE TiCARET ODASI'NlN KURULMASI Almanya'da Oda Sisteminin Yapısı Almanya'da Oda Sisteminin Dış Ülkelerdeki Organizasyonu. Dış Ülke Ticaret Odaları-AHK'Iar Almanya'da Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kurulmasına Zemin Hazırlayan Gelişmeler Almanya'da Bir Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kurulması için Yürütülen Çalışmalar ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlari ARASINDA KONUM VE EGiLiMLERiN TESPiTi AMACIYLA YAPILAN ANKETiN DEGERLENDiRiLMESi 3.1. ALMANYA'DA KURULU TÜRK FiRMALARININ YAPISAL ÖZELLiKLERi Kuruluş Yılları Tercih Edilen Firma Şekilleri Kayıtlı Sermaye Yapısı iş Hacmi Çalıştırılan işgücü lll

7 Sayfa 3.2. ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlarlnln ÇALIŞMA ŞEKiLLERi VE TiCARi EGiLiMLERi Faaliyet Şekilleri Faaliyet Konuları ve Sektörel Dağılım Dış Ticaret ilişkileri Temsilcilik, Bayilik, Acentalık ilişkileri ve Türkiye'de Kurulu Türk Firmalarıyla işbirliği Eğilimleri TÜRK FiRMALARININ AVRUPA PiYASASlNDA REKABET imkanlarinin ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlari TARAFINDAN DEGERLENDiRiLMESi SONUÇ VE ÖNERiLER HiZMET SUNUŞUYLA ilgili GÖRÜŞ VE ÖNERiLER Konsolosluk Hizmetleri Almanya'daki Türk işadamiarını Temsil Edecek Bir icaret ve Sanayi Odası Kurulması Türk Ticaret Merkezleri Kurulması Almanya'da Türk imajını Geliştirmeye Yönelik Aktiviteler Düzenlenmesi Bilgilendirmeye Önem Verilmesi SEKTÖR BAZINDA GÖRÜŞ VE ÖNERiLER Gıda inşaat Taşımacılık Bankacılık 80 ADRES LiSTELERi KAYNAKLAR IV

8 No'su TABLO VE ŞEKiLLER LiSTESi 1 ALMANYA'DAKi TÜRK NÜFUSUNDA YlLLARA GÖRE KAYDEDiLEN GELiŞMELER Sayfa 2 ALMANYA'DAKi TÜRKLERiN FEDERE DEVLETLERE GÖRE DAGILIMI 8 3 ALMANYA'DA EN FAZLA TÜRK NÜFUSA SAHiP YERLEŞiM YERLERi 8 4 ALMANYA'DAKi TÜRKLERiN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAGILIMI ALMAN HALKININ NÜFUS YAPISI VE GELiŞME PERSPEKTiFLERi 1 O 6 ALMANYA'DAKi TÜRK NÜFUSUNUN ikamet SÜRESi itibariyle DAGILIMI 11 7 ALMANYA'DA SiGORTALI OLARAK ÇALIŞAN TÜRKLERiN SEKTÖREL DAGILIMINDA GÖZLENEN GELiŞMELER 14 8 ÖNEM SIRASINA GÖRE DÜZENLENMiŞ MAL GRUPLARI itibariyle 1995 YlLlNDAALMANYA'YA YAPILAN ihracat 17 9 TÜRKiYE'NiN ALMANYA'YA ihracati 18 1 O TÜRKiYE'NiN ALMANYA'DAN ithalati ÖNEM SIRASINA GÖRE DÜZENLENMiŞ MAL GRUPLARI itibariyle 1995 YlLlNDAALMANYA'DAN YAPILAN ithalat YlLLARA GÖRE işçi DÖViZi GiRiŞLERi VE TÜRKiYE'NiN DÖViZ GELiRLERi içinde işçi DÖViZi GiRiŞLERiNiN ÖNEMi ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln EKONOMiK KONUMU ALMANYA'DA YABANCILAR TARAFINDAN KURULAN işletmelerin FAALiYET KOLLARINA GÖRE DAGILIMI FiRMA KURULUŞLARININ BEŞER YILLIK DÖNEMLER itibariyle DAGILIMI KAYlTLI SERMAYELERi KONUSUNDA BiLGi VEREN FiRMALARlN SERMAYE YAPILARI itibariyle DAGILIMI 57 V

9 No'su 17 FiRMALARlN YILLIK CiRO SEViYELERiNE GÖRE DAGILIMI FiRMALARlN ÇALlŞTlRDlKLARI işgücü SEViYELERiNE GÖRE DAGILIMI FiRMALARlN FAALiYET ŞEKiLLERiNE GÖRE DAGILIMLARI 62 Sayfa 20 ANKET GRUBUNA GiREN FiRMALARCA BiLDiRiLEN FAALiYET KONULARININ SEKTÖREL DAGILIMI ANKET GRUBUNA GiREN FiRMALARlN FAALiYET TÜRÜ itibariyle DAGILIMI ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln DIŞ TiCARET ilişkilerinin DAGILIMI ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln TÜRKiYE DIŞINDA EN YAYGIN TiCARET ilişkisi OLDUGU ÜLKELER ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlari ARASINDA BAŞKA BiR FiRMANIN TEMSiLCiLiK, BAYiLiK VEYA ACENTALIGINI YAPANLARlN DAGILIMI ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlarlnln TÜRKiYE'DE KURULU BiR FiRMAYLA YAPMAK istedikleri işbirligi ŞEKiLLERi TÜRKiYE'DE KURULU TÜRK FiRMALARININ AVRUPA PiYASASlNDA REKABET EDEBiLiRLiGiNiN ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlari TARAFINDAN MUHTELiF KRiTERLERE GÖRE DEGERLENDiRiLMESi ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln TÜRKiYE'NiN GÜMRÜK BiRLiGi'NE GiRiŞiNiN REKABET ŞARTLARI ÜZERiNDEKi ETKiSi KONUSUNDAKi BEKLENTiLERi 72 VI

10 Almanya ile İthalat - İhracat işlemlerinizde güvenilir adresiniz... I$BANK Almanya ile iş yapmak istiyorsunuz... Ülkeyi, oradaki çalışma Dahası da var... İşbank Türkiye İş Bankası A.Ş. 'nin 824 şubesiyle On Line bağlantılı. Hızı da tartışılmaz. Deneyimli ve uzman kadrosu, geniş muhabir ağı ile her türlü ortamını ve iş yaptığınız fırmaları tanıyan, güçlü ve deneyimli bir bankaya ihtiyacınız var... Öyleyse İşbank tam sorununuzda yardımcı aradığınız Banka..! Neden mi? Çünkü İş Bankası ilk kez 1932 yılında Almanya'da faaliyete başlamıştır... Bugün 12 şubesiyle Almanya'daki en geniş şube ağına sahip Türk Bankası olan İşbank' ın deneyimi tartışılmaz. Ödenmiş sermayesi 100 Milyon DM ve sermayesinin tamamı olmanın keyfini yaşayın. Türkiye İş Bankası A.Ş. 'ne ait. Gücü de tartışılmaz. IŞBANKambH Rossmarkt 9, 603 ı ı Frankfurt 1 M. Genel Müdürlük Tel.: ıo olmaya hazır. Almanya'da tam bir Alman Bankası gibi çalışıyor. Üstelik Türkçe de konuşuluyor. İster ihracat ister ithalat, Almanya ile bağlantılı her türlü ticari işleminizde, İşbank'ı tercih etmemeniz için bir neden var mı? Gelin İşbank'a Almanya'da evinizde Frankfurt 1 Main Frankfurt 1 Hbf Berlin Düsseldorf Hamburg Münih Tei: Tei: Tei: Tei: O Tei: Tel: Stuttgart Gelsenklrchen Berlin-Kreuzberg Karlsruhe Köln Nürnberg Tel: Tel: Tel: Tei: Tel: Tel:09ll

11 ~TAIIJCX -CLCCT/:20""/C~ l7~131i 1~, E~ & t;uı~~ CEP TELEFONU+ BİLGİSAYAR VE AKSESUARLARI AYRlCA ŞİRKETİMiZ ALMANYA 'DA iş KURMA, ŞUBE AÇMA, YENi PAZAR EDiNME TiCARi VE SlNAi işleri TAKiP VE NETiCELENDiRME ÖZEL VE TÜZEL MÜESSESELERDE MÜNASEBET TESiS ETME V. B. GİBİ GÖREVLERİ ÜSTLENMEKTEDİR! Longericher Hauptstr. 78 A Köln-Longerich Tel.: Fax: »MER-KEZ Türk G1da Maddeleri Toptanc1s1 Lebensmittei-Handel GmbH +KURU GIDA MADDELERi VE KONSERVELER + Lüneburger Str Berlin (Moabit) Tel.:. 030/ ' Fax: 030/

12 SUNU Ş Türkiye ekonomisini ilgilendiren veya önemli ölçüde etkileyen muhtelif konularda öteden beri araşttrmalar yaym/ayan Odam1zca ilk kez Türkiye d1şmda kurulu Türk firmalannm ele almdjğj bir araşt~rma haztr/anmasma gerek görülmüştür. Bunda Türkiye'nin d1ş ticaretinde kaydedilen hjz/1 gelişmenin yams1ra, yurtdişmda Türkiye ekonomisi aç1smdan art1k mutlaka dikkate a/mmas1 gereken bir Türk işadam/an var!jğmm ortaya ÇlkJşmm da pay1 büyüktür. Uzun süre sosyal ilişkileri itibariyle kendi içine kapa/1 bir toplum olan Türkiye, 1960'11 yillarda başlayan Avrupa ülkelerine Türk işçisi gidişleriyle ilk kez yaygm bir şekilde d1ş temas imkam bulmuştur. Bugün ise bu ilişkilerin art1k baz1 Avrupa ülkelerinde önemli boyutlara ulaşan yurtdişmda yerleşik Türk firma ve işadamlan düzeyinde geliştirilmesi sözkonusudur y1/mda Türkiye ile Avrupa Birliği arasmda başlatj/an gümrük birliği şartlannda başan kazanabilmek için üretim ve pazarlama ça!jşmalannm uluslararasi düzeyde, bilhassa Avrupa piyasa koşullan daha fazla dikkate almarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu yeni rekabet ortammda Avrupa piyasalannda yerleşik Türk işadamalannm imkan ve tecrübelerinin bütün taratlara yarar sağlayacak işbirliği köprüleri olarak değerlendirilmesi!az1mdtr. Sunulan araşttrmada en fazla Türk firmasmm kurulu olduğu Almanya öncelikle ele almm1ş ve burada bulunan Türk işadamlanmn ekonomik konum/an, ilişkileri, sorun ve imkanlan ile Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi perspektifleri üzerinde durulmuştur. Bu araştirmaya yard1mc1 olan Bonn Büyükelçiliğimiz Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri Yiğit Deriner'e, Frankfurt Başkonsolosluğumuz Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Saadet Deniz'e, Münih Başkonsolosluğumuz Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Muammer Oral ve Müşavir YardimCISI Kudret Ceran'a sağladiklan destek dolayisjyia; gerekli temas ve değerlendirmeleri yaparak çalişmay1 hazirlayan Odam1z Genel Sekreter YardimCISI Dr. Cengiz Ersun'a, Etüt ve Araştlfma Şubesi Müdürü Selçuk Tayfun Ok'a uzman Atilla imrahor ilyas'a teşekkür eder, sunulan ça!jşmanm ilgililere yarar/1 olmasm1 dilerim. Prof.Dr.ismail Özaslan Genel Sekreter

13

14 GiRIŞ VE AMAÇ Türkiye, Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birliği'ne girerek ekonomik gelişmesini ve sanayileşmesini Avrupa ülkelerinde uygulanan ticari kurallar çerçevesinde ve dış rekabete açık olarak yürütmeyi kabul etmiştir. Bu yeni ortam dahili piyasamızda dış rekabet baskısını rekabet şartlarında girme şansını getirmektedir. artırırken Türk firmalarına Avrupa Tek Pazarı'na eşit Başka bir ifadeyle Gümrük Birliği Türkiye için aynı zamanda risk ve fırsat içermektedir. Avrupa Birliği Fonlarından önemli ölçüde yardım almayacak olan Türkiye dahilde üstlendiği piyasa payı kaybetme riskini dış piyasalarda telafi etmek zorundadır. Bu nedenle Gümrük Birliği ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesinde ihracatın artırılması ön planda ele alınmalıdır. Türkiye için bahiskonusu fırsat budur. Türk firmalarının "Avrupa Tek Pazarı"nda başarı sağlamaları yalnız ilgili ülke ithalatçılarının istek ve çabalarına terkedilemez. Yabancı ithalatçıların muhtelif seçenekleri ve kendilerine göre farklı menfaatleri olabilir. ihracatımızın büyük ölçüde artırılması ve çeşitlendirilmesi Türk firmalarının AB piyasasında pazarlama aşamasında da yaygın ve etkili bir şekilde insiyatif kazanmaları ile desteklenmelidir. Piyasaya güvenli bir şekilde yerleşilmesi bu gibi ilişki ve aktiviteleri gerekli kılmaktadır. ihracat piyasasında temsilcilik, acentalık tesisi, toptan veya perakende ticaret kanallarında doğrudan yeni firma veya ortaklık kurulması gibi yöntemler ancak büyük firmalar tarafından ele alınabilen, belirli bir işlem hacmi ve finansman gücü gerektiren faaliyetlerdir. Bilhassa Türkiye ekonomisinde büyük önem ve ağırlığa sahip küçük ve orta boy işletmeler için doğrudan yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bulunmak maddi imkansızlık ve yetersiz üretim hacmi nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu gibi firmalar için yabancı piyasaların izlenmesi, talep, tüketici tercihleri ve teknoloji değişikliklerinin takip edilmesi, hatta bazan lisan sorunlarının aşılması dahi önemli bir problem oluşturabilmektedir. Avrupa Tek Pazarı'nda mamulleri için etkili pazarlama imkanı arayan, fakat bu faaliyetleri bizzat yürütmeleri mümkün veya rantabl olmayan firmalarımız için genel arilarnda takip edilecek iki seçenek olduğu düşünülmektedir: a) Yurtiçinde firmalararası işbirliği veya işbölümü yapılarak yurtdışı pazarlamada etkili olabilecek ihracat birlikleri oluşturulması,

15 b) Avrupa Topluluğu piyasalarında kurulu Türk firmalarının mevcut imkan ve tecrübelerinin kullanılması. Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik Türk işadamlarının toplam olarak yaklaşık kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. Gerek tecrübe birikimi, gerekse işlem hacmi itibariyle önemli boyutlara sahip bu girişimci varlığının, AB'ne yönelik ihracatımızın geliştirilmesinde, Türkiye'ye teknoloji ve tecrübe transferinde bir köprübaşı olarak ayrıca dikkate alınmasında yarar görülmektedir. Avrupa'daki Türk işadamları Türkiye ekonomisinin dışa açılışında önemli bir fırsattır. Bu avantajın en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için yurtdışındaki Türk işadamları varlığının boyutları, özellikleri, imkanları ve sorunlarıyla ewela iyi tanınması, birbirleriyle ve Türkiye ile olan ilişkilerinin desteklanerek geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin iyi anlaşılması gerekir. Odamızca bir araştırma dizisi şeklinde tasarlanan bu konu çerçevesinde ilk olarak yaklaşık kırkbin Türk işadamının faaliyet gösterdiği, Türkiye'nin en önemli dışticaret ortağı olan Almanya ele alınmıştır. Türk işadamlarının kaydadeğer ölçüde yerleşik olduğu diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve isviçre'deki durum dizinin diğer yayınları olarak ayrıca incelenecektir. Sunulan çalışma ile Almanya'da kurulu Türk firmalarının konumlarının ve Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi için uygulanabilecek aktivitelere genel anlamda ışık tutmak ve güncellik kazandırarak teşvik etmek istenmiştir. Gereken bilgilerin temini için Almanya'da Büyükelçilik ve Konsolosluk yetkililerimiz, Alman Sanayi ve Ticaret Meclisi, muhtelif bölgesel sanayi ve ticaret odaları, merkezi Bonn'da bulunan Türkiye Araştırmalar Merkezi, Duisburg Bölgesel iletişim Merkezi, Almanya'da kurulu Türk firmaları ve işadamı birlikleri yetkilileri ile görüşülmüş, ayrıca 71 Türk firmasını kapsayan bir anket düzenlenmiştir. Veri temini Nisan 1996'da kapatılmıştır. Günümüz dünyasında büyük ölçüde artan dış ticaret ilişkileri piyasaları birbirlerine yaklaştırmıştır. Bu uluslararası rekabet ortamında başarı sağlanabilmesi için gereken organizasyonların kişisel ilişkilerle desteklenmesinin avantaj sağladığı görülmektedir. Bu nedenle Almanya'daki Türk işadamlarının ewela içinde yaşadıkları sosyal ve siyasi ortamda etkinlik kazanabilecekleri bir ilişki ortamı kurulmasına çalışı lmalıdır. Bu işadamlarının Türkiye ve Türk firmaları ile olan ilişkileri karşılıklı menfaatler açısından değerlendirilmali ve nihayet diğer dünya piyasalarını da kapsayabilecek bir perspektif içine oturtulmalıdır. 2

16 1. ALMANYA'DA TÜRK işadamlari 1.1. ALMANYA'DA TÜRK işadamlarlnln ÖNEM KAZANMASINI HAZlRLAYAN FAKTÖRLER Almanya'da yakın zamanlara kadar yalnız misafir işçi "Gastarbeit1er" genellemesiyle dikkate alınan Türklerin özellikle 1980'1i yılların ikinci yarısından itibaren hızla artan bir şekilde işadamı olarak etkinlik göstermeleri dikkat çekici bir gelişmedir. Osmanlı devletinin son dönemlerine istinat eden gözlemlerin etkisiyle uzun süre Türklerin ticarete yatkın olmadığının kabul edildiği batı dünyasınırı en gelişmiş piyasalarından biri olan Almanya'da bugün Türk firmaları bilhassa tekstil, turizm, gıda, taşımacılık ve inşaat sektörlerinde önemli boyutlara varan bir aktivite kazanmışlardır. Çoğu kez mütevazi başlangıç şartlarından yola çıkılarak elde edilen bu ekonomik performans sağladığı yatırım ve istihdam imkanlarıylaalman ekonomisi açısından da bugün artık ihmal edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Almanya'daki Türk firmalarının etkinliği ve bu piyasada tecrübe kazanmış Türk işadamı varlığı Türkiye ekonomisinin geliştirilmesi için önemli bir fırsattır. Bu faktörün iyi değerlendirilebilmesi için Almanya'daki Türk firmalarının genel anlamda ortak gelişme zeminini oluşturan * Almanya'da yerleşik Türk topluluğu ve * Türkiye-Almanya dışticaretinin öncelikle gözönünde tutulmasında yarar vardır. Almanya'da yerleşik Türklerin meydana getirdiği pazar ve Türkiye ile ticaret ilişkisi Almanya'daki Türk firmaları için tek olmasa da avantajlı oldukları bir gelişme sahası oluşturduğu gibi, Almanya'daki Türk firmaları da ekonomik başarılarıyla Almanya'daki Türk topluluğunun sosyal konumunun ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır Almanya'da Bir Türk Topluluğu'nun Oluşması Alman Ekonomisinin işgücü Talebi: Başlangıcından 1973 Yılına Kadar Türklerin Almanya'ya Gelişi ikinci Dünya Savaşı sırasında önemli ölçüde genç ve orta yaş nüfus kaybı- 3

17 na uğrayan Almanya 1950'1i yıllarda savaşın yarattığı ekonomik tahribatın giderilmesi ve ülkenin yeniden imarı için ihtiyaç duyduğu işgücünü kendi kaynağından temin ederneme sorunuyla karşılaşmıştır. Nihayet Federal Ordu'nun kurulmasıyla çok sayıda gencin silah altına alınarak işgücü piyasasından çekilmesi ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için ülke dışından işçi teminini kaçınılmaz kılmıştır. ilk olarak 1955 yılında italya, daha sonra 1960 yılında Yunanistan ve ispanya ile "işçi Mübadele Anlaşmaları" yapılarak işçi getirildiği halde 1961 yılında işgücü açığı 'e ulaşmıştır.(1) Türkiye ile Almanya arasında "Alman iş Piyasası için Türkiye'den işçi Alınması Anlaşması"nın 30 Kasım 1961 yılında imzalanmasıyla beraber Türk işçilerinin Almanya'ya girişi artmaya başlamış, ancak bu akımın büyük boyutlara ulaşması bahiskonusu anlaşmanın 1964 yılında yeniden düzenlenmesinden sonra gerçekleşmiştir yıllarında kişiye ulaşan Almanya'daki Türk nüfusu 1965 yılında , 1971 yılında kişi sınırını aşmıştır. Kasım 1973'de Almanya'nın Avrupa Topluluğu ülkeleri dışında yabancı işçi alımını durdurmasına kadar devam eden bu süreç içinde Almanya'ya Türkiye'den ikili anlaşma çerçevesinde 648~029 kişi gitmiş ve Almanya'daki toplam Türk nüfusu 1973 itibariyle 'e ulaşmıştır Yılında işçi Girişinin Durdurulmasından Sonraki Dönem 1960'1ı yılların Almanya'sında ekonomide ortaya çıkabilecek konjonktürel dalgalanmaların uygun politikalarla giderilebileceği yaygın olarak kabul edilmekte ve ekonomik istikrar içinde tam istihdam hedefi esas alınmaktaydı yılında başlayan ekonomik durgunluk milli gelir artışı bakımından daha sonra giderilebildiği halde, durgunluk sonrasında ortaya çıkan istihdam gerilemesinin tekrar (1) iş arayan Alman işgücüne karşın açık işçi talebi bulunmaktaydı. 4

18 eski seviyesine çıkarılmasında zorlukla karşılaşılmıştır. Sanayide işgücü ikame edici teknolojilere geçilmesi, tekstil ve madencilik gibi bazı emek yoğun sektörlerde ucuz dış rekabet baskısı nedeniyle işgücü talebinde kalıcı yapısal değişiklikler ortaya çıkmıştır.(1) Nihayet giderek büyüyen yabancı nüfusun Alman toplumu içinde yol açtığı sosyal sorunları ve tepkileri de dikkate alan Alman hükümeti Kasım 1973'de Avrupa Topluluğu ülkeleri dışından anlaşmalı olarak yabancı işçi alımını durdurmuştur. Bu tarihten sonra anlaşmalı olarak Almanya'ya gelen Türk işçileri sayısı döneminde toplam 9.412, döneminde toplam 674 kişide kalmıştır. Almanya'ya anlaşmalı olarak Türk işçisi girişi bu şekilde istisnalar dışında fiilen durdurulduğu halde 1973 yılında kişi olan Almanya'daki Türk nüfusunun 1974, 1983, 1984 ve 1985 yılları dışında sürekli olarak artmaya devam ederek 1975 yılında 1 milyon, 1981 yılında 1.5 milyon seviyelerini aştığı ve 1995 sonu itibariyle(2) kişiye ulaştığı görülmektedir yılında Türkiye'den işçi alımı durdurulurkan Almanya'da bulunan Türk işçilerinin tabii geri dönüş eğilimleri içinde giderek azalacakları, en azından artık artmayacakları beklentisinden hareket edilmişti. Bu şekilde Almanya'daki Türk nüfusun döneminde %28 olan ortalama yıllık artış hızı yeni işçi alımlarının durdurulmasından sonra, döneminde %6.5'e gerilemiştir. Ancak bu kafi görülmeyerak Aralık 1981 'de "Aile Birleştirme Kanunu" çerçevesinde Almanya'ya getirtilebilecek çocuk yaşı 16'ya indirilmiş, 'in ilk yarısında Türkiye'ye geri dönmeyi kabul edecek Türk işçilerine DM. "Geri dönüş Teşvik Primi verilmiştir (Rückkehrförderungsgesetz). Bilhassa DM teşvik priminin etkisiyle Almanya'daki Türk nüfus döneminde kişi veya% 11.4 oranında gerilayerek 1.4 milyon kişiye inmiştir. Bu tarihten sonra ise dönemi itibariyle %3.9 seviyesinde bir ortalama yıllık artış görülmektedir. (1) Almanya'da Ruhr bölgesinde önemli istihdam sağlayan kömür madenleri, enerji sektöründe doğalgaza ve atom enerjisine geçilmesi, ithal kömürün çok daha ucuz temin edilebilmesi nedeniyle kademeli olarak kapatılmaya başlanmıştır. Demir-çelik sanayii de işgücü kullanımını önemli ölçüde azaltmıştır. (2) Başka tahminlerde bu rakam 2,5 milyar seviyesinde gösterilmektedir. 5

19 TABLO NO: 1 ALMANYA'DAKi TÜRK NÜFUSUNDA YlLLARA GÖRE KAYDEDiLEN GELiŞMELER Türk Nüfus Yıllık Artış Türk Nüfus Yıllık Artış Yıl (Kiş il ( 0 /ıı Olarak) Yıl (Kişi) (%Olarak) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) 4,5 (1) Tahmini olarak Almanya'daki Türk Topluluğunun Boyutlar itibariyle Konumu Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları kavramı kayda değer ölçüler içinde 1960'11 yıllarda Almanya'ya Türk işçilerinin gidişi ile başlamış ve gelişmiş bir olgudur sonu itibariyle dünya genelinde toplam kişiye ulaşan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının 'si veya %85.6'sı Avrupa Topluluğu ülkelerinde bulunmaktadır. Avrupa Topluluğu ülkelerindeki Türk vatandaşlarının 6

20 %68'i ve dünya genelinde yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının %58'i Almanya'da yaşamaktadır.(1) Bugün Almanya'da yerleşik toplam yabancı nüfus ülke nüfusunun yaklaşık %8.1 'ini oluşturmaktadır. Yabancılar arasında yaklaşık %30 oranında bir ağırlığa sahip olan Türklerin Almanya nüfusu içindeki payı ise 2,6 kadardır. Türk vatandaşlarının Türkiye dışındaki en önemli topluluğunu oluşturan Almanya'daki Türkler 1960'1ı yıllardan itibaren.geçen son 35 yıl içinde rakamsal büyümenin yanısıra nüfus yapısı ve özellikleri itibariyle de önemli değişiklikler göstermiştir. Almanya içindeki coğrafi dağılım ele alındığında, Türklerin yaklaşık üçte birinin Nordrhein-Westfalen ve yarıdan fazlasının Nordrhein-Westfalen ve Baden Württemberg eyaletlerinde yerleşik olduğu görülmektedir. Alman ağır sanayi, otomotiv sanayi ve madencilik bakımından önemli olan bu yöreler aynı zamanda Türk işçilerini başlangıçta anlaşmalı olarak büyük çapta talep etmiş olan kömür madenieri ve sanayi kuruluşlarının da merkezleridir. Bu şekilde Türklerin yerleşimi ile sanayi tesislerinin konumu arasında önem itibariyle bir paralellik görülse de bugün bütün eski Batı Almanya bölgesindeki eyaletlerde kayda değer bir Türk yerleşimi bulunduğu görülmektedir. Buna mukabil 1991 yılında Batı Almanya ile birleşen eski Doğu Almanya bölgelerinde Türk yerleşimi yok denecek kadar azdır. Türklerin en yoğun yerleştikleri şehir 135 bin kişiyle Berlin'dir. Berlin'i 75 bin kişiyle Köln, 60 bin kişiyle Hamburg, 52 bin kişiyle Duisburg ve 48 bin kişiyle Münih izlemektedir. Bugün Türk nüfusu 20 bin kişiyi aşan 15 yerleşim yeri bulunmaktadır. Türk nüfusunun şehir nüfusuna oranı itibariyle en yoğun Türk yerleşimine sahip Alman şehrinin Köln olduğu tahmin edilmektedir. (1) Talat Saral, Atilla Günay, Ali Alaybeyoğlu, Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, T.C. Başbakanlık, Batı Avrupa'daki Türklerle ilgili Ekonomik, Sosyal ve Kültürel işler Müşavirliği Yayını, Ankara, Aralık

21 TABLO NO: 2 ALMANYA'DAKi TÜRKLERiN FEDERE DEVLETLERE GÖRE DAGILIMI (1994 Sonu itibariyle) Almanya'daki Türk Federe Devlet Türk Nüfus Nüfus lginde % Pall 1. Nordrhein-Westfalen ,4 2. Baden Württemberg ,5 3. Bayern ,0 4. Hessen O, 1 5. Berlin ,9 6. Niedersachsen ,7 7. Rheinland Pfalz ,7 8. Hamburg ,1 9. Schleswig-Holstein ,1 1 O. Bremen ,6 11. Saarland ,7 12. Yeni Eyaletler (1) ,2 TOP LAM ,0 (1) 1991 yılından önce Doğu Almanya bölgesinde bulunan Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern Federe Devletlerini kapsamaktadır. TABLO NO: 3 ALMANYA'DA EN FAZLA TÜRK NÜFUSA SAHiP YERLEŞiM YERLERi (1992 Yılsonu Itibariyle) Yerle im Yeri Kişi Yerle im Yeri Kişi 1.Berlin (1) 11.Bremen Köln (1) 12.Nürnberg Hamburg (1) 13.Hannover Duisburg Esslingen München Ludwigsburg Frankfurt/M Mannheim Recklinghausen Bielefeld Dordmund Ausburg Stuttgart Essen O.Gelsenkirchen Düsseldorf (1) 1994 yılsonu itibariyle. 8

22 Türk Topluluğunun Almanya'da Kalıcı Bir Yerleşme Eğilimine Girmesinin Etkileri Nüfus Yapısında Gözlenen Gelişmeler Türkler Almanya'ya büyük ölçüde 1964 yılından sonra anlaşmalı işçi olarak gelmişlerdir. Burada yaygın olarak gözetilen amaç uzun süreli yerleşme olmayıp, sınırlı olacağı düşünülen bir süre içinde azami ölçüde tasarruf edilmesi ve gerekiyorsa çoğunlukla Türkiye'de bırakılan ya_kınların Almanya'dan gönderhecek parayla desteklenmesiydi. Bu nedenle 1970'1i yılların ortalarına kadar Türk topluluğu içinde çocuk ve yaşlı olarak çalışmayan nüfus oranının nispeten çok düşük kaldığı görülmektedir yılında Almanya'da bulunan Türklerin%83'ü sigortalı olarak çalışmaktaydı yılına kadarki dönemde anlaşmalı işçi olarak Almanya'ya gelen toplam Türk'ün 'si veya %82'si erkekti (kadınlar kişi). Kasım 1973'de Avrupa Topluluğu dışındaki ülkelerden Almanya'ya işçi alımının durdurulmasından sonra Almanya'da bulunan Türk işçilerinin geri dönüş kararlarını çok daha iyi düşünmeleri gerekmiştir. Türkiye'de başarısız olmaları halinde yeniden Almanya'ya dönme imkanının ortadan kalktığını ve ilerde belki de yakınlarını artık Almanya'ya getirtemeyeceklerini düşünen Türkler Mart 1974'de Aile Birleştirme Kanunu (Familienzusammenführungsgesetz) ile aile birleşiminin kolaylaştırılmasının da yardımıyla artan ölçüde ailelerini ve çocuklarını Almanya'ya getirmeye başlamışlardır. Bu gelişmeler ve Almanya'dat bulunan Türk gençlerinin veya büyüyen çocukların kendi aralarında evlenmeleri ya da Türkiye'de evlenerek eşierini Almanya'ya getirmeleri suretiyle Almanya'daki Türk topluluğu çok daha yaygın bir şekilde aile düzeni içinde yaşamaya başlamış, erkek-kadın ve yaş grupları itibariyle nüfus yapısı süratle daha dengeli bir şekle dönüşmüştür yılı itibariyle Almanya'da yerleşik Türk nüfus içinde sigortalı çalışanların payı %35'e düşmüş, kadınların payı %44,8'e ve (0-14) yaşlarında aileye bağımlı genç nüfusun toplam çalışabilir Türk nüfus içindeki payı %37.4'e yükselmiştir. Okul çağı kabul edilen (6-18) yaş grubundaki Türk çocuklarının sayısı 1993 itibariyle 450 bin olup 2000 yılına kadar bu rakamın 500 bini aşması beklenmektedir.1993 yılı itibariyle yaklaşık 15 bin Türk genci Üniversiteye ve 25 bin Türk genci liseye gitmektedirler. 9

23 TABLO NO: 4 ALMANYA'DAKI TÜRKLERIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAGILIMI. ( Itibariyle) Toplam Nüfus Va Gruby Nüfus CKi il l~inde% Pax 6 Yaşı na Kadar ,1 6-1 O Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları ,3 65 Yaşından Büyük ,2 TOPLAM ,0 TABLO NO: 5 ALMAN HALKININ NÜFUS YAPISI VE GELIŞME PERSPEKTiFLERi Bağımlı Genç Bağımlı Yaşlı Grubun Grubun Bağımlı Toplam Çalışabilir Çalışabilir Grubun Nüfusa Oranı Nüfusa Oranı Çalışabilir Nüfus Işgücü (0-14 Yaş Grubu (65 ve daha Nüfusa Oranı (Milxon Kiti) (Milxon Kiti) lll 0 /ıı Qlarak} fazla ~ Olarak} ~Olarak} ,1 38,2 37,1 35,6 72, ,4 38,5 37,8 37,6 75, ,8 37,9 38,9 43,9 82, ,4 37,3 36,9 46,8 83,7 Kaynak: Türkiye Araştırmaları Merkezi; 2000'1i Yıllarda Almanya'da Türkler, Nisan

24 Tablo No: yılında hazırlanan araştırma verilerine istinat etmektedir. Bu hesaplamada göçmenler de dikkate alınmışlardır. Prognose AG firması tarafından 1993 yılında hazırlanan ve göç unsurunun dikkate alınmadığı başka bir araştırmada 1991 yılında 79,6 milyon kişi tahmin edilen Alman nüfusunun 2005 yılında 77,6 milyon kişiye düşeceği, aynı dönem içinde çalışabilir nüfusun 40,5 milyon kişiden 38,1 kişiye ineceği hesaplanmıştır. TABLO NO: 6 ALMANYA'DAKI TÜRK NÜFUSUNUN ikamet SÜRESi itibariyle DAGILIMI (30 Eylül itibariyle) 1990 CKişil Yüzde Pay 1992 (Kişi) Yüzde Pay 4 Yıldan Az , ,9 4-6 Yıl , ,5 6-8 Yıl , ,0 8-1 O Yıl , ,4 1 O Yıl ve Fazlası , ,2 TOPLAM , ,0 Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi, ikibinli Yıllarda Almanya'da Türkler, 1995, Tüketim Eğiliminde Gözlenen Değişim Bugün Almanya'da bulunan Türklerin yaklaşık üçte ikisi 1 O yıldan uzun süredir bu ülkede yaşamaktadır ve yine yaklaşık aynı ağırlıktaki bir bölümü artık Türkiye'ye geri dönmeyi düşünmemektedir.(1) Bu değişim Türklerin yaşam şekillerini ve tüketim eğilimlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. (1) Mart 1991 'de Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada Türklerin %63.7'sinin sürekli olarak Almanya'da kalmak istediği tespit edilmiştir. 11

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELARUS ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BELARUS ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BELARUS ÜLKE RAPORU Pınar ÖKSÜZ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Ağustos 2010 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı: Belarus Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Cumhuriyet Başkent: Minsk İdari bölümler:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fob İhracat (milyar $) Fob İthalat (milyar $) 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 11,6 15,1 19,1 14,4 16,7 15,9 14,2 18,02 23,1 18,1

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Özbekçe Başkenti : Taşkent

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 80,5 Mio. (2013) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 3. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk dokuz ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu RAPOR 2010/06 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Şubat 2010 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET 2010 02 TİM, UİB ve OAİB verilerine göre Şubat 2010 otomotiv sanayi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 213 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %24,3

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

YILLAR

YILLAR İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LÜBNAN ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 29/04/2004 Ülke no : 604 / Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lübnan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %5,4 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ Pazara Giriş Fırsatları Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE & GAZİANTEP GAZİANTEP Dış Ticaret Verileri 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı