TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2"

Transkript

1 TEDBĐR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 3 MEYVE VE SEBZELERĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN ĐLĐŞKĐN GENEL KURLLR ÖNEMLĐ! Bu alt tedbir masya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya Malatya, Samsun, Tokat illerinde uygulanmaktadır. Tedbir 103 lt-tedbir 3 için hazırlanmış olan bu başvuru formu yukarıda sıralanan il sınırları içerisinde yürütülmesi planlanan yatırımlar için geçerlidir. Sayılan illerin haricinde, alt tedbir 3 kapsamında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüklerine sunulacak olan Başvuru Paketinin vazgeçilmez bir parçasıdır. b. TKDK tarafından her tedbir/ alt tedbir için ayrı ayrı başvuru formu hazırlanmıştır. c. Başvuru sahibi, başvuru yapacağı tedbir/ alt tedbir için hazırlanan ve web sitesinde yer alan başvuru formlarını kullanmalı ve TKDK web sitesi üzerinden başvuru formunu bu kılavuza göre eksiksiz ve elektronik olarak doldurmalı ve TKDK ya elektronik olarak iletmeli daha sonra çıktılarını alarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüğüne sunmalıdır. d. Orijinal başvuru formunun her bir sayfası paraflanmış olmalı ve son sayfasında imza, tarih ve tüzel kişiler için kaşe olmalıdır. e. Başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik proje bir (1) orijinal ve iki (2) adet fotokopi olarak üç nüsha halinde hazırlanıp, Başvuru Paketine eklenmelidir. Sayfa 1 / 37

2 BŞVURU FORMUND YER LN BÖLÜMLERE ĐLĐŞKĐN ÇIKLMLR Başvuru Paketi üç nüsha halinde düzenleneceği ve sunulacağı için Başvuru formunun ilk sayfasının üst bölümünde yer alan kutucuklardan Orijinal Başvuru Formu için Orijinal kutucuğu, 1 Nolu fotokopi için 1. Kopya kutucuğu ve 2 nolu fotokopi için 2. Kopya kutucuğu işaretlenir. YTIRIMIN DI: Yatırımın adı başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılmalıdır. YTIRIM DÖNEMĐ Sözleşmenin tamamlanmasından sonraki yatırım süresi, başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılır. Bu süre 24 aydan fazla olamaz. YTIRIMIN ĐLGĐLĐ OLDUĞU LN Başvuru sahibi bu bölümde yatırımının yeni bir işletme ya da mevcut bir işletme ( mevcut işletmenin yeni bir tesisi ve/veya mevcut bir işletme için diğer uygun harcamalar ) olup olmadığını belirtmelidir. Başvuru sahibi, yatırım alanında meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ile ilgili üretim faaliyetlerini yürüttüğü bir işletmesi yoksa Yeni Đşletme kutucuğunu işaretlemelidir. VEY Başvuru sahibi, meyve sebze ürünleri işlemesiyle ilgili mevcut bir işletmeye sahipse ve bu işletmeye ilave bir tesis eklemek istiyorsa Mevcut Đşletmenin Yeni Tesisi kutucuğunu işaretlemelidir. VE/VEY Başvuru sahibi, meyve sebze ürünleri işlemesiyle ilgili mevcut bir işletmeye sahipse ve bu işletmeyi modernize etmek ve/veya genişletmek ya da başvuru formu ek 3 te belirtilen diğer uygun harcamaları yapmak istiyorsa, Mevcut Đşletme Đçin uygun Diğer Harcamalar kutucuğunu işaretlemelidir. ĐŞ ĐLE ĐLGĐLĐ MEVCUT FLĐYETLER: Başvuru sahibi işletmesinin mevcut faaliyetlerini yazmalıdır. Bilgi işletme pazara ne sattığına yönelik bilgiyi içermelidir. Bu bölümde iş ile ilgili kısa bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır (maksimum 50 kelime). Sayfa 2 / 37

3 BŞVURU KYIT NUMRSI Başvuru Kayıt Numarası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüğü tarafından verilecektir. Bu kısmı boş bırakınız. BŞVURU TESLĐM LM TRĐHĐ, STĐ VE BŞVURU PKETĐ EKSĐK EVRK TMMLM TRĐHĐ VE STĐ Bu bölüm, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüğü tarafından doldurulacaktır. Bu kısmı boş bırakınız. 1. BŞVURU YPILN VE YNI ZMND YTIRIMIN UYGULNCĞI ĐL Başvurunun Yapılacağı Đl ile Yatırımın Uygulanacağı Đl aynı olmak zorundadır. Başvuru Sahibi tarafından Đl Trafik kodu ile Đl dı bu bölüme yazılır. 2. IPRD DESTEK BĐLGĐSĐ Başvuru Sahibi TKDK tarafından yürütülen IPRD kapsamında daha önce destek alıp almadığını, aldı ise daha önce kaç kez bu destekten yararlandığını bu bölümde belirtilir. 3. BŞVURU SHĐBĐNĐN KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ 3.. Başvuru Sahibinin Statüsü Başvuru sahibi gerçek kişi ise, gerçek kişi kutucuğu, Başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişi kutucuğu, Başvuru sahibi üretici örgütü ise, üretici örgütü kutucuğu işaretlenir. 3.B. Başvuru Sahibinin Kodu şağıdaki listede yer alan başvuru sahiplerine ait kodlardan hangisini karşılıyor ise, ilgili iki haneli kod numarası 3.B. de yer alan kutucuğa yazılır. Kod Başvuru Sahibi Numarası 01 Gerçek kişi 02 Tüzel kişi(üretici Örgütü dışında) 03 Üretici Örgütü 3.C. Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası ya da Vergi Kimlik Numarası Başvuru sahibi Gerçek kişi ise, TC kimlik numarasını ilgili kutucuklara yazar ve vergi kimlik numarası kutucuğunu boş bırakır. Sayfa 3 / 37

4 Başvuru sahibi Tüzel kişi (Üretici örgütü dahil) ise, vergi kimlik numarasını ilgili kutucuklara yazar ve TC kimlik numarası kutucuğunu boş bırakır. 3. D. Gerçek Kişi Bu bölüm, başvuru sahibi Gerçek kişi ise doldurulur, Tüzel kişi olması durumunda boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Başvuru sahibinin Soyadı, dı, Baba dı, Doğum Tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyeti (Erkek ise E kutucuğu, Kadın ise K kutucuğu işaretlenir) doldurulur. Varsa, Đşletmenin dı bu bölüme yazılır. Mesleki Yeterlilik bölümünde başvuru sahibi tarafından hangi koşul sağlanıyor ise ilgili kutucuk işaretlenir. Diploma seçeneği işaretlenecek ise diploma türü (Başvuru yapılan alanla ilgili Lise, Ön-Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diploması) yazılacak ve diplomanın alındığı bölüm belirtilecektir. Bu bölümde en az bir koşulun (Diploma ya da hizmet dökümü) başvuru sahibi tarafından sağlanması gerekmektedir 3.E. Tüzel Kişi (Üretici Örgütü dahil) Bu bölüm, başvuru sahibi Tüzel kişi (Üretici örgütü dahil) ise doldurulur, gerçek kişi ise boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Tüzel kişiliğin (Üretici örgütü dışında)/üretici örgütünün; dı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Đsmi ile aynı olmalıdır), dresi (çık adresi tam olarak yazılmalıdır), Kuruluş Tarihi (tüzel kişiliğin (Üretici örgütü dışında)/üretici örgütünün kuruluş tarihi), Ticaret Sicil Numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Başvuru sahibinin tüzel kişilik olduğu durumlarda KMU Tüzel Kişiliğinin payı/hissesi var ise EVET kutucuğu işaretlenmeli ve Kamu Tüzel Kişiliğinin Vergi Numarası ve pay/hisse yüzdesi ne kadar ise ilgili kutucukta belirtilmelidir. Kamu Tüzel Kişiliğinin pay/hissesi yok ise HYIR kutucuğu ile işaretlenmelidir. Tüzel kişilik için ortaklık bilgisi; Başvuru sahibi, bir tüzel kişilikse, tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahip ortağın adı, hisse oranı ve vergi numarası/tc kimlik numarası, eğer tüzel kişilikte ortaklardan hiç biri %50 den fazla hisseye sahip değilse en fazla hisseye sahip olan ortak/ortakların adı/adları, hisse oranları ve vergi numara(sı/ları)/tc kimlik numara(sı/ları) bu bölüme yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve bu ortaklardan biri tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahipse, yalnızca bu ortağın adı, hisse oranı ve vergi Sayfa 4 / 37

5 numarası/tc kimlik numarası yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve ortaklar tüzel kişilikte %40, %40, %10 ve %10 hisseye sahipse, tüzel kişilikte %40 ar hisseye sahip iki ortağın adları, hisse oranları ve vergi numaraları/tc kimlik numaraları yazılır. Üretici Örgütünün Yönetim Kurulu üyelerinin bilgileri; Başvuru sahibi Üretici Örgütü ise, Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, vatandaşlık numaraları bu bölüme yazılmalıdır. (Örneğin; Yönetim Kurulu 5 veya 7 üye içeriyorsa bütün üyelerin isim ve vatandaşlık numaraları yazılmalıdır.) Tüzel Kişilikte (Üretici örgütü dahil)yetkili Kişinin; TC Kimlik Numarası, Ünvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Tüzel kişilik, TKDK ile ilgili işlemleri takip etmek üzere bir kişiyi yetkili kılacak ve bu kişi ile ilgili bilgileri burada verecektir. Bu yetkili kişinin bilgileri, TKDK ya sunulan noter onaylı imza sirkülerinde belirtilmelidir. Tüzel Kişilikte(Üretici örgütü dahil) Bir Daimi Çalışanın; TC Kimlik Numarası, unvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve Mesleki Yeterlilik bölümünde hangi koşul sağlanıyor ise ilgili kutucuk x ile işaretlenir. Diploma seçeneği işaretlenecek ise Diploma türü Lise, Ön-Lisans, Lisans, Master, Doktora şeklinde türü yazılacak ve Diplomanın alındığı bölüm belirtilecektir. Bu bölümde en az bir koşulun (Diploma ya da hizmet dökümü) başvuru sahibinin üst yönetim kademesinde bir daimi çalışan tarafından sağlanması gerekmektedir. Tüzel kişilikler için, son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde veya işletme ortaklık yapısını gösterir belgede yer alan bir çalışan daimi çalışan olarak kabul edilecektir. Bu daimi çalışan mesleki deneyimi sağlamalıdır. 4. ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ 4.. BŞVURU SHĐBĐNĐN ĐLETĐŞĐM DRESĐ Bu bölüm başvuru sahibine ait iletişim bilgilerini içerir. Başvuru sahibinin,dı,dresi, Posta kodu, Đlçe adı, Đl adı, Telefon numarası, Faks numarası ve e-posta adresi eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. 4.B. YTIRIM UYGULM DRESĐ Başvuru Sahibi öncelikle Yatırımın Uygulanacağı Yerin kendisine ait olup olmadığını ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtmelidir. Sayfa 5 / 37

6 Başvuru Sahibi yatırımını uygulayacağı yerin açık adresi, posta kodu, ilçe adı, il adı, pafta, ada, parsel, telefon numarasını ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. 4.C. MEVCUT TESĐSĐN DRESĐ Yatırım B standartlarını sağlamayan eski bir tesisin yerine yeni bir tesis inşasını içeriyorsa, EVET kutucuğu işaretlenmelidir; aksi durumda HYIR kutucuğu işaretlenir. EVET, kutucuğu işaretlenmişse, bu durumda Eski işletmenin adresi ile yatırım uygulama adresi aynı mı? sorusu cevaplanır. Eski işletmenin adresi ile yatırım uygulama adresi aynı ise, EVET kutucuğu işaretlenir; aksi durumda HYIR kutucuğu işaretlenir. Başvuru Sahibi mevcut işletmenin açık adresini, posta kodunu, ilçe adını, il adını, paftasını, adasını, parselini, telefon numarası ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. 5. BNK BĐLGĐLERĐ Bu bölüm Gerçek Kişinin/Tüzel Kişiliğin (Üretici örgütü dahil) banka bilgilerini içerir. Đlk olarak Başvuru sahibinin hesap numarası, Türkiye de kurulu mevduat bankalarından birinde ya da yurtdışında kurulu bu nitelikteki bankaların Türkiye deki şubelerinden birinde olmak zorundadır. Tüzel Kişiliğin hesap numarasının olduğu Banka adı, Şube adı, Bankasından temin edeceği Banka Kodu, Şube Kodu ve IBN Numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Đkinci olarak başvuru sahibi TKDK ile protokol imzalamış bankalardan veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanacaksa EVET kutucuğu işaretlenmeli, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenmelidir. Başvuru sahibi, TKDK ile protokol imzalamış bankaların sadece birinden kredi alabilir. 6. VERGĐ MÜKELLEFĐNĐN TBĐĐ OLDUĞU KTEGORĐ Bu bölümde, başvuru sahiplerinin gerçek kişi veya tüzel kişi (üretici örgütü dahil) ayrımına göre tabi oldukları kategori belirlenecektir. Gerçek kişi başvuru sahipleri gelir vergisi mükellefi olup; Gelir Vergisi Kanunu nun 54.maddesinde belirtilen işletme büyüklüğünü aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (işletme hesabı esası veya takdirde bilanço Sayfa 6 / 37

7 esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir. Đşletme hesabı esası veya bilanço esasından hangisinin kullanılacağı çiftçinin tercihine bırakılmıştır. Yukarıda sayılan ölçülerin altında kalan çiftçiler ise Tevkifat (muhasebe kaydı olmayanlar) yapılmak suretiyle vergilendirilir. Tevkifat suretiyle vergilendirilen çiftçiler defter tutmaz ve beyanname vermezler. Ticari kazanç sahibi gerçek kişiler ise Gelir Vergisi Kanunu nun 38. Maddesinde belirtilen bilanço esasına göre veya 39. Maddesinde belirtilen işletme hesabı esasına göre veya 46. Maddesinde belirtilen basit usulde vergilendirilir. nonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflere ait iktisadi işletmeler ise kurumlar vergisi mükellefidir. Başvuru sahibi, yukarıda tanımlanmış kategorilerden hangisi ile ilişkili ise ilgili kutucuğu işaretlemelidir. 7. ĐŞLETMEYE ĐT BĐLGĐLER 7.1. ĐŞLETME B ĐHRCT NUMRSIN SHĐP MĐ(MEVCUT ĐŞLETMELER ĐÇĐN)? Đşletme B ihracat numarasına sahipse EVET kutucuğu işaretlenmeli ve yandaki kutucuğa B ihracat numarası yazılmalıdır. ksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir SOĞUK HV DEPOSUN ĐLĐŞKĐN PLNLNN YTIRIM VR MI? Soğuk hava deposuna ilişkin (Satışa hazır ürünlerin satın alınarak pazarlanması faaliyeti) yatırım planlanmışsa EVET kutucuğu işaretlenmeli ve yandaki kutucuğa konusu yazılmalıdır. ksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir ĐŞLETME KOSGEB E ÜYE MĐ? Đşletme KOSGEB e üye ise EVET kutucuğu, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir KOSGEB E ÜYE OLMYN ĐŞLETMENĐN SON ĐKĐ HESP DÖNEMĐNE ĐT YILLIK BĐLNÇOSU VE/VEY YILLIK CĐROSU (VRS) Sayfa 7 / 37

8 Đşletmenin son iki hesap dönemine ait (varsa) yıllık ciro (net satışlar) ve/veya yıllık bilançosu yandaki kutulara TL cinsinden yazılmalıdır. Đşletme/üretici örgütü iki yıldan daha az süredir faaliyette ise o zaman başvuru sahibi son bir yıllık ciro (net satışlar) ya da bilançosunu yazmalıdır. Đşletme/üretici örgütü bir yıldan daha az süredir faaliyette ise o zaman bu kutular boş bırakılmalıdır KOSGEB E ÜYE OLMYN ĐŞLETMENĐN SON ĐKĐ HESP DÖNEMĐNDE ÇLIŞNLRI ĐÇĐN ÖDEDĐĞĐ TOPLM SOSYL GÜVENLĐK PRĐM GÜN SYISI (VRS) Đşletmenin/ son iki hesap döneminde (varsa) çalışanları için ödediği toplam sosyal güvenlik prim gün sayısı yandaki kutulara yazılmalıdır. Đşletme/ son iki yıldır faaliyette değilse o zaman başvuru sahibi çalışanları için ödediği mevcut sosyal güvenlik prim gün sayısını yazmalıdır GID ĐŞLETMELERĐ SINIFLNDIRM DOSY (KYIT) NUMRSI (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Gıda işletmeleri sınıflandırılmasına göre işletmeye verilmiş olan kayıt numarası yandaki kutucuğa yazılmalıdır. Yeni işletmeler için bu bölüm boş bırakılmalıdır FLĐYET SÜRESĐ Üretici örgütünün faaliyette olduğu süre yıl olarak yandaki kutucuğa yazılmalıdır SOĞUK HV DEPOSU KPSĐTE BĐLGĐSĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Đşletmenin soğuk hava deposu var ise VR kutucuğu işaretlenmeli ve yandaki kutucuğa kapasite bilgisi m3 olarak yazılmalıdır, aksi takdirde YOK kutucuğu işaretlenir KPSĐTE BĐLGĐSĐ Đşletmenin mevcut yıllık işleme kapasitesi ve/veya yatırım sonundaki yıllık işleme kapasitesi ton cinsinden yazılmalıdır KLĐTE ETĐKETLERĐ LTIND ÜRETĐM DEĞERĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Ulusal ve/veya topluluk mevzuatına uygun olarak, kalite etiketleri (coğrafi işaretleme, organik ürün gibi etiketlemeler) altında başvuru tarihi itibariyle, son bir yıl içinde üretilen ürünlerin TL olarak toplam satış değeri yazılır. Sayfa 8 / 37

9 7.11. YIKLM SINIFLM - PKETLEME ĐŞLEMĐ LTINDKĐ ÜRÜN DEĞERĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) yıklama sınıflama paketleme işlemi altında son bir yıl içinde işlenen ürünlerin TL olarak toplam satış değeri yazılır ÜRÜN LĐSTESĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Mevcut işletmeler bu bölüme, üretim izin belgelerinde belirtilen ürünleri yazmalıdır. Yeni işletmeler için bu bölüm boş bırakılmalıdır YTIRIM KPSMIND ÜRETĐLECEK YENĐ ÜRÜNLER Yatırım sonunda üretilecek yeni ürünler bu bölüme yazılmalıdır. Yatırım kapsamında yeni bir ürün üretilmeyecekse, bu bölüm boş bırakılmalıdır. 8. YRDIM ORNIN ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Bu alt tedbire ilişkin yardım oranı %50 dir. 9. TOPLM UYGUN/UYGUN OLMYN YTIRIM HRCMLRI Đlk olarak her bir taksit döneminin süresi başvuru sahibi tarafından planlanmış harcamaların dağılımına göre yazılmalıdır. 9. Bölümde yer alan uygun yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3,1,.3,2,.3.3,.3. 4 de belirtilen uygun yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. 9. Bölümde yer alan uygun olmayan yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3.5 te belirtilen uygun olmayan yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. Sistem talep edilen destek miktarını ve toplam uygun olan ve olmayan harcama miktarını otomatik olarak hesaplayacaktır.. Toplam uygun yatırım harcama miktarı vro ya kadar ise, başvuru sahibi yatırımı ile ilgili uygun harcamalarını sadece Birinci Taksit bölümüne yazacaktır. Toplam uygun yatırım harcama miktarı vro ile vro arasında ise başvuru sahibi yatırımı ile ilgili uygun harcamalarını iki taksite ayırabilecek ve Birinci ve Đkinci Taksit bölümlerine Uygun Harcamalar Detaylı Tabloları (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) göre yazabilecektir. Toplam uygun harcama miktarının ile avro arasında olduğu durumlarda, başvuru sahibi yatırımı ile ilgili uygun harcamalarını 3 taksite kadar ayırabilecek ve Birinci, Đkinci ve Üçüncü Taksit bölümlerine Uygun Harcamalar Detaylı Tabloları (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) göre yazabilecektir. Sayfa 9 / 37

10 Genel Harcamalar (Hizmet lımı) alt kalemine, mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile lisans ve patent haklarının devralınmasına, iş planı (fizibilite dahil) hazırlanmasına yönelik genel masraflar yazılacaktır. Bu genel harcamalar toplamı TOPLM YPIM ĐŞLERĐ, MKĐNE-EKĐPMN UYGUN HRCMLRI kısmındaki tutarın en fazla %12 si olmalıdır. yrıca Đş Planı (fizibilite dahil) hazırlığı için TOPLM YPIM ĐŞLERĐ, MKĐNE-EKĐPMN UYGUN HRCMLRI toplamının maksimum %4 lük kısmına (her durumda vroyu aşmayacak şekilde)tekabül edecek şekilde bir ödenek ayrılabilecektir. Görünürlük Harcamaları ise TOPLM YPIM ĐŞLERĐ, MKĐNE-EKĐPMN, VE GENEL HRCMLR UYGUN HRCM Miktarı nın maksimum %1 i kadar olacaktır. Hizmet alımları ve görünürlük harcamalarında desteğe esas miktarlar uygun harcama toplamının yukarıda belirtilen limitleri çerçevesinde belirlenmekle birlikte, TKDK tarafından yapılacak değerlendirmelerde bu harcamalar kapsamında da her bir kalemin fiyatının piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığı incelenecektir. 10. BŞVURU PKETĐ ĐÇERĐĞĐ Bu bölümde başvuru paketinin içeriği yer almakta olup, bu bölüm başvuru sahipleri tarafından başvuru paketinin içeriğinin kontrolü amacıyla doldurulmaktadır. Başvuru sahibi başvuru paketinde sunmuş olduğu sertifika, taahhütname ve diğer dokümanlara göre bu bölümün son üç sütununu doldurmalıdır. Bu bölümü doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu bölüm TKDK web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra el ile doldurulmalıdır. TOPLM SYF SYISI sütununa başvuru paketinde yer alan ilgili sertifika, taahhütname veya dokümanın toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, başvuru paketinde yer alan, dli Sicil Sabıka Kaydı toplamda 5 sayfadan oluşuyor ise, TOPLM SYF SYISI sütununa 5 yazılmalıdır.) 4-Seçilen Teklifler ve Ekleri ile 5-Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri bölümünde tüm teklifler ve tüm ekleri için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, toplam seçilen teklif sayısı 4 ise, TOPLM SYF SYISI sütununa bu 4 teklifin (ekler hariç) toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. Teklifin ekleri içinde benzer şekilde ilgili teklif ekinin seçilen tüm teklifler için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır.) Sayfa 10 / 37

11 BŞVURU SHĐBĐ KONTROL ve Z/D sütunları başvuru paketinde yer alan sertifika, taahhütname veya dokümanların kontrolü ve başvuru sahibinin bu kontrol neticesinde beyanı amacıyla doldurulur. Đlgili sertifika, taahhütname veya doküman başvuru paketinde var ise BŞVURU SHĐBĐ KONTROL sütununa ( ) işareti konulmalıdır. Đlgili sertifika, taahhütname veya doküman gerekli değil ve başvuru paketinde sunulmamış ise Z/D sütununa ( ) işareti konulmalıdır. ynı sertifika, taahhütname veya doküman için BŞVURU SHĐBĐ KONTROL ve Z/D sütunları beraber işaretlenmemeli, bu sütunlardan ilgili olan sadece bir sütun işaretlenmelidir. BŞVURU PKETĐNDE YER LN, BŞVURU FORMU, THHÜTNMELEBELGE VE DOKÜMNLR ĐLE ĐLGĐLĐ ÇIKLMLR BELGE ĐSMĐ: -BŞVURU FORMU: Başvuru Formunun tüm sayfaları numaralandırılmalı, paraflanmalı ve son sayfasında imza, tarih ( ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. BŞVURU FORMU VE EKLERĐ 1-THHÜTNMELER: TKDK tarafindan formatı hazırlanmış olan taahhütnameler TKDK web adresinden ( ) temin edilmelidir. yrıca taahhütnamelerde ad, soyadı, imza, tarih ( ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. Taahhütnamelerin tüm bölümleri eksiksiz doldurulmalı ve el yazısı kullanılmamalıdır. Başvuru formlarının Başvuru Paketi Đçeriği bölümünde (Bölüm 10) taahhütnamelerin Hangi Durumda Sunulacağı ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Örneğin nolu Yeni Kurulan Bir Đşletmenin Ya Da Mevcut Đşletmenin 50 Ve Daha Fazla Çalışan Đstihdam Etmesi Durumunda, Başvuru Sahibinin Yatırımın Sonunda Đş Güvenliği Konusunda Ulusal Minimum Standartları Sağladığını Gösteren Đşletme Belgesi lacağına Đlişkin Taahhütname yatırım sonunda 50 ve daha fazla çalışan istihdam edecek yeni ve mevcut işletmeler tarafından sunulacaktır. Başvuru sahipleri bu hususlara dikkat etmelidirler. Sayfa 11 / 37

12 2-RESMĐ BELGELER Sunulan belgeler orijinal olmalı ya da belgenin kopyası TKDK Đl Koordinatörlüğü ya da belgeyi düzenleyen kuruluş ya da noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Kapasite raporu ve ekspertiz raporunun kopyası Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından başvuru tarihinden önceki 30 gün içerisinde onaylanmış olmalıdır. Noter ya da TKDK Đl Koordinatörlükleri tarafından onaylı kopyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir. 1. Başvuru sahibi gerçek kişi ise başvuru sahibine ait nüfus cüzdanının kopyası/nüfus kayıt örneğinin sunulmalıdır. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise Başvuru formunun 3E bölümünde yer alan ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi/nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Nüfus cüzdanı imzalı, tarihli ve mühürlü olmalı ve üzerinde başvuru sahibinin/tüzel kişilikte yetkili kişinin TC kimlik numarası yer almalıdır. Başvuru sahibi (gerçek kişi//tüzel kişiliği(üretici örgütü dahil) temsil ve ilzama yetkili olan ve başvuru formu bölüm 3E de beyan edilen kişi) başvuru sunulduğunda 65 yaşın altında olmalıdır. 2. Başvuru sahibi bir tüzel kişilik ise; "Yetkili Kişinin noter onaylı imza Sirküleri" sunulmalıdır. Bu belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır. Noter onaylı imza sirküleri mühürlü, tarihli ve imzalı olmalıdır. Başvuru formu 3E bölümünde yer alan tüzel kişiliğin adı ile yetkili kişinin imza sirkülerinde yer alan işletmenin isimleri aynı olmalıdır. 3. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair resmi yazı vergi dairelerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge düzenleyen kuruluş tarafından mühürlü, tarihli ve imzalı olmalıdır. Y D Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair internet çıktısı vergi dairesi internet sitesinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belgede dilekçe numarası, başvuru sahibinin adı ve vergi numarası bulunmalıdır. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge/internet çıktısı üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. bölümde yer alan, başvuru sahibi isimleri aynı olmalıdır. Sayfa 12 / 37

13 TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair sorgulama yapacaktır. Bu sebeple, başvuru sahibinin bu üç aşamada da vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamalıdır. 4. Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge veya Sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu Đl Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge düzenleyen kuruluş tarafından tarihli ve imzalı olmalıdır. YD Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair internet çıktısı Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge üzerinde barkot numarası ve başvuru sahibinin adı bulunmalıdır. Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığını gösteren resmi yazı/çıktıda üzerindeki isimle başvuru formu 3.bölümde beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu nedenle, bu aşamalarda başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmamalıdır. 5. Başvuru sahibi gerçek kişi ise gerçek kişi ya da tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin bir daimi çalışanı; Başvuru yapılan alanda Meslek Lisesi ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması Y D Sosyal Güvenlik Kurumu Đl Müdürlüğünden temin edilen tarım ya da ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü sunulmalıdır. Bu sertifikalar düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Tüzel kişilikler için son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde ya da ortaklık yapısını gösteren belgede yer alan bir çalışan daimi çalışan olarak kabul edilecektir. 6. Yeni ya da mevcut işletmeler için, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü nden alınmış Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi. Sayfa 13 / 37

14 Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmışsa geçerlidir. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Başvuru sahibinin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Online Çiftçi Kayıt Sistemi nden alınmış online web çıktısı. Üzerinde tarih olmalıdır ve bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmışsa geçerlidir. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi üzerindeki isim ile Başvuru Formu Bölüm 3 te yer alan başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. 7. Başvuru sahibinin Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge, Gümrük ve Ticaret Đl Müdürlüklerinden alınır. Belge üzerindeki isim ile Başvuru Formu Bölüm 3 te yer alan başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Bu belge, düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Bu belge, başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içinde alındığı durumlarda geçerlidir. 8. Mevcut işletme için, işletmenin kamu sağlığı ve gıda hijyeni konularında ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi veya Đşletme Kayıt Belgesi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğünden temin edilir. Mevcut işletme için daha önce ilgili Belediyelerden, Đl Özel Đdarelerinden ve Organize Sanayi Tüzel Kişiliklerinden temin edilen Çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi geçerli olarak kabul edilir. Đşletmenin kamu sağlığı ve gıda hijyeni konularında ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi veya Đşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi ile aynı olmalıdır. Çalışma izni ve gıda sicil belgesi veya işletme kayıt belgesinin üzerinde yazılı olan faliyet alanı alt tedbir ile ilgili olmak zorundadır.çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi veya Đşletme Kayıt Belgesi yayınlayan kuruluş tarafından tarihli ve imzalı olmalıdır. 9. Mevcut işletme için, işletmenin iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Đşletme Belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden temin edilir. Bu belge, işletmenin son aya ait aylık hizmet ve prim belgesine göre 50 ve daha fazla kişi istihdam ediyorsa temin edilmelidir. Đşletme Belgesi, yayınlayan kuruluş tarafından imzalı, tarihli ve mühürlü olmalıdır. Sayfa 14 / 37

15 Đşletmenin iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Đşletme Belgesi üzerinde yazılı olan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmalıdır. Đşletmenin iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Đşletme Belgesi üzerinde yazılı olan adres ile başvuru formu 4. Bölümde yer alan adres aynı olmalıdır. 10. Mevcut işletme için, çevre koruma konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüklerinden temin edilir. Belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır. Çevre Đzin Belgesi ya da Çevre Đzin ve Lisans Belgesi imzalı, tarihli ve mühürlü olmalıdır. Çevre koruma konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmalıdır. Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi üzerinde yer alan faaliyet alanı, alt tedbir ile uyumlu olmalıdır. Çevre koruma konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi üzerinde yer alan adres ile başvuru formu 4. Bölümde yer alan adres aynı olmalıdır. Çevre Đzin Belgesi ya da Çevre Đzin ve Lisans Belgesi düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, imzalı ve tarihli olmalıdır. 11. Mevcut işletme için Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı yatırımın uygulanacağı yere gore; Belediyelerden, Đl Özel Đdarelerinden ve Organize Sanayi Tüzel Kişiliklerinden temin edilir. Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı üzerinde yazılı olan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı üzerinde yazılı olan faaliyet alanı ile alt tedbir uyumlu olmak zorundadır. Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı, yayınlayan kuruluş tarafından imzalı, tarihli ve mühürlü olmalıdır. Sayfa 15 / 37

16 12. Mevcut işletme için Üretim Đzin Belgesi/Belgeleri (5179 sayılı Gıda Kanununa göre) veya Đşletme Kayıt Belgesi (5996 sayılı Gıda Kanununa göre) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğünden temin edilir. Üretim Đzni Belgesi/Belgeleri veya Đşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan isin ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. Üretim Đzni Belgesi/Belgeleri veya Đşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan faaliyet alanı alt tedbir ile uyumlu olmak zorundadır. Üretim izni belgesi, yayınlayan kuruluş tarafından imzalı ve tarihli olmalıdır. 13. Đşletme KOSGEB e üye ise işletmede 250 den az kişi istihdam edildiği, ciro ve bilançosunun 25 milyon TL yi aşmadığını gösteren KOBĐ Bilgi Beyannamesi başvuru sahibi tarafından sunulmalıdır. KOBĐ Bilgi Beyannamesi formatı KOSGEB ten temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. KOBĐ Bilgi Beyannamesi üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. KOBĐ Bilgi Beyannamesi, başvuru sahibi tarafından tarihli ve imzalı olmalı ve kaşeli olmalıdır. 14. Đşletme KOSGEB e üye değil ise, işletmenin son iki yıla ait (eğer varsa) aylık prim ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu Đl Müdürlüklerinden temin edilir ve bu belgeler başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Son iki yıla ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü belgeleri veya sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. Son iki yıla ait aylık prim ve hizmet dökümü belgeleri veya sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı yayınlayan kuruluş tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 15. Yatırımın soğuk hava depo kapasitesinin metre küpten fazla olmadığını gösteren, Türkiye Odalar ve borsalar Birliğinden alınmış kapasite/ekspertiz raporu sunulmalıdır. Sunulan kapasite/ekspertiz raporunun kopyası, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından başvuru tarihinden önceki 30 gün içerisinde onaylanmış olmalıdır. Noter ya da TKDK Đl Koordinatörlükleri tarafından onaylı kopyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir. Kapasite/ekspertiz raporu üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan isim ile aynı olmak zorundadır. Sayfa 16 / 37

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBIR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBIR 4 SU ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 1 ÇİFTLİK FLİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ!

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 101 TRIMSL ĐŞLETMELERĐN YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL ĐŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN ĐLĐŞKĐN GENEL KURLLR ÖNEMLĐ!

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5 TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBIR 4 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN

Detaylı

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBİR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT TEDBİR 2

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBİR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT TEDBİR 2 TEDBİR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBİR 2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak ilgili

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 3 KIRSL TURİZM BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ! Bu alt tedbir fyonkarahisar, masya, Çorum, Diyarbakır,

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON10.5.01 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 4 KÜLTÜR BLIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ! Bu alt tedbir fyonkarahisar,

Detaylı

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBIR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBIR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 4 KÜLTÜR BLIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 2 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00 TEDBİR 302 ÇİFTLİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00 TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN FİZİKİ VRLIKLRIN YÖNELİK YTIRIMLR KIRMIZI ET ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU İL KODU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ DEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR YATIRIMIN ADI Alt Tedbir No:

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR A FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI BALIK YAĞI SU ÜRÜNLERİ ORİJİNAL

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 3 MEYVE VE SEBZELERİN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU A BAŞVURU FORMU YATIRIMIN ADI: YATIRIM SÜRESİ:.... AY.... GÜN YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: İŞ İLE İLGİLİ AKTİVİTELER: BAŞVURU KAYIT NUMARASI: İL KODU TEDBİR : 101 İN DEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ 2012 V 2.0 BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ.

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. A FORMU YEREL (GIDA VE GIDA OLMAYAN) TARIM ÜRÜNLERI YATIRIMIN ADI: TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ KAYIT NUMARASI İL KODU Alt Tedbir No: 2 YEREL ÜRÜNLER VE

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0. A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ORJİNAL BİRİNCİ KOPYA İKİNCİ KOPYA YATIRIMIN ADI: YATIRIMIN SÜRESİ:.... AY GÜN YATIRIM; YENİ İŞLETMEDİR

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ A FORMU TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Alt Tedbir No: 2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İN GELİŞTİRİLMESİ YEREL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ GELENEKSEL EL SANATLARI ORİJİNAL

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ.

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. A FORMU YATIRIM ADI: TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TESİSİ İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER: KAYIT NUMARASI TESLİM ALMA VE SAATİ SAAT KAYIT GÖREVLİSİ

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Alt Tedbir No: 1

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Alt Tedbir No: 1 A FORMU YATIRIMIN ADI: KAYIT NUMARASI İL KODU TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TESLİM ALMA VE SAATİ SAAT Alt Tedbir No: 1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU YATIRIMIN ADI: ORİJİNAL YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR. KAYIT NUMARASI İL KODU KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KIRMIZI ET İŞLEME TESİSLERİ (BÜTÇE KALEMİ 1) YENİ İŞLETME İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER: A FORMU

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.00 BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI MANTAR VE MİSEL

ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.00 BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI MANTAR VE MİSEL A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI SÜS BİTKİLERİ VE ÇİÇEK SOĞANI TIBBİ VE

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

A BAŞVURU FORMU. Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI SERİ NUMARASI TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

A BAŞVURU FORMU. Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI SERİ NUMARASI TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 4 SU ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.3 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin amacı,

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİ KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca MALİK ve KİRACILAR Kira Yardımı

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.5 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU A. YATIRIMCI BİLGİLERİ BAŞVURU SAHİBİ VEYA FİRMA ADI (GERÇEK KİŞİ İSE KENDİSİ, TÜZEL KİŞİ İSE TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU A FORMU ATIRIMIN ADI: ATIRIMIN SÜRESİ:......A...GÜN ATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: KAIT NUMARASI TEDBİR : 101 İN ENİDEN APILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA ÖNELİK ATIRIMLAR

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME SÜRECİ

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEKTİR. Alt Tedbir No: 3 KIRSAL TURİZM

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEKTİR. Alt Tedbir No: 3 KIRSAL TURİZM A FORMU ATIRIMIN ADI: TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ORİJİNAL ATIRIMIN SÜRESİ:.... A GÜN ATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER:

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu nin 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi 3. 4. Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman tanesinin eksik Kaynakları olması ya da asıllarının EK B-3 Maliyetlerin bulunmaması Gerekçelendirilmesi

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME A FORMU TEDBİR : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin başka bir KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek reddedilmediğini,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir.

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir. 413 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan tüm ticari kazanç (basit usul mükellefleri hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. İstatistik Maliyet, Tarımsal üretim istatistikler ilgili kamu kurum kuruluşları, mahmakeme ve özel kurum

Detaylı

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (SEVİYE 6) BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSU VE BAŞVURU BELGELERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER I. KAPSAM...

Detaylı

BÖLÜM I Genel Bilgiler

BÖLÜM I Genel Bilgiler BÖLÜM I Genel Bilgiler 1. Şirket Bilgileri Tüzel Kişi Şirket Unvanı ve Şirket Türü* Kuruluş Tarihi* Kayıtlı Adresi* Faaliyet Adresi* Çalışılan Banka Bilgileri* Ortaklık Yapısı, Sermayedarlar ve Hisse Dağılımı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler GİRİŞ... 3 GENEL BİLGİLER... 4 YATIRIMCI

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın Üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla KOSGEB Destek

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR IPARD 2014-2020 1 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 103 Süt ve Süt Ürünlerinin Et ve Et Ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı İÇİNDEKİLER... 1 KAYITI ELEKTRONİK POSTA BİREYSEL KULLANICI KILAVUZU... 3 Başvuru Süreçleri;... 4 1. Hesap Açma Başvurusu... 4 2. Kimlik Bilgileri... 5 3. Adres

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU . Ayrıntılı Talep Yazısı Özel Tren Kiralamaları 5-7 İŞ GÜNÜ. Ayrıntılı Talep Yazısı 2 Özel Vagon Kiralamaları 3-5 İŞ GÜNÜ. MİYS Başvuru Formu 3 Yolcu Şikayet ve Talepleri MİYS ( Müşteri İlişkileri Yönetim

Detaylı