Eco 338 Economic Policy Monetary Policy II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eco 338 Economic Policy Monetary Policy II"

Transkript

1 Eco 338 Economic Policy Monetary Policy II

2 Dünyada Merkez Bankacılığı: Kısa tarihçe

3 Dünyada Merkez Bankacılığı: Kısa tarihçe 1668: Isveç Merkez Bankası (Riksbank) özel bir bankanın devlet bankası şekline dönüştürülmesiyle, devlete borç vermek ve ticari hesapların clearing ini sağlamak üzere kuruldu. Anonim şirket statüsünde kurulan banka, 1897 yılında münhasıran banknot ihraç etme yetkisini elde etti yılında kurulan (Bank of England) ilk merkez bankası olarak kabul edilir. İngiltere de, devlete borç verme fonksiyonunu yerine getirmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmustur. 1800: Banque de France sermayesinin devlet - özel kesim ortaklığında kuruldu. Devletin bankeri durumundaki Banque de France a, önceleri yalnızca Paris'te banknot ihraç yetkisi verildi. Yetki sonradan tüm Fransa'ya genişletildi.

4 Dünyada Merkez Bankacılığı: Kısa tarihçe 1882: Bank of Japan birkaç milli banka tarafından gereğinden fazla ihrac edilen banknotların ortaya çıkardığı kaosu ortadan kaldırmak üzere amacıyla kuruldu. Bankalara, belli bir süre içinde banknotlarını geri çekme emri verilmiş ve BoJ münhasır banknot ihraç yetkisini aldı. 1876: Alman Merkez Bankasi Prusya Bankası adı altında kurulmuştur. Sermayesi kısmen devlete ait olmakla birlikte temelde Özel bir banka olarak kurulmuştur. Alman İmparatorluğunun oluşum safhasında banknot ihraç edebilen 33 banka vardı. Bunların arasında en önemlisi Prusya Bankasıydı (Reichsbank) 1913: US Federal Reserve kuruldu. ABD de ve yıllarında Bank of the United States adıyla, Bank of England ı model alan iki kısa merkez bankası denemesi yapılmıştı. Ancak, bu iki bankaya, İngiltere nin aksine sınırlı yetkiler verildi ve tecrübe başarılı olamadı (iç savaşın sonu) arasında ABD para-banka piyasası büyük kaos yaşadı. Binlerce banka, standart olmayan banknotları ihraç etti. Bu banknotlar sahteleriyle birlikte piyasada sirküle etti. Çok sayıda banka battı. İç savaş sırasında yapılan reformla banknotların standardizasyonu sağlandı. Ancak son borç verme mercii görevini görecek bir kurum oluşturulmadı. Problemler devam etti krizinden sonra başlayan çalışmayla 1913 de Fed kuruldu.

5 Türkiye de Merkez Bankacılığı: Kısa tarihçe 1847: Galata bankerleri Bank-ı Dersaadet adıyla, Osmanlı İmparatorluğu hükümeti izniyle bir banka kurdu. Ana işlev, imparatorluğun dış ödemelerini düzenlemekti. 1854: İlk Osmanlı dış borçlanması. 1856: Kırım savaşı sırasında yapılan ilk borçlanmadan sonra, geri ödemelerin düzenlenmesi için merkezi Londra da bulunan İngiliz sermayeli Ottoman Bank (Bank-ı Osmanî) kuruldu. İlerleyen yıllarda Ottoman Bank Bank-ı Osmanî-I Şahane, adını aldı yılında İngiliz-Fransız ortaklığı şeklinde yeniden örgütlenerek devlet bankası niteliği kazandı. Bankaya otuz yıllık bir süre için banknot basma ayrıcalığı ve tekeli verildi. Bankaya ayrıca diğer yetkilerde verildi: Devletin hazinedarlığı yetkisi Devlet gelirlerini tahsil etmek Hazinenin ödemelerini yerine getirip bonolarını iskonto etmek İç ve dış borçlara ilişkin faiz ve anapara ödemelerini yapmak Kaynak: TCMB

6 Türkiye de Merkez Bankacılığı: Kısa tarihçe 1930: TCMB nin kuruluşu Ulusal sermayeli bir merkez bankası oluşturulması, ile ilgili tartışma ve çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasıyla başladı yılından itibaren hazırlıklara girişildi. 11 Haziran 1930 da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kabul edilerek Banka kuruldu ve çalışmaya resmen 1 Ocak 1932 de başlandı. Kuruluşunda, TCMB ye 30 yil sure ile banknot ihrac etme yetkisi verildi. Bu yetki 1955 yilinda 1999 yilina kadar uzatildi yılında, banknot ihrac etme yetkisi sonsuza kadar uzatıldı. Merkez Bankası'nın sorumlulukları Türk ekonomisinin şartları ve yapısında meydana gelen değişikliklere paralel bir gelişme gösterdi. 1930'lu yılların durgunluk ortamını ve hızlı kalkınma ihtiyacını yansıtan ilk Merkez Bankası Kanunu'nda, Merkez Bankası'nın temel görevi, Türk devletinin ekonomik kalkınmasını desteklemek olarak belirlendi. Kaynak: TCMB

7 TCMB: Amaçları ve Yetkileri TCMB Kanunu: ( tarih, 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli) Madde 4- Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.

8 TCMB: Amaçları ve Yetkileri TCMB Kanunu Madde 4- (devam) I- Bankanın temel görevleri; a) Açık piyasa işlemleri yapmak, b) Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer türev işlemlerini yapmak, c) Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek, d) Reeskont ve avans işlemleri yapmak, e) Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek, f) Türk Lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dahil olmak üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları belirlemek, g) Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak, h) Mali piyasaları izlemek, ı) Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının vadelerini belirlemektir.

9 Merkez Bankası Amaç ve Yetkileri: Diğer Örnekler ECB (http://www.bized.co.uk/virtual/bank/economics/europe/ecb/does.htm) The prime responsibility of the ECB is the maintenance of price stability. It is therefore responsible for setting monetary policy for all those countries that are part of the single currency. To maintain the single currency needs one interest rate. That rate is set by the Governing Council of the ECB who meet twice a month to discuss it. Once they have set the interest rate it is mainly up to the National Central Banks to maintain that rate in their own countries. They do that by using 'open market operations'. The Banks make sure that there is a shortage of liquidity (in other words forms of money close to cash) in the system and they then provide the necessary liquidity on their terms. The ECB is also responsible for managing the foreign exchange reserves of the euro area countries and conducting any necessary foreign exchange operations. They operate a minimum reserve system. All credit institutions in the euro area have to keep a minimum reserve with the ECB. This has currently been set at 2% of their liabilities. The rest of their work is anything that may help support the member countries of the Community. This may mean helping to establish efficient payments systems or helping to maintain the stability of the financial system. The basic tasks that they carry out can be summarised as: to define and implement monetary policy for the euro area; to conduct foreign exchange operations and to hold and manage the official foreign reserves of the euro area countries; to issue banknotes in the euro area and to promote the smooth operation of payment systems. Further tasks are: to collect statistical information either from national authorities or other financial institutions and to review developments in the banking and financial sector.

10 Merkez Bankası Amaç ve Yetkileri: Diğer Örnekler Federal Reserve Bank (http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/section2a.htm) The Board of Governors of the Federal Reserve System and the Federal Open Market Committee shall maintain long run growth of the monetary and credit aggregates commensurate with the economy's long run potential to increase production, so as to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates. FED Guvernorler Kurulu ve Federal Acik Piyasa Komitesi, ekonominin uzun vadeli üretim artırma potansiyeli çerçevesinde maksimum istihdam, istikrarlı fiyatlar ve makul uzun vadeli faiz oranlari hedeflerine uygun para ve kredi büyüme oranlarını gerçekleştirecektir. [12 USC 225a. As added by act of November 16, 1977 (91 Stat. 1387) and amended by acts of October 27, 1978 (92 Stat. 1897); Aug. 23, 1988 (102 Stat. 1375); and Dec. 27, 2000 (114 Stat. 3028).]

11 Para Politikası ve Araçları Para Politikası Çerçeveleri: Parasal (Büyüklük) Hedefleme : Türkiye de 1990 lara kadar Enflasyon Hedefleme: Dünya: 1990 lardan itibaren enflasyon hedefelemeye geçiliyor Türkiye: : Kur çıpası rejimi 2001: Kriz : Yüksek enflasyon (2001 sonunda %68) Mali baskınlık Kurumsal altyapının oturmamış olması Dolarizasyonun nisbi yüksekliği MB ve amaç (fiyat istikrarı) bağımsızlığı sağlandı Beklenti Yönetimi: Enflasyon hedefinin belirlenmesi ve açıklandı 2005 de PPK nın düzenli toplantı takvimi önceden ilan edildi ve toplantılarda alınan kararları ve gerekçelerini halka duyuruldu. Araç bağımsızlığı sağlandı Ancak: TCMB nin hesap verme yükümlülüğü tesis edilmedi devam ediyor: (Açık) Enflasyon Hedefleme : Örtük/Gayriresmi enflasyon hedefleme 2006 dan itibaren: Açık/resmi enflasyon hedefleme

12 Para Politikası ve Araçları Hedefler Parasal Hedefleme Enflasyon Hedefleme Nihai Hedef Fiyat İstikrarı Fiyat İstikrarı (Nominal çapa görevi görür) Ara Hedef Parasal Büyüklükler / Bilanço Büyüklükleri (Nominal çapa görevi görür) Yok Not: arası Örtük Enflasyon Hedeflemesi döneminde Para Tabanı nominal çapa olarak kullanıldı Araçlar Likidite, bilanço değişiklikleri araçları Politika Faizleri (kısa vadeli faizler)

13 Kaynak: A. Kara, M. Orak (TCMB; 2008) Para Politikası ve Araçları

14 Para Politikası ve Araçları Kaynak: A. Kara, M. Orak (TCMB; 2008)

15 Para Politikası ve Araçları TCMB Beklenti Yönetimi ve İletişim Politikası: Her çeyrekte yayınlanan Enflasyon Görünümü Raporu Her ay PPK Toplantısından sonra 10 gün içinde yayınlanan PPK Toplantı Özetleri Diğerleri Diğer rapor ve düzenli yayınlar (ödemeler dengesi, beklenti anketi vs) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu TCMB Yöneticilerinin sunum ve konuşmaları

16 Para Politikası ve Araçları Para Politikasının Operasyonel Araçları APİ Döviz alım satımı (döviz ve efektif) Reeskont penceresi işlemleri Zorunlu karşılıklar Merkez Bankası Borç Verme / Alma Disponibilite

17 TCMB: Borçlanma Borç Verme Oranları itibariyle: Borçlanma: % 6,50 Borç verme: % 9,00

18 TCMB: Zorunlu Karşılık Oranları Zorunlu Karşılık Oranı TL Yükümlülükler % da %6 dan %5 e indirildi. YP Yükümlülükler % de %11 den %9 a indirildi.

19 TCMB: Enflasyon Hedefleri ve Gerçekleşmeleri Hedef ,5 6,5 5,5 Gerçekleşme 7,7 9,7 8,4 10,1

20 Para Arzı Tanımları Merkez Bankası Parası Kamu Mevduatı Parasal Taban Açık Piyasa İşlemlerinden Net Borçlar Rezerv Para Emisyon Bankalar Mevduatı Fon Hesapları Banka Dışı Kesim Mevduatı

21 Para Arzı Tanımları Merkez Bankası Parası = Parasal Taban + Kamu Mevduatı Parasal Taban = APİ + Rezerv Para Rezerv Para = Emisyon + Bankalar Mevduatı + Fon Hesapları + Banka Dışı Kesim Mevduatı Yüksek Güçlü Para (High Powered Money) = Emisyon + Bankaların TCMB de Tuttukları Rezervler Emisyon = Dolaşımdaki Para + Banka Kasaları M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat M2 = M1 + Vadeli Mevduat

22 Para Arzı

23 Bilanço-Analitik Bilanço Dönüşümü Kaynak: TCMB

24 Analitik Bilançonun Seyri 03/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /04/2014 Varlıklar 13,370 17,511 60,284 74,890 76,761 73,609 88, , , , , , , , , ,045 Dış Varlıklar 14,806 18,646 34,388 51,517 52,839 52,282 70,354 87,690 88, , , , , , , ,151 İç Varlıklar ,787 24,506 23,142 19,259 16,003 12,664 11,579 5, , ,455 8,355 Hazine Borçları 1,001 1,497 32,826 31,236 28,036 23,036 19,426 18,767 16,886 13,406 8,599 7,920 7,736 8,365 8,845 8,677 Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler ,024 6,634 13,176 18,866 TMSF'ye Kullandırılan Krediler Diğer Kalemler - 1,296-2,445-7,996-6,993-4,901-4,087-3,424-6,104-5,307-7,807-9,184-8,403-17,468-14,419-17,566-19,188 IMF Acil Yardım Takip Hesabı (Hazine) Değerleme Hesabı - 1, , ,069 2, ,859-6,606-4,389-7,023-19,489-13,428-22,039-19,460 Yükümlülükler 13,370 17,511 60,284 74,890 76,761 73,609 88, , , , , , , , , ,045 Toplam Döviz Yükümlülükleri 11,423 15,878 50,434 54,011 52,328 48,664 49,629 58,923 49,783 57,220 57,252 56,923 93, , , ,182 Dış Yükümlülükler 6,685 10,361 36,964 37,610 35,785 30,486 22,817 24,195 19,759 21,871 22,528 20,977 21,571 16,777 16,056 14,582 Iç Yükümlülükler 4,738 5,517 13,470 16,400 16,542 18,178 26,812 34,728 30,024 35,350 34,724 35,945 72, , , ,599 Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat 1,714 1,227 3,177 5,903 6,440 6,057 13,831 18,720 12,250 14,934 15,869 7,673 8,167 9,023 11,118 12,842 Bankaların Döviz Mevduatı 3,024 4,290 10,293 10,498 10,102 12,121 12,981 16,008 17,775 20,415 18,855 28,272 63, , , ,758 Merkez Bankası Parası 1,947 1,633 9,851 20,879 24,433 24,945 38,756 42,231 55,273 55,384 51,094 70,753 53,176 64,468 64,894 56,864 Rezerv Para 3,979 6,181 8,314 10,567 15,204 20,858 30,291 36,161 42,796 44,843 45,572 73,152 80,209 75,113 85,684 90,521 Emisyon 2,246 3,398 5,136 7,552 10,724 14,218 19,404 25,257 26,651 32,825 37,662 48,295 53,836 59,136 74,323 78,335 Bankalar Mevduatı 1,680 2,617 3,007 2,779 4,356 6,574 10,658 10,684 16,023 11,731 7,755 24,699 26,197 15,621 11,047 11,783 Bankalar Zorunlu Karşılıkları 1,030 1,453 1,616 1,672 2,341 3, Bankalar Serbest İmkanı 649 1,164 1,391 1,108 2,016 3,459 10,658 10,684 16,023 11,731 7,755 24,699 26,197 15,621 11,047 11,783 Fon Hesapları Banka Dışı Kesimin Mevduatı Merkez Bankası Parası - 2,032-4,548 1,537 10,311 9,229 4,087 8,466 6,070 12,477 10,541 5,523-2,398-27,033-10,645-20,790-33,658 Açık Piyasa İşlemleri - 2,095-4,836 1,068 10,103 8,807 3,417 7,769 4,443 8,395 7, ,467-35,618-15,566-34,021-45,426 Kamunun TL Mevduatı ,627 4,081 2,796 5,530 5,069 8,584 4,921 13,231 11,768

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları 1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları İlk merkez bankacılığı faaliyeti, 1668 yılında kurulan Swedish Riksbank adındaki İsveç bankasının 1668 yılında anonim şirket formunda bir ticari banka iken devleti

Detaylı

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERKEZ BANKALARI VE MODERN MERKEZ BANKACILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: AVRUPA MERKEZ BANKASI Fatma TURNA 1 Özet Bu çalışma kapsamında Avrupa Merkez Bankası esas alınarak; merkez bankalarının tarihsel

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2008 DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GENEL İŞLETME BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TEMEL BANKACILIK Nisan 2013 Emre Hasan SAYLIK

TEMEL BANKACILIK Nisan 2013 Emre Hasan SAYLIK TEMEL BANKACILIK Nisan 2013 Emre Hasan SAYLIK Finansal Sistemin Temeli Finansal Sistemin Temeli Hane halkı geliri Firma Firma gelirleri Hane halkı Harcamaları Hane halkı Alınan krediler Bankalar (Finansal

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

EFT NİN 10. YILI ÖDEME SİSTEMLERİ KONFERANSI TÜRKİYE DEKİ TIC-RTGS (EFT) TIC-ESTS (EMKT) ANKARA 15 NİSAN 2002. Can Okay T.C.

EFT NİN 10. YILI ÖDEME SİSTEMLERİ KONFERANSI TÜRKİYE DEKİ TIC-RTGS (EFT) TIC-ESTS (EMKT) ANKARA 15 NİSAN 2002. Can Okay T.C. Central Bank of Turkey, Ankara EFT NİN 10. YILI ÖDEME SİSTEMLERİ KONFERANSI TÜRKİYE DEKİ ÖDEME SİSTEMLERİ TIC-RTGS (EFT) TIC-ESTS (EMKT) ANKARA 15 NİSAN 2002 Can Okay T.C. Merkez Bankası C B E P M / T

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Bayram KAYA Danışman Yrd.Doç.Dr.C.

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı

Güran YAHYAOĞLU 1 Murat KORKMAZ 2

Güran YAHYAOĞLU 1 Murat KORKMAZ 2 TC MERKEZ BANKASI, SERMAYE PİYASASI KURULU VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN, KAMU KESİMİNDE FİNANSAL PİYASALARA MÜDAHALESİNİN, BANKACILIK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Güran YAHYAOĞLU

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası Zekayi Kaya 1 Özet: 1973 petrol krizinden sonra oluşan enflasyon sorununa mali politikalara dayalı Keynesyen politikaların çare olamaması

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

(3) MERKEZ BANKACILIĞINDA BAĞIMSIZLIK ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK AÇISINDAN ÜÇ MERKEZ BANKASI: FED, ECB, TCMB

(3) MERKEZ BANKACILIĞINDA BAĞIMSIZLIK ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK AÇISINDAN ÜÇ MERKEZ BANKASI: FED, ECB, TCMB (3) MERKEZ BANKACILIĞINDA BAĞIMSIZLIK ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK AÇISINDAN ÜÇ MERKEZ BANKASI: FED, ECB, TCMB THREE CENTRAL BANKS IN TERMS OF INDEPENDENCE, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN CENTRAL

Detaylı

KIYMETLİ MADEN ALTININ EKONOMİ POLİTİKASI VE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

KIYMETLİ MADEN ALTININ EKONOMİ POLİTİKASI VE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ KIYMETLİ MADEN ALTININ EKONOMİ POLİTİKASI VE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Osman SARAÇ İstanbul Altın Borsası Eski Başkanı, Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Öğrencisi,

Detaylı

MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu

MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu MSPD Çalışma Raporları : 2001/5 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti Zeynep Ada Eroğlu Mali Sektör Politikaları Dairesi Temmuz 2001 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları

Detaylı

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Özet Doç. Dr. Gülsüm AKALIN

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 77 TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ Fikret KARTAL ÖZET 2000 yılında uygulanan ekonomik programın esas aldığı döviz çapasının krizle

Detaylı

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ *

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ * MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? ÖZ Murat KAYKUSUZ * Enflasyon, günümüzde birçok ülkenin ekonomik sorunları içindeki önemini korumaktadır. Ekonomik literatürde,

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı