YAġAM BOYU ÖĞRENME: Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines for the School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAġAM BOYU ÖĞRENME: Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines for the School"

Transkript

1 YAġAM BOYU ÖĞRENME: Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines for the School Library Media Program (Öğrencileri Donanımlı Kılmak: Okul Kütüphaneleri Medya Programı İçin Kılavuz İlkeler) İçin Ülke Genelinde Uygulama Planı

2 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ne verilen "İnovasyon Fonu" desteğiyle Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce metne ulaşmak için: Learning 4 Life ( American Library Association/Amerikan Kütüphaneler Derneği bünyesindeki American Association of School Librarians/Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği tarafından yayınlanmıştır. 50 E. Huron St., Chicago, Illinois Copyright 2008 The American Library Association Telif Hakları Revizyonu Kanunu (Copyright Revision Act of 1976) nun 107. ve 108. Bölümleri gereğince izin verilenler dışında tüm hakları saklıdır. Bu yayının sadece özel, ticari olmayan ve eğitim amaçlı olarak kullanılması, çoğaltılması ve dağıtılması için izin verilmiştir. Yayını adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Yayınla ilgili sorularınız için: Jennifer Habley Manager Programs and Affiliate Relations AASL (800) , x4383 AASL Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu tarafından hazırlanmıģtır Görev Grubu Üyeleri: Susan Ballard, Başkan Angela D. Crockett Suzanne J. Feldberg Kristin Fontichiaro Eugene Hainer Lucille M. Hansen Amy E. Hughes Judi Moreillon Frances R. Roscello Margaret Sullivan Cyndi Philip, Kurul İrtibat Sorumlusu

3 Jonathan West, Personel İrtibat Sorumlusu Görevi: 21. yüzyıl öğrencisi için ortak bir vizyon yaratacak ve ülke genelinde üç ila beş yıl süreyle uygulanacak kapsamlı bir plan geliştirmek. ĠĢlevi: Plan kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefleri oluşturmak. Diğer uygulama planlarını belirlemek (AASL'nin 1998 planı Because Student Achievement is the Bottom Line Öğrencinin Başarısı Asıl Sonuçtur da dahil), bunların etkinliğini değerlendirmek ve başarılı stratejiler ile araçları (mesleki gelişim de dahil) saptamak. Hedef alınan ortakları belirlemek. Bir değerlendirme süreci oluşturmak. Hedeflenen Yıllık Minimum Sonuçlar: Yeni AASL öğrenme standartları ve kurallarının uygulanması için temel oluşturmak. Uygulama araçları ve mesleki gelişimi belirlemek. Bir değerlendirme süreci geliştirmek. Planı 2008 yılının ilkbaharında AASL Yönetim Kurulu na sunmak.

4 ĠÇĠNDEKĠLER: 5 GĠRĠġ 7 VARSAYIMLAR 7 KILAVUZ ĠLKELER VE DURUM RAPORU 9 ĠLETĠġĠM PLANI 10 HEDEF KĠTLELER 12 HEDEFLER 26 GERĠBĠLDĠRĠM / DEĞERLENDĠRME / SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 28 DESTEKLEYĠCĠ BELGELER

5 GĠRĠġ Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines Standards for the School Library Media Program (Öğrencileri Donanımlı Kılmak: Okul Kütüphaneleri Medya Programı için Standartlar) ile ortaya konulan uygulama planı; öğrenci eğitiminden sorumlu herkese öğrenme standartları/kuralları hakkında vizyon geliştirmek ve hedef belirlemek açısından yardımcı olacaktır. Plan, geçmişteki başarıları ve süregelen çabaları güçlendirmenin yanısıra, eğitimde ve toplumda mevcut koşulların avantajını kullanacak yeni girişimler de önermekte. Planın başarısı ile ilgili beklentilerin temelinde; mükemmelliği savunmak, değişimi kolaylaştırmak ve okul kütüphaneleri medya programı alanında liderler yetiştirmeye kendini adayan AASL idari kadrosu ve personelinin azimli çabaları bulunuyor. Bu çabalar zorunlu olarak derneğin belirtilen hedeflerine, yani AASL in okul kütüphaneleri medya programı alanındaki tüm üyeleri ile diğer eğitimciler ve yöneticiler arasında aşağıdaki konularda işbirliğine kadar uzanır: Eğitim programı boyunca yol gösterici rol oynamak; Öğretim ve öğrenme sürecine aktif ortaklar olarak katılmak; Öğrenciler ile fikirler ve bilgiler arasında bağlantı kurmak; Öğrencileri yaşam boyu öğrenme, bilgiye dayalı karar verme, okuma sevgisi ve bilgi teknolojilerinin kullanımı için hazırlamak. Öğrenme standartları ve kuralları bilgi okuryazarlığı, rehberli sorgulama yoluyla araştırma ve teknolojinin geleneksel okul bağlamına entegrasyonu açısından neler "olması gerektiğini" tanımlarlar. Ayrıca, öğretim/öğrenmeye ait değişik ve yeni formların sosyal ve küresel bağlamda geçerliliğini de doğrularlar. Bu plana temel oluşturan faktörleri şöyle sıralayabiliriz: Okumanın önemi; temel içerik; derin bilgi ve anlayış üretecek beceriler; ve bunlara ek olarak, bireyleri yaşamları boyunca eleştirel düşünen, problem çözen ve sürekli gelişen öğrencilere dönüştürecek aktarılabilir beceriler. Uygulama planı işte bu önemli beceri ve değerleri oluşturabilmek için: Kılavuz ilkeler sayesinde kapsamlı bir durum ve marka tanımı yapar; Hedef kitleleri (iç ve dış) tanımlar; Eğitim fırsatları ve kaynaklarını belirler; Bir iletişim planı geliştirir; Kesintisiz geribildirim, değerlendirme ve sürdürülebilirlik için plan sunar; Sponsorluk ve destek için plan ortaya koyar; Destekleyici belgeler sağlar. Ayrıca, plan kapsamındaki bu çabaları yürütmek amacıyla, aşağıdaki birimlere de temel sorumluluklar yüklenmektedir:

6 AASL AASL Başkanı, Yönetim Kurulu, personeli, komiteleri, ve görev grupları; bağlı eyalet kuruluşları, bireysel üyeler; ALA lider kadrosu, büroları ve bölümleri; ulusal düzeyde çeşitli profesyonel, veli ve toplum kuruluşları; federal düzeyde yasa koyucular, yasama departmanları ve kurumları; ulusal medya kuruluşları. BAĞLI EYALET KURULUġLARI Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları; eyalet kütüphane dernekleri; Eğitim Bakanlığı na bağlı eyalet kuruluşları; eyalet düzeyinde çeşitli profesyonel, veli ve toplum kuruluşları; federal düzeyde yasa koyucular, yasama departmanları ve kurumları; eyalet medya kuruşları. OKUL KÜTÜPHANELERĠ MEDYA UZMANLIĞI EĞĠTMENLERĠ (EDUCATORS OF SCHOOL LIBRARY MEDIA SPECIALISTS - ELMSS BÖLÜMÜ) Kütüphane ve eğitim hazırlık programlarında görev alan yönetim ve öğretmen kadrosu; okul kütüphaneleri medya uzmanlığı öğrencileri; hizmet öncesi eğitimcileri; temel okul kütüphaneleri medya uzmanları (sunumlar ve yayınlar yoluyla). BÖLGE YÖNETĠCĠLERĠ (DISTRICT SUPERVISORS - SPVS BÖLÜMÜ) Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları; okul bölgesi yönetimi; bilgi teknolojileri departmanları gibi bölgesel departmanlar ve yöneticileri; müfredat koordinatörleri; iç iletişim araçları; yerel medya kuruluşları. TEMEL OKUL KÜTÜPHANELERĠ MEDYA UZMANLARI Sınıf öğretmenleri ve uzmanları; öğrenciler, veliler ve aileler; saha yöneticileri; iç iletişim araçları; yerel medya kuruluşları.

7 VARSAYIMLAR Planın tanıtımı ve sürdürülebilirliği için uygun mali kaynaklar AASL Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilecektir. AASL tarafından ALA ile işbirliği içinde yürütülen kurumsal sponsorluk ve aracılık taahhüdü desteğiyle ek mali kaynakların sağlanması mümkün olacaktır. AASL, uygulama çabalarını desteklemek amacıyla uygun gönüllü kaynaklar sağlayacaktır. ALA ana kuruluş olarak bu girişimin bir paydaşıdır, planın gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere kendi büroları ile diğer uygun birimleri teşvik etmesi istenecektir. KILAVUZ ĠLKELER VE DURUM RAPORU Uygulama planı hazırlanırken çeşitli kaynaklar kullanıldı. Görev grubu, AASL'nin 1998 planı Because Student Achievement is the Bottom Line Öğrencinin Başarısı Asıl Sonuçtur da dahil olmak üzere, önceki başarılı stratejileri ve araçları saptamak için uygulama kaynakları ve planlarını gözden geçirdi. Uyum ve anlaşma noktalarını belirlemek amacıyla çeşitli destekleyici belgeler (bkz. 29) incelendi. Görev grubu, kılavuz ilkeler ve kapsayıcı bir durum raporu hazırlamak için, saha ekibinden gelen geribildirimi de kullandı. KILAVUZ ĠLKELER Tek beden herkese uymaz. Kapsam açısından ulusal nitelikte olmakla birlikte, uygulama çabalarının mevcut eyalet ve yerel koşullara uyum göstermesi gerekir. Bu durum, özellikle hizmet edilecek toplulukların çeşitliliği ve çok kültürlü yapısı düşünüldüğünde geçerlidir. Başarı için ortak sözcük ve mesaj dağarcığı kullanmak son derece önemlidir. Öğrenme standartları ve kuralları tanımında kullanılan terim ve kavramların, uygulama çabasına katılan herkes tarafından anlaşılması büyük önem taşır. KAPSAMLI DURUM RAPORU YaĢam Boyu Öğrenme (Learning4Life ya da L4L) Öğrenme standartları ve kuralları için marka olarak L4L in kullanılması kişilere hatırlamalarını istediğimiz şu mesajı iletir: Okul kütüphaneleri medya programları hem resmi okul-temelli öğrenmeye hem de yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunur. Marka sözcüğünde kullanılan dört rakamı ise, Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) da verilen dört standart ile her standarda ait dört alt grubu (beceriler, mizacın eyleme etkisi, sorumluluklar ve öz-değerlendirme stratejileri) çağrıştırarak pekiştirir. Bu markalama sayesinde, ayrıca öğretmenlere yardımcı olmak ve öğrencileri yaşam boyu başarıya hazırlamak için gerekli 21. yüzyıl becerilerini öğretmek

8 açısından, okul kütüphaneleri medya uzmanlarının bulundukları benzersiz konum da hedef kitlelere hatırlatılmış olur. Planın Hedefi Herşeyden önce, uygulama çabalarına dair farkındalık oluşturmak için hem iç hem de dış kitlelere öğrenme standartları ve kurallarının tanıtılması amaçlanmakta. Farkındalık geliştirilmeli, bu da konuyu kavramaya ve kararlı çabaya yol açmalıdır. Burada kararlı çaba göstermek; hedef kitlelerin standartları müfredata uyarlamaya öncelik vermeleri ve standartların tam anlamıyla entegrasyonu için gerekli kaynaklar ile koşulları sağlamaları anlamındadır. Böylece, paydaşlar ve katılımcılar ile ortak bir vizyon oluşturmak asıl hedef haline gelir. Hedefe ulaşmak için kim olduğumuzun yaygın olarak bilinmesi; amacımızın (21. yüzyıl eğitimi açısından) anlaşılması; ve öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, seçilmiş yetkililer, veliler, ile genel halkın okul kütüphaneleri medya programı faydalarına güven duymaları şarttır. "Learning4Life" işte bu durumu sembolize edecek uygun bir marka seçimidir. Planın ÇıkıĢ Nedeni Gelecek bizi zorlayabilir. Geleceğin, sanayi işçilerinden bilgi/enformasyon işçileri ve kavramsal/tasarım işçilerine doğru, sürekli değişen ortama hızla uyum sağlayabilenlere ait olduğunu biliyoruz.öğrenciler küresel bir toplumda yaşayıp küresel pazarda rekabet edecekler. Başarıları mevcut donanımlarına esnek becerileri de katmalarına bağlıdır. Bu bağlamda okul kütüphaneleri medya programının rolü de değişmektedir. Öğrenciler ile eğitimcilerin kendilerine ve topluma hizmet edecek, ve AASL'nin 21. Yüzyıl Öğrencisi için Standartlar modeli aracılığıyla öğrenimde değişikliğe yardımcı nitelikleri geliştirmeleri son derece önemlidir. Standartlarda belirtildiği gibi, öğrenciler aşağıdaki nedenlerle kaynaklar ve araçları kullanacaklardır: 1. Araştırmak, eleştirel düşünmek, ve bilgi edinmek; 2. Sonuçlar çıkarmak, bilinçli kararlar vermek, bilgiyi yeni durumlara uygulamak ve yeni bilgi üretmek; 3. Bilgiyi paylaşmak, demokratik toplum üyeleri olarak etik ve verimli katılımda bulunmak; 4. Kişisel ve estetik gelişimi sağlamaya çalışmak. Planın BaĢarı Ölçümü Planın etkinliğini belirlemek için çeşitli göstergeler ve değerlendirmeler geliştiriliyor olsa da, ancak aşağıdaki durumlarda genelde başarıya ulaştığımızı anlayacağız demektir: Okul kütüphaneleri medya uzmanları, öğretim ve öğrenmeyi geliştirerek öğrenci başarısını olumlu etkilemek amacıyla, yeni öğrenme standartları ve kuralları ile içerik alanındaki müfredat standartlarını tanıyıp aralarında bağlantıyı kurdukları takdirde; Karar vericiler, öğretim ve öğrenmeyi kolaylaştırmak açısından, okul kütüphaneleri medya programının rolünü anladıkları ve destekledikleri takdirde;

9 Başarı öyküleri ve uygulama çabalarıyla ilintili değişikliklerin kanıtları belgelendiği ve yaygınlaştığı takdirde. ĠLETĠġĠM PLANI Yeni öğrenme standartları ve kuralları hakkında farkındalık yaratmak ve destek sağlamak zaman içinde aģamalı olarak yapılmalıdır. Öğrenme standartlarını savunan gayretlerimiz kendini kendini destekleyen bir nitelik taģımaz; eğitimde baģarı için; hedef kitlelerimizin ihtiyaçlarına hitap etmek zorundadır. Bizler de hedef kitlelerin arzuları, bakıģ açıları, ilgi alanları, motivasyon düzeyleri, yetki ve zaman sınırlarını dikkate alarak planımızı onlara ileteceğiz. Öncelikle hedef kitlelerimizin uygulamanın kendi gündemlerine yardımcı olacağına inanmalarını sağlamamız gerekir. Uygulama sürecinde aģağıdaki adımları atarken, bu noktayı göz önünde bulundurmalıyız: Her hedef kitle grubu için amaç ve hedefleri belirlemek. Hedef kitle kimlerdir ve aralarındaki karar vericileri nasıl motive ederiz? Onlar hakkında, özellikle de öncelikleri ve çıkarları hakkında, neler biliyoruz? Neleri araştırıp öğrenmemiz gerekir? Bize gereken bilgilere sahip olabilecek kimleri tanıyoruz? Nasıl bir araştırma yapmamız gerekebilir? Engelleri saptamak. Önümüzdeki engeller nelerdir? - Para, zaman, fiziksel çevre, kişisel önyargılar, korkular, örgütlü muhalefet, hedef grubumuz hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak, ödevimizi yeterince araştırarak yapmamak ya da yukarıdakilerin hepsi. Mesajı tanımlamak ve özelleģtirmek. Stratejileri belirlemek. Hedef kitle ile iletişim kurmak için en uygun yer neresidir? Hedef kitleye hitap etmek için en uygun ve elverişli zaman nedir? Bunu kim yapacak? En iyi sunumu yapan kim? Kim iyi yazıyor? Kimin kredibilitesi var? En "uyumlu" kimdir? Kim medya eğitimi almış? ĠletiĢim kanalları ve taktiklerini seçmek.

10 Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), anketler, odak grupları, kitle iletişim araçları (TV/radyo/Web), tanıma programı, teşvik programları, mesleki gelişim, basın bültenleri, basın toplantıları, özel etkinlikler ve diğerleri. Zaman sınırlarını takip etmek. Durumu değerlendirmek. HEDEF KĠTLELER AASL nin Temel Sorumluluk Alanı 1. AASL Yürütme Kurulu 2. AASL Yönetim Kurulu 3. AASL üyeleri 4. Bağlı eyalet kuruluşları 5. ALA lider kadrosu 6. ALA Halkla İlişkiler Ofisi 7. ALA Washington Ofisi 8. ALA Kütüphane Destek Ofisi 9. Federal hükümet 10. Yayıncılar ve satıcı firmalar 11. Ulusal eğitim dernekleri 12. Ulusal kütüphane dernekleri 13. AASL ortaklık kuruluşları 14. Okul kütüphaneleri medya uzmanlığı eğitim programları 15. Öğretmen eğitim programları 16. Ulusal Veli-Öğretmen (Parent-Teacher Associations PTA) / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri (Parent-Teacher-Student Associations PTSA) Bağlı Eyalet KuruluĢlarının Temel Sorumluluk Alanı 1. Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları 2. Eyalet kütüphane dernekleri 3. Eyalet eğitim bakanlıkları 4. Eyalet hükümeti 5. Eyalet eğitim dernekleri 6. Eyalet teknoloji dernekleri 7. Eyalet Veli-Öğretmen / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri

11 Okul Kütüphaneleri Medya Uzmanlığı Eğitmenlerinin Temel Sorumluluk Alanı (Educators of School Library Media Specialists - ELMSS Bölümü) 1. Okul kütüphaneleri medya uzmanlığı eğitim programları 2. Öğretmen eğitim programları 3. Okul kütüphaneleri medya uzmanı olmaya hazırlanan öğrenciler 4. Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları (Sürekli eğitim sunumları ve yayınlar yoluyla) Bölge Yöneticilerinin Temel Sorumluluk Alanı (Bölge Yöneticileri - SPVS Bölümü) 1. Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları 2. Okul bölge yönetimi 3. Bilgi teknolojileri departmanları gibi diğer bölgesel departmanlar ve yöneticileri 4. Okul kurulları 5. Diğer yerel karar vericiler 6. Genel halk 7. Veli-Öğretmen / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri Koordinasyon Kurulu Temel Okul Kütüphanesi Medya Uzmanlarının Temel Sorumluluk Alanı 1. Sınıf öğretmenleri 2. K-12 öğrencileri 3. Veliler ve aileler 4. Saha düzeyinde yöneticiler 5. Saha düzeyinde Veli-Öğretmen / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri

12 HEDEF 1 Okul kütüphaneleri medya uzmanlarının çıkarlarını korumak amacıyla; ALA Halkla ĠliĢkiler Ofisi, ALA Washington Ofisi ve ALA Kütüphane Destek Ofisi ile birlikte çalıģmak. HEDEF KĠTLELER: AASL Yönetim Kurulu, personeli, komiteleri, çalışma grupları, bağlı eyalet kuruluşları, ALA lider kadrosu, ALA ofisleri ve bölümleri. NE ZAMAN: Uygulamanın başlangıcında ve devamı boyunca. NEREDE: ALA yapısı içinde. KĠM: AASL personeli, AASL Başkanı, Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu Kurulu. NASIL: ALA Halkla İlişkiler Ofisi, ALA Washington Ofisi ve ALA Kütüphane Destek Ofisi yöneticilerini planın ilk tanıtımı ve sürekli uygulama çabalarına katılmaya davet edin. ALA Halkla İlişkiler Ofisi ne eğitim alanındaki medya kuruluşları ve bağlantı kişilerinin (web dahil) listesini iletin; ALA Washington Ofisi ne devlet kurumları ve yasama ile ilgili bağlantı kişilerinin listesini iletin; ALA Halkla İlişkiler Ofisi ve ALA Kütüphane Destek Ofisi ne ebeveynler ve genel halkı hedefleyen kitle iletişim araçlarının (web dahil) listesini iletin. ALA'ın ilovelibraries.org web sitesinden örnek öyküler saptayın. En iyi uygulamalar / başarı öyküleri ile ilgili web bağlantılarını geliştirin (AASL web sitesi, Partnership for 21st Century Skills-Route 21 sitesi); Öğrenme Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu kaynaklarını biraraya toplayın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: ALA Halkla İlişkiler Ofisi, Washington Ofisi ve Kütüphane Destek Ofisi ne verilmek üzere, AASL üyeleri ve bağlı eyalet kuruluşlarından en iyi uygulamalar/ başarı öyküleri örnekleri istemek için şablon geliştirin; kalite kontrol yoluyla her bölgenin ve kent / banliyö/kırsal düzeyde programlarının temsilini sağlamak için editoryal süreç oluşturun; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), tanıma programı, basın bültenleri. DEĞERLENDĠRME: ALA ve AASL tarafından izlenen medya haberleri HEDEF 2 Knowledge Quest, American Libraries, AL Direct, AASL web sitesi, AASL tartıģma listeleri, bağlı eyalet kuruluģları tartıģma listesi, AASL Hotlinks, AASL blog sayfası, ve diğer Web 2.0 araçları sayesinde AASL üyelerinin yeni öğrenme standartları ve kurallarından haberdar olmalarını sağlamak.

13 HEDEF KĠTLE: AASL üyeleri. NE ZAMAN: Yayın programları ve ilgili zaman çizelgelerine bağlı mümkün olan en kısa sürede. NEREDE: Knowledge Quest, American Libraries, AL Direct, AASL web sitesi, AASL tartışma listeleri, bağlı eyalet kuruluşları tartışma listesi, AASL Hotlinks, AASL blog sayfası, ve diğer Web 2.0 araçları, doğrudan posta (üye olan ve olmayanlara) yoluyla. KĠM: Editörler, yayın kurulları, tartışma listesi moderatörleri, webinar (web seminerleri) yöneticileri, AASL personeli. NASIL: Learning4Life makaleleri üzerine fikir alışverişi ve geribildirim desteği isteyin; raporlar hazırlayın, özel konuları ele alan web seminerleri düzenleyin; kaynaklar ve promosyon ürünlerinin satın alımı hakkında araştırma yapın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Yazarlar, blogcular, moderatörler, webinar yöneticileri, Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu ile Öğrenme Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynaklar. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), basın bültenleri, webinar davetiyeleri, doğrudan posta. DEĞERLENDĠRME: Tekrar basım talepleri, web istatistikleri analizi, web seminerlerine katılım düzeyi, satış düzeyi. HEDEF 3 Okul kütüphaneleri sertifikasyon programları yoluyla, hizmet öncesi ve sürekli eğitim alanındaki okul kütüphaneleri medya uzmanlarının yeni öğrenme standartları ve kurallarından haberdar olmalarını sağlamak. HEDEF KĠTLELER: Hizmet öncesi ve sürekli eğitim alanındaki okul kütüphaneleri medya uzmanları, okul kütüphaneleri medya sertifikasyon programı yönetim ve öğretim kadrosu, eğitim fakültesi okulları. NE ZAMAN: Yayın programları ve ilgili zaman çizelgelerine bağlı olarak uygulamanın başlangıcında ve devamı boyunca, ALA KışortasıToplantıları ve Yıllık Konferansları, AASL Ulusal Konferansları nda. NEREDE: Knowledge Quest; AASL web sitesi; AASL tartışma listeleri; AASL Hotlinks; AASL blog sayfası ve diğer Web 2.0 araçları; ALA Kışortası Toplantısı, ALA Yıllık Toplantısı, ve AASL Ulusal Konferansı program serisi; ALA/AASL yapısı içinde; ve diğer eğitim yayınları yoluyla.

14 KĠM: Okul kütüphaneleri medya uzmanlığı eğitmenleri (ELMSS bölümü), AASL personeli, editörler, yayın kurulları, tartışma listesi moderatörleri. NASIL: Programlar hazırlayıp sunun, Learning4Life makaleleri yazın, fikir alışverişi ve geribildirim desteğinden faydalanın, ulusal standartlar ve kurallara dahil edilmesi amacıyla ALA ve Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Ulusal Konseyi (National Council for Accreditation of Teacher Education NCATE) Akreditasyon Standartları Bölümü ne raporlar gönderin, makaleler yazmak için eğitim görüşlerini belirleyin ve aralarından hedefe odaklı seçimler yapın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Yeni standartlar ve kuralların entegrasyonu için lisansüstü eğitim planı geliştirilmesi, yüksek lisans ve sürekli eğitim programı değerlendirme başlıklarının oluşturulması, Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynakların dağıtımı. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), mesleki gelişim. DEĞERLENDĠRME: Program tanımlayıcıları tarafından kanıtlanan lisansüstü eğitim ve mesleki fırsatlarının entegrasyon düzeyi; güncel ve ortak ders notları ile müfredat programı. HEDEF 4 Öğrenme standartları ve kurallarını uygulama ve destekleme çabalarında AASL üyeleri ile diğer ilgililere yardımcı olmak, bir görsel kimlik (kolay tanınabilir grafik gösterim) ve L4L markasını taģıyan satıģ/hediye amaçlı farkındalık/ promosyon ürünleri yaratmak. HEDEF KĠTLELER: AASL üyeleri, bağlı eyalet kuruluşları, konferans katılımcıları, okul kütüphaneleri medya uzmanları. NE ZAMAN: En kısa sürede (ALA 2009 Kışortası Toplantısı ndan geç olmamak kaydıyla). NEREDE: ALA yapısı içinde (ALA satış mağazası, katalogları, Knowledge Quest, AASL web sitesi, bağlı eyalet kuruluşlarına ait yayınlar (web dahil) yoluyla). KĠM: AASL Destek Komitesi ile ilgili diğer komiteler ve görev grupları. NASIL: Görsel kimlik ile ilgili ürünler ve mesajlar oluşturun. Bunlar arasında; eyalet ve yerel düzeyde isteğe göre düzenlenebilen ve baskıya hazır/bilgisayara yüklenebilir grafikler; bilgisayara yüklenebilir reklam amaçlı şablonlar, yer imleri, broşürler ve el ilanları bulunabilir; Veli-Öğrenci Dernekleri nin eyalet ve yerel düzeyde kullanımı için bilgisayara yüklenebilir ses/video versiyonlarını yaratmak üzere tanınmış kişilikleri sözcü olarak görevlendirin; öğrencilerden kendi ürettikleri marka ile mesajı birleştiren ses/video ürünlerini istemek üzere bir kampanya başlatın; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin; öğrencileri L4L hakkında yorumlarını iletmeye davet eden bir yarışma düzenleyin. Hedef kitlelerin L4L

15 kullanımını pazarlama stratejilerine dahil etmeleri için, The Campaign for America s Libraries (Amerikan Kütüphaneleri Kampanyası) in 2003 basımı Toolkit for School Library Media Programs (Okul Kütüphaneleri Medya Programları Araç Kiti) adlı yayınını tekrar gözden geçirin. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Yayıncı ve satıcı firmaların sponsorluk desteği, gözden geçirilmiş Okul KütüphaneleriMedya Programları için Araç Kiti. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), anketler, basın bültenleri, basın konferansları, özel etkinlikler ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Web istatistikleri analizi, satış düzeyi, personel tarafından izlenen basın haberleri. HEDEF 5 Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları için bir uygulama kiti geliģtirmek. HEDEF KĠTLELER: Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları. NE ZAMAN: En kısa sürede ve uygulamanın devamı boyunca gerektikçe. NEREDE: Eyalet ve ulusal düzeydeki konferanslarda; AASL web sitesi ve eyalet kuruluşları web sitelerine verilen bağlantılar aracılığıyla. KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu, Bağlı Kuruluşlar Birliği lider kadrosu, AASL personeli. NASIL: Bilgisayara yüklenebilir (dinamik olarak güncellenen) hazır bir sunum oluşturun; çeşitli hedef kitlelere yönelik kullanım için değerlendirme tablosu, uygulama senaryoları ve tartışma rehberini uygulamaya geçirin; planlama kılavuzu yayınlayın; uygulamayla ilgili soruları yanıtlamak ve kaygıları gidermeye yardımcı olmak için bir bilgi merkezi kurun; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin; Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynakları biraraya getirin. Mevcut online kaynakların tümü arama yapılabilir nitelikte olmalıdır. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Sunum, kontrol listesi, senaryolar, tartışma kılavuzu, planlama kılavuzu, Web 2.0 araçları, internet yayınları (podcast), yayıncılar ve satıcı firmaların sponsorluk desteğini içeren araç kiti. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), anketler, mesleki gelişim, basın bültenleri, özel etkinlikler ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Web sitesinin uygulama alanı istatistikleri, yayıncılar ve satıcı firmaların katılım düzeyi.

16 HEDEF 6 ALA 2009 Yıllık Konferansı zirve toplantısında bağlı eyalet kuruluģu koordinatörlerine ön eğitim ve destek verilmesine yol açan ve ardından öğrenme standartları ve kurallarının üst düzeyde (yeniden) lanse edilmesiyle devam eden, üye ve bağlı eyalet kuruluģu katkıları için yeni fırsatlar sağlamak. HEDEF KĠTLELER: AASL 2008 Sonbahar Forumu ve bağlı eyalet kuruluşlarından katılımcılar, bağlı kuruluş koordinatörleri (her bağlı kuruluşa bir kişi), bağlı eyalet kuruluşları tarafından belirlenen yerel kitle iletişim araçları, AASL personeli tarafından belirlenen ulusal kitle iletişim araçları. NE ZAMAN: AASL 2008 Sonbahar Forumu, ALA 2009 Kışortası Toplantısı'ndaki Bağlı Kuruluşlar Birliği, ALA 2009 Yıllık Konferansı. NEREDE: AASL 2008 Sonbahar Forumu, ALA 2009 Kışortası Toplantısı'ndaki Bağlı Kuruluşlar Birliği, Chicago zirve toplantısı, ALA 2009 Yıllık Konferansı'ndaki zirve toplantısı. KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu, Bağlı Kuruluşlar Birliği lider kadrosu, AASL 2009 Yıllık Konferans Komitesi 2009, AASL personeli. NASIL: Bağlı eyalet kuruluşları lider kadrosunu temsilci seçmeye çağırın; program planı için Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu ile Bağlı Kuruluşlar Birliği lider kadrosu ve AASL personeli birlikte çalışır; bağlı eyalet kuruluşları planlama kılavuzunu görev grubu ve AASL personeli birlikte oluşturur; konferans kutlama olayını planlamak için program komitesi ile personel birlikte çalışır; ALA 2009 Yıllık Konferansı da öğretim için ayrılan alanda yarım saatlik uygulama oturumlarını yönetecek fakülte üyelerini belirlemek için, Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu Kurulu ile AASL personeli birlikte çalışır; uygulama çabalarının takibi için Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu, bağlı eyalet kuruluşları lider kadrosu ve AASL personeli birlikte anket düzenler; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Öğrenme standartları ve kurallarının nasıl aktarılacağını anlatan sunum; uygulama kılavuzu; sonuç takibi amacıyla özel konuları ele alan web seminerleri; temel okul kütüphaneleri medya uzmanı araç kiti; Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu ile Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynaklar; uygulama hakkında bilgi toplamak için yapılan anketler; yayıncılar ve satıcılardan sponsorluk desteği. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, bağlı eyalet kuruluşları tartışma listesi, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), webinar ilanları, anketler, kitle iletişim araçları (TV / radyo / Web), mesleki gelişim, basın bültenleri, basın konferansları, özel etkinlikler ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Bağlı eyalet kuruluşlarının katılım düzeyi, medya haberleri düzeyi, bağlı eyalet kuruluşları planlarının tamamlanması, takip amaçlı anket analizi.

17 HEDEF 7 Önemli eğitim ve kütüphane dernekleri ile AASL nin birlikte çalıģtığı ortak kurumlar ve ittifak örgütlerinin güncel profilini çıkararak hedef belirlemek. Verimli bir iģbirliğini etkinleģtirmek için özel, ölçülebilir, aktif, ilintili ve süreli hedefler içeren bir eylem planı oluģturmak da bu çabanın kapsamına girer. HEDEF KĠTLELER: Önemli ulusal ve uluslararası eğitim ve kütüphane dernekleri, AASL ortakları ve ittifak örgütleri. NE ZAMAN: Temel bilgi ile mümkün olan en kısa sürede, son yayın tarihleri ve konferans takvimlerine bağlı olarak belirlenen yayın ve sunum fırsatlarına göre uygun oldukça. NEREDE: Konferanslar ve yayınlar (web dahil). KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu üyeleri, AASL personeli, AASL Yönetim Kurulu. NASIL: Kuruluşların listesini oluşturun ve AASL'in 1998 uygulama planı Because Student Achievement is the Bottom Line (Öğrencinin Başarısı Asıl Sonuçtur) dan "Ön Raporlama İçin Dernek Şablonu"nu yeniden gözden geçirin; AASL personelince derlenen sonuçların profillerini tamamlamak üzere Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu üyelerini atayın; daha fazla bilgi toplama ve belirlenen kuruluşların tümüne dağıtma yollarını gösteren basın bülteni hazırlayın; odaklı çabalar (yayın ve sunumlar) için listede yer alan ilk on kuruluşu hedefleyin; yayın ve sunumlar ile ilgili bağlantıları kuracak ve takibini yapacak AASL üyeleri ve personelini belirleyin; Çocuklara Kütüphane Hizmeti Derneği (Association for Library Service to Children - ALSC) nin Çocuklar ve Gençlere Hizmet Veren Ulusal Organizasyonlar İrtibat Bürosu na benzeyen bir daimi komite kurulması için AASL Yürütme Kurulu'na tavsiyede bulunun. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Bağlı eyalet kuruluşları ve AASL üyeleri tarafından kullanılmak üzere gözden geçirilmiş uyarlanabilir şablon; Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen ürünler de dahil olmak üzere, kuruluşlara yönelik kaynak listesi. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim (örgütler ile şahsen kurulan bağlantı), yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), mesleki gelişim, basın bültenleri, özel etkinlikler, ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Örgüt profilleri analizi, listede en üstte yer alan on kuruluşa yaklaşım yolu, takip eylem raporu. HEDEF 8

18 Eylül 2010 e kadar, konferanslara katılan AASL üyelerinin yeni öğrenme standartları ve kurallarından haberdar olmalarını sağlamak. HEDEF KĠTLELER: AASL Bağlı Kuruluşlar Birliği; ALA Kışortası Toplantısı na katılan üyeler, ALA Yıllık Konferansları, ve AASL Ulusal Konferansı. NE ZAMAN: ALA Kışortası Toplantısı, ALA Yıllık Konferansı, AASL Ulusal Konferansı. NEREDE: ALA Kışortası Toplantısı tartışma grupları, ALA Yıllık Konferansı ve AASL Ulusal Konferansı program serileri. KĠM: ALA Kışortası Toplantısı programı - Bağlı Kuruluşlar Birliği 2009 ve 2010, AASL 2009 ve 2010 Yıllık Konferans Komiteleri, AASL 2009 Ulusal Konferansı Komitesi NASIL: Program teklifleri isteyin ya da geliştirin (AASL 2008 Sonbahar Forumu nda katkıda bulunma fırsatı, ALA 2009 Kışortası Toplantısı Bağlı Kuruluşlar Birliği de tartışma forumu, ALA Yıllık Konferansı nda eğitim zirvesi gibi), öğrenme standartları ve kurallarını tanıtan yayınların ALA Kışortası Toplantısı ve Yıllık Konferansı'ndaki ALA Kitabevi nde satışa sunulmuş olmasını sağlayın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Katılımcıların ön onayı ile geliştirilen uygulama ağı/blog fırsatı. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, bağlı eyalet kuruluşları tartışma listesi, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0). DEĞERLENDĠRME: Katılım düzeyleri, uygulama ağına katılmayı tercih eden katılımcıların yüzdesi. HEDEF 9 Öğrenme standartları ve kurallarında belirtilen esaslara dayanarak; AASL ilke/faaliyet raporları, yazılı görüģ belgeleri ve ödül uygulamalarını gözden geçirmek, düzeltmek ve geliģtirmek. HEDEF KĠTLELER: AASL üyeleri, temel okul kütüphaneleri medya uzmanları. NE ZAMAN: Mümkün olan en kısa sürede. NEREDE: AASL yapısı içinde. KĠM: AASL Yönetim Kurulu (atanmış görev grupları ve komiteler aracılığıyla), AASL personeli, Yayın Komitesi, Ödül Komitesi.

19 NASIL: Birbirleriyle uyumlu olmalarını sağlamak amacıyla ilke/faaliyet raporları, yazılı görüş belgeleri ve ödül uygulamalarını gözden geçirin; yazılı ve elektronik formatta geniş çaplı dağıtım sağlayın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Uyum kontrol listesinin geliştirilmesi. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, Knowledge Quest, AASL web sitesi, AASL tartışma listeleri, bağlı kuruluşlar tartışma listesi, AASL Hotlinks, AASL blog sayfası, ve Web 2.0 araçları; doğrudan posta (üyeler, üye olmayanlar, eğitim ve kütüphane dernekleri, ortak kuruluşlar); kitle iletişim araçları (TV/radyo/Web); basın bültenleri; temel okul kütüphaneleri medya uzmanı L4L araç kiti. DEĞERLENDĠRME: İnceleme ve revizyon sonuçları, web analizi, medya haberleri (ALA tarafından izlenen). HEDEF 10 Knowledge Quest in öğrenme standartları ve kurallarını ele alan özel bir sayısını yayınlamak; dergide uygulama konusuna sürekli bir sütun ayrılmasını sağlamak. HEDEF KĠTLE: AASL üyeleri. NE ZAMAN: Knowledge Quest in yayın takvimine uygun olarak, ama her sayıda AASL 2009 Ulusal Konferansı öncesi gündeme girecek özel bir konu ele alıncak şekilde. NEREDE: Knowledge Quest de. KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu üyelerini belirlemek amacıyla, Knowledge Quest editörü katkıda bulunacak AASL Ulusal Konferansı Komitesi ile birlikte çalışır. NASIL: Özel baskı için dışarıya çeşitli makaleler siparişinde bulunun; Knowledge Quest de bilgisayara yüklenebilir tek sayfalık bir makale/en iyi uygulamalar ile ilgili sürekli bir sütun ayrılmasını sağlayın. Bu doküman bağlı eyalet kuruluşu bülteninde yeniden basılabilecek ya da onların konferans ve etkinliklerinde dağıtılabilecek formatta olmalıdır. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Knowledge Quest. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, Knowledge Quest, AASL web sitesi, AASL tartışma listeleri, AASL blog sayfası, bağlı kuruluşlar tartışma listesi ve Web 2.0 araçları yoluyla. DEĞERLENDĠRME: Derginin tamamlanması, tekrar basım istekleri. HEDEF 11

20 Öğrenme standartları ve kurallarını uygulama esnasında en etkili olacak ulusal eğitim ve okul yönetimi kuruluģlarına tanıtmak. HEDEF KĠTLE: Amaç 7 de belirlenen, listede en üstte yer alan ulusal eğitim ve yönetim kuruluşları. NE ZAMAN: Temel bilgi ile mümkün olan en kısa sürede, son yayın tarihleri ve konferans takvimlerine bağlı olarak belirlenen yayın ve sunum fırsatlarına göre uygun oldukça. NEREDE: Hedef kitleye yönelik konferanslar ve yayınlar (web dahil) KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu üyeleri, AASL personeli, ve AASL Yönetim Kurulu. NASIL: Odaklı çabaları (yayın ve sunumlar) kullanın; uygun bilgi toplamak için AASL üyeleri ve personelinden yararlanın, ortak neden/ ayrım analizini tamamlayın, derneklere yardımcı olmak için öğrenme standartları, içerik alanları ve kaynaklar arasındaki bariz bağlantıları tanımlayın, yayınlama/tanıtım için bağlantıya geçin ve takibini yapın, bağlı eyalet kuruluşlarının Amaç 7 de tanımlanan eyalet eğitim ve yönetim kuruluşları ile çalışırken ücretsiz olarak kullanılabilecekleri AASL-destekli bir sunum geliştirin; düzenledikleri programların öğrenme standartları ve kurallarına uyum düzeyini üyeleri ile paylaşmak için, kuruluşlara uygulama araç kiti ve kontrol listeleri sağlayın (Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Çalışma Grubu tarafından geliştirilen kaynaklar da dahil olmak üzere). KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Ortak neden/ ayrım analizi aracı, AASL tanıtımı, dernek uygulama araç kiti ve kaynakları. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim (örgüt ile şahsen kurulan bağlantı), yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), mesleki gelişim, basın bültenleri, özel etkinlikler ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Eyalet eğitim ve okul yönetimi kuruluşlarına ait yayınlarda yer alan doygunluk yüzdesi, bağlı eyalet kuruluşu koordinatörleri tarafından bildirilen konferans gündem konuları. HEDEF 12 Her eyalette bulunan okul kütüphaneleri medya uzmanlarının yüzde 25'inin ilk iki yıl içinde öğrenme standartları ve kuralları konusunda bir oturuma (ulusal, bölgesel, eyalet, ya da yerel) katılmasını sağlamak. HEDEF KĠTLE: Okul kütüphaneleri medya uzmanları.

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal İletişim Kampanyası PR 432 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR 21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" kapsamında,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇ DENETİM MESLEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ İÇİN İPUÇLARI VE ŞABLONLARA SAHİP BİR ARAÇ KİTİ Mart 2014

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇ DENETİM MESLEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ İÇİN İPUÇLARI VE ŞABLONLARA SAHİP BİR ARAÇ KİTİ Mart 2014 IIA Global İÇ DENETİM FARKINDALIK ARAÇ KİTİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇ DENETİM MESLEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ İÇİN İPUÇLARI VE ŞABLONLARA SAHİP BİR ARAÇ KİTİ Mart 2014 Farkındalık Oluşturma:

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI 2015-2016 DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI YK: Yönetim Kurulu IK: İdari Kurul Yönetim Kurulu Görev Tanımları Yönetim Kurulu Yapısı Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ H i z m e t l e r i n i z d ü n y a y a a r m a ğ a n o l s u n Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI 20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi yedi yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı ve uzun ömürlü olmaları için faaliyetlerini sürdürmektedir. KalDer

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Sosyal medya, bir benlik inşası, benlik sunumu ve paylaşımı ortamıdır. Sosyal medya, bir sosyalleşme

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları Uygulamalı Grafik II (PR 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik II PR 326 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kampanya Planlama PR 325 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları

Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medyada Ürün Üretim Süreçleri PR 227 Güz 2 1 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı I (PR 205) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı I (PR 205) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı I (PR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Seminer (PR 403) Ders Detayları

Seminer (PR 403) Ders Detayları Seminer (PR 403) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer PR 403 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları II (PR 410) Ders Detayları

Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları II (PR 410) Ders Detayları Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları II (PR 410) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları II PR 410 Bahar 3

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü

Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü 2011 Gündem Öğrenme Nereye Gidiyor? Y Kuşağı Ne Bekliyor? E öğrenme İçin E Öğrenme Dünyası ndaki ndaki Diğer Trendler

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK!

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! Sayın İlgili, ABD nin en eski ve köklü Türk-Amerikan derneklerinden biri olan Vaşington Türk Amerikan Derneği adına sizi, Eylül 2014 ayı boyunca

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler İçin Kütüphaneler Bölümü Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler * Bütün dünyadaki çocuklar ve aileleri için her zamankinden daha önemli* Önsöz Küresel toplum ve bilgi

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye Tanışma Toplantısı 9 Ekim 2015 OUR FIELD OUR WORLD OUR IMPACT Akış IODA Nedir? Neden IODA Türkiye?

Detaylı

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Leonardo Da Vinci ortaklık projesi GİRİŞİMCİLİK İÇİN ORTAKLIK Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik 1. Lütfen ülkenizde mesleki eğitim seviyesinde okullarda girişimciliğin nasıl sunulduğunu açıklayınız.

Detaylı

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi 1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015 Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi Değerli Sektör Temsilcisi; 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 Sponsorluk Dosyası 19. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi beş yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

Joint Commission International Hastaneler Denetim Süreci

Joint Commission International Hastaneler Denetim Süreci Yürürlük Tarihi 1 Nisan 2014 Joint Commission International Hastaneler Denetim Süreci Turkish Akademik Tıp Merkezi Hastaneleriyle İlgili Standartlar Dahil 5'inci edisyon Joint Commission International

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL

etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Dr. Hülya BAL etwinning Avrupa Okulları İçin Ağ etwinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen ve öğrencilerin, internet aracılığıyla herhangi bir konu

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST, IŞ ORTAKLARIMIZIN ZEBRA UZMAN BASKI ÇÖZÜMLERININ DEĞERINI GELIŞTIRMEYE VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BIR KANAL PROGRAMIDIR.

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu Etkinlik Yönet Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu 02 Etkinlik Yönet Etkinlik Uygulamanız da Etkinliğiniz kadar özel olsun Etkinlik Yönet ile etkinliğinizin mobil uygulamasını

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015 SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET Ekim, 2015 SOSYAL DÜNYAYA GENEL BAKIŞ Günden güne sosyal medya, bireylerin günlük rutininin bir parçası haline gelmekte ve bu bütünleşme yalnızca boş vakitleri değerlendirmek

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET n11.com Müşteri n11.com, Mart 2013'te Türk Doğuş Grubu ile Güney Kore'li SK Grubu

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel

Detaylı