YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER"

Transkript

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER (6335 Sayılı Kanun Sonrası Durum) MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2012 / 71 TEMMUZ

2 SUNUŞ Şirketimizce 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan düzenlemeleri açıklayan 2 Kasım 2011 tarih ve 2011/70 sayılı Sirküler yayınlanmıştı. Diğer taraftan 6102 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerle ilgili eleştiriler üzerine, 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6335 sayılı Kanunla gerek 6102 sayılı Yeni TTK gerekse, 6103 sayılı uygulama kanununda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.(bakınız, 2012/66 sayılı Sirkülerimiz). Genel olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanununda tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6335 sayılı Değişiklik Kanunu ile yapılan önemli değişiklik ve düzenlemeler sonrası yeni TTK nun, güncellenmiş konu başlıkları itibariyle açıklanması amacıyla bu sirkülerimiz hazırlanmıştır. Diğer taraftan pek çok konudaki detaylı düzenlemeler, ikincil düzenlemelerle yapılacaktır. ~ 1 ~

3 İçindekiler I. GİRİŞ... 3 II. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ BAZI DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER... 5 A. Tacir, Ticari İşletme, Ticaret Unvanı ve Ticaret Sicili İle İlgili Düzenlemeler... 5 B. Muhasebe, Defter, Belge ve Kayıt Düzeni ile ilgili Düzenlemeler... 6 C. Kamuyu Aydınlatma, Kurumsal Yönetim ve Teknoloji Kullanımı ile ilgili Düzenlemeler Ticari Belgelerde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Kurumsal Yönetim İlkesi Teknoloji Kullanımına İlişkin Yenilikler... 8 D. Şirket Birleşme, Devir ve Bölünme ile Şirketler Topluluğu vb. Konulara İlişkin Düzenlemeler (Md )... 9 E. Anonim Şirketler İle İlgili Düzenlemeler Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Kuruluşu Yeni TTK da Anonim Şirket Sermayelerine ilişkin düzenlemeler Anonim Şirketlerde Yönetim Kurullarında Yapılan Düzenlemeler Anonim Şirketler Genel Kurullarına İlişkin Düzenlemeler (Md ) Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı Anonim Şirketlerde Diğer Konular F. Şirketlerin Denetimi ile İlgili Düzenlemeler (Md ) G. Limited Şirketler ile İlgili Düzenlemeler H. Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları İle İlgili Düzenlemeler İ. Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeler III. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ~ 2 ~

4 İstanbul, 24 Temmuz 2012 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2012 / 71 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yapılan Önemli Değişiklik ve Düzenlemeler (6335 sayılı Kanun Sonrası Durum) Hakkında I. GİRİŞ döneminde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (bundan böyle "6762 sayılı TTK" olarak anılacaktır), dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler neticesinde, mevcut ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır. Serbest pazar ve rekabet ekonomisinin yaygınlık kazanması ile işletme ve şirketler uluslararası arenada daha rahat hareket etmeye başlamış ve bu durum daha pratik ve yeni dünya düzeni ile uyumlu bir Ticaret Kanunu'nu gerektirmiştir. Söz konusu gelişmelere paralel olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle başta temel kanunlarını değiştirmesi, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemelerden başlamak üzere ulusal ve uluslararası anlamda ticari hayatı kolaylaştırıcı hükümler getirmesi zorunluluk arz etmiştir. Öte yandan Türkiye'nin AB uyum sürecinin dışında uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak için özellikle finansal raporlama yönteminde şeffaflık gibi güncel ve genel kabul görmüş konseptleri içeren yeni bir Ticaret Kanunu'na sahip olması gerekmiştir. Ayrıca 2001 yılında Türk Medeni Kanunu'nda, 2011 yılında Borçlar Kanununda ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan köklü değişiklikler de Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenmesini gerektirmiştir. Bu amaçla hazırlanan ve mevcut Kanunu yürürlükten kaldıran 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun 14 Şubat 2011 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. (Bakınız, 2011/22 sayılı sirkülerimiz) Söz konusu kanun yürürlüğe girmeden, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı maddelerinde önemli değişiklere uğramıştır. (Değişiklik metni 2012/66 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır). Söz konusu kanun değişikliği sonrasında tarihinden itibaren ~ 3 ~

5 yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni TTK ile gündeme meydana gelen önemli değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin de yayınlanması beklenmekte olup, bahsedilen ikincil mevzuat düzenlemeleri aşağıda sayılmıştır. Yeni TTK nun ilk halinde üç adet tüzük düzenlemesi bulunmakta iken, 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklikle tüzükler yönetmeliğe dönüştürülmüştür. Yönetmelikler Yeni Türk Ticaret Kanunu mevzuatı uyarınca hazırlanması öngörülen yönetmelikler aşağıdaki gibidir. 1. Denetleme Yönetmeliği (m.210) 2. Ticaret Sicili Yönetmeliği (m.26) 3. Elektronik Ortamda Genel Kurul Yönetmeliği (m.1527) 4. Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık temsilcisi Yönetmeliği (m.407) 5. Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429) 6. KOBİ Tanımı Yönetmeliği (m.1522) 7. İnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524) 8. Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516) 9. Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (660 Sayılı KHK m.9 ve 27) Tebliğler 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrasında TTK mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken tebliğler aşağıdaki gibidir. 1. Kar Payı Avansı Tebliği (m.509) 2. İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333) 3. Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210) 4. Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210) 5. Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210) 6. Birikimli Oy Tebliği (m.434) ~ 4 ~

6 7. Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ (m.64) 8. Uygulama Tebliğleri (m.210) 9. Kaçınma Görüş esasları Tebliği (m.403) 10. Unvanda İltibas Tebliği (m.210) 11. Anonim Şirketlerde Toplantı Başkanlığı İç Yönerge Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (m.419) 12. Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Tebliği (m.1527) 13. Ticaret Şirketleri İçin İlgili Siciller Uyum Tebliği (Tatbikat Kanunu m.17) 14. Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar Arası İşbirliği Tebliği (m.24) 6335 sayılı kanunla Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanması öngörülen ikincil mevzuatın yürürlüğe konulması süresi 1 Ocak 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.(6103 sayılı Uygulama Kanun md.42/1). II. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ BAZI DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER A. Tacir, Ticari İşletme, Ticaret Unvanı ve Ticaret Sicili İle İlgili Düzenlemeler Tüzel kişi tacirler açık olarak düzenlenmiş ve tüzel kişiler arasına Vakıflar da eklenmiştir. Ticari işletme kavramı yeniden tanımlanmış ve esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde geliri sağlamayı hedef alan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmeler ticari işletme sayılmıştır. Ticaret ünvanının görünürlüğüne ve korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. (Md.39) Buna göre; Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. (Md. 50) Haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili hükümler yeniden ele alınmıştır. (4. Kısım) ~ 5 ~

7 Acentelerle ilgili hükümler güncellenerek yeniden düzenlemiştir. (7. Kısım) B. Muhasebe, Defter, Belge ve Kayıt Düzeni ile ilgili Düzenlemeler YTTK md.64 TTK değişiklikleri sonucunda, ticari defterler eskiden olduğu gibi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu na uygun olarak tutulmaya devam edilecektir. Ancak mali tablolar (Bilanço-Gelir tablosu vd.) Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenecektir. Türkiye Muhasebe Standartları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS ya da IFRS) uyumlu bir şekilde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları (KGK) tarafından yayınlanacaktır. Belgelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi ve defter ve belgelerinin elektronik ortamda saklanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile defterlerin ispat aracı olarak kullanılması konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Fiziki ortamda tutulan aşağıdaki defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır.(kuruluş tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından yapılabilir.) - Yevmiye defteri - Defteri kebir - Envanter defteri - Pay defteri - Yönetim kurulu karar defteri - Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (Takvim Yılı olanlar için Aralık sonu) notere yaptırılacaktır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılacaktır. Envanter kolaylaştırıcı yöntemler ile Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun başka yöntemlerin uygulanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. ~ 6 ~

8 C. Kamuyu Aydınlatma, Kurumsal Yönetim ve Teknoloji Kullanımı ile ilgili Düzenlemeler 1. Ticari Belgelerde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir.(yttk md.39) Gerçek kişi tacirler ile şahıs şirketlerinde (Kollektif ve Komandit Şirketler) 1- Sicil numarası 2- Ticaret unvanı 3- İşletmesinin merkezi Sermaye şirketlerinde (Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler) 1- Sicil numarası 2- Ticaret unvanı 3- İşletmesinin merkezi 4- internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi 2. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan Şirketlere, internet sitesi açma ve buraya bilgiler yükleme zorunlulukları getirilmiştir. Denetime tabi olan sermaye şirketlerine, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunluluğu getirilmiştir. İnternet sitesi açma zorunluğu bulunan Şirketler aşağıdaki bilgileri internet sitesinde yayınlarlar. 1. Sicil numarası 2. Ticaret unvanı 3. İşletmesinin merkezi 4. İnternet sitesi adresi, 5. Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, ~ 7 ~

9 6. Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, 7. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı 8. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar 6335 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile internet sitesi açma zorunluluğu olan şirketlerin, internet sitesinde bilançosunu, gelir tablosunu, nakit akım tablosunu, özkaynak değişim tablosunu, yönetim kurulu faaliyet raporunu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçi görüşünü ve buna ilişkin genel kurul kararını ilan etme zorunluluğu kaldırılmıştır. TTK ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe şirketin internet sitesine konulan içerik üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalacaktır. İnternet sitesi açma yükümlülüğü bulunanlar 1 Temmuz 2013'den itibaren 3 ay içerisinde bu işlemi gerçekleştirmelidir. Bu süre içerisinde internet sitesini oluşturmayan ve internet sitesine konulması gereken bilgilerin usulüne uygun olarak koymayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yöneticisi olan komandite ortakları yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.(md ) 3. Kurumsal Yönetim İlkesi Şirketlerin ve özellikle şirket gruplarının yönetimi açısından kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 4. Teknoloji Kullanımına İlişkin Yenilikler Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Yeni TTK ile öngörülen değişiklikler şu şekilde sıralanabilir; o Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, ~ 8 ~

10 o Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, o Yönetim kurullarının elektronik ortamda toplanması, o Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması, toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması, o Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi imkânının tanınmış olması, o Ticaret kişiler ile tacirlere ilişkin YTTK na göre yapılacak bütün işlemler elektronik ortamda güvenli imza ile yapılabilir. D. Şirket Birleşme, Devir ve Bölünme ile Şirketler Topluluğu vb. Konulara İlişkin Düzenlemeler (Md ) Şirketlerin birleşme, devralma ve bölünme işlemleri ile ilgili olarak, işçilerin korunmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Şirket birleşmelerinin süreci ve detayları Kanun metninde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca sermaye şirketlerine özgü olmak üzere kolaylaştırılmış birleşme prosedürü ile birleşme işlemine bağlı olarak ortakların şirketten ayrılması konusunda seçimlik hak verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Tasfiye halinde olan ya da borca batık şirketlerin de birleşmeye katılmasına olanak tanıyan düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin bölünmesi (tam bölünme ve kısmi bölünme) konusu Kanun metninde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şirketlerin tür değiştirmeleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Sermayenin kaybı ve borca batıklık durumu ile iflasın ertelenmesi konuları yeniden düzenlenmiştir. Şirketler topluluğu kavramı ile ana şirket ve yavru şirket kavramları getirilerek bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Şirketler topluluğunun faaliyetleri (Ana şirket ve yavru şirketlerin faaliyetleri) ile ilgili raporlama yükümlülükleri konusunda ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Hisselerin çoğunluğuna sahip şirketlerin, belli hallerde, yavru şirketin paylarını satın alması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. ~ 9 ~

11 Bağlı şirket alacaklılarına, hakim şirkete karşı alacak davası açma hakkı tanıyan düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin faaliyet konuları dışında yaptıkları işlerin de şirketleri bağlaması, ancak bu işlemler için sınırı aşan şirket yetkililerine rücu edilebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. E. Anonim Şirketler İle İlgili Düzenlemeler 1. Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Kuruluşu Eski TTK nda Anonim Şirketlerin ani ve tedrici şekilde kurulması mümkünken, yeni TTK ile tedrici kuruluş şekli kaldırılmıştır. Yeni TTK da sermayenin bir kısmının nakit karşılığı taahhüdü ve kalan kısmın şirketin kurulmasından itibaren 2 ay içinde halka arzı mümkündür. Diğer taraftan, ortaklar tarafından beyan edilen pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın fesih davası açma hakkı vardır. Diğer taraftan, şirket kuruluşu sırasında, kanun hükümlerine uyulmaması halinde, öncelikli olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirket müdürü ve pay sahiplerinin şirketin feshine ilişkin bir dava açma hakları bulunmaktadır. Davaya bakan hakimin davanın görülmesi sırasında, eksikliklerin giderilmesi ve kanuna aykırılıkların düzeltilmesi için şirkete süre verebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. a) Anonim Şirket Kuruluş Belgeleri Yeniden Düzenlenmiştir. Yeni TTK'na göre Anonim Şirketlerin kuruluş belgeleri aşağıdaki gibidir. Esas sözleşme, Kurucular beyanı, Değerleme raporları, Ayın ve işletme devralmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili sözleşmeler, Kuruluşa ilişkin belgeler şirketin sicil dosyasına konulur. Bu belgelerin Şirket tarafından beş yıl süreyle saklanması zorunludur. Eski TTK nda bulunmayan bu düzenleme ile güvenli bir kuruluş yaratma ve aleniyeti sağlama amacına yönelik düzenleme yapılmıştır. ~ 10 ~

12 Kurucular Beyanı Diğer taraftan, eski TTK nda yer almayan kurucular beyanı Yeni TTK md.349 da düzenlenmiştir. Kurucular beyanı dürüst bilgi verme ilkelerine göre doğru ve eksiksiz olarak doldurulur ve bu beyanda ortaklar tarafından konulan ayni sermayeye ilişkin bilgiler ile kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle yer alır. Kanunda yer alması gereken bilgiler detaylı olarak yazılmıştır. Kurucular beyanının gerçeğe aykırı bilgiler içermesi durumunda, aykırı beyanda bulunan kurucuların üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır. 2. Yeni TTK da Anonim Şirket Sermayelerine ilişkin düzenlemeler Eski TTK düzenlemelerine göre, anonim şirketlerin asgari sermayesinin TL olması zorunludur. Yeni TTK asgari sermaye konusunda ikili bir uygulama getirmiştir. Buna göre asgari sermaye (başlangıç sermayesi) kayıtlı sermaye sistemini benimseyen Anonim Şirketlerde TL, diğerlerinde ise TL olarak düzenlenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. (Md 344) Bu oran sermaye artırımında da geçerlidir. Yeni TTK md.332 düzenlemesi ile SPK na tabi olmayan şirketler için de kayıtlı sermaye sistemi uygulama imkanı getirilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen Şirketlerde, yönetim kurulu kayıtlı sermaye sınırına kadar sermaye artırımı yapmaya yetkili kılınmıştır. Teknolojik gelişmeleri göz önünde tutularak, hak olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar ve adların ayni sermaye olarak konulabileceği konusu yasada düzenlenmiştir. Eski TTK ya göre, Anonim Şirketlerin en az 5, Limited Şirketlerin 2 ortaklı olması öngörülürken; yeni TTK ile Anonim ve Limited şirketlerin tek ortaklı olarak kurulabilmesine imkan sağlamıştır. 3. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurullarında Yapılan Düzenlemeler Yeni TTK ile Anonim Şirketlerin temel yönetim organı olan yönetim kurullarının yapısında ve çalışma esaslarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Yönetim kurullarının en az üç üyeden oluşacağı şeklindeki düzenleme değiştirilmiş ve tek kişiden oluşan yönetim kurullarına müsaade edilmiştir. Tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilebilmesine imkan sağlanmıştır. ~ 11 ~

13 Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üç yıl için seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması imkanı getirilmiştir. Yönetim kurulunun yetkileri genişletilmiş ve bu kurula devredilemez yetkiler verilmiştir. 4. Anonim Şirketler Genel Kurullarına İlişkin Düzenlemeler (Md ) Yeni TTK nda genel kurullarla ilgili olarak da çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yeni kanun düzenlemelerine göre genel kurullarla ilgili temel konular aşağıdaki gibidir. Genel kurul karar nisaplarında dörtlü bir anlayış benimsenmiştir. Buna göre bilanço zararlarının kapatılması için ek yükümlülük koyan ve şirket tabiiyetini değiştiren kararlar pay sahiplerinin oy birliği ile alınır. Şirket faaliyet konusunu tamamıyla değiştiren, nama yazılı hisselerin devrini sınırlandıran ve imtiyazlı pay oluşturan kararlar esas sermayenin %75 olumlu oyunu gerektirmektedir. Birleşme, bölünme, tür değiştirme ve sermaye artırımına ilişkin kararlar esas sermayenin %50 si ile alınır. Yukarıdakilerin dışında esas sözleşmeyi değiştiren kararlar esas sermayenin oluşturan genel kurulda, katılımcıların çoğunluğu ile alınır. İlk yapılan genel kurul toplantıları esas sermayenin en az %25 inin katılımı ile yapılır, ikinci toplantıda herhangi bir nisap aranmaz. Toplantılarda kararlar hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Pay sahiplerinin rüçhan hakkı kısıtlamasına ilişkin kararlar, haklı sebepler bulunması halinde pay sahiplerinin %60 ının oyu ile kısıtlanabilir. Ancak tüm pay sahiplerinin katılımı halinde, çağrısız genel kurul yapılabilir. Genel kurullar elektronik ortamda yapılabilir. 5. Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı Yeni TTK nda pay sahiplerinin, normal ticari ilişkiler dışında şirkete borçlanmalarına yasak getiren maddeler, 6335 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. (Md 358) ~ 12 ~

14 Yine TTK md 395 te yönetim kurulu üyeleri ile yakınlarının şirkete borçlanması ile ilgili hüküm değişiklik sonrası aşağıdaki halini almıştır; Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 395. maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir. Bu hükümlere aykırı hareket eden pay sahipleri hakkında 300 günden az olmamak üzere arası adli para cezası uygulanması ön görülmüştür.(yttk md.562/5-c). 6. Anonim Şirketlerde Diğer Konular Yeni TTK şirketleri küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırmaktadır. Söz konusu sınıflandırma TOBB, TMSK nin görüşleri alınmak suretiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. Şirketlerin kendi hisselerini elde etmelerine ilişkin yasak kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi ile yönetim kurulunun, esas sermayesinin %10 una kadarlık şirket hisselerini iktisap edebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Yeni TTK pay sahiplerine kapsamlı bilgi alma ve inceleme hakkı tanımıştır. Pay sahiplerinin konumları genel olarak güçlendirilmiştir. Yeni TTK ile şarta bağlı sermaye artırımı düzenlemesi getirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile şirketten alacaklı olanlar ile şirket çalışanlarının, dilerlerse sermaye artırımına iştirak etmek suretiyle şirket hissesi satın alabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır. Bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak için halktan para toplamak için SPK ndan izin almak gerekmektedir. İzinsiz para toplayanlara hapis cezası uygulanması öngörülmüştür. (md 562 Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası) Avans kar payı dağıtımı konusu düzenlenmiştir. SPK na tabi olmayan şirketler için avans kar dağıtımına ilişkin detayların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın bir tebliği ile düzenlenmesi öngörülmüştür. Uygulamanın detayları söz konusu tebliğ düzenlemesinden sonra netleşecektir. F. Şirketlerin Denetimi ile İlgili Düzenlemeler (Md ) Yeni TTK nda, eski kanunda Anonim ve Limited şirketler için öngörülen murakıplık sistemi benimsenmemiştir. Bunun yerine Yeni TTK tüm sermaye ~ 13 ~

15 şirketlerine bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü getirmiştir. Ancak 6335 sayılı Değişiklik Kanunu ile Yeni TTK'nın 397. Maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve denetime tabi şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Bu durumda, Bakanlar Kurulunca belirlenenlerin dışındaki Şirketlerin denetiminin nasıl yapılacağı konusu şu an için belirsizdir. Denetim, bağımsız denetim kuruluşları veya en az bir SMMM veya YMM tarafından yapılacak şeklinde düzenlenmiştir. Bağımsız denetim görevi başka bir organa devredilemeyen, doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılamayan bir görev olarak belirlenmiş olup, denetim işlevine ilişkin yetkilerin tamamı devredilemez ve vazgeçilemez şekilde düzenlenmiştir. Denetim görevini üstlenen YMM, SMMM ve bağımsız denetim kurumlarına sır saklama yükümlülüğü getirilmiş olup, bu yükümlülüğe uymayan söz konusu kişilere para cezaları ve tazminata hükmedilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Denetçinin sır saklama yükümlülüğünde zaman aşımı rapor tarihinden itibaren beş yıl olarak belirlenmiş, söz konusu fiilin suç oluşturması ve ceza kanununa göre süresi daha uzun dava zaman aşımına tabi olması halinde ise, tazminat davası zaman aşımına da daha uzun zaman olan o zaman aşımının uygulanacağı hususu düzenlenmiştir. Denetçi ve özel denetçilerin görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettiklerinin tespiti halinde; şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına verdikleri zararlardan sorumlu tutulacağına yönelik düzenleme yapılmıştır. Denetçinin, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabileceği ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Denetçinin, her faaliyet dönemi için, faaliyet dönemi bitmeden şirket genel kurulunca seçileceği, topluluk denetçilerinin ise ana şirketin genel kurulunda seçileceği, bununla beraber, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçinin asliye ticaret mahkemesince atanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Yönetim kurulu veya pay sahiplerince şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine dava açılması halinde, denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla mahkemenin yeni bir denetçi atayabileceği düzenlenmiştir. ~ 14 ~

16 Denetçinin, denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa yazılı ve gerekçeli olarak feshedebileceği düzenlenmiştir. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGMDSK) tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir. Bağımsız denetçinin, şirketin veya yavru şirketlerin denetim konuları ile ilgili finansal tabloları, yıllık faaliyet raporunu, defter, belge ve kayıtları ile bunlarla ilgili açıklamaları yönetim kurulundan istemesi; yönetim kurulunun da istenenleri denetçiye sunması yönünde düzenleme yapılmıştır. Şirket ile denetçi arasında denetim konuları ile ilgili olarak doğan görüş ayrılıkları hakkında, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin dosya üzerinden karar vermesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Hangi hallerde özel denetçi atanacağı konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Büyük ölçekli şirketlerin, bağımsız denetleme kuruluşlarınca, orta ve küçük ölçekli şirketlerin ise, bir veya birden fazla YMM ve/veya SMMM tarafından denetlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Denetçilerin, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak denetim yapmalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bağımsız denetime tabi, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin; finansal tabloları, şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ve yönetim komitesinin düzenlediği raporun bağımsız denetime tabi tutulması yönünde düzenleme yapılmıştır. Bağımsız denetime tabi anonim şirket yönetim kurulunca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda yer verilen finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetçi tarafından kontrol edilmesi ve ayrı bir rapora bağlanması konusunda düzenleme yapılmıştır. Yönetim komitesinin, riskin erken saptanması ve yönetimi konusundaki çalışmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Denetçilerin denetim süreci sonunda düzenleyecekleri rapotları ile hangi durumlarda olumlu görüş, olumsuz görüş, sınırlandırılmış olumlu görüş ve kaçınma yazısı vereceklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş veya görüş verilmesinden kaçınılması durumunda yapılacak işlemler ve sürece ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. ~ 15 ~

17 G. Limited Şirketler ile İlgili Düzenlemeler Yeni kanun tek ortaklı limited şirket kurulmasına, tek ortağa inen limited şirketlerin devam etmesine olanak tanımaktadır. Bu durumun 7 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Yeni TTK limited şirketin en az TL olan sermayesini TL olarak düzenlemiştir. Sermayenin, şirket sözleşmesinde belirtildiği şekilde nakit, ayın olarak veya bir alacağın takası yolu ile ödenmesi öngörülmüştür. Nakit sermayenin ¼ ü kuruluş tescilinden önce, kalan kısmı ise 24 ayda ödenebilmektedir. Esas sermaye payının nama yazılı pay senedine bağlanması da mümkün hale gelmektedir. Yeni TTK ile limited şirketlerin esas sözleşmelerinde açıkça yer alması gereken zorunlu kayıtlar ve şirket sözleşmesinde öngörülmesi şartıyla bağlayıcı olan hükümler başlığı altında ikili bir düzenleme getirilmiştir. Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenmektedir. Şirketin temsili müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya üçüncü kişilere verilebilir. Şirkette en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Müdürlerin devredilemez ve vazgeçilemez görevleri kanunda açıkça belirtilmiştir. Limited şirketlerin tescil süresi 30 gün olarak belirlenmiş olup, sigortacılık yapabilme imkânı getirilmiş ve intifa senetleri çıkarmalarına olanak tanıyan düzenlemeler yapılmıştır. Esas Sözleşmede yer almak koşulu ile sermayenin itibari değerinin iki katını aşmayacak ölçüde ek ödeme yükümlülüğü getirilebilmesi ve yükümlülüğün, hissenin devrinin tescilinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmiş ise, devreden ortaktan istenebilmesine olanak sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Şirket sözleşmesinin, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebileceği ve her değişikliğin tescil ve ilan edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. ~ 16 ~

18 H. Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları İle İlgili Düzenlemeler Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları yeni TTK da devlet ödemeleri hariç yeniden düzenlenmiştir. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklı ve borçlu arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen ödeme süresinde borçlu borcunu ödemezse, ihtira gerek olmaksızın temerrüde düşecektir. İ. Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeler Eski TTK nın aksine yeni TTK düzenlemelere uyulmamasını çok ciddi yaptırımlara bağlamış, pek çok konuda ağır para cezası ve hapis cezasına hükmedilmesi öngörülmüştür. Öte yandan 6335 sayılı Kanunla cezalar suç ve orantılılık ilkesi gereği yeniden düzenlenmiş, pek çok durumda adli para cezaları idari para cezasına çevrilmiş ve ayrıca daha düşük tutarlı para cezası öngörüşmüştür. Yapılan düzenlemeler sonucunda ceza gerektiren fiiller ve bunların cezaların bazıları aşağıdaki gibidir. 1-Tescil Ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Ceza Gerektiren Fiiller Madde No Ceza 38/1 İkibin TL İPC 2-Tacirin, Ticari İşletmesine İlişkin İşlemleri, Ticaret Unvanıyla Yapmaması ve İşletmesiyle İlgili Senetlerle Diğer Belgeleri Bu Unvan Altında İmzalamaması 3- Tescil Edilen Ticaret Unvanının, Ticari İşletmenin Görülebilecek Bir Yerine Okunaklı Bir Şekilde Yazılmaması 4-Ticari Mektuplarda Ve Ticari Defterlerin Dayanağını Oluşturan Belgelerde Ticaret Unvanının, İşletmenin Merkezînin, Ticaret Sicil Numarasının Ve Şırket Internet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğüne Tabi İse İnternet Sitesi Adresinin Gösterilmemesi 5-Belgelerde Gösterilecek Bilgilerin Internet Sitesinde Yayınlanmaması 6-Tacirin, Ticari İşletmenin Açıldığı Günden İtibaren Onbeş Gün İçinde, Ticari İşletmesini Ve Seçtiği Ticaret Unvanini Tescil Ve İlan Ettirmemesi 7-Tacirin Kullanacağı Ticaret Unvanını Ve, Bunun Altina Atacağı İmzayı Notere Onaylattırdıktan Sonra Sicil Müdürlüğüne Vermemesi 8-Merkezi Türkiye'de Bulunan Ticari İşletmelerin Şubelerinin Ticaret Siciline Tescil Ve İlan Ettirilmemesi 9-Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye'deki Şubelerinin Tescil Ettirilmemesi, Bu Şubeler İçin Yerleşim Yeri Türkiye'de Bulunan Tam Yetkili Bîr Ticari Mümessil Atanmaması 10-Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanındaki Adının Ve Soyadının Kısaltılarak Yazılması 11-Kollektif Şirketin Ticaret Unvanında, Bütün Ortakların Veya Ortaklardan En Az Birinin Adı Ve Soyadıyla Şirketin Ve Türünü Gösterecek Bir İbareye Yer Verilmemesi 39/1, 51/2 İkibin TL İPC 39/2, 51/2 İkibin TL İPC 39/2, 51/2 İkibin TL İPC 39/2, 51/2 İkibin TL İPC 40/1, 51/2 İkibin TL İPC 40/2, 51/2 İkibin TL İPC 40/3, 51/2 İkibin TL İPC 40/4, 51/2 İkibin TL İPC 41, 51/2 İkibin TL İPC 42/1, 51/2 İkibin TL İPC ~ 17 ~

19 12-Adi Veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanlarında, Komandite Ortaklardan En Az Birinin Adının Ve Soyadının, Şirketin Ve Türünün Gösterilmemesi, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanlarında Komanditer Ortakların Adları Ve Soyadlarına Yer Verilmesi 13-Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin, Ticaret Unvanlarında İşletme,Konusunun Gösterilmemesi, Ticaret Unvanlarında, "Anonim Şirket" "Limited Şirket" Ve "Kooperatif" Kelimelerinin Bulunmaması, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanında, Gerçek Bir Kişinin Adı Veya Soyadı Yer Aldığı Takdirde, Şirket Türünü Gösteren İbarelerin, Baş Harflerle Veya Başka Bir Şekilde Kısaltma Yapılarak Yazılması 14- Ticari İşletmeye Sahip Olan Dernek, Vakıf Ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanlarında Adlarının Bulunmaması, Donatma İştirakinin Ticaret Unvanında, Ortak Donatanlardan En Az Birinin Adı Ve Soyadının Veya Deniz Ticaretinde Kullanılan Geminin Adının Yer Almaması, Ticaret Unvanındaki Soyadların Ve Geminin Adının Kısaltılması, Ticaret Unvanında Donatma İştirakinin Belirtilmemesi 15-Bir Ticaret Unvanına Türkiye'nin Herhangi Bir Sicil Dairesinde Daha Önce Tescil Edilmiş Bulunan Diğer Bir Unvandan Ayırt Edilmesi İçin Gerekli Olduğu Takdirde, Ek Yapılmaması 16- Her Şubenin, Kendi Merkezinin Ticaret Unvanını, Şube Olduğunu Belirterek Kullanmaması 17- Merkezi Yabancı Ülkede Bulunan Bir İşletmenin Türkiye'deki Şubesinin Ticaret Unvanında, Merkezin Ve Şubenin Bulunduğu Yerlerin Ve Şube Olduğunun Gösterilmemesi 18- İşletme Adının Tescil Ve İlan Ettirilmemesi 19-Ticari İşlemleriyle Malvarlığı Durumunu Kanuna Göre Açıkça Görülebilir Bir Şekilde Ortaya Koymamak 20- Defterlerin Üçüncü Kişi Uzmanlara, Makul Bir Süre İçinde Yapacakları İncelemede İşletmenin Faaliyetleri Ve Finansal Durumu Hakkında Fikir Verebilecek Şekilde Tutulmaması 21-İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi 22-Tacirin, İşletmesiyle İlgili Olarak Gönderilmiş Bulunan Her Türlü Belgenin, Kopyasını, Yazılı, Görsel Veya Elektronik Ortamda Saklamaması 23- Ticari Defterlerin Açılış Veya Kapanış, Onaylarının Yaptırılmaması 24- Defterlerin Türkçe Tutulmaması 25- Kısaltmaların Kullanılması Halinde Bunların Anlamlarının Açıkça Belirtilmemesi 26-Bir Yazımın veya Kaydın; Önceki İçeriği Belirlenemeyecek Şekilde Çizilmesi Ve Değiştirilmesi 27- Defterlerin Ve Diğer Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Durumunda, Bu Bilgilerin Her Zaman Kolaylıkla Okunmasının Temin Edilmemiş olması 28- Kayıt Sırasında mı Yoksa Daha Sonramı Yapıldığı Anlaşılmayan Değiştirmelerin Yapılması 29- Defterlere Yazımların Ve Diğer Gerekli Kayıtların Eksiksiz Doğru, Zamanında Ve Düzenli Olarak Yapılmaması 30-Hileli Envanter Çıkarılması 31- Elektronik Ortamda Saklanan Belgelerin İbraz Edilememesi 32- Finansal tabloların Muhasebe Standartlarına Standartlara Göre Düzenlenmemesi 32- Şirketler Topluluğuna Dahil Bağlı Şirketler Tarafından Hakim Şirketle Yapılan İşlemler Hakkında Rapor Düzenlenmemesi, Hakim Şirket Yönetim Kurulunca Bağlı Şirketlerle Olan İlişkilere Yönelik Raporun Düzenlenmemesi 42/2, 51/2 İkibin TL İPC 43, 51/2 İkibin TL İPC 44, 51/2 İkibin TL İPC 45, 51/2 İkibin TL İPC 48, 51/2 İkibin TL İPC 48, 51/2 İkibin TL İPC 53, 51/2 İkibin TL İPC 562/1-a,64/1 562/1-a,64/1 562/1-a, 64/1 562/1-b, 64/2 562/1-c, /1-d, /1-d, /1-d, /1-d, /1-d, /1-d, /1-e, /1-f, /2,88 562/3, 199 İkiyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası 33-Zorunluluk getirildiği halde internet Sitesi Oluşturmamak 34-Kanunda Belirtilen İçerikleri İnternet Sitesinde Yayımlamamak 562/12 562/12 Yüz Günden Üçyüz Güne Kadar Adli Para Cezası Yüz Güne Kadar Adli Para ~ 18 ~

20 35-Ayni Sermayenin Veya Devralınacak İşletme İle Ayınların Değerlemesinde Emsaline Oranla Yüksek Fiyat Biçmek, İşletme Ve Aynın Niteliğini Veya Durumunu Farklı Göstermek Ya Da Başka Bir Şekilde Yolsuzluk Yapmak 36- Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Verilmemesi Veya Denetimin Engellenmesi 37-Tacirin Ticaret Unvanına, Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Önemi Ve Finansal Durumu Hakkında, Üçüncü Kişilerde Yanlış Bir Görüşün Oluşmasına Sebep Olacak Nitelikte, Gerçeğe Ve Kamu Düzenine Aykırı Olarak Ekler Yapması 38-Tek Başlarına Ticaret Yapan Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanlarına Bir Şirketin Var Olduğu İzlenimini Uyandıracak Şekilde Ek Yapmaları 39- "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" Ve "Millî" Kelimelerinin Bir Ticaret Unvanına Bakanlar Kurulu Kararı Olmaksızın Ek Yapılması 40-Ticaret Unvanının, İşletmeden Ayrı Olarak Başkasına Devredilmesi 41-Kurucular Tarafından Düzenlenen Beyanın Doğru ve Eksiksiz Düzenlenmemesi 42-Ticari Sırların İzinsiz Kullanılması Veya Açıklanması 43-Sermaye Tamamıyla Taahhüt Olunmamış Veya Karşılığı Kanun Veya Esas Sözleşme Hükümleri Gereğince Ödenmemişken, Taahhüt Edilmiş Veya Ödenmiş Gibi Göstermek 44-Halktan İzinsiz Para Toplamak 45- Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, inci maddesine aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler, 562/10, /4 46/1, 51/3 46/2, 51/3 46/3, 51/ /5-a, /7, /9, /11, /6, /5-b, 358 Cezası Doksan günden az olmamak üzere adli para cezası Üçyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üçyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Altı Aydan İki Yıla Kadar Hapis Cezası üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası 47- Şirketten borçlanan veya kefalet ve garanti alan pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları 48- Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenler 562/5-c, /7, 527 üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası TCK md.239'a göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ~ 19 ~

21 III. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte bazı hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girecek olup, bu konuda aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi 6335 Sayılı kanun ile 6102 sayılı kanun ve kanunun uygulamasına yönelik 6103 sayılı kanunda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketlerce defter kayıtlarının VUK a da uyularak tutulmasına devam edilecektir. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu nun nci maddelerinde düzenlenen ilkelere uygun bir şekilde şirketlerin mali tablolarının Türk Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması gerekmektedir. Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler sözleşmelerini 14 Ağustos 2012 tarihine kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerine ilişkin hükümdeki süre 1 Temmuz 2013 olarak değiştirilmiştir. Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarih 1 Mart 2013 iken, bu tarih olarak değiştirilmiştir. Bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketlerde görev yapan eski TTK ya göre seçilen murakıp veya murakıpların bu görevlerinin tarihinde sona ereceği hüküm altına alınmıştır. Bağımsız denetime tabi tutulacak Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması konusundaki yükümlülük 1 Temmuz 2013'den itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise para cezaları öngörülmektedir. Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecektir. Saygılarımızla ~ 20 ~

22 ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, Gayrettepe İstanbul Türkiye Tel: , 02, 04 Faks: ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International. ~ 21 ~

Microsoft Word - 43屆2011年國際化奧總報告 revised by FTS.doc

Microsoft Word - 43屆2011年國際化奧總報告 revised by FTS.doc 台 灣 ( 中 華 台 北 ) 4 名 高 中 學 生 贏 得 2011 年 土 耳 其 43 屆 國 際 化 奧 自 由 與 民 主 超 級 生 命 雙 螺 旋 (A-T)(C-G) 配 對 的 美 譽 國 際 化 學 奧 林 匹 亞 競 賽 計 畫 主 持 人 兼 代 表 團 團 長 摘 要 第 43 屆 2011 年 國 際 化 學 奧 林 匹 亞 競 賽 七 月 17 日 下 午 3 時 於

Detaylı

不可思議、尋找食物讀本

不可思議、尋找食物讀本 不 Franz Hohler 了 狀 留 廊 亮 來 路 來 了 裡來 來 都 4 不 不 來 立 來 來 不 5 力 了 讀 來 落 來 了 來 力 了 立了 壘 了 了 來 鶴 林 了 來 了 裂 鶴 洞 說 來 來 洞 廊 6 不 不 來 廊都 不 鶴 亂 見 了 鶴 兩 兩 鶴 了 廊 不 溜 廊 說 溜 洞 鶴 說 裡了 不 7 什 了 什 了 洞 不 不 了 8 不 不 1. 不 什 了

Detaylı

untitled

untitled 什 陸 1,500 冷 陸 年 裡 裡 留 裡 不 六 16 冷 不 冷 零 28 度 28 C 零 零度 更冷 度 89 C 冷 了 落 了 類都 不 羽 冷 了更 17 來 拉 樂 丹 更 歷 丹 數 來 裡了 裡 不 裡 量 糧 冷 不 裡 留 爐 裡 爐 了 念 柳 了 拉 18 1. 裡 2. 冷 錄 3. 冷 裡 19 4. 料 兩 說 什 數 不 5. 什 裡說 落 了 說 什 說 冷

Detaylı

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 GE1712 能 源 核 電 與 輻 射 核 能 發 電 的 特 性 GE1712_Fall_2007 Lecture3 1 核 能 發 電 的 特 性 : - 高 建 廠 成 本, 低 燃 料 成 本 核 能 發 電 成 本 較 穩 定 - 燃 料 體 積 小, 運 儲 方 便 - 能 源 進 口 國 家 將 核 能 發 電 視 為 準 自 產 能 源 - 建 廠 成 本 高 昂, 電 力 公 司

Detaylı

导成word文件

导成word文件 黄 金 行 业 月 度 分 析 报 告 2016 年 9 月 5 日 发 布 Beijing Unbank Technology Co.,Ltd. www.unbank.info [ 全 国 ] http://www.unbank.info 1 服 务 电 话 :(010)63368810 目 录 第 一 章 宏 观 经 济... 4 一 本 月 宏 观 经 济 运 行... 4 ( 一 ) 中 国

Detaylı

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t 50 y u y u t 213 t 31 t y 213 t y y 31 t u 213 t u u 31 t n 31 t n n 55 t yn 31 t yn yn 55 t u n 31 t u n un 55 n n u n n t n 53 t n n n to 31 to no ku n 53 xu n u n 31 53 xo uo 31 t n n n 53 t io io io

Detaylı

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1985 1995 2005 2015 2025 15 33.5% 31.5% 28.1% 25.9% 24.1% 59 79 8.9% 9.5% 10.4% 12.4% 15.1% 0.9% 1.1% 1.3% 1.7% 2.0% 23.8 25.7 28.1 30.4 32.8 100+ 95-99 90-94 85-89 80-84

Detaylı

1

1 第 1 頁, 共 4 頁 台 灣 師 大 附 中 98 學 年 度 第 1 學 期 高 二 歷 史 科 期 末 考 試 題 卷 自 然 組 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 請 特 別 注 意 : 答 案 卡 上 的 基 本 資 料 請 勿 劃 記 錯 誤, 否 則 酌 扣 總 分 10 分 以 資 警 惕! * 單 選 題 ( 每 題 2.5 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 1. 一 位 學 者

Detaylı

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

Detaylı

Automation Studio 基 础 TM210 前 提 培 训 模 块 : 软 件 : 硬 件 : TM0 贝 加 莱 (B&R) 公 司 介 绍 TM 贝 加 莱 (B&R) 产 品 系 列 Automation Studio. 或 更 高 版 本 Automation Runtime.0 或 更 高 版 本 不 需 要 硬 件 目 录 介 绍. 目 的 安 装. 安 装 步 骤. 注

Detaylı

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc u¾ Î u d s e dí~ s uùœ jj ú dí~ s u j Ç udí~ 1 d( ä ½ z) 1. s½ 92. 1. s½. 2 d( vá ) 2.s u jàl Ó u ½ } ÙŒ ÕÆv jùœ  n  s v j  Ù. 3 d( ) 3. í s u jé  n  ٠s½ 92 u ÕÆv gg 1 s ûà ý {rž! ! u¾ s ï! s ï ~

Detaylı

潍坊科技学院基本情况:

潍坊科技学院基本情况: 潍 坊 科 技 学 院 2015 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 2016 年 5 月 目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 学 科 与 专 业 情 况... 2 三 各 类 在 校 生 情 况... 2 四 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 第 二 部 分 师 资 队 伍... 3 一 教 师 队

Detaylı

TEGO Product Overview chinese

TEGO Product Overview chinese TEGO 产 品 简 介 目 录 关 于 我 们 4 TEGO 助 剂 8 脱 泡 剂 10 消 泡 剂 11 用 于 颜 料 浓 缩 浆 的 润 湿 分 散 剂 12 用 于 直 接 研 磨 的 润 湿 分 散 剂 13 表 面 控 制 助 剂 14 辐 射 固 化 助 剂 15 基 材 润 湿 剂 及 防 缩 孔 助 剂 16 流 变 助 剂 17 疏 水 助 剂 18 防 涂 鸦 助 剂 19

Detaylı

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Detaylı

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Detaylı

bs_abwasserbehandlung_6-14_zn.indd

bs_abwasserbehandlung_6-14_zn.indd 2 www.gemu-group.com 3 GEMÜcpos GEMÜ 4 www.gemu-group.com 5 6 www.gemu-group.com 7 GEMÜ 8 www.gemu-group.com 9 GEMÜ 10 www.gemu-group.com 11 12 www.gemu-group.com 13 14 www.gemu-group.com 15 GEMÜ 16 www.gemu-group.com

Detaylı

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Detaylı

内 容 提 要

内  容  提  要 第 一 卷 内 容 提 要 ( 刘 志 丹 ) 是 一 部 三 卷 集 的 长 篇 传 记 小 说 这 是 第 一 卷, 曾 于 1980 年 由 工 人 出 版 社 出 版 近 两 三 年 来, 在 党 的 十 一 届 三 中 全 会 精 神 鼓 舞 下, 作 者 以 惊 人 的 毅 力, 在 撰 写 二 三 卷 的 同 时 对 第 一 卷 又 进 行 了 重 大 修 改, 拟 在 文 化 艺 术

Detaylı

全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 師 資 培 育 之 大 學 操 作 手 冊 目 錄 壹 在 校 師 資 生 使 用 全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 之 前 置 作 業... 1 貳 使 用 者 註 冊 登 入 說 明... 4 一 加 入 會 員... 4 二 使 用 者 登 錄... 7 參 承 辦 人 員 資 料 管 理... 8 肆 校 內 公 布 欄... 9 伍 各 項 資

Detaylı

先进制造技术是近几年提得较多,叫得较响的一个专用词语,而且先进制造技术在机械制造业领域中的应用越来越广泛而深入,并取得了很大的成绩

先进制造技术是近几年提得较多,叫得较响的一个专用词语,而且先进制造技术在机械制造业领域中的应用越来越广泛而深入,并取得了很大的成绩 21 世 纪 全 国 高 校 应 用 人 才 培 养 旅 游 类 规 划 教 材 中 国 公 民 出 境 旅 游 目 的 地 国 家 ( 地 区 ) 概 况 方 海 川 主 编 付 景 保 副 主 编 内 容 简 介 中 国 公 民 出 境 旅 游 目 的 地 国 家 ( 地 区 ) 概 况 一 书 共 分 5 章, 第 1 章 主 要 介 绍 有 关 中 国 出 境 旅 游 市 场 的 发 展 历

Detaylı

Number Tiles (Continued) G4_M13 Page 2

Number Tiles (Continued) G4_M13 Page 2 Number Tiles Instructions: Questions 1, and 2 are about number tiles. 43 44 0 9 G4_M13 Page 1 Number Tiles (Continued) 1 20 20 20 1 4 5 15 4 + 19 20 19 G4_M13 Page 2 Number Tiles (Continued) 2 7 9 1 3

Detaylı

TOEIC®テスト Worldwide Report 2012<抜粋>

TOEIC®テスト Worldwide Report 2012<抜粋> Worldwide Report 2012 .... 3 2012 TOEIC...... 4.. 5 7 12 13 14 15.. 17.. 18 19 TOEIC 20.. 21 2 TOEIC The TOEIC Background Questionnaire TOEIC 2012 TOEIC TOEIC Report on Test Takers Worldwide 2012() 100%

Detaylı

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Detaylı

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 1 2 3 4 1 200 2 3 4 5 6 1950 6 I....1..1..1.2..3..4..5..6..6 8.8...9.14.23 28.28.32.38.47 56 II.56.68.68.70..91. 91.95.98 103 113..113 113.130..171 171 179 182 197 201..204.. 204 286 2000 195 2001 11-13

Detaylı

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Detaylı

RW Salary Survey 2015 - China A4

RW Salary Survey 2015 - China A4 2015 中国 2014年 中国政府实施从纯制造业和基础设施行业向高科 技行业的转型 加强专业服务和消费者领域发展 以出口 刺激经济增长 由于政府的投资政策重新定位 我们看到越来越多的研发 中心在国内成立 更多国际专业服务公司进入中国市场 奢侈品及零售品牌进驻苏州 杭州 南京和成都等二线城 市 带动了当地市场的招聘需求 纵观总体经济 经济普遍增长 就业市场前景乐观 雇员 与雇主信心增强 2014年前三季度GDP增长率达7.4%

Detaylı

<4D F736F F D DB5FBB3AFC4A3B7D7A16DB2CEA658BB50A4C0A4C6A147AA65A55FA661B0CFAABAA640B2A3ADB2A952A D A16E2E646F63>

<4D F736F F D DB5FBB3AFC4A3B7D7A16DB2CEA658BB50A4C0A4C6A147AA65A55FA661B0CFAABAA640B2A3ADB2A952A D A16E2E646F63> q 20 179 2014 12 i } ef ¾n~ Ã{ ñ 1921-1949!! } } ef ¾n~ Ã{ ñ 1921-1949 Ä ná~ n náã ræ Èmqæ µ ná 2012 8 i ñ 510 ñ xú q z ræ Èmq æ µ æ ø æ Éá { ñ q lî ƒ { ~i ì u Ã{ ñ 1922-1932 i t Û Äv i v¾nå ¾ Ý u q ræ

Detaylı

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc)

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc) 98 學 年 度 第 2 學 期 課 程 學 習 心 得 報 告 課 程 名 稱 : 小 說 與 社 會 任 課 老 師 : 劉 怡 廷 姓 名 : 和 月 學 號 : 9811122E 系 級 : 大 傳 三 連 絡 電 話 : E-mail: 1. 書 寫 字 數 不 得 少 於 1200 字 2. 書 寫 格 式 :12 號 字 新 細 明 體 單 行 間 距 3. 請 勿 任 意 更 改 格

Detaylı

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc) 高 雄 市 立 左 營 高 中 102 學 年 度 第 1 學 期 第 13 次 行 政 會 報 紀 錄 時 間 :102 年 12 月 3 日 ( 星 期 二 ) 下 午 14:00 地 點 : 忠 孝 二 樓 會 議 室 主 持 人 : 陳 校 長 良 傑 出 列 席 人 員 : 如 簽 到 單 記 錄 : 吳 書 瑋 秘 書 教 務 處 陳 主 任 輝 雄 : 一 為 利 於 研 習 資 訊

Detaylı

RW Focus Asia Whitepaper CH1029

RW Focus Asia Whitepaper CH1029 F CUSASIA 1 Robert Walters Focus Asia Whitepaper Matthew Bennett Robert Walters 2 03 04 06 08 10 13 13 14 3 4 5 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 6 7 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 8 9 Robert

Detaylı

貳、

貳、 中 華 民 國 參 加 第 42 屆 國 際 技 能 競 賽 報 告 書 THE 42nd WORLDSKILLS COMPETITION 25 Jun. 9 Jul. 2013 Leipzig, Germany 行 政 院 勞 工 委 員 會 編 印 中 華 民 國 102 年 10 月 行 政 院 及 所 屬 各 機 關 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 類 參 加 國 際 比 賽

Detaylı

Microsoft Word - 資誠聯合會計師事務所_PwC_國際租稅要聞第170期&移轉訂價文件議題

Microsoft Word - 資誠聯合會計師事務所_PwC_國際租稅要聞第170期&移轉訂價文件議題 國 際 租 稅 要 聞 International Tax Newsletter 2016 VOL.170 專 論 移 轉 訂 價 文 件 要 求 納 入 日 本 2016 年 度 稅 制 改 革 中 徐 麗 珍 執 業 會 計 師 / 鍾 佳 縈 協 理 國 際 近 期 租 稅 要 聞 中 國 CN434- 科 技 部 財 政 部 及 國 家 稅 務 總 局 關 於 修 訂 印 發 高 新 技 術

Detaylı

A2 LOCAL 201486 350 1.3 1.7 10 10 04 7 6 10 6 23 1 25 3 1,400 160 10% 5Wi-Fi 97 8 5 5 Wi-Fi 30 Wi-Fi Wi-Fi. HK 5 Wi-Fi Wifi 8 5 Wi-Fi.HK Wi-Fi.HK 30 W

A2 LOCAL 201486 350 1.3 1.7 10 10 04 7 6 10 6 23 1 25 3 1,400 160 10% 5Wi-Fi 97 8 5 5 Wi-Fi 30 Wi-Fi Wi-Fi. HK 5 Wi-Fi Wifi 8 5 Wi-Fi.HK Wi-Fi.HK 30 W 2014 08 06 1 No. % Hong Kong Edition EPOCHHK.COM EPOCHTIMES.COM 35 21 5 173,326,770 852-21569992 2002.11-2012.11 2002.11-2012.11 2002.11-2012.11 2002.11-2007.10 2002.11-2007.10 7 29 7 29 1999 15 4 9 4

Detaylı

本 期 專 題 最 慘 的 是 堂 堂 部 長 竟 個 個 成 了 社 會 大 眾 的 陌 生 人! 根 據 台 灣 指 標 民 調 公 司 的 調 查, 社 會 上 表 一 依 據 群 我 倫 理 促 進 會 調 查 製 表 2013 年 2008 年 2006 年 2004 年 2002 年 2

本 期 專 題 最 慘 的 是 堂 堂 部 長 竟 個 個 成 了 社 會 大 眾 的 陌 生 人! 根 據 台 灣 指 標 民 調 公 司 的 調 查, 社 會 上 表 一 依 據 群 我 倫 理 促 進 會 調 查 製 表 2013 年 2008 年 2006 年 2004 年 2002 年 2 全 國 律 師 當 前 選 擇 準 內 閣 制 憲 改 的 困 難 與 機 遇 壹 政 府 能 力 崩 盤 台 灣 一 直 是 全 球 資 通 訊 IT 硬 體 製 造 大 國 挾 製 造 優 勢, 利 用 資 通 訊 技 術 改 善 社 會 與 經 濟 能 力 的 表 現 也 相 當 不 錯, 依 據 世 界 經 濟 論 壇 (WEF) 二 一 五 全 球 資 訊 科 技 報 告, 評 比 各 國

Detaylı

Microsoft Word - 2016.04.01一带一路

Microsoft Word - 2016.04.01一带一路 最 新 一 带 一 路 国 家 信 息 汇 编 目 录 1. 一 带 一 路 涉 及 之 国 家 和 地 区... 20 (1) 一 带 一 路 版 图... 20 (2) 一 带 一 路 涉 及 国 家 和 地 区 ( 截 止 2016.3.30, 共 66 个 ; 66+)... 21 1) 一 带 涉 及 国 家 和 地 区 (51 个 )... 22 2) 一 路 涉 及 国 家 和 地 区

Detaylı

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。 101 年 第 1 次 風 險 管 理 師 考 試 簡 章 一 考 試 宗 旨 : 考 選 風 險 管 理 人 才, 提 升 風 險 管 理 水 準 二 考 試 類 別 :( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 ;( 二 ) 企 業 風 險 管 理 師 可 同 時 報 考 三 考 試 科 目 :( 參 考 用 書 請 詳 閱 簡 章 第 二 頁 ) ( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 考 試 (

Detaylı

國政論壇 第五期.PDF

國政論壇 第五期.PDF ( ) Vs. é Ö Ö Ö Ö States President Prime Minister Coalition Majorities Government in Parliament Austria T. Klestil W. Schüssel ÖVP+FPÖ

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D20303830313233BCF2C6C0A1AACAD0B3A1B2DFC2D45FB9C9CAD0B1A9B5F82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20303830313233BCF2C6C0A1AACAD0B3A1B2DFC2D45FB9C9CAD0B1A9B5F82E646F63> 中 国 : 市 场 策 略 关 注 经 济 走 势 和 政 策 应 对 中 金 公 司 研 究 部 分 析 员 : 高 挺 郦 彬 Email: gaoting@cicc.com.cn; libin@cicc.com.cn 2008 年 1 月 23 日 事 件 : 自 1 月 15 日 以 来, 短 短 6 个 交 易 日,A 股 市 场 经 历 大 幅 调 整, 上 证 指 数 从 5500 点

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D362D32303130A67EA9B6A4EBA4A7ACFCB7C5C4C9B1A1B773AC4BB6C7B752B94CB0AAC0F0BA74A558A6A8AA47B3F8A769AED12DAAFEB7D3A4F92D39392DA6403139ADB62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D362D32303130A67EA9B6A4EBA4A7ACFCB7C5C4C9B1A1B773AC4BB6C7B752B94CB0AAC0F0BA74A558A6A8AA47B3F8A769AED12DAAFEB7D3A4F92D39392DA6403139ADB62E646F63> 主 辦 單 位 : 中 華 民 國 截 肢 青 少 年 輔 健 勵 進 會 聯 絡 地 址 :108 台 北 市 萬 華 區 漢 口 街 二 段 102 號 2 樓 聯 絡 人 : 何 慧 玲 秘 書 長 電 話 :02-2389-4832 傳 真 :02-2389-5008 手 機 : 0987-510-211 E-mail : service@frata.org.tw http://www.frata.org.tw/

Detaylı

Microsoft Word - USA-L-UAJ10MTD-002-100314-P.1-6.doc

Microsoft Word - USA-L-UAJ10MTD-002-100314-P.1-6.doc 項明生 x (里 約 熱 康 泰 旅 行 社 携 手 呈 獻 內 盧 十 天 敢 動 假 期 系 列 瑪 瑙 斯 亞 馬 遜 森 林 伊 2 0 1 4 全 新 行 程 圭 蘇 大 瀑 布 ) 1 0 天 團 作 為 一 個 白 領 我 在 廿 多 年 深 度 遊 走 九 十 多 個 國 家 這 次 康 泰 將 我 的 足 足 五 萬 年 十 天敢 動 假 期 系 列 暢 銷 著 作 發 展 成 傳

Detaylı

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc I...1...16...24 ( )...33...44...50...57...62...63...69...78...81...88...90...93...96 ( )..97 ( )... 104 ( )...111 ... 113... 114... 118... 121... 127... 132 2004... 136... 139... 144... 155. 162... 169...

Detaylı

同 y b 心 y 又 它 的 结 果 的 原 对 隐 永 除 我 y * 如 本 约 W 都 记 总 没 导 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 第 6 期 的 桥 梁 存 了 ; 若 保 留 U 无 分 的 第 二 类 换 元 法 怎 么 处 理 的 法 写 作 商 Le n z 形 式 的

同 y b 心 y 又 它 的 结 果 的 原 对 隐 永 除 我 y * 如 本 约 W 都 记 总 没 导 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 第 6 期 的 桥 梁 存 了 ; 若 保 留 U 无 分 的 第 二 类 换 元 法 怎 么 处 理 的 法 写 作 商 Le n z 形 式 的 人 对 应 n G 将 给 说 笔 接 人 n 或 建 相 后 中 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 9 卷 总 第 6 期 浅 谈 行 分 原 理 的 错 误 丁 小 平 引 寺 浙 江 6 55 00 摘 要 l N e w t o n 和 G 丄 b e n z 各 自 的 分 原 理 难 自 圆 说 的 立 了 行 分 原 理 行 分 原 理 关 键 词 中 图 分 类 号 分 原 理

Detaylı

E L E L E L E 4 3 2 1 L L L G E E E E 4 3 2 1 1 1 2 2 n m I (e) -1 ( u) (Ve) 0 II ( ) -1 (v ) 0 III (T) -1 T (v T ) 0 ( d)

Detaylı

未命名-1

未命名-1 REF 541 / 543 / 545 2 3 4 5 6 7 8 9 ! Q1! Q1 *)! **)! 10 ! Q1! Q1 *)! **)!! Q2! Q2! Q3! Q3 3 REF543 11 ! Q1! Q1! Q2! Q2 *)!! Q3! Q3 4 REF545 12 13 14 15 16?? 17 18 19 ? 20 ? 21 22 ??? 23 24??? 25 26 27

Detaylı

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc ý o 54 2015 12 h ð 195-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.054.195! oô j~ ì 1931-1945 v åž 1931-1945 à hì l À  ¹ ƒ làâ là 2013 ð 312ð 2006 Ÿá ² ÈÞÐ Œ ë á Î Œ ª Šš í åë Œ ë «ÞÉ Š ˆ Á Þ ë Ý Ï ë 1 í È ž Œ ë Ȫã Ð

Detaylı

untitled

untitled tv èr v µ Ò Îe Îe u Í ~v t vã 50~60 m và òv ž l j n m v v è n m Ä òµž ÃÑ }ƒ } dç ý w v à Œv üþ vv ƒ š Ñ µž yƒ }ÃÑ tv ÌŒvÉ j n Û wí vãv q Ûèr ylä fw } n vè Á n Ñ ƒ vã åš } Ûv vf äå ñ Ñ } Ä µ vã Ñ Î } ~

Detaylı

sp046-091.pdf

sp046-091.pdf RESTAURANT + CAFE + IZAKAYA + BAR = TOKYO GOURMET 1603~1867 48 1868~1912 49 1 1895 i ma han be kan 20 P.344-B 4-B 2-2-5 03-3841-2690 11:00~15:00 16:30~21:30~ 11:00~21:30 5 2,000~3,000 www.asakusa-imahan.co.jp

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6F5B5A4D0A1D7D6D1D0BEBFB8C5BFF6A3A8332D3130A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6F5B5A4D0A1D7D6D1D0BEBFB8C5BFF6A3A8332D3130A3A92E646F63> 契 丹 小 字 研 究 概 况 中 国 内 蒙 古 大 学 吴 英 喆 一 契 丹 文 字 简 介 契 丹 文 是 辽 代 为 记 录 契 丹 语 而 创 制 的 文 字, 分 大 字 小 字 二 种 契 丹 大 字 于 辽 太 祖 神 册 五 年 920 年, 由 耶 律 突 吕 不 和 耶 律 鲁 不 古 创 制, 是 一 种 表 意 文 字 契 丹 小 字 的 形 成 年 代 略 晚 于 契

Detaylı

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 中 醫 學 源 流 義 大 醫 院 中 醫 部 倪 健 航 醫 師 + 世 界 三 大 傳 統 醫 療 體 系 ( 一 ) 中 國 醫 學 體 系 ( 陰 陽 五 行 ) ( 二 ) 印 度 醫 學 體 系 ( 長 壽 治 病 身 心 靈 ) ( 三 ) 整 脊 醫 學 體 系 ( 徒 手 操 作 ) 1 + 研 究 人 體 生 理 病 理, 以 及 疾 病 的 診 斷 和 防 治 等 的 一 門

Detaylı

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Detaylı

Microsoft Word - 07-第7章.doc

Microsoft Word - 07-第7章.doc 7! 7-1 AIDS Ϊ Š Š Œ ý  ²Š ÿ ï 2 Œ  Š è Ÿ Ãs j Þ ÞÒë š Ûþ á Þ ëªœ Š 7-2 œ ÞŒ ë ² ö Ý Ý «Í ÿ «Í Ãs j ŠÐë í 7.2 7-3 ë â ó œ Š á PI IRR æ NPV æ Íë œä æö ²ë ù ö NPV æ Œ ÍëÄ æö Ãs j NPV æë Ì Ð æ Ú 1. â œ

Detaylı

人 生 中 总 有 很 多 不 期 而 遇 的 礼 物 或 价 值 不 菲 或 精 巧 别 致 而 让 您 动 容 的 或 许, 恰 恰 是 手 中 的 这 段 旅 行 旅 行, 不 仅 让 我 们 看 到 世 界 更 让 我 们 抵 达 世 界 更 深 处 去 发 现 和 感 知 CAISSA G

人 生 中 总 有 很 多 不 期 而 遇 的 礼 物 或 价 值 不 菲 或 精 巧 别 致 而 让 您 动 容 的 或 许, 恰 恰 是 手 中 的 这 段 旅 行 旅 行, 不 仅 让 我 们 看 到 世 界 更 让 我 们 抵 达 世 界 更 深 处 去 发 现 和 感 知 CAISSA G 人 生 中 总 有 很 多 不 期 而 遇 的 礼 物 或 价 值 不 菲 或 精 巧 别 致 而 让 您 动 容 的 或 许, 恰 恰 是 手 中 的 这 段 旅 行 旅 行, 不 仅 让 我 们 看 到 世 界 更 让 我 们 抵 达 世 界 更 深 处 去 发 现 和 感 知 CAISSA GIFT CARD 那 些 独 一 无 二 的 风 景 它 们 无 法 被 预 知 却 永 远 被 存

Detaylı

Microsoft Word - programa de biologie DMU si DMM clasele V - VIII.doc

Microsoft Word - programa de biologie DMU si DMM clasele V - VIII.doc ᘧ勧 Ş ဧ匇 ဧ匇: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE BIOLOGIE V V PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ UŞOARĂ ŞI MODERATĂ 劗 in O din M.E.C. n. aşဧ匇ဧ匇 ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇 ဧ剗 DE PREZE ARE ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇ဧ匇 ဧ匇ဧ匇

Detaylı

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63> 行 政 院 客 家 委 員 會 輔 助 大 學 校 院 發 展 客 家 學 術 機 構 99 年 度 補 助 辦 理 開 設 深 化 客 家 語 言 及 文 化 通 識 課 程 計 畫 子 計 畫 一 客 語 及 客 家 文 學 成 果 報 告 書 校 內 計 畫 編 號 :98-R&D(A)-025 計 畫 執 行 期 間 :99 年 03 月 01 日 至 99 年 11 月 30 日 計 畫

Detaylı

<33B6B0B66C33B0EA2E747066>

<33B6B0B66C33B0EA2E747066> Japan 1. 1862 150 1870 3 2012 10 2 10 150 1-10 1 2011 7 2 2010 3 3 7 2008 2005 10 23 6 2 4 2003 2 5 1993 3 1994 4 5 1 Mejiro Ramone 1986 2 1984 4 4 15 13 1 1 3 Mr. CB 1983 3 4 1964 2 19 15 4 5 1941 2.

Detaylı

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家 2015 年 底 甘 肃 省 有 效 发 明 专 利 简 明 信 息 前 言 十 二 五 期 间 我 省 实 施 知 识 产 权 战 略 成 效 显 著, 五 年 专 利 申 请 受 理 量 51128 件, 是 十 一 五 期 间 11480 件 的 4.45 倍 ;2015 年 底 有 效 发 明 实 用 新 型 和 外 观 设 计 专 利 18327 件, 是 2010 年 5318 件 的

Detaylı

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Detaylı

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Detaylı

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

Detaylı

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o o t kua v z p pm f v t t l s z t t t t k k vu vuu z i iu y a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o 214 214 21 214214214 21421 21421 21321 21421 33 1 2 3 4 5 s z t t i p p

Detaylı

é é é ö ϕ ϕ ö ö ü ó ü

Detaylı

untitled

untitled VO5 3,327,380103.71% 3,187,0344.40%42,22634,387 22.8%66,393 4567 30% 23 -- GMP GMP ERPe 3,455,5984% 70,02266,3935.5% - 1 - () 1. - 2 - (A) 3,327,380 342,397 (B) 4,119 4,119 (C) 213 125 (D) 4 4 B/A 0.12

Detaylı

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Detaylı

2013 (house view) ( )

2013 (house view) ( ) 2013 2013 (house view) ( ) 1. 2 2. 3 3. 4 4. 4 5. 6 6. 8 8 10 14 18 21 24 27 30 2 ( ) (GDP) -- GDP 3 2013 1969 5,500 2,894 700 650 FIL Limited 2012/9/30 350 3 3 ( ) 4 3 ( ) 100 ( ) 3 1. 2. 3. 5 2013 Henk-Jan

Detaylı

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Detaylı

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Detaylı

园林工程技术专业人才需求调查分析报告

园林工程技术专业人才需求调查分析报告 附 件 1 风 景 园 林 设 计 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 一 风 景 园 林 设 计 专 业 设 置 的 社 会 背 景 调 查 1. 风 景 园 林 设 计 专 业 设 置 背 景 分 析 我 校 1986 年 开 始 园 林 专 业 ( 中 专 ) 招 生,2007 年 开 始 园 林 专 业 高 中 招 生, 平 均 就 业 率 高 达 99%, 多 次 组 织 学 生 参

Detaylı

PDF

PDF # 輕 ZONE 2015 年 10 月 號 輕 ZONE 話 你 知 護 牆 橋 墩 樁 柱 預 製 件 注 意 安 全 注 意 安 全 輕 ZONE 話 你 知 樁 超 過 1800 支 每 支 樁 柱 平 均 約 60-70 米 深, 相 當 於 20 層 樓 宇 的 高 度, 而 部 分 樁 柱 更 會 按 需 要 深 至 100 米, 相 當 於 30 層 樓 宇 高 度 一 條 100

Detaylı

創 了 德 川 幕 府 政 權, 訂 定 了 以 道 德 及 政 治 合 而 為 一 的 德 治 主 義 關 於 武 的 解 釋, 也 採 用 了 陽 明 學 說 的 先 驅 者 中 江 滕 樹 所 倡 導 的 武 是 止 戈 之 意 的 主 張, 而 將 戰 場 上 的 那 種 武 技 轉 換 成

創 了 德 川 幕 府 政 權, 訂 定 了 以 道 德 及 政 治 合 而 為 一 的 德 治 主 義 關 於 武 的 解 釋, 也 採 用 了 陽 明 學 說 的 先 驅 者 中 江 滕 樹 所 倡 導 的 武 是 止 戈 之 意 的 主 張, 而 將 戰 場 上 的 那 種 武 技 轉 換 成 易 經 形 而 上 者 謂 之 道 形 而 下 者 謂 之 器 劍 道 形 之 一 考 察 劍 道 之 理 念 劍 道 乃 依 劍 之 理 法 之 修 練 以 養 成 高 尚 人 格 之 道 2009 年 7 月 劍 技 劍 術 劍 道 劍 道 之 名 稱 之 所 以 一 般 化, 應 從 一 九 一 四 年 開 始 當 時 的 日 本 警 察 警 視 總 監 西 文 保 弘 道 ( 後 來 任 日

Detaylı

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc k 89 k! ³ ³ ë!!v! œ ±áï Ð â á ë ± žë ÎÌŠ ñëë ± ë ³ ³ Î ò žëª œ Î â ë ý Ü ó œ ž «35 Çž 15 ˆž 20 Î ž þ «åô «ù ùë žˆ Þ ³ ª ¹ ª ö«á ë ë æ ë Ü ë Ü ž æ ª ë Ü ë ö æë Ü ½ ž Þ ë ÜÎ Š Š ï š ˆ ë ëüˆ à ë Ð Œ Û Œ œ

Detaylı

系 列 产 品 技 术 汇 亨 专 业 地 坪 解 决 方 案 带 来 令 人 惊 奇 的 施 工 和 固 化 时 间, 施 工 后 2 小 时 即 可 使 用, 同 样 具 有 诱 人 的 饰 面 多 种 创 意 性 色 彩 混 合 饰 面, 尤 其 适 用 于 商 业 地 坪, 由 于 具 有

系 列 产 品 技 术 汇 亨 专 业 地 坪 解 决 方 案 带 来 令 人 惊 奇 的 施 工 和 固 化 时 间, 施 工 后 2 小 时 即 可 使 用, 同 样 具 有 诱 人 的 饰 面 多 种 创 意 性 色 彩 混 合 饰 面, 尤 其 适 用 于 商 业 地 坪, 由 于 具 有 快 干 技 术 改 变 着 : 99 零 售 99 教 育 99 食 品 和 饮 料 99 休 闲 99 办 公 室 99 健 康 医 疗 www.flowcreteasia.com 系 列 产 品 技 术 汇 亨 专 业 地 坪 解 决 方 案 带 来 令 人 惊 奇 的 施 工 和 固 化 时 间, 施 工 后 2 小 时 即 可 使 用, 同 样 具 有 诱 人 的 饰 面 多 种 创 意 性

Detaylı

untitled

untitled 行 年 Ü 度 數 不 零 路 說 零 料 錄 行 2 行 年 3 年 行 年 說 零 見 零 列 零 零 零 零 見 零 零 零 行 度 零 不 零 不 連 零 不 不 不 不 流 路 流 連 路 連 零 類 不 不 流 類 不 流 見 不 不 類 不 4 行 年 說 率 見 流 不 率 率 流 不 流 見 見 類 類 不 不 說 說 見 說 切 離 類 不 流 類 不 類 不 不 不 不 連 不

Detaylı

1 2 3 ü 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

考 招 分 離 制 度 v 考 試 與 入 學 招 生 分 開 辦 理 考 試 後 取 得 成 績, 需 向 對 應 之 招 生 委 員 會 報 名, 才 可 取 得 選 填 志 願 及 入 學 資 格

考 招 分 離 制 度 v 考 試 與 入 學 招 生 分 開 辦 理 考 試 後 取 得 成 績, 需 向 對 應 之 招 生 委 員 會 報 名, 才 可 取 得 選 填 志 願 及 入 學 資 格 104 學 年 度 多 元 入 學 說 明 會 報 告 單 人: 位 : 林 副 校 輔 長 導 昭 處 億 考 招 分 離 制 度 v 考 試 與 入 學 招 生 分 開 辦 理 考 試 後 取 得 成 績, 需 向 對 應 之 招 生 委 員 會 報 名, 才 可 取 得 選 填 志 願 及 入 學 資 格 考 試 與 招 生 管 道 考 試 招 生 管 道 大 學 技 專 校 院 大 學 技

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

1736 34 35 1323 1371 48 1487 1537 50 1538 1556 18 1556 1575 19 1595 1616 26 1736 1740 1736 1739 40 1751 561 1 1 2 2 1980

Detaylı

宗 天台宗等其他东亚佛教宗派的研究还多 早期的的西方学者之所以对禅有所向往 一部份是缘于如铃木大拙 7? 之流的日本僧人或学者对禅的推广 其中有 些人本身也学习坐禅 西方学术界的禅学研究原本是跟着如柳田圣山等日本学者的研究 轨迹走的 甚至可以说是源自日本的禅学研究 之后 这些早期的西方禅学研究学者进

宗 天台宗等其他东亚佛教宗派的研究还多 早期的的西方学者之所以对禅有所向往 一部份是缘于如铃木大拙 7? 之流的日本僧人或学者对禅的推广 其中有 些人本身也学习坐禅 西方学术界的禅学研究原本是跟着如柳田圣山等日本学者的研究 轨迹走的 甚至可以说是源自日本的禅学研究 之后 这些早期的西方禅学研究学者进 D G w 内容提要 本文旨在介绍并评析有关禅宗及 东山法脉 研究的英文学术论著 首先概述近来禅宗研究的趋势 然后 重点评述 D C J J 与 J M R 对于流行的所谓禅宗法脉及东山法脉疑问及研究 以及相关研究议题的异同之 处 之后再以英语学界近来对中国佛教 世系 师承 法脉 宗派 观念的 研究为背景 对于东山法脉的特色与历史定位略作议论 关键词 西方学术 禅宗研究 东山法脉 G w 美国普林斯顿大学博士研究生

Detaylı

(Microsoft Word - outline for Genesis 18\243\2721\243\25519\243\27238.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 18\243\2721\243\25519\243\27238.doc) 創 世 紀 18:1-19:38; 所 多 瑪, 蛾 摩 拉 的 審 判 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 你 有 沒 有 吃 過 交 通 的 罰 單? 當 你 收 到 的 時 候, 你 的 感 覺 如 何? 你 覺 得 應 該 呢? 還 是 覺 得 不 公 平? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參

Detaylı

untitled

untitled 英 國 Great Britain 2013 年 4 月 16 日 發 行 10 枚 偉 大 的 英 國 人 郵 票 ( 圖 1-10), 以 英 國 重 要 知 名 人 物 誕 生 100 或 150 週 年 紀 念 為 主 題 郵 圖 分 別 繪 :(1) 諾 曼. 帕 金 森 (1913-1990): 英 國 著 名 的 攝 影 師, 擅 長 時 尚 及 肖 像 攝 影, 曾 為 Harper's

Detaylı

デジタル・メディアによる大学の変容または死滅

デジタル・メディアによる大学の変容または死滅 () 2013228 1. MOOC2012 2012 2. 3. MOOC (blended learning)/(flipped classroom) () 4. () 5. MOOC ()?? Todai on Coursera() 2012 MOOC2008 : U of Prince Edwards Island, Cormier, Athabasca, etc 2011-12 StanfordAI,

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDD7A16DA5BCA5A1A4D1A16EAABAB871B27ABB50A448B1A12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDD7A16DA5BCA5A1A4D1A16EAABAB871B27ABB50A448B1A12E646F63> 論 未 央 天 的 義 理 與 人 情 學 生 姓 名 : 陳 樂 汶 學 生 編 號 :1082756 指 導 老 師 : 司 徒 秀 英 博 士 香 港 嶺 南 大 學 2005 內 容 提 要 明 末 清 初 是 我 國 戲 曲 的 豐 盛 時 期, 無 論 是 曲 科 白 及 戲 曲 內 容 上 已 達 至 成 熟 的 階 段, 尤 其 在 戲 曲 題 材 方 面 極 為 多 元 化, 有

Detaylı

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc 2012 } 7 í 2 ˆ æ ëë ƒ i ê ƒ { p { Íw Ñ Ñ } ˆ Ñ ðò Ò è ÌƒÕ í ç Ïq i Ñí Ô Ì q r Ñ w Ñ 5 10 ä h zš q qñ ƒ ƒõp { x í pø r qñq þ ÿ ƒõ q pñ ê ƒ i ƒ ƒõ p { x ä ª p Ò p { x wô ì{ { x ç ç åç { x ëë Ê k 1 China

Detaylı

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc wþ ˆ Ì åž s sì j žjy é s h h 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 1 ï Ì } n åžh½ í p ì ˆ d ä d Ì d dæe Ô 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 2 ò -1 } n 1. Ô Õ } ì m k Ù m Õ Ô Ô { ï 2. ì û }h Ô Õ ì ì ù d ì Ì k ä 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž

Detaylı

最新文物管理执法全书(十一).doc

最新文物管理执法全书(十一).doc I...1...7...10 3...15...16 :...20...24...25...26...27...32...37...39...45...47 " "...50...59...77...79...81...89...93... 100 ... 103... 106...111... 115... 119... 124... 125... 126... 130... 134... 138...

Detaylı

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

Detaylı

Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education: results of the eighth consultation of Member States (2011-2013); 2013

Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education: results of the eighth consultation of Member States (2011-2013); 2013 (2011-2013 ) (2011-2013 ) 2013 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France UNESCO 2013 Implementation of the UNESCO Convention and Recommendation Against Discrimination in Education (1960) - Results

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C> 中 華 民 國 99 年 12 月 22 日 本 校 99 學 年 度 研 究 所 考 試 入 學 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 崑 山 科 技 大 學 99 學 年 度 碩 博 士 班 考 試 入 學 招 生 簡 章 ( 草 案 ) 一 律 先 完 成 網 路 報 名 再 交 報 名 文 件 崑 山 科 技 大 學 研 究 所 招 生 委 員 會 校 址 :710 台 南 縣 永

Detaylı

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> - 1 - 1.1 1-2 - - 3-2 2.1 2.2 - 4-2.3 2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2-5 - 3.2.3 3.3-6 - 4 4.1 4.1.1 4.1.2-7 - 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2-8 - - 9-4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5-10 - 4.6 4.7-11 - - 12 - 4.8 4.9

Detaylı

以 在 這 個 月 經 週 期 植 入 兩 三 個, 其 餘 冷 凍 保 存 到 明 後 年 想 再 懷 孕 時, 再 解 凍 植 入 子 宮 這 些 人 工 生 殖 科 技, 因 為 有 對 生 育 的 特 別 期 待, 例 如 選 擇 胎 兒 性 別 或 製 造 救 命 寶 寶, 常 常 和 產

以 在 這 個 月 經 週 期 植 入 兩 三 個, 其 餘 冷 凍 保 存 到 明 後 年 想 再 懷 孕 時, 再 解 凍 植 入 子 宮 這 些 人 工 生 殖 科 技, 因 為 有 對 生 育 的 特 別 期 待, 例 如 選 擇 胎 兒 性 別 或 製 造 救 命 寶 寶, 常 常 和 產 生 殖 醫 學 中 性 別 篩 檢 的 倫 理 問 題 前 言 我 不 是 基 督 徒 在 倫 理 方 面 的 老 師, 不 是 法 律 學 者, 並 非 專 攻 醫 學 倫 理, 也 不 是 女 權 主 義 者 但 作 為 一 個 資 深 的 婦 產 科 醫 師, 經 歷 近 二 十 多 年 來 產 前 診 斷 與 人 工 生 殖 醫 學 的 進 展, 看 到 逐 一 引 進 的 新 科 技 被

Detaylı

Microsoft PowerPoint - 06 - ShengYang Presentation Slides_240609

Microsoft PowerPoint - 06 - ShengYang Presentation Slides_240609 沈 阳 水 务 一 体 化 发 展 的 探 索 水 允 办 简 行 各 资 许 表 要 业 位 很 源 我 示 介 的 嘉 荣 周 代 热 绍 基 宾 幸, 表 烈 一 本 再 女 并 沈 的 下 情 次 士 有 阳 祝 沈 况 来 : 们 机 水 贺 阳 到! 会 务 的 美 先 下 与 集 城 丽 生 面 各 团 市 的, 们 位 对 概 狮 : 我 交 活 况 城 向 流 动 和 大 参 在

Detaylı

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc 2012 2011 2011 7 1 Ke r r y Br own 2011 1989 11 2010 2 20 2 20 3 ' ' 8 2008 4 3 5 20, 24 8 Fl or a Sapi o - Anna be l Ega n 2012 Joshua Rosenzweig 2 40 2008 GDP 24 7 26 2008 Shanghai i s t 8 Jeremy Gol

Detaylı

Careers Guidance 2016 Web.pdf

Careers Guidance 2016 Web.pdf Mainland China 235 Australia Tuition Fee () Course Tuition fee per year (A$) Living Cost University 236 Foundation Studies (VET) Vocational Education and Training (VET) 237 Canada Universities The College

Detaylı