BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ"

Transkript

1 Amaç: Dondurulmuş hücrelerin depolama ve saklama odasında güvenliği sağlamak için bulunan alarm sistemi hakkında rehberlik yapmaktır. Kapsam: Dondurulmuş hücrelerin depolama ve saklama odasında meydana gelebilecek acil durumların yönetimini kapsar. Eğitim Kaydı: Bu SOP kullanılmaya başlamadan önce ilgili kişilere eğitim verilir ve ilgili tüm dokumanlar kalite yönetim ofisinde saklanır. Güvenlik Durumu: Bu SOP, Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezinin fikri mülkiyetidir ve Kalite Yöneticisi ile bu SOP un yazarından yazılı izin alınmadan dağıtılamaz. SOP, Yazarın, Kalite Yöneticisinin veya Klinik Program Direktörünün imzasını taşır. Kontrol edilen kopyalar kırmızı mürekkeple KONTROLLÜ KOPYA şeklinde kaşelenir ve numaralandırılır. Kırmızı kaşesiz herhangi bir kopya kontrolsüzdür ve imha edilmelidir. Eğer bu SOP yetersiz görünüyorsa ya da geçersiz ise derhal bunu Kalite Yöneticisinin dikkatine sunmak tüm personelin sorumluluğudur. Ġçindekiler Bölüm Konu 1.0 Personel ve Sorumluluklar GiriĢ Tanımlamalar Sağlık ve Güvenlik Ekipman / Belgeler ĠĢlem BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 1/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 Eğitim ve Kavrama ya da Yetkinlik Değerlendirmesi 8.0 Kaynaklar Ek Listesi Revizyon GeçmiĢi Yönetim Onayı 9 Sayfa 8 1

2 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 2/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ Personel ve Sorumluluklar Hücre İşleme Ünitesi Direktörü personelin bu SOP a bağlı kalmasını sağlamak ile yükümlüdür. Dondurulan hücrelerin depolanma ve saklama odasını kullanan biyologlar bu SOP ile ilgili yeterli eğitimi almış olmalıdır. Bu personelin aynı zamanda "Dondurulan Hücrelerin Depolama ve Saklama Alanlarının İşletimi ve Yönetimi (KIT-HIU-011) başlıklı SOP ile ilgilide eğitim almış olmalıdır. 2.0 GiriĢ Hücre İşleme ünitesi 5 yıldan daha kısa süreli saklanacak klinik malzemeyi -80 o C mekanik dondurucularda daha uzun süre saklanacak klinik malzemeyi azot tankında depolamaktadır. Kriyoprezervasyona tabi tutulmuş klinik malzemeler, fizyolojik hücre büyümesini durdurmak ve buz kristallerinin oluşumunu engellemek için kritik sıcaklık olan 79 o C sıcaklık altında mekanik dondurucularda veya azot tankında depolanır. Kryoprezervasyondaki hücrelerin canlılığının devamı transplantasyona girecek hastalar açısından hayati öneme sahiptir. Saklandıkları ortamlardaki sıcaklık, hücrelerin canlılıkları açısından yeterli olmalı ve sabit bir şekilde devam etmelidir. Sürekli değişen yüksek ısı farkları hücrelerin zarar görmesini sağlayabilir. Bu amaçla hücrelerin saklandıkları dondurucu ve tankların sürekli izlenmesi gerekir. Hücrelerin saklandığı mekanik dondurucu ve azot tankının ve bunların bulunduğu odanın sürekli takip edilmelerine imkân sağlayacak donanıma sahip olmaları gerekir. Bu donanım, dondurucuların dâhili uyarı sistemleri dışında, özellikle personelin olmadığı zamanlarda devreye girecek bir uzak alarm sistemini de kapsar. 2

3 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 3/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 Hücre işleme Ünitesi, güvenli bir hücre saklama odasına sahiptir. Bu depoda hücre ve vial saklamak amacıyla aynı marka ve modelde (SANYO ULTRALOW) 4 adet mekanik dondurucu ve 2 adet azot tankı (MVE XLC500, Taylor Wharton) mevcuttur. Dondurucularda uzak alarm sistemi ve external sıcaklık probları mevcut olup, personelin olmadığı durumlarda hastane güvenlik birimi tarafından izlenmelerini sağlar. Kriyojenik depo kesintisiz elektrik şebekesi, kamera sistemi ve yangına karşı yangın detektörü ve oksijen sensörü ile donatılmıştır. Dondurucudaki sıcaklığın korunması, güçlü bir elektrik donanımına bağlıdır. Mekanik dondurucular ve azot tankı kesintisiz güç kaynağına bağlı şebekeden beslenir. Yine de herhangi bir nedenle oluşacak elektrik kesintilerine karşı oda uzak alarm sistemi ile donatılmıştır. 3.0 Tanımlar HİÜ= Hücre işleme ünitesi 4.0 Sağlık ve Güvenlik Tüm personel biyolojik malzemeleri kullanırken, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hizmet Prosedürü (Dokuman No:BÜAUAM- İNF-PRS-001), Hastane Güvenlik El Kitabında, Delici/Kesici Alet Yaralanmalarında Tetanoz Profilaksi Talimatı (Doküman No:BÜAUAM-İNF-PRS ) Kan ve Vücut Sıvılarına, Döküntülere ve Atıklara Maruz Kalmayı da kapsayan Genel Enfeksiyon Kontrolüne uygun olarak güvenli uygulamalar gerçekleştirmelidir. Bu prosedür kapsamında gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlere ilişkin önemli ilave tehlike veya özel talimatlar yoktur 4.2 Risk Durum Değerlendirme Bu prosedür ve prosedür içinde tanımlanan süreçler için risk değerlendirilmesi yapılmalı? Evet Hayır x Evet ise risk değerlendirmesini x kim yapmalı? Erkan Maytalamn Risk Düzeyi? Düşük Orta Yüksek 3

4 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 *Orta ve Yüksek risk için personel prosedürü okumadan önce Risk Yönetim Prosedürünü (KIT-KY-023) okumalıdır. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 4/9 Prosedür için ek alınması gereken bir önlem varsa açıklayınız: Kriyojenik depolama alanlarında çalışırken, sıvı nitrojenle ve düşük sıcaklıkta çalışmaya ilişkin Belirli Sağlık ve Güvenlik Kuralları dikkate alınmalıdır (Bkz, SOP Sıvı Nitrojen Tankı ile Çalışmada Güvenlik Önlemleri (KIT-HIU -029) Özellikle de, havasızlıktan boğulma riski, kriyojenik yanıklar ve sıvı nitrojenin genleşerek gaz haline gelme hızına bağlı tehlikelere dikkat edilmelidir. Tüm personelin uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı sorumludur. Tüm personele göreve başlarken kriyojenik yanıklar konusunda eğitim almalıdır. Mekanik dondurucuların kullanılması durumda uzak alarma bağlı propların hasar görmemesi için dikkat edilmeli ve güvenlik odasına bağlantıları HİÜ personeli tarafından günlük kontrol edilmelidir. 5.0 Ekipman/Belge Belirtilmemiştir 6.0 ĠĢlem o C Mekanik Dondurucu uzak alarm sistemi Kriyojenik Depoda bulunan mekanik dondurucular ısı artışlarına karşı personelin olmadığı durumlarda izlenmeleri amacıyla arka üst bölümlerinde bulunan kablo bağlantısı ve external sıcaklık problarını takip eden izleme panosu ile hastane B binası güvenlik odasına bağlıdır. Dondurucularda kompresör arızası, açık kapı ve başka nedenlerle oluşacak 10 o C lik sıcaklık artışı dahili alarmı çalıştırır. Sorun 10 dakika içerisinde giderilmezse uzak alarm sistemi devreye girer, yüksek ses ve ışık ile güvenlik birimini uyarır. 6.2 Azot tankı uzak alarm sistemi Kriyojenik depoda bulunan azot tankı, sıvı azot seviyesinin düşüşüne, besleme tankının boşalmasına ve ısı artışlarına karşı personelin olmadığı durumlarda 4

5 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 izlenmesi amacıyla arka güç panelinden bir kablo bağlantısı ile hastane B binası güvenlik odasına bağlıdır. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 5/9 550 mm nin altında düşük seviye sıvı azot, dolum sırasında besleme tankının bitmesi ve ayarlanan -195 o C düşük sıcaklık seviyesinin artışı dahili alarm sistemi ile birlikte uzak alarm sistemini de çalıştırır. Yüksek ses ve ışık ile güvenlik birimini uyarır. 6.3 Güç kesintisi uzak alarm sistemi Hücrelerin saklandığı dondurucularda istenilen düşük sıcaklığın sabit bir şekilde sağlanması önemlidir. Bu amaçla soğutucu sistemin sürekli çalışması gerekir. Uzun süreli elektrik kesintileri soğutucu sistemleri devre dışı bırakır ve dondurucularda hızlı bir sıcaklık artışına neden olur. Elektrik kesintisi nedeniyle olumsuz durumların meydana gelmemesi için kryojenik depo, kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör ile desteklenir.her ne kadar kesintisiz güç kaynakları ile desteklense de, bu güç kaynaklarında oluşacak sorunlar kriyojenik depoda elektrik kesintisinin uzun sürmesine neden olabilirler. Bu şekilde oluşacak olumsuz durumlara kısa sürede müdahale etmek için kriyojenik depo, elektrik kesintilerine karşı uzak alarm sistemi ile donatılır. Depoda bulunan donduruculardan herhangi birine, olumsuz bir nedenle yüksek ses ve ışık ile güvenlik birimini uyarır. 6.4 Kriyojenik deponun izlenmesi Kriyojenik depo, odada oluşacak olumsuz durumların tespit edilmesi amacıyla 24 saat kamera sistemi ile izlenir. Kamera sistemi B binası güvenlik odasında izleme bilgisayarına bağlıdır ve ortalama 30 günlük kayıt tutar. Kayıtlar eski kayıttan yeniye doğru otomatik silinerek yenilenir.izleme, uzak alarm sisteminin bir parçası olarak B binası güvenlik birimi tarafında yapılır. 5

6 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ Yangın uyarı sistemi Elektrik kaynaklı ve başka bir nedenle oluşabilecek bir yangına büyümeden hızlı bir şekilde müdahale etmek gerekir. Kriyojenik depoda, yangına karşı, dondurucularda bulunan hücrelerin güvenliğini sağlamak amacıyla iki adet yangın detektörü bulunur. Detektörlerin uyarı sistemi, uzak alarm sisteminin bir parçası B binası güvenlik odasına bağlıdır. Ortamda duman artışı detektörlerin devreye girmesine neden olur. Devreye girmeleri durumunda yüksek sesli ve ışıklı uyarı ile güvenlik personelini uyarırlar. 6.6 Oksijen Sensörü BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 6/9 Hücre depolama odası 2 adet oksijen sensörü havadaki oksijen yüzdesini ölçmektedir. Havada mevcut oksijen yüzdesi %18 in altına düştüğünde dahili ve uzak alarm devreye girer. Hücre İşleme Ünitesi personelini uyarır. 6.7 Uzak alarm durumunda müdahale Dondurucularda, azot tankında ve kriyojenik depoda meydana gelebilecek olumsuz durumlarda uzak alarm sistemi devreye girer. Uzak alarm sistemini çalıştıracak alarm durumları mekanik dondurucu için EK-1 listede, azot tankı için EK-2 listede belirtilmiştir. Uzak alarm sisteminin devreye girmesi durumunda, görevli güvenlik personeli HİÜ ni uyarır. Güvenlik personelinin bu durumda nasıl bir yol izleyeceği durumun mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında olmasına göre değişir. Mesai saatleri içerisinde meydana gelen alarm durumlarında nasıl bir yol izleneceği Mesai Saatleri içinde Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şeması (Ek5) tabloda yer alır. Güvenlik görevlisi ve HİÜ personeli tabloda yer alan şemanın akışına göre hareket eder. Mesai saatleri dışında meydana gelen alarm durumlarında nasıl hareket edileceği Mesai Saatleri dışında Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şemasında (Ek6) yer alır. Güvenlik görevlisi ve HİÜ personeli tabloda yer alan şemanın akışına göre hareket eder. 6

7 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 Güvenlik personeli hiçbir şekilde alarma neden olana arızaya müdahale edemez. Arızaların giderilmesinde HİÜ personeli, Biyomedikal birimi ve Bakım Onarım birimi sorumludur. Hastane birimleri tarafından sorun giderilemez ise teknik servis desteği alınır.(ek 3) BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 7/9 Sorunun hücrelerin canlılığını etkileyecek kadar ciddi olması durumunda, hücrelerin güvenli yedek donduruculara ve yedek azot tanklarına transferi gerçekleştirilir. Transferin nasıl yapılacağı konusunda Depolama Tankının Arızalanması Durumunda Malzeme Transfer Prosedürüne uyulmalıdır.( Ek4) 6.8 Uzak alarm sisteminin kontrolü Sistem 6 ayda bir hastane biyomedikal birimi ve bakım onarım birimi tarafından kontrol edilir. Mekanik dondurucular, azot tankı, elektrik sistemi ve yangın detektörlerinin testi ayrı ayrı yapılır. 6.9 Uzak alarm sistemi kayıtları Uzak alarm sistemi devreye girdiği zaman HİÜ personeli, biyomedikal birimi ve bakım onarım birimi tarafından alarma neden olan durum araştırılır ve gerekli müdahaleler yapılır. Alarm nedeni, saati, yapılan müdahale, alarmı bildiren ve müdahaleyi yapan görevlilerin adları EK-7 de istendiği şekilde kaydedilir. Kayıtlar, görevliler tarafından imzalanır ve HİÜ sorumlu doktoru tarafından kontrol edilir. Belge, uzak alarm klasöründe dosyalanır SOP tan Sapma Bu SOP den gerçekleştirilen herhangi bir sapma belgelendirilmeli ve SOP tan Sapmalar (KIT-KY-12) maddesine göre onaylanmalıdır. Prosedür ile ilgili herhangi bir olumsuz olay yada yan etki olduğunda olay raporlama sistemi kullanılmalı ve kıdemli bir personele bildirilmelidir. 7

8 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 8/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ Eğitim ve Kavrama ya da Yeterlik Değerlendirmesi Eğitimin Türü İlgili Personelin SOP belgesini okuyup anlaması yeterlidir ĠĢleme iliģkin yeterlik SOP Rehber niteliğinde olduğu için belirtilmemiş değerlendirmesi yöntemi Eğitim ve Yeterlik Değerlendirmesi Tüm HİÜ, Güvenlik Personeli, TBO Personeli Ġçin Gerekli Personelin Listesi Eğitimi gerçekleģtirecek kiģiler HİÜ Direktörü Eğitim/Yeterlik Değerlendirmesi Eğitim Kavrama ve Kayıt Formu Formunu (KIT- Kayıt Formu KY:f18) doldurun (EK 5) 8. 0 Kaynaklar 1-Dobrila I, et all. Transient warming events and cell viability of placental cord blood (PCB). Presented at ISHAGE meeting Quebec City, PQ, Canada, June Ek Listesi Ek 1 - Mekanik Dondurucu Alarm Durumları Ek 2 - Azot Tankı Alarm Durumları Ek 3 - Acil Durumlarda iletişime geçilecek kişiler ve iletişim numaraları Ek 4 - Depolama Tankının Arızalanması Durumunda Malzeme Transfer Prosedürü Ek 5- Mesai Saatleri İçinde Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şeması Ek 6- Mesai Saatleri Dışında Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şeması Ek 7- Uzak Alarm Sistemi Takip Formu (KIT-HİÜ:f47) 8

9 10.0 Revizyon GeçmiĢi Yayım DeğiĢiklik 1.0 Metninde yazım hataları düzletildi, sayfa numarası eklendi. Bölüm 6.6 ya oksijen sensörü yazıldı. İşleyişle ilgili ek bilgi sunulduğu için ilgili personelin tekrar eğitim alamsı gerekmektedir. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 9/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ RİSK Durum Değerlendirme eklendi. External sıcaklık problarını takip eden izleme panosu prosedürde tanımlandı. Oksijen yüzdesi %19 dan %18'e düşürüldü Ġdari Onay Ġsim Ġmza Ünvan Tarih Yazar: Doç. Dr. Ġlknur Kozanoğlu HĠÜ Direktörü 16/09/2013 Ġnceleyenler Erkan Maytalman HĠÜ Sorumlu Biyologu 16/09/2013 Canan Cansun HĠÜ Kalite Yönetim Supervizörü 16/09/2013 Prof. Dr. Can Boğa Prof. Dr. Hakan Özdoğu Songül TepebaĢı Klinik Program Medikal Direktörü Program Direktörü Kalite Yöneticisi 16/09/ /09/ /09/2013 9

10 EK 1 Mekanik Dondurucu Alarm Durumları Alarm No Alarm Gösterimi Alarm Durumu 1 Yüksek Sıcaklık 10 o C lik sıcaklık artışı oluşursa 2 Düşük Sıcaklık 10 o C lik sıcaklık düşüşü oluşursa 4 Kompresör arızası Kompresör arızası sıcaklık artışına neden olur 5 Açık Kapı Kapının açık kalması sıcaklık artışına neden olur 6 Güç Kesintisi Güç kesintisi sıcaklık artışına neden olur 6 Tozlu Filtre Kompresörleri düzgün çalışmasını ve havalanmasını önler. Bu durumda FILTER CHECK alarmı devreye girer EK 2 Azot Tankı Alarm Durumları Alarm No Alarm Gösterimi Alarm Durumu 1 LN 2 Kaynağı LN 2 kaynağı boş. Dolum döngüsü 60 dakika içinde tamamlanmamışsa. 2 Düşük Seviye Dondurucudaki LN 2 seviyesi, düşük seviye alarm ayar noktasındaki değerin altına düşerse. 3 Yüksek Seviye Dondurucudaki LN 2 seviyesi, yüksek seviye alarm ayar noktasındaki değeri aşarsa. 4 Düşük Sıcaklık A A probunun sıcaklığı Düşük Sıcaklık A Alarm ayar noktasındaki değerin altına düşerse. 5a Yüksek Sıcaklık A A probunun sıcaklığı Yüksek Sıcaklık A Alarm ayar noktasındaki değeri aşarsa. 5b Açık Sıcaklık A A probu açık devre durumuna geçerse veya bağlantısı kesilirse 6 Düşük Sıcaklık B B probunun sıcaklığı Düşük Sıcaklık B Alarm ayar noktasındaki değerin altına düşerse. 6a Yüksek Sıcaklık B B probunun sıcaklığı Düşük Sıcaklık B Alarm ayar noktasındaki değeri aşarsa. 6b Açık Sıcaklık B A probu açık devre durumuna geçerse veya bağlantısı kesilirse. 7 Güç Kesintisi Sistem monitörünün beslendiği güç kaynağı kesilirse 10

11 EK 3 Acil Durumlarda iletiģime geçilecek kiģiler ve iletiģim numaraları Ġrtibat Numaraları: 1. HİÜ Direkötrü dahili numara Biyomedikal ünitesi sorumlusu dahili numara Bakım Onarım Ünite Sorumlusu Güvenlik Sorumlusunu 1340 dan arayın. Not: Bu kişilere mesai saati içinde ve dışında her türlü acil durumda ulaşılacaktır. Kişilere ulaşılacak diğer numaralar santralde kayıtlıdır. 5. Hastane biyomedikal veya bakım onarım ünitesi tarfından giderilemeyen arızlar için Aşağıdaki numaralar ile iletişime geçilmelidir. -Mekanik dondurucular için Labor İldam -MVE-XLC Azot Tankı İçin Tek servis Ltd Şti -Taylor Wharton Azot tankı için HAT grup Ad Soyad Ünvan Dahili Cep Numara Telefonu Prof. Dr. Hakan Özdoğu Klinik Program Direktörü Prof. Dr. Can Boğa Doç. Dr. İlknur Kozanoğlu Klinik Program Tıbbi Direktörü ve Kalite Yöneticisi Hücre İşleme Ün. Ve Toplama Ün. Direktörü Nejdet Gül Teknik Müdür Osman Gürcan Teknik Bakım Onarım Sorumlusu Erkan Maytalman Hücre İşleme Ün. Biyolog Pelin Bilir Hücre İşleme Ün. Biyolog Gülşah Ünver Hücre İşleme Ün. Biyolog Nilay Oktar Hücre İşleme Ün. Biyolog Eren Ergican Tüp Bebek Ün Sor. Bio Yönetim 1068 Nöbetçi Amir 1315 Güvenlik Amiri

12 EK4 - Depolama Tankının Arızalanması Durumunda Malzeme Transfer Prosedürü 1 Hücrelerin TBÜ ye Taşınması (Sorumluluk: Hematoloji Araştırma Laboratuarı) 2 Hücre İşleme Ünitesi personelleri örneklerin istenilen şekilde alınmasından sorumludur. 3 Hematoloji Araştırma Laboratuarı hücre torbalarını sıvı azot tankından çıkarırken ve TBÜ personelleri taşıma kabından çıkarırken dondurma torbaları, vinil eldivenler takılarak ve yalnızca köşelerinden tutularak dikkatlice taşıyacaktır. Isı yalıtımlı eldivenler kullanılacaksa malzeme dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Zira dondurulmuş torbalar, aşırı düşük sıcaklıklarda kolayca kırılabilmekte ve düşüp zarar görebilmektedir. 4 İnfüzyona tabi tutulacak kriyoprezerve madde, muhafaza edildiği yerden laboratuar personeli tarafından alınacak (Bkz; SOP: Dondurulmamış Ürün ve Örneklerin Taşınması(KIT-HIU -021) ve sıvı azotla soğutulmuş taşıma kabı içinde TBÜ ne gönderilecektir (Bkz; SOP: Hücresel numunelerin ve tedavi ürünlerinin taşınması (KIT-HIU-036). 5 Hücre İşleme Ünitesi personelleri gönderilecek kültür örneklerini tanımlayan etiket, belirteç ve ikaz işaretlerinin konulmasına özen gösterilecektir. 12

13 Ek5: Mesai Saatleri İçinde Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı ĠĢ AkıĢ ġeması 13

14 Ek6: Mesai Saatleri dışında Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı ĠĢ AkıĢ ġeması 14

15 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA KEMĠK ĠLĠĞĠ TRANSPLANTASYON MERKEZĠ UZAK TAKĠP FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi : SIRA TARĠH ALARM SAATĠ ALARM NEDENĠ YAPILAN MÜDAHALE ALARMI BĠLDĠREN KĠġĠ ADI SOYADIĠ ĠMZA GÖRÜġÜLEN / MÜDAHALE EDEN KĠġĠ ADI SOYADI ĠMZA KIT-HİÜ:f47 15

16 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA KEMĠK ĠLĠĞĠ TRANSPLANTASYON MERKEZĠ EĞĠTĠM VE YETERLĠLĠK KAYIT FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi : SOP No KIT-HIU -039 Revizyon No:2.Revizyon Sop Tipi: Prosedür Sop BaĢlığı: DONDURULAN HÜCRELERİN DEPOLAMA VE SAKLAMA ALANLARININ UZAK ALARM SİSTEMİ EĞĠTĠMCĠ: Doç.Dr. İlknur Kozanoğlu Tarih: 16/09/2013 Aşağıdaki tablo Eğitim Kaydı için oluşturulmuştur. Bu prosedürle ilgili Eğitim Şekli, Yeterlilik ve personel bilgileri aşağıdadır. Eğitime BaĢlanılan Tarih Eğitimi Alanlar Eğitimin Tamamlandığı Tarih Onaylayan/ Eğitimcinin Ġmzası Eğitimi alan kiģi SOP için yeterli ise Onaylayan imzası Yeterlilik Ölçme ġekli 16/09/2013 Prof. Dr. Hakan Özdoğu 16/09/2013 Doç.Dr. İlknur Kozanoğlu Prof. Dr. Hakan Özdoğu Gözlem Prof. Dr. Can Boğa Dr. Mahmut Yeral Nejdet Gül Osman Gürcan Bio.Erkan Maytalman Bio.Pelin Bilir Bio.Nilay Oktar Bio. Gülşah Ünver Bio. Eren Ergican Eğitimler tamamlandıktan sonra Eğitim ve Yeterlilik Kayıt Formu arģivlenmek üzere eğitimci tarafından Kalite Yöneticisine gönderilmelidir. KIT-KY:f17 16

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

TEKNİK DOKÜMAN (RSGD-TD-ER-1)

TEKNİK DOKÜMAN (RSGD-TD-ER-1) TEKNİK DOKÜMAN (RSGD-TD-ER-1) 1.AMAÇ Bu dokümanın amacı Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, lisans koşullarını tamamlayıcı olarak endüstriyel

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı