Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi"

Transkript

1 Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi Jülide Oğuz Kıdemli Proje Koordinatörü KfW Ankara Ofisi Bank aus Verantwortung

2 Sunuşun Yapısı 1 KfW 2 Almanya da Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi 3 KfW nin Diğer Ülkelerdeki Bazı Projeleri 4 KfW nin Türkiye deki Enerji Verimliliği İmkanları 5 Sonuç 2

3 KfW Kamu misyonuyla finansman sağlama Almanya Federal Cumhuriyetinin kalkınma bankası 1948 yılında kuruldu Hissedarları: %80 Federal Cumhuriyet, % 20 federal devletler Ana Merkez: Frankfurt Şubeler: Berlin, Bon and Köln Temsilcilik ofisleri: dünya çapında 70 ofis 2012 Eylül itibariyle bilanço toplamı: billion Avro 2012 Finansman Tutarı: 73.4 billion Avro 5,440 çalışan sayısı (2012) En yüksek kredi derecesi: AAA/Aaa/AAA

4 KfW KfW, Almanya nın 1 no.lu çevre bankasıdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde dünyanın önde gelen kurumlarındandır EnVer/YenEn taahhütleri: 23 milyar Avro (1/3 of total committments).

5 Sunuşun Yapısı 1 KfW 2 Almanya da Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi 3 KfW nin Diğer Ülkelerdeki Bazı Projeleri 4 KfW nin Türkiye deki Enerji Verimliliği İmkanları 5 Sonuç 5

6 Almanya da Enerji Dönüşümü Hedefler ve Yaklaşımlar %40 SGS 1990 a göre %20 BET 2008 e göre %50 Enerji Verimliliği Bina ısı ihtiyacı: 2020 ye kadar (-) %20% ye kadar (-) %80 Bina Enerji Performans Direktifi 2019/2021 e kadar yeni binalar için sıfıra yakın emisyon standardı, kalan enerji ihtiyacının binalardan karşılanması Yenilenebilir Enerji % ye kadar yenilenebilir enerji payının toplam enerji içinde %60 a ve elektrik gücü içinde %80 e çıkarılması 6

7 Enerji Verimliliğine Almanya nın Yaklaşımı Enformasyon ve Danışmanlık E N S T R Ü M A N En TeşvikProgramları E N S T R Ü M A N Mevzuat, Kurallar ve Düzenlemeler, Teknik Standartlar Enerji verimliliği gereklilikleri Üretim, hizmetler, yeni ve mevcut binalar için 7

8 Almanya da Binalarda Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi İş Modeli KfW tarafından fonlama ve özel bankalara ikraz verme Sermaye Piyasası Kredi Kredi AAA kredi notuyla fonlama Faiz Sübvansiyonu Teşvik yetkisi - Kuruluş Kanunu Alman Hükümeti Re-finansman Faiz Banka Kredi riski ve kredinin yönetimi için borçlanma maliyeti üzerine Marj İkraz Faiz Bireysel Ev Sahibi Mimar Enerji Danışmanı Yüklenici Tedarikçi

9 Almanya da Binalarda Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi Bina Teşvik Kredileri Yeni bina Bina Stoğu Enerji Verimli Bina İnşası Enerji Verimli Rehabilitasyon Teşvik kredileri azami 50,000 Avro bina birimi başına KfW-Verimli Ev standardı Teşvik kredileri Azami 75,000 Avro bina birimi başına KfW-Verimli Ev standardı veya münferit tedbirler Enerji verimliliği ne kadar yüksekse teşvik miktarı da o kadar yüksek

10 KfW Verimli Ev Standardı KfW-Verimli Ev Standardı Tanım Enerji verimliliğine ilişkin karmaşık yasal gerekliliklerin basit 2 temele indirilmesi: Birincil Şart: yıllık birincil enerji talebinin yeni bina (referans bina) değerleriyle karşılaştırılması İkincil Şart: spesifik iletim ısı kaybının benzer şekilde referans binayla karşılaştırılması

11 KfW nin konutlar için teşvik programı: Enerji Verimli İyileştirme Mevcut binalar için teşvik seviyeleri ve geri-ödeme ikramiyesi Verimlilik seviyesi KfW-Effizienzhaus 55 Faiz Sübvansiyonlu Kredi Eğer hedefe ulaşıldıysa Geri ödeme İkramiyesi 12,5 % Alternatifi: Grant for Investment 20,0 % KfW-Effizienzhaus Avro / m² 10,0 % 17,5 % KfW-Effizienzhaus 85 KfW-Effizienzhaus 100 KfW-Effizienzhaus 115 Yıllık effektif 1,00 % Net m2 zemin alan başına kredi miktarı + 7,5 % 5,0 % 2,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 % KfW-Efficiency House Monument 300 Avro/ m² 2,5 % 10,0 % Mevcut Bina Yönetmeliğine göre yeni binalar için öngörülen seviye KfW-Effizienzhaus 100 tekabül etmektedir

12 Enerji verimli iyileştirmeye yönelik teşvik programının nasıl işliyor? Bina Sahibi 1 Bilgi alınması 5 - İyileştirme projesinin yürütülmesi Enerji Danışmanı Bina Sahibinin Bankası 2 - İyileştirme çalışmalarına ilişkin konsept/plan - Teşvik için uygunluğun kontrol edilmesi 3 - Kredi değerlendirmesi ve karar - Teşvik kredisi için kredi başvurusunun alınması 6 - Halihazırda devam eden danışmanlık/ denetim - Erişilen enerji verimlilik seviyesinin konfirme edilmesi 7 - Teşvik kredilerinin teşvik şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi 4 - Kredi taahhütü ve kullanımı 8 - Erişilen enerji verimliliği seviyesine göre kısmi borç silinmesinin muhasebeleştirilmesi

13 Emlakta Bir Reklam KfW Verimlilik Evi herkes tarafından iyi bilinen bir marka haline gelmiştir. 13

14 Konutlarda Enerji Verimli Bina İnşası ve İyileştirmesine yönelik Teşvik Programlarında Temel Prensipler Almanya Enerji Tasarrufu Yasası (EnEV) temel dayanak Yasal çerçeve ile teşvik programı tam bir uyum içinde Destekleyici teşvikler yasal çerçeveden daha fazla verimlilik standartları gerektiriyor Ancak gerekli olan standarda ulaşılırsa destekleyici teşvik veriliyor KfW Teşvik Programları bütüncül bir yaklaşım üzerine kurulu Enerji verimliliği tedbirlerine yenilenebilir enerji tedbirlerini entegre etmek Teşviğin teknoloji-nötr olması (ısınma sistemlerinde veya bina mantonlamasında) Masraflarda verimlilik ve enerji tüketiminde azalma temel hedef Kaliteli mühendislik ve mimarlık hizmet alımının zorunlu olması KfW Enerji Evinin enerji verimliliği için bir standard ve marka olması Hem inşa hem de yenileme için enerji denetçileri tarafından onaylanan tutarlı standartlar Enerji denetçilerinin ve hesaplama yöntemlerinin enerji sertifikaları için kullanılması KfW nin zor bir mevzuatı kolay anlaşılır hale getirmesi Yüksek görünürlük ve şeffaflık yaratılması Her yatırımcının başvurabilmesi Ne kadar yüksek enerji verimliliği o kadar fazla teşvik

15 Çalışma: Teşvik Programları ne sağladı? SGE azaltılmasına yardımcı oldu. Enerji faturalarında ciddi azalma sağladı. Kaldıraç etkisi (1,4 milyar devlet fonu yıllık toplam 27 milyar Avroluk yatırıma dönüştü) Program yeni iş (özellikle. KOBİ) yaratarak EV-sanayisini yaratmaya yardımcı olmuştur. Alınan vergi gelirleri verilen teşvik desteklerini geçmiştir 2013 de yürütülen çalışmanın sonuçları: Program 2050 ye kadar uzatılmalıdır. Program iş bulmaya ve yeni iş yaratmaya yardımcı oldu

16 KfW Kentsel Enerji Verimliliğini Teşvik Programı KfW Kentsel Enerji Verimliliği İyileştirme Programı Düşük faizli kredi sağlanması Faydalanıcıları: Doğrudan: Belediyeler Belediyeler aracılığıyla: belediye teşekkülleri, birlikler, yerel teşekküller, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kiliseler Enerji Verimliliğine Kent Bazında Entegre Yaklaşım BİNALAR - KfW Verimli Ev 55, 70, 85, Münferit tedbirler + - Şebekeler - Kent aydınlatmaları - Trafik - Su Temini

17 Kentsel çevrenin enerji verimli iyileştirilmesi için Entegre Yaklaşım ın teşvik edilmesi Konsept geliştirme ve ilk uygulama aşamaları için teşvik hibeleri Kent düzeyinde enerji verimliliği iyileştirmeleri için entegre konsept geliştirilmesini teminen Hibe Kentsel çevreyi baştan başa kapsayan bir enerji verimliliği konseptini esas alan yatırımın planlaması Ödenebilir masrafların %65 i Rehabilitasyon Yöneticisi için Hibe Rehabilitasyon yöneticisinin görevi projenin uygulamasının başlatılması ve koordine edilmesi Rehabilitasyon yöneticisinin ödenebilir masraflarının %65 i oranında, en fazla Avro ya kadar hibe verilir

18 Almanya daki İşletmeler için KfW Enerji Verimliliği Programı KfW Enerji Verimliliği Programı KfW nin ikraz sistemi aracılığıyla Faiz Sübvansiyonlu Destek Kredileri Alman Hükümeti Sermaye Piyasası Faiz Sübvansiyonu Fonlama Refinansman Borç Faizi Ticari Banka Kredi Riski Marjini Kredi Borç Faizi İşletmeler, serbest meslek sahipleri, enerji sözleşmeleri altında çalışan işletmeler KfW Enerji Dönüşüm Finansman Girişimi Bankacılık konsorsiyumu Large commercial enterprises Large scale projects

19 KOBİ Enerji Verimliliği Tavsiye Programı KOBİ Enerji Verimliliği Danışmanlığı Bağımsız Enerji Uzmanı tarafından Ön Danışmanlık: Enerjetik açık noktaların bulunması suretiyle ticari işletmelerde enerji tasarrufuna ilişkin bilgi açığının giderilmesi sağlanır. Detaylı Danışmanlık: Enerji tasarrufu tedbirlerine yönelik stratejinin hazırlanması için detaylı enerji analizi Enerji Danışmanlığı için Hibe Ön Danışmanlık: Finanse edilebilecek danışmanlık hizmetlerinin (net komisyon) %80 nin hibe ile finanse edilmesi (en fazla 1,280 Avro) Detaylı Danışmanlık : Finanse edilebilecek danışmanlık hizmetlerinin (net komisyon) %60 nin hibe ile finanse edilmesi (en fazla 4, 800 Avro)

20 Sunuşun Yapısı 1 KfW 2 Almanya da Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi 3 KfW nin Diğer Ülkelerdeki Bazı Projeleri 4 KfW nin Türkiye deki Enerji Verimliliği İmkanları 5 Sonuç 20

21 Güney Doğu Avrupa: KOBİ lerde ve Binalarda Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Teşviki Zorluklar: Verimsiz üretim prosesleri ve eski binalar yüzünden yüksek enerji yoğunluğu Demode ekipmanlardan çıkan yüksek CO2-emisyonları Enerji denetçisi sayısının azlığı Yavaş yavaş artan enerji fiyatları Enerji verimliliği konusundaki düşük farkındalılık KOBİ lerde enerji verimliliği yeni bir kredi ürünü Temel Özellikler: Çeşitli bankalarla aracılığıyla KOBİ lere ve Binalara EV kredisi Ortalama kredi büyüklüğü: 115,000 Avro (KOBİ), 2,200 Avro (Binalar) Hiç/ sadece biraz indirilmiş faiz oranları Kapasite geliştirme için ihtiyaca uygun Teknik Yardım ve enerji denetçilerinin kofinansmanı Hedefler: en az %20 enerji tasarrufu Yaygın standardize edilmiş ve kurulu bir kredi programının uygulanması Ortak bankalarda ve onların kredi verdiği alt borçlularda EV bilinçliliğinin arttırılması Yenilikçi teknolojilerin piyasa girmesi Enerji ithalatının azaltılması

22 Güneydoğu Avrupa: Teknik Yardım Programı Enerjiyi Ve CO2 İzleme Tarama Ve Kümeleme Pazarlama Desteği TEKNİK YARDIM Kredi Sürecinin Analizi Kredi Uzmanlarının Eğitimi

23 Hindistan: Enerji Verimli Yeni Konut İnşaası Kentlerde enerji verimli yeni konutların yapılmasını teşvik etmek üzere Hindistan ın Ulusal Emlak Bankasına aracılığıyla bir pilot program Emlak Bankası aracılığıyla yerel bankalara ve konut finansmanı sağlayan kuruluşlara apex niteliğinde kredi Teşvik tüm binanın enerji performasına dayandırılmış olup münferit tedbirleri kapsamamaktadır. Hedef: Finanse edilen binaların enerji ihtiyacının hedef bina enerji ihtiyacından %30 daha az olması Teknik Yardım / Tamamlayıcı Tedbirler AB-enerji performans değerlendirme aracının Hindistan a adapte edilmesi (Fraunhofer Institute/ TERI tarafından) Enerji verimliliği etiketinin başlatılması Enerji denetçilerinin ve banka personelinin eğitilmesi Piyasa desteği

24 Sunuşun Yapısı 1 KfW 2 Almanya da Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi 3 KfW nin Diğer Ülkelerdeki Bazı Projeleri 4 KfW nin Türkiye deki Enerji Verimliliği İmkanları 5 Sonuç 24

25 Türkiye Enerji Sektöründe İşbirliği Türkiye de bankacılık sektörü aracılığıyla kredi : Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği kredileri TSKB 100 mio Avro mio ABD $ Yapı Kredi Leasing 20.3 mio Avro Sekerbank mio Avro TKB hazırlık aşamasında Türkiye deki kamu kurumlarına doğrudan borç verme : Kamu binalarında enerji verimliliği hazırlık aşamasında

26 Türkiye: Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Yatırım tedbirleri: 110 milyon Avro faiz sübvansiyonlu kredi Tamamlayıcı Tedbirler: 2 milyon Avro - danışmanlık hizmetleri için hibe Teknik İşbirliği: 6,5 milyon Avro hibe (GIZ) Alman Federal Çevre Bakanlığı ve KfW tarafından sağlanan fonlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatırım kısmında koordinatör kuruluştur Proje Hedefi: kamu binalarında enerji tüketiminin en azından %20 azatılması ve bina kullanıcıları için bina komforunun artırılması

27 Finanse edilebilecek tedbirler Bina mantolamalarının rehabilitasyonu ve modernizasyonu Isıtma/soğutma ve havalandırma sistemlerinin modernizasyonu Aydınlatma sistemlerinin modernizasyonu Yenilenebilir enerji uygulamaları (güneş enerjisiyle ısınma) Asansörlerin vb bakımı. İhtiyaç duyulan ilave tedbirler, deprem güçlendirme tedbirleri gibi

28 Pilot Proje: Enerji Bakanlığının İdari Binası Enerji denetiminin sonuçları: Sınırlı bir yatırım tutarıyla önemli ölçüde tasarruf miktarına ulaşılması ve çalışma ortamının konforunun arttırılması sağlanabilir Örnek: Termal mantolama ile 2 milyon Avro tutarında yatırım maliyeti yıllık Avro tasarruf sağlayabilir (=basit geri ödeme süresi= 5 yıl)

29 Avantajlar Enerji verimli yatırımların hazırlanması ve yurt genelinde yaygınlaştırılması Makro ekonomik avantajlar: GSYIH büyümesi ve işsizliğin azaltılması Cari açığın ve bütçe açığının azalmasına katkı İyileştirme tedbirleri sonucu minimum %20 enerji ve maliyet tasarrufu Enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması İklim korunmasına katkı Teknoloji transferi Türk inşaat sektörü ve enerji verimliliği hizmeti veren kurumlar için kapasite geliştirme Bölgede rekabetçi avantaj

30 Sunuşun Yapısı 1 KfW 2 Almanya da Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi 3 KfW nin Diğer Ülkelerdeki Bazı Projeleri 4 KfW nin Türkiye deki Enerji Verimliliği İmkanları 5 Sonuç 30

31 Sonuç Tek beden herkese uyar enerji verimliliği projelerinde geçerli değil. Önemli noktalar: Mülkiyet enerji fiyatları - enerji tüketim modelleri faydaları tasarruf potansiyeli kredilere erişim/ bankacılık sistemi mevzuat sistemi, teknik kurallar teknik vasıflar (tasarım, tavsiye, tedarik, inşaat, uygulama, işletme) - farkındalılık/ farkındalılığın oluşturulması ve dahası... Çok yönlü faydaların dikkate alınması: Meslekler vergiler - enerji SGE tasarrufları enerji özerkliği Komfor, sağlık Neyi ölçersen, onu yönetirsin Denetçiler Değerlendirme ve ölçme araçları Sayaçlar, ölçme aletleri 31

32 Enerji Verimliliği = Kazan-Kazan durumu Tasarruf etmek (pahalı enerji tüketimini azaltarak) GSYİH Büyüme Tasarruf ederken ekonomik büyümenin gerçekleşmesi İklim Koruma Karlı yatırımlar Karlı yatırım yaparak çevrenin korunması Bütçeden teşvik desteği Alınan vergilerin teşviklerden daha fazla artması Teşviklerle desteklenen enerji verimliliği yatırımlarından sağlanan kazançlardan alınan vergilerin sağlanan teşviklerden daha fazla olması Ve diğer kazan-kazan durumları

33 Dinlediğiniz için teşekkürler Jülide Oğuz Senior Project Coordinator KfW Office Ankara And Sokak No: 8 / Ankara/Turkey Tel: +90 (312) Fax: +90 (312) KfW Office Building Westarkade in Frankfurt Electricity Consumption: 98 kwh/p.sqm/p.a. Bank aus Verantwortung

Ayrıca bankanızdan bir KfW kredisine nasıl başvuracağınızı da öğreneceksiniz.

Ayrıca bankanızdan bir KfW kredisine nasıl başvuracağınızı da öğreneceksiniz. KfW Bankengruppe'ye hoş geldiniz! Aşağıdaki konularla ilgili teşvik programlarımızı burada bulabilirsiz 1. İnşaat, konut, enerji tasarrufu 2. Yenilenebilir enerjiler 3. Yüksek eğitim ve meslek hayatı 4.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği Yol Haritası 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Binaların Enerji Tüketiminde Dönüşüm için Yol Haritası - Giriş Enerjiyi verimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU

BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU Kesin Hesap ve Mali İstatistikler Dairesi AB Uyum ve Dış İlişkiler Şubesi Ankara, Şubat 2011 SUNUŞ: Bu çalışma, dünyadaki döner

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TÜLİN KESKİN TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERIMLİLİĞİ DANIŞMANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DENETİM KURULU BAŞKANI 1

TÜLİN KESKİN TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERIMLİLİĞİ DANIŞMANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DENETİM KURULU BAŞKANI 1 TÜLİN KESKİN TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERIMLİLİĞİ DANIŞMANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DENETİM KURULU BAŞKANI 1 Türkiye'de enerji verimliliği çalışmaları(ev) 1980 yılında başlatıldı.

Detaylı

Düşük Karbon Teknolojileri

Düşük Karbon Teknolojileri Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ I. Giriş Mehmet Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Ülkemizde, Küçük ve orta boy işletmelerin ( KOBİ) ler

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YÖNELİK DÜNYA BANKASI ÜLKE İŞBİRLİĞİ STRATEJİSİ 2012-2015 2008

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı