Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları"

Transkript

1 Genelge No: 3 Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü 4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Rıhtım Caddesi, No: 245, Karaköy İstanbul Tel: (0 212) (50 hat) Faks: (0 212) Teleks: imkb tr İstanbul, 30 Ocak 1995 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasasına başvuru, teminat ve kotasyon esasları aşağıda yer almaktadır. 1. BAŞVURU PROSEDÜRÜ 1.1. TAHVİL VE BONO PİYASASI a. Başvuru talebini içeren ve İMKB Başkanlığına hitaben yazılmış yazı ve bu yazının ekinde; i) Noterden onaylı Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi (Metinler EK-1 ve EK-2'de verilmektedir). ii) İlgili birimin telefon ve faks numaralarını içeren bir yazı. b. Başvurusu alınan üye kuruluş için İMKB tarafından bir işlem limiti tespit edilir ve "GİZLİ" işaretiyle yazılı olarak elden iletilir. c. Üye, tespit edilen işlem limitinin açılabilmesi için "işlem limiti karşılığı" (teminat) yatırır. (Teminat yatırma, çekme ve değiştirme prosedürü EK-3'de açıklanmaktadır.) d. Teminatın yattığına dair dekontun Borsamıza gelmesiyle üyenin işlem limiti açılır ve her an işlem yapabilir REPO-TERS REPO PAZARI Repo-ters repo pazarına katılmak isteyen üyeler Tahvil ve Bono Piyasası 'nda işlem yapıyorlarsa, bir başvuru yazısı ekinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alman Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının bir kopyası ve "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (metni EK-4'te) noterden onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler. Tahvil ve Bono Piyasası teminatları ve temsilcileri repo-ters repo işlemleri için de geçerlidir. Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmıyorlarsa her iki başvuruyu birarada yapabilirler.

2 fc 2,TAHVİL VE BONO PİYASASI İŞLEM LİMİTLERİNE VE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 2.1.GENEL UYGULAMA Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların her biri için Borsamız tarafından üç kademeli olarak (üç tranş) "işlem yapabilme limiti" tespit edilmektedir Bu limitin tespit edilmesinde, geçmiş yıllar menkul kıymet işlem hacimleri, ödenmiş sermaye, özkaynaklar gibi çeşitli kriterler esas alınmaktadır. Üyelerimiz, Piyasa'da Borsa tarafından belirlenen "işlem yapabilme limiti" ni aşmamak koşuluyla, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının yirmi misli işlem yapabilmektedirler. İşlem limitleri zaman zaman gözden geçirilmekle birlikte, bu limitleri geçici olarak aşmak isteyen üyeler, aşacakları bölüm için işlem limiti karşılıklarına ilişkin genel esaslar gözönünde bulundurularak %100 oranında ilave işlem limiti karşılığı vermek suretiyle "işlem yapabilme limitini" en fazla üç misline kadar artırabilirler. Borsamızın takas sistemi, karşılığını almadan teslim etmeme esasına göre kurulduğundan ve dolayısıyla doğrudan alım ve doğrudan satım durumunda sadece teslim etmeme riski söz konusu olacağından, taraflar vadeli bir işlem olmaması halinde minimal bir risk almaktadırlar. Vadeli işlemlerde ise, Borsamızca alınacak işlem limiti karşılığı oranları daha yüksek tutulmaktadır. Bankalar ve aracı kurumlar, işlem limiti karşılıklarını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu'nca belirlenen Banka veya Kuruluşa yatırmaktadırlar İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARI ÇEŞİTLERİ VE BUNLARIN AYNI BAZDA DEĞERLENDİRİLME ESASLARI 1. Piyasamızda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek kıymetler ve bunların fazla oranlan kısım (2.4)'de gösterilmektedir. Buna göre piyasamızda üç grup işlem limiti karşılığı kabul edilmektedir. Bunlar, nakit, tahvil ve teminat mektubu grubu işlem limiti karşılıklarıdır. Nakit grubu işlem limiti karşılıkları; vadesiz Türk Lirası, vadeli Türk Lirası, vadesiz döviz, vadeli döviz deposu, vadesiz altın ve altın deposudur. Tahvil grubu işlem limiti karşılıkları; Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Gelir Ortaklığı Senedidir. Teminat mektubu grubunda yer alan işlem limiti karşılıkları ise, vadesiz banka teminat mektubu (Türk Lirası), vadeli banka teminat mektubu (Türk Lirası), vadesiz banka teminat mektubu (ABD Doları, Alman Markı) ve vadeli banka teminat mektubudur (ABD Doları, Alman Markı). Daha sonra hisse senetleri ve özel sektör tahvillerinin de işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmesi mümkün olabilecektir. 2. Hisse senedi dışındaki menkul kıymetlerin işlem göreceği Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar, Borsamızca tespit edilen "işlem yapabilme limiti" ile sınırlı olmak üzere, kullanmak istedikleri limitin 1/20'sı tutarında bir işlem limiti karşılığını, yukarıda ve ek tabloda ayrıntıları verilen işlem limiti karşılığı çeşitlerinden bir veya birkaçından oluşacak şekilde kendi seçimleri doğrultusunda verebilmektedirler. Banka ve aracı kurumlar hangi işlem limiti karşılığı cinsinden hangi oranda işlem limiti karşılığı vereceklerine serbestçe karar vermektedirler.

3 4 k \w 3. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılacak tutarların aynı bazda değerlendirilebilmesi için ekli listede belirtilen limitlere bağlı oranlar dahilinde fazla tutarlarda işlem limiti karşılığı yatırılması istenilmektedir. Yine işlem limiti karşılıklarının geçerliliğini koruması ekli listede işlem limiti karşılığı çeşitlerine göre belirtilen vadelerine kalan işgününe göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle, vadesine listede gösterilenden daha az işgünü kalmış bir işlem limiti karşılığı yenilenmediği sürece geçerliliğini yitirmektedir. İşlem limiti karşılığı takibi tamamen üyelerimize ait olmakla birlikte Borsa'da kurulan bir ekip de titiz bir takip yapmaktadır. Yatırılan her türlü işlem limiti karşılığı doğal olarak geri istenildiğinde aynı cinsten iade edilmektedir. Ancak, İşlem limiti karşılığı olarak devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senedi yatırılması ve bunların TCMB makbuzu olması durumunda iade halinde yatırılan makbuzlar aynen iade edilir. Yani makbuz üzerinde bölünme yapılamaz. 4. Piyasamıza işlem limiti karşılığı olarak yatırılan vadesiz Türk Lirası ve vadeli Türk Lirası Borsa tarafından belirlenen hesaba yatırılmaktadır. Vadeli olarak yatırılan Türk Liraları Borsamız tarafından yatırıma tabi tutulmakta elde edilecek faiz gelirleri iki puan eksiği ile işlem limiti karşılığı sahibine yansıtılmaktadır. 5. İşlem limiti karşılığı olarak verilen vadesiz döviz veya banknot yada tesis edilen döviz depoları, şimdilik Amerikan Doları (US $) ve Alman Markı (DM) olarak verilebilmektedir. Daha sonra Borsamızca belirlenecek diğer döviz cinsleri üzerinden de işlem limiti karşılığı alınabilecektir. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılan döviz depolan uluslararası piyasalarda değerlendirilmekte ve sağlanan faiz 1/4 puan eksiği ile ilgili üye banka veya aracı kuruma verilmektedir. Örneğin, yurtdışında %8.00 faiz kazanan bir depoya Borsa'ca %7.75 faiz ödenecektir. Vadesiz döviz ve döviz depolarının günlük değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi döviz alış kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumda, işlem limiti karşılığı olarak verilen dövizlerin günlük değerleri bulunup, değerler toplamının vadesiz dövizde % 0-5 eksiği, döviz depolarında % 5-10 eksiği "İşlem Yapabilme Limiti" nin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. 6. Banka ve aracı kurumların Tahvil ve Bono Piyasası 'nca tespit edilen limitlerin % 5-10 fazlası kadar işlem limiti karşılığı olarak verdikleri altınlar günlük olarak Londra'da sabah 10.00'da yapılan fixing seanslarındaki Ons/ABD Doları üzerinden ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi döviz alış kurları baz alınarak oluşan fiyatlardan değerlendirilmektedir. Bulunan Türk Lirası değerinin %5-10 eksiği "İşlem Yapabilme Limiti" nin hesaplanmasında göz önüne alınmaktadır. İşlem limiti karşılığı amacıyla verilecek altınların "Good Delivery Bar", diğer bir deyişle 995/1000 veya 999.9/1000 saflıkta, uluslararası kabul görmüş bir kuruluşun (SBS, UBS gibi ) damgasını ve seri numarasını taşıyan 500 gramlık, bir kilogramlık barlar veya 400 onsluk (12.5 kilo) külçeler halinde olması gerekmektedir. Altın barların tevdi edileceği yerler ve altın deposu yapılması halinde uygulanacak esaslar işlem bazında değerlendirilmektedir.

4 fc ww 4 7. Tahvil ve Bono Piyasası'na işlem limiti karşılığı olarak yatırılan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ne kadarlık bir işlem yapabilme limitine tekabül ettiği, Piyasa'da oluşan fiyatlara göre yapılan regresyon sonuçlarından bulunan ve bilgi dağıtım firmalarının ekranlarında yayınlanan değerler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu durumda, işlem limiti karşılığı olarak verilen kıymetlerin vadeleri itibariyle günlük olarak bugünkü değerleri bulunup, değerler toplamının %15-%25 eksiği ile işlem limiti karşılığı miktarı hesaplanmaktadır. 8. İşlem limiti karşılığı olarak verilen Gelir Ortaklığı Senetlerinin değerleri, piyasada oluşan fiyatlar üzerinden günlük olarak hesaplanmaktadır. Piyasamızda fiyat oluşuncaya kadar Borsa 1 ca günlük olarak belirlenecek yaklaşık fiyatlar baz alınmaktadır. 9. Türk Lirası cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek banka teminat mektupları Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar tarafından düzenlenmektedir. Her bankanın, piyasamıza katılan diğer banka ve aracı kurumlar için" düzenleyebileceği toplam banka teminat mektubu tutarı Borsamız tarafından belirlenmektedir. Verilecek teminat mektuplarının metni ve tutarı konusunda işlem bazında Borsa ile temasa geçilmesi gerekmektedir. (Kesin teminat mektubu örneği EK-5'de yer almaktadır.) 10. Borsamızca bankalar ve aracı kurumlardan kendileri içm tespit edilen limitlere göre % fazlası kadar alınacak döviz cinsinden " Teminat Mektubu"; a. Yabancı bankalar, b. Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri, c. Türk bankalarının yurtdışındaki şubeleri, tarafından düzenlenebilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasası 'nda işlem yapacak olan banka veya aracı kurumun işlem limiti karşılığı amacıyla verebileceği döviz üzerinden düzenlenmiş "Teminat Mektubu" Borsamızca her işlem bazında incelenmekte ve yine Borsamızca belirlenecek limit ve oranlar dahilinde işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmektedir. Doğal olarak, ülkemizde faaliyette bulunan bir yabancı bankanın yurtdışında yerleşik merkezi veya herhangi bir şubesi Türkiye'deki şubesi için ve Türk bankalarının yurt dışındaki şubeleri de kendi İdari Merkezleri veya şubeleri için teminat mektubu veremezler. (Döviz cinsinden kesin teminat mektubu örneği EK-6'da verilmiştir) 11. İster Türk Lirası ister döviz üzerinden düzenlensin, aynı Gruba, Holdinge, Şirkete bağlı veya bunlar tarafından %40'dan fazlası kontrol edilen bankalar ve/veya aracı kurumlar birbirlerine doğrudan doğruya teminat mektubu veremezler. 12. Banka ve aracı kurumlara işlem limiti karşılığı olarak yatırılacak kıymetler için, kendi isteklerine göre ve ücreti kendilerince karşılanmak kaydıyla Ankara, İstanbul ve İzmir arasında maddi nakil ve sigorta hizmeti verilebilmektedir. Ancak, arzu eden kuruluşlar nakil ve sigorta hizmetlerini kendileri de yapabilirler.

5 2.3.ÖRNEK UYGULAMA 1. Bir Kuruluş için Borsa tarafından belirlenen "İşlem Yapabilme Limitinin 100 milyar Türk Lirası olduğunu düşünelim. Bu Kuruluşun "İşlem Yapabilme Limitinin 25 milyar Türk Liralık kısmı l.tranş, ikinci 25 milyar Türk Liralık kısmı 2, tranş ve kalan 50 Milyar Türk Liralık kısmı 3.tranşta yer almaktadır, 2. Söz konusu Kuruluşun ilk aşamada limitinin Ltranşını kullanmak istediğini varsayalım. Kuruluş, l.tranş için belirlenen 25 milyar Türk Lirası tutarındaki işlem limitinin tamamını kullanmak istediğinde 1/20* J Türk Lirası tutarında bir işlem limiti karşılığı yatıracaktır, 3. Kuruluş, örneğin, vadesiz Türk Lirası olarak sadece Türk Lirası işlem limiti karşılığı yatırmak isterse, *20 = Türk Liralık bir işlem limitine sahip olacaktır. Buna karşılık, Türk Lirası değerindeki Devlet tahvilini işlem limiti karşılığı olarak yatırmak isterse ( /1.15)* Türk Liralık bir işlem limitine sahip olacaktır. 4. Söz konusu Kuruluşun, Ltranş için ödeyeceği Türk Lirası tutarındaki işlem limiti karşılığı ek tabloda gösterilen işlem limiti karşılığı türlerinden, vadesiz Türk Lirası, vadesiz altın, Devlet tahvili ve vadesiz banka teminat mektubu (Türk Lirası) olarak yatıracağını varsayalım. Bu durumda, her bir araç bazında yatırılması gereken işlem limiti karşılığı tutarları ek tablodaki l.tranş fazla oranlarına göre şu şekilde olacaktır: İşlem Limiti İşlem Limiti Fazla Yatırılacak Karşılığı Tutarı Karşılığı Türü Oranı(%) Tutar Vadesiz TL Vadesiz Altın Devlet Tahvili Vadesiz Tem.Mektubu(TL) Kuruluş Türk Lirası tutarındaki işlem limiti karşılığı sadece Devlet tahvili olarak yatırmak isterse * Türk Lirası, sadece vadesiz teminat mektubu (Türk Lirası) olarak yatırmak isterse * 1.20 = Türk Lirası tutarında işlem limiti karşılığı yatıracaktır 6. Kuruluş, limitinin ikinci tranşını da kullanmak istediğinde, ilave 25 milyar Türk Liralık işlem limiti için yatıracağı işlem limiti karşılığı ek tablodaki ikinci tranş fazla oranlarına göre belirlenecektir. Aynı şekilde, limitin 3.tranşı da kullanılmak istendiğinde yatırılacak işlem limiti karşılığı ek tablodaki 3.tranş fazla oranlarına göre belirlenecektir. Bir başka anlatımla, tranşlar arasındaki fark, ödenecek işlem limiti karşılığmımn fazla oranlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

6 ww 6 7. Üç tranş olarak belirlenen "İşlem Yapabilme Limıti"ni artırmak isteyen Kuruluş %100 işlem limiti karşılığı ödeyecektir. Artırılan kısma tekabül eden işlem limiti karşılığının ödenmesinde, ek tabloda 3.tranş için gösterilen fazla oranları uygulanacaktır. Buna göre, işlem limitini 30 milyar Türk Lirası artırarak 130 milyar Türk Lirasına çıkarmak isteyen ve bu nedenle ilave 30 milyar Türk Lirası işlem limiti karşılığı yatıracak olan Kuruluş, bu işlem limiti karşılığını yukarıda verilen dört değişik araçla yatırmak isterse yatırılacak toplam tutar aşağıdaki şekilde olacaktır: İşlem Limiti İşlem Limiti Fazla Yatırılacak Karşılığı Tutarı Karşılığı Türü - - Oranı(%) Tutar Vadesiz TL Vadesiz Altın Devlet Tahvili Vadesiz Tem.Mektubu(TL) İlave işlem limiti karşılığı yanlızca Devlet Tahvili olarak yatırılmak istenirse *1.25= Türk Lirası, yalnızca Vadesiz Teminat Mektubu (Türk Lirası) olarak yatırılmak istenirse * 1.40 = Türk Lirası tutarında işlem limiti karşılığı yatırılacaktır.

7 ı 4 k VT 2.4.TAHVİL VE BONO PİYASASI İŞLEM LİMİTİ KARŞILIĞI TÜRLERİ, VADEYE KALAN İŞ GÜNÜ SAYISI (MİNİMUM) VE BELİRLİ BÎR İŞLEM LİMİTİ İÇİN YATIRILMASI GEREKLİ FAZLA ORANLARI CİNSİ VADEYE KALAN % İŞ GÜNÜ SAYISI FAZLA ORANİ A. NAKİT İŞLEM LİMİTİ KARŞILIĞI l.tranş 2.tranş 3.tranş 1.Vadesiz Türk Lirası Vadeli Türk Lirası Vadesiz Döviz Vadeli Döviz Deposu Altın (Vadesiz) Altın Deposu B. TAHVİL TÜRÜ İŞLEM LİMİTİ KARŞILIĞI 1. Devlet Tahvili Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senedi C TEMİNAT MEKTUPLARI 1. Vadesiz Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası) Vadeli Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası) Vadesiz Banka Teminat Mektubu(ABD Doları/DM) Vadeli Banka Teminat Mektubu(ABD Doları/DM)

8 fc S 3.KOTASYON Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanması (kotasyon) yöntemi aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Yeni ihraç edilen menkul kıymetler için tanım verme işlemi Çarşamba günleri yapılmakta ve aynı güne ait Borsa Günlük Bülten'de yayınlanmaktadır KOTASYON YÖNTEMİ 1. Tarih, menkul kıymetin vade tarihini (anapara ödeme tarihini), 2. İzleyen rakam menkul kıymetin süresini (ay olarak), 3. İzleyen harf menkul kıymetin türünü ( T; Devtet Tahvili, B: Hazine Bonosu, S: Özel Sektör Tahvili, F: Finansman Bonosu, G: Gelir Ortaklığı Senedi, N: Banka Bonosu, V: Varlığa Dayakı Menkul Kıymet), 4. İzleyen sayı, yılda yapılan faiz/gelir payı ödemesi bir kezden fazla ise faiz/gelir payı ödeme sayısını, (2: İki kez, 4: Dört kez,...), 5. İzleyen harf veya harfler menkul kıymetin ilave tanımlama özelliğini, D: Değişken faizli, C: Konvertibl, K: Garantili, U: ABD Dolarına Endeksli, M: Alman Markına Endeksli,...), 6. Sonraki oran menkul kıymetin varsa kupon faiz oranını, değişken faizli menkul kıymetlerde en son kupon faiz oranını, gelir ortaklığı senetlerinde ödenen en son gelir payı oranını, 7. İzleyen üç harf; Gelir Ortaklığı Senetleri, Dövize Endeksli Gelir Ortaklığı Senetleri ve Tahvillerde menkul kıymetin kodunu, özel sektör kağıtlarında şirketin kodunu göstermektedir ÖRNEKLER : B 03 Mayıs 1995 itfa tarihli, 6 ay vadeli hazine bonosu H 20 Ocak 1995 itfa tarihli, halka arzedilerek satılmıs hazine bonosu T 12 Mayıs 1995 itfa tarihli, 12 ay vadeli devlet tahvili TD Ekim 1995'de itfa olacak, 24 ay vadeli, yılda bir % faiz ödemeli devlet tahvili TOZ TEFE+6 24 Haziran 1997 itfa tarihli, 36 ay vadeli, yılda bir TEFE+6 faiz ödemeli devlet tahvili

9 ww G2U TEK 21 Mart 1997 itfa tarihli, 36 ay vadeli, yılda iki faiz ödemeli, ABD Dolarına endeksli,türkiye Elektrik Kurumu gelirlerinden ödenecek Gelir Ortaklığı Senedi F BHP 5 Ağustos 1994 tarihinde itfa olacak, 12 ay vadeli, Modern Karton San.ve Tic.A.Ş/ye ait finansman Bonosu S K CFJ 30 Haziran 1996 itfa tarihli 36 ay vadeli, garantili, yılda birr %85.00 faiz ödemeli, Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San A.Ş.'ye ait özel sektör tahvili V CFN 26 Eylül 1995 tarihinde itfa olacak, 12 ay vadeli T İş Bankası A.Ş.'ye ait varlığa dayalı menkul kıymet Bilgi edinilmesini rica ederim. Saygılarımla, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI Tuncay ARTUN Başkan Ek~7 DB

10 Ek-1 1/2 TAHVİL VE BONO PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (BANKALAR) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Tahvil ve Bono Piyasası"na kabul edilmemiz halinde; 1- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağım; 2- Bu piyasada gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını; 3- Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğaldan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satım ya da geri satım vaadi ile alım başvurusunun piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayıimayarak piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçları ile bağlı kalacağımızı; 4- Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Tahvil ve Bono Piyasası *nda yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız İşlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu; 5- Piyasada yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını; 6- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, hacız ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya, işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu; buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 49. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi;

11 Ek-1 1/3 TAHVİL VE BONO PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (ARACI KURUMLAR) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Tahvil ve Bono Piyasasına kabul edilmemiz halinde; 1- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağını; 2- Bu piyasada gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir İtiraz hakkımızın bulunmadığını; 3- Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğrudan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satım ya da geri satım vaadi ile alım başvurusunun piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayılmayarak piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçlan ile bağlı kalacağımızı; 4- Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Tahvil ve Bono Piyasasında yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız işlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu; 5- Piyasada yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirlerini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiç bir sorumluluğu bulunmadığını;

12 Ek-1 2/2 7- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Merkezi'ne nakden/fıziken veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıncaya kadar geçen günler için, ayrıca, söz konusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün sonrasının valörüyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 49. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi; 8- Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir, ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bu durumda temerrüt faizine müstehak olacağını; 9- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem için Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi; 10- Tahvil ve Bono Piyasası'ndakı işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri vergisinin tarafımızca ödeneceğini; 11- Tahvil ve Bono Piyasasındaki işlemlerin Borsanızın kuruluşumuza göndereceği teyit teleksleri/faksları ile gerçekleşmiş sayılacağını; 12- Borsanızın teyit telekslerinin/fakslarının tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını; 13- Tahvil ve Bono Piyasası'nda, Borsamzca tespit edilen çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsamzca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini; 14- Tahvil ve Bono Piyasası 'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız mahreçli telekslerin/faksların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak teybe kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi; 15- Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Tahvil ve Bono Piyasası 'ndan çıkarılabileceğimizi; Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

13 Ek-2 2/3 6- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, haciz ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu; buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 49, maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi; 7- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Merkezi'ne nakden/fıziken veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıncaya kadar geçen günler için, ayrıca, sözkonusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul Şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün sonrasının valörüyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 49. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi; 8- Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bu durumda temerrüt faizine müstehak olacağını; 9- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem için Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi; 10- Tahvil ve Bono Piyasası'ndaki işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin tarafımızca ödeneceğini; 11- Tahvil ve Bono Piyasası'ndaki işlemlerin Borsanızın kuruluşumuza göndereceği teyit teleksleri/faksları ile gerçekleşmiş sayılacağını; 12- Borsanızın teyit telekslerinin/fakslarının tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını; 13- Tahvil ve Bono Piyasası'nda, Borsanızca tespit edilen çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsanızca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini; 14- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız mahreçli telekslerin/faksların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak teybe kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi;

14 15- Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kuruluna tanınan denetim yollarından ayrı olarak Borsamzca yapılacak denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca; a) Haftalık/aylık menkul kıymet ahm-satımlarını gösterir hesap vaziyetlerini aylık olarak Borsanıza vereceğimizi; b) Kuruluşumuzun denetleme kurullarınca hazırlanacak aylık raporları ile Borsamzca hazırlanacak formların tasdik edilerek Borsanıza verileceğini; Ek-2 3/3 c) Borsanız elemanlarınca veya Borsanız tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca yapılacak her türlü denetimi kabul ettiğimizi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimizi, banka hesaplarımız, bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ile kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmanızı veya yaptırmaya yetkili olduğunuzu kabul ettiğimizi; 16- Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Tahvil ve Bono Piyasasından çıkarılabileceğimizi; Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

15 Ek-1 1/1 İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARININ (TEMİNAT) YATIRILMASI, ÇEKİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK İLKELER 1. Teminat çekme, yatırma ve değiştirmeye ilişkin yazılar Mali İşler Müdürlüğüme hitaben yazılır ve işlemler bu Müdürlükçe yürütülür. Yazılardaki imzaların, Borsa'ya bildirilen imza sirkülerindeki yetkili kişilere ait olması gerekmektedir. 2. Her türlü çekme, yatırma ve değiştirme talebinin işleme konulmasından önce Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü'nün talep yazısı üzerinde onayı şarttır. 3. İlgili Kuruluşun yetkili elemanı talep yazısını onaylattıktan sonra, Mali İşler Müdürlüğü tarafından verilen teminat yatırılması, çekilmçsı veya değiştirilmesine ilişkin yazıyla birlikte takas bankasına (T.îş Bankası A. Ş.-Borsa Şubesi) gider. Teminatla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra bu işlemlere ait iki nüsha-dekont kendisine verilir Bu dekontun bir nüshası Mali İşler Müdürlüğüne diğer nüshası ise Menkul Kıymet ve Para Piyasalan Müdürlüğü'ne verilir. 4. Limit artırılmasına dair yazıların ayrı olarak ve Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü'ne hitaben yazılması gerekir.

16 Ek-1 1/2 GERİ SATIN ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜYLE MENKUL KIYMET ALIM SATIMI GENEL TAAHHÜTNAMESİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı İstanbul A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Tahvil ve Bono Piyasası (Piyasa) bünyesinde yetkili diğer bir banka veya aracı kurum ile 2499 sayılı Yasanın 3794 sayılı Yasa ile değişik 22'nci maddesine dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan M Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ), Borsa tarafından hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Borsa'nın ilgili diğer mevzuat ve düzenleme hükümleri uyarınca geri satın alma veya satma taahhüdüyle menkul kıymet alım - satım (repo - ters repo) işlemleri yapmayı kabul etmektedir. Bu çerçevede, Kuruluşumuzca Borsaya tevdi edilmiş ölan Tahvil ve Bono Piyasası (Menkul Kıymetler Piyasası) Taahhütnamesinde yer alan taahhütlerimize ek olarak; 1. Kuruluşumuz, işbu taahhütnamenin genel esasları içerdiğini, münferit işlemlerde, takas ve saklama İMKB - Takas ve Saklama A Ş. tarafından yapılacaksa, işleme ve takas/saklamaya ilişkin bütün kayıtların Borsa bünyesinde tutulacağını; takas ve saklama, Kuruluşumuzun ve karşı kuruluşun ortak tercihleri sonucunda Borsa dışında kendi aramızda yapıldığı takdirde Borsa'nın takas ve saklamaya ilişkin hiçbir görevi ve sorumluluğu olmayacağını ve sadece işleme ilişkin kayıtları tutacağını, takas ve saklamaya ilişkin kayıtların sorumluluğunun Kuruluşumuza ait olduğunu; 2. Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu takdirde, başlangıç valöründe menkul kıymeti satacağını ve bitiş valöründe geri alacağını, ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe menkul kıymeti alacağını ve bitiş valöründe geri satacağını; 3. Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olması halinde, menkul kıymet satış yükümlülüğünü Borsa tarafından belirlenmiş olan menkul kıymetlerden birisi ile yerine getireceğini ve bitiş valöründe işlem tutarı (anapara) ve faizi ödeyeceğim; ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe işlem tutarı kadar ödeme yapacağını ve bitiş valöründe işlem konusu menkul kıymetleri satıcıya iade edeceğini; 4. Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu işlemlerde, teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarının belirlenmesinde Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatları esas alacağımızı, Borsa tarafından ilave teminat talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave teminatı yatıracağımızı; 5. İşleme konu olan menkul kıymetlerin repo - ters repo işleminin vadesi içerisindeki getirilerinin, ilk repo işlemini yaparak menkul kıymetlen saklamaya tevdi eden tarafa ait olacağını;

17 Ek-1 1/4 6. Kuruluşumuz, edimini ifada temerrüde düştüğü takdirde İMKB Yönetmeliğinin 49. maddesi hükümleri uyarınca temerrüd faizi ödeyeceğimizi; 7. Kuruluşumuzun, işlem nedeniyle yapacağı nakit ödemenin veya menkul kıymet teslimatının yöntemini ve ilgili hesap numaralarını işlem gerçekleşir gerçekleşmez Borsa'ya bildireceğini; Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

18 Ek-5 1/1 KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstanbul, BAŞKANLIĞINA İSTANBUL Borsa üyesi 'nin Hisse Senedi dışındaki Menkul Kıymetlerin işlem göreceği Tahvil ve Bono Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara kesin teminat tutarı azami TL Yalnız ve 00/00 Lira) Türk Lirasına kadar Bankamızın Borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla zamin olduğunu, Borçlu tarafından müşterilere, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde ve verilen zararların ödenmediğinin Borsanızca tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan. Mahkeme kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, kayıtsız şartsız ve herhangi bir itirazda bulunmaksızın, azami yukarıdaki meblağı derhal nakden ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait ticari faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzaları olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

19 Ek-6 1/1 KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ (DÖVİZ CİNSİNDEN) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstanbul,../../199. BAŞKANLIĞINA İSTANBUL Borsa üyesi./nın Hisse Senedi dışındaki Menkul Kıymetlerin işlem göreceği Tahvil ve Bono Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara kesin teminat tutan azami (Yalnız. ve 00/00) kadar Bankamızın Borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla zamin olduğunu, Borçlu tarafından müşterilere, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsaya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde ve verilen zararların ödenmediğinin Borsamzca tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve Borçlunun rızasını almaya lüzum kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, kayıtsız şartsız ve herhangi bir itirazda bulunmaksızın, azami yukarıdaki meblağı derhal nakden ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait libor faiz oranına üç puan eklenerek oluşacak faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzalan olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İş bu teminat mektubu tazmin edildiği takdirde tazmin tarihindeki TCMB efektif alış kuru USD/DM çarpılarak tazmin edilecek TL. miktarı belirlenecektir. Uyuşmazlık halinde, Türk hukuku ile İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Yetkili İmzalar

20 Ek-7 1/1 TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİK FORMU İMKB Fax No: ÜYE: TARİH: / / İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası! nda şu anda işlem yapmaya yetkili aşağıda isimleri bulunan temsilcilerimizin (ESKİ TEMSİLCİLER) yine aşağıda isimleri bulunan yetkili temsilcilerimizle (YENİ' TEMSİLCİLER) değiştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz. ESKİ TEMSİLCİLER YENİ TEMSİLCİLER 4, 5. S Kaşe ve Yetkili İmzalar Not: Bu değişiklik faks mesajının alınmasını takiben hemen yürürlüğe konacaktır. Faksla bildirim yapılmadığı sürece hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Bu formun aslının en geç ertesi gün Borsa Muhaberat Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Temsilciler, sorulduğunda kodlarını ve isimlerini bildirmek ve kodlarının gizliliğim sağlamak zorundadırlar.

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Normal Emirler Minimum 50 milyar nominal TL ve katlan 100 milyar TL ve katlan (mevcut durum)

Normal Emirler Minimum 50 milyar nominal TL ve katlan 100 milyar TL ve katlan (mevcut durum) Genelge No: ÂOB. Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü T T M fr İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI îstinye 80860 İstanbul Tel. : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 24 Mart 1999 Sayın Üyemiz,

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

GENEL MEKTUP:99/ TÜM ÜYELERİMİZE,

GENEL MEKTUP:99/ TÜM ÜYELERİMİZE, GENEL MEKTUP:99/019 2.7.1999 TÜM ÜYELERİMİZE, 31.12.1998 tarih ve 23570 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Şubat 1996 - Sayı: 22559 AMAÇ 1 Madde 1 - Tahvil ve Bono Piyasası'nın kurulmasındaki amaç, Piyasa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (DİBS) ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ PİYASASI UYGULAMA TALİMATI ANKARA OCAK, 2003 İÇİNDEKİLER I. KAPSAM

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TAHVİL VE BONO PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,

I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü. Sayın Üyemiz, I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Sayı :İMKB-10-GDD-010.06.02-.İQ?...!) (j!) 9 Konu '.Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları. 11/09/2012 Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü Sayın

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011 Sayı : ÎMKB/GDD-010.06.02/4333- Konu : İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi Hk. 12 3 4 5 S 1 = İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1.TAHVİL VE BONO PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

1.TAHVİL VE BONO PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Genelge No : 5 Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü M İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Rıhtım Caddesi, No: 245, Karaköy 80030 İstanbul Tel: (0 212) 252 48 00 (50 hat) Faks: (0 212) 252 49 15 Teleks:

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu:Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişiklikleri hk. x İlgi:1. Nisan 2004 tarihli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ 25 Aralık 2015 Aracı kurumların kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile yapacakları repo ve ters repo işlemleri sırasında

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler. 18. TAHVİL VE BONO PİYASASI İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 27 Haziran 2002 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.00.07-29

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.03.2016/51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı