Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler"

Transkript

1

2

3 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Sayı: 5 / Aralık 21 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

4 Bu Yayın kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yayında yer alan bilgilere dayanarak alınacak kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Yayından kaynak gösterilmek suretiyle kısmen alıntı yapılabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Adına Sahibi: Tevfik BĠLGĠN Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü: Faruk DEMĠR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere, Ankara-Türkiye STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Telefon: (9 312) ; Faks: (9 312) ; Ġnternet Sitesi: E-Posta: Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında yer almaktadır. BDDK doküman merkezinde 1 adet basılmıştır. Basım Tarihi: 26 Temmuz 211; 21 BDDK ISSN:

5 AÇIKLAMA Temel amaçlarından biri finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 97 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; bankacılık sektörü ile banka dışı finansal sektörde (finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri) yaşanan gelişmelerden yapısal nitelikte olanlara dair değerlendirmeleri içeren Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeleri yayınlamaktadır. Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Yayını nın beşinci sayısı yedi bölümden oluşmaktadır. Yayında, bankacılık sektörünün piyasa yapısı analizine, bankacılığa ilişkin kapasite, davranış, performans göstergelerine, banka dışı finansal sektörlerin yapısına ve finansal derinleşme konularına dair gelişmelere yer verilmektedir. Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Yayını nda yer alan bankalara ilişkin veriler aksi belirtilmedikçe, bankaların yurt içi şubelerinin yanı sıra yurt dışı şubelerini de kapsamakta olup toplulaştırılarak sunulmaktadır. BDDK, bu Yayında sunulan tablo ve grafiklerde yer alan verilerin kalitesini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almaktadır. Bununla birlikte Kurum, bu yayın aracılığıyla sunulan verilerin kesin, doğru, tam olduğu konusunda her hangi bir taahhütte bulunmamakta ve söz konusu bilgilerden dolayı her hangi bir yasal yükümlülük kabul etmemektedir. Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Yayını nın herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir. Bu çalışma, BDDK veritabanından 3 Haziran 211 tarihi itibarıyla alınmış olan verilere dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki güncellemeler raporun kapsamı dışındadır. BDDK i Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

6 BDDK ii Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

7 GENEL DEĞERLENDĠRME Türk bankacılık sektörü, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun hükümlerine göre mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankaları olmak üzere üç fonksiyonel grupta sınıflandırılmaktadır. 21 yılı itibarıyla Sektörün aktif büyüklüğünün %92,6 sını mevduat bankaları, %4,3 ünü katılım bankaları ve %3,1 ini kalkınma ve yatırım bankaları oluşturmaktadır. Son beş yılda kalkınma ve yatırım bankaları ile mevduat bankalarının payında gözlemlenen azalışa paralel olarak katılım bankalarının payında istikrarlı bir artış müşahede edilmektedir. Mevduat bankaları sektöre hâkim durumunda olan grup olup, en büyük yedi mevduat bankasının sektör payları %7 ila %15 arasında değişmektedir. Diğer fonksiyonlarda yer alan bankaların sektör payları %1,5 in altındadır. Aynı döneme ölçek açısından bakıldığında, büyük ölçekli bankaların toplam aktifinin sektörün %75 ine tekabül ettiği görülmektedir. Orta ölçek grubu %17, küçük ölçekli grup %6,6 ve mikro ölçekli grup ise sadece %1,8 lik bir paya sahiptir. Son 1 yıllık dönem incelendiğinde büyük ölçekli bankaların payının artış eğilimde olduğu, buna mukabil orta ve küçük ölçeklilerin payının hafif azaldığı görülmektedir. Bununla birlikte söz konusu eğilim, 21 yılında orta ve küçük ölçekli bankaların lehine bir değişim göstermiştir. Mikro ölçekli bankaların sektör içindeki payı ise dalgalı ve ılımlı büyüme eğilimi göstermektedir. 21 yılı itibarıyla, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 49 bankanın %75 inde küresel sermayenin payı bulunmaktadır. Küresel sermaye en fazla mevduat bankalarında bulunmaktadır. Bunları kamu sermayeli bankalar ve holding kontrolünde bulunan bankalar takip etmektedir. Sahiplik yapısı itibariyle en yüksek mülkiyet yoğunlaşması küresel sermayeli bankalarda bulunmakta olup, mülkiyet yapısındaki yoğunlaşmanın finansal hizmetlere erişim imkânlarını sınırlama ihtimali bulunmaktadır. 22 yılı sonrasında ulusal ve uluslar arası ortamda yaşanan olumlu gelişmeler, küresel sermayenin Türk bankacılık sektörüne olan ilgisini artırmıştır. Sektörün piyasa yapısında önemli değişiklik yaratan statü değişiklikleri yıllarında gerçekleşmiş, 27- arasında borsa kanalıyla yatırımlar devam etmiş, 21 yılında ise statü yapısında önemli bir değişiklik görülmemiştir. Bu süreçte yeni bankacılık lisansının verilmemiş olması sektörün piyasa yapısının önemli belirleyicilerinden birisi olmuştur. Bankaların büyük çoğunlunun geniş bir alana yayılan finansal konularda faaliyet gösterme lisansları bulunmaktadır. Söz konusu lisanların kapsam ve çeşitlilik açısından genişletilmesi ve sahip olunan lisansların tam kapasite ile kullanılması sektörün derinleşmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca yeni finansal ürünler ve bu ürünlerin kullanımına ilişkin yeni lisansların ihdas edilmesi halinde, sektörün büyüme potansiyelinin artırılması mümkün olabilecektir. Söz konusu durum banka, sektör ve ülke ekonomisi açısından sayısız yarar sağlayacaktır. Katılım bankalarının sermaye piyasasında da faaliyet gösterebilmeleri ve faaliyet ilkelerine uyan iş modelleriyle halen faaliyet göstermedikleri alanlara girmeleri, büyüme stratejilerinin daha kolay gerçekleşmesini sağlayacaktır. Türkiye de Kurulu bankaların başta AB ülkeleri olmak üzere 31 farklı ülkede sınır ötesi faaliyeti bulunmaktadır. 21 yılı itibarıyla sektörün toplam krediler ve mevduat pazar yapısına bakıldığında, sektörde faaliyet gösteren bankaların yurt içi şubeleri aracılığıyla açtıkları kredi ve topladıkları mevduatın, toplam kredi ve mevduat içindeki paylarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Aynı dönemde, dönem net kârının %97,2 si yurtiçi şubelerce elde edilmiştir. Küresel sermayeli kuruluşların gelirlerinin yaklaşık %6 ını sınır ötesi faaliyetler aracılığıyla elde ettikleri göz önüne alındığında, Türkiye de faal kuruluşların sınır ötesi yatırımlara önem vermeleri, Türk ekonomisinin yeni sürecinde sektör ve ülke açısından yarar sağlayabilecektir. Büyüme stratejileri dikkate alındığında, küresel düzeyde banka çeşitliliği yaygınlaşmasının, sektörün gelişimine katkıda bulunacağı ifade edilebilir. Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri 21 yılında bir önceki yılsonuna göre %2,8 oranında artarak 1 trilyon TL nin üzerinde gerçekleşmiştir. Başta AB üyesi olmak üzere gelişmiş ülkelerin ortalama aktif büyüklüğü gelişimi ile karşılaştırıldığında, Türkiye nin yüksek aktif büyüme hızına sahip olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, söz konusu hızın gelişmekte olan muadil BDDK iii Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

8 ekonomilerle kıyaslandığında hala çok büyük bir potansiyelin mevcut olduğu görülmektedir. Toplam aktiflere bakıldığında, son birkaç yıldır azalma eğilimde yoğunlaşmanın 21 yılında da bu eğilimini sürdürdüğü ve sektörün toplam aktifler açısından yoğunlaşmamış bir görünüm arz ettiği tespit edilmektedir. Türk bankacılık sektörünün piyasa yapısı, son 11 yıllık dönemde yaşanan temel gelişmeler çerçevesinde önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Bu zaman diliminde, çok sayıda bankanın sistem dışına çıkması, yeniden yapılandırma, birleşme ve devirler, hisse alımları, stratejik yatırımlar, düzenleyici çerçeve, risk yönetimi, küresel sermaye katılımı ve piyasa dinamikleriyle yeniden şekillenen sektörde, bankaların göreli payları değişmiştir. Piyasalar ayrıntılı olarak analiz edildiğinde; toplam kredilerde, ticari kredilerde, küçük ve orta ölçekli işletme kredilerinde ve konut kredilerinde yoğunlaşma olmadığı ve yüksek derecede rekabetin olduğu bir pazar yapısı görülmektedir. Öte yandan, bireysel kredi kartları, mevduat ile sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinde ılımlı derecede yoğunlaşma görülmektedir. Küresel kredi pazarının yapısı incelendiğinde, en yüksek payın başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilere ait olduğu görülmektedir. Yükselen ekonomilerin genellikle gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyüme performans gösterdiği ve bu pazarda, Türkiye nin ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Arjantin den daha istikrarlı büyüdüğü görülmektedir. Bununla birlikte, uluslararası finans dünyasında oluşan kısmi inanışa rağmen, Türkiye nin kredi büyüme hızı muadil ekonomiler olan Rusya ve Brezilya ya göre daha yavaş olup, bu alandaki gelişme potansiyeline işaret etmektedir. Reel sektöre verilen kredi büyüklüğünde, Çin ilk sırayı alırken, bu ülkeyi Japonya ve ABD takip etmektedir. Çin de yılı itibarıyla toplam kredilerin %67 si reel kesime kullandırılırken, söz konusu oran, ABD de %19, AB- 27 de %3, Türkiye de yaklaşık %66 dır. Konut kredilerinde küresel krizin etkisiyle yılında tüm ülkeler genelinde bir yavaşlama söz konusudur. Konut kredilerinde ABD ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İngiltere ve Almanya takip etmiştir. Konut kredilerinin toplam krediler içindeki payı ABD de %56, Almanya da %3, İngiltere de %2 iken Türkiye de %11 civarındadır. Söz konusu oranlar ve büyüme hızları küresel boyutta değerlendirildiğinde, özellikle konut kredisi pazarında Türkiye nin önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Mevduat piyasası küresel olarak ele alındığında ABD birinci sırada yer almakta, Çin, İngiltere, Japonya ve Almanya bu ülkeyi takip etmektedir. Mevduatın büyüme hızına bakıldığında, Türkiye nin ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Polonya gibi ülkelerden daha hızlı büyüdüğü görülmektedir. Yine de mevduatın büyüme hızı Rusya, Güney Afrika ve Brezilya ya göre daha yavaş olup, bu ülkelere yakınsama olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, küresel finans sektöründe önemi giderek artan ve faizsiz bankacılığının uygulandığı ülkelerde toplanan küresel mevduat, 21 yılında 362,7 milyar dolara ulaşmış olup, söz konusu pazarda %5 lik bir payı olan Türkiye nin büyük bir potansiyeli mevcuttur. Küresel boyutta sendikasyon kredilerinde en yüksek pay %34,9 ile ABD nindir. Türkiye nin sendikasyon kredileri piyasasındaki payı yaklaşık %1 dir. Finansal aracılık etkinliğini temsil eden kredi/mevduat oranı üzerinden karşılaştırıldığında; bu oran ABD de,83, Almanya da 1,3, Çin de,7, AB-27 de 1,13 dür. itibarıyla kredi/mevduat oranının ülkemizde,76 olması, Türkiye nin finansal aracılığın daha da gelişmesi için kullanılabilecek potansiyelin varlığına işaret etmektedir. Banka ağırlıklı olan ve büyük bir mevduat tabanı bulunan sektörün söz konusu oranı daha da geliştirme imkânı bulunmaktadır. Türk Bankacılık Sektöründe kapasite göstergeleri genel olarak istikrarlı bir gelişim süreci içindedir. Sayısal veriler, katılım bankalarının bütün kapasite göstergelerinde sektörün üzerinde performans sergilediğini ve çok hızlı bir gelişim süreci içinde olduğunu göstermektedir. Ölçek bazında ise küçük ölçekli bankalar, kapasite göstergeleri açısından en az gelişim sağlayan gruptur krizleri özellikle sektördeki şube ve çalışan sayısına büyük darbe vururken, 23 yılından sonra bu göstergelerde istikrarlı bir artış süreci başlamıştır. Küresel finans krizinin bile bu gelişim sürecini durduramaması ve kriz döneminde ılımlı da olsa şube ve personel sayılarında artışın devam etmesi, Türk Bankacılık Sektörünün ve genel anlamda Türk BDDK iv Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

9 Ekonomisinin küresel krizden etkilenme düzeyinin görece düşük olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ödemeler sisteminin de unsurlarından olan ATM ve POS sayılarının, son sekiz yılda sırasıyla yılda ortalama %11 ve %18 oranında artması bankacılık hizmetlerine erişimin her yıl daha da kolaylaştığını göstermektedir. ATM sayısındaki artışa paralel olarak banka kartı sayısı da önemli oranda artmış olup, 21 yılı itibarıyla kişi başına neredeyse bir banka kartı düşmektedir. Sektörde kredi kartı sayısı, bankaların pazar payı ve kâr stratejilerinin de etkisiyle son 1 yılda, yaklaşık üç katına ulaşmıştır. Gerek kredilendirme gerekse mevduat toplama sürecine ilişkin olarak müşteri adedi, işlem adedi ve işlem hacmi açısından sektörün mevcut durumdan çok daha fazlasını kaldıracak kapasiteye ve alt yapıya sahip olduğu görülmektedir. Türkiye söz konusu alanlarda gelişmekte olan ülkeler içinde iyi bir konumda yer almaktadır. Mevcut duruma göre sektörde çalışan sayısının yaklaşık 1,5 katına, şube sayısının iki katına, ATM sayısının ise 2,5 katına çıkması halinde Türkiye nin AB ortalamalarını yakalayabilecektir. Bu durum, küresel uygulamalara yaklaşma ve rekabet edebilme bakımından ülkemizin gelişim sahasının oldukça geniş olduğunu ve gelişim sağlandıkça rekabet gücünün daha da artacağını göstermektedir. Diğer taraftan, özellikle banka kartı, kredi kartı ve POS sayısı açısından Türkiye küresel kıyaslamada üst sıralarda yer almaktadır. Kredi kartları alanında nicelik yönünden yaşanan gelişimin, amacına uygun kullanımı sağlayacak ve takibe dönüşüm oranını düşük tutacak şekilde nitelik yönünden elde edilecek gelişimle desteklenmesi beklenmektedir. Türk bankacılık sektöründe fiyat ve ücret seviyelerinin belirlenmesi, tanıtım ve promosyon yoğunluğu, araştırma geliştirme faaliyetlerinin yoğunluğu ve kredi ihracına ilişkin döngüsellik gibi davranışsal süreçler piyasa yapısına dayanan farklılıklardan önemli derecede etkilenmektedir. Ayrıca, birleşme ve devir davranışının yapısal görünüme önemli etkisi olmaktadır. Bankaların fiyat belirleme davranışında ölçeğe göre yapılan değerlendirme sonucunda, ortalama mevduat faizlerinin bankanın aktif büyüklüğüne göre farklılaştığı ve büyük ölçekli bankaların ortalama olarak daha düşük mevduat faizi ödedikleri görülmektedir. Diğer taraftan, bankaların birim aktif başına aldıkları komisyon ve ücretler, orta ölçekteki bankalarda büyük ve küçük ölçekteki bankalara göre daha yüksek gerçekleşmiştir. Fiyat belirleme davranışında fonksiyona göre yapılan değerlendirmede ise, kullandırılan krediler ve toplanan mevduata/fonlara ilişkin ortalama faiz oranlarının, mevduat ve katılım bankaları açısından gittikçe yakınlaşmakta olduğu görülmektedir. Türk Bankacılık Sektöründe döneminde toplam 16 adet devir ve birleşme gerçekleşmiştir. Söz konusu birleşme ve devirler büyük ölçüde döneminde yoğunlaşmıştır. Söz konusu dönemi takiben Türk bankacılık sistemine olan ilgi hisse alımları, stratejik yatırımlar şeklinde devam etmiştir. Küresel krize rağmen sektöre olan küresel ilginin devam ettiği gözlenmektedir. 21 yılı itibariyle sektördeki mevcut yoğunlaşma derecesi göz önüne alındığında devir ve birleşme işlemleri, etkinliği artırmak amacına yönelik olarak orta ve küçük ölçekteki bankalar tarafından tercih edilebilecektir. Piyasada tutunma ve yer etme ya da markalaşma araçlarından biri olan tanıtım ve promosyon faaliyetleri, pazar payı elde etme yarışının bir göstergesi olarak, bankacılık sektöründe rekabet konusunda önemli ipuçları sunmaktadır. Büyük ölçekli bankaların tanıtım giderlerinin sektörün toplam tanıtım giderleri içindeki payının yıllar itibarıyla azaldığı, orta ölçekli bankaların payının ise arttığı görülmektedir. Tanıtım giderlerine ilişkin paylardaki değişiklikler, büyük ölçekli bankaların yakalamış oldukları markalaşmadan faydalandıklarına ve orta ölçekli bankaların ise büyük ölçekli bankalarla yarışır hale gelmek için tanıtım harcamalarını arttırdıklarına işaret etmektedir. Sektörde pazar payı elde edebilmek ve rekabet edebilmek adına, orta ve küçük ölçekli bankaların tanıtım faaliyetlerini arttırmaları beklenmektedir. Büyük ölçekli bankaların promosyon giderlerinin, sektörün toplam promosyon giderleri içindeki payının son üç yıldır arttığı, orta ölçekli bankaların payının ise, son üç yıldır azaldığı görülmektedir. Bu gelişme, büyük ölçekli bankaların müşteri çekmek için, son yıllarda promosyon faaliyetlerine daha fazla önem verdiklerini göstermektedir. Orta ve küçük ölçekli BDDK v Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

10 bankaların da sektörde rekabet güçlerini arttırmak için, bu alana ilgi göstermeleri beklenmektedir. Bankacılık sektörü araştırma-geliştirme (ARGE) giderleri, öteden beri beklenenin altında seyretmektedir. Sektörün ARGE giderlerinin toplam faiz dışı giderler içindeki payının da oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yıllar itibarıyla bakıldığında, ARGE faaliyetlerinin büyük ölçekli bankalarda yoğunlaştığı görülmektedir. Büyük ölçekli bankaların ARGE ye daha fazla yatırım yapmaları ve küçük ölçekli bankaların ise, ortak organizasyonlarla ARGE faaliyetlerinin içinde daha fazla yer almaları beklenmektedir. Finansal kapasitenin artırılmasının ve finansal yeniliklerin yapılmasının yolu ARGE faaliyetlerinin yoğunlaşması ile mümkün olabilmektedir. Özellikle 28 yılında yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile, bankaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaları, tüm bankacılığın yararına olacaktır. Bankacılık sektörünün ekonomik koşullar karşısındaki kredi verme davranışları incelendiğinde, bankacılık sektörünün ekonomide yaşanan dalgalanmalara paralel bir kredi verme eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Nitekim ekonomide daralma yaşandığı dönemlerde, bankalar verdikleri kredi miktarını azaltmakta ve ekonomide canlanma yaşandığı dönemlerde ise, bankalar verdikleri kredi miktarını arttırmaktadırlar. Bankaların kredi verme konusunda sergilemiş oldukları bu eğilim, daralma yaşayan ekonomiyi daha da kötüleştirmekte, büyüme konjonktüründe ise ekonominin aşırı ısınmasına neden olabilmektedir. Dünya finans sisteminde faal olan bankaların söz konusu devresel kredilendirme davranışlarının, ekonomik istikrarı tehdit edebildiği yaşanan son küresel kriz tecrübesiyle de teyit edilmiştir. Bu nedenlerle, ekonomideki muhtemel daralmayı canlanmaya çevirebilecek, diğer taraftan ise, risk doğurucu ve aşırı hızlı büyümeyi, daha kontrollü ve ihtiyatlı bir patikaya yönlendirecek kredi politikalarının göz önünde bulundurulması beklenmektedir. Bankacılık sektörünün performans göstergeleri; kârlılık, etkinlik ve verimlilik açısından analiz edilmiştir. Buna göre sektörün toplam kârının %81 inin büyük ölçekli bankalarca, %12,1 inin orta ölçekli bankalarca, %6,8 inin ise küçük ölçekli bankalarca elde edildiği görülmektedir. Büyük ölçekli bankaların toplam kârdan aldıkları pay, yıllar itibarıyla artan bir eğilim göstermektedir. Buna karşılık aktif ve özkaynak getirileri bakımından yapılan incelemede, 21 yılı itibarıyla aktif büyüklüğüne göre ilk 1 banka içinde küçük ölçekli bankaların yoğun olarak bulunduğu, özkaynak getirisinde ise, büyük ölçekli bankaların ilk sıralarda yer aldığı, özellikle de büyük ölçekli özel bankaların yüksek özkaynak getirisiyle çalıştığı görülmektedir. 21 yılı için küresel boyutta ülkelerin aktif ve özkaynak getiri oranları karşılaştırıldığında, özellikle AB üyesi ülkelerin getiri oranlarının görece düşük kaldığı, bununla birlikte söz konusu getiri oranlarının Güney Afrika, Brezilya, ve Arjantin gibi bazı gelişmekte olan ülke bankacılık sektörlerinde daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu görünüm içinde Türk bankacılık sektörünün aktif ve özkaynak getirileri gelişmiş piyasaların görece üzerinde olsa bile, bu oranların söz konusu yükselen piyasalara göre daha düşük seyretmesi, kârlılık açısından gelişme alanı olduğunu göstermektedir. Türk bankacılık sektörünün performansı 2-21 döneminde, piyasa tabanlı performans ölçütleri vasıtasıyla incelendiğinde, dalgalı bir seyir izleyen fiyat/kazanç oranının yılı ile birlikte yükselmeye başladığı ve 21 yılsonu itibarıyla 17,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Benzer biçimde aynı dönemde ortalama fiyat/maddi varlıklar rasyosu da yükseliş eğilimi içine girerek 21 yılında 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün temel fonksiyonu olan ve kredi imkânlarına erişim kapasitesini ifade eden aracılık fonksiyonu, kredi/aktif, kredi/mevduat rasyoları ile değerlendirildiğinde, söz konusu rasyoların döneminde, yılı istisna olmak üzere gelişme göstermiştir. Nitekim kredilerin aktifler içindeki payı sektör ortalamasında olduğu gibi, ölçek ve fonksiyon bazında da tüm banka gruplarında artış göstermektedir. Mevduatın krediye dönüşme oranı küresel boyutta incelendiğinde, birkaç ülke hariç başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde söz konusu oranın %1 ün üzerinde seyrettiği, Türkiye de ise kredi/mevduat oranının yılında %76 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, kredi hacmindeki hızlı büyümeye rağmen kredi/mevduat oranı, Türkiye pazarında hala yüksek ve istikrarlı bir büyüme olanağı bulunduğuna işaret etmektedir. Aktif büyüklükleri itibarıyla ilk 1 banka içerisinde, özel bankaların kamu bankalarına kıyasla daha yüksek BDDK vi Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

11 kredi/mevduat oranı ile çalıştığı gözlenmektedir. Diğer bir etkinlik göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ölçek bazında incelendiğinde, küresel kriz öncesi dönemde sektör geneline göre takibe dönüşüm oranları daha düşük seviyede olan orta ölçekli bankaların bu özelliklerini kriz ile birlikte kaybettikleri gözlenmektedir. Büyük ölçekli bankalar ise sektör geneline göre daha düşük takibe dönüşüm oranına sahiptir. Fonksiyon bazında incelendiğinde ise, kalkınma ve yatırım bankalarının takibe dönüşüm oranlarının diğer fonksiyon gruplarındaki bankalara göre daha istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. 22 yılında %17,6 seviyesinde olan takibe dönüşüm oranı, sonraki on yıllık süreçte azalma eğilimi göstermiş, küresel kriz dönemi dışındaki dönemlerde %3-4 aralığında seyretmiştir. Türk bankacılık sektörünün takibe dönüşüm oranının küresel ölçekte düşük düzeylerde seyretmesi ve buna bağlı olarak piyasa riskinin muadil ekonomilere göre daha az olması nedeniyle kredi pazarının büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Kredi kalitesinde meydana gelen artış neticesinde, tahsili gecikmiş alacak tutarındaki azalma, sektörün kârlılığını ve dolayısıyla sermaye yapısını olumlu etkileyecektir. Kredilendirme sürecinin iyileştirilmesi, banka, sektör ve genel ekonomik ortam açısından daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bankacılık dışı finansal kesimde, şirket sayısı azalmaya devam etmektedir. Aynı zamanda şube sayısında da finansal kiralama ve faktoring sektöründe azalma görülürken, finansman şirketlerinin zaten bir adet bulunan şube sayısı aynı kalmıştır. Buna karşın, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin istihdam rakamlarında küresel finansal krize rağmen bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, finansal kiralama sektöründe, aktif ve özkaynak yoğunlaşmasında bir miktar artış ve kredi yoğunlaşmasında bir miktar azalış söz konusudur. Faktoring sektöründe ise aktif, kredi ve özkaynak yoğunlaşmasında bir miktar düşüş görülmektedir. Finansman şirketlerinin aktif, kredi ve özkaynak yoğunlaşmasında da, faktoring şirketlerinde olduğu gibi, bir miktar düşüş vardır. Görece iyi performansa sahip olan faktoring sektörü, yoğunlaşma göstergelerinin de en düşük olduğu sektördür. Buna karşın finansman şirketlerinin yoğunlaşma göstergeleri bankacılık dışı finansal kesim içerisinde en yüksek seviyededir. Son yirmi yıllık dönemde yerel ekonomilerin artan serbestleşmesi, piyasaların uluslar arası düzeyde bütünleşmesi ile finansal hizmetlere erişimin kolaylaşması finansallaşmayı hızlandırmıştır. Küresel ölçekte, uluslararası sermaye hareketlerinin 27 yılına kadar güçlü bir artış eğilimi arz ettiği görülmektedir. Türkiye ise, bu akımlardan görece küçük bir pay almasının yanında, uluslararası net sermaye girişini sürekli arttırmıştır. Finansallaşma, sunduğu fırsatlar yanında riskler de arz etmektedir. Göstergelere bakıldığında, Türkiye nin, risklerden ziyade halen değerlendirebileceği fırsatlarının bulunduğu görülmektedir döneminde Türkiye nin finansal derinleşme göstergelerinin de arttığı görülmektedir. Toplam kredilerin GSYH ya oranın, 2 yılında %19,1 iken, 21 yılında iki katına çıkarak %4 a yükselmiştir. Söz konusu oranın Kanada, Güney Afrika ve Güney Kore gibi ülkelerde %8 lerin üzerinde olduğu dikkate alındığında, Türkiye nin bu alandaki göreli durumu, net bir büyüme potansiyelini ortaya koymaktadır. Küresel kriz 28- döneminde finansal sektörün büyümesini göreli olarak yavaşlatırken, 21 yılı itibarıyla yeniden bir hızlanma yaşanmıştır. Türk bankacılık sektörü, toplam aktiflerinin yıllık ortalama %2 nin, kredilerde ise %3 un üzerinde büyüdüğü bir platoya yerleşmiştir. Gelişmiş ve Brezilya, Rusya ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, Türkiye nin önünde finansal derinleşme açısından, cari eğilimlerini koruyarak alabileceği daha çok mesafe olduğu görülmektedir. BDDK vii Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

12 BDDK viii Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

13 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI Bankaların Tür/Grup/Statü Analizi Banka Lisansları Bankacılkta Faaliyet ve Organizasyon Bölümlenmesi Aktif Büyümesi ve Yoğunlaşması BANKACILIK SEKTÖRÜ PĠYASA YAPISI Krediler Ticari Krediler KOBİ Kredileri Tüketici Kredileri Konut Kredileri Kredi Kartları Alacakları Mevduat Tasarruf Mevduatı Mevduat Dışı Yabancı Kaynaklar Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPASĠTE Müşteri Analizi Şube ve Personel Analizi ATM ve POS Analizi Kredi ve Banka Kartı Analizi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DAVRANIġ Bankacılıkta Fiyat Farklılaşması Birleşme ve Devirler Tanıtım ve Promosyon Faaliyetleri Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Kredilendirme ile Ekonomik Faaliyet Arasındaki Döngüsellik İlişkisi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS Performans Göstergeleri Etkinlik Analizi Verimlilik Göstergeleri BANKA DIġI FĠNANSAL SEKTÖRLERĠN YAPISI Finansal Kiralama Sektörü Piyasa Yapısı Faktoring Sektörü Piyasa Yapısı Finansman Sektörü Piyasa Yapısı FĠNANSALLAġMA VE FĠNANSAL DERĠNLEġME Finansallaşma Finansal Derinleşme Bankacılık Sektörü Projeksiyonları BDDK ix Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

14 KUTULAR Kutu 1: Banka Türlerinin Küresel Görünümü... 1 Kutu 2: Banka Sayılarının Küresel Görünümü Kutu 3: Banka Şube Sayılarının Küresel Görünümü Kutu 4: Yabancı Banka Şube Sayılarında AB-Türkiye Karşılaştırması Kutu 5: Aktif Büyüklüğünün Küresel Görünümü Kutu 6: Aktif Yoğunlaşması İtibarıyla Türkiye-AB Karşılaştırması Kutu 7: Kredilerin Küresel Görünümü Kutu 8: Reel Kesime Açılan Kredilerin Küresel Görünümü Kutu 9: Konut Dışı Tüketici Kredilerinin Küresel Görünümü... 3 Kutu 1: Konut Kredilerinin Küresel Görünümü Kutu 11: Ödeme Araçları İşlem Hacminin Küresel Görünümü Kutu 12: Mevduatın Küresel Görünümü Kutu 13: Katılım Fonlarının Küresel Görünümü... 4 Kutu 14: Sendikasyon Kredilerinin Küresel Görünümü Kutu 15: Kredi Müşteri Sayılarında Küresel Görünüm Kutu 16: Mevduat Müşteri Sayılarında Küresel Görünüm Kutu 17: Banka Şube Sayılarında Küresel Görünüm Kutu 18: Şube Sayılarının Yetişkin Nüfus ve Yüzölçümüne Göre Küresel Görünümü Kutu 19: Çalışan Sayılarında Küresel Görünüm Kutu 2: ATM Sayılarında Küresel Görünüm... 6 Kutu 21: ATM Sayılarının Yetişkin Nüfus ve Yüzölçümüne Göre Küresel Görünümü Kutu 22: POS Sayılarında Küresel Görünüm Kutu 23: Kredi Kartı Sayılarında Küresel Görünüm Kutu 24: Banka Kartı Sayılarında Küresel Görünüm Kutu 25: Net Kârların Gelişimi Küresel Görünüm Kutu 26: Performans Göstergelerinde Küresel Görünüm Kutu 27: Etkinlik Analizinde Küresel Görünüm Kutu 28: Şube Bazlı Verimlilik Göstergelerinde Küresel Görünüm Kutu 29: Personel Bazlı Verimlilik Göstergelerinde Küresel Görünüm Kutu 3: İşletme Bazlı Verimlilik Göstergelerinde Küresel Görünüm Kutu 31:Leasing Sektöründe Bölgesel Göstergeler Kutu 32:Leasing İşlem Hacminin Büyümesi ve Penetrasyon Oranı Karşılaştırması Kutu 33: Faktoring Sektörüne İlişkin Karşılaştırmalı Yapısal Göstergeler Kutu 34: Türev İşlemler Küresel Görünümü Kutu 35: Finansal Sistem / GSYH Oranının Küresel Görünümü Kutu 36: Finansal Sistem Yapısının Küresel Görünümü Kutu 37: Bankacılık Sektörü Aktifleri / GSYH Oranının Küresel Görünümü Kutu 38: Ülkeler İtibarıyla Kredi Hacimi / GSYH Oranı TABLOLAR Tablo 1.1-1: Bankaların Fonksiyonlarına Göre Ayrımı... 1 Tablo 1.1-2: Bankaların Ölçeklerine Göre Ayrımı... 2 Tablo 1.1-3: Finansal Holding Şirketleri... 2 Tablo 1.1-4: Bankaların Sahiplik Yapıları Görünümü... 3 Tablo 1.1-5: Statü Değişiklikleri... 4 Tablo 1.2-1: Bankacılık Lisansına Konu Temel Faaliyetlerin Görünümü... 9 Tablo 1.3-1: Aktiflerin Yurt İçi Yurt Dışı Ağırlığı Tablo 1.3-2: Kredilerin ve Mevduatın Yurt İçi ve Yurt Dışı Şubeler Dağılımı Tablo 1.3-3: Dönem Net Kârında Yurt İçi ve Yurt Dışı Şubeler Dağılımı Tablo 1.3-4: Banka Sayılarının Gelişimi Tablo 1.3-5:Bankaların Organizasyonları BDDK x Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

15 Tablo 1.3-6: Bankaların Yurtdışı Organizasyonları Aktif Büyüklükleri Tablo 1.4-1: Toplam Aktif Büyüklük ve Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 1.4-2: Sektördeki Aktif Pay Sıralaması Tablo 2.1-1: Toplam Kredi Hacmi Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.1-2: Kredilerde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.2-1: Ticari Krediler Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.3-1: Küçük ve Orta Boy İşletmelere Açılan Kredilerin Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.3-2: KOBİ Kredilerinde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.4-1: Tüketici Kredileri Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.4-2: Tüketici Kredileri Hacminde ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.5-1: Konut Kredileri Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.5-2: Konut Kredileri Hacminde ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.6-1: Kredi Kartları Tutarı Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.6-2: Kredi Kartları Tutarında ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.7-1: Mevduat Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.7-2: Mevduatta İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.7-3: Katılım Fonu Piyasası Büyüklüğü Tablo 2.7-4: Katılım Fonunda Sıralama Tablo 2.8-1: Tasarruf Mevduatı Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.9-1: Mevduat Dışı Yabancı Kaynaklar Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.9-2: Sendikasyon Kredileri Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.9-3: Sendikasyon Kredilerinde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.9-4: Seküritizasyon Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.9-5: Seküritizasyon Kredilerinde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.1-1: Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler Yoğunlaşması Tablo 2.1-2: Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülüklerde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 2.1-3: Türev İşlemler Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 2.1-4: Türev İşlemlerde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 3.1-1: Kredi Müşteri Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.1-2: Kredi Müşteri Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar Tablo 3.1-3: Kredi Müşteri Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 3.1-4: Mudi Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.1-5: Mudi Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar... 5 Tablo 3.1-6: Mudi Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması... 5 Tablo 3.2-1: Şube Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.2-2: Şube Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar Tablo 3.2-3: Şube Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 3.2-4: Çalışan Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.2-5: Çalışan Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar Tablo 3.2-6: Çalışan Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 3.3-1: ATM Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.3-2: ATM Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar Tablo 3.3-3: ATM Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 3.3-4: POS Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.3-5: POS Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar Tablo 3.3-6: POS Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 3.4-1: Kredi Kartı Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.4-2: Kredi Kartı Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar Tablo 3.4-3: Kredi Kartı Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 3.4-4: Banka Kartı Sayısının Gelişimi ve Fonksiyonel Dağılımı Tablo 3.4-5: Banka Kartı Sayısı Yoğunlaşma Göstergeleri ve Gruplar İtibarıyla Ortalamalar... 7 Tablo 3.4-6: Banka Kartı Sayısında İlk 1 Banka Sıralaması... 7 Tablo 4.2-1: Yıllara Göre Birleşme ve Devir İşlemlerinin Sayısı ve Büyüklüğü BDDK xi Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

16 Tablo 4.2-2: Birleşme ve Devirlerin Yoğunlaşma Üzerine Analizi Tablo 4.3-1: Tanıtım Giderleri Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 4.3-2: Tanıtım Giderlerinde ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 4.3-3: Tanıtım Giderleri/Faiz Dışı Giderler Tablo 4.3-4: Tanıtım Giderleri/Faiz Dışı Giderler ilk 1 Banka Sıralaması... 8 Tablo 4.3-5: Promosyon Giderleri Yoğunlaşma Göstergeleri... 8 Tablo 4.3-6: Promosyon Giderlerinde ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 4.3-7: Promosyon Giderleri/Faiz Dışı Giderler Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 4.3-8: Promosyon Giderleri/Faiz Dışı Giderler ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 4.4-1: ARGE Giderleri Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 4.4-2: ARGE Giderlerinde ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 4.4-3: ARGE Giderleri/Faiz Dışı Giderler Tablo 4.4-4: ARGE Giderleri/Faiz Dışı Giderler ilk 1 Banka Sıralaması Tablo 5.1-1: Ölçek ve Fonksiyona Göre Aktif ve Özkaynak Getirisi Tablo 5.1-2: Aktif Getirisinde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 5.1-3: Özkaynak Getirisinde İlk 1 Banka Sıralaması Tablo 5.1-4: Ölçek ve Fonksiyona Göre Net Faiz Marjı... 9 Tablo 5.1-5: Ortalama Fiyat/Kazanç Oranı Tablo 5.1-6: Ortalama Fiyat/Maddi Varlıklar Rasyosu Tablo 5.2-1: Kredi / Aktif Oranları Tablo 5.2-2: Toplam Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın Kredi/Aktif Oranları Tablo 5.2-3: Kredi / Mevduat Oranları Tablo 5.2-4: Toplam Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın Kredi/Mevduat Oranları Tablo 5.2-5: Takibe Dönüşüm Oranı Tablo 5.2-6: Toplam Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın Takibe Dönüşüm Oranı Tablo 5.2-7: Karşılıklar/TGA Oranı Tablo 5.2-8: Toplam Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın Karşılıklar/TGA Oranı Tablo 5.2-9: Girdi-Çıktı Değişkenleri Tablo 5.2-1: Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Gelişimi... 1 Tablo 5.3-1: Şube Başına Aktif Tutarı Tablo 5.3-2: Şube Başına Kredi Tutarı Tablo 5.3-3: Şube Başına Mevduat Tutarı Tablo 5.3-4: Şube Başına Dönem Kârı Tablo 5.3-5: Personel Başına Aktif Tutarı Tablo 5.3-6: Personel Başına Mevduat Tutarı Tablo 5.3-7: Personel Başına Dönem Kârı Tablo 5.3-8: Toplam Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın T.İşletme Giderleri/T. Gelirleri Tablo 5.3-9: T. Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın Personel Giderleri/T. İşlet. Giderleri Tablo 5.3-1: T.Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın Komisyon Gelirleri/T. İşlet. Giderleri Tablo : T.Aktiflere Göre İlk 1 Bankanın Net Faiz Gelirleri/Toplam Gelirler Tablo 6.1-1: Ölçek Grupları İtibarıyla Yapısal Göstergeler Tablo 6.1-2: Aktiflerde İlk 1 Şirketin Payı Tablo 6.1-3: Toplam Kredi Hacmi ve Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 6.1-4: Kârlılığın Ölçeğe Göre Dağılımı Tablo 6.2-1: Ölçek Grupları İtibarıyla Yapısal Göstergeler Tablo 6.2-2: Aktiflerde Şirket Yoğunlaşması Tablo 6.2-3: Kârlılığın Ölçeğe Göre Dağılımı Tablo 6.3-1: Ölçek Grupları İtibarıyla Yapısal Göstergeler Tablo 6.3-2: Toplam Aktif ve Yoğunlaşma Göstergeleri Tablo 6.3-3: Aktiflerde İlk 5 Şirket Yoğunlaşması Tablo 6.3-4: Kârlılığın Ölçeğe Göre Dağılımı Tablo 7.1-1: G-2 Ülkeleri Doğrudan Yabancı Yatırımlar Tablo 7.1-2: G-2 Ülkeleri Portföy Yatırımları BDDK xii Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

17 Tablo 7.1-3: Finansal Varlık Büyüklüğü Tablo 7.1-4: Finansal Varlık Büyüklüğü Tablo 7.1-5: Türleri İtibarıyla Türev İşlemleri Tablo 7.1-6: Bölgeler İtibarıyla Future ve Opsiyon İşlemleri Tablo 7.1-7: G-2 Ülkelerinde Bankaların Sınırötesi Alacakları Tablo 7.1-8: G-2 Ülkelerinde Borsa İşlem Hacmi / GSYH Tablo 7.1-9: G-2 Ülkelerinde Borsa Kapitilizasyonu/ GSYH Tablo 7.1-1: G-2 Ülkelerinde Dış Brüt Borç Stoku/GSYH Tablo : Gelişmekte Olan Ekonomilerde YP Dış Borç Stoku /Toplam Dış Borç Stoku Tablo : G-2 Ülkelerinde Brüt Borç Stoku/GSYH Tablo : G-2 Ülkelerinde Kamu Kesimi Tahvil Piyasası Kapitalizasyonu / GSYH Oranı Tablo : G-2 Ülkelerinde Özel Kesim Tahvil Piyasası Kapitalizasyonu / GSYH Oranı Tablo : G-2 Ülkelerinde Uluslararası Tahvil Arzı / GSYH Oranı Tablo 7.2-1: Finansal Sistemin Aktif Büyüklüğü Tablo 7.2-2: Finansal Sistemin GSYH ya Oranı Tablo 7.2-3: G-2 Ülkelerinde Toplam Yurtiçi Tasarruf Oranı Tablo 7.2-4: G-2 Ülkelerinde Bankacılık Sistemince Sağlanan Yurtiçi Kredi / GSYH Tablo 7.3-1: Orta Vadeli Kredi Hacmi Genişleme Senaryoları Tablo 7.3-2: Uzun Vadeli Kredi Hacmi Genişleme Senaryoları GRAFĠKLER Grafik 1.4-1:Aktif Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım... 2 Grafik 2.1-1: Kredi Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılımı Grafik 2.2-1: Ticari Krediler Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.3-1: KOBİ Kredileri Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.4-1: Tüketici Kredileri Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.5-1: Konut Kredileri Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.6-1: Kredi Kartları Tutarı Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.7-1: Mevduat Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.8-1: Tasarruf Mevduatı Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.9-1: Mevduat Dışı Kaynaklar Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.1-1: Gayrinakdi Kredi ve Yük. Yoğunlaşması ile Fonksiyonel Dağılım Grafik 2.1-2: Türev İşlemler Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 3.1-1: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla Kredi Müşteri Sayısı Gelişim Endeksi Grafik 3.1-2: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla Mudi Sayısı Gelişim Endeksi... 5 Grafik 3.2-1: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla Şube Sayısı Gelişim Endeksi Grafik 3.2-2: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla Çalışan Sayısı Gelişim Endeksi Grafik 3.3-1: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla ATM Sayısı Gelişim Endeksi Grafik 3.3-2: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla POS Sayısı Gelişim Endeksi Grafik 3.4-1: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla Kredi Kartı Sayısı Gelişim Endeksi Grafik 3.4-2: Fonksiyon ve Ölçek İtibarıyla Banka Kartı Sayısı Gelişim Endeksi Grafik 4.1-1: Ortalama Plasman Faizi ve Faiz Maliyeti Ölçeğe Göre Dağılım* Grafik 4.1-2: Ortalama Plasman Faizi ve Faiz Maliyeti Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.1-3: Ortalama Plasman Faizi ve Faiz Maliyeti Sahipliğe Göre Dağılım Grafik 4.1-4: Ortalama Plasman Faizi ve Faiz Maliyeti Sahipliğe Göre Dağılım Grafik 4.1-5: Ortalama Kredi ve Mevduat Faizi Ölçeğe Göre Dağılım* Grafik 4.1-6: Ortalama Kredi ve Mevduat Faizi Fonksiyonel Dağılım* Grafik 4.1-7: Ortalama Kredi ve Mevduat Faizi Sahipliğe Göre Dağılım Grafik 4.1-8: Komisyon ve Ücret Gelirleri ile Personel Giderleri Ölçeğe Göre Dağılım Grafik 4.1-9: Komisyon ve Ücret Gelirleri ile Personel Giderleri Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.1-1: Komisyon ve Ücret Gelirleri ile Personel Giderleri Sahipliğe Göre Dağılım Grafik : Komisyon ve Ücret Gelirleri ile Personel Giderleri Sahipliğe Göre Dağılım BDDK xiii Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

18 Grafik 4.3-1: Tanıtım Giderleri Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.3-2: Tanıtım Giderleri/Faiz Dışı Giderler Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.3-3: Promosyon Giderleri Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.3-4: Promosyon Giderleri/Faiz Dışı Giderler Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.4-1: ARGE Giderleri Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.4-2: ARGE Giderleri/Faiz Dışı Giderler Yoğunlaşması ve Fonksiyonel Dağılım Grafik 4.5-1: Ekonomik Büyüme, Toplam ve Mevduat Bankaları Kredi Hacmi Büyümesi Grafik 4.5-2: Ekonomik Büyüme, KYB ve Katılım Bankaları Kredi Hacmi Büyümesi Grafik 4.5-3: Ekonomik Büyüme, Toplam ve Mevduat Bankaları TGA Büyümesi Grafik 4.5-4: Ekonomik Büyüme, KYB ve Katılım Bankaları TGA Büyümesi Grafik 4.5-5: Ekonomik Büyüme, Toplam ve Mevduat Bankaları Özkaynak Büyümesi Grafik 4.5-6: Ekonomik Büyüme, KYB ve Katılım Bankaları Özkaynak Büyümesi Grafik 5.1-1: Ölçek ve Fonksiyon Gruplarına Göre Ortalama Fiyat/Kazanç Oranı Grafik 5.1-2: Ölçek ve Fonksiyon Gruplarına Göre Ortalama Fiyat/Maddi Varlıklar Rasyosu Grafik 5.2-1: Ölçek ve Fonksiyon Gruplarına Göre Kredi /Aktif Oranı Grafik 5.2-2: Ölçek ve Fonksiyon Gruplarına Göre Kredi / Mevduat Oranı Grafik 5.2-3: Ölçek ve Fonksiyon Gruplarına Göre Takibe Dönüşüm Oranı Grafik 5.2-4: Ölçek ve Fonksiyon Gruplarına Göre Karşılıklar/TGA Oranı Grafik 5.2-5: Etkinliğin Gelişimi... 1 Grafik 5.2-6: Sahiplik Yapısına ve Fonksiyon Gruplarına Göre Etkinlik Dereceleri Grafik 5.3-1: Toplam İşletme Giderleri/Toplam Gelirler Grafik 5.3-2: Personel Giderleri/Toplam İşletme Giderleri Grafik 5.3-3: Komisyon Gelirleri/Toplam İşletme Giderleri Grafik 5.3-4: Net Faiz Gelirleri/Toplam Gelirler Grafik 6.1-1: Şube, Personel ve Şirket Sayısının Gelişimi Grafik 6.1-2: Aktif Pay Dağılımı ve Yoğunlaşma Göstergeleri Grafik 6.1-3: Özkaynak Dağılımı ve Yoğunlaşma Grafik 6.2-1: Şube, Personel ve Şirket Sayısının Gelişimi Grafik 6.2-2: Aktif Pay Dağılımı ve Yoğunlaşma Grafik 6.2-3: Özkaynakların Dağılımı ve Yoğunlaşması Göstergeleri Grafik 6.3-1: Şube, Personel ve Şirket Sayısındaki Gelişmeler Grafik 7.1-1: Uluslar arası Sermaye Hareketleri Grafik 7.1-2: Küresel Tezgahüstü Türev İşlem Hacmi ve Türleri Grafik 7.1-3: İMKB İşlem Hacmi Gelişmeleri Grafik 7.1-4: GSYH da Mali Kuruluşların Faaliyetlerinin Payı Grafik 7.1-5: Toplam İstihdamda Finansal Sektörün Payı Grafik 7.1-6: Bankacılık / TCMB Sektör Bilançoları Göstergeleri Grafik 7.2-1: Finansal Sistemin Büyüklüğü Grafik 7.2-2: Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Grafik 7.2-3: Bankacılık Sektörü Gelişme Hızları Grafik 7.2-4: Yurtiçi Tasarruflar Grafik 7.2-5: Yurtiçi Tasarruflar Grafik 7.2-6: M1 Para Arzı ve M1 Göstergeleri Grafik 7.2-7: M2 Para Arzı ve M2 Göstergeleri Sektörü Gelişme Hızları Grafik 7.2-8: Kredi Hacmi ve Kredi Hacmi Gelişmeleri Grafik 7.2-9: Mevduat Hacmi ve Mevduat Hacmi Gelişmeleri Grafik 7.3-1: Kredi Büyümesi Eğilimleri BDDK xiv Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

19 KISALTMALAR AB ABD BDDK BIS BKM BRS CEBS COSO DTH ECB GSMH GSYH HH/HHI Küm. KYB MDP P.B. TCMB TGA TMSF TÜFE TÜİK TP ÜFE v.y. YP TL Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uluslararası Ödemeler Bankası Bankalar arası Kart Merkezi Bankalar Raporlama Sistemi Avrupa Banka Denetçileri Komitesi Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi Döviz Tevdiat Hesabı Avrupa Merkez Bankası Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Herfindahl Hirschman Endeksi Kümülatif Kalkınma ve Yatırım Bankası Menkul Değerler Portföyü Parasal Birlik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tahsili Gecikmiş Alacaklar Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu Tüketici Fiyatları Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Türk Parası Üretici Fiyatları Endeksi Veri Yok Yabancı Para Türk Lirası BDDK xv Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler - Aralık 21

20

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Sayı: 6 / Aralık Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bu Yayın kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yayında yer alan

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIKTA YAPISAL GELİŞMELER / ARALIK 2006 SAYI: 1 Bilgi ve Önerileriniz İçin: Strateji Geliştirme Dairesi E-posta: bygr@bddk.org.tr Tel: (312) 455 65 29 Faks:

Detaylı

Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler

Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler BDDK Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler H. Cem DOĞAN [Pick the date] BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Sayı: 2 / Aralık 27 Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler Strateji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Sayı: 4 / Aralık 29 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bu Yayın kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yayında yer alan

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU (MARKA) HAZIRLAYAN: ERAY CAVLAK MAYIS 2012 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi..1 Şekiller Listesi...2 1.Bankacılık Sektörünün Genel Durumu. 3 1.1.Bankacılığın Tarihsel Gelişimi 3 1.2.Bankacılık Sektörünün Dünyadaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 27.08. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler BANKACILIK

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 29.07. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler Bankacılık

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2013-2017 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 17.09.2013 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2016 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,,

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Kasım 2012 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 10 Şubat 2017 Türkiye Otelciler Federasyonu Bilgilendirme Toplantısında Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM 1 ARA DÖNEM I. ŞUBE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜNÜN ARA DÖNEM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇEREN ARA DÖNEM İ

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

"Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden."

Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden. "Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden." Kuruluş Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelere banka kredisi kullanımında kefil olarak işletmelere

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KGF ; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2006-5 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı