Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları"

Transkript

1 Genelge No: 3 Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü 4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Rıhtım Caddesi, No: 245, Karaköy İstanbul Tel: (0 212) (50 hat) Faks: (0 212) Teleks: imkb tr İstanbul, 30 Ocak 1995 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasasına başvuru, teminat ve kotasyon esasları aşağıda yer almaktadır. 1. BAŞVURU PROSEDÜRÜ 1.1. TAHVİL VE BONO PİYASASI a. Başvuru talebini içeren ve İMKB Başkanlığına hitaben yazılmış yazı ve bu yazının ekinde; i) Noterden onaylı Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi (Metinler EK-1 ve EK-2'de verilmektedir). ii) İlgili birimin telefon ve faks numaralarını içeren bir yazı. b. Başvurusu alınan üye kuruluş için İMKB tarafından bir işlem limiti tespit edilir ve "GİZLİ" işaretiyle yazılı olarak elden iletilir. c. Üye, tespit edilen işlem limitinin açılabilmesi için "işlem limiti karşılığı" (teminat) yatırır. (Teminat yatırma, çekme ve değiştirme prosedürü EK-3'de açıklanmaktadır.) d. Teminatın yattığına dair dekontun Borsamıza gelmesiyle üyenin işlem limiti açılır ve her an işlem yapabilir REPO-TERS REPO PAZARI Repo-ters repo pazarına katılmak isteyen üyeler Tahvil ve Bono Piyasası 'nda işlem yapıyorlarsa, bir başvuru yazısı ekinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alman Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının bir kopyası ve "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (metni EK-4'te) noterden onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler. Tahvil ve Bono Piyasası teminatları ve temsilcileri repo-ters repo işlemleri için de geçerlidir. Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmıyorlarsa her iki başvuruyu birarada yapabilirler.

2 fc 2,TAHVİL VE BONO PİYASASI İŞLEM LİMİTLERİNE VE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 2.1.GENEL UYGULAMA Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların her biri için Borsamız tarafından üç kademeli olarak (üç tranş) "işlem yapabilme limiti" tespit edilmektedir Bu limitin tespit edilmesinde, geçmiş yıllar menkul kıymet işlem hacimleri, ödenmiş sermaye, özkaynaklar gibi çeşitli kriterler esas alınmaktadır. Üyelerimiz, Piyasa'da Borsa tarafından belirlenen "işlem yapabilme limiti" ni aşmamak koşuluyla, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının yirmi misli işlem yapabilmektedirler. İşlem limitleri zaman zaman gözden geçirilmekle birlikte, bu limitleri geçici olarak aşmak isteyen üyeler, aşacakları bölüm için işlem limiti karşılıklarına ilişkin genel esaslar gözönünde bulundurularak %100 oranında ilave işlem limiti karşılığı vermek suretiyle "işlem yapabilme limitini" en fazla üç misline kadar artırabilirler. Borsamızın takas sistemi, karşılığını almadan teslim etmeme esasına göre kurulduğundan ve dolayısıyla doğrudan alım ve doğrudan satım durumunda sadece teslim etmeme riski söz konusu olacağından, taraflar vadeli bir işlem olmaması halinde minimal bir risk almaktadırlar. Vadeli işlemlerde ise, Borsamızca alınacak işlem limiti karşılığı oranları daha yüksek tutulmaktadır. Bankalar ve aracı kurumlar, işlem limiti karşılıklarını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu'nca belirlenen Banka veya Kuruluşa yatırmaktadırlar İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARI ÇEŞİTLERİ VE BUNLARIN AYNI BAZDA DEĞERLENDİRİLME ESASLARI 1. Piyasamızda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek kıymetler ve bunların fazla oranlan kısım (2.4)'de gösterilmektedir. Buna göre piyasamızda üç grup işlem limiti karşılığı kabul edilmektedir. Bunlar, nakit, tahvil ve teminat mektubu grubu işlem limiti karşılıklarıdır. Nakit grubu işlem limiti karşılıkları; vadesiz Türk Lirası, vadeli Türk Lirası, vadesiz döviz, vadeli döviz deposu, vadesiz altın ve altın deposudur. Tahvil grubu işlem limiti karşılıkları; Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Gelir Ortaklığı Senedidir. Teminat mektubu grubunda yer alan işlem limiti karşılıkları ise, vadesiz banka teminat mektubu (Türk Lirası), vadeli banka teminat mektubu (Türk Lirası), vadesiz banka teminat mektubu (ABD Doları, Alman Markı) ve vadeli banka teminat mektubudur (ABD Doları, Alman Markı). Daha sonra hisse senetleri ve özel sektör tahvillerinin de işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmesi mümkün olabilecektir. 2. Hisse senedi dışındaki menkul kıymetlerin işlem göreceği Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar, Borsamızca tespit edilen "işlem yapabilme limiti" ile sınırlı olmak üzere, kullanmak istedikleri limitin 1/20'sı tutarında bir işlem limiti karşılığını, yukarıda ve ek tabloda ayrıntıları verilen işlem limiti karşılığı çeşitlerinden bir veya birkaçından oluşacak şekilde kendi seçimleri doğrultusunda verebilmektedirler. Banka ve aracı kurumlar hangi işlem limiti karşılığı cinsinden hangi oranda işlem limiti karşılığı vereceklerine serbestçe karar vermektedirler.

3 4 k \w 3. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılacak tutarların aynı bazda değerlendirilebilmesi için ekli listede belirtilen limitlere bağlı oranlar dahilinde fazla tutarlarda işlem limiti karşılığı yatırılması istenilmektedir. Yine işlem limiti karşılıklarının geçerliliğini koruması ekli listede işlem limiti karşılığı çeşitlerine göre belirtilen vadelerine kalan işgününe göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle, vadesine listede gösterilenden daha az işgünü kalmış bir işlem limiti karşılığı yenilenmediği sürece geçerliliğini yitirmektedir. İşlem limiti karşılığı takibi tamamen üyelerimize ait olmakla birlikte Borsa'da kurulan bir ekip de titiz bir takip yapmaktadır. Yatırılan her türlü işlem limiti karşılığı doğal olarak geri istenildiğinde aynı cinsten iade edilmektedir. Ancak, İşlem limiti karşılığı olarak devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senedi yatırılması ve bunların TCMB makbuzu olması durumunda iade halinde yatırılan makbuzlar aynen iade edilir. Yani makbuz üzerinde bölünme yapılamaz. 4. Piyasamıza işlem limiti karşılığı olarak yatırılan vadesiz Türk Lirası ve vadeli Türk Lirası Borsa tarafından belirlenen hesaba yatırılmaktadır. Vadeli olarak yatırılan Türk Liraları Borsamız tarafından yatırıma tabi tutulmakta elde edilecek faiz gelirleri iki puan eksiği ile işlem limiti karşılığı sahibine yansıtılmaktadır. 5. İşlem limiti karşılığı olarak verilen vadesiz döviz veya banknot yada tesis edilen döviz depoları, şimdilik Amerikan Doları (US $) ve Alman Markı (DM) olarak verilebilmektedir. Daha sonra Borsamızca belirlenecek diğer döviz cinsleri üzerinden de işlem limiti karşılığı alınabilecektir. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılan döviz depolan uluslararası piyasalarda değerlendirilmekte ve sağlanan faiz 1/4 puan eksiği ile ilgili üye banka veya aracı kuruma verilmektedir. Örneğin, yurtdışında %8.00 faiz kazanan bir depoya Borsa'ca %7.75 faiz ödenecektir. Vadesiz döviz ve döviz depolarının günlük değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi döviz alış kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumda, işlem limiti karşılığı olarak verilen dövizlerin günlük değerleri bulunup, değerler toplamının vadesiz dövizde % 0-5 eksiği, döviz depolarında % 5-10 eksiği "İşlem Yapabilme Limiti" nin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. 6. Banka ve aracı kurumların Tahvil ve Bono Piyasası 'nca tespit edilen limitlerin % 5-10 fazlası kadar işlem limiti karşılığı olarak verdikleri altınlar günlük olarak Londra'da sabah 10.00'da yapılan fixing seanslarındaki Ons/ABD Doları üzerinden ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi döviz alış kurları baz alınarak oluşan fiyatlardan değerlendirilmektedir. Bulunan Türk Lirası değerinin %5-10 eksiği "İşlem Yapabilme Limiti" nin hesaplanmasında göz önüne alınmaktadır. İşlem limiti karşılığı amacıyla verilecek altınların "Good Delivery Bar", diğer bir deyişle 995/1000 veya 999.9/1000 saflıkta, uluslararası kabul görmüş bir kuruluşun (SBS, UBS gibi ) damgasını ve seri numarasını taşıyan 500 gramlık, bir kilogramlık barlar veya 400 onsluk (12.5 kilo) külçeler halinde olması gerekmektedir. Altın barların tevdi edileceği yerler ve altın deposu yapılması halinde uygulanacak esaslar işlem bazında değerlendirilmektedir.

4 fc ww 4 7. Tahvil ve Bono Piyasası'na işlem limiti karşılığı olarak yatırılan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ne kadarlık bir işlem yapabilme limitine tekabül ettiği, Piyasa'da oluşan fiyatlara göre yapılan regresyon sonuçlarından bulunan ve bilgi dağıtım firmalarının ekranlarında yayınlanan değerler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu durumda, işlem limiti karşılığı olarak verilen kıymetlerin vadeleri itibariyle günlük olarak bugünkü değerleri bulunup, değerler toplamının %15-%25 eksiği ile işlem limiti karşılığı miktarı hesaplanmaktadır. 8. İşlem limiti karşılığı olarak verilen Gelir Ortaklığı Senetlerinin değerleri, piyasada oluşan fiyatlar üzerinden günlük olarak hesaplanmaktadır. Piyasamızda fiyat oluşuncaya kadar Borsa 1 ca günlük olarak belirlenecek yaklaşık fiyatlar baz alınmaktadır. 9. Türk Lirası cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek banka teminat mektupları Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar tarafından düzenlenmektedir. Her bankanın, piyasamıza katılan diğer banka ve aracı kurumlar için" düzenleyebileceği toplam banka teminat mektubu tutarı Borsamız tarafından belirlenmektedir. Verilecek teminat mektuplarının metni ve tutarı konusunda işlem bazında Borsa ile temasa geçilmesi gerekmektedir. (Kesin teminat mektubu örneği EK-5'de yer almaktadır.) 10. Borsamızca bankalar ve aracı kurumlardan kendileri içm tespit edilen limitlere göre % fazlası kadar alınacak döviz cinsinden " Teminat Mektubu"; a. Yabancı bankalar, b. Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri, c. Türk bankalarının yurtdışındaki şubeleri, tarafından düzenlenebilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasası 'nda işlem yapacak olan banka veya aracı kurumun işlem limiti karşılığı amacıyla verebileceği döviz üzerinden düzenlenmiş "Teminat Mektubu" Borsamızca her işlem bazında incelenmekte ve yine Borsamızca belirlenecek limit ve oranlar dahilinde işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmektedir. Doğal olarak, ülkemizde faaliyette bulunan bir yabancı bankanın yurtdışında yerleşik merkezi veya herhangi bir şubesi Türkiye'deki şubesi için ve Türk bankalarının yurt dışındaki şubeleri de kendi İdari Merkezleri veya şubeleri için teminat mektubu veremezler. (Döviz cinsinden kesin teminat mektubu örneği EK-6'da verilmiştir) 11. İster Türk Lirası ister döviz üzerinden düzenlensin, aynı Gruba, Holdinge, Şirkete bağlı veya bunlar tarafından %40'dan fazlası kontrol edilen bankalar ve/veya aracı kurumlar birbirlerine doğrudan doğruya teminat mektubu veremezler. 12. Banka ve aracı kurumlara işlem limiti karşılığı olarak yatırılacak kıymetler için, kendi isteklerine göre ve ücreti kendilerince karşılanmak kaydıyla Ankara, İstanbul ve İzmir arasında maddi nakil ve sigorta hizmeti verilebilmektedir. Ancak, arzu eden kuruluşlar nakil ve sigorta hizmetlerini kendileri de yapabilirler.

5 2.3.ÖRNEK UYGULAMA 1. Bir Kuruluş için Borsa tarafından belirlenen "İşlem Yapabilme Limitinin 100 milyar Türk Lirası olduğunu düşünelim. Bu Kuruluşun "İşlem Yapabilme Limitinin 25 milyar Türk Liralık kısmı l.tranş, ikinci 25 milyar Türk Liralık kısmı 2, tranş ve kalan 50 Milyar Türk Liralık kısmı 3.tranşta yer almaktadır, 2. Söz konusu Kuruluşun ilk aşamada limitinin Ltranşını kullanmak istediğini varsayalım. Kuruluş, l.tranş için belirlenen 25 milyar Türk Lirası tutarındaki işlem limitinin tamamını kullanmak istediğinde 1/20* J Türk Lirası tutarında bir işlem limiti karşılığı yatıracaktır, 3. Kuruluş, örneğin, vadesiz Türk Lirası olarak sadece Türk Lirası işlem limiti karşılığı yatırmak isterse, *20 = Türk Liralık bir işlem limitine sahip olacaktır. Buna karşılık, Türk Lirası değerindeki Devlet tahvilini işlem limiti karşılığı olarak yatırmak isterse ( /1.15)* Türk Liralık bir işlem limitine sahip olacaktır. 4. Söz konusu Kuruluşun, Ltranş için ödeyeceği Türk Lirası tutarındaki işlem limiti karşılığı ek tabloda gösterilen işlem limiti karşılığı türlerinden, vadesiz Türk Lirası, vadesiz altın, Devlet tahvili ve vadesiz banka teminat mektubu (Türk Lirası) olarak yatıracağını varsayalım. Bu durumda, her bir araç bazında yatırılması gereken işlem limiti karşılığı tutarları ek tablodaki l.tranş fazla oranlarına göre şu şekilde olacaktır: İşlem Limiti İşlem Limiti Fazla Yatırılacak Karşılığı Tutarı Karşılığı Türü Oranı(%) Tutar Vadesiz TL Vadesiz Altın Devlet Tahvili Vadesiz Tem.Mektubu(TL) Kuruluş Türk Lirası tutarındaki işlem limiti karşılığı sadece Devlet tahvili olarak yatırmak isterse * Türk Lirası, sadece vadesiz teminat mektubu (Türk Lirası) olarak yatırmak isterse * 1.20 = Türk Lirası tutarında işlem limiti karşılığı yatıracaktır 6. Kuruluş, limitinin ikinci tranşını da kullanmak istediğinde, ilave 25 milyar Türk Liralık işlem limiti için yatıracağı işlem limiti karşılığı ek tablodaki ikinci tranş fazla oranlarına göre belirlenecektir. Aynı şekilde, limitin 3.tranşı da kullanılmak istendiğinde yatırılacak işlem limiti karşılığı ek tablodaki 3.tranş fazla oranlarına göre belirlenecektir. Bir başka anlatımla, tranşlar arasındaki fark, ödenecek işlem limiti karşılığmımn fazla oranlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

6 ww 6 7. Üç tranş olarak belirlenen "İşlem Yapabilme Limıti"ni artırmak isteyen Kuruluş %100 işlem limiti karşılığı ödeyecektir. Artırılan kısma tekabül eden işlem limiti karşılığının ödenmesinde, ek tabloda 3.tranş için gösterilen fazla oranları uygulanacaktır. Buna göre, işlem limitini 30 milyar Türk Lirası artırarak 130 milyar Türk Lirasına çıkarmak isteyen ve bu nedenle ilave 30 milyar Türk Lirası işlem limiti karşılığı yatıracak olan Kuruluş, bu işlem limiti karşılığını yukarıda verilen dört değişik araçla yatırmak isterse yatırılacak toplam tutar aşağıdaki şekilde olacaktır: İşlem Limiti İşlem Limiti Fazla Yatırılacak Karşılığı Tutarı Karşılığı Türü - - Oranı(%) Tutar Vadesiz TL Vadesiz Altın Devlet Tahvili Vadesiz Tem.Mektubu(TL) İlave işlem limiti karşılığı yanlızca Devlet Tahvili olarak yatırılmak istenirse *1.25= Türk Lirası, yalnızca Vadesiz Teminat Mektubu (Türk Lirası) olarak yatırılmak istenirse * 1.40 = Türk Lirası tutarında işlem limiti karşılığı yatırılacaktır.

7 ı 4 k VT 2.4.TAHVİL VE BONO PİYASASI İŞLEM LİMİTİ KARŞILIĞI TÜRLERİ, VADEYE KALAN İŞ GÜNÜ SAYISI (MİNİMUM) VE BELİRLİ BÎR İŞLEM LİMİTİ İÇİN YATIRILMASI GEREKLİ FAZLA ORANLARI CİNSİ VADEYE KALAN % İŞ GÜNÜ SAYISI FAZLA ORANİ A. NAKİT İŞLEM LİMİTİ KARŞILIĞI l.tranş 2.tranş 3.tranş 1.Vadesiz Türk Lirası Vadeli Türk Lirası Vadesiz Döviz Vadeli Döviz Deposu Altın (Vadesiz) Altın Deposu B. TAHVİL TÜRÜ İŞLEM LİMİTİ KARŞILIĞI 1. Devlet Tahvili Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senedi C TEMİNAT MEKTUPLARI 1. Vadesiz Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası) Vadeli Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası) Vadesiz Banka Teminat Mektubu(ABD Doları/DM) Vadeli Banka Teminat Mektubu(ABD Doları/DM)

8 fc S 3.KOTASYON Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanması (kotasyon) yöntemi aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Yeni ihraç edilen menkul kıymetler için tanım verme işlemi Çarşamba günleri yapılmakta ve aynı güne ait Borsa Günlük Bülten'de yayınlanmaktadır KOTASYON YÖNTEMİ 1. Tarih, menkul kıymetin vade tarihini (anapara ödeme tarihini), 2. İzleyen rakam menkul kıymetin süresini (ay olarak), 3. İzleyen harf menkul kıymetin türünü ( T; Devtet Tahvili, B: Hazine Bonosu, S: Özel Sektör Tahvili, F: Finansman Bonosu, G: Gelir Ortaklığı Senedi, N: Banka Bonosu, V: Varlığa Dayakı Menkul Kıymet), 4. İzleyen sayı, yılda yapılan faiz/gelir payı ödemesi bir kezden fazla ise faiz/gelir payı ödeme sayısını, (2: İki kez, 4: Dört kez,...), 5. İzleyen harf veya harfler menkul kıymetin ilave tanımlama özelliğini, D: Değişken faizli, C: Konvertibl, K: Garantili, U: ABD Dolarına Endeksli, M: Alman Markına Endeksli,...), 6. Sonraki oran menkul kıymetin varsa kupon faiz oranını, değişken faizli menkul kıymetlerde en son kupon faiz oranını, gelir ortaklığı senetlerinde ödenen en son gelir payı oranını, 7. İzleyen üç harf; Gelir Ortaklığı Senetleri, Dövize Endeksli Gelir Ortaklığı Senetleri ve Tahvillerde menkul kıymetin kodunu, özel sektör kağıtlarında şirketin kodunu göstermektedir ÖRNEKLER : B 03 Mayıs 1995 itfa tarihli, 6 ay vadeli hazine bonosu H 20 Ocak 1995 itfa tarihli, halka arzedilerek satılmıs hazine bonosu T 12 Mayıs 1995 itfa tarihli, 12 ay vadeli devlet tahvili TD Ekim 1995'de itfa olacak, 24 ay vadeli, yılda bir % faiz ödemeli devlet tahvili TOZ TEFE+6 24 Haziran 1997 itfa tarihli, 36 ay vadeli, yılda bir TEFE+6 faiz ödemeli devlet tahvili

9 ww G2U TEK 21 Mart 1997 itfa tarihli, 36 ay vadeli, yılda iki faiz ödemeli, ABD Dolarına endeksli,türkiye Elektrik Kurumu gelirlerinden ödenecek Gelir Ortaklığı Senedi F BHP 5 Ağustos 1994 tarihinde itfa olacak, 12 ay vadeli, Modern Karton San.ve Tic.A.Ş/ye ait finansman Bonosu S K CFJ 30 Haziran 1996 itfa tarihli 36 ay vadeli, garantili, yılda birr %85.00 faiz ödemeli, Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San A.Ş.'ye ait özel sektör tahvili V CFN 26 Eylül 1995 tarihinde itfa olacak, 12 ay vadeli T İş Bankası A.Ş.'ye ait varlığa dayalı menkul kıymet Bilgi edinilmesini rica ederim. Saygılarımla, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI Tuncay ARTUN Başkan Ek~7 DB

10 Ek-1 1/2 TAHVİL VE BONO PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (BANKALAR) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Tahvil ve Bono Piyasası"na kabul edilmemiz halinde; 1- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağım; 2- Bu piyasada gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını; 3- Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğaldan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satım ya da geri satım vaadi ile alım başvurusunun piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayıimayarak piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçları ile bağlı kalacağımızı; 4- Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Tahvil ve Bono Piyasası *nda yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız İşlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu; 5- Piyasada yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını; 6- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, hacız ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya, işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu; buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 49. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi;

11 Ek-1 1/3 TAHVİL VE BONO PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (ARACI KURUMLAR) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Tahvil ve Bono Piyasasına kabul edilmemiz halinde; 1- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağını; 2- Bu piyasada gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir İtiraz hakkımızın bulunmadığını; 3- Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğrudan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satım ya da geri satım vaadi ile alım başvurusunun piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayılmayarak piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçlan ile bağlı kalacağımızı; 4- Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Tahvil ve Bono Piyasasında yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız işlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu; 5- Piyasada yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirlerini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiç bir sorumluluğu bulunmadığını;

12 Ek-1 2/2 7- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Merkezi'ne nakden/fıziken veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıncaya kadar geçen günler için, ayrıca, söz konusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün sonrasının valörüyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 49. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi; 8- Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir, ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bu durumda temerrüt faizine müstehak olacağını; 9- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem için Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi; 10- Tahvil ve Bono Piyasası'ndakı işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri vergisinin tarafımızca ödeneceğini; 11- Tahvil ve Bono Piyasasındaki işlemlerin Borsanızın kuruluşumuza göndereceği teyit teleksleri/faksları ile gerçekleşmiş sayılacağını; 12- Borsanızın teyit telekslerinin/fakslarının tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını; 13- Tahvil ve Bono Piyasası'nda, Borsamzca tespit edilen çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsamzca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini; 14- Tahvil ve Bono Piyasası 'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız mahreçli telekslerin/faksların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak teybe kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi; 15- Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Tahvil ve Bono Piyasası 'ndan çıkarılabileceğimizi; Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

13 Ek-2 2/3 6- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, haciz ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu; buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 49, maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi; 7- Kuruluşumuzca piyasada yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Merkezi'ne nakden/fıziken veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıncaya kadar geçen günler için, ayrıca, sözkonusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul Şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün sonrasının valörüyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 49. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi; 8- Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bu durumda temerrüt faizine müstehak olacağını; 9- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem için Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi; 10- Tahvil ve Bono Piyasası'ndaki işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin tarafımızca ödeneceğini; 11- Tahvil ve Bono Piyasası'ndaki işlemlerin Borsanızın kuruluşumuza göndereceği teyit teleksleri/faksları ile gerçekleşmiş sayılacağını; 12- Borsanızın teyit telekslerinin/fakslarının tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını; 13- Tahvil ve Bono Piyasası'nda, Borsanızca tespit edilen çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsanızca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini; 14- Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız mahreçli telekslerin/faksların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak teybe kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi;

14 15- Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kuruluna tanınan denetim yollarından ayrı olarak Borsamzca yapılacak denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca; a) Haftalık/aylık menkul kıymet ahm-satımlarını gösterir hesap vaziyetlerini aylık olarak Borsanıza vereceğimizi; b) Kuruluşumuzun denetleme kurullarınca hazırlanacak aylık raporları ile Borsamzca hazırlanacak formların tasdik edilerek Borsanıza verileceğini; Ek-2 3/3 c) Borsanız elemanlarınca veya Borsanız tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca yapılacak her türlü denetimi kabul ettiğimizi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimizi, banka hesaplarımız, bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ile kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmanızı veya yaptırmaya yetkili olduğunuzu kabul ettiğimizi; 16- Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Tahvil ve Bono Piyasasından çıkarılabileceğimizi; Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

15 Ek-1 1/1 İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARININ (TEMİNAT) YATIRILMASI, ÇEKİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK İLKELER 1. Teminat çekme, yatırma ve değiştirmeye ilişkin yazılar Mali İşler Müdürlüğüme hitaben yazılır ve işlemler bu Müdürlükçe yürütülür. Yazılardaki imzaların, Borsa'ya bildirilen imza sirkülerindeki yetkili kişilere ait olması gerekmektedir. 2. Her türlü çekme, yatırma ve değiştirme talebinin işleme konulmasından önce Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü'nün talep yazısı üzerinde onayı şarttır. 3. İlgili Kuruluşun yetkili elemanı talep yazısını onaylattıktan sonra, Mali İşler Müdürlüğü tarafından verilen teminat yatırılması, çekilmçsı veya değiştirilmesine ilişkin yazıyla birlikte takas bankasına (T.îş Bankası A. Ş.-Borsa Şubesi) gider. Teminatla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra bu işlemlere ait iki nüsha-dekont kendisine verilir Bu dekontun bir nüshası Mali İşler Müdürlüğüne diğer nüshası ise Menkul Kıymet ve Para Piyasalan Müdürlüğü'ne verilir. 4. Limit artırılmasına dair yazıların ayrı olarak ve Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü'ne hitaben yazılması gerekir.

16 Ek-1 1/2 GERİ SATIN ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜYLE MENKUL KIYMET ALIM SATIMI GENEL TAAHHÜTNAMESİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı İstanbul A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Tahvil ve Bono Piyasası (Piyasa) bünyesinde yetkili diğer bir banka veya aracı kurum ile 2499 sayılı Yasanın 3794 sayılı Yasa ile değişik 22'nci maddesine dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan M Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ), Borsa tarafından hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Borsa'nın ilgili diğer mevzuat ve düzenleme hükümleri uyarınca geri satın alma veya satma taahhüdüyle menkul kıymet alım - satım (repo - ters repo) işlemleri yapmayı kabul etmektedir. Bu çerçevede, Kuruluşumuzca Borsaya tevdi edilmiş ölan Tahvil ve Bono Piyasası (Menkul Kıymetler Piyasası) Taahhütnamesinde yer alan taahhütlerimize ek olarak; 1. Kuruluşumuz, işbu taahhütnamenin genel esasları içerdiğini, münferit işlemlerde, takas ve saklama İMKB - Takas ve Saklama A Ş. tarafından yapılacaksa, işleme ve takas/saklamaya ilişkin bütün kayıtların Borsa bünyesinde tutulacağını; takas ve saklama, Kuruluşumuzun ve karşı kuruluşun ortak tercihleri sonucunda Borsa dışında kendi aramızda yapıldığı takdirde Borsa'nın takas ve saklamaya ilişkin hiçbir görevi ve sorumluluğu olmayacağını ve sadece işleme ilişkin kayıtları tutacağını, takas ve saklamaya ilişkin kayıtların sorumluluğunun Kuruluşumuza ait olduğunu; 2. Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu takdirde, başlangıç valöründe menkul kıymeti satacağını ve bitiş valöründe geri alacağını, ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe menkul kıymeti alacağını ve bitiş valöründe geri satacağını; 3. Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olması halinde, menkul kıymet satış yükümlülüğünü Borsa tarafından belirlenmiş olan menkul kıymetlerden birisi ile yerine getireceğini ve bitiş valöründe işlem tutarı (anapara) ve faizi ödeyeceğim; ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe işlem tutarı kadar ödeme yapacağını ve bitiş valöründe işlem konusu menkul kıymetleri satıcıya iade edeceğini; 4. Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu işlemlerde, teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarının belirlenmesinde Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatları esas alacağımızı, Borsa tarafından ilave teminat talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave teminatı yatıracağımızı; 5. İşleme konu olan menkul kıymetlerin repo - ters repo işleminin vadesi içerisindeki getirilerinin, ilk repo işlemini yaparak menkul kıymetlen saklamaya tevdi eden tarafa ait olacağını;

17 Ek-1 1/4 6. Kuruluşumuz, edimini ifada temerrüde düştüğü takdirde İMKB Yönetmeliğinin 49. maddesi hükümleri uyarınca temerrüd faizi ödeyeceğimizi; 7. Kuruluşumuzun, işlem nedeniyle yapacağı nakit ödemenin veya menkul kıymet teslimatının yöntemini ve ilgili hesap numaralarını işlem gerçekleşir gerçekleşmez Borsa'ya bildireceğini; Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

18 Ek-5 1/1 KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstanbul, BAŞKANLIĞINA İSTANBUL Borsa üyesi 'nin Hisse Senedi dışındaki Menkul Kıymetlerin işlem göreceği Tahvil ve Bono Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara kesin teminat tutarı azami TL Yalnız ve 00/00 Lira) Türk Lirasına kadar Bankamızın Borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla zamin olduğunu, Borçlu tarafından müşterilere, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde ve verilen zararların ödenmediğinin Borsanızca tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan. Mahkeme kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, kayıtsız şartsız ve herhangi bir itirazda bulunmaksızın, azami yukarıdaki meblağı derhal nakden ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait ticari faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzaları olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

19 Ek-6 1/1 KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ (DÖVİZ CİNSİNDEN) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstanbul,../../199. BAŞKANLIĞINA İSTANBUL Borsa üyesi./nın Hisse Senedi dışındaki Menkul Kıymetlerin işlem göreceği Tahvil ve Bono Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara kesin teminat tutan azami (Yalnız. ve 00/00) kadar Bankamızın Borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla zamin olduğunu, Borçlu tarafından müşterilere, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsaya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde ve verilen zararların ödenmediğinin Borsamzca tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve Borçlunun rızasını almaya lüzum kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, kayıtsız şartsız ve herhangi bir itirazda bulunmaksızın, azami yukarıdaki meblağı derhal nakden ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait libor faiz oranına üç puan eklenerek oluşacak faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzalan olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İş bu teminat mektubu tazmin edildiği takdirde tazmin tarihindeki TCMB efektif alış kuru USD/DM çarpılarak tazmin edilecek TL. miktarı belirlenecektir. Uyuşmazlık halinde, Türk hukuku ile İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Yetkili İmzalar

20 Ek-7 1/1 TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİK FORMU İMKB Fax No: ÜYE: TARİH: / / İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası! nda şu anda işlem yapmaya yetkili aşağıda isimleri bulunan temsilcilerimizin (ESKİ TEMSİLCİLER) yine aşağıda isimleri bulunan yetkili temsilcilerimizle (YENİ' TEMSİLCİLER) değiştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz. ESKİ TEMSİLCİLER YENİ TEMSİLCİLER 4, 5. S Kaşe ve Yetkili İmzalar Not: Bu değişiklik faks mesajının alınmasını takiben hemen yürürlüğe konacaktır. Faksla bildirim yapılmadığı sürece hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Bu formun aslının en geç ertesi gün Borsa Muhaberat Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Temsilciler, sorulduğunda kodlarını ve isimlerini bildirmek ve kodlarının gizliliğim sağlamak zorundadırlar.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI 19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (YMKP); Türk sermaye piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması çerçevesinde,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir.

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Genelge No: 285 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 8 Ağustos 2008 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları. Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasası nda halihazırda hatalı emir girişi sonucu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ, FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA VE UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No:14 Daire: 601 Alsancak 35210 İZMİR Telefon: +90-232-481-1081 Fax: +90-232-445-6185

Detaylı