ALMANYA'DAKi TÜRK. GiRiŞiMCiLERi. Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Atilla imrahor ilyas. AVRUPA BiRLiGi'NDEKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi DiZiSi: 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA'DAKi TÜRK. GiRiŞiMCiLERi. Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Atilla imrahor ilyas. AVRUPA BiRLiGi'NDEKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi DiZiSi: 1"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO : AVRUPA BiRLiGi'NDEKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi DiZiSi: 1 ALMANYA'DAKi TÜRK GiRiŞiMCiLERi Hazırlayanlar: Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Atilla imrahor ilyas Eylül1996

3 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212)

4 IÇiNDEKiLER Sayfa TABLO VE ŞEKiLLER LiSTESi SUNUŞ GiRiŞ VE AMAÇ 1. ALMANYA'DA TÜRK işadamlari ALMANYA'DA TÜRK işadamlarlnln ÖNEM KAZANMASINI HAZlRLAYAN FAKTÖRLER Almanya'da Bir Türk Topluluğunun Oluşması Alman Ekonomisinin işgücü Talebi. Başlangıcından 1973 Yılına Kadar Türk'lerin Almanya'ya Gelişi Yılında işçi Girişinin Durdurulmasından Sonraki Dönem Almanya'daki Türk Topluluğunun Boyutları itibariyle Konumu Türk Topluluğunun Almanya'da Kalıcı Bir Yerleşme Eğilimine Girmesinin Etkileri Nüfus Yapısında Gözlenen Gelişmeler Tüketim Eğiliminde Gözlenen Değişim Çalışma imkan ve Tercihlerinde Gelişmeler Türkiye-Almanya Dış Ticaret ilişkileri Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı Türkiye'nin Almanya'dan ithalatı 1.2. ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln EKONOMiK KONUMU Almanya'daki Türklerin Kendi işyerierini Kurmaya Yönelmeleri Almanya'daki Türk işadamları Varlığının Boyutları ve Gösterdiği Gelişme

5 Sayfa Başlangıçta Ortaya Çıkan iş imkanları. Kısıtlamalardan Kaynaklanan Fırsatların Kullanılması Türk Firmalarının Piyasaya Yerleşmeleri ve Yakın Zamanlarda Kaydedilen Gelişmeler ALMANYA'DA FAALiYETIE BULUNAN TÜRK işadamlarlnln ÖRGÜTLENMESi VE TÜRK işadamlari ile ilgili ÇALIŞMA YAPAN VEYA HiZMET SUNAN ORGANiZASYONLAR ALMANYA'DA TÜRK işadamlari TARAFINDAN KURULAN DERNEKLER Türk-Alman işadamları Dernekleri Almanya Federasyonu-TiDAF Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Avrupa-Türk işadamları ve Sanayicileri Derneği-ATiAD Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği-MÜSiAD Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Avrupa-Türk Gıda Maddeleri ithalatçıları Birliği-TÜRKiMPORT Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Türk-Alman Tekstil ve Hazırgiyimciler Birliği-TÜDET Kuruluş ve Üye Yapısı Amacı ve Çalışma Şekli Türk International Transportçular Avrupa Birliği-TiTAB 40 ll

6 Sayfa 2.2. TÜRK DIŞ TiCARET VAKFI TÜRKiYE ARAŞTIRMALAR MERKEZi-ZENTRUM FÜR TÜRKEiSTUDiEN ~ 1. Kuruluş Şekli ve Amacı Türkiye Araştırmalar Merkezi'ni Taşıyıcı Derneğinin Üyeleri Sunulan Hizmetler BÖLGESEL iletişim MERKEZLERi Kuruluş Şekli ve Amacı Sunulan Hizmetler ALMANYA'DA BiR TÜRK SANAYi VE TiCARET ODASI'NlN KURULMASI Almanya'da Oda Sisteminin Yapısı Almanya'da Oda Sisteminin Dış Ülkelerdeki Organizasyonu. Dış Ülke Ticaret Odaları-AHK'Iar Almanya'da Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kurulmasına Zemin Hazırlayan Gelişmeler Almanya'da Bir Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kurulması için Yürütülen Çalışmalar ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlari ARASINDA KONUM VE EGiLiMLERiN TESPiTi AMACIYLA YAPILAN ANKETiN DEGERLENDiRiLMESi 3.1. ALMANYA'DA KURULU TÜRK FiRMALARININ YAPISAL ÖZELLiKLERi Kuruluş Yılları Tercih Edilen Firma Şekilleri Kayıtlı Sermaye Yapısı iş Hacmi Çalıştırılan işgücü lll

7 Sayfa 3.2. ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlarlnln ÇALIŞMA ŞEKiLLERi VE TiCARi EGiLiMLERi Faaliyet Şekilleri Faaliyet Konuları ve Sektörel Dağılım Dış Ticaret ilişkileri Temsilcilik, Bayilik, Acentalık ilişkileri ve Türkiye'de Kurulu Türk Firmalarıyla işbirliği Eğilimleri TÜRK FiRMALARININ AVRUPA PiYASASlNDA REKABET imkanlarinin ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlari TARAFINDAN DEGERLENDiRiLMESi SONUÇ VE ÖNERiLER HiZMET SUNUŞUYLA ilgili GÖRÜŞ VE ÖNERiLER Konsolosluk Hizmetleri Almanya'daki Türk işadamiarını Temsil Edecek Bir icaret ve Sanayi Odası Kurulması Türk Ticaret Merkezleri Kurulması Almanya'da Türk imajını Geliştirmeye Yönelik Aktiviteler Düzenlenmesi Bilgilendirmeye Önem Verilmesi SEKTÖR BAZINDA GÖRÜŞ VE ÖNERiLER Gıda inşaat Taşımacılık Bankacılık 80 ADRES LiSTELERi KAYNAKLAR IV

8 No'su TABLO VE ŞEKiLLER LiSTESi 1 ALMANYA'DAKi TÜRK NÜFUSUNDA YlLLARA GÖRE KAYDEDiLEN GELiŞMELER Sayfa 2 ALMANYA'DAKi TÜRKLERiN FEDERE DEVLETLERE GÖRE DAGILIMI 8 3 ALMANYA'DA EN FAZLA TÜRK NÜFUSA SAHiP YERLEŞiM YERLERi 8 4 ALMANYA'DAKi TÜRKLERiN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAGILIMI ALMAN HALKININ NÜFUS YAPISI VE GELiŞME PERSPEKTiFLERi 1 O 6 ALMANYA'DAKi TÜRK NÜFUSUNUN ikamet SÜRESi itibariyle DAGILIMI 11 7 ALMANYA'DA SiGORTALI OLARAK ÇALIŞAN TÜRKLERiN SEKTÖREL DAGILIMINDA GÖZLENEN GELiŞMELER 14 8 ÖNEM SIRASINA GÖRE DÜZENLENMiŞ MAL GRUPLARI itibariyle 1995 YlLlNDAALMANYA'YA YAPILAN ihracat 17 9 TÜRKiYE'NiN ALMANYA'YA ihracati 18 1 O TÜRKiYE'NiN ALMANYA'DAN ithalati ÖNEM SIRASINA GÖRE DÜZENLENMiŞ MAL GRUPLARI itibariyle 1995 YlLlNDAALMANYA'DAN YAPILAN ithalat YlLLARA GÖRE işçi DÖViZi GiRiŞLERi VE TÜRKiYE'NiN DÖViZ GELiRLERi içinde işçi DÖViZi GiRiŞLERiNiN ÖNEMi ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln EKONOMiK KONUMU ALMANYA'DA YABANCILAR TARAFINDAN KURULAN işletmelerin FAALiYET KOLLARINA GÖRE DAGILIMI FiRMA KURULUŞLARININ BEŞER YILLIK DÖNEMLER itibariyle DAGILIMI KAYlTLI SERMAYELERi KONUSUNDA BiLGi VEREN FiRMALARlN SERMAYE YAPILARI itibariyle DAGILIMI 57 V

9 No'su 17 FiRMALARlN YILLIK CiRO SEViYELERiNE GÖRE DAGILIMI FiRMALARlN ÇALlŞTlRDlKLARI işgücü SEViYELERiNE GÖRE DAGILIMI FiRMALARlN FAALiYET ŞEKiLLERiNE GÖRE DAGILIMLARI 62 Sayfa 20 ANKET GRUBUNA GiREN FiRMALARCA BiLDiRiLEN FAALiYET KONULARININ SEKTÖREL DAGILIMI ANKET GRUBUNA GiREN FiRMALARlN FAALiYET TÜRÜ itibariyle DAGILIMI ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln DIŞ TiCARET ilişkilerinin DAGILIMI ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln TÜRKiYE DIŞINDA EN YAYGIN TiCARET ilişkisi OLDUGU ÜLKELER ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlari ARASINDA BAŞKA BiR FiRMANIN TEMSiLCiLiK, BAYiLiK VEYA ACENTALIGINI YAPANLARlN DAGILIMI ALMANYA'DA FAALiYET GÖSTEREN TÜRK işadamlarlnln TÜRKiYE'DE KURULU BiR FiRMAYLA YAPMAK istedikleri işbirligi ŞEKiLLERi TÜRKiYE'DE KURULU TÜRK FiRMALARININ AVRUPA PiYASASlNDA REKABET EDEBiLiRLiGiNiN ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlari TARAFINDAN MUHTELiF KRiTERLERE GÖRE DEGERLENDiRiLMESi ALMANYA'DAKi TÜRK işadamlarlnln TÜRKiYE'NiN GÜMRÜK BiRLiGi'NE GiRiŞiNiN REKABET ŞARTLARI ÜZERiNDEKi ETKiSi KONUSUNDAKi BEKLENTiLERi 72 VI

10 Almanya ile İthalat - İhracat işlemlerinizde güvenilir adresiniz... I$BANK Almanya ile iş yapmak istiyorsunuz... Ülkeyi, oradaki çalışma Dahası da var... İşbank Türkiye İş Bankası A.Ş. 'nin 824 şubesiyle On Line bağlantılı. Hızı da tartışılmaz. Deneyimli ve uzman kadrosu, geniş muhabir ağı ile her türlü ortamını ve iş yaptığınız fırmaları tanıyan, güçlü ve deneyimli bir bankaya ihtiyacınız var... Öyleyse İşbank tam sorununuzda yardımcı aradığınız Banka..! Neden mi? Çünkü İş Bankası ilk kez 1932 yılında Almanya'da faaliyete başlamıştır... Bugün 12 şubesiyle Almanya'daki en geniş şube ağına sahip Türk Bankası olan İşbank' ın deneyimi tartışılmaz. Ödenmiş sermayesi 100 Milyon DM ve sermayesinin tamamı olmanın keyfini yaşayın. Türkiye İş Bankası A.Ş. 'ne ait. Gücü de tartışılmaz. IŞBANKambH Rossmarkt 9, 603 ı ı Frankfurt 1 M. Genel Müdürlük Tel.: ıo olmaya hazır. Almanya'da tam bir Alman Bankası gibi çalışıyor. Üstelik Türkçe de konuşuluyor. İster ihracat ister ithalat, Almanya ile bağlantılı her türlü ticari işleminizde, İşbank'ı tercih etmemeniz için bir neden var mı? Gelin İşbank'a Almanya'da evinizde Frankfurt 1 Main Frankfurt 1 Hbf Berlin Düsseldorf Hamburg Münih Tei: Tei: Tei: Tei: O Tei: Tel: Stuttgart Gelsenklrchen Berlin-Kreuzberg Karlsruhe Köln Nürnberg Tel: Tel: Tel: Tei: Tel: Tel:09ll

11 ~TAIIJCX -CLCCT/:20""/C~ l7~131i 1~, E~ & t;uı~~ CEP TELEFONU+ BİLGİSAYAR VE AKSESUARLARI AYRlCA ŞİRKETİMiZ ALMANYA 'DA iş KURMA, ŞUBE AÇMA, YENi PAZAR EDiNME TiCARi VE SlNAi işleri TAKiP VE NETiCELENDiRME ÖZEL VE TÜZEL MÜESSESELERDE MÜNASEBET TESiS ETME V. B. GİBİ GÖREVLERİ ÜSTLENMEKTEDİR! Longericher Hauptstr. 78 A Köln-Longerich Tel.: Fax: »MER-KEZ Türk G1da Maddeleri Toptanc1s1 Lebensmittei-Handel GmbH +KURU GIDA MADDELERi VE KONSERVELER + Lüneburger Str Berlin (Moabit) Tel.:. 030/ ' Fax: 030/

12 SUNU Ş Türkiye ekonomisini ilgilendiren veya önemli ölçüde etkileyen muhtelif konularda öteden beri araşttrmalar yaym/ayan Odam1zca ilk kez Türkiye d1şmda kurulu Türk firmalannm ele almdjğj bir araşt~rma haztr/anmasma gerek görülmüştür. Bunda Türkiye'nin d1ş ticaretinde kaydedilen hjz/1 gelişmenin yams1ra, yurtdişmda Türkiye ekonomisi aç1smdan art1k mutlaka dikkate a/mmas1 gereken bir Türk işadam/an var!jğmm ortaya ÇlkJşmm da pay1 büyüktür. Uzun süre sosyal ilişkileri itibariyle kendi içine kapa/1 bir toplum olan Türkiye, 1960'11 yillarda başlayan Avrupa ülkelerine Türk işçisi gidişleriyle ilk kez yaygm bir şekilde d1ş temas imkam bulmuştur. Bugün ise bu ilişkilerin art1k baz1 Avrupa ülkelerinde önemli boyutlara ulaşan yurtdişmda yerleşik Türk firma ve işadamlan düzeyinde geliştirilmesi sözkonusudur y1/mda Türkiye ile Avrupa Birliği arasmda başlatj/an gümrük birliği şartlannda başan kazanabilmek için üretim ve pazarlama ça!jşmalannm uluslararasi düzeyde, bilhassa Avrupa piyasa koşullan daha fazla dikkate almarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu yeni rekabet ortammda Avrupa piyasalannda yerleşik Türk işadamalannm imkan ve tecrübelerinin bütün taratlara yarar sağlayacak işbirliği köprüleri olarak değerlendirilmesi!az1mdtr. Sunulan araşttrmada en fazla Türk firmasmm kurulu olduğu Almanya öncelikle ele almm1ş ve burada bulunan Türk işadamlanmn ekonomik konum/an, ilişkileri, sorun ve imkanlan ile Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi perspektifleri üzerinde durulmuştur. Bu araştirmaya yard1mc1 olan Bonn Büyükelçiliğimiz Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri Yiğit Deriner'e, Frankfurt Başkonsolosluğumuz Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Saadet Deniz'e, Münih Başkonsolosluğumuz Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Muammer Oral ve Müşavir YardimCISI Kudret Ceran'a sağladiklan destek dolayisjyia; gerekli temas ve değerlendirmeleri yaparak çalişmay1 hazirlayan Odam1z Genel Sekreter YardimCISI Dr. Cengiz Ersun'a, Etüt ve Araştlfma Şubesi Müdürü Selçuk Tayfun Ok'a uzman Atilla imrahor ilyas'a teşekkür eder, sunulan ça!jşmanm ilgililere yarar/1 olmasm1 dilerim. Prof.Dr.ismail Özaslan Genel Sekreter

13

14 GiRIŞ VE AMAÇ Türkiye, Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birliği'ne girerek ekonomik gelişmesini ve sanayileşmesini Avrupa ülkelerinde uygulanan ticari kurallar çerçevesinde ve dış rekabete açık olarak yürütmeyi kabul etmiştir. Bu yeni ortam dahili piyasamızda dış rekabet baskısını rekabet şartlarında girme şansını getirmektedir. artırırken Türk firmalarına Avrupa Tek Pazarı'na eşit Başka bir ifadeyle Gümrük Birliği Türkiye için aynı zamanda risk ve fırsat içermektedir. Avrupa Birliği Fonlarından önemli ölçüde yardım almayacak olan Türkiye dahilde üstlendiği piyasa payı kaybetme riskini dış piyasalarda telafi etmek zorundadır. Bu nedenle Gümrük Birliği ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesinde ihracatın artırılması ön planda ele alınmalıdır. Türkiye için bahiskonusu fırsat budur. Türk firmalarının "Avrupa Tek Pazarı"nda başarı sağlamaları yalnız ilgili ülke ithalatçılarının istek ve çabalarına terkedilemez. Yabancı ithalatçıların muhtelif seçenekleri ve kendilerine göre farklı menfaatleri olabilir. ihracatımızın büyük ölçüde artırılması ve çeşitlendirilmesi Türk firmalarının AB piyasasında pazarlama aşamasında da yaygın ve etkili bir şekilde insiyatif kazanmaları ile desteklenmelidir. Piyasaya güvenli bir şekilde yerleşilmesi bu gibi ilişki ve aktiviteleri gerekli kılmaktadır. ihracat piyasasında temsilcilik, acentalık tesisi, toptan veya perakende ticaret kanallarında doğrudan yeni firma veya ortaklık kurulması gibi yöntemler ancak büyük firmalar tarafından ele alınabilen, belirli bir işlem hacmi ve finansman gücü gerektiren faaliyetlerdir. Bilhassa Türkiye ekonomisinde büyük önem ve ağırlığa sahip küçük ve orta boy işletmeler için doğrudan yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bulunmak maddi imkansızlık ve yetersiz üretim hacmi nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu gibi firmalar için yabancı piyasaların izlenmesi, talep, tüketici tercihleri ve teknoloji değişikliklerinin takip edilmesi, hatta bazan lisan sorunlarının aşılması dahi önemli bir problem oluşturabilmektedir. Avrupa Tek Pazarı'nda mamulleri için etkili pazarlama imkanı arayan, fakat bu faaliyetleri bizzat yürütmeleri mümkün veya rantabl olmayan firmalarımız için genel arilarnda takip edilecek iki seçenek olduğu düşünülmektedir: a) Yurtiçinde firmalararası işbirliği veya işbölümü yapılarak yurtdışı pazarlamada etkili olabilecek ihracat birlikleri oluşturulması,

15 b) Avrupa Topluluğu piyasalarında kurulu Türk firmalarının mevcut imkan ve tecrübelerinin kullanılması. Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik Türk işadamlarının toplam olarak yaklaşık kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. Gerek tecrübe birikimi, gerekse işlem hacmi itibariyle önemli boyutlara sahip bu girişimci varlığının, AB'ne yönelik ihracatımızın geliştirilmesinde, Türkiye'ye teknoloji ve tecrübe transferinde bir köprübaşı olarak ayrıca dikkate alınmasında yarar görülmektedir. Avrupa'daki Türk işadamları Türkiye ekonomisinin dışa açılışında önemli bir fırsattır. Bu avantajın en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için yurtdışındaki Türk işadamları varlığının boyutları, özellikleri, imkanları ve sorunlarıyla ewela iyi tanınması, birbirleriyle ve Türkiye ile olan ilişkilerinin desteklanerek geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin iyi anlaşılması gerekir. Odamızca bir araştırma dizisi şeklinde tasarlanan bu konu çerçevesinde ilk olarak yaklaşık kırkbin Türk işadamının faaliyet gösterdiği, Türkiye'nin en önemli dışticaret ortağı olan Almanya ele alınmıştır. Türk işadamlarının kaydadeğer ölçüde yerleşik olduğu diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve isviçre'deki durum dizinin diğer yayınları olarak ayrıca incelenecektir. Sunulan çalışma ile Almanya'da kurulu Türk firmalarının konumlarının ve Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi için uygulanabilecek aktivitelere genel anlamda ışık tutmak ve güncellik kazandırarak teşvik etmek istenmiştir. Gereken bilgilerin temini için Almanya'da Büyükelçilik ve Konsolosluk yetkililerimiz, Alman Sanayi ve Ticaret Meclisi, muhtelif bölgesel sanayi ve ticaret odaları, merkezi Bonn'da bulunan Türkiye Araştırmalar Merkezi, Duisburg Bölgesel iletişim Merkezi, Almanya'da kurulu Türk firmaları ve işadamı birlikleri yetkilileri ile görüşülmüş, ayrıca 71 Türk firmasını kapsayan bir anket düzenlenmiştir. Veri temini Nisan 1996'da kapatılmıştır. Günümüz dünyasında büyük ölçüde artan dış ticaret ilişkileri piyasaları birbirlerine yaklaştırmıştır. Bu uluslararası rekabet ortamında başarı sağlanabilmesi için gereken organizasyonların kişisel ilişkilerle desteklenmesinin avantaj sağladığı görülmektedir. Bu nedenle Almanya'daki Türk işadamlarının ewela içinde yaşadıkları sosyal ve siyasi ortamda etkinlik kazanabilecekleri bir ilişki ortamı kurulmasına çalışı lmalıdır. Bu işadamlarının Türkiye ve Türk firmaları ile olan ilişkileri karşılıklı menfaatler açısından değerlendirilmali ve nihayet diğer dünya piyasalarını da kapsayabilecek bir perspektif içine oturtulmalıdır. 2

16 1. ALMANYA'DA TÜRK işadamlari 1.1. ALMANYA'DA TÜRK işadamlarlnln ÖNEM KAZANMASINI HAZlRLAYAN FAKTÖRLER Almanya'da yakın zamanlara kadar yalnız misafir işçi "Gastarbeit1er" genellemesiyle dikkate alınan Türklerin özellikle 1980'1i yılların ikinci yarısından itibaren hızla artan bir şekilde işadamı olarak etkinlik göstermeleri dikkat çekici bir gelişmedir. Osmanlı devletinin son dönemlerine istinat eden gözlemlerin etkisiyle uzun süre Türklerin ticarete yatkın olmadığının kabul edildiği batı dünyasınırı en gelişmiş piyasalarından biri olan Almanya'da bugün Türk firmaları bilhassa tekstil, turizm, gıda, taşımacılık ve inşaat sektörlerinde önemli boyutlara varan bir aktivite kazanmışlardır. Çoğu kez mütevazi başlangıç şartlarından yola çıkılarak elde edilen bu ekonomik performans sağladığı yatırım ve istihdam imkanlarıylaalman ekonomisi açısından da bugün artık ihmal edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Almanya'daki Türk firmalarının etkinliği ve bu piyasada tecrübe kazanmış Türk işadamı varlığı Türkiye ekonomisinin geliştirilmesi için önemli bir fırsattır. Bu faktörün iyi değerlendirilebilmesi için Almanya'daki Türk firmalarının genel anlamda ortak gelişme zeminini oluşturan * Almanya'da yerleşik Türk topluluğu ve * Türkiye-Almanya dışticaretinin öncelikle gözönünde tutulmasında yarar vardır. Almanya'da yerleşik Türklerin meydana getirdiği pazar ve Türkiye ile ticaret ilişkisi Almanya'daki Türk firmaları için tek olmasa da avantajlı oldukları bir gelişme sahası oluşturduğu gibi, Almanya'daki Türk firmaları da ekonomik başarılarıyla Almanya'daki Türk topluluğunun sosyal konumunun ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır Almanya'da Bir Türk Topluluğu'nun Oluşması Alman Ekonomisinin işgücü Talebi: Başlangıcından 1973 Yılına Kadar Türklerin Almanya'ya Gelişi ikinci Dünya Savaşı sırasında önemli ölçüde genç ve orta yaş nüfus kaybı- 3

17 na uğrayan Almanya 1950'1i yıllarda savaşın yarattığı ekonomik tahribatın giderilmesi ve ülkenin yeniden imarı için ihtiyaç duyduğu işgücünü kendi kaynağından temin ederneme sorunuyla karşılaşmıştır. Nihayet Federal Ordu'nun kurulmasıyla çok sayıda gencin silah altına alınarak işgücü piyasasından çekilmesi ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için ülke dışından işçi teminini kaçınılmaz kılmıştır. ilk olarak 1955 yılında italya, daha sonra 1960 yılında Yunanistan ve ispanya ile "işçi Mübadele Anlaşmaları" yapılarak işçi getirildiği halde 1961 yılında işgücü açığı 'e ulaşmıştır.(1) Türkiye ile Almanya arasında "Alman iş Piyasası için Türkiye'den işçi Alınması Anlaşması"nın 30 Kasım 1961 yılında imzalanmasıyla beraber Türk işçilerinin Almanya'ya girişi artmaya başlamış, ancak bu akımın büyük boyutlara ulaşması bahiskonusu anlaşmanın 1964 yılında yeniden düzenlenmesinden sonra gerçekleşmiştir yıllarında kişiye ulaşan Almanya'daki Türk nüfusu 1965 yılında , 1971 yılında kişi sınırını aşmıştır. Kasım 1973'de Almanya'nın Avrupa Topluluğu ülkeleri dışında yabancı işçi alımını durdurmasına kadar devam eden bu süreç içinde Almanya'ya Türkiye'den ikili anlaşma çerçevesinde 648~029 kişi gitmiş ve Almanya'daki toplam Türk nüfusu 1973 itibariyle 'e ulaşmıştır Yılında işçi Girişinin Durdurulmasından Sonraki Dönem 1960'1ı yılların Almanya'sında ekonomide ortaya çıkabilecek konjonktürel dalgalanmaların uygun politikalarla giderilebileceği yaygın olarak kabul edilmekte ve ekonomik istikrar içinde tam istihdam hedefi esas alınmaktaydı yılında başlayan ekonomik durgunluk milli gelir artışı bakımından daha sonra giderilebildiği halde, durgunluk sonrasında ortaya çıkan istihdam gerilemesinin tekrar (1) iş arayan Alman işgücüne karşın açık işçi talebi bulunmaktaydı. 4

18 eski seviyesine çıkarılmasında zorlukla karşılaşılmıştır. Sanayide işgücü ikame edici teknolojilere geçilmesi, tekstil ve madencilik gibi bazı emek yoğun sektörlerde ucuz dış rekabet baskısı nedeniyle işgücü talebinde kalıcı yapısal değişiklikler ortaya çıkmıştır.(1) Nihayet giderek büyüyen yabancı nüfusun Alman toplumu içinde yol açtığı sosyal sorunları ve tepkileri de dikkate alan Alman hükümeti Kasım 1973'de Avrupa Topluluğu ülkeleri dışından anlaşmalı olarak yabancı işçi alımını durdurmuştur. Bu tarihten sonra anlaşmalı olarak Almanya'ya gelen Türk işçileri sayısı döneminde toplam 9.412, döneminde toplam 674 kişide kalmıştır. Almanya'ya anlaşmalı olarak Türk işçisi girişi bu şekilde istisnalar dışında fiilen durdurulduğu halde 1973 yılında kişi olan Almanya'daki Türk nüfusunun 1974, 1983, 1984 ve 1985 yılları dışında sürekli olarak artmaya devam ederek 1975 yılında 1 milyon, 1981 yılında 1.5 milyon seviyelerini aştığı ve 1995 sonu itibariyle(2) kişiye ulaştığı görülmektedir yılında Türkiye'den işçi alımı durdurulurkan Almanya'da bulunan Türk işçilerinin tabii geri dönüş eğilimleri içinde giderek azalacakları, en azından artık artmayacakları beklentisinden hareket edilmişti. Bu şekilde Almanya'daki Türk nüfusun döneminde %28 olan ortalama yıllık artış hızı yeni işçi alımlarının durdurulmasından sonra, döneminde %6.5'e gerilemiştir. Ancak bu kafi görülmeyerak Aralık 1981 'de "Aile Birleştirme Kanunu" çerçevesinde Almanya'ya getirtilebilecek çocuk yaşı 16'ya indirilmiş, 'in ilk yarısında Türkiye'ye geri dönmeyi kabul edecek Türk işçilerine DM. "Geri dönüş Teşvik Primi verilmiştir (Rückkehrförderungsgesetz). Bilhassa DM teşvik priminin etkisiyle Almanya'daki Türk nüfus döneminde kişi veya% 11.4 oranında gerilayerek 1.4 milyon kişiye inmiştir. Bu tarihten sonra ise dönemi itibariyle %3.9 seviyesinde bir ortalama yıllık artış görülmektedir. (1) Almanya'da Ruhr bölgesinde önemli istihdam sağlayan kömür madenleri, enerji sektöründe doğalgaza ve atom enerjisine geçilmesi, ithal kömürün çok daha ucuz temin edilebilmesi nedeniyle kademeli olarak kapatılmaya başlanmıştır. Demir-çelik sanayii de işgücü kullanımını önemli ölçüde azaltmıştır. (2) Başka tahminlerde bu rakam 2,5 milyar seviyesinde gösterilmektedir. 5

19 TABLO NO: 1 ALMANYA'DAKi TÜRK NÜFUSUNDA YlLLARA GÖRE KAYDEDiLEN GELiŞMELER Türk Nüfus Yıllık Artış Türk Nüfus Yıllık Artış Yıl (Kiş il ( 0 /ıı Olarak) Yıl (Kişi) (%Olarak) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) 4,5 (1) Tahmini olarak Almanya'daki Türk Topluluğunun Boyutlar itibariyle Konumu Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları kavramı kayda değer ölçüler içinde 1960'11 yıllarda Almanya'ya Türk işçilerinin gidişi ile başlamış ve gelişmiş bir olgudur sonu itibariyle dünya genelinde toplam kişiye ulaşan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının 'si veya %85.6'sı Avrupa Topluluğu ülkelerinde bulunmaktadır. Avrupa Topluluğu ülkelerindeki Türk vatandaşlarının 6

20 %68'i ve dünya genelinde yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının %58'i Almanya'da yaşamaktadır.(1) Bugün Almanya'da yerleşik toplam yabancı nüfus ülke nüfusunun yaklaşık %8.1 'ini oluşturmaktadır. Yabancılar arasında yaklaşık %30 oranında bir ağırlığa sahip olan Türklerin Almanya nüfusu içindeki payı ise 2,6 kadardır. Türk vatandaşlarının Türkiye dışındaki en önemli topluluğunu oluşturan Almanya'daki Türkler 1960'1ı yıllardan itibaren.geçen son 35 yıl içinde rakamsal büyümenin yanısıra nüfus yapısı ve özellikleri itibariyle de önemli değişiklikler göstermiştir. Almanya içindeki coğrafi dağılım ele alındığında, Türklerin yaklaşık üçte birinin Nordrhein-Westfalen ve yarıdan fazlasının Nordrhein-Westfalen ve Baden Württemberg eyaletlerinde yerleşik olduğu görülmektedir. Alman ağır sanayi, otomotiv sanayi ve madencilik bakımından önemli olan bu yöreler aynı zamanda Türk işçilerini başlangıçta anlaşmalı olarak büyük çapta talep etmiş olan kömür madenieri ve sanayi kuruluşlarının da merkezleridir. Bu şekilde Türklerin yerleşimi ile sanayi tesislerinin konumu arasında önem itibariyle bir paralellik görülse de bugün bütün eski Batı Almanya bölgesindeki eyaletlerde kayda değer bir Türk yerleşimi bulunduğu görülmektedir. Buna mukabil 1991 yılında Batı Almanya ile birleşen eski Doğu Almanya bölgelerinde Türk yerleşimi yok denecek kadar azdır. Türklerin en yoğun yerleştikleri şehir 135 bin kişiyle Berlin'dir. Berlin'i 75 bin kişiyle Köln, 60 bin kişiyle Hamburg, 52 bin kişiyle Duisburg ve 48 bin kişiyle Münih izlemektedir. Bugün Türk nüfusu 20 bin kişiyi aşan 15 yerleşim yeri bulunmaktadır. Türk nüfusunun şehir nüfusuna oranı itibariyle en yoğun Türk yerleşimine sahip Alman şehrinin Köln olduğu tahmin edilmektedir. (1) Talat Saral, Atilla Günay, Ali Alaybeyoğlu, Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, T.C. Başbakanlık, Batı Avrupa'daki Türklerle ilgili Ekonomik, Sosyal ve Kültürel işler Müşavirliği Yayını, Ankara, Aralık

21 TABLO NO: 2 ALMANYA'DAKi TÜRKLERiN FEDERE DEVLETLERE GÖRE DAGILIMI (1994 Sonu itibariyle) Almanya'daki Türk Federe Devlet Türk Nüfus Nüfus lginde % Pall 1. Nordrhein-Westfalen ,4 2. Baden Württemberg ,5 3. Bayern ,0 4. Hessen O, 1 5. Berlin ,9 6. Niedersachsen ,7 7. Rheinland Pfalz ,7 8. Hamburg ,1 9. Schleswig-Holstein ,1 1 O. Bremen ,6 11. Saarland ,7 12. Yeni Eyaletler (1) ,2 TOP LAM ,0 (1) 1991 yılından önce Doğu Almanya bölgesinde bulunan Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern Federe Devletlerini kapsamaktadır. TABLO NO: 3 ALMANYA'DA EN FAZLA TÜRK NÜFUSA SAHiP YERLEŞiM YERLERi (1992 Yılsonu Itibariyle) Yerle im Yeri Kişi Yerle im Yeri Kişi 1.Berlin (1) 11.Bremen Köln (1) 12.Nürnberg Hamburg (1) 13.Hannover Duisburg Esslingen München Ludwigsburg Frankfurt/M Mannheim Recklinghausen Bielefeld Dordmund Ausburg Stuttgart Essen O.Gelsenkirchen Düsseldorf (1) 1994 yılsonu itibariyle. 8

22 Türk Topluluğunun Almanya'da Kalıcı Bir Yerleşme Eğilimine Girmesinin Etkileri Nüfus Yapısında Gözlenen Gelişmeler Türkler Almanya'ya büyük ölçüde 1964 yılından sonra anlaşmalı işçi olarak gelmişlerdir. Burada yaygın olarak gözetilen amaç uzun süreli yerleşme olmayıp, sınırlı olacağı düşünülen bir süre içinde azami ölçüde tasarruf edilmesi ve gerekiyorsa çoğunlukla Türkiye'de bırakılan ya_kınların Almanya'dan gönderhecek parayla desteklenmesiydi. Bu nedenle 1970'1i yılların ortalarına kadar Türk topluluğu içinde çocuk ve yaşlı olarak çalışmayan nüfus oranının nispeten çok düşük kaldığı görülmektedir yılında Almanya'da bulunan Türklerin%83'ü sigortalı olarak çalışmaktaydı yılına kadarki dönemde anlaşmalı işçi olarak Almanya'ya gelen toplam Türk'ün 'si veya %82'si erkekti (kadınlar kişi). Kasım 1973'de Avrupa Topluluğu dışındaki ülkelerden Almanya'ya işçi alımının durdurulmasından sonra Almanya'da bulunan Türk işçilerinin geri dönüş kararlarını çok daha iyi düşünmeleri gerekmiştir. Türkiye'de başarısız olmaları halinde yeniden Almanya'ya dönme imkanının ortadan kalktığını ve ilerde belki de yakınlarını artık Almanya'ya getirtemeyeceklerini düşünen Türkler Mart 1974'de Aile Birleştirme Kanunu (Familienzusammenführungsgesetz) ile aile birleşiminin kolaylaştırılmasının da yardımıyla artan ölçüde ailelerini ve çocuklarını Almanya'ya getirmeye başlamışlardır. Bu gelişmeler ve Almanya'dat bulunan Türk gençlerinin veya büyüyen çocukların kendi aralarında evlenmeleri ya da Türkiye'de evlenerek eşierini Almanya'ya getirmeleri suretiyle Almanya'daki Türk topluluğu çok daha yaygın bir şekilde aile düzeni içinde yaşamaya başlamış, erkek-kadın ve yaş grupları itibariyle nüfus yapısı süratle daha dengeli bir şekle dönüşmüştür yılı itibariyle Almanya'da yerleşik Türk nüfus içinde sigortalı çalışanların payı %35'e düşmüş, kadınların payı %44,8'e ve (0-14) yaşlarında aileye bağımlı genç nüfusun toplam çalışabilir Türk nüfus içindeki payı %37.4'e yükselmiştir. Okul çağı kabul edilen (6-18) yaş grubundaki Türk çocuklarının sayısı 1993 itibariyle 450 bin olup 2000 yılına kadar bu rakamın 500 bini aşması beklenmektedir.1993 yılı itibariyle yaklaşık 15 bin Türk genci Üniversiteye ve 25 bin Türk genci liseye gitmektedirler. 9

23 TABLO NO: 4 ALMANYA'DAKI TÜRKLERIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAGILIMI. ( Itibariyle) Toplam Nüfus Va Gruby Nüfus CKi il l~inde% Pax 6 Yaşı na Kadar ,1 6-1 O Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları , Yaşları ,3 65 Yaşından Büyük ,2 TOPLAM ,0 TABLO NO: 5 ALMAN HALKININ NÜFUS YAPISI VE GELIŞME PERSPEKTiFLERi Bağımlı Genç Bağımlı Yaşlı Grubun Grubun Bağımlı Toplam Çalışabilir Çalışabilir Grubun Nüfusa Oranı Nüfusa Oranı Çalışabilir Nüfus Işgücü (0-14 Yaş Grubu (65 ve daha Nüfusa Oranı (Milxon Kiti) (Milxon Kiti) lll 0 /ıı Qlarak} fazla ~ Olarak} ~Olarak} ,1 38,2 37,1 35,6 72, ,4 38,5 37,8 37,6 75, ,8 37,9 38,9 43,9 82, ,4 37,3 36,9 46,8 83,7 Kaynak: Türkiye Araştırmaları Merkezi; 2000'1i Yıllarda Almanya'da Türkler, Nisan

24 Tablo No: yılında hazırlanan araştırma verilerine istinat etmektedir. Bu hesaplamada göçmenler de dikkate alınmışlardır. Prognose AG firması tarafından 1993 yılında hazırlanan ve göç unsurunun dikkate alınmadığı başka bir araştırmada 1991 yılında 79,6 milyon kişi tahmin edilen Alman nüfusunun 2005 yılında 77,6 milyon kişiye düşeceği, aynı dönem içinde çalışabilir nüfusun 40,5 milyon kişiden 38,1 kişiye ineceği hesaplanmıştır. TABLO NO: 6 ALMANYA'DAKI TÜRK NÜFUSUNUN ikamet SÜRESi itibariyle DAGILIMI (30 Eylül itibariyle) 1990 CKişil Yüzde Pay 1992 (Kişi) Yüzde Pay 4 Yıldan Az , ,9 4-6 Yıl , ,5 6-8 Yıl , ,0 8-1 O Yıl , ,4 1 O Yıl ve Fazlası , ,2 TOPLAM , ,0 Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi, ikibinli Yıllarda Almanya'da Türkler, 1995, Tüketim Eğiliminde Gözlenen Değişim Bugün Almanya'da bulunan Türklerin yaklaşık üçte ikisi 1 O yıldan uzun süredir bu ülkede yaşamaktadır ve yine yaklaşık aynı ağırlıktaki bir bölümü artık Türkiye'ye geri dönmeyi düşünmemektedir.(1) Bu değişim Türklerin yaşam şekillerini ve tüketim eğilimlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. (1) Mart 1991 'de Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada Türklerin %63.7'sinin sürekli olarak Almanya'da kalmak istediği tespit edilmiştir. 11

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır.

Detaylı

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı