İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 7 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU GENEL GEREKÇE İKİNCİ BÖLÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 7 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU GENEL GEREKÇE İKİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 7 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU GENEL GEREKÇE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 Amaç ve kapsam MADDE 2 Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler MADDE 3 İradi olma ve eşitlik MADDE 4 Gizlilik MADDE 5 Beyan veya belgelerin kullanılamaması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri MADDE 6 Unvanın kullanılması MADDE 7 Ücret ve masrafların istenmesi MADDE 8 Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması MADDE 9 Görevin özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi... 49

2 8 İçindekiler MADDE 10 Reklam yasağı...51 MADDE 11 Tarafların aydınlatılması...51 MADDE 12 Aidat ödenmesi...52 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Arabuluculuk Faaliyeti MADDE 13 Arabulucuya başvuru...53 MADDE 14 Arabulucunun seçilmesi...54 MADDE 15 Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi...54 MADDE 16 Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi...58 MADDE 17 Arabuluculuğun sona ermesi...59 MADDE 18 Tarafların anlaşması...63 BEŞİNCİ BÖLÜM Dava Şartı Olarak Arabuluculuk MADDE 18/A- Dava şartı olarak arabuluculuk...67 ALTINCI BÖLÜM Arabulucular Sicili MADDE 19 Arabulucular sicilinin tutulması...71 MADDE 20 Arabulucular siciline kayıt şartları...72 MADDE 21 Arabulucular sicilinden silinme...74 YEDİNCİ BÖLÜM Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları MADDE 22 Arabuluculuk eğitimi...75 MADDE 23 Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi...76 MADDE 24 İzin süresinin uzatılması...77 MADDE 25 Arabuluculuk yetki belgesi...77

3 İçindekiler 9 SEKİZİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Görevler MADDE 28 Kuruluş ve teşkilat MADDE 29 Daire Başkanlığı MADDE 30 Daire Başkanlığının görevleri MADDE 31 Kurul MADDE 32 Kurulun görevleri DOKUZUNCU BÖLÜM Ceza Hükümleri MADDE 33 Gizliliğin ihlali ONUNCU BÖLÜM Son ve Geçici Hükümler MADDE 34 Kadrolar MADDE 35 Değiştirilen hükümler MADDE 36 Yönetmelikler GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE MADDE 37 Yürürlük MADDE 38 Yürütme İŞ MAHKEMELERİ KANUNU MADDE 1- Amaç MADDE 2- İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 3- Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 4- Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu

4 10 İçindekiler MADDE 5- Görev MADDE 6- Yetki MADDE 7- Yargılama usulü ve kanun yolları MADDE 8- Temyiz edilemeyen kararlar MADDE 9- Hüküm bulunmayan hâller MADDE 10- Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 11 ila MADDE 17 ila MADDE 29 ila MADDE GEÇİCİ MADDE 1- Geçiş hükümleri MADDE 38- Yürürlük MADDE 39- Yürütme İŞ KANUNU NUN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ MADDE 20 - Fesih bildirimine itiraz ve usulü MADDE 21 - Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları MADDE 55 - Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller TÜRK TİCARET KANUNU NUN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ MADDE 5/A- Dava şartı olarak arabuluculuk GEÇİCİ MADDE

5 İçindekiler 11 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç MADDE 2 Kapsam MADDE 3 Dayanak MADDE 4 Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Arabuluculuğun Temel İlkeleri MADDE 5 İradi olma ve eşitlik MADDE 6 Gizlilik MADDE 7 Beyan veya belgelerin kullanılamaması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri MADDE 8 Unvanın kullanılması MADDE 9 Ücret ve masrafların istenmesi MADDE 10 Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması MADDE 11 Görevin özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi MADDE 12 Reklam yasağı MADDE 13 Tarafların aydınlatılması MADDE 14 Aidat ödenmesi

6 12 İçindekiler İKİNCİ KISIM Özel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Arabuluculuk Faaliyeti MADDE 15 Arabulucuya başvuru MADDE 16 Arabulucunun seçilmesi MADDE 17 Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi MADDE 18 İdarenin temsili MADDE 19 Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi MADDE 20 Arabuluculuğun sona ermesi MADDE 21 Tarafların anlaşması İKİNCİ BÖLÜM Dava Şartı Olarak Arabuluculuk MADDE 22 Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 23 Dava şartı olarak arabuluculuğa başvuru MADDE 24 Dava şartı olarak arabuluculukta arabulucunun görevlendirilmesi MADDE 25 Dava şartı olarak arabuluculukta arabuluculuk faaliyeti MADDE 26 Dava şartı olarak arabuluculukta arabuluculuk ücreti ve giderler MADDE 27 Dava şartı olarak arabuluculuğun sürelere etkisi MADDE 28 Dava şartı olarak arabuluculukta yetki ve atama usulü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Arabulucular Sicili MADDE 29 Sicilin tutulması

7 İçindekiler 13 MADDE 30 Sicile kayıt olma şartları MADDE 31 Sicilden silinme ÜÇÜNCÜ KISIM Eğitim, Sınav ve Denetim BİRİNCİ BÖLÜM Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları MADDE 32 Arabuluculuk eğitimi MADDE 33 Arabuluculuk eğitimi katılım belgesi MADDE 34 Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi MADDE 35 İzin süresinin uzatılması MADDE 36 Daire Başkanlığına bilgi verme yükümlülüğü MADDE 37 Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali İKİNCİ BÖLÜM Sınav İlke ve Kuralları MADDE 38 Sınav MADDE 39 Sınavın yeri ve günü MADDE 40 Sınavın konusu MADDE 41 Sınav işlemlerinin yürütülmesi MADDE 42 Sınava başvuru MADDE 43 Başvurunun incelenmesi MADDE 44 Sınavların yapılışı MADDE 45 Sınavda başarı koşulu MADDE 46 Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz MADDE 47 Sınavların geçersiz sayılması MADDE 48 Sınavlarda başarısız kabul edilme MADDE 49 Yeni sınav hakkı

8 14 İçindekiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetim MADDE 50 Denetim yetkisi MADDE 51 Denetimin kapsamı DÖRDÜNCÜ KISIM Teşkilat BİRİNCİ BÖLÜM Daire Başkanlığı MADDE 52 Daire Başkanlığı MADDE 53 Daire Başkanlığının görevleri İKİNCİ BÖLÜM Arabuluculuk Kurulu ve Görevleri MADDE 54 Kurul MADDE 55 Kurulun görevleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Adliye Arabuluculuk Bürosu MADDE 56 Adliye arabuluculuk bürosu MADDE 57 Adliye arabuluculuk büro personeli MADDE 58 Adliye arabuluculuk bürolarının denetimi BEŞİNCİ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 59 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik GEÇİCİ MADDE 1 Yenileme eğitimine esas kayıt tarihi MADDE 60 Yürürlük MADDE 61 Yürütme

9 İçindekiler 15 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ MADDE 74- Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller MADDE 137- Ön incelemenin kapsamı MADDE 140- Ön inceleme duruşması MADDE 320- Ön inceleme ve tahkikat KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR Avrupa Konseyi Anlaşmalar Serisi-No.210 KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ İstanbul, MADDE 1 - Sözleşmenin Amacı MADDE 2 - Sözleşmenin Kapsamı MADDE 3 - Tanımlar MADDE 5 - Devlet yükümlülükleri ve gereken özeni gösterme sorumluluğu MADDE 6 - Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar BÖLÜM II Bütüncül politikalar ve veri toplama MADDE 7 - Kapsamlı ve eşgüdümlü politikalar MADDE 8 - Mali kaynaklar MADDE 9 - Sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum

10 16 İçindekiler MADDE 10 - Koordinasyon birimi MADDE 11 - Veri toplama ve araştırma BÖLÜM III Önleme MADDE 12 - Genel yükümlülükler MADDE 13 - Farkındalığı artırma MADDE 14 - Eğitim MADDE 15 - Uzmanların eğitimi MADDE 16 - Önleyici müdahale ve tedavi programları MADDE 17 - Özel sektör ve medyanın katılımı BÖLÜM IV Koruma ve destek MADDE 18 - Genel yükümlülükler MADDE 19 - Bilgi MADDE 20 - Genel destek hizmetleri MADDE 21 - Bireysel/toplu şikâyetlerde destek MADDE 22 - Uzman desteği hizmetleri MADDE 23 - Sığınma evleri MADDE 24 - Telefon yardım hatları MADDE 25 - Cinsel şiddet mağdurları için destek MADDE 26 - Çocuk tanıklar için koruma ve destek MADDE 27 - Bildirim MADDE 28 - Uzmanlar tarafından bildirim BÖLÜM V Maddi hukuk MADDE 29 - Hukuk davaları ve başvuru yolları MADDE 30 - Tazminat

11 İçindekiler 17 MADDE 31 - Velayet, ziyaret hakları ve güvenlik MADDE 32 - Zorla evliliklerin hukuki sonuçları MADDE 33 - Psikolojik şiddet MADDE 34 - Israrlı takip MADDE 35 - Fiziksel şiddet MADDE 36 - Tecavüz dahil olmak üzere, cinsel şiddet MADDE 37 - Zorla evlendirme MADDE 38 - Kadın sünneti MADDE 39 - Zorla kürtaj ve zorla kısırlaştırma MADDE 40 - Cinsel taciz MADDE 41 - Yardım veya yataklık etme ve girişim MADDE 42 - Sözde namus adına işlenen suçlar dahil olmak üzere, kabul edilemez gerekçeler MADDE 43 - Cezai suçların tatbiki MADDE 44 - Yargı yetkisi MADDE 45 - Yaptırım ve tedbirler MADDE 46 - Ağırlaştırıcı sebepler MADDE 47 - Diğer Tarafça verilen hükümler MADDE 48 - Zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri veya hükümlerinin yasaklanması BÖLÜM VI Soruşturma, kovuşturma, usul hukuku ve önleyici tedbirler MADDE 49 - Genel yükümlülükler MADDE 50 - Acil müdahale, önleme ve koruma MADDE 51 - Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi MADDE 52 - Acil engelleme emirleri MADDE 53 - Kısıtlama ve koruma emirleri

12 18 İçindekiler MADDE 54 - Soruşturma ve kanıt MADDE 55 - Tek taraflı ve resen yargılamalar MADDE 56 - Koruma tedbirleri MADDE 57 - Adli yardım MADDE 58 - Zamanaşımı kuralı BÖLÜM VII Göç ve sığınma MADDE 59 - İkametgâh durumu MADDE 60 - Toplumsal Cinsiyete dayalı sığınmacı başvuruları MADDE 61 - Geri göndermeme MADDE 62 - Genel ilkeler MADDE 63 - Risk altındaki kişilere yönelik tedbirler MADDE 64 - Bilgi MADDE 65 - Verilerin Korunması BÖLÜM IX İzleme mekanizması MADDE 66 - Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı eylem uzman grubu MADDE 67 - Taraflar Komitesi MADDE 68 - Usul MADDE 69 - Genel tavsiyeler MADDE 70 - Parlamentoların İzlemeye Katılımı BÖLÜM X Diğer uluslararası belgelerle ilişki MADDE 71 - Diğer uluslararası belgelerle ilişki

13 İçindekiler 19 BÖLÜM XI Sözleşme de değişiklikler MADDE 72 - Değişiklikler BÖLÜM XII Son hükümler MADDE 73 - Sözleşme nin Geçerliliği MADDE 74 - Uyuşmazlığın çözümü MADDE 75 - İmza ve yürürlüğe girme MADDE 76 - Sözleşme ye katılım MADDE 77 - Ülkesel uygulama MADDE 78 - Çekinceler MADDE 79 - Çekincelerin geçerliliği ve gözden geçirilmesi MADDE 80 - Fesih MADDE 81 - Bildirim AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar MADDE 1 - Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 2 - Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler MADDE 3 - Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları MADDE 4 - Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

14 20 İçindekiler MADDE 5 - Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları MADDE 6 - Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler MADDE 7 - İhbar MADDE 8 - Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik MADDE 9 - İtiraz MADDE 10 - Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması MADDE 11 - Kolluk görevleri MADDE 12 - Teknik yöntemlerle takip MADDE 13 - Tedbir kararlarına aykırılık ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezlerin Kurulması, Destek Hizmetleri ve Kurumlararası Koordinasyon MADDE 14 - Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması MADDE 15 - Destek hizmetleri MADDE 16 - Kurumlararası koordinasyon ve eğitim DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler MADDE 17 - Geçici maddi yardım yapılması MADDE 18 - Nafaka MADDE 19 - Sağlık giderleri MADDE 20 - Harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 21 - Kadrolar MADDE 22 - Yönetmelik

15 İçindekiler 21 MADDE 23 - Yürürlükten kaldırılan hükümler ve atıflar GEÇİCİ MADDE 1 - Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi MADDE 24 - Yürürlük MADDE 25 - Yürütme AVUKATLIK KANUNU NUN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ MADDE 12 - Avukatlıkla birleşebilen işler: MADDE 35/A - Uzlaşma sağlama MADDE 95 - (Baro) Yönetim kurulunun görevleri TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI MADDE 1- Eşitliği Gözetme Yükümlülüğü MADDE 2- Kendi Kararını Verme Hakkı MADDE 3- Tarafsızlık MADDE 4- Menfaat İlişkisi veya Çatışması MADDE 5- Sürecinin Niteliği ve Görevin Özenle Yerine Getirilmesi MADDE 6- Gizlilik MADDE 7- Mesleki Yeterlilik MADDE 8- Unvan Kullanımı, Reklam ve Tanıtım MADDE 9- Ücret ve Diğer Masraflar MADDE 10- Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 Amaç, konu ve kapsam MADDE 2 Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler MADDE 3 Arabuluculuk ücretinin sınırları

16 22 İçindekiler MADDE 4 Ücretin tümünü hak etme MADDE 5 Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret MADDE 6 Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret MADDE 7 Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret MADDE 8 Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret MADDE 9 Uygulanacak tarife MADDE 10 Yürürlük ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NİN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ MADDE 16 Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ MADDE 13 - Arabuluculuk ve anlaşmazlıkların çözümünde diğer konular ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ MADDE 7- Kişisel İlişkiler İle İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü VELAYET SORUMLULUĞU VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKINDA TEDBİRLER YÖNÜNDEN YETKİ, UYGULANACAK HUKUK, TANIMA, TENFİZ VE İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME

17 İçindekiler 23 ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE 6- Merkez Makamların Özel Görevleri MADDE 34- Tenfiz tedbirleri DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU MADDE 30- İstisna HARÇLAR KANUNU EKLER TEBLİGAT KANUNU MADDE 7/a- Elektronik tebligat İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU MADDE 14- Yasaklılık ve gizlilik SINAİ MÜLKİYET KANUNU MADDE 19- Yayıma itirazın incelenmesi HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 19- Tutuklunun müdafi, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi MADDE 20- Hükümlünün avukat, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi SAYIŞTAY YÖNETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 10/A- İşçi İlişkileri Müdürlüğünün görevleri

18 24 İçindekiler BÖLGE ADLİYE VE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARİ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 201- Ön inceleme SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 32- Uzlaşma MADDE 40- Uzlaşma ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK MADDE 24- Uyuşmazlığın çözümlenmesi TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 17- Kiralamaya aracılık sözleşmesi İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (ISTAC) HAKKINDA GENELGE KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A.2. Tanımlar 310 C.7. Arabulucuya Başvuru ve Yetkili Mahkeme KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNDAN; KARAR DİZİN