KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ;"

Transkript

1 DOSYA: ÜN VERS TELER KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ; ÜNİVERSİTELER E T M B R ÜLKEN N, M LLET N, TOPLUMUN GEL fimes N N EN ÖNEML KAYNA IDIR. Y B R E T M ALTYAPISI OLUfiTURAN TOPLUMLAR GEL fim fi TOPLUMLAR ARASINDA YER N ALIRLAR. GEÇM fi M ZE BAKTI IMIZDA DÜNYA TAR H NDE ÖNEML YER TUTAN OSMANLI NIN MEDRESE VE KÜLL YELERE NE DERECE ÖNEM VERD N GÖRMEKTEY Z. BUGÜN BELL TARTIfiMALAR ÜZER NDEN ÜN VERS TE E T M VER LMEYE ÇALIfiILIYOR. E T ME KATKISI OLMAYAN TARTIfiMALARDAN KURTULUP DAHA YAPICI VE ÇÖZÜM ODAKLI TARTIfiMA ALANLARI OLUfiTURULMALIYIZ. TÜRK YE GEL fim fi ÜLKELER ARASINDA YER N ALMAK ST YORSA E T M ALTYAPISINI Y OLUfiTURMALI VE HER ALANDA Y YET fim fi BEY NLERE SAH P OLMALIDIR. BU BA LAMDA M MAR VE MÜHEND S DERG S OLARAK BU SAYIMIZDA DA ÜN VERS TELER M Z UZMANLARLA DE ERLEND RD K. KISIR TARTIfiMALARDAN Z YADE ÜN VERS TELER M ZDEK SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNER LER N AKADEM SYENLERLE TARTIfiTIK. 28 M MAR VE MÜHEND S

2 EYLÜL-EK M

3 DOSYA: ÜN VERS TELER Osmanlı medrese ve külliyelerinden günümüze; ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ E T M SORUNU YILLARDIR ÜZER NDE ÇOK KONUfiULAN B R KONU OLARAK GÜNÜMÜZE GELD. ÖZELL KLE SON YILLARDA ÜN VERS TELER ÖZEL NDE YO UN B R TARTIfiMA YAfiANIYOR. ÜN VERS TELER, E T M N N YETERL L NDEN REKTÖR SEÇ MLER NE, KILIK KIYAFETTEN ÜN VERS TE SINAVINA KADAR HER ALANDA TARTIfiILIYOR. KONUSUNDA UZMAN KONUKLAR LE M MAR VE MÜHEND S DERG S OLARAK ÜN VERS TELER M Z TARTIfiTIK. Ömer Faruk Kültür: Dergimizin bu sayısında üniversite konusunu ele alalım istedik. Tabi üniversite konusunu ele alırken üniversite kavramını irdeleyip mesleki plandaki yerini, kavramsal olarak ne manaya geldiğini, bizde nasıl değerlendirildiğini tartıştıktan sonra mevcut üniversite sistemimizi değerlendireceğiz. Konuyla ilgili görüşlerini dile getirmek üzere hazır bulunan değerli hocalarımızdan Zeki Çizmecioğlu ile başlayalım efendim. Zeki Çizmecioğlu: Şu anda Türkiye de elliden fazla vakıf üniversitesi var ve büyük sorunlar ortaya çıkarmış durumda. Gerek akademik, gerek mali, gerek idari sorunlar olarak YÖK ün başını ağrıtıyor. Ayrıca eğitimin akreditasyonu meselesi çok önemli bir olay. Şu anda bu işi MÜDEK yapıyor. Mesela bizim bölümü akredite etti ama MÜDEK öyle bir kuruluş ki, o da bir dernek. Şu anda mühendislik eğitimi yapan fakültelerin dekanlarının oluşturduğu bir dernek. Bir derneğin eğitimi akredite ediliyor olması kabul edilemez bir durum. Ülkemizde şu anda meslekte yeterlilik kurumu kanunen kuruldu. Bu kurumu faaliyete geçirecek bütün çalışmalar yapılıyor. Eğitimin akredite edilmesi bu kurum vasıtasıyla olacak. Mimar ve Mühendisler Grubu da bu meslekte yeterlilik kurumunda mutlaka üye olarak bulunmalıdır. Ö. F. Kültür: Zeki Hocam konuya YÖK noktasında dikkat çekti. Şimdi YÖK deyince aklımıza üniversiteleri zapt-u rapt altına almak, yani merkeziyetçilik geliyor. Bu konuda bir milletin bünyesine uygun olan sistem nedir? Yani bizim geleneğimizde neydi? Bedri Hocam bu konuda daha mütehassıs. Bizim geçmişimizde, yani Osmanlı dan gelen üniversite sistemimiz adem-i merkeziyetçi miydi, yoksa merkeziyetçi bir yapısı mı vardı, hem felsefi hem tarihsel bir geri dönüş yapalım. Bu konuyu daha iyi irdelemiş oluruz. Bedri Gencer: Şimdi şöyle bir arka plan bilgisi olarak bir çerçeve sunmakta fayda görüyorum. Acizane ben, Türkiye de üniversite konseptinin bilindiği kanaatinde değilim. Bunu test etmesi kolay. Üniversite konseptinin derinine inebilmek için en kestirme yol etimolojisini irdelemektir. O kelime nereden geliyor, kaç parçadan oluşuyor? Bütün kelimeler aslında birden fazla kelimeden oluşuyor. Türkiye de iki yüz tane rektör olduğunu kabul edelim, bu rektörlerin size söyleyeceği en fazla, üniversite kelimesinin the universe den geldiğidir. Yani kainat, evren demek bildiğimize göre. Fakat universe de başka bir yerden geliyor ki o kavramın derinine inmek için çok önemli. Üç tane kelimeden oluşuyor üniversite kelimesi. Unus, Versus ve Itas. Unus, bir demek. İngilizce de one dediğimiz, versus e doğru demek, yani bir yere doğru, Itas da bizim -lik, -lık dediğimiz. Bu da efendim, bire doğruluk demek, bire doğru, tek tarafa doğru itmek demek. Şimdi bunun bizim geleneğimizdeki karşılığı Külliye dir. Darul Fünun son dönemde uydurulmuş bir terimdir. Üniversitenin karşılığı aslında külliye. Fakat külliye terimini ve üniversiteyi düşündüğünüz zaman tabi çok fazla felsefeye, derinine girmek istemiyorum ama gene de bunlar faydalı. Şimdi külliye aslında bu manada sadece bugün modern dünyada anlaşıldığı şekilde bir yüksek öğrenim kurumu anlamına gelmiyor. Süleymaniye Külliyesi dediğimiz zaman orada bugünkü yüksek öğrenim kurumu anlamında medrese o külliyenin sadece bir parçası. Merkezde cami vardır, ondan sonra kütüphane, medrese, kervansaray vesaire Külliye, bütünsel bir hayat tarzının sembolik ve teorik boyutlarıyla, külli, yani evrensel nokta-i nazardan bir bakış açısının hayata geçirildiği bir kurum demektir. Bu güne gelirsek Ömer Faruk Kültür: Kampüs bunu karşılamaz değil mi? Bedri Gencer: Hayır, hayır. Üniversite ve külliye dediğimiz şey farklı. Kampus sadece bunun fiziksel mekânı demektir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Türkiye de üniversite olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani evrensel anlamda Türkiye de üniversite yoktur aslında. Bir de teknik üniversiteler tabiri tamamıyla üniversiteyle çelişen bir tabir, dediğimiz gibi. Üniversite demek, bütün bilgileri toplayan bir kurum demek. Teknikle üniversite zaten çelişiyor birbiriyle. Amerika ya bile baktı- 30 M MAR VE MÜHEND S

4 Dergimizin dosya konusu Üniversiteler ile ilgili toplantıya; Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talip Alp, İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi nden Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi nden Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi nden Prof. Dr. Bedri Gencer, İstanbul Arel Üniversitesi nden Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nden Prof. Dr. Nizamettin Aydın ve Prof. Dr. Burhanettin Can ile Mesut Uğur katılmışlardır. Genel olarak eğitim ve öğretimin iki amacı vardır. Zaten o eğitim ve öğretim diye ayrılıyor. Eğitim insan yetiştirmeyi ve aydın yetiştirmeyi hedefler, öğretim de meslek adamı yetiştirmeyi hedefler. Türkiye de üniversitelere baktığımız zaman maalesef bu ikisini de gereği gibi yapamadığını görüyoruz. ğımız zaman, böyle bir şey göremiyoruz anglo-sakson dünyada. Gidin İngiltere ve Amerika ya, üniversite tüm bilgileri kapsayandır ki bunun temeline de baktığımızda özellikle Cambridge ve Oxford da, hümanitiz, yani humans science yatar. Dolayısıyla bu manada felsefi ve evrensel anlamda Türkiye de üniversite var mı dediğimiz zaman maalesef üniversitenin olduğunu pek söyleyemeyiz. Şu manada, Osmanlı, yani medrese, skolastisizm dediğimiz kitaba dayalı bir eğitim, ne derece içinde yaşadığı dünyanın ihtiyaçlarına karşılık veriyor? Şunu söyleyebiliriz, medresenin özelliği skolastik metodu, eleştirilebilir ama öğrettiği şeyi çok iyi öğretirdi ve bir şekilde hayatla irtibatını kurardı ama bugün biz o gelenekten kopmuşuz. O yüzden de Türkiye de malum düşüncede belli ve kalıcı bir düşünce ilim de maalesef çıkmıyor. Şimdi bu manada üniversite bir kere konsept olarak evrensel bir vizyona dayanmıyor. Eğitim genelde resmi ideolojinin amaçlarına hizmet edecek şekilde tasarlanmış bir şey olduğu için üniversite de maalesef felsefi anlamından çok uzak. Bu yüzden üniversite, kısmen hâkim ideolojinin üretilmesine yarayacak bir kurum olarak, kısmen mesleki, meslek erbabı yetiştirecek bir kurum olarak kaldı. Üniversitenin, daha doğrusu genel olarak eğitim ve öğretimin iki amacı vardır. Zaten o eğitim ve öğretim diye ayrılıyor. Eğitim insan yetiştirmeyi ve aydın yetiştirmeyi hedefler, öğretim de meslek adamı yetiştirmeyi hedefler. Türkiye de üniversitelere baktığımız zaman maalesef bu ikisini de gereği gibi yapamadığını görüyoruz. Üniversitenin genel anlamda iki görevi vardır. Bilgiyi aktarmak ve üretmek. Belki tespitlerim karamsar bir şekilde gözükecektir ama maalesef Türkiye bu ikisini de yapamıyor. Ne aktarabildiğini ne üretebildiğini görüyoruz. Burhanettin Can: Şimdi ben bu konuya biraz daha yukarıdan bakalım diyorum. Yani Türkiye nin ana sorunu, Türkiye de millete rağmen kurulmuş olan sistemdir. Üniversiteler de millete rağmen kurulmuş bir sistemdir. Bunun ana tezadı budur; millete rağmen kurulmuş sistem, milletle karşı karşıya ve çatışma halinde. Darbelerin arkasında bu zihniyeti görebiliyoruz. Üniversitenin kontrolden çıktığı, yani kontrol derken arzulanan insan unsurunu yetiştirmemeye başladığı andan itibaren bir zapt-ı rapt altına alma girişimi. Altmış bir anayasasında bu var, seksende bu zirve noktaya çıkıyor. Yapıyı kontrol altına alacak bir oluşum söz konusu. Bugünkü sıkıntılarımızın, tartıştığımız konuların arkasında bu ana tezat var. Bu ana tezat ortadan kalkmadıkça bu sıkıntılarımız devam edecektir. Bunu bilmemizde fayda var. Ö.F.Kültür: Şimdi kavramsal olarak bütün üniversiteleri bir noktada, bunu gözetleyen, denetleyen, zapt-ı rapt altına alan YÖK gibi bir kuruluş gerekli mi, gereksiz mi, onu irdeleyebilirsek daha güzel olacak. Yani Üniversitenin merkeziyetçi mi adem-i merkeziyetçi mi olması lazım? Bedri Gencer: Şimdi şöyle bakın, merkeziyetçilikle adem-i merkeziyetçilik birbirine zıt olarak algılanan kavramlar. Aslında bu kavramlar birbirini tamamlayıcı şeylerdir. Yani Osmanlıdan şöyle bir örnek vereyim, Osmanlı hem merkeziyetçiydi hem ademi merkeziyetçiydi. Dolayısıyla buradaki YÖK gibi bir kuruma bir koordinasyon anlamında ihtiyaç var. Fakat bugün mesela İTÜ gibi bir üniversite 250 milyon dolar gibi bir bütçeden bahsediyor. 250 Milyon dolar ne demek? Gerçi bu Amerika ya göre yine küçük bir bütçe ama Türkiye deki üniversitelere göre çok büyük bir bütçe. Şimdi siz İTÜ gibi bir üniversiteyi nasıl EYLÜL-EK M

5 DOSYA: ÜN VERS TELER YÖK ün standart kurallarıyla yönetebilirsiniz? Bu her yer için geçerli. Şimdi Muş u idare edecek kanunlarla İstanbul aynı mı olmalı? Bu her anlamda, sadece üniversite değil, Türkiye nin genel yapılanmasıyla ilgili, yani merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik kavramlarını kırk katır mı kırk satır mı gibi karşı karşıya getirmek yanlış. Ömer Bey: Talip Hocam da burada birkaç şey ilave etmek istiyor sanırım. Kendisini, dinleyelim, evet hocam. Talip Alp: Ben müsaade ederseniz sözlerime bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum, buyruluyor ki; ümmetimin içinde iki sınıf insan vardır, bunlar salih olursa insanların tamamı ıslah olur. Bunlar ifsat olursa, bozulursa, bütün insanlar bozulur. Bunlar alimler ve idarecilerdir. Tabii ikisi de insandır. Demek ki bizim meselemiz insan unsurudur. İnsanı nasıl yetiştireceğiz, nasıl talim ve terbiye edeceğiz? Kardeşlerimiz her iki unsura temas ettiler. Bugün bizim eğitim sistemimiz ilk mektepten üniversite sonuna kadar laiktir, işin talim yönüne bir miktar önem verilir ama terbiye yönü yoktur. Terbiye daha çok aileye bırakılmıştır. Belki bugünkü tabirle STK lara bir vazife düşüyor. Toplum bu eksiği gediği biraz gidermeye çalışıyor ama olmuyor. Çünkü kâmil insan olma hedefimiz vazgeçilmez bir hedef olmalıdır. Evet, kemale ulaşmak çok zordur, teoriktir ama bunu hedef olarak seçmeliyiz. İnsan hem kendine böyle bir hedef seçecek, bir de milli hedefler olacak, devletin de hedefleri olacak. Sadece üniversitelerin değil bütün eğitim kurumlarımızın hatta birçok devlet kurumlarımızın en büyük eksiği hedefsizliktir. Şimdi tanzimattan beri Türkiye dışarıya yüksek tahsile talebe gönderir ama ne için gönderdiğini hiçbir zaman tarif etmemiştir. Burhanettin Can: Hocam müsaadenizle burada bir şey arz edeyim, yurtdışına gönderdiklerimizin tezleri böyle de yurt içerisinde, sosyal alanı bilmiyorum ama mühendislik dallarında, teknik dallarda yapılan mastır ve doktora tezlerinin yüzde kaçı bu ülkenin sorunlarını çözmeye yönelik? Bence bu çok ciddi bir soru. Talip Alp: Malumunuz, kardeşimiz de dile getirdi, bugün üniversitelerimizde ar-ge, çok özel bir gayeye mahsustur. Ben, misal, yardımcı doçentim, hızla yükselmek istiyorum, kendime bir konu seçiyorum, yayın yapacağım. O yayını başardığım zaman doçent oluyorum. Sonra profesör olmak için gayret ediyorum, birkaç yayın yapıyorum, profesör oluyorum. Bundan sonra yapacak bir şey kalmıyor, yapmasan da oluyor. Yani dünya bugün neden bahsediyor? Yenilikçilikten. Sürekli ihtiyaçlar doğuyor. Her şeyin daha iyisi yapılabilir. Bu da bizim inancımızda mevcut. Kuran-ı Kerim ne diyor? Her ilmin, erbabın üstünde bir alim daha vardır diyor. Yani bundan daha büyük âlim olmaz diye bir kavram yok. Cenab-ı Hak her zaman daha iyisini yaratmaya kadirdir. Biz kendimiz tabi İmam-ı Azamı çok seviyoruz. Hakikaten çok büyük muazzam bir alim. Fakat İmam-ı Azam dan daha büyük bir alim olamaz mı? Olması gerekir. İmam-ı Azam zamanının İmam-ı Azam ıydı ama her devrin kendine göre bir İmam-ı Azam ı olması gerekir. Bizde de, yani yenilikçilik takip etmemiz gereken bir hedef olmalıdır. Fevzi Yılmaz: Herhalde üniversitelerimizde Avrupa ve Amerika da verilen yapılanma ile demokratikleşmeyi birlikte yürütemedik ve sentezleyemedik. Akademik ve idari yapılanmalarla üniversitelerimize moral yüklenmelidir. Küresel vizyon yakalanmalıdır. Yerel değerleri koruma uğruna özgürlükler bastırılmamalıdır. Dinamik ve dışa açık olmalıyız. Üniversitelerimizin ana operasyonları sorgulanmalıdır. Öğretim ve araştırma misyonunu ilişkilendirmek, programlara daha etkin uluslar arası yapı kazandırmak ve öğrencilere fırsatlar yaratmak, yeni teknolojilerin devreye sokulduğu daha yaratıcı stratejiler geliştirmek, yüksek öğretime gençlerin çoğunun girmesine imkân vermek ve araçlarımızı hizmetini verdiğimiz yerel ihtiyaçlara yönlendirmek ana hedef olmalıdır. Ben bu çalışmayı dünya gazetesinde yayınladım geçen yıl. İki unsur bizi umutlu yapmaktadır. Üniversiteler bilgi ekonomisinin motorudur. Bu herkesin ona yatırım yapması için istek doğurur. Akademi ve endüstri arasında somut işbirliği tesis edilmelidir. Ö.F.Kültür: Şimdi iş geldi bu kadar üniversite gerekli mi değil mi konusuna. Ben bu konuyla ilgili araştırma yaparken baktım lisede okuyan öğrenci sayısı ne kadar. Yaklaşık bin kadar. Meslek yüksekokuluyla beraber üniversitelerin kon- 32 M MAR VE MÜHEND S

6 tenjanı da 600 bin. Yani bu durumda ne oluyor, şöyle aşağı yukarı, kabaca fotoğrafı görecek olursak, liseye gelen herkese biz, üniversiteye gitme imkânı sunmuş oluyoruz. Peki, fabrikada kim çalışacak? Usta kim olacak? İşçi kim olacak? Yani benim bildiğim eskiden beri bir toplumun yönetici kısmı yüzde onudur. Hepsini iyi yetiştirirseniz sonuç alırsınız. Ama hepsini iyi yetiştirdiğinizi varsayarak bu olguyu görmezden gelirseniz yanılırsınız. Nizamettin Aydın: Konuyu daha genel bir çerçeve içine almak için buraya ben de küçük bir katkıda bulunmak isterim. Problemlerimizden bir kısmı ideolojik. Bu çok iyi ortaya kondu. Örnekleri de verildi. Yeri de gelmişken şunu söylemek isterim, hani bu daha çok su kaldırır denir ya, daha çok üniversite açılması gerekir bence. Ama en büyük problem şu, bu üniversitede kim eğitim verecek? Bu büyük bir soru. Mesut Uğur: Ben üniversitelerin tarihini bilmiyorum. Ama en azından tahsil yaptığım İsviçre de gördüğüm kadarıyla üniversite sayısındaki artış sanayi talebine endekslenmiş vaziyette. Sanayi talep ediyor. Bizde öyle değil. Buradaki talep kimden gelmeli? Konuşuldu mesela bölgelerin seçilmesi. Okuduğum yer Batı İsviçre ye yakın bir yerdi, mikroteknoloji-saat teknolojisi ve ölçüm aletlerinin yoğun olduğu yerde, o kısımda 4-5 tane mikroteknoloji bölümü vardı, doğu kısmında ise 1 tane vardır. Yüzde 65 i almanca konuşan kısım olmasına rağmen o tarafta tek bir tane mühendislik okulu vardı. %30 luk Üniversitelerimizde Avrupa ve Amerika da verilen yapılanma ile demokratikleşmeyi birlikte yürütemedik ve sentezleyemedik. Akademik ve idari yapılanmalarla üniversitelerimize moral yüklenmelidir. Küresel vizyon yakalanmalıdır. Yerel değerleri koruma uğruna özgürlükler bastırılmamalıdır. Dinamik ve dışa açık olmalıyız. kısmının bulunduğu yerde 7-8 tane vardı. Yani orada sanayi üniversiteleri talep ediyor. Nizamettin Aydın: O doğru. Gelişmiş ülkelerde üniversitenin kuruluş amacı endüstrinin gelişimi. Ama Türkiye de üniversitenin kuruluş amacı ideolojik. Yeni üniversitelerin açılmasının ana sebeplerinden biri o toplumları dönüştürmek. Daha geri kalmış, batılı olamamış ülkelere, bu hayat tarzını aktaracak bir ajan olarak görüyor rejim onu. Fevzi Yılmaz: Şimdi bakın, dünyadaki değişimi yakalamak lazım. Artık küresel insan yetişiyor. Yani ortak kültür oluştu. Şimdi öyle bir üniversite yelpazesi oluştu ki dünyada, bütün Türkiye de de yansıması var. Bir devlet üniversiteleri, iki vakıf üniversiteleri, üç özel üniversiteler, dört şirket üniversiteleri, beş yeni bilgi teknolojilerini kullanan üniversiteler. Uzaktan eğitim, ikili eğitim, vesaire. Mesela MIT, Singapur da, Çin de şube açıyor. İşte bu kaplan eğitim kurumunun 500 bin öğrencisi var. Şimdi mezunun istihdamı konusuna gelince, siz hangi üniversiteden mezun olursanız olun, iyi yetişmişseniz, donanımınız varsa, yabancı dil gibi, bilgisayar kullanımı gibi, siz küresel bir aktör olarak iş bulacaksınız. Eğitim vermek ayrı şey, istihdam sağlamak ayrı. Zaten şimdi vazgeçildi o işten, istihdamı kişi kabiliyetiyle kendisi karşılayacak. Böyle bir değişim, dünyada böyle bir durum var. Bedri Gencer: Evet, şimdi konuşulacak çok konu var fakat zaman kısıtlı. Az ve özlü konuşmak gerek. Biri az konuşmanın faziletleri üzerine 5 saat konuşmuş. Peygamberin ümmeti olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Amerika da kelime ekonomisi diye bazı kurslar duydum ben. İşadamlarına yönelik. Mesela yüz kelimeyle anlatılan bir şeyi on kelimeyle anlatmaya yönelik. Böylelikle en az ve öz olarak anlatmaya yönelik. Şimdi bir kere Fevzi hocam külliye ve kampus benzetmesini yaptı, zahiren benzerlik olsa bile aslında işin özünde çok büyük bir farklılık var. Keza bugünkü YÖK v.s. Burhanettin hocamın bahsettiği totaliter mantıkta bir külliye ama o eski külliyede ahlaki ve iradi bir tek cihete yönelme varken bu ulus devletlerde bu total ideolojilerin empozesi şeklinde gerçekleşti. Dolayısıyla çok büyük fark var. Bu üniversitede batıyı örnek alma noktasına gelince, tabii ki hikmet müminin yitiğidir. Biz Amerika nın Almanya nın aklın yolu birdir düsturunca sağduyu gereği buldukları şeyleri almalıyız. Fakat Amerika gibi her manada onu örnek almak yanıltıcı olur. Mesela batıda bir düstur vardır; ya yayın yap ya yok ol. Şimdi bizde böyle bir şey yoktur. En büyük alimler, ya eser vermemiştir, ya tek eserle tarihe geçmiştir. Bizde az ve öz olmalıdır. Dolayısıyla, ikinci olarak şuna dikkat çekmek istiyorum, biraz önce bahsettiğimiz üniversite kavramında, esasen dünya tarihindeki onun keskin ifadesini Hz. Ali vermiştir malum: ilim cahillerin çoğalttığı bir noktadır. Onun da Besmele nin başındaki b harfinin altındaki nokta olduğu söylenir. Yani aslında Kuran-ı kerimde ulum, yani ilimler diye bir kavram yoktur. El ilim vardır. Bizim bugün modern dünyada, sosyal bilimler ve fen bilimleri diye ayırdığımız tüm ilim dalları, mesela, fizik, kimya, astronomi, diğer taraftan tıp hukuk felsefe. Bütün bunlar geleneksel dünyada tek kavramla ifade ediliyordu; hikmet. Yerine göre tıp yerine göre hukuk yerine göre fizik anlamına geliyordu. Şimdi mesela bizde hekim kelimesi malum, bir de hakim var. Dolayısıyla insanlar tek bir cihetten birbirlerine bakıyorlardı birbirlerini anlıyorlardı. Bunun en son örneği İsmail Gelenbevi. 18. Asrın sonunda yaşamış, büyük bir İslam alimi. Büyük bir matematikçi ve mühendis. Ömrü yoklukla geçmiş adamın. Hatta Fransızlar diyor ki böyle bir adam Fransa da olsa ağırlığınca altın ederdi diyor. Niçin İsmail Gelenbevi örneğini verdim? Bugün bilgi parçalandığı, o bütüncül bakış açısını kaybettiğimiz için herkes farklı ilim dallarına mensup, birbirinin hasmı duruma gelmiş. EYLÜL-EK M

7 DOSYA: ÜN VERS TELER SÖYLEfi Prof. Dr. Oğuz Borat: SOSYAL BİLİMLERE GEREKEN DEĞERİ VERMELİYİZ TÜRKİYE DE SÜREKLİ OLARAK TEKNİK ADAM YETİŞTİRMENİN ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLACAĞINA İNANILDIĞINI BELİRTEN PROF. DR. OĞUZ BORAT, HER YERE ÇAM AĞACI DİKMEMİZE BENZER BİR DURUM VAR ORTADA. SÜREKLİ OLARAK TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRMİŞİZ VE CUMHURBAŞKANLIĞINA BİLE TEKNİK ADAMLARI LAYIK GÖRMÜŞÜZ. BU ELBETTE GÜZEL BİR YAKLAŞIM AMA AYNI ZAMANDA EKSİK BİR ALGILAMA. SOSYAL BİLİMLERE DE ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR DEDİ. PROF. DR. OĞUZ BORAT İLE EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ EKSİKLİKLERİ VE YAPILMASI GEREKENLERİ KONUŞTUK. SÖYLEŞİ: EMRE YELDEN / FOTOĞRAF: HASAN KURT Bu söyleşideki amacımız, Türkiye de üniversitelerin ne durumda olduğunu ve nasıl olması gerektiğini kendi kültürel değerlerimize göre tespit etmek. Ön planda tuttuğumuz soru kültürel değerlerimiz açısından birikim sahibi bireyleri mevcut eğitim sistemiyle yetiştirebiliyor muyuz? sorusu. Bir diğer mesele ise her kesimden insanımızın çocuklarını ya devlet üniversitelerine ya da maddi imkânlar el verirse vakıf üniversitelerine göndermek üzere büyük bir gayret içinde olmaları. Siz bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durumu irdelemek için Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş yıllarına bakmamız gerekir. O yıllarda orta yaş grubunun büyük bir kısmı savaşlarda ölmüştü. Dolayısıyla bilgiyi henüz alamayacak olan durumda olan çok genç bir kesimle bilgiyi aktaramayacak durumda olan çok yaşlı diğer bir kesim ortaya çıktı. Cumhuriyetin başından beri ekonomik potansiyele göre eğitime destek verilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucunda eğitim yükselmeye başlamıştır. Fakat burada dikkat edilecek husus gözden kaçmıştır; esas olarak yükseköğretimin ön planda tutulması gerekirdi. Fakat bu yapılmamış, ilköğretime yatırım yapılmıştır ve kaynaklar verimli kullanılamamıştır. Yetişmiş insanlar yokken, kaliteli eğitmenler yokken kaynaklar ilköğretime aktarılmıştır. Başka ülkelerde ise önce yükseköğretim güçlendirilerek kaliteli akademisyen yetiştirilir ve bunlar vasıtasıyla ilk ve orta öğretimin kalitesi artırılır. Son dönemlerde biz de bu ekole yaklaşmaya başladık. 80 lerde buraya 34 M MAR VE MÜHEND S doğru bir adım atılmıştır fakat bu yapılırken de bir başka hataya düşülmüş, homojenize, merkeziyetçi bir yapı benimsenmiştir. Daha önceden var olan özerklik ortadan kalkmış, üniversitelerin kendi akademisyenlerini ataması gibi imkânları ellerinden alınmıştır. Tabii, üniversiteler tamamen tepeden, tek elden yönetilebilir gibi bir düşüncenin ürünü olan bu durum, bugünkü yükseköğretim sistemini ortaya çıkarmıştır. Dünyadaki gelişmelere ve üniversite yapılarına bakıldığında ise üniversitelerin birbirlerine nazaran çok büyük farklılıklar içerdiğini, mali ve idari bakımdan özerkliğe sahip olduğunu, girdi bakımından değil çıktı bakımından ele alındığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye nin de yapması gereken şey bu yapıyı kurmaktır. Fakat mevcut anlayışla bu ilerlemeyi kaydetmek mümkün değildir. Son zamanlarda gündeme gelen stratejik planlamayı bu anlamda oldukça iyi buluyorum. Stratejik planlamada üniversitelerin misyonu, vizyonu, hedefleri, projeleri belirlenip birkaç sene boyunca izlenmeye çalışılıyor. Bu süreçte öğrenciler, öğretim üyeleri ve personeli de kapsayan iç paydaşlar tarafından bir denetim uygulanıyor. Dış paydaş olarak ise veliler ve mezunlara ilaveten iş piyasası da bu sürece dâhil oluyor. Türkiye nin benimsediği Bologna süreci kapsamında bazı üniversitelerimizde bu hareket yerleşmeye başlamıştır. YÖK tarafından başlatılan ve desteklenen bu süreci benimsiyoruz. Özet olarak, bizim üniversitelerde olmasını istediğimiz yapı şeffaf, maddi ve idari özerkliğe sahip, topluma hesap verebilen yapıdır. Ayrıca aidiyet şuurunun oluşturulmasını da öncelikli konular arasında görüyorum. Diğer yandan özellikle vakıf üniversitelerinin kendi elemanlarını desteklemeleri ve yeni elemanları yetiştirmeleri gerekiyor. Bilindiği gibi üniversitelerimizde yetişmiş insan gücü yeterli değildir. Bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Hocam bu bahsettiğiniz konular yukarıdan yapılacak bir planlamayı gündeme getiriyor. Devletin bu planlamayı üstlenmiş organları var fakat yukarıda çok farklı sıkıntılar dile getiriliyor. Dolayısıyla, bu aşamada YÖK ün yapısı tartışmaya açılıyor ve YÖK ün üniversitelerle ilişkilerinde YÖK nerede konumlandırılmalı sorusu akla geliyor.

8 Bir defa bizim yükseköğretim sistemiyle ne yapmak istediğimizi, bu konuyla neden bu kadar uğraştığımızı soracak olursak bunun cevabını geçmişte aramamız gerekir. Osmanlı döneminde Enderun gibi kuruluşlara bakıldığında seçilerek alınan insanların eski tabirle kalbi selim kimseler olmasına azami dikkat edildiğini, bireysel, kişisel gelişimin ön planda tutulduğunu görürüz. Bu sürecin ardından aklı selim noktasına ulaşan kimseler ise devlet işlerinde görev alırlardı. Burada önem kazanan bir olguya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün her ne kadar sanayi toplumu olduğumuz yönünde bir yaklaşım mevcutsa da aslında toplumun iş gören kesimi yüksek oranda hizmet sektörüne kaymaktadır. Bunun nedeni ise üretimde otomasyon sürecidir. Dolayısıyla toplumun her kesiminden insan, gün geçtikçe elit tabakanın iş alanlarına yönelmektedir. İşte burada bilgi toplumu kavramı önem kazanıyor. Bu kavram en basit ifadeyle, toplumun tüm kesimlerinde bilgi ve görgü seviyesinin yükselmesini ifade ediyor. Dolayısıyla şu anda üzerimize düşen şey, bu kültürün toplumun tüm fertlerine verilmesini sağlamaktır. Bu yaklaşımın günümüzdeki adı hayat boyu öğrenme dir. Yani örgün eğitim, artık yetersiz kalmaktadır. Bunu hayata yayma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İnformal dediğimiz öğrenme modelini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Aksi halde iş hayatında giderek artan rekabet ortamında bireyin tutunması mümkün görünmüyor. Göz ardı edilen bir diğer husus ise günümüzde işinin gerekliliklerine hakim olmasına rağmen bunu belgelendirememiş, alaylı tabir edilen iş erbabının belgelendirilmesi meselesidir. Esasında bu da yaygın öğrenimin konuları arasındadır. Dünyada gördüğümüz gelişmeler bu yöndedir. Türkiye nin son yıllardaki eğilimi de bu yöndedir. Avrupa Birliği sürecinin Türkiye ye yansıyan olumlu yanlarından biri de bu alanda yaşanan değişikliklerdir. Kültürümüz göz önüne alındığında değişimi yukarıdan bekleyen, merkezi yapının tavrına göre duruşunu belirleyen bir sosyal yapıya sahip olduğumuz görülür. Dolayısıyla bu idareye biat prensibi, üyelik sürecinde yukardan alınan tedbirlerle topluma ulaşmaya başladı. Artık gündemlerimiz arasında hayat boyu öğrenme diye bir şey var. İkinci konu ise toplumumuzda yükseköğrenime olan talep fazlalığıdır. Toplumumuzda ebeveynler çocuklarını yükseköğ- PROF. DR. O UZ BORAT 1942 y l nda Turgutlu'da do du. lk ve orta ö retimini Turgutlu'da, liseyi Manisa'da tamamlad. TÜ Makine Fakültesi'nden Ekim 1965 döneminde mezun oldu y l nda TÜ'de Doktoras n tamamlad de doçent ve 1983 de profesör ünvan n ald ve y llar nda TÜ Makine Fakültesi ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde, de Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley, de Garyounis Üniversitesi-Bingazi, da Uluda Üniversitesi-Bursa, ve de Marmara Üniversitesi- stanbul, de KAA Üniversitesi-Cidde'de ö retim üyesi olarak çal flt. Üniversitelerde Bölüm Baflkan, Dekan Yard mc s, Dekan, Rektür,Yönetim Kurulu Üyesi, Senatör olarak idarî görevler ald ve da TÜB TAK Çevre ile Bilim Adam Yetifltirme Grubu Yürütme Komitesi üyeliklerinde, Millî E itim Bakanl Projeler Dairesi Baflkanl 'nda, keza Türk Motor Sanayi ve THY yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.halen stanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan olarak görevini sürdürmektedir. "Mekatronik, Seramik Kaplama, Metanollü Yak tlar, Uçak ve Helikopter malat, Hava Kirlenmesi, Yayg n E itim, Endüstriyel Okullar" gibi 29 projede yürütücü ve/veya araflt rmac olarak görev ald. 15 doktora tezi ve çok say da lisans ve yüksek lisans tezi yönetti. 25 kitap ve 89 bilimsel yay n mevcuttur. Evli ve üç çocuk babas d r. EYLÜL-EK M

9 DOSYA: ÜN VERS TELER Daha önceden var olan özerklik ortadan kalkmış, üniversitelerin kendi akademisyenlerini ataması gibi imkânları ellerinden alınmıştır. Tabii, üniversiteler tamamen tepeden, tek elden yönetilebilir gibi bir düşüncenin ürünü olan bu durum, bugünkü yükseköğretim sistemini ortaya çıkarmıştır. renime gönderebilmek için toprağını satmayı, tüm varlığını ortaya koymayı, hatta işini kaybetmeyi bile göze alıyor. Peki bunun nedeni nedir? Elbette bir anne-baba olarak canı-ciğeri olan evladı için daha iyi bir gelecek arzuluyor. Zira dünya genelindeki istatistiklere bakıldığında gelir seviyesiyle eğitim düzeyi arasında bir paralellik dikkat çekiyor. Peki, bu kadar ilgi gören yükseköğretime geçişte nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Bana göre öğrencinin örgün eğitim sürecinde aldığı puanların bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Örneğin, bu puanların değerlendirme neticesine %40 lık pay verilebilir. Örgün ya da yaygın eğitim gördüğü ortaöğretimden mezun olduğu sırada ise kendisine bir uluslar arası mezuniyet belgesinin verilmesi gerekir. Bu belgedeki başarı puanına da yine %40 lık bir pay verilebilir. ÖSYM yi tamamen kaldırmaya da gerek yok; düzenlenen sınava %20 lık bir pay verelim. Tabi burada dikkat edilecek husus, okullar arası seviye farkıdır. Bu değerlendirme notlarının ulusal seviyede değerlendirilmesine gayret etmek lazım. Örneğin aynı anda gerçekleştirilen bir matematik sınavı, Türkiye genelinde matematik kültürünü tanımlamamızı da kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla öğrencileri çeşitli alanlarda ulusal seviyede test etmek çok önemlidir. Bunun yaratacağı rekabetçi ortamın kurumların kalitesini de yükselteceğini düşünüyorum. Üniversitelerin öğrenci alımlarında kendi standartlarını belirleme yetkisi de bir diğer önemli husustur. Gelişmiş 36 M MAR VE MÜHEND S üniversitelere sahip ülkelere bakıldığında, öğrencinin ilköğretimden itibaren aldığı notların muhafaza edildiğini ve gitmek istediği üniversitenin bu notları da dikkate alarak öğrenci alımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da eğitime bütüncül yaklaşım kazandırıyor. Bence bunu da tartışmaya açmamız gerekiyor. Özetleyecek olursak, Türkiye de yükseköğretime giriş sistemi değiştirilmeli ve üniversiteler bu konuda yetkili kılınmalıdır. Üniversitelerin mesleki eğitim alanındaki önemi çok büyük. Üniversitelerin bir de bireysel gelişime katkısı bakımından değerlendirilmesi söz konusu. Günümüzde verilen eğitim ağırlıklı olarak bir kitle eğitimi. Artan kitlelerin öğrenimi meselesi ise vakıf üniversitelerini gündeme getirdi. Artan üniversiteler ise salahiyet sahibi öğretim üyelerine duyulan ihtiyacı arttırdı. Bu zincirleme etkileşim de ise üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerini zayıflatarak yavaş yavaş eğitim üniversitesi mahiyeti kazanmasına neden oluyor. Bu bakımdan üniversitelerin açılış safhalarında araştırma üniversitesi-eğitim üniversitesi gibi bir ayrıma gitmek doğru olur mu? Bu konuda yine merkeziyetçi anlayıştan bahsetmemiz gerekiyor. Üniversitelerin açılışı sırasında kaynaklar yeteri kadar verimli kullanılamamış olabilir, amaçların tespitinde hatalar olabilir. Tüm bu konuların idaresini Ankara dan yürütmek kolay değildir, mümkün de değildir. Üniversiteler açılırken bölgesel dinamiklerin irdelenmesi, yerel ihtiyaçlara yönelik stratejin benimsenmesi daha tatmin edici sonuçları beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü üniversite insan gücüne ve altyapıya dayanan bir yapı olmakla birlikte çevreyle sürekli bir etkileşim halindedir. Özellikle mesleki açıdan bu iletişim hat safhadadır. Dolayısıyla üniversitelerin açılışı sırasında araştırma ya da eğitim üniversitesi şeklinde bir ayrımı öngörmek yerine yerel dinamiklerin akışına göre tavır almak ve bunu işleyen etkileşim sürecinin doğasına bırakmak daha makul bir yaklaşımdır. Mevcut insan gücünü, altyapı durumunu ve çevre koşullarını titizlikle değerlendirdikten sonra hedeflerin belirlenmesi gerekir. Peki Hocam, üniversitelerimizin özellikle teknik alanlarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal anlamda bazı eksiklikleri duyumsadığını öne süren bir yaklaşım var. Buna göre, sosyal bilimler sahasına giren bölümlerde bireylerin ifade kabiliyetinin ve sosyal becerilerinin daha gelişmiş olmasına karşılık, teknik alanlarda öğrenim gören bireyler bir çeşit asosyalleşmeye maruz kalıyor. Bu engeli ortadan kaldırabilmek için tüm alanlarda okutulması gereken bazı dersler tayin edilebilir mi? Dünyada buna örnek gösterilebilecek modern uygulamalar var mıdır? Elbette bahsettiğiniz durum bize özgü bir sorun olmadığından dünyanın çeşitli ülkelerinde bu konuyla ilgili alınmış bazı tedbirler mevcut. Bolonga modeli dediğimiz model de bu konuya yönelik tavrı olan bir yaklaşımdır. Yine Amerika nın pek çok

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM Karşılaştırmalı Bir Analiz 1 TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi nde öğretim üyesidir. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi nde, doktorasını

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON

GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON www.cankaya.edu.tr Sayı: 38 Ekim 2010 ISSN 1304-9836 GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON ISSEI 2010 ÇANKAYADAKİ ÇANKAYALILAR NNDS-10 NSC-10 HAZIRLIK SINIFI YABANCI DİL EĞİTİMİ SEMPOZYUMLARI

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:41/2014-4 Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ Değerli Okuyucular, Nimet Baş GED Kurucu Başkanı İstanbul Milletvekili Milli Eğitim Eski Bakanı Bildiğiniz üzere ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Gazetesi Yıl 2015 Sayı: 39 / Yıl: 10 ISSN: 1304-7183

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Gazetesi Yıl 2015 Sayı: 39 / Yıl: 10 ISSN: 1304-7183 İNTES Genç Yöneticiler Grubu 3.Şantiye'den Dönüyoruz Etkinliğini Düzenledi. İGY Başkanı Burak Çelik ve Başkan Yardımcıları Emrah Yaykıran ve Emre Güray 3. Şantiye'den dönüyoruz etkinliğine ev sahipliği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ 20-21 MART 2012 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı