BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ"

Transkript

1 Amaç: Dondurulmuş hücrelerin depolama ve saklama odasında güvenliği sağlamak için bulunan alarm sistemi hakkında rehberlik yapmaktır. Kapsam: Dondurulmuş hücrelerin depolama ve saklama odasında meydana gelebilecek acil durumların yönetimini kapsar. Eğitim Kaydı: Bu SOP kullanılmaya başlamadan önce ilgili kişilere eğitim verilir ve ilgili tüm dokumanlar kalite yönetim ofisinde saklanır. Güvenlik Durumu: Bu SOP, Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezinin fikri mülkiyetidir ve Kalite Yöneticisi ile bu SOP un yazarından yazılı izin alınmadan dağıtılamaz. SOP, Yazarın, Kalite Yöneticisinin veya Klinik Program Direktörünün imzasını taşır. Kontrol edilen kopyalar kırmızı mürekkeple KONTROLLÜ KOPYA şeklinde kaşelenir ve numaralandırılır. Kırmızı kaşesiz herhangi bir kopya kontrolsüzdür ve imha edilmelidir. Eğer bu SOP yetersiz görünüyorsa ya da geçersiz ise derhal bunu Kalite Yöneticisinin dikkatine sunmak tüm personelin sorumluluğudur. Ġçindekiler Bölüm Konu 1.0 Personel ve Sorumluluklar GiriĢ Tanımlamalar Sağlık ve Güvenlik Ekipman / Belgeler ĠĢlem BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 1/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 Eğitim ve Kavrama ya da Yetkinlik Değerlendirmesi 8.0 Kaynaklar Ek Listesi Revizyon GeçmiĢi Yönetim Onayı 9 Sayfa 8 1

2 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 2/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ Personel ve Sorumluluklar Hücre İşleme Ünitesi Direktörü personelin bu SOP a bağlı kalmasını sağlamak ile yükümlüdür. Dondurulan hücrelerin depolanma ve saklama odasını kullanan biyologlar bu SOP ile ilgili yeterli eğitimi almış olmalıdır. Bu personelin aynı zamanda "Dondurulan Hücrelerin Depolama ve Saklama Alanlarının İşletimi ve Yönetimi (KIT-HIU-011) başlıklı SOP ile ilgilide eğitim almış olmalıdır. 2.0 GiriĢ Hücre İşleme ünitesi 5 yıldan daha kısa süreli saklanacak klinik malzemeyi -80 o C mekanik dondurucularda daha uzun süre saklanacak klinik malzemeyi azot tankında depolamaktadır. Kriyoprezervasyona tabi tutulmuş klinik malzemeler, fizyolojik hücre büyümesini durdurmak ve buz kristallerinin oluşumunu engellemek için kritik sıcaklık olan 79 o C sıcaklık altında mekanik dondurucularda veya azot tankında depolanır. Kryoprezervasyondaki hücrelerin canlılığının devamı transplantasyona girecek hastalar açısından hayati öneme sahiptir. Saklandıkları ortamlardaki sıcaklık, hücrelerin canlılıkları açısından yeterli olmalı ve sabit bir şekilde devam etmelidir. Sürekli değişen yüksek ısı farkları hücrelerin zarar görmesini sağlayabilir. Bu amaçla hücrelerin saklandıkları dondurucu ve tankların sürekli izlenmesi gerekir. Hücrelerin saklandığı mekanik dondurucu ve azot tankının ve bunların bulunduğu odanın sürekli takip edilmelerine imkân sağlayacak donanıma sahip olmaları gerekir. Bu donanım, dondurucuların dâhili uyarı sistemleri dışında, özellikle personelin olmadığı zamanlarda devreye girecek bir uzak alarm sistemini de kapsar. 2

3 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 3/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 Hücre işleme Ünitesi, güvenli bir hücre saklama odasına sahiptir. Bu depoda hücre ve vial saklamak amacıyla aynı marka ve modelde (SANYO ULTRALOW) 4 adet mekanik dondurucu ve 2 adet azot tankı (MVE XLC500, Taylor Wharton) mevcuttur. Dondurucularda uzak alarm sistemi ve external sıcaklık probları mevcut olup, personelin olmadığı durumlarda hastane güvenlik birimi tarafından izlenmelerini sağlar. Kriyojenik depo kesintisiz elektrik şebekesi, kamera sistemi ve yangına karşı yangın detektörü ve oksijen sensörü ile donatılmıştır. Dondurucudaki sıcaklığın korunması, güçlü bir elektrik donanımına bağlıdır. Mekanik dondurucular ve azot tankı kesintisiz güç kaynağına bağlı şebekeden beslenir. Yine de herhangi bir nedenle oluşacak elektrik kesintilerine karşı oda uzak alarm sistemi ile donatılmıştır. 3.0 Tanımlar HİÜ= Hücre işleme ünitesi 4.0 Sağlık ve Güvenlik Tüm personel biyolojik malzemeleri kullanırken, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hizmet Prosedürü (Dokuman No:BÜAUAM- İNF-PRS-001), Hastane Güvenlik El Kitabında, Delici/Kesici Alet Yaralanmalarında Tetanoz Profilaksi Talimatı (Doküman No:BÜAUAM-İNF-PRS ) Kan ve Vücut Sıvılarına, Döküntülere ve Atıklara Maruz Kalmayı da kapsayan Genel Enfeksiyon Kontrolüne uygun olarak güvenli uygulamalar gerçekleştirmelidir. Bu prosedür kapsamında gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlere ilişkin önemli ilave tehlike veya özel talimatlar yoktur 4.2 Risk Durum Değerlendirme Bu prosedür ve prosedür içinde tanımlanan süreçler için risk değerlendirilmesi yapılmalı? Evet Hayır x Evet ise risk değerlendirmesini x kim yapmalı? Erkan Maytalamn Risk Düzeyi? Düşük Orta Yüksek 3

4 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 *Orta ve Yüksek risk için personel prosedürü okumadan önce Risk Yönetim Prosedürünü (KIT-KY-023) okumalıdır. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 4/9 Prosedür için ek alınması gereken bir önlem varsa açıklayınız: Kriyojenik depolama alanlarında çalışırken, sıvı nitrojenle ve düşük sıcaklıkta çalışmaya ilişkin Belirli Sağlık ve Güvenlik Kuralları dikkate alınmalıdır (Bkz, SOP Sıvı Nitrojen Tankı ile Çalışmada Güvenlik Önlemleri (KIT-HIU -029) Özellikle de, havasızlıktan boğulma riski, kriyojenik yanıklar ve sıvı nitrojenin genleşerek gaz haline gelme hızına bağlı tehlikelere dikkat edilmelidir. Tüm personelin uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı sorumludur. Tüm personele göreve başlarken kriyojenik yanıklar konusunda eğitim almalıdır. Mekanik dondurucuların kullanılması durumda uzak alarma bağlı propların hasar görmemesi için dikkat edilmeli ve güvenlik odasına bağlantıları HİÜ personeli tarafından günlük kontrol edilmelidir. 5.0 Ekipman/Belge Belirtilmemiştir 6.0 ĠĢlem o C Mekanik Dondurucu uzak alarm sistemi Kriyojenik Depoda bulunan mekanik dondurucular ısı artışlarına karşı personelin olmadığı durumlarda izlenmeleri amacıyla arka üst bölümlerinde bulunan kablo bağlantısı ve external sıcaklık problarını takip eden izleme panosu ile hastane B binası güvenlik odasına bağlıdır. Dondurucularda kompresör arızası, açık kapı ve başka nedenlerle oluşacak 10 o C lik sıcaklık artışı dahili alarmı çalıştırır. Sorun 10 dakika içerisinde giderilmezse uzak alarm sistemi devreye girer, yüksek ses ve ışık ile güvenlik birimini uyarır. 6.2 Azot tankı uzak alarm sistemi Kriyojenik depoda bulunan azot tankı, sıvı azot seviyesinin düşüşüne, besleme tankının boşalmasına ve ısı artışlarına karşı personelin olmadığı durumlarda 4

5 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 izlenmesi amacıyla arka güç panelinden bir kablo bağlantısı ile hastane B binası güvenlik odasına bağlıdır. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 5/9 550 mm nin altında düşük seviye sıvı azot, dolum sırasında besleme tankının bitmesi ve ayarlanan -195 o C düşük sıcaklık seviyesinin artışı dahili alarm sistemi ile birlikte uzak alarm sistemini de çalıştırır. Yüksek ses ve ışık ile güvenlik birimini uyarır. 6.3 Güç kesintisi uzak alarm sistemi Hücrelerin saklandığı dondurucularda istenilen düşük sıcaklığın sabit bir şekilde sağlanması önemlidir. Bu amaçla soğutucu sistemin sürekli çalışması gerekir. Uzun süreli elektrik kesintileri soğutucu sistemleri devre dışı bırakır ve dondurucularda hızlı bir sıcaklık artışına neden olur. Elektrik kesintisi nedeniyle olumsuz durumların meydana gelmemesi için kryojenik depo, kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör ile desteklenir.her ne kadar kesintisiz güç kaynakları ile desteklense de, bu güç kaynaklarında oluşacak sorunlar kriyojenik depoda elektrik kesintisinin uzun sürmesine neden olabilirler. Bu şekilde oluşacak olumsuz durumlara kısa sürede müdahale etmek için kriyojenik depo, elektrik kesintilerine karşı uzak alarm sistemi ile donatılır. Depoda bulunan donduruculardan herhangi birine, olumsuz bir nedenle yüksek ses ve ışık ile güvenlik birimini uyarır. 6.4 Kriyojenik deponun izlenmesi Kriyojenik depo, odada oluşacak olumsuz durumların tespit edilmesi amacıyla 24 saat kamera sistemi ile izlenir. Kamera sistemi B binası güvenlik odasında izleme bilgisayarına bağlıdır ve ortalama 30 günlük kayıt tutar. Kayıtlar eski kayıttan yeniye doğru otomatik silinerek yenilenir.izleme, uzak alarm sisteminin bir parçası olarak B binası güvenlik birimi tarafında yapılır. 5

6 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ Yangın uyarı sistemi Elektrik kaynaklı ve başka bir nedenle oluşabilecek bir yangına büyümeden hızlı bir şekilde müdahale etmek gerekir. Kriyojenik depoda, yangına karşı, dondurucularda bulunan hücrelerin güvenliğini sağlamak amacıyla iki adet yangın detektörü bulunur. Detektörlerin uyarı sistemi, uzak alarm sisteminin bir parçası B binası güvenlik odasına bağlıdır. Ortamda duman artışı detektörlerin devreye girmesine neden olur. Devreye girmeleri durumunda yüksek sesli ve ışıklı uyarı ile güvenlik personelini uyarırlar. 6.6 Oksijen Sensörü BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 6/9 Hücre depolama odası 2 adet oksijen sensörü havadaki oksijen yüzdesini ölçmektedir. Havada mevcut oksijen yüzdesi %18 in altına düştüğünde dahili ve uzak alarm devreye girer. Hücre İşleme Ünitesi personelini uyarır. 6.7 Uzak alarm durumunda müdahale Dondurucularda, azot tankında ve kriyojenik depoda meydana gelebilecek olumsuz durumlarda uzak alarm sistemi devreye girer. Uzak alarm sistemini çalıştıracak alarm durumları mekanik dondurucu için EK-1 listede, azot tankı için EK-2 listede belirtilmiştir. Uzak alarm sisteminin devreye girmesi durumunda, görevli güvenlik personeli HİÜ ni uyarır. Güvenlik personelinin bu durumda nasıl bir yol izleyeceği durumun mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında olmasına göre değişir. Mesai saatleri içerisinde meydana gelen alarm durumlarında nasıl bir yol izleneceği Mesai Saatleri içinde Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şeması (Ek5) tabloda yer alır. Güvenlik görevlisi ve HİÜ personeli tabloda yer alan şemanın akışına göre hareket eder. Mesai saatleri dışında meydana gelen alarm durumlarında nasıl hareket edileceği Mesai Saatleri dışında Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şemasında (Ek6) yer alır. Güvenlik görevlisi ve HİÜ personeli tabloda yer alan şemanın akışına göre hareket eder. 6

7 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/2010 Güvenlik personeli hiçbir şekilde alarma neden olana arızaya müdahale edemez. Arızaların giderilmesinde HİÜ personeli, Biyomedikal birimi ve Bakım Onarım birimi sorumludur. Hastane birimleri tarafından sorun giderilemez ise teknik servis desteği alınır.(ek 3) BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 7/9 Sorunun hücrelerin canlılığını etkileyecek kadar ciddi olması durumunda, hücrelerin güvenli yedek donduruculara ve yedek azot tanklarına transferi gerçekleştirilir. Transferin nasıl yapılacağı konusunda Depolama Tankının Arızalanması Durumunda Malzeme Transfer Prosedürüne uyulmalıdır.( Ek4) 6.8 Uzak alarm sisteminin kontrolü Sistem 6 ayda bir hastane biyomedikal birimi ve bakım onarım birimi tarafından kontrol edilir. Mekanik dondurucular, azot tankı, elektrik sistemi ve yangın detektörlerinin testi ayrı ayrı yapılır. 6.9 Uzak alarm sistemi kayıtları Uzak alarm sistemi devreye girdiği zaman HİÜ personeli, biyomedikal birimi ve bakım onarım birimi tarafından alarma neden olan durum araştırılır ve gerekli müdahaleler yapılır. Alarm nedeni, saati, yapılan müdahale, alarmı bildiren ve müdahaleyi yapan görevlilerin adları EK-7 de istendiği şekilde kaydedilir. Kayıtlar, görevliler tarafından imzalanır ve HİÜ sorumlu doktoru tarafından kontrol edilir. Belge, uzak alarm klasöründe dosyalanır SOP tan Sapma Bu SOP den gerçekleştirilen herhangi bir sapma belgelendirilmeli ve SOP tan Sapmalar (KIT-KY-12) maddesine göre onaylanmalıdır. Prosedür ile ilgili herhangi bir olumsuz olay yada yan etki olduğunda olay raporlama sistemi kullanılmalı ve kıdemli bir personele bildirilmelidir. 7

8 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 8/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ Eğitim ve Kavrama ya da Yeterlik Değerlendirmesi Eğitimin Türü İlgili Personelin SOP belgesini okuyup anlaması yeterlidir ĠĢleme iliģkin yeterlik SOP Rehber niteliğinde olduğu için belirtilmemiş değerlendirmesi yöntemi Eğitim ve Yeterlik Değerlendirmesi Tüm HİÜ, Güvenlik Personeli, TBO Personeli Ġçin Gerekli Personelin Listesi Eğitimi gerçekleģtirecek kiģiler HİÜ Direktörü Eğitim/Yeterlik Değerlendirmesi Eğitim Kavrama ve Kayıt Formu Formunu (KIT- Kayıt Formu KY:f18) doldurun (EK 5) 8. 0 Kaynaklar 1-Dobrila I, et all. Transient warming events and cell viability of placental cord blood (PCB). Presented at ISHAGE meeting Quebec City, PQ, Canada, June Ek Listesi Ek 1 - Mekanik Dondurucu Alarm Durumları Ek 2 - Azot Tankı Alarm Durumları Ek 3 - Acil Durumlarda iletişime geçilecek kişiler ve iletişim numaraları Ek 4 - Depolama Tankının Arızalanması Durumunda Malzeme Transfer Prosedürü Ek 5- Mesai Saatleri İçinde Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şeması Ek 6- Mesai Saatleri Dışında Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı İş Akış Şeması Ek 7- Uzak Alarm Sistemi Takip Formu (KIT-HİÜ:f47) 8

9 10.0 Revizyon GeçmiĢi Yayım DeğiĢiklik 1.0 Metninde yazım hataları düzletildi, sayfa numarası eklendi. Bölüm 6.6 ya oksijen sensörü yazıldı. İşleyişle ilgili ek bilgi sunulduğu için ilgili personelin tekrar eğitim alamsı gerekmektedir. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Doküman Türü :Prosedür Doküman Kodu : KIT-HIU-039 Sayfa No: 9/9 Revizyon Tarihi : 16/09/2013 Revizyon No: 02 Yayın Tarihi : 31/12/ RİSK Durum Değerlendirme eklendi. External sıcaklık problarını takip eden izleme panosu prosedürde tanımlandı. Oksijen yüzdesi %19 dan %18'e düşürüldü Ġdari Onay Ġsim Ġmza Ünvan Tarih Yazar: Doç. Dr. Ġlknur Kozanoğlu HĠÜ Direktörü 16/09/2013 Ġnceleyenler Erkan Maytalman HĠÜ Sorumlu Biyologu 16/09/2013 Canan Cansun HĠÜ Kalite Yönetim Supervizörü 16/09/2013 Prof. Dr. Can Boğa Prof. Dr. Hakan Özdoğu Songül TepebaĢı Klinik Program Medikal Direktörü Program Direktörü Kalite Yöneticisi 16/09/ /09/ /09/2013 9

10 EK 1 Mekanik Dondurucu Alarm Durumları Alarm No Alarm Gösterimi Alarm Durumu 1 Yüksek Sıcaklık 10 o C lik sıcaklık artışı oluşursa 2 Düşük Sıcaklık 10 o C lik sıcaklık düşüşü oluşursa 4 Kompresör arızası Kompresör arızası sıcaklık artışına neden olur 5 Açık Kapı Kapının açık kalması sıcaklık artışına neden olur 6 Güç Kesintisi Güç kesintisi sıcaklık artışına neden olur 6 Tozlu Filtre Kompresörleri düzgün çalışmasını ve havalanmasını önler. Bu durumda FILTER CHECK alarmı devreye girer EK 2 Azot Tankı Alarm Durumları Alarm No Alarm Gösterimi Alarm Durumu 1 LN 2 Kaynağı LN 2 kaynağı boş. Dolum döngüsü 60 dakika içinde tamamlanmamışsa. 2 Düşük Seviye Dondurucudaki LN 2 seviyesi, düşük seviye alarm ayar noktasındaki değerin altına düşerse. 3 Yüksek Seviye Dondurucudaki LN 2 seviyesi, yüksek seviye alarm ayar noktasındaki değeri aşarsa. 4 Düşük Sıcaklık A A probunun sıcaklığı Düşük Sıcaklık A Alarm ayar noktasındaki değerin altına düşerse. 5a Yüksek Sıcaklık A A probunun sıcaklığı Yüksek Sıcaklık A Alarm ayar noktasındaki değeri aşarsa. 5b Açık Sıcaklık A A probu açık devre durumuna geçerse veya bağlantısı kesilirse 6 Düşük Sıcaklık B B probunun sıcaklığı Düşük Sıcaklık B Alarm ayar noktasındaki değerin altına düşerse. 6a Yüksek Sıcaklık B B probunun sıcaklığı Düşük Sıcaklık B Alarm ayar noktasındaki değeri aşarsa. 6b Açık Sıcaklık B A probu açık devre durumuna geçerse veya bağlantısı kesilirse. 7 Güç Kesintisi Sistem monitörünün beslendiği güç kaynağı kesilirse 10

11 EK 3 Acil Durumlarda iletiģime geçilecek kiģiler ve iletiģim numaraları Ġrtibat Numaraları: 1. HİÜ Direkötrü dahili numara Biyomedikal ünitesi sorumlusu dahili numara Bakım Onarım Ünite Sorumlusu Güvenlik Sorumlusunu 1340 dan arayın. Not: Bu kişilere mesai saati içinde ve dışında her türlü acil durumda ulaşılacaktır. Kişilere ulaşılacak diğer numaralar santralde kayıtlıdır. 5. Hastane biyomedikal veya bakım onarım ünitesi tarfından giderilemeyen arızlar için Aşağıdaki numaralar ile iletişime geçilmelidir. -Mekanik dondurucular için Labor İldam -MVE-XLC Azot Tankı İçin Tek servis Ltd Şti -Taylor Wharton Azot tankı için HAT grup Ad Soyad Ünvan Dahili Cep Numara Telefonu Prof. Dr. Hakan Özdoğu Klinik Program Direktörü Prof. Dr. Can Boğa Doç. Dr. İlknur Kozanoğlu Klinik Program Tıbbi Direktörü ve Kalite Yöneticisi Hücre İşleme Ün. Ve Toplama Ün. Direktörü Nejdet Gül Teknik Müdür Osman Gürcan Teknik Bakım Onarım Sorumlusu Erkan Maytalman Hücre İşleme Ün. Biyolog Pelin Bilir Hücre İşleme Ün. Biyolog Gülşah Ünver Hücre İşleme Ün. Biyolog Nilay Oktar Hücre İşleme Ün. Biyolog Eren Ergican Tüp Bebek Ün Sor. Bio Yönetim 1068 Nöbetçi Amir 1315 Güvenlik Amiri

12 EK4 - Depolama Tankının Arızalanması Durumunda Malzeme Transfer Prosedürü 1 Hücrelerin TBÜ ye Taşınması (Sorumluluk: Hematoloji Araştırma Laboratuarı) 2 Hücre İşleme Ünitesi personelleri örneklerin istenilen şekilde alınmasından sorumludur. 3 Hematoloji Araştırma Laboratuarı hücre torbalarını sıvı azot tankından çıkarırken ve TBÜ personelleri taşıma kabından çıkarırken dondurma torbaları, vinil eldivenler takılarak ve yalnızca köşelerinden tutularak dikkatlice taşıyacaktır. Isı yalıtımlı eldivenler kullanılacaksa malzeme dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Zira dondurulmuş torbalar, aşırı düşük sıcaklıklarda kolayca kırılabilmekte ve düşüp zarar görebilmektedir. 4 İnfüzyona tabi tutulacak kriyoprezerve madde, muhafaza edildiği yerden laboratuar personeli tarafından alınacak (Bkz; SOP: Dondurulmamış Ürün ve Örneklerin Taşınması(KIT-HIU -021) ve sıvı azotla soğutulmuş taşıma kabı içinde TBÜ ne gönderilecektir (Bkz; SOP: Hücresel numunelerin ve tedavi ürünlerinin taşınması (KIT-HIU-036). 5 Hücre İşleme Ünitesi personelleri gönderilecek kültür örneklerini tanımlayan etiket, belirteç ve ikaz işaretlerinin konulmasına özen gösterilecektir. 12

13 Ek5: Mesai Saatleri İçinde Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı ĠĢ AkıĢ ġeması 13

14 Ek6: Mesai Saatleri dışında Hücre Depolama ve Saklama Alanında Acil Durum Alarmı ĠĢ AkıĢ ġeması 14

15 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA KEMĠK ĠLĠĞĠ TRANSPLANTASYON MERKEZĠ UZAK TAKĠP FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi : SIRA TARĠH ALARM SAATĠ ALARM NEDENĠ YAPILAN MÜDAHALE ALARMI BĠLDĠREN KĠġĠ ADI SOYADIĠ ĠMZA GÖRÜġÜLEN / MÜDAHALE EDEN KĠġĠ ADI SOYADI ĠMZA KIT-HİÜ:f47 15

16 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA KEMĠK ĠLĠĞĠ TRANSPLANTASYON MERKEZĠ EĞĠTĠM VE YETERLĠLĠK KAYIT FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi : SOP No KIT-HIU -039 Revizyon No:2.Revizyon Sop Tipi: Prosedür Sop BaĢlığı: DONDURULAN HÜCRELERİN DEPOLAMA VE SAKLAMA ALANLARININ UZAK ALARM SİSTEMİ EĞĠTĠMCĠ: Doç.Dr. İlknur Kozanoğlu Tarih: 16/09/2013 Aşağıdaki tablo Eğitim Kaydı için oluşturulmuştur. Bu prosedürle ilgili Eğitim Şekli, Yeterlilik ve personel bilgileri aşağıdadır. Eğitime BaĢlanılan Tarih Eğitimi Alanlar Eğitimin Tamamlandığı Tarih Onaylayan/ Eğitimcinin Ġmzası Eğitimi alan kiģi SOP için yeterli ise Onaylayan imzası Yeterlilik Ölçme ġekli 16/09/2013 Prof. Dr. Hakan Özdoğu 16/09/2013 Doç.Dr. İlknur Kozanoğlu Prof. Dr. Hakan Özdoğu Gözlem Prof. Dr. Can Boğa Dr. Mahmut Yeral Nejdet Gül Osman Gürcan Bio.Erkan Maytalman Bio.Pelin Bilir Bio.Nilay Oktar Bio. Gülşah Ünver Bio. Eren Ergican Eğitimler tamamlandıktan sonra Eğitim ve Yeterlilik Kayıt Formu arģivlenmek üzere eğitimci tarafından Kalite Yöneticisine gönderilmelidir. KIT-KY:f17 16

Revizyon Tarihi : 15/03/2013 Revizyon No: 05 Yayın Tarihi : 02/10/2009 YAZAN. Adı-Soyadı : Prof. Dr. Hakan Özdoğu Ünvanı : Kalite Yöneticisi

Revizyon Tarihi : 15/03/2013 Revizyon No: 05 Yayın Tarihi : 02/10/2009 YAZAN. Adı-Soyadı : Prof. Dr. Hakan Özdoğu Ünvanı : Kalite Yöneticisi Revizyon Tarihi : 15/03/2013 Revizyon No: 05 Yayın Tarihi : 02/10/2009 Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı Adı-Soyadı : Prof. Dr. Hakan Özdoğu Ünvanı : Klinik Program Direktörü Amaç: Amaç Başkent Üniversitesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ sağlamak. Kapsam: Pediatrik donörden periferik kök hücre toplama işlemini kapsar Eğitim Kaydı: Bu SOP kullanılmaya başlamadan önce ilgili kişilere eğitim verilir ve ilgili tüm dokümanlar, Kalite Yönetim

Detaylı

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut Avrupa Orta Doğu Facilities accredited: 153 Reaccrediations in progress: 46 Countries: 21 Kalite Yönetim Supervizörü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar.

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar. Sayfa No : 1 /5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Onkoloji Enstitüsü nde bulunan tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Biyomedikal Bölümü

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01 TERAPÖTİK AFEREZ SÜRECİ Yürürlük i: 03.06.2014 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Yeni yayınlandı Madde No KAPSAM: Tıbbi birimler Hazırlayanlar İbrahim ÖZASLAN Birim Kalite

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 1- AMAÇ Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 2- KAPSAM nde hazırlanacak prosedür, program, form, plan, tutanak, liste, rehber, talimat vb tüm dokümanları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 2.1.2012 Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

Medikal Oksijen Üretim Sistemleri

Medikal Oksijen Üretim Sistemleri Medikal Oksijen Üretim Sistemleri sağlık sistemleri sanayi ve ticaret ltd. şti. HAKKIMIZDA Merkezi Ankara da bulunan Ata Sağlık Hizmetleri, sağlık sektöründe öncü firmaları arasında yer alabilmek için

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

KGSM-E84 nöbette! Ölçer değerlendirir.raporlar haber verir

KGSM-E84 nöbette! Ölçer değerlendirir.raporlar haber verir GSM Tabanlı Kablosuz Ortam İzleme,güvenlik ve Uyarı Sistemi KUL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ KGSM-E84 nöbette! Ölçer değerlendirir.raporlar haber verir Dahili Akü şarjı, Sıcaklık, Nem, Gaz, elektrik kesintisi

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ÖZEL RETİNA GÖZ HASTANESİ EĞİTİM PLANI

ÖZEL RETİNA GÖZ HASTANESİ EĞİTİM PLANI ÖZEL RETİNA GÖZ HASTANESİ PLANI KOD EY.PL.01 YAYIN TARİHİ 20.03.2013 REVİZYON TARİHİ 09.03.2016 REVİZYON NO 6 SAYFA NO 1 / 5 İN AMAÇ VE HEDEFİ KATEGORİ Sİ ZAMANI İ VERECEK KİŞİ E KATILACAKLAR YÖNTEMİ YERİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlamak üzere belirlenen şart ve periyotlarda bakım ve kalibrasyon işlemlerinin kendi bünyesinde

Detaylı

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi Yürürlük i: 04.07.2012 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Yeni eklendi - Revize edildi Madde No - 3.1, 3.9.1, 3.9.2-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Hoşgeldiniz Yener GÜL Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı 1 Bu Eğitimde Neleri Gözden Geçireceğiz? Ambulans hizmetleri ile ilgili kontrol formlarını ve ilgili kayıtları, Ambulansın ve tıbbi malzemelerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. -

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - Yürürlük i: MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde medikal

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

TRANSPORT KÜVÖZ.

TRANSPORT KÜVÖZ. TRANSPORT KÜVÖZ Kuvözler, prematüre ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin izlenmesi ve bakımına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş şeffaf, ısıtıcılı, elektronik donanıma sahip kapalı özel yaşam destek

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Hemşire Ön Değerlendirme Formu yerine Erişkin / 01 Çocuk / Yenidoğan Yatan Hasta İlk Değerlendirme Formu na atıfta bulunuldu. Sık Kullanılan

Detaylı

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu SUNUM İÇERİĞİ Biyomedikal Sınıflandırma ve Malzeme Tanımlama Bilgi Sistemlerinde Yenilikler Biyomedikal Depo ile Klinik

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU AÇIKLAMASI ACİL SAHA GÜVENLİĞİ BİLDİRİMİ. EV1000A Referans No: FCA-77

KULLANICI KILAVUZU AÇIKLAMASI ACİL SAHA GÜVENLİĞİ BİLDİRİMİ. EV1000A Referans No: FCA-77 Tarih: 08 Haziran 2016 İlgili: /////////////// Etkilenen cihazlara ilişkin ayrıntılar: Monitör (takip cihazı) FloTrac sensör (veya Volume View sensör) ile birlikte minimal invaziv izlem kullanımı süresince

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR Sayfa No 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, onayı, kontrolü, dağıtımı, saklanması, değişikliği, geri toplanması, yok edilmesi ve geçerli

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

KGSM-IO nöbette! Ölçer değerlendirir.raporlar haber verir

KGSM-IO nöbette! Ölçer değerlendirir.raporlar haber verir KUL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ GSM Tabanlı Kablosuz Ortam İzleme ve Uyarı Sistemi KGSM-IO nöbette! Ölçer değerlendirir.raporlar haber verir İçerik Tanıtım Uygulama Alanları Çalışma Şeması Özellikleri Avantajları

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ye ait tesislerde yapılması gereken

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

TÜBİTAK UME Ulusal Metroloji Enstitüsü Akışkanlar Grubu Düşük Gaz Debi Ölçüm Laboratuvarı

TÜBİTAK UME Ulusal Metroloji Enstitüsü Akışkanlar Grubu Düşük Gaz Debi Ölçüm Laboratuvarı TÜBİTAK UME Ulusal Metroloji Enstitüsü Akışkanlar Grubu Düşük Gaz Debi Ölçüm Laboratuvarı 10-50 L/min Debi Aralığında Gaz Debi Ölçüm Karşılaştırma Protokolü UME-G2AL-TR-K005 Temmuz 2013 - Gebze İçindekiler

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1054 25/12/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ODAYERİ TESİSLERİ_1 ODAYERİ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI, GÖKTÜRK KÖYÜ,

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı