YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER"

Transkript

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER (6335 Sayılı Kanun Sonrası Durum) MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2012 / 71 TEMMUZ

2 SUNUŞ Şirketimizce 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan düzenlemeleri açıklayan 2 Kasım 2011 tarih ve 2011/70 sayılı Sirküler yayınlanmıştı. Diğer taraftan 6102 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerle ilgili eleştiriler üzerine, 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6335 sayılı Kanunla gerek 6102 sayılı Yeni TTK gerekse, 6103 sayılı uygulama kanununda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.(bakınız, 2012/66 sayılı Sirkülerimiz). Genel olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanununda tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6335 sayılı Değişiklik Kanunu ile yapılan önemli değişiklik ve düzenlemeler sonrası yeni TTK nun, güncellenmiş konu başlıkları itibariyle açıklanması amacıyla bu sirkülerimiz hazırlanmıştır. Diğer taraftan pek çok konudaki detaylı düzenlemeler, ikincil düzenlemelerle yapılacaktır. ~ 1 ~

3 İçindekiler I. GİRİŞ... 3 II. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ BAZI DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER... 5 A. Tacir, Ticari İşletme, Ticaret Unvanı ve Ticaret Sicili İle İlgili Düzenlemeler... 5 B. Muhasebe, Defter, Belge ve Kayıt Düzeni ile ilgili Düzenlemeler... 6 C. Kamuyu Aydınlatma, Kurumsal Yönetim ve Teknoloji Kullanımı ile ilgili Düzenlemeler Ticari Belgelerde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Kurumsal Yönetim İlkesi Teknoloji Kullanımına İlişkin Yenilikler... 8 D. Şirket Birleşme, Devir ve Bölünme ile Şirketler Topluluğu vb. Konulara İlişkin Düzenlemeler (Md )... 9 E. Anonim Şirketler İle İlgili Düzenlemeler Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Kuruluşu Yeni TTK da Anonim Şirket Sermayelerine ilişkin düzenlemeler Anonim Şirketlerde Yönetim Kurullarında Yapılan Düzenlemeler Anonim Şirketler Genel Kurullarına İlişkin Düzenlemeler (Md ) Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı Anonim Şirketlerde Diğer Konular F. Şirketlerin Denetimi ile İlgili Düzenlemeler (Md ) G. Limited Şirketler ile İlgili Düzenlemeler H. Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları İle İlgili Düzenlemeler İ. Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeler III. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ~ 2 ~

4 İstanbul, 24 Temmuz 2012 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2012 / 71 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yapılan Önemli Değişiklik ve Düzenlemeler (6335 sayılı Kanun Sonrası Durum) Hakkında I. GİRİŞ döneminde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (bundan böyle "6762 sayılı TTK" olarak anılacaktır), dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler neticesinde, mevcut ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır. Serbest pazar ve rekabet ekonomisinin yaygınlık kazanması ile işletme ve şirketler uluslararası arenada daha rahat hareket etmeye başlamış ve bu durum daha pratik ve yeni dünya düzeni ile uyumlu bir Ticaret Kanunu'nu gerektirmiştir. Söz konusu gelişmelere paralel olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle başta temel kanunlarını değiştirmesi, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemelerden başlamak üzere ulusal ve uluslararası anlamda ticari hayatı kolaylaştırıcı hükümler getirmesi zorunluluk arz etmiştir. Öte yandan Türkiye'nin AB uyum sürecinin dışında uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak için özellikle finansal raporlama yönteminde şeffaflık gibi güncel ve genel kabul görmüş konseptleri içeren yeni bir Ticaret Kanunu'na sahip olması gerekmiştir. Ayrıca 2001 yılında Türk Medeni Kanunu'nda, 2011 yılında Borçlar Kanununda ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan köklü değişiklikler de Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenmesini gerektirmiştir. Bu amaçla hazırlanan ve mevcut Kanunu yürürlükten kaldıran 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun 14 Şubat 2011 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. (Bakınız, 2011/22 sayılı sirkülerimiz) Söz konusu kanun yürürlüğe girmeden, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı maddelerinde önemli değişiklere uğramıştır. (Değişiklik metni 2012/66 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır). Söz konusu kanun değişikliği sonrasında tarihinden itibaren ~ 3 ~

5 yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni TTK ile gündeme meydana gelen önemli değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin de yayınlanması beklenmekte olup, bahsedilen ikincil mevzuat düzenlemeleri aşağıda sayılmıştır. Yeni TTK nun ilk halinde üç adet tüzük düzenlemesi bulunmakta iken, 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklikle tüzükler yönetmeliğe dönüştürülmüştür. Yönetmelikler Yeni Türk Ticaret Kanunu mevzuatı uyarınca hazırlanması öngörülen yönetmelikler aşağıdaki gibidir. 1. Denetleme Yönetmeliği (m.210) 2. Ticaret Sicili Yönetmeliği (m.26) 3. Elektronik Ortamda Genel Kurul Yönetmeliği (m.1527) 4. Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık temsilcisi Yönetmeliği (m.407) 5. Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429) 6. KOBİ Tanımı Yönetmeliği (m.1522) 7. İnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524) 8. Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516) 9. Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (660 Sayılı KHK m.9 ve 27) Tebliğler 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrasında TTK mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken tebliğler aşağıdaki gibidir. 1. Kar Payı Avansı Tebliği (m.509) 2. İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333) 3. Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210) 4. Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210) 5. Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210) 6. Birikimli Oy Tebliği (m.434) ~ 4 ~

6 7. Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ (m.64) 8. Uygulama Tebliğleri (m.210) 9. Kaçınma Görüş esasları Tebliği (m.403) 10. Unvanda İltibas Tebliği (m.210) 11. Anonim Şirketlerde Toplantı Başkanlığı İç Yönerge Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (m.419) 12. Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Tebliği (m.1527) 13. Ticaret Şirketleri İçin İlgili Siciller Uyum Tebliği (Tatbikat Kanunu m.17) 14. Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar Arası İşbirliği Tebliği (m.24) 6335 sayılı kanunla Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanması öngörülen ikincil mevzuatın yürürlüğe konulması süresi 1 Ocak 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.(6103 sayılı Uygulama Kanun md.42/1). II. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ BAZI DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER A. Tacir, Ticari İşletme, Ticaret Unvanı ve Ticaret Sicili İle İlgili Düzenlemeler Tüzel kişi tacirler açık olarak düzenlenmiş ve tüzel kişiler arasına Vakıflar da eklenmiştir. Ticari işletme kavramı yeniden tanımlanmış ve esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde geliri sağlamayı hedef alan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmeler ticari işletme sayılmıştır. Ticaret ünvanının görünürlüğüne ve korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. (Md.39) Buna göre; Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. (Md. 50) Haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili hükümler yeniden ele alınmıştır. (4. Kısım) ~ 5 ~

7 Acentelerle ilgili hükümler güncellenerek yeniden düzenlemiştir. (7. Kısım) B. Muhasebe, Defter, Belge ve Kayıt Düzeni ile ilgili Düzenlemeler YTTK md.64 TTK değişiklikleri sonucunda, ticari defterler eskiden olduğu gibi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu na uygun olarak tutulmaya devam edilecektir. Ancak mali tablolar (Bilanço-Gelir tablosu vd.) Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenecektir. Türkiye Muhasebe Standartları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS ya da IFRS) uyumlu bir şekilde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları (KGK) tarafından yayınlanacaktır. Belgelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi ve defter ve belgelerinin elektronik ortamda saklanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile defterlerin ispat aracı olarak kullanılması konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Fiziki ortamda tutulan aşağıdaki defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır.(kuruluş tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından yapılabilir.) - Yevmiye defteri - Defteri kebir - Envanter defteri - Pay defteri - Yönetim kurulu karar defteri - Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (Takvim Yılı olanlar için Aralık sonu) notere yaptırılacaktır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılacaktır. Envanter kolaylaştırıcı yöntemler ile Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun başka yöntemlerin uygulanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. ~ 6 ~

8 C. Kamuyu Aydınlatma, Kurumsal Yönetim ve Teknoloji Kullanımı ile ilgili Düzenlemeler 1. Ticari Belgelerde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir.(yttk md.39) Gerçek kişi tacirler ile şahıs şirketlerinde (Kollektif ve Komandit Şirketler) 1- Sicil numarası 2- Ticaret unvanı 3- İşletmesinin merkezi Sermaye şirketlerinde (Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler) 1- Sicil numarası 2- Ticaret unvanı 3- İşletmesinin merkezi 4- internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi 2. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan Şirketlere, internet sitesi açma ve buraya bilgiler yükleme zorunlulukları getirilmiştir. Denetime tabi olan sermaye şirketlerine, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunluluğu getirilmiştir. İnternet sitesi açma zorunluğu bulunan Şirketler aşağıdaki bilgileri internet sitesinde yayınlarlar. 1. Sicil numarası 2. Ticaret unvanı 3. İşletmesinin merkezi 4. İnternet sitesi adresi, 5. Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, ~ 7 ~

9 6. Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, 7. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı 8. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar 6335 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile internet sitesi açma zorunluluğu olan şirketlerin, internet sitesinde bilançosunu, gelir tablosunu, nakit akım tablosunu, özkaynak değişim tablosunu, yönetim kurulu faaliyet raporunu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçi görüşünü ve buna ilişkin genel kurul kararını ilan etme zorunluluğu kaldırılmıştır. TTK ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe şirketin internet sitesine konulan içerik üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalacaktır. İnternet sitesi açma yükümlülüğü bulunanlar 1 Temmuz 2013'den itibaren 3 ay içerisinde bu işlemi gerçekleştirmelidir. Bu süre içerisinde internet sitesini oluşturmayan ve internet sitesine konulması gereken bilgilerin usulüne uygun olarak koymayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yöneticisi olan komandite ortakları yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.(md ) 3. Kurumsal Yönetim İlkesi Şirketlerin ve özellikle şirket gruplarının yönetimi açısından kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 4. Teknoloji Kullanımına İlişkin Yenilikler Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Yeni TTK ile öngörülen değişiklikler şu şekilde sıralanabilir; o Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, ~ 8 ~

10 o Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, o Yönetim kurullarının elektronik ortamda toplanması, o Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması, toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması, o Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi imkânının tanınmış olması, o Ticaret kişiler ile tacirlere ilişkin YTTK na göre yapılacak bütün işlemler elektronik ortamda güvenli imza ile yapılabilir. D. Şirket Birleşme, Devir ve Bölünme ile Şirketler Topluluğu vb. Konulara İlişkin Düzenlemeler (Md ) Şirketlerin birleşme, devralma ve bölünme işlemleri ile ilgili olarak, işçilerin korunmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Şirket birleşmelerinin süreci ve detayları Kanun metninde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca sermaye şirketlerine özgü olmak üzere kolaylaştırılmış birleşme prosedürü ile birleşme işlemine bağlı olarak ortakların şirketten ayrılması konusunda seçimlik hak verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Tasfiye halinde olan ya da borca batık şirketlerin de birleşmeye katılmasına olanak tanıyan düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin bölünmesi (tam bölünme ve kısmi bölünme) konusu Kanun metninde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şirketlerin tür değiştirmeleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Sermayenin kaybı ve borca batıklık durumu ile iflasın ertelenmesi konuları yeniden düzenlenmiştir. Şirketler topluluğu kavramı ile ana şirket ve yavru şirket kavramları getirilerek bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Şirketler topluluğunun faaliyetleri (Ana şirket ve yavru şirketlerin faaliyetleri) ile ilgili raporlama yükümlülükleri konusunda ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Hisselerin çoğunluğuna sahip şirketlerin, belli hallerde, yavru şirketin paylarını satın alması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. ~ 9 ~

11 Bağlı şirket alacaklılarına, hakim şirkete karşı alacak davası açma hakkı tanıyan düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin faaliyet konuları dışında yaptıkları işlerin de şirketleri bağlaması, ancak bu işlemler için sınırı aşan şirket yetkililerine rücu edilebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. E. Anonim Şirketler İle İlgili Düzenlemeler 1. Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Kuruluşu Eski TTK nda Anonim Şirketlerin ani ve tedrici şekilde kurulması mümkünken, yeni TTK ile tedrici kuruluş şekli kaldırılmıştır. Yeni TTK da sermayenin bir kısmının nakit karşılığı taahhüdü ve kalan kısmın şirketin kurulmasından itibaren 2 ay içinde halka arzı mümkündür. Diğer taraftan, ortaklar tarafından beyan edilen pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın fesih davası açma hakkı vardır. Diğer taraftan, şirket kuruluşu sırasında, kanun hükümlerine uyulmaması halinde, öncelikli olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirket müdürü ve pay sahiplerinin şirketin feshine ilişkin bir dava açma hakları bulunmaktadır. Davaya bakan hakimin davanın görülmesi sırasında, eksikliklerin giderilmesi ve kanuna aykırılıkların düzeltilmesi için şirkete süre verebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. a) Anonim Şirket Kuruluş Belgeleri Yeniden Düzenlenmiştir. Yeni TTK'na göre Anonim Şirketlerin kuruluş belgeleri aşağıdaki gibidir. Esas sözleşme, Kurucular beyanı, Değerleme raporları, Ayın ve işletme devralmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili sözleşmeler, Kuruluşa ilişkin belgeler şirketin sicil dosyasına konulur. Bu belgelerin Şirket tarafından beş yıl süreyle saklanması zorunludur. Eski TTK nda bulunmayan bu düzenleme ile güvenli bir kuruluş yaratma ve aleniyeti sağlama amacına yönelik düzenleme yapılmıştır. ~ 10 ~

12 Kurucular Beyanı Diğer taraftan, eski TTK nda yer almayan kurucular beyanı Yeni TTK md.349 da düzenlenmiştir. Kurucular beyanı dürüst bilgi verme ilkelerine göre doğru ve eksiksiz olarak doldurulur ve bu beyanda ortaklar tarafından konulan ayni sermayeye ilişkin bilgiler ile kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle yer alır. Kanunda yer alması gereken bilgiler detaylı olarak yazılmıştır. Kurucular beyanının gerçeğe aykırı bilgiler içermesi durumunda, aykırı beyanda bulunan kurucuların üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır. 2. Yeni TTK da Anonim Şirket Sermayelerine ilişkin düzenlemeler Eski TTK düzenlemelerine göre, anonim şirketlerin asgari sermayesinin TL olması zorunludur. Yeni TTK asgari sermaye konusunda ikili bir uygulama getirmiştir. Buna göre asgari sermaye (başlangıç sermayesi) kayıtlı sermaye sistemini benimseyen Anonim Şirketlerde TL, diğerlerinde ise TL olarak düzenlenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. (Md 344) Bu oran sermaye artırımında da geçerlidir. Yeni TTK md.332 düzenlemesi ile SPK na tabi olmayan şirketler için de kayıtlı sermaye sistemi uygulama imkanı getirilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen Şirketlerde, yönetim kurulu kayıtlı sermaye sınırına kadar sermaye artırımı yapmaya yetkili kılınmıştır. Teknolojik gelişmeleri göz önünde tutularak, hak olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar ve adların ayni sermaye olarak konulabileceği konusu yasada düzenlenmiştir. Eski TTK ya göre, Anonim Şirketlerin en az 5, Limited Şirketlerin 2 ortaklı olması öngörülürken; yeni TTK ile Anonim ve Limited şirketlerin tek ortaklı olarak kurulabilmesine imkan sağlamıştır. 3. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurullarında Yapılan Düzenlemeler Yeni TTK ile Anonim Şirketlerin temel yönetim organı olan yönetim kurullarının yapısında ve çalışma esaslarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Yönetim kurullarının en az üç üyeden oluşacağı şeklindeki düzenleme değiştirilmiş ve tek kişiden oluşan yönetim kurullarına müsaade edilmiştir. Tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilebilmesine imkan sağlanmıştır. ~ 11 ~

13 Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üç yıl için seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması imkanı getirilmiştir. Yönetim kurulunun yetkileri genişletilmiş ve bu kurula devredilemez yetkiler verilmiştir. 4. Anonim Şirketler Genel Kurullarına İlişkin Düzenlemeler (Md ) Yeni TTK nda genel kurullarla ilgili olarak da çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yeni kanun düzenlemelerine göre genel kurullarla ilgili temel konular aşağıdaki gibidir. Genel kurul karar nisaplarında dörtlü bir anlayış benimsenmiştir. Buna göre bilanço zararlarının kapatılması için ek yükümlülük koyan ve şirket tabiiyetini değiştiren kararlar pay sahiplerinin oy birliği ile alınır. Şirket faaliyet konusunu tamamıyla değiştiren, nama yazılı hisselerin devrini sınırlandıran ve imtiyazlı pay oluşturan kararlar esas sermayenin %75 olumlu oyunu gerektirmektedir. Birleşme, bölünme, tür değiştirme ve sermaye artırımına ilişkin kararlar esas sermayenin %50 si ile alınır. Yukarıdakilerin dışında esas sözleşmeyi değiştiren kararlar esas sermayenin oluşturan genel kurulda, katılımcıların çoğunluğu ile alınır. İlk yapılan genel kurul toplantıları esas sermayenin en az %25 inin katılımı ile yapılır, ikinci toplantıda herhangi bir nisap aranmaz. Toplantılarda kararlar hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Pay sahiplerinin rüçhan hakkı kısıtlamasına ilişkin kararlar, haklı sebepler bulunması halinde pay sahiplerinin %60 ının oyu ile kısıtlanabilir. Ancak tüm pay sahiplerinin katılımı halinde, çağrısız genel kurul yapılabilir. Genel kurullar elektronik ortamda yapılabilir. 5. Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı Yeni TTK nda pay sahiplerinin, normal ticari ilişkiler dışında şirkete borçlanmalarına yasak getiren maddeler, 6335 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. (Md 358) ~ 12 ~

14 Yine TTK md 395 te yönetim kurulu üyeleri ile yakınlarının şirkete borçlanması ile ilgili hüküm değişiklik sonrası aşağıdaki halini almıştır; Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 395. maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir. Bu hükümlere aykırı hareket eden pay sahipleri hakkında 300 günden az olmamak üzere arası adli para cezası uygulanması ön görülmüştür.(yttk md.562/5-c). 6. Anonim Şirketlerde Diğer Konular Yeni TTK şirketleri küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırmaktadır. Söz konusu sınıflandırma TOBB, TMSK nin görüşleri alınmak suretiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. Şirketlerin kendi hisselerini elde etmelerine ilişkin yasak kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi ile yönetim kurulunun, esas sermayesinin %10 una kadarlık şirket hisselerini iktisap edebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Yeni TTK pay sahiplerine kapsamlı bilgi alma ve inceleme hakkı tanımıştır. Pay sahiplerinin konumları genel olarak güçlendirilmiştir. Yeni TTK ile şarta bağlı sermaye artırımı düzenlemesi getirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile şirketten alacaklı olanlar ile şirket çalışanlarının, dilerlerse sermaye artırımına iştirak etmek suretiyle şirket hissesi satın alabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır. Bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak için halktan para toplamak için SPK ndan izin almak gerekmektedir. İzinsiz para toplayanlara hapis cezası uygulanması öngörülmüştür. (md 562 Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası) Avans kar payı dağıtımı konusu düzenlenmiştir. SPK na tabi olmayan şirketler için avans kar dağıtımına ilişkin detayların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın bir tebliği ile düzenlenmesi öngörülmüştür. Uygulamanın detayları söz konusu tebliğ düzenlemesinden sonra netleşecektir. F. Şirketlerin Denetimi ile İlgili Düzenlemeler (Md ) Yeni TTK nda, eski kanunda Anonim ve Limited şirketler için öngörülen murakıplık sistemi benimsenmemiştir. Bunun yerine Yeni TTK tüm sermaye ~ 13 ~

15 şirketlerine bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü getirmiştir. Ancak 6335 sayılı Değişiklik Kanunu ile Yeni TTK'nın 397. Maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve denetime tabi şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Bu durumda, Bakanlar Kurulunca belirlenenlerin dışındaki Şirketlerin denetiminin nasıl yapılacağı konusu şu an için belirsizdir. Denetim, bağımsız denetim kuruluşları veya en az bir SMMM veya YMM tarafından yapılacak şeklinde düzenlenmiştir. Bağımsız denetim görevi başka bir organa devredilemeyen, doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılamayan bir görev olarak belirlenmiş olup, denetim işlevine ilişkin yetkilerin tamamı devredilemez ve vazgeçilemez şekilde düzenlenmiştir. Denetim görevini üstlenen YMM, SMMM ve bağımsız denetim kurumlarına sır saklama yükümlülüğü getirilmiş olup, bu yükümlülüğe uymayan söz konusu kişilere para cezaları ve tazminata hükmedilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Denetçinin sır saklama yükümlülüğünde zaman aşımı rapor tarihinden itibaren beş yıl olarak belirlenmiş, söz konusu fiilin suç oluşturması ve ceza kanununa göre süresi daha uzun dava zaman aşımına tabi olması halinde ise, tazminat davası zaman aşımına da daha uzun zaman olan o zaman aşımının uygulanacağı hususu düzenlenmiştir. Denetçi ve özel denetçilerin görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettiklerinin tespiti halinde; şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına verdikleri zararlardan sorumlu tutulacağına yönelik düzenleme yapılmıştır. Denetçinin, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabileceği ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Denetçinin, her faaliyet dönemi için, faaliyet dönemi bitmeden şirket genel kurulunca seçileceği, topluluk denetçilerinin ise ana şirketin genel kurulunda seçileceği, bununla beraber, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçinin asliye ticaret mahkemesince atanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Yönetim kurulu veya pay sahiplerince şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine dava açılması halinde, denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla mahkemenin yeni bir denetçi atayabileceği düzenlenmiştir. ~ 14 ~

16 Denetçinin, denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa yazılı ve gerekçeli olarak feshedebileceği düzenlenmiştir. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGMDSK) tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecektir. Bağımsız denetçinin, şirketin veya yavru şirketlerin denetim konuları ile ilgili finansal tabloları, yıllık faaliyet raporunu, defter, belge ve kayıtları ile bunlarla ilgili açıklamaları yönetim kurulundan istemesi; yönetim kurulunun da istenenleri denetçiye sunması yönünde düzenleme yapılmıştır. Şirket ile denetçi arasında denetim konuları ile ilgili olarak doğan görüş ayrılıkları hakkında, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin dosya üzerinden karar vermesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Hangi hallerde özel denetçi atanacağı konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Büyük ölçekli şirketlerin, bağımsız denetleme kuruluşlarınca, orta ve küçük ölçekli şirketlerin ise, bir veya birden fazla YMM ve/veya SMMM tarafından denetlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Denetçilerin, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak denetim yapmalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bağımsız denetime tabi, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin; finansal tabloları, şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ve yönetim komitesinin düzenlediği raporun bağımsız denetime tabi tutulması yönünde düzenleme yapılmıştır. Bağımsız denetime tabi anonim şirket yönetim kurulunca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda yer verilen finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetçi tarafından kontrol edilmesi ve ayrı bir rapora bağlanması konusunda düzenleme yapılmıştır. Yönetim komitesinin, riskin erken saptanması ve yönetimi konusundaki çalışmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Denetçilerin denetim süreci sonunda düzenleyecekleri rapotları ile hangi durumlarda olumlu görüş, olumsuz görüş, sınırlandırılmış olumlu görüş ve kaçınma yazısı vereceklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş veya görüş verilmesinden kaçınılması durumunda yapılacak işlemler ve sürece ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. ~ 15 ~

17 G. Limited Şirketler ile İlgili Düzenlemeler Yeni kanun tek ortaklı limited şirket kurulmasına, tek ortağa inen limited şirketlerin devam etmesine olanak tanımaktadır. Bu durumun 7 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Yeni TTK limited şirketin en az TL olan sermayesini TL olarak düzenlemiştir. Sermayenin, şirket sözleşmesinde belirtildiği şekilde nakit, ayın olarak veya bir alacağın takası yolu ile ödenmesi öngörülmüştür. Nakit sermayenin ¼ ü kuruluş tescilinden önce, kalan kısmı ise 24 ayda ödenebilmektedir. Esas sermaye payının nama yazılı pay senedine bağlanması da mümkün hale gelmektedir. Yeni TTK ile limited şirketlerin esas sözleşmelerinde açıkça yer alması gereken zorunlu kayıtlar ve şirket sözleşmesinde öngörülmesi şartıyla bağlayıcı olan hükümler başlığı altında ikili bir düzenleme getirilmiştir. Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenmektedir. Şirketin temsili müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya üçüncü kişilere verilebilir. Şirkette en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Müdürlerin devredilemez ve vazgeçilemez görevleri kanunda açıkça belirtilmiştir. Limited şirketlerin tescil süresi 30 gün olarak belirlenmiş olup, sigortacılık yapabilme imkânı getirilmiş ve intifa senetleri çıkarmalarına olanak tanıyan düzenlemeler yapılmıştır. Esas Sözleşmede yer almak koşulu ile sermayenin itibari değerinin iki katını aşmayacak ölçüde ek ödeme yükümlülüğü getirilebilmesi ve yükümlülüğün, hissenin devrinin tescilinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmiş ise, devreden ortaktan istenebilmesine olanak sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Şirket sözleşmesinin, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebileceği ve her değişikliğin tescil ve ilan edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. ~ 16 ~

18 H. Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları İle İlgili Düzenlemeler Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları yeni TTK da devlet ödemeleri hariç yeniden düzenlenmiştir. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklı ve borçlu arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen ödeme süresinde borçlu borcunu ödemezse, ihtira gerek olmaksızın temerrüde düşecektir. İ. Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeler Eski TTK nın aksine yeni TTK düzenlemelere uyulmamasını çok ciddi yaptırımlara bağlamış, pek çok konuda ağır para cezası ve hapis cezasına hükmedilmesi öngörülmüştür. Öte yandan 6335 sayılı Kanunla cezalar suç ve orantılılık ilkesi gereği yeniden düzenlenmiş, pek çok durumda adli para cezaları idari para cezasına çevrilmiş ve ayrıca daha düşük tutarlı para cezası öngörüşmüştür. Yapılan düzenlemeler sonucunda ceza gerektiren fiiller ve bunların cezaların bazıları aşağıdaki gibidir. 1-Tescil Ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Ceza Gerektiren Fiiller Madde No Ceza 38/1 İkibin TL İPC 2-Tacirin, Ticari İşletmesine İlişkin İşlemleri, Ticaret Unvanıyla Yapmaması ve İşletmesiyle İlgili Senetlerle Diğer Belgeleri Bu Unvan Altında İmzalamaması 3- Tescil Edilen Ticaret Unvanının, Ticari İşletmenin Görülebilecek Bir Yerine Okunaklı Bir Şekilde Yazılmaması 4-Ticari Mektuplarda Ve Ticari Defterlerin Dayanağını Oluşturan Belgelerde Ticaret Unvanının, İşletmenin Merkezînin, Ticaret Sicil Numarasının Ve Şırket Internet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğüne Tabi İse İnternet Sitesi Adresinin Gösterilmemesi 5-Belgelerde Gösterilecek Bilgilerin Internet Sitesinde Yayınlanmaması 6-Tacirin, Ticari İşletmenin Açıldığı Günden İtibaren Onbeş Gün İçinde, Ticari İşletmesini Ve Seçtiği Ticaret Unvanini Tescil Ve İlan Ettirmemesi 7-Tacirin Kullanacağı Ticaret Unvanını Ve, Bunun Altina Atacağı İmzayı Notere Onaylattırdıktan Sonra Sicil Müdürlüğüne Vermemesi 8-Merkezi Türkiye'de Bulunan Ticari İşletmelerin Şubelerinin Ticaret Siciline Tescil Ve İlan Ettirilmemesi 9-Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye'deki Şubelerinin Tescil Ettirilmemesi, Bu Şubeler İçin Yerleşim Yeri Türkiye'de Bulunan Tam Yetkili Bîr Ticari Mümessil Atanmaması 10-Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanındaki Adının Ve Soyadının Kısaltılarak Yazılması 11-Kollektif Şirketin Ticaret Unvanında, Bütün Ortakların Veya Ortaklardan En Az Birinin Adı Ve Soyadıyla Şirketin Ve Türünü Gösterecek Bir İbareye Yer Verilmemesi 39/1, 51/2 İkibin TL İPC 39/2, 51/2 İkibin TL İPC 39/2, 51/2 İkibin TL İPC 39/2, 51/2 İkibin TL İPC 40/1, 51/2 İkibin TL İPC 40/2, 51/2 İkibin TL İPC 40/3, 51/2 İkibin TL İPC 40/4, 51/2 İkibin TL İPC 41, 51/2 İkibin TL İPC 42/1, 51/2 İkibin TL İPC ~ 17 ~

19 12-Adi Veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanlarında, Komandite Ortaklardan En Az Birinin Adının Ve Soyadının, Şirketin Ve Türünün Gösterilmemesi, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanlarında Komanditer Ortakların Adları Ve Soyadlarına Yer Verilmesi 13-Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin, Ticaret Unvanlarında İşletme,Konusunun Gösterilmemesi, Ticaret Unvanlarında, "Anonim Şirket" "Limited Şirket" Ve "Kooperatif" Kelimelerinin Bulunmaması, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanında, Gerçek Bir Kişinin Adı Veya Soyadı Yer Aldığı Takdirde, Şirket Türünü Gösteren İbarelerin, Baş Harflerle Veya Başka Bir Şekilde Kısaltma Yapılarak Yazılması 14- Ticari İşletmeye Sahip Olan Dernek, Vakıf Ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanlarında Adlarının Bulunmaması, Donatma İştirakinin Ticaret Unvanında, Ortak Donatanlardan En Az Birinin Adı Ve Soyadının Veya Deniz Ticaretinde Kullanılan Geminin Adının Yer Almaması, Ticaret Unvanındaki Soyadların Ve Geminin Adının Kısaltılması, Ticaret Unvanında Donatma İştirakinin Belirtilmemesi 15-Bir Ticaret Unvanına Türkiye'nin Herhangi Bir Sicil Dairesinde Daha Önce Tescil Edilmiş Bulunan Diğer Bir Unvandan Ayırt Edilmesi İçin Gerekli Olduğu Takdirde, Ek Yapılmaması 16- Her Şubenin, Kendi Merkezinin Ticaret Unvanını, Şube Olduğunu Belirterek Kullanmaması 17- Merkezi Yabancı Ülkede Bulunan Bir İşletmenin Türkiye'deki Şubesinin Ticaret Unvanında, Merkezin Ve Şubenin Bulunduğu Yerlerin Ve Şube Olduğunun Gösterilmemesi 18- İşletme Adının Tescil Ve İlan Ettirilmemesi 19-Ticari İşlemleriyle Malvarlığı Durumunu Kanuna Göre Açıkça Görülebilir Bir Şekilde Ortaya Koymamak 20- Defterlerin Üçüncü Kişi Uzmanlara, Makul Bir Süre İçinde Yapacakları İncelemede İşletmenin Faaliyetleri Ve Finansal Durumu Hakkında Fikir Verebilecek Şekilde Tutulmaması 21-İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi 22-Tacirin, İşletmesiyle İlgili Olarak Gönderilmiş Bulunan Her Türlü Belgenin, Kopyasını, Yazılı, Görsel Veya Elektronik Ortamda Saklamaması 23- Ticari Defterlerin Açılış Veya Kapanış, Onaylarının Yaptırılmaması 24- Defterlerin Türkçe Tutulmaması 25- Kısaltmaların Kullanılması Halinde Bunların Anlamlarının Açıkça Belirtilmemesi 26-Bir Yazımın veya Kaydın; Önceki İçeriği Belirlenemeyecek Şekilde Çizilmesi Ve Değiştirilmesi 27- Defterlerin Ve Diğer Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Durumunda, Bu Bilgilerin Her Zaman Kolaylıkla Okunmasının Temin Edilmemiş olması 28- Kayıt Sırasında mı Yoksa Daha Sonramı Yapıldığı Anlaşılmayan Değiştirmelerin Yapılması 29- Defterlere Yazımların Ve Diğer Gerekli Kayıtların Eksiksiz Doğru, Zamanında Ve Düzenli Olarak Yapılmaması 30-Hileli Envanter Çıkarılması 31- Elektronik Ortamda Saklanan Belgelerin İbraz Edilememesi 32- Finansal tabloların Muhasebe Standartlarına Standartlara Göre Düzenlenmemesi 32- Şirketler Topluluğuna Dahil Bağlı Şirketler Tarafından Hakim Şirketle Yapılan İşlemler Hakkında Rapor Düzenlenmemesi, Hakim Şirket Yönetim Kurulunca Bağlı Şirketlerle Olan İlişkilere Yönelik Raporun Düzenlenmemesi 42/2, 51/2 İkibin TL İPC 43, 51/2 İkibin TL İPC 44, 51/2 İkibin TL İPC 45, 51/2 İkibin TL İPC 48, 51/2 İkibin TL İPC 48, 51/2 İkibin TL İPC 53, 51/2 İkibin TL İPC 562/1-a,64/1 562/1-a,64/1 562/1-a, 64/1 562/1-b, 64/2 562/1-c, /1-d, /1-d, /1-d, /1-d, /1-d, /1-d, /1-e, /1-f, /2,88 562/3, 199 İkiyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası 33-Zorunluluk getirildiği halde internet Sitesi Oluşturmamak 34-Kanunda Belirtilen İçerikleri İnternet Sitesinde Yayımlamamak 562/12 562/12 Yüz Günden Üçyüz Güne Kadar Adli Para Cezası Yüz Güne Kadar Adli Para ~ 18 ~

20 35-Ayni Sermayenin Veya Devralınacak İşletme İle Ayınların Değerlemesinde Emsaline Oranla Yüksek Fiyat Biçmek, İşletme Ve Aynın Niteliğini Veya Durumunu Farklı Göstermek Ya Da Başka Bir Şekilde Yolsuzluk Yapmak 36- Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Verilmemesi Veya Denetimin Engellenmesi 37-Tacirin Ticaret Unvanına, Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Önemi Ve Finansal Durumu Hakkında, Üçüncü Kişilerde Yanlış Bir Görüşün Oluşmasına Sebep Olacak Nitelikte, Gerçeğe Ve Kamu Düzenine Aykırı Olarak Ekler Yapması 38-Tek Başlarına Ticaret Yapan Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanlarına Bir Şirketin Var Olduğu İzlenimini Uyandıracak Şekilde Ek Yapmaları 39- "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" Ve "Millî" Kelimelerinin Bir Ticaret Unvanına Bakanlar Kurulu Kararı Olmaksızın Ek Yapılması 40-Ticaret Unvanının, İşletmeden Ayrı Olarak Başkasına Devredilmesi 41-Kurucular Tarafından Düzenlenen Beyanın Doğru ve Eksiksiz Düzenlenmemesi 42-Ticari Sırların İzinsiz Kullanılması Veya Açıklanması 43-Sermaye Tamamıyla Taahhüt Olunmamış Veya Karşılığı Kanun Veya Esas Sözleşme Hükümleri Gereğince Ödenmemişken, Taahhüt Edilmiş Veya Ödenmiş Gibi Göstermek 44-Halktan İzinsiz Para Toplamak 45- Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, inci maddesine aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler, 562/10, /4 46/1, 51/3 46/2, 51/3 46/3, 51/ /5-a, /7, /9, /11, /6, /5-b, 358 Cezası Doksan günden az olmamak üzere adli para cezası Üçyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üçyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Altı Aydan İki Yıla Kadar Hapis Cezası üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası 47- Şirketten borçlanan veya kefalet ve garanti alan pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları 48- Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenler 562/5-c, /7, 527 üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası TCK md.239'a göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ~ 19 ~

21 III. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte bazı hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girecek olup, bu konuda aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi 6335 Sayılı kanun ile 6102 sayılı kanun ve kanunun uygulamasına yönelik 6103 sayılı kanunda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketlerce defter kayıtlarının VUK a da uyularak tutulmasına devam edilecektir. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu nun nci maddelerinde düzenlenen ilkelere uygun bir şekilde şirketlerin mali tablolarının Türk Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması gerekmektedir. Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler sözleşmelerini 14 Ağustos 2012 tarihine kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerine ilişkin hükümdeki süre 1 Temmuz 2013 olarak değiştirilmiştir. Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarih 1 Mart 2013 iken, bu tarih olarak değiştirilmiştir. Bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketlerde görev yapan eski TTK ya göre seçilen murakıp veya murakıpların bu görevlerinin tarihinde sona ereceği hüküm altına alınmıştır. Bağımsız denetime tabi tutulacak Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması konusundaki yükümlülük 1 Temmuz 2013'den itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise para cezaları öngörülmektedir. Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecektir. Saygılarımızla ~ 20 ~

22 ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, Gayrettepe İstanbul Türkiye Tel: , 02, 04 Faks: ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International. ~ 21 ~

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 11.01.2016 Sayı : 2016/14 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA KABAHAT OLARAK TANIMLANAN FİİL/FİİLLER 2014 2015 2016 Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md.38/1) Tacirin, ticari

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1)

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 CEZAYI GEREKTİREN FİİL TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ, TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 03.01.2014 ALFA GENELGE 2014 / 13 Konu : 01.01.2014

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 Konu: TTK da Cezalar ve Son durum Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme; Ticari belge kavramında

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 İstanbul,28 Haziran 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 KONU : 6111 Sayılı Kanun (Torba Kanun)a İlişkin 2011/5 Seri Nolu İç Genelge Hk. Bilindiği üzere kamuoyunda kısaca Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Yeni TTK da Uygulama ve Takvim

Yeni TTK da Uygulama ve Takvim Yeni TTK da Uygulama ve Takvim M U S T A F A U Ç K A Ç ALİ KARAKUŞ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER KONUN ÖZETİ : 1 Ocak 2014 ten itibaren gerçek ve tüzel kişi tacirler ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ticaret

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 70 KASIM 2011 www.degerymm.com.tr www.degerymm.com.tr www.ecovis.com.tr SUNUŞ Şirketimizce Yeni

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 Ġstanbul, 13 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ġle Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 ve Gider Vergileri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Genel Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64 Maddesi uyarınca ticari defterler; Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 İstanbul, 13 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 KONU : 6770 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 12 Seri Nolu Kurumlar

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (30/06/2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 Đstanbul, 02 Ocak 2013 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88 Đstanbul, 24 Eylül 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88 KONU : Özel Tüketim Vergisi ve Tapu Harçlarında Yapılan Artırımlar Hk. 2012 yılının ilk sekiz aylık bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe açığında

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53 İstanbul, 06 Temmuz 2011 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53 01.07.2011 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelikler Hk. Gelir Vergisi Kanunu nun 24 / 3. maddesinde,

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19 Ġstanbul, 31 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19 20 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Ġle Yapılan Düzenlemeler Hk. Maliye Bakanlığınca 29 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 23

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 23 İstanbul, 21 Şubat 2011 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 23 Elektronik Beyanname (E-Beyanname) Uygulaması Hk. 31 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5228 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun

Detaylı

6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN

6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN 6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER II 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU, 6102

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 Đstanbul, 20 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 KONU : 3 ve 4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri Hk. Gelir Đdaresi Başkanlığınca çıkarılan 17.05.2010 tarih ve 3 sayılı Motorlu Taşıtlar

Detaylı

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı:

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı: İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 86

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 86 İstanbul, 06 Aralık 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 86 KONU : Defter Tasdikleri Hk. 1- Türk Ticaret Kanununa Göre Defter Tasdikleri 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 64 ve 65.maddelerine

Detaylı

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER 1. Gerçek Kişi Tacirler 1.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin (Tebliğ, m.5/f.1) 1.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 KONU : Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar Đle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik Đstisna Kapsamında Yapılan Đade Đşlemlerine

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

SAYI : 2013/55 İstanbul,17.12.2013. KONU : Ticari Belgelerde Bulunması Gereken Bilgiler ve 2014 Defter Tasdikleri

SAYI : 2013/55 İstanbul,17.12.2013. KONU : Ticari Belgelerde Bulunması Gereken Bilgiler ve 2014 Defter Tasdikleri SĠRKÜLER SAYI : 2013/55 İstanbul,17.12.2013 KONU : Ticari Belgelerde Bulunması Gereken Bilgiler ve 2014 Defter Tasdikleri TĠCARĠ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BĠLGĠLER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 39.

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır. İstanbul, 02.12.2013 SİRKÜLER (2013-18) Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterler, defter tutma ve envanterle ilgili düzenlemeleri, tasdik zamanları ve kayıtlar hk. Sayın Şirket yetkilisi, Bilindiği

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 KONU : Kullanılmış Araç (Binek Otomobil) Satışında Uygulanacak KDV Oranı Đle Đlgili 54 Sayılı K.D.V. Sirküleri Hk. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 İstanbul, 28 Kasım 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 KONU : Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketleri Nezdinde Mevcut Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 18

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 18 Ġstanbul, 20 Ocak 2012 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 18 Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Verilmesi Uygulaması Hk. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Bilgi Verme" başlığını taşıyan

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 Đstanbul, 20 Temmuz 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 KONU : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya Đsabet

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36 İstanbul, 24 Mayıs 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36 KONU : Yabancı Kimlik Numarası Bulunan Yabancıların Yabancı Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Hk. Bilindiği üzere,

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Yeni TTK nda Yol Haritası

Yeni TTK nda Yol Haritası ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Yeni TTK nda Yol Haritası TTK Uyum Çalışmaları (1) Limited ve Anonim Şirketlerde Genel Kurulların

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur.

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU 1- Yıllık faaliyet raporu nedir? Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 2- Yıllık faaliyet raporu

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2016 / 108

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2016 / 108 İstanbul, 13 Aralık 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2016 / 108 KONU : Defter Tasdikleri (Açılış ve Kapanış Onayları) Hk. 1- TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEFTER TASDİKLERİ 1.1. Türk Ticaret Kanununa Göre

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08 Ġstanbul, 03 Ocak 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08 KONU : 2011 Yılında Uygulanacak Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 İstanbul, 28 Temmuz 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hk. 4760 sayılı

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73 İstanbul, Ağustos MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : / KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununun maddesinde

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari Defterler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş Aralık 2012,

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN

6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN 6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 TEMMUZ 2012 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

2013 Yılında Tutulacak Defterler

2013 Yılında Tutulacak Defterler 2013 Yılında Tutulacak Defterler 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yeni Hesap

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104 Ġstanbul, 25 Kasım 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104 KONU : 6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ġnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Bazı Alacaklarla Ġlgili Başvuru Ve Ödeme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 22

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 22 Đstanbul, 20 Şubat 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 22 KONU : Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye Đradı (GMSĐ-Kira Geliri) Olan Kişiler Đçin Önceden Hazırlanmış Kira Beyan Sistemi Uygulaması Hk. 213

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI

LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI GİRİŞ Limited şirketler, ülkemizde en yaygın olarak görülen ticaret şirketi türünü oluşturmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu limited şirketlere ilişkin hükümleri içermektedir.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 78

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 78 İstanbul, 31 Ağustos 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 78 KONU : Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. nin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6741 Sayılı Kanun Hk. Sermaye piyasalarında

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 47

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 47 Đstanbul, 27 Mayıs 2011 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 47 KONU : Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınması ve Elektronik Ortamda Vergi Kimlik Numarası Doğrulamasına Đlişkin 408 Sıra Nolu V.U.K.

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8 Ġstanbul, 2 Ocak 2017 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8 KONU : 2017 Yılında Uygulanacak Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı